Mai au importanţă gradele militare în România?

Categoria Despre Armata 195 afisari

Gradele militare au apărut mai întâi în Grecia antică ca o necesitate a stabilirii unor relaţii de ierarhie, fiind absolut necesare pentru operațiuni militare, în special în ceea ce privește logistica, comanda și coordonarea acţiunilor militare. Pe parcursul istoriei operațiunile militare au devenit mai mari și mai complexe, sistemul de grade militare devenind și el mai complex, în stabilirea relaţiilor dintre militari intervenind şi poziţia/funcţia ocupată. O armată fără ierarhie militară nu poate exista!

În România, gradul militar este un drept al titularului și reprezintă recunoașterea în plan social a calității de cadru militar. Aşa zice art. 3 din din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Haideţi să vedem cum e “recunoscut” în plan social, gradul militar:

Coloana nr.1

Este  ceva foarte cunoscut militarilor. Puţină istorie : Coeficienţii  de ierarhizare a gradului militar au fost introduşi prin Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (varianta pentru militari a  Legii 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar), iar cuantumul valoric se obţinea din înmulţirea coeficientului cu Valoarea de referinţă sectorială . Când s-au inventat denumirile “valoare de referinţă universală”, “valoare sectorială de referinta”, adică prevederile din art. 52 al Legii nr. 138/1999  coroborate cu art.5 din Legea 154/1998, acestea trebuiau să crească în funcţie de evoluţia preţurilor de consum. Aceste valori au crescut “ corespunzător” o perioadă, după care în 2009, li s-a pus cruce. La momentul acela  ultima valoare a fost 197,3387, şi aşa a rămas în calculul efectiv al soldei de grad pînă astăzi!!! Ca o paranteză, această ultimă valoare sectorială de referinţă a fost stabilită prin art. II din OG 8/2008 ( abrogată la 1 ianuarie 2010, prin Legea 330/2009 şi cu menţiunea că OG 8/2008 a fost respinsă integral, de Parlament, în anul 2012, prin legea 49/2012), dar care “trăieşte” în continuare, datorită evoluţiei ulterioare a actelor normative privind salarizarea bugetarilor.

Coloana nr.2

În anul 2009, în intenţia – ascunsă, zic eu, a guvernanţilor de a “rupe” creşterea soldelor de grad cu evoluţia preţurilor de consum, s-a inventat Legea 330/2009, care la Anexa IV/1B a stabilit cuantumuri  pentru solda de grad şi nu coeficienţi. Mai spune legiuitorul că “Soldele/Salariile de grad se actualizează în funcţie de evoluţia coeficientului de ierarhizare 1,00, prin ordin al ordonatorului principal de credite”. Adică cum, actualizezi nişte sume concrete în funcţie de un coeficient ? Să nu anticipăm, sumele erau mai mari decât cele în plată deci lumea trebuia să fie bucuroasă. Dar nu, când s-a constatat că nu se pot pune în aplicare prevederile acesteia, s-a emis OG nr. 1/2010, prin care s-a decis să rămână în plată salariile/soldele valabile la 31.12.2009. Prin urmare, au rămas în plată cuantumurile soldelor de grad  stabilite în baza Legii nr. 138/1999, adică cele prevăzute în coloana 1 .

Coloana nr.3

În 2010, iar s-a schimbat modificarea, a apărut Legea 284-2010. Aici s-au stabilit alte cuantumuri pentru solda de grad(culmea, aceleaşi valori care erau în plată la 31.12.2009, o fi o simplă coincidenţă) şi din nou s-a prevăzut că “Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se actualizează prin hotărâre a Guvernului, proporțional cu evoluția valorii coeficientului de ierarhizare 1,00” !!!!  Dar iarăşi ghinion, Legea 285/2010 şi legile anuale ulterioare au prevăzut că se menţin în plată  valorile stabilite pentru 31.12.2009, deci iarăşi ne întoarcem la coloana nr.1.

Coloana nr.4

Ei, de aici încolo începe nebunia. În anul 2015 a  fost emisă Legea 293/2015 care a stabilit că “începând cu data de 1 decembrie 2015… cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcțiilor de bază….. se majorează cu 10% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015”. Implicit şi solda de grad s-a majorat cu 10%. Acum o să spuneţi că am greşit calculele din această coloană, că e mai mult de 10%. Nu, nu am greşit, în practică s-a ţinut cont şi de prevederile anterioare (salariul se menţine la valoarea netă…..etc.) aşa că această creştere s-a dus direct în cuantumul actualizat împreună cu suma corespunzătoare compensatorie pentru contribuţia la buget  potrivit Legii 285/2010, art.5. Aşa că pe fluturaşul de salariu şi în deciziile de stabilire/ recalculare a pensiilor militare conform Legii 223/2015 veţi regăsi la solda de grad tot cuantumul din 2009, adică ceea ce este pe coloana 1. Diferenţa pînă la realul plătit conform coloanei nr.4 se află undeva cuprins în cuantumul actualizat al soldei funcţiei de bază.

Coloana nr.5

În această coloană sunt calcule făcute pentru cuantumul soldelor de grad dacă  s-ar aplica coeficienţilor din 2009 Valoarea de referinţă sectorială  de 465,3. De ce această valoare, voi explica. Indiferent de voinţa guvernanţilor, o anumită categorie de salariaţi bugetari a fost neîndurătoare cu statul şi, pentru că au avut la îndemână şi instrumentul juridic, au fost plătiţi până la 31.12.2017 folosindu-se valoarea de referinţă sectorială de 465,3 lei. Această valoare nu este aleatoriu aleasă, ea a fost corect calculată pe perioade, urmărindu-se evoluţia cu indicele preţurilor de consum aşa cum a fost stabilit la inventarea ei, ţinându-se cont de faptul că  toate celelalte legi de salarizare nu s-au aplicat. Da, aţi ghicit este vorba de magistaţi, care au câştigat lupta cu statul, (în acest moment statul mai are să le plătească din urmă ceva milioane de euro) . Ei au “ştiut” cum să  lupte şi cum să obţină rezultate şi pentru că a fost îndeajuns un singur magistrat să câştige procesul, favoarea a fost extinsă la toţi ceilalţi. Citez dintr-un comunicat de pe pagina CSM:

“Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în raport cu Decizia nr.794/15.12.2016 a Curţii Constituţionale, plecând de la necesitatea ca în cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familii ocupaţionale să nu existe o salarizare diferită, raportată la mai multe valori sectoriale, valoarea de referinţă sectorială fiind o constantă, recomandă ordonatorilor de credite să aibă în vedere următoarele aspecte:

– stabilirea drepturilor salariale raportat la valoarea de referinţă sectorială de 421, 36 lei în perioada 09.04.2015-30.11.2015 şi raportat la valoarea de referinţă sectorială de 463,5 lei în perioada 01.12.2015-31.12.2017;

– emiterea unor adrese către casele de pensii, în vederea actualizării pensiilor deserviciu, cu menţiunea că plata drepturilor salariale cu luarea în calcul a valorilor de referinţă sectorială menţionate la pct. 1, pentru perioada 09.04.2015 la zi, nu a fost încă efectuată către magistraţii aflaţi în activitate.”

Ei, ce spuneţi, chiar dacă am scurtat cam mult  istoria evoluţiei VRS de la 197,3387 pînă la 465,3, nu ar fi corect ca o măsură reală de “reparaţie” a cuantumului gradului militar, acesta să aibă valoarea din coloana nr. 5 ? Trebuie să ştiţi că  acele creşteri imense de pensii de serviciu la magistraţi, înregistrate anul trecut în special, s-au datorat în primul rînd nu creşterii cu 25% a salariului omologului activ ci prin trecerea la actualizarea veniturilor utilizate în calculul pensiei folosind coeficientul de 465,3. Bravo lor!

Coloana nr.6

LOV a inventat şi ea o lege şi s-a gîndit să facă un bine, aşa că a hotărât să plece de la nişte sume modice pentru grad, aşa cu câţiva lei mai mult decât în 2009, ca să nu zică lumea că e rea . Săru-mâna pentru 5 lei !

Legea  153/2017, a intrat în vigoare la 01.07.2017, dar în bunul obicei, nu s-au aplicat prevederile referitoare la noul cuantum al soldei de grad. Noile prevederi nu aveau cum să afecteze pensiile militare, în primul rînd pentru că faptic erau mai mici decât ce era deja în plată(am în vedere observaţiile făcute de mine la coloana nr.4) şi apoi, imediat în august 2017 a fost emisă OUG 59/2017 care a distrus actualizarea pensiilor militare cu majorarea soldei de grad şi/sau de funcţie la activi. Lucru valabil şi azi.

Coloana nr. 7

Aici avem cuantumul real al soldei de grad, plătit activilor în 2018 ca urmare a creşterilor cu 25%, prin ingineriile financiare stabilite de Legea 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi trecerea taxelor doar la salariat. Această valoare nu produce efecte la pensiile militare, dar există undeva în salariul activului, care încă nu a fost stabilit  în totalitate doar pe prevederile Legii 153/2017.

Coloana nr. 8

Ei bine, suntem bombardaţi de  cel putin 5 luni cu o propunere de HG care va face să curgă miere şi lapte prin noile cuantumuri ale soldei de grad. Ce minciuni frumoase!! De fapt, financiarii au constatat că trecând la calculele soldei aşa cum prevede legea 153 se ajungea la situaţia ca faţă de ce era în plată (coloana nr.7) să se acorde cuantumuri mai mici , aşa cum sunt trecute şi prezentate  pe coloana nr.6. Mai mult, legea spune că „Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se actualizează proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului”. Deci iată şi soluţia care costă Guvernul 0,00 lei . Să emită o HG prin care soldele de grad aflate real în plată să fie legal acoperite cu prevederile din lege iar trecerea la calcularea doar pe prevederile noi să nu producă ceva micşorări. Nu ştiu cum a fost aruncată către pensionarii militari ca o minunată corecţie a nedreptăţilor anterioare, dar de la omu’ al dracu e bine dacă iei şi  puţin, decât deloc. Ar fi bine să înţeleagă cei care se laudă cu o asemenea reuşită că o adevărată reparaţie nu poate fi decât minim ce am calculat la coloana 5. Mai mult, trebuie avut în vedere că în acest moment actualizarea pensiilor militare nu este posibilă, iar dacă or să o facă posibilă, aşa cum au mai procedat în aplicare o să fie mai mică decât marea indexare aplicată la începutul acestui an. Ştiu că există un amendament propus pe la OUG 114 parcă, de actualizare din nou a pensiilor militare, dar şansele sunt mici. Auziţi, motivare la amendament :” Actualizarea propusă nu presupune un nou proces de recalculare a pensiilor militare aflate în plată, aceasta putând fi facută automat prin utilizarea aplicației informatice.” Ce spui frate, specialistule, cred că te pricepi mai bine la fizica cuantică decât la salarizarea militarilor. Păi privit simplist, da, e uşor, cele înscrise pe rîndul cu solda de grad se înlocuiesc cu noile valori , adică ce e aici coloana 1 se înlocuieşte cu valoarea corespunzătoare din coloana 8. Nu, nu este aşa am precizat că valoarea reală în plată este cea calculată în coloana nr.4 dar în decizii este cuprinsă o parte în dreptul soldei de grad şi o altă parte este în cuantumul actualizat al soldei funcţiei de bază. Ori ea mai cuprinde acum şi o sumă compensatorie- care nu mai poate fi aplicată pe L153/2017, trebuie „extrasă” şi creşterea acordată în 2015, practic o nouă recalculare a pensiei, nu adăugarea doar a unei diferenţe  la cuantumul total. Oricum ar fi, astrele nu se arată a fi optime, mai ales că se doreşte a trage de timp cu promisiuni, nu cu ceva concret.

Coloana nr. 9

Acestă coloană este o propunere personală, ce are în vedere repararea stabilită în coloana  nr.5  la care s-a aplicat creşterea corespunzătoare prevăzută de aplicarea Legii 153/2017. Din păcate nu cred că decidenţii vor lua agrea o asemenea măsură,  corectă dealtfel în modul de calcul al cuantumului şi care ar reprezenta o oarece recunoaştere socială pentru gradul militar. Vi se pare excesivă propunerea? Dacă e prea mult, vă rog să precizaţi cât de normal vi se pare costul de 800.000 Euro al construirii unui sens giratoriu, la câmpie, într-o intersectie de 2 drumuri perpendiculare, cu o singură bandă pe sens ?

În concluzie : „Creşterea calităţii vieţii personalului Armatei României, în acord cu realităţile  economice şi sociale interne şi cu statutul de stat membru  NATO şi UE, concomitent cu sporirea atractivităţii profesieimilitare.” Asta e o măsură din programul PSD pentru 2017-20 20. Dacă aşa scrie, atunci, aşa se face. Mai rămâne doar să se stabilească când şi cum, deocamdată au stricat tot, probabil să aibă motiv să se laude cu o măsură mică, mititică, şi aia aruncată numai dacă ia foc şandramaua!

https://xpm.ro/gaudeamus-prematur

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

28 Raspunsuri la Mai au importanţă gradele militare în România?

 1. Ma Ne

  Dacă gradul este proprietatea cadrului militar, eu aș face solda de grad cam 75% din întregul soldei! Deci, nu funcția să fie cea mai importantă, ci gradul!
  De asemenea, aș introduce un coeficient în funcție de categoria unității, de la pluton, până la SMAp.
  Și, poate, astfel ar dispărea diferențele și pentru pensionari!

 2. Dan

  ‘Profesie militara’ in care armata ? De rahat cu generali politruci de rahat ? Si ce sa mai apere in rahatul asta infractional ? Rahatul ?

 3. neacsu marin

  @Dane, folosesti prea mult rahat.

 4. neacsu marin

  @Dan,
  Mi se pare ca te-am mai rugat odata sa fii mai atent la limbaj, prea multa ura. Una este dezamagirea fata de situatia actuala, dorinta de a schimba ceva si alta … improscarea cu rahat peste tot.

 5. neacsu marin

  Doresc sa marchez, pentru cei care nu au sesizat inca, faptul ca incepand de azi debuteaza pe aceasta pagina, ca autor cu autonomie si drepturi depline, „MATEIAS”, var cu cel din sceneta cu Toma Caragiu si Mircea Diaconu. Articolele semnate de el nu imi apartin, nu sunt ale mele, apartin cu totul si cu totul altei persoane care nu cere nimanui dreptul sau voie sa posteze.
  Ii urez bun venit, succes in aceasta activitate si sa fie intr-un ceas bun ! Ma mai degreveaza si pe mine, de acuma suntem doi care pun osul, caci din vechea echipa ramasesem singur.
  Succes Mateias!

 6. neacsu marin

  Legat de subiectul articolului, cred ca ar trebui ca functia si gradul sa fie principalele … parti contributoare in calcularea pensiei. Asta inseamna ca ar trebui sa se mareasca cuantumul soldelor de grad si functie concomitent cu scoaterea sporurilor din calculul pensiei si chiar din salarizare. In felul asta, cu o actualizare corecta la nivelul functiei si gradului nu ar mai fi actualele diferente intre pensii in functie de legea sau momentul iesirii la pensie. Trebuie sa admitem ca mare parte din inechitati se datoreaza acestor sporuri.

 7. Ifrim

  Nu bagasem de seama.Toti cei ce sprijina catanele batrane sunt primiti cu bratele deschise.Succes d-lui Mateias.

 8. dora

  @Dan,
  Te-a pus la punct d-nul Marin. Nu sari cu gura? Că la mine te-ai rățoit, m-ai făcut cu ou și cu oțet. Știu, nu esti misogin. Vai de capul tău!

 9. neacsu marin

  @Ifrim
  Daca nu s-a observat inseamna ca e deja in ..ton cu pagina. Si ..e catana…

 10. Dan

  Dora papusa nu sunt misogin ci doar un pic narcisist ca oricare militar 😂 de rand.

 11. dora

  Fiecare pădure cu uscăturile ei.

 12. Gigi

  @Neacsu – Subscriu la cele scrise de dl Neacsu. Respectiv „functia si gradul sa fie principalele … parti contributoare in calcularea pensiei. Asta inseamna ca ar trebui sa se mareasca cuantumul soldelor de grad si functie concomitent cu scoaterea sporurilor din calculul pensiei si chiar din salarizare”. De fapt eu sustin asta de cca 4-5 ani. Pe langa cele spuse de dansul, vechimea in armata ar trebui sa fie un alt criteriu care sa faca diferenta, pentru ca stiu cazuri de pensii militare cu sub 15 ani vechime ca militar si peste 15 ani in civilie care acum au pensii de peste 8000 de lei !!!!!!
  In privat exista de mai bine de 10 ani salariu de functie/post si ATAT. Nici spor de doctorat, nici spor de vechime sau de functie. Daca vrei sa faci doctoratul il faci pentru tine, pentru ca nu exista functii in armata sau in civilie care sa cera pentru ocuparea lor doctoratul, cu exceptia invatamantului – poate mai este si un alt domeniu daca nu ma insel, pentru ca nu sunt specialist in resurse umane.

 13. VASILE B.

  D-le Gigi va reamintesc ca unii au fost obigati (si eU) sa iasa la pensie in anii 2000-2005 cu pensii de mizerie, ceea ce nu cred ca ti sa intimplat, asa ca laso mai moale cu asemenea afirmatii.

 14. Dan

  Dora papusa mica prea esti acida cu mine…Vad ca rasucesti cu sete cutitul in mine..Esti vaduva de militar
  si cauti o noua victima ? Raspuns: Da sunt disponibil.

 15. Dan

  Marine.Felicitari ai un site de matrimoniale😂foarte interesant. Glumesc si eu😂.Cred ca zambeste de sus din rai si MIRU.

 16. Dan

  In 17 decembrie 1937 Mircea Eliade spunea: „ Nu pot crede că neamul românesc a rezistat o mie de ani cu arma în mână, ca să piară ca un laș astăzi, îmbătat de vorbe şi paralizat de trădare” .Actual si azi din pacate cand gradele militare se vand la taraba politica.

 17. neacsu marin

  @Gigi,
  Sporurile de .. doctorat sau alte alea, sa se dea doar daca au efect in cadrul procesului … instructiv educativ, adica il ajuta sa fie mai bun in meserie, (asta inseamna doctorat in ramura si specialitatea in care lucreaza) sau daca lucreaza in invatamant si are doctorat in materia pe care o preda, dar acesta sa fie… sub 5% din solda, nu 50. Adica sa fie spor, nu venit de sine statator.In ceea ce priveste vechimea, da, aceasta sa fie un criteriu dar nu principalul, ca ne vom trezi cu subofiteri cu pensii mai mari decat coloneii, pe simplul motiv ca au fost buni soferi si pastratori de secrete ai comandantilor. Trebuie facut in asa fel incat sa fie rasplatite si pregatirea, si functia, si gradul si vechimea, darin primul rand calitatea muncii depuse, responsabilitatile, de ce nu si rezultatele. As introduce si.. calificativele dar exista riscul sa fie rasplatiti cei care au facut sluj, nu cei care au muncit, pentru ca in multe cazuri cei care au muncit dar nu au deschis usile cu capul, au calificative mici.Oricum ai da-o tot apar profitori si beneficiari fara merite.Greu de rezolvat cu o structura in care criteriile de promovare au fost supunerea, lingusirea, darul spaga, ordinele de partid sau fitilele.

 18. Titi

  Domnule Mateias, ai muncit serios la acest material, si mai ales la Tabelul cu evolutia Soldelor de Grad in ultimii 10 ani pentru toate gradele militare din SNAOPSN…! Felicitari, si va asteptam in continuare cu comentarii de interes pentru pensionarii militari !
  Am o intrebare totusi, cum ati obtinut valorile din coloana 9 ?

 19. geofreeland

  @Dan Da, Miru stie ce facem noi aici. Pensia nu-l mai intereseaza, doar armata il doare. Si cand ma gandesc ca in capul lui era toata harta operativa a tarii. Acum o stiu toti, de la Est la Vest, ca o scena, la teatru, unde ei fac decorurile si scenografia. Noi, spectatori. Miru rade, fara malitie, doar ironic. Mirule, ne e dor de tine!

 20. Dan

  Corect Geo.

 21. Mateias

  @Titi,
  Propunerea din coloana 9 este calculată luând în considerare valoarea soldelor de grad aduse la valoarea lor de la 31.12.2017-VRS 465,3 la care am adăugat pentru perioada de pînă la 31.12.2018 creşterea generată real de L153/2017. Nu clamez că aceste cifre sunt absolute, totuşi valorile din coloana 9 reprezintă sume rezonabile şi de bun simţ în actuala societate. Probabil, aceleaşi sume sau apropiate se pot obţine şi utilizând seriile din bazele de date statistice ale INS, cele referitoare la indicele preţurilor de consum. Orice propuneri ar fi, ponderea soldei de grad (şi de funcţie) în cuantumul soldei militare trebuie să fie definitorie, nu cum este în acest moment.

  Mulţumesc tuturor pentru amicala primire şi promit să vă mai stresez cu date şi cifre. Pe mine nu mă sperie munca de chinez şi nici nu pot să cred toate ghilimelele oficiale până nu verific autenticitarea.

 22. Geofreeland

  @ Mateias Încântă-ne cu cifre. În teama terorist musulmană la întrebarea „dacă sunteți de acord cu folosirea cifrelor arabe?” Adrian Severin s-a arătat revoltat că aerul conține 78% azot și că este necesar a fi luate măsuri. Așa și noi. Cine mai actualizează ce pe baza indicelui de consum din statistica INS? Toată problematica ierarhiei militare se va rezolva când va exista funcția de grad, adică funcția de colonel, de exemplu, funcția e chiar gradul militar. Azi un grad mic poate ocupa o funcție mai mare ca grad. De ce se face asta? Pentru că nimeni nu se preocupă de rezerva de selecție și promovare a activilor prin meritocrație- capacitate de decizie în teatre sau practică, cursuri de formare și apoi selecție, eficiență managerială, calități fizice și intelectuale, valori morale și patriotism, spirit justițiar și loialitate instituției- încât gradul militar să fie chiar o recunoaștere socială ca valoare națională. Exemple? În Angola, un colonel român trebuia să ajungă din Luanda la Kubando. Aștepta pe aeroport vreun avion AN-24 să îl ducă. Nu, a plecat cu un Boeing, pentru că așa era prevăzut pentru gradul de colonel. Vreți alt exemplu? În cadrul SFOR, un colonel român a fost cazat la hotel Medena din Split. Camera din stânga și camera din dreapta erau libere, pentru că ăsta era protocolul pentru gradul de colonel. Vreti alt exemplu? Un colonel român, într-o vizită la armata turcă, vizitând și monumentul de la Sakkarya, garda militară a prezentat onorul colonelului român chiar dacă era însoțit de un locotenent colonel turc, era mai mare în grad. Sunt exemple minore, valabile oricărui grad militar. Ca să nu mai amintesc, când serviciul militar era obligatoriu, cât de mult conta dacă erai caporal sau mai ales sergent. Printre știrile de ieri, apar și salariile și pensiile unor magistrați. Absolut fabuloase! De unde și concluzia importanței sociale a gradului militar. De aia unii au fost făcuți ofițeri superiori sau generali, fără să fi tras cu vreo armă.

 23. neacsu marin

  @Geo,
  Chestia cu colonelul din Angola, ma … uimeste. Nu stiu daca respectivul facea parte din militarii ONU, dar daca e asa, nu i s-a schimbat avionul pentru ca era colonel, asta ti-o spun cu certitudine, am fost in Angola, ofiter de legatura la un comandament regional, eu faceam rezervarile la avioane pentru toti militarii romani care plecau din Lubango,Chicuma sau Ngove. eram mana in mana cu Movcon cunosc regulile si procedurile. Din cate stiu eu, nici generalii nu aveau aceste facilitati, sau pretentii. Deci cine ti-a povestit asta, s-a .. umflat in pene. In Angola coloneii circulau si cu Kaza, avioane de 9-12 locuri, fara pretentii de confort, lux sau securitate depindea doar de distanta, ca avionul sa aiba autonomie de zbor. Dar in Bosnia sau Tircia, fiind vorba de regulile NATO sau cele ale consiliului generalilor in Turcia, da, este credibil.

 24. Gigi

  @VASILE B – Chiar nu inteleg la ce va referiti !? Cu ce sa o las mai moale ? Si ce legatura are cu anii in care v-ati pensionat ? Culmea este ca am iesit in intervalul mentionat de dvs, la sfarsitul lui…..Cand vorbesc de vechime ca sa faca diferenta intre pensii sa nu aveti impresia ca vechimea face cu adevarat diferenta, functia este de baza. La vechime, daca unul are gradatia 4 si altul 7, nu este normal ca este o diferenta intre a aplica 24 % si 42 % !? Noua lege acorda doar 3 % spor la o gradatie de vechime, asa ca diferenta este intre 12 % si 21 %.
  La fel si vechimea ca militar. Daca unul are 20 % meritul militar iar altul 10 % sau chiar deloc in cazul celui cu 14 ani vechime ca militar, nu este normal ca aceste vechimi sa faca diferenta !?

 25. Gigel

  https://adevarul.ro/economie/bani/de-crescut-pensiile-magistratilor-4000-lei-intr-un-singur-an-primesc-lunar-fostii-parlamentari-1_5ce27543445219c57ed66a38/index.html

  „Legea prevede clar, la art. 85 că pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a sporului de vechime.”
  Acestor sporuri li se adaugă şi indemnizaţia de hrană în valoare anuală de 4.160 lei

 26. Vasile

  S-a modificat si oug114 ….. unde este modificarea promisa de ministrul apărării cu privire la cresterea salariului/soldei de grad la pensionari….. Alta țeapă marca PSD

Statistici T5