După cum se cunoaște, am obiceiul ca atunci când încep ceva, când solicit ceva, când revendic ceva, să nu las lucrurile în coadă de pește. Nu mă mulțumesc cu răspunsuri  în doi peri, insist până sunt, dacă nu mulțumit, măcar lămurit privind întrebările puse. Poate e de vină originea mea, ( se spune că oltenii sunt căpoși, adică încăpățânați, sau poate e vorba de o deformație profesională, pentru că nu am lăsat niciodată lucrurile nelămurite și am căutat întotdeauna să lămuresc și să mă lămuresc.

Vă amintiți problema ridicată de mine privind încălcarea ordinului  M 146/2003 privind portul ținutei militare de către domnul Ilie Năstase, completată cu atitudinea acestuia dar și fapta în sine din data de 25 mai 2018, când fiind prins băut la volan a mai și jignit organele de poliție. Cazurile de port neregulamentar al  ținutei militare sunt nenumărate și au fost probate cu fotografii și citate din media fiind indubitabile.  Nu doar eu, ci și generalul Gropan, a sesizat DGMRU,ca șef al unei asociații a militarilor, așa cum prevede chiar ordinul  menționat la art 6, privind încălcarea art 5 din OM 146/2003. Deci erau îndeplinite condițiile pentru aplicarea art 6(2) din OM 146/2003 și totuși nici după cele două sesizări plus revenirile mele la răspunsurile primite nu s-a luat nici o măsură.

 1. În primul meu articol referitor la acest subiect, făceam trimitere atât la situațiile în care Năstase încălcase Ordinul Ministrului cât și la prevederile legislative, foarte clare și fără loc de ” ”Retragerea dreptului de a purta uniforma se face prin Ordin al ministrului Apărării Naționale la propunerile comandanților de garnizoană, șefilor de state majore a categoriilor de forțe, șefii structurilor centrale, și PREȘEDINȚII ASOCIAȚIILOR ȘI UNIUNILOR CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE, prin sesizarea DMRU. ”
 2. În întrebările trimise domnului Ministru Fifor, întrebarea nr. 35 avea ca subiect acest caz și solicita intervenția acestuia.
 3. Ca urmare, în data de 13.06. 2018, primesc primul răspuns de nota 4, de la locțiitorul DGMRU prin care sunt informat cu privire la prevederile Ordinului în cauză, privind dreptul de a purta uniformă, fără nici o referire la măsurile ce trebuiau luat împotriva celui ce încălcase ordinul și mi se mai și mulțumea la mișto pentru grija ce o port privind imaginea MApN.Bineînțeles că am resolicitat un răspuns concret precizând că practice nu am primit răspuns la sesizare.
 4. Pe data de 02.07.2018 primesc al doilea răspuns de nota 4, semnat de domnul Nasta, dar pe un document cu antetul DGMRU ( deci caz de uzurpare de funcție, fals, uz de fals, pentru că domnul Nasta nu are dreptul să semneze ca responsabil, documente ale altei structuri. Aici domnul Nasta mă înștiința că sesizarea era trimisă spre rezolvare ”Comandamentului Garnizoanei București”, exprimare nu doar penibilă ci și ilegală, deoarece, conform OM 146.2003, structura care trebuia să primească sesizarea și să trimită propunerea către ministru, era DGMRU, nu Comenduirea Garnizoanei București. Mi se mai spunea acolo că domnul ministru Fifor decisese încălcarea ordinului M146 și transferarea cazului către Comandamentul Garnizoanei București. Asta nu îi absolvă pe ce cei care au pus în practică acest ordin (probabil verbal) de încălcarea art 8 punctul b alin 3 din L80/1995, care precizează clar:  „Cadrelor militare nu li se poate ordona si le este interzis sa execute acte contrare legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care Romania este parte; neexecutarea ordinelor in aceste conditii nu atrage raspunderea penala si civila a subordonatilor.”
 5. Am insistat să primesc un răspuns fără echivoc, clar și la obiect dar în data de 24.09 am primit un al treilea răspuns de nota 4 din partea domnului Nasta, pe același subiect. Din nou domnul secretar de stat Nasta, șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului , este delegat(prin abuz al ministrului Fifor ) să răspundă unor aspecte care nu privesc departamentul său, fiind în sarcina altui departament, din nou militarii încalcă legea 80 și pun în aplicare ordine ilegale, ordine care încalcă legi, în condițiile în care nu poți anula o lege cu un ordin de ministru, fiind inferior în clasificare. Așa cum probabil ați citit în articolul cel mai recent pe acest subiect, am decis și în urma acestui răspuns să solicit în continuare clarificarea în baza prevederilor legale a sesizării dar și unele lămuriri privind documentele în baza cărora se luaseră măsurile anterioare.
 6. În data de 25.09.2018 am trimis următorul mail domnului Ministru Fifor:

Domnule Ministru,

Am primit raspunsul dumneavoastra, prin intermediul domnului secretar de stat Nicolae Nasta,  privind sesizarea legata de incalcarea OM 146/2003 de catre generalul (rtr) Ilie Nastase.

Constat ca au fost incalcate prevederile legale privind solutionarea acestui gen de abateri prin :

 1. Repartizarea spre solutionare a acestor abateri mai intai Comendamentului Garnizoanei Bucuresti, apoi unei comisii de control a ministrului apararii, in conditiile in care art 6 din acelasi ordin prevede expres ca rezerviștii CARE NU RESPECTĂ PREVEDERILE M 146/24.10.2003, PIERD DREPTUL DE A PURTA UNIFORMA

”Retragerea dreptului de a purta uniforma se face prin Ordin al ministrului Apărării Naționale la propunerile comandanților de garnizoană, șefilor de state majore a categoriilor de forțe, șefii structurilor centrale, și PREȘEDINȚII ASOCIAȚIILOR ȘI UNIUNILOR CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE, prin sesizarea DMRU.”

2.Solutionarea incorecta, abuziva si discriminatorie a sesizarii, deoarece  OrdinulM146/2003 nu prevede iertarea celor care incalca ordinul pentru ca ar avea merite sportive, deci prevederile ordinului trebuiesc aplicate fara discriminare tuturor celor care citez, NU RESPECTA PREVEDERILE M146. Din raspunsul primit  insa, rezulta ca desi domnul Ilie Nastase a incalcat ordinul, abaterile i se trec cu vederea deoarece a avut rezultate sportive de exceptie. Sa inteleg domnule ministru ca ordinul nu se aplica sportivilor, generalilor, sau lui Ilie Nastase, deci ordinele ministrului se aplica discriminator in functie de anumite situatii sau persoana care  le incalca?  Daca este asa, modificati ordinul si specificati care sunt exceptiile de la regula.

 1. Adaugarea la Ordin, si interpretarea pur si simplu aberanta a RDM, prin aceea ca in raspuns se specifica faptul ca unele fapte  ale domnului general nu aduc atingere imaginii armatei, deoarece nu au fost comise in uniforma militara. Va rog sa specificati domnule ministru, ca sa stie toata suflarea armatei, daca militarilor le este permis sa comita orice fapte care frizeaza bunul simt sau incalca legile, fara a se aduce atingere imaginii armatei, fara a fi pedepsiti, daca comit aceste fapte fiind imbracati civil. Este un lucru pe care toti militarii ar trebui sa il stie.

Avand in vedere cele de mai sus, deoarece consider ca prin modul in care s-a solutionat sesizarea, dar si prin solutia data a fost incalcata legislatia in domeniu, va rog domnule ministru sa dispuneti sa imi fie trimisa in baza dreptului la informare si pentru respectarea principiul transparentei actului decizional,  o copie a raportului comisiei de control care a investigat si solutionat sesizarea, o copie a ordinului de zi prin care a fost formata si insarcinata aceasta comisie si de asemenea o copie a ordinului prin care, prin derogare si incalcarea OM 146/2003 ati decis ca rezolvarea si raspunsul la sesizare sa fie luate sefului DGMRU si dirijate catre domnul secretar de stat Nicolae Nasta, asa cum reiese din raspunsul primit.

Va multumesc,

Col. (rtr) Marin Neacsu                                                                                        25.09.2018

Domnului Ministru al Apararii Nationale”

După cum se vede, ceream răspunsuri clare, la obiect privind modul în care a fost nesoluționată sesizarea mea dar și cea a domnului general Gropan ca și documentele care au stat la baza deciziilor și încălcărilor ale regulamentelor și legilor în acest caz.

Astăzi, 15.10. 2018 am primit un nou răspuns, de data asta de nota 1. Este adevărat, nu a mai răspuns domnul Nasta, a fost pus un alt acar Păun să răspundă, care are însă dreptul să poarte vorbele domnului Ministru, deci nu mai poate fi învinuit că răspunde în numele altora, el având exact această sarcină, de a răspunde  în locul tuturor celor care cică ar reprezenta conducerea Ministerului, domnul Colonel Constantin Spînu, șeful Direcției informare și relații publice. Văzând semnătura sa și cunoscându-l m-am bucurat, știind că nu obișnuiește să vorbească degeaba. Numai că m-am grăbit. Cu tot respectul și toată prietenia ce i le port, am constatat, citind răspunsul că este cel mai lipsit de substanță, nereușind să atingă nici unul din subiectele sau aspectele semnalate. Mă simt jignit pentru că mă cunoaște și știe că dacă de la alții pot primi astfel de răspunsuri  fără să mă consider jignit, de la ei neavând pretenții  mai ales că nu mă cunosc, de la domnul Spânu cu care am o relație pe care am considerat-o până acuma de respect reciproc aveam alte pretenții.

Iată răspunsul domnului colonel Spînu:

” Stimate domnule colonel (r) Neacşu,

Urmare a solicitării dumneavoastră, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi înregistrată la Direcţia informare şi relaţii publice cu nr. 167 din 08.10.2018, vă comunicăm că documentele solicitate, respectiv „o copie a raportului comisiei de control care a investigat și soluționat sesizarea, o copie a ordinului prin care a fost formată și însărcinată această comisie” sunt exceptate de la liberul acces la informațiile de interes public, în conformitate cu dispozițiile art. 12 lin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Caracterul nepublic al informațiilor rezultă și din Regulamentul Parlamentului European și Consiliului nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și din dispozițiile art.8 alin. (1) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 101/2012 privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență.

Având în vedere că, potrivit dispozițiilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, în anumite situații, cadrele militare în activitate condamnate pentru săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală pot fi menținute în activitate (implicit au dreptul de a purta uniforma militară), cu atât mai puțin, cadrelor militare în retragere (care nu se mai află în raporturi de serviciu cu Ministerul Apărării Naționale) nu li se pot aplica reguli mai severe.

În situația prezentată, nu s-a constatat afectarea imaginii Armatei de către gl. mr. (rtr.) Ilie Năstase.

          Regulamentul disciplinei militare  – art. 1 alin. (2) – nu este aplicabil cadrelor militare în retragere, iar cadrelor militare în rezervă li se aplică doar în situația concentrării sau mobilizării.

 Cu stimă,

         ŞEFUL DIRECŢIEI INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

         Colonel CONSTANTIN SPÎNU”

 

Domnule colonel, sunt foarte dezamăgit, pentru că de la dumnevoastră nu așteptam o asemenea bătaie de joc. Tot ce am înțeles din răspunsul dumneavoastră este că se acoperă încălcarea unui ordin al ministrului prin invocarea unor prevederi care țin de ” a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii”: Dar dumneavoastră domnul colonel nu ați specificat care documente sunt considerate clasificate și ce grad de clasificare au. Așa că răspunsul dumnevoastră este unul evaziv, dacă cunoașteți sensul cazon al expresiei. Nu mă așteptam la așa ceva. Vă mai justificați dumneavoastră domnule colonel refuzul de a pune la dispoziție documentele cerute (bineînțeles în extras și copie) prin respectarea prevederilor europene privind ”protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal”. Aveți humor domnule Spînu, știam asta, dar nu era cazul să confirmați în acest mod. Eu nu am cerut datele de identificare ale domnului Ilie Nastase, nici adresă, nici date  genetice și nici date privind starea de sănătate sau bolile de care a suferit sau suferă, indiferent la ce nivel. Acestea sunt date personale care trebuiesc protejate  în înțelesul legii și al prevederilor europene domnule colonel,  în rest totul este public. Îmi e greu să cred că nu știați asta sau că nu bănuiați că știu și eu măcar atâta lucru. Apăi domnule colonel, așa cum se vede și din fotografia de mai sus, pe care o dedicasem tocmai din acest motiv și andrisantului anterior, domnul Năstase nu mai are nici un secret, toată lumea i-a văzut până și lenjeria intimă, ca să nu mai vorbesc de infectul caracter, așa că ce mai puteți proteja la el? După ce a înjurat arbitri, jucători, jucătoare, polițiști, probându-și mizeria de caracter dumneavoastră îl băgați sub pulpana hainei militare pretinzând că îl protejați? Dar armata, imaginea armatei cine o protejează de acest individ domnule colonel? Oare nu dumneavoastră trebuia să faceți asta? Dumneavoastră și toți cei care aplicați orbește ordinele factorilor politici trecând peste onoarea militară și prevederile regulamentelor.  M-ați dezamăgit domnule colonel!

Eu în locul dumneavoastră aș fi refuzat să trimit un asemenea răspuns unui om pe care pretindeam că îl respect.

Voi reflecta la următorul pas. Poate ceea ce nu am primit aici voi primi în instanță.

Domnule colonel Spînu, dacă tot ați pus în discuție Legea 544 și Regulamentul Parlamentului European și Consiliului nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 vă recomand și eu câteva articole, dar eu vă trimit la obiect, nu fac referiri generalizate, în bătaie de joc :

 1. Art. 4 pct. 1 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016[3]: specifică ce înseamnă  date cu caracter personal : „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un anumit element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ”.Eu nu am cerut nimic din ceea ce se prevede aici.Eu am cerut date privind procesul de analiză și decizie privind abaterile sale.
 2. Art 16 din L544, care prevede că :”Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.” Deci, domnul colonel structura dvs este înființată pentru a facilita accesul la informații, nu restricționarea acestuia.
 3. Pentru informațiile care cuprind și unele date de identificare, lgea internă și europeană acceptă procedeul pseudonimizării, așa cum prevede art (28) din RPECNR 2016/679 : Aplicarea pseudonimizării datelor cu caracter personal poate reduce riscurile pentru persoanele vizate şi poate ajuta operatorii şi persoanele împuternicite de aceştia să îşi îndeplinească obligaţiile de protecţie a datelor. Introducerea explicit a conceptului de „pseudonimizare” în prezentul regulament nu este destinată să împiedice alte eventuale măsuri de protecţie a datelor.”
 4. Art. 86 din RPEC nr 2016.679 , care dă totuși liber la divulgarea unor date de interes public, iar datele cerute SUNT DE INTERES PUBLIC AȘA CUM AU FOST CERUTE: Datele cu caracter personal din documentele oficiale deţinute de o autoritate publică sau de un organism public sau privat pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte interesului public pot fi divulgate de autoritatea sau organismul respectiv în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern sub incidenţa căruia intră autoritatea sau organismul, pentru a stabili un echilibru între accesul public la documente oficiale şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament.”

 

http://www.in-cuiul-catarii.info/2018/09/24/al-treilea-4-pentru-mapn-14834

http://www.in-cuiul-catarii.info/2018/07/04/m-am-inselat-in-privinta-raspunsurilor-dmru-14273

http://www.in-cuiul-catarii.info/2018/07/02/dgmru-al-doilea-raspuns-al-doilea-4-14268

http://www.in-cuiul-catarii.info/2018/06/13/un-raspuns-de-nota-4-14181

http://www.in-cuiul-catarii.info/2017/07/14/cine-ne-scapa-de-circari-12428

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/ilie-nastase-prins-baut-la-volan-935684

De neacsum

9 comentarii la „MApN un alt răspuns, de data asta de nota 1”
 1. Domnule Neacșu, acu ceva timp tocmai ce spuneam că persoana nu mai este de mult ce știam…s-a făcut”ghiocel”! Păcat, credeam că mai reprezintă militarii de carieră!

 2. Ce să mai comentezi? Păcat de dl. Col. Spânu că execută ordine obediente împotriva propriilor convingeri. În luptă e altceva. Ori aici? E vorba de niște buci publice, ostentativ argumente imbecile, maculând cinstea și demnitatea uniformei armatei semnificând valorile unei instituții statale.

 3. @Geofreeland
  Politicienii nu vor sa riste sa fie injurati de Ilie sau sa creeze un precedent, dar nici sa se certe cu amicii lui Ilie, iar militarii inca activi nu vor sa riste sa fie maziliti pentru ca s-au pus de-a curmezisul politicii de partid. Prefera sa mearga cu capul jos sau, eventual sa pretinda ca nu a depins de ei, ca nu ei au luat decizia. Si cand te gandesti ce simplu era, sa se comunice ca ministrul a analizat sesizarea sau propunerea si a decis sa nu aplice pedeapsa, cu sau fara motivare. Dar domnul Fifor nu are sange in instalatie sa spuna asa ceva si ii lasa pe altii sa se faca de ras, desi decizia este numai a lui si el e cel care trebuie sa anunte ca a decis sa ii retraga sau nu dreptul de a purta uniforma. Lasitatea e cuvantul de ordine.

 4. Mai deunazi se supara domnul Neacsu, cand spusai ca persoana e un demn urmas a lui Tibi Fratila. Si ca degeaba a facut Liceul Militar si Scoala Militara si publica prin Observatorul Militar ce mandru e dansul de asta… „Ce sa faca si el, saracul, ca altfel nu-l face general!” Si asa a invatat pozitia ghiocelului… Ar fi o problema daca nu ar iesi la pensie general? Intreb si eu,,,cred ca nu . Si uite de ce ne-o trag din toate pozitiile Vulguta, Viforel, Draknea et. co. Pentru ca au cu cine…Sa va mai dau exemple? Reiau ce ziceam mai cu ceva timp in urma : Pacat Costi de cata scoala ai facut, nu ai invatat nimic dela dascalii ilustri pe care i-ai avut !

 5. Hai să nu tragem în artist. Nu ciocanul e de vină că ți-ai dat în deget. Cât timp ești activ n-ai ce să faci, execuți dispoziția șefului. Și cei din plutonul de execuție plângeau trăgând. Iar despre Nasty și acum îl iubesc pentru talentul de care a dat dovadă și mă simțeam român la fiecare victorie a lui. El juca pentru bani și eu mă bucuram fără rezerve. Creditam un idol de care eram mândru. Ce a ajuns, ține de educație.

 6. Domnule Neacsu,
  Sincer, cred ca se iroseste prea multa energie pe acest subiect.
  Sunt alti comandanti cu grade mari care, chiar daca nu-si dau jos pantalonii in pubic, merita mai putin decat Ilie Nastase sa poarte uniforma, nu ca rezervisti ci chiar ca activi.
  Lipsa de coloana vertebrala, demnitate, spirit de corp, previziune, simt al istoriei.
  Vrem nu vrem Nasty ramane in istorie, cu sau fara uniforma militara.
  Mai degraba ar trebui lamurit cand si in ce circumstante un general al Armatei este incatusat de un agent de politie.
  Poate ar fi fost elegant din partea angajatilor MAI sa se ofere sa conduca masina demnitarului statului roman pana acasa, sa-l predea in siguranta familiei dupa care sa informeze pe ministrul apararii despre incidentul aparut.
  Ce spuneti, tot asa ar fi procedat cu un chestor principal aflat intr-o situatie similara?
  Faptul ca un general nu poate fi judecat decat de un magistrat cu grad egal sau mai inalt nu va spune nimic?
  E numai o sarja amicala, cu stima.

 7. @ Iosif,
  Nu e vorba de Ilie, Marin, Ion, Florin, sau mai stiu eu cine. E vorba de respectul care trebuie acordat hainei militare. Cine s-a facut militar doar sa se laude, sau sa il vada neamurile cu cascheta pe cap e treaba lui. Cine accepta ca altul sa isi bata joc de haina si cariera militara nu e militar, nu a fost niciodata, chiar daca a imbracat haina, ca Ilie.

 8. De acord, in principiu.
  In scoala ne invatau sa dam semnele exterioare de respect. Salutul prevenitor, un pas in spatele comandantului si in stanga lui, raspunsul la salut, etc.
  Dar ce facem cu respectul interior fata de uniforma, mai clar spus fata de statutul de militar activ sau in rezerva. Respectul real, profund, nu cel formal, aparent.
  „Cel fara de pacat dintre voi sa arunce cel dintai piatra asupra …lui”.

  Aveti suficiente alte tinte pentru pana d-voastra ascutita si iscusita.

  Cu stima,

 9. @Iosif,
  Respectul despre care vorbesc eu nu e exterior. Nu ma refeream la obiceiul elevilor de ani mai mari care isi agatau boneta pe o tufa si te puneau sa o saluti in pas de defilare. Eu ma refeream la respectul pe care il simti -daca il simti- in suflet, atunci cand vorbesti despre armata, cand asculti imnul de stat, cand se ridica drapelul pe catarg, sau de care dadeau dovada batranii cand vorbeau despre armata sau cand vedeau un militar. Cu militari si manifestari a la Ilie,Oprea,Ontanu, lumea va ajunge ca atunci cand vede un militar, un general, o uniforma, sa zica ” a , armata, circ si incompetenta”. Asta este mai profund decat e Ilie. Numai cei superficiali pot spune ca asta nu inseamna nimic si ca sunt subiecte mai importante de abordat. Care sunt alea pensiile ?

Comentariile sunt închise.