Ordine si precizări ale MApN partea a doua

Categoria Actualitate, Despre Armata, Social

NU VREAU SA FIU GROPAR
L -223/2015 şi L-241/2013 în conflict de interese
Conform Legii 223,art28 coroborat cu art 60(a) pensionarii trebuie să trimită la CPSperioada pe care doresc să o fructifice pentru calculul pensiei. Pentru aceasta însă, ei trebuie să aibă o situaţie cu veniturile realizate în ultimii 5 ani.
De unde iau pensionarii aceste venituri? Este de presupus că din documentele primite cu ocazia recalculării si revizuirii pensiilor în regimul BOC.

 

Dar pentru o anumită categorie de pensionari, şi anume cei care au fost vitregiţi de la începutul recalculării şi revizuirii pensiilor, începe un nou calvar pentru că ei sunt din nou puşi în imposibilitatea de a beneficia de prevederile L223, din mai multe motive:
PROBLEMA NUMĂRUL 1 .
 Pentru o parte din ei, aşa cum se specifică în expunerea de motive a L-241 a datele nu au fost complete şi deci sunt incorecte, de aceea pentru acestia s-a revenit la cuantumul din Decembrie 2010. Iată ce spune legea în motivarea ei :
Din cauza distrugerii arhivelor sau deteriorării acestora în timp, nu au putut fi identificate, în termenul prevăzut de legea 119/2010 şi OUG nr 1 /2011, documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare sau revizuire, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestor acte normative. Pentru cei în cazul cărora nu s-au putut prezenta acte care să dovedească veniturile obţinute, în funcţie de care s-a calculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie sau cuantumul soldelor de grad şi al soldelor de funcţie minime, corespunzător gradului militar deţinut în acea perioadă.
În consecinţă, pentru un număr însemnat de persoane, din cauză că nu au putut fi dovedite veniturile lunare realizate, din motive independente de voinţa lor, cuantumul pensiei a fost semnificativ diminuat faţă de cel obţinut legal în baza legislaţiei anterioare. “
Scrie negru pe alb deci, în motivarea legii care are valoare de lege ca şi motivarea deciziilor judecătoreşti care stau la baza sentinţelor sau hotărârilor judecătoreşti, de vreme ce au stat la baza elaborării legii, că nu au putut fi găsite sau determinate corect veniturile. Si atunci daca datele sunt incomplete şi incorecte, cum pot aceşti pensionari să stabilească perioada cea mai favorabila? Cine le garantează ca datele primite sunt corecte, atâta vreme cat LEGEA 241 A CONSTATAT CĂ DATELE INTRODUSE NU SUNT CORECTE? CUM REZOLVĂ MINISTERUL SITUAŢIA ACESTOR MILITARI? ESTE NEVOIE DE O REVEDERE A DOCUMENTELOR ACESTOR PENSIONARI , DE COMPLETAREA ŞI  ACTUALIZAREA DATELOR, IAR PENTRU ASTA RESPONSABILI SUNT CEI DE LA UNITĂŢI, CMZ ŞI CASA DE PENSII, NU PENSIONARII, AŞA CUM SPUNE CHIAR LEGIUITORUL ÎN MOTIVAREA LEGII.
În plus, mulţi pensionari au primit mai multe situaţii cu veniturile. Cine le garantează care din liste sunt cele corecte? Şi pentru acestia este nevoie de o retrimitere a datelor, care să fie certificate ca fiind corecte, sub semnatură, asa cum prevede M-123/2015, pentru a garanta corectitudinea datelor.
PROBLEMA NR 2
În motivarea legii 223/2015, la paragraful 5, scrie: “ Nici Legea 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine public şi siguranţă naţională, considerat ca un act reparatoriu parţial, NU A SOLUŢIONAT INTEGRAL PROBLEMATICA, CREÂND DISCRIMINĂRI PENTRU BENEFICIARII CU PENSII DIMINUATE PRIN NEINDEXAREA ACESTORA. “
Reamintesc faptul că Expunerea de motive din lege face parte din legea însăşi pentru că a stat la baza ei şi a justificat apariţia şi promulgarea legii, are avizul juriştilor camerelor parlamentare şi nu a fost contestată la CCR. Dacă legea a fost acceptată şi promulgată aceasta se datoreşte chiar motivării ei, deci prevederile Motivării legii sunt parte a legii.
În aceste condiţii orice acţionare în instanţă pentru recuperarea sumelor aferente indexării pe perioada 2013-2016 va avea câştig de cauză. De aceea cei care au căzut sub incidenţa L-241 SUNT ÎNDREPĂŢIŢI SĂ CEARĂ MApN pe de o parte să le calculeze şi returneze banii pe care nu i-au primit prin efectele art 2 punctul 4 din L241 DOVEDITĂ CA DISCRIMINATORIE DE ÎNSĂŞI LEGEA 223/2015, iar pe de altă parte să ceară să le fie revăzute, completate şi actualizate veniturile care conform legii 241/2013 nu au putut fi găsite.

Drept urmare a cestei actualizări şi completări, ÎN BAZA ART 109(3) din L -223/2015 acestora TREBUIE SĂ LI SE RECALCULEZE IMEDIAT PENSIILE, ÎN CONDIŢIILE L-223/2015.

De aceea este necesar ca militarii care au intrat sub incidenţa L-241, ÎNAINTE DE ORICE SĂ CEARĂ MApN să le actualizeze şi compleze fişele  cu veniturile  şi apoi Ministerul Apărării Naţionale, să:
• Calculeze şi să restituie sumele cuvenite dacă pensiile le-ar fi fost indexate, pentru că însăşi Legea 223 în motivarea ei -acceptată şi însuşită odată cu legea de către cei care au votat-o şi promulgat-o – specifică faptul că s-a comis o discriminare.
• Ordone o anchetă care să stabilească cine se face vinovat de emiterea şi punerea în aplicare a unor documente ilegale, în special a documentelor emise de CMZ Bucureşti privind unele modificări la fişele locurilor de muncă ale unor pensionari.
• Dea ordin unităţilor deţinătoare de arhivă şi unităţilor militare să refacă şi actualizeze situaţia cu datele privind veniturile realizate pentru cei care conform L-241 nu au avut datele complete, ÎN URGENŢĂ PE ultimii 5 ani, pentru a fi în măsură să îşi aleagă perioada convenabilă în vederea aplicării L-223/2015. Aceeaşi măsură trebuie luată şi în cazul celor care au primit mai multe documente cu aceste date care nu sunt garantate ca fiind reale. Noua documentaţie să fie certificată şi contrasemnată conform ordinului M-123/2015.
• Aplice aceste măsuri recuperatorii şi reparatorii şi pentru pensionarii militari care au decedat între timp, iar drepturile să fie trimise moştenitorilor legali, respectiv soţilor, soţiilor, sau copiilor.
• Emită un PROIECT DE LEGE PENTRU COMPLETAREA L- 223 prin care să specifice că toate drepturile de care beneficiază/beneficiau pensionarii militari ca ordin recuperatoriu sau reparatoriu privind recalcularea/actualizarea pensiilor vor fi plătite soţului/soţiei integral şi într-o singură tranşă în cazul în care pensionarul a decedat/ va deceda până la punerea în aplicare a legii sau până la data la care este programat să i se aplice respectivele norme.
• Ceară scuze public acestor pensionari pentru nedreptăţile şi batjocorirea în formă continuată la care au fost supuşi de conducerea ministerului şi funcţionarii care au emis documente incomplete sau ilegale în baza cărora le-au fost calculate greşit pensiile şi ciuntit cuantumul acestora.
• Creeze condiţii optime prin personal specializat pentru actualizarea şi completarea fişelor cu veniturile şi locurile de muncă pentru cei căzuţi sub incidenţa L241, ALE CĂROR DATE INCOMPLETE AU CREAT DISCRIMINĂRILE ŞI NEDREPTĂŢILE ENUMERATE MAI SUS ŞI CONSTATATE DE L-241/2013, RESPECTIV L-223/2015.

După cum se poate constata, beneficiarii L-241 NU POT PUNE ÎN APLICARE, DIN MOTIVE NEIMPUTABILE LOR, prevederile L-223 art.28 şi 60, pentru că nu au toate datele necesare, aşa cum se menţionează în motivarea L-241. Pe De altă parte aceiaşi pensionari au fost discriminaţi prin aceeaşi lege 241 aşa cum spune chiar L-223 în expunerea de motive. Cine repară aceste aspecte? Şi aceste probleme trebuie discutate de cei care se întâlnesc pe data de 11.01.2016 dar şi de cei care vor înainta sau vor discuta orice aspecte legate de militari, cu ministrul apărării naţionale, primul ministru sau parlamentari.

http://www.cdep.ro/proiecte/2013/100/60/4/em307.pdf
http://www.senat.ro/legis/PDF%5C2015%5C15L283EM.pdf

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

11 Raspunsuri la Ordine si precizări ale MApN partea a doua

 1. pedro

  La multi ani!Sunt corecte problemele expuse de dvs. doar una singura doresc sa comentez si anume cea legata de media veniturilor pe 6 luni din ultimii 5 ani de activitate.E corecta afirmatia dvs pentru cei care ies la pensie acum de la 01.01.16 cand nu e nici o majorare de salariu.Cand intervine orce modificare a veniturilor se ia de baza Solda gradului iesirii la pensie;gradul functiei cu indicele de ierarhizare(sau cum ii mai spune acum) care se inmulteste cu valoarea secventiala a acestuia actualizata la data de 01 ian.2016 si toate sporurile functiei consemnate in Fisa de pensie!Deci pentru toti militarii care sunt la pensie deja la 01 ian 2016 sa stiti ca in Fisa de pensie este o Anexa -Referat pentru stabilirea soldei lunare brute ca baza de calcul a pensiei unde sunt trecute veniturile pe ultimele 6 luni!Acesta este cazul fericit pentru cei care au functia cu sporurile neschimbate ultimii 5 ani!Pentru ceilalti care au asemenea modificari si nu sunt siguri, este necesar consultarea Memoriului original de la CMJ. cu Fisa cu functii ,iar pentru sporuri si indemnizatii sa consulte din Anexa la ultima decizie sau veniturile de la Arhivele Militare!!Doamne ajuta si sa fie bine,Recalculare usoara!

 2. pedro

  Mai vin cu o completare:Toti camarazii care au iesti la pensie inainte de 2001 cu Decretul 214 au datele expuse de mine in camentariul anterior, pe 5 ani din ultiimii 10 de activitate cei mai favorabili in Anexa la Fisa de pensie!
  Cei de la CSP se lamenteaza ca dureaza mult ca trebuie sa solicite date de la arhive ,unitati si cmj-ri dar nu spun ca deja au asemenea doc.la dosarul fiecarui pensionar !Atunci cum au facut studiul de impact pe L223 pe categorii de personal;ani diferiti de iesire la pensie!!!
  Si la L 164 si la L223 s-a luat si se iau de baza:- solda gradului iesirii la pensie;-gradul functiei cu indicele de ierarhizare(trepte de salarizare cum erau inainte ,ex.lt.col-era de la 11-15) actualizat la 01 ian 2016;sporurile si indemniz.(gradatii;spor de dispozitiv;ind.comanda ;salar merit;spor antena;spec.clasa;etc)

 3. mrv

  http://www.mai.gov.ro/documente/structuri/Casa_Pensii/FAQ%20LEGEA%20223%20din%202015%20privind%20pensiile%20militare.pdf

  5.
  Poate utiliza Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. în procesul de recalculare adeverinţele utilizate la revizuirea pensiei conform O.U.G. nr. 1/2011?
  Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. nu poate utiliza pentru recalculare adeverinţele cu veniturile realizate lunar care au servit la revizuirea pensiilor conform O.U.G. nr. 1/2011, PENTRU CĂ ACESTEA NU RESPECTĂ PREVEDERILE LEGALE ACTUALE CARE REGLEMENTEAZĂ SALARIZAREA,sumele nefiind actualizate la data intrării în vigoare a legii.

 4. Stoenescu Ninel

  Ca totdeauna,cand comoditatea si lenea este ridicata la rang de virtute,se da vina pe ceva sau cineva.Cum sa se distruga o arhiva?Chiar ne credeti imbecili?Ne cereti date ce nu sunt in posesia noastra,ce fac cei care sunt platiti sa centralizeze si sa furnizeze aceste date?Stau ca harciogii in birouri si se unfla de cafele.Am ajuns bataia de joc a tuturor,cei ce am facut contract cu tara si cu viata noastra.Am fost la canal,mina,agricultura,in toata economia nationala unde altii fugeau sau se destrabalau in concedii si nu se tine cont de aceasta.RUSINE celor care se gudura la fesele tradatorilor.Unde s-a pomenit sa se faca mai multe combinatii de calcul a pensiei????Cand soliciti o informatie ,te trimit prin toate biroyurile la intamplare numai sa scape de tine.

 5. Constantin Toma

  STIMATI CAMARAZI,

  Sunt unul din militarii care, datorita inechitatilor intalnite si modului ,,incorect si fraudulos de rezolvare a cererilor, reclamatiilor si sesizarilor” adresate persoanelor si structurilor abilitate din MApN am parasit in conditiile legi sistemul in care mi-am desfasurat activitatea aproape 30 de ani, fara a lua in calcul si liceul militar. Pe scurt, am castigat un concurs pentru ocuparea unei functii de conducere intr-o structura centrala a ministerului, prin decizia comisiei de selectie a ministrului dar, pentru ca nu am fost in ,,carti”, conducerea departamentala in care trebuia sa fiu incadrat nu a pus-o in aplicare nici chiar dupa raportarea situatiei respective ministrului de la acea vreme, atat personal cat si prin raport semnat de seful structuri centrale, cu rang de secretar de stat in care imi desfasuram activitatea. Ulterior, in instanta am reusit sa elimin aceasta inechitate, si sa obtin o Hotarare definitiva si irevocabila favorabila, prin care, pensia urma fie calculata la nivelul functiei castigate legal, prin concurs.
  Numai ca, devenind persoana care m-am opus ,,sistemului” am fost ,,ADMONESTAT” primind decizii de pensie in care sumele aferente erau similare celor primite de militari cu grade mult inferioare, cu mult mai mica decat colegi cu acelasi grad, functie si vechime cu a mea (am fost ofiter superior in ultimul grad, cu studii superioare militare si un doctorat obtinut inca de la gradul de capitan). Mai mult, pentru a avea o justificare, la deciziile de recalculare au fost atasate anexe cu alte venituri decat cele pe care le-am primit de la CMZ, respectiv aproape 120 venituri lunare mai mici(cum s-au schimbat veniturile atestate de o structura abilitata, document semnat si stampilat si de ce nu mi s-a comunicat modificarea). Mentionez ca pentru a primi o explicatie m-am adresat comisiilor de contestatii si CPS a MApN dar nu am primit nici un raspuns. Aceeasi motivare am consemnat-o si la instantele de judecata carora m-am adresat contestand deciziile inechitabile de recalculare primite intre 2011 -2013, cu ajutorul unor avocati si experti contabili fixati de completul de judecata, persoane responsabile si cu experienta. Cu toate acestea (acum situatia era diferita, pe rolul instantelor fiind zeci de mii de procese cu spete asemanatoare) verdictele au fost nefavorabile, cu justificari aleatorii.
  Mai mult ca sigur ca situatia subsemnatului nu este singulara, dar este cunoscuta si prin urmare, ma astept ca si urmatoarea decizie de pensie sa fie tot in minus, pentru ca va fi calculata de aceleasi persoane, fosti colegi, poate si ,,prieteni”, uni chiar cunoscuti cu care m-am intalnit atat pe linie profesionala, cat si didactica, in perioada in care am activat si in Sistemul de Invatamant Militar, dar care semneaza indescifrabil documentele aferente deciziilor de pensii, pentru ca asa este ,,in tenis”, dupa cum ,,plastic” se exprima regretatul actor Toma Caragiu. Vorba unui coleg activ care, mai deunazi semna un articol in presa militara si care, pe buna dreptate spunea ca se teme ,,DE MODUL IN CARE I SE VA CALCULA PENSIA IN VIITORUL APROPIAT”
  Deci stimati camarazi, aceasta este situatia cu care ne confruntam in acest moment, ireala, inechitabila si incredibila, identica cu cea din societatea civila si fata de care exista o singura solutie, SCHIMBAREA IMEDIATA si deferirea persoanelor vinovate justitiei, iar documentele pe baza corara se emit noile decizii sa fie la vedere, cu numele si semnatura sefilor structurilor ce detin arhive si intocmesc si elibereaza asemenea acte normative, inclusiv deciziile de pensie.

 6. Constantin Toma

  ok

 7. mos alecu

  Mos Alecu
  https://www.facebook.com/iliuta.ursuleanu

  Atitea supozitii si nemultumiri , ca-ti vine sa-ti iei cimpii !
  Toata lumea-i nemultumita ca nu are de unde sa stie cind a avut sumele cele mai mari (ca solde) pentru a le „alege” ca fiind cele 6 luni din care sa li se recalculeze pensiile …

  ‘Geaba’mi bat capul si deştele ca trebuie sa aleaga functii detinute si , eventual , perioada cu cele mai multe sporuri …
  ‘Geaba’mi bat capul si deştele … ca lumea tot sume vrea sa aleaga…

  Culmea-i ca „nemultumitii” sint cei care au trecut prin l.164/2001 …
  Nemultumiti care au decizii din acea lege …
  Nemultumiti care ar trebui sa nu fi uitat ca acea lege nu „lucra” cu sume banesti …
  Nemultumiti care ar trebui sa stie ca pe l.164 SE DETERMINAU/CALCULAU soldele/baza de calcul a pensiei … nu se primeau (din statele de plata a soldelor) niste sume care sa fie folosite ca baza de calcul…
  Nemultumiti care ar trebui sa inteleaga ca si pe l.223/2015 tot asa se va lucra …

  Cititi-va , fratilor , deciziile pe l.164 si veti gasi :
  BULETIN DE CALCUL AL PENSIEI
  CALCULUL SOLDEI LUNARE BRUTE CA BAZA DE CALCUL
  Valoarea de referinta sectoriala (VRS)= 197,3387 lei
  ——————————————————————————————————–
  Elemente conf. art.3 din Lg.138 | Coef./% | Mod de calcul | Valoare
  ——————————————————————————————————–

  In acest tabel veti gasi :
  1. Solda de grad SG ……1,… … VRSx1,…..aaa
  2. Solda de functie SF…. 3,…… VRSx3,…. bbb
  3. Solda de merit SM ….20%….SFx20%.. ccc
  4. Indemniz.de comanda IC 40%…SFx40%.. ddd
  5. Gradatie GR …………….42%… (SG+SF+SM+IC)x42%…eee
  6. Indemniz.de dispozitiv ID 25%…(SG+SF+SM+IC+GR)x25%…fff
  ——————————————————————————————————
  Solda bruta (SLB)……. (*totalul sumelor de mai sus)
  ——————————————————————————————————
  Gata ! Aia era baza de calcul pentru stabilirea pensiei !
  Nota 1 : in cazul l.223/2015 vor mai fi niste (multe ?.. putine?) sporuri , prime , indemnizatii (reprezentate tot ca procente din SF , conf. legii actuale a salarizarii…)… care vor face acel „total” ceva mai mare …
  Nota 2 :nu se foloseste nici o suma extrasa din state de plata a soldelor … se calculeaza solda de care ar beneficia impricinatul cu gradul…, functia …, solda de merit …, indemniz.de c.da… , gradatia… , indemniz.de dispoz…., sporul „x”… , sporul „y” …
  Nota 3 : am tot repetat … nu alegeti „sume” din acele tabele pe l.119/oug 1/ l.223 … Alegeti perioada in care ati fost pe functia cea mai mare ; eventual si cu niste (cit mai multe) sporuri … este posibil ca functia mai mica sa va fi dat , la un moment dat , venituri mai mari … dar si veniturile functiei mai mari (pe care fuseserati anterioar) vor fi fost mult mai mari atunci cind dvs. erati pe o functie mai mica …
  *********** In 1800 erati cdt.R. .
  Aveati niste venituri (inscrise in tabelele de la l.119) .
  In 1801 ati fost mutat pe functia de sef st.maj.R (mai mica) .
  In acelasi timp s-a produs o marire a soldelor .
  Ca urmare … solda sefului de st.maj.R. este mai mare decit fosta solda a cdt.R (asa va si apare in tabelul pe l.119) …
  Dar , in acelasi timp , si solda cdt.R. a crescut … devenind mai mare decit solda sefului de st.maj.R. … Dvs. nu aveti de unde sti (din tabelele pe l.119) despre aceasta miscare …
  Daca alegeti perioada cu functia de sef st.maj.R. vi se va calcula pensia cu solda (actuala) a unui sef de st.maj.R.
  Daca alegeti perioada cu functie de cdt.R. vi se va calcula pensia cu solda (actuala) a unui cdt.R.**************************
  Nota 4 : de unde stiti care-i perioada cu functia cea mai mare ? Din amintiri … daca nu aveti „pile” la CMJ pentru a va studia dosarul ..

 8. ifrim

  Prea multe cereri,perioada lunga de asteptare, timp in care se pot roti guverne, se poate arata pisica cu o noua criza mondiala,programe noi de austeritate, gogorite de doi bani si tragere de timp iar acesta sigur lucreaza in defavoarea noastra, si cica daca nu stam cuminti la locurile noastre il ung pe corsarul dement P.M.!

 9. Țiți Șelaru zis ”BUNUL”

  FERICIȚILOR!SCOPUL PRINCIPAL URMĂRIT LA ADOPTAREA CA ATARE A LEGII PENSIILOR MILITARE CU APLICAȚIE ”ÎNCEPÂND” DE LA DIVERSE TERMENE CARE SE ÎNTIND PE DURATA A 3-4 ANI CALCULAȚI ATENT DE LA 1 IAN. 2016 ESTE ÎN PRINCIPAL ACELA DE A NE CONVINGE SPRE BUCURIA NOASTRĂ CĂ POLITICIENII ROMÂNIEI NE CONSIDERĂ NEMURITORI!! ADICĂ, NU VOM MAI CONTRIBUI PE CALE NATURALĂ LA SPORIREA FONDULUI DE PENSII CI VOM DEVENI NEMURITORI ȘI VOM AVEA PARTE DE NENUMĂRATELE BONUSURI ALE ACESTEI LEGI LA PAȘTELE CAILOR! GOLĂNIA ESTE DE MARE APLICABILITATE PENTRU CĂ ESTE PE LARG UTILIZATĂ ÎN COMERȚ CĂ NICI MĂCAR PREȚUL UNEI PERECHI DE BANALE ȘIRETURI NU ESTE AFIȘAT DECÂT: ”ÎNCEPÂND DE LA …0,99 LEI!?” ADICĂ, ESTE CHIAR ATÂT DE COMPLICAT CA SĂ RESTITUI OMULUI BANII LUI PE CARE I-AI ȘTERPELIT ÎN MOD ABUZIV ? DE CE MAI ESTE NEVOIE PENTRU TREABA ASTA DE UN ORDIN COMUN CONCEPUT ÎMPREUNĂ CU MApN DUPĂ CARE DE NORME METODOLOGICE DE APLICARE PENTRU A RESTITUI BANII FURAȚI ÎNSĂ NU ORICUM CI … ”ÎN MOD EȘALONAT” PE PARCURSUL A URMĂTORILOR 2 ANI!? DOMNILOR, OARE CUM VĂ SIMȚIȚI ÎN CALITATE DE FOȘTI ȘEFI AI ACESTEI ARMATE DE CRETINI AȘA CUM NE CONSIDERAȚI ACUM?! OARE ȘEFII NOȘTRI OR FI FOST MAI BUNI? CHIAR VĂ ÎNCHIPUIȚI CĂ NE-AȚI ABURIT CU PROMISIUNILE VOASTRE CU DUHOARE POLITICĂ?! ADICĂ, AȚI FOST ȘEFII UNOR DOBITOCI ȘI NU MAI CONTEAZĂ CĂ DE PE PE URMA MUNCII ACESTEI ADUNĂTURI V-AȚI TRAS ORDINE, GRADE LA EXCEPȚIONAL, FUNCȚII, PRIME GRĂSUȚE ETC, ETC, ETC. ORICUM, SĂ ȘTIȚI CĂ CEI CARE NU MAI APUCĂ SĂ CHELTUIASCĂ PROMISIUNILE VOASTRE VOR FACE ÎN MOD OBLIGATORIU ÎNMORMÂNTARE CU DAR IAR COLIVA O VOR DEPUNE URMAȘII LA SECRETARIATUL MAI PE POST DE DESERT CUVENIT PE MERIT CELOR CARE S-AU COMPROMIS ACCEPTÂND O ASEMENEA INSULTĂ DE LEGE. CU TOATĂ SILA, COL. (retr) av CONSTANTIN-ȘTEFAN ȘELARU

 10. Anastasia

  Am reusit sa citesc doar comentariile lui Pedro , cu informatii foarte utile ! Multumesc ! Am pensie militara de urmas , ultima decizie este din 04.04. 2012,calculata pe baza Legii 263/2010 . Pensia a intrat in plata din data de 01. 11. 2011 . Multa vreme cei de la CMJ au spus ca ei nu au obligatia sa se ocupe de venituri decat pentru pensiile militare aflate in plata . Am fost sfatuita sa apelez personal pentru obtinerea de date . A aparut apoi OUG 1/2011 si au fost obligati sa se ocupe .Am facut personal un dosar , cu multe date ,l-am trimisla CPS , solicitand pensie de urmas si am asteptat . Am renuntat la propria pensie (am avut si eu peste 35 de ani activitate ,in alt domeniu, civil ). In afara de decizie , eu nu am mai solicitat acea fisa de calcul , eram prea „obosita „si scarbita de dispretul fata de urmasi , astfel incat , nu am datele necesare , pentru a alege acele 6 luni din ultimii 5 ani . Vreau macar acum sa solicit in cunostinta de cauza recalcularea conform ultimei Legi .

 11. Nelu

  Cand ti se da posibiltatea sa alegi intre doua sau mai multe lucruri care au aceeasi valoare sunt de acord sa ai acceptul beneficiarului, dar cand legea a urmarit obtinerea maximului posibil in conditiile date doar n-o fi crezut MApN ca se va gasi cineva sa aleaga perioada cea mai defavorabila. Dar pentru ca ai voie doar la o singura incercare s-au gandit ca asa mai pot face ceva economii. Problema ar fi fost simpla daca dosarele personale ar fi fost completate corect. Dar in dosarul meu spre exemplu nu sunt trecute decat datele referitoare la avansari si numiri in functie. Pentru celelalte componente care constituie baza de calcul pentru cele 6 luni trebuie iar rascolite arhivele unitatilor sa vada daca ai avut prima de comanda, salariu de merit, spor de …. de ….. samd. Dar si asa cine ne garanteaza si mai ales cum putem verifica daca sunt corecte ? Sunt convins ca nu se vor obosi prea tare mizand pe faptul ca indiferent de rezultat noi cei in plata am avea motive de bucurie. Daca rezulta o pensie mai mica raman cu cea veche adica mai mare decat a colegului iesit la pensie dupa 01.01.20166 in aceleasi conditii ( vedeti , bucurati-va!!!!) . Daca rezulta o crestere chiar si de numai 1 leu ( cum mi s-a intamplat la una din numeroasele revizuiri contestate) iar bucurati-va!!!! Sper sa fiu eu prea pesimist si sa ma insel. Desi nu prea cred. A trecut deja termenul de 30 de zile prevazut pentru adoptarea prin HG a normelor de aplicare a art. 121 din L 223. Ati auzit ceva ????

Statistici T5