BĂSESCU A PROMULGAT PLX164

Categoria Actualitate, Despre Armata

Taian Băasescu a promulgat azi, 16.07.2013, Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, mai pe scurt PLX164, așa cum a iesit din Parlament. Legea se dorește reparatorie pentru militarii și cadrele din MI și SRI ale căror pensii au fost scăzute din 2011 , după aplicarea OG1/2011.

”Comunicat de presă (16 iulie 2013)

Ref.: Decrete semnate de președintele României, domnul Traian Băsescu, marți, 16 iunie a.c.

 

Președintele României, domnul Traian Băsescu, a semnat marți, 16 iunie a.c., următoarele decrete:
• Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo;

Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordată României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009 – 2014;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea Art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea Art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European de Garantare Agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare.

Departamentul de Comunicare Publică 16 Iulie 2013

http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=14435&_PRID=lazi

 

                                              L E G E

                    privind stabilirea unor măsuri în domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor  proveniti din sistemul de apărare,  ordine publică  și siguranță națională
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. – (1)  Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii  nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor  măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din  sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată  prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna  decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie  2010.
(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin. (1) se efectuează începând cu data de 1 octombrie 2013.
(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.  (1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie,  cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite  pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin. (1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010,  prevăzut la alin. (1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei  rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu  anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform  prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2. – (1) În  situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de  pensie revizuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, se constată diferenţe între sumele stabilite  şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială  operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce  se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la  data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de  la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind  sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările  ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise
decizii în acest sens.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu  respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din  Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR               PREŞEDINTELE SENATULUI
               Valeriu Ştefan Zgonea                                           George Crin Laurenţiu Antonescu
Bucureşti,

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

4 Raspunsuri la BĂSESCU A PROMULGAT PLX164

  1. Guest

    Reactii?

  2. Pai abia s-a aflat, multi inca viseaza. Sunt multi care viseaza si dupa ce au aflat. Sa vedem, mai poate fi atacata la CCR pentru discriminare. Parca vad ca va fi atacata de cineva din UDMR. Dar acuma trebuie sa asteptam.

  3. Guest

    Poate puteti detalia un pic domnule Neacsu. Ce se intampla acum? Legea este deja publicata in MO? Se poate contesta la CCR? In ce termen? Pensiile revin la normal pe 15 octombrie sau in noiembrie ptr luna octombrie?

  4. Guest

    Ca in razboi : Radio Silence

Statistici T5