S-a emis decizia Curții de Conturi privind controlul la CPS

Categoria Despre Armata


Acum 20 de zile spuneam că a fost finalizat controlul Curții de Conturi la CPS a  MApN . Spuneam atunci că controlul a fost încheiat și că s-a emis o decizie care a fost trimisă la CPS a MApN deci în mod normal dacă MApN, conducerea ministerului și a Casei de Pensii ar fi fost transparent, ar fi trebuit să dea un comunicat , un anunț ceva, pentru zecile de pensionari care așteaptă cu sufletul de gură de 3 luni ca ministrul lor să se țină de promisiunile făcute la investire, adică să dea dovadă de transparență și să le apere drepturile. Sunt în măsură la acest moment să ofer celor interesați răspunsul primit de la Curtea de Conturi la insistențele mele privind situația controlului. Chiar dacă răspunsul primit nu atinge toate informațiile solicitate( fapt care va face obiectul unei sesizări în instanță), este mai mult decât nimicul și disprețul cu care ne fericesc conducerea MApN și  CPS.

Iată întrebările puse :

” Urmare a solicitarii  mele facute in data de 14.04.2020  in baza legii 544/2001 si inregistrata  la Registratura Generală a Curții de Conturi a României sub nr. 126776/14.04.2020,  avand in vedere faptul ca controalele la Casele de Pensii Sectoriale ale MApN si MAI au fost finalizate,rog  sa imi furnizati urmatoarele informatii de interes public:

1. CE A STAT LA BAZA ACESTOR CONTROALE?

2.. Cand a inceput si cand a fost finalizat controlul la CPS a MAI.

– Care a fost obiectul controlului.

–  Care au fost concluziile controlului privind modul de aplicare a Actualizarii din 2017, in baza L152/2017, cu accent pe majorarea de 5% acordata de OUG nr. 57/2015.

– DACA AU FOST CONSTATATE NEREGULI SI CARE SUNT ACESTEA.

3. Cand a inceput si cand a fost finalizat controlul la CPS a MAPn.

– Cate controale au avut loc? 

– Daca au fost mai multe controale, de ce a fost nevoie de un al doilea control?

– Care a fost obiectul fiecarui control?

– Cand s-a finalizat si care au fost concluziile primului control, daca a constatat nereguli si care au fost acestea?

– Cand s-a finalizat si care au fost concluziile celui de-al doilea control, daca a constatat nereguli si daca a confirmat sau infirmat rezultatele primului control?

– Daca  raportul de control cu rezultatele a fost insusit  sau contestat de conducerea institutiei.

– care este stadiul raportului de control in acest moment si cand vor fi facute public CONSTATARILE?

-solicit concluziile controlului , indiferent daca acesta a fost sau nu contestat sau rezultatele fructificate.

Solicit raspuns la fiecare punct in parte asa cum au fost formulate, atragand atentia ca orice incercare de evitare a unui raspuns clar presupune o nerespectare a L544/2001 fapt pentru care va rog sa aveti in vedere ca aceasta solicitare (fiind a doua pe acelasi subiect) se constituie si in preaviz privind actionarea in instanta conform legii 544/2001.

Rog raspundeti in timpul legal si cu acuratete.

Cu respect,

Marin Neacsu

Iată răspunsul primit vineri de la Curtea de Conturi:

„Verificările realizate la Casele de Pensii Sectoriale  ale  Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au avut ca obiectiv modul de aplicare a prevederilor legale în  procesul  de  actualizare  a pensiilor militare de stat la data de 30.06.2017.

Potrivit Programului de activitate al Curțiî de Conturi pe anul 2020, controalele la Casele de Pensii Sectoriale ale MApN și MAI au fost demarate în data de 04.05.2020. Ulterior, pentru asigurarea unei abordări comune asupra metodologiei de calcul și a unei interpretări unitare a cadrului legal aplicabil la nivelul caselor sectoriale de pensii, Plenul Curții de Conturi a dispus ca aspectele sesizate prin petiții referitoare la modul de indexare a pensiilor militare de stat să fie analizate și verificate de către o echipă unică de control.

Facem precizarea că, în cazul Casei Sectoriale de Pensii a MAI, nu au fost definitivate concluziile finale ale actului de control, motiv pentru care instituția noastră se află în imposibilitatea de a fumiza la data prezentei informații privind aceste constatări.

În ceea ce priveşte Casa Sectorială de Pensii a MApN,  vă  comunicăm faptul că aceasta a fost supusă verificării de către  echipa  unică  de  control  desemnată să realizeze acțiunea respectivă în perioada 27.05.2020 — 16.06.2020.

Actul de control întocmit la Casa Sectorială de Pensii a MApN se află în procedura de valorificare aplicabilă domeniului de activitate al institutiei noastre, conform Regulamentului privind organizarea și desfâșurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități — RODAS (aprobat în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicat  în  Monitorul  Oficial  a1  României,  Partea  I, nr. 547/24.07.2014 și pe pagina de internet www.curteadeconturi.ro, la secțiunea Reglementâri interne, strategif, programe).

În acest context vă informăm că procedura de valorificare a actelor de control/audit încheiate de structurile Curt,ii de Conturi a României conferă entităților verificate dreptul de a-și expune punctul de vedere cu privire la recomandările cuprinse în proiectul de raport, de a depune obiecțiuni față de neregulile consemnate în actul de control/audit, respectiv de a contesta măsurile dispuse pentru înlăturarea abaterilor/neregulilor constatate în activitatea financiar- contabilă controlata*.

În vederea valorificării constatărilor înscrise în actul de control întocmit la Casa Sectorială de Pensii a MApN, Departamentul de specialitate din  cadrul  Curt,ii dc Conturi a României a emis Decizia nr. 4/13.07.2020, fiind dispuse în sarcina entității verificate măsuri  pentru  remedierea  deficiențelor  constatate,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 94/1992, republicată.

În baza normelor interne aplicabile domeniului de activitate al instituției noastre reglementate de Regulamentul menționat anterior — RODAS, impotriva măsurilor dispuse prin decizie, precum și a termenului stabilit pentru durerea la îndeplinire a unora dintre aceste măsuri, conducătorul entității verificate poate”

Nu am mai postat paginile 1 și 3 care reprezentau preambulul și încheierea, cu farafastâcuri, din dorința de a economisi spațiu și a nu abuza de răbdarea cititorilor. După cum se poate constata, datele pe care le-am prezentat în data de 05.07.2020 erau corecte. Dar prin răspunsul primit se lămuresc unele aspecte în timp ce altele devin încurcate.

 1. În primul rând contravine răspunsului primit de mine de la CPS a MAI în data de 28. 05.2020  prin adresa nr 4225788 în care mi se spunea că ”la nivelul Casei de Pensii Sectoriale a MAI A FOST ÎN DESFĂȘURARE un control efectuat de Curtea de Conturi.” Cum din acest răspuns al CC rezultă că la MAI ”nu au fost definitivate concluziile” , se pune întrebarea cine minte dar mai ales, DE CE ?
 2. În al doilea rând se poate constata că nu s-a răspuns concret la toate întrebările, cei de la CC adoptând și ei modul de a răspunde al celor de la CPS care întrebați de ce nu aplică o prevedere legală încep să explice care sunt documentele care le reglementează activitatea, de parcă cei care solicit lămuriri sau reclamă ceva nu ar ști. Dar asta o fac ca să umple pagina. Deci se păstrează tăcerea asupra constatărilor, măsurilor și recomandărilor făcute. Este clar că e ceva putred și ÎNCĂ NU SE ȘTIE CUM VA FI REZOLVATĂ PROBLEMA. Domnii speră că până la urmă sătui de atâtea abureli, amânări și evitări de a spune ceva, vom renunța să mai punem întrebări. Cel mai supărător este faptul că ministrul se complace în acest joc și –deși a promis transparență și mai multă comunicare, prefăcându-s la un moment dat chiar intrigat de faptul că CPS nu oferă lămuriri oamenilor- aplică aceeași politică de indiferență față de cererile și nevoile de informare  de informare. De ce are ditamai departamentul media?
 3. În al treilea rând Curtea de Conturi în loc să informeze, dezinformează. La întrebarea nr 1,  privind motivul controlului, onorata Curte răspunde că acesta a avut la bază planul d control care prevedea acest control începând cu data de 04.05.2020. Fals, sau minciună pentru că în luna mai, la începutul controlului, acesta nu figura pe semestrul întâi ci pe semestrul 2 al anului 2020, și nu la CPS ci la MApN. Acuma, pe pagina CC nici nu mai apare programul pe semestrul I, tocmai ca să nu se vadă că a fost modificat din mers. Practic controlul nu a avut loc conform planificării ci în urma unor sesizări, dar nici asta nu vor să admită domnii controlori.
 4. Și totuși, cu toată încercarea de prostire ascunsă sub prevederi interpretabile, am aflat și ceva noutăți:
 5. Decizia a fost emisă pe data de 13.07.2020 cu numărul 4/13.07.2020 și a fost transmisă CPS a MApN.
 6. Controlul a început practic pe 04.05, cu două comisii simultan la MApN și MAI, iar apoi începând cu 27.05 până la 16.06 un control comun, cu o singură echipă. De ce? Pentru că dacă erau două controale, dădea cu zecimale, unii făceau un raport fără să știe ce au trecut ceilalți în raportul lor și s-ar fi bătut cap în cap, așa că s-a decis, având în vedere ”complexitatea” problemelor, să se ocupe o singură echipă, care să vorbească pe o singură limbă. Asta nu se spune în mod direct, dar se citește printre rânduri. Păi cum ar fi sunat, să vină două echipe care controlează două modalități de aplicare diferită a aceleiași legi și să spună amândouă că nu sunt probleme? Așa că s-a decis să se reînceapă un alt control, cu o singură echipă condusă de un om care să nu pună probleme de …. ”interpretare” și să găsească o cale convenabilă. Cu MApN s-a găsit soluția, la MAI se pare că juriștii și conducerea CPS nu prea e de acord cu soluția propusă de comisia de control și încă mai dau la pace.
 7. Ciudat, dar CC mentioneaza ca s-a executat un control concomitent la ambele Case de Pensii, de o comisie comună. Pai cum vine asta, căci ei menționează că controlul a început pe data de 16.05 și s-a încheiat pe data de 16.06. Și atunci ce facem cu răspunsul dat de CPS a MAI care îmi spunea pe data de 08.05, în adresa nr 4223371 că este controlată de Curtea De conturi? CINE A FOST ÎN CONTROL LA EI ȘI A PRETINS CĂ ESTE COMISIE A CURȚII DE CONTURI, dacă Curtea de conturi declară că si-a inceput controlul pe data de 16.05? Aici pute a minciună și mușamalizare, este ascuns controlul efectuat din data de 05.05.2020 la cele două case de pensii de comisii independente.
 8. La MApN , totuși AU FOST GĂSITE NEREGULI. Această concluzie este dată de chiar domnii de la Curtea de Conturi care spun că au fost ”dispuse în sarcina entității verificate , măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate” . Cât de mari și de ce natură sunt deficiențele nu se spune, dar este clar că dacă nu se dau detalii de nici o natură și nu se spune nici măcar care dintre ministere a greșit și care nu, SE ÎNCEARCĂ MUȘAMALIZAREA LOR ȘI EVENTUAL REZOLVAREA LOR PE SPINAREA PENSIONARILOR. E posibil așa ceva? Da, e posibil. Cum? Păi soluția a fost dată de chiar conducerea MApN care în amendamentele la PLX 199, la art. 1591(3) a propus ca indexările să nu mai fie adăugate la actualizare. Și uite așa, chiar dacă eventual Decizia Curții de Conturi va recomanda că e corect cum a procedat CPS a MAI, noua lege va tăia acest drept și militarii vor rămâne iară cu degetul în gură. Capisci ? De asta se tot amână … procedurile și anunțul controlului, se așteaptă apariția legii, cu modificările propuse de domnii de la MApN. De asta spunea cineva la telefon într-un răspuns, că ”toate casele de pensii vor proceda la fel”.
 9. Că au fost găsite nereguli și că acestea, deși controlul a durat 2 luni, nu au fost remediate rezultă și din regulamentul pe care îl invocă răspunsul Curții de Conturi, Regulament care spune la secțiunea a  4-a art 176, că ”în situația în care abaterile se referă la efectuarea unor plăți nelegale, precum și la neevidențierea unor venituri sau neconstituirea și nevirarea unor obligații bugetare, nu se mai emite decizie dacă în timpul acțiunii de control s-au verificat toate operațiunile din cadrul categoriilor economice selectate,pe întreaga perioadă de prescripție, iar conducerea entității a stabilit operativ întinderea prejudiciului și a recuperat integral sumele, a efectuat toate operațiunile aferente corectării veniturilor neevidențiate și, după caz, a constituit și virat toate obligațiile bugetare.
 10. Ministrul apărării naționale a primit și el la rândul său un exemplar al Deciziei nr 4 a Curții de Conturi, așa cum cere Regulamentul de organizare si funcționare al Curții de Conturi, art 183:

„Decizia cuprinzând măsurile pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, pentru înlăturarea deficiențelor care nu au determinat producerea de prejudicii sau pentru creșterea economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice ori în administrarea
patrimoniului va fi adusă la cunoștința organului ierarhic superior în subordinea căruia se află entitatea verificată sau a organului de conducere colectivă care aprobă,coordonează și controlează activitatea entității verificate. Organismele mai sus menționate vor urmări în cadrul atribuțiilor care le revin, după caz, modul de ducere la îndeplinire a măsurilor în cauză.”

Acuma domnul Ministru nu mai poate spune că nu a știut, nu a fost informat, că el credea că…că o să ia legătura cu doamna Andrițoiu, etc. De asemenea nu poate să mai spună că se miră de unde atâta opacitate, are documentul  primit personal, dacă doamna Mihaela nu binevoiște să îi de curs și nici măcar să pomenească despre el, domnia sa, domnul ministru, ca eșalon ierarhic superior e îndreptățit, dacă nu cumva chiar obligat să decidă ce e de făcut, să se țină de promisiune și să dea curs fără întârzie deciziei dar în primul rând să își informeze … foștii colegi cu rezultatele controlului, căci pe domnia sa nu îl ține nici o jenă.  Dacă curtea de conturi nu poate spune nimic până la  derularea tuturor procedurilor, domnul ministru Ciucă nu are o asemenea restricție, poate da un comunicat prin care să anunțe măcar în mare ce a descoperit și decis Curtea. Asta dacă nu cumva îl reține altceva sau altcineva. Dacă însă va adopta aceeași muțenie, să nu mai declare că e pensionar militar, nici militar în rezervă, poate doar ministru al apărării, că ăștia da, au dreptul să își bată joc de armată.

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

34 Raspunsuri la S-a emis decizia Curții de Conturi privind controlul la CPS

 1. Pompiliu

  O sa scriu doar atât.. Deși subiectul nu are legătură cu pensia mea…
  Atata timp cât 68% din pensiile militare au ramas în plată după recalcularea din 2016 și 2017 pe cuantumul mai avantajos adică pe oug1 din 2011..cred nu pe legea 263.. Iar în aceste pensii mai avantajoase care au devenit pensii militare au fost incluse ambele indexarile…. Cred ca subiectul este interesant doar pentru cei 32 % cu pensii mari după calculul pe 223..
  Dacă unii sau alții au greșit banii vor fi returnati atât de CPS cât și de către pensionari..
  CÂT despre eventualele prevederi ale plx199 acestea se vor aplica de la data întrării în vigoare… Nu retroactiv.. Chiar și pentru indexarile..
  La fă-l ca și pentru OMM.. Dacă se va da în plus la pensia plafonata se va da de ka data întrării în vigoare nu de la data ieșirii din activitate..

 2. Catalin

  DACĂ SE CONSTATĂ CĂ AU FOST NEREGULI ŞI ABATERI GRAVE DE LA ORDINELE ŞI LEGILE AFLATE ÎN VIGOARE, ÎN PRIMUL RÂND AR TREBUI SĂ SE IA MĂSURI DE PEDEPSIRE A CELOR VINOVAŢI DIN CADRUL CPS, IAR MAI APOI DE PUNERE DE ÎN DATĂ ÎN PLATĂ A CELOR PREJUDICIAŢI, ASTFEL CA LA URMĂTOAREA RECALCULARE A PENSIILOR, BAZA DE CALCUL SĂ INCLUDĂ ŞI ACESTE DREPTURI.

 3. bassil

  Sa vedem cum vor rezolva problema cu cei care i-au dat în judecată pentru 5 la sută.

 4. neacsum

  @Pompiliu,
  Asa cum am mai spus, pe unii ii intereseaza doar capra vecinului.Ori nu intelegi subiectul, ori te omoara grija altora, ori esti dirijat.

 5. bassil

  Pompiliu joaca.A fost foarte implicat în ultimul timp.

 6. Titi

  @neacsum, multumim pentru aceste informatii utile pentru toti pensionarii militari !
  Dupa cum se vede, la acest nivel se incearca sa fie impacata si capra si varza, si lucrurile sa ramana la fel, iar noi tot in pierdere !

 7. Pompiliu

  Bazil și Neacșu… Sunt sub acoperire….. De la secu…
  Ce v am spus eu mentalitatea comunista…
  Nu sunt de la nimeni..
  Am ieșit la pensie în 2019…
  Nu sunt UN MARE OFIȚER…
  Dar pot sa le dau clasa la mulți făcuți la apelul bocancilor….
  Cel puțin la calcule..
  La STRATEGII DE LUPTA LE KAS ÎNTÂIETATE…

 8. Pompiliu

  Dupa comentarii cred ca Basil este același cu Ein Stain de pe huhurez.com

 9. Nicolae

  Eu am spus in art.scris de @Mateiaşi.Nu stiu câţi a luat in seamã şi i-au interesat ce am spus.Pt.reinprospãtarea memoriei reiau pe scurt:
  Prin acest plx 199,se vrea repararea prostiilor fãcute de destepţii din minister cu privire la ciuntiri,inghetãri şi ale mãgãrii şi jongleli cu pensiile noastre,începute prin 2010 şi continuate in timp pâna astãzi.
  Tot prin acest proiect se vrea stoparea avântului militarilor care au câstigat in instanţe multe acţiuni cu privire la calculul SF raportat la SMin,fãrã sporuri,precum şi multe,multe altele,le stim bine.
  Şiii….tot prin acest proiect se arunca praf in ochii pen.milit.in schimb râmàne tot aşa, actualizare prin 202…toamna etc.
  Dacã proiectul acesta aflat în facere va ramâne aşa cum vor guleraţii,inseamnã cã politicul si-a dat din nou mâna cu aceştia in scopul bine stiut de toţi.
  Vom vedea!
  Chiar,ce rost are art.59^1?

 10. Pompiliu

  Și încă ceva…
  Dacă pe unii îi deranjează ce scriu eu pe aici… Pot sari peste…
  Si nu ma afectează dacă veți primi sau nu acei 5 % . Eu chiar va doresc sa primiți..
  Dar sa faceți o problema despre cei 5% mi se pare… Atatw timp cât a afectat în jur de 30 % din pensiile MAPN.

 11. neacsum

  @Pompiliu,
  Nu e vorba de deranj, spune fiecare ce gandeste si cum gandeste, atata vreme cat isi respecta colegii. problema este ca pozitia ta a fost aproape de fiecare data foarte aproape de cea… ofciala, poate si din cauza faptului ca ai stat mai mult pe langa cei care s-au „ocupat” de pensiile noastre. Dar oricat de legat ai fi de …cei pe care i-ai parasit abia acum un an, nu pot intelege cum de nu vezi ca aici nu e vorba de pretentiile sau pensiile unora sau altora ci de un furt in toata regula si indiferent daca iti place sau nu cine e pagubasul sau hotul, hotia e tot hotie. Eu nu am pledat niciodata pentru cresterea pensiilor sau venituri in plus, ci pentru respectarea drepturilor si a legislatiei. Tu insa daca vezi unul imbracat la 4 ace ca isi apara drepturile iidau peste nas, considerand ca are prea mult si nu ar trebui sa isi mai ceara si alte drepturi, iar daca unul imbracat in zdrente urla dupa un bun furat, ii dai dreptate, pentru ca e amarat.

 12. Nicolae

  @Pompiliu
  Aici,pe acest blog,admin,comentatori,cei care intrã citesc se informeazã,crezi d-ta cã-i intereseazã unele aspecte ce ţin de alte domenii,cã unul ar fi „X”,celãlalt „Y”,cã unul e mai bun ca celãlat sub aspectul unui anumit domeniu?
  Nu,d-le,oamenii sunt disperati in sensul ca acesti nemernici se joacã cu pensiile noastre de ani buni,le-au fãcut varzã in aceste încrengaturi de legi,hg-uri,oug-uri etc.Si o altã problemã este aceea cã nu se vrea indreptarea prostiilor fãcute tot de ei,prin emiterea unei legi simple,gen Anexa 2,sau art.unic postat pe blog Huhu Rezea.
  De ce? La asta trebuie rãspuns,nu la altele!

  PS//Ce am fost,nu mai suntem,acum suntem nişte simpli pensionari care ne luptãm de ani buni pt.dreptate.
  E bine ca unii ieşiţi mai de puţinã vreme,de prin 2016,sã comenteze şi sã facã bîzã stînd la umbra unei pensii duble,chiar triple,fata de cei ieşiţi în altã perioada pe legi diferite.

 13. bassil

  Nu Pompiliu draga,Bassil este Bassil.Hotia rămâne hoție și trebuie pedepsita.

 14. Nicolae

  Vãd,faptul cà,luptându-te pt.dreptate,se invoca cã,vezi Doamne,te legi de capra vecinului,nu d.lor,adevãrul trebuie spus întotdeauna,cã trebuie sã devenim la acelaşi nivel cu vecinul care are caprà,ci nu sa ne dorim sa-i moarã vecinului,sau sã moarã vecinul sa-i luãm capra,este alt aspect,dar nu in cazul nostru.
  Toţi am lucrat în acelaşi domeniu,am avut aceleaşi grade,funcţii,gradaţii,cum dracu,Doamne iartà,capra vecinului e grasà iar a noastrã stã sã cadã de slabã ce Este?
  Asta vãd eu,cum este cu povestea caprei vecinului.

 15. Pompiliu

  Domnule Neacșu.. Eu nu am lucrat la CPS și nici în minister…
  Însă în 2019 înainte sa ma hotărăsc sa ies la pensie deși datorita condițiilor de munca grupa 1 puteam sa ies puțin mai devreme.. Am început sa studiez legislația în vigoare sa vad cum ar fi mai favorabil pentru mine sa ies la pensie…
  Am analizat și posibilitatea de a mai rămâne în sistem încă 3 ani.. Timp în care pensia mea netă plafonata ar mai fi crescut cu încă 1050 lei bani în mână..
  Dar am preferat sa ies di sistem după 26ani și 7 luni în operativ.. Din care 24 ani grupa 1 și 1 an grupa2..
  Deși știam ca prin indexarile pensia mea va rămâne în urma fata de salariul colegilor am părăsit sistemul…

 16. Pompiliu

  Dar consider ca legea propusa ar fi buna dar cu aplicare imediată.. Adică în pensionar vechi sa ia aceeași pensie cu un militar /polițist care se pensionează azi… Prin echivalare dacă au avut aceeași funcție, grad, gradații, sporuri..
  Limitat la salariul net plus omm. Asta înseamnă actualizare la nivelul salariilor brute nete din 2020…

 17. Pompiliu

  Știți ce este corect în aplicarea legii în 2022.. În legea 153 dispar tot felul de sporuri acordate pe prietenie..
  Restul e poveste..

 18. Pompiliu

  Unii gen Kostas… Se plâng ca nu luam și noi ca magistrații 80% din brut….
  Aia.. Magistrații.. Iau pentru ca le permite legea 303…
  CCR NU A SPUS NICIODATĂ CA PENSIILE MAGISTRAȚILOR NU POT FI REDUSE LA NET ASA CUM S A ÎNTÂMPLAT CU TOATE CELELALTE PENSII SPECIALE ȘI MILITARE..
  CCR A SPUS CA LEGIUITORUL POATE SA STABILEASCĂ ÎN FUNCȚIE DE VENITURILE BUGETARE CARE ESTE PROCENTUL SAU SUMA SUPLIMENTARĂ PENTRU PENSIA SPECIALA…
  CU ALTE CUVINTE… DE MULT SE PUTEAU LIMITA ȘI PENSIILE MAGISTRAȚILOR LA NET DAU LA CÂT VREA LEGIUITORUL… CEL PUȚIN LA EI PE PARTEA DE LA BUGET..POATE CITEȘTE ȘI CINEVA DE LA CCR.

 19. Pompiliu

  Poate a-ți observat ca orice lege care îi afectează pe magistrați nu trece de CCR… De aceea în 2017 la oug 59 au fost excluși.. Și urmarea
  … Pensii de 19000 lei mult mai mari decât salariul net din activitate….
  Cum sa nu-ți dorești sa ieși la pensie… Mai treci și în avocatură… Msi găsești niște pensionari militari nemulțumiți… Și totul omerge ca o roată.. .

 20. iosif

  Dle Neacsu,

  Ati avea amabilitatea sa publicati integral materialul oferit de Curtea de Conturi? Cu antet si semnatura?

  Ar fi deosebit de util tuturor celor care au actiuni in Instante pe acest subiect, contribuind la decredibilizarea Paratilor…CPS uri, Comisii de Contestatii, Ministere, etc. in fata judecatorilor.

  Cu multumiri anticipate,

 21. Pompiliu

  Domnule Iosif…. Eu cred CA
  dumneavoastră . AȚI FOST INDUS ÎN Eroare… Manipulat.. ETC. DACĂ CEEA CE AI SCRIS PE HUHUREZ ESTE ADEVĂRAT ÎNSEAMNĂ CĂ TU NU ȘI PRIMIT NIMIC CONFORM LEGII 223 CA ȘI CUM AI FI FOST PENSIONAT PE INVALIDITATE. SAU MEDICAL…
  Nu cunosc prevederile legilor de pensie militară anterioara…. Daca în ele se prevedeau condiții mai bune…
  Mai Gândiți-vă și citiți exact ce scrie pe decizie…
  Și suplimentar țot ce poate fi de folos

 22. Pingback: Parlamentul nu ar trebui să valideze prin Pl x 199/2020 o eludare a Deciziei Curții de Conturi. – www.giurgiuonline.com

 23. pensionar cu vechi state

  In comentariul din 26 iulie 0.01 Pompiliu drege busuiocul .Scurt si la obiect.

 24. Puscasiuc Constantin

  Domnilor,
  Toata porcaria pe care a inceput de la Boc, Udrea, Basescu si a continuat cu Ciolos, Tanase (Vasilescu) si in ziua de azi cu PL-x -urile perfide, nu ar fi fost posibila daca in Romania Justitia si Curtea Constitutionala si-ar face datoria si ar fi in slujba adevarului si a legii. La fel, In institutiile statului sunt niste impostori care, ca in cazul de fata, nu isi fac datoria. Si la la Avocatul Poporului, desigur. Toate aceste ilegalitati si nedreptati au fost si sunt posibile numai cu complicitatea justitiei si a curtii constitutionale. Si, desigur a Parlamentului Romaniei care a inchis ochii la toate. Mii reclamatii fata de nedreptatea din domeniul pensiilor militare, mii de procese sunt respinse fara nici cea mai mica urma de dreptate si temeinicie legala. Si, acei indivizi fara frica de Dumnezeu(ce isi spun militari)de la CPS, stiu ca nimeni nu va face nimic pentru a pedepsii faradelegile lor. Si ca dovada abureala de fata a Curtii de conturi nu-i afecteaza. Poate insa bunul Dumnezeu ne va face dreptate. Ca nu-I mult pana si ei si noi vom fi acolo. Si acolo noi vom fi Justitia. Si nu-I vom ierta in veci.

 25. geofreeland

  Ceea ce se întâmplă cu pensiile militarilor, de fapt cu statutul militarilor, este o hărțuire perpetuă. Prin ’99, un amic îmi spunea „E ordin, trebuie terminată cu armata comunistă, o să vezi prigoana la care veți fi supuși!” Nu pot decât ai da dreptate. Necropolitică, un concept vizibil în toată lumea de azi, asmuțirea forțelor sociale și politice pentru impunerea dreptului la viață și moarte de către alții. Credeți că mai există ideea de partid la noi? Mai e democrație? Nu, e un scenariu impus la care au aderat toate partidele și care mimează un spectacol de păpuși. Actorii sunt bine plătiți. Presa, justiția, ong-urile, doctorii, poliția lu’ Coarnă, „aleșii” locali și parlamentari, nepotiștii din administrația statală…În curând se va schimba și în jurământul militar „să îmi apăr țara”. Nu prea concordă european.

 26. Susanu

  Am onoarea să vă salut si sa va multumesc din suflet pentru informatiile oferite.Urmaresc doar cele ce se derulează pe acest blog,imi sunt de ajutor și pentru toate acestea, încă o dată va multumesc și că ma rog sa fiti sănătoși și în putere să puteți termina toate bătăliile în vederea câștigării războiului. Adică, legea sa fie respectată pentru toată lumea. Bafta si noroc bun mereu.

 27. bassil

  Până la Dumnezeu,ne mănâncă sfinții.Dreptatea o putem face doar noi aici pe pământ

 28. neacsum

  @Pompiliu,
  Cum poti sa spui ca o lege care nu numai ca nu repara, dar chiar intareste furtul din pensiile pensionarilor este corecta?Domnii de la MApN au respins amendamentele privind actualizarea, revenirea la varianta originala a L223, si-au negat propriile propuneri ( cele bune, cum era pensia de referinta) si au introdus scoaterea indexarilor din actualizare, propunand ca acestea sa fie platite numai in anul in care au fost acordate, fara a mai fi mentinute ulterior. Aceasta este forma sub care va fi acceptata legea, iar dumneata spui ca e buna. Repet, cu parere de rau, e ceva in neregula daca poti admite asa ceva.
  @Nicolae,
  Eu cand am spus ca unii sunt interesati mai mult de capra altuia, ma refeream exact la acest gen de comentarii, care se leaga de pensiile unora, ale altora, de diferite categorii de pensionari, fara sa isi vada de propriile pensii si interese, de modul in care le sunt calcate in picioare.
  @Iosif,
  Am incercat sa postez aici paginile in JPG, dar nu mi le-a acceptat , nu stiu de ce. O sa mai incerc si daca nu reusesc, le voi pune pe facebook, sau, ti le trimit pe mail, cu conditia sa am adresa ta de mail.

 29. neacsum

  @Susanu,
  Nu ai lucrat la 47? Nu am fost impreuna la Breaza cu teristii?

 30. neacsum

  @Iosif, am postat documentul pe pagina mea de facebook.

 31. geofreeland

  @Neacșu Corect! La români, genetic, capra vecinului a fost mai grasă. A mea, nehrănită și răpănoasă, nu contează, filozofic mă frământă de ce a vecinului e mai grasă, că așa se vede prin gaura din gard! Și urlu-n gura mare să-i slăbească animalul vecinului c-așa e normal, să fie la fel la toți. Mentalitate comunistă sau sărăcie la cerebel, un fel de ba, p-a mă-sii!

 32. neacsum

  @Geofreeland,
  Da, constat ca colegii nostri depun eforturi infinit mai mari dar inutile pentru a comenta , ca altceva nu pot face, pensiile altora, decat pentru a-si apara propriile drepturi si a incerca macar sa faca ceva efectiv pentru ei.

 33. geofreeland

  În concluzie, care sunt acele nereguli constatate? Curtea „recomandă” și „entitățile” controlate pot contesta, pot exprima obiecții și alte chestii. Până la urmă, cu ce se ocupă Curtea asta? Că au ăia lefuri grele…Adică ăia, controlorii Curții sunt ca și controlorii CFR? Că și ăia cad la pace, doar sunt „nași”.

 34. Titi

  @Geo, cel mai bine stie Nea Nicu Votcaroiu, doar a detinut timp de 10 ani functia de Presedinte al Curtii de Conturi…:)).

Statistici T5