Băsescu şi povestea prostului

Categoria Opinii, Stiri Interne

lacrimi de crocodil

Recent, prea recent, preşedintele Băsescu, cel care îşi spune Comandantul Suprem a ieşit pe posturile de televiziune să anunţe naţiunea că nişte oameni, parlamentari „de meserie”, au înaintat spre promulgare un document şi asta l-a determinat să spună că aceşti oameni sunt ori trădători ori proşti. Că nu îi place o lege şi o dă la întors este dreptul domniei sale ca preşedinte care între două plimbări prin ţinutul secuiesc şi un hăhăit mai are şi atribuţiuni legislative. Dar să afirmi că Parlamentul României este format din proşti sau trădători sau proşti şi trădători este o acuzaţie pe care domnul preşedinte trebuie să o probeze  pentru că o asemenea acuzaţie de trădare adusă unui    Parlament care a aprobat un document şi l-a trimis spre promulgare este foarte gravă. Dacă domnia sa nu poate face proba acuzaţiei atunci în mod automat se poate trage concluzia că „cine spune ăla este”  pentru că dacă afirmi despre cineva că e trădător şi se dovedeşte că nu e, se poate ca trădătorul să se afle  în partea cealaltă.

Aştept să văd reacţia Parlamentului la acestă jignire şi insultă adusă de un preşedinte expirat unui Parlament proaspăt ales. Dacă domnii parlamentari se vor mulţumi doar  să retrimită proiectul de lege la aprobat modificat sau nu, înseamnă că Băsescu a avut dreptate şi parlamentarii chiar dacă nu sunt trădători au rămas la cealaltă variantă şi cred că afirmaţia lui Băsescu tocmai asta a vrut să dovedească, dar nu prin cele afirmate de el ci prin reacţia plină de laşitate a parlamentarilor. Parlamentarii,dacă vor lăsa nesancţionată această ieşire unică în lume, se vor discredita singuri pe tot mandatul şi nu merită să mai ceară vreodată sprijinul poporului pentru că nu îl merită.

În definitiv ce reproşează Băsescu noului proiect de modificare a L-80/1995 ? Ca să nu se spună că vorbesc din auzite, iată care sunt supărările domnului preşedinte:

“CERERE DE REEXAMINARE

asupraLegii pentru modificarea şi completarea

Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Motivele cererii sunt următoarele:

1. În conformitate cu Articolul unic pct. 5 din legea trimisă la promulgare, cadrele militare, inclusiv generalii şi amiralii, pot fi menţinuţi în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare (care la nivelul lunii martie 2013 este de 55 ani şi 6 luni) până la vârstă de 60 de ani, în raport cu nevoile de încadrare, cu aprobarea anuală a conducătorului instituţiei în care activează.

Totodată, noua lege precizează în Articolul unic, la pct. 2, că ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii pot fi trecuţi în rezervă, din oficiu, în situaţia în care nu promovează baremele de pregătire fizică, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului.

2. Considerăm că o asemenea reglementare privind aprobarea anuală a conducătorului instituţiei pentru menţinerea în activitate a generalilor şi amiralilor, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, nu este oportună, aducând atingere nevoii de stabilitate în ceea ce priveşte managementul forţelor armate. De asemenea, considerăm că o asemenea condiţionare ar fi de natură să transforme Armata într-o masă uşor de manevrat, supusă factorului politic.

Lipsa de predictibilitate a acestei dispoziţii legale poate avea efecte negative asupra conducerii eficiente a structurilor militare întrucât este incert dacă generalii sau amiralii aflaţi la conducerea acestora vor fi menţinuţi în activitate. Menţionăm că măsura adoptată ar putea conduce la trecerea în rezervă a unui număr de peste 50 de generali şi amirali, reprezentând un procent ce ar depăşi 50% din numărul total al acestora. O asemenea dispoziţie legală ar avea un impact deosebit de grav în ceea ce priveşte conducerea Statului Major General, unde din cei 5 generali, un număr de 4 ar putea ieşi din sistem. O situaţie similară există şi la nivelul conducerii Statului Major al Forţelor Terestre şi al Forţelor Navale, unde toţi generalii şi amiralii aflaţi la conducere ar putea ieşi la pensie, precum şi la nivelul conducerii Statului Major al Forţelor Aeriene, unde din 4 generali ar putea rămâne în sistem unul singur.

Totodată, legea nu prevede criterii clare de apreciere pentru obţinerea acestui aviz conform, ceea ce poate genera aprecieri subiective din partea decidenţilor.

Procedura instituită de legea înaintată pentru promulgare nu asigură o procedură optimă de transfer de experienţă profesională între generalii şi amiralii care vor fi trecuţi în rezervă şi cei care îi vor înlocui, putându-se ajunge chiar la un blocaj instituţional.

Mai mult, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare prevede la Art. 41¹ alin. (5) că părţile care au încheiat contracte în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate, au obligaţia să se încunoştinţeze reciproc asupra intenţiei de reînnoire a contractului, cu 6 luni înainte de expirarea acestuia. Noua reglementare ar trebui să coreleze obligaţia legală, de încunoştinţare în termen de 6 luni, cu prevederile legii ce face obiectul prezentei reexaminări.

3. Semnalăm faptul că în prezent, potrivit Art. 86 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, regula o reprezintă menţinerea în activitate a generalilor şi amiralilor după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, iar excepţia o reprezintă trecerea în rezervă, la solicitarea acestora. Legea venită la promulgare nu prevede dacă noua reglementare va fi aplicabilă şi acestor generali sau amirali care se află în activitate după vârsta standard de pensionare ori numai în cazul celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare după intrarea în vigoare a prezentei legi. O asemenea precizare în textul legii este utilă pentru a se evita o aplicare retroactivă a efectelor acesteia.

De asemenea, în adoptarea legislaţiei privitoare la condiţiile de pensionare a cadrelor militare, legiuitorul trebuie să asigure o reglementare nediscriminatorie prin raportate la celelalte structuri din cadrul sistemului naţional de apărare.

4. În ceea ce priveşte includerea în categoria temeiurilor de trecere în rezervă a situaţiei în care cadrele militare nu promovează baremele de pregătire fizică, apreciem că această prevedere nu este oportună întrucât există structuri militarizate care nu condiţionează pregătirea fizică de îndeplinirea atribuţiilor profesionale, existând alte criterii avute în vedere, ce ţin de aptitudini şi competenţe. Pregătirea fizică este parte integrantă a pregătirii militare, dar nu este o condiţie determinantă pentru activitatea cadrelor militare din unele structuri de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

5. De asemenea, considerăm necesară consultarea instituţiilor competente în domeniu, în privinţa soluţiilor legislative înaintate prin această propunere legislativă, în vederea cunoaşterii impactului acestor prevederi şi luării măsurilor necesare diminuării posibilelor efecte negative datorate numărului mare de generali care ocupă funcţii de conducere şi a căror situaţie profesională va deveni incertă odată cu intrarea în vigoare a acestei legi.

6. Având în vedere aspectele semnalate, precum şi competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare în sensul adoptării legii, cu eliminarea textelor legale ce fac obiectul prezentei reexaminări ori corelarea acestora cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

TRAIAN BĂSESCU

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI”

Bun, acuma să luăm pe rând nemulţumirile domnului Băsescu.

1 . Situatia in care s-ar gasi cei 51 de generali este ipotetica, în nici un caz nu vor fi trecuti toti 51 în rezerva în aceeazi zi, aceeaşi săptămână, aceeasi luna şi acelasi an, şi nu se va  crea un haos sau o decapitare a armatei care să bulverseze activitatea ministerului. Există, conform propunerii legislative posibilitatea trecerii acestora în rezervă în termen de 5 ani din momentul atingerii vârstei de 55 de ani.  Pai daca ne uităm la trecerile in rezervă care au fost semnate până acuma de domnul preşedinte, constatăm că într-o perioadă de 5  ani au fost trecuti în rezervă mai mult de 51 de generali şi atunci care este drama, ne aflam în aceeaşi situaţie şi acuma numai că acuma nu îi va mai trece în rezervă domnul Băsescu când doreşte domnia sa, ci vor ieşi conform unei planificări şi a nevoilor armatei, într-o perioadă care dă posibilitatea formării  şi pregătirii înlocuirii acestora.

2. Problema creată este o problemă falsă  şi dacă tot vorbim de prostie atunci să nu uităm poveste drobului de sare. Domnul presedinte acuma se uită pe sobă şi îşi face probleme privind posibilitatea  căderii drobului de sare în capul celor 51 de generali. Hai să fim seriosi, unde se specifică în proiectul amintit că cei 51 de generali vor trece in rezervă toţi odată şi  se va crea un vid de putere? Dacă există un vid, acela există în altă parte.

3. Problema nu este câti generali ies la pensie, ci cine anume iese la pensie dar mai ales cine ii înlocuieşte. Dacă ar fi fost îngrijorat de soarta armatei domnul presedinte ar fi trebuie să se uite mai atent la modul de selecţie a cadrelor militare încă de la formarea, şcolarizarea lor, la programa de învăţământ,  promovarea şi ghidul carierei militare, nu doar la pensionarea acestora. E normal să fii ingrijorat că îţi pleacă anumite cadre militare din armată, indiferent de grade, când ştii că cei care le iau locul sunt copii  nepotii, pilele  unora  sau altora din diferite partide, introduşi în armată pe usa din dos fie prin pile puse la examenele din şcolile militare fie prin accederea pe filiera indirectă. Atunci cand au fost scoase în presă, sau când s-au descoperit acele cazuri de corupţie în scolile de la Sibiu şi Piteşti  de ce nu a strigat domnul Presedinte că e trădare, de ce nu a spus că se umple armata de proşti? Dar cănd domnul general Bădălan, simpatizant şi parlamentar PDL actualul condamnat cu suspendare, a fost găsit vinovat de fraudă în dauna MApN de pe  funcţia de Şef al Satului Major General, de ce nu a vorbit de politizarea armatei şi  de trădare  a intereselor instituţiei Armatei?

4.Domnul presedinte vorbeşte despre faptul că prin această lege se blochează anumite funcţii, pentru că vor rămâne pe funcţie 10 ani cei care ar fi promovaţi acuma? Dar când l-a promovat pe actualul şef al SMG, general cu o stea pe funcţia pe care o are acuma, având în subordine gemnerali cu 3 stele, nu s-a gândit că blochează această funcţie pe 10 ani de zile?  Pe ce criterii a fost ales şi ce fapte măreţe l-au propulsat, pe acel scaun? Nu cumva un grad de rudenie cu prima doamnă a ţării?  Ne poate da o explicaţie domnul preşedinte, comandantul suprem al armatei? Acuma ce doreste, să întinerească armata ţinându-i pe militari în armată până dau în mintea copiilor  sau pînă nu mai apucă pensia? Realizează că sunt meserii care prevăd un anumit specific care nu permite unui om să lucreze până la 60 de ani pentru că riscul unei greşeli datorate bolilor sau scăderii capacităţilor fizice şi psihice  ar însemna un dezastru? Probabil că nu îl interesează acest aspect, pentru că domnia sa consider că conducerea unei armate la război este similară cu conducerea unei ţări spre dezastru şi se poate face până la 100 de ani cu acelaşi success.A făcut cineva un studiu vizavi de bolile profesionale în armată, să observe că aceştia se îmbolnăvesc foarte repede de boli se inimă, stomac, ficat şi diabet într-un procent care depăşeşte media naţională?A cerut o situaţie cu bolile de care suferă militarii activi şi în rezervă? Se poate obţine o astfel de situaţie de la medicii militari care au -ca medici de familie- situaţia militarilor activi şi rezervişti şi a bolilor de care suferă. Aici s-ar vedea grija comandantului suprem faţă de armată.

5. Când vorbeşte despre muncile agricole la care au participat unele cadre militare, de ce nu vorbeşte şi despre inundatii şi dezăpeziri, catastrofe, cutremure, mineriade la care au fost obligaţi să participle militarii şi înainte şi după 89 ? Cei pe care îi învinuieşte că au cules porumb, nu au făcut altceva decât să execute ordinele celor care au condus ţara şi inainte de 89  şi după 89, politicieni şi unii şi alţii, ba în multe cazuri chiar aceiaşi oameni.  Să fiu sincer, mă simt mult mai bine că am fost la cules de porumb şi nu la cules de mine sau  vărsat sânge în Afganistan. Domnia sa îi numeste culegatori de porumb pe militarii dintr-o anumita generatie, dar pe cei care sunt acuma prin deşertul Afgan cum îi va numi peste  5-  10 ani, dânsul sau cei care îi vor urma, mercenari, minaţi, culegători de opiu,  sau cum ?

6. Să nu uite domnia sa că armata reprezintă oglinda societăţii. Militarii  nu sunt nici mai buni nici mai răi decât cei pe care îi apără, provin din rândul societăţii, reprezintă interesele societătţi şi o fac  de cele mai multe ori mult mai bine decât politicienii, presedinţii şi premierii care primesc dictate şi sarcini în 11 puncte, semnează acorduri de împrumut contra vânzări de regii sau exploatări aurifere, sau semnează  ruşinoase şi inutile acte de coabitare ale căror prevederi sunt deja trecute în Constituţie.

7. Daca vorbim, de trădare de ţară, atunci să luăm în calcul industria de apărare, sistemul de învătaţmânt civil şi militar, dotarea, organizarea, sistemul de asigurări de sănătate şi sanitar, drepturile salariale ale militarilor, protecţia vieţii celor ce îşi pun viaţa în slujba ţării când de fapt ei sunt folosiţi de politicieni şi pun în practică de fapt politica partidelor aflate la putere, pentru că civilii, parlamenul şi presedintele conduc armata.  Vorbim de politizarea armatei? Despre militarul Florinel Enache, rănit în Afganistan acum un an , care a rămas fără picioare şi o mână, şi stă şi acuma în spital în SUA, şi care trebuie să îşi cumpere proteze pentru membrele amputate şi apoi să trăiască o viaţă în cărucior ce spune domnul preşedinte? Îi va da o pensie de handicapat şi îl va face sublocotenet în rezervă? DAR ACEST OM CUM VA TRĂI O VIAŢĂ, CUM ÎŞI VA ÎNTREŢINE FAMILIA? DIN ÎNTREŢINĂTOR DE FAMILIE  A DEVENIT PROBLEMA FAMILIEI, ACUMA VOR TREBUI SĂ MUNCEASCĂ COPII CA SĂ ÎL ÎNTREŢINĂ PE EL. În america, românii de acolo fac chetă ca să îi poată procura bani pentru tratament şi proteze. Statul român ce face pentru oamenii ca el ? Cum îşi va acoperi acest om toate problemele o viaţă întreagă, cu o pensie de 8 milioane, sau chiar mai puţin, pentru că va ieşi la pensie fără vechime, contribuţia sa la fondul de pensii este aproape nulă, iar pensia de  boală este 40% din pensia pe care ar avea-o normal. Peste doi ani domnul preşedinte va spune că nu l-a trimis el în Afganistan, ca armata nu are nevoie de mercenari, că nu e obligaţia lui sau a statului să asigure protecţie „unora care nu se uită pe unde calcă”Pentru o astfel de modificare ar fi trebuit domnul preşedinte să întoarcă proiectul de lege , nu din graija faţă de generalii lui pe care îi pierde din fruntea serviciilor secrete şi a armatei. RUŞINE DOMNULE PREŞEDINTE, ASTA AR TREBUI SĂ VĂ FIE PREOCUPAREA CÂND VORBIŢI DESPRE ARMATĂ.

8. Hai să vedem cine politizează armata. Acum două luni de zile, la deschiderea anului de instrucţie, seful marelui stat major declara în faţa trupei  : “Anul acesta va fi un an de referinţă pentru transformarea şi modernizarea Armatei României, iar Statul Major General are obligaţia de a conduce acest proces şi de a sprijini deciziile politice prin prezentarea unor soluţii corecte, eficiente, viabile şi realiste. Ştim unde ne aflăm, ştim ce avem de făcut, cunoaştem vulnerabilităţile şi problemele ce trebuie rezolvate şi de aceea sunt convins că împreună vom găsi soluţii, ce trebuie atent analizate prin simulări şi evaluări care să le valideze”

Acesta este un angajament ferm al şefului SMG faţă de conducerea politică a ţării, aşa cum auzeam pe vremuri în şedinţele de partid. DE CAND ARE ŞEFUL STATULUI MAJOR AL ARMATEI PREOCUPĂRI PRIVIND DECIZIILE POLITICE ?  Asta nu a sesizat domnul preşedinte la vremea respectivă ? Asta se numeşte politizarea armatei domnule preşedinte!

Înţeleg ca ministrul apărării, fiind numit politic, să facă referire la acest aspect, dar Şeful SMG ESTE MILITAR ŞI NU FACE POLITICĂ. Asta trebuie să sesizeze domnul preşedinte, nu faptul că  se dă o lege pentru toţi, care să fie aplicată fără preferinţe şi fără discriminări. Îi e frică domniei sale ca cei care vor fi menţinuţi peste 55 de ani vor fi menţinuţi pe alte criterii decât meritorii? Să urmărească şi să le depisteze atunci când se întâmplă şi să intervină în CSAT, are acest drept, dar să ne lase cu poveste drobului de sare. Şi dacă tot vorbeşte despre politizarea armatei, ce a avut de spus domnia sa ca cetăţean şi primar al capitalei, apoi ca preşedinte al ţării, când domnul Oprea, general activ al armatei a fost numit prefect al capitalei  aşa cum un alt fidel al domniei sale, fiind şef al unui serviciu secret de informaţii a fost numit  prim ministru şi a format un guvern, deşi nu putea desfăşura activităţi politice ca şef al unui serviciu de informaţii. Despre asta nu vorbeşte domnul preşedinte? Asta nu a fost amestec al politicului în armată şi sistemele  depolitizate?

9. Se plânge domnia sa de testele fizice? Să se uite la testele psihologice, cum se dau şi cum se raportează. Să se uite la armatele statelor membre NATO cele în care se face armata, nu în care se face armata de râs  şi apoi să se plângă. În statele civilizate, de la soldat până la general dau periodic teste fizice, psiho, de specialitate şi cine nu le trece, mai are dreptul la o retestare. Se pregăteşte singur, în timpul liber şi când e programat se duce sa dea testul. Daca l-a picat şi a doua oară, trecere în rezervă scrie pe el indiferent ce grad poartă şi al cui nepot este. Nu l-am auzit nici pe Obama, nici pe Hollande nici pe doamna Merkel, nici pe Putin plângând că dau ofiţerii şi subofiţerii teste. Păi dacă nu competenţa şi calităţile fizice îi ţin în armată cine să îi ţină, unchiul  prietenul lui tata, colegul de partid, reevaluatul? Ar vrea domnul preşedinte să păstreze în armată toţi burtoşii, generaţia Mac-Donnald, copii lui Fast Food şi Copy-Paste băgaţi în armată prin PCR feriţi de teste şi examene care să le dovedească competenţa şi aptitudinile? Să îi angajeze în bucătăria proprie, nu în armata română.

10. Vorbeşte domnul preşedinte despre generalii pricepuţi care menţin legături cu structurile NATO şi de care armata nu se poate dispensa? Asta arată până unde şi-a băgat pilele şi favoriţii pentru a-i susţine punctele de vedere, precum Monica Macovei pe holurile Parlamentului European. Nici structurile NATO nu au scăpat de infiltraţii domnului preşedinte şi acum tremură la gândul că îşi pierde vuvuzelele. Un astfel de general în rezervă a fost promovat Ministru al Apărării în condiţiile în care el nu era în stare să spună în engleză  mai mult decât „yes sir, tip please!”. A creat o generaţie de generali „yes-mani” care acum tremură că îşi pierd scaunele. Asta este trădarea de care se teme domnul preşedinte, aceştia sunt proştii la care făcea referire. Da, avut dreptate,  trădătorii şi proştii  se simt ameninţaţi de noua lege. Teama domnului preşedinte nu este pentru politizarea armatei ci pentru pierderea pârghiilor, butoanelor şi instrumentelor, oamenilor prin care conduce armata spre dezastru de 8 ani de zile. Unii din  conducătorii armatei nu mai sunt de mult virgini. Unii din actualii generali au fost promovaţi după ce nevestele, copii, fraţii rudele  le-au intrat în UNPR sau PDL. De grija lor moare acum domnul preşedinte, nu a armatei.

După ce a tăiat salariile, sporurile, pensiile militarilor, după ce i-a făcut nesimţiţi, domnul preşedinte vrea să afle impactul pe care îl are legea actuală asupra celor ce se simt nesiguri sau afectaţi de actuala lege. Este foarte ciudat, nu l-a interesat soarta şi impactul legii pensiilor asupra celor 120000 de rezervişti dar îl intereseaza soarta a 5o de generali ? Să mori de râs . Asta e importanţa pe care Băsescu o acordă armatei şi oamenilor. Îl interesează numai vârfurile, cele prin care controleaza masele, nu oamenii în sine.

Declară domnul preşedinte :

„Legea venită la promulgare nu prevede dacă noua reglementare va fi aplicabilă şi acestor generali sau amirali care se află în activitate după vârsta standard de pensionare ori numai în cazul celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare după intrarea în vigoare a prezentei legi. O asemenea precizare în textul legii este utilă pentru a se evita o aplicare retroactivă a efectelor acesteia.”

Întrebarea este atât de absurdă, ca să nu spun prostească încât este demnă de autoarea atâtor replici pline de succesuri. Răspuns de la Radio Erevan: Da domnule preşedinte Băsescu, este normal să se adreseze celor care se află în activitate după vârsta standard de pensionare, căci şi ei, mai ales ei  îndeplinesc condiţiile de pensionare după intrarea în vigoare a legii. Dar pentru liniştea dumneavoastră, legea nu se aplică celor care au ieşit la pensie înainte de apariţia legii. Mulţumit domnule preşedinte?

Revenind la această nedumerire demnă de  cascadorii râsului, este foarte interesant ce spune domnul preşedinte. Dar când domnul Boc a dat la promulgat L-263  sau a promovat Legea 119.2010 sau OUG 1/2011, şi-a pus domnul preşedinte întrebarea dacă noile legi vor fi aplicabile şi celor aflaţi la pensie în momentul apariţiei legii, s-a gândit atunci la neretroactivitatea legii ? Nu s-a gândit domnul preşedinte pentru că nu îl interesa. Atunci trebuia să îi belească pe cei mulţi şi proşti, nu avea treabă cu ei, pe domnia sa îl interesează doar generalii, cei prin care îi dezbină şi stăpâneşte pe cei mulţi. Acuma, brusc , a auzit şi domnia sa de principiul neretroactivităţii legii. Să cazi pe spate şi alta nu.

Aceasta este adevărata faţă a celui ce plânge acuma pe umerii generalilor şi ai armatei.

Am mai văzut crocodili plângând în timp ce îşi devorau prada. Nu e aşa Stolo?

basescu plange

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

14 Raspunsuri la Băsescu şi povestea prostului

 1. dan nedan

  dle profesor,
  sustin tot ceea ce scrieti,
  la acest articol as face totusi o mica rectificare la pct. 2.
  sa citim impreuna daca nu va deranjeaza:
  „2. Considerăm că o asemenea reglementare privind aprobarea anuală a conducătorului instituţiei pentru menţinerea în activitate a generalilor şi amiralilor, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, nu este oportună, aducând atingere nevoii de stabilitate în ceea ce priveşte managementul forţelor armate. De asemenea, considerăm că o asemenea condiţionare ar fi de natură să transforme Armata într-o masă uşor de manevrat, supusă factorului politic.”
  admitem totodata ca aveti dreptate, toata lumea are dreptate iar intr-un final parlamentul retrimite proiectul la presedinte iar acesta il aproba.
  ce se va intimpla atunci? generalii, evident nu toti odata asa cum spuneti dvs, se vor duce cu cascheta in mina la dl ministru ca sa mai ceara prelungirea activitatii cu inca un an. evident si nu insist pe acest subiect, in momentul in care ceri ceva ti se va da in anumite conditii.
  sa recapitulam: un general al armatei, numit general si trecut in rezerva DOAR, de presedinte, se va duce de acum la un politruc sa cerseasca un drept.
  restul e fara comentarii.
  eu spun ca atit militarii activi cit si cei in rezerva trebuie sa vegheze la natirnarea armatei, in sinul careia am crescut, careia de prea mult ori i-am sacrificat familia si sanatatea si pe care am iubit-o buna sau rea asa cum a fost ea!

 2. Domnule Dan,
  Daca se va intampla asa ceva, nu va fi din cauya legii ci din cauza materialului uman si calitatii morale indoielnice a militarilor care au fost promovati si avansati pana la gradul de general. In aceasta situatie, cei care fac acest lucru si merg cu caciula in mana la ministru sau mai stiu eu la cine pentru a fi pastrati in armata, merita sa fie trecuti in rezerva fara drept de pensie. Nu sunteti de acord cu mine ?Asta inseamna totodata ca acestia au fost avansati in grad tot cu caciula in mana, ca altfel nu ar indrayni sa mearga acuma , la final de cariera sa se ploconeasca, daca au fost verticali si si-au luat gradele si functiile pe merit. Si atunci, de ce sa mai stea in armata , ca nu inteleg.

 3. Va rog domnul Dan sa recititi punctul 3 care lamureste acest aspect. Calitatea celor care pleaca si vin trebuie pusa in discutie, asta trebuie sa fie grija, nu cum ies nici cine ii trece in rezerva.

 4. Dar domnul Dan , ma bucur ca ati sesizat esenta.. durerea pentru Băsescu nu este din pacate faptul ca un general se duce cu caciula in mana ca sa fie sau nu trecut in rezerva, ci LA CINE SE DUCE.

 5. baronulei

  Trebuia sa semnezi Scorpia,nu Scorpio,si totul era in regula!

 6. De acord, daca si tu semnezi balonul

 7. dan nedan

  eu sesizam o realitate. in toate vremurile, si pe vremea lui ceausescu, iliescu,… generalii nu au avut treaba decit cu presedintele!!!
  in afara acestei realitati, ca sa parafrazez pe cineva, totul e … pustiu, inclusiv speculatiile pe care le faceti pe aceasta tema.
  nu doresc sa mai continui aceasta discutie…

  cred totusi ca v-am confundat cu altcineva cind am folosit apelativul „dle profesor”, pentru un militar nu vorbeste asa.

 8. Dane, presedintele semneaza decretele de numire si trecere in reyerva, nu conduce armata efectiv. Asta trebuie sa inteleaga. Armata trebuie sa fie condusa de ministrul ei si statul major. Presedintele este un ins pus in fruntea statului, nu cel mai destept dintre pamanteni. Daca maine va ajunge presedinte DD sau Becali, ( ceea ce nu este exclus) cum ai vedea armata la mana unui astfel de individ? Cinstit.

 9. Politica de cadre a unui minister, indiferent care e ala, nu o face presedintele unei tari. El ar trebui sa se ingrijeasca de strategia de securitate si directiile politicii militare, nu de cei care trec in rezerva sau sunt avansati. Numai la noi, presedintele crede ca daca are dreptul sa semneze decretele, tot el trebuie sa si stabileasca cine merita promovat sau trecut in reyerva. Prost gandit. El trebuie doar sa verifice, sa analizeze si sa fie sau nu de acord.

 10. monea

  Se schimba mereu agenda media pe probleme militare iar cea a pensiilor diminuate a apus pentru ca ne meritam soarta.Am postat de doua ori in fiecare luna ca doar strada va rezolva hotia din pensiile militarilor.Ati crezut promisiunile din campania electorala ?Ati crezut promisiunile dupa campanie? numai abureli si bataie de joc … Toti sunt cu sacii in caruta si nu mai au nici cel mai mic bun simt.Doar strada si eventual masurile cu impact mediatic cum ar fi greva foamei ne mai pot salva.Restul sunt povesti!!!!!!

 11. Domnule Monea, am spus si am spus+o intotdeuna ca inainte de a iesi in strada trebuie: 1. sa epuiyam toate mijloacele dialogului, toate esaloanele, si 2. Sa ne strangem si sa stabilim un plan comun , nu fiecare cum il taie capul, sa ne lamurim problemele interne si cine ne repreyinta interesele. Altfel NU VOM REZOLVA NIMIC, NE VOM FACE DE RAS, VOM FI HUIDUITI DE SOCIETATE. N
  NU NE MAI PUTEM INGADUI SA FACEM CIRC.

 12. Ionel

  Va respect si va stimez d-le Neacsu,pentru tinuta morala si obiectiva a materialelor publicate.Va citesc cu mare drag analizele si puctele de vedere.Va doresc sanatate,putere de munca,s-a puteti tine treaza iubirea de neam si tara.

 13. HUMOR NEGRU

  25 martie 2013, 17:48

  indianu spunea…
  Astăzi am fost chemat la CMZ să mă anunţe că sporurile acordate au fost eronate şi că îmi vor face o nouă decizie în care să corecteze greşeala.Eu nu înţeleg un lucru: cum s-a ajuns aici? s-au făcut o mulţime de falsuri şi uz de fals şi tot nu răspunde nimeni.
  Ei mi-au adăugat acele sporuri pentru alte condiţii ca împreună cu stagiul ulterior de cotizare să se apropie de cuantumul vechi, dar aşa cum am mai arătat eu am contestat decizia în care erau adăugate aceste sporuri şi nimeni nu mi-a răspuns. In ce ţară trăim fraţilor? că nu e posibil să nu ai certitudine a zilei de mâine. Anul trecut ziceau că au bani pentru ca toţi cei cu pensiile diminuate să le fie păstrate în plată, apoi că să caute şi pentru MAI, apoi că nu aprobă FMI, apoi că trebuie un fond de solidaritate , ce mai urmează? Dacă voi toţi ceilalţi aveţi impresia că pensiile voastre sunt bătute în cuie, ei bine vă înşelaţi, mâine s-ar putea să nu le mai aveţi.

 14. Buna ziua !
  Ca unul care am ” ARMATA in sange ” inca de pe vremea liceului militar,
  nu pot spune decat atat :
  – Jos palaria domnulue Profesor !
  Am onoarea sa va salut,
  Aliosa.

Statistici T5