SCMD, prostie, inconștiență, sau bătaie de joc?

Categoria Despre Armata

Articolele mele privind legalitatea, reprezentativitatea și capacitatea procesuală activă și de folosință a SCMD  au fost comentate aproape de loc pe facebook și doar formal sau puțin contradictoriu pe Cuiul Cătării și  au fost citite de un număr relativ mic de rezerviști, dacă avem în vedere câți sunt în pensie la ora asta și câți ar fi trebuit să fie interesați de soarta proceselor lor deschise prin SCMD nu doar recent ci de la înființarea SCMD, pentru că în pericol nu sunt doar procesele aflate acuma pe rol, ci TOATE PROCESELE INTENTATE DE, ÎN NUMELE SAU PRIN SCMD CA PARTE ÎN PROCES,  pentru că așa cum am mai spus, exceptia calității procesuale de folosință  se poate depune în orice fază a procesului  și apoi anula  prin admiterea acesteia în instanță. Mai mult, așa cum am mai spus, TOATE DOCUMENTELE ÎNTOCMITE DE CONDUCEREA SCMD CHIAR ȘI ÎN INTERIORUL SCMD sunt lovite de nulitate pentru că au fost întocmite de o entitate care funcționa în ilegalitate.

Ceea ce m-a mirat însă, este virulența celor câteva persoane, care au comentat, câteva chiar mă cunoșteau personal și care deși știau că nu umblu cu știri contrafăcute și că nu fac jocurile nimănui,  din motive pe care nu vreau să le știu au sărit la gâtul meu ca și când era vina mea că alții profitau de credulitatea și inconștiența lor. Unul dintre ei este și lider al de filială, membru în una din comisiile SCMD, membru al Comitetului Director al SCMD fost coleg de promoție, șef de promoție, deci nu unul din cei care au trecut prin armată așa din inerție. Sincer, mă așteptam la el, dacă nu să cunoască situația, măcar să recunoască justețea celor expuse de mine și cel puțin să pună întrebări conducerii de fapt a SCMD, adică domnilor Dogaru și Pricină și eventual juristului șef, doamnei Caloianu. Bun, nu a făcut asta, e treaba lui, e vorba de interesul lui și nu mă privește, dar nici nu a stat pe ouă, ci a început să mă facă cu ou și cu oțet, să îmi impute că aș fi plătit de alții, că fac jocul lui Ponta, lui Dragnea,  poate lui Putin și ar trebui să fiu cel puțin împușcat pentru întinarea idealurilor sindicale. Ei, sincer, la așa ceva nu mă așteptam, pentru că asta nu mai este o problemă de necunoaștere a situației de fapt sau a prevederilor legii ci de caracter. I-am răspuns totuși civilizat și l-am rugat să se documenteze și eventual să își ceară scuze dacă va constata că s-a înșelat iar eu am avut dreptate.Nu voi posta comentariul său, e prea mare și neinteresant pentru terțe persoane, cine vrea îl poate găsi pe pagina mea de FB la articolul privind calitatea procesuală a SCMD.

Informarea doamnei Caloianu

Cât timp i-ar fi luat colegului să dea telefon șefilor și să ceară lămuriri așa cum spunea singur că va face și a constata că am dreptate? Nu știu dacă a făcut-o sau nu, dar dacă a făcut-o și a continuat să creadă în cuvintele lor și nu în argumentele mele bazate pe articole de lege și logică, înseamnă că nu prea are ce să caute în fruntea unor oameni, pentru că îi duce pe un drum greșit. Dar, ca să nu mai lungesc subiectul cu el și, dacă încă nu a cerut lămuriri departamentului juridic al SCMD sau eventual unui coleg jurist din propria filială pentru a vedea în ce măsură am dreptate, o să îi dau eu un răspuns din partea doamnei Monica Caloianu, ȘEF DEPARTAMENT JURIDIC AL SCMD :

„CONSIDERENTE JURIDICE” 

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (denumit in continuare S.C.M.D.) a dobandit personalitate juridica in temeiul Sentintei civile nr.83/18.08.2009 pronuntata de Judecatoria sectorului 1 Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii Sindicatelor nr.54/2003.
La data intrarii in vigoare a Legii nr.62/2011, conform art.224, Legea nr.54/2013, precum si alte dispozitii legale in vigoare la acel moment au fost abrogate.
Orice modificare impune o solicitare in instanta, care se solutioneaza in conformitate cu dispozitiile procedurale si ale Legii nr.62/2011.

Din analiza dispozitiilor Legii nr.62/2011 privind dialogul social, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.322 din 10.05.2011, rezulta urmatoarele:
• Titlul X- Dispozitii finale si tranzitorii art.219 prevede ca „hotararile judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre organizatiile sindicale sau patronale obtinute pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman valabile”.
Art.223 din aceeasi lege prevede ca „reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi produce efecte dupa data intrarii in vigoare a acesteia numai in conditiile in care intruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege”.
Conform art.221 pct.(3) „hotararile judecatoresti prin care se constata indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor patronale si sindicale conform prezentei legi se comunica Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va tine evidenta acestora”.
Criteriile de reprezentativitate a organizatiilor patronale sau sindicale sunt mentionate in art.51 alin.1 lit.a-c si art.72 alin.1 lit.a-b.

Asa cum este  cunoscut, S.C.M.D. a formulat in instanta – Tribunalul Bucuresti –  cereri de chemare in judecata a ministerelor si caselor sectoriale de pensii din care fac parte membrii de sindicat in cauze ce au ca obiect intre altele recuperarea sumelor de bani retinute abuziv in temeiul deciziilor de revizuire, ca urmare a emiterii Legii nr.241/2013.
In aceste dosare, se indeplinesc proceduri conform Noului Cod de Procedura Civila, intre care: formularea de intampinari de catre parati, solicitarea de noi date de catre instanta de judecata, etc.
In dosarul nr.4515/3/2014, aflat in apel pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Ministerul Apararii Nationale  – Casa de Pensii Sectoriala a formulat o intampinare,  inregistrata sub nr.DLJ/4671 din 25.09.2014 in care invoca, intre altele, exceptia lipsei calitatii de reprezentant si exceptia lipsei calitatii procesual active a S.C.M.D, motivat de urmatoarele:
1. Legea dialogului social nr.62/2011, care abroga expres prevederile Legii nr.54/2003, duce la aprecierea unanima a neacordarii de catre legislatie si normele procedurale in vigoare a calitatii de reprezentant a acestui sindicat si nici calitate procesuala activa.
2. Potrivit dispozitiilor art.3 alin.1 din Legea nr.62/2011 se refera exclusiv la sindicatele constituite din persoanele incadrate cu contract individual de munca, functionarii publici si functionarii publici  cu statut special in conditiile legii… din aceeasi unitate, ceea ce nu este cazul in speta de fata.
3. Titulatura de sindicat poate fi folosita numai cu respectarea conditiilor imperative din legea enuntata anterior, care prevede in mod expres ca organizatia sindicala se constituie pe baza dreptului de libera asociere, in scopul apararii drepturilor prevazute de legislatia nationala, in contractele individuale de munca sau in acordurile colective de munca , precum si in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai.
4. Art.5 din Legea nr.62/2011 prevede ca constituirea, functionarea, organizarea, reorganizarea si incetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prevederilor legale. In absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale, se vor aplica dispozitiile de drept comun privind incetarea persoanelor juridice.
5. Din esenta textelor de lege enuntate, se concluzioneaza fara putinta de tagada ca aceste forme de asociere se infiinteaza pe langa persoana juridica angajatorul, cu respectarea stricta a conventiilor la care angajatorul si angajatul este parte, spetei de fata nefiindu-i aplicabile reglementarile legale in vigoare anterior mentionate.
6. In fata instantelor judecatoresti, se apara drepturile membrilor sai, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, ceea ce nu este cazul in speta de fata.
7. Raportat la cele enuntate anterior, a fost ceruta dovada calitatii de membrii de sindicat a contestatorilor, prin dovada platii cotizatiei la zi, carnetul (legitimatia) de membru de sindicat vizata trimestrial/semestrial/anual.
In consecinta, a fost solicitata admiterea exceptiilor invocate si respingerea apelului reclamantilor.
 
 Pe de alta parte, invederez o motivare a completului de judecata din Tribunalul Bucuresti intr-un alt dosar cu acelasi obiect – dosar nr. 4737/3/2014, Sentinta civila nr.7596/27.06.2014, unde instanta din oficiu a pus in discutie exceptia necompetentei teritoriale a instantei si s-a pronuntat pentru declinarea solutionarii dosarului la instantele pendinte de domiciliile reclamantilor din alte judete, motivat de faptul ca in cauza nu are aplicabilitate Decizia nr.1/2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, invocata de SCMD,  intrucat ICCJ s-a pronuntat asupra calitatii procesuale active a sindicatului, precum si asupra competentei in ce privesc litigiile de munca si nu litigiile de asigurari sociale.
 Fata de considerentele mentionate mai sus, inteleg sa aduc la cunostinta membrilor de sindicat punctele de vedere ale Ministerului Apararii Nationale si ale instantelor de judecata, in cauze in care SCMD este parte, in contextul in care orice modificare a sentintei civile de acordare a personalitatii juridice a SCMD se va face in instanta de judecata.

 COL(R) MONICA CALOIAN”

Menționez că acest material a fost publicat în data de  22 octombrie 2014 pe Blogul Filialei sectorului 3 a SCMD preluat fiind de pe pagina Secretariatului General al SCMD condus de domnul Rînciog și poate fi găsit AICI, până nu va fi ascuns de semnatari.

După cum se vede, în acest material, pe care eu l-am găsit după ce colegul m-a  făcut vândut tuturor ”dușmanilor patriei”, este  prezentat, în mare, exact ce spuneam eu despre situația juridică și procesuală a SCMD, ba mai mult, anunță că SCMD fusese contestat în instanță asupra dreptului de a reprezenta interesele pensionarilor militari atât ca drept de funcționare cât și de reprezentare. Păi dacă eu am fost declarat vândut puterilor străine, doamna Caloianu ce este, că a menționat cam aceleași lucruri spuse de mine ? Bine, domnia sa doar a prezentat acuzele făcute în instanță de către MApN, fără a preciza, așa cum ar fi fost normal, dacă aceste acuze sunt justificate sau nu și nici măcar ce hotărâse prima instanță vizavi de cele ridicate de MApN. Doamna jurist a pus în fața sindicaliștilor  aceste contestații ca pe o prăjitură și a spus: ”poftiți, face fiecare ce vrea cu ea”, deși calitatea ei de jurist al SCMD o obliga să prezinte și opinia SCMD și a primei instanțe  față de cele contestate de MApN dar și ce înseamnă asta și la ce riscuri sunt supuși sindicaliștii.

Apărarea, sau lezarea drepturilor rezerviștilor?

Însă partea interesantă abia de acuma decurge. Sindicatul, când a prezentat această situație care acuma nu mai apare pe pagina Secretariatului General și nici pe cea a Departamentului Juridic nu este, a făcut-o trunchiat, și chiar mincinos, din nou, ca și în cazul altor date privind procesele SCMD mizând pe aceeași lipsă de interes și măcar curiozitate a sindicaliștilor.De ce spun asta ? Pentru că :

1.     În informarea doamnei Caloianu  se menționează că punctele respective au fost ridicate în instanță și se află în discuție (la data articolului) la Curtea de Apel București. Păi dacă se aflau la CAB de ce nu a  s-a spus și care a fost decizia primei instanțe, respectiv Tribunalul București ? Răspunsul nu poate fi decât unul singur, SCMD pierduse în primă instanță.

2.     Ca și în cazul exemplelor date de doamna de SCMD în ”NOTA PRIVIND STADIUL DOSARELOR  AFLATE PE ROLUL INSTANTELOR, GESTIONATE DE  SCMD – DEPARTAMENTUL JURIDIC”, numărul de dosar introdus spre exemplificare sau dovadă, este total în afara subiectului menționat. Iată ce scrie acolo: ” In dosarul nr.4515/3/2014, aflat in apel pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Ministerul Apararii Nationale  – Casa de Pensii Sectoriala a formulat o intampinare,  inregistrata sub nr.DLJ/4671 din 25.09.2014 in care invoca, intre altele, exceptia lipsei calitatii de reprezentant si exceptia lipsei calitatii procesual active a S.C.M.D, motivat de urmatoarele:” Ei bine, intrând pe numărul de dosar respectiv la CAB,  am constatat că dosarul cu nr. 4515/2/2014(deja soluționat astăzi)  era încheiat, iar apelul, introdus  de SCMD, fusese respins ca nefondat. Ca să aflu în ce a constat cauza, am intrat pe același dosar la Tribunalul Bucuresti unde am aflat soluția contestată de SCMD și anume:

”30.05.2014
Ora estimata: 12:30
Complet: C30
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatului Ministerul Apărării Naţionale, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Cu apel în 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a VIII-a. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.05.2014.
Document: Hotarâre  6336/2014  30.05.2014”

Deci, din nou, tradus pentru colegul care nu înțelege nici desenat, sau nu vrea să accepte, situația era prezentată denaturat pentru că în acest dosar, de fapt  Sindicatul era cel care ridicase excepția calității procesuale pasive a MApN, nu MApN pe a SCMD și pierduse cauza, fapt pentru care a introdus Apel. Oare să nu fi știut juriștii SCMD ce înseamnă una și ce înseamnă alta? Să nu știe cine pe cine a contestat ? Să nu cunoască conținutul dosarelor? Să nu știe să caute un număr de dosar pe portalul instanțelor? Să nu știe cine pierde și cine câștigă un proces? Păi dacă e așa ce caută în  Departamentul Juridic? Nu este ciudat că acest lucru se întâmplă de fiecare dată când trebuie să se justifice insuccesele SCMD și că prea des se fac ”confuzii” privind datele din dosare?

3.     După cum am mai spus, sunt dosare în care SCMD a pierdut din cauza declinării de către instanță  a calității procesuale a SCMD și am dat câteva exemple, dosarele 5028/3/2011, 10861/3/2011, 5103/3/2011, 5017/3/2011. Mă întreb, retoric bineînțeles, ce concluzii a tras și ce măsuri a luat Conducerea SCMD în acestă situație, pentru că pentru orice om cu scaun la cap și bine intenționat, concluzia era că SCMD nu mai poate introduce în nume propriu acțiuni în instanță pentru că NU MAI AVEA ACEASTĂ CALITATE PROCESUALĂ,  ODATĂ PENTRU CĂ NU ÎNDEPLINEA CONDIȚIILE LEGALE DE FUNCȚIONARE ȘI A DOUA OARĂ, MULT MAI GRAV, PENTRU CĂ ÎNSĂȘI INSTANȚA CONSTATASE ACEST FAPT DE DREPT. În aceste condiții, conducerea sindicatului, domnul Dogaru, doamna Caloianu  trebuiau să vină în fața militarilor și să le spună:” STIMAȚI SINDICALIȘTI DIN ACEST MOMENT NOI NU VĂ MAI PUTEM REPREZENTA CA SINDICAT, NU MAI AVEM ACEASTĂ CALITATE ȘI DACĂ O FACEM RISCAȚI SĂ PIERDEȚI TOATE PROCESELE DIN CAUZA NOASTRĂ SAU SA DAȚI BANII DE POMANĂ ȘI SĂ FȚI NEVOIȚI SĂ ANGAJAȚI PE ALTCINEVA CARE VĂ POATE REPREZENTA”.

Orice avocat sau jurist veți consulta, veți obține același răspuns.

4.     A făcut SCMD, conducerea SCMD acest lucru? Nu, deși așa a fi fost normal, legal, moral și loial. Ei însă, s-au mulțumit să posteze acea informare fără a prezenta și pericolul,   consecințele acestor date și pașii legali ce ar fi trebuit să se facă, fără a apăra practic interesele sindicaliștilor, așa cum se angajase întreaga conducere, apărând însă interesele conducerii așa zisului sindicat împotriva intereselor sindicaliștilor. Departamentul juridic s-a limitat la a prezenta greșit și incomplet datele privind acea contestație, introducând chiar și numere de dosar neconcludente, neconforme cu cele ce le spusese,  fără a prezenta și consecințele juridice deși o minimă decență și deontologia profesională,  obligau la informarea colegilor, clienților, dacă a  existat un  mandat de reprezentare.

5.     Continuarea deschiderii de procese de către SCMD,  introducerea de  acțiuni în instanță  este nu doar o prostie, dacă e făcută în numele SCMD  fără a avea în vedere calitatea SCMD, ci și o posibilă înșelătorie, dacă e făcută cu intenție,  având în vedere faptul că CONDUCEREA SCMD  nu avea calitatea  procesuală  de folosință și nici cea procesual activă,  ne-îndeplinind condițiile legale de funcționare.

6.     Toată această situație conflictuală și ilegală datează din momentul apariției legii 62/2011  când SCMD avea obligația să intre în legalitate conform legii. Conducerea sindicatului, membrii Comitetului Director nu pot spune că nu știau acest lucru, în special șeful departamentului juridic,  fără a se descalifica, ca jurist.

Având în vedere cele expuse mai sus, pe care orice jurist (poate mai puțin doamna Caloianu) le poate confirma, îl rog pe colegul supărat,  ca și pe alții ca el, ca înainte de a mai face afirmații nejustificate, să spună cine apără mai mult interesele ”sindicaliștilor” conducerea SCMD sau eu?

Cine merge la ora asta pe mâna presupusului sindicat, pariază pe un cal mort din 2011 și păcălește sau ignoră drepturile și speranțele celor care plătesc la această oră o cotizație către un sindicat inexistent juridic, pentru că hotărârea judecătorească de înființare nu mai este valabilă atâta vreme cât sindicatul nu s-a aliniat prevederilor legii 62/2011 și i-a mai fost și constatată lipsa calității procesuale în instanță. Și cu asta eu închei orice comentariu pe marginea SCMD.  Cine are cap să priceapă bine, cine nu, facă ce vrea, o face pe banii, timpul și  barba lui.

Am oferit în articolul precedent SCMD, posibilitatea de drept la replică dacă au ceva să declare. Dreptul la replică s-a manifestat sub forma unui pretins articol al domnului Dogaru, în stilul binecunoscut, cu expresii de biciușcar, învinuiri impersonale, dar mai ales fără argumente, fără nimic concret. Probabil asta este tot ce poate spune  sau face conducerea SCMD, alte argument nu are.

Acuma însă rog conducerea SCMD  să fie un pic mai curajoasă și să răspundă la concret următoarelor întrebări:

1. Au fost făcute modificări în statut, conducerea sindicatului și adresa acestuia de la înființare până în prezent?
2.Dacă au fost făcute modificări, au fost acestea înaintate către Judecătoria Sectorului 1 pentru a fi trecute în Registrul special? Dacă da, în ce dată, cu ce adresă?
3. A  fost făcută actualizarea datelor  SCMD la Judecătoria Sectorului 1 conform Legii 62/2011?
4. A fost întocmit și înaintat la Ministerul Muncii Dosarul de reprezentativitate așa cum prevede art 221 și 223 din L 62/2011? Dacă da, unde  este dovada depunerii acestui dosar, eliberată de Ministerul Muncii?
5. În ce ramură economică funcționează SCMD, ce lucrători reprezintă și care este procentul de lucrători pe care îi reprezintă.
6. Dacă reprezintă lucrători din MApN, în ce situație  juridică se află sindicatul, având în vedere art 28 din Legea 80?
7. Dacă nu reprezintă lucrători aflați sub contract individual sau colectiv de muncă așa cum prevede art.3 alin.1 din Legea nr.62/2011, SCMD mai poate fi numit sindicat?
8. Cât va mai continua păcălirea ”sindicaliștilor”?
9. Cine și cum va da înapoi sindicaliștilor cotizațiile percepute ilegal din 2011 până în prezent de un sindicat inexistent din punct de vedere juridic și în ce bază au fost cheltuiți acești bani, dacă sindicatul putea fi desființat în orice moment de o instanță, așa cum spune chiar comunicatul SCMD de pe pagina Sectorului 3  paragraf pe care îl citez: ”Fata de considerentele menționate mai sus, înteleg sa aduc la cunoștința membrilor de sindicat punctele de vedere ale Ministerului Apărării Naționale si ale instantelor de judecata, în cauze în care SCMD este parte, în contextul în care orice modificare a sentinței civile de acordare a personalității juridice a SCMD se va face în instanta de judecata.”
10. De ce nu a dus doamna Monica Caloianu ideea până la capăt și nu a spus lucrurilor pe nume, așa cum am făcut-o eu ?
11. Care este numărul real al dosarului prin care MApN a ridicat  excepția lipsei calității de reprezentant și excepția lipsei calității procesual active a S.C.M.D și care a fost decizia instanței?
12. ÎN CE SITUAȚIE JURIDICĂ SE AFLĂ SCMD LA ACEASTĂ ORĂ?

http://scmdsector3bucuresti.blogspot.ro/2014/10/sefa-dep-juridic-si-vicepresedinta-scmd.html

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000569804&id_inst=2

         http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000569804&id_inst=3

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

21 Raspunsuri la SCMD, prostie, inconștiență, sau bătaie de joc?

 1. gerula,

  Domnilor colegi,nimic nu e intamplator.Daca ieri Dogaru ne unea pentru a ne controla si manipula,azi are misiunea sa ne tina dezbinati,si divizati in asociatii mici si neputincioase,pentru acelasi scop.SCMD a fost infiintat la ordin,si a actionat in ,,campul tactic,,controlat de oameni fideli sistemului.Cum dracu nu am gasit ca jurist decat o fosta plutoniera sanitara,care culmea cu cine credeti ca a lucrat.?Cu nimeni altul decat tatucul ,,Campului Tactic,,….o fii simpla coincidenta?Mediteti,re flectati…si mai ales actionati.Cu respect pt cei onesti si loiali neamului si TARII.

 2. geofreeland

  Da, domnule Neacsu. Corect argumentat.
  Justitie, legi, protocoale? Incepe trezirea neamului. Si nu e rau. Aici, un pic de antrenament, cam asta e tara noastra de azi https://catalindumitriu.com/2018/02/19/romania-reala-priviti-acest-video-pana-la-final-apoi-faceti-ce-vreti-cu-el/

 3. gurita

  Si ce propuneti? Exista o organizatie, fratie sau ce-o fi care sa aiba personalitate juridica si calitate procesuala care sa poata reprezenta interesele rezervistilor in raport cu angajatorul, MApN sau mergind mai departe Statul?
  Practic in calitate de rezervist trebuie sa devii expert jurist si sa te judeci in instante pentru citiva craitari si aia dati cu tiriita.

 4. @Gurita, dar de ce e nevoie sa fie o asociatie care sa lupte pentru drepturile tale? Problema sta in felul urmator: Cu cat sunt mai multi intr-u proces, cu atat sunt sanse mai mari ca instanta sa isi decline competenta sau sa declare procesul ca nefondat sau sa gaseasca diferente de speta si sa sparga gasca, respingand cauza. Daca exista o problema de principiu comuna care poata fi atacata in instanta, iar avocatul costa prea mult, cel mai corect este sa se stranga 5-10, sau 15 insi , sa plateasca un avocat bun iar acesta sa le sustina cauza. Numai ca noi ne-am cam invatat sa dambani putini , la gramada si sa lasam pe altcineva sa faca totul in locul nostru, iar daca acest altcineva este suficient de smecher sa promita marea cu sarea, „succesul”este garantat, dar pentru avocat, care te-a pus sa semnezi ca nu e nevoie de prezenta ta la proces, poate nu se duce nici el, si iti spune apoi ca ai pierdut procesul pentru ca asa a vrut sistemul. Ne cam meritam soarta. Asa ne trebuie daca ne lasam vrajiti si cautam usurica, sa nu facem nimic, iar altii sa lupte pentru noi.

 5. Asociatiile fie ele ONG-uri sau sindicate, sunt bune pentru pentru a preveni astfel de situatii, pentru a fi un catelus de paza care sa avertizeze , nu sa apere, sa aiba steagul ridicat sau coada ridicata in permanenta si care sa anunte: daca dai in unul tipa doi. Iar daca sistemul a dat in unul, atunci trebuie sa tipe toti. La noi insa, sistemul da in toti iar cei loviti asteapta sa tipe unul singur pentru ei ca -zic ei- de aia s-au inscris in sociatie sau sindicat si de aia au sef de asociatie. Din cauza asta, la noi nu se va face niciodata nimic si singurii sindicalisti care „au succes” sunt cei care bat palma cu sistemul si se fac ca se lupta, cand de fapt bat palma, facandu-se ca fac greva care dupa o zi este intrerupta si multumindu-se cu firimituri. Apoi dupa ce oamenii isi dau seama si isi schimba liderii, acestia ajung prin partide, ajung parlamentari , ministri si chiar presedinti sa prim ministri.

 6. gerula,

  Mentalitatea noastra de turma,e rezultatul educatiei primite in anii societatii multilateral dezvoltate,si a faptului ca ne debarasam greu de cutumele si cliseele egalitariste.Putini dintre noi s-au adaptat noilor conditii de viata,care nu spun ca sunt minunate,se informeaza corect despre ce se intampla in jur,si au taria sa ia atitudine,sa lupte singur sau alaturi de camarazii lor.Adepti ai proverbului ,,Capul plecat sabia nu- ltaie,,multi camarazi asteapta ca altii sa le rezolve problemele.Si ce e mai grav e ca nu stim sa ne respectam principiile,valorile autentice,elitele,si ce e cel mai grav suntem stapaniti de orgolii copilaresti in raport cu cei care chiar fac cate ceva
  pentru categoria noastra de ,,OAMENI AI MUNCII,,uitand ca timpul e dusmanul nostru.Cu speranta ca ne vom trezi,Gerula.

 7. tudor marian

  Cu cat spui adevarul mai mult , cu atat te vor critica cei nominalizati, nu de alta dar serviciile sunt vigilente si ortacii lor nu se lasa cu una cu doua. Pacat de marea masa de rezervisti care actioneaza si acum, la ordin. Vezi cele peste 100 de structuri asociative numai la ministerul apararii.

 8. Mihaiu Sorin

  Domnule Neacsu A. Marin, mă îndoiesc că veți primi răspuns la întrebările dumneavoastră! De ce?! Pentru că SCMD nu poate avea vreunul pertinent! Conducerea SCMD ar trebui să-și recunoască starea de ilegalitate în care se găsește și, pe cale de consecință, va pierde încrederea membrilor săi. Nu vreau să merg mai departe cu gândul și să mă întreb dacă prin acțiunile întreprinse aceștia nu au încălcat legea penală!!!

 9. @Mihaiu Sorin,
  Domnule Mihaiu, ca și mine, deja știți răspunsul la întrebarea pusă.

 10. gerula,

  Din pacate ,ce spune Marin Neacsu e un mare adevar,numai ca multi colegi membri SCMD,se lasa prostiti de cei doi fondatori,fiind astfel complici la ilegalitatile comise de actuala comducere.Daca un grup de fosti membrii de sindicat vor ataca in instanta ,faptul ca SCMD e in afara legii,si deciziile CD,sunt ilegale,atunci conducerea acestei orga izatii ar avea atat probleme administrative cat si penale.Eu cred ca nu mai e mult si vom auzi de astfel de probleme.In cloaca asta a SCMD,se intampla multe lucruri,multe la limita legii,ca sa fiu elegant in exprimare.Militari treziti-va,si intrati in asociatii serioase,nu mai dati bani guralivilor vanduti sistemului ticalosit.

 11. gurita

  Forza rezerevisti.Firmiturilor, multe parole sterile si datul cu parerea. Daca nu ne adunam la M100 cu tot tacimul si recuzita de protestatar si sa cerem MApN sa respecte legea si sa le deschidem ochii activilor ca vor fi furati la buzunare, fapt intimplat deja, totul este o pierdere de timp. Oare armata chiar este o adunare de nebuni si pierdere de timp?

 12. @Gurita,
  S-a strigat Bingo.Hai sa iti mai spun ceva : A inceput campania de racolare a militarailor in partide, asociatii, loje masonice.

 13. Mihaiu Sorin

  Ar trebui sa ne mobilizam si sa iesim in fata guvernului, in uniforma (nu cea de ospatar), sa protestam! Impactul ar fi unul major!

 14. @Mihaiu Sorin,
  AR TREBUI SA MERGEM IN FATA MINISTERULUI SA LAMURIM INTAI DACA DOMNUL FIFOR ESTE CU NOI SAU NU. Ca daca el nu sprijina cererile noastre cum ai vrea sa te sprijine cei care nu au nici o treaba cu armata? Sau trebuie mers direct la Dragnea, ca la Iohannis am fost si l-a durut in Reifffaisen. Si se mai pune o problema> Cine sa fie in frunte, pe cine trimitem sa discute, ca din ce stiu eu, toti urmaresc sa fie bagati ei ca persoane in seama , nimic altceva. Poate ii intreaba cineva pe domnii generali care se laudau ca trimit un memoriu nu stiu pe unde, ce au facut cu memoriul si cui a fost inaintat, cine l-a semnat si ce au dcis.

 15. gurita

  Sa faci parte dintr-un partid sau orice alta „fratie” trebuie sa dispui de finante beton. Va contactat careva pentru a fi racolat? Racoleaza si trusturile mass-media pe post de trompete.

 16. @Gurita,
  Incercari au fost. Raspunsul meu a fost nu.

 17. Mihaiu Sorin

  Domnule Neacșu,credeți că nu ne-a lămurit, până acum, domnul F(V)ifor de partea cui este? Eu sunt sătul de atâta demagogie, este nevoie de măsuri radicale, dar legale! A trecut vremea poveștilor de partid!

 18. Neacsum

  Domnule Mihaiu, domnul Fifor a discutat cu diferiti reprezentanti ai asiciatiilor militarilor, dar s-a discutata la nivel de abureli si amabilitati. La cele doua intalniri la care am participat, a scapat plecand inainte de a apuca si eu sa iau cuvantul, caci eu il intrebam direct daca face cea pentru militari sau doar spune yes doamna Olguta, sir. Promit sa nu se mai intample.Daca nu punem intrebari concrete, nu vom avea raspunduri concrete. Dupa ce am primit raspunsuri concrete stim ce avem de facut.

 19. Mihaiu Sorin

  Stimate/ă domnule/doamnă Neacsum, după cum ați spus și dumneavoastră: ,,abureli și amabilități”. Oare, nu suntem sătui? Oare, nu ne-am convins că 99% dintre cei aflați la conducerea structurilor asociative militare sunt persoane cu grade mari, de regulă, generali în rezervă/retragere? Niște nostalgici! Nu mai suntem în activitate, asta nu se înțelege încă! Aici nu mai este vorba de grade , ci de competență! Dacă sistemul militar activ dă naștere unor șefi de o calitate îndoielnică, șefi care au fost promovați pe alte criterii decât cel al competenței, noi, rezerviștii, avem posibilitatea să ne organizăm și să fim eficienți însă trebuie să lăsăm obediența deoparte!
  Noi, spre deosebire de activi, putem face multe, dar trebuie să renunțăm la acest sistem ierarhic care nu ne mai caracterizează! Să credem că deșteptăciunea/inteligența este un dar rezervat doar ofițerilor (în această categorie intră și generalii, cf. art.2 din Legea 80/1995)? Cum să ne reprezinte acești ,,yesmeni”?!

 20. @Mihaiu,
  Din pacate, noi rezervistii avem posibilitate, nu si vointa si cand spun noi rezervistii ma refer la 80% din rezervisti.

 21. gurita

  Si totusi se misca. Treaba este ca SCMD va ignora, are ceva rezultate pozitive.

Statistici T5