Interviu cu col. Constantin Luca, directorul CPS a MApN

Categoria Despre Armata

interviu Col Luca

După o perioadă destul de mare în care am încercat să obțin un interviu cu domnul Colonel Constantin Luca, directorul Casei de Pensii Sectorială a MApN, datorită nu lipsei de voință sau refuzului ci activității foarte intense și programului infernal al acestei structuri  plecând de la director până la ultima funcție din ștat, iată că am reușit să obțin doritele răspunsuri la întrebări pe care le-am considerat de interes general pentru pensionari. Sunt convins că mai sunt și altele,  cei interesați pot comenta și eventual cere și alte lămuriri care să fie înaintate eventual într-o altă rundă. Iată interviul:

Neacşu Marin – Domnule Colonel,bună ziua, vă mulţumesc că v-aţi găsit timp să mă primiţi. Aş dori să lămurim câteva aspecte legate de procesul recalculării pensiilor militare în cadrul MApN, mai ales prin prisma zvonurilor şi unor îngrijorări vizavi de legea salarizării şi   OUG 57/2015.

Constantin Luca   – Bună ziua, bine aţi venit, oricând sunt disponibil pentru lămuriri şi clarificări.

NM- O să trec direct la subiect, pentru că timpul costă bani şi bănuiesc că în special aici, chiar costă.

1. Cum stăm la aceasta oră cu situaţia recalculării pensiilor militare. Dacă se poate prezenta statistic în procente

 – câte pensii au fost recalculate

– pe categorii de cadre, tot procentual,  câte apartin ofiţerilor şi câte subofiţerilor, personalului civil

 – câte au crescut prin recalculare şi câte au scăzut, dacă se poate pe categorii de cadre, ofițeri, subofițeri, personal civil.

– se poate trage o concluzie, care anume pensii au crescut și în funcție de ce şi câte au scăzut prin recalculare?

Răspuns:  – Până la data de 27.03.2017 au fost recalculate 40.613 pensii militare, ceea ce reprezintă aprox. 53 % din totalul de 76.087 pensionari aflaţi în evidenţa Casei de pensii sectoriale a MApN la data de 01.01.2016, conform Ordinului comun nr. M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat.

Deciziile de recalculare a pensiilor sunt preluate în plată cu operativitate, iar până la data de 16 februarie 2017 – data efectuării ultimei plăţi – au fost plătite diferenţele dintre cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuantumul pensiilor aflate în plată pentru un număr de 15.205 pensionari.

Totodată, menţionez că eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art.109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, ce reprezintă diferenţe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la punerea în plată a pensiilor recalculate, calculate ulterior datei de 16 februarie 2017, se vor acorda în trimestrul IV 2017, în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017.

Cuantumul pensiilor recalculate este determinat de elementele de natură salarială realizate de beneficiari în funcţie de legislaţia în domeniul salarizării aplicată în perioada aleasă.

Putem spune că, până în prezent, nu există diferenţe majore privitor la numărul pensiilor recalculate pe categorii de personal.

2. Cum stăm cu situaţia returnării sumelor datorate celor sub incidenta legii 241, tot procentual.

– au fost plătite toate sumele pe anii 2011 si 2012?

– suma necesara pe 2013 va fi mai mare sau mai mică?

– există speranța sau certitudinea că aceste sume vor fi plătite la termenul prevăzut de lege, adică, au fost prevăzute sumele în buget?

Răspuns: În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a întocmit buletine de calcul şi a achitat în luna noiembrie 2016 diferenţele pentru perioada 2011-2012 între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 6.883 de pensionari, care au depus cereri până la data de 30.09.2016.

Pentru cererile depuse ulterior datei de 30.09.2016, diferenţele se vor plăti în anul 2017, an în care se vor plăti şi diferenţele pentru anul 2013. Sumele au fost înregistrate în contabilitate, sunt incluse în bugetul pe anul 2017 şi vor fi plătite la timp.

3.  Există fără îndoială şi persoane care nu au făcut cerere nici pentru recalculare şi nici pentru returnarea acelor sume. Există posibilitatea ca printre cei care nu au făcut cereri să existe persoane care au decedat iar familiile nu ştiu, poate nici măcar că au aceste sume de primit. Care sunt procedurile pentru a intra în posesia acelor sume şi daca există această posibilitate.

Răspuns: Diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale O.U.G. nr. 1/2011, se restituie la cererea beneficiarilor, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, adică 01.01.2016.

Titularilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţa Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale în perioada 1 ianuarie 2011 – 30 septembrie 2013 care, la data efectuării plăţilor unei tranşe, nu mai sunt în evidenţa caselor de pensii sectoriale li se achită suma de restituit prin mandat poştal.

În situaţia în care titularii au decedat ulterior depunerii cererii, diferenţele cuvenite şi neîncasate de către titular se restituie potrivit Normelor pentru aplicarea prevederilor art.121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2016, şi se plătesc prin mandat poştal, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor, ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

4. Ne aflam în fata celei de-a doua legi de recalculare a pensiilor. Stim bine ce a declansat prima. Ca specialist, fără a intra în probleme de politică, ce credeţi că nu a fost bine în cazul legii 165? Ce măsuri ați luat pentru a nu se întâmpla haosul din prima experienţă?

Răspuns : Sunt directorul Casei de pensii sectoriale a MApN din septembrie 2012, reprezint instituţia de la această dată şi sunt răspunzător de ce s-a întreprins pentru această recalculare. Perioada de 24 luni aferentă procesului de recalculare a creat premisele unei bune planificări a activităţilor. De asemenea, baza de calcul pe 6 luni alese de beneficiari elimină incertitudinile cu privire la exactitatea datelor care stau la baza stabilirii şi recalculării pensiilor militare de stat.

5. Şi în primul caz şi în al doilea au existat nemulţumiri sau aspecte neprincipiale, în opinia multor pensionari. În primul caz s-a ajuns la situaţia ca unii subofiteri să aibă pensii mai mari decât comandanţii de unităţi sau mari unităţi, în cazul legii 223, avem o altă discrapanţă, între cei care au ieşit la pensie înainte de 2011 şi cei care au ieşit dupa 2011. Avem acum diferenţe enorme între cei care au iesit la pensie  în anii 90 şi cei care au ieşit după 2011, deşi au avut aceleaşi funcţii, aceleaşi grade, aceeaşi vechime, aceleaşi condiţii de muncă. tehnic, de unde apar aceste diferenţe care depăşesc de multe ori dublul sumelor.

Răspuns: Noi aplicăm prevederile legale întocmai. Să nu uităm că Parlamentul României a modificat proiectul Legii privind pensiile militare de stat  schimbând baza de calcul .a pensiilor. În proiectul iniţial baza de calcul a constituit-o cuantumul soldei funcţiei de bază şi nu solda lunară brută realizată la funcţia de bază. Discrepanţa de care vorbiţi este cauzată de evoluţia sistemului de salarizare în decursul timpului. Aceste diferenţieri vor dispărea odată cu aplicarea noii legi a salarizării.

 

 

6. Există discuţii pe paginile on-line aparţinând militarilor în rezervă, că modificarea legii 223 prin OUG 57 a plecat din MApN. Aţi fost întrebat ca specialist înainte de emiterea acelei ordonanţe, sau aţi ştiut de ea înainte de emitere?

Răspuns: Fără modificarea şi/sau completarea Legii nr. 223/2015, considerăm că acest act normativ nu ar fi putut fi aplicat în mod unitar şi nu ar fi putut fi emise toate actele normative subsecvente.

Spre exemplificare vă prezint doar câteva motive:

În primul rând, Legea nr. 223/2015 făcea referire la o bază de calcul pentru stabilirea pensiei ce conţinea sintagma “toate veniturile brute”, ce nu era definită în cuprinsul legii, făcând practic imposibilă punerea în aplicare acesteia.

În plus, în cuprinsul Legii nr.223/2015 au rămas o serie de prevederi ce nu au fost corelate în integralitate în forma adoptată în Parlament faţă de proiectul transmis legiuitorului spre adoptare, acestea neputând fi remediate prin simpla emitere a unor norme juridice de rang inferior.

Totodată, în această formă, Legea nr. 223/2015 instituia un tratament diferenţiat nejustificat cu privire la modul de stabilire a pensiei, în special în cazul beneficiarilor pensiilor de invaliditate şi de urmaş în raport cu beneficiarii celorlalte categorii de pensii, sub aspectul bazei de calcul utilizate. Şi în final, nu au introduse prevederi clare şi termene precise pentru recalcularea în condiţiile art. 109 a tuturor pensiilor aflate în plată în prezent, împrejurare de natură să creeze premisele unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010-2012.  

Aceste motive au făcut şi fac obiectul unor discuţii pe forumurile pensionarilor militari. Noi am semnalat aceste aspecte încă din luna iulie 2015.Vreau să subliniez că nu Casa de pensii sectorială stabileşte procentul de calculare a pensiilor şi nici elementele de salarizare care trebuie incluse în baza de calcul.

7. Aceeasi intrebare vizavi de articolul 67 din Bugetul pe anul 2017, care amână plata diferenţelor rezultate în urma recalculării pe anul 2016 şi 2017, până la data recalculării. Care este aportul sau reacţia MApN, dacă ştiţi, vizavi de acest articol?

Răspuns: Referitor la art. 67 din Legea Bugetului  pe anul 2017, am să mă limitez doar la punctul de vedere al CPS, şi anume că vom aplica în totalitate toate actele normative aprobate de forul legiuitor care privesc domeniul de activitate al CPS.

8. Dacă tot am ajuns aici, bănuiesc că ştiţi care va fi reacţia celor care asteaptă aceste drepturi. Ce le puteţi transmite pe această cale?

Răspuns: Vom respecta prevederile art. 67, dar în acelaşi timp dorim să asigurăm pensionarii că acele diferenţe rezultate în urma recalculării nu se vor pierde şi vor fi achitate în trimestrul IV/2017.

9. Credeţi că la sfârşitul anului veţi reuşi să achitaţi atât sumele rezultate în urma recalculării cât şi cele restante pe  2013? Va fi un efort financiar destul de serios.

Răspuns: În mod sigur Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale va achita aceste sume, indiferent de efortul financiar.

10. Ştiu că au mai existat şi sincope, trei dintre ele vi le-am semnalat chiar eu, două au fost rezolvate, una încă schioapătă. Este vorba de acel telefon verde la care nici acuma nu se răspunde ceea ce creează impresia că nu exista o deschidere totală către pensionari. Care este problema, de ce nu se răspunde nici acuma la acel telefon?

Răspuns : Precizez că pentru informarea publicului, instituţia noastră a pus la dispoziţia publicului, în afara liniei gratuite TELVERDE 0800.808.880, numărul de telefon 021-319.58.58 cu interioarele 2837 sau 2803. Am ţinut cont de propunerea dumneavoastră iar mesajul de aşteptare a fost modificat în sensul atenţionării persoanelor că aparatul este “ocupat”.

De asemenea, persoanele interesate pot trimite scrisori la adresa de email: casadepensii@mapn.ro sau numărul de fax 021-311.88.70. În eventualitatea că doriţi să le expediaţi prin poştă, adresa noastră este Drumul Taberei, nr. 7-9, cod poştal 061352, sector 6 Bucureşti.

Toate aceste informaţii sunt postate pe site-ul instituţiei cps.mapn.ro, secţiunea Contact, iar formularele tipizate pot fi descărcate de la secţiunea Formulare.

Situaţia expusă de dvs se datorează cel mai probabil, faptului că, pe toate aceste telefoane puse la dispoziţia publicului sună, zilnic, peste 150 de persoane.

            Mai mult, dorim să vă informăm că structura site-ului Casei de pensii sectoriale a MApN se află într-un proces permanent de actualizare pentru a asigura şi în continuare informarea completă şi oportună a beneficiarilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţă, contribuind la eficientizarea practicilor de transparenţă instituţională şi la creşterea vizibilităţii activităţilor instituţiei noastre în domeniul aplicării legislaţiei referitoare la pensiile militare de stat.

            Nu în ultimul rând, aş dori să mai menţionez şi cele 88 de primiri în audienţă de către conducerea CPS în cursul anului 2016.

11. În ce regim s-a lucrat în ultimul an şi dacă aţi apelat la personal din afara structurii şi cât îi mai tineti înregimentaţi? Care a fost relaţia şi cum aţi cooperat cu celelalte structuri ale MApN, mă refer la unităţile deţinătoare de arhivă şi CMZ-urile?

Răspuns: Vă vorbeam de planificarea activităţilor. Încă din anul 2015, am luat toate măsurile pentru aplicarea Legii nr.223/2015. Începând cu 01.01.2016 personalul Casei de pensii sectoriale a MApN a fost suplimentat cu 50 de persoane prin înfiinţarea Serviciului recalculări şi actualizări pensii. Lucrăm doar cu personalul Casei de pensii sectoriale a MApN. La nivelul CPS se lucrează şi sâmbăta şi duminica. Mulţi pensionari pot vedea că deciziile le-au fost semnate în zile nelucrătoare. Situaţia postată pe site cu numărul deciziilor de recalculare, este întocmită la nivelul înregistrat în ziua de sâmbătă şi aprobată duminica.    

            În concluzie, pot spune că ne-au fost puse la dispoziţie, din timp, toate resursele necesare pentru a ne putea îndeplini obligaţiile legale privind pensiile militare de stat şi vom finaliza procesul de recalculare la termenul legal.

12. În final, ce aţi dori să transmiteţi celor cu care aţi lucrat şi veţi lucra în continuare, ca şi pensionarilor?

Răspuns: Legea prevede că recalcularea trebuie încheiată la 31 decembrie 2017. În ritmul în care lucrăm – circa 300-350 decizii pe zi – vom finaliza toate dosarele în termenul prevăzut. Aşa cum am menţionat mai devreme, spre finalul anului 2017 vom achita atât  diferenţele rezultate în urma procesului de recalculare cât şi diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale O.U.G. nr. 1/2011.

Ca structură care gestionează sistemul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul de stat, pentru asiguraţii din aria de responsabilitate din cadrul instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale va asigura întregul sprijin pentru clarificarea tuturor aspectelor şi eventualelor neclarităţi sesizate de pensionarii militari în legătură cu procesul de recalculare a pensiilor militare de stat. 

Totodată, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a urmărit şi urmăreşte să dezvolte relaţiile de colaborare cu toate asociaţiile/sindicatele cadrelor militare şi soluţionarea cu operativitate a eventualelor probleme ridicate.

13. Ce altceva consideraţi că este important şi aţi mai dori să spuneţi?

Răspuns: Soluţionarea, din punct de vedere al legalităţii şi la termenul prevăzut de actele normative, a tuturor problemelor ridicate de pensionarii militari a constituit şi constituie o prioritate atât a conducerii CPS cât şi a personalului din subordine.

Doresc să asigur pensionarii militarii că acest standard va fi menţinut şi respectat cu stricteţe şi în 2017 la nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale.

Personalul Casei de pensii sectoriale este foarte bine pregătit şi răspunde la toate nemulţumirile exprimate de pensionarii militari. Aveţi încredere în Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale!

Neacşu Marin: Vă mulţumesc în nume personal şi în numele colegilor pensionari şi vă doresc spor la lucru, pentru că este în beneficiul nostru.

Colonel Constantin Luca: Şi eu vă mulţumesc,  vom face tot ce ţine de noi să ne achităm întocmai şi la timp de misiunea ce o avem.

 

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

37 Raspunsuri la Interviu cu col. Constantin Luca, directorul CPS a MApN

 1. Thoma

  Măi, nenea Neacșu, cine dracu’ te crezi tu, ce mare specialist în ale Jurnalismului ești tu, ca să te erectezi în vârful de lance al militarilor în rezervă? Băi, nene, vezi-ți de pensia ta și fă-ți timp să-ți plimbi nepoții! Nu mai bate lumea la cap cu tot felul de chestii din care nu aflăm nimic concret! Nu am mai citit un asemenea ”interviu” din perioada comunistă, dar la așa întrebări – bine ticluite – așa răspunsuri de la nenea colonel. Vai! Și ce ”audiență” fantastică a avut acest articol… 45 de vizualizări și niciun comentariu… Bestial! Keep walking and keep write the same articles! Asta până dai în mintea copiilor, pentru că nu mai ai mult…

 2. ifrim

  Ati postat articolul pe furis la ceas de noapte sa vedeti cum se aduna acum la demonstratii # REZIST si pica guvernul din cauza d-stra! Multumiri de informatii patroane!

 3. NAPO

  Felicitari Dle Colonel pentru reusita acestui interviu cu Directorul Casei de Pensii a MApN.si informatiile postate aici.Ar fi de interes in continuare sa stim un procent de crestere/ scadere a pensiilor recalculate pe intervale de sume:+/-500 lei,+/- 1000 lei,+- 1500 lei,etc.Oricum am aflat un lucru foarte important: diferentele mari la pensii intre doi militari cu grade,functii egale si vechime egala vor fi eliminate de noua Lege a salarizarii bugetare la prima actualizare care probabil va fi la 01.01.2018, dupa finalizarea procesului de recalculare a tuturor pensiilor militare conf.Art.40 al OUG.57/2015.Asteptam si alte informatii( poate din culisele acestei intalniri…!).SUCCES in continuare!

 4. Vladimir Putzin

  @Neacsu Marin
  Va rog respectuos sa mă ajutați pentru a găsi posibilitatea legală de a returna statului nostru de drept, cele câteva sute de lei de care as beneficia lunar, sume necuvenite, rezultate din ultima recalculare a pensiei mele (spun ultima, sperând ca, la vârsta mea, pe următoarele „n +1” recalculări sa nu mai fiu umilit ca sa le mai apuc), date suplimentar ca pomana pana la valoarea ultimei mele pensii actuale in plata, pentru serviciul prestat sub arme atât de amar (și încă ce amar !) de timp.
  Am onoarea …!

 5. neacsum

  @Vladimir,
  Mai aduna cativa ca tine si aranjez eu o intalnire la Antena 3 cu doamna Oti, la o ora de maxima audienta…

 6. Ilie-Liviu

  Nu am vazut nici un răspuns cu termenul când se vor achita ajutoarele la trecerea în rezervă.Sa mai speram, ce credeti?

 7. ioan

  Totisi nu am vazu ca acest individ plin de sine sa raspunda la ultimele 2 subpuncte de la intrebarea nr. 1 : – câte au crescut prin recalculare şi câte au scăzut, dacă se poate pe categorii de cadre, ofițeri, subofițeri, personal civil.

  – se poate trage o concluzie, care anume pensii au crescut și în funcție de ce şi câte au scăzut prin recalculare?

 8. @Ilie Liviu,
  Nu exista un asemenea raspuns, pentru ca nu a existat o asemenea intrebare.Nu stiu cand se vor acorda acele compensatii, ceea ce stiu este ca in conformitate cu OUG 1 /2017, pana in 31 decembrie 2017 nu se vor da. Daca dupa aceasta data se vor acorda sau nu, ramane de vezut si nici seful casei de pensie nu stie, de aceea nu l-am intrebat. Raspunsul este insa subanteles din raspunsul la punctul 13 si anume ca atunci cand legile prevad, ei le vor aplica.

 9. Ilie-Liviu

  Multumesc, atunci nu avem decat sa asteptam. Poate, poate.

 10. Dan

  La intrebarea incompleta „Aţi fost întrebat, ca specialist, înainte de emiterea acelei ordonanţe, sau aţi ştiut de ea înainte de emitere?”, dl col Luca a dat dovada de parsivenie. Dta nu l-ai intrebat cum de s-a ajuns la coborarea bazei de calcul de la 80 la 65 %, el n-a negat ca a fost autorul pct 40 din OUG 57/2015.
  In schimb,o tine una si buna cum ca „Referitor la art. 67 din Legea Bugetului pe anul 2017, am să mă limitez doar la punctul de vedere al CPS, şi anume că vom aplica în totalitate toate actele normative aprobate de forul legiuitor care privesc domeniul de activitate al CPS.”.
  Asadar, el este decis sa aplice ce-i zice legiuitorul, insa, pe de alta parte, „rastoarna” prin pct 40/OUG 57 ce a stabilit Parlamentul privind dimensiunea bazei de calcul, respectiv modifica procentajele „80-100%” in „65-85%”. Aici, in modificarea procentelor stabilite prin lege, cum de si-a „bagat coada”?

 11. @Ioan,
  E adevarat nu s-a raspuns la aceste intrebari, pentru ca asa cum am raspuns pe FB altor intrebari similare, asta ar fi insemnat ca cineva sa faca o statistica a celor 40000 de pensii ceea ce ar fi insemnat un efort, sau de fapt o pierdere de timp si eventual scoatere din lucru a cel putin doua persoane din cele care lucrau si inca lucreaza la recalculare. Cum raspunsul ar fi fost pur statistic, atata vreme cat opricum practic nu scadea nici o pensie in plata, s-a trecut peste ea. Mai important era ca personalul sa se ocupe de problemele reale INSA INTRENAREA A RAMAS PUSA SI PROBABIL CAND SE VA MAI DEGREVA PUTIN SERVICIUL, SE VOR FACE SI ASTFEL DE STATISTICI. Eu o sa revin cu ea si altele care pot aparea pe parcursul continuarii procesului de recalculare.

 12. O intrebare nepusa, dar la care am primit raspuns este aceea ca procesul recalcularii va continua, oamenii vor primi in continuare decizii de recalculare astfel incat sa fie inceiat procesul la termenul legal, vor primi si pensiile marite(cei carora le vor creste) in luna urmatoare sau chiar aceeasi luna a primirii deciziilor, doar restantele pe anul 2016 si 2017 vor fi date conform art 67 din Legea Bugetuilui pe 2017.

 13. geofreeland

  Sa fim seriosi. E o realizare sa iei un interviu sefului Casei sectoriale de pensii. De ce o fi sectoriala nu stiu. Ma rog, asta e titulatura lu’ peste. Ce am invatat noi de aici? Noi de aici am invatat ca domnul colonel, sef al CSP, raspunde standard. Cu cifre, cu termene, cu etapizari si prognoze. OK! Lumea simte ca se face o treaba laborioasa, cu personal putin si personalul e insuficient la volumul de lucru. Aici il stimez pe domnul Luca. Colonel. Cand va iesi la pensie va avea o alta abordare ca si comentator aici pe site. E normal sa fii retinut si sa nu spui mai mult decat trebuie ca sa nu deranjezi sefii tai. Politicile ministerului si mismasurile interministeriale. De fapt nici nu e treaba domnului colonel Luca. El e un executant, asa cum am fost si noi. Cat timp esti in functie spui ce trebuie nu ce simti. Corect? Iar ok!
  Domnul Neacsu, intreprinzator al asteptarilor noastre, si aici felicitari, trebuia sa bungheasca un obiectiv mai maret, si anume comisia parlamentara pe probleme de aparare. Aici era marea dilema.Daca ar fi cerut un interviu, sigur ca parlamentarii acestei comisii l-ar fi trimis sa ia tigari de la chioscul din colt. Nu orisice, barem Kent 8.
  Pai cum sa vii tu, Neacsu, la noi la Parlament? Cine esti tu, colonele in rezerva? N-auzi ca esti rezerva? Dar boii, habar n-au ca un colonel in rezerva, maine e activ la razboi. Si ei pe sub mese sau la subteranul de sapte nivele ale Parlamentului.
  Asa ca, domnule Neacsu, cu respect, ati adus putina lumina in intunericul visceral al pensiilor. Meritul e ca Luca, colonel si sef, e de-al nostru palmas cu atributii carca, v-a primit si e o deschidere ca intre colegi. Ati inteles mandatul APROBAT sa vi-l comunice, nu?
  Deci, e un pas frumos de PR, e o deschidere cu rezervistii si viitorii rezervisti ai armatei, dar ma intreb, daca prin ABSURD, dar ipotetic discutand, rezervistii astia ar fi consultati pe tema viitorului armatei, surpriza ar fi enorma. De ce? Pentru ca rezervistii de azi ar fi capabili sa faca o armata noua, cu operationalitati complexe si dotare suficienta incat pana si americanii ar zice Le chapeu! Dar, dupa cum se vede, armata Romaniei trebuie sa fie o nisa politico-militara in angrenajul unui NATO fara de care ar fi nimic. Adica nimic. Conform DEX.

 14. geofreeland

  Cateodata iesi din matca. Nu stiu dar chestia asta cu pensiile militare e o mare facatura.Legi peste legi, ordonante peste legi, criterii, abordari uneori aberante, procente fara virgule, stadii de cotizare, grupe speciale, indexari, alegeri de baze de calcul, ultimii cinci ani de solde etc. Matematici criteriale, euleriene, pascaliene, lobacevskiene, riemanniene, metode de calcul D’Alambertiene, matriciale, redundant abeliene. Ce mai, echilibristica de calcul pentru ce? Pentru o viata de militar, cuantificata artificial in simboluri si procente intr-un program care, introducandu-se datele, rezolva definitiv, prin decizia de pensie, cat trebuie sa primesti dupa ce te-ai tarat prin campurile patriei sau ai dat cu culori pe harti ale tarii. La ce e buna pensia, aia cat a iesit? E un drept la demnitate, zic au, numai ca acest drept e atat de schimonosit de vectorii politici incat ti-e scarba ca esti atat de cuantificat pana la bagatelizare, monitorizat cu interes electoral, incat te intrebi, la cati ani mai ai de platit impozite, cui serveste aceasta veroasa instabilitate a vietii unui militar pana la moarte?

 15. geofreeland

  Am uitat, militarii mor ca militari si cu onoruri militare. Asa e armata. La moartea unui militar se trag salve. In cinstea unui om, militar, conform regulamentelor militare. Nu saraceste tara pentru niscaiva cartuse de manevra. Dar emotionalul e evident in memoria asistentilor si o recunoastere a vietii unui om daruita unei institutii nationale, armata. E gestul armatei, de recunostinta si camaraderie pentru un disparut, pe campul de lupta sau prin voia Lui, dupa ce a iesit la pensie. De o vreme, unii militari mor nestiuti, cu neamurile, pentru ca cineva, de la un centru judetean, a zis ca nu avem trupa sa faca onorurile, si nici masina sa o aduca etc. Adica, vedeti-va de coliva, cu conductorul de impamantare (popa) si puneti coroane cumparate de ai vostri. Fie-i tarana usoara! Frumos ceremonial cu efecte bugetare pozitive. Prioritar cu onoruri militare se ingroapa manelisti, actori, politicieni. Unii habar nu au ce e armata. Poate o fi ceva legat de betonul armat de la structura vilei lor.

 16. @Geofreeland,
  Un interviu, indiferent cu cine, nu e cine stie ce e suficient sa vrei si sa insisti. Da, mai exista sansa sa nu se gaseasca niciodata timp pentru tine, mai ales daca esti un obscur scarta scarta pe hartie. Eu am avut noroc, chiar daca sunt un nimeni, cum spunea domnul Thomas , si nu reprezint pe nimeni, am reusit sa iau cateva interviuri printre care un ministru al apararii si seful unei structuri de interes. Este numai meritul lor, ca au considerat necesar sa accepte si sa isi faca timp. Este la fel de adevarat, nu toti pot fi multumiti de raspunsuri, unele sunt abil ocolite, si este de inteles. Altii sunt nemultumiti ca nu i-am stors pe cei intervievati pana spuneau tot. Ar trebui sa intelegem toti ca interviul nu este o asncheta a DNA si nici macar una jurnalistica, daca ai putin bun simt si capacitate de intelegere, atunci in mod cert poti sesiza unde ti se da un raspuns de conjunctura, si deci nu are rost sa mai insisti pentru ca nu vei primi alt raspuns. Asa cum mai spuneam insa, si din astfel de raspunsuri poti intelege cevain functie de cat te duce capul, sau cat vrei.Eu consider ca totusi s-a primit raspuns la toate intrebarile, chiar daca raspunsul la unele nu a fost cel dorit de unii si nici suficient de transant. Acolo intervine inteligenta receporului.

 17. Vladimir Putzin

  @ Geo & Marin
  Totul se rezuma mult mai simplu, și anume ca, UN INTERVIU NU ESTE UN I N T E R O G A T O R I U , ci o „partida” care jucată cu fair play, trebuie sa convinga prin seriozitatea, sinceritatea și corectitudinea ambilor jucatori și sa se încheie cu un „scor alb”, numai in folosul „spectatorilor”. Cel care ia interviul nu este un procuror, așa cum cel care-l da nu este un infractor. In caz contrar se ajunge la spectacolele cel puțin jenante, dacă nu grotești, care țâșnesc din mai toate canalele TV.
  După umila mea părere, acest interviu se înscrie in parametrii enunțați, așa ca, la mai multe asemenea domnule autor !

 18. romir

  Felicitari pentru interviul realizat.
  Unele din raspunsurile primite sunt tipice unui politician, adica de evitare, iar altele de imbrobodire.
  De ex: Raspunsul conform caruia noua legea a salarizarii va elimina diferentele dintre pensii este om gogorita. Din contra diferentele se vor adanci si mai mult pentru ca:
  1. Corectia pensiilor cu noile solde se aplica tuturor pensionarilor. Diferentele mari intre pensii sunt date de existenta unor sporuri procentuale, acordate dupa 2011;
  2. Aplicarea noilor solde va duce la cresterea pensiilor celor care au pensiile recalculate egale sau majorate si a celor care au diminuari mici de pana, sa zicem, 100 lei. La restul, cei care au pensiile recalculate diminuate cu 500 …. 1700 (aici intru si eu) prin corectia data de noile solde va rezulta tot o pensie mai mica decat cea in plata si ca atare se va mentine cuantumul avantajos.
  3. Concluzia: o parte din cei cu pensii mai mici ii vor ajunge din urma pe cei care au in plata vechiul cuantum, iar alta parte, cei cu pensiile recalculate mai mari se vor duce si mai sus (ex. subordonati care au indeplinit aceeasi functie, au iesit la pensie dupa 2011 si care acum au pensiile recalculate duble).
  4. Eliminarea diferentelor majore intre pensii se poate realiza numai printr-o noua lege a pensiilor militare care, in baza de calcul sa includa pe langa componentele de baza ale soldei (functie, grad, vechime, comanda, dispozitiv, merit) numai sporurile cu caracter permanent, aplicabile anual. Se va evita astfel ca pentru o activitate desfasurata temporar (ex. delaborare de munitie), pentru care se acorda un spor de 50% sa se recalculeze o pensie care sa nu prea aiba legatura cu restul activitatii depuse in afara celor 6 luni alese.

  Daca mai aveti ocazia de a scrie articole sau a intervevia si alte persoane pe acest subiect fierbinte, va propun sa aveti in atentie si urmatoarele aspecte rezultate din aplicare Legii 223/2015 pensionarilor militari cu vechime completa in armata:
  – pierderea cuantumului aferent pensiei suplimentare;
  – pierderea componentei „civile” din vechea pensie, componenta obtinuta prin valorificarea stagiilor de cotizare realizate dupa data iesirii la pensie.

 19. TANASE

  AM TRIMIS PANA ACUM PESTE 5 EMAILL ,PENTRU A MA INTERESA DE RECALCULAREA PENSIEI PRECUM SI PENTRU SCHIMBAREA ADRESEI INTRUCIT M-AM MUTAT IN ALTA LOCUINTA NU PREIMESC NICI UN RASPUS OARE CE TREBUIE SA FAC ,VA ROG CEI IN DREPT SA-MI DEA UN RASPUNS !!!!!

 20. Vasile

  Completare la interviu

  Luati si serviti!
  Sa vedeti ce bataie de joc la adresa Armatei
  Sef SMG – mai putin decat un sef serviciu de la ORNISS sau cat un secretar de judet
  Colonel- cat un secretar de facultate.

  Traiasca tovarasa Olguta

  http://adevarul.ro/news/politica/document-proiectul-legii-salarizarii-unitare-obtinut-adevarul-1_58e61a7d5ab6550cb803e8ab/index.html

 21. calin

  Cultura bate toate recordurile…controlor bilete=capitan. Confectioner papusi=maior…samd. Nu stiu daca documentul e final, stiu insa ca partea de a p a r a r e este opera specialistilor nostri.
  „Practic, este o reechilibrare salarială, dar, după cum aţi menţionat, noua lege a salarizării unitare – care, sperăm, va fi aprobată așa cum a fost ea gândită la nivelul MApN–, așteptată la nivelul tuturor instituţiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, va produce efectele pe care le dorim cu toţii: o ierarhie salarială corectă, cu asigurarea standardelor de salarizare pentru întreg personalul militar.” – Ciuca
  http://www.ligamilitarilor.ro/activitati/stiri-din-domeniul-militar-national/general-nicolae-ciuca-seful-statului-major-general-sunt-nenumarate-responsabilitati-pe-care-militarul-si-le-asuma-jurand-pe-drapel-sa-si-apere-tara-chiar-cu-pretul-vietii-si-trebuie-sa-aiba-drep/#comment-35105eg personalul militar.

 22. Probabil domnul Ciuca, cel care spune ca legea pentru militari este asa cum au gandit-o ei,considera ca nivelul lui nu este mai mare de al unui sef de serviciu de la ORNISS. S-AR PUTEA SA AIBA DREPTATE.

 23. Nicolae Nicodin

  Nu ați întrebat de ajutoare fiindcă nu vă interesează.D-ta le-ai luat!
  Să vă fie……!

 24. @Nicodin,
  Vezi raspunsul dat lui Liviu

 25. @TANASE,
  Incercati la unul din numerele de telefon pe care le-a dat domnul colonel in sfarsitul interviului. Insistati, ati vazut ca au cam 150 de apeluri pe zi. Concomitent trimiteti si un mail pe adresa anuntata tot in articol. aca dupa o saptamana nu reusiti, trimiteti-mi un mail sau mai lasati un comentariu si va contactez eu.

 26. gheo

  Niciodata nu vor exista *100 %* multumiti pentru un anumit lucru dar interviul poate raspunde la anumite *nedumeriri* desi, domnul colonel Luca … a evitata *in stil politic* sa clarificare anumite *raspunsuri CHEIE* la intrebari, de ce ???, poate fi clar, ori nu a vrut … ori nu le stie ori … raspunsul ar fi ridicat *alte intrebari ori neplacute ori aprinse in randul pensionarilor militari, dar pe ansamblu … poate fi un interviu *acceptabil*. va multumim pentru detalii.

 27. gheo

  Dupa celebrul proverb ”pana la Dumnezeu te mananca sfintii”, se poate spune ca am ajuns si noi, euforia provocata de noua lege a salarizarii probabil ca ”s-a stins” , urmarile ei … pensionarii militari au luat iarasi ”gusa (dupa o expresie mai populara) sau teapa, tot acolo e. Oare cand s-or invata oamenii minte ca ”intotdeauna, politicienii spuns una si fac … ALTA !!!””, ca pana la ”Dumnezeu … ”.

 28. Wanu

  Stimati militari activi sau in rezerva.Ma intreb daca merita sa mai incurajati copiii familiilor voastre sau pe alti tineri sa va urmeze exemplul carierei.Avand in vedere ,,GRILA 1-12″ a viitoarei legi a salarizarii bugetarilor si pozitia acordata militarilor,nu credeti ca este mai bine sa devii un ,,salariat politic” si nu un aparator al tarii.Ce mult muncesc cei din ,,conducerea politica”si mai ales ce raspunderi serioase au.
  Cu tot respectul pentru ce a reprezentat armata.

 29. ionescu

  Pensie militaera recalcuata ?
  Mai corect pensie militara batjocorita !
  Ca sa stie toata lumea; aceasta pensie recalculata in cazul meu
  reprezinta 44% fata de cea aflata in plata
  SA FIM PREGATITI PENTRU a primi cu apluze viitoarea lege prin care
  nu vom mai primi acuala pensie aflata in plata ci pe cea recalculata

  TRAIASCA SCUMPII S MARII NOSTRI CONDUCATORI
  VESNICA NOASTRA RECUNOSTINTA

 30. gheo

  Cand va fi destul de clar, cand vor intelege romani ca politicenii ”si-au atins SCOPUL LOR PRINCIPAL”, in Romania, ”nu mai exista nici o grupare mare de mase umane” care sa reprezinte un pericol EI”. Prin politica ”pas cu pas”, prin metode bine studiate si puse in practica, au ”desfiintat incetul cu incetul tot ce reprezenta o amenintare, de la gruparile din industrie care comasau mase imense de oameni, minerit si altele si in cele din urma au ajuns si la Armata din care a ramas doar ”umbra ei”, cateva mi de oameni insignifianti, lipsiti de vointa si oameni mari care sa-i conduca, o masa la fel de ”inerta ca si insasi poporul din care se trag !!!”. Urmeaza ”marile jocuri” din care, unele sunt aproape pe fata prin care ”politicienii, unii pe care nici *DOI BANI* nu fac, conduc sau destrama ”pe ascuns sau pe fata” unitatea romanilor, urmarile … le vom simti fara doar si poate pentruca ”orice efect isi are si o cauza”, pe care ”in prostia noastra balcanica, nu vrem cu nici un chip sa le intelegem inainte de a fi prea tarziu !!!”. Istoria ne-a dat multe lectii pe care insa, niciodata nu am vrut sa le invatam, cum … facem de altfel si acum, pacat … .

 31. Banicescu Florenta

  Ajutați mă să rezolv o problemă .Sotul meu este pensionar la limita de vîrstă in sistemul militar cu decizie din 2016.A primit patru luni pensia militara , după care luna trecută n a mai primit ,solicitându i se recalcularea din sistemul public de pensii.Precizez că este angajat cu contract de muncă. In 2015 a vrut să iasă la pensie anticipat parțial, Dar trebuia să renunte la servici . Nu a facut asta,deci nu a fost pusă in plata pensia de stat, el continuînd să lucreze .
  Acum nu mai primeste nici pensie militară , desi exista o decizie.Nu stiu unde să mai cer ajutor .
  Va rog să mă îndrumați.
  Vă mulțumesc.

 32. Banicescu Florenta

  Bună ziua , am primit răspunsul nefavorabil,solicita recalculare in sist.public chiar dacă nu este pensionat .Spun că, dacă există o decizie în sist.public , stagiul de cotizare din sist.militar a fost luat in calcul la stagiul din sistemul public.Am primit si adresa de la ANAF,pentru restituirea sumei . Nu stiu ce mai trebuie facut.
  Va multumesc,o zi bună.

 33. NAPO

  Dna Florenta, conform Legii nr.223/2015,legea pensiilor militare de stat, perioadele lucrate dupa 01.01.2016 in domeniul civil se iau in calcul la pensie la implinirea varstei de 65 ani prin depunerea documentelor necesare la Casa Judeteana de Pensii…! Poate lasati un nr.de telefon pe acest blog si va sunam pentru a ne lamuri despre ce este vorba.

 34. Nutu Constantin

  De cand Casa de Pensii comenteaza in locul Directiei juridice.Cine pe cine substituie?De cand Directia Finaciara are SUBORDONATA Directia Juridica/

 35. Ioana

  Va multumesc pentru acest interviu solicitat directorului CPS a MApN ! Eu sunt o urmasa (sot supravietuitor)si recunosc am nevoie de mai multa informatie chiar daca am citit legislatia .Este regretabil ca atunci cand ati amintit de pensie de urmas ,am inteles ca Directorul nu doreste sa comenteze aceasta speta . Nu este frumos ,pentru ca intre militari ar trebui sa fie solidaritate .Consider ca eu si sotul meu nu meritam asa o indiferenta deoarece ,noi ne-am pensionat la limita de varsta (eu avand o vechime in munca de aproape 40 de ani ) . Sotul meu a luat pensie doar 4 ani (55-59) si nu a atins varsta de 60 de ani , la fel ca majoritatea colegilor din unitate(~99,9%). Pensia de urmas a fost stabilita pe baza Legii 263/2010 ,decizia a fost data in 2011. In prezent s-a recalculat in baza Legii 223/2015 . Stateam linistita stiind ca recalcularea dureaza pana la 31.dec /2017 . dar a aparut aceasta Ordonanta de Urgenta prin care se intentioneaza sa diminueze niste drepturi .Am dat telefoane la casa de pensii si am aflat ca pensia mea a fost recalculata pe data de 8 august , dar cu toate insistentele mele nu primesc decizia . Mi-au spus ca decizia o voi primi in luna septembrie . Oare se asteapta 15 sept. cand acea ordonanta o sa-si produca efectele ? Cum poti da o ordonanta fara sa astepti ca Legea 223/2015 sa fie aplicata tuturor pensionarilor in plata ? Mai suntem ~ 10 % pentru recalculare (in special urmasii). Nu vor sa explice ,nu vor sa comunice , de aici multe suspiciuni . Majoritatea pensiilor celor din armata NU SUNT” NESIMTITE „!

 36. Ioana

  Aceeasi Ioana cu comentariul scris pe 23 august 2017 ! Este revoltator si jalnic ce se intampla cu Armata Romana ! Este calcata in picioare si multi adevarati militari de cariera umiliti prin „INGHETAREA PENSIILOR ” .Sunt umiliti si cei decedati , prin urmasul lor (sotul supravietuitor ). Fiind sotie de adevarat militar de cariera 32 de ani (militar apartinand de M Ap N ) pot sa fac comparatie cu ceea ce este in prezent . Constat cu regret ca Armata in general nu mai este respectata ,de catre cei din CONDUCEREA MApN, de catre cei din conducerea Casei Sectoriale de Pensii, de catre politicieni ,de ministri , de guvern , etc.Legea 223/2015 nu respecta Constitutia Romaniei, creaza mari discrepante intre ultimele 2 legi de recalculare (263/2010 si 223/2015) si intre militarii cu cariere cvasi-identice (discriminare si nedreptate ). Sunt afectati cei cu vechime completa si cei cu 90%grupa 1 de munca ! Olguta Vasilescu , nu poti sa calculezi o pensie pornind de la soldele din 1999 ca in cazul sotului meu , au trecut 19 ani ! Apoi cu puterea din mana PROSTULUI , sa impui ca pensia militara sa nu fie mai mare decat solda . Pentru a respecta acest lucru cei de la CMZ judetean au transmis casei de pensii valori mult,mult mai mici decat SALARIUL MINIM PE ECONOMIE ! Olguta tu vrei ca oameni de 65-70 de ani sa umble prin procese acum ?Voi pricepeti ce spun , sotul meu care a intrat la pensie in 1999 ,a luat pensie doar 4 ani ,pana in 2003 ,deci este un caz care trebuie analizat. Bine ca a muncit sotul meu in armata 50 de ani in grupa 1 , pentru ca voi sa aveti ce JEFUI ! NU VOI ACCEPTA INGHETAREA PENSIEI MELE DE URMAS ! Legea 223/2015 trebuie de URGENTA AMENDATA in urma unui studiu asupra pensiilor militare de URMAS (sot supravietuitor ). Cei 6-7 directori(inlocuitoarea Domnului Luca si cei 6 adjuncti ),va atrag atentia ca trebuie sa comunicati legiuitorului ca multe articole din L223/2015 nu sunt constitutionale (deja sunt procese)! Deasemenea,eu consider ca apartineti Armatei , nu altor structuri ,aveti varste intre 48-54 de ani , aveti studii POST -ACADEMICE (un varf de cariera ) dar cu toate acestea NU SUNTETI NEMURITORI ! Va reamintesc acest lucru , deoarece , sotul meu a murit la 59 de ani ! Ce asemanare si el avea acele studii post-academice dar de inginer ! Nu creati un precedent prin bataia de joc la adresa generatiilor anterioare ! Nu pot sa cred ca Armata nu se mai bazeaza pe SOLIDARITATE intre generatii ! Toti cei amintiti cu OLGUTA in frunte , NU TREBUIE DECAT SA RECUNOASTETI MUNCA MILITARILOR DE CARIERA DE O VIATA ! Nu vrem pomeni ci doar sa nu JEFUITI munca de o viata a militarilor de cariera !

 37. Ioana ,aceeasi (23.08 .2017 si 08.01.2018 )

  Ioana -P.S. Recalculare pensiei sotului meu :intre LEGILE 223/2015 si 263/2010 , exista o diferenta ENORMA de 1000 ron ,ceva inexplicabil . Urmarea :si pensia mea de urmas este diminuata pe Legea 223/2015 . Subliniez , nu pensia in plata ! Nemultumirea mea consta in faptul ca PENSIA DE URMAS este „inghetata ” pana la sfarsitul vietii mele ,ceea ce este DE NEACCEPTAT ! Pensia este relativ mica ,este nedrept sa fie inghetata !Va rog sa luati legatura cu mine la nr. de telefon 0758-779809,daca ati patit la fel . Am nevoie de un schimb de pareri pe aceasta tema ,cu oameni care se confrunta cu aceleasi suparari !Nedreptatea este foarte mare si o sa fiu obligata in final sa dau in judecata Casa Sectoriala de Pensii si pe cei din CMZ . Cine ar trebui sa controleze CSP Bucuresti si CMZ IASI , ce institutie ?Cei care lucreaza la dosare sunt profesionisti , sunt corecti ? Ce motive au cei de la CSP si CMZ sa dea vina numai pe lege ,sa induca in eroare , cand pot avea si posibilitatea de a alege ,din unele variante si ce este mai avantajos pentru militarii decedati ?

Statistici T5