Se dă actualizare, ce facem cu ea ?

Categoria Despre Armata

 

Având în vedere că:

–          Domnul Zegrean Augustin, fostul președinte al CCR a spus că „Asta e măreția dreptului, toate legile lasă loc de interpretare”;Eu aș spune că asta e porcăria legilor române, lasă loc de interpretare.

–          Am constatat în ultimii 8 ani că militarul românesc are nevoie de crochiuri și creioane colorate ca să poată înțelege un text scris(am înțeles târziu de ce unii aveau nevoie de soldat să le facă caietele de program, eu credeam că de lene, dar nu era așa;

–          Au început să fie emise en-gros decizii( ?????) de actualizare a pensiilor conform  Legii 223 ca urmare a creșterii soldelor în baza L-152/2017;

–          Pe unele pagini ale unor forme asociațive au reînceput ”războaiele” pentru cauze imaginare și oferte de salvare, bineînțeles contra cotizație;

–          Mulți au intrat din nou în vrie și se întreabă ”ce ne facem fetelor”;

–          Generalii vor cere iarăși puncte de vedere pentru a fi prezentate la diferite întâlniri cu ”înțelepți” ai comisiilor care își bat joc de noi;

–          Am limbrici la degete și nu am mai fost de mult înjurat de cei cărora nu le place adevărul,

Mi-am aruncat ochii pe legile care reglementează procesul actualizării și iată ce prevăd:

 1. Legea 223/2015 spune:

Art. 59.

(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

Art. 60.

(1)       Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:

(1)a. Potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și a mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;

(2) În situația în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptățite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție din ultimele 6 luni de activitate.

(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se aplică dispozițiile cele mai favorabile.

Art. 29.

(1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:

a) militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28;

b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28, fără a se putea depăși venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensie.

Art. 108.

Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condițiile art. 29, 30 și 39, astfel:

a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;

b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;

c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.

 

Legea 152/2017 PREVEDE:

Art. II (3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție ale următoarelor categorii de personal:

b) cadrele militare în activitate, precum și soldații și gradații voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naționale și instituțiile aflate în subordinea sa, cu excepția celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

ORDINUL nr. M.25 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat STABILEȘTE:

ANEXA 2  ART. 1
 ”Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.”

De reținut că articolele 12-19 din Anexa 1 a Ordinului M-25/2016 nu se referă la actualizarea pensiilor la momentul creșterii soldelor, prevăzută la art 60  ci la actualizarea care are loc pentru recalcularea pensiilor în baza art. 28-30 din Legea 223. Nici legea 223 nici ordinul M25 nu prevăd practic, expres, cum se face actualizarea la creșterea soldelor, deși acest lucru ar fi trebuit tratat parte, măcar în Ordinul M25.

Și acuma să desenăm pentru gradați:

1.     Conform art.60(3) din L-223, actualizarea SE APLICĂ numai în cazul în care cuantumul de creștere rezultat este mai mare decât pensia aflată în plată sau decât cuantumul rezultat prin indexare, dacă a avut loc și un proces de indexare în anul respectiv.

Cum în anul 2017 a avut loc o indexare, CPS trebuia să calculeze și actualizarea, pentru a respecta prevederile legii, dar SĂ O APLICE numai pentru cei la care actualizarea este mai mare decât indexarea din Ianuarie 2017. Deci trebuie să ținem cont ce înseamnă calculare și aplicare, pentru că văd că unii juriști deștepți, după ce au plâns o jumătate de an că vai Doamne, nu se mai aplică actualizarea și murim de foame, acuma, când constată că aceasta este mai mică decât indexarea și practic pensiile nu cresc în urma acestui proces, vor să dea în judecată MApN pentru că a aplicat legea. Să ne înțelegem: ACTUALIZAREA TREBUIA CALCULATĂ, DAR NU TREBUIE APLICATĂ DECÂT PENTRU ȘI DACĂ ESTE MAI MARE DECÂT INDEXAREA DIN IANUARIE 2017.

2.     Cum se calculează? Ei aici intervine măreția legiuitorilor care fac legi care să poată fi interpretate după cum vrea fiecare. Domnul Zegrean când a dat postulatul de proastă inspirație a omis faptul că dreptul, respectiv legea, nu se face singură, nu apare din neant, nu este de natură divină ci este făcută de oameni și cei care o fac interpretabilă, răsucibilă și proastă, sunt oamenii, nu extratereștrii. Deci ca orice lege făcută de oameni ca Zegrean, și Legea 223 este nu doar perfectibilă ci și imperfectă, dar nu din greșeală ci cu bună știință.

Art.60(1) din L-223, spune că actualizarea se face în  procentele stabilite la art. 29, 30 și 108. Dar aceste articole se referă  la recalculare. Actualizarea făcută în baza art. 60 ar fi trebuit să aibă alte prevederi care să clarifice CU CÂT LA SUTĂ, RAPORTAT LA  CE, ȘI CĂRUI ELEMENT SE APLICĂ ACTUALIZAREA, adică,dacă crește solda de grad actualizarea se face tot la elementul de calcul soldă de grad din pensie  sau la întreaga pensie? Și trebuia să mai clarifice cu cât la sută se face creșterea. Normal, logic și corect ar fi ca pensia să crească cu același procent ca și solda, dar nu e așa, pentru că art 29(1.a) din L-223, la care face trimitere art 60, spune că actualizarea se face în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28. Dar și aici acest procent se referă la recalculare, legiuitorul amestecând intenționat lucrurile, ca să nu mai știe nimeni nimic. Practic legiuitorul, din lene sau cu bună știință dar rea voință a amestecat zegrenește  termenul actualizare cu cel de recalculare.

Practic, ar trebui nu modificată ci făcută o instrucțiune privind actualizarea, pentru că ceea ce scrie Ordinul M-25/2016, care își spune „Ordin pentru aplicarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat„ este bătaie de joc.  Anexa 2 din așa zisele norme, care cuprinde proceduri privind actualizarea, are doar două articole, iar articolul 1 spune  că actualizarea se face din oficiu fără a fi nevoie de cerere. Specialiștii ministerului Apărării, când au emis acele proceduri au făcut-o în bătaie de joc, la mișto(probabil și la ordin), în așa fel încât orice ar face, să nu poată fi trași la răspundere, pentru că nu prea ai cum să încalci o o instrucțiune cu doar două articole, dar nici cum să o aplici.

3. Și totuși, dovedind că pot friza imposibilul, specialiștii juriști, finanțiști și pensionariști din minister, au reuși să încalce și cea mai mică instrucțiune, pentru că am înțeles că AU FOST EMISE DECIZII DE ACTUALIZARE. Păi așa ceva numai specialiștii pregătiți de domnul Maciu și domnul Jianu puteau face, pentru că articolul 1 din Anexa 2 a Ordinului m 25/2016 spune foarte clar și fără dubii, că Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează fără a fi emise decizii în acest sens.

PĂI DACĂ ORDINUL SPUNE CĂ ACTUALIZAREA SE FACE FĂRĂ A SE EMITE DECIZII, DE CE S-AU EMIS DECIZII DE ACTUALIZARE ?

Lucrurile sunt cât se poate de limpezi:

1.     Actualizarea trebuia să se facă, pentru că așa cere legea,  dar  trebuie să se aplice numai celor la care se constata o creștere mai mare față de pensia din decembrie 2016 decât cea rezultată în urma indexării din ianuarie 2017, fapt ce ar fi anulat indexarea, dar numai din Iunie 2017.

2.     Nu se emit decizii de actualizare, așa cum nu au fost emise nici decizii de indexare,  trebuia să se procedeze, la fel ca la indexare, dar numai la cei la care era cazul, eventual să se facă o mențiune în cuponul de pensie sau o notă separată care să arate cum a fost calculată și în ce bază pensia ca urmare a actualizării și care suma rezultată.

3.     În ceea ce privește modul în care trebuia să se facă actualizarea, în ce procent și la ce segment de pensie, dacă trebuie să se facă  la întreaga pensie, sau doar la elementul solda de funcție, aici se poate discuta până la pensia celor care sunt acum în liceul militar, pentru că legea este zegreană. Dar deoarece legea spune că ”Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie”, rezultă că  întreaga pensie trebuie actualizată, indiferent cu ce procent, pentru că nici Legea 223 și nici anexa 2 din Ordinul M-25 nu prevăd că s-ar actualiza segmente de pensie, ci pensia. Aici avocații pot mânca o pâine, dar asta nu înseamnă că pensionarii vor câștiga obligatoriu. Depinde cum vor interpreta zegreniștii.

 

Se pare că pe anumite pagini sindicaliste se propune contestarea actualizării, că s-au făcut modele de contestații făcătoare de minuni care se vor da –bineînțeles- numai plătitorilor de cotizații. Nu vreau să comentez mai mult, dar să contești un proces prevăzut de lege(actualizarea), pe care chiar noi îl cerem și îl vrem, în același timp în care contești și anularea actualizării (prevăzută de OG 59) mi se pare cea mai mare idioțenie.  Dacă va fi ceva de contestat este actul respectiv, ca fiind emis în afara legii, fiind așadar lovit de nulitate absolută, dar nu procesul de actualizare în funcție de creșterea soldelor,  pentru care unii se luptă pentru a menține această actualizare. Atenție mare la nuanțe stimați colegi dacă veți contesta ceva, nu contestați actualizarea ci documentul emis de CPS, ca fiind contrar Ordinului M-25 emis   de chiar ministrul apărării. Domnule Fifor,  îmi e teamă că trebuie să căutați  alți șefi pe la anumite structuri care își bat joc  ori de dumneavoastră, ori de pensionari,  ori pur și simplu de legi și ordine.Sau poate își vor da singuri emblema de onoare a pensiilor militare în  ținută de veselar. Vedeți că aceste decizii sunt surse de procese, timp și bani pierduți de minister. Dacă le doriți, atunci ar fi cazul să le suportați din buzunarul propriu.

Apropo, am auzit că domnul Solomon, marele șef al comisiei de Muncă din Camera Deputaților, după ce a ascultat argumentele geneleilor (generali și colonei) care s-au dus cu steag de închinăciune și ca să discute ce și cum în privința ordonanței 59, ar fi declarat că va cere ministerelor de resort să trimită o simulare privind procesul actualizării, ca să afle  cu cât anume cresc pensiile rezerviștilor  dacă crește solda activului, speriat și el de calculelele doamnelor Olguța și Fifor. Păi ce mai e nevoie de simulare, nu au deja gata calculat simulacrul de actualizare în urma creșterii cu 15% a soldei de funcție a activilor? Rezultatul e vizibil, până acum pensia a crescut în urma actualizării, cu 0,01% la cel mult 1 pensionar din 1000. Mai e nevoie de alte calcule? Domnilor genelei, când mai mergeți la discuții de dragul discuțiilor pe tema ordonanței 59 luați niște ”decizii de actualizare” și arătați domnilor cu cât la sută au crescut pensiile, ca să nu mai ceară situații de pomană și să nu se mai sperie, sau să numai vină cu cifre de miliarde de lei impact financiar.  Așa e că  nu v-a dat prin cap să faceți asta ?

Și pentru că iară se lăuda cineva că intră în război și se judecă cu Ministerul, pur informativ, fără a mai comenta ceea ce nu este de comentat, iată răspunsul primit și de la ministerul muncii, privind reprezentativitatea SCMD. Cu acest ultim document, dacă nu voi fi provocat, eu închei orice discuție sau comentariu pe acest subiect.

Pentru că am aflat și probabil și alții au constatat fără a avea posibilitatea să se intereseze, mă folosesc de prilej pentru a-mi exprima regretul pentru ieșirea din circuit a paginii colegului Gelu Olescu, ”R-26500”, o pagină foarte frecventată de militari, care a oferit nu odată, informații și analize foarte bine întocmite și de interes major. Regret retragerea colegului Olescu, dar a fost o decizie personală a sa, pe care nu pot decât să o respect. Îi doresc sănătate și numai satisfacții în tot ceea ce va face de acum încolo. Eu te mai aștept pe aici Gelule!

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmrtgqya/legea-nr-152-2017-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-99-2016-privind-unele-masuri-pentru-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele

https://lege5.ro/Gratuit/g4ztmmzqgi/legea-nr-223-2015-privind-pensiile-militare-de-stat/5

http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-m-25-din-15-februarie-2016-pentru-aprobarea-procedurilor-de-recalculare-i-de-actualizare-a-pensiilor-militare-de-stat-emitent-176795.html

 

 

 

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

26 Raspunsuri la Se dă actualizare, ce facem cu ea ?

 1. Dan

  Cam bați găina cu lanțul. Rămâne scris și mulți așa vor pricepe că pensiile militare se calculează în procent de 80% din baza de calcul și să nu depășească 100%. Total greșit. Procentul este de 65% și să nu depășească 85% din baza de calcul. Iar după ultimele modificări este altă aiureală. Nu mai dezinforma!

 2. @Dan, eu am spus ce prevede legea 223, nu ce prevede ordonanta 57, care inca nu a fost votata de Parlament. Da-ti peste gura cu gaina!

 3. Dl. Olescu nu s-a retras. Mi-a transmis ca o perioada inchide blogul din motive de imposibilitate a tinerii la zi si a mentenantei acestuia, intrucat va fi plecat din tara o perioda mai lunga.

 4. @Icleanu,
  Si asta nu e retragere? A inchis ferestrele, a pus lacatul la usa, a dat drumul la caini si a tras poarta dupa el. Eu sper sa revina, dar daca ii va fi mai bine acolo, e mai bine pentru el sa ramana. Nu are rost sa se consume pentru unii care il injura cand nu le convine ceva.

 5. Anghel Ionel

  Dintr-o gava eroare, pentru recalculare, nu am ales cele mai favorabile sase luni.Pe data de 31 iulie 2017,am trimis solicitatre la CPS din MApN,sa se faca actualizarea,alegand ultimele sase luni din activitate,acestea fiind,intradevar, cele mai favorabile.Am vreo sansa sa ajung la aceste ultime sase luni? Va multumesc!

 6. john

  Dintr-o grava eroare,pentru recalculare,nu am ales cele mai favorabile sase luni.Pe data de 31 iulie 2017,am trimis solicitare la CPS din MApN,sa se faca actualizarea,alegand ultimele sase luni din activitate,acestea fiind,intradevar,cele mai favorabile. Am vreo sansa sa ajung la aceste ultime sase luni? Va multumesc!

 7. Anghel Ionel,
  Ce si cand ati intreprins pentru revenire? Daca nu ati facut in timpul prevazut de lege pentru recalculare, acuma e tarziu sa mai reglati ceva, nici instanta nu va va da dreptate. Ati gresit? Domnia si prostia se platesc. Imi pare rau ca sunt atat de direct, dar nimeni nu va poate garanta. V-au recalculat pensia in conditiile legii, cu optiunea aleasa de dumneavoastra, a trecut perioada in care se mai putea face ceva, respectiv termenul de optiune, acuma nu se mai poate face nimic, pentru ca s-ar incalca legea si in plus nici nu asteptati ca MApN sa va planga pe umeri. Pentru ei ar fi fost ideal ca toti sa greseasca asa.

 8. bazil

  @Anghel Ionel.Pentru inceput sa multumim moderatorului pentru posibilitatea de a ne exprima liber opiniile.Din punctul meu de vedere daca pensia v-a fost recalculata dupa L223*asa dupa cum scrie si pe deciziile de recalculare din 2016-2017) atunci desigur sansele de reusita in justitie sunt mai mici dar nu zero deoarece la cum se modifica la noi legile totul e posibil. Cred insa ca pensia v-a fost recalculata dupa L223 altoita din plin cu OUG 57 si M25/2016 ori la noi, stat membru UE si NATO trebuie sa primeze „respectul fata de lege „nu dipretul fata de lege. OUG 57 nici in prezent nu a fost validata de Legislativ, fiind contestata pe toate planurile si la toate nivelurile si ea nu poate fi mai presus de o lege deja aprobata de Parlament.In plus, daca OUG 57 era aprobata in Legislativ in perioada in care ati avut dreptul sa va exprimati opinia (deci pana pe la 15 iunie 2016 ca sa aveti timp sa faceti o eventuala corectura)era o treaba, se putea spune ca nu ati fost orientat etc.Asa insa nu puteati visa cum se va aproba acea ordonanta buclucasa. Idem cu M25 care ii favorizeaza clar pe unii.Iata de ce e bine sa-i actionati in JUSTITIE pe cei ce se opun unei corectii normale intr-o tara normala. De altfel si L223 permitea alegerea altei perioade pentru actualizareasa incat aveti toate sansele.Succes!

 9. john

  Multumesc domnilor Neacsu si Bazil! Domnule Bazil, cred ca ati fost mai atent asupra problemei mele. DA,am transmis cererea de actulizare, cu alegerea altei perioade,mai favorabila,pe 31 iulie 2017, cand art 60/L223 era neatins de vreo OUG sau altceva.Cu respect!

 10. bazil

  @Anghel Ionel.Succes in Justitie ! Sokicitati, printre altele ori recalcularea si actualizarea pensiei dvs. cf. L223 (fara amendamente favorabile unora mai smecherasi ) ori posibilitatea alegerii altei perioade favorabile dvs. functie de cum se modifica L223 originala! Aveti drep[tul sa cereti si aveti sanse depline daca nu la noi ,la CEDO!

 11. Gafton

  La actualizare solda de functie este tot cea din 2009.Vorbesc aici de actualizarea pensiei mele.
  Mu se mai aplica indexarea din 2016 cu toate caeste prinsa intr-o OUG.
  Se foloseste cuantumul compus al soldei de functie.
  Cu toate ca elementul principal al bazei de calcul conform legii,solda de funcie, pensia mea a scazut cu 2.75%.

 12. Gafton

  La actualizare solda de functie este tot cea din 2009.Vorbesc aici de actualizarea pensiei mele.
  Nu se mai aplica indexarea din 2016 cu toate ca este prinsa intr-o OUG.
  Se foloseste cuantumul compus al soldei de functie necuprins on lege.
  Cu toate ca elementul principal al bazei de calcul conform legii,solda de funcie, pensia mea a scazut cu 2.75%.

 13. constantin

  Cred ca ar trebui sa citim cu atentie si art 40, al 5 din OUG 57/2015 si art VII din OUG 59/2017, care sunt in vigoare modificand L223/2015:

   OG 57/2015
  Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 29. – (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
  a) militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
  b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28
  (2) De pensie de serviciu beneficiază și militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în condițiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipsește din această vechime
  (3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 și 26 se determină proporțional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu vechimea prevăzută la alin. (2).”
  6. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins: „
  Art. 30. – Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”

  OUG 59/2017
  Art. VII. –
  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:
  l) solda/salariu lunar net – solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contribuția individuală la bugetul de stat, contribuția individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare;
  m) pensia netă – pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.”
  2. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Art. 59. –
  Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”
  3. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Art. 60. –
  La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.”

 14. Bazil, aleerea unei alte perioade de calcul cred ca a expirat, sau exprira odata cu terminarea procesului de recalculare. Cum insa, a fost prelungit cu 6 luni procesul recalcularii, e posibil sa mai aibă sanse.

 15. Vladimir Putzin

  1) Deși s-a mai comentat in aceste pagini despre „alegerea celor mai favorabile luni” pentru calcularea, recalcularea, rascalcularea si paracalcularea pensiei, revin pentru a sublinia din nou, caracterul meschin al acestui demers birocrat contabil, atata timp cat in „ingredientele” programului de calcularea pensiei, putea fi strecurata fara nicio dificultate si aceasta facilitate, scutind de bataie de cap si pe pensionari si pe cei care trebuie sa „lingă” corespondenta si asigurandu-li-se primilor, cum ar fi fost firesc, cel mai mare venit lunar posibil.
  Tot cu imbecila si nesimtita zgarcenie s-a prevazut in lege ca, pentru redobandirea sumelor FURATE LEGAL din pensie, păgubitul trebuie sa faca cererere si asta intr-un anumit interval de timp, in caz contrar, pensionarului revenindu-i praful de pe tobă.
  Da !, unde-i lege nu-i tocmeală …, dar ne place, nu ne place, vorbind de litera si de SPIRITUL legii, constatam ca Legea pensiilor militarilor e scrisa cu litere mici si intortocheate de te pierzi printre Art.-uri, paragrafe si alienate (sic), iar spiritul ei, si asta mic si firav, este sufocat cu nosocomial cinism de acesti nedemni guvernanti si legiuitori care ne tin reprezentantii pe la usi pe la ferești …, sau îi duc cu vorba.
  Na !, c-am zis-o …!
  2) In cei 18 ani de la pensionare, am stans un maldar de hartii, care nu-mi mai incap nici macar in doua dosare plic si alea destul de încăpătoare. Si sunt unul din cei favorizati de soarta (asa fvorizare …, așa soartă …!), care a primit doar vreo sase – sapte decizii de pensionare, ca le-am uitat si numarul, in timp ce altii au sarit „bine” de vreo zece, si care a facut doar numarul strict de demersuri cerut de prevederile din hatisul acestui val de prevederi asa zis legale, pentru a se bucura (sic) de dreptul la pensie.
  Si asta pentru ca m-am vindecat „scurt” (s-o mai folosi oare termenul asta si azi prin armia română), de a mai intreprinde vreo diligență întru dobandirea in totalitate a drepturilor ce-mi revin, dupa ce in primii ani ai mileniului si secolului in curs, am „luat-o cetateneste in barba” de la justitia noastra cea de toate nedreptatile, cand am incercat sa-mi obtin de la M.Ap.N. si Ministerul de finante, cele 40% impozitate ilegal din suma cuvenita la aceea vreme la iesirea la pensie.
  Un prieten de-al meu, aflat in aceeasi situatie, naiv nevoie mare, nu s-a lasat pana n-a mai luat-o inca odata in barba si de la Curtea Constitutionala, invatandu-se si el minte sa stea pe coada ca si mine …
  Sa aveti cu toții o saptamana buna !

 16. Ifrim

  Eu inteleg asa ,ca tara prin contabilii ei nu ma iubeste dar are pretentia ca eu s-o iubesc neconditionat.Ma mai gandesc!

 17. Vladimir Putzin

  Revin cu o necesara corectura, insotita de scuzele de rigoare.
  In postarea mea e pomenita greșit Curtea Constituțională, fiind de fapt vorba de instituția AVOCATUL POPORULUI.

 18. Irimia Georgica

  Vad ca nimeni nu pune si problema fostilor militari angajati trecuti in rezerva la varsta de 40 de ani (conf.leg.384/2006.art.45), din motive neimputabile lor, care nu pot beneficia de scaderea grupei de munca din varsta standard de pensionare (conf.Lg.223/2015.art.21), cu toate ca au realizat vechimea in specealitate de 15 ani care se cere in legea pensiilor militare (Leg.223/2015.art16) si de ce oare sunt bagati la art.19 la fel cu cei cu o vechime in specealitate de doar 10 ani care, normal, neavand vechimea in specealitate de 15 ani, nu pot beneficia altfel. O sa spuneti ca nu am realizat vechimea efectiva de 25 de ani la data trecerii in rezerva asa cum prevede legea, deoarece stau si ma intreb: ce rost mai are vechimea in specealitate in cazul nostru si de ce noua nu ni se adauga la vechimea efectiva cumulata (conf.art.25.din Leg223/2015), vechimea realizata anterior armatei (tinand cont ca am venit in armata prin transfer) la fel ca la cei in activitate, si vechimea realizata ulterior armatei cum ar fi somajul (de la trecerea in rezerva), vechimea realizata ulterior armatei asa cum li s-a adaugat cadrelor militare care dupa trecerea in rezerva au putut cumula la vechimea efectiva vechimea realizata in viata civila pana la intrarea in vigoare a Lg.223/2015. De ce lor se poate si noua nu, tinand cont ca am fost dati afara din sistem dupa 19 ani de armata (fiind participanti in teatre de operatii externe ca Afganistan si Irak), avand la trecerea in rezerva, majoritatea dintre noi, o vechime efectiva de 23 ani? (30,32 vechime efectiva la ora actuala) si nici nu am beneficiat de ordonante asa cum au beneficiat cadrele militare inclusiv pana in 2010 si nici de salarii compensatorii, pensie anticipata , pensie anticipata partial asa cum beneficiaza cei in activitate conform Lg.223/2015 . Mai exact se acorda un tratament discriminatoriu fostilor militari angajati, trecuti in rezerva la varsta de 40 de ani din motive neimputabile lor conf.Leg.384/2006.art.45, fata de cei in activitate. cu privire la pensiile militare (Leg.223/2015.art.21),in care la vechimi egale in armata si in viata civila cei in activitate beneficiaza de scaderea grupei de munca, iar cei in rezerva nu.

 19. @Irimia Georgica,
  Iata de ce e nevoie ca si militarii angajati,activi, sau in rezerva, sa intre s ei in asociatii ale militarilor, din cele care nu au restrictii de grad sau categorie si care lupta pentru drepturile militarilor. Eu de exemplu, ca ofiter pensionar, nu ma pot lauda ca stau toata ziua cu ochii pe legislatie si taxez tot ce e nedrept. Nu am cum,Aduc in discutie doar aspectele de cere sunt direct legat si pe care le urmaresc, dar nu am cum sa cunosc toate problemele tuturor categoriilor de personal nici in rezerva, nici activi. De aceea ce nevoie de cat mai multi oameni, care sa se alature pentru a avea o imagine cat mai completa a problemelor militarilor.

 20. CSJ

  Mare aiureala in decizia de actualizare.Varsta standard de pensionare prevazuta de lege=56 ani 3 luni.De unde naiba au scos asemenea gogomanie?

 21. bazil

  SCMD are in etapa urmatoare cateva actiuni binevenite pentru sustinerea drtepturilor rezervistilor ! Problema este ca pe masa celor ce vor lua decizii trebuie sa fie puse si cateva solutii financiare altfel sansele de reysuta sunt cvasinule.O solutie ar fi impozitarea progresiva a pensiilor , cu precadere a celor mai mari de 1500-1800 euro sa zicem.Cele cu adevarat nesimtite si total nejustificate(peste 15000 lei?)sa fie taxate cu impozite de peste 50%.E doar o propunere. Mai pot fi si alte variante, important este sa se vrea!

 22. SCMD are in etapa urmatoare cateva actiuni de imagine, pentru incasarea cotizatiilor.

 23. rodika

  Deci pina la urma si in final, se actualizeaza sau nu si pensiile din 2011? Trebuie sa depunem cerere sau nu? stie cineva ceva sigur sau e numai vorbarie in vint? multumesc

 24. rodika

  Ma refer la cei 15%…

 25. @Rodika,
  Citeste de la : Lucrurile sunt cat se poate de limpezi. Daca nici atunci nu ai inteles, eu nu mai am ce sa spun.Suna un prieten.

 26. EMIL VASILE EMIL

  Domnilor,legea a fost facuta bine cu actualizarea permanenta ,odata cu marirea soldelor de grad si functie ,deoarece militarul care a iesit acum la pensie cu acelasi grad ,functie si vechime cu cel care a iesit acum 15 ani va avea o pensie mult mai mare si asta se vede clar din talonul de pensie . Ce a facut actualul guvern cu Olguta Vasilescu sa modifice art. 60 ,al.1 din lege este un abuz si nu ne vom lasa pacaliti ,mergem in nstanta ,la CEDO si peste tot sa ne cerem drepturile .Am ajuns ca dupa 35 de ani de armata sa am pensie de administrator de bloc ,nu glumesc ,administratorul de la blocul vecin a iesit la pensie cu o pensie mai mare de cat a mea cu 300 de lei . Noi ne riscam viata prin teatrele de operatii, prin tot felul de misiuni riscante iar PSD – ul isi bate joc de mlitari prin Olguta Vasilescu ! Asteptati sa va mai votam cu voi ,sunteti mafioti!

Statistici T5