Propuneri privind noua lege a pensiilor

Categoria Despre Armata, Social

pensiile_militare_editura_best_publishing

Postez spre dezbatere propunerile personale privind îmbunătăţirea Legii Pensiilor Militare pe care a înaintat-o spre studiu domnul vice-prim ministru  Oprea Gabriel la întâlnirea avută cu o parte din liderii unor asociaţii şi sindicate. Nu comentez acuma pe ce criterii au fost alese aceste asociaţii sau de ce altele nu au fost invitate, nici modul în care cele două asociaţii ale militarilor invitate au înţeles să ascundă proiectul şi să nu îşi informeze propriile filiale, asta va urma mai târziu. Acuma este mai important ca cei care nu au avut timpul necesar studierii legii sau nu au ajuns la ea, să vadă măcar unele aspecte pe care eu personal le consider importante şi care în viziunea mea trebuies modificate DACĂ VREM SĂ FACEM O LEGE CARE SĂ STEA ÎN PICIOARE, SĂ NU MAI EXISTE NEMULŢUMIRI SI PROCESE ÎN INSTANŢĂ.

Nu am pretenţia că deţin adevărul absolut sau că eu le ştiu pe toate, poate am greşit în unele puncte dar nu îmi e ruşine să accept că nimeni nu e perfect. Aştept puncte de vedere oricum ar fi, dar civilizate şi la obiect.

NOTA

Am postat numai articolele din lege care mi s-au părut greşite, incorecte, sau insuficiente.Cine vrea să vadă toată legea o are pe articolul Legea Pensiilor Militare, ală păcăleală, alţi păcăliţi . Acuma veţi vedea de ce am ales acel titlu.Ca să vedeţi cum se poate păcăli pensionarul: la art Art. 29.  se prevede că  p”ensia de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) pentru activitatea desfăşurată în condiţii normale, 70%
b) pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, respectiv grupa II de munca, 72%
c) pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale şi alte condiţii, respectiv grupa I de munca, 74%.”

Aparent acest procentaj este în favoarea pensionarului, pentru că în vechiul sistem era de 60%. Da, era de 60, dar din solda brută, nu din solda de bază, cum este stipulat în această lege, ceea ce este cu totul altceva. În plus, în vechea lege se adăugau şi sporurile, primele, salariul de merit prima de comandă, şi procentele cuvenite medaliei Meritul Militar. În actuala lege acestea sunt omise. Aşa înţeleg domnii miniştri să respecte armata, dând o lege care le ia mai mult decât le dă? La civili la calculul pensiei se iau în calcul toate veniturile obţinute inclusiv sporuri, prime şi orice este asimilat venitului. La militari nu se poate, ei sunt din nou discriminaţi.

1. textul scris crise în albastru  reprezintă ceea ce propun să se scoată din lege.
2. Notele scrise în rosu sunt propuse a fi adăugate la text.
3. Cu verde sunt trecute motivaţiile intervenţiei/modificării propuse.

Art. 1. – Dreptul la pensii militare şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.

Motivaţie: Statul dacă acordă trebuie să garanteze pensia militară .

Art 1(f) principiul dreptului câştigat prin care se garantează că nici o altă lege ulterioară nu va putea lua dreptul la pensie de serviciu numită pensie militară, reacordat de actuala lege. Motivaţie: Legea trebuie să statuteze faptul că pensia militară nu mai poate fi luată de nici o altă lege pentru a respecta principiul sperantei legitime.

Art. 4. – Sistemul pensiilor militare de stat acoperă riscurile activităţii specifice sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi din Constituţia României, precum şi pierderile de venituri datorate invalidităţii, bolilor profesionale, bătrâneţii sau decesului.

Motivaţie: Armata trebuie să recunoască bolile profesionale.

Art. 7. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat evidenţa drepturilor de pensii militare de stat şi a drepturilor de asigurări sociale se realizează pe baza numărului dosarului de pensie codului numeric personal, dacă legea nu prevede altfel.

Motivaţie : la ora actuală CNP-ul se găseşte în evidenţa mult mai multor instituţii, plecând de la bănci până la notariate, case de avocatură, judecătorii, ale căror baze de date fac obiectul Hackerilor periclitând siguranţa datelor din dosarul de pensie.

Art 11 se completează cu: Aceste prevederi se aplică tuturor pensionarilor militari, indiferent de anul ieşirii la pensie, în vederea asigurării principiului egalităţii în drepturi stipulate la art 2 al prezentei legi. Motivaţie: Se va elimina asfel, actuala diferenţă între militari de grad şi funcţie egale care au pensii diferite, respectându-se principiul egalităţii de la punctual 2 (b) 

Art 16(2) Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) lit. a), este de 60 55 de ani cu excepţia generaliilor care pot rămâne în activitate pănă la vârsta de 60 de ani în măsura în care este nevoie de prezenţa acestora. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Motivaţie: Profesia beneficiarilor acestei legi,prin condiţiile, privaţiunile, stresul la care sunt supuşi militarul,poliţistul, funcţionarul public cu statut special duc la îmbătrânirea prematură a organismului, în plus, organismul la 60 de ani nu se mai află în măsură să răspundă cerinţelor profesiei la parametric maximi, ceea ce ar duce la diminuarea capaciţăţii de reacţie şi neîăndeplinirea misiunilor. În plus nici o armată din lume nu păstrează militarii activi în armată peste vârsta de 55 de ani, exceptând generalii. 

Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, avut în ultima lună de activitate care include solda de grad/salariul gradului profesional corespunzător la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda/salariul lunar brut avute în ultima lună de activitate, care include şi sporurile şi primele cu caracter permanent, astfel:
a) solda de funcţie/salariul pentru funcţia îndeplinită;
b) solda de grad corespunzătoare gradului avut la data trecerii în rezervă/salariul pentru gradul profesional deţinut avut la data încetării raporturilor de serviciu;
c) indemnizaţia de comandă/indemnizaţia de conducere;
d) solda de merit
e) gradaţii şi sporuri;

f) alte venituri (contravaloarea normei de hrană)
(2) În cazul în care au avut loc modificări ale soldelor de funcţie în ultimii 5 ani de activitate, baza de calcul o constituie media soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), mai puţin solda de grad/salariul gradului profesional. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional prevăzută la alin. (1).
(2) În cazul în care au avut loc modificări ale soldelor de funcţie în ultimele 6 luni de activitate, baza de calcul o constituie media soldelor lunare brute din această perioadă, mai puţin solda de grad. La media obţinută se adaugă solda de grad şi sporurile şi primele prevăzute la alin. (1).
Motivaţie : Baza de calcul trebuie să fie aşa cum era pe legile 164, şi 178, respectiv salariul brut la care să se adauge toate veniturile asa cum se calculează şi la civili. Actuala lege pleacă de la o bază de calcul mai mica, daca se va mentine ca bază de calcul doar solda de bază. Chiar dacă procentul a cresut de la 60 la 70%, pensia va ieşi mult diminuată dacă se ia ca bază de calcula actuala formă.

Art. 30. – (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, respectiv în grupele II sau I de muncă, prevăzute la art. 29 lit. b) şi c), se acordă tuturor militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în condiţii deosebite sau 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii.
(2) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) au lucrat mai puţin de 20 ani în condiţii deosebite respectiv 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii, la procentul corespunzător activităţii desfăşurate în condiţii normale se acordă un spor proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, respectiv în grupele II sau I de muncă, fără a depăşi procentul prevăzut la art. 29 lit. c).
Art. 31. – Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au o vechime mai mare de 25 de ani beneficiază, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei.
Motivaţie: Pentru respectarea principiului egalităţii în drepturi, este principial ca aceste sporuri să fie acordate indiferent de peruioada în care pensionarul a lucrat, fie ea de câteva luni sau câţiva ani. Condiţiile sunt aceleaşi şi sporurile sunt aceleaşi pentru toţi.

Art 33 a) producerii unor accidente în timpul şi sau din cauza serviciului, accidentelor asimilate acestora conform legii, bolilor contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, tuberculozei, neoplaziilor, schizofreniei, SIDA sau altor boli transmisibile sau boli profesionale,TSPT contractate sau apărute pe timpul sau din cauza serviciului;
Motivaţie: Pensia de invalididate trebuie să acopere toată gama de incidente, boli sau afecţiuni care pot provoca incapacitatea de muncă, inclusiv bolile psihice, care nu sunt incluse aici dar care sunt recunoscute în alte ţări, cum ar fi Sindromul/stresul Post Traumatic sau post conflict.

Art 37(4) să se completeze după cum urmează:

Toate cheltuielile privind investigaţiile şi analizele necesare stabilirii gradului de invalididate se suportă de structura/ Ministerul în care a lucrat solicitantul.
Motivaţie: Dacă statul cere aceste examinări suplimentare, ele trebuiesc suportate de către stat, nu de cel traumatizat.

Art. 39. – Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care şi–au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor accidente sau a unor boli, beneficiază de pensia de invaliditate dacă au realizat, în condiţiile legii, vechime în serviciu indiferent de vechimea în muncă la data producerii accidentului, constatării sau contractării bolii.
Motivaţie:Ce vină are un militar de exemplu care este rănit pe câmpul de luptă în Afganistan, dacă la prima sa misiune, în al doilea an de contract, este ţinta unui atac şi rămâne infirm? De ce să nu primească pensie, pentru că nu are vechime? Dar ce cartuşele şi minele improvizate sau atacatorii au fişa personal a victimelor ca să vadă dacă au vechime sau nu?

Art. 40. – (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileşte conform prevederilor art. 29-31.
(2) Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de invaliditate se stabileşte potrivit prevederilor art. 25 si 26.
(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea efectiv realizată se adaugă, pentru fiecare an potenţial, până la realizarea vechimii prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), următoarele procente:
a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.
(4) Numărul anilor potenţiali nu poate fi mai mare decât vechimea pe care persoana ar fi putut să o realizeze de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare.
(5) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit în condiţiile alin. (1), pentru cazurile prevăzute la art. 39, va fi diminuat după cum urmează:
a) cu 10% pentru gradul I de invaliditate;
b) cu 15% pentru gradul II de invaliditate;
c) cu 20% pentru gradul III de invaliditate.
Dacă se acceptă modificarea de la art 39, aceste prevederi sunt inutile.

Ar 44 .1 (c)

c) au dreptul şi optează pentru la pensia de serviciu în condiţiile art. 17 lit. b) şi ale art. 18 lit. b).
Motivaţie : dacă se păstrează sintagma “au dreptul la” asta înseamnă că automat se va trece la pensia de sevriciu în momentul atingerii vârstei de pensionare. Dar este posibil va pensia de invalididate să fie mai mare decât cea de serviciu şi atunci pensionarul conform legii trebuie să aibă posibilitatea să aleagă.

Art. 45(3) să se completeze astfel:

(3) Neprezentarea la comisiile centrale de expertiză medico–militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plătii pensiei după o somaţie trimisă beneficiarului şi dacă culpa aparţine beneficiarului.
Motivaţie: Este posibil ca pensionarul să nu fie în măsură dpdv medical sau de orice altă natură, poate fi plecat la tratament,poate fi internat, sau imobilizat undeva dintrun motiv care nu ţine de voinţa lui şi i se ia acest drept abuziv. Trebuie mai întâi să se verifice, să se trimită o somaţie ceva care să lămurească aspectul, pentru a nu văduvi pensionarul de un drepăt pentru care apoi trebuie să umble prin tribunale.

Art 47(2) Să se completeze astfel: (2) Casa de pensii sectorială comunică, lunar, comisiei centrale de expertiză medico-militară, pensionarii încadraţi în grad de invaliditate care au împlinit vârsta standard de pensionare sau, după caz, condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă dacă aceştia au optat pentru schimbarea categoriei de pensie. 

Art. 50. – (1) Soţul/Concubinul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei prevăzută la art. 16 alin. (2), dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puţin 15 5 ani şi nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35 % din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. decât pensia de urmaş.
(2) În cazul în care durata căsătoriei/concubinajului este mai mică de 15 5 ani, dar cel puţin 10 5 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5 % pentru fiecare lună, respectiv 6,0 % pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Art. 51. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puţin un an.
(2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s–a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, asimilată unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35 % din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.decât pensia de urmaş.
Art. 52. – Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 50 sau la art. 51 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului soţului susţinător, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35 % din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Art. 53. – Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Motivare: Schimbarea perioadelor de căsnicie/concubinaj este necesară deoarece accidentul/decesul intervine nu din culpa soţului/concubinului, atunci când vrea Dumnezeu, iar acesta nu citeşte legea ca să ofere dreptul de protecţie când vrea legiuitorul. Nu e vina soţului supravieţuitor că a rămas vaduv atunci când a rămas, pentru a fi pedepsit şi discriminate. Trebuie introdusă şi sintaxa “concubinul” pentru că conform legislaţiei în vigoare, acesta după 5 ani de concubinaj are drepturi egale cu ale soţului şi introducând termenul concubine, înlăturăm confuziile abuzurile şi procesele inutile.

Art. 54(2)

(2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia susţinătorului prevăzută la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, în procent de 75% indiferent de numărul de urmaşi. astfel:
a) 50% – pentru un singur urmaş;
b) 75% – pentru 2 urmaşi;
c) 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Mortivaţie : Durerea şi nevoile urmaşilor sunt identice, deci şi ajutorul trebuie identic, nu putem cuantifica durerea şi nici calcula nevoile familiei. Pot fi familii formate din 5 membri care insă să aibă posibilităţi materiale care să facă inutilă pensia de urmaş, sau familii cu un singur copil care însă nu are nici o altă sursă de venit şi a mai rămas poate şi înglodată în datorii la bancă. În plus, în cest fel se respect şi principiul egalităţii.

Art 56

(2) În cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate 75% din pensia de urmaş stabilită potrivit prevederilor alin. (1).

SECŢIUNEA a 4–a
Actualizarea şi Indexarea pensiilor

Art. 60. – (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, şi se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda funcţiei maxime ale cadrelor militare în activitate, poliţiştilor sau funcţionarilor publici cu statut special, potrivit gradului militar/funcţiei avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art.28;
la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

Motivaţie: Pensia militară nu mai este legată de salariul mediu ci de soldă.

Art. 61. – (1) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, şi se actualizează conform articolului 60 la care se adaugă 45% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din creşterea reală a câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, luat în considerare la majorarea pensiilor militare de stat, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.

Motivaţie: Pensia militară nu mai este legată de salariul mediu ci de solda.

Art 70

3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor militare de stat sau altor drepturi de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de la bugetul de stat beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele de pensii sectoriale.

Motivaţie: Se creează discriminare între pensionarii aflaţi în ţară şi cei din afara ţării. Nu se respectă principiul egalităţii de la art 2 (b)al legii.

Art 73

c) pensionarul urmaş, prevăzut la art. 49 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor în termen de 30 de zile, după trimiterea unei somaţii;
Motivaţie : Este posibil ca supravieţuitorul să nu cunoască legea sau efectiv să uite. Este mult mai uşor şi mai uman să se trimită o somaţie cu o lună înainte, decât să se ia un drept pentru care apoi să se aştepte luni de zile, când poate pensia este singura sursă de venit.

d) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat; decât pensia de urmaş.
e) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit şi renunţă la pensia de urmaş;

Motivaţie: E un drept câştigat, nu i-l poate lua nimeni .
f) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii militare de stat, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din sistemul public de pensii, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
g) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se încadrează în muncă, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni; Articolul trebuie scos. Discriminare .
Motivaţie: Ori toţi, ori niciunul. Altfel se provoacă discriminare, faţă de consilierii locali sau judeţeni , se încalcă principiul egalităţii de la art 2, dar şi prevederile constituţionale care spun că toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi nimeni nu este mai presus de lege. Nici măcar Consilierii locali sau judeţeni.

h) pensionarul de invaliditate, gradul III, se încadrează în muncă depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni. Trebuie scos articolul.
Motivaţie :se provoacă discriminare, faţă de consilierii locali sau judeţeni , se încalcă principiul egalităţii de la art 2.

(2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 49 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie decembrie a anului în curs.
( Motivaţie: Studenţii încep studiile în Octombrie, nu Septembrie, nu au cum să prezinte adeverinţe la 1 Octombrie)

(3) Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 42 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care nu este necesară prezenţa însoţitorului, sau dacă pacientul renunţă la serviciile acestuia. se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.

Motivare: nu toate spitalele îşi permit chiar dacă declară că au posibilităţi să aloce personal permanent la patul pacienţilor.

Art. 77. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele toate categoriile de pensionari:
a) pensionarii militari care beneficiază de pensie de serviciu;
b) nevăzătorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la art. 49 lit. a) şi b).
Motivaţie Toţi pensionarii militari trebuie să aibă dreptul de a cumula pensia cu salariul în aceleaşi condiţii, pentru a respecta principiul egalităţii de la art 2 al legii.

(2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Să se scoată această condiţionare.
Motivaţie: Dacă un pensionar are dreptul să obţină venituri din activităţi fără condiţionări, de ce nu ar avea şi soţul supravieţuitor?

Art 82.4, să se adauge:

c)părinţii, sau orice persoană aflată în întreţinerea decedatului
Motivaţie: Dacă nu admitem părinţii în categoria membrilor de familie, mai ales în situaţia în care decedatul nu are soţie sau copii, doar părinţi pe care îi întreţine, înseamnă că săvârşim o crimă şi ne renegăm originile şi respectul faţă de cei ce ne-au dat viaţă.

Art. 87. – Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, odată cu promulgarea legii. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Metodologiile de aplicare a legilor se întocmesc imediat după trimiterea legii la Parlament, se actualizază după promulgare şi intră vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
Motivaţie: Pensionarii sunt lăsaţi să aştepte din cauza incompetenţei, birocraţiei sau lipsei de voinţă a funcţionarilor şi clasei politice, unii aşteaptă şi astăzi răspunsuri la contestaţii făcute în 2010 şi nimeni nu a fost tras la răspundere pentru această bătaie de joc. Statul pedepseşte pensionarul nevinovat ( aşa cum se vede la art. 116.117, dar apără funcţionarul care nu îşi face datoria. Nu se mai poate tolera această anomalie)

Art. 93. – Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni ( care sunt condiţiile, să se specifice)
a) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite şi speciale de muncă;– să fie considerată infracţiune poate avea consecinţe grave.
b) nerespectarea prevederilor art. 28 privind baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat; ;– să fie considerată infracţiune poate avea consecinţe grave.
c) nerespectarea prevederilor art. 80 privind obligaţia comunicării casei de pensii sectorială a modificărilor intervenite referitoare la condiţiile de acordare a pensiei;
d) nerespectarea eliberării la cerere a actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii, necesare stabilirii drepturilor de pensie, care sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane. ;- să fie considerată infracţiune poate avea consecinţe grave.
d) nerespectarea termenelor legale de răspuns la contestaţii şi sesizări trimise pe adresa Casei de Pensii Sectoriale sau a Comisiei de Rezolvare a Contestaţiilor.
Motivaţie: Pensionarii sunt lăsaţi să aştepte din cauza incompetenţei, birocraţiei sau lipsei de voinţă a funcţionarilor şi clasei politice, unii aşteaptă şi astăzi răspunsuri la contestaţii făcute în 2010 şi nimeni nu a fost tras la răspundere pentru această bătaie de joc. Statul pedepseşte pensionarul nevinovat ( aşa cum se vede la art. 116.117, dar apără funcţionarul care nu îşi face datoria. Nu se mai poate tolera această anomalie)

Art.100

(3) Hotărârile comisiilor de contestaţii, care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul prevăzut la alin. (2), din vina contestatarului sunt definitive.
Motivaţie: Sunt situaţii în care pensionarii pierd procesele deoarece Casele Sectoriale de Pensii sau Comisiile de Contestaţii au trimis răspunsurile în ultimele zile de expirare a termenului, acestea au fost întârziate, pensionarul nu s-a aflat acasă, sau i-a fost trimisă înştiinţarea la o adresă greşită şi a pierdut procesul, apelul sau recursul.

Art. 103. – (1) Cererile îndreptate împotriva caselor de pensii sectoriale şi comisiilor de contestaţii se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul.
(2) Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul pârâtul.
Art. 104. – (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs apel la curtea de apel competentă.

Motivaţie:
 L. nr. 134/2010 privind Cod de procedura civilă prevede la ART. 483 că  NU SUNT SUPUSE RECURSULUI HOTARARILE PRONUNTATE IN CERERILE CONFLICTELE DE MUNCA SI DE ASIGURARI SOCIALE în cereri evaluabile în bani în valoare de pana la 500.000 lei inclusiv. 

(2) Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, din vina reclamantului sunt definitive.
Motivaţie: Sunt situaţii în care pensionarii pierd procesele deoarece Casele Sectoriale de Pensii sau Comisiile de Contestaţii au trimis răspunsurile îm ultimele zile de exprirare a termenului, acestea au fost întârziate, pensionarul nu s-a aflat acasă, sau i-a fost trimisă înştiinţarea la o adresă greşită şi a pierdut procesul, apelul sau recursul.

Art. 110. – Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate şi revizuite în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.
Art. 111. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
Art. 110 (1) Pensiile militarilor, politiştilor si funcţionarilor publici cu statut special, stabilite in baza Legilor 119/2010, L.263/2010, L.241/2013, L.165/2001, L.179/2004 cu modificările şi completarile ulterioare, devin Pensii Militare de Stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi.
Motivaţie : În forma iniţiatorului se comitea iarăşi o nedreptate şi discriminare faţă de pensionarii beneficiari ai L119 şi L241, adică aceiaşi care au fost nedreptăţiţi de OG1/2011 şi numai că nu se evita, dar se reproducea situaţia din Ianuarie 20111.  În plus, nu se respectă principiul egalităţii de la art 2(b) . Dacă se recalculează cele sub prevederile legii 263 atunci se recalculează toate în aceleaşi condiţii.

Art. 112. – În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 111 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos.

Art. 115. – Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.Să se retragă articolul
Motivaţie:Această lege nu poate interveni în modul în care se va desfăşura un proces. Inatanţele decid conform codului de procedură penală.

Art. 116. – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani dacă se va constata în instanţă că greşeala/ vina a aparţinut beneficiarului.
Motivaţie: De ce să plătească pensionarul, dacă nu el se face vinovat de acest lucru? Se acoperă în felul acesta incompetenţa şi reaua voinţă a funcţionarului care va lucra neglijent ştiind că nu este sancţionat în nici un fel
(2) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari de la cei care se fac vinovaţi de introducerea, prelucrarea de date false sau pierderea/ nerecuperarea datelor, în baza deciziei casei de pensii sectoriale respective, care constituie titlu executoriu.
Motivaţie: nu este corect să plătească pensionarul, dacă vina aparţine funcţionarului sau unor condiţii ca cele prevăzute în motivaţia L241, DE CARE PENSIONARUL NU SE FACE VINOVAT.

S-ar face discriminare între pensionarii militari şi cei civili beneficiari ai legii 125.

Art. 117. – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară de stat, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului, dacă se va constata în instanţă că greşeala/vina a aparţinut beneficiarului.

Motivaţie :

1.Acest articol contravine L-241/2013 art2(2) care nu este abrogată de prezenta lege.
2. Singura autoritate în măsură să stabilească o culpă este instanţa judecătorească, de aceea pensionarul va plăţi după ce o instanţă va stabili definitiv şi irevocabil că vina îî aparţine. In felul acesta se evită încercarea instituţiei sau a unui funcţionar de a-şi acoperi culpa, dând vina pe beneficiar. Fiind vorba de un litigiu, acesta se poate rezolva numai în instanţă.

La Art 118 să se adauge

(3)Sumele datorate beneficiarului datorită calculării greşite a pensiei, aplicării incorecte a metodologiei de calcul, pierderii deteriorării şi nerecuperării documentelor necesare calculării drepturilor de pensie, se recuperează şi se returnează beneficiarului din bugetul de stat până la aflarea persoanelor care au dus la comiterea prejudiciului.
Motivaţie: Legea face referire numai la situaţia în care beneficiarul este cel care trebuie să returneze bani Casei de Pensii nu şi la cea în care Casa de Pensii trebuie să returneze bani pensionarului deşi există cazuri. Este o discriminare şi o nedreptate.

După art 123 să se adauge:

Art.124 Între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de pensii şi sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş.
Art.125 Aplicaţia informatică utilizată la stabilirea pensiilor militare de stat se omologhează şi este publică.
Motivaţie : art 125 : În vederea verificării modului în care au fost calculate pensiile, pensionarul trebuie să aibă acces la toate datele procesului de calculare a pensiei inclusiv aplicaţia şi formulele de calcul, pentru a putea contesta la nevoie. Fără aceste date practic îi este luat dreptul de a contesta pentru că nu are datele necesare calculării şi verificării modului în care i-a fost calculată pensia.

Ultimul articol să se completeze cu punctul

f) art1(4) din Legea 241/2013
Motivaţie:
Pentru punctul f : Menţinerea art 1 punctul 4 din L-241 taie dreptul beneficiarilor respectivei legi de a li se indexa şi actualiza pensiile ceea ce ar crea o discriminare şi ar fi împotriva art 2 din lege.

 

În mare, iată ce nu cuprinde actuala lege şi trebuie introdus:
1. Să se introducă la calculul pensiei procentele cuvenite medaliilor Meritul Militar aşa cum era stipulate în vechea lege.
2. Să se menţioneze că Militarii activi şi în rezervă primesc soldă, nu salarii până la data trecerii în retragere pentru că cei din rezervă sunt încă sub contract cu statul, după care la trecerea în rezervă solda devine venit denumit pensie.
3. Să se introducă un articol care să oblige şi Casa de Pensii să returneze banii pensionarului în cazul calculului greşit al pensiei în defavoarea pensionarului. Legea nu cuprinde asta , ca şi cum nu ar exista astfel de situaţii sau legiuitorul nu ar intenţiona să returneze sumele datorate pensionarilor.
4. Să se introducă un articol care să reglementeze componenta civilă a pensiei celor care au lucrat în viaţa civilă înainte sau după intratrea în sistemul structurilor la care face referire legea, în sensul că acea componentă obţinută prin contribuţie, să fie plătită separat din fondul de pensii şi asigurări sociale pentru a nu greva bugetele ministerelor prevăzute la art 1.

5. Să nu se reţină pensionarului sumele greşit calculate  din culpa funcţionarului. Funcţionarul este cel care trebuie să plătească. În felul acesta nu vor mai executa ordine politice şi nu vor mai comite ilegalităţi pe spinarea pensionarului.

6. Culpa pensionarului să fie recunoscută sau constataă în instanţă şi abia după aceea să se treacă la reţinerea sumelor, pentru a evita abuzul instituţiei sau al funcţionarului.

7.Toţi pensionarii să beneficieze de aceleaşi drepturi pentru aceeaşi categorie de pensie atât în calculul pensiei cât şi în actualizarea şi indexarea ei, şi în ceea ce priveşte condiţiile de munc,  în conformitate cu principiul egalităţii, stipulat la punctul 2 (b).

 

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

63 Raspunsuri la Propuneri privind noua lege a pensiilor

 1. R-26500

  Legat de grupele de munca, la art. 29 mai apare o eroare. Sunt 4 grupe de munca si doar 3 baze de calcul. Grupa „conditii speciale” si „grupa alte conditii” sunt grupe distincte de munca! Respectand algoritmul de departajare a bazei de calcul din 2% in 2%, articolul trebuie reformulat astfel:

  A]. Art. 29 MODIFICAT. – Pensia de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
  a) pentru activitatea desfăşurată în condiţii normale, 70%
  b) pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, respectiv grupa II de munca, 72%
  c) pentru activitatea desfaşurată în condiţii speciale, respectiv grupa I de munca, 74%.
  d) pentru activitatea desfaşurată în alte conditii de munca, 76%.

  B]. Realizand corectia in ceea ce priveste baza de calcul pt. grupa alte conditii, nu trebuie sa omitem faptul ca in Romania mai exista pensii de serviciu (magistrati, C. de Conturi, Av. Poporului) sau proiecte de legi pt. pensiile de serviciu (personalul aeronautic civil). In toate legile (proiectele in cauza), baza de calcul este de 80%. In situatia data, ar trebui sa renuntam la modestie si sa preluam si noi baza de calcul de 80%, situatie in care Art. 29 trebuie poate fi reformulat complet sub forma:

  Art. 29 FINAL. – Pensia de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
  a) pentru activitatea desfăşurată în condiţii normale, 80%
  b) pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, respectiv grupa II de munca, 82%
  c) pentru activitatea desfaşurată în condiţii speciale, respectiv grupa I de munca, 84%.
  d) pentru activitatea desfaşurată în alte conditii de munca, 86%.

 2. Gospodaru Virgil

  o problema nestipulata nici in legea 164 nici in acest proiect, in schimb prevazuta in legea pensiilor civile… este vorba de perioada in care un pensionar beneficiar al unei pensii de invaliditate se afla in plata… in legea civila, aceasta perioada este asimilata ca si stagiu de cotizare pana la implinirea varstei de pensionare. In legea militara, se face referire doar la stagiul potential ce se are in vedere la calculul pensiei… dar… cand se indeplinesc conditiile de varsta pentru pensia pt. limita de varsta… militarul aflat in pensiea de invaliditate va ramane doar cu vechimea efectiva care a realizat-o… perioada cat a fost in incapacitate de munca nefiind asimilata stagiului de cotizare… mi se pare ilogic, deoarece nimeni din cei aflati in aceasta situatie nu si-a dorit acest lucru, fiecare dorind sa ajunga la varsta si vechimea completa pentru a beneficia de pensia intreaga… cu atat mai mult , marea majoritate a cazurilor de invaliditate sunt aparute PE TIMPUL SI DIN CAUZA SERVICIULUI MILITAR…
  Concluzia… cat esti apt esti bun…cand esti inapt dpdv medical… pa si pu…la revedere!

  CU STIMA
  VIRGIL GOSPODARU
  beneficiar al unei astfel de pensii si care conform legii pensiilor militare pierde dreptul acordat de legea pensiilor civile care reglementeaza perioada asimilata pe tipul pensiei de invaliditate.

 3. CEPARU

  Luati in studiu si Ordinul Militar,R-26500 Elita.Mie mi se pare interesant.

 4. mos alecu

  mos alecu15 ianuarie 2015, 16:22
  Deoarece nu avem nici un proiect de lege pe baza caruia sa ne spunem parerile !

  Hai sa incercam sa ne spunem parerile despre ceea ce ar trebui sa cuprinda o lege a PENSIILOR DE STAT pentru militari …
  Folosind atit multele variante de proiecte de lege a pensiilor de stat … cit si alte pareri …
  Fara sa ne legam de pensiile de invaliditate si pensiile de urmas … care „decurg” din pensiile de serviciu .

  Problema ar consta in :
  – a) – vechimea in serviciu si virsta de pensionare
  – b) – baza de calcul pentru stabilirea pensiei
  – c) – modul de actualizare (crestere sau scadere) a pensiei in viitor
  – d) – modul de „preluare” a celor care sint , deja , la pensie
  ——————
  a) – vechimea in serviciu si virsta de pensionare
  Se vehiculeaza , in proiectele de lege aparute , virsta de 60 de ani si vechimea in serviciu de 25 ani .
  – virsta de 60 de ani nu este cumva cam prea mare pentru indeplinirea atributiunilor de catre un militar ?
  – poate ca virsta de 55 de ani ar fi mai „acceptabila” …
  —— aceasta fiind si virsta pina la care pot fi „in activitate” soldatii si gradatii profesionisti (conform unui recent proiect de lege initiat de Dusa si Oprea)
  —— aceasta fiind si virsta „utilizata” in alte armate ale NATO
  —— aceasta fiind o virsta „mai acceptabila” pentru posibilitatile indivizilor de a indeplini sarcini militare …
  —— aceasta virsta ne-trebuind sa aiba nici o legatura (pentru militari) cu tendinta de marire a virstelor de pensionare aplicabila in sistemele publice de pensii

  • mos alecu15 ianuarie 2015, 16:54
  Pareri , propuneri …
  Continuare….

  – b) – baza de calcul pentru stabilirea pensiei
  Aici ar fi doua probleme :
  – b1) – „continutul” soldei care se ia in considerare
  – b2) – care solda (din intreaga cariera) se ia in considerare

  b1) „Continutul” soldei care se ia in considerare
  – daca se doreste ca pensia de stat a militarilor sa reflecte pozitia atinsa de un militar in ierarhie … atunci se va folosi „solda functiei de baza” (un fel de „solda tarifara”) . Adica : solda de grad , de functie , vechimea , solda de comanda (fosta indemnizatie de comanda) .
  —– pentru cei care , in anumite perioade , au avut si solda de merit si indemnizatie de dispozitiv … trebuie avute , si acestea , in vedere … deoarece , ulterior , acestea au fost acordate „pentru toti” , fiind incluse in solda functiei de baza …
  – includerea in baza de calcul a unor sporuri „nepermanente” va conduce la distorsionarea realitatii privind pozitia atinsa de un militar in ierarhie
  —— pentru specialitati militare de genul : piloti , scafandri , vinatori de munte , genisti … trebuie gasita modalitatea de includere in baza de calcul a unor sporuri definitorii pentru activitatea lor ; sporuri care le erau acordate numai in anumite conditii …

  b2) – care solda (din intreaga cariera) se ia in considerare
  In proiectele de lege aflate in discutie se propune luarea in considerare a soldelor din diferite perioade … Perioade avute in vedere de la ultima luna de activitate pina la media a 12 luni din ultimii 10 ani de activitate .
  – media a 12 luni din ultimii 10 ani de activitate este corecta si pentru actualii „in activitate” … si in activitatea acestora intervenind destule fluctuatii de incadrare
  —– fluctuatii de incadrare care nu sint datorate activitatii lor proprii , ci sint datorate „sistemului”
  – media a 12 luni din ultimii 10 ani de activitate ar fi corecta si pentru cei care au „suportat” procesul de restructurare
  —– ei fiind cei care au fost nevoiti sa accepte mutarea pe functii mult mai mici fara „a fi vinovati” de acest „regres” in pozitionarea lor in cadrul ierarhiei militare

 5. mos alecu

  mos alecu15 ianuarie 2015, 17:19
  Pareri , propuneri …
  Continuare….

  – c) – modul de actualizare (crestere sau scadere) a pensiei in viitor
  Deoarece (in toate proiectele) este prevazut modul CORECT de stabilire a pensiilor de stat , pentru militari , ca fiind cel STRICT in functie de solda avuta intr-o luna de activitate …
  Acest mod reflectind cel mai bine pozitia atinsa in ierarhie de catre militarul respectiv …
  Este strict necesar ca ACTUALIZAREA pensiilor sa se faca folosind aceleasi elemente care au condus la STABILIREA acestora … In esenta fiind vorba despre solda de grad si solda de functie a celor care sint in activitate la momentul actualizarii pensiilor .
  – actualizarea pensiilor folosind inflatia si/sau salariul mediu pe economie conduce la „alterarea” raportului intre pensii si soldele celor in activitate .
  —– actualizarea pensiilor folosind inflatia si/sau salariul mediu pe economie va conduce la cresterea pensiilor in timpul in care soldele celor in activitate „stagneaza” . Ca urmare se (poate) ajunge la situatia in care pensiile sa fie mai mari decit soldele celor in activiate … In conditiile in care pensiile fusesera stabilite intr-un alt raport fata de soldele celor in activitate …
  —– in acelasi context … pensiile celor pensionati in perioadele de „stagnare” a soldelor vor fi mai mici decit pensiile (marite prin inflatie) ale celor pensionati anterior

  mos alecu15 ianuarie 2015, 17:37
  Pareri , propuneri …
  Continuare….

  – d) – modul de „preluare” a celor care sint , deja , la pensie
  Deoarece sistemul de pensii de stat trebuie sa fie un sistem prin care statul isi manifesta grija si recunostinta fata de cei care si-au pus „viata” la dispozitia statului … Statul trebuie sa-i trateze cu aceeasi unitate de masura atit pe cei din prezent cit si pe cei din trecut … Altfel … cei din prezent „se vor retrage din contract” neavind nici o garantie „pentru viitor” …
  – toate pensiile aflate in plata TREBUIE RECALCULATE in noul sistem .
  —– nu asa cum doreste ANCMRR … ca pensiile din L.119 sa nu fie recalculate (pentru a ramine asa cum au fost „umflate” , si sa intre si la urmatoarele , eventuale , mariri …
  – toate pensiile (inclusiv cele stabilite anterior) trebuie sa reflecte acelasi raport fata de soldele celor in activitate
  —– nu se poate admite ca unele pensii (stabilite anterior) sa fie mai mari decit soldele militarilor aflati in activitate
  —– existenta de pensii anterioare mai mari decit soldele militarilor in activitate se poate admite NUMAI in contextul aplicarii principiului cuantumului avantajos … Aceste pensii , prin stoparea maririlor ulterioare , vor ajunge sa reflecte tot pozitia atinsa in ierarhie

 6. mos alecu

  Pareri , propuneri …
  Continuare….

  In toate parerile si propunerile anterioare am vorbit despre „raportul dintre pensie si solda celor in activitate” , si despre pericolul ca unele pensii sa fie mai mari decit soldele celor in activitate …

  Pensia NU TREBUIE SA FIE MAI MARE decit solda militarului omolog aflat in activitate !

  Nu se poate admite ca un comandant de batalion (in activitate) sa aiba solda mai mica decit pensia unui fost comandant de batalion !
  Comandant de batalion (in activitate) cu toate raspunderile si eforturile zilnice , fata de fostul comandant de batalion cu grijile lui !

  Sa nu mi se spuna despre posibilitatea ca militarul pensionar americanesc sa aiba pensia peste 100% fata de (fosta lui) solda … deci pensie mai mare decit a omologului sau in activitate …
  Sint (si acolo) conditii ca unii sa primeasca pensii umflate … Au si ei „baietii” lor din diferite arme si specialitati care „pot activa” pina la sicriu … „Baieti” carora li se permite (pe ochi frumosi) acest lucru !

  Nu cred ca exista , in armata americaneasca , comandant de batalion infanterie marina care sa poata sa activeze peste 30 ani (pensie … 75% din solda) … Dupa cum nu cred ca , in armata americaneasca , exista comandant de batalion infanterie marina (pensionar) cu pensie mai mare decit solda comandantului de batalion de infanterie marina in activitate …

  mos alecu16 ianuarie 2015, 07:28
  Legat de problema ca ANCMRR propune ca pensiile „din L.119” sa nu fie recalculate dupa principiile de calculare a pensiilor de stat …
  Apare si un efect pervers …
  Conform proiectelor de lege a pensiilor de stat calculele se fac ast fel :
  – pentru un numar X de ani reali ca vechime in serviciu se acorda Y procente din baza de calcul
  – pentru un numar Z de ani „virtuali” (rezultati din conditiile de munca) se acorda IN PLUS inca W procente din baza de calcul
  – ….
  La pensiile care se vor recalcula se va respecta algoritmul de mai sus …
  La pensiile care NU se vor recalcula … nu se va respecta acel algoritm … Se va inscrie in documente ca „pensia este in cuantum de …lei” asa cum a provenit ea din L.119 .

  Ca urmare , pentru pensiile NE-RECALCULATE nu se mai poate aplica HG S-1019 … deoarecxe :
  – in documentele pensiilor ne-recalculate (preluate numai in cuantumul din L.119) nu apar datele referitoare la anii rezultati din conditiile de munca pe HG 1294/2001
  —– in l.119 conditiile de munca „au fost folosite” dupa alte principii fata de principiile din proiectele de legi ale pensiilor de stat
  – nu se pot „transforma” anii din conditiile de munca pe hg 1294 in ani din conditiile de munca pe hg s-1019…

  Aceasta fiind o alta „bucurie” a propunerilor calexandrului … de a nu se racalcula pensiile din l.119…

  mos alecu16 ianuarie 2015, 10:54
  Iar cind soldele vor fi aduse la nivelul cerut de l.284/2010 (odata si odata trebuie sa se aplice si aceasta lege) cresterile de solde vor fi undeva pe la +75% …
  Cresteri care nu se vor putea reflecta in pensiile clexandriste care nu au fost recalculate conform cerintelor legii pensiilor de stat … Nu se vor putea reflecta deoarece acestea nu au fost recalculate pe baza soldelor celor in activitate …
  De altfel acele cresteri de solde nu se vor putea reflecta in nici o pensie de-a militarilor … deoarece calexandrul vrea ca pensiile sa se actualizeze cu inflatia si salariul mediu pe economie …

  http://r-26500.blogspot.ro/2015/01/mesajul-unui-rezervist-charlie-roman.html?showComment=1421386091231#c2018049494850376036

 7. mos alecu

  Venind la articol …

  La : „Da, era de 60, dar din solda brută, nu din solda de bază, cum este stipulat în această lege,…” .
  Nu !
  Era tot din solda „de baza” : grad , functie , vechime , indemnizatie de comanda , solda de merit , indemnizatie de dispozitiv !
  Nimic altceva !

  Medalia Meritul militar NU adauga nimic la pensie !
  Majorarea era/este pentru ORDINUL Meritul Militar (actualul Semn Onorific in Serviciul Patriei) .
  Majorarea cuvenita pentru OMM (SOSP) nu era cuprinsa in L.164 ! Ea era/este cuprinsa in L.80/1995 (Statutul cadrelor militare) .

 8. mos alecu

  La chestia de la art.7 …
  Modificarea propusa este insignifianta si fara rost …
  La fel de vulnerabil este si numarul dosarului de pensie …
  Chestia cu CNP este corecta … Cei care vor mai munci dupa pensionarea militara vor avea dreptul la pensie si din civilie … unde li se va deschide alt dosar de pensie … unde va trebui sa tina cont de cele doua situatii : adica este nevoie de un element „unificator” , care nu poate fi decit CNP .

 9. mos alecu

  La art.28 …
  Este necesara o solutie pentru cuprinderea in baza de calcul a sporurilor , nepermanente dar definitorii , pentru piloti , scafandri , vinatori de munte … si alte arme si specialitati al caror „specific” nu era platit prin „grad si functie” ci prin felurite sporuri …

 10. mos alecu

  La art.30 …
  Acolo este vorba despre „procentul de calcul” a pensiei …
  Acesta nu poate fi acelasi indiferent de numarul de ani lucrati in acele conditii de munca … Care-ar mai fi deosebirea intre un impricinat cu 20 ani vechime in acele conditii si un alt impricinat cu numai 1 an vechime ?
  Daca se scoate si procentajul suplimenta (acei 2% pentru fiecare an) se duce dracului toata sandramaua … repet : care-i deosebirea intre cel cu 1 an si cel cu 20 de ani in acele conditii de munca ?

 11. mos alecu

  La art.54(2) …
  Acei 75% sint pentru fiecare urmas … sau pentru toti , indiferent numarul acestora ?…

 12. mos alecu

  La art.60 si 61 …
  Deci sa se „indexeze anual” cu inflatia … dar sa se si actualizeze in raport cu soldele celor in activitate …
  E cam mult !…
  In acest fel pensiile vor deveni mult mai mari decit soldele omologilor din activitate 1
  Eliminam „nemultumirile” dintre pensionari dar „mentinem/exacerbam” nemultumirile celor in activitate fata de pensionari …

 13. mos alecu

  La : „Art. 110 (1) Pensiile militarilor, politiştilor si funcţionarilor publici cu statut special, stabilite in baza Legilor 119/2010, L.263/2010, L.241/2013, L.165/2001, L.179/2004 cu modificările şi completarile ulterioare, devin Pensii Militare de Stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi.” …
  Mai mult pentru rigoare …
  Acele pensii SE RECALCULEAZA (mai intii) SI (apoi) DEVIN PENSII MILITARE DE STAT …

 14. Gogu de la manutanta

  1.In Legea 164/2001 calculul pensiei se facea la solda lunara ( compusa conf.legii din solda de grad,solda de functie, gradatii, merit, comanda, dispozitiv ), nu la solda lunara bruta.
  2.In aparenta ar fi un castig daca se pleaca pt.primii 25 de ani de la 70% in loc de 60% cum era in L.164
  3. Meritul Militar nu era nici in legea veche si de asta nu e inclus nici in proiectul legii noi. Dar a ramas in Legea Statutului(Legea 80) si va produce efecte in continuare. Deci va fi – sa zicem – 70% + 14 % ( 14% reprezentand transa maxima de 20% la cele 70 de procente pt.cei cu peste 25 de ani de cascheta. Sau 15% pt.vechime intre 20 si 25 de ani respectiv 10% pt.vechime de minim 15 ani ).
  4.De vazut daca aceasta diferenta in calcul ( adica de la 60% la 70% pt.rimii 25 de ani ) favorizeaza pe cineva. Au fost din 2011 pana in prezent 3 indexari/actualizari,care cu acest 5% din 2015 ar totaliza cam 13,25 %. Maxim prin formula noua de calcul s-ar primi 12%( de la 60% la 70% plus 20% la diferenta de 10 procente: adica 70-60 x 20%). Deci nu e mare afacere…
  5.Referitor la art.28 din proiect, ar trebui vazuta Legea unitara a salarizarii incropita pe genunchi de Seitan, Boc et.co., care nu s-a aplicat din lipsa de prevederi bugetare dar care e promulgata. Solda functiei de baza( la care se face referire in art.28 din proiect) conform acestei legi nu inseamna doar vechea solda de functie, ci solda lunara cum era definita pe „vechi”(compusa din cele 6 elemente pe care le-am amintit la inceput) si unele prime,sporuri. Daca de asta e vorba, ar mai iesi ceva in plus si de aici peste cele 12 procente de care am zis mai inainte ,ceea ce nu ar fi rau. Dar si aici trebuie facuta comparatie intre indexarea /actualizarea cumulata de 13,25% si ce ar iesi din calculul nou…Sa aveti o saptamana buna !
  In rest, multe comentarii pe langa, cum s-ar zice fiecare cu ce-l doare ( multi veniti, putini alesi..)Sa dea Domnul sa iasa bine!

 15. mos alecu

  La art.115 …
  Nu este vorba despre Codul penal …
  Si , oricum ar fi … o greseala facuta de Casa de pensii in aplicarea L.119 (sa spunem) nu poate fi solutionata in siatemul altei legi …

 16. mos alecu

  La : „2. Să se menţioneze că Militarii activi şi în rezervă primesc soldă, nu salarii până la data trecerii în retragere pentru că cei din rezervă sunt încă sub contract cu statul, după care la trecerea în rezervă solda devine venit denumit pensie.” .
  Drepturile banesti (cuantum si denumire) sint cuprinse in alta lege (l.284/2010) . Nu au ce cauta intr-o lege a pensiilor …
  Militarii in rezerva NU SINT IN CONTRACT cu nimeni … daca nu se angajeaza undeva sa lucreze si dupa pensionare …
  Militarii in rezerva POT FI CHEMATI pentru indeplinirea de atributiuni militare …
  Pensionari nu sint numai militarii in retragere … Sint pensionari toti cei trecuti in rezerva/retragere cu drept de pensie de serviciu ,precum si beneficiarii pensiilor de invaliditate sau de urmas …
  Sa lasam balta chestia dogarista cu deosebirile (la pensie) intre militarii in rezerva si cei in retragere !…

 17. ifrim

  Tot respectul pt. cei ce incearca imbunatatirea proiectului Dusa care are multe neajunsuri.Daca gazda ar face si un sondaj ca la prezidentiale o fi gresit?

 18. traian

  As dori sa intreb cunoscatorii ce document specifica componenta soldei brute luate in calcul conform L164/2001.Am iesit la pensie in ianuarie 2003 iar in solda bruta (fara sporuri) nu s-a inclus si indemnizatia de dispozitiv de care beneficiam pe statul de plata. Va intreb daca s-a procedat corect?
  Va multumesc!

 19. Buzescu Dan

  Modificarile propuse de autor, precum si cele ale diferitilor comentatori, ar trebui acceptate la introducere in noul proiect pana la trimiterea lui spre Casa Poporului, caci, in opinia mea, nu vom mai beneficia de sprijin din partea parlamentarilor (episodul interdictiei sustinerii amendamentelor, denigrarea celor care ne-au sprijinit in acea campanie, etc)!
  Iar ca o recunoastere a conditiilor vitrege de trai prin coclauri, ar fi normal ca sotia supravietuitoare sa beneficieze de pensia de urmas imediat dupa decesul rezervistului.
  Motivatie? Multe sotii au fost obligate sa ramana/devina casnice din cauza absentei locurilor de munca in zona! Daca abia la 65 ani poate primi pensia de urmas, cu ce va putea trai pana atunci? Prin vanzarea locuintei si/sau a lucrurilor din casa, prin mila copiilor (daca or avea si ei posibilitati financiare pt ajutor) sau ca asistat social?

 20. mos alecu

  @traian 19 ianuarie 2015 – 18:52 :
  Greu de crezut ca nu vi s-a luat in calcul indemnizatia de dispozitiv…
  Verificati ! Pe decizia de pensie (sau atasat ei) trebuie sa aveti un „buletin de calcul” …
  ———————————–

  L.164/2001
  ART. 21
  (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda lunară brută avută în ultima lună de activitate, care include solda de
  grad corespunzătoare la data trecerii în rezervă.

  Solda lunara …
  L.138/1999
  ART. 3
  Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe baza de contract au dreptul la o solda lunarã, compusã din: solda de funcţie, solda de grad, solda de merit,indemnizaţia de comanda, gradatii şi indemnizaţia de dispozitiv.

 21. traian

  @ mos Alecu
  Va multumesc. Stiu sigur ca la calcul nu a fost adaugata aceasta componenta ,am banuit fenomenul dar nefiind sigur nu am actionat. O sa ma documentez . Din deciziile emise in 2003 nu rezulta ca ar fi inclusa.

 22. mos alecu

  @traian 19 ianuarie 2015 – 19:35 :
  Verificati buletinul de calcul …
  La celelalte elemente se puteau „strecura” greseli : cadristul unitatii putea inscrie gresit gradul ,functia sau gradatiile ; putea sa uite sa inscrie ca ati avut indemnizatie de comanda sau solda de merit …
  Dar indemnizatia de dispozitiv nu avea cum sa fie „uitata” … Toata lumea avea asa ceva ; acest element era introdus si calculat automat de catre calculator …
  Cuantumul acestui element , fiind determinat de toate celelalte elemente ale soldei , putea fi , cel mult , „alterat” in marime … dar nu putea sa lipseasca_cu desavirsire …
  Dar…intortocheate sint caile Domnului !
  Si-o fi bagat dracu’ coada si a sters din calculatoare acest element tocmai la calculul pensiei dvs ! …

 23. gerula

  Domnilor comentatori,asa cum spun artileristii,A PLECAT LOVITURA ,de acum inainte singura noastra sansa in a mai corecta ceva e sa ne concetram pa corectiile care trebuie introduse la a doua si a treia lovitura,respectiv la amaNDAREA LEGII IN parlament, LA COMISII SI IN PLEN.in ACEST SCOP TREBUIE PARCURSI CATIVA PASI ASTFEL:1STABILIREA UNUI GRUP DE INITIATIVA FORMAT DI REPREZENTANTII CELORLALTE ASOCIATII CARE NU AU PARTICIPAT LA DISCUTIILE CU RAPREZ GUV.2ARMONIZAREA PUNCTELOR DE VEDERE REFERITOR LA AMENDAMENTELE PROPUSE.3STABILIREA STATEGIEI DE COMUNICARE CU PARLAMENTARIISI SOCIETATEA CIVILA,PRECUM SI CALENDARUL ACTIVITATILOR.,,Ofensiva,,trebuie declansata imediat in toata tara ,prin toate mijloacele si prin toate mijloacele de comunicare.Ca nucleu al acestei constructii, menita a obtine in Parlament olege dreapta cu adevarat reparatorie va propun ASOCIATIA MILITARILOR ROMILL din Craiova.

 24. traian

  @ mos Alecu
  In 2003 pe decizia de pensie figureaza doar solda bruta luata in calcul la stabilirea pensiei fara alte explicatii sau defalcare pe sa zic componentele soldei brute conform L138/99.
  Din cite imi amintesc la acea data 01.2003 finantistul avea ghid pentru stabilirea soldei brute niste norme metodologice de aplicare a legii. Sa nu fi prevazut acele norme si indemnizatia de dispozitiv in solda bruta si sa fi fost introdusa ulterior cu acazia deselor modificari ale legii 164? Oricum trebuia actualizat si cuantumul pensiei ma gindesc.

 25. tincuta

  ce se va intimpla cu pensiile de invaliditate a celor care au iesit incepand cu anul 2011, pensii care sunt mult mai mici fata de pensiile celor care au iesit inainte de 2011( coleg cu varsta mai mica si implicit vechime a iesit in decembrie 2010 cu o pensie mai mare cu 4 milioane si 500 fata de mine care am iesit in august 2011)Vom avea sanse sa intram in pensie de serviciu ( pe vechea lege a pensiilor militare ma incadram la pensie partial anticipata pe 263 m-am incadrat la pensie de invaliditate )

 26. mos alecu

  @traian 19 ianuarie 2015 – 21:07 :
  Sinteti de la MApN sau de la alta structura ?

  Unele modificari privind „continutul” (elementele componente ale…) bazei de calcul (solda) au avut loc pentru pensionarii de dinainte de 01.04.2001 (de dinainte de l.164) …
  Pentru cei iesiti la pensie „sub patronajul” l.164 nu s-au produs modificari …
  Eu am (ca cea mai veche decizie) o decizie din aug.2004 … cu buletin de calcul cu detalierea tuturor elementelor componente ale soldei …

 27. traian

  MApN 01 2003 fara nicio explicatie la decizie asupra modului de calcul si a elementelor luate in calcul. O sa cer lamuriri. Va multumesc.

 28. @R-26500
  A. Da, e corect, pentru ca la art 29. punctul ce sunt cuprinse doua grupe de munca, adica intra in acelasi procentas conditiile speciale cu alte conditii.
  B. La punctul B au fost trecuti initial aviatorii si scafandri, la care au adaugat si magistratii si alte lipitori sau cuci care s-au suit in cuibul lor si ii vor capusa, in asa fel incat pana la urma „in cuib vor ramane numai magistratii si „potentatii” si vor cobora pilotii si scafandri, asa cum s/a intamplat cu noi, cand am asimilat magistratii, apoi am fost debarcati. Eu nu consider ca ma pot compara cu scafandrii, asa ca raman la 70%.

 29. @ Gospodaru Virgil
  Va rog verificati care este articolul din actuala lege care stipuleaza acest lucru, apoi cautati legea civila si veniti si cu articolul respectiv, ca sa putem face propunerea. Sunt cu capul cat putina, nu ma mai puneti pe mine sa caut prin toate legile va rog. Intrati si veniti concret cu cele doua articole .

 30. @ Ceparu, iau in calcul si am in vedere orice propunere dar nu ma puneti va rog sa umblu aiurea prin tot internetul ca am si eu limitele mele. In ultmele trei zile am tot umblat sa vad unde a mai fost postata legea si ce propuneri s-au facut . Cine a luat legea, a luat-o de aici, asa ca poate reveni aici cu propuneri. Nu e vorba de orgoliu ci de posibilitatile si resursele fizice si psihice ale unui om.

 31. @ Mos Alecu,
  Se poate scurt si la obiect. Este f obositor sa caut acuma prin toate comentariile din care unele sunt simple comentarii fara nimic concret. Suntem in criza de timp. Hai sa o facem, militareste> pe articole > aici nu e bine pentru ca , aici ar trebui modificat sau completat asa…. . Dar in primul rand greseti din prima interventie, AVEM UN PROIECT, ACESTA ESTE PROIECTUL ADUS DE oPREA SI dUSA LA INTALNIREA CU SINDICATELE. dACA NU CREZI, SAU AI ALTE INFORMATII, AI DREPTATE, DISCUTAM, DEGEABA.

 32. @Mos Alecu:
  1. Da ai identificat corect problemele de baza si punctele care trebuiesc rezolvate, si asta am cuprins si eu in propuneri.
  2. Medalie, sau ordin se stie la ce m-am referit si da, era cuprinsa in legea 80, dar noul proiect de statut nu mai cuprinde prevederea,asa ca trebuie bagat aici.
  3. Gresesti, in legea 164 era trecut SALARIUL BRUT si acesta cuprinde premiile, sporurile si alte venituri, nu solda de baza. Cauta in actuala lege 284&2010 si vei vedea acolo la sectiunea II art 3 ce contine solda lunara si solda de baza, iar la Sectiunea 1 cap II art 12, ce cuprinde solda bruta. Nu condunda solda lunara cu solda de baza, e cu totul altceva .
  4. Da, la art 7, poate nu trebuie insistat, e doar o opinie, nu un capat de tara.
  5. Da, sunt de acird nu s epoate ca pensia sa fie mai mare decat salariul si nici nu va fi atata vreme cat se respecta procentele de calcul din salariul brut, pentru ca maximul este de 76%. Faptul ca acuma exista este altceva, intra in dreptul castigat dar legea este facuta in special pentru a se asigura ca in viitor nu vor mai aparea astfel de situatii.
  6. Militarii in rayerva se afla inca in statele de razboi, sunt bagati la lucrari, sunt chemati la unitati la punerea in aplicare a planului de mobiliYare, in prima urgentA, deci nu sunt civili, sunt militariau obligatii, au drepturi, au privatiuni deci sunt MILITARI IN SOLDA STATULUI. . Nu uita ca in scoala militara ti se spunea APEVIST ADICA ARMATA PE VIATA. Asta ai fost, arsta ramai pana mori si acest lucru trebuie sa intre in cap tuturor inclusiv legiuitorului. Luui Iliescu i se spune si acuma domnul presedinte, desi a fost presedinte ales doar 5 ani si nu a facut nici o scoala pentru asta.

 33. @Traian,
  Daca este asa, fa contestatie si cere sa ti s erepare greseala, aca nu de catre MApN atunci d ecatre instanta. Dar mai intai sa fii sigur ca este asa.

 34. @Tincuta,
  Nu pot raspunde, nu stiu ce cuprind vechile legi, eu am cautat sa fac ceva in aceasta lege, dar nu cunosc speta, aici trebuie sa vorbeasca cineva care este in cauza. Eu chiar am facut unele greseli chiar prin propunerile trecute aici, le-am sesiyat mai tarziu, dar nu mai modific, Erare humanum est. Oricum, voi mai peria propunerile pana sa le dau o forma care sa poata fi inaintata mai departe. Vedeti va rog ce i-am raspuns lui Gospodaru Virgil, eu nu pot sa fac fata la atatea legi si spete singur.

 35. NICOLAE GROPAN

  ANUNT IMPORTANT PENTRU MILITARII ACTIVI, IN REZERVA SAU IN RETRAGERE
  La inceputul lunii februarie 2015 Federatia Militarilor din Romania organizeaza o dezbatere pe tema proiectului Legii pensiilor militare de stat. Sunt invitati sa participe – prin propuneri sau direct – reprezentantii tuturor structurilor asociative ale militarilor, legal constituite, cadre militare in activitate, in rezerva sau retragere.
  Va adresam rugamintea sa ne comunicati de unde v-ati informat de proiectul legii , daca structura asociativa a primit acest proiect si l-a dezbatut organizat, care este site-ul oficial in care ati gasit proiectul supus dezbaterii publice. Ne intereseaza foarte mult si pozitia carelor militare in activitate
  Pentru toti cei interesati sa faca propuneri pentru imbunatatirea acestui proiect ii rugam sa ni le trimita la adresa de E-mail : federatiamilitarilor@ymail.com pana la data de 27.01.2015.
  Cei care doresc sa participe direct la aceasta dezbatere , ca reprezentanti ai unor structuri asociative sau in nume personal,sunt rugati ca, pana la aceeasi data, sa trimita la aceeasi adresa gradul , numele si prenumele, structura asociativa pe care o reprezinta, seria si numarul cartii de identitate ( acesate date sunt necesare pentru asigurarea accesului), adresa de E-mail si numarul de telefon (date necesare pentru comunicari intre organizatori si participanti)
  Stabilirea participantilor la activitate se va face in functie de numarul de locuri al salii in ordinea trimiterii optiunilor, prioritatea avand-o reprezentantii structurilor asociative (maxim trei pentru fiecare structura).
  Cei stabiliti a participa vor primi datele referitoare la data,ora si locul de desfasurare al activitatii .
  Cu respect camaraderesc,
  Presedintele Federatiei Militarilor din Romania
  Gl.bg.(rtr) Nicolae Gropan

 36. mos alecu

  @traian 19 ianuarie 2015 – 21:37 :
  Ca sa nu se inteleaga gresit …
  Am spus ca „Eu am (ca cea mai veche decizie)…” .
  Corect era sa spun „Eu am (ca cea mai veche decizie pe L.164)…” .
  Eu provenind „din alta lume” a legilor de pensii !…
  ——————————-
  Ramine nedumerirea generata de o eventuala lipsa a indemnizatiei de dispozitiv …
  Puteti cere lamuriri … dar nu mai are cine si , mai ales , de ce sa vi le dea !
  L.164 este abrogata de multa vreme (din 01.01.2011) . Nu exista nici o baza legala sa cereti „repararea prejudiciului” produs in calculul pensiei dvs. pe l.164 . Acest „prejudiciu” se putea „repara” pentru cel mult trei ani de la data constatarii lui … Iar acei trei ani in urma (calculind de la data actuala) nu cuprind nimic din „domnia” l.164 … „Prejudiciul” pentru perioada 2003-2010 nu poate fi recuperat …
  Contestatie nu aveti la ce face … au trcut si „răs-trecut” toate termenele de contestare !
  La justitie puteti apela daca aveti bani (de pierdut) pentru avocati si experti !

 37. traian

  @ mos Alecu
  Va multumesc oricum pentru lamuriri, ma voi edifica intii comparind solda bruta de pe decizie cu specificatiile statului de plata (arhive) . Daca se comfirma fiind un prejudiciu voi incerca instanta.

 38. mos alecu

  @Marin Neacsu 19 ianuarie 2015 – 22:18 :
  La : „Dar in primul rand greseti …” .
  Posibil !
  Dar… ma alatur lui @NICOLAE GROPAN 20 ianuarie 2015 – 08:02″ si intreb : „…de unde v-ati informat de proiectul legii , daca structura asociativa a primit acest proiect si l-a dezbatut organizat, care este site-ul oficial in care ati gasit proiectul supus dezbaterii publice…” ?
  Daca raspunsul este „las-ca stiu eu !” … ramine cum am stabilit : „nu avem un proiect de lege OFICIAL pe marginea caruia sa ne spunem parerile . Cel mult putem face propuneri pentru CUM SA ARATE un astfel de proiect de lege !”

 39. mos alecu

  @Marin Neacsu 19 ianuarie 2015 – 22:41 :
  Hai sa nu facem concurs pe tema „care greseste mai mult !” .
  Dicutiile pentru descîlcirea presupuselor greseli consuma timp si indeparteaza discutia de la scopul ei …
  ——————————————
  La : „3. Gresesti, in legea 164 era trecut SALARIUL BRUT …” .
  Spui asta dupa ce , culmea , dadusem citat din l.164 privind „continutul bazei de calcul” .
  Sentinta ta se bazeaza pe o confuzie !
  In 2000-2001 (la nasterea l.164/2001) era „in functiune” o alta lege privind salarizarea personalului militar … (l.138/1999) .
  Cei care au intocmit l.164 au folosit (intimplator) terminologia din acea lege … Nu au folosit terminologia din l.284/2010 !

  In l.138/’99 militarii primeau (ca drepturi de salarizare) :
  – solda lunara (compusa din : solda de functie , solda de grad , solda de merit , indemnizatia de comanda , gradatii si indemnizatia de dispozitiv .
  – indemnizatii , prime , sporuri , premii si alte drepturi banesti …

  Prin L.284/2010 se schimba „pe ici pe colo” definirea unot termeni referitori la salarizarea militarilor …
  Astfel :
  – militarii nu mai au „drepturi banesti/de salarizare” . Militarii au SOLDE LUNARE …
  – SOLDA LUNARA (din l.284) se compune din :
  —– solda functiei de baza … (care este „vechea” solda lunara a militarilor) compusa din : solda de functie, solda de grad, gradatii si, după caz, solda de comandă … Din vechea SOLDA LUNARA lipsesc : solda de merit (care nu se mai acorda in ideea l.284) si indemnizatia de dispozitiv (care a fost inclusa in solda functiei de baza)
  —– indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si din alte drepturi salariale.

  In concluzie : in l.164 baza de calcul era solda lunara (din l.138/’99) … adica : grad , functie , indemniz. de cda. , solda de merit , gradatii si indemniz. de dispoz. Punct !

 40. mos alecu

  @Marin Neacsu 19 ianuarie 2015 – 22:41 :
  La : „5. Da, sunt de acird nu s epoate ca pensia sa fie mai mare decat salariul SI NICI NU VA FI atata vreme cat se respecta PROCENTELE de calcul din salariul brut, pentru ca maximul este de 76%. …” .

  Ba … poate fi ! Pensia mai mare decit solda omologului in activitate …
  Chiar in contextul acestui „presupus” proiect de lege a pensiilor militare …
  A nu se uita procentele realizabile de cei care depasesc vechimea in serviciu de 25 de ani !
  A nu se uita procentele in plus care se adauga pentru anii „virtuali” de vechime in serviciu rezultati ca urmare a „fructificarii” conditiilor de munca deosebite de cele normale !
  A nu se uita procentele in plus adugate pentru „compensare” contributiei impricinatilor la fondul de pensii suplimentare si si a contributiei pentru asigurari sociale (din l.263) !

 41. Domnule general Gropan,
  Dar dumnevoastra cand nd ne prezentati propunerile dumnevoastra? Iar daca aveti dubii privind veridicitatea acestui proiect, poate veniti dumneavoastra cu cel real, ca pastoriti o asociatie plina de baieti cu ochi albastri. Sau asoiatia pe care o conduceti doar aduna informatii, nu face altceva?

 42. Mos Alecu, pentru a se evita acest luru initiatorul trebuie sa faca simulari pe lege.

 43. Mos Alecu, nu mai vorbim aceeasi limba? Am spus ca acesta este proiectul de lege care a fost inmanat participantilor la adunarea de marti. Ce vrei mai mult? Este greu de inteles?
  In L184 asa cum ai spus si tu, bata de calcul o constituia solda bruta. Asa se specifica in lege la art 21. Ce treaba are solda lunara, cand acolo se prevede solda bruta?
  La intrebarea de unde am legea, da, raspunsul este ” treaba mea” pentru ca nu am acceptul celui care mi-a dat-o sa spun de unde o am, DAR AM SPUS I GARANTEZ SUTA LA SUTA CA ESTE CEA DATA PARTICIPANTILOR. Daca nu crezi este treaba dumitale, nu are rost sa mai discuti pe marginea ei, iti pierzi energia.
  Daca esti de acord cu domnul Gropan, astept de la domniile voastre proiectul original si propuneri pe marginea lui.

 44. mos alecu

  @Marin Neacsu 20 ianuarie 2015 – 11:44 :
  Of , of , of ! …
  Ca iuti mai sint la minie , prazarii !

  Baza de calcul o constituie solda LUNARA bruta …
  Iar solda LUNARA este ceea ce spune l.138 … fie ca-i bruta , fie ca-i neta , fie ca-i albastra sau prazulie !

  Si , pina la urma urmei , trebuie sa ai vreo decizie de pensie pe l.164 (ca nu vei fi fiind „pufarez” de-al l.263/2010) … Uita-te pe acea decizie : ai un buletin de calcul care-ti spune ce elemente ti-au fost folosite la stabilirea pensiei …

 45. mos alecu

  @Marin Neacsu 20 ianuarie 2015 – 11:34 :
  Daca-i vorba despre „nedepasirea” soldei de catre pensie …
  Nu treb’e sa faca nici o simulare !
  Treb’e sa inscrie in lege (ca la l.164) faptul ca „pensia nu poate depasi 100% din baza de calcul ” . Punct .

 46. R-26500

  @ mos alecu. Ti s-a mai explicat ca este o stupiditate ca o pensie da nu poate depasi 100% din baza de calcul. Tu ce faci, te faultezi singur? In plus, cu prevederea ta limitezi aplicarea grupelor de munca. Ar insemna ca la vechimi diferite in serviciu, sa ai tot pensie limitata la 100% din solda! Uite, ia un exemplu sa vezi ce catastrofa este:

  – „A” lucreaza 25 ani si 6 luni efectiv si toata perioada in CS, total vechime (rotunjit la zile) 38 ani. Ultima pensie = 74% din solda la care se adauga 2% pt. ce depaseste 25 ani (13 anix2%=26%). 74% + 26% + = 100% din ultima solda.
  – „B” lucreaza 26 ani efectiv si toata perioada in CS, total vechime 39 ani. Ultima pensie = 74% din solda la care se adauga 2% pt. ce depaseste 25 ani (14 anix2%=28%). 74% + 28% = 102% din ultima solda. Dar tu ii limitezi pensia la 100%.
  – „C” lucreaza 30 ani efectiv si toata perioada in CS, total vechime 45 ani. Ultima pensie = 74% din solda la care se adauga 2% pt. ce depaseste 25 ani (20 anix2%=40%). 74% + 40% = 114% din ultima solda. Dar tu ii limitezi pensia tot la 100%.

  IN SITUATIA IN CARE LIMITEZI PENSIA LA 100%, NICI „A”, NICI „B” NU MAI AU MOTIVATIA SA RAMANA NICI MACAR O ZI IN PLUS IN ARMATA MAI MULT DE 25 ANI SI 6 LUNI. INTRUCAT DE LA O VECHIME IN SERVICIU MAI MARE DE 25 ANI SI 6 LUNI, ORI PENSIE, ORI SOLDA – TOT AIA ESTE, ACESTEA DEVIN EGALE. CAZ IN CARE ORI DE RAMAI 25 ANI SI 6 LUNI IN SERVICIU, ORI 30 ANI, PENSIA ESTE ACEEASI! SINGURA MOTIVATIE DE A MAI RAMANE IN SERVICU PESTE ACEA VECHIME ESTE CA ACEST LUCRU SA FIE RECOMPENSAT LA PENSIE CU 2% PT. FIECARE AN RAMAS IN PLUS IN SERVICIU.

 47. Gospodaru Virgil

  Am spicuit cateva aspecte:
  In proiectul legii pensiilor militare, la art.3, lit. h -stagiu potential-perioada de timp prevazuta de lege acordata la calculul pensiei de invaliditate,ca o creditare pt. vechimea nerealizata din cauza afectiunilor invalidante…iar la art.40 alin.3 se stabileste modul de aplicare.
  In contextul legii 263/2010, la art. 3 lit. u, stagiul potential este definit ca fiind perioada de timp prevazuta in prezenta lege, considerata stagiu de cotizare si acordata ca o creditare pt. stagiul de cotizare din cauza afectiunilor invalidante.
  se observa astfel clar diferenta… stagiul potential in legea civila este considerata stagiu de cotizare.
  Mai mult, la art.49 (1) tot din legea 263 , „in sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite perioade asimilate in care asiguratul”… lit.a „a beneficiat de pensie de invaliditate”.
  Si in legea 19/2000, pe intelesul careia se aplica legea 119, este prevazut la art.38 (1) „in sist. public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite perioade asimilate in care asiguratul:” lit.a- „a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a,b,c si e. (lit. d- pensia de invaliditate), prin urmare pensia de invalid. este considerata stagiu asimilat si se ia in calcul la stabilirea stagiului total realizat.
  De remarcat, ca in contextul proiectului legii pens. mil. la art.25 alin.1 se face referire la perioadele asimilate… dar nefiind evidentiate in lege ce reprezinta. Acest fapt denota ca legea a fost facuta pe genunchi de cei care si-au urmarit interesul neacordand atentia cuvenita pentru toate categoriile de pensionari.
  Domnule Neacsu, cu stima si respect, daca puteti face auzite precizarile mele si operate modificari in noua lege, as fi profund recunoscator…nu numai eu ci si toti ceilalti pensionari de invaliditate care ar fi vitregiti de drepturile lor…drepturi pe care ar trebui sa le castige in instanta cu bani grei cheltuiti.
  Cu stima
  Mr(r) Virgil Gospodaru.

 48. mos alecu

  @tincuta 19 ianuarie 2015 – 21:13 :
  Legat de chestia daca pensiile de invaliditate s-ar transforma in pensii de serviciu …
  Nu !
  Pensiile se vor (daca se vor…) „transforma” (recalcula) in „aceeasi parohie” : pensiile pentru limita de virsta (precum si cele anticipate si anticipate partial) se recalculeaza ca pensii de serviciu ; pensiile de invaliditate se recalculeaza ca pensii de invaliditate ; pensiile de mostenitor se recalculeaza ca pensii de mostenitor …
  Chiar si in aceasta varianta (recalculare ca pensie de invaliditate) situatia se imbunatateste … Modalitatea de calcul a pensiilor de invaliditate (in sistemul pensiilor militare de stat) este mult mai „umana” fata de calculul in sistemul public („contributionist”) …
  ———————————-
  Diferenta mare dintre pensiile semnalate este datorata (in principal) legislatiei diferite in care au fost calculate … In secundar mai poate fi vorba si despre grade diferite de invaliditate …
  ———————————–
  Pensiile de invaliditate se calculeaza ca si cum ar fi pensii anticipate partial … cu unele penalizari pentru „neatingerea” virstei de pensionare . In acelasi timp se acorda niste „stagii potentiale” (n-au rost detaliile … ideea este ca se acorda niste puncte pentru perioada cit impricinatul nu a mai putut munci pina la pensie…).
  Colegul despre care vorbiti a iesit la pensie pe l.164 si i-a fost recalculata pensia (de invaliditate) conform principiilor l.19/2000 .
  Dvs. ati iesit la pensie (de invaliditate) pe l.263/2010 .
  L.19/2000 (aplicata colegului) avea niste „penalizari” mult-mult „mai blinde” , precum si niste stagii potentiale ceva mai mari …
  L.263/2010 (aplicata dvs.) are niste penalitati de-a dreptul „inumane” , precum si niste stagii potentiale mult mai „zgircite” …
  Din aceasta combinatie de penalitati si stagii potentiale diferite a rezultat acea diferenta intre cele doua pensii …
  ——————————–
  In situatia recalcularii celor doua pensii este foarte probabil ca ele sa devina mult mai apropiate ca marime … bineinteles in masura in care conditiile de pensionare sint apropiate …

 49. mos alecu

  @R-26500 20 ianuarie 2015 – 13:20 :
  Pentru ca , iarasi , esti suparat pe mine , eu trebuie , iarasi , sa-ti amintesc : eu nu sint dominat de entuziasmul tau juvenil ! Precum si … consecventa in gindire si rationamente nu este un defect care sa-ti poata fi imputat tie !
  ————————————
  Hai sa vedem niste fisuri ale gindirii tale legate de chestia ca pensiile TREBUIE sa poata sa depaseasca soldele …
  Doresti ca pensiile militarilor romanesti sa fie dupa modelul americanesc
  —- in modelul americanesc la 30 ani vechime se obtine (numai) 75% din solda … Tu vrei ca la (numai) 20 ani vechime militarul romanesc sa ia pensie de vreo 80% din solda …

  Doresti ca vinatorii tai de munte sa poate iesi la pensie dupa 20 de ani … Deoarece acestia „sint uzati” de greutatile meseriei . Fiind tu si foarte „pornit” impotriva finantistilor si cadristilor care „nu fac nimic” …
  —- acesti finantisti si cadristi vor fi cei care vor putea „sta” in serviciu pina la j’de ani … Ei vor fi beneficiarii luptei tale pentru depasirea soldei de catre pensie …

  Tot tu explicai prin alte locuri ca este strict necesar ca acestei „lupte” , pentru pensii militare de stat , sa se alture si cei in activitate …
  —- cind vor auzi ca tu (pensionar) doresti ca pensia ta sa fie mai mare decit solda lor vor spune : „Fu….le muma-n c.r de hodorogi ! I-auzi la ei : vor pensii mai mari decit soldele noastre ! Noi , care muncim de ne spetim , sa avem solde mai mici decit pensiile lor … ei care stau toata ziua cu burta la soare !” …

  Am impresia ca esti de genul cuiva de aici . Acel cineva cere efectuarea de calcule comparative ! Daca „nu iese nimic la afacere” n-ar avea nici un rost sa se mai lupte pentru o noua lege …
  Asa si tu : doresti neaparat ca din noua lege „sa iasa ceva la afacere” pentru pensionarii mai vechi …

 50. Păcală

  Nu cred ca v-ar strica sa fiti totusi mai rationali. La 100% poate o sa va intrebe cineva de ce v-au mai trecut in rezerva . Asa ca atentie ce dati pe goarnă.

 51. mos alecu

  @R-26500 20 ianuarie 2015 – 13:20 :
  Tot legat de (in)consecventa ta in gindire …
  Tunai si fulgerai impotriva includerii in legea pensiilor militare de stat a civililor de politisti si gardieni din penitenciare …
  Vad , pe blog , propunerea „Art. 1. – Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru militari se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurari sociale din domeniul aparării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.” …
  Culmea „consecventei” fiind in motivarea propunerii … unde , iarasi „tuni si fulgeri impotriva includerii politistilor si gardienilor … Ei fiind cei de la „ordine publica” pe care tocmai ii inclusesesi la pensii militare …

 52. R-26500

  @ mos alecu.

  1]. Dar proiectul pe care discutam este la mii de ani lumina de legea americana. Proiectul din material este deja un proiect „hibrid”. Legea americana este clara: 2,5% pt. fiecare an exclusiv in serviciul MILITAR. La noi cat valoreaza pana la urma un an de serviciu militar dupa proiectul de mai sus? Rezulta ca la baza de calcul de 70%, la noi valoreaza 2,8% pt. primii 25 de ani (amestecati si aia – parte in viata civila, parte in serviciul militar), iar tot ce depaseste 25 ani nu mai valoreaza decat 2% PE AN. Pe de alta parte, noi in Europa avem grupe de munca, nu? Deci 20 ani in CS, este egal de fapt cu 30 ani vechime totala in serviciu. Pai daca acordam 2,5 ca la americanix30 ani= 75% pensie pt. fix 20 ani efectivi de serviciu militar lucrati insa in grupa CS.

  2]. Mai citeste inca o data! Nu ti se pare ca din propunerea de modificare, au disparut „din prima” toti functionarii publici si au ramas doar militarii?

 53. Pingback: Legea pensiilor militare – jocuri, manevre şi interese | In Cuiul Catarii

 54. gerula

  Domnule GLGropan,apreciez initiativa dv,si va anunt ca ASOCIATIA MILITARILOR ROMIL CU SEDIUL IN CRAIOVA ,asa cum am anuntat pa aceasta pagina, a initiat deja o mtalnire a tuturor Asoc Militarilor care au FOST OMISE de la DISCUTIILE CU INITIATORUL LEGII si reprez GUVERNULUI,…Atentie, pana cand LEGEA va intra in dezbaterea comisiilor din PARLAMENT.Dezdaterea propusa de domnia voastra in luna FEB,este cam intarziata si nu mai produce efecte.Poate CONLUCRAM si organizam impreuna aceasta NECESARA DEZBATERE,la care sa invitam si DECIDENTII POLITICI care prin VOTUL lor vor face posibila adoptarea LEGII in forma dorita de NOI.Lgatura o pastram prin dl MARIN NEACSU.Cu respect GERULA.

 55. Niciolae

  Ce ma distrez cand observ cat de uniti suntem…Pe aceasta se bazeaza si guvernantii, cand isi bat joc de noi…
  Oare de ce nu ne zbatem sa obtinem o lege identica cu a magistratilor ?? Aia au 3 oute ??!!!

 56. moshquellu

  @Niciolaie.Pai,magistratii si-au facut-o dupa L.164 si le merge al naibii de „prost” cu o lege copiata dupa una nesimtita cum a fost a noastra.Ce,noi suntem plagiatori?

  PS-„prost” in sensul de jenati.

 57. Gogu Palamida

  La o intalnire intre militarii romani si cei turci, romanii I-au intrebat pe omologii lor de dincolo de Bosfor cum se face ca au salariile asa mari si privilegii destule, chiar daca economia turca nu e de nivel occidental.
  – Stiti de cate ori am schimbat noi guvernele?

 58. fiducius55

  •articolul 3
  COMPETARE DEOARECE SA OMIS
  (2) Constituie vechime în serviciu, care se are în vedere la calculul pensiei militare, şi perioada în care militarul, poliţistul ori funcţionarul public cu statut special a urmat

  • cursurile de zi ale învăţământului superior,
  • organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă, iar în caz de absolvire a mai multor instituţii de învăţământ superior cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă, beneficiază, de o singura perioada de studii, la alegere. (3) În cazul în care militarul, poliţistul ori funcţionarul public cu statut special a urmat cursurile de zi a unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare ori funcţionarilor publici cu statut special dar şi cursurile de zi ale uneia sau mai multe instituţii de învăţământ superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă, beneficiază, de o singura perioada de studii, la alegere.

 59. capitan

  plecat la cerere in rezerva 1995 , vvechime efectiva 12 ani grupa 1 de munca respec tiv speciala , varsta 56 ani respins . inainte de a fii incadrat la mapn am lucrat in civil ,cu carte de munca. adeverinte eliberate in 1995 in conditiile legii . in munca din armata am venit prin transfer . cererea de pensionare a fost respinsa comf legii 263\actualizata deorece nu mi s-a luat in calcul adeverinta de grupa pentru deschiderea drept pensie ,care imi dadea dreptul la completarea vechimii in specialitate anii lucrati in armata au fost integral in condiitii speciale asta e problema

 60. capitan

  propun sa se precizeze daca un militar care a plecat in rezerva inainte de 2001 si ultimul loc de munca a fost armata si are aniimai mult de 10 ani si grupa speciala si are varsta conform tabelului sa fie pensionat eventual cu o pen alizare si sa i se ia in considerare si vechimea in munca inainte de a fii cadru miliar pensia sa i se calculeze numai pentru anii efectivi in armata si grupa speciala sant situatii ca acum militarul nu are din ce traii

 61. capitan

  casa sectoriala de pensii a mapn trebuia sa se adreseze justitiei la legea 263\2010 la art 29 care creaza multe contradictii pensiilor celor din armata de aceea sa se reactiveze in noua lege legea 14\2008 care a adus precizri legii privind grupele de munc si sa se ia in considere toate drepturile militarului castigate in timpul cat a lucrayt ca militar deci precizari ample privind cei care au plecat din armata fara drept de pensie

 62. CivilInArmata

  @Gogu Palamida: Am jurat ca nu mai comentez la CUIUL CATARII dar dumneata insinuezi aici ca militarii ar trebui sa dea guvernul jos cand nu le convine salarizarea. RUSINE!!! Domnule Neacsu, matale zici ca am ceva cu militarii?! Si dealfel observ ca stiti sa faceti politie de doi bani cu ajutorul motorului GOOGLE … adica ati cautat adresa de mail si ati gasit ce va interesa….
  NU MAI TRIMITETI MAIL! COMENTATI LA ACEST SITE!!!!!!!!!!!!!!!!

 63. @civilinarmata
  Interpretezi si faci insinuari nefondate
  1. Palamida nu a instigat la nimic, a relatat o situatie. Din ea fiecare intelege ce vrea.
  2. Eu nu am facut nici o politie, datele sunt la dispozitie pe internet, sunt convins ca si dumneata ai caitat sa afli ceva despre cate cineva tot prin google, dar asta nu se numeste politie, ci cautare. Sau cand cautio dumneata date despre cineva se numeste informare iar cand altcineva cauta despre dumneata este politie. Judeci cu unitati de masura diferite.

Statistici T5