Despre Calitatea procesuală și reprezentativitatea SCMD

Categoria De la MAPN

Reprezentativitatea se dovedește, nu se declamă

Așa cum spuneam în articolul precedent, SCMD a pierdut procese ale unor rezerviști total nevinovați, care poate ar fi avut alte șanse cu un avocat personal, din cauza faptului că instanța a cerut SCMD să facă dovada calității procesuale, adică mai pe înțeles, să facă dovada faptului că este legal constituit și are deci dreptul să reprezinte interesele rezerviștilor, pentru că în ciuda a ceea ce declară de fiecare dată domnul Dogaru, nu e suficient să spui că reprezinți interesele tuturor rezerviștilor, din toate structurile sistemului național de apărare, sau chiar și numai al celor din MApN, trebuie să mai fii și împuternicit, în baza legilor de funcționare a sindicatelor, să îndeplinești niște condiții de constituire, funcționare și reprezentativitate. Îndeplinește SCMD aceste condiții?

În acest moment în mod cert NU LE ÎNDEPLINEȘTE  și îmi asum afirmația,  cu toată responsabilitatea. Mulți spun că de fapt nici la înființare SCMD nu a îndeplinit condițiile, chiar dacă s-a înființat în baza unei legi mai permisive. De fapt chiar domnii  Dogaru și Pricină au afirmat în repetate rânduri că au avut mari probleme la înființare, că nici un judecător nu a vrut să le recunoască domeniul de .. funcționare, pentru că un sindicat se constituie în cadrul unei ramuri economice pentru a negocia conflictele de muncă dintre patronat și lucrători. Despre care patronat este vorba în cazul SCMD, sau despre ce lucrători, când sindicatul este al pensionarilor? Domnul Pricină chiar a afirmat și există martori care au fost de față, nu o spun doar eu, că numai el știe câte mese a dat ca să poată înființa sindicatul. Dar asta este mai puțin important acuma, faptul e consumat. Sindicatul s-a înființat, nu a băgat nimeni de seamă sau nu a interesat pe nimeni cum, sau poate, având în vedere cine a dat ordin să se înființeze a avut grijă și să nu se pună întrebări incomode și contre.

Nema reprezentativitate

Mergem mai departe și intrăm în actualitate. Reamintesc ce a cerut una din instanțe sindicatului, iar sindicatul nu a executat: în dosarul 5103/3/2011, Tribunalul București a cerut să facă   dovada înfiinţării şi calităţii de reprezentant a SCMD,iar în dosarul 10598/3/2017 aceeași instanță a decis că  ”Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active. Respinge acţiune ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

A avut dreptul instanța să respingă cauza din acest motiv? Categoric da, art 56 punctul 3 din Codul de Procedură Civilă spune că :  “Lipsa capacității procesuale de folosință poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută.”

Pe românește, chiar dacă inițial au fost admise cereri și procesul se află în derulare, DACĂ UNA DIN PĂRȚI CONTESTĂ, SAU INSTANȚA DOREȘTE SĂ ȘTIE DACĂ UNA DIN PĂRȚI SAU AMBELE AU CALITATE PROCESUALĂ, DECI DREPTUL DE A INTRODUCE ACȚIUNI ÎN INSTANȚĂ, INSTANȚA POATE CERE CA CEI CONTESTAȚI SĂ FACĂ, PRIN ACTE DE ÎNFIINȚARE ȘI FUNCȚIONARE,  DOVADA CALITĂȚII CONTESTATE SAU CERUTE. Această cerere se poate face și se admite în orice fază a procesului. Cine nu poate face dovada acestei calități pierde procesul pentru ”excepția lipsei calității procesuale” ceea ce s-a și întâmplat cu SCMD pentru că NU A PUTUT PRODUCE DOVADA ACESTEI CALITĂȚI.

Mai trebuie adăugat faptul că sindicatul s-a înființat în 2009, în baza legii 54, Legea sindicatelor. Dar în Mai 2011 a intrat în vigoare Legea 62/2011, respectiv  Legea Dialogului Social care a înlocuit vechea lege, a abrogat-o și  a schimbat puțin modificarea.

Lene, inconștiență sau sfidare și lipsă de interes?

Ce trebuia să facă conducerea SCMD pentru a fi legal constituită și să aibă calitate procesuală? Trebuia să se supună prevederilor noii legi, în primul rând să îndeplinească condițiile prevăzute de noua lege, în esență să fie reprezentativă pentru segmentul ”economic” din care făcea parte. Ori în primul rând sindicatul nu activa în nici un domeniu economic, activa în domeniul …. pensionarilor, care nu făceau obiectul luptei sindicale, nefiind parte activă. Chiar dacă unii lucrau în alte domenii, nu activau în domeniul militar, mai ales că MILITARII ACTIVI, DECI ANGAJAȚII MApN nu pot înființa sindicate în condițiile actualelor legi, deci SCMD nici măcar nu reprezintă interesele celor care activează în MApN, chiar dacă unii din membri de sindicat sunt încadrați în muncă ei lucrează în cu totul alte sisteme sau ramuri ale economiei care nu au tangență cu domeniul sindicatului.  În aceste condiții, e de mirare că ne-au fost admise dosare în instanță în numele SCMD, pentru că Art. 3 al Legii 63 spune clar ce categorii pe persoane se pot asocia în sindicate:
Articolul 3
(1) Persoanele incadrate cu contract individual de munca, functionarii publici si functionarii publici cu statut special in conditiile legii, membrii cooperatori si agricultorii incadrati in munca au dreptul, fara nicio ingradire sau autorizare prealabila, sa constituie si/sau sa adere la un sindicat.
(2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 angajati din aceeasi unitate .

În plus,conducerea SCMD, departamentul juridic trebuia ca înainte de orice acțiune în instanță să se asigure că îndeplinește condițiile legale și să își procure documentele cerute de lege prin care să facă dovada reprezentativității.

Ce înseamnă să facă dovada reprezentativității?

Condițiile pentru dobândirea acestei calități de a reprezenta o ramură, un grup de lucrători ca sindicat, sunt trecute în art 51,52, 53 ale legii 62/2011. Cel mai dureros punct este că sindicatul trebuie să aibă în compunere cel puțin 5% din efectivul angajaților pe care îi reprezintă. CARE ANGAJAȚI, CARE 5%? Deci din start, SCMD nu poate reprezenta pe nimeni pentru că nu are în compunere angajați, ci pensionari și în al doilea rând pentru că 5% din 80000 înseamnă 4000 de membri, asta dacă ținem cont doar de rezerviștii din MApN. Numai că recent, pe data de 22.01.2018, domnul Dogaru afirma cu binecunoscuta-i îngâmfare că ”SCMD nu este o organizatie a rezervistilor din MApN, ci un sindicat al rezervistilor proveniti din toate structurile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, drept care a respins si va respinge incercarile fiecareia dintre aceste structuri de a-si aduce sub acelasi papuc proprii rezervisti.

Ca o paranteză, pentru cei care vorbesc despre intențiile lui Dogaru de a colabora cu alte asociații, subliniez ce a spus domnul Dogaru: ” a respins si va respinge incercarile fiecareia dintre aceste structuri de a-si aduce sub acelasi papuc proprii rezervisti.” Deci nici vorbă de unire, el vrea tot doar pentru el.Davai Cotizația!

Dar ca să ușurez munca celor care nu au răbdarea, timpul sau priceperea să caute textul de lege pe internet privind reprezentativitatea,  iată ce documente trebuia sa ducă SCMD la Judecătorie pentru a i se recunoaște reprezentativitatea:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere.

b) declarație semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

c) dovadă privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator;

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

LA ACEASTĂ ORĂ SCMD NU POATE PREZENTA NICI UNUL DIN ACESTE DOCUMENTE, nici măcar situația cu numărul total al membrilor pentru ca nu prea se mai știe, dar și pentru că dacă ar da numărul real, ar fi ca și cum ar recunoaște că nu îndeplinește condițiile privind numărul membrilor.  În ceea ce privește dovada privind  numărul de angajați  cine să i-o elibereze lui Dogaru? Casa de pensii?

Așa se întâmplă când ai limbrici și te umfli ca broscoiul, îți bați singur cuie în talpă, pentru că dacă adăugăm și celelalte ministere și structuri pe care ”le acoperă” limba domnului Dogaru, ar trebui să aibă cam 20000 de membri. DECI PRACTIC SCMD LA ACEASTĂ ORĂ NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE REPREZENTATIVITATE, CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ NU ESTE CONSTITUIT LEGAL ȘI CA ATARE NU ARE CALITATE PROCESUALĂ.

Un alt articol, 223 din aceeași lege spune și care este soarta sindicatelor înființate înainte de apariția legii, și anume: “Reprezentativitatea organizațiilor patronale și sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condițiile în care întrunește criteriile de reprezentativitate prevăzute de prezenta lege.”

Ca să poată să își reprezinte membrii, SCMD TREBUIA,  sa facă dovada reprezentativității câștigate și obținute în conformitate cu prevederile art 221 (1) (2) din legea 62/2011, dar nu a făcut-o.

Nulitate absolută

Și pentru că nu ajunge un par la un car de oale, conducerea SCMD cu juriștii ei cu tot, mai este deficitar și la alt aspect. Conform art 20 din aceeași lege 62/2011,conducerea SCMD trebuia să meargă la Judecătoria sectorului 1 unde s-a înființat, cu orice modificări operate în adresa, componența conducerii și statutul Sindicatului. Conform statutului alegerile trebuiau să aibă loc din 4 în 4 ani. Conform proceselor verbale dar și situației prezentate pe pagina SCMD, atât conducerea cât și sediul sindicatului au fost modificate de Ț ori dar NICIODATĂ juriștii SCMD nu s-au prezentat la judecătorie pentru a opera modificările tocmai pentru că dacă ar fi făcut-o ar fi fost nevoiți să facă dovada reprezentativității, să se înscrie în cerințele legii 62, ceea ce este IMPOSIBIL. Din teama de a nu li se constata starea de ilegalitate și neconformitate cu prevederile Legii Dialogului Social, conducerea și juriștii SCMD au păstrat acest statut ilegal în toată puterea cuvântului. Astfel din conducerea SCMD au fost îndepărtați 3 dintre membrii Fondatori, respectiv Constantin Monac, Elena Cobuz și Ana Wintzer, dar ”oficial” se spune că au fost suspendați”, ca să nu fie nevoiți să meargă cu modificări la Judecătorie. Și alți foști membri ai conducerii SCMD au fost schimbați, dar aceștia figurează în dosarul de la Judecătoria S 1 și se poate proba că la ora asta nu mai sunt nici teoretic nici practic membri de sindicat. Deci încă un motiv de declarare a sindicatului în stare de ilegalitate. Din cauza asta toate  TOATE marile Conferințe Naționalele SCMD se termină în coadă de pește, nu se schimbă nimic, se fac doar propuneri, dar în ceea ce privește prevederile statutare acestea au rămas neschimbate la Judecătorie, deși  s-a lucrat la modificarea statutului și ROF-ului, s-au operat modificări și se merge după cum dorește Dogaru.

Deosebit de interesant este că toate documentele, actele contabile sau decizii, hotărâri, proteste, documente bancare, întocmite, emise,organizate de actuala conducere și toate conducerile de după îndepărtarea celor 3 membri fondatori din conducere, riscă să fie lovite de nulitate, deoarece au fost emise de organe și persoane care nu aveau calitatea legală să le facă.

Toate aceste date pot fi verificate la Judecătoria Sectorului  și prin studierea legii și a documentelor pe care le are SCMD. Măcar membrii SCMD, pentru a verifica veridicitatea celor spuse de mine, pot cere conducerii, copii după documentele prevăzute la art 20, 51, 52, 53, 221 și 223 din Legea Dialogului Social.

De fapt, oricine o face, o face inutil, pentru că așa cum nu au fost prezentate în instanță, tot așa nu vor fi prezentate nimănui, pentru că odată cererea de obținere a reprezentativității depusă, Judecătoria va constata că SCMD nu poate funcționa. SCMD SE AFLĂ ÎN ILEGALITATE. Culmea este că domnul Dogaru a afirmat recent într-un cerc restrâns că nu poate merge la Judecătorie, pentru că i se va desființa sindicatul, iar cei de pe lângă el știu și tac, pentru că e dulce ca mierea cotizația de sindicat. În ceea ce îi privește pe șefii de filiale, unii cunosc și ei această situație, dar tac.  Unii sunt mulțumiți că sunt și ei șefi de filiale, le mai spune cineva ”am onoarea să vă salut”, sunt chemați la ”ședințe” la București sau la Alba Iulia pe banii sindicatului, unde se mai pune de o agapă, iar pălmașii speră să mai câștige câte ceva la pensie, sau un bilet la tratament, o avansare, un ce profit, cât de mic. Pe ei nu îi interesează că sunt mințiți, măcar sunt mințiți frumos. Cine  spunea că nu ne merităm soarta?

În concluzia celor două articole privind calitatea procesuală și reprezentativitatea SCMD, afirm că această structură este la această oră nulă juridic, orice proces deschis de sindicat pe orice speță, împotriva oricui, la cererea reclamatului se încheie prin constatarea stării de lipsă a calității procesuale, până când cineva fa face plângere la Judecătoria sectorului 1 pentru a reclama starea de nelegalitate a sindicatului. Știu că mulți vor spune că am făcut cel mai mare rău spunând aceste lucruri, chiar dacă sunt reale, că trebuia să tac, de dragul sindicatului. Am tăcut pe acest subiect timp de 7 ani și am făcut-o pentru sindicat și cea ce ar fi putut să facă pentru rezerviști dacă ar fi avut alt lider. M-am convins însă că cei care se uită în gura lui Dogaru ca la Guru Bivolaru, se uită degeaba și că nu vor câștiga nimic, doar vor întreține mesele liderului sindical. Din respect față de cei care chiar cred ca puteau să câștige ceva cu sindicatul, am decis să spun tot, chiar dacă SCMD se poate desființa, pentru că e mai bine desființat decât să își mintă proprii membri mâncându-le nu numai banii dar și speranțele și timpul. De acuma, măcar cei care mai rămân în sindicat știu cu cine și în ce horă intră. Dacă le convine, treaba lor, nu se mai pot plânge că nu au știut.

Vae Victis domnule Dogaru parcă replica asta  vă place nu ?

Notă: Acord drept la replica SCMD pe aceasta pagina, în condițiile în care va fi unul civilizat și argumentat, adică va aduce probe  documentele prin care își dovedește reprezentativitatea și modificările făcute la dosarul special de la Judecătoria Sectorului 1 privind modificarea statutului a sediului și conducerii SCMD, ca și  confirmare de la Ministerul muncii ca a depus acolo copie după dosarul privind reprezentativitatea.

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdoojvgm/legea-dialogului-social-nr-62-2011/3

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

22 Raspunsuri la Despre Calitatea procesuală și reprezentativitatea SCMD

 1. Rodu Aurelian

  Rezerviștii,cei cu doagele la cap
  Altă treabă nu avură și întocmiră un sindicat.
  Ne place lupta sindicală,căci avem strategi de preț,
  La luptă-n frunte cu Dogaru
  Să le suflăm în făcăleț.
  Toată lumea vrea respect,
  Doar trăim în România
  Să dăm jos cu pălăria
  Srigând ura la boschet.

 2. Ce facusi, Marine? Ai dormit rau in ultimele zile si iar te-ai suparat pe SCMD? Cred ca poti sa-ti dai doctoratul in stiinta documentelor constitutive ale SCMD!..
  Pai, domnule coleg, cand tara arde, cand rezervistii sunt iarasi in tinta politicienilor, ca fiind cei cu pensii nesimtite, care sug sangele poporului,etc., dumneata tocmai acum te trezesti sa denigrezi o organizatie care, de bine – de rau, mai lupta pentru interesele rezervistilor si ale tarii?
  Oi fi suparat pe Dogaru, dar cu SCMD ce ai, muica?

 3. Vladimir Putzin

  Liniste …, liniste …, lineste …, o liniste asurzitoare de-mi țiue urechile …!
  Sa fie de bine …, sa fie de rau …, sa fie acalmia dinaintea furtunii …?!
  Si va fi o furtuna adevarata …, sau una intr-un pahar cu apa …?
  Cine sa mai stie in harmalaia asta generalizata.
  Prin targ s-a auzit doar un sughit bahic confuz, insotit de un miros fetidic de canal, amestecate cu niste amenintari impleticite aruncate la persoana a treia, asemanator cu latratul potailor din tufisuri …, care cheama, nu spune pe cine, la o lupta, nici dreapta, nici in sabii ci doar in mirosirea ciorapilor …!
  De, fiecare alege arma convenabila caracterului lui.
  Da, categoric DA !!!, TACEREA E DE AUR, deci hai sa ne pricopsim macar asa, ca din pensiile noastre nesimtite, nu avem nici o sansa …
  Scuzati deranjul si un sfarsit de saptamana bun tuturor …
  Vladimârrr… !!!

 4. @ Dumitru Rinciog,
  Am dormit bine domnule Rinciog,multumesc de intrebare. Am vazut ca altii nu dorm bine si viseaza sobolani.Doamne fereste, sa mearga la o baba sa le descante ca nu e a buna zau! Nu ma dau in vant dupa doctorate, pot sa scriu si fara titluri doctorale dar cate ceva despre Sindicat mai stiu si eu. Daca stii si matale, mi-ar face placere sa ma lamuresti si sa imi spui mie si celor care mai citesc, ce anume e gresit sau neadevarat in ceea ce am scris eu, eventual si oarece dovezi ca ati facut modificarile despre care vorbesc la judecatorie sau ca ati depus copie dupa dosarul de reprezentativitate la Ministerul Muncii. Daca imi arati documentul respectiv eu voi retracta tot ceea ce am spus. Deci stimate domn, astept sa imi dovedesti ca am mintit eu, nu sa imi spui ca nu dorm bine.

 5. Murphy

  Mare noroc pe SCMD ca a murit Ion Zapor inainte sa faca dezvaluiri despre matrapazlacurile lui Dogaru si Pricina. Ce poti cere de la cei doi (obisnuiti din timpul plumbuitului cu PPC-ul, in traducere -poate pica ceva), mai ales dom. Pricina care nu pleca fara un portbagaj plin (porc+vin) dupa fiecare vizita (reportaj) intr-o unitate militara ! Ce stiu astia despre armata inafara de solda? Au fost in viata lor macar o data in calitate de executanti nu de asistenti in Cincu, Malina, Capul Midia, etc.? Marine, te rog sa nu mai scrii despre acesti escroci ca le provoci greata cititorilor.(pentru Vladimarrrr-oaie)

 6. @Murphy,
  Eu nu am spus despre Dogaru sau pricin[ ci despre statutul SCMD la ora actuala.

 7. Soare Aurel

  Sunt și multe procese câștigate de către SCMD.Bănuiesc că acestea nu se pun.
  Dacă nu putem sau nu vrem să sprijinim susținerea drepturilor rezerviștilor, cel puțin putem băga bățul prin gard. Puțin noroi, puțină mocirlă nu strică la o casă mare.Spargem un geam, dărâmăm o ușă, dinamităm subsolul și după aceea ne mirăm că s-a cam dărăpănat casa.Și ne gândim noi așa, ca românul respectabil,că a sosit momentul să o radem cu temelie cu tot.”Că așa este românul, când se înveselește”.Sunt atâtea nedretăți, atâtea discriminări, atâtea umilințe la care sunt supuși rezerviștii militari, iar noi nu suntem în stare să reacționăm, să ne constituim, să găsim o modalitate de a ne uni și de a ne apăra drepturile. Este inexplicabil cum atâtea cadre militare ,cu pregătire extraordinară, cu experiență de viață excepțională, sunt umilite, discriminate,nedreptățite de niște personaje ajunse nemeritat și nedrept la pârghiile puterii.Cel puțin acum am aflat că tot ce s-a întâmplat rău rezerviștilor se datorează tocmai SCMD-ului, singurul care până acum a încercat să facă ceva pentru rezerviștii militari.La sfârșit aș putea spune că ne merităm soarta, dar ar fi nedrept.Poate Dumnezeu ne va lumina mintea, ne va însenina sufletele și ne va călăuzi pe toți pe calea cea dreaptă.

 8. @Soare Aurel
  Si ne mai miram ca am ajuns unde am ajuns. Nimic nu e intamplator. Probabil ca daca mergi cu copilul la medic iar medicul iti spune ca e bolnav si trebuie sa il tratezi, dumneata ii spui ca arunca cu noroi si e un nenorocit care are ceva cu copilul. Sau te apuci sa tai un copac si cineva iti spune ca daca continui sa il tai va cadea pe tine. Ce faci, te dai la o parte sau ii spui ca il roade invidia ca nu e copacul lui si tai mai departe?

 9. @Soare Aurel,
  Apropo, ai auzit ce a spus domnule Pricina in seara ata la Romania TV? Citez din memorie „Am pierdut peste 10000 de procese”. Nu a spus ca a castigat ci ca a pierdut peste 10000.Si parea ca se lauda cu asta.

 10. Popa Marian

  Ar fi bine ca toți cei ce posteaza comentarii să-și decline adevarata identitate.

  Cât despre reprezentativitatea SCMD ……………despre morți numai de bine. Adică ori de vă reprezintă (în instanță vorbesc), SCMD ori de vă reprezintă o persoana decedată este același lucru.

  Marian Popa

 11. gerula,

  Dogaru vorbeste de inteligenta juridica SCMD,uitand de afacerile Gratiela si Galca in care sindicatul a pierdut sume mari de. bani care se pare ca se regasesc si in alte buzunare.Asta da inteligenta.Domnia sa vrea sa uitam de afacerea Calo,in care doamna jurista SCMD,ne fiind jurist inscris in Asociatia Juristilor,deci fara drept,reprezenta in instanta colegii din SRI,cu Delegate semnata de Dogaru,incasand onorarii grasa ne declarate la organele fiscale ? Sobolani sunt cei din conducerea acestei asociatii,transformate in adunatura de mahala.

 12. Popa Marian

  Pentru Gerula.

  Nu faceți confuzie!
  SCMD nu este asociație pentru că nu s-a înființat în baza Ordonantei nr. 26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cum nici sindicat nu poate fi pentru că nu reprezintă interesele salariaților.

 13. gerula,

  Multumesc domnule Popa,nu fac confuzie pt ca stiu bine ce e cu SCMD,care acum e o STRUTOCAMILA,adica nu e nici sindicat fiind in afara Legii Dialogului Social,si nici asociatie in sensul O 26.Am folosit Termenul ,,asociatie,,din respect pt cei care au crezut in aceasta forma asociativa,care din pacate a devenit o adunatura de persoane cu interese multiple.Eu am aderat la aceasta organizatie inca de la fondare,fara rcomandari din partea unor lideri,si fara interese comerciale,din convingere la data respectiva,ca SCMD e o solutie credibila de aparare impotriva ticalosiilor savarsite de Boc si Basescu.

 14. gerula,

  Revenind la subiect,eu am crezut si cred ca aparitia SCMD,chiar la ordin dupa cum afirma multi ,fapt dovedit ,a fost un lucru bun,pentru ca a trezit din amorteala Marea Muta.Ulterior speriati de ce. devenisedor mai sles de ce putea face aceasta organizatie,,,fondatorii,,au sugrumat din interior creatia,devenita o creatura scapata de sub controlul Lor prin cei doi servitori.Asa s- ajuns la situatia de azi.Pacat pacat pacat.

 15. Soare Aurel

  Fiecare om are o părere.Referitor la comparația cu mersul la doctor cu copilul, pot să spun că mi se pare exagerată. Exagerată mi se pare și agresivitatea exprimării părerilor.Nu poți comunica dacă simultan și bruiezi. Pentru noi, rezerviștii, ce este important astăzi? Cine ne reprezintă efectiv în câmpul realității sociale? Care sunt acele personalități extraordinare, carismatice,imaculate moral, hotărâte să susțină până la capăt cauza dreaptă, justificată a rezerviștilor militari?Când, în sfârșit, vom renunța să tot distrugem și trecutul, și prezentul și bruma de viitor care ne-a mai rămas și când ne vom hotărî să începem să construim ceva?Peste tot sunt numai deținători ai adevărurilor absolute și prea puțini, mult prea puțini, susținători ai unei cauze drepte.Dacă nu este cazul în care sătulul nu va crede sau nu va înțelege niciodată leșinul flămândului, vă rog să propuneți soluții. Lupta cu mine, un rezervist obițnuit, este inutilă, întrucât eu susțin necondiționat drepturile tuturor rezerviștilor.Altfel, săntate maximă tuturor!

 16. gerula,

  DomnuleSoare,va respect parerea de mult bun simt,asa gandesc foarte multi camarazi,dar inainte de a discuta despre postarile domnului Neacsu,sa vedem ce a facut si ce nu afacut dl Dogaru,si felul in care isi ironizeaza colegii.Sobolanii de la Craiova langa care a fost de multe ori,s-au trezit la timp si au paresit corabia inainte ca aceasta sa inceapa sa ia apa,fapt care nu a fost pe placul sau’acesta fiind adevaratul motiv al scandalului.Cand LOV facea lucruri bune pt rezervisti,e drept mult prea putin fata de ce putea face,sobolanii de azi erau laudati,el iesind in fata cu aceste reusite,iar acum isi ironizeaza colegii cate au crezut in el.Sobolanii au demnitate si s-au delimitat de actiunile ticaloase ale doamnei LOV,rupand relatiile cu aceasta.

 17. @Soare Aurel,
  Comparatia, sau metafora cu copilul bolnav si doctorul nu este de loc exagerata. Copilul a fost SCMD, rezervistul cel care il intretine prin cotizatia lui este tatal, iar eu, cel care am decoperit boala copilului am fost medicul. Eu v-am spus ce boli are copilul. Dumnevoastra, sau altul, care plateste cotizatia si intretine copilul, imi spuneti ca ii vreau raul pentru ca am spus ca e bolnav. Daca sau daca nu spuneam eu, copilul tot bolnav era, dar dumnevoastra nu stiati si dumnevoastra continuati sa ii hraniti boala. Acuma stiti ce boala are si in loc sa umblati la remedierea ei, dati vina pe doctor. Va intreb, asa ati face si cu copilul propriu ?

 18. Corneliu Goldic

  Foarte bun articolul!

  Întrebări:
  1. Juriștii armatei sunt membri ai barourilor?

  2. Dacă nu, pot ei reprezenta ministerele?

  3. Dacă nu, de ce juristii SCMD nu pot reprezenta pe nimeni?

 19. @Corneliu Goldic,
  1. Eu nu am spus ca doamna Caloianu nu are posibilitatea sa reprezinte SCMD. Am spus ca nu o poate face ca avocat, nefiind inscrisa in barou, neavand aceasta calitate. Deci posibilitatile sale de reprezentare sunt limitate si ii sunt acordate de o lege speciala pentru ca este inscrisa in Colegiul national al consilierilor juridici si este si imputernicita de seful de sindicat sa reprezinte interesele SCMD in instanta. Totodata, din cate stiu eu e nevoie si de o declaratie a celor reprezentati ca o angajeaza sau imputernicesc sa ii reprezinte. La fel si cu juristii MApN. Din aceasta cauza, pana sa apara aceasta lege a fost nevoie de case de avocatura sau avocati cu drept de reprezentare in instant. Din aceasta cauza, exista si au existat procese intre SCMD si avocatii care au fost tocmiti sa reprezinte SCMD.

 20. Popa Marian

  Îmcepe să imi placă discuția juridică și faptul că ne interesează cine ne reprezintă interesele în instanță și nu numai.
  Ce să vă spun. În afară de cauzele penale în care (nu în toate) trebuie să fii apărat de un avocat, în rest poti fii reprezentat de orcine.
  Mergi la instanță sau dai un mandat autentic (la notar) și, începand de azi orice x te reprezintă în instanță.Tu ai calitate procesuală activă, adică poti sta în instanță în calitate de reclamant și mandatezi pe x, persoană fizică sau juridică să te reprezinte. Persoana fizică este orice persoană cu capacitate de exercițiu deplină, adică este major și nu este pus sub interdicție, persoana juridică trebuie să aibă în obiectul de activitate o astfel de activitate adică să fie avocat în cadrul unui cabinet, sau societate civilă profesională sau societate cu raspundere civilă profesională (Legea 51/91 republicată).
  Problema care se pune este dacă, ca membru SCMD, pot fi reprezentat în instanță de SCMD.
  Eu spun că nu. Ca rezervist militar nu fac parte dintr-un sindicat legal constituit(verificați legea 54/2003, abrogată prin Legea nr.62/2011 privind dialogul social) și, mai mult, nu sunt salariat afiliat la un sindicat legal constituit ca să mă poată reprezenta în instanță un sindicat.
  Însă, în articolul de față, autorul aduce în atenția cititorilor o problemă mult mai delicată. Aceea a consituirii (nașterii SCMD) și a existenței în acest moment a acestei structuri. Este adevărat că, fiind înființat printr-o hotărâre judecătorească, a fost legal constituit. Numai că, actul normativ prin care s-a constituit a fost ulterior abrogat și TOATE SINDICATELE trebuiau să se plieze pe noua lege (Legea nr.62/2011 privind dialogul social). Ei bine, TOATE SINDICATELE S-AU CONFORMAT, în afară de scmd, din ce cauză? Simplu, pentru că nu mai este sindicat.
  Din acest punct de vedere autorul articolului are perfectă dreptate. “Lipsa capacității procesuale de folosință poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută.”
  În concluzie, doamna Caloianu, împuternicită de domnul Dogaru, autoerijat în Președinte SCMD (NU A MAI FOST REALES LA EXPIRAREA MANDATULUI) poate reprezenta în instanță NUMAI INTERESELE SCMD, dacă DOVEDEȘTE CĂ MAI ARE capacităte procesuală de folosință, adică, dacă mai dovedește că, juridic, există.
  Doamna Caloianu vă poate reprezenta in instanță pe bază de mandat din partea dumneavoastră, dar nu ca jurist al SCMD.
  JURIȘTII NU REPREZINTĂ ÎN INSTANȚĂ DECÂT INTERESELE PERSOANEI JURIDICE UNDE SUNT ANGAJATI!
  Prin urmare, rămâne la latitudinea dumneavoastră pe cine alegeți să vă reprezinte interesele mai departe. Eu vă recomand ROMIL!
  Cu stimă, al vostru camarad, M.P.

 21. gerula,

  Pentru cei care nu avem sstudii juridice,trebuie sa cunoastem ca juristii care sunt incadrati cu contract de munca(nu e cazul doamnei Caloianu)in diverse firme private sau institutii de stat,pot reprezenta in instante numai interesele acestor institutii si ale membrilor acestora in legatura cu serviciul.In niciun caz,juristii,nu se pot substituii unui avocat,si nu pot incasa onorarii pt sine,atunci cand in numele institutiei apara in instanta drepturile unor salariati,in legatura cu serviciul.Distinsa doamna C,cu Delegatie de la Dogaru,a reprezentat in instanta multi membrii de sindicat,percepand onorarii pt sine.(cazul pensionarelor SRI)care s-a aflat si a fost discutat in Comitetil Director cand acesta functiona.SCMD a devenit un SRL,o afacere de familie care trebuie sa inceteze.

 22. Popa Marian

  Îmi cer scuze. Am facut o greseala! Ase citi ”erijat” în loc de ”autoerijat”.
  Cu stimă, M.P.

Statistici T5