Ordine şi precizări ale MApN – partea a şasea

Categoria Actualitate, Despre Armata, Opinii, Politica

ONTANU SI OPREA
Bătaie de joc în formă continuată
Departamentul Juridic al MApN condus cu N pricepere de domnul Maciu, dă câteva răspunsuri întrebărilor şi problemelor ridicate de către militari pe marginea Legii pensiilor militare şi documentelor elucubrante şi „elucubrate” de capetele luminate de la conducerea Ministerului. Deşi documentele la care fac referire sunt postate pe pagina de contact a CPS a MApN, este ştiut că atunci când e vorba de legi sau răspunsuri la petiţii şi lăcrimaţii, totul trece prin filtrul sau fabrica de încurcat iţe „Maciu”.
Iată ce răspunsuri postează CPS pe pagina de informare a pensionarilor:
Precizari privind sporurile si indemnizatiile luate in calcul
“La calculul pensiei se au în vedere toate elementele care fac parte din solda lunară brută, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Exemple de sporuri, indemnizaţii etc. ce se iau în calcul: indemnizaţia de dispozitiv, solda de merit, spor pentru păstrarea confidenţialităţii, majorare pentru titlul de clasificare (toate introduse în solda funcţiei de bază), indemnizaţia de cifru, spor pentru complexitatea muncii (CFPP, audit) şi altele.”

1. Deci asta este luminarea. Eu, şi probabil şi alţii, am întrebat care sunt sporurile şi elementele care intră în calculul pensiei, aşa cum MAI a specificat înşiruindu-le pe toate, iar domnii de la Casa de Pensii Sectorială a MApN vrând să arate că există „transparenţă şi informare” şi din partea MApN, ne anunţă că :”La calculul pensiei se au în vedere toate elementele care fac parte din solda lunară brută, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.“ Lămuriţi nu ? Ăsta da răspuns.
Dar, ca să nu spunem noi că nu ne-au luminat, ne dau „câteva exemple” de sporuri care se iau în calcul. DE CE NU TOATE? Ce este secret în ele? DE CE NU ESTE INFORMAT PENSIONARUL CU TOATE DREPTURILE PE CARE LE ARE, DECI DE CE NU I SE PUN LA DISPOZIŢIE TOATE ELEMENTELE CARE SE IAU ÎN CALCUL LA STABILIREA PENSIEI ? Ce spuneţi domnule Motoc?
1.1 Un alt aspect este faptul că CPS foloseşte sintagma „modificările şi completările ulterioare” deşi la această oră nu există nici o modificare şi completare legală la L223/2015, pentru că OUG 57/2015 nu a fost –din câte ştiu eu, încă aprobată în Parlament, iar Ordinele ministrului apărării sau ordinul comun NU AU LEGAL POSIBILITATEA ŞI NICI DREPTUL- AŞA CUM NI SE SPUNE CHIAR DE CĂTRE MApN, SĂ MODIFICE SAU SĂ COMPLETEZE LA LEGE. Şi atunci despre ce vorbeşte CPS? Care modificări şi care completări?  Acum câteva zile, vorbind despre modificarea Legii Electorale, domnul Cioloş, primul ministru al Preşedintelui Iohannis, spunea: „Nu mi se pare legitim ca un Guvern să schimbe legi electorale prin ordonanțe de urgență. Nu cred că ar fi onest şi nu cred că e democratic acest lucru, mai ales un Guvern tehnocrat să modifice legi electorale prin ordonanțe de urgență”. Bineînţeles, domnul Cioloş a fost un dulce, domnia sa, ca un fin diplomat ce este, a vrut să îşi menajeze colegii de partid menţionând doar că „nu ar fi legitim sau onest”, dar el a vrut să spună că este pur şi simplu ilegitim sau mai direct ILEGAL să schimbi o lege organică care se referă la drepturi fundamentale, cu o OUG, căci aşa spune art 115 din Constituţie.”
Pe cale de consecinţă, nici OUG 57/2015 nu este Legală, sau este puţin ilegitimă pentru că doreşte să schimbe o lege organică legată de un drept fundamental, DREPTUL LA PENSIE.
OUG- 57/2015 CARE DIN CÂTE ŞTIU EU ESTE ILEGALĂ SUB DOUĂ ASPECTE: cel expus mai sus, iar al doilea motiv de neconstituţionalitate este acela că ordonanţa a fost dată în perioada în care Parlamentul se afla în sesiune, ceea ce contravine iarăşi Constituţiei şi legii de funcţionare a Guvernului.
Iată ce spune art 115 din Constituţie:
„Art. 115 – Delegarea legislativă
(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe.
(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.
(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).
(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.
(7) Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).”
Pe cale de consecinţă, OUG 57/2015, nefiind încă aprobată în Parlament având şi elemente de neconstituţionalitate, NU EXISTĂ. Unde este legea de aprobare a OUG, aşa cum cere punctul 7 al art 115 din Constituţie? NU EXISTĂ! Şi atunci DESPRE CE MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI VORBEŞTE CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MApN? DEŞTEPTAREA DOMNILOR, SUNTEŢI ÎN ILEGALITATE.
Una la mână .
2. A doua informaţie oferită de mai marii ministerului însă, depăşeşte orice limită a bunului simţ, logicii şi respectului nu doar faţă de militari ci chiar şi de logică şi lege. Aceasta se numeşte
Precizări privind reglementarea subsecventă art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare
Aici textul fiind mai mare, nu îl mai postez integral, cine doreşte îl poate găsi pe linkul postat la surse.
Oricum, este vorba de problemele sesizate de mine şi de alţi pensionari privind ordinul de aplicare a art 121 din L-123, cel referitor la recuperarea sumelor datorate pe perioada Ianuarie 2011 –Octombrie 2013. Spuneam eu, şi arătam în alt articol cu extrase din OUG-8 /2014, L- 2017/2015 art. 186 şi Decizia CCR 694/2015, că avem dreptul la dobândă la sumele pe care statul trebuie să ni le returneze. Răspunsul la aceste probleme sunt în nod cert scoase din fabrica de îmbuteliat legi a domnului Maciu. Citiţi şi vă cruciţi.
2.1 În primul rând cel care a ticluit acest răspuns de doi bani ne anunţă – şi bine face- că acesta este generat de petiţiile pensionarilor care solicitau- cu legal temei , după cum am arătat-dobânzile aferente la plata sumelor datorate de MApN pe perioada 2011-2013.
Apoi Răspunzătorul, pentru că nefiind semnat docomentul – aşa se procedează la MApN când nimeni nu vrea să îşi asume o idioţenie- nu ştiu despre cine să fac vorbire, ne spune că să fim mulţumiţi că vom primi totuşi banii înapoi pentru că iniţial prin L-241 nici asta nu aveam. Eu văd aici şi regretul Răspunzătorului că a fost nevoit să accepte ca totuşi pensionarii să îşi primească un bun care li se luase pe nedrept.
Apoi în căutare de motivaţii sau argumente care să justifice faptul că nu se impun dobânzi la sumele respective, răspunzăzorul ne informează că – după propria bibilică, acea sumă este „ un nou creat” adică vezi doamne este ceva ce nu acumulat dobânzi pentru că nu ar fi avut timp să acumuleze dobândă, FIIND UN BUN CARE PÂNĂ ACUM NU S-A DAT. Domnule răspunzător, eşti în eroare  flagrantă,  pentru că sumele nu reprezintă un bun acordat în baza unui ordin nou ci un bun care SE RECUPEREAZĂ ÎN BAZA UNEI LEGI REPARATORII,  AŞA CUM SPUNEŢI CHIAR DUMNEAVOASTRĂ ÎN NOTA DE FUNDAMENTARE A ODINULUI DIN CARE AŢI CITAT PARAGRAFUL 2 AL RĂSPUNSULUI. Citez din propria dumneavoastră notă de fundamentare a ordinului supus dezbaterii publice: „Odată cu integrarea sistemului pensiilor militare de stat în sistemul de drept comun de pensionare, cadrele militare beneficiare de pensii militare în temeiul cadrului normativ anterior datei de 1 ianuarie 2011 au suferit o serie de inechităţi determinate, pe de o parte, de renunţarea de legiuitorul din anul 2010 la principiul specific dreptului asigurărilor sociale de menţinere în plată a cuantumului mai avantajos al pensiei în ipoteza recalculării acesteia ca urmare a modificării cadrului legal. Pe de altă parte, inechităţile au fost generate şi de imposibilitatea identificării documentelor care dovedesc veniturile obţinute în activitatea profesională cu prilejul recalculării pensiei potrivit Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor..” Aici  domniile voastre recunoaşteţi că bunul despre care spuneţi că ar fi nou, ar fi trebuit în fapt acordat în baza principiului menţinerii în plată a cuantumului celui mai avantajos, încă din data de 1 ianuarie 2011, dar s-a produs o inechitate în UOG 1 /2011. Cu alte cuvinte stimate domnule Răspunzător, vă daţi cu stângul în dreptul cu o încrâncenare diabolică. Sunteţi masochist sau ura împotriva pensionarilor vă orbeşte cu totul? Prin aceste explicaţii arătaţi nu doar prostia ci şi răutatea cu care personal trataţi pensionarii militari pe care doriţi să îi privaţi acum de alt drept, fapt ce va declanşa noi procese sau o altă lege reparatorie. A devenit un obicei ca MApN să dea lege reparatorie la lege reparatorie. Deci domnule dragă, cum ar spune Todiraş, nu este un bun nou creat ci unul neacordat în baza unei inechităţi comise încă din Ianuarie 2011, aşa cum chiar dumneavoastră spuneţi în notele de fundamentare ale L- 223/2015 şi Ordinului Ministrului Apărării privind aplicarea art 121 din lege. Capisci?
2.2.O ALTĂ PROBLEMĂ A DOMNILOR DIN CONDUCEREA MApN  ESTE CĂ AVÂND ÎN VEDERE CĂ LEGEA A FOST DATĂ ÎN Iulie 2015, iar plata acestor creanţe făcându-se în doi ani, chiar dacă-prin absurd – s-ar accepta ca termen de curgere a creanţei data promulgării legii 223, tot ar trebui plătite dobânzi DE LA DATA APARIŢIEI LEGII  până la data închiderii debitului. Deci domnule Răspunzător, vreţi nu vreţi, TOT VEŢI PLĂTI DOBÂNZI, CU CÂT MAI TÂRZIU, CU ATÂT MAI MULTE.
2. 3.  Al doiea şut în fund pe care vi-l daţi cu o râvnă demnă de invidiat este momentul în care spuneţi că nu puteţi să plătiţi dobânzi pentru că „În proiectul de HG privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Art. 121 citat mai sus se precizează că sumele respective nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere.
Raţiunile pentru aceasta constau în aceea că potrivit normelor de tehnică legislativă nu este permis ca printr-un act normativ de rang inferior să se adauge la textul de lege, ceea ce ar antrena oricum neavizarea juridică a prevederilor respective şi potenţiale măsuri dispuse de Curtea de Conturi a României.” Încheiat citatul.

Recunosc cu ruşine că nu am avut curajul să citesc curcilor din curte acest paragraf pentru că ar fi râs până ar fi crăpat şi totuşi vreau să mai păstrez una măcar pentru Paşte, că eu nu mănânc miel.
Păi, stimate Răspunzător, dacă recunoaşteţi chiar dumneavoastră că nu se poate ca un “act normativ de rang inferior să se adauge la textul de lege” puteţi să ne spuneţi de ce OUG 57/2015 adaugă la L-223/2015? Vă mulţumim din suflet pentru acest răspuns, e numai bun de folosit în procesele pe care vi le vom deschide. Pe de altă parte, vă întreb, dacă Legea 223 la art 121 nu prevede nimic despre dobânzi, dar absolut nimic, CUM ÎŞI PERMITE ORDINUL MINISTRULUI SĂ ADAUGE LA ART 121 DIN LEGEA RESPECTIVĂ ŞI SĂ MENŢIONEZE CĂ “sumele respective nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere”?????
Domnule Răspunzător, sunteţi atât de prost instruit încât vă daţi singur palme şi ne oferiţi cu dărnicie argumente prin care să vă demolăm în instanţă tâmpenia. Vă mulţumim!
2.4. În ultimele rânduri încercaţi să ne explicaţi că : “Precedentele create prin restituirile ca urmare a anulării, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, a unor taxe precum cea pe poluare, taxa de primă înmatriculare şi taxa pe emisiile poluante, constituite în creanţe ale cetăţenilor faţă de stat, nu pot fi asimilate restituirii în baza dreptului nou creat prin proiectul de hotărâre de mai sus”.
Stimate Răspunzător, prin acest paragraf demonstraţi nu numai că nu staţi bine cu logica dar sunteţi deficitar şi la capitolul citit şi înţeles, pentru că aşa cum vă arătam în articolul precedent pe acest subiect, Decizia CCR nr 694/2015, care se referea la sumele datorate cetăţenilor pentru taxa de primă înmatriculare, stipulează limpede : „În fine, Curtea reţine că forţa obligatorie a actelor jurisdicţionale, deci şi a deciziilor Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. Aşadar, atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor Curţii Constituţionale sunt general obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept. „
Domnule răspunzător, acest paragraf, numai de către dumneavoastră este contorsionat şi înţeles aiurea, în rest şi un student aflat în anul întâi la Drept înţelege că prevederile acestei decizii, cu argumente cu tot se aplică TUTULOR celor care au de plătit debite.
Dar nu face nimic, cu cât argumentaţi mai mult cu atât vă demonstraţi incapacitatea de a înţelege şi aplica legea, sau, şi mai grav, reaua voinţă. Nu ştiu dacă aţi făcut acest lucru la ordin, sau este din proprie iniţiativă dar dacă şi după acest document veţi fi menţinut în funcţie este clar că vina este împărţită, iar domnul Motoc nu numai că aprobă astfel de aberaţii, dar chiar le susţine sau poate le ordonă.
Din păcate aceste aberaţii fac viaţa mai grea pensionarilor militari.
Poate domnul colonel Moraru, preşedintele Filialei Iaşi a SCMD, dacă se va întâlni cu domnul preşedinte Iohannis îi va prezenta şi aceste aspecte şi poate va primi un răspuns. Mai sper să nu fie o întâlnire de curtoazie.
3. În final aş dori să amintesc celor care vor pune în practică –dacă aceste aberaţii vor rămane în picioare – prevederile din OUG57/2015 cât şi ordinul de punere în aplicare a prevederilor art.121 din L223/2015, că se află încă sub incidenţa art 80, punctul b, alin 3 din Legea 80/ 1995 pe care îl citez: “Cadrelor militare nu li se poate ordona şi le este interzis să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; neexecutarea ordinelor în aceste condiţii nu atrage răspunderea penală şi civilă a subordonaţilor.”
Vă rog stimaţi colegi care veţi fi puşi în situaţia de a pune în practică ordine contrare Constituţiei, legilor, ca şi Deciziilor CCR, să consideraţi că aţi fost informaţi şi vă asumaţi responsabilităţile ce vă revin. Aveţi fiecare dreptul şi capacitatea să judecaţi şi să acţionaţi în deplină cunoştiinţă de cauză, nu neapărat în cazul acesta ci în mod general. Vă informez – dacă nu ştiaţi- că unii din cei care au pus în aplicare OG-1/2011 au fost daţi în judecată de colegii pensionari şi se află în procese pentru asemenea greşeli. Consideraţi aceste rânduri, o informare colegială.

În concluzie, MApN se face vinovat de bătaie de joc în formă continuată, la adresa MILITARILOR.

http://cps.mapn.ro/
http://cps.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/Doc223/Precizari%20privind%20sporurile%20si%20indemnizatiile%20luate%20in%20calcul.pdf
http://www.agerpres.ro/politica/2015/11/22/ciolos-pentru-modificarea-legilor-electorale-nu-exista-majoritate-parlamentara-nu-ar-fi-onest-sa-se-faca-prin-ordonanta-de-urgenta-22-33-57

Precizări privind reglementarea subsecventă art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare
http://www.in-cuiul-catarii.info/2016/01/14/ordine-si-precizari-ale-mapn-partea-a-treia-10515

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

30 Raspunsuri la Ordine şi precizări ale MApN – partea a şasea

 1. Emil

  Bine punctat, felicitări!
  Apropo, aţi primit cuponul pe ianuarie? Are imprimat, în colţul din dreapta sus, nişte chestii f.f. interesante…

 2. fiducius55

  sâmbătă, 23 ianuarie 2016
  COMUNICAT

  Nr. 6 din 23.01.2016

  INTALNIRE DE LUCRU
  Domnul general Ion Oprişor, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Securităţii Naţionale din Administraţia Prezidenţiala şi domnul general Ciucă Nicolae-Ionel, şeful Statului Major General al Armatei Romane s-au intalnit astăzi 23 ianuarie 2016 între orele 14.30-16.30 la sediul Cercului Militar Iaşi cu reprezentanţii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) Filiala Iaşi.
  După informarea participanţilor în legătură cu problemele cu care se confrunta militarii în rezervă, s-au analizat punct cu punct toate solicitările noastre, în principal revendicările referitoare la art.40 din OUG 57/2016 care modifică Legea pensiilor militare, necesitatea eliminării art. 6 din Proiectul de HG privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
  Într-un climat onest si constructiv s-au discutat şi alte probleme care vizează îmbunătăţirea nivelul de trai al cadrelor militare active şi în rezervă.

  Cu solicitudine dl. general Ion Oprişor, ne-a asigurat că va înmâna domnului Preşedinte lista noastră de revendicări, susţinând totodată necesitatea analizării şi rezolvării problematicii prezentate in interesul major al militarilor rezervişti.

  Domnul general Ciuca ne-a încredinţat că în cel mai scurt timp va întreprinde demersuri concrete în vederea clarificării unor aspecte legislative mai puţin înţelese de către militarii în rezervă şi identificării căilor pentru soluţionarea legală a problemelor de interes general semnalate.
  În acest proces vor fi angajate atât elemente din structurile de specialitate din cadrul Statului Major General, cât si reprezentanţi ai structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere.

  Înţelegând necesitatea respectării principiilor statului de drept si avand in vedere interesul prioritar al respectării ordinii constituţionale, delegaţia noastră a reafirmat sprijinul si sustinerea militarilor în rezervă pentru celebrarea Unirii Principatelor Române cu respectul cuvenit unei mari sărbători naţionale draga tuturor romanilor pe care o vor sărbători alături de ceilalţi cetăţeni ai Iaşului cu demnitatea, onoarea şi respectul cuvenit unei asemenea manifestări.

 3. Dan Aldea

  Bravo domnule Marin Neacsu. Felicitari.Un articol corect. Totusi unde a disparut Olescu?

 4. s

  @ fiducius55
  Cu politete:

  ~ Cu solicitudine dl. general Ion Oprişor, ne-a asigurat că va înmâna domnului Preşedinte lista noastră de revendicări, susţinând totodată necesitatea analizării şi rezolvării problematicii prezentate in interesul major al militarilor rezervişti.
  Domnul general Ciuca ne-a încredinţat că în cel mai scurt timp va întreprinde demersuri concrete în vederea clarificării unor aspecte legislative mai puţin înţelese de către militarii în rezervă şi identificării căilor pentru soluţionarea legală a problemelor de interes general semnalate. ~

  In scopul:
  ~ … pentru celebrarea Unirii Principatelor Române cu respectul cuvenit unei mari sărbători naţionale … ~

  Concluzie:

  Abureli pentru linistea lor. Daca ati muscat, asta e …

  Pai daca nici pana azi n-au priceput ce cu amabilitate le-ati explicat, v-ati ostenit de pomana.
  Iar daca au priceput si au facut ce au facut (adica nimic), vor face la fel si in continuare.

  Daca va spuneau ca pana la data de … vor face …, poate mai inclinam sa-i cred, asa, cu respect, sunt niste nimeni din punct de vedere al caracterului si se regasesc in articolul pe care il comentam …

 5. s

  Poate ar fi mai potrivit raspundac nu raspunzator pentru ca prin anonimat parca tocmai asta nu este, sau, cu malitiozitate, este un om care nu are raspundere (a deciziilor sale – si fiecare pricepem ce ne place).

  Cred ca la onor MAN a privi cu dispret pe oricine nu este activ in sistem este o cutuma; adica, pricep eu, daca nu ai un grad ridicat de nesimtire nu poti lucra la ei.
  Exemplific: la niste contestatii adunate de prin 2012 mi-au raspuns cu emfaza ca nu cer bine ce cer, oarecum ofuscati ca trebuie sa-mi raspunda dupa doi ani, desi prin faptul ca i-a durut in … spate de termenele de raspuns nu si-au dat decat masura micimii.
  Si un ultim exemplu: dupa trecerea in rezerva, am primit diverse sume datorate de alte institu’ii, prin MAN. Cei de la contestatii au completat raspunsul cu formulare: vom vedea noi cum ai primit sume dupa trecerea in rezerva pentru activitatea desfasurata ca si cadru militar. Asta dovedeste ca a-ti plati datorile este pentru MAN ceva de neconceput. Iar dumneavostra intrati in fineturi gen dobanzi, parioade si mod de calcul, etc. …

 6. @Fiducius,
  Acest comunicat merita un intreg articol, a;a ca ma feresc sa comentez mai mult. Ceea ce spun insa acuma este ca cuprinde in agela masura prostie si neamprostie, abureli si aburiti,tradare, dispret si iarasi tradare.
  Daca domnul Ciuca considera ca este necesar sa ne explice ce nu am inteles noi din lege si din normativele batjocoritoare ale celor care le/au au emis, militarii isi pot lua adio de la sparanta ca cineva din sistemul militar, va incerca sa faca ceva real pentru militari. Eu speram ca va incerca sa ii convinga pe cei din clasa politica, ca fac o greseala dar domnia sa considera ca noi trebuie sa fim convinsi. Sa ii convinga el pe militarii angajati ca scaderea procentului la maxim 85 % le este benefi, mai ales in conditiile in care toate celalelte categorii de lucratori din sistemul bugetar sau nu, au dreptul pana la 100% Cand va incerca sa o faca la Craiova il rog sa ma cheme si pe mine. Banuiesc ca va face un tur de garnizoane.

 7. Badiu

  La inceputul lunii decembrie 2014, asociatiile revolutionarilor din Romania, au cerut reprimirea unor drepturi taiate abuziv de guvernul Boc, prin aceeasi modalitate prin care a taiat pensiile militare. La intalnirea lui Ponta, Vilcov si Liviu Pop, li s-a promis revolutionarilor ca incepand cu ianuarie 2015 li se vor reda drepturile, dar nu si retroactiv. Aceste promisiuni mincinoase s-au facut de teama guvernantilor ca ziua de 22 decembrie sa nu transforme comemorarea Revolutiei intr-un miting de protest. In seara zilei de 29 dec. 2014, hoteste, Guvernul a emis OUG 95 prin care modifica Legea Recunostintei si stabileste anumite criterii prin care doar la Timisoara si inca in cateva localitati a fost revolutie si ca revolutia s-a incheiat la ora 12:09 in 22 decembrie. După aceasta ora, OUG apreciaza ca Revolutia s-a incheiat. A doua zi dimineata, pe 30 decembrie, au publicat ordonanta in Monitorul Oficial. Ponta a profitat de ultimele zile din an cand tot omul se pregateste de Revelion si nu mai e atent la magariile guvernului. Desi această OUG, (OUG 95/2014), nu a trecut de Parlament, nu a fost promulgata, totuşi produce efecte, in sensul ca deja 500 de timisoreni, sibieni, brasoveni, bucuresteni, primesc indemnizaţie de revolutionar. Printre aceştia sunt si o sumedenie de impostori facuti revolutionari desi nu aveau niciun merit real, printre care Al.Arsinel, Razvan Theodorescu, Gelu Voican Voiculescu, Nicolae Dide, Victor Socaciu, Dorel Visan, Florentin Scaletchi si altii. Deci OUG 95/2014 a modificat L 341/2004 iar CCR a lasat-o sa producă efecte. ASTA SE VREA SI CU OUG 57 /2015 ! Deci….atentie !

 8. Dan Aldea

  Rahat cu perje adica ”revolutionari ”pe bani .Sunteti ca parazitii pe un caine jigarit voi astia revolutionarii contra cost .In afara de urmasi si raniti in lovilutie care trebuie sa primeasca o pensie de la stat toti ceilalti, profesionistii lenei, care vreti bani nemunciti duceti-va la munca nu mai parazitati tara asta chinuita .Sau sa va dea bani Ilici kgb ca el a inventat pensii de 2000-3000 de lei pentru ”revolutionari profesionisti ”adica smecherasi cu gura mare total nefolositori cetatii. Si cunosc destui.

 9. Pe-al nostru steag e scris Unire

  Pe-al nostru steag e scris Unire,
  Unire-n cuget şi simţiri
  Şi sub măreaţa lui umbrire
  Vom înfrunta orice loviri.
  Acel ce-n luptă grea se teme
  Ce singur e rătăcitor,
  Iar noi uniţi în orice vreme
  Vom fi, vom fi învingători.
  Am înarmat a noastră mână
  Ca să păzim un scump pământ,
  Dreptatea e a lui stăpână,
  Iar domn e adevărul sfânt.
  Şi-n cartea veşniciei scrie
  Că ţări şi neamuri vor pieri,
  Dar mândra noastră Românie
  Etern, etern va înflori.
  Învingători cu verde laur
  Noi fruntea nu ne-o-mpodobim
  Nici scumpele grămezi de aur
  Drept răsplătire nu dorim.
  Ştiind că-n viaţa trecătoare
  Eterne fapte-am împlinit
  Şi chinul morţii-ngrozitoare
  Bogat, bogat e răsplătit.

  Autor Andrei Bârseanu
  1859

 10. Badiu

  @Dan Aldea, nu ai inteles nimic. Expunerea legată de revolutionari este mai putin importantă. Nu sunt revolutionar asa nu tin partea revolutionarilot. Important este precedentul creat prin care o OUG bate o LEGE ! De aceea am si spus „Deci…atentie!”. Acea OUG produce efecte, deci si OUG 57/2015 poate produce efecte, anuland efectele L 223/15 !

 11. cpt. Ignat

  Bravo, d-le Neacsu, un articol corect, precis, la obiect. Ceea ce ma intriga este faptul ca de mitingul si revendicarile rezervistilor militari din 24 Ian. se stia de anul trecut. De ce atat presedintle, premierul si seful SMG s-au trezit in ultima secunda si negociaza cu SCMD cu o ora inainte de manifestari? Parerea mea este ca gresim profund cedand la ceea ce ne-am propus. Atat la Iasi cat si la Bucuresti, Ciolannis si „guvernul meu” trebuie sa simta furia noastra. Cred ca in aceasta privinta ciobanii ne-au luat-o cu mult inainte.

 12. Bogdan

  Pentru domnul Moraru: Daca si de aceasta data ne-ati pacalit, sa nu mai indrazniti sa cereti bani de la sindicalisti. De ani de zile va prefaceti ca va luptati pentru ei. Asa cum in acest moment sunt nepasatori cei din conducerea M.Ap.N. pentru toti militarii activi, nu vrem sa credem ca noi, cei in rezerva, am mai fost aburiti inca o data de cei in care mai aveam sperante.
  Ce au de spus cadrele active? Ele cred ca nu vor ajunge pensionari? Domnii generali care au ajuns „veterani” si sunt scutiti de taxe si impozite ce spun? Cred ca mai au si indemnizatie de „veteran” si vor avea beneficii uriase la iesirea la pensie si probabi de aceea nu le pasa ce se intampla cu rezervistii. Sa nu uitati domnilor generali ca sunteti „veterani” datorita celor care au fost scosi din sistem la intrarea in NATO impotriva vointei lor. Cum pot fi veterani cei care „au plecat sa lupte”, fiind platiti pentru aceasta cu sume destul de consistente? Pentru acei cativa veterani adevarati care mai traiesc ar trebui sa va fie rusine!!!!!

 13. Dan Aldea

  Am fost in piata si am inghetat ca un bou.Un esec total marca Dogaru .Daca se protesta si la Iasi era altceva .Asa fiasco si esec total.Suntem sclavi si lasi e clar acum.

 14. cpt. Ignat

  Dogaru manca kk sa venim pe 1 martie. Mai vine dracu. Daca Dogaru lasa sa fie proteste si la Iasi nu ne trata guvernul lui Soros ca pe niste carpe. Acum vrea alta manifestatie pe care sa o manipuleze ca si pe asta. S-a dus baba cu colacii. Trebuie sa ne resemnam si sa inghitim in sec. Mai bine ma inscriu in sindicatul ciobanilor, sunt mai corecti si mai cinstiti.

 15. @ Domnule Badiu, aveti dreptate in ceea ce prezentati iar mesajul dumnevoastra e clar. Indiferent ca sustinem sau nu anumite grupuri d erevolutionari, sau ca unii merita sau nu sa fie numiti asa, important este ceea ce a facut guvernul cu legea lor. A te face ca treci vu vederea asta inseamna a admite precedentul pe motive put sentimentale. Istotia se repeta pentru cel ce nu invata nimic din ea.

 16. Iulian

  Col(r) Naum/Craiova a vorbit excelent de la tribuna!
  Ce importanta are ca Oprisor si Ciuca au luat act de nemultumiri?
  Pana acum ei nu stiau?…..stiau dar taceau ca sunt militari activi!
  Dar cat sa mai taci?

 17. @Iulian,
  Il cheama Naon nu Naum .

 18. Iulian

  Ok, multam, nu mai dau erata!
  Poate un miel!
  Dar …mi-a placut rau!

 19. Eeeeeei, Iuliane, miei dau multi, intrebarea e cine ii jupoaie…

 20. Iulian

  Marine,
  Se vorbeste prin targ ca toti sunt invidiosi pe caciula de forte terestre a lui johanis, de la Iasi, moda …iarna-2016, imprumutata de la sursa!
  Si eba, analfabeta, avea pe la Cluj efecte militare, peste lenjeria Victoria`s Secret!
  As zice asa ..Caciuala MApN de vreme grea!

 21. Am si eu una. I-o ofer. De-oi muri, ii las caciula, daca nu ..

 22. Iulian

  Intrucat am si eu una brumarie…nu i-o ofer, pt ca am 36 ani de activitate, nu de meditatii si primarie!
  Nici de va fi sa fie….

 23. ZAMFIR Ioan

  Dragilor,
  Viteji sunteti pe forum, dar lasi cand trebuie sa activati concret.Daca am fi uniti si nu ne-am da cu stangul in dreptul, am participa activ la actiunile din strada, „indiferent de timp, anotimp sau stare a vremii” ,am arata ca suntem o forta si nimeni nu ar indrazni sa mai hotarasca fara a ne consulta. Nu am inghetat pe 24.01 2016 in BUCURESTI chiar degeaba. Am vazut in cei prezenti determinare si hotarare si dorinta de a lupta pentru toti cei nedreptatiti, dar lipsa de respect, comoditatea si lasitatea celor care puteau fi in Piata Victoriei m-a intristat profund. Mai oameni buni TREZITI-VA!?!?!

 24. Traian

  Buna ziua,Foarte bun materialul dvs. Referitor la sporurile care intra in baza de calcul a pensiei, imi permit sa va informez ca in procesul de recalculare vor intra doar sporurile existente la momentul pensionarii. Sporurile introduse ulterior nu vor fi luate in calcul asa cum cele care vor fi introduce de acum incolo nu vor fi luate in calcul la viitoarea recalculare/marire a salariile cadrelor active. De exemplu, in ultimii 10 ani au fost introduce sporul de fidelitate, confidentialitate sau prime de exceptie pana la 50 %. Ele nu existau inainte de 2006-2007, asa ca ele nu vor intra in calculul pensiei. Doar o viitoare lege a salarizarii ar putea, zic eu, pune lucrurile in ordine, astfel incat sa nu se ajunga, in timp, ca un colonel sa aibe o pensie mai mica decat un maistru military sau subofiter la aceiasi vechime militara.

 25. Iulian

  Zamfir
  -eu am fost in P. Victoriei si stiu ca nu am inghetat in van!
  Traian
  -si dumneata ai perfecta dreptate!

 26. s

  Mototoc este vajnicul urmas al lui dusa/usa.
  Nu poate face mai bine sau mai putin decat dusica. V-ati si ne-am intrebat daca dusica e acolo doar pentru poze. Un raspons avem in link-ul
  http://ioncoja.ro/doctrina-nationalista/ce-ai-facut-dusa-pui-de-lele-cu-arhivele-militare/

  Sa vedem ce mai vor altii ca sa ne limpezim ce va face mototoc. Ca ia din drepturile de pensie este doar bonusul are il ofera.

  Mai rabdam ?

 27. gurita jorj

  Oare este normal sa facem cereri catre CPS si CMJ?
  Eu nu am facut cerere nici atunci cind se cereau veniturile realizate in activitatea de cadru activ, pentru recalcularea(boc).
  Adica daca nu fac cerere, nu se aplica legea!!!!!

 28. @Gurita,
  Nu este obligatoriu, dar isi vor bate joc de noi. Incearca varianta exopusa de mine.

 29. vichi

  Dragi colegi,am stiut de la inceput ca prezenta la iasi a celor potentati va fi menita sa ne dea cu flitul celor din piata victoriei si ma gandeam sa sugerez conducerii SCMD ca lovitura trebuie data acolo si nu la Bucuresti dar am crezut ca avem un cap care gandeste insa…Sunt atasat SCMD dar se pare ca ceva lipseste idealurilor noastre celor di sindicat si numai.Eu cred ca,contrar unor pareri pacifiste,va fi necesar sa ne facem cunoscuti mai in forta.Haideti sa facem ceva!

 30. vichi

  Dragi colegi,am stiut de la inceput ca prezenta la iasi a celor potentati va fi menita sa ne dea cu flitul celor din piata victoriei si ma gandeam sa sugerez conducerii SCMD ca lovitura trebuie data acolo si nu la Bucuresti dar am crezut ca avem un cap care gandeste insa…Sunt atasat SCMD dar se pare ca ceva lipseste idealurilor noastre celor din sindicat si nu numai.Eu cred ca,contrar unor pareri pacifiste,va fi necesar sa ne facem cunoscuti mai in forta.Haideti sa facem ceva!

Statistici T5