Dezbateri pe proiectul legii pensiilor

Categoria Actualitate, Despre Armata, Politica

grup

În data de 13.02.2015  la Parlament a avut loc o dezbatere pe proiectul Legii Pensiilor Militare, dezbatere la care au fost invitaţi să participe aproximativ 30 de asociaţii inclusiv sindicate din MApN, poliţie, SRI, SPP, dar şi reprezentanţi ai ministerelor, partidelor politice, comisiilor parlamentare cu atribuţiuni în domeniu. Lista participanţilor şi invitaţilor care au onorat cu prezenţa această invitaţie vă este prezentată la sfârşit. În lipsa unui document oficial al guvernului s-a discutat baza principăiilor care ar trebui să stea la baza unei viitoare legi a pensiilor militare şi pe unele aspecte punctuale comunicate de reprezentanţii sindicatelor din poliţie care au răsouns invitaţiei. Ca titlu informativ, nu au considerat necesar să participe reprezetanţii ministerelor şi ai SCMD şi ANCMRR. Mai multe comentarii şi opinii personale într-un material ulterior. Deocamdată mă voi mărgini să vă pun la dispoziţie documentele rezultate în urmna acestei întâlniri, documente cu care au fost de acord toţi cei care au reprezentat asociaţiile şi sindicatele prezente.

COMUNICAT
În data de 13.02.2015 la sediul Parlamentului, în sala ”Avram Iancu”, a avut loc întâlnirea între reprezentanţi ai unor asociaţii ale categoriilor de militari din corpul generalilor și amiralilor, ofițerilor, maiștrilor și subofițerilor, a soldaților și gradaților profesioniști, a poliţiştilor, ale lucrătorilor din serviciile de informații, de protecție și pază și speciale, alte structuri asociative reprezentând pensionarii militari și de tip sindical, generali, amirali și ofițeri superiori în rezervă și retragere neasociați, reprezentanți ai Președinției României, ai comisiilor parlamentare și ai unor instituţii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.
Subiectul întâlnirii şi al discuţiilor l-a constituit proiectul legii pensiilor militare.
Activitatea s-a desfăşurat la iniţiativa Federaţiei Militarilor din România, fiind a doua de acest gen, după sesiunea de discuţii organizată de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, membru al FMR, pe tema Legii statutului rezervistului voluntar.
Scopul acestor activității este legat de crearea unui cadru larg, variat și competent pentru dezbaterea problemelor şi aspectelor care ţin de apărarea şi securitatea naţională, informarea şi cunoaşterea tuturor aspectelor problematicii de interes comun şi formularea de concluzii , soluţii și propuneri adoptate în consens, în măsură să satisfacă interesele instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dar şi drepturile celor implicaţi.
Obiectivul central îl consituie crearea unui climat de cooperare şi colaborare între participanţi, prin care să se identifice şi să se stabilească un modus vivendi şi o cale comună de abordare şi rezolvare a diferitelor aspecte care preocupă structurile participante la discuţii.
Activitatea, desfășurată sub forma unei mese rotunde, s-a axat pe discutarea principiilor pe care trebuie să se întemeieze legea pensiilor militare, fiind reliefate problemele majore de interes comun, prezentându-se pozițiile asociațiilor prezente la întâlnire, precum și puncte de vedere independente. Totodată s-a luat act de poziția reprezentanților din sfera politică și ai unor instituții.
Concluzia finală este că se impune cu acuitate ca cei prezenți la activitate, reprezentând o masă critică atât din punct de vedere al numărului de asociații participante dar și al unor personalități militare, să fie parte a dialogului și a dezbaterilor demarate la începutul anului pe problematica legii pensiilor militare de stat.
Toți participanții au agreat ca propunerea privind participarea la dialogul deja început privind legea pensiilor militare să fie adresată inițiatorului acestui proiect, respectiv M.Ap.N.
În acest scop cei prezenți au fost de acord cu constituirea și desemnarea echipei de dialog privind legea amintită și comunicarea componenței acesteia în vederea participării la dialogul instituit:
1. Bălăceanu Virgil, Gl.Lt. dr.(r)
2. Bucur –Marcu Hariton, Col.(r)
3. Chelaru Mircea , Gl.dr.(r)
4. Coarnă Dumitru
5. Dănilă Dorin , Viceamiral(r)
6. Gropan Nicolae, Gl.Bg.(r)
7. Ignat Vasile, Gl.Bg.(r)
8. Neghiu Petru, Gl.Bg. (r)
9. Năstase Constantin, Gl.Mr.(r)
10. Olaru Alexandru, Gl.Mr. (r)
11. Rotaru Vasile Filip, Gl.Bg.(r)

În vederea fundamentării și formulării propunerilor și analizării punctelor de vedere transmise anterior sau ridicate pe timpul activității, cei prezenți au desemnat un grup de lucru format din specialiști și militanți în domeniu.

S-a convenit ca acest format reprezentând interesele şi punctele de vedere comune ale asociaţiilor prezente, să permită implicarea mai largă și unitară a acestora în viaţa socială, în elaborarea unor proiecte legislative sau dezbaterea unor problematici de interes naţional, incluzând modificarea Constituţiei, a legii electorale şi altor legi fundamentale sau cu efecte asupra apărării şi securităţii naţionale.
S-a recomandat, luând în considerare numărul important al generalilor și amiralilor prezenți, crearea, pe lângă Federația Militarilor din România, a unui Consiliu Consultativ al Generalilor în Rezervă și Retragere, care să acționeze ca un grup de analiză, dialog şi consultare în măsură să se pună la dispoziţia structurilor şi instituţiilor, inclusiv a preşedinţiei ori de câte ori se dezbat și se elaborează documente programatice ce vizează securitatea şi apărarea naţională.
La discuţii au participat reprezentanţi ai asociaţiilor care formează Federaţia Militarilor din România plus alte 15 asociaţii , reprezentând un total de 27 de asociaţii.

PREZENTUL COMUNICAT A FOST SEMNAT DE TOȚI REPREZENTANȚII STRUCTURILOR ASOCIATIVE PREZENTE.

Principii de completare și amendare a proiectului legii privind pensiile militare
1) CONSTITUȚIOANALITATEA – legea fiind acoperitoare pentru mai multe categorii de personal, militar, polițiști, funcționari publici cu statut special, este absolut necesar ca din aceasta să fie eliminate aspecte ce ar putea să reprezintă căi de atac la Curtea Constituțională și respingerea acesteia.
2) TRANSPARENȚA – prin care întreg procesul de elaborare, dezbatere, modificare sau amendare al legii trebuie realizat prin asigurarea cadrului instituțional și reprezentativ necesar participării tuturor celor interesați la întreg procesul de pregătire și adoptare a acesteia.
3) DREPTUL CÂȘTIGAT – prin care să se garanteze că nici o altă lege ulterioară nu va putea anula dreptul la pensie militară, ca un drept sacrosant al unei categorii socio-profesionale al cărui prestigiu este recunoscut formal și informal.
4) NEDISCRIMINAREA – prevederile legii se aplică tuturor pensionarilor militari, indiferent de anul ieșirii la pensie, în vederea asigurării tuturor participanților la sistemul de pensii militare a unui tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege. Numai astfel toți pensionarii vor beneficia de aceleași drepturi pentru aceeași categorie de pensie atât în calculul pensiei cât și privind actualizarea și indexarea acesteia, precum și privitor la categoriile de muncă. Legea nu trebuie să producă nici o discriminare, acordând drepturi unei categorii contrar altora, vezi încadrarea în muncă a pensionarilor de invaliditate versus consilierii locali sau județeni.
5) REPARATORIU – ținând seama că aplicarea punctajului mediu anual în calculul pensiei a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului de pensie al beneficiarului și în consecință un număr însemnat de persoane din motive independente de voința lor, cuantumul pensiei a fost substanțial diminuat față de cel legal obținut în baza legislației anterioare. Totodată, trebuie reflectat la necesitatea ca și prin legea pensiilor dreptul la ajutoare la trecerea în rezervă să fie reacordat și onorat.
6) ECHITATEA – eliminarea, prin prevederile legii a situațiilor paradoxale în care pentru aceeași perioadă de activitate și pe funcții echivalente, cuantumul pensiei este diferit sau și mai grav și dezonorant, pensii mai mari ale subordonaților comparativ cu cele ale comandanților/șefilor lor.
7) RECUNOAȘTEREA – statutului necomparabil al militarului cu alte categorii sociale, gradului maxim de risc pe care și-l asumă participanții la misiunile din teatrele de operații, a consecințelor uneori tragice ale activității militarului pe timpul și din cauza serviciului militar, a faptului că militarul în rezervă are încă responsabilități militare directe și a devotamentului demonstrat prin acordarea medaliei Meritul Militar.
8) FAMILIA – dreptul la pensie al urmașului supraviețuitor trebuie să țină seama de hazardul privind accidentul/decesul care nu are nici o legătură cu vechimea în muncă și să răspundă favorabil acestor situații tragice, iar legea trebuie să țină seama de schimbările în privința familiei, concubinul având după cinci ani de concubinaj, drepturi egale cu ale partenerului.
9) DREPTUL PENSIONARULUI LA PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE ȘI TRATAMENT CORECT – astfel încât acesta să fie apărat de orice abuz prin însăşi prevederile acestei legi când paguba produsă nu îi este imputabilă, iar dacă culpa îi aparţine, aceasta să fie penalizată numai după ce a fost constatată într-o decizie judecătorească definitivă şi irevocabilă.
10) TRADIȚIA – care cere ca legea să respecte spiritul legilor anterioare, care au confirmat întru-totul statutul și demnitatea de militar al Armatei României.
11) ALINIEREA LA NATO – privind vârsta standard de pensionare, care nu depășește 55 sau 56 de ani, 60 și peste 60 de ani fiind doar în cazul generalilor și amiralilor, baza de calcul reprezentând-o salariul brut iar procentul aplicat la acesta fiind între 75 și 80%.
12) SISTEMUL DE REFERINȚĂ – baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda/salariul brut, iar actualizarea să se realizeze prin raportare la majorările salariale ale celor în activitate.
13) ASUMAREA – potrivit prevederilor legii, statul trebuie să își asume plata cheltuielilor suplimentare necesare stabilirii gradului de invaliditate, totodată este obligat să își asume greșelile, abuzurile, aplicarea incorectă a prevederilor legii și să returneze drepturile de pensie neacordate legal, dacă vinovăția nu îi aparține pensionarului.
14) ADAPTABILITATEA – legea trebuie să țină seama de caracterul , consecințele și modul de purtare a războiului simetric și asimetric, cu luarea în considerare a tuturor bolilor sau afecțiunilor care pot provoca incapacitatea de muncă sau decesul, incluzând și bolile psihice.
15) OPȚIUNII – se impune stipularea expresă în cadrul unor articole a dreptului la opțiune al pensionarului, astfel încât acesta să se bucure de situația cea mai favorabilă pentru el.
16) CORECTITUDINII TERMENILOR – legea trebuie să utilizeze termenii indexare și actualizare , cu trimitere la rata medie anuală a inflației respectiv de actualizare, în cazul majorărilor salariale ale celor în activitate.
17) RESPECTĂRII CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ – legea nu trebuie să aibă prevederi care contravin codului de procedură penală, pentru că numai instanțele judecătorești pot decide potrivit acestuia.
18) CORELĂRII – astfel încât între sistemul de pensii militare de stat , sistemul public de pensii și sistemele de asigurări sociale neintegrate, să se recunoască reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau în serviciu.

Din partea structurilor de guvernământ, legislative şi politice, au participat reprezentanţi ai :
1. Administratiei Prezidentiale
2. Senatului Romaniei
3. Camerei deputatilor
4. Avocatului Poporului
Structuri asociative participante:
1. Federatia Militarilor din Romania cu structurile sale :
1.1. Asociaţia Ofiţerilor in Rezerva din Romania (AORR)
1.2. Asociatia Romana pentru Propagandă si Istoria Aeronauticii (ARPIA)
1.3. Asociatia Nationala Democrata de lupta impotriva coruptiei (ANDLIC)
1.4. Asociatia „Columna Club (ASCOL)
1.5. Asociatia Nationala a Parasutistilor din Romania „CONDOR”
1.6. A.C.M.R.R. “General Roland Parlogeanu”, Medgidia
1.7. Fundatia Mass Communication Power (MCP)
1.8. Fundatia „General Grigore Bastan”
1.9. Liga pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM)
1.10. Asociatia Nationala a Pensionarilor (ANP)
1.11. Asociatia”Casa Ostirii”
1.12. Asociatia „Grup Asociativ pentru Protectia Consumatorului (GAPC)
2. Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi (ANVR)
3. Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere din SRI (ACMRR-SRI)
4. Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere din SIE (ACMRR-SIE)
5. Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere din SPP (ACMRR-SPP)
6. Asociatia Cadrelor Militare de Chimie in Rezerva si Retragere (ACMCRR)
7. Clubul Amiralilor (CA)
8. Liga Navala Romana (LNR)
9. Liga Ofiterilor de Marina (LOM)
10. Liga Maistrilor Militari de Marina (LMMM)
11. ROMIL
12. Grupul de Sprijin Total (GST)
13. Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania (FSNPPCR)
14. Federatia Sindicatelor din Politie “Alexandru Ioan Cuza” (FSP- “A.I.Cuza”)
15. Asociatia Profesionala a Angajatilor din Paza (APAP)

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

33 Raspunsuri la Dezbateri pe proiectul legii pensiilor

 1. colonel (r)

  Si pana la urma care e concluzia? In luna februarie a acestui an, e vreo sansa sa ajunga in Parlament? Putem spera la ceva concret? multumiri pentru un eventual raspuns….

 2. Mai e mult pana departe. Ati urmarit discursul domnului Iohannis in Parlament? A vorbit acolo despre prioritati. Ati auzit ceva despre pensiile militarilor? Eu nu am auzit. Despre Ponta ce sa mai spun, el are treaba cu CIA , probabil vrea sa le dea pensii agentior CIA acoprtiti din Romania

 3. alma

  Ar fi bine ca pentru bunul mers al lucrurilor si pentru ca cei care se ocupa de acest proiect sa aibe liniste, sa nu mai fie intrebati si lasati sa-si spuna parerea toti cei care n-au habar de haina si pregatirea militara, adica civilii. Am observat in presa cum toti „neica nimeni” isi dau cu parerea despre pensiile militare, cum jignesc niste oameni care au facut cava in viata asta, care au invatat , care au muncit zile si nopti in sir.
  Cu ce drept vine un civil care a muncit opt ore pe zi, are cateva clase , sa isi dea cu parerea despre militari? Nu ar trebui sa li se mai ceara parerea pentru ca oricum parerea lor nu conteaza. Sa-si vada de treaba lor si sa ceara pensii mari statului nu asteptand sa moara capra vecinului.

 4. Eu v+as da o solutie… faceti ce a facut Ciaoba, cereti pensie de la Frau Merkel. Nu sa poate sa nu aveti pe cineva in neam care sa nu fi murit pe front din cauya germaniei, fie ca a luptat pentru ea, fie impotriva ei. Cereti pensie in numele stramosilor, aveti mai multe sanse. E o gluma sinistra, dar cred ca e aproape de adevar.

 5. alma

  In primul rand nu stiu ce legatura are mesajul meu cu Cioaba sau cu Germania. In al doile rand eu nu CER pensie de la nimeni. Astept numai ca sotul meu care a muncit o viata ca militar, pe care in prezent il intorc cu patura pentru ca este semi paralizat din cauza unui AVC facut ca urmare a stresului de la locul de munca in perioada premergatoare pensionarii(impreuna cu alte boli profesionale:diabet,TA), sa primeasca drepturile banesti complete si nu injumatatite prin lg 263.Pensia pe care o are abia imi ajunge pentru tratamentul si ingrijirea lui (recuperare) si darile casei.
  Deci nu cerem nimic de la nimeni degeaba si este valabil pentru toti militarii.

 6. Șelaru Constantin-Ștefan

  SĂ TRĂIȚI ! Am gradul de colonel în retragere provenind din MAI ca fost milițian! Cu întregul meu respect Vă solicit ca să mă sprijiniți, pe mine și pe ceilalți prejudiciați asemeni mie. In speță, prin Legea nr. 241/2013 care precizează în mod expres și explicit caracterul de CONTINUITATE AL PENSIEI MILITARE iar astfel, prin însăși obiectul de reglementare al legii amintite, s-a dispus reluarea plății pensiei avute în luna decembrie 2011. Cu toate acestea, interpretând legea după propriile criterii, deși casele de pensii dețin și folosesc banii reținuți din pensii FĂRĂ SĂ AIBE NICI UN TITLU, totuși instanțele refuză nelegal și nejustificat restituirea acestor sume. Ne puteți ajuta să ne recăpătăm sumele reținute nelegal și abuziv ? Ideal ar fi ca această măsură să fie dispusă printr-o ordonanță ori o Lege, pentru a evita astfel litigiile care sunt prea costisitoare pentru noi și de foarte lungă durată. Vă mulțumim cu anticipație și Vă asigurăm de întreaga noastră considerațiune.

 7. Domnule Selartu, sunt in aceeasi situatie cu dumneavoastra. Nu sunt nici Tepes, nici Gingis Han, nici Solomon, nu am nici o putere.

 8. ifrim

  Tot respectul si multumiri celor ce se zbat pt. dregerea busuiocului a celor umiliti de regimul matrozului indiferent de grad, minister,specialitate ,arma cu dezideratul de a fi cat mai multi vorbind aceiasi limba!

 9. ilie

  sincer,nu ma surprinde absenta nici a lui dogaru,nici a lui pricina(ce nume predestinat)si nici a lui iliescu,poate ca este mai bine,dracu stie!

 10. Pai nici pe mine nu ma mira, pentru ca sunt atat de lasi incat nu au putut veni sa dea ochii cu cei care i+ar fi intrebat ale cui interese le+au reprezentat acolo cand au cerut anularea lui 241 si recalcularea numai pentru o parte din pensionari.

 11. stelian

  Cu cât se amestecă mai mulţi cu atat mai mult treburile vor fi amestecate si confuze . Mi se pare mie ca sunt prea multe ,,capete ” şi nu se înnoadă nimic.Mâine +poimâne vor apărea alţii cu o nouă inţiativă. Trebuie pus punct si reyolvat imediat subiectul. Ajunge cu datul cu părerea. În acea sală am vazut unii participanţi care ,,au sacii plini în căruţă ” si,,aceea legaţi la gură”. Analizaţi un pic fotografiile şi o să vă daţi seama că am dreptate. Care sunt cele 27 de asociaţii participante şi care este legătura lor cu pensiile militarilor +sau poate sunt nişte ,,chibiţi”. Echipa de dialog ?! Din 11 membri 9 sunt generali . Oare aceştea reprezintă interesele tuturor sau îşi reprezintă interesele proprii . Îmi pun şi eu întrebări de tot felul ! Poate greşesc. Scuze. Sa auzim de bine

 12. DOMNULE STELIAN, SI CINE CONSIDERATI DUMNEVOASTRA CA TREBUIE SA REZOLVE SCURT ASA PROBLEMA. DATI UN NUME.

 13. gerula

  La aceasta intalnire ASOCIATIA MILITARILOR ROMIL, a fost reprezentata de FILIALELE BUCURESTI SI CRAIOVA, filiale care au participat si la organizarea acestui eveniment.Reprezentantii acestor filiale prezenti la dezbateri,prin interventiile lor au dat substanta discutiilor pe problemele concrete referitoarela LEGEA PENSIILOR MILITARE,insistand ca dezbaterile sa se faca pe TEXTUL DE LEGE negociat anterior,si pus la dispozitie de catre sindicatele politistilor,prezenti.Din pacate organizatorul principal a avut alta opinie, sustinand ca atata timp cat proiectul in discutie nu a fost facut public, orice dezbatere nu este bine venita.Asa s-a ajuns la votarea GRUPULUI DE REPREZENTARE SI DIALOG, caruia ii revine sarcina sa initieze discutiile ce insitutiile statului si grupurile parlamentare.Ramane ca sa se stabileasca GRUPUL DE LUCRU ,care trebuie format din specialisti in domeniile de interes, DREPTUL MUNCII,FINANTE, COMUNICARE si RELATII INTERNATIONALE.Aici e mai greu de gasit voluntari ca e TREABA CU CREIOANELE SI SINDROMUL PAGINII ALBE,….sa speram insa ca vom gasi persoanele adecvate acestei misiuni.Este un inceput care trebuie continuat prin implicare si participare. FILIALA ROMIL CRAIOVA.

 14. anonim C

  Te doare mintea ! …”sustinand ca atata timp cat proiectul in discutie nu a fost facut public, orice dezbatere nu este bine venita” Pai Dusa mai sta pe scaun ? Eu cred ca visam, un vis urat ! Trebuie sa ne trezim! Astia habar n-au ca traiesc, unde traiesc si ce au de facut daca i-o fatat soarta in scaunele alea de sus. Cat mai putem suporta bataia de joc? Nea Marine, fa un gest de binete si te intelege cu R si cu cine mai stii matale, poate le facem de un plugusor in ajun de Paste. Mama lor de tampiti !

 15. manasia

  D-le Neacsu, ma indoiesc ca Dvs nu ati inteles faptul ca mesajul dlui Stelian era centrat pe acea remarca finala ,, Din 11 membri (ai echipei de dialog) 9 sunt generali,,…
  Ca atare, am convingerea ca ati intuit si temerea acestuia, justificata , ca o astfel de comisie, intr-o astfel de componenta, ar viza temele de forta care au afectat/afecteaza , in mod deosebit, ,,disponibilizatii,, si pe cei incadrati in ,,alte conditii,,, , In fapt, marii perdanti ai acestor aberatii legislative care au vizat pensionarii militari .
  Spun asta pentru ca chiar ignoranta si ipocrizia ,,gradelor,, prezente in comisie au permis abuzuri, anomalii la capitolul ,,pensii militare,,. Din pacate !
  Cu tot respectul fata de cei din comisie, desi sunt o fire optimista,ma voi ralia pareri D-lui Stelian exprimandu-mi scepticismul in acest caz….
  Cu deferenta

 16. capitan

  concluzia este ca s-au trasat iste obiective ale viitoarei legi dar inseamna ca es nu exista inca , atunci ce amendamente si la care lege ,, deci deocamdata doar ii ameteste pe toti ii lasa sa vorbesca in gol asa ca unde e legea aia ca astia nu s-au referit la nicio lege in dezbatere ci doar au tras jaloane deci mai e pana la o lege ca de abia acum au facut comisii de lucru sa auzim de bine ca deocamdata ce zic ei e bine dar sa vedem faPTE NU VORBE

 17. capitan

  e interesant ca se refera la varsta de pensionare nato,,bla bla bla

 18. Deocamdata asta se doreste, pentru asta va milita acest grup , asta vor discuta cu factorii de decizie.. apoi se va merge aplicat pe articole.

 19. Manasia, Poate a asa cum spuneti. Daca este asa, atunci de ce domnul Stelian a stat deoparte?Si eu am sesiyat acest lucru atunci cand s-au inceput nominalizarile si … am intervenit. Cele doua exceptii mi se datoreaza, dar despre asta o sa vorbesc in alt articol. Sunt si alte lucruri care nu mi-au placut nici mie, dar deocamdata asta este ceea ce avem si macar sa reusim sa facem ceva. Important este sa ne unim cat mai multi pentru a deveni o cantitate care nu poate fi neglijata. Intre timp se vor stabili si prioritatile. E gereu sa aduni atatea ascoiatii cu atatea catepe ” incoronate” sau doritoare de coroana care sa gandeasca la fel. Cand voi constata ca se iese de pe traseu voi fi primul care va semnala devierea.

 20. pedro

  Salut aceasta initiativa si nu pot constata decat un lucru:atata timp cat MApN ,MI si serviciile nu au publicat proiectul pe situl instituiilor inseamna ca in aceasta legislatura parlamentara legea noastra nu face obiectul acesteia.O obiectie;in acel grup de dialog nu am identificat decat un specialist in drepturi banesti si resurse umane,gl.Nastase!Toata stima pentru ceilalti dar avem destui colegi care o cariera intreaga s-au ocupat de gestionarea resurselor umane sau drepturi banesti cu rezultate notabile (nu alde Seserman sau Gurgu),ci palmasi de la nivel regiment,divizie, comandament de armata,arma si directie.

 21. Victor Bostina

  Mai pe intelesul tuturor nu va fi nici o lege unitara a pensiilor militare cum au toate tarile Nato exceptie doar noi.De altfel toate tarile NATO [la un loc ] nu au generali cati avem noi,[mii de generali de birou facuti la apelul bocancilor politici].Cui sa-i pese de militarii operativi de rand batjocuriti de guvern[e] cand toti politrucii militari au ajuns generali si mananca pensii de generali?

 22. ifrim

  Fostii comandanti militari cu grade f. mari care cu onor ne-au condus trebuie sa inteleaga ca nu sunt functii de sefi pt. toti si lasand mandria la parte pot contribui la ajutorarea fostilor subordonati in domeniul pensiilor militare de stat discriminatorii prin expertiza,experienta,cunostintelor acumulate pt. a beneficia de respectul nostru, si satisfactia unui lucru bine facut pt. fostii camarazi!

 23. capitan

  da ar fi bine sa ramana tintele propuse , ca parca atinge si cum se pensioneaza cei din nato ca parca santem si noi in nato da dar cum ramane cu toate amendamentele acelea resinse\admise ca este o intreaba zapaceala si nici nu se stie la care lege se refera acele amenfamente eu cred ca asta este asa sa se faca doar o ameteala paqna la viitoarele alegeri dar sa asteptam ca nu se spune in cati ani se va vedea legea asta

 24. Capitan,
  Deocamdata este prematur sa spunem ce va fi, ceea ce vezi aici este ce s-ar dori si atat. Mai este mult pana sa fie chiar puse in discutie cu cei responsabili.

 25. ilie

  DA,camarade ifrim,ai dreptate,dar multi dintre cei care ne-au condus au uitat,am spus multi nu toti,au uitat ca atunci cind ei part.la preg.ptr.academie,etc.subunit lor erau conduse de altii prin cumul de functii,toata stima ptr.domnul chelaru,dar era sef stst major general,la sfirsitul lui 2000,a purces la desf.trupelor teritoriale,ne-a lasat cu c…. in ploaie,cu mina intinsa fara sa ne ofere o alternativa,am facut raport ptr,alte trei garnizoane,mi-a venit aprobare ptr.doua si pe functii mult mai mici,curios daca va incerca sa faca ceva si ptr.tugulani,ca ptr.unii dintre ei probabil ca sa taca din gura s-a facut cite ceva,ba chiar cu virf si indesat,ai auzit camarade de vreun cadrist,finantist sau ceist(ciripoi)care sa se vaite ca are pensia taiata,mica sau neindexata,desi astia n-au dormit in cort la cirtisoara,malina,babadag,de cincu nici nu stiu unde este si cum arata.dar ma rog asta este,am o vorba desi nu sunt un habotnic–DOAMNE DAMI RABDARE,am onoarea sa va salut si sa va doresc tot binele din lume,ma retrag la ferma ca incepe campania si aco n-am infrastructura ptr net iar cea posibila este cam costisitoare si-mi ia coniacul de la gura.

 26. GOGU PLOTONERUL

  Domnule BOSTINA,mataluca ai idei putine si fixe,parca ai fi politrucul dela GAZ.COmentariile matale sunt scurte,si pe langa tema in discutie,mereu ataci generalii de ieri si de azi.AI o durere ,ca nu te-au avansat si pe tine, sau asta e misiunea fa sa picuri venin cu lingurita,pe toate paginile pe care iti dai cu parerea.Ai invatat sa scri corect numele PRESEDINTELUI ?Mai lasa-ne cu durere ta,iar daca vrei sa fi avansat te sfatuiesc sa te duci la ANCMRR,ca se fac noi liste.

 27. matroz

  Mie cel mai mult imi place poza cu tinuta alba la o intrunire de „lucru”.Chepeneag dupa ploaie-va spune ceva d-le Neacsu din aproape primul rand?Lucrurile par sa fie transate cu sau fara contributia inestimabila a asociatiilor despre care nu stie nimeni prea multe.Mie mi se pare ca sindrofia a fost facuta doar pentru a mai da o palma sindicatului si asociatiei militare.Eu nu am sesizat nimic nou in spusele ziaristice ale domnului Neacsu.Daca ce se vehiculeaza ca fiind proiectul agreat este real,atunci totusi ce nu este in regula cu el?Vreti pensii egale pentru toate categoriile de militari,nu-i normal sa fie diferentiate?Vreti o lege speciala doar pentru cei disponibilizati?Vad ca asta e marea problema!Nu mi-am putut inchipui ca in randul pensionarilor mai mult sau mai putin militari,pot exista atatea patimi,rafuieli,simpatie pentru capra vecinului etc.Spune lumea pe buna dreptate:astia au condus?Riscam sa devenim fanfaroni,conducem organizatiile ca pe plutoanele ce le-am condus la mina.

 28. neacsum

  @Matroz,
  Ce ai fi vrut sa ii imbrac eu pe cei veniti in uniforma? Sau sa ii dezbrac? Daca tot faci inspectia de dimineata, verifica si unghiile.

 29. capitan

  pai parca s-au favut amendamente unele respinse altele admise , dar la care lege daca de abia acum pun niste baze deci poate prin 2016 incolol cine stie pana atunci ar trebuii aduse corecturi la discriminarile dim legea 263\2010 sau sa faca la asta amendamente … asa ca la anul si la multi ani sa ne auzim cu bine

 30. @Capitan
  Ma abtin sa mai comentez. Citeste si Opriti accesul carpacilor la conducerea armatei, poate intelegi de acolo. Daca nici dupa aia nu esti lamurit, nu mai e nimic de facut, eu cedez.

 31. Victor Bostina

  Calmati-va gata s-a terminat ,proiectul a murit definitiv in sertarele sparlamentului .Vor fi in continuare doua categorii de militari ,care au ramas totusi rezervisti sau in retragere fara grupe de munca daca au iesit la pensie pana in 2011 si militari pensionati dupa 2011 facuti civili cu forta cu pensia injumatatita pe legea fraudata si criminala a lui Basescu -Boc -Anastase agreata si de Ponta via Dusa .Game over .Ce credeati ca plagiatorului spagar de la Chevron si OMV ii pasa de militari?Naivilor ce rol credeti ca are Dogarul pesedist?.

 32. Paraschiv Daniel

  Alma: Civilii la care faci referire sunt muncitori, tarani, mame, bunici, etc. Toti acestia au muncit cu mult mai mult decat opt ore, unii dintre ei pentru a ne sustine efortul absolvirii unei scoli militare. Apoi, in razboi au fost mobilizati foarte multi civili de viata jertfelnici alaturi de militari de cariera. Si, in cele din urma, noi am devenit militari pentru a apara o tara de civili…De aceea noi nu avem salariu ci solda, cu tot ce decurge, sau ar trebui sa decurga, de aici! In rest, compasiune pentru suferinta sotului, admiratie pentru devotamentul dumneavoastra.
  Marin Neacsu: multe din principiile descries in material nu reprezinta nimic in fata oamenilor de drept. De exemplu, “dreptul castigat” se refera doar la dreptul la pensie, nu si la cuantumul acesteia. Nici un guvern nu va lua dreptul la pensie dar va putea recalcula pensia militara cand si cum va dori.
  “Traditia” juridica este prima care se incalca, legiuitorul compunand legea dupa propriu-i plac si interes. Oricum, 18 principii sunt foarte multe si creaza neclaritate favorabila guvernantilor.
  Domnul Ponta crede ca ne-a dat pensia inapoi. Neadevarat, atata vreme cat nu beneficiez de majorarea pensiei prin corelare cu rata de inflatie, pana cand ma ajunge din urma pensia micsorata de domnul Boc. In fapt, ramane tot o pensie nesimtita, dar in alti termini!
  Stelian & manasia: aveti dreptate! Si in acest document s-au grabit sa semneze generalii. Si, in plus, vad ca unii dintre ei nici nu mai poarta cu respect uniforma militara. Sa faci o fotografie de grup cu vestonul descheiat…ciudat!
  Victor Bostina: si problema generalilor …facuti, nu nascuti…este o problema! Cand eram locotenent numaram generalii din MAI pe degetele de la maini. Cand vedeam vipusca lata a unui general aveam o emotie speciala. Azi…domnul Coldea parcurge etapele cu viteza luminii; probabil, vom afla, peste cativa ani, ca a fost omul cine stie carei puteri,,,precum Pacepa. Dar pe el si ceilalti ca el putem sa-I iertam pentru provin dintre noi, militarii. Ce facem insa cu generalii facuti dintre civili? Ontanu, de la caporal la general, Turcescu, de la…la colonel si multi altii din lumea politichiei. In cadrul unei situatii exceptionale mi-ar fi teama sa plec la lupta la ordinele generalilor de azi…
  Cu drag si respect pentru colegii mei!

 33. Pingback: Leș își face campanie-capitolul 3- ”Începuturi” | In Cuiul Catarii

Statistici T5