De constitutio

Categoria Despre Armata


Plata în natură

Pe paginile unor ziare mai mult sau mai puțin serioase dar și pe paginile de socializare a apărut o știre care se voia de interes cel putin juridic. Concret, pe diferite surse suntem informați că in Spania,  Curtea Constituționala a admis sau decis că datoriile  în bani pot fi plătite cu prestări servicii sexuale, mai concret sex oral, sau plăcuțe suedeze, pentru cei care nu cunosc termenul consacrat. Pe lângă faptul că știrea este o prostie care ține mai mult de cancan decât de justiție, mai este și răstălmăcită sau interpretată după cum îl duce mintea pe fiecare. Pe scurt, o doamnă a ajuns în fața CC a Spaniei solicitând sprijin pentru că un cumnat i-a acordat un împrumut și în schimbul lui, probabil mai târziu i-a cerut să îl plătească prin sex oral. Nu intru în amănunt, câți bani, câte rate, etc e lipsit de relevanță. Important este că CCS a respins cererea pe motiv că nu face obiectul Curții, cererea nefiind bazată printr-un articol constitutional. Răspuns corect. Nu știu cum au interpretat spaniolii, dar românii s-au grăbit să tragă concluzia că -vezi Doamne- CCS a menținut sau introdus plata datoriilor prin … UE. Nimic mai absurd. Nu aduc în discuție sențința instanței de judecată, dar CCS a răspuns corect, pentru că niciun articol din Constituția Spaniei nu prevede modul în care pot sau nu pot fi plătite datoriile. Asta ține de contractual sau înțelegerea făcuta între datornic și creditor. Cu atât mai mult nu înțeleg reacția românului care a sărit în sus, cu cât la noi astfel de metode de plată sunt deja consecrate și nu s-a sesizat nimeni, ba, unii ”datornici” , ca să aplic politica de gen, plătesc în acest mod chiar înainte de a primi creditul, iar creditul a luat forma unui post pe la o regie, o primărie, un consiliu , un AGA, un minister, un fotoliu parlamentar, etc. Nu dau exemple, cred că fiecare știe măcar unul. Aștept să se oficializeze și plata datoriilor bancare prin această procedură și poate inființez o firmă de specialitate, sau o bancă, mă mai gândesc.

Lăsând gluma la o parte, subiectul nu merita scos pe piață, dar l-am abordat pentru că are o legătură de ”jurisprudență” cu o cauză comună pensionarilor militari care ( în paranteză fie spus) primesc pensiile cam în acest mod, adică în loc să își primească drepturile legale, normale,  primesc … ce a cerut cumnatul.

Prostie de trei stele

Spuneam în articolul ”cizme cu cuie în talpă” că unele asociații din graba de a arăta că apără drepturile cotizanților au trimis niște sesizări nu doar prost întocmite ci și păguboase,  către Avocatul Poporului privind prevederile OUG 130/ 2021.La unele din ele prostia e fără margini, ajungând să amestece în aceeași solicitare aspecte prevăzute în legi diferite care nu aveau nicio legătura cu OUG 130 sau cu problema ridicată. Nu mai exemplific, constat doar că Einstein avea dreptate, prostia e  infinită. Dar și Țuțea avea dreptate.

După ce mi-am expus părerile privind acele solicitări pe paginile asociațiilor  militare sau ale unor militari sau grupuri cazone pe facebook, au apărut comentarii. Unul din ele aparținea unui coleg de la o altă asociație, pomenită de mine în primul articol ca fiind una din cele care prin o intervenție similară la CCR a îngropat definitiv posibilitatea protejării pensiilor militare. Era vorba de AORR. Colegul care a comentat a mulțumit pentru precizările făcute și a menționat că se lucrează la o altă solicitare, din partea AORR, care va ține cont de .. greșelile celorlalte.

Am așteptat cu … teamă, recunosc, sesizarea și în sfârșit a apărut. Nu o redau aici pentru că nu merită popularizarea prostiei. Vreau să spun doar că aceasta conține, pe lângă singurul punct valabil și care trebuia menționat, și multe alte absurdități :

 1. Deși sesizarea este făcută la adresa OUG 130/2021, în cerere se face trimitere la prevederi și drepturi stabilite în alte legi, ceea ce este o prostie. Creșterea punctului de pensie nu are nicio legătură cu indexarea;  
 2. AORR susține și ea prostia conform căreia plata CASS de către pensionarii militari este neconstituțională, precizând că pretenția sa se bazează pe art. 118 alin. (2) din Constituția României. Ce prevede art 118(2) din Constituție de fapt? Iată ce scrie: (2) Structura sistemului naţional de apărare, pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare, precum şi statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică.” Ce treabă are asta cu CASS?  ????  În continuare,AORR susține, sau insinuează că Legea 80 ar fi cea care stabilește structura sistemului național de apărare deci prevederile ei, inclusiv art 23, alin 1 (a) ar fi ”constituționale”. Rar mi-a fost dat să aud o mai mare gogomănie susținută de un general al armatei române, căci documentul este semnat de domnul general locotenent (?????) Virgil Bălăceanu. Domnul general  Bălăceanu o fi expert în propaganda tv și grupuri de lucru, dar habar nu are că există Legea 45/1994 unde la capitolul II întâlnim ”Structura Sistemului Național de Apărare și că mai există și legea 346/2006 iar art. 118 alin 2 din Constituție, la ele face referință, deci invocarea acelui articol constitutional este doar o găselniță nereușită, de a dovedi că cererea lor are în vedere un articol al Constituției. Poate membrii de asociație sau alți rezerviști ar înghiți gălușca, dar oricine știe să citească ,indifferent de intențiile și sentimentele sale față de militari va admite că nu se pupa solicitarea pe această speță, cu CONSTIUTUȚIA dar art .118(2) nu se referă la LEGEA  801995, CARE ESTE Statutul Cadrelor Militare,  ci  la LEGEA  45 1994, LEGEA APĂRĂRII NAȚIONALE CARE ARE LA CAPITOLUL 3 PREVEDERI PRIVIND SISTEMUL NAȚIONAL DE APĂRARE. Chiar dacă prevederile art 118 ar fi făcut referire la Legea 80, o simplă pomenire a legii nu însemna că prevederile ei sunt constituționale.  Deci cererea va fi respinsă , pe același temei ca și cererea cumnatei : NU EXISTĂ NICIO PREVEDERE CONSTITUȚIONALĂ CARE SĂ AIBĂ LEGĂTURĂ CU SESIZAREA. Domnul general crede că poate păcăli Avocatul Poporului,  cum îi  păcălește pe rezerviști.
 3. Am mai spus și repet, art 230(3) din legea 95/2006, spune: (3) Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond, în condiţiile
  contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în
  condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
  .” Așadar acest subiect nu are ce căuta în cererea nimănui ca sesizare a CCR. Dacă vrem să arătăm că facem ceva, nu avem decât să mimăm ce vrem, dar cu riscurile de a păți ce am mai pățit.
 4. În cel mai fericit caz această pretenție va fi respinsă dar mă tem că întreaga solicitare și toate celelalte identice vor fi respinse  din caua prezenței acestor absurdități.
 5. Sesizarea  mai face referire la controlul Curții de Conturi și procesul dintre CC și CPS, care nu au nicio legăturp cu OUG 130/2021 DECI ÎNCĂ UN MOTIV CA SESIZAREA SĂ NU FIE ADMISĂ DE AVOCATUL POPORULUI.
 6. În motivele de sesizare se găsește și o mențiune privind PLX 199, care de fapt  sună a rugăminte ca aceasta să fie repusă în procesul legislativ fapt ce depășește atribuțiunile Avocatului Poporului putând fi interpretată ca un amestec al acestuia în procesul legislativ ceea ce ar încălca principiul separării puterilor în stat.
 7. Mai sunt menționate și alte acte legislative care nu au efectiv legătură cu OUG 130/2021, cum ar fi Ordonanțele 57 și 59.
 8. Culmea prostiei însă o constituie insistența în susținerea acestor aberații concomitent cu admiterea și aducerea în discuție a unor decizii ale CCR care prevăd că unele cereri, printre care și acordarea salariilor compensatorii au fost soluționate negativ:  ” Chiar dacă atât Curtea Constituțională a României, cât și Înalta Curte de Casație și Justiție au decis inițial că aceste indemnizații nu se înscriu în sfera drepturilor fundamentale…”Trebuie să fii complet dus cu mintea, ca să mergi în fața Avocatului Poporului să îi ceri să sesizeze CCR pe o speță pe care aceasta deja s-a pronunțat. Cine crede că o astfel de sesizare va fi acceptată este un mare idiot. O asemenea cerere nu va duce nicăieri și îmi întărește convingerea că e făcută doar pentru ”a se face că face” de către inițiator. Ori nu a învățat nimic din greșelile celorlalți, ori își bate joc de rezerviști.

SINGURA  PLÂNGERE CARE AR PUTEA FI ADMISĂ DE CĂTRE AVOCATUL POPORULUI ȘI DE CĂTRE CCR, ESTE CEA PRIVIND INDEXAREA  DIFERITĂ A PENSIONARILOR  DINN CADRUL ACELEIAȘI CATEGORII PROFESIONALE, CARE SE AFLĂ ÎN ACELEAȘI CONDIȚII JURIDICE ȘI LEGISLATIVE, RESPECTIV INDEXAREA DIFERITĂ, DE 2,6 %, RESPECTIV 10% LA MILITARI. Atât și nimic mai mult. Toate celelalte sunt poezii care se constituie în piedici în acceptarea sesizării.

Sesizarea trebuie să se refere strict la OUG 130 dacă mai sunt și alte nemulțumiri, ele trebuiesc cuprinse în alte sesizări, fiecare sesizare cu obiectul ei. Ceea ce a făcut AORR și celelalte asociații care au mers pe aceeași prostie, va face  rău și nu bine, pentru că sunt prost întocmite, așa cum am demostrat.

În final, sesizarea domnului general se încheie cu o altă prostie. Acesta menționează că  sesizarea se întemeiază pe prevederile art  7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Ce conține acest articol ? La punctul 1, acest articol spune : (1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului, poate introduce plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.” Deci acest articol si paragraf arată că cineva se poate adresa, ÎNAINTE DE A SE ADRESA INSTANȚELOR pe un subiect de contencios administrativ, autorităților emitente sau autorităților ierarhic superioare pentru soluționarea cauzei, în termen de 30 de zile de la emiterea actului. Este avocatul poporului organ emitent sau autoritate superioară? NU! Atunci pe ce s-a întemeiat  sesizarea domnului general? Pe nimic.

La paragraful 5  al aceluiași articol se specifică faptul că În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe sau al acțiunilor îndreptate împotriva actelor administrative care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil și au produs efecte juridice, precum și în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.”

Acest articol însă nu poate sta la baza sesizării AORR PENTRU CĂ NU SE AFLĂ ÎN NICI UNA DIN POZIȚIILE MENȚIONATE DE ARTICOL,  ci la baza unei eventuale acțiuni a Avocatului Poporului. Ori a-i spune doamnei Weber ce drepturi are ca avocat al poporului este o mare gafă, dar la domnul Bălăceanu nu mă miră.

Așadar, exceptând sesizarea privind neconstitutionalitatea indexării diferite a MILITARILOR  cu pensii până în 2500 față de cei cu pensii peste 2500 lei, TOTUL ESTE O PROSTIE DE 3 STELE.

 Domnul general Bălăceanu va avea soarta cumnatei pentru că a făcut aceeași greșeală, a făcut o plângere pe niște pretenții absurde și fapte neconținute în Constituție bazându-și sesizarea pe prevederi de lege care nu i se aplică.   

https://aorr.org.ro/2022/01/03/sesizare-referitoare-la-oug-130-2021/

https://aorr.org.ro/wpwebsite/wp-content/uploads/2022/01/AORR_Sezizare-AvP_OUG130.pdf

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4143

https://www.constitutiaromaniei.ro/art-118-fortele-armate/

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/102622

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/249252

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

3 Raspunsuri la De constitutio

 1. geofreeland

  Ca în zilele TVR-libere, „Mircea, fă-te că lucrezi!”. Am o carte BPT, cu 1000 de proverbe românești și răsfoind-o am găsit potriveala cu demersul AORR în vreo 30 de savuroase proverbe pe care nu le pomenesc din decență pentru semnatarul demersului plângăcios specific unui copil că i s-a spart mingea.

 2. neacsum

  Magistrații, asa cum spuneam, vor iesi nesifonati din taxarea CASS a pensiilor peste 4000, pentru ca si-au negociat cu guvernul cresterea salariilor si deci si a pensiilor, pentru ca la ei se actualizeaza imediat pensia, in asa fel incat nu numai ca nu vor pierde, dar vor si castiga la pensie. Sa nu uitam ca in 2016 pensia medie in justitie era de 5000 lei iar acuma depaseste 20000. Deci a crescut cu câte 5000 pe an, iar acum creste iarasi. Oare cat reprezinta 20% din 20000, ca eu nu stiu.
  Acuma magistrații nu vor da castig de cauza in instante militarilor, iar guvernul poate sa ne jupoie in continuare cum vor muschii partidelor aflate la guvernare.

  Dar stati linistiti tovarasi, liderii nostri vor mai face o sesizare inutila la avocatul poporului pentru a fi trimisa la CCR.

 3. Magistratii sunt privelegiatii sisyenului bugetar de stat atat activii cat si pensionarii!!!! Aparatorii magistratilor sunt CCR si politrucii!!!!Aceasta situatie exista deoarece atat in CCR cat si in randul politrucilor din Parlament exista un numar foarte mare de fosti magistrati care ii reprezinta si care voteaza si isi sustin practic cu ambele maini drepturile magistratilor activi si pensionati!!!! In concluzie garantarea drepturilor magistratilor sunt garantate tot de magistratii din cadrul CCR si politrucii din Parlament!!! Oare nimeni nu costata conflictul de interese savarsit permanent de acestia, normal ca nu, ca doar nu s-or sesiza din oficiu magistratii cu privire la savarsirea unor astfel de infractiuni??? Vorba ceea Corb la Corb nu isi scoate ochii!!!

Statistici T5