Dacă atenţia civililor din România este atrasă de circul mediatic dar şi politico-juridic al arestării blondei de la Cotroceni, suflarea militaro-poliţistă este captată de febra proiectului legii pensiilor militare care de o lună a incendiat imaginaţia pensionarilor, a sindicatelor şi asociaţiilor militarilor şi poliţiştilor activi şi în rezervă. Cum militarii activi nu au sindicat, vocea lor este foarte slab auzită pentru că pe ei nu prea are cine să îi reprezinte. Avantaj poliţiştii. Cele mai multe asociaţii ale militarilor se adresează rezerviştilor, deşi unele, cel puţin după titulatură nu fac distincţie, iar legea permite asociaţiile profesionale în rândul armatei. Dar de la teorie până la practică e drum lung şi armata română pare să meargă înapoi, nu înainte sub acest aspect. Dar despre asta altă dată.
AŞA DA!

florin vîlnei
Pe pagina Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Poliţie „Sed Lex”, a apărut un alt proiect al legii pensiilor militare atât de dezbătut în ultimul timp pe diferite pagini de internet. Din informarea respectivă şi materialul expus acolo aflăm că Vineri, 06.02.2015, comisia tehnică formată din specialişti ai celor selecţionaţi să participe la „elaborarea” acestui proiect au ajuns la o formă care să cuprindă propunerile discutate pe data de 03.02.2015. Conform acestui proiect afişat au fost operate unele modificări. Nu le voi comenta pe toate, voi spune doar că :
1. Conform art . 11, (8) „prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001 cu completările ulterioare(1019) sunt aplicabile, după caz, şi militarilor, poliţistilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au trecut în rezervă/retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, până la data intrării în vigoare a prezentei legi”. Ce înseamnă după caz nu specific legea, dar în vechiul stil al guvernanţilor se traduce cu “după cum vor muşchii caselor de pensii” sau miniştrilor, cum a fost şi pe legea 263. Dacă cineva vrea să spună că asta este un câştig, înseamnă că este uneperist, pentru că după caz înseamnă după atitudinea faţă partidul domnului Oprea. Dar mai este o capcana aici. Se spune în articol că legea se va aplica şi celor care au ieşit la pensie până la apariţia actualei legi. Bine, dar se aplica şţi înainte, însă HG 1019 nu se aplica(în MApN, DATORITĂ UNUI ORDIN AL LUI SESERMAN) şi celor ieşiţi la pensie până la apariţia acesteia. Dacă se va adopta în actuala variantă este posibil ca interpretarea să fie făcută cum vor dori muşchii ministrului adică să spună, da, se aplică şi celor care au ieşit la pensie înainte de apariţia actualei legi, dar nu şi celor care au ieşit la pensie înainte de apariţia HG 1019 ŞI PRACTIC NU SE VA SCHIMBA NIMIC. Eu sunt convins că aşa va fi şi că vor urma alte procese, pentru că legea, aşa cum se va vedea şi la alte articole, e făcută cu loc de interpretări, nu e clară, nu pune punctul pe i. Aşa că atenţie la formulare.
2. La art 28, se spune că : “ Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), mai puţin solda de grad/salariul gradului profesional. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.”
Deci nu se mai ia în calcul solda ultimei luni cum era în prima variantă, ci media a 6 luni consecutive din ultimii 5 ani. Această variantă este bună pentru cei care au ieşit la pensie cu salariul diminuat de legea 118/2010, pentru că au şansa să îşi aleagă o perioadă poate mai bună decât cea a salariului redus, dar tot nu este corect pentru că în felul acesta nu toţi vor avea posibilitatea să iasă cu solda reală a gradului şi funcţiei avute la trecerea în rezervă. Trebuia ca formula pentru aceştia să fi sunat altfel încât să iasă cu solda gradului şi funcţiei avute la momentul ieşirii la pensie, dar nereduse.
3. La art 29, se specifică: “c) pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale şi alte condiţii, respectiv grupa I de munca, pensia se determină în procent de 80%.”De ce oare se confundă condiţiile speciale cu alte condiţii aici, dacă la art 9 şi 24, acestea sunt diferenţiate ? Logică defectă sau reavoinţă?
4. Secţiunea 4 a fost intitulată indexarea şi actualizarea pensiilor.
5. La art 60 s-au menţinut prevederile vechiului articol privind indexarea în funcţie de inflaţie şi creşterea salariului mediu.
6. La art 61 s-a introdus actualizarea pensiilor odată cu creşterea soldelor activilor. Aparent a-a rezolvat legarea pensiilor de salariile activilor, dar să nu ne grăbim. Modul în care se realizează această actualizare urmează a fi stabilită, conform punctului 3 al articolului, prin ordin al miniştrilor, la 90 de zile de la adoptarea legii. Deci din nou suntem la mila domnilor de la guvernare, nu există o lege clară care să evite interpretările şi bunul plac al ministrului sau Casei de Pensii. În plus, punctul 2 al articolului este la fel de ambiguu pentru că spune că “(2) În anul în care pot fi aplicabile atât prevederile art. 60, cât şi cele ale alin. (1) se aplică dispozițiile cele mai favorabile.” Deci dacă creşte salariul activilor, nu mai beneficiezi şi de indexarea cuvenită datorită inflaţiei,şi viceversa. Şmecheri băieţii. Dar cel mai grav rămâne faptul că legea nu specifică dacă pensia va creşte cu acelaşi procent ca şi solda activului. Aşa ar fi fost corect să se spună, pentru a se menţine un echilibru între pensie şi salariu şi o actualizare reală a pensiei. Dacă nu se procedează aşa, după un timp vor fi iarăşi decalaje între pensionari ieşiţi la pensie înainte de apariţia legii şi cei de după sau între cei ieşiţi de la o mărire la alta de soldă.
7. Art.110 din prima variantă de proiect devine art 111 în noua variantă, dar mult mai dezvoltat. Nici în noul proiect, cei care primesc pensie în baza OG-1/2011 şi L- 241/ 2013, NU BENEFICIAZĂ DE RECALCULARE ÎN CONDIŢIILE LE NOII LEGI, dar pot beneficia de actualizare atunci când va creşte solda activilor, dar aşa cum vor stabili miniştrii structurilor printr-un ordin comun în termen de 90 de zile de la apariţia legii. În plus, aşa cum spune acelaşi art 111 la punctul 3, “prima actualizare prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelelor de funcţie/salariilor de funcţie”.
Cu alte cuvinte, când e vorba să dea ceva, guvernul dă “după caz”, în baza unor ordine sau documente ulterioare, după cum vor convenii şefii structurilor, care au 90 de zile să găsească varianta cea mai defavotabilă pensionarului iar banii vor fi primiţi cam în doi ani  de la momentul în care are dreptul la actualizare. NU ESTE MINUNAT?
Dacă însă se constată că un pensionar a primit pensie necuvenită, i se opresc banii în luna imediat următoare constatării deficitului. Foarte promt statul când trebuie sa ia banii de la pensionar.
Cam asta am reuşit să sesizez la o primă vedere fără a intra în amănunt pe fiecare articol. Toate aceste aspecte sunt conţinute în proiectul afişat pe pagina “Sed Lex” şi reprezintă varianta valabilă la data de 06.02.2015.
Mai este de menţionat faptul că pe data de 10.02.2015 a avut loc o altă întâlnire la care din informaţiile mele au mai apărut unele modificări “în bine” dar nu ştiu încă în ce constau acestea.
Un alt aspect este faptul că deşi proiectul postat pe pagina Sed Lex este cel mai actual, la Parlament, dacă va fi înaintat, va fi înaintat tot vechiul ppoiect postat de mine, care se spune că ar avea toate avizele ministerelor, dar acesta va fi (probabil) însoţit de amendamentele discutate şi ”însuşite” de ministere. Cel puţin aşa li s-a promis participanţilor.
AŞA NU!

Dogaru M
Tot legat de acest proiect, avem un comunicat şi al domnului Dogaru, pe pagina SCMD comunicat în care ca de obicei nu spune nimic, nu prezintă nimic, doar se laudă că a rupt  inima târgului că i s-au aprobat toate cererile şi că suntem proşti dacă mai cerem şi altceva, să stăm cuminţi, Dogaru veghează . La ce veghează nu ne spune şi nici nu a prezentat până acum ceva obiectiv, concret, palpabil, doar generalităţi afirmaţii defăimătoare la adresa celor care nu cântă cum dirijează domnia sa, îndemnuri la calm şi la sprijinirea defunctului guvern Ponta /Oprea. Ce urmăreşte şi pe ce se concentrează domnul Dogaru, spune în finalul informării sale: „Efortul nostru se concretizează în direcţia valorificării avizelor favorabile, deja obţinute pe proiectul iniţial, pentru urgentarea procedurii.” Mai pe româneşte spus, domnul Dogaru susţine promovarea proiectului de lege aşa cum a fost prezentat în primă variantă, promiţând şi garantând, ca şi în cazul Legii 241 pe care acum o vrea anulată, că se vor face amendamente şi în final va fi o lege bună. Da, sunt convins, bună pentru el şi grupul de avocaţi pe care doreşte din nou să îi arunce sub nasul pensionarilor „pentru a le apăra drepturile” uzurpate de „sistemul ticăloşit”. Că este aşa, o spune chiar domnul Dogaru, într-o notă internă trimisă şefilor de filiale prin care face din nou joc dublu, cerând pe de o parte să aibă încredere în actualul guvern dar ameninţând pe de alta că dacă nu va fi cum vrea el, va face din nou ce a făcut tata.
”In situatia in care camarazii nostri activi, care au tacut in ultimii 5 ani, cu vinovata prudenta, lasandu-ne sa ne batem singuri pentru drepturile castigate si in mod abuziv confiscate, vor avea in vedere, exclusiv, propriile lor interese legate mai mult de prestatiile lor politice decat militare si vor ignora, in continuare, situatia actualilor rezervisti discriminati, vom respinge Proiectul si vom initia aducerea in Justitie a tuturor specialistilor din sistem care s-au facut vinovati fata de noi in ultimii 5 ani. Ca dovada a bunei noastre credinte, inainte de a recurge, din nou, la intreg arsenalul luptei sindicale, vom negocia aducandu-ne argumentele, dar ne rezervam dreptul de a-i atentiona pe domnii ministri de resort asupra impasului in care ne gasim, trimitandu-le aceasta informare.“
Deci domnul Dogaru dă vina pe militarii activi pentru tot ce a făcut până acuma domnul Oprea încercând şi el ca şi guvernanţii să dezbine pentru a conduce. Uită domnul Dogaru un lucru : orice lege se aplică pentru viitor, deci cei mai îndreptăţiţi să comenteze şi să judece această lege sunt militarii activi. Orice aplicare a unei noi legi retroactiv încalcă principiul neretroactivităţii legii, atât de des invocat de avocaţii SCMD în procesele pe OG-1 / 2011. Deci să stăm strâmb şi să judecăm drept, aşa cum am mai spus, să nu mire pe nimeni dacă această lege nu se aplică celor care sunt în pensie la data apariţiei legii. Dacă însă se va aplica prin excepţie celor ieşiţi la pensie în baza L-263/2011, ATUNCI AR TREBUI SĂ SE APLICE TUTUROR CELORLALŢI PENSIONARI INDIFERENT DE ANUL IEŞIRII LA PENSIE PENTRU A NU SE ÎNCĂLCA ALTE DOUĂ PRINCIPII CONŢINUTE DE ÎNSĂŞI LEGEA PROPUSĂ, ADICĂ PRINCIPIUL EGALITĂŢII ŞI PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII.
Cine crede că aş spune prostii, să ceară de la şefii de filială SCMD nota Nr. 137 din 09.02.2015 trimisă de domnul Dogaru preşedinţilor de filiale, pe care însă nu a postat-o la vedere tuturor sindicaliştilor pentru că printre ei mai sunt şi oameni care ştiu să citească printre rânduri şi e periculos.
Cam asta este situaţia legii pensiilor şi atitudinea şefilor de sindicate faţă de aceasta. Unii o pun la dispoziţia sindicaliştilor, alţii trimit note interne “aleşilor” întru aburire.

În concluzie:

Nu se doreşte rezolvarea adevăratelor cereri ale pensionarilor sau militarilor, se tot caută formule şi formulări care să dea impresia că cererile se rezolvă, dar care să poată fi interpretate apoi după cum vrea legiuitorul, dar în defavoarea pensionarului.

Proiectul  va fi înaintat în varianta în care a fost iniţiat,  dar se vor alătura  amendamentele care urmează a fi propuse şi adoptate eventual în comisii. Nimeni nu garantează însă că acestea vor fi acceptate şi nu este exlus ca în comisii şi în plen sa fie respinse de chiar cei care se laudă acuma că le vor susţine.

Au fost acceptate unele amendamente care contează doar la capitolul imagine, pentru a avea cu ce să se laude sindicaliştii că au contribuit, cum este introducerea principiului „recunoştinţei” un principiu inutil şi sforăitor care practic nu aduce nimic, decât eventuale lumânări la căpătâiul decedatelor drepturi ale militarilor.
Vă voi ţine la curent cu tot ce voi mai afla pe această temă.

 

UPDATE 11.02.2015, 18.00:

Am promis vă ţin la curent cu noutăţile. Noutatea este că domnul Dogaru, preşedintele neales al SCMD a dat un nou comunicat in stilul caracteristic vorbind despre ce a obţinu el, dar fara a exemplifica, fără a menţiona măcar articolele la care se află ceea ce susţine că a obţinut, denigrând pe cei care nu spun ca el. Ca să fie mai credibil de data asta i-a pus şi pe domnul Pricină şi pe inegalabila domană Caloianu să semneze, ca să vadă lumea că nu e singurul care gândeşte la fel cu domnul Oprea. Mă abţin de la orice comentariu, cine vrea să piardă timpul, să intre acolo.
http://www.federatiasedlex.ro/articole/proiectul-legii-pensiilor-militare

De

57 de comentarii la „Informări sindicale pe tema proiectului de lege a pensiilor”
 1. domnule Neacsu ,cu respect ,nu mai faceti taraboi pe termeni daca nu aveti pregatire juridica ,ar fi bine sa va sfatuiti cu specialisti. ”după caz” in limbaj juridic inseamna daca indeplineste conditiile de incadrare in grupe de munca (specificare intr-un document).Nu poate beneficia cine nu indeplineste conditiile si este specificat intr-un document, in acest caz hgr 1294 cu modif. ulterioare.
  Interpretati gresit termeni si expresii ,exemplu si cazul solda/salariu.
  De asemenea faceti interpretarea gresita ca grupele nu s-ar aplica celor trecuti in rezerva pîna la aparitia legii.
  Retineti ca asta nu are legatura cu hgs 1019 cît timp in text se precizeaza termenul ”prezenta lege”. hgs 1019 este o completare prin hotarire de guvern a hgr 1294 care nu bate textul „prezenta lege”. Deci supozitia dumneavoastra este complet gresita.
  Il mai derutati si pe Gerula care le propaga peste tot.
  Cu respect pentru talentul jurnalistic.

 2. @Ionica
  Eu nu contest acceptiunea juridica a termenulyu in cazul unor legiuitori, ministere si judecatori corecti. Numai ca in cazul nostru, dupa caz se transpune in practcica prin” dupa cum vrea Oprea”.In al doilea rand, fara nici o suparare, aceasta sintagma ar fi putut lipsipentru ca este clar si la mintea cocosului ca o prevedere legala nu se poate aplica decat celor carora se adreseaza, deci celor care indeplinesc conditiile. Din aceasta perspectiva, dupa caz este o formul;a care va lua, nu va da. In acest scop poate urmariti de ce la unii dintre cei trecuti in rezerva pana la aparitia 1019 s-a aplicat iar la altii nu. S-a aplicat tot „dupa caz” iar conditia aplicarii a fost apartenenta la UNPR sau nu. Interesati-va si veti vedea ca asa este. umnevoastra vorbiti despre spitiyul legii eu vorbesc despre modul in care este aplicata . Este o foarte mare diferenta. Asa ca nu mai aparati o magarie sub pretextul textului d elege, pentru ca unii au murit cu legea in mana.
  In ceea ce priveaste termenul solda salariu situiatia se prenzinta la fe, intreu maretia sfintelor legi romanesti.
  Nu am interpretat gresit aplicarea legii am avertizat dopar ca aceasta va fi aplicata gresit dupa cum vor”intelege” cei care o vor aplica. A;a se face ca asa cum spunea chiar domnul Dogaru, s-a contatat cu „suprindere” ca 1019 s=-a aplicar la MI si SRI chiar si celor pensiona’i inainte de aparitia respectivei completari, dar la MApN nu. De ce oare? Tocmai din cauza unor astfel de ” dupa caz” sau a unor interpretari ale legii facute de oamneni” de bine” gen Seserman. Asa ca va rog sa va documentati dumnevoastra nu cu terminologia, ci cu aplicarea in practica si „cutumele” pentru ca pe noi practica ne omoara, nu teoria.
  Cu respect pentru intentia de a respecta un termen care nu este interpretat corect.

 3. Sunt de parere ca dl. Neacsu are dreptate cu acest termen „dupa caz”. De fapt, astfel de termeni, cum sunt si „functie de resursele financiare…”, „fac exceptie de la….”, „daca conditiile permit….”.
  Legea trebuie sa fie clara, concisa si la obiect, fara a da posibiltatea de interpretari subiective.

 4. Se pare ca asta-i proiectul cu amendamentele acceptate de catre reprezentantii guvernului, dar, conf notei interne a lui Dogaru, amendamentele respective nu sunt introduse automat in proiectul ce urmeaza a fi transmis Parlamentului.
  Rezulta ca amendamentele inscrise acum in proiect nu apar in formularea ce se va trimite Senatului, urmand ca eu sa fac lobby pt ele, pe langa X sau Y, care sa mi le sustina in comisii si la plen.
  Iar daca X si Y nu accepta sustinerea lor, fie ca nu vor, fie ca-i interzice seful de partid, proiectul avizat de guvernanti (fara amendamente) va fi pus in dezbatere si, probabil, acceptat astfel de ambele Camere ale Parlamentului.
  Asadar, un mare fas, chiar pestilential, mai ales ca art 28, 61, 111 si 116 sunt supuse interpretarii executivului, benefice sau nu pensionarului.
  Desigur, art 2 este calcat in picioare chiar de catre initiator, din moment ce pensiile aflate acum in plata, cu cuantumuri stabilite prin trei normative diferite, nu sunt supuse aceleiasi recalculari, ca cele obtinute in baza Legii 263/2010.

 5. maqi clar despre aplicarea legii hg 1294 si hg -s 1019 la cei trcuti in rezerva inainte de 2001 si care au adeverinte de grupa 1 locul de munca fiind exclusiv in aceare conditii la ei se apllica dupa caz adica nu li se aplica asa cum face acum casa sectoriala de pensii a mapn care nici macar nu mi-a raspuns dece nu mi s-a luat in considerare si a respins cewrerea de pensionare deci ce fac cu aceaste adeverinta cand ci cum o valorific ulrimul loc de munca este sts

 6. ”A;a se face ca asa cum spunea chiar domnul Dogaru, s-a contatat cu „suprindere” ca 1019 s=-a aplicar la MI si SRI chiar si celor pensiona’i inainte de aparitia respectivei completari, dar la MApN nu. De ce oare? ”
  Domnule Neacsu sa nu uitam ca cei care s-au impotrivit aplicarii unitare a hgs 1019 prin votarea amendamentului propus de doamna Anghel concomitent cu votarea legii 241 au fost nimeni altii decît fruntasii scmd. Le acordam circumstante pe motivul probabil ca daca s-ar fi evaluat efortul bugetar se risca sa nu se mai aprobe revenirea la cuantumul din 2010.
  Incriminatoriu este in acest caz faptul ca datorita unei ”razbunari” intr-un moment nepotrivit pe fostul ministru, după venirea la frîiele mapn, alde domnii Dobritoiu si Dogaru ,în cor si pe aceeasi voce, au declarat aplicarea hgs 1019 la cei pensionati anterior 5.01.2011 un fals si mai grav uz de fals.
  Oare o colaborare in acel moment cu fostul ministru si stabilirea aplicarii unitare a hgs 1019 pentru toti militarii nu ar fi fost mult mai benefica ,mai ales ca hgs1019 in acel moment se aplicase la majoritatea militarilor pensionati inainte de 2011.Bîjbîielile celor nepriceputi de prin cmj-uri a facut sa nu fie aplicat tuturor.Multi la indemnul scmd nu s-au prezentat la cmj sa-si sustina cauza, iar acolo niste bieti subofiteri habar nu aveau de incadrarea fiecarui caz in locuri de munca regasite in grupe.
  Ar fi fost un caz rezolvat ,efortul bugetar pe noua lege ar fi acum aproape nesemnificativ.
  M-am retras din scmd tocmai din cauze incoerentei in actiunile in justitie a fruntasilor scmd precum si a lipsei dialogului si ignorarea sfaturilor utile.Individual,urînd speta politica inclusiv cea unpr-ista, m-am apărat singur,am primit grupe după hgs 1019 desi lucram prin strainatate,pe urma mi le-au luat.
  Sa mai tinem cont si de faptul ca L119 ,OG 1 au apărut si cu ”sprijinul” unor categorii de militari nemultumiti de L 164 datorita faptului ca nu li s-au luat in calcul anumite sporuri pentru activitati in conditii de munca grele.
  De aceea in acest moment s-au ivit doua categorii antagonice,una care nu vrea sa piarda ce considera ca a cîstigat pe drept si alta care doreste sa-si recupereze un drept promis interpretat de unii cadou in vederea punerii in aplicare a reformei in armata.Nu vreau sa-mi inchipui cum ar fi fost daca totusi Oprea nu ar fi intervenit cu impărtirea la 20 si OMM.
  In concluzie ,vina pentru ca s-a ajuns in aceasta situatie se imparte proportional cam pe la toti.
  Numai ca totul se platesti inclusiv de catre cei care nu au fi crezut vreodata ca isi vor face ”campanie electorala” crosetînd si dînd cu mopul prin arestul politiei si ”după caz” cu transfer la mopul din penitenciar. Sper ca la stoc sunt suficiente mopuri cît sa satisfaca” participantii” la o viitoare ”sedinta pdl”in frunte cu premierul-papagal si trompeta lui mare economista care facea nesimtite pensiile militare, a.p. vass ,in biblioteca penitenciarului.

 7. @Capitan, explicati-i asta lui Ionica si o sa va spuna ca nu a fost cazul. Ca sa fie mai clar cum s-a procedat o sa va spun ce mi-a spus un prieten care la aparitia legii era membru UNPR. Dupa aplicarea legii, suparat ca i-a scazut pensia desi Oprea promisese ca nu va scadea nici o pensie, a declarat intr-un grup de membri ai UNPR ca isi da demisia din partid. Cineva, un membru marcant la nivel national a intrebat de ce si cand a auzit motivul, i-a cerut sa ii dea numarul dosarului de pensie ca sa ii rezolve problema. Amicul a refuzat desi ar fi putut primi sporurile care i-ar fi ridicat pensia consideranbi si a iesit din partid, ramanand cu pensia ciuntita. Daca m-a mintit ewl, mint si eu, dar il cunosc bine, nu m-a mintit. Asa ca Ionica, ramane cum am stabilit, teoria ca teorie, practica ne omoara.

 8. Va indepartati de subiect domnule Ionica. Neaplicarea OG 1019 este legata direct de domnul Oprea nu mai incercati sa deviati lovitura. Iar domnul Dogaru stie asta, ca si dumnevoastra dar se face ca nu stie, pentru ca acuma e parcat in curtea UNPR.

 9. Este părerea dumneavoastra cu drept de libera exprimare.
  Daca hgs 1019 nu s-ar fi aplicat sub” obladiuirea” lui Oprea si in mapn, atunci fiti sigur ca marea majoritate beneficiara de sume in plus in urma aplicarii a prevederilor hgs 1019 nu ar fi ”beneficiat” de amnistia fiscala ”initiata” de guvern pe motivul ”interpretarii eronate” a legii.Lupta intre cele doua tabere a dus in mapn la aceasta decizie desi in mai si sri(care mai au si juristi)hgs se aplica si se aplica.
  Imi place respectul pentru adevar si suport greu persiflarea interlocuitorului.

 10. Draga Ionica ,matale desi pari un baiat de buna credinta,si cunoscator in ale DREPTULUI,faci unele comentarii pe langa lege.Prev HGS-1019,completeaza in sens mai favorabil,ANEXA1,ref la incadrarea in grupe de munca,fara a modifica cu ceva prev HG1294,hot cadru,si nici NORMELE DE APLICARE care spun ca se aplica HG1294,cu modif si compl ulterioare se APLICA si celor iesiti la pensie ANTERIOR ,prevedere preluata de altfel si in conti nutul L164,si care NUSE MAI REGASESTE IN L263,acesta FIIND ARGUMENTUL INVOCAT de MApN pentru ne aplicare unitara a HGS 1019.Va pot da rasrunsurile in acest sens ale MApN,sub semnatura lui MACIUso OTILIA SAVA.Singura modalitate de rezolvare a acestei situatii e prev IN NOUA LECE a unui al care sa prevada expres ce am atatat,asa cum era in L164.Daca aceasta lege nu o sa apera curand ROMIL a demarat actiuni ca printr-o initiativa leg,in actuala lege 263 sa se introduca aceasta prev,in urma careia si noi vom beneficia de prev HGS1019.Mai avem si alte initiative dar despre ele la momentul potrivit.Cat priveste presupusa manipulare a dl Neacsu,eu spun sa te mai documentezi,eu am parerile si obtiunile mele ,e drept multe comune cu cele ale camaradului meu,dar SI MULTE DIFERITE,fapt care NU NE IMPPIEDICA SA COLABORAM in multe proiecte unul fiind numit ROMIL. cu prietenie GERULA

 11. Gerula , cu tot respectul , sper ca toata facatura legislativa pdl-ista aplicata doar după dorinta muschilor lor se va darîma curînd si interpretarile textelor de lege isi vor intra in drepturile firesti.
  Sa nu uitati ca precizarile Mapn in privinta aplicarii hgs 1019 au aparut numai după ce completarile la HGR 1294 (neabrogata) prin hgs 1019 isi faceau efectul in deciziile de pensie.Nimeni inca nu a scimbat din legile in vigoare sintagma ”HGR 1294 cu modificarile si completarile ulterioare”.Sunt convins ca pe motive bugetare neaplicarea si precizarile de neaplicare au actionat la ordinul ”neconstitutionalilor” cu putere de decizie si influenta . Probabil daca avocatul poporului nu dormea lucrurile ar fi stat altfel . La fel de fapt ca in multe alte cazuri trecute si netrecute prin cu numele in astfel de cazuri CCR.
  Sa vedem ce moduri de abordare ne va rezerva viitorul după demonstrarea ca de fapt acesti ani pdl-isti marcati de desantare si populism ieftin pe spinarea celor mai oneste categorii sociale vor apune odata cu camarila care l-a servit (in toate domeniile).Începutul s-a facut.
  Cu stima. Mult succes.

 12. De acord cu dumneavoastra, mai putin la partea cu retroactivitatea aplicarii legii. Nu cred ca mai poate fi luat in calcul acest principiu, atat timp cat taierea pensiilor s-a facut prin ignorarea toatala a acestui principiu.
  In plus, actualizarea pensiilor nu inseamna retroactivitate.Toate pensiile , fie militare, fie civile, se actualizeaza periodic, in mod perfect legal.Oricum, ideea de baza ar fi : la activitati, functii si vechime similare, pensii similare, indiferent de data trecerii in rezerva. A nu se intelege, asa cum o face juristul ANCMRR, ca dorim pensii egale pentru toti, indiferent de vechime, venituri, conditii de munca. Sau, ma rog, asa sustine domnul jurist, dar nu suntem asa naivi sa credem asa ceva.
  Oricum, ca de obicei, cei de la MAI par sa fie mai pragmatici, mai solidari si mai lucizi ca cei din M.Ap.N.

 13. Daca nu se doreste aceasta lege de catre sindicate si asociatii de rezervisti de ce se mai pierde timp,hirtie ,bani de trasport,spatiu de lucru ca oricum cei cu pensii grase iesiti in baza legii 119 si oug 1,nu vor ca si colegii lor de breasla, aici ma refer la cei pe L 263 sa aiba aceleasi pensii.Eu propun celor pe oug 1 sa propuna ca punctajul obtinut pe principiul contributivitati sa se imparta la 10 nu la 20,iar la cei pe L 263 sa se IMPARTA LA 50.Deci unii tot si alti nimic .asa este ROMANUL CALIC nu se satura niciodata.

 14. deci pana la urma se mai baga la aprobat la Parlament acest proiect sau nu? De ce ne tot ametiti? Nu se poate, nu se poate, asta e…abureala asta nu duce decat la nervi, ganduri si vorba multa……ati putea fi mai pragmatici….

 15. Nu stiti ca Ponta nu e de acord decat cu cerintele care nu implica si bani? El nu a fost de la inceput de acord cu recalcularea pensiilor militare, nici cu unele completari la conditiile aplicarii grupelor speciale, cu nimic. El recunoaste ca lg 263 este o lege adoptata fraudulos dar se foloseste de ea….o aplica pentru ca ii vine „manusa”. Taie din drepturile omului si nu necesita multi bani……si se mai mira ca a pierdut alegerile…..a aburit oamenii cu 30-50 lei si gata, mare lucru ce-a realizat…..rusine sa-i fie…..bani de campanie a gasit, dar nu i-a ajutat Dumnezeu….

 16. @Alma,
  Ce se va intampla cu proiectul, nu stie la ora asta nici Ponta.
  Dar aveti dreptate, respinge din start orice costa bani si aproba orice proiect care ii aduce bani, oricat de absurd sau prostesc ar fi. Mai nou vrea un nou program, „prima masina”. Deci romanii sunt scapati de orice griji, au salarii , au slujbe, au bani sa plece in concedii, dar nu au cu ce pleca in concediu si atinci le ofera Ponta masini. Ce inseamna asta?
  1. Noi imprumuturi la banci- asta aduce ” multumiri” din partea bancilor
  2. noi taxe si impozite pentru masini
  3. Consum mai mare de carburati , noi accize noi ridicari de preturi.
  4. noi rovignete
  5. Noi asigurari obligatorii
  6. noi taxe de drum
  7. noi amenzi de circulatie,
  8. Noi reparatii de masini din cauza drumurilor proaste.
  9. noi taxe de drum
  Toate aceste sume se pun pe fiecare masina inmatriculata aducand astfel pretul masinii la cel putin de doua ori pretul ei. Toti acesti bani intra la bugetul de stat. In felul asta, Ponta este cel care castiga, nu cetateanul”ajutat” sa isi ia prima masina.

 17. Chiar asa, bine zice alma, vedem odata proiectul in dezbaterea parlamentului, sau e doar abureala?! Daca tot ne-au taiat abuziv ajutoarele prevazute in lege la iesirea la pensie, daca de ani de zile nu mai vedem 1 leu prima, daca ne-au luat abuziv al 13-lea salariu si ne-au taiat din solde/salarii ca sa aiba ce fura, daca ne-au dat afara colegii ca pe masele stricate, daca ne-au invadat cu nepotii inepti bagati printre noi pe usa din dos, daca ne-au schimbat discretionar ce au vrut si cand au vrut, in pofida contractelor pe care le-am semnat fiecare dintre noi cu statul roman cand am intrat in scolile militare, daca ne considera in continuare la dispozitia lor 24 de ore din 24, daca am jurat sa aparam cu pretul vietii in egala masura romanul amarat, manelistul, imbogatitul postrevolutionar sau ce-o mai fi prin tara asta, sa aiba dreaq decenta si sa nu mai umileasca punandu-ne sa umblam din poarta-n poarta, cautand prin arhive state de plata ale unor unitati desfiintate si cersind adeverinte, si sa scoata odata o lege asa cum vor, dupa inima lor de „clasa politica”, numai sa pot si eu, citind-o, sa-mi aproximez pensia , sa fac un raport si sa ma duc invartindu-ma!

 18. Deci, concret, cand si daca se mai supuna aprobarii Parlamentului. Sunt sanse reale sau numai vorbe????

 19. @Adela
  Cine se incumeta sa dea un raspuns ferm, se aventureaza. Nici Ponta nu cred ca stie la aceasta ora ce se va intampla, are alte batai de cap.

 20. Pentru Alma ,Adela si Baba Novac,va inteleg dezamagirea si va apreciez curajul de a fi activi pe aceste pagini pe care NOI ,cei care am mancat aceiasi ,,paine,, inaintea voastra in aceleasi conditii,NE DAM CU PAREREA,NU CA SA NE TREACA TIMPUL,ci ca SA AUDA CINE TREBUIE si mai ales CA SA VADA CA NE PASA.Dragi camarazi mai tineri,efortul nostru trebuie sa fie unul CONJUGAT,in primul rand pentru a creste prestigiul si credibilitatea INSTITUTIILOR MILITARE sau cu organizare militare,DETERMINAREA CLASEI POLITICE SA INTELEAGA ROLUL SI MISIUNEA LOR IN STATUL DE DREPT,si in al doilea rand IMPORTANTA MUNCII ACELORA CARE MUNCESC IN ACESTEA,sacrificile,privatiunile,interdictiile,si RENUNTARILE ,acestei munci.Aceasta lege A FOST PROMISA DE ALIANTA USL,dar datele problemei s-au schimbat cand NASUL s-a alaturat FINULUI,si prin SCHIMBAREA BARCII(adica prin TRADARE) l-a adus la guvernare.De atunci Ponta nu a mai iesit din cuvantil lui OPREA,si nu si-a mai tinut cuvantul fata de noi.In toti acesti ani CAMARAZI CU SCAUN LA CAP,cu VERTICALITATE,au incercat sa faca cate ceva pentru a -i obliga pe cei care NE-AU PROMIS sa se tina de cuvant.Acestia sunt altii decat DOGARU, PRICINA,ILIESCU,Alexandru sau altii din gasca lor,care se lauda ,in realirate lucrand in defavoarea noastra.Asa au facut in cazul L241,asa fac si acum cand sprijina aparitia unei legi prin care MIZERIILE LUI OPREA devin PENSII MILITARE,deci la adapost,privilegiatii pastrandusi favorurile, iar cei pacaliti ramanand si mai pacaliti.Despre VOI ,nici ca le pasa.Solutia….UNIRE SI ACTIUNE COMUNA IN SPIRITUL ACELORASI IDEALURI.GERULA

 21. Bai fratilor,as avea si eu,casi voi de altfel ceva nelamuriri,ceva nemultumiri,dar va spun ca ma apucat o asa lehamite si un dor de ;codru;va doresc la toti sanatate.

 22. Lasa Ilie ca o sa-ti treaca lehamitea instantaneu cand te vor trimite in tarile baltice cf. art.5 al tratatului OTAN,si cica au codri p-acolo!

 23. @ jupan M.N. 19.41 va ies mai multe stindarde la socoteala a punctelor 4,6,9 dar se pot inlocui cu omologarea auto nou la RAR, anvelopele de iarna, ITP,RCA iar pe fond e de bine ca dau drumu’ oamenii la bani sa circule si se deblocheaza economia!

 24. @Ifrim
  Da, am sesizat ca am trecut punctul 6 la 9, se mai intampla, nu am mai corectat pentru ca nu-i bai, erau bune si 8 puncte dar acuma sunt bune si 12, cu ajutorul matale. si Lista ar putea continua daca am baga in calcul si „sfintiri” , cruciulite, iconite, prizbize de pus in geam , guse scaune, trusa de prim ajutor, extinctor, toate cu omologare, triunghi reflectorizant, solutii de curatat parbrizul, de dezghetat, lanturi de iarna. Numai sofer sa nu fii in ziua de azi, ca mai platesti inca o masina pana termini ratele. Dar chestia cu circulatia banilor este cam aiurea, ca de fapt banii nu sunt ai oamenilor pusi la ciorap, sunt ai bancilor care vor da imprumuturi in carddasie cu guvernul apoi vor mari dobanzile, rata inflatiei va creste, oamenii nu vor mai avea cu ce plati, si se vor plange lui Ponta sau celui care ii va urma, acesta il va ruga pe Isarescu sa rezolve, isarescu va spune ca nu il lasa parintii si treaba e ca si rezolvata, oamenii isi vor pierde gajul, masinile si vor ramane datori cu toate neamurile lor, si ale bune si ale proaste, la banci, la stat, la intretinere, la lumina, la camatari, ca sa nu le ia banca scumpa de masina luata cu atata bunavointa din partea guvernului.

 25. Citez domnule Neacsu ”A;a se face ca asa cum spunea chiar domnul Dogaru, s-a contatat cu „suprindere” ca 1019 s=-a aplicar la MI si SRI chiar si celor pensiona’i inainte de aparitia respectivei completari, dar la MApN nu. ”Asta e o STRAMBA deoaece pensiile celor de la MI sunt chiar mai mici fata de cele de la MAN la vechime si grupe identice.De ce nu stiu…

 26. Probabil ca si coeficientul functiilor e mai mic la MI[daca echivalam gradele militare cu gradele functilor functionarilor cu statut special]si repet riscul de muri in misiuni e triplu la MI fata de MAN.Asa ca nu mai bagati strambe ca pensionarii MI sunt favorizati.Cu SRI si SPP ,SIE etc e altceva deoarece lor nu li sa redus salariul cu 25% si inca beneficiaza de un ajutor in solde la iesirea la pensie.Si foarte bine ca beneficiaza cum ar trebui sa beneficiem toti.

 27. Domnule Marin Neacsu, ma lipesc si eu aici cu o intrebare: oare flacaul asta multilateral promovat, pe nume Ciuca, are toti boii acasa?! Va rog cititi si va minunati!
  “Baza de la Deveselu, functionala la finalul lui 2015”
  Inaltul oficial militar roman a reluat asigurarile privind caracterul strict defensiv al bazei de la Deveselu si al Centrelor Operationale de Comanda NATO de pe teritoriul romanesc.
  „Este vorba despre punerea la dispoziţie a unui pachet de forţe care să fie în măsură să aibă o reacţie IMEDIATA într-o PERIOADA FOARTE SCURTA DE TIMP. …….”,a declarat șeful Statului Major General al Armatei.
  (http://www.revista22.ro/nicolae-ciuca-seful-statului-major-general-al-armatei-romane-analizam-ipoteza-extinderii-conflictului-din-ucraina-in-republica-moldova-53167.html)

 28. @Vali,
  Eu nu am afirmat si nu am compartat pensiile celor de la Mi cu cele de la MApN. Eu am citat ceea ce a afirmat domnul Dogaru vizavi de implementarea HG 1019, asa ca nu inteleg de ce va ratoiti la mine si de ce imi puneti in gura afirmatii pe care nu le-am facut. Ori nu ati citit bine, ori nu ati inteles bine. Iar daca pensiile celor din MI sunt mai mici, de ce ma intrebati pe mine? Nu cumva ma confundati cu Oprea?

 29. @Vladi Mir,
  Nu am urmarit emisiunea lui Rares Bogdan la care a fost invitat heneralul Ciuca, tocmai pentru ca banuiam ca se vor da raspunsuri” politice” care tin de strategia militara a guvernarii, nu parerile personale ale persoanei intervievate, iar raspunsurile politicienilor le stiu. Trebuie sa intelegeti ca cine ajunge pe asemenea functie trebuie sa respecte si sa prezinte pozitia oficiala, nu are alta varianta. Nu uitati ce s-a intamplat cu Chelaru care si-a permis sa aiba opinie separata. Din acest motiv nu am urmarit emisiunea si nici nu am citit interviul, nu il voi citi, cunosc varianta oficiala si obedienta conducerii politice, nu am vrut sa fiu dezamagit auzuind-o si duin gura unui militar pe care il cunosc personal si caruia vreau sa ii port prietenie si respect in continuare. Aici macar, in ceea ce priveste simpatiile sau relatiile personale, uneori ma fac ca nu vad ca nimeni nu este perfect.

 30. domnule neacsu nu imi raspundeti de nici un fel va rog sa ma scuzati repet casa sectoriala de pensii nu mi-a luat in calcul adeverinta de geupa 1 elinerata in 1994 de STSata la care am iesit in rezerva la cerer acum am 56 ani , conflegii 2632010 art 156 am facut cerere de pensionare mi s-a facut calculul vechimii fara ase lua in calcul si nici nu au spus dece acea adeverinta de grupa 1 ,mentionez ca acea adeverinta mi-a fost eliberata la aceea data pentru completare vechime in specialitat neavand vechime suficienta a respins cererea intrebare cum aflu motivul neluarii in calcul accea adeverinta eliberata asa cum se precizeara inainte de 10 aprlie 2001 /le-am cerut explicatii inscris de multe ori si de fiecare data m-au trimis laq tribunal dar eu vreau sa imi spuna motivul neluarii in calcul a unui document eliberat de o institutie militara va rog sa ma ajutati poate daca ridicati acest gen de problenma multumesc si scuze

  \\\\

 31. scuzati deci de repetare atunci scurt ce facem cu adeverinte eliberate de sts pentru grupa 1 respectiv speciala in 1994 si casa sectoriala nu spune dece nu o ia in considerare si nici nu vrea sa spuna dece dupa ce le-am cerut de 3 ori explicatii

 32. Sa nu uitati : cand statul zice ca ia, IA, cand zice ca da, ZICE! Acest proiect al legii pensiilor militare nu va fi aprobat niciodata cat oprea va fi la guvernare! Nu stiu cum de nu vedeti tertipurile, meschinariile manifestate in ultimii…TREI ani. Cu respect! M.C.

 33. Care e traseul proiectului? La cine e acum forma convenita? Cand, cine si cui inainteaza proiectul? Ce termene are fiecare de pe traseu? Putem afla in al cui sertar se blocheaza, la ce data, din ce cauza? In mod normal, daca exista vointa si bunavointa, ar trebui sa mearga rotund, cu celeritate si sa-l regasim pe site-uri ale Parlamentului, in discutia comisiilor. Am auzit doi ministri si un prim-ministru afirmand ca se doreste promovarea acestei legi. Sa fim cu ochii pe ei, sa vedem: fac ce spun?, sau „una vorbim si alta fumam!”, cum zicea Arghezi. Ne-am cam saturat de gargara, baieti! 😉

 34. Capitan, Ti-am raspuns pe mail. Pe scurt, ce ati vrea sa va spun eu, de ce nu v-a luat Casa de pensii in calcul grupele de munca? Eu nu stiu nici de ce nu mi le-a luat mie, si vreti sa stiu de ce nu vi le-a luat dumnevoastra? Nu va suparati, nu sunt nici seful casei de pensii, nici ministrul apararii, nici seful comisiei de contestatii, nici primul ministru, nici organ de control. Ati facut contestatie? Ce raspuns ati primit la contestatioe?I-ati actionat in judecata? Ce decizie ati primit in instanta? Eu nu sunt nici judecator, nici corp de control sa va pot raspunde la intrebare.

 35. Oricum grupa 2 nici nu e bagata in seama la casa de pensii militare.Acolo daca nu ai spate ca sa intervina pentru tine ti se calculeaza cea mai mica pensie posibila.De altfel nici nu iti mai raspunde nimeni la telefon de 2 ani.

 36. domnule neacu . pai atunci sa o luam altfel cum se va plica hg 1294\2001 pentru cei care sant in rezerva inca inainte de 2001 care au adeverinte grupa 1 de munca la depunerea dosarului de pensionare la data apariiei noi legii pensii militare . ma refer la grupa 1 de munca respectiv conditii speciale . la cei cu o vechime de 14 ani in serviciu si cu ani lucrati inainte in civilie ,, ultimul loc de munca fiind armata , nu credeti ca ar trebuii sa se rezolve si aceste situatii adica 14 an+ CODITII SPECIALE adica se va da grupa de munca sau nu locul de munca inainte de 2001 fiind numai in conditii grupa sa se spuna clar nu sa se spunaDUPA CAZ care caz ? multumesc scuze

 37. @Capitan,
  Fara nici o intentie de ironie, PAREREA MEA este ca se va aplica ca si pana acuma. Asta nu inseamna ca va fi neaparat cum am spus eu, asta e parerea mea.

 38. Gerula INFORMEAZA::Intalnirea de la Parlamentul Romaniei de vineri a avut loc ,la ea participand asociatiile care fac parte din FEDERATIA MILITARILOR DIN ROMANIA(asociatii profesionale}la care s-au alaturat SINDICATELE DIN POLITIE,si ASOCIATIA MILITARILOR ROMIL.Invitatii care au raspuns invitatiei au fost, reprezentantii PRESEDINTIEI prin d-na consilier ELENA COBUZ,AVOCATULUI POPORULUI,SENATULUI,prin d-na CRISTIANA ANGHEL si dl DOBRITOIU,precum si CAMERA DEPUTATILOR.AU fost prezenti generali si ofiteri superiori care au ocupat demnitati si functii in structurile STATULUI ROMAN,printre care dl gl Dr MIRCEA CHIELARU,personalitate militara de necontestat.Au fost prezenti la discutii,reprezentantii SINDICATELOR DIN POLITIE PRIN DL COARNA DAR SI AI ASOCIATIEI REZERVISTILOR DIN SRI, doi distinsi domni generali intre care am remarcat pe dl gl mr OLARU,fost sef al DIRECTIEI JURIDICE.Marii absenti au fost reprezentantii MApN cainitiatot al legii,fapt SANCTIONAT de reprezentantul ROMIL,in interventia sa dar si ai MINISTERULUI DE INTERNE SI SRI.Atidudinea SFIDATOARE si NETRANSPARENTA a acestor institutii fata de asociatiile camarazilor rezervisti ignorati si absenti de la dezbaterile organizate de ei, DENOTA UN MOD DE GANDIRE SI ACTIUNE NEDEMOCRATIC CARE NU POATE RAMANE NE SANCTIONAT, chiar si electoral.Reticenta organizatorilor,in a discuta APLICAT PE TEXTUL ARTICOLELOR DE LEGE CARE NE INTERESAU IN MOD DITECT, puse la dispozitie de colegii politisti, a nemultumit o parte dintre participanti,si lasa loc la interpretari,asupra scopului acestei intruniri.Interventiile reprezentantiilor ROMIL,si ai CLUBULUI AMIRALILOR,dar in mod deosebit discursul ACADEMIC al dimnului MIRCEA CHELARU,au facut ca intrunirea sa-si recapere SCOPUL si in final da si adopte un COMUNICAT si sa se desemneze UN COLECTIV DE REPREZENTARE la dialogul cu initiatorul legii dar si cu COMISIILE SI GRUPURILE PARLAMENTARE.Presedinte al acestui grup a fost ales ,nimeni altul decat MIRCEA CHELARU,omul care cuadevarat poate sa ne reprezinte cu adevarat,o personalitate militara recunoscuta,cu o viziune clara asupra VIITORULUI ARMATEI,minte stralucita care nu poate fi ignorata nici chiar de cei care NU IL IUBESC.Acesta a fost MARELE CASTIG al acestei intalniri ,care a aratat ca intr-un timp foarte scurt NE PUTEM MOBILIZA pentru a dezbate cauze serioase,SUNTEM UNITI,si ca NE PASA de tot ce are legatura cu ARMATA,SI capacitatea sa de lupta si de UNITATE CORPULUI SAU DE CADRE.Orice DIDCRIMINARE,care afecteaza UNITATEA si spiritul de corp, cu implicatii majore asupra TARIEI armatei,trebuie urgent inlaturate di LEGISLATIA ACTUALA.Cu speranta si respect GERULA.

 39. dupa cum am vazut cam toate discutiile se poarta in jurul modului de aplicare a hg 1294 si hg-s 1019 asta nici macar nu a fost trecut in monitorul oficial .. daca la mi si sri nu s-a aplicat atunci dece nu se abroga acst ordin interior al man care produce atea discriminari si daca se face o noua lege a pensiilor mi.itare dece daca exista acea hg 1294 \2001 nu se aplica si legea 14 \2008 si sa se elimine astfel toata zapaceala asta si pentru cei plecati in rezrva fara drept de pensie , daca dvs aveti accces la discutii va rugam sa interveniti cu multumiri

 40. Nu sunt rautacios dar cand aud ca trebuie sa facem o comisie, desemnam un colectiv de reprezentare nu pot exprima liber ce gandesc, cu toate ca sunt mandru ca am fost contemporan cu d-ul g-ral Mircea Chelaru chiar daca in control inopinat se agata de cracile( ramurile) copacilor ca de ce nu sunt toaletati! De istet e destept si pe mana lui pot merge si-n paguba nu doar la castig!

 41. Ifrim,vrem nu vrem asta e calea de urmat….uniti in asociatii active in plan social,cu lideri recunoscuti,aceptati,reprezentativi si devotati cauzei si interesului nostru,prin aCTIUNI DE comunicare SI DIALOG CU TOTI ACEIA CARE NE HOTARASC DIN PACATE SOARTA.Faptul ca dl gl CHELARU,a acceptat sa se implice alaturi de NOI,e un castig, si o garantie ca VOM FI VAZUTI si ASCULTATI ,dar acest lucru nu e suficient pentru a schimba ceva in bine.Fiecare dintre noi trebuie sa facem cate ceva,primul lucru fiind acela DE A ACTIVA INTR-o ASOCIATIE in care ne regasim si sa militam pentru o UNITATE DE ACTIUNE,a tuturor asociatiilor.Atata timp cat suntem DEZBINATI,si nu reprezentam o forta in plan social,participanta la viata societatii,NU VOM FI LUATI IN CALCUL,iar viitorul va fi mereu hotatat de altii in numele nostru.Avem datoria saluam legatura unul cu altul si sa VEDEM JUMATATEA PLINA A PAHARULUI CARE NE UNESTE,si sa o ignoram pe cea goala care ne DEZBINA. Suntem o categorie profesionala responsabila,care nu se poate lasa MANIPULATA,DIVIZATA,si mintita cu atata usurinta nici din interior si nici din alte medii ale unor grupuri de interese politice,economice sau de alta natura.Un lucru nu trebuie sa uitam, si anume ca aceia care NE-AU TRADAT INTERESELE,nu mai trebuie acceptati in randurile noastre. GERULA

 42. 1) Militarul se poate situa numai in doua pozitii: viu sau mort. Daca este viu desfasoara activitati ca militar activ, militar in rezerva sau militar in retragere. Daca este mort, desfasoara activitati specifice. . ., dar ramane in documente ca militar.
  2) Militarul nu poate fi pensionat sau denumit pensionar – consecinta punctului 1.
  3) Militarul se distinge prin: dreptul de port-arma, dreptul de uzde arma, ierarhie pe grade, functii si vechime, uniforma distinctiva, pregatire speciala, onoare, demnitate, cinste, corectitudine, Juramant, Drapel de lupta, protectia legii si solda.
  Cum pot fi atunci unii denumiti functionari publici in loc de militari si cum pot accepta aceasta. . . denumire/jicnire?
  4) Militarul se astepta oricand sa plece in misiune si sa se intoarca sub scut. Daca i se cere acest sacrificiu, atunci de ce nu stie sa isi ceara drepturile si accepta orice i se baga sub nas? (De prost, ca mos Teaca sau din cauza „ghioceilor” cu stele? As vrea sa vad cum este arestata Armata Romana!)
  5) Legea este un rezultat cu aplicabilitate generala (a se vedea legile, postulatele, axiomele sau corolarele Fizicii, Matematicii, Chimiei, Termodinamicii, Mecanicii cuantice etc.) valabile in tot universul cunoscut.
  Da, este adevarat, exista si stele care nu se supun legilor Termodinamicii si apar la ordin. Dar numai pe Pamant. . .
  Ce valabilitate are legea apararii nationale din Romania in alt stat? Nu cumva este vorba tot despre “maretia legii”?
  Sau, nu cumva, vorbim despre hotarari si decizii, in loc sa le denumim incorect constitutii, legi organice, . . . , HG, OM etc.?

 43. Mai”gerula” tu din ce serviciu faci parte de joci rolul analfabetului militar?Asa de curiozitate ca suntem satui de manipulare .Se vede si din avion ca greselile tale gramaticale si asezarea gresita a cuvintelor in compunerea textului sunt pur intentionate.Ideea pe care o transmiti e ”ce mai vor si militarii astia analfabeti”.Esti cumva una din slugile plagiatorului care nu suporta armata si politia sau pur si simplu e doar o obligatie de serviciu?

 44. Victore, cred ca fac parte din serviciul concurent celui in care ai activat si tu,ca prea le sti matale pe toate.Se pare ca matale ai niste ordine precise,si atunci cand cineva actioneaza pentru intarirea spiritului de corp al celor dezbinati de unii ca tine,reactionezi si ataci in mod suburban cu scopul de a duce in derizoriu continutul MESAJULUI.Ai spirit de observatie,dar mai ai multe de invatat, in DOMENIUL MANIPULARII.In rest toate bune,GERULA.

 45. Si inca ceva domnule Victor,nu toti suntem familiarizati cu tastatura, asta nu inseamna ca trebuie sa ramanem in afara comunicarii cu colegii.Cred ca nu e corect sa te faci ca NU VEZI PADUREA DE COPACI.

 46. Scrie corect daca poti si nu mai da vina pe tastatura ca faci de rusine haina militara.Altfel abtine-te.

 47. Pe tine te deranjaza mesajul si nu cum scriu eu,acum fie vorba intre noi nici tu nu esti vreo somitate in ale scrisului atata timp cat te exprimi i n fraze scurte ,pe care le repeti la infinit.Atacul tau suburban are ata menire,iar tu esti decat unealta.

 48. Greu de priceput.Daca dorim sa se faca cu adevarat dreptate, Trebue o singura Lege ,Si abrogate toate celelalte.Numai asa putem deveni si noi normali.

 49. Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive…, pentru o pensie de nimic a m.m. si subofiterilor. Se spune ca sunt COLOANA VERTEBRALA(paralizata) a armatei.Pentru ofiteri este bine oricum pentru ca dupa ce a taiat Boc salariile, au primit o majorare a functiilor si coeficientilor, la care a urmat reintregirea cu asa zisul procent de 25%.Ca sa nu mai zic de transpunerea coeficientilor cand s-a luat de la m.m. si subofiteri si s-a dat la ofiteri. Nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar ma simt tot timpul umilit.

 50. Dogaru ăsta mai rău face pensionarilor militari. Nu înţeleg cine mai crede în el şi de ce nu desfiinţaţi odată SCMD. Pe spatele militarilor rezervişti Dogaru s-a făcut cunoscut , umblă pe la tv de unde ia bani, umblă pe la guvern unde îşi face relaţii. Nu mai spun ce bani a luat împărţind onorariile cu avocaţii. Pe care, apropo, de ce ia mai angajat dacă aceea „experă în drept” Caloianu primeşte salariul mare de SCMD să apere juridic sindicatul. Ea pentru ce primeşte banii dacă la judecată anagajează avocaţi?. Se pare că dogaru chiar este o „paria” pe spatele rezerviştilor. Despre recalculare, conform noii legi, militarii pensionaţi înainte de 2011 nu intră la recalculare. Pensia lor se va numi „pensie militară de stat” dar nu se va recalcula. Art 110 din proiect este f clar. Pensiile acestora numai se vor actualiza, adică se vor aduce la zi cu solda unui activ. Pentru aceşti pensionari Legea nr. 241/2012 le-a îngheţat pensiile până în 2026. Iar Dogaru susţine noua lege alături de Oprea. Adică susţine împotriva rezerviştilor.

 51. Proiectul de pensii a lui Dogaru a fost respins..că nu e bun, că nu are indicate sursele de finaţare. Acum Dogaru în stilul lui de nesimţit s-a lipit de legea militarilor şi spune că este şi meritul lui. Dacă ar fi sincer ar spune că legea lui a fost respinsă. Dar nu este decât un mincinos. Pe la tv nici nu mai pot să-l urmăresc. Este singurul care ţipă, se agită, e nervos. Îmi transmite o stare de nervi şi schimb canalul. Legea pensiilor militare dacă s-ar adopta este bună pentru militari. Noroc cu războiul din Ucraina. Este bună legea pentru că rezerviştii pot opta pentru noua lege dacă vor, iar cei care au ieşit la pensie după 2011 vor primi o pensie mărită. E bună şi opţiunea pentru alegerea a 6 luni din 5 ani mai ales pentru cei care au ieşit la pensie calculată după ultimul salariu deşi pe parcursul muncii au fost perioade când erau şefi. Acum pot opta. Ideea este ca atunci când apare legea să facă o cerere la Casa de Pensii în care să ceară asta.

Comentariile sunt închise.