CONSTITUŢIA PETICITĂ

Categoria Divertisment, Politica

constitutia-romaniei

Am primit pe mail o varianta -pamflet a Noului Proiect de Constituţie. Cu menţiunea că varianta este primită dar am adăugat   acolo unde am simţit că este necesar, v-o supun dezbaterii.

Titlul I – Principii generale

Articolul 1 Statul roman

(1) România este un stat de hoţi, antinaţional, supus camarilei aflate la conducere, strâns unit în jurul acesteia în mod inalienabil. Orice naţionalitate sau minoritate, chiar şi ne conlocuitoare poate guverna dacă are cu ce să şantajeze sau să cumpere pe cei de la putere.

(2) Forma de guvernământ a statului român este supusă schimbării după cum dictează interesele de moment, fără a fi nevoie de consultarea poporului. În fruntea ţării va sta un preşedinte indiferent dacă e susţinut sau nu de popor, primează cei care reuşesc să fure cât mai multe voturi, cu condiţia să fi fie fost securist, fost informator, cu tată nomenclaturist. Nu se admite nici un candidat fără dosar penal.

(3) România este stat de sanchi, nedemocratic şi antisocial, în care demnitatea spăgii, drepturile şi libertăţile oamenilor de afaceri apropiaţi puterii, libera dezvoltare a conturilor bancare ale acestora, nedreptatea şi clientelismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor poporului român, şi sunt garantate şi apărate de instituţiile statului împotriva oricăror atingeri.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor — nici un hoţ să nu fie mai puternic decât altul, nici un om cinstit să nu poată accede pe funcţii de conducere.

(5) În România, respectarea Constituţiei  este obligatorie pentru cei mulţi şi proşti.

Articolul 2 Suveranitatea –

(1) Suveranitatea este o noţiune perimată. Lumina răsare de la apus, dar se poate schimba, după cum bate vântul.

(2) Suveranitatea naţională se subordonează Uniunii Europene sau oricărei puteri străine care garantează menţinerea la putere a clasei politice. Aceasta este menţinută de organele sale reprezentative, UE, NATO, FMI SUA SUE, Israel, Grupul Bildenberg, Masonerie, prin asociaţiile, societăţile şi concernele reprezentative: Gaz de France Suez, E.ON Ruhrgas, E.ON Energie, Veolia (ex-Vivendi), Lafarge, Saint-Gobain, Arcelor-Mittal, Danone, Tnuva, Carrefour, Cora, Auchan, Delhaize, Kaufland, METRO, SELGROS, şi alte multinaţionale, precum şi prin intermediul băncilor străine cu sucursale pe teritoriul României.

(3) Nici un grup altul decât grupul de hoţi transpartinic, şi nici un mogul independent nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

Articolul 3 Teritoriul

(1) Teritoriul României, în mod surprinzător,încă mai  exista.

(2) Frontierele ţării sunt încă aceleaşi, dar nu pentru mult timp.

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în feude ale baronilor locali, precum şi Municipiul Bucureşti. Se va trece la Federalizare, sub pretextul Regionalizării pentru o mai bună absorbţie a fondurilor, dar nu absorbţia fondurilor europene în România ci absorbţia zăcămintelor româneşti de către companiile străine,  concomitent cu enclavizarea zonelor de interes vital pentru fraţii noştri de la graniţele est şi vest. Ce vă mai rămâne pământ Românesc va fi condus de aceiaşi baroni.

(4) Până la venirea chinezilor în România cu vaporul, nu cu valiza, pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine. Excepţie fac evreii care deja au format câteva colonii în Moldova şi au libertatea garantată de Constituţie de a se stabili unde vor muşchii lor.

Articolul 4 Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni

(1) Statul are ca fundament unitatea în cuget şi simţiri a poporului român şi solidaritatea supuşilor săi cu camarila prezidenţială. Cei cu obrazul mai gros formează elita, ei nu au nevoie de simţire, vor forma grupul de nesimţiţi de la conducerea ţării.

(2) România este patria comună şi indivizibila a tuturor cetăţenilor săi, mai puţin cei care au reuşit s-o şteargă în Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Franţa, Canada, SUA, Australia, Noua Zeelandă, care au fost rugaţi de preşedintele Băsescu să rămână acolo. Rugămintea va fi transformată în decret prezidenţial conform principiului „rugămintea şefului, este ordin pentru subordonaţi.”

 Articolul 5 Cetăţenia

(1) Cetăţenia romana se dobândeşte, ca un blestem suprem, la naştere sau, dacă cineva este atât de idiot încât s-o vrea fără a avea fonduri şi intenţii ascunse,  la cerere. Cetăţenia română nu oferă nici un avantaj cetăţenilor de rând, dar le garantează dreptul de a fi minţiţi, manipulaţi, jefuiţi, înşelaţi, urmăriţi, ascultaţi, stresaţi, îmbolnăviţi, hrăniţi după un Codex Falimentarius cu substanţe cancerigene garantate de cei care le produc, batjocoriţi. Oricine nu va beneficia de aceste drepturi se poate plânge instanţelor Europene, cele care au cerut acest tratament şi garantează punerea sa în practică.

(2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere, dar acesta poate fi ajutat să renunţe de bună voie dacă nu e suficient de prost încât să accepte termenii acestei Constituţii.

Articolele 6-7

Abrogate.

Articolul 8 Pluralismul şi partidele politice

(1) Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a creării unei aparenţe de stat de drept.

(2) Partidele politice contribuie la păstrarea unei aparente de pluralism având ca scop, de fiecare dată, menţinerea aceloraşi hoţi la conducerea ţării fie prin migrarea lor de la un partid la altul după fiecare scrutin electoral, fie prin formarea unor partide de păsări migratoare care vor trece cu stolul sau stolojanul sau unepereul dintro parte în alta a eşichierului politic. Orice astfel de mişcare este permisă şi garantată de Constituţie atâta timp cât la putere rămân reprezentanţii aceluiaşi sistem corupt interpartinic. Se pot alătura şi uniunile înfiinţate pe criterii etnice dacă se numesc UDMR.

   Articolul 9 Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale

Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit obiectivului de a da populaţiei mijloace de refulare în momente de restrişte, iar agenţilor economici iluzia că-şi pot desfăşura activitatea fără să cotizeze la PDL/USL, ceea ce este, neîndoios, o iluzie. Din când în când, după ce şi-au pierdut credibilitatea, liderii de sindicat pot fi promovaţi în conducerile partidelor pe care le-au slujit cu credinţi şi aduşi în fruntea statului ca prim miniştri, primari sau preşedinţi. Cei care ies din front sunt trimişi în puşcărie până la deplină pocăinţă şi reevaluare.

 Articolul 10 Relaţii internaţionale

            România este un sclav supus şi obedient în fata Uniunii Europene şi a NATO, cu excepţia cazurilor când ar vrea ea să fie slugarnică, dar îi lipsesc resursele. Nici un stat sau formaţiune interstatală nu poate supune România dacă nu are în rândul ei eroi din neamul şi Iţic şi Ştrul.

 Articolul 11 Dreptul internaţional şi dreptul intern

Statul roman se obliga să facă totul pentru a părea că-şi respecta obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte. De asemenea dreptul intern naţional se va supune fără excepţie dreptului inter naţional sau anti naţional.

  Articolul 12 Simboluri naţionale

(1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru reprezentând situaţia din România la această oră, galben ca lămâia cere li se stoarce în nas românilor de 20 de ani roşu ca fiind culoarea pe care românii s-au obişnuit să o vadă în faţa ochilor.

(2) Ziua naţională a României este cea pe care o vrea preşedintele şi poate fi ziua când merge la cumpărături sau ziua când i se mărită fetele.

(3) Imnul naţional vă fi stabilit de comun acord cu domnul Orban. Atunci când domnul Orban va vorbi, vom cânta şi noi.

  Articolul 13 Limba oficială

În România, limba oficială este limba rromana, mânca-ţi-aş şi dacă nu este acum va fi curând. În unele părţi, la cerere se poate accepta şi altă limbă, dacă este suficient de lată… zona în care se vorbeşte.

  Articolul 14 Capitala

Capitala României este municipiul Bucureşti dar odată cu regionalizarea România va putea avea şi alte capitale, în funcţie de zonele care vor mai reuşi să se menţină româneşti. Ultima capitală va fi cea unde va muri ultimul român nevândut.

Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

Capitolul I – Dispoziţii comune.

    Articolul 15 Universalitatea

Cetăţenii beneficiază de dreptul de a-l venera pe preşedintele lor şi pe persoanele agreate de acesta.

 Articolul 16 Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii Emil Boc, Elena Udrea, Adriean Videanu, Radu Berceanu sunt egali în faţa lui Traian Băsescu. Ceilalţi cetăţeni dragi lui Ponta, sunt şi ei egali între ei. Cei care se cred egali cu aceştia trebuie să confirme. În rest, nu mai contează. La drepturile pe care le vor avea conform acestei Constituţii,  nu va mai vrea nimeni egalitate.

(2) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele alese în acest scop de conducerea politică, la recomandarea birourilor permanente ale celor care investesc, sponsorizează şi cotizează.

Articolele 17-20

Abrogate.

Articolul 21 Accesul liber la justiţie

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime dar nimeni nu garantează că i se va face dreptate. Dreptatea în România este vremelnică, trecătoare, îndoielnică, supusă revizuirii, prescriptibilă.

(2) Justiţia nu va lua nici o măsură pentru satisfacerea unor astfel de cereri. În cazuri excepţionale, după scurgerea unei perioade de tergiversare de 15-20 de ani, se pot îngădui rezolvări ale unor cazuri în spiritul dreptăţii, dacă petentul se mai afla în viaţă şi dacă prin actul juridic nu se aduce atingere imaginii sau intereselor unui potentat al zilei sau acoliţilor acestuia.

Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale. Cui mai trebuie?

Articolele 22-28

Abrogate

Articolul 29

            Libertatea gândirii şi a opiniilor favorabile conducerii statului, precum şi libertatea credinţei creştin-ortodoxe nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie critică faţă de conducerea ţării ori faţă de Patriarhul BOR.

Articolul 30 Libertatea de exprimare

            Libertatea de exprimare a gândurilor de mulţumire faţă de părinţii naţiunii ca şi a oricăror ode adresate acestuia este inviolabilă. Nimeni nu poate fi constrâns în dorinţa sa de a îşi exprima gratitudinea faţă de scumpii noştri conducători. Nimeni nu poate fi obligat să laude conducerea ţării, dar este indicat şi bine primit un astfel de obicei. Pentru aceasta, vor fi tipărite afişe şi bannere din material ignifugabil şi rezistent la intemperii, cu dosurile membrilor parlamentului şi guvernului pe care cetăţenii să exerseze pupatul Se va organiza anual un festival în genul concursurilor Kiss dar fără maşini.

Articolul 31 Dreptul la informare

            Dreptul persoanei de a avea acces la orice manipulare, diversiune sau intoxicare lansată de Conducere este garantat şi nu poate fi îngrădit.

  Articolul 32 Dreptul la învăţătură Nu mai este necesar.

Oricum nu ajută la nimic, cu cât ştii mai multe cu atât eşti mai nefericit aşa cum spune şi Biblia:  Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este România. Învăţământul va fi înlocuit  cu „învârteala”.

   Articolul 33 Accesul la cultura – inutil.

Articolul 34 Dreptul la ocrotirea sănătăţii înlocuit cu dreptul la deces.

Dreptul la deces se garantează românilor oriunde s-ar afla, acasă, pe stradă, la muncă, dar mai ales în spitale. În acest sens se extinde dreptul de liberă practică oricăror felceri care consideră că pot duce la exprimarea cât mai intensă a acestui drept pacienţilor aflaţi în holurile de aşteptare, saloane, mesele de operaţii, sau UPU.

34.1. Se vor acorda prime substanţiale şi va fi impulsionată această activitate prin măsuri legislative prin care pensionarii vor avea la început dreptul apoi obligaţia de a renunţa la reţetele de orice natură, sau să treacă strada prin locuri nemarcate sau pe culoarea roşie.

Articolul 35 Dreptul la mediu sănătos. Pierdut în spaţiu.

  Articolul 36 Dreptul de vot

(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.

(2) Se recomanda cetăţenilor să voteze, ori de câte ori au ocazia, candidaţii care îi mint mai frumos. Cadourile electorale vor fi din ce în ce mai mici şi mai ieftine pentru a nu costa prea mult pe candidaţi. Recomandat a se folosi minciuna, nu costă nimic.

  Articolul 37 Dreptul de a fi ales

Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute de jocurile de culise ale partidelor. Cu cât şpaga va fi mai mare, cu atât şansele eligibile vor fi mai mari. Dosarele penale şi cercetările diferitelor parchete sunt un atu în plus pentru ce vor să candideze.

             Articolul 38 Dreptul de a fi ales în Parlamentul European

În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, Elena Băsescu, Gigi Becali şi, în mod excepţional alte persoane asemenea lor, au dreptul de a fi aleşi în Parlamentul European. Carte multă nu se cere, prost să fii, prostul nu piere.

 Articolul 39 Libertatea întrunirilor

Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere, căci tot nu servesc la nimic, dar să se facă în linişte fără a atrage atenţia populaţiei sau unor organisme rătăcite prin zonă, şi la minim 5 km de sediile organismelor, clădiri administrative, clădiri sau sediile unor partide, personalităţi politice, culturale, administrative, de principiu departe de orice clădiri. În acest sens se va stabili în fiecare oraş, comună, un loc pe un câmp neredat agriculturii unde astfel de manifestări să se desfăşoare în linişte fără a fi deranjate de traficul intern. Se vor amenaja şi locuri de dat cu capul pentru cei ce vor să se manifeste individual.

   Articolul 40 Dreptul de asociere

(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.

(2) Partidele sau organizaţiile care se dovedesc a aduce atingere intereselor partidelor” istorice” apărute în ultimii 20 de ani, sau care nu provin din fostul FSN sau nu au în rândul conducerii foşti membri de partid sau securişti, informatori, delatori, trădători, vânzători, nomenclaturişti, sunt neconstituţionale.

Articolul 41 Munca şi protecţia socială a muncii

Dreptul la şomaj este garantat prin lege. Plata unui ajutor de şomaj este un privilegiu care va fi acordat de la caz la caz, iar cuantumul acestuia va fi nesemnificativ.

Articolele 42-46

Abrogate.

Articolul 47 Nivelul de trăi

(1) Statul este obligat să ia măsuri de subminare a economiei astfel încât să asigure cetăţenilor un nivel de trăi cât mai mizerabil cu putinţă.

(2) Dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenta medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private prevăzute de lege este o prostie de sorginte comunistă, un abuz la adresa dreptului la exploatare al conducerii de stat o jignire adusă dreptului la dictatură. În general aceste drepturi duc la îmbolnăvirea populaţiei, creşterea colesterolului, creşterea glicemiei, apariţia bolilor cardiovasculare şi celulelor cancerigene, de aceea nu sunt sănătoase pentru populaţie.

Articolele 48-53

Abrogate.

Capitolul III – Îndatoririle fundamentale

Articolul 54 Fidelitatea faţă de Conducerea ţării

Fidelitatea faţă de preşedinte şi premier este sacră inalienabilă, indestructibilă, insipidă, inodoră şi incoloră.

Capitolul IV – Avocatul Poporului – adjudecat!

Titlul III – Autorităţile publice

Capitolul I Parlamentul

Secţiunea 1 Organizare şi funcţionarea după bunul plac.

   Articolul 61 Rolul şi structură. – După necesităţi.

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al hoţilor şi corupţilor.

Articolele 62-79

Abrogate.

Capitolul II – Preşedintele României

Articolul 80 Rolul Preşedintelui :de paradă.

(1) Preşedintele României reprezintă interesele sale şi ale camarilei sale.

(2) Preşedintele României veghează la respectarea intereselor economice şi de altă natură ale camarilei sale şi celor ce l-au instalat la putere, atât dinăuntrul ţării cât mai ales din afara ei.

Articolul 81 Alegerea Preşedintelui

            Preşedintele României este ales de licurici.

Articolele 82-84

Abrogate.

 Articolul 85 Numirea Guvernului

Preşedintele României desemnează în funcţia de premier pe cel care va îndeplini 11 porunci stabilite de Barroso.

Articolele 86-93

Abrogate.

            Articolul 94 Alte atribuţii

Preşedintele României îndeplineşte şi oricare alte atribuţii, după cum cer cei ce îl conduc.

Articolele 95-101

Abrogate.

     Capitolul III – Guvernul

            Articolul 102 Rolul şi structură

            Guvernul este alcătuit din prim-ministrul, şi miniştri care trebuie să fie şantajabili, revocabili de regulă aflaţi în cercetări sau cu dosarele avizate.

     Articolul 103 Investitura

            Preşedintele României îl desemnează pe cine primeşte verde în funcţia de prim-ministru, în urma consultării Departamentului de Stat al Marelui Licurici şi FMI.

Articolele 104-106

Abrogate.

Articolul 107 Primul-ministru

            Primul-ministru răspunde la apelurile telefonice primite de la preşedintele pe oricare din telefoane.

Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe, în conformitate cu indicaţiile primite de la preşedinte şi FMI.

Articolele 109-110

Abrogate.

Capitolul IV – Raporturile Parlamentului cu Guvernul similare cu cele dintre cal şi călăreţ. Calul trebuie să fie în permanenţă în poziţia în care bea apă.

Capitolul V – Administraţia publică

Secţiunea 1 – Administraţia publică centrala de specialitate

Articolul 116 Structura

Ministerele se organizează numai în subordinea mafioţilor..

Articolele 117-120

Abrogate

            Articolul 121 Autorităţi comunale şi orăşeneşti

Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe, sunt consiliile locale formate din persoanele desemnate cei care au primit cotizaţiile şi sponsorizările.

Articolul 122 Consiliul judeţean

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării intereselor de partid.

Articolul 123.

Abrogat.

Capitolul VI Autoritatea judecătorească – fidelă.

Titlul IV – Economia şi finanţele publice

Articolul 135 Economia

Economia României este economie de cumetrie.

Articolele 136-138

Abrogate.

Articolul 139 Impozite, taxe şi alte contribuţii

Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se obţin prin spolierea cetăţenilor.

Articolele 140-141

Abrogate.

Titlul V – Curtea Constituţională supusă.

Titlul VI – Integrarea euroatlantică

Articolul 148 Integrarea în Uniunea Europeană

Necondiţionată.

Articolul 149 Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

Fără crâcnire.

Titlul VII – Revizuirea Constituţiei

Abrogat.

Titlul VIII – Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 153

Ciocul mic şi joc de glezne.

 

 

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

4 Raspunsuri la CONSTITUŢIA PETICITĂ

 1. Georgeta Iordache

  D-nule Neacsu ce sa va spun am citit cu mare placere o asemenea constitutie,este intradevar adevarul realitatii in care traim deaceea nu merge nimic in aceasta tara

 2. neacsum

  Din pacate acesta constitutie se aplica in acest moment in Romania.

 3. Ana Maria

  Da, aşa ar fi Constitutia tradusa pe intelesul tuturor.
  Iaca si aici cateva articole legate de asta:
  http://nazone.ro/2013/06/amendamente-la-constitutie.html
  http://nazone.ro/2013/06/modificarea-legii-minelor.html
  http://nazone.ro/2013/06/regionalizarea-romaniei-vazuta-din.html
  Dar, serveste la ceva ca apar astfel de articole pe „net”?

 4. dan acelasi

  Indiferent de ce se scrie in constitutie,cea care ar trebui sa refaca coloana vertebrala a neamului,ajuns in stare gheboasa de la Ribentrop-Molotov incoace, pastreaza elementele de baza pentru mentinerea in stare de umili cersetori la portile altora. Pentru a primi cite ceva de la masa bogatilor, trebuie sa le curatam closetele, vapoarele sau vagoanele cu azbest care ne ucid. Colaborationismul cu marele licurici de la Cotroceni a condus la o colaborare benefica, ambelor tabere ,sociala si liberala, in cele doua combinatii politie,USL si PDL.

Statistici T5