Răspunsul Judecătoriei Sectorului 1 privind SCMD

Categoria Social

 

Am crezut că odată cu ultimul articol scris despre SCMD voi încheia subiectul și chiar îmi propusesem să nu mai abordez subiectul. Acum câteva zile însă, un membru din Comitetul Director(e adevărat un membru nelegitim, dar membru) nu s-a potolit și m-a acroșat, crezând că așa trebuie să procedeze un om de onoare, atunci când i se spune adevărul. Mușcăturile lui m-au făcut să fac ceea ce ar fi trebuit să facă el și toți cei care încă își mai pun speranțele în procesele intentate prin sau de către SCMD și anume să mă adresez Judecătoriei Sectorului 1 pentru a avea un răspuns oficial și de necontestat privind ceea ce susținusem eu  în legătura cu  poziția de fapt și de drept a SCMD. După ce am obținut răspunsul, l-am apelat din nou pe colegul din conducerea SCMD despre care chiar credeam că e neinformat, dorind să aflu dacă s-a informat, așa cum promisese și eventual să îi trimit lui răspunsul primit pentru a se convinge singur că susține o cauza pierdută și ar fi bine să își informeze în cunoștință de cauză colegii. În loc să răspundă așa cum fusese  abordat, adică civilizat, colegul dă din nou dovada alesei educației primite în cei 7 ani de stat acasă și trece la insinuări și invective. Nu mai intru în detalii, e lipsită de importanță discuția, ca și intervenția altui membru marcant al unei filiale SCMD. Oricum este de mirare că practic cei din conducerea SCMD, mă refer la cei care conduc sindicatul,nu cei care doar votează cum li se cere, în afară de o mizerie de articol impersonal în stilul propriu al domnului Dogaru, nu au dat nici un răspuns nici o explicație deși dacă ceea ce am afirmat eu ar fi fost o minciună, ar fi trebuit să dovedească, sau măcar să afirme că mint. Pe mine nu mă miră, e normal să tacă, pentru că ei știu la fel de bine ca și mine, că tot ce am spus este adevărat.

Atitudine celor doi membri din conducerea unor filiale, de negare a evidenței, lipsa de responsabilitate și neadmiterea adevărului, combinate la unul din ei cu injurii și insinuări nedemne, m-au determinat să public și această dovadă, pe care intenționam să o păstrez pentru cazul în care cineva ar fi cerut proba sau ar fi îndrăznit să afirme că mint. Acest ultim document va face dovada faptului că tot ce am spus este adevărat și să vedem cine va mai spune că vorbesc prostii. Înainte de a posta răspunsul primit de la Judecătoria Sectorului 1 București, voi reaminti ce prevede Legea Dialogului Social privind înființarea și funcționarea sindicatelor.

Art. 3 Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special în condițiile legii, membrii cooperatori și agricultorii încadrați în muncă au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie și/sau să adere la un sindicat.

Art. 4. (1)

Persoanele care dețin funcții de demnitate publică conform legii, magistrații, personalul militar din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale, unitățile și/sau subunitățile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui și/sau adera la o organizație sindicală.

Deci,  Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate nu poate ființa, fie pentru că –dacă ar fi format din activi-  militarii nu au voie să se constituie în sindicat, fie pentru că nefiind încadrați, militarii in rezervă nu fac obiectul legii.  

Nu mai pun în discuție modul în care a fost înființat sindicatul căci și acolo sunt multe hibe, dacă conducerea SCMD dorește,  le pot enumera, dar atunci lucrurile ar fi mult mai complicate. Cine știe cunoaște.

Art. 20.

(1) Organizațiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoștința judecătoriei sau a Tribunalului Municipiului București, după caz, unde s-au înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum și orice schimbare în componența organului de conducere.

(2) Instanța prevăzută la alin. (1) este obligată să menționeze în registrul special al sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), modificările din statut, precum și schimbările din componența organului de conducere al organizației sindicale.

(3) Cererea privind modificarea statutelor și/sau a componenței organelor de conducere ale organizațiilor sindicale va fi însoțită de următoarele documente, în două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere:

a) procesul-verbal al ședinței statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului și/sau a componenței organelor de conducere;

b) copie a hotărârii judecătorești de dobândire a personalității juridice și copie a ultimei hotărâri judecătorești de modificare a statutului sau a componenței organelor de conducere, după caz;

c) statutul, în forma modificată;

d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul și profesiunea/funcția.

Art. 51.

(1)  Sunt reprezentative la nivel național, de sector de activitate, de grup de unități și de unitate organizațiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

C. la nivel de unitate:

a) au statut legal de sindicat;

b) au independență organizatorică și patrimonială;

c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității.

(2) Îndeplinirea de către organizațiile sindicale a condițiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanța care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanță a documentației prevăzute la art. 52.

Art. 52.

Dovada îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate se face astfel:

C. la nivel de unitate:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;

b) declarație semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

c) dovadă privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator;

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Art. 219.

(1)  Hotărârile judecătorești de dobândire a personalității juridice de către organizațiile sindicale sau patronale obținute până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile

Art. 221.

(1) Îndeplinirea condițiilor de reprezentativitate se constată prin hotărâre judecătorească.

(2) Verificarea menținerii condițiilor de reprezentativitate se face din 4 în 4 ani.

(3) Hotărârile judecătorești prin care se constată îndeplinirea condițiilor de reprezentativitate a organizațiilor patronale și sindicale conform prezentei legi se comunică Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care va ține evidența acestora.

Art. 223.

Reprezentativitatea organizațiilor patronale și sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condițiile în care întrunește criteriile de reprezentativitate prevăzute de prezenta lege.

Acestea sunt prevederile legale.

Am solicitat, pentru a putea proba cu un document oficial corectitudinea celor spuse de mine, Judecătoriei Sectorului 1 București, unde a fost înregistrat SCMD,  informații privind documentele depuse de sindicat în vederea respectării prevederilor articolelor mai sus menționate și am primit următorul răspuns:

”R O M Â N I A
 JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

                            Bucureşti, Str. Danielopol,  nr. 2-4, sector 4
 

                            Tel 021.318.77.01, Fax 021.313.21.73

 

DOMNULUI

NEACSU MARIN

 

Urmare cererii dumneavoastră vă aducem la cunoștinţă următoarele:

Dosarul nr. 26479/299/2009 privind pe SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE are ca obiect acordare personalitate juridică.

Prin sentinţa civilă nr. 83/18.08.2009 pronunţată în dosarul 26479/299/2009,  instanţa dispune următoarele: „Admite cererea. Acordă personalitate juridică. Dispune înregistrarea. Cu recurs.”

Din referatul compartimentului PERSOANE JURIDICE rezultă că Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate de la înfiinţare (dosar nr. 26479/299/2009) nu a formulat cerere de înregistrare a modificărilor intervenite /dizolvării persoanei juridice.

Vă informăm că verificând  evidenţa informatizată a instanţei nu s-a identificat niciun dosar de reprezentativitate sindicat privind Sindicatul Cadrelor Militate Disponibilizate.

         Cu stima!

 PREŞEDINTE

IACHIM CRISTINA NICOLETA”

După cum se poate vedea, de la înființare și până în prezent conducerea sindicatului, așa cum spuneam nu a mai depus nici un document, deși dacă te iei după procesele verbale postate de-a lungul anilor pe paginile SCMD, au avut loc o grămadă de modificări ale componenței conducerii SCMD, modificarea statutului, a locației și chiar întocmirea ROF.

Ei bine, toate aceste acte, ca și toate cele semnate de membrii adăugați în conducerea sindicatului din 2009 până în prezent, sunt NULE pentru că nu au fost operate la Judecătorie așa cum spun statutul și legea, iar vinovați de acest lucru se fac toți cei care fac parte din conducere și nu au pus în aplicare prevederile legale sau nu au cerut să se respecte legea, deși eu am atras atenția asupra acestor aspecte de ani de zile.

De asemenea, din răspunsul primit de la judecătorie se constată că SCMD nu a depus dosarul privind dovedirea reprezentativității ceea ce înseamnă că NU ARE REPREZENTATIVITATE. Nu mai intru în amănunte.

În final, o ultimă prevedere legală, ARTICOLUL 40 DIN LEGEA 62/2011

(2) În cazul în care o organizație sindicală nu mai întrunește condițiile minime de constituire, orice terț interesat poate solicita instanței competente dizolvarea organizației în cauză, în baza unei cereri motivate.

Nu mă aștept ca cei din conducerea SCMD să  îmi răspundă, nu mie trebuie să îmi răspundă. Aceștia, de la membrii BOC la Comitetul Director și chiar participanții la Conferința Națională  a Reprezentanților,  trebuie să le spună sindicaliștilor, DE CE, CUNOSCÂND TOATE ACESTE ASPECTE, INCLUSIV FAPTUL CĂ SINDICATUL POATE FI DESFIINȚAT LA O SIMPLĂ CERERE A INDIFERENT CUI,   NU AU LUAT MĂSURI PENTRU A INTRA ÎN LEGALITATE, CU ATÂT MAI MULT, CU CÂT ACESTE PROBLEME ERAU CUNOSCUTE, AȘA CUM REIESE DIN MATERIALUL ÎNTOCMIT  DE DOAMNA CALOIANU ÎNCĂ DIN 2014 ȘI POSTAT PE PAGINA FILIALEI SECTORULUI 3.

Dacă aș fi urmărit să fac rău sindicaliștilor sau oricui ca persoană, aș fi depus o simplă cerere de desființare (argumentată din plin) la Judecătoria Sectorului 1, iar SCMD s-ar fi desființat încă din 2011, dar am așteptat, am sperat că vor intra în legalitate, am sperat că vor fi printre cei din conducere și oameni pe care să îi intereseze cu adevărat   binele sindicaliștilor, al colegilor lor, m-am gândit că dacă nu știu, poate spunându-le se vor deștepta, vor vedea, vor înțelege și vor acționa pentru interesul pensionarilor. Dar nu a fost așa și acuma după ce le-am dat mură în gură și i-am îndemnat să citească legea, le-am spus și ce anume prevede, ei tot ca muții au stat, ba, unii au sărit pe mine, de parcă eu eram cel vinovat că ei nu vor să miște. Cred că e timpul ca toți sindicaliștii să știe că sunt la un pas de dezastru și să facă ceva cât încă se mai poate. Dacă vor continua să se lase duși de nas chiar de cei care susțin că îi apără, chiar nu mai e nimic de făcut iar sindicatul este doar o grupare de păcălici și păcăliți.

Dacă cineva, oricât de neînsemnat ar fi el, din conducerea filialelor sau a sindicatului   va răspunde așa cum a făcut-o domnul Dogaru după primele materiale, cu injurii și invective, acuze și invenții specifice, sau cum au răspuns unii lideri de filială pe ici pe acolo,  mă voi vedea nevoit să merg mai departe și să cer instanței, nu judecătoriei, să decidă, nu să mă informeze, cine are dreptate. Aștept cel mai mic atac, oricât de impersonal ar fi, o insinuare, cât de mică,  pentru a lămuri definitiv problema.

Până una alta, să răspundă conducerea sindicatului de ce nu a luat nici o măsură pentru a intra în legalitate. Eu cunosc răspunsul, este teribil, terifiant, de un cinism și lipsă de respect de neimaginat, dar aș vrea să văd ce răspund cei responsabili.

UPDATE 10.03.2018: Și pentru ca lucrurile să fie clare din toate punctele de vedere, iată și punctul de vedere oficial al Ministerului Muncii, către care am trimis o cerere de date privind sindicatele care au obținut sau dovedit  reprezentativitatea. Sunt peste 1500 sindicate care și-au înaintat dosarul. Despre SCMD am primit urmatorul răspuns:

Sentinte civile reprezentativitate 2011 -2018

 

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

57 Raspunsuri la Răspunsul Judecătoriei Sectorului 1 privind SCMD

 1. geofreeland

  Intrebarea mea este una, de ce nu se vrea intrarea in legalitate?

 2. @Geofreeland,
  Să răspundă responsabilii.

 3. Gerula

  Multe sunt de spus despre SCMD,dar si mai multe despre cei care au prostit membrii cotizanti,care au fost multi in primii ani,un nucleu de profirori care au speculat un moment tragic pt militari si au tocat bani frumosi de la cei care chiar au crezut in SCMD.Pentru sperantele inselate,pttimpul alocat,ptefortul depus la actiunile manipulatorii ale luiDogaru,dar mai ales pt a pune capat acestui joc practicat de acesti mincinosi trebuie sa trecem la actiunile legale si sa denuntam impostorii.In acest moment in CD,au ramas doua categorii de membrii,unii manjiti de Dogaru,dedulciti la ciolan,si altii creduli ca sa fiu elegant in exprimare.Toti sunt la fel de vinovati,pt ce a devanit SCMD,oafacere prin care sunt inselati ignorantii.Daca vrea bal dl Dogaru,atunci sa ii angajam noi muzica,noi cei care am refuzat sa jucam dupa muzica lui falsa.

 4. bazil

  Problemele sindicatului probabil sunt reale insa problema cea mai mare a rezervistilor este : cine ii apara si ii va apara in viitorul apropiat pe rezervistii militari-militari, cei cu ani grei de catanie si de care actualii conducatori isi bat joc? .Se spune (de catre cei indrituiti) ca problemele pensiilor militare sunt in curtea min. de resort(asta dupa ce L223 a fost facuta praf de nu a mai ramas din ea nimic poate copertile si alea prafuite si zdrentuite) .Se mai spune ca nici o pensie nu va fi micsorata ceea ce nu e rau in principiu insa acest lucru nu face decat sa-i bucure pe castigatori-smecherii cu pensii de sute de bulioane iar perdantii -majoritatea rezervistilor militari-militari au pensiile inghetate chipurile ca ar dezechilibra bugetul.Deci ca ai o pensie modesta de cca 3200 lei ori o pensie frumusica foc de 10.000, 15000, 30000 lei ori mult mai dolofana e la fel .Ori una e sa ti-o inghete la 2000-3000-4000 lei si cu totul alta la 15.000 lei sau la mai mare! Si la ora actuala singura entitate care mai prezinta ceva propuneri cat de cat la obiect este Sindicatul(asa in „ilegalitate” cum e) .Mai sunt si ceva idei de la Asociatie restul organismelor dorm in bocanci.Fara nici un sprijin real in cativa ani majoritatea rezervistilor militari-militari vor ajunge sa priveasca cu patriotica mandrie(insa si invidie) veniturile babane ale femeilor de serviciu , liftierelor …..Nu mai vorbesc de veniturile celor din consiliile locale , de pensiile alesilor, pensiile stewarzilor, pensiile grefierilor…….la ceilalti „speciali”nici nu vor cuteza sa mai ridice capul.Si atunci, ce-i de facut?

 5. NeO

  SCMD o organizaţie care nu mai luptă pentru drepturile militarilor în rezervă.Conducătorii ei luptă pentru obţinerea de membri noi, implicit cotizaţii, pentru că cei pe care îi avea în anii trecuţi s-au trezit înşelaţi şi nu mai contribuie.Profitând de lipsa de informare a pensionarilor din ultimii ani, SCMD speculează doleanţele fireşti şi necunoaşterea fenomenelor juridice privind ajutoarele la trecerea în rezervă prevăzute de legea 284/2010.Totul doar pentru a obţine cotizanţi noi, care sunt obligaţi să achite şi cotizaţia de membru înainte de a demara orice proces. Mai mult, se promite chiar şi celor care au ieşit ulterior abrogării legii 284, că şi lor li se vor acorda ajutoare dacă merg pe mîna SCMD.Şi ce obţin bieţii naivi? Ultimul succes, în primă instanţă doar, e prezentat ca o mare victorie, în realitate e doar un eşec juridic: drepturile sunt recunoscute ca fiind de acordat doar când va înceta orice suspendare legală. Păi asta spune şi decizia 16/2015 a ICCJ,deci nu mai trebuia să dai banii la avocat şi SCMD.
  Mai mult, pierderile răsunătoare sunt ascunse sub preş.Ce le spune oare SCMD membrilor săi, pentru care, în dosarul 22976/3/2017* Tribunalul Bucureşti, în data de 26.02.2018, a hotărât următoarele:”Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate pentru membrii de sindicat în numele cărora a formulat acţiunea. Anulează cererea.” Şi mai pot da multe exemple în care SCMD i s-a pus în vedere că nu are calitate procesuală activă.
  Stimaţi colegi, informaţi-vă corect asupra SCMD, înainte de a lua o hotărâre!

 6. Gerula

  Pentru camaradul Bazil.Ai prezentat bine realitatile care ne macina si discriminarile din sistem,dar ai o perceptie gresita fata de cei care ne apara drepturile.Ca unul care a pastorit o filiala SCMD cu o mie de membri,fiind foarte atasat valorilor pe care la acea vreme sindicatul le clama,pot sa iti spun ca totul a fost o regie,Dogaru si gasca lui refuzand actiunile reale menite a ne apara drepturile.Tot ce a facut a fost la comanda,pt a ne tine sub papuc si a ne controla indeaproape,totul in cooperare cu ticalosii care au taiat pensiile militare.Dogaru si Pricina daca vorbesc la tv nu inseamna ca si fac ceva concret pt apatarea drepturilor noastre.Sti matale cine a dat inapoi drepturileprin L241?….sau cine a pus umarul la L223 ca sa fie in forma actuala?…sau cine a luptat si lupta pt retragerea OG59? In mod sigur nu SCMD.Afla cate ceva de Federatia Militarilor,de Asociatia Militarilor ROMIL,si Forumul Asociatiilor,si vei avea raspunsul la ce te framanta.Nu cainele care latra ne si apara.

 7. @Bazil,
  Cine lupta, sau cine va pretinde ca lupta? Se vor gasi destui lideri de asociatii care vor prelua steagul fatarniciei, chiar si partide, oferta e imensa. Cine va lupta? Pai nimeni, atata timp cat toti vor astepta sa lupte altcineva pentru ei. De ce trebuie sa lupte altcineva? Uitati-va la actiunile de protest din ultimii ani organizate ori de sindicat, ori de alte asociatii, ori de ” neasociati”. Cati au participat? Cateva sute, de fiecare data. Cati aveau pretentia sa fie aparati si fac pe vitejii, protestatarii sau criticii pe internet? Cateva mii. Cati sunt batjocoriti? Cam 80000 daca e sa ne luam numai de pensionarii din armata, fara a include activii, viitorii pensionari, dar batjocoriti si ei inca de acum. De ce nu au iesit si nu ies macar jumatate din cei calcati in picioare? De lene, comoditate, dar si pentru ca nu au incredere in cei care se fac ca lupta impotriva lor, din cauza faramitarii in enspemii de asociatii si amestecului serviciilor care au oamenii lor in conducerile acestor asociatii. Asa ca sa nu plangem dupa ce nu exista.

 8. Nea Nicu

  Domnilor, la aceasta ora SCMD e pe duca. Au ajuns la fundul sacului, cei ramasi nu pot crede ca e adevarat ce se spune de ani de zile despre magariile lui Dogaru dar tot astapta o minune… V-ati intrebat ce cauta generalul Nastase in fruntea Departamentului economic? Omul care a pus basmaua pe tambal la includerea militarilor in Legea 263 si care a iesit pe usa din spate din armata, cu dosare pentru locuinta de serviciu primita nelegal si bani luati pe ore neprestate pe la Academie si pe drepturi de autor?!! Cum sa faca astia ceva pentru rezervisti si pentru pensionari daca nu au facut nimic cand puteau?!! Nu ca ar fi fost mai de soi cei de la inceput, debarcati pe parcurs, cum ar fi Elena Cobuz, ajunsa ghiciti unde? In grupul de consilieri de la cotrocean, unde- nu-i asa-, se implica activ in rezolvarea problemelor celor dintre care a plecat. Vax albina! Dogaru e un mincinos notoriu si un manipulator, au ramas pe langa el doar cei carora le mai scapa cate un oscior. V-ati intrebat de ce a plecat din SCMD Tudor Marian sau Dragos Icleanu? Va spun eu : pentru ca sunt oameni care nu au acceptat mocirla din SCMD si l-au mirosit pe musiu Mircica…

 9. const

  „Fereste-ma Doamne de prieteni, caci de dusmani ma apar singur”spune o vorba… Ce frumos Doamne! Orgolii, frustrari, pretentii de sefie si reprezentativitate… Oameni buni opriti-va! …ati neutralizat toate ‘olgutele’, „mise-ii’si legile lor si ati ajuns sa va sfasiati intre voi? Asta este prioritatea prioritatilor? Anulati consecintele acestor legi antimilitari si apoi va puteti scoate ochii in liniste… Se pare ca nu sunteti convinsi ca majoritatea militarilor in rezerva cunosc realitatea si atunci considerati ca e cazul sa mai puneti putina sare pe rana? Am trecut de la razboiul romano-roman la acel conflict militar-militar? Efectele politicii ‘basiste’ „dezbina si stapaneste” par ca au aparut si persista… sau nu cumva „interesul poarta fesul” in ambele tabere? Reflectati, in liniste daca se poate, lasati orgoliile si uniti-va in interesul majoritatii! „Te faci frate cu dracul pana treci puntea” spune intelepciunea populara… Incercati macar sa nu distrugeti puntea inainte de a o trece ceilalti, chiar daca cei din taberele adverse doresc sau nu altfel…

 10. @Nea Nicu,
  Din SCMD au mai plecat generalul Zapor, Marian Ion, Col. Macovei, Aromanesei, filiale intregi, chiar si secretarul general Monac Constantin, Ana Vintzer si cam toti cei care aveau alta orientare, dorind cu adevarat sa faca ceea ce trebuia sa faca sindicatul pentru rezervisti.Unul cate unul au fost suspendati pe termen nedeterminat, indepartati, manjiti cu noroi,pentru ca observasera adevarata fata si preocupare a celor cativa care dirijau totul, care a fost cotizatia si „razboiul imagologic”.

 11. @Const,
  Si ce sa facem domnule Constantin, banuiesc, sa ne lasam mintiti si de cei care pretind ca apara interesele si lupta cu Olgutele? Nu vom reusi niciodata sa luptam cu dusmanii din afara pana nu lamurim cine sunt dusmanii dinauntru. Eu as dori sa aud parerea dumnevoastra legat de cele expuse, ca de indemnuri de genul ” nu e cazul, nu e timpul, trebuie sa fim uniti”,care d efapt vor sa mascheze sprijinirea imposturii, sunt satul. Concret, ce spuneti despre cele prezentate? Apoi discutam despre ce vreti dumnevoastra.

 12. gerula,

  ieri am postat un comentariu in care am spus multe lucruri care se pare ca au deranjat,motiv pt care comentariul nu a aparut…….cine oare sa fi intervenit ?Fiind unul dintre cei care a crezut la inceput in necesitatea existentei unui sindicatpt militari fie ei activi sau in rezerva,vazand aceasta ca Singura Solutie,pt apararea drepturilor legitime,alaturi de cativa colegi am fondat una dintre cele mai mari filiale din tara ,filiala cu o mie de membrii din toate structurile,ofiliala vocala prin vocea presedintelui,aflata in prima linie a luptei sindicale.Inca de la inceput ne-am confruntat cu orgolile unora invatati sa fie sefi,cu manipularile unor infiltrati care incercau sa ne abata de la drumul nostru,cu amenintari,atacuri la persoana,denigrari si minciuni despre trecutul si prezentul acelora care se implicau in activitatea filialei….cu multe mizeriimenite a ne decredibiliza ca lideri si a slabi filiala.Telul fiind nobil,am rezistat,oamenii fiind motivati si hotarati sa isi apere drepturile,si fara a fi lipsit de modestie pot sa afirm ca la noi in garnizoana s-au pus bazele unor proiecte mari aleSCMD,proiecte insusite si de conducerea sindicatului,in care e drept NU Au Crezut.?Fiinnd o filiala puternica am incercat sa ne implicam in viata sindicatului,militand pt intarirea organizatiei,transparenta in luarea deciziilor,si corecta informare a membrilor cotizanti.Aceasta atitudine a deranjat conducerea centrala care fiind demascata in plenul multor CD si CNR,a trecut la represalii impotriva filialei si a lderilor ei,rezultatul fiind acela al abandonarii SCMD,si infiintarea unei filiale puternice a Asociatiei Militarilor ROMIL,filiala cu personalitate juridica,care a constituit nucleul dezvoltarii asociatiei prin infiintarea de noi filiale in tara.Dca dorim cu adevarat sa facem ceva pt noi si camzrazii mai tineri ,asta dtebuie sa facem,SA ACTIVAM.

 13. gerula,

  Timpul SCMD a trcut,pt ca liderii s-au rupt de mase,interesele personale au primat celor colective,asociatia a devanit una de familie,ea ne mai fiind una reprezentativa si credibila pt militari.Toate acestease datoreaza numai celor DOI,care nu au facut ce trebuia pt a mentine sindicatul in limitele legale si a-i creste credibilitatea.Faptul ca cei DOI,apar regulat la tv,nu inseamna ca ei ne reprezinta si sindicatul traieste.In realitate abea acum asociatiile au inteles ca trebuie sa se uneasca si sa vorbeasca aceiasi limba,nucleul in jurul carora se coaguleaza aceste energii fiind FORUMUL ASOCIATIILOR initiat de Romil si Federatia Militarilor care au meritul de a propune si milita pt Unirea tuturor asociatiilor intr-o Uniune Nationala.Asta e viitorul si el nu e faurit de un om ci de NOI daca stim ce vrem.

 14. @Gerula,
  am verificat, mesajul tau era undeva prin magazia de raspunsuri, nu stiu de ce nu a intrat, asa cum ti-am mai spus, e posibil sa fie o reactie a sistemelor de securitate ale paginii sau serverului sau internetului, cine stie, in nici un caz o decizie a mea sau cenzura, din partea nimanui, ca doar nu are nimic de neadmis, si asa cum a intrat al doilea trebuia sa intre si primul. Cine stie ce ciudatenie de program a intervenit.
  Acuma legat de ceea ce ai postat, eu zic sa pastram o oarecare decenta. Si eu fac parte din ROMIL si daca nu as considera ca este cea mai aproape de ceea ce doresc eu, nu as activa. Dar nici sa o declaram o filiala sau o asociatie puternica nu putem, caci ne contrazice realitatea. Ca asa am dori sa fie, e adevarat, ca asa ar trebui sa fie e si mai adevarat. Dar, sa nu uitam ca multa lume habar nu are de ea, sa admitem ca are decat doua filiale,din care cea de la Craiova e mai mult inghetata, ceea ce nu face din ea o asociatie puternnica. Eu zic sa lucram mai mult si sa laudam mai putin. Stiu ca nu suna placut ce spun, dar daca incepem sa umflam la pompa, facem ce au facut si fac si cei de care ne-am dezis.

 15. @Gerula,
  Uite, propusesem ieri pe facebook, sa incercam sa facem un gest de camaraderie fata de colegii mai in varsta, mai bolnavi, aflati in imposibilitatea de a se mai deplasa sau lucra, sau infirmi, fara ajutoare, sau sotii, ale fostilor colegi, care nu pot sa isi curete zapada in curte sau chiar in fara blocului si risca sa se accidenteze sau nu se pot deplasa si sa ne strangem cativa 3,4,5, 6 sa mergeam sa face poteci, sa curatam zapada. Asta macar ar putea face ROMIL fata de camarazi mai neajutorati. Cunosti pecineva care ar avea nevoie, merg si singur, dar nu am nici o adresa.

 16. gerula,

  Situatia pensiilor militare mutilate si inghetate pe termen nelimitat prin OG59,e o realitate ,deblocarea acestei situatii ne fiind posibila decat pe calea dialogului cu factotii politici si cei decidenti,cu analize pertinente care sa prezinte realitatile din sistem ne cosmetizate,analize care sa fie prezentate de militari cu cariere reprezentative,integri si corecti care sanu urmareasca atingerea unor scopuri personale.Pentru ca dialogul sa aiba succes ,trebuie sa fie sprijinit pe forta si unitatea tuturlr asociatiilor din sistem ,care prin toate mijloacele trebuie sa sprijine demersurile initiate.Politicienii ne vor lua in seama numai daca suntem uniti si reprezentam o forta capabila sa le incurce borcanele la VOT,sau sa le creeze probleme de credibilitate in plan social,prinactiunile pe care putem desfasura,respectand legea.Ca sarealizam acest deziderat trebuie sa ne asiguram ca cei care ne conduc in asociatii,sunt loia.i intereselor celor multi,ca au capacitatea de dialog pentru a nu fii etichetati Mos Teaca,si ca nu au facut pact ci diavolul tradand interesele noastre.Va informez ca dialogul a fost deja initiat ,urmand ca dupa Congresul PSD,liderii asociatiilor membre ale Forumului sa fi primiti de liderii Coalitiei de Guvernare.Pana atunci sa ne asiguram ca cei trimisi la dialog nu vor fii ghiocei,nu vor ceda si nu vor accepta compromisuri,si isi vor respecta mandatul si anume Retragerea OG 59si relenirea la prevederile legale de actualizare si indexare a pensiilor militare.Pe surse,separe ca politicienii vor sa ne faca sa acceptam ca ACTUALIZAREA sa se faca functie de cresterea salariului mediu50%,si nu functie de cresterile salariale la cei din activitate,adica o strutocamila care ingroapa pensiile militare.

 17. gerula,

  Unde este indecenta in ce am afirmat?Poate ca nu am spus ca am preluat o asociatie in care activau numai trei membrii,prin grija lui Oprea care a avut in obiectiv anihilarea ei,si impreuna cu cei din Bucuresti am reusit sa o resuscitam si sa facem din ea ovoce auzita la multe intalniri cu reprezentantii M Ap N si MI,sau ca in comisiile din parlament vocea Romil a fost auzita intens atunci cand se dezbatea L223.Sa nu uitam ,,ca buturuga mica rastoarna carul mare,,asa si in cazul Romil.Cat priveste filiala Craiova,o fi inghetat nu te contrazic,dar ne sta in putere sa o dezghetam,asa cum am hotarat recent la sedinta CD la care ai participat ca invitat.Forta unei asociatii e data si de marimea ei ,dar mai ales de proiectele si actiunile pe care le intreprinde.

 18. bazil

  D-le Neacsu, aveti dreptate .Singura solutie pentru rezolvarea problemelor grave cu care se confrunta rezervistii o constituie coalizarea tuturor fortelor intr-o singura entitate puternica si condusa de oameni competenti , capabili sa lupte pentru interesele majoritatii nu pentru interese de grup/gupuri .Si apreciez ca in randul rezervistilor militari-militari(marea majoritate oameni corecti, cu simtul onoarei si demnitatii in sange) exista destui oameni care sa corespunda acestor deziderate.
  Cu privire la OUG59 cred ca la ora actuala pentru a determina factorii decizionali sa renunta la aceasta OUG este necesara separarea apelor adica toti cei ce au o pensie mai mare de o anumita valoare(spre ex.8000- 10.000 lei) sa fie separati de restul iar problema acestor pensii sa fie clarificata prin impozitare progresiva .In acest fel cei cu pensii modeste ori cat de cat normale ar putea beneficia de o actualizare adevarata nu de parodia care se pregateste in laboratoarele secrete.Desigur, actualizarea va actiona si la pensiile cu cuantum „excesiv de avantajos” insa cu impozitare progresiva astfel incat impactul bugetar sa fie rezonabil.

  Altfel, singura solutie ramasa va fi chemarea in judecata a fectorilor implicati inclusiv ministerele de resort care au hacuit L223 prin OUG 57, OUG 59, M25 de dragul unor grupari de indivizi care au obtinut la recalculare pensii foarte mari si de care profita cei din legislativ ca sa inghete pe nedrept pensiile tuturor rezervitilor. Capete de acuzare sunt destule, enumerate unele dintre ele la „H”iar sansele de reusita sunt si ele foarte mari. Factorii de resort vor fi obligati(daca nu vor face acest lucru, normal de altfel din proprie initiativa ca prin 20111) tot pe cale judecatoreasca sa publice rezultatele catastrofale pentru unii ale aplicarii L223 cu modificarile aiuritoare .Vor fi publicate desigur si rezultatele ultrabunicele pentru anumite grupuri de indivizi care si-au tras pensii de pensii.

 19. @Gerula,
  Tot ce este exagerat este indecent. Repet, si eu as vrea ca ROMIL sa fie cu adevarat puternic si bine garnisit, sa aiba actiuni, sa se faca simtit in viata publica, socala , locala si la nivel national, dar deocamdata este devreme sa afirmam ca este o asociatie puternica.La ora la care orice informatie poate fi verificata iar informatiile sunt la un clic distanta, oricine poate afla ca puternica asociatie are doar doua filiale. Hai sa o facem puternica, sa ne implicam cat mai multi in cat mai multe activitati activitati si apoi sa ii lasam pe altii sa spuna ca avem o asociatie puternica. Uite, de exemplu nu ne-ar prinde rau o situatie cu pensionarii militari care chiar au nevoie de ajutor de orice fel. Aceste date le putem afla de la unul, de la altul, situatii reale, nu statistici oficiale facute din birouri.

 20. @Bazil,
  Sunt doua aspecte aici, cel moral si cel legal. Moral, as putea spune ca s-ar putea face o diferentiere si suspenda pe o perioada determinata actualizarea pensiilor mai mari de, sa zicem, 10000 lei, pana cand si cele ale celorlalti pensionari care au avut aceeasi vechime, functie, grad si conditii, se vor apropia la 80 % sa zicem. Legal insa nu este posibil,pentru ca asta ar insemna discriminare. Moral si legal s-ar putea apoi verifica in ce condi’ii au fost obtinute acele pensii si daca se constatata ilegalitati, cei vinovati sa fie trasi legal la raspundere. Stiti ca unele pensii au fost umflate, sau aranjate.
  Da, e nevoie de formarea unei structuri, a unei uniuni, sau cum i-o spune, a asociatiilor MILITARILOR din MApN, care sa uneasca nu atat asociatiile, cat eforturile lor pentru apararea drepturilor membrilor si eventual caile de actiune, fara a afecta activitatile specifice ale fiecarei asociatii. Dar acest lucru nu se doreste desi eu si nu numai eu, inca 2-3 persoane am cerut asta in diverse ocazii cand erau prezenti liderii mai multor asociatii, dintre care unii chiar se lauda ca doresc acest lucru, dar de fapt pun piedici. Altii, doresc o uniune la nivel cosmic, ei vor unirea toturor asociatiilor din tot sistemul national de aparare si daca se poate, ei sa fie lideri, sau pusi la comanda rezervistilor din toata tara, daca nu chiar din NATO. Altii, se pretind liderii Societatii Civile, au infiintat un Consiliu National al Societatii Civile, format pe hartie din nu stiu cate ” mari personalitati” care habar nu au ca sunt pe acolo sau grupuri ale asociatiilor de doi bani despre care iarasi nu stie nimeni nimic, dar asta nu conteaza, da bine pe sticla.
  In plus, unirea militarilor din armata intr-o structura asociativa unica, nu este pe placul statului, nici ala legal constituit nici ala „paralel” si se pun bete in roate din toate partile.
  Pe de alta parte la ora asta nu exista un lider real, formal sau informal al militarilor, pentru ca cei care ar putea fi acceptati nu se baga, poate din lene, poate din comoditate, poate din scarba, iar cei care sunt deja bagati, au alte interese, sau vor unirea, dar sa fie ei in frunte sau macar mana a doua. Deci daca se va face ceva, se va face de jos.. sau deloc.

 21. bazil

  Am putea impaca moralitatea cu legalitatea prin impozitare progresiva ca sa nu fie ‘ discriminati’ sarmanii cu pensii de peste 10.000 lei . Ce s-ar face ei daca ar fi exclusi de la actualizare? Ar fi ceva ca o ciocnire cu un asteroid gigantic ,o „discriminare” care s-ar vedea nu numai de pe Luna plina ci si de pe Marte?

  Apoi factorii de resort ar putea sa publice(benevol ori prin Hot Judecatoreasca) rezultatele aplicarii L223 ciuntita ca sa se vada ce discrimnati au fost unii ce au obtinut doar 10.000-15.000 lei sa zicem in loc de 20.000 cat sperau in timp ce altii-majoritatea ,au obtinut cresteri ‘spectaculoase” de la 3200 la 3500 depasind cu mult „media” ! Nu mai vorbesc ca de fapt majoritatea au obtinut cresteri pe minus dar tot cresteri sunt pana la urma, matematic vorbind!

  Revenind la oile noastre se pare ca singura solutie ramane atacul concentrat in JUSTITIE , motive fiind multe! Inclusiv publicarea de catree CPS a unui Komunikat in care se precizeaza ca pana la finele anului 2017 va fi operata actualizarea pensiilor militare .Faptul ca intre timp s-a schimbat schimbarea nu mai conteaza , doar nu a fost nici un cataclism, nu a fost stare de razboi iar bani sunt destui .Fluturasii celor din primarii, agentii , departamente, comitete si komitzii ca si pensioarele smecherilor „vorbesc si nu ne mintzesc”, vorba unui cantec de legenda al unei formatii legendare! Si e doar varful aisbergului !

 22. constantin

  Stimate domn,
  V-am urmarit cu interes, admiratie si placere postarile pe diverse teme. Imi cereti sa-mi spun opinia despre cele scrise/postate de dvs mai sus. Avand citate articole de lege, chiar fara a fi jurist,nu am cum sa comentez deoarece “unde-i lege nu-i tocmeala”. Din pacate, in ultima perioada de timp s-a ajuns ca tocmai juristii sa comenteze, uneori in total dezacord, articolele din lege sau -mult mai grav- chiar prevederile legii fundamentale sau deciziile CCR. Ba mai mult, sa nu le respecte cu buna stiinta. La acesti ’juristi’se adauga personaje (mi-as fi dorit sa pot scrie ‘personalitati’) care respecta legea doar atunci cand le convine si care ocupa, din pacate, cele mai inalte demnitati in statul roman. Sa nu mai vorbim de limbajul utilizat uneori…
  Consider ca evenimentele din ‘89 ne-au adus sansa de a ne exprima liber opiniile, cu argumente, intr-un limbaj adecvat si in respect reciproc.”Va respect opinia, chiar daca nu pot fi de acord cu ea” ar trebui sa fie expresia cu care sa inceapa orice dezbatere. Utilizarea invectivelor, atacurile la persoana si limbajul suburban, la care foarte corect faceti referire, nu pot tine loc de argumente si nu pot constitui baza unei discutii corecte. Dar, “sa nu te cobori la mintea prostului, ca-i odihnita” spune o vorba…
  De multe ori, intelepciunea populara ne arata ca “cel mai destept cedeaza” este calea pe care ar trebui s-o urmam cu totii.
  Admir virulenta unor atitudini pe care le-ati adoptat de-a lungul timpului pe diverse teme, cu argumente solide si in limbaj adecvat. In ceea ce priveste oportunitatea dezbaterii care constituie subiectul postarii, imi pastrez opinia ca alte teme sunt mult mai urgente. V-as sugera, daca nu e cu suparare, ca in loc sa deschideti acum o actiune judiciara impotriva unor organizatii ale rezervistilor militari, sa va canalizati eforturile impotriva celor care au adoptat masuri/ordonante/legi antimilitari.
  De exemplu sa intrebati “justitia” daca masurile adoptate prin OUG 57/2015, OUG 59/2017, legea salarizarii si altele similare, la propunerea unor ministri (ai muncii, finantelor sau chiar ai apararii), nu se incadreaza la ceea ce legislatia in vigoare defineste ca subminarea/diminuarea/afectarea capacitatii de aparare tarii, adica tradare sau chiar inalta tradare, facand necesarele plangeri penale impotriva celor vinovati. Dupa o eventuala decizie a instantei, ne putem intoarce si la razboiul militar-militar, chiar daca voi ramane la opinia ca acesta nu este doar inoportun ci chiar distrugator pentru interesele militarilor activi sau in rezerva. Nu cred ca e momentul sa ne spalam rufele in public, nici macar atunci cand adevarul absolut este de partea noastra. Asta nu inseamna ca sa “bagam sub pres”problema sau sa ne lasam mintiti ‘de cei care pretind ca ne apara interesele’, ci sa gasim cai si solutii inteligente de rezolvare a divergentelor/problemelor. Aveti incredere ca majoritatea rezervistilor cunosc realitatea, chiar daca unii dintre ei au alte opinii privind modul de actiune concreta. Si cred ca e corect sa le respectam optiunea,chiar daca, in opinia noastra, aceasta nu e cea mai buna sau poate gresita.
  “Respecta daca vrei sa fii respectat” ar trebui sa fie deviza tuturor.
  In speranta ca ati inteles corect acest punct de vedere, va doresc tot binele din lume.

 23. gerula,

  Da Marine. ai dreptate oasociatie cu numai doua filiale nu poate fi nici puternica si nici reprezentativa,dar eficienta in ce a afacut pt militarii angajati atunci cand s-a infiintat,si pentru rezervisti atunci cand a initiat L241 cu un caracter reparator,e drept nu asa cum ne-am dorit,si mai ales cat si cum a contribuit la aparitia L223,putem a fii deacord ca este.In rest sunt de acord ca e loc pt mai bine,dar sa nu uitam ca daca vrem mai mult trebuie sa punem umarul TOTI,asa cum ne pricepem fiecare.Daca vom sta pe margine si ne vom da cu parerea fara a ne implica,nu vom realiza mare lucru.Matale ca membru Romil,ai facut cate ceva pt asociatie,dar cred ca poti face mult mai mult pentru promovarea ei,fapt care ar conduce la lamurirea multor camarazi debun simt in ceea ce priveste proiectele si activitatea Romil.Colegul Bazil are propuneri pt impozitarea progresiva,fara a lua in calcul ca desi vrea inlaturarea discriminarilor,pri acest mod de impozitare ar crea alta.Pensiile exagerat de mari din sistem sunt rezultatul altor discriminari prin acordarea unor sporuri acordate discretionar in ultima vreme,si a faptului ca toate cresterile salariale nu s-au aplicatla solda de functie si grad,ci au fost aplicate noi sporuri.

 24. @Constantin,
  Din raspunsul dumneavoastra intuiesc nu doar simpatie ci chiar mai mult , o legatura mai stransa cu conducerea SCMD, pentru ca desi admiteti in cateva cuvinte ca am dreptate si unde e lege nu e tocmeala, imi faceti apologia fratiei si unitatii. Pai domnule draga, daca am dreptate, daca SCMD la aceasta ora este in ilegalitate, daca orice proces intentat in numele sau prin SCMD risca sa fie pierdut pana sa se ajunga la fond pe motiv de lipsa a calitatii procesual active si de folosinta, si, mai mult, in orice moment oricine poate cere desfiintarea SCMD, puteti sa imi explicati DE CE TREBUIE SA SUSTINEM SAU SA NE ALATURAM ACESTEI STRUCTURI , DAR MAI ALES DE CE CONDUCEREA SINDICATULUI NU FACE EA ACESTE PRECIZARI DE CONSTIINTA PENTRU CA CEI CARE PLATESC COTIZATIA SA STIE IN CE CONDITII SI CU CE RISCURI O FAC ? Imi cereti sa sprijin, chiar si prin tacere aceasta magarie? Faceti-o dumnevoastra daca doriti, eu nu pot. Nici nu voi merge in instanta sa cer eu desfiintarea, decat daca voi fi nevoit, daca un membru din conducerea sindicatului sau a filialelor sindicatelor, sau chiar un simplu membru de sindicat va mai spune un singur neadevar la adresa mea, sau ma va mai ataca cu insinuari, injurii, afirmatii nefondate, pentru ca daca tot vor unitate, atunci sa traga toti pentru unu. Daca cineva pune la indoiala veridicitatea spuselor mele, sunt gata sa merg in instanta pentru a se stabili cine are dreptate. In ceea ce priveste chestia cu cel mai intelept cedeaza, da, poate proverbul e valabil intr-o lupta intre doi oameni corecti, dar in fata minciunii adevarul nu trebuie sa cedeze niciodata.Asa cum am cerut Judecatoriei sa imi dea situatia cu documentele depuse de SCMD puteam cere si instantei sa se pronunte, dar nu am facut-o, tocmai pentru ca sunt multi amarati care s-au bagat cu capul inainte fara sa cunoasca situatia. Puteam face asta de ani de zile si nu am facut-o, am explicat de ce. Dar daca domnii din conducerea sindicatului ma vor mai ataca in stilul caracteristic, ne vom vedea si in instanta.In ceea ce priveste actiunile clasei politice, am facut si cu acestea e am facut si cu conducerea sindicatului, am cerut lamuriri si am adus argumente prin care am aratat faradelegile si batjocura la adresa militarilor, am participat la intalniri la Senat, mi-am spus punctul de vedere fara menajamente, am inaintat si intocmit analize si documente pe care le-am trimis asociatiilor, liderilor militari cu putere de decizie.Incercati sa determinati care a fost data de la care doamna Olguta Vasilescu, de ex, nu a mai facut declaratii legate de pensiile militarilor si veti constata ca a incetat sa mai vorbeasca despre asta dupa aparitia articolului http://www.in-cuiul-catarii.info/2017/11/07/ordonanta-59-in-vorbe-cifre-si-consecinte-partea-a-doua-cifre-si-consecinte-13088. Poate fi o simpla coincidenta, dar de atunci nu a mai facut nici o referire la militari, pasand mereu subiectul si trimitand moderatorii la ministrul apararii. Culmea este ca pana si ea a inteles ca a gresit grav si risca sa o fure daca se mai baga unde nu ii fierbe oala, dar altii nu. Deci, daca aveti a face reprosuri sau a da sfaturi, incercati sa le dati celor care au gresit si merg in continuare pe acelasi drum, nu ca as fi eu prea orgolios, ca nu sunt, dar daca vreti sa opriti ceva rau, umblati la cauza, nu la efect.

 25. @Gerula, sa nu intram in amanunte, ca avem destul timp sa vorbim in particular. Iti amintesc aici numai de foaia aia de hartie pe care ai lasat-o la sediu si care… a ramas asa cum ai lasat-o. Insa trebuie, chiar trebuie sa facem o analiza interna si sa vedem cine vrea sa faca cu adevarat ceva sau cine doar vrea sa apara prin procese verbale.

 26. constantin

  Stimate domn,
  Faptul ca ma suspectati de “simpatie” cu cei din conducerea SCMD, sau de sustinere a acestora, este dreptul dvs, desi va precizez ca nu sunt membru de sindicat ( meritam impuscat daca eram?) si repet, “va respect opinia desi nu pot fi de acord cu ea”. Daca nu as fi vazut,pana acum, atitudinile si actiunile dvs de sprijin pentru drepturile militarilor v-as fi acuzat ca sunteti partas la uriasa manipulare ce se desfasoara acum in societate impotriva drepturilor militarilor activi sau in rezerva. In ceea ce priveste schimbarea de atitudine a dnei Oguta, ea se poate datora si postarilor dvs (link-ul si nu doar acesta)dar si actiunilor ,vizibile sau nu, e drept destul de putine, ale unor asociatii sau persoane. Ca sa fie mai clar, eu nu v-am cerut nimic altceva decat ,eventual, sa schimbati ordinea in lista priortatior dvs, punand pe prim plan, asa cum ati facut-o de multe ori, lupta cu cei care dau legi antimilitari, si nicidecum sa favorizati prin tacere sau inactiune conducerea SCMD. Va reamintesc ca eu nu m-am referit in postare si nu am nominalizat SCMD, ci la orice organizatie a rezervistilor care se lupta pentru drepturile acestora. “Pledoaria”mea era pentru orice militar pensionar si nu pentru o conducere a unei organizatii sau alta. Desi, daca as fi “avocatul diavolului”, v-as reaminti ca a fost o perioada in care susnumitul ‘sindicat’ a organizat si desfasurat niste actiuni concrete in favoarea rezervistilor. Unde au fost atunci altii, organizatii sau persoane fizice? Unde sunt acum? Asta nu este o sustinere a actualei, fostei si posibilei “viitoare” conduceri a SCMD (buna sau rea, asta e o alta discutie),ci doar o simpla constatare de fapte. Raman la convingerea ca prioritatile momentului si interesele militarilor sunt mult diferite de ceea ce inseamna manipularea actuala, indiferent de cauzele, mijloacele, autorii si actorii acesteia. “Cine nu are nici un pacat sa arunce primul piatra” vi se pare cunoscut? Evident ca da. Mi-as fi dorit foarte mult ca, in loc sa schimbam aceste opinii despre o organizatie sau alta-indiferent cum s-ar numi ea sau ce conducere ar avea- ,sa analizam modalitati concrete de actiune in apararea drepturilor militarilor.
  De exemplu cine si cum ar putea depune plangeri penale, unde si cand,ce acuzatii se pot aduce si cu ce dovezi/argumente legale, etc.
  Aveti multa dreptate cand afirmati ” pentru ca daca tot vor unitate, atunci sa traga toti pentru unu.” cu observatia ca acest lucru este valabil -sau ar trebui sa fie- pentru toate asociatiile si pentru fiecare pensionar militar. Vi se pare ca se intampla asta? In ceea ce priveste facutul de reprosuri si datul de sfaturi, nu asta a fost intentia mea de acum si nici in viitor (nici nu cred ca e cazul), ci doar exprimarea unei opinii “de pe margine” (corecte sau nu, subiective sau nu, asta se poate discuta) . Spuneti  ”umblati la cauza, nu la efect” si aveti perfecta dreptate.Doar ca eu as dori sa ‘umblam’ la cauzele uriasei si mizerabilei manipulari desfasurate si nu la acelea ale unei postari sau scandal intre militari (declansat cu buna sau rea intentie). Dar, ‘traim intr-o tara libera” si “ce-si face omul cu mana lui, nici dracul nu desface” (ma refer la propria persoana- ca sa evitam orice interpretari). Incerc sa aplic “Arta Razboiului a lui Sun Tzu: “…pentru a câştiga un război trebuie să fii conştient atât de slăbiciunile şi atuurile proprii cât şi de slăbiciunile şi atuurile inamicului. Neluarea în considerare a acestora poate duce la pierderea  razboiului” – si nu sa aduc reprosuri sau sa dau sfaturi celor cu care , cred eu, sunt in aceeasi tabara.
  “Jur sa-mi apar tara, chiar cu pretul vietii” ramane esential pentru orice militar,fie el activ sau in rezerva

 27. geofreeland

  @Constantin
  E o placere semantica sa va citesc. Subscriu. Dar, din atatea pledoarii pentru un fel de „ciocu’ mic” nu am inteles mare lucru referitor la argumentele d-lui Neacsu. Unele irefutabile. In fond toti vrem o reprezentativitate energica fata de situatia rezervistilor militari. Mai mult, armata nu e a cuiva, e a tarii! Medicii nu sunt ai tarii, ci ai propriei lor vointe. Pot fi si ai Angliei sau Belgiei sau Germaniei…La fel ca orice civil. Ei nu au depus un juramant de moarte pentru tara. Tocmai aici e problema. Divide et impera! Cine tot creaza asociatii peste asociatii? Tot militarii. Ca e SCUMD, ca e ROMIL, ca e… De ce asa? Orgolii tampite inainte de exitus. Una sa fie. Numai una. Vocala, fara veleitati personale, profesioniste si cu dragoste de armata, patrie si valori si care sa reprezinte vocal energic interesele rezervistilor in fata afronturilor politicienilor efemeri la guvernare. E atat de simplu. Restul sunt vorbe degeaba, barfe pe lavita de la poarta Guicai.

 28. @Constantin,
  1. Am spus ca intuiesc, nu ca am informatii ca ar fi sigur oarece simpatii pro SCMD si am spus asta pentru ca imi cereati sa inchid subiectul SCMD de parca ceea ce se intampla nu era suficient de grav. Am mai spus-o, ma repet, pentru mine tradarea aproapelui care trebuie sa ma apere este mai periculoasa decat cel care imi e dusman, pentru ca de dusman ma apar, pe cand de prieteni fatarnici nu are cine. Eu nu mi-am facut un scop din a imi face dusmani din persoane, pentru ca persoanele, indivizii azi spun una, maine spun alta si am fost si membru de sindicat si sustinator al USL atunci cand dusmanul era Guvernarea PDL. Din pacate ambele parti au dezamagit si ca atare pentru mine reprezinta pericol la aceasta ora, cu mentiunea deja arata mai sus. Si probabil ca ati constatat ca deja fript cu ciorba, suflu si in iaurt si nu indemn pe nimeni sa adere la o asociatie sau alta, pentru ca acuma primesc reprosuri de la cei carora le spuneam in 2009 sa intre in sindicat ca si de la cei carora le spuneam in 2016 ca Olguta a avut un rol major in aparitia legii 241/2013. Pentru mine, civil sau militar, cel care isi bate joc de militari e la fel, as spune chiar ca imi este mai antipatic cel care este militar, pentru ca isi tradeaza colegii. Acestia sunt mult mai periculosi pentru ca sunt lupi imbracati in blana de oaie.

  2.Si daca erati simpatizant sau membru SCMD pentru mine nu avea nici o importanta, pentru ca in definitiv tot ce am scris despre situatia sindicatului pentru ei am scris in mod special, ca sa isi cunoasca situatia si sa fie in masura sa decida ce au de facut in cunostinta de cauza. E treaba lor ce fac, pentru mine nu sunt dusmani, sunt doar pacaliti.

  3. Modalitatea concreta de aparare a drepturilor noastre este formarea unei uniuni a asociatiilor din armata, formarea unei structuri cu adevarat reprezentative a asociatiilor armatei, bine intentionata, bine coordonata si bine reprezentata,dar de persoane care sa urmareasca cu adevarat sa faca ceea ce spun si sa si spuna ce fac. Din pacate la ora asta, cei cu grade mari, care se declara aparatori ai drepturilor militarilor, au alte interese, unele de partid, altele de sistem, altele personale. Nu vom avea o asemenea uniune, atata vreme cat cei care declara ca vor unirea, nu fac nici un pas in aceasta directie. Au trecut cateva luni de zile, cred ca 4, de cand am fost adunati la initiativa sefului SMAp SI NI S-A SPUS CA TREBUIE SA NE UNIM EFORTURILE. Am cerut atunci in plen celor prezenti sa spuna cine este si cine nu este de acord sa se infiinteze aceasta uniune, sa se faca pasi concreti. Doar 3 persoane au raspuns concret spunand DA, Generalul Gropan si coloneii Tudor si Naon. In rest, toti au tacut, au ocolit subiectul, vorbind discutii. Deci, cei care spun acuma ca vor unirea dar atunci au tacut, o doresc DOAR DACA SUNT EI PUSI IN FRUNTE.Si atunci sa nu mai dam vina pe Olguta, pe Fifor, pe mama lui Stefan Cel Mare, VINOVATI SUNTEM NOI.Poti sa imi spui de ce avem 3 partide ale militarilor? Nu era de ajuns unul singur? Cred ca stii raspunsul. A cui e vina? Toti liderii celor trei partide sustin ca vor sa apere drepturile militarilor, dar se urasc unii pe altii.Se vor lupta intre ei, impartindu-si bruma de militari care vor veni la vot si nici unul din partide nu va avea sanse sa ajunga macar in parlament. Vom da si atunci vina pe Olguta, pe Dragnea si Iohannis, dar vinovati vom fi tot noi pentru ca declaram una si facem alta. Eu am demonstrat ca SCMD-ul nu este o optiune, nu pentru ca am ceva cu Dogaru ci pentru ca exista cu adevarat riscurile despre care am scris, ca sa nu mai vorbesc de interesele celor din conducerea SCMD.Am facut rau? Nu, pentru ca practic am spus adevarul si am dat oamenilor ocazia sa isi analizeze sansele si variantele.Nu m-ar mira ca cei din conducerea SCMD sa isi infiinteze acuma o miscare, un partid, cu care sa abureasca din nou pentru ca sunt constienti ca sindicatul poate fi desfiintat in orice secunda, e suficient sa ceara cineva in instanta acest lucru.Va fi al patrulea partid al militarilor si cred ca nu ultimul. Avem un partid al generalilor, de ce nu si unul al subofiterilor?

 29. constantin

  @geofreeland
  In prima postare scriam: „Reflectati, in liniste daca se poate, lasati orgoliile si uniti-va in interesul majoritatii! „Te faci frate cu dracul pana treci puntea” spune intelepciunea populara… Incercati macar sa nu distrugeti puntea inainte de a o trece ceilalti, chiar daca cei din taberele adverse doresc sau nu altfel…”

  Este ceea ce dvs ati sintetizat excelent cu „Orgolii tampite inainte de exitus. Una sa fie. Numai una. Vocala, fara veleitati personale, profesioniste si cu dragoste de armata, patrie si valori si care sa reprezinte vocal energic interesele rezervistilor in fata afronturilor politicienilor efemeri la guvernare. E atat de simplu. Restul sunt vorbe degeaba…”
  …..
  Nu este o pledoarie pentru „un fel de ciocu mic”, este doar o incercare omeneasca de a canaliza eforturile in directia esentiala, pentru ca aveti mare dreptate cand afirmati: „In fond toti vrem o reprezentativitate energica fata de situatia rezervistilor militari”.
  …….
  S-auzim numai de bine…

 30. geofreeland

  @Constantin
  Sa auzim, sa dea Domnul! Nu vrem decat ceea ce spune Mos Ion Roata, candva, „unirea face puterea”. Daca o fi spus el sau altcineva, militarii stiu ce inseamna „forte intrunite”, nu? Numai de bine!

 31. constantin

  Stimate domn,
  Ma bucur sa constat ca, desi cu unele nuante, dezamagirile, scopul si sperantele noastre ( indraznesc sa cred ca ale majoritatii rezervistilor) sunt aceleasi. Am sa incep,in spiritul comentariilor anterioare, sugerand unele posibile cai de a ne spori sansele de a castiga “razboiul”. Si asta prin cateva intrebari:
  1.De ce Casa de pensii sectoriala a MApN este in subordinea/coordonarea unui secretar de stat civil si nu in subordinea sefului SMAp?
  2.De ce secretarul de stat responsabil cu calitatea vietii personalului nu este un militar de cariera?
  3.De ce in orice dezbatere publica reprezentantii rezervistilor se limiteaza doar la pensii si nu abordeaza (asa cum fac politistii) si problema salarizarii activilor?
  4.De ce nu se vad actiuni ale rezervistilor atunci cand se discuta problema alocarilor bugetare pentru aparare sau pentru obligativitatea de a se da comenzi in industria nationala de aparare?

  …..si ar fi multe altele, pe care as fi bucuros sa le adaugati.
  Cautand argumentele pentru raspunsurile la intrebari, nu doar pentru o dezbatere seaca-care nu ne-ar folosi la aprope nimic, am putea gasi modalitati concrete de actiune in viitor.

 32. @Constantin,
  Si care este dupa dumneavoastra directia, sau sa zicem omul care credeti ca va tine directia, ca asa, sa dam cu proverbe si zicatori putem toti sa dam.Ce spuneti de „capul plecat, sabia nu-l taie? ” sau ” daca cineva iti da o palma, intoarce si obrazul celalalt?” nu sunt mai potrivite ? Sa ne facem frati cu dracu ? Asta ar fi un fel de scopul scuza mijloacele? Al dracu Machiavelli ala. Si care ar fi Dracul ala cu care trebuie sa ne facem frati? Macar e unul puternic, sau e un pui de drac pe acolo prin multimea de impielitati? Macar daca tot ne facem frati sa ne facem cu tartorele, nu cu paznicii de la cazane.

 33. Popa Marian

  Pentru Bazil.
  Rezervistii militari trebuie sa se apere singuri. Există o serie de asociații care pretind că apără interesele militarilor însă în realitate conducerile acestora sunt interesate doar de imaginea liderilor. Există din fericire și un mic număr de asociații care pun pe primul plan interesul comun. Din păcate acestea pe de o parte nu sunt prea agreate de liderii militari activi iar pe de altă parte nu sunt sprijinite de cei pe care trebuie sa ii apere. Căutati aceste asociații, aderați la ele și prin inițiative bine gandite și puse în practică apărați-vă interesele. Numai că nu trebuie uitat un lucru. Nu numai apărarea drepturilor de pensie trebuie sa fie obiectivul nostru. Sunt altele mult mai multe și mai generoase obiective pe care le putem pune în prectică. Important este să nu stăm pe margine și doar să ne dăm cu părea precum chibiții.
  Cu stimă, Marian Popa

 34. tudor marian

  Uite ce inseamna o adevarata dezbatere. Dar pana la realizari sa ne uitam putin la ce fac unii dintre noi. Nici nu a inceput bine, ma refer la FORUM, adica nu s-a finalizat semnarea Protocolului de colaborare intre participantii la FORUM ca a si aparut o noua idee- CONGRESUL PENSIONARILOR MILITARI ????????????Precis este cineva care ne vrea binele. Asociatia ROMIL, si-a propus de la inceput, adica de la Craiova , sa lupte pentru apararea drepturilor militarilor activi, in rezerva sau retragere ( DECI SI A PENSIONARILOR MILITARI ). Nu a devenit, inca , vocala ca alte structuri asociative care doresc ca, peste noapte sa coaguleze intreaga miscare a militarilor nominalizati mai sus, dar speram ca prin eforturi conjugate,prin fermitate si corectitudine sa-si afirme optiunile. Avem de munca si observ ca sunt multi colegi doresc acest lucru dar, nu se poate izolat ci numai impreuna . Impreuna cei care cred in adevar , corectitudine si respect.

 35. @Tudor Marian,
  Chestia aia cu congresul e o alta gaselnita a unuia care pana acuma pretindea ca el vrea unirea militarilor sub o singura asociatie, ca nu vrea imprastierea militarilor, ca nu vrea infiintarea altor asociatii, ca nu vrea functii, ca nu vrea mariri. Dar dupa ce a vazut ca nu e bine nebagat in seama a inceput sa se bage, pentru ca pagina pe care o infiintase pe FB se pierdea. Atunci s-a lipit de cineva care avea infiintata o asociatie care se ingropanase in necunoscut, a preluat-o i-a facut ” publicitate” ca fiind singura care a facut si va face ceva pentru pensionari, dar atentie, NUMAI PENTRU PENSIONARII MILITARI, CA ASA II SPUNE TITLUL, si acuma vrea sa fie ales presedinte, isi aduna cei nu stiu cati adepti sa faca alegeri si invita la lucrari toti membrii asociatiilor care sa il recunoasca pe el ca mare lider spiritual, sa il bage si pe el in seama si iata, sa transforme alegerea sa intr-un congres al asociatiilor militarilor, sa isi lege si el numele de ceva. Te doare bulbul rahidian si alta nu. Asta dupa ce a incercat sa se erijeze in lider de partid, apoi sa se lipeasca la altul. Unii nu se simt bine daca nu se aseaza in capul mesei undeva. TOTI VOR UNIREA, DAR SA FIE EI CEI CARE CONDUC, DACA NU,UNIREA ARE COLESTEROL, EFECTE ADVERSE, INGRASA SI DA METABOLISMUL PESTE CAP.

 36. pedro

  Ptr.dl.Constantin:CSP a MAPN de cand este ministru Fifor este direct subordonata acestuia ,numai Comisia de rez.a contestatiilor a ramas la vechiul departament al calitatii vietii!!!!

 37. Gerula

  Ce avem noi aici?…Ce avem noi aici?Cineva,,bine intenționat,, întreabă ..Cine tot înființează asociații?insinuând ca cei care fac acest lucru ,il fac cu rea intenție pt a dispersa forțele rezervistilor,si a distruge unica asociație reprezentativa(care o fi aia) Fals domnule,fals si tendențios.Adică matale,pui in lumina proasta pe cei care chiar fac ceva pt cei multi ca matale,care stai si aștepți sa îți pice din cer adevărul si dreptatea.Cu alte cuvinte voi care nu acceptați Asociația care are ,,nasul in suflet,,si preaslaveste ,,partidul de suflet,,sunteți rai si ticăloși pt ca înființați asociații care nu accepta bocancul pe grumaz.Asta da opinie,de om lucid,integru si onest cauzei noastre.Asociația Romul s-a născut din cu totul alte rațiuni,afacut mult pt MAC,si a renăscut cu noi obiective pt toți militarii adevărați.

 38. @Gerula,
  Strategic, infiintarea de noi si noi asociatii, sau partide ale militarilor, este risipire de forte, mai ales daca cei care sunt liderii acestora urmaresc doar interese personale, orgolii, sau, si mai rau, o fac dirijati. Dar daca scopul acestora, al liderilor este cu adevarat corect directionat, ar fi un lucru bun daca acestea ar pune baza acelei ununi a asociatiilor.

 39. Gerula

  Unirea tuturor asociatiilor in cadrul unei Uniuni Nationale,e un lucru mult mai lesne de realizat decat infiintatea unei asociatii cu personalitate juridica,care sa raspunda unor interese ale membriilor sai.Uniunea e o chestiune de vointa a membrilor si mai putin a liderilor,care pot fi uneori ticalosi si aserviti altor interese.Sa ne intrebam de ce sunt atatea asociatii si de ce au aparut,nu cumva pt ca cele existente nu raspundeau dezideratelor si intereselor comune tuturor militarilor.Vad ca acum vinovatii de serviciu sunt liderii fondatori de asociatii,care au orgolii si le place sa fie sefi,fara a lua in calcul faptul ca membrii asociatiilor sunt liberi sa se retraga din aceste asociatii daca nu se mai regasesc in ceea ce face asociatia,dar nu inainte de a face tot ce e posibil pt ca asociatia sa nu se abata de la statutul sau iar liderul sa fie pus in banca daca bate campii.DACA VREM UNIUNEA,RECOMAND NEAFILIATILOR SA INTRE IN ASOCIATII,SA ACTIVEZESI APOI SA CRITICE PE CEI CARE AU CONSTRUIT CATE CEVA PT CEI MULȚI.

 40. constantin

  @pedro
  Aveti dreptate.Daca ne uitam in organigrama, formal CSP este subordonata ministrului. Daca intrati pe pagina Departamentului pentru calitatea vietii personalului (http://drpcvp.mapn.ro/) veti gasi urmatoarele:
  „Responsabilităţi delegate

  Implementarea politicilor în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război

  Stabilirea, revizuirea şi plata pensiilor

  Asigurarea suportului logistic pentru rezolvarea contestaţiilor la deciziile de pensie.”

  Ori cu totii stim ce inseamna „responsabilitati delegate”,mai ales cand ele se refera la „stabilirea, REVIZUIREA si plata pensiilor” .

  Cred ca intrebarea nr1 ramane valabila si raspunsul ar putea constitui o directie de actiune (asa cum imi cerea dl Neacsu).

  „Sa se revizuiasaca primesc… dar sa nu se schimbe nimic” vi se pare cunoscut?
  Toate cele bune!

 41. constantin

  @gerula
  Aveti dreptate cand spuneti „DACA VREM UNIUNEA,RECOMAND NEAFILIATILOR SA INTRE IN ASOCIATII,SA ACTIVEZESI APOI SA CRITICE PE CEI CARE AU CONSTRUIT CATE CEVA PT CEI MULȚI”si asta ar fi o alta directie de actiune,chiar daca afirmatia dui Neacsu „Strategic, infiintarea de noi si noi asociatii, sau partide ale militarilor, este risipire de forte, mai ales daca cei care sunt liderii acestora urmaresc doar interese personale, orgolii, sau, si mai rau, o fac dirijati.”este la fel de adevarata.Pe de alta parte, cei care nu doresc sa intre in asociatii ar trebui sa fie mult mai activi in exprimarea opiniilor pe site-urile oficiale sau conturile de facebook ale decidentilor politici. Evident cu argumente si intr-un limbaj decent, nu asa cum mai regasim aum in unele postari.
  S-auzim numai de bine!

 42. Popa Marian

  Nu este vorba de cine pe cine critică. Este vorba de cine se implică în identificarea și soluționarea diferitelor probleme pe care la avem ca și categorie socio-profeională, de apărarea unor interese, inclusiv de păstrarea unei imagini cât mai neîntinate a celor care poartă în activitate, rezervă sau rettragere uniforma militară.
  Nu face bine nimănui cu atât organizațiilor socio-profeionale să se epuizeze în discuții interminabile despre cine ce onoruri vrea să primească în calitate de lider al unei organizații. Important este să găsim numitorul comun, punctele de interes, obiectivele comune rezultate din scopurile pe care nu le-am propus prin statute și cu ajutorul celor care au fost aleși drept reprezentanții noștri de către adunările generale ale asociațiilor să încercăm punerea lor în practică.
  Altfel riscăm să cădem în ridicol, să ne decredibilizăm și să nu mai fim luați în seamă de cei care au putere de decizie și care trebuie să ne sprijine în demersurile noastre.
  Aș pune o întrebare de bun simț liderilor asociațiilor reprezentative.
  Când ați realizat ultima oară un sondaj în rândul membrilor pentru a le identifica nevoile reale?
  Și aș mai pune una: Care a fost ultima mare activitate de popularizare a structurii al cărei lider ați fost ales și prin ce mijloace a fost popularizată?
  Evident întrebările sunt retorice. Nu mă aștept să mi se și răspundă, deși aș vrea.
  Cu stimă, Marian Popa

 43. @Constantin,
  Atributiunilea alea au ramas de pe vremea cand Casa de pensii se afla in subordinea doamnei cu macul in piept. Probabil au uitat baietii sa actualizeze si continutul paginilor, au modificat numai titlurile. Nu ar fi exclus sa gasim pe undeva ceva legat de ” indicatiile de partid si de stat” de pe vremea lui Ilie Ceausescu sau a actualilor domni generali in rezerva, de pe vremea cand conduceau structurile UTC ale armasii.

 44. gerula,

  Pentru dl Popa,la intrebarea a doua pot sa va raspund eu desi nu sunt lider ,Asociatia Romil prin grija unor membrii a organizat pe 15 Ian,la Cercul Militar din Craiova un simpozion dedicat patriotismului si nationalismului marelui nostru poetMihai Eminescu,simpozion organizat impreuna cu Colegiul Militar Tudor Vladimirescu,Colegiul Carol,Inspectoratul judetean de Invatamant,si un grup de inimosi profesori,activitatea fiind mediatizata.Uite ca se poate si fara lideri sa se faca cate ceva,daca se doreste.Nu credeti ca prin astfel de activitati popularizam asociatiile ?

 45. gerula,

  Astazi la Camera Deputatilor,Comisia pentru Munca are loc intalnirea dintre dlSolomon,presedintele comisiei si reprezentantii asociatiilor membre in Forumul Asociatiilor Militare plus ANCMRR,pe tema OG nr. 59.Sa speram ca vor vorbi aceiasi limba,vor da dovada de demnitate sivor reusi sa lamureasca comisia cu toate discriminarile si abuzutile savarsite fata de militari,si cconsecintele asupra imaginii Armatei.

 46. @Gerula,
  Pentru mine problema e simpla. Domnii din comisii, din parlament si guvern, nu de argumentele noastre au nevoie, pentru ca ei stiu mai bine ca noi ce au facut si ca nu e nici corect, nici moral si nici legal, dar au nevoie de bani ca sa ii dea celor care le pot face probleme prin greve. Deci eu nu m-as fi dus cu documente si argumente, pentru ca lucrurile sunt clare. La aceste discutii trebuie mers cu cutitul pe masa, daca ai cutit. Discutia e simpla, reprezentantii sindicatelor asa merg la negocieri: „ne dati, bine, nu ne dati blocam sistemul( educativ, sanitar, transport, administrativ, etc.)” Ai nostri ce pun pe masa? Nimic. Nici macar un numar mare de sustinatori, (potentiali alegatori), pentru ca suntem rupti,nici un mare general, mare lider de asociatie nu reprezinta mai mult de 5% din cei pe care se lauda ca ii reprezinta. Si atunci, cu ce sa mergi la negocieri, cu ce vrei sa ii sperii, ca sa ii convingi sa tina cont de tine? In cazul nostru cu nimic, atata timp cat NU AVEM ABSOLUT NICI UN ATU! Vom primi promisiuni de genul ” vom studia documentele dumneavoastra, sau vom informa …. ” si cu asta gata, ai nostri lideri vor considera ca au facut tot ce tine de ei. NUMAI UNIREA TUTUROR ASOCIATIILOR POATE REPREZENTA UN PUNCT DE PORNIRE LA NEGOCIERI SAU REVENDICARI.

 47. neacsu luminita

  SA IL INCHIRIEZE PE COARNA < ACESTA STIE CARTE SI ESTE BATAIOS < PANA ACUM PENTRU AI LUIA REALIZAT TOT CE SE PUTEA < TOT EL VA REZOLVA

 48. Gerula

  Da Matine ai mare dreptate,numai ca pt a reliza unirea,masele trebuie sa iasa din amorteala si sa forteze liderii sa treaca la actiune.Un lider nou,votat recent in ftuntea unei asociatii mari care a dormit si inca doarme,a spus recent ca nu poate face nimic pana in mai cand e nustiu ce for de conducere.Practic liderul nou e la mana vechilor lideri locali,cantonati in vechea mentalitate a asociatiei,de a refuza colaborarile,darmite UNIREA.

 49. Ifrim

  Cea mai corecta fraza:”Numai unirea tuturor asociatiilor poate reprezenta un punct de pornire la negocieri sau revendicari”

 50. Gadel

  Asociatia,sindicatul sau cum vreti sa-i ziceti acestei comunitati spre deosebire de mult laudata ANCMRR actioneaza pentru a face cunoscute mizeriile facute de nemernica conducere PSD-ista si ALDE-ista asa ca in loc sa-i injuram pe ei mai bine am face-o cu cei care-si bat joc de noi.Asa ca mai usor cu blamatul (dupa o invitatie la cafea ai mai marilor zilei care dupa ce ati inchis usa rad in barba ca v-au prostit) celor care mai fac totusi ceva.

 51. @Gadel,
  a
  Asociația aia sau cum îi spuneți, care ziceti ca se luptă cu PSD și ALDE de i-a dat sângele pe nas, este condusa de un personaj care acum un an îi pupa în cur pe liderii de partid de ziceai ca i s-a lipit limba și nu se mai dezlipește. Asta ca sa nu mai spun cine i-a dat misiunea inființării ”asociatiei”.

 52. Gadel

  Acum un an nu era OUG.59 ,iar parasuta olteana promitea ca militarii vor avea surprize cat se poate de placute asa ca…Si totusi pentru cultura generala celelalte asociatii ce au facut pentru ca astia macar au dat-o in judecata pe impostoare? Precizez ca nu sunt si nu am fost vreodata membru SCMD si mai mult cotizez de cand am iesit la pensie la ACMRR care fie vorba intre noi o tin dintr-o deziluzie in alta.

 53. @ Gadel,
  Trei intrebari:
  1 Si ce a rezolvat practic pana acuma in afara de gargara ?

  2. Daca sunteti membru ANCMRR dar va place SCMD, de ce nu va inscrieti in SCMD ?
  3. Stiti ale cui jocuri le face Dogaru ?

 54. Gadel

  Rasunsuri
  1.Intre a nu face nimic si a face totusi ceva indiferent de antipatie trebuie apreciata actiunea,macar aratam ca nu suntem rame.
  2.Nu am afirmat ca imi place SCMD ci faptul ca nu e normal sa injuram pe cei care fac ceva.Cat priveste ANCMRR sper ca hegemonia bucuresteana sa inceteze si atunci conducerea va avea o atitudine mai ferma.Referitor la optiunea mea precizez ca nu accept pentru mine atitudinea pensionarelor de bordel.
  3.Jocurile lui Dogaru nu ma intereseaza,nu emit pareri decat despre actiunile lor care spre deosebire de altii preocupati de primirea de grade pentru impresionarea nepotilor mai fac cunoscute mizeriile la care sunt supusi cei care au rupt zeci de perechi de bocanci in noroaiele patriei.

 55. @Gadel,
  Pai care actiuni? URLAT LA MICROFON SI SPUNE LA TV ? Astea nu sunt actiuni. Am intrebat ce a facut practic si nu ati raspuns. Iar eu nu am injurat pe nimeni. Ar trebui sa va intereseze jocurile lui Dogaru, ca uneori aceste jocuri sunt mai periculoase decat lipsa de actiune a altora, daca urmaresti unde duc. Nu cred ca sunteti chiar asa de credul sa aplaudati o actiune fara sa va uitati unde duce, ca daca ar fi asa, vorbim discutii.

 56. Gadel

  Pana una alta ei au actionat in instanta,ca nu va iesi mare lucru asta e alta poveste.Cat priveste prezenta la tv ei au mai contrat prostiile cu pensiile speciale urlate de vuvuzelele lui Dragnea ca altii au tacut chitic asa ca…Sa nu uitam ca politicienii vor nu vor trebuie sa tina seama si de urlatoarea din presa.

 57. @Gadel,
  Deci in afara de gargara, nimic.

Statistici T5