Nașul și consilierii

Categoria Despre Armata


Conform DEX, termenul Consilier are 3 înțelesuri : ” 1. Sfătuitor, sfetnic. 2. Specialist care rezolvă problemele deosebite dintr-un anumit domeniu. 3. Titlu al unor funcționari din înaltele instanțe de judecată sau de verificare.”

În data de 15.02.2022 în Minitorul Oficial a apărut Ordinul M.25 din 07.02.2022 al MApN privind organizarea și funcționarea Consiliului de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere. Pentru că textul ordinului și regulamentul de funcționare nu depășesc o pagină le voi posta aici ” pentru ca să se vadă”, vorba lui Antonescu.

”Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 38 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor art. 51 din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Articolul 1 Se înființează Consiliul de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere, ale cărui organizare și funcționare sunt stabilite în regulamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.46/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului consultativ al militarilor în rezervă și în retragere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 29 martie 2019.

Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naționale,
Vasile Dîncu

 București, 7 februarie 2022.Nr. M.25.

ANEXĂ

Articolul 1 Consiliul de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere, denumit în continuare Consiliul, își desfășoară activitatea ca organ consultativ în scopul asigurării ministrului apărării naționale a consultanței de specialitate în domeniile de interes specifice militarilor în rezervă și în retragere.

Articolul 2 Consiliul funcționează la nivelul Cabinetului ministrului, pe lângă structura de consilieri ai ministrului apărării naționale, activitatea sa fiind coordonată de către un consilier desemnat de ministrul apărării naționale.

Articolul 3

 • (1)Consiliul este compus din militari trecuți în rezervă sau în retragere din Ministerul Apărării Naționale, recunoscuți pentru expertiza și experiența lor în domeniile de interes specifice.
 • (2) Consiliul este format din câte un reprezentant al asociațiilor și fundațiilor care au dobândit statutul de utilitate publică și care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale și un reprezentant desemnat prin acordul celorlalte asociații și fundații care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale instituției militare.
 • (3) La ședințele Consiliului, din partea instituției militare participă consilierul prevăzut la art. 2, precum și reprezentanții următoarelor structuri: Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Direcția generală financiar-contabilă, Direcția generală juridică, Direcția informare și relații publice și Casa de pensii sectorială.
 • (4) Participarea membrilor Consiliului la ședințe este opțională și neremunerată.(5) Consiliul își desfășoară activitatea în prezența a minimum jumătate plus unu din numărul total de membri.

Articolul 4 Asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) transmit reprezentanții desemnați să facă parte din Consiliu anual, până la data de 31 martie, la Direcția pentru relația cu Parlamentul.

Articolul 5 Accesul la informațiile vehiculate în cadrul Consiliului se face cu respectarea prevederilor actelor normative din domeniul informațiilor clasificate.

Privind amplitudinea, numărul de articole necesare pentru a acoperi toate aspectele legate de problemele militarilor în rezervă și în retragere, pe care acest act le cuprinde nu poți trage decât o concluzie : ESTE O MARE BĂTAIE DE JOC LA ADRESA PROBLEMELOR CU CARE SE CONFRUNTĂ MILITARII LA PENSIE.

Dacă întrăm în amănunt, constatăm însă că nu este doar o bătaie de joc este o umilire, o lipsă de respect, o desconsiderare și un sictir, cum nici Olguța, sau Vasilcoiu nu au îndrăznit să încerce la adresa pensionarilor militari.

Origini

Să încep prin modul în care a fost conceput, emis și aprobat acest document.

 1. În data de 20 ianuarie,  la ”cererea expresă” a LADPM la sediul MApN are loc o întâlnire între conducerea respectivei asociații și o echipă din conducerea MApN, condusă de ministrul Dâncu. Cu această ocazie, ministrul Dâncu, care spune pe unde poate că e ”în permanență legătură cu  reprezentanții asociațiilor rezerviștilor” îl anunță pe domnul general Gropan că a luat decizia să desființeze Consiliul Consultativ înființat pe vremea lui Leș și să înființeze o comisie de mediere, fără a spune ce va media această echipă, fără a spune nimic, dar absolut nimic despre rolul scopul, componența și activitatea acestei comisii. Citez din comunicatul de a doua zi al domnului general Gropan : Domnul ministru ne-a prezentat din preocuparile domniei sale, precizand ca in locul Consiliului consultativ dansul intentioneaza infiintarea unui consiliu de mediere. Personal sustin acest demers , tinand cont de ce s-a intramplat pana acum, adica zero efecte al consiliului cu atat mai mult cu cat el devenise doar un simplu text neluat in seama de nimeni si etimologic si practic medierea fiind o actiune mai dedicata si mai practica.”  Așa au fost puse bazele acestui proiect, cu ”acordul reprezentanților rezerviștilor”.
 2. Pe data de 07.02.2022, deci la 3 săptămâni de la momentul în care ministrul Dâncu își făcea public proiectul,Ordinul de ministru era semnat. Dacă Ciucă ar fi semnat la fel de repede OUG privind modificarea L223 în noiembrie 2019, așa cum fusese agreată cu Forumul, acuma defilam. Dar cum doar iarba rea nu piere și mai și năpădește culturile, uite că acea OUG a rămas la faza de discuții iar proiectul lui Dîncu a crescut mare.
 3. De la data de 20.01, până la emiterea ordinului, proiectul nu a făcut cunoștință cu nimeni altcineva din afara grupului de ”consilieri și specialiști” ai MApN, nu a fost în transparență decizională, nu a fost împărtășit nimănui.
 4. Pe data de 15.02.2022, apare în MO nr. 149, PENTRU PRIMA OARĂ ADUS LA CUNOȘTINȚA CELOR INTERESAȚI CU ADEVĂRAT ȘI MĂ REFER LA REZERVIȘTI, acest document.

Un consiliu fără obiectul muncii

Așa cum a apărut acest document este o sfidare la adresa rezerviștilor, pentru că :

 • Nu a fost consultat și  nici măcar informat niciun lider de asociație cu privire la conținutul acestui consiliu, care va ”media” nu se știe ce sau  în folosul  cui;  
 • Acest consiliu de mediere înlocuiește și desființează un alt consiliu care măcar ca denumire, ”consultativ” putea fi consultat la apariția unor legi, proiecte, inițiative, și prin care se putea face auzită opinia reprezentanților rezerviștilor, a celor care aveau ceva de spus, nu doar a celor pe care vrea ministrul să îi audă.  

Așa cum a fost întocmit, acest document este o aberație, pentru că :

 • Ordinul nu prevede care este cu adevărat rolul acestui Consiliu de mediere, știut fiind că  ” Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare alternativă a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane, care are o pregătire specială în domeniu, numită mediator.” A declarat domnul Dîncu război rezerviștilor și a decis să medieze conflictul? Se pare că da;
 • Fiind vorba de MEDIERE, această activitate trebuie să se desfățoare în conformitate cu Legea 192/2006, numită LEGE privind medierea și organizarea profesiei de mediator;  
 • Legea 192, prevede la art 17 (1) :”În vederea organizării activității de mediere se înființează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul București.(2) Consiliul de mediere se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi, ale regulamentului său de organizare și funcționare și ale Statutului profesiei de mediator.Deci există un Consiliu de mediere stabilit prin lege, un altul nu mai poate exista. Se substituie cumva acest consiliu al domnului profesor Dîncu, celui numit prin legea Medierii? A uitat să abroge legea 192 așa cum a abrogat și defunctul ordin M-46/2019???
 • Secțiunea a 2-a a legii 192  ne arată ce trebuia să scrie domnul ministru în ordin, și anume : cum se numesc, cum se revocă, cum se schimbă membrii consiliului, când, de ce, de către cine  și de câte ori se întrunește consiliul, cu ce scop, cum este organizat, cine îl prezidează, cum se aleg organele de conducere, care sunt acestea, sediul, durata șesințelor, ce anume emite, hotărâri, decizii, analize, propuneri, cum pot fi adoptate, contestate, anulate, ce atribuții are, cum se finanțează și de unde, și tot ce mai este nevoie pentru organizarea și FUNCȚIONAREA ACESTUIA.
 • Nu se prevede cine și între cine mediază, pentru că Legea 192 prevede la art 1(1): ” Medierea reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.” Că vrea domnul Dîncu sau nu, dacă e vorba de mediere, trebuiesc aplicare principiile medierii și de către cei specializați în această profesie. În cazul consiliului înființat de domnul Dîncu, am vrea să știm care sunt părțile în conflict și care este terța persoană ? Unde e neutralitatea imparțialitatea dar mai ales UNDE ESTE LIBERUL CONSIMȚĂMÂNT AL PĂRȚILOR, ATÂTA VREME CÂT DOMNUL MINISTRU A DISPUS PRIN ORDIN PROPRIU FĂRĂ A SE CONSULTA CU NIMENI, CINE VA FACE PARTE DIN ACEST CONSILIU IAR CONDUCEREA ACESTUIA ESTE DATĂ UNEIA DIN PĂRȚI?
 • Nu se respectă nici măcar prevederile art 2 din legea 192, care spune că ”(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.”  Despre ce încredere mai poate fi vorba când de 10 ani ministerul a emis și concurat la apariția unor prevederi care au lovit în interesele pensionarilor militari ? Despre ce încredere mai poate fi vorba când prezentul ordin anulează un CONSILIU CONSULTATIV care deși înființat tot prin ordin de ministru, a fost avortat ?
 • Din chiar preambulul ordinului suntem trimiși la prevederi de lege care nu au nicio legătură cu activitatea presupusă a se adresa Consiliului. Bunăoară se face trimitere la un  articol în baza căruia se înființează consiliul, anume la art 51 din Legea 346/2006. Iată ce găsim la respectivul articol: ”În cadrul Ministerului Apărării Naționale se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale sau dispoziție a șefului Statului Major al Apărării, pentru cele care se constituie la categoriile de forțe și comandamente.” Ori eu sunt prost ori altcineva, dar acest articol se referă la structurile din interiorul MApN pentru că se spune ”în interiorul MApN sau la categorii de forțe și comandamente”.  Chiar dacă din consiliu fac parte și activi, că așa vrea domnul ministru, să controleze tot, sunt totuși și militari în rezervă și mai ales retragere, care nu mai pot fi dirijați/ comandați pentru că nu mai fac parte din structurile MApN. Sau liderii asociațiilor cu statut de utilitate publică sunt  prin definiție/alegere dirijabili ? Spuneți tare, să știm și noi.  Domnule ministru, ce ați semnat? V-au păcălit și pe dumneavoastră?
 • În afară de măreața sarcină de a-l sfătui pe ministru, acești sfetnici de taină, mai au și alte atribuțiuni, îndatoriri, obligații, ceva inițiative, pot veni cu propuneri, informări, doleanțe, solicitări, sau vin doar dacă și când sunt chemați la ordin? Acest aspect era musai de menționat, nu de alta dar să știe și cei pe care îi reprezintă, de ce îi trimit acolo.
 • Și bomboana pe colivă o constituie maltratarea limbii române. Iată ce scrie la articolul 1 al Ordinului: ” Se înființează Consiliul de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere, ale cărui organizare și funcționare…” . Domnule ministru Vasile Dîncu, domnilor juriști, domnilor consilieri din MApN și toți cei care ați concurat la apariția acestei fițuici, VĂ ROG SĂ MAI DAȚI PE LA ȘCOALĂ, MĂCAR SĂ VĂ LUAȚI COPII, NU VĂ MAI TRIMITEȚI ȘOFERII, poate așa auziți pe cineva vorbind despre ARTICOLUL POSESIV GENITIVAL care se acordă cu cu substantivul regent nu cu genitivul care îl urmează. Deci se spune ” consiliul de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere, a cărui organizare și funcționare…” nu cum ați scris dumneavoastră. Nici un ordin de 5 articole nu suntem în stare să facem corect ?

Ordinul la puricat

Și acuma ceva mai concret și mai direct. Decizia domnului ministru (sau cine o fi întocmit ordinul pe care domnia sa l-a semnat ca primarul, după cum am dovedit), de a include în consiliu doar reprezentanți ai asociațiilor de utilitate publică, adică acelea care au stat în banca lor, nu s-au pus de-a curmezișul, îl au pe ministru președinte de onoare primesc bani și mașină cu șofer, are ca scop garantarea  poziției ghiocel  în cadrul ”procesului de mediere”. Este adevărat că ar putea fi și excepții uneori, dar oricum dacă avem în vedere că la lucrările consiliului ”participă” 6 șefi de direcții plus un consilier al ministrului, ghiocelul  este asigurat în cadrul ședințelor.  Păcat că a plecat doamna Paula.

Intrând mai profund în minunea emisă de domnul ministru, constatăm în primul rând că Ordinul, care se vrea REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE are 5 articole mari și late. Doamne ce efort intelectual imens a fost depus pentru scoaterea acestei fițuici.

Articolul 1 ne spune că de fapt ”consiliul de mediere” are rol consultativ. Păi atunci de ce a fost omorât M-46/2019 că ăla chiar se numea ”consultativ”, adică bătea harta cu țăranul. Poate tocmai de aia. Tot aici ni se spune că acesta funcționează pentru a oferi ministrului consultanță de specialitate, deci pentru a-l ajuta pe domnul ministru, nu pe rezerviști. Acești consilieri, consultanți au rolul de a-l ajuta pe domnul ministru nu de a-l informa cu privire la problemele rezerviștilor. Acuma pricepeți de ce a fost desființat primul consiliu?

Articolul 2 ne spune că acest Consiliu funcționaează la nivelul Cabinetului ministrului și va fi ”coordonat” de un consilier desemnat de domnul ministru. Mai e nevoie să întrebăm  cine și cum va dirija ”lucările”?

Articolul 3 ne face praf. Aici aflăm că pretinsul consiliu  este compus din militari rezerviști ”recunoscuți pentru expertiza și experiența  lor în domeniile specifice”. Recunoscuți de cine ? De cei care și-au bătut joc de pensiile militarilor  în ultimii 7 ani?  Dar, deși compus din experți, consiliul va fi ”format” din câte un reprezentant al asociațiilor și fundațiilor care au dobândit statutul de utilitate publică. Apropo, de ce un” reprezentant al asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică”, și nu ”ai asociațiilor și fundațiilor”? Fiți consecvenți domnilor ! Cine ne poate spune diferența dintre ” compus din”  și ”format din”?

Apoi, să ne fie cu iertare, dar MApN iară promovează și asigură învrăjbirea rezerviștilor, pentru că aproximativ 10 asociații vor avea câte un ghiocel înconsiliu, iar celelalte 100, care poate nu vor ajunge niciodată să fie ”recunoscute” de utilitate publică pentru că nu au făcut sluj, desemnează UN SINGUR ghimpe. Deci nu numai că prin ordin de ministru se face o selectie subiectivă, ”parțial imparțială” dar se mai și dă un nou motiv de dihonie între cele rămase, care se vor sfâșia pentru un loc ”la masa bogaților”. Haide măi Vasi, dă-o dracu de treabă, numește-l matale și pe ăla,  că oricum nu mai contează un par la un car de oale. Fii uman, nu-i lăsa să se bată pe un os fără carne pe el.

Articolul 4 ne anunță că participarea la lucrări este opțională și neremunerată, asta ca să știe băieții să nu se înghesuie la ședințe din care nu vor câștiga nimic decât eventual înjurături că au girat prin prezența lor cine știe ce ”vrăjitorie” marca…. se știu ei cine. Deci prin ordin al ministrului,  așa cum era de așteptat, activitatea e opțională și nu se putea un mesaj mai clar privind importanța pe care domnul ministru o dă acestui consiliu, ”să fie acolo, ca să nu ziceți că nu v-am băgat în seamă, dar aș aprecia dacă ați sta acasă”.

Articolul 5 ne lămurește și cum va fi cu transparența decizională, sau consultativă. Activitățile consiliului vor sta sub incidența legii privind protecția informațiilor, deci dacă consilierul coordonator va declara ședința secretă, rezerviștii vor afla ce s-a vorbit, după 50 de ani, adică la actualizarea pensiilor.

Mai e cineva care nu vede în acest ordin o bătaie de joc?

Întrebare pentru domnul ministru Dîncu : Domnule ministru, dacă prezența este facultativă, iar dumneavoastră aveți nevoie urgentă  de expertiza consilierilor iar ei nu vin, ce faceți? Aveți 5 variante ajutătoare :

-Luați o decizie ca aceasta privind înființarea unui consiliu de mediere care nu are nicio treabă cu medierea;

– Amânați ședința și luarea unei decizii până vin toți, sau e suficient jumătate plus 1;

– Îi demiteți ;

– Desființați consiliul și formați altul, că doar aveți experiență;

– Sunați un prieten.

Întrebare pentru liderii de asociații : CE VEȚI FACE ? Întrebări ajutătoare:

 • Veți accepta bătaia de joc?
 • Veți boicota lucrările?
 • Veți solicita anularea  fițuicii și emiterea unui ordin pentru formarea unei structuri serioase și viabile?
 • Vă veți face că nu ați mâncat usturoi ?
 • Veți face ce a făcut tata?
https://legislatie.just.ro/Public/RezultateCautare?sectiuneact=57
https://www.stiripesurse.ro/elicopter-american_2243630.html?fbclid=IwAR0b65OCXxlcnMRW0dgTQEqgDqi3sFJtCw08MePalMqrfCmk2Yvy9CNcLac
https://www.facebook.com/Federatia-Militarilor-din-Romania-1754846718125616/
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/205210
https://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-79%20-2020-(224973)-(2).html

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

11 Raspunsuri la Nașul și consilierii

 1. Mateias

  Exageraţi critica cu medierea, adevărul este că unul din membrii noului consiliu, respectiv doamma director a CPS are şi calitate de mediator autorizat oficial.Şi sunt convins că putem să ne bazăm pe probitatea profesională a acestui mediator în rezolvarea favorabilă a problemelor pensionarilor militari!

 2. neacsum

  @Mateias,
  Bingo! Ar trebui să tragem concluzia că doamna respectiva, fiind expert in mediere va conduce lucrarile consiliului, poate va organiza ceva cursuri pentru ceilalți membri ai consiliului. Slava Domnului, avem viitorul asigurat!

 3. Daca esti mediator inseamna ca esti si specialist sau expert!!!!! Un om cu expertiza inseamna un cu un nivel de pregatire si experienta de specialitate inalta si cu o reputatie excelenta!!!! Insa la noi la romani toti ne dam cu parerea si sunt expertii!! Asta e cauza si efectul pentru care politrucii profita si tergiverseaza orice problema!!! Normal ca la magistrati trebuia sa existe o singura organizatie reprezentativa a rezervistilor formata din cei mai distinsi colegi cu expertiza in domeniile financiar contabil si juridic, nu toti bagatorii de seama!!!!!

 4. Bravos Mateias….bine că nu vorbești de cineva care ne fură la pensie!
  Un exemplu de mediere extraordinar de corectă este cea a CCR care își mediază singură punguta!
  Pe modelul acesta și reprezentanții M.Ap.N. vor media cu ”aleșii ” lor pensiile noastre! Mai trebuie să-l invite și pe Adrian Solomon și ne rezolvă!
  Dom’ colonel ce vrea să fie Plx. 20/ 2022 din C.Dep. ?

 5. http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19758

  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

 6. @IulianC
  Asta am vazut și eu dar care e modificarea , care sunt misiunile pe teritoriul national ?

 7. Uitate la expunera de motive si la punctul de vedere al guvernului care nu sustine proiectul pentru ca spune ca punctele respective au fost rezolvate prin modificarea legii anul trecut.

 8. neacsum

  Daca il semneaza Falcoi si Roman sigur e o porcarie. Este o porcarie pentru ca asa e , aceste elemente deja sunt legiferate. Probabil ca cineva a trimis acelasi proiect mai multor… parlamentari, care l-au inscris in procesul legislativ aproximativ in acelasi timp sau nu s-au interesat daca actualmente proiectul mai are rost. Oricum si Falcoi si Roman sunt obisnuiti sa isi retraga proiectele. Va fi respins ca tardiv, sau .. ~repetitiv~.

 9. Liviu PO

  @Iulian C
  O fi fost cineva dintre initiatori prin ceva misiune ordonata de ceva organizatii internationale.Nu stiu daca forma de baza a legii le confereau acestora niste drepturi ,dar e posibil ca aceasta completare sa ii avantajeze… Vae Victis!!!
  p.s.Citesc prin media ca fiul unui personaj celebru a vandut MAN-ului niste masti ffp3 (gradul de filtrare mai redus decat a celei solicitate in prezent,adica ffp2) cu 11 milioane lei.A vandut vreo suta de mii,adica cu 110 lei masca.Poate e o stire falsa si omul a vandut un milion…Inainte de pandemie,ca un gospodar ce ma doresc, imi completasem stocul de masti antipraf de la Ler..Mer… cu acest tip de masti,foarte bune pentru praful generat din diverse activitati in constructii casnice si nu numai.Se vindeau la pachete de cate cinci sau patru daca-mi aduc bine aminte.Oricum pachetul nu depasea 10 lei…Sper ca stirea sa fie fake,pentru ca daca e adevarat ca s-au gasit niste hoti prin man care au dat din banii nostri ,ai tuturor la urma urmei, 110 lei pe masca e cazul sa ne luam la revedere de la orice ganduri de marire a pensiilor in urmatoarea suta de mii de ani…Daca e cineva in minister capabil sa semneze un asemenea contract atunci e bau de la BAU BAU ca de BULAU nici vorba…
  Acest 110 lei imi aduce aminte de o tentativa ??? de fraudare a unuii GAZ dintr-o mare unitate din tara de maharii de la Bucuresti.Vine un tabel cu valorile animalutelor cu care puteau fi vandute acestea din acea gospodarie agrozootehnica, in asa maniera intocmit fara rubrica mii lei sau milioane lei…Asa aparea posibilitate ca un cineva de printr-o unitate „coordonatoare” sa cumpere tot septelul gospodariei cu un imprumut la CAR…Totusi,comandantul era comandant si a retrimis tabelul la Bucuresti pentru refacerea acestuia la preturile existente pe piata…Nu o fi fost o tentativa de frauda sau insigare la aceasta si tabelul ar fi trebuit trimis in alta parte? A fost si este un gentleman.vAe ViCtIs!!!

 10. geofreeland

  Nu se va mări nicio pensie. Nu sunt bani și efortul militar ne va înfunda de tot.

Statistici T5