Alte propuneri la proiectul de statut-NABUCCO

Categoria Despre Armata


Am ajuns în posesia  unor alte observații și propuneri la proiectul de statut al cadrelor militare, propuneri venite (și trimise spre consultare și folosire  domnului general George  Spiridonescu, șeful DGMRU cel care a păstorit proiectul postat spre transparență) din câte am înțeles, dinspre partea activă a armatei. Dacă e așa, e un semn bun, înseamnă că ”Marea Mută” mai are capete care gândesc și voci care se fac auzite (chiar și numai în interior) deci armata încă nu ș-a pierdut toți oamenii verticali. Partea proastă este că aceste voci sunt acoperite de ”corul robilor”și deciziile ignoranților din conducerea armatei. Am zis robilor? Cred ca am vrut să spun orbilor, dar merge și așa.  Având în vedere faptul că inițiatorul acestui proiect a considerat în motivarea proiectului că acesta NU TREBUIE ÎMPĂRTĂȘIT ȘI CONSULTAT CU MEDIUL ASOCIATIV, mă întreb dacă se mai impune păstrarea domniei sale ca șef de proiect și poate chiar dacă o astfel de direcție, orientare, optică,  dată chiar de șeful DGMRU  este benefică armatei și dacă nu, poate trebuie schimbată DIRECȚIA. Dacă asociațiile nu au dreptul legal să se amestece în activitatea de conducere a MApN, eu pe persoana fizică îmi pot exprima opinia că o astfel de optică și abordare a șefului DGMRU este nocivă cadrelor militare și armatei și poate ar fi necesară trecerea domnului general în a doua categorie din cele prevăzute în art 1 alin 2 din proiectul spoit de domnia sa, că pictat nu se poate spune. Poate din noua poziție ar vedea altfel problemele. Este rușinos ca însuși șeful cadrelor armatei să considere că a consulta cadrele militare în aspecte privind cariera lor, este inoportun.Crede cumva că deține adevărul absolut și orice altă opinie este inutilă? Se crede cumva (unicul) DUMNEZEU? Îi aduc la cunoștință că există și religii politeiste. Acest punct de vedere justifică și explică și pumnul în gură propus la art 16. LA LOC COMANDA DOMNULE GENERAL! Dacă ministrul este de acord  și menține (oameni cu) asemenea practici, atunci ne-am dus pe copcă. Îl așteptăm pe domnul general în mediul asociativ și poate mai ia câțiva ”colegi de principii” cu dânsul.

Am înțeles că și unele asociații ale militarilor au început să se implice în analizarea proiectului. Astfel:

AORR deja a stabilit și creionat dacă nu cumva și trimis un set de propuneri.

ANCMRR  acum se află în plină campanie de ”strângere de sugestii și propuneri” speriată de cele ce au citit pe diverse pagini de socializare, să nu zică cotizanții că nu fac nimic.

LADPM acum s-a trezit, după ce trecuse deja faza de înaintare a propunerilor și  în comunicatul nr 27/23.06.2021,  pe pagina domnului secretar general informează că” există în spațiul virtual informația că se lucrează la un nou statut” și cere să fie lăsați militarii (care, nu se spune, probabil cei din conducerea LADPM) să se ocupe de statut. Asta după ce primul termen stabilit pentru trimiterea de propuneri era deja în ultima zi. Dar astăzi, după ce termenul a fost prelungit, s-a dat jos din pat și domnul general Nicolae  Gropan și constată  pe una din multele sale pagini personale, când s-a spart bâlciul, că se comite un ”GRAV ATENTAT LA CONSTITUTIA ROMANIEI SI LA CAPACITATEA DE APARARE A TARII”. Când mai este o săptămână și trece și al doilea termen  de trimis propuneri, domnul general  ne anunță că dezamagit si furios, dar si atat de ingandurat de soarta Armatei Romaniei (și eu care mă gândesc la incat pe moment ma opresc aici. Voi reveni cu o analiza mai amanuntita, sper de interes pentru ,,SCLAVII ROMANIEI”.

BRAVOOOOOO!!!

Nene Iancule, ai fost depășit!

Așa taică, la somn, timpul trece, pensia merge, noi cu spor dormim! Rog pe cei din apropiere să trezească conducerea asociației după ce se votează legea, să vină și ea cu o analiză și propuneri de modificare.

SCMD așa cum ne-a obișnuit, se ocupă de vagoane,  probabil domnul Dogaru vrea să își tragă  o cale ferată prin fața reședinței.În ceea ce privește proiectul, așa cum ne-a obișnuit la  toate celelalte proiecte,  așteaptă ca acesta să între în procedură legislativă și să fie votat de cel puțin o Cameră ca apoi să sară în sus și să spună că are și el un cuvânt de spus și să propună greve și proteste la care să i se alăture toată suflarea.

Aceasta este rezerva armatei.

Revenind la propuneri, mai vreau să adaug că le voi posta așa cum le-am primit, chiar dacă unele coincid cu cele sesizate de mine, tocmai pentru a vedea că sunt puncte de vedere si observații împărtășite. Sugerez tuturor asociațiilor să își posteze propunerile pentru a fi mai ușor de discutat pe marginea lor, ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ, când va fi organizată dezbaterea publică, deoarece sunt propuneri pentru STATUTUL CADRELOR MILITARE nu pentru statutele asociațiilor.

Iată propunerile:

Urmare a analizei proiectului legii privind Statutul Cadrelor Militare, postat în transparență decizională vă transmit următoarele observații:

 La art. 1 al.  (1) – ordinea enumerării nu este una logică (eg: dobândirea statutului, modul de exercitare a profesiei etc);

La art. 6 al. (1) și (2) – Eliminarea unui grad de MM sau de subofițer nu face decât să demotiveze deoarece poate atinge apogeul carierei la vârsta de 46 de ani în condițiile în care iese la pensie la 60 de ani;

  La art. 6 al. (3) – propunere modificare formulă de explicare a gradelor generalilor, eventual cu notă de subsol la ”general de brigadă[1]” etc.;

  La art. 6 al. (5) modificat în ”… demnitari ai statului român, fără a beneficia de dreptul la cabinetul demnitarului.”;

La art. 10 al. (2) trebuie eliminat ”domeniilor funcționale de sprijin” deoarece a cauzat cea mai mare hemoragie de personal cu grade de ofiter superior de la structura de forte catre directiile centrale deoarece nu trebuie indeplinite nici un fel de criterii de arma si specialitate militara si, mai ales, nu trebuie MC; 

  La art. 11 al. (1) litera g) ”…demnitatea celorlalți;” este evaziv. (militari sau toți cetățenii?)

 La art. 11 al. (1) litera l) ar trebui împărțite în două: ”să-și perfecționeze pregătirea…..” și altă literă ”să asigure instruirea…..” deoarece sunt două chestii distincte;

 La art. 13 al. (3) litera a) foarte largă exprimarea – Dacă divorțează doar ca să devină o familie mono-parentală?

 La art. 13 al. (3) litera c)  propunere reformulare – ”surori majori”

  La art. 13 al. (3) litera c) ”lucrează în străinătate” – un criteriu ușor de folosit;

  La art. 13 al. (3) litera f) sugerez folosirea aceleiași sintagme în tot documentul;

  La art. 14 al. (1) litera a) trebuie eliminat ”ori sindicale” – poate este cazul să reconsiderăm această precizare, având în vedere că am rămas singurii cetățeni care nu ne putem apăra drepturile și nici cei care ar trebui să ni le apere nu o fac, dimpotrivă;

La art. 14 al. (1) și al. (2) și art. 15 (1) trebuie reformulate după un model occidental, asa cum este reglementat pentru militarii SUA, cum ar fi:

o  Militarilor activi le este permisă, în afara serviciului, exprimarea opiniilor personale referitoare la candidații la funcții politice, pot dona sume de bani pentru campania unui candidat, pot semna pe listele de susținere a unui candidat și pot participa la evenimente cu caracter politic ca spectatori.

o  Militarii activi nu pot participa în activități de propagandă politică, nu pot strânge donații pentru un candidat sau partid politic și nu pot lua cuvântul în cadrul evenimentelor cu caracter politic.

o  Militarilor activi și celor în rezervă le este interzis portul uniformei militare la evenimente cu caracter politic.

  La art. 14 al. (2) litera d)  – ”raporturi ierarhice nemijlocite cu soția….” trebuie     clarificat că prin raporturi ierarhice nemijlocite se înțelege ce scrie la noi în regulamente referitor la comandantul nemijlocit, nu la cei direcți…;

La art. 15 al. (1) litera a) trebuie eliminată sintagma ”…sau în spațiul public”, deoarece toată social-media este spațiu public;

 La art. 15 al. (4) litera c) trebuie adăugat ”în condițiile”;

  La art. 28 al. (1) propun introducerea ”promovarea în funcție”;

 La art. 28 al. (1) litera a) propunere adăugare ”…în mod excepțional, în caz de război”;

  La art. 28 al. (1) litera b) propunere adăugare ”…înainte de termen, în caz de război”;

 La art. 30 al. (1) ”…fapta săvârșită cu vinovăție…” – necesită consecvență cu art.75 al. (1) literele j) și k) ”…cu intenție… ” și  ” ….din culpă…. ”;

La art. 46 al. (1) litera b) și litera c) – trebuie introdusă obligativitatea absolvirii unui curs militar de minimum 6 luni;

  La art. 47 al. (2) – trebuie introdusă obligativitatea absolvirii unui curs militar de minimum 6 luni;

La art. 48 al. (2) – trebuie introdusă obligativitatea absolvirii unui curs militar de minimum 6 luni;

  La art. 52 al. (2) – ”… cu grade egale sau mai mari față de cele pe care le au… ” – ? – (1- 2 grade);

La art. 53 al. (1) – ”…10 ani… ” – propunere: toți același număr de ani (ceilalți – cel puțin 5 ani);

  La art. 54 al. (1) – propunere: 180 zile;

  La art. 59 al. (4) – propunere: 2 ani;

  La art. 60 al. (2) – propunere: împuternicirea folosită doar ca excepție, cel mult        6 luni și organizarea concursului pe postul respectiv cât mai curând posibil;

  La art. 64 litera d) – propunere de eliminare, ca urmare a obligativității sistemului de o oferi un post similar celui avut înainte de plecare, în condițiile în care se cunoaște cu precizie durata mandatului;

 La art. 67 al. (2) – ambiguu – ????

  La art. 70 al. (1) litera b) – propunere modificare: ”…în baza aprobării prealabile…” cu ”….. la inițiativa…. ”;

La art. 70 al. (5) – dacă nu se face paragraf separat pentru MPS, trebuie eliminat ”…sau să le pună la dispoziție în vederea încadrării”;

 La art. 75 al. (1) litera n) – ”când încalcă prevederile art.14” trebuie modificat parțial deoarece art.14 al (2) litera d), referitor la ”raporturi ierarhice nemijlocite cu soțul/soția….”. Această situație este generată de instituția care a emis ordinele de numire, nu de persoanele în cauză;

  La art. 75 al. (2) litera b) – de eliminat din text ”și n)”

  La art. 77 al. (2) – trebuie incluse neapărat și MPS;

  La art. 78 al. (1) – ”…vârsta standard de pensionare prevăzută de lege” – prea evaziv și nu reflectă reducerea vârstei de pensionare pentru militari comparativ cu civilii;

  La art. 78 al. (2) – ”…până la uniformizarea vârstei standard de pensionare…” – evaziv/ în ce sens?;

  La art. 79 al. (3) – propunere modificare: ”…solde de funcție…” cu ”..solde brute.. ”;

  La art. 85 al. (1) litera a) – propunere eliminare ca urmare a faptului că această prevedere duce la control politic (comisia de selecție nr.1 decide cu privire la acest aspect, ministrul este obligat să pună în aplicare decizia);

 La art. 87 al. (3) – propunere eliminare alineat;

 La art. 90 – propunere eliminare integrală;

  La art. 91 – propunere eliminare integrală;

  La art. 93 al. (1)  – propunere modificare: ”…pot fi înaintate…” cu ”..vor fi înaintate..”;

  La art. 93 al. (2)  – propunere modificare: ”…li se poate acorda…” cu ”..li se acordă..”;

 La art. 97 al. (2)  – propunere adăugare: stagiul minim în grad  – colonel – 3-5 ani, general – 2 ani, cu excepția generalilor locotenenți;

  La art. 102 al. (2)  – propunere eliminare ”…NESATISFĂCĂTOR…” – contravine art. 75 al (1), litera i);

  La art. 113 al (2) – propunere eliminare integrală;

  La art. 123 al (5) – de analizat dacă au dreptul….;

  La art. 124 al. (1)  – propunere eliminare: ”…până la gradul corespunzător funcției în care sunt repartizate în planul de mobilizare…”;

La art. 124 al (2) – propunere eliminare integrală;

 La art. 124 al (6) – propunere eliminare integrală (vezi propunere art.93 al (2)).

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

5 Raspunsuri la Alte propuneri la proiectul de statut-NABUCCO

 1. geofreeland

  Cu mândrie, prin presă se gratula actualul ministru cu titulatura de „Eroul de la Nassiriya”. Deci eroi pot fi și în viață, nu numai cei care au făcut jertfa supremă, onorați de Ziua Eroilor, „Presărați pe-a lor morminte…”. Și ar fi normal a se acorda prin statut acest titlu pentru cei care s-au distins prin fapte de arme cruciale, realizări excepționale sau au făcut dovada unui geniu militar. Până și comuniștii aveau „eroi ai muncii socialiste”. Cert e că realitatea va confirma că armata e plină de eroi în viață pe care noi nu-i știm încă.

 2. Probabil unele specimene sau exemplare de acest gen cred ca nu vor ajunge la pensie niciodata sau ca aceste acte normative se vor aplica doar pana la iesirea lor la pensie, iar atunci cand se va apropia data pensionarii lor vor adopta ceva favorabil numai pentru ei!!!!!

 3. Astfel de specimene sau exemplare cred ca aceste acte normative nu ii vor afecta si ca atunci cand vor ieși la pensie se va adopta si ceva favorabil pentru ei ca au meritat la cate au făcut pentru acestminister!!’

 4. neacsum

  Vad ca abunda comentariile si propunerile rezervistilor. La asa interes manifestat de rezervisti pe marginea proiectului, asa statut. Ne meritam ..statutul.

 5. Dl. admin., aveți un răspuns de la DGMRU privind propunerile, observațiile și disponibilitatea organizării unor întâlniri cu asociațiile cadrelor militare în rezervă și retragere (chiar toate ???).
  https://sg.mapn.ro/app/webroot/files/project/ANUN%C8%9A%20IMPORTANT.pdf

Statistici T5