Poziția ministrului Leș față de problemele militarilor

Categoria De la MAPN, Despre Armata

În luna Iulie, pe data de 17, când pe toate părțile reprezentanții puterii se băteau cu cărămida în piept că vor să repare nedreptățile făcute rezerviștilor militari în ultimii ani, iar șefii unor asociații garantau că în câteva săptămâni vom avea o nouă OUG, alții spuneau chiar lege a pensiilor militare, am trimis domnului ministru Leș, un set de întrebări. Să fiu sincer, la un moment dat mă gândeam că fără să vreau i-am ridicat mingea la fileu pentru că mai toată lumea era convinsă că gata, problemele sunt rezolvate. Acum 10 zile am primit răspunsul oficial al MApN la întrebările mele. Ca să nu mai fiu învinuit de manipulări și interpretări sau minciuni, voi publica în stare pură atât întrebările, cât și răspunsurile lăsând cititorii să comenteze și să tragă concluziile fiecare după cum va putea. Eu am încercat să fiu cât mai clar și mai concret în solicitarea mea. Analizați întrebările și răspunsurile și veți avea dovada interesului pe care conducerea MApN o acordă oficial problemelor noastre. Iată întrebările:

”Domnule Ministru, Având în vedere  tot mai desele menționări a problematicii pensiilor speciale(printre care în mod eronat sau răuvoitor sunt incluse și pensiile militare de stat plătite în baza legii 223/2015),  de către diverși reprezentanți ai forurilor legislativ, executiv și presei audio-video, rezerviștii, pensionarii militari dar și viitorii pensionari militari actualmente activi,  își pun tot mai des întrebări legate de rolul, locul și mai ales implicarea conducerii Ministerului Apărării Naționale în fenomenul legislativ care privește domeniul apărării, conform prevederilor art 5(3) din Legea 346/2006 și pensiile militare, așa cum stipulează art 2(e) din legea 223/2015, raportate la art.115alin 4 din Constituție.

De aceea,  atâta vreme cât MApN, prin reprezentanții și structurile specializate (inclusiv CPS și DGFC)  nu are nici un fel de reacție pentru clarificarea  confuziilor și lămurirea intenției ministerului privind statutul social al militarilor, clarificare și intervenție de altfel obligatorii în baza prevederilor art 5 din L-346/2006, mă văd nevoit să solicit, în baza legii 544/2001 dar și a principiului transparenței actului legislativ și activității MApN, anumite răspunsuri la unele întrebări de maximă importanță pentru militari vizând:  

 1. ASPECTE PRIVIND APARIȚIA,LEGIFERAREA ȘI MODIFICAREA  L223/2015
 1. Legat de modul de apariție, avizare, legiferare și aplicare a celor 3 ordonanțe, 57/2015, 59/2017 și 114 /2018, vă rog să clarificați următoarele aspecte comune acestor acte normative:
 2. A. În ce a constat urgența pentru emiterea acestor documente, în special în privința articolelor care vizau pensiile militare și care a fost punctul de vedere al MApN în cadrul guvernului si parlamentului în comisii, privind urgența dar și modificarea  legii 223?  
 3. B. Dacă MApN a fost solicitat cu privire la includerea problematicii pensiilor militare în acte normative care aveau o cu totul altă problematică, având în vedere prevederile legi 346/2006. Dacă aceste avize au fost solicitate și s-a dat răspuns cererii rog să se specific ce aviz a fost dat și cine anume a susținut acest aviz. Solicit copie după aceste avize.
 4. C. Dacă aceste avize au fost cerute și oferite, rog să precizați cine și dacă a întocmit studii de impact, analize, note de fundamentare,expuneri de motive, simulare a modului în care aceste legi vor influența activitatea MApN financiar, social și operativ. Solicit copie după aceste ”studii de fezabilitate”.
 5.  Pentru OUG 59/2017 având în vedere hemoragia de ieșiri la pensie care a avut loc între momentul anunțării până la intrarea în vigoare a actului, solicit detalii privind amploarea efectelor  deciziei respective, dacă acestea au fost analizate înainte de a se da avizul, care a fost concluzia și dacă la această oră mai există funcții neacoperite sau efecte ale respectivei decizii. Referitor la aceste elemente, pentru a vă ușura activitatea de sistematizare a răspunsului, adresez rugămintea de a comunica dátele statistice conform tabelului de mai jos:

Situaţia statistică anterioară şi ulterioară adoptării OUG, prin completarea tabelului  următor:

 1.  În cazul aceleiași OUG nr.59/2017, în nota de fundamentare, argumentarea necesităţii se susţine prin prezentarea celor mai mari 10 pensii din MapN iar pentru celelalte pensii din responsabilitatea CNPP este prezentată doar media pensiilor pe fiecare categorie de beneficiari. De ce au fost analizate aceste date de pe trepte diferite? A intenționat cineva să scoată în relief ”monstruozitatea” pensiilor militare? CPS a MapN a fost solictată să furnizeze date doar despre cele mai mari pensii sau (şi) despre media pensiilor militare?
 2. Care a fost punctul de vedere al specialiștilor din CPS și DGFC legat de modificarea  sintagmei ”actualizarea pensiilor militare cu  creșterea salariilor activilor” cu cea de ”indexarea pensiilor militare cu creșterea salariilor” prevăzută în OUG-59? Cum au acceptat această modificare de termeni nu doar greșită, ci și ilegală? Consideră specialiștii militari că actualizare și indexare este unul și același lucru ?
 3.  Vă rog să prezentaţi evoluţia cheltuielilor anuale cu plata drepturilor de pensie militară (fără a fi luate în calcul alte sume plătite pentru drepturi provenite din recalculări, revizuiri sau restituiri de drepturi aferente altei perioade) pentru anii 2015, 2016, 2017 şi 2018.
 4. Pentru câţi militari a încetat plata pensiei militare ca urmare  a decesului în anii 2015, 2016, 2017, 2018 şi câte din aceste pensii au fost urmate de stabilirea de pensii de urmaş?

Solicit aceste statistici ferm convins că ele există undeva, dacă nu la Direcția Generală Financiar Contabilă, cel puțin la nivelul CPS unde există prin grija art 15alin 5 litera k  din ROF sarcina relaționării cu alte structuri din MI privind situația deceselor iar conform art. 23 există un Birou management în domeniul pensiilor legislație și control intern managerial, având ca sarcină, printre altele, ”întocmirea lucrărilor de sinteză și generalizare referitoare la drepturile de pensii și la alte drepturi de asigurări sociale recunoscute militarilor”. Aș sugera, tocmai pentru a se putea demonstra viabilitatea acestui birou, să fie publicate  pe pagina CPS a MApN,  analizele și sintezele întocmite de acest birou în ultimii 4 ani,  măcar ca domeniu, titulatură, dacă nu in integrum, pentru a ști și pensionarii ce date pot solicita, sau dacă se ocupă cineva și de soarta lor.   De altfel, ca o constatare, pe care am mai înaintat-o ministerului,  este regretabil  că pagina oficială a MApN pe unele structuri (incluzând CPS) este deficitară, neactualizată, spre deosebire de cea a MAI.

 1. Doi miniștri din cabinetele Tudose și Dăncilă respectiv doamna Lia Olguța Vasilescu, ministru al muncii și domnul Adrian Țuțuianu, ministrul Apărării, au declarat că OUG 59 a fost întocmită, pe partea privind pensiile militare, de către specialiștii MApN.   Precizaţi dacă proiectele actelor enumerate mai sus (CELE 3 ORDONANȚE CU IMPACT ASUPRA PENSIILOR MILITARE)  au respectat prevederile art 7 din Legea 52/2003, adică dacă au fost anunţate public în condiţiile legii  şi dacă au fost publicate pe site-ul MApN. Dacă da,  câte sugestii şi propuneri au fost înregistrate referitor la actele respective şi dacă au fost preluate în proiectele respective? A fost organizată vreo şedinţă publică de dezbatere?

 II ASPECTE PRIVIND  APLICAREA LEGII  PENSIILOR MILITARE

Prin intrarea în vigoare la 30.06.2017 a prevederilor Legii nr.152/2017 coroborate cu prevederile art.60 din Legea nr.223/2015, în forma în vigoare pînă la 15.09.2017, CPS a MapN a procedat la actualizarea pensiilor militare. Faţă de această activitate importantă pentru toţi pensionarii militari, rog să daţi curs următoarelor solicitari de date:

 1. Scurtă statistică privind stabilirea pensiilor :
  Număr de beneficiari ai actualizării Suma maximă obţinută în urma actualizării Procentajul mediu de majorare  a pensiei
Pensie militară stabilită în anul 2017      
Pensie militară stabilită anterior anului 2017      
TOTAL      

3. Care este suma totală anuală care a fost plătită suplimentar la pensiile militare ca urmare a actualizării?

4. Art. 30 din Legea 223/2015 prevede că “Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.” În procedura de aplicare a acestor prevederi CPS a MapN aplică limitarea la pensia de serviciu şi nu la alte drepturi legal cuvenite, inclusiv dintre cele cuprinse în Legea 223/2015, care împreună cu pensia de serviciu conduc la stabilirea cuantumului pensiei militare. Având în vedere această abordare şi prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecției și Pază nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 ,  reiese că în stabilirea sau recalcularea unei pensii miltare o primă etapă se încheie prin stabilirea pensiei de serviciu urmată de adăugarea succesivă a drepturilor privind corespunzătoare Ordinului Semnului Onorific şi ulterior a drepturilor stabilite prin art. 59 din Legea 223/2015 . Deşi conform anexei nr.2 la ordinul de mai sus cerinţa legiuitorului este exprimată clar, prin stipularea faptului că actualizarea se face în mod similar cu recalcularea, în acţiunea de actualizare întreprinsă de CPS a MapN NU există  o succesiune logică  şi identică pentru  actualizarea pensiei militare cu cea de recalculare, cel puţin la nivelul formei în care este expediată decizia de actualizare. Care este motivul  pentru care  forma şi claritatea  deciziei de pensie/de recalculare nu a fost utilizată şi pentru deciziile de actualizare ? De ce  CPS a MapN a renunţat la prezentarea transparentă a elementelor care conduc la cuantumul total al pensiei ? De ce decizia de actualizare este lipsită de eleméntele și modalitatea de calcul, fiind confuză, derutantă și incompletă?

5. În aplicarea actualizării, bazându-se pe aceleaşi prevederi legale şi operând cu procedura comună  aprobată prin ordin de toţi conducătorii instituţilor cu implicare în punerea în practică a L223/2015, EXISTĂ O MARE DIFERENŢĂ DE INTERPRETARE ŞI PUNERE ÎN PLATĂ a drepturilor de pensie militară actualizate între beneficiarii care provin din MapN şi cei care provin din MAI. CPS a MapN în stabilirea dreptului de pensie actualizată NU mai ia în considerare suma legal cuvenită, corespunzătoare indexării anului 2016 acordată în baza art. 14 alin.2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2015 prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015. Care este temeiul legal de retragere din drepturile de pensie a acestei sume? Având cunoştinţă că pensionarilor CPS a MAI li s-a menţinut în plată suma corespunzătoare indexării anului 2016 în procesul de actualizare, ce măsuri a luat CPS a MapN de clarificare a interpretării diferite? Poate să justifice CPS a MapN situaţia de discriminare evidentă creată de această aplicare diferită? SE ȘTIE CĂ A AVUT LOC O ÎNTÂNIRE A REPREZENTANȚILOR CELOR DOUĂ CASE DE PENSII PENTRU UNIFORMIZAREA ȘI REGLEMENTAREA ACESEI SITUAȚII ABERANTE. CARE AU FOST CONCLUZIILE ȘI MĂSURILE LUATE ȘI DE CE UN S-AU FĂCUT PUBLICE ÎNCĂ?

6. Câte decizii de actualizare au fost contestate şi înregistrate şi în câte litigii în instanţă este sau a fost chemată CPS a MapN pe capătul de cerere privitor la actualizarea pensiilor militare?

III  ASPECTE PRIVIND PENSIILE MAGISTRAŢILOR MILITARI

Din comunicatele publice rezultă existenţa în evidenţa şi plata CPS a MapN a pensiilor cuvenite foştilor judecători şi procurori militari.

1. Solicit, cu tot respectul,  statistica acestor tipuri de pensii, după cum urmează:

 • Pentru foştii judecători şi procurori militari care au optat pentru pensia de serviciu conform Legii 303/2004, CPS a MapN a aplicat în perioada 2016-2019 prevederile respectivei legi cu privire la actualizarea pensiilor ? A dat curs solicitărilor Consiliului Superior al Magistraturii privind folosirea în procesul de actualizare a pensiilor  a unei valori de referinţă sectorială(VRS) în cuantum de 465,3 lei ?

4. Care este temeiul legal prin care pensiile stabilite conform Legii 303/2004 pentru persoanele care au avut calitatea de judecători şi procurori militari sunt gestionate de CPS a MapN ? Există un transfer de fonduri între CPS a MapN şi Ministerul Muncii, respectiv CNPP pentru plata acestor pensii sau sunt asigurate din bugetul MapN prin CPS a MapN?

IV. ALTI BENEFICIARI AFLAŢI ÎN CUSTODIA CPS A MApN

CPS a MapN asigură plata pensiilor stabilite în baza altor legi în afară de L303/2004 şi L223/2015 sau pentru personal provenit din afara MapN.

 1.Vă rog să îmi comunicați date privind:

Notă: Luaţi în considerare şi legile corespunzătoare, anterioare L263/2010

2. Beneficiarii pensiei stabilite în baza L 83/2015, mai primesc pe lîngă pensie şi alte drepturi de la CPS a MapN ?

3. Există un transfer de fonduri între CPS a MapN şi alte instituţii pentru plata acestor pensii sau sunt asigurate din bugetul MapN prin CPS a MapN?

4.În ce bază sunt plătite pensii, altele decât cele calcúlate în baza legii 223/2015, de către MApN? Cine a optat pentru altă pensie decât cea militară, nu trebuie plătit din fondurile CNPP care gestionează tóate celelalte pensii, altele decât cele plătite în baza legii 223? Care este punctul de vedere al MApN în acest sens?

O ultima întrebare: cand are de gand Ministerul Apărării Naționale, prin ministrul său și  structurile abilitate, să apere cu adevărat drepturile militarilor,  în fața tuturor celor care încearcă, inclusiv prin ordonanțe strâmbe, să le taie și încalce drepturile,  așa cum prevede legea 346 privind organizarea si funcționarea MApN?

Era de așteptat ca tóate aceste aspecte să fi fost deja cunoscute publicului,  asigurând nu doar pentru militari ci și pentru cei care vorbesc în necunoștință de cauză despre pensiile militare, ca fiind pensii speciale, o informare și o transparență totale și clare privind pensiile militare.

Solicit insistent să se răspundă LA TOATE ÎNTREBĂRILE, concret, punctual, complet, nu ca în alte dăți la alte solicitări de informații.

Rog răspundeți  în baza prevederilor legale!

Curespect,                                                                                                                            17.07.2019      Col.(rez)  Marin Neacșu

ACESTEA AU FOST ÎNTREBĂRILE.

Iată răspunsurile primite pe data de 20.08.2019

De la:

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Str. Izvor nr. 110, sector 5, Bucureşti

Persoană de contact: F.P. Cătălina Vlădescu

148c/20.08.2019

Către:

Domnul colonel (rz.) Neacșu Marin

Stimate domnule colonel (rz.) Neacșu,

Urmare a solicitării dumneavoastră, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și înregistrată la Direcţia informare şi relaţii publice a Ministerului Apărării Naţionale cu nr. 148 din 23.07.2019 (confirmare de primire cu nr. 148a din 24.07.2019 și prelungire termen de răspuns la 30 de zile cu nr. 148b din 05.08.2019) și vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, preambulul enunță, în sinteză, scopul și, după caz, motivarea reglementării.

Pentru exemplificare, menționăm că, potrivit preambulului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, acest act normativ a fost adoptat avându-se în vedere, printre alte considerente, faptul că …. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 și … în textul acesteia există prevederi arbitrare… care pot determina diferențieri de tratament aplicabil pensionarilor în etapa de stabilire, recalculare și/sau actualizare a pensiilor militare de stat … și există riscul apariției unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010-2012”.

Conform dispozițiilor art. 43 alin. (3) din Legea nr 24/2000 mai sus citată, la ordonanțele de urgență preambulul este obligatoriu ca parte constitutivă a actului normativ n.n.) și se publică, implicit, în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind astfel accesibil publicului.

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizonală în administrația publică, republicată, procedura interinstituțională de adoptare a unei ordonanțe de urgență a Guvernului este exceptată de la procedura de transparență decizională („În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență revăzută de reglementările în vigoare.”).

Referitor la întrebările de la punctul I:

I.1 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea-cadru nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, „fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat […]”.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (preambulul actului normativ) precizează că „în condițiile în care Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice prevede creștereri anuale semnificative ale salariilor, neadoptarea prezentului act normativ, astfel încât actualizarea pensiilor de serviciu să nu se mai realizeze în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate, ar produce efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, din care sunt suportate”.

Prin Ordinul ministrului afacerilor externe, al ministrului apărării naționale, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului Român de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 31/M.25/999/8148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, a fost reglementat modul de recalculare a pensiilor militare de stat conform Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreg personalul militar, indiferent de legislația în domeniul pensiilor, de data trecerii în rezervă sau de domeniul în care și-a desfășurat activitatea.

Totodată, menționăm că prevederile legale în vigoare în domeniul stabilirii și deschiderii drepturilor de pensie militară de stat nu prevăd modificări în ceea ce privește modalitatea de calcul a drepturilor de natură salarială cuvenite beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, ci doar de actualizare la data recalculării drepturilor de pensie.

De asemenea, avem în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 6/2013, potrivit căreia „Curtea constată că principiul egalității în drepturi impune ca la aceleași situații juridice să se aplice acelați regim , iar la situații juridice diferite tratamentul juridic să fie diferențiat”.

Dealtfel, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 13.02.2019, a fost publicată Decizia Curții Constituționale referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat nr. 652/2018, prin care Curtea Constituțional decide că „dispozițiile art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituționale în raport cu criticile formulate”.

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „proiectele de legi se elaborează ca urmare a exercitării, potrivit Constituției, a dreptului de inițiativă legislativă”.

I.2. Informațiile solicitate nu pot fi furnizate întrucât instituția noastră nu deține aceste date, iar baza de date nu permite producerea și/sau gestionarea unor astfel de situații.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, bazele de date privind beneficiarii dispozițiilor prezentei legi sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale și au caracter confidențial.

I.4. Potrivit domeniului de competență și responsabilitate, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale a furnizat informații complete și precise în urma solicitărilor instituțiilor interesate, respectând prevederile legale în vigoare.

I.5. În cuprinsul Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, astfel cum a fost modificat prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2017, nu se regăsește nicăieri sintagma „indexarea pensiilor militare cu creșterea salariilor”, astfel cum menționați în petiție.

I.6. și I.7. Bugetul alocat Casei de pensii sectoriale pentru anii 2015, 2016, 2017 și 2018 a fost stabilit prin legea bugetului de stat pentru anii respectivi și legile de rectificare aferente.

Celelalte informații solicitate nu pot fi furnizate întrucât instituția noastră nu le deține, iar baza de date nu permite producerea și/sau gestionarea unor astfel de situații.

I.8. Casa de pensii sectorială nu a fost implicată în elaborarea proiectelor de acte normative de modificare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la întrebările de la punctul II:

II.1 și II.3. Informațiile solicitate nu pot fi furnizate întrucât instituția noastră nu deține aceste date, iar baza de date nu permite producerea și/sau gestionarea unor astfel de situații.

II.4. Decizile de actualizare emise în baza prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt formulare tipizate, iar în Anexele la decizii se regăsesc toate elementele concludente care au determinat actualizarea pensiilor beneficiarilor.

Așadar, este de observat faptul că deciziile de actualizare conțin și elemente detaliate care explică modul în care au fost actualizate drepturile de pensie.

Pentru mai multe informații cu privire la modul de actualizare a drepturilor de pensie, fiecare beneficiar se poate adresa Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale cu o solicitare scrisă, primind în acest sens răspuns în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II.5. În ceea ce privește majorarea cu 5% (aferentă anului 2016) a cuantumului brut a pensiei actualizate, facem precizarea că disoizițiile art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, stipulează faptul că ”prin derogare de la prevederile art. 59 alin,. (1) din Legea nr. 223/2015, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%”.

Dispoziția legală de la care se derogă prevederea cuprinsă în art. 14 alin. (2) are următorul conținut: „Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat”.

Așadar, analizând deciziile de pensionare emise succesiv, se constată faptul că această indexare de 5% a fost inclusă în deciziile de recalculare în cuantumul determinat de lege, pensiile crescând în toate aceste condiții pentru anul 2016 cu 5%. Astfel, fără dubii, la cuantumul pensiei pentru anul 2016 s-a adăugat indexarea prevăzută de art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guverunlui nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pensia pentru anul 2017, stabilită prin deciziile de recalculare, a fost desemnată prin raportare la pensia anterioară, aplicându-se indexarea cu 5,25% (în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016).

Independent de cele arătate până acum, începând cu data de 30.06.2017, cuantumul brut al soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate și soldaților și gradaților profesioniști s-au majorat cu 15%, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea persnalului plătiti din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare (așa cum acestea erau în vigoare la data de 30.06.2017), cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad și/sau solda de funcție ale militarilor în activitate, în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

Însă, dispozițiile art. 60 alin. (3) din același act normativ (așa cum acestea erau în vigoare la data de 30.06.2017) stipulau faptul că, în anul în care pensiile militare de stat puteau fi indexate, atât în funcțe de rata medie anuală a inflației, cât și actualizate în raport cu majorarea soldelor de grad și/sau soldelor de funcție ale militarilor în activitate, se aplicau dispozițiile cele mai favorabile.

Așadar, având în vedere că, începând cu data de 30.06.2017, cuantumul brut al soldelor de funcție al cadrelor militare și soldaților și gradaților profesioniști s-a majorat cu 15%, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017, și cuantumul pensiilor militare de serviciu ale pensionarilor aflați în plată la data de 30.06.2017 a fost actualizat în baza articolului menționat anterior, prin emiterea deciziilor de actualizare.

Referitor la întrebările de la punctul III:

III.1. Informațiile solicitate nu pot fi furnizate întrucât instituția noastră nu deține aceste date, iar baza de date nu permite producerea și/sau gestionarea unor astfel de situații.

III.2. Pensiile foștilor judecători și procurri militari, atât cele stabilite în baza prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și cele recalculate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, au fost actualizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

III.4. Conform dispozițiilor art. 82* alin.(7) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, judecătorii și procurorii militari pot opta între pensia de serviciu și pensia militară de serviciu.

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale stabilește și plătește drepturile de pensie pentru cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, militarii angajați pe bază de contract, preoții miliari, precum și pentru urmașii acestora.

Totodată, conform dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MinisteruluiApărăii Naționale.

Referitor la întrebările de la punctul IV:

IV.1. Informațiile solicitate nu pot fi furnizate întrucât instituția noastră nu deține aceste date, iar baza de date nu permite producerea și/sau gestionarea unor astfel de situații.

De asemenea, așa cum s-a mai precizat, potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, bazele de date privind beneficiarii dispozițiilor prezentei legi sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale și au caracter confidențial.

IV.2, IV.3 și IV.4. Așa cum s-a menționat pa punctul III.4., potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat și a altor  drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Cu stimă,

ȘEFUL DIRECȚIEI INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Colonel CONSTANTIN SPÎNU

Eu nu mai comentez nimic, am postat aceste întrebări și răspunsurile primite, spre informarea tuturor celor interesați, de la simplu rezervist, până la șefi de asociații ale militarilor, pentru a cunoaște poziția oficială și răspunsul MApN la problemele ridicate privind pensiile militare și a nu și a ști cum pune problema ministerul apărării punctual, la problemele lor.

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

51 Raspunsuri la Poziția ministrului Leș față de problemele militarilor

 1. geofreeland

  Îi doare în pix!

 2. geofreeland

  îi doare în pix!

 3. nicu suciu

  E foarte clar Marine. Ceea ce povesteam noi…..cei care ne f…t sunt cei activi din Directia financiara , casa de pensii si politrucii ministerului . Asarpunsuri nu am mai vazut in viat mea. Cel sau cea care l-a intocmit sigur ….ee un civil provenit pe filiera indirecta. de astia nu scapam doar cu…..bata 9asa cum zicea Nicu Covaci 0.

 4. geofreeland

  V-ați gândit oare că SRI și SIE le e frică de armată? Și nu numai lor. Ce pensii au sereiștii și sie-iștii? Ce tot ne aburim? E o mânărie pe față. V-ați întrebat vreodată?

 5. geofreeland

  Cine e acest Leș? Ce nume de mort sau polonez. E simbolică numirea din buletin. Ce zice acest Leș? Zice sau nu zice? Zice ceva? Zice pe dracu! Stă ca mortu-n păpușoi…Și toți la ordin. Cam asta e cu politizarea armatei. Care armată? Americanii au zis că F16 la 100 de ani de la marea reîntregire au zis că avioanele lor nu pot decola pe iarnă. E un semnal? Leș ce zice? Păi ce să zică? Nimic. El e ministru. Așa și? E un om ca noi, cu pixu-n mănă. Numai că pixul ăsta e politic. E bine? Io zic că pixul ăsta nu e românesc, ci un stilou cu diamante. Nu meritã a fi atinse, ca de, sunt pe pix politic. Cine comanda mâna cu pixul? E, aici e intrebarea.

 6. Pe cine vor domnii acestia de la MApN să prostească?
  Indexarea de 5,25% din anul 2017 s-a aplicat până la 30 iunie 2017, când, potrivit alin (3) al art 60 din L 223, a fost înlocuită cu majorarea de 15% a soldei de funcție, operațiune mai avantajoasă în anul 2017.
  Trebuie să fii analfabet funcțional ca să înțelegi că indexarea de 5% din anul 2016 se aplică numai în acel an.
  Nu domnilor, indexarea de 5% rămâne permanent în cuantumul soldei militare, pentru că, în anul 2016, nu a avut loc nicio actualizare mai favorabilă decât indexarea, așa cum s-a întâmplat în anul 2017.

 7. Titi

  @Marin Neacsu, cu intrebarile puse, MApN avea nevoie de mai mult de 30 de zile pentru un raspuns cat de cat competent, asa ca s-au limitat la raspunsul superficial de mai sus.
  Daca timpul va permite si mai aveti si dorinta necesara, incercati urmatoarea intrebare:
  Dle Ministru, cand estimati ca proiectul de OuG de modificare a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, proiect intocmit la ordinul dvstra de catre reprezentantii ministerului si ai CCMRR, va obtine toate avizele necesare si va fi aprobat de catre Guvernul Romaniei ?

 8. neacsu marin

  @Titi,
  Am primit initial un mesaj din care reiesea ca vor intazia pestecele 30 de zile cu raspunsul, datorita necesarului de date. Am fost de acord, le-am spus sa dea raspunsul cand vor avea toate datele. Deci nu i-a presat nimeni.Astea sunt raspunsurile , necosntransi de timp.

 9. NeO

  Era de aşteptat ca CPS a MapN să ascundă mizeria sub preş. Prin evitarea răspunsurilor concrete se confirmă existenţa unor situaţii cel puţin dubioase, dacă nu chiar ilegale. Invocarea din pix a unui articol ce protejează confidenţialitatea bazelor de date(atenţie, întocmitorule de răspuns, nu sunt date clasificate!) este extrem de jignitoare şi netemeinic aleasă. Spre exemplu un articol de lege aproape identic, care deasemenea se referă la proprietatea şi confidenţialitatea bazelor de date, există şi în legea pensiilor publice. Or, asta nu împiedică CNPP să publice, din oficiu, lunar, pe siteul de Internet propriu, situaţii statistice cu privire la numărul, mărimea medie şi altele, privitoare la pensionarii care sunt în evidenţă şi plată, indiferent de legea care li se aplică. Asta pentru că ei înţeleg transparenţa activităţilor când e vorba de bani publici. Ce să aştepţi de la relaţii publice militare, când distinsul colonel Spânu acceptă tacit existenţa unor situaţii ilegale ? Nu mă crede, să verifice dacă sunt respectate prevederile cu referire la informaţiile publice ce se transmit DIN OFICIU, conform art. 5 alin. (1) din legea 544/2001 şi Normele metodologice aprobate prin HG123/2002, în ograda proprie şi mai ales la CPS. Este şi o neexecutare de ordin- vezi ordinul ministrului Ap.N. nr.M76/2016, pornind cu art.70. Probabil că responsabili respectivi au primit solda întreagă lunar, mai mult, aprecierile de serviciu au fost cel puţin FB, or fi primit şi emblema de onoare a jurnalismului şi relaţiilor publice militare pentru că au ticluit asemenea răspunsuri.
  Vă bateţi joc de bunătatea şi înţelegerea unui respectabil colonel, eu unul mă simt personal jignit de asemenea comportament şi promit public că o să regretaţi asemenea răspunsuri.

 10. geofreeland

  @Neo Subscriu întru totul! Vorba poetului ” Cele mai multe rele / nu le aduc strainii/ ci ni le fac mai toate/ un pamântean de-ai nostri/ o ruda sau un frate.” In cazul nostru, fratii militari, ca toporul si padurea.

 11. geofreeland

  Se pare ca deja s-a ajuns la o limita insuportabila in relatia minister si pensionari. Aburelile legislative, hatis de interpretari, denota ca rezervistii sunt un lest, nu util ca cel din nacela unui balon, ci ca un lest de moloz care trebuie imprastiat sau ingropat. Asta nu e armata! Lipsa respectului e o racila comunist-capitalista altoita de serviciile secrete la comenzi externe. Aceasta lalaiala jegoasa are un singur scop „sa crape si astia mai repede!” si apoi ne mai usuram. Militarii au dus o viata grea, asimilata pomadatilor magistrati, noi cu carca ei cu pensiile astronomice, astfel incat asteptarea guvernantilor are sens. Ministrul e sub demnitatea functiei, un neica nimeni, neintelegând absolut nimic din cutuma militara. Ca sa nu mai zic de „cusatorul de nasturi” care mai vrea un mandat, auzi! sa faca România normala. Normala? Habar nu are de normalitate, meritocratie si respect. Un cetatean care de-abia in armata a invatat si el ce poate face un barbat. Crede ca multi altii ca armata cand nu canta, pute. Atât. Armata e altceva ceea ce politicienii impotenti militari nu vor sti niciodata. Bascalia continua intretinuta de comandantul suprem cu sapca de la trumpitza si de operatiile estetice ale unui prim-ministru care e specialist in gaze

 12. Ifrim

  Cred ca s-au supărat pentru d-ul Neacsu ca le-a dat de lucru pentru o săptămână!

 13. Nica Stefan

  Răspuns exact ca în ședințele de Partid !

 14. geofreeland

  Io ma intreb, ce mai sta asta, tuta din capul guvernului p-acolo? A tradat tot. Tot inseamna o tara. Si pe noi, românii. Biologic, o femeie care nu a nascut, e neimplinita. Nu are nicio conotatie ce spun, dar asa e, zic medicii. Trauma psihica prin neputinta sensului, e devastatoare. Nici Iohannis, nici Dancila nu au copii naturali. Unul i-a vândut, alta a infiat. Deci? Ce spun mamele care au copii, care au alaptat, care au pierdut nopti, care au in cap „ce-o face copilul?” Ele au daruit pamântului românesc sens. Asa e si cu tara. Astia nu au habar. Sunt orbi, reci, stalactite politice in pesterile tradarii. Auzi! Candidati la presedintia statului. Votava-va dracu cu softul vostru de numarat voturi.

 15. Mda! Userul Huhu Rezea a sesizat ceva esential. Printre raspunsurile stereotip care nu spun nimic, M.Ap.N. isi devoaleaza propria eroare privind indexarea de 5% din 2016. Indexare pe care a retras-o in urma operarii actualizarii prin cresterea cu 15% a soldei de functie in anul 2017. In timp ce MAI, nu a comis eroarea in cauza si a mentinut respectiva indexare. Asta inseamna ca in Directia Juridica si in Directia F. Contabila a M.Ap.N., cineva trebuie sa plateasca eroarea! Alaturi de conducerea întregului minister, desigur! Iar eroarea va fi stearsa prin OUG ce urmeaza a fi emisa in curând. Si asa isi vor pastra scaunele si „analfabetii functionali” din M.Ap.N. care ne-au furat indexarea de 5%, in loc sa dea banii din buzunarele lor si sa intre cu totii in puscarie. Ca fapt divers, nu va fi adoptata nici o ordonanta cu vreo reluare a actualizarii pensiilor militarilor – asa cum se asteapta toti pensionarii militari, ci una cu corectia acelei erori a M.Ap.N. privind neacordarea indexarii cu 5% aferenta anului 2016. Corectia erorii este introdusa ca si cum ar fi la cererea unor asociatii ale pensionarilor militari, asa incat cei care au gresit din M.Ap.N. sa isi piarda urmele si sa isi mentina posturile. Texul proiectului de ordonanta si care este deja preparat guvernamental, este aici https://drive.google.com/file/d/1Z-60GxbPkcFCUdyXnIDb6jEI_f7J9NcZ/view?usp=sharing

 16. geofreeland

  Sunt blocat de baieti! Trei comenturi ni ai intrat. Bravo, mingicarilor!

 17. geofreeland

  Fifor zice la Mamaia ca vor creste pensiile militare. Ca face un grup de lucru. Ce sa cred? Am vazut atâtea grupuri de lucru care au stat. Budai zice ca nu vor taia pensiile militare. Rau am ajuns, ce treaba are Budai? Numai
  onorinisterul tace ca mort-un pap’soi!

 18. geofreeland

  În curând va veți convinge că legea pensiilor militare e o aberație. Criteriul cu cele șase luni din ultimii cinci ani e o mișculație aberantă, servind unora. Că ai ajuns unde ai ajuns, nu-ți dă dreptul să negi ce ai făcut o viață. Boc, celebrul prim-executant al băsistului, a statuat contributivitatea. Asta e adevărul unei cariere militare. Nu altul! Ce tot vorbim aici? Furăm ca magistrații? Nu mai avem onoare? Oi fi io justițiar individual dar prefer să trec la pensie civilă, ministerul mă fură lunar de banii cu care am contribuit o viață, bani, de fapt, luați de la gura celor patru copii. Restul sunt vorbe. Dacă Fifor, pedantul întru vorbe, poate face ceva, să facă! Sunt la mijloc niște voturi, nu puține, dar umilința e prea mare până acum. O s-o dea în bară!

 19. Titi

  Asistam la o premiera pe acest blog, Gelu Olescu este de acord cu Huhu Rezea, in privinta majorarii/indexarii cu 5% din anul 2016..!
  Deoarece sumele cuvenite beneficiarilor care vor avea cresteri sunt destul de mici, eu propun ministrului G.Les ca aceste sume sa fie platite intr o singura transa pana la 31.12.2019 ; bugetul MApN ptr.pensii permite acest lucru !
  Oare dul Col.Spanu n-a aflat de acest proiect de Ordonanta de urgenta..?

 20. neacsu marin

  @Titi,
  Ma bucur daca aici se realizeaza consenul. In ceea ce priveste retragerea celor 5% , cine crede ca MApN a calculat gresit din greseala, se inseala. Ei stiau f bine cum trebuie calculat dar s-au facut ca nu vad , gandind ca prostimea nu se prinde. Acuma, vor ca prin ordonanta sa revina la calculul real si corect, tocmai pentru a nu recunoaste ca au calculat grsit si parca vad, ca formularea va fi de asa natura incat sa para ca e o lege noua care ale carei efecte intra in vigoare de la data emiterii, deci nu trebuiesc dati bani din urma. In felul asta nu se vor lua nici masuri impotriva celor care de fapt au fost felicitati ca au facut economii la buget .

 21. raul

  Spanu ca multi din minister e un habarnist!A semnat acea hartie ca primarul!Les de asemenea nici nu stie de intrebarile col Neacsu!Ce ne mai imbatam cu apa rece,trebuie iesit in strada ,chit ca nu-l iubesc nespus pe Dogaru ,dar are dreptate!Noi ca militari ar trebui sa stim mai bine ,ca inamicului ii e frica de forta ,nu de vorbe in vant!

 22. stramb

  Eu ma intreb ,daca cei ce-si zic reprezentanti,chiar stiu …carte!

 23. neacsu marin

  @Raul, Dogaru este si el tot un instrument al sistemului. Sindicatul a fost infiintat la Ordin , pentru a se preintampina aparitia unei miscari spontane si necontrolabile.Sindicatul a fost infiintat exact inainte de a incepe marile lovituri date rezervistilor. Cum de a stiut Dogaru ca militarii vor avea nevoie de o .. refulare? A stiut, pentru ca a primit ordin, doar lucrase in structirile DGIA la sectia dezinformare manipulare. Deci, sa nu mai spui ca are dreptate Dogaru,ci ca a lucrat bine Dogaru.

 24. Nicolae

  Datorită fafptui că două dintre postările anterioare nu au intrat,încerc una scurta,nu de alta,dar să nu muncesc degeaba!
  #Întrebări de 10,răspuns de 2!
  Un lucru este cert.Bătaia de joc continuă! Până când?

 25. Vasile

  Marele erou national, puscariasul MIRON COZMA, avea o pensie de 3850 de lei, actualizata la civili la suma de 7000 de lei, iar de la 1 septembrie 2019, majorata cu 15 % , ajungand la 8050 de lei.
  CINSTE LOR, CINSTE PUSCARIASILOR.

 26. BĂDESCU VALENTIN

  DACĂ veți citi până la sfârșit aceste rânduri, abia atunci veți afla că și armata, precum jutiția au lucrat după protocoale secrete! În cazul nostru, al militarilor, vorbim despre Ordinul MApN MS nr. 60/2016 privind evoluția funcțiilor în armată și Ordinul MapN MS 31/2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul a salariilor în MapN. Mai grav, nu am cunoscut care sunt Normele de aplicare a procesului de actualizare care au urmat Ordinului M25/2016, documentele fiind clasificate, deși aceste norme trebuie să fie publice, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 182/2002, „Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei”. Mai mult, aşa cum am arătat anterior, aceste Norme de aplicare trebuie să fie corelate şi aplicate unitar în întreg sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă natională.
  Ați acționat precum în perioada comunistă de tristă amintire care a utilizat o legislație represivă, având un pronunțar caracter de clasă, discriminatoriu, secret și imoral. Nu voi detalia prea mult, doar încerc să probez cele afirmate. Astfel, Legislaţia penală cu caracter public, cuprinsă în Codul Penal şi în decretele care l-au modificat, apărute în Buletinul Oficial, a fost completată de o serie de decrete şi hotărâri ale Consiliului de Miniştri sau ale Marii Adunări Naţionale care au consolidat cadrul legal al represiunii. Pornind de la acestea, Ministerul de Interne a emis măsurile administrative care vizau categorii de persoane considerate indezirable de regim. Sute de mii de oameni au fost internaţi în lagăre şi colonii de muncă, li s-a stabilit domiciliu obligatoriu sau au fost deportaţi, fără a exista o decizie judecătorească în acest sens. În lipsa posiblității de a cunoaşte legislaţia represivă, persoanele au fost condamnate ori sancţionate cu măsuri privative de libertate, fiind astfel deschisă calea abuzurilor. Conform notei de studiu nr. 00880015 din 14 decembrie 1967, întocmită de Serviciul C al Consiliului Securităţii Statului, începând cu anul 1949 s-au stabilit măsuri de dislocare şi fixare de domiciliu obligatoriu, internare în colonii şi unităţi de muncă şi acordare de loc de muncă obligatoriu unor categorii de persone care, fără a putea fi condamnate penal, făceau obiectul acestor măsuri represive ale regimului comunist . Aceste acte normative aveau un caracter secret. Dacă ar fi fost date publicităţii, regimul de democraţiei populară de la Bucureşti ar fi dezvăluit întregii lumi mijloacele represive utilizate pentru controlul populaţiei. Un al motiv al secretizării ține de faptul că acestea încălcau chiar prevederile constituţionale ale RPR, oricât de formale erau acestea, referitoare la drepturile şi libertăţile individiaule:„Inviolabilitatea persoanei şi a domiciliului, libertatea cuvântului și dreptul de asociere” . Decretul nr. 6 din 1950 relativ la înfiinţarea unităţilor de muncă rezolva două probleme ale regimului: nevoia acută de forţă de muncă, dar şi necesitatea de a decongestiona sistemul penitenticiarelor. Acest decret a fost completat prin Ordinul nr. 100 al MAI din 3 aprilie 1950, prin care se stabileau categoriile de persoane care putea face obiectul internării: „Cei ce lansau sau răspândeau zvonuri alarmiste, cetăţenii români care întreţineau legături de prietenie cu membrii familiilor ambasadelor imperialiste, cei care aduceau injurii Partidului Comunist”. Termenele internărilor puteau varia între 6 luni şi 2 ani. Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1554 din 22 august 1952, unităţile de muncă au fost transformate în colonii de muncă, adăugându-se noi categorii de persoane care puteau fi internate: „foştii poliţişti, foştii condamnaţi, începând din 1945, pentru trecerea frauduloasă a frontierei, cei ce duceau acţiuni duşmănoase atât la sat, cât şi la oraş, elemente cu un trecut reacţionar cunoscut, cadre active ale fostelor grupări şi partide fasciste şi burghezo-moșierești”. Prin aceeaşi hotărâre erau înfiinţate şi batalioanele de muncă, destinate „bărbaţilor fără o ocupaţie permanentă, speculanţilor”.
  HCM nr. 1554 din 1952 prevedea: „Art 1. Având în vedere rezistența tot mai activă a elementelor duşmănoase şi faptul că acestea încearcă încontinuu să saboteze în mod organizat măsurile Guvernului şi Partidului îndreptate spre întărirea dictaturii proletariatului şi construirea cu succes a socialismului; pentru a uşura supravegherea activităţii elementelor duşmănoase şi străine de clasă muncitoare, pentru a le atrage la muncă de utilitate socială şi pentru a curăţa cele mai importante centre vitale ale societăţii de elementele duşmănoase, se va admite ca măsură excepţională, provizorie, internarea administrativă pentru efectuarea muncii obligatorii. În acest scop se organizează colonii și batalioane de muncă și domiciliu obligatoriu”. Regimul domiciuliului obligatoriu se aplica pentru „toţi explatatorii”, fie că vorbim despre moşieri, bancheri, mari funcţionari, foşti proprietari de fabrici şi indreprinderi, rudele celor fugiţi din ţară etc. Stabilirea domiciliului obligatoriu se făcea la nivel regional cu avizul Comisiei Centrale. Părăsirea domiciliului obligatoriu şi a locului de muncă obligatoriu se pedepseau cu închisoare de la 3 la 5 ani . Din cercetarea celor aproximativ 70.000 de fișe matricole penale s-a constatat că au fost emise numeroase decizii de internare în unităţi sau colonii de muncă care cuprindeau, fiecare, câte sute de nume. O parte dintre acestea prelungeau termenul de internare, altele stabileau acest regim după expirarea termenelor pedepselor pronunţate de justiţie, altele acţionau retroactiv asupra unor deţinuţi ce fuseseră reţinuţi abuziv cu ani în urmă de organele de Securitate sau de Miliţie. Arestările şi internările în lagărele şi coloniile de munca au atins cel mai înalt nivel în anul 1952. În acest an, au fost operate 24.826 de arestări şi 11.913 internări în unităţile de muncă. Nu voi continua ci vă voi ruga să solicitați desecretizarea acestor documente, iar dacă nici așa nu se poate, LA ARME CAMARAZI! ROMÂNIA ESTE ÎN MARELE PERICOL AL PIREDERII EXISTENȚEI SALE, IAR POPORUL ROMÂN SĂ DISPARĂ DIN ISTORIE!

 27. Albert

  @geofreeland Cei care tot clamează contributivitatea, reflectă fie neinformare, fie cinism cras, conștienți de existența multor militari care au ieșit din sistem la vârstele similare ale militarilor din țările membre ale NATO. Ei știu că stagiul minim de cotizare stabilit in 2010 la 20 de ani s-a datorat acestor militari cu carierele frânte, cărora dacă li s-ar fi aplicat stagiul minim de cotizare de 35 de ani, ar fi avut pensiile diminuate cu 70-80% față de cele stabilite în baza Legii nr.164/2001. Astfel li s-au diminuat pensiile cu ,,doar,, 25-30%, fară să beneficieze de cuantumul cel mai avantajos, în timp ce altora datorită acestui algoritm li s-au umflat cuantumurile exagerat și vor să își păstreze avantajele conjuncturale. Dar într-o eventualitate trecere în sistem contributiv stagiul minim de cotizare va fi de 35 de ani și sunt curios ce cuantum al pensiilor recalculate ar avea acesti sustinători. Cum poți să dorești ca militarii sî fie integrați în sistemul public de pensii impunîndu-le militarilor activi prin statut restrângerea drastică a drepturilor și libertăților cetățenești, iar pensionarilor militari obligații militare la mobilizare/război? Depune-ți, stimabile, cerere de renunțare la pensia militară și lasă grija pensiilor militare în seama celor care gândesc.

 28. raul

  Ma refeream doar la faptul ca trebuie sa iesim in strada ,pt ca astia de ne conduc nu stiu decat de forta!Spusesem ca nu-l iubesc nespus pe Dogaru ,deoarece stiam ce hram poarta!Spre deosebire de alti romani(90%) eu nu personalizez ideile!Daca e buna ,o iau ca atare indiferent de cine a spus-o!Noi romanii avem o problema mare cu personalizarea ideilor!Cu mici exceptii -Nichita ,alcoolic ,Eminescu ,presupus nebun si inca vreo cateva-noi romanii nu am acceptat idei valoroase pe principiul ca vin ba de la un betiv ,de la un nebun,de la o curva,de la un ,,prost” -ala cu 5 clase ba?,de la un handicapat etc!Altii n-au procedat asa si au avut de castigat ,iar noi am pierdut si ideile si oamenii care au plecat, uneori, in alte zari!Ar trebui sa mai meditam si asupra acestui aspect!Uitati-va la scena politica ,cate idei,cate propuneri excelente se pierd doar pt ca vin de la ,,opozitie”???Cand sunt unii la putere ei sunt desteptii ,detinatorii adevarului absolut ,nu accepta nimic de la ceilalti ,cand ajung ceilalti ,la fel!Sterg tot ce-au facut predecesorii si o iau de la inceput!Cum naiba sa mai progresam??
  Dar ce zic eu de politicieni ,cand avem in curtea noastra stralucite exemple!
  Mai avem un pic si cred ca facem 100 de asociatii de asa zisi aparatori ai pensionarilor!Gata, ca cine stie ce mai zic -scriu!

 29. Nicolae

  @raoul
  Aveți dreptate!Dar,tocmai ăsta este cusurul politicienilor aflându-se în OPOZiȚIE,au idei bune,extraordinare aș spune,în momentul când vin la putere parcă dau strechea în ei,brusc își schimbă atitudinea sau mai bine zis,ideile.
  Avaritatea,goana după bani nemunciți,au transformat oamenii în animale de pradă.
  Urâte vremuri trăim!

 30. NC

  @raoul
  Aveți dreptate!Dar,tocmai ăsta este cusurul politicienilor aflându-se în OPOZiȚIE,au idei bune,extraordinare aș spune,în momentul când vin la putere parcă dau strechea în ei,brusc își schimbă atitudinea sau mai bine zis,ideile.
  Avaritatea,goana după bani nemunciți,au transformat oamenii în animale de pradă.
  Urâte vremuri trăim!

 31. @raoul
  Aveți dreptate!Dar,tocmai ăsta este cusurul politicienilor aflându-se în OPOZiȚIE,au idei bune,extraordinare aș spune,în momentul când vin la putere parcă dau strechea în ei,brusc își schimbă atitudinea sau mai bine zis,ideile.
  Avaritatea,goana după bani nemunciți,au transformat oamenii în animale de pradă.
  Urâte vremuri trăim!

 32. neacsu marin

  @Raul,
  Eu nu v-am invinuit de nimic dar stiu un singur lucru: la Dogaru, ca si la greci, sa nu te bucuri nici cand iti face daruri, cu atat mai putin sa il urmezi undeva sa sa te astepti la ceva bun.

 33. Nicolae

  Azi în PE,Maria Grapini,a obținut un succes extraordinar,acela că i s-a aprobat toate amendamentele propuse de d-ei la un proiect de lege european cu privire la transporturi și consumatori.
  Într-o postare a mea înainte de alegeri am spus că dintre toți candidații aș vota cu d-sa.
  Fără vreo falsă modestie,mă bucur că încă mă pricep la oameni.
  Și când mă gândesc că niște idioți râdeau și făceau bășcălie că „stâlceste”lb.română…
  Dacă ar fi,măcar 1/3 dn cei care ard gazul pe acolo,pe ban grei,am fi mult mai bogați!
  Aviz amatorilor!

 34. dosan ion

  Bebe
  3 septembrie 2019
  Putem să ne lamentăm aici mult și bine, până nu v-om înțelege că trebuie să ieșim în stradă cu TOȚI, pentru a ne cere drepturile, nu v-om rezolva nimic.
  Ce dacă inițiativa demonstrației din octombrie aparține lui Dogaru, iubit sau hulit de unii sau de alții, ațâta timp cât interesele noastre coincid, trebuie să îl urmăm în astfel de acțiuni cu un singur scop, REZOLVAREA PROBLEMELOR NOASTRE COMUNE. Din surse sigure vă spun că, la nivel statal și al factorilor decizionali din ministerele implicate, suntem considerați ca neprezentând un pericol, deoarece am fi puțini și foarte dezbinați. Numai când le vom demonstra contrariul vom avea șansa soluționării idealurilor noastre. Proba concludentă a afirmațiilor de mai sus o constituie dezinteresul autorităților față de doleanțele noastre chiar și în perspectiva alegerilor ce urmează, pe considerentul că noi nu contăm. Să le demonstrăm contrariul

 35. popescu nicu

  neacsule de ce nu publici toate comentariile ? ai devenit comunist de aplici cenzura ? tu ai constiinta si corectitudine fata de rezervisti, de fostii tai colegi cind publici selectiv si doar ce iti convine tie ? halal caracter ai si tot infect ai ramas. sati fie rusine ca ii dezinformezi si ii manipulezi pe colegii tai. tu ale cui jocuri le faci ?

 36. neacsu marin

  @Poescu Nicu,
  Tu esti nou pe aici ? Hai sa iti explic>
  1. se intampla uneori ca unele postari, din motive care nu tin de mine sa fie bagate in spam sau trash, de google, sau wordpress, sau computer. Asta s-a intamplat si cu comentarii ale unor prieteni sau comentatori de buna credinta, cu bun simt si civilizati. Cand am fost atentionat, am verificat si am scos comentariile de la locurile respective. 2. Comentariile care depasesc bunul simt nu au ce cauta aici indiferent cui apartin. 3 Cei care posteaza prima oara de au nevoie de mediere la prima postare, asa e setata pagina.
  Acuma , cunoscand asta, banuiesc ca iti revizui atitudinea sau opinia privind cenzura comunista. Daca tu stii ca eu dezinformez, spune cu ce si unde am dezinformat si cand am fost eu infect fata de cineva. Ceea ce afirmi dumneata acuma este un atac la persoana infect, atata vreme cat nu it argumentezi afirmatia si este suficient pentru a iti opri de acuma postarile. Deci daca mai postezi vino cu argumente privind ceea ce ai afirmat, sau vei fi blocat, dar nu pentru ca as fi eu comunist ci pentru ca nu respecti regulile de postare aici. Atacurile la persoana nu sunt admise, CU ATAT MAI PUTIN CELE CALOMNIOASE SI NEJUSTIFICATE.

 37. neacsu marin

  @Badescu Valentin,
  Banuiesc ca atuni cand ati scris ” la arme” ati facut-o la modul peiorativ,adica, indemnati la lupta pentru apararea drepturilor, lupta sindicala, prin proteste, manifestari, petitii, etc, nu la ceea ce s-a intamplat in 89, cand s-au impartit arme la toate colturile de strada sau depozit si a tras fiecare cum a vrut, in cine a vrut.

 38. Titi

  Dan Barna: „Dacă USR-PLUS Va Veni La Guvernare, Nu Va Tăia Pensiile Și Salariile Majorate De Guvernarea PSD-ALDE, Dar Va Elimina Pensiile Speciale. Sunt 2 Milioane De Pensionari Cu Pensie Sub 1000 Lei. E Foarte Bine Că A Crescut Punctul De Pensie. Prin Această Reformă, Însă, Pensiile Mari, De Lux, Cresc Și Ele Exponențial. Aceste Pensii Care Nu Au Legătură Cu Muncă, Ci Doar Cu Drepturi Convenite, Vor Fi Desființate”.

  Am preluat textul, cu tot cu greșeli de ortografie, de la USR, că să nu avem discuții. Domnul Barna haBAR-N-Are despre ce vorbește! Noi am crescut punctul de pensie, care nu are nicio legătură cu pensiile de serviciu sau speciale, ci DOAR cu pensiile din sistemul public! Pensiile speciale și de serviciu (cu excepția celor ale magistraților care sunt protejate de o decizie a CCR) sunt PLAFONATE încă din anul 2017. Adică nu au mai crescut din 2017… Astăzi, Eugen Teodorovici a depus la parlament un proiect de lege de impozitare a pensiilor speciale sau de serviciu. USR spune că are și el un proiect de eliminare a pensiilor speciale. Minte! Schimbă o formulă de calcul cu o altă care AVANTAJEAZĂ pensionarii speciali. Nu știu dacă asta au dorit, dar asta le-a ieșit… Am și eu o întrebare pentru haBARNist, la care vreau să răspundă cu subiect și predicat: când spune că taie pensiile speciale se referă și la cele ale magistraților, care sunt cele mai mari, sau de acestea nu se atinge?” a scris Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

 39. geofreeland

  @Albert Dragul meu, care gândește. Cogito…Numai că eu pierd la pensie cam mult deși pe contributivitate si vechime pe pensie civila ar fi corect. Sigur că legea e discriminatorie pentru unii, de aceea, fiecare situație trebuie tratată separat. Că îmi sugerezi că nu am țiglele pe casă cred că greșești. Mă rog, fiecare cu țiglele lui…

 40. geofreeland

  Statul New York e primul stat care a aprobat producerea de biocompost din cadavrele umane. Nu tu incinerare, nu tu cimitir, e mai folositor mortul să îngrașe grădina. Omar Khayyam zicea să ai grijă cum calci iarba, s-ar putea să fie sufletul mamei tale. Ce ne mirăm? În Himalaya sau pe acolo, mortul e dus sus pe stânci, e ciopârțit în bucăți și asistenții privesc prânzul vulturilor. Omul ajuns găinaț. Nimic nu se pierde, totul se transformă, nu? Mai ceva vreme, un film american bineînțeles, păcălea octogenarii cu o vizită în insula fericirii dar de fapt erau procesați în niște tablete verzi distribuite oamenilor ca hrană. Cu de toate. Și noi, cu pensiile. Ne luptăm cu legile unora ca să nu ne plictisim. Bine totuși că unii mai gândesc, e normal, e o motivație de a fi, nobilă. Nu pensia în sine ne doare ci faptul că nu vrem să fim luați de fraieri.

 41. Titi

  @Albert, daca se trece pe contributivitate, pentru calculul punctajului lunar se foloseste stagiul complet de cotizare din Anexa nr.6 (Legea nr.263/2010), nici 20 de ani si in niciun caz 35 de ani; de exemplu militarul care iese la pensie in luna septembrie 2019, poate OPTA pentru contributiva daca are varsta de 57 de ani si 2 luni si 24 de ani si 4 luni- stagiul complet de cotizare( 17 ani si 2 luni, stagiul minim in specialitate).

 42. geofreeland

  Militarii au jurat să lupte pentru apărarea patriei, așa e de când lumea, așa e la toate popoarele. Și să-și dea viața acestui scop. CCR-iști, ăi mai hă magisteri, ce ziseră? păi noi nu luptăm? Cu corupția? Luptă ca și militarii, se strecoară prin hățișul legilor, crează ambuscade ca invalidarea referendumului din 2012, importă softuri tehnice din Veneția, umblă în uniformă numai că nu defilează (zice că dă solemnitate în sala de judecată), dar cel mai important, ei luptă, ca militarii, o
  luptă-i viața deci te luptă. Și uite-așa prostimea o luă de bună cum ziseră onor curtea, și-și traseră niște pensii babane că le-ar mai trebui o viață să le mănânce. Și ciucălăii de militari cum o brodiră cu pensiile? Păi după lege. Așa? Așa. Păi e ca dracu. Io zic că militarii e mai ceva cu dreptul decât magistrații. Ei omoară sau sunt omorâți fără judecată. Păi legile războiului, Convenția de la Geneva… le dă dreptul. Aha, militarii au dreptul? Adică în război ei sunt magistrați. Judecă pe cine să lovească, decid unde dau bomba, ucid fără milă să nu plângă maică-sa etc. Mare poznă și cu interpretările astea. Deh, unii e mai deștepți, unii mai modești, ca într-un stat de drept, deși io spun că e stat de „drepți”. Ce democrație? „O frază de dânșii inventată…”vorba Eminescului.

 43. Ifrim

  Am eu solutie sa nu se mai chinuie statul si bugetul cu pensiile noastre.Ne mobilizeaza pe toti din SNApOP inclusiv cei in retragere sa nu scape niciunul si ne trimit in teatrele de operatii ex.Afganistan sa deminam campurile de mine dar fara polite de asigurare,fara detectoare de metale,fara veste antischije adicatelea cu mainile goale si cu pieptu’ de arama.Cheltuiala lor nu ramane decat ,cate insigna mica mica pt.familie ca am cazut la datorie devenind eroi.Noi cu mandria statul cu economia.Partenerul strategic multumit si el ca are culoare libere cat cuprinde si cat vezi cu ochii!

 44. Ifrim

  Sefuuu scoate-mi comentariul din balarii!

 45. neacsu marin

  @Ifrim,
  Pai ce cauta acolo neica ? Eu cred ca site-ul asta are un sistem propriu de … selectie…

 46. Ifrim

  Baietii cu ochi albastri au devenit cu ochi rosii de la beutura,dar cateodata se mai trezesc si ei sa-si justifice grupa de munca AC!

 47. geofreeland

  POVEȘTI DE VIAȚĂ 19 Câinele meu, acum o săptămână, a rupt gardul și a plecat în nuntă de două săptămâni cu o cățelusă slobodă a unui vecin. Câini înnebuniți de feromoni, agresivi, dornici, numai câinele meu, bodygard convins și-a apărat întâietatea cu prețul unei urechi rupte, o rană de colți la picior, cu botul sângerând. În final, scopul a fost atins. Nu a mâncat, apă dacă a băut, totul cu stoicism, tenacitate și o perseverență fără de seamăn. Ar fi grozav dacă și oamenii ar fi atât de tenaci în a realiza ce și-au propus. Eu îl iubesc pe câine, îl hrănesc, îl scarpin, mă joc cu el, îl mai duc și la veterinar, în deparazitez, îi mai fac și câte o baie…Ca pe un copil. Și totul pentru bucuria lui că sunt cu el, emoția lui după o absență, se pișă pe el de bucurie că ne revedem. De multe ori mă întreb cine are nevoie de cine, eu de el sau el de mine. Așa și politicienii de azi. Sunt ca și câinii. În campanie se gudură pe lângă nou, dau din coadă, fac tumbe. Până îi săturăm, adică îi votăm. Apoi tenacitatea și perseverența în a-și atinge scopul, similare rutului câinelui meu, depășește orice închipuire. Își văd de ale lor, uită mâna stăpânului care îi hrănește, adică noi, poporul, dar mai fac și mizerii și ne invită din când în când să le rânim și cușca. Întrebarea e, cine are nevoie, noi de ei sau ei de noi?

 48. geofreeland

  Zice-se că se va lucra și sâmbăta. Așa zic USR-iștii, PNL-iștii prin cele parlamentare. De ce? Păi prea multe zile libere la români, că nu se face PIB-ul și ce atâtea week-enduri cu familia la grătare? La muncă, tovarăși! Țara ne-o cere! zic ei să trecem de la vieza a două la cea dântâi a Europei. Sâmbăta liberă e socialistă! Jos PDS-ul. Jos strigă toți, în frunte cu sasul, un #colectiv cu ” trebuia să moară oameni” să pice un guvern al SIE, socialist, în 2016 sasul își smulgea părul frumos din cap, pe dinăuntru, că a câștigat PSD. De atunci, bețe-n roate, luderul PSD la pușcărie, refuz a orice numire ministerială, inclusiv acum, să miară socialiștii. E ordin! Spre ce ne îndreptăm? Spre un fals cominism lătrat din guri pertinente și o cenzură tip bolșevic. Camere de supraveghere peste tot, cartele cu buletin, cărți identitate cu cip, ciocu mic și joc de glezne. Două sisteme vor mâna poporul la păscut, serviciile și magistrații, ei cei plătiți gras. Revin la sâmbete. Va crește PIB-ul? Nicidecum. Nu prea mai avem industrii producătoare, în servicii ce să produci, bașca birocrații de la stat. Chestia e alta. Stresul unui weekend ratat e devastator psihic. O altă cale de boli induse, la cele induse prin medicamente, alimente, poluare și lupsa de bani. În timp, scurtarea vieții de pensionar.

 49. geofreeland

  Iar plâng dragii lui! O zi barem cu magistrații ăștia care au zis că meseria lor are riscurile vieții de militar! Ceceriștilor, stimabili, hai fuguța în teatru, să vă documentați live! Nu vă fie rușine!

 50. neacsu marin

  @Geofreeland,
  La povestea ta cu amicul plecat in alai de nunta, vreau sa adaug ca de fapt urinarea cainelui nu ar fi atat de .. fericire, cat dorinta de a marca persoana ca apartinandu-i lui, este o modalitatea de a isi arata identifica si autentifica proprietatea. In mintea lui, tu ai plecat pentru ca i-ai pierdut.. mirosul. De aceea acest fenomen se observa doar la masculi, nu si la femele. La femele aceasta manifestare este mai putin prezenta, doar la cele care au tendinte de dominare sau sunt mai egoiste. In ceea ce priveste unii magistrati, cred ca acestia merita sa aiba cat mai multi caini pe care sa ii vziteze cat mai rar.Eu, daca exista reincarnare, as vrea ca inalta viata sa fiu caine si mi-as alege stapan un politician. Doamne ce m-as mai bucura de venirea lui de fiecare data,chiar daca ar pleca doar pana la poarta sa ia ziarul.

Statistici T5