Domnule ministru Corneliu Dobriţoiu,

Încă un pas şi trece acest mandat în care foarte multă lume din branşa militarilor şi-a pus speranţele. Aş minţi dacă nu aş recunoaşte că mă număr printre ei. V-am promis în unul din  interviurile luate, că vă voi deranja şi atunci când lucrurile  vor şchiopăta şi m-am ţinut de cuvânt, chiar dacă am făcut-o mai puţin vizibil. A venit timpul să o fac şi public pentru că au mai rămas puţine zile şi dacă nu se iau unele măsuri reparatorii care stau în puterea dumneavoastră ca ministru, fără fonduri de la guvern,   riscă să se lipească pe mandatul dumneavoastră o performanţă deloc măgulitoare.

Am sesizat în aceste luni în care v-am urmărit activitatea cum nu am făcut-o nici când activam, că oricât de multe ai vrea să faci, la modul general vorbind, dacă nu ai lângă tine oameni care să meargă pe aceeaşi linie, degeaba  încerci să faci, vei fi deviat, minţit, consiliat prost, sau chiar pur şi simplu ignorat. Asta se întâmplă cu toţi cei care, chiar animaţi de intenţii bune, intră într-un mediu în care nu sunt  doriţi. Cam şa ceva aţi păţit şi dumneavoastră. O parte din probe vor urma în acest material. Altele v-au fost deja aduse la cunoştinţă, aţi încercat să le rezolvaţi, dar cei care trebuiau să pună în aplicare ordinele se fac că au uitat sau aşteaptă să se termine mandatul şi să rupă ordinele pentru a apăra nişte interese meschine.

 Am să vă explic aici unele –eu le consider anomalii- care practic produc discriminări în cadrul unei instituţii care se caracterizează sau ar trebui să se caracterizeze prin rigurozitate, claritate, respectarea legilor şi principiilor  de drept umanitar internaţional ale căror prime litere le-am desluşit în armată. Se pare însă că la anumite nivele în cadrul structurilor ministerului, nu toţi subordonaţii sau şefii şi şefuţii care ar trebui să facă roţile să se mişte, au înţeles (sau au înţeles şi nu le convine) modul dumneavoastră de a gândi şi de a vedea rostul armatei şi al militarilor. Poate au mai rămas prin scaunele unor unităţi, direcţii categorii de arme, adepţi ai principiului „ las-o bă că merge-aşa„ oameni care se laudă şi se „ mobilizează” cu dictonul „ lasă bă, că miniştri din ăştia am mai fumat eu câţiva. Ei se schimbă, eu am rămas.”Şi odată cu ei au rămas şi s-au perpetuat şi proastele obiceiuri de a îşi bate joc de oameni, de a nu rezolva problemele pentru care sunt plătiţi, de a se face că lucrează. Pentru unele ordine, legi,  regulamente pe care le-aţi găsit şi nu aţi avut timp nici măcar să le citiţi în acest scurt interval, nu am a vă imputa nimic dumneavoastră personal. Poate doar celor care le-au întocmit fără să gândească. Nu am să vă reproşez nici ceea ce aţi fi vrut să faceţi dar nu aţi avut timp sau nu aţi fost lăsat.

Încerc însă să vă reamintesc unele probleme care vi s-au adus la cunoştinţă şi aţi promis să le reparaţi, dar observ că reparaţia aşteptată nu aduce nimic nou, dimpotrivă este şi mai aberantă. Mă refer aici la proiectul noului Regulament de funcţionare al Cercurilor Militare, ale căror prevederi nu numai că păstrează discriminarea veche dar mai mult, alătură activităţile sindicale celor cu caracter şovin, rasist, sau contrare bunelor moravuri, sau le confundă cu activităţile politice. Domnule ministru, dacă acest regulament va ieşi de sub tipar sub forma aceasta, purtând semnătura dumneavoastră, îndrăznesc să afirm că vă apropiaţi de Boc în ceea ce priveşte „atenţia” faţă de armată sau rezerviştii militari.
Mai mult nu mai comentez, vă expun mai jos câteva cazuri spre meditaţie, cu rugămintea să încercaţi să vă aplecaţi asupra lor şi dacă se poate să cereţi rezolvarea lor în timp util, cu verificarea executării ordinului, pentru că dacă lăsaţi după  unii responsabili, se vor mai schimba câţiva miniştri până la executare.

 1. Proiectul de Regulament al Cercurilor militare aflat în prezent în lucru, conţine câteva aspecte care creează discriminare sau sunt interpretate tendenţios, astfel :
–  La Art. 4, lit. f) se mentionează :  “Interzicerea, în incinta cercului militar, a manifestărilor cu caracter politic, sindicalist, rasist, sovin, a celor contrare bunelor moravuri si a oricăror activităţi ale sectelor şi cultelor religioase nerecunoscute de lege”. Domnule ministru, cu tot respectul,  a pune în acelaşi taler activităţile sindicale cu cele ale cultelor nerecunoscute de lege este egal cu a admite că sindicatele sunt ilegale. Dacă acesta este punctul de vedere al Ministerului Apărării Naţioale şi al guvernului faţă de activitatea sindicală rog a se face precizarea de rigoare într-un comunicat de presă al ministerului.  De asemenea, dacă activităţile sindicale sunt asimilate actiunilor politice, cum vă explicaţi faptul că Legea Dialogului Social  interzice sindicaliştilor să desfăşoare activităţi politice? Aş mai întreba cum cel care a introdus sintagma ” sindicalist”o alătură celor de rasist, şovin, sau contrare bunelor moravuri. A vrut cumva să insinueze că activitatea sindicală sau Legea Dialogului Social sunt  contrare Constituţiei? Amintesc celor care au lucrat la acesat proiect, prevederile Legii 62/2011 Art. 1, lit. a “Sindicatele sunt parteneri sociali ai autorităţilor administraţiei publice”  deci nicidecum secte şi culte religioase nerecunoscute de lege.

Propun eliminarea sintagmei “sindicalist” din acea nefericită înşiruire.

–  Art. 13, par. (1),  din acelaşi proiect favorizează unele asociaţii ale militarilor în defavoarea altora prin conţinutul următor  Cercul militar, în baza aprobării comandantului garnizoanei şi a avizelor şefilor structurii de specialitate şi al unitaţii/structurii militare căreia se subordonează nemijlocit, poate asigura, în limita spaţiilor disponibile, desfăsurarea activităţilor de cultură şi tradiţii militare pentru structuri asociative – uniuni, asociaţii, sindicate, ligi si fundaţii – ale cadrelor militare în rezervă sau în retragere, veteranilor de război, declarate potrivit legii, după caz, ca fiind de utilitate publică, cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare. Expresia “de utilitate publică” este de natură a genera interpretari subiective în randul comandanţilor de garnizoane şi al şefilor structurilor cărora se subordoneaza Cercurile Militare, pentru că SCMD, deşi este prin statut  şi lege de utilitate publică, nu este mentionat ca atare în conţinutul Regulamentului şi nici al ordinului pe care aţi promis că îl veţi amenda. Dacă aceasta este modificarea promisă, atunci ea nu aduce nimic nou, doar dă ocazia unor comandanţi teritoriali mai bine sau mai rău intenţionaţi să interpreteze după bunul plac legea. Eu speram într-o schimbare şi legislaţie corectă, nepărtinitoare, nu în continuarea discriminării. Amintesc aici că dacă Legea 80 nu face aceste discriminări, cum e posibil ca un regulament care ar trebui să respecte Legea Fundamentală a armatei, să o modifice?

Propun eliminarea expresiei “de utilitate publică”care ne întoarce la o situaţie temporară, care poate evolua în timp dar crează discriminări sau necesită modificări permanente ale regulamentului pentru adăogarea altor asociaţii care în timp pot deveni de utilitate publică fără a fi însă menţionate în istrucţiuni.  În legea 80 să specific faptul că rezerviştii au dreptul conform „ART. 26

(1)   Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă şi în retragere, pensionari militari, au dreptul gratuit la asistenţă  medicală şi medicamente în conditiile art. 23 alin. 1 lit. a) şi au acces la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană şi alte amenajari recreative sau sportive, beneficiind de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

 Dacă legea fundamentală a armatei nu prevede sintagma “de utilitate publică”, de ce lăsaţi ca unele ordine sau regulamente care se bazază pe această lege să introducă elemente discriminatorii ? Domnule ministru, vă reamintesc că toţi rezerviştii au depus acelaşi jurământ, la drapelul aceleiaşi ţări. Când am depus jurământul nu m-a întrebat nimeni  şi nici când am ieşit la pensie  dacă voi face parte din asociaţii “ plăcute urechilor unor miniştri şi declarate “ de utilitate publică” sau din structuri asociative sindicale, declarate de subordonaţii  dumneavoastră  dar şi foştii şi viitorii mei colegi,  rasiste, şovine , poate mâine teroriste“.

 2. ORDINUL  Nr. M.30 din 12 martie 2009 pentru aprobarea “Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare” cuprinde, sau face aceeaşi discriminare la art.61 punctul 2, unde spune :  “După oficierea slujbei religioase, obligatorie de Ziua Eroilor, care nu va depăşi cinci -şapte minute, comandantul gărzii de onoare comandă acoperirea, trecerea în poziţia „drepţi” şi prezentarea onorului la monument. Muzica militară intonează „Imnul eroilor”/”Imnul Eroului Necunoscut” la Mormântul Eroului Necunoscut sau un marş funebru -la monumentele şi cimitirele militarilor străini şi în sunetele lui se depuncoroanele, jerbele şi buchetele de flori, personal de oficialităţile respective, dacă nu au solicitat să fie depuse de militari, în ordinea de precădere, de instituţiile statului, urmate de veteranii de război, ofiţeri şi generali din Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, partidele politice, asociaţii, ligi şi fundaţii, persoane particulare,studenţi, elevi şi militari.”

Domnule ministru, consider că în mod tendenţios şi discriminatoriu se prevede în acest ordin Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere fără a se specifica şi alte asociaţii ale rezerviştilor sau militarilor activi care au aceleaşi drepturi în faţa legii şi a ministrului .

Propun ca acel pasaj să fie înlocuit cu textul: „Asociaţii profesioniste şi sindicale legal constituite ale militarilor poliţiştilor şi lucrătorilor din Sistemul Naţional de apărare, activi sau în rezervă/ retragere”.

 3. Aceleaşi probleme  şi discriminări se întâlnesc şi în Ordinul M-6/07.01.2010, Anexa DIAGRAMA DE RELAŢII A GARNIZOANEI care la caseta Relaţii de cooperare ale garnizoanei are trecute doar 4 asociaţii ale militarilor, respectiv, ACNMRR, Asociaţia Veteranilor de Război, Cultul Eroilor şi Asociaţia foştilor luptători din Administraţia Penitenciarelor. Oare numai acestea fac cinste armatei? Şi aici sugerez cu respect domnule ministru să se facă îndreptările de rigoare şi să se scrie ca şi la punctul de mai sus, „Asociaţii profesioniste şi sindicale legal constituite ale militarilor poliţiştilor, şi lucrătorilor din Sistemul Naţional de Apărare, activi sau în rezervă/ retragere”.

 4. Corpul subofiţerilor şi maiştrilor militari acţionează în semilegalitate.

Anexa 7 din legea salarizarii menţionează că MM şi subofiţerii sunt încadraţi cu studii medii. Studiile medii presupun un nivel de instruire de nivel liceu cu sau fără Bacalaureat. Atâta timp cât un MM sau subofiţer a urmat o scoală militară de 2 sau 3 ani şi aceasta formă de educaţie este recunoscută de Ministerul Educaţiei la nivel de postliceală, de ce MApN se încăpăţâneaza să nu recunoască aceasta formă de învăţământ în pofida demersurilor oficiale făcute de unele scoli de MM si subofiţeri, păstrând această categorie de militari într-o stare de semilegalitate, nerecunoscându-le studiile postliceale? Încadrarea pe studii postliceale ar duce la nişte coeficienti de ierarhizare mai mari e adevărat şi ar presupune eforturi bugetare care nu există la această oră, dar asta nu înseamnă că nu se poate prevedea reglementarea aceste anomalii într-un viitor dătător de speranţă că există preocupare.

 5. Casa Sectorială de Pensii a MApN, prin unii funcţionari îşi bate joc de urmaşii unor cadre decedate.

Am trimis unei structuri din subordinea dumneavoastră, cazul unei femei care, la începutul acestui an, timp de trei luni nu a primit pensia de urmaş, iar în octombrie situaţia s-a repetat. Este vorba de fiul şi soţia unui cadru militar decedat. Situaţia s-a datorat faptului că legea prevede ca elevii să facă dovada frecventării cursurilor şcolare în luna septembrie. Dar de acelaşi drepturi beneficiază şi studenţii care însă nu pot face dovada şcolarizării în septembrie, deoarece facultăţile încep în octombrie, ceea ce face imposibilă obţinerea adeverinţei în septembrie. Şi atunci funcţionarii noştri nu numai că aplică legea orbeşte şi nu fac nici un gest de a semnala şi repara această prevedere negândită, dar o mai aplică şi abuziv, în sensul că pentru familia doamnei Radu Mariela din Filiaşi ca urmaş a lui Radu Marin care a lucrat ca subofiţer în Craiova, luna octombrie a venit fără pensie în condiţiile în care doamna este bolnavă de cancer şi are nevoie de bani pentru medicamente. Am înţeles că băiatul, Radu Sorin Alexandru nu a primit pensia pentru că nu a trimis adeverinţa, DAR NU A VENIT NICI PARTEA DE PENSIE A DOAMNEI Radu Mariela . Ori acest lucru domnule ministru este un abuz, nu mai este o aplicare orbească a unui regulament negândit. Iar acest abuz s-a petrecut în lunile Decembrie 2011- Februarie 2012 şi s-a repetat în Octombrie 2012. Cine plăteşte şi cum pentru acest abuz domnule ministru şi cum plătea dacă acea femeie ar fi murit din lipsa medicamentelor ? Culmea este că data trecută la începutul anului, femeia şi-a primit pensia în urma unei întervenţii la un canal tv. Imediat au venit la ea nişte militari îmbrăcaţi în ţinută de camuflaj, reprezentând asociaţia “Camarazii” după cum s-au recomandat şi i-au dat câteva pungi gen Elena Udrea rugând-o să nu mai spună la tv ce i se întâmplă. Apoi a primit şi pensia. Acuma situaţia s-a repetat dar numai cea cu neprimitul pensiei. Pungile când vin, să ştie femeia să stea acasă.

Rog şi propun rezolvarea prin modificarea necesară în instrucţiune a termenului de prezentare a adeverinţelor care să ţină seama de particularităţile şcolarizaţilor studenţi dar şi pedepsirea celor care au făcut un abuz oprind şi pensia doamnei care nu era elev şi avea dreptul să primească partea sa de pensie.

 Sunt convins domnule Ministru că nu aveaţi cum să cunoaşteţi aceste aspecte, pentru că scurtul timp în care aţi fost la conducerea ministerului nu v-a dat ocazia să observaţi toate mărunţişurile  din regulamentele şi ordinele militare existente sau pe care vi le aduc la semnat unii subordonaţi. Sper însă că odată atenţionat sau informat cu existenţa acestor anomalii care nu fac cinste armatei, veţi lua urgent măsuri de îndreptare,  spre a nu se perpetua veşnic sau a nu purta semnătura dumneavoastră.

Concluzia mea domnule ministru, este că unii militari au pierdut cadenţa. În astfel de cazuri, eu când eram comandant, ori  număram cadenţa pentru toţi afonii, ori ceream unui subordonat mai băţos  să dea tonul la cântec ca să ţină şi căscatul cadenţa, ori îl scoteam pe neinstruit din formaţie ca să nu strice cadenţa întregii formaţii. Sper că nu aţi uitat să fiţi militar.

Cu acelaşi respect,

 Neacsu Marin

De

6 comentarii la „Stângul pe tobă, domnule ministru !”
 1. Interzicerea activitatilor politice, sindicale sau pe cele ale organizatiilor și asociatiilor care nu se afla sub patronajul MApN, in incinta Cercurilor Militare, nu semnifica in nicio situatie ca acele activitati sau organizatii ar fi ilegale.
  Activitatea sindicala este incompatibila cu activitatea unei institutii militare. La fel si cea politica.
  De cand s-a sindicalizat Armata?

 2. Domnule Plano , domnia ta nu cunosti sau te faci ca nu cunosti ca
  1.in armata sindicatul este admis, pentru personalul muncitor civil
  2. Conform recomandarii nr 7 a UE, statele membre sunt sfatuite sa acorde militarilor dreptul de a infiinta sindicate. Deci, daca e sa ne luam dupa simplul fapt ca sindicatele personalului civil sunt legale. In plus, nu e vorba numai de activitati sindicale ci de dreptul sindicalistilor de a desfasura activitati altele decat adunările sindicale,in Cercurile militare.

 3. Sa nu uitam domnule plano, ca acolo spune actiuni sindicale, dar nu se refera la tipul sindicatului, ceea ce este iarasi o discriminare, pentru ca nu este ilegal ca un sindicat in care nu sunt angrenati militari activi ,( care nu este nici anticonstitutional si nici impotriva legii 80, deci isi poate desfasura activitatea acolo,) sa desfasoare activitati daca membrii respectivi au dreptul sa intre in casa armatei prin efectul legii 80.

 4. Rezervistii pot participa la acivitatile din Cercurile militare, dar nu ca sindicalisti.
  Organizațiile nepatronate de MApN cred că ar putea inchiria contra cost salile de sedinte din Cercurile militare.

 5. Unde scrie ca rezervistii sindicalisti nu au voie ? In ce lege? In a cui Constitutie ? Dupa regulamente si ordine date de juristi care interpreteaza legea de baza a tarii cum vor ei sau cum vrea partidul care le-a dat steaua ? eu intreb in ce baxa, nu cum vor unii si altii. Unde scrie ca militarii rezervisti sindicalisti nu au voie. Constitutia sau Legea 80, nu regulamente facurte dupa urechea cate unui jurist care a facut facultatea la fara frecventa, ca juristul Oprea.

Comentariile sunt închise.