Răspunsul CCR la CRR

Categoria Despre Armata

După cum știu cei care au citit articolul meu din 06.06 2018, am trimis către CCR o solicitare de informați privind modul în care sunt respectate și aplicate deciziile respectivului for. Întrebările pot fi văzute AICI.

Ieri, 05.07, deci în termenul legal, am primit răspunsul mult dorit. Merită apreciat faptul că a fost respectat termenul de livrare și din nou mă întreb cum de unor generali, mari președinți de asociații care lustruiesc clanțele ministerului și ale diferitelor televiziuni și cabinete de politicieni nu le răspunde nimeni la întrebări deși ei se zbat amarnic pentru rezolvarea problemelor noastre, iar mie mi se răspunde, e adevărat uneori la mișto, dar cel puțin măcar știu cu cine am de-a face. Ce să cred, că nu au nici măcar atâta credit sau că de fapt nu fac nici o cerere și doar se laudă sau plâng că au făcut?

Și dacă tot am antamat subiectul nu pot să nu constat că nu se mai mișcă nimic pe nici un front în ceea ce privește Ordonanța 59 sau orice altă doleanță a militarilor, despre militarii angajați nu interesează pe nimeni, nici măcar pe FB nu se mai lamentează nimeni în afară de 2-3 militari mai bătăioși, marea Ligă a militarilor profesioniști tot postează fotografii ale liderilor săi cu ministrul de suflet, dar nimic despre nedreptățile  și discriminările la care sunt supuși militarii angajați pensionați. Nici LADPM care deține după bătălii acerbe conducerea Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor nu a produs nimic, am înțeles că se chinuie să își formeze o grupă de lucru, dar nu prea are cu cine și cer sprijinul altor asociații, că în noul format, nu pot forma nici măcar un secretariat care să producă altceva în afară de zgomot. Și ne mai considerăm Elita societății.

În fine, să revin la răspunsul CCR. Iată-l:

”Domnului Neacsu Marin  

Ca urmare a solicitării dvs. înregistrate la Curtea Constituțională cu nr.1581/06.06.2018, (R.I.I.P. nr.27/05.07.2018)formulată conform Legii privind liberul acces la informațiile de interes public nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

 1. În conformitate cu dispozițiile art.147 alin.(1) din Constituția României, republicată: „Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept”, iar alin. (4) al aceluiași articol prevede că „Deciziile Curții Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor”.

Așadar, deciziile Curții Constituționale produc efecte de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei și au putere numai pentru viitor. Reglementările legale constatate ca fiind neconstituționale nu mai pot fi aplicate de nici o instanță în nici o cauză și de nici o altă autoritate publică, de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei. Efectele juridice produse anterior constatării neconstituționalității dispozițiilor legale rămân valabile.

 1. 2. Dosarul nr.236D/2018 ce are ca obiect sesizarea de neconstituționalitate privind ” O.U.G. nr.59/2017 art.VII pct.2”, la această dată se află în fază de raport, urmând a se stabili un termen de judecată a acestui dosar.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, ”(2)Părțile au acces la lucrările dosarului.(3)Actele și lucrările Curții Constituționale, pe baza cărora aceasta pronunță deciziile și hotărârile ori emite avizele prevăzute la art. 11, nu sunt destinate publicității”.Ca atare, orice alte informații ce vizează stadiul documentelor din acest dosar nu sunt informații publice.

 1. 3. Referitor la termenul de soluționare a cauzelor înregistrate pe rolul Curții Constituționale vă comunicăm, în continuare dispozițiile legale incidente, respectiv art.47 din din Regulamentul de organizare si funcționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea nr.6/2012 a Plenului Curții Constituționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr.198 din 27.03.2012:

”Art. 47

(1)Dacă actul de sesizare vizează atribuţia Curţii Constituţionale prevăzută de art. 146 lit. d) din Constituţia României, republicată, judecătorul-raportor verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, şi, dacă este cazul, va solicita completarea actului de sesizare, stabilind şi termenul în care instanţa să răspundă.

(2)Personalul de la cabinetele judecătorilor va redacta adresele necesare obţinerii punctelor de vedere prevăzute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, precum şi fişa de legislaţie internă şi de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în condiţiile prezentului regulament.

(3)Dacă judecătorul-raportor sau, ulterior, Plenul Curţii Constituţionale apreciază că este necesar, se va solicita instanţei trimiterea dosarului în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate sau a oricărui act, în copie certificată, din dosarul în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate.

(4)Judecătorul-raportor poate solicita consultaţii de specialitate unor personalităţi sau unor instituţii, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui Curţii Constituţionale.

(5)Judecătorul-raportor, analizând proiectul de raport, punctele de vedere şi relaţiile cerute, soluţiile din doctrina şi jurisprudenţă română şi străină, precum şi oricare alt element necesar dezbaterilor, întocmeşte un raport scris asupra cauzei.

(6)În cazurile prevăzute la art. 146 lit. a) teza întâi, lit. b), c), d) şi k) din Constituţia României, republicată, termenul de depunere a raportului nu poate depăşi, de regulă, 90 de zile de la data înregistrării sesizării.

(7)În celelalte cazuri, termenul de depunere a raportului se stabileşte ţinându-se seama de termenele prevăzute de lege.

(8)În situaţii excepţionale, când urgenţa o impune, preşedintele Curţii Constituţionale poate dispune, după consultarea judecătorului-raportor, ca termenul prevăzut la alin. (6) să fie mai scurt.

(9)Magistratul-asistent desemnat în dosar pregăteşte lucrările în vederea dezbaterilor.”

 

 1. SECRETAR GENERAL

în temeiul art.3 din Ordinul președintelui Curții Constituţionale nr.16/2018

Consilier cu atribuții de consilier juridic,

 Mihaela-Violeta OPREAN

 

Toate bune și frumoase, dar din câte se poate constata, la întrebarea 1, care se referea la faptul că Ordonanța 59 încalcă prevederile Deciziei 20 a CCR, și cerea o lămurire privind obligarea celor ce o încalcă de a o pune în aplicare, Înalta Curte îmi răspunde  a la Lia adică cu fentă, spunându-mi că o lege declarată neconstituțională își pierde valabilitatea. Să îmi fie cu iertare stimată doamnă Violeta Oprean, dar eu nu întrebasem care e soarta legilor declarate neconstituționale ci ce ne facem cu cei care nu respect deciziile CCR. O să vă retrimit întrebarea și vă rog să o citiți până o înțelegeți și abia apoi să răspundeți la ea.

La punctul 2 s-a răspuns să zicem corect, dar …  neconcludent, în sensul că nu s-a răspuns dacă există un termen limită în care CCR trebuie să pună pe rol sau să stabilească măcar când va lua în discuție un caz. Foarte rău, înseamnă că ne poate prinde Paștele Cailor, pe ei nu îi poate trage nimeni de mânecă.

La punctul 3, da, răspunsul pare să fie ok, doar că iapa ( mă refer aici la CCR, nu la persoana care a semnat documentul,) s-a făcut că nu pricepe de ce am bătut eu șaua și mi-a dat un răspuns general, dar corect.

Se poate constata că totuși CCR-ul este mai organizat decât MApN-ul, civilii știu să răspundă la întrebări, ei numerotează răspunsurile, să știe omul unde să caute. E adevărat, cei de la CCR au avut doar 3 întrebări, nu 41  dar cu atât mai mult era necesară numerotarea răspunsurilor. Luați aminte stimați colegi militari,  învățați de la alții, dacă noi, cei care suntem în rezervă nu am reușit să vă învățăm.

Am dat următorul răspuns ca urmare a răspunsului primit:

Stimată doamnă Consilier,

Vă multumesc pentru răspuns și încadrarea în termen. O notă bună pentru instituția pe care o slujiți și odată cu ea, și ideea de justiție. Răspunsurile dumneavoastră sunt mulțumitoare, mai puțin cea de la întrebarea 1 care nu se referea, așa cum rezultă din răspunsul dumneavoastră, la situația legilor constatate ca fiind neconstituționale ci, dimpotrivă,  la neaplicarea și nerespectarea deciziilor Curții Constituționale. Repet întrebarea, ca să fiu mai clar: Dacă Decizia 20 din  2000 a CCR constată și decide că pensiile militarilor și ale magistraților trebuiesc tratate egal, este posibil ca o lege ulterioară să încalce o asemenea prevedere și să anuleze actualizarea pensiilor militarilor la creșterea salariilor activilor dar să păstreze acest principiu pentru pensiile magistraților? Pentru a nu vă mai pierde dumnevoastră timpul cu căutarea prevederilor Deciziei 20/200, vă citez eu: ” 

”Conform reglementărilor menționate, pensia de serviciu se acordă la împlinirea vârstei de pensionare numai magistraților, respectiv militarilor care, în privința totalului vechimii lor în muncă, îndeplinesc condiția de a fi lucrat un anumit număr de ani numai în magistratură sau, după caz, ca militar. Caracterul stimulativ al pensiei de serviciu constă, atât în cazul magistraților, cât și în cel al militarilor, în modul de determinare a cuantumului pensiei în raport cu salariul, respectiv cu solda avută la data ieșirii la pensie. În plus, în ceea ce privește acordarea pensiei de serviciu pentru militari, se aplică un spor de 10% până la 20% pentru militarii care beneficiază în considerarea vechimii și a activității meritorii de ordinul „Meritul Militar”, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.

Constatând că aceste elemente care diferențiază regimul de pensionare al militarilor și al magistraților de regimul general al pensiilor asigură un tratament juridic specific celor două categorii de asigurați, Curtea Constituțională reține că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare și pentru magistrați nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensație parțială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii și magistrații.”. În continuare în decizie se face referire la privațiunile, riscurile și complexitatea meseriilor de militar și magistrat, lucruri care duc la concluzia  Curții, că ”față de asemănările subliniate anterior între situația cadrelor militare și cea a magistraților, avându-se în vedere și caracteristicile comune ale statutelor aplicabile acestor categorii profesionale, care au determinat în mod obiectiv reglementarea prin lege, în mod aproape identic, a pensiei de serviciu, nu se poate identifica o rațiune suficientă care să justifice aplicarea unui tratament diferit magistraților față de cadrele militare permanente, astfel cum s-a procedat prin art. 198 din noua lege a pensiilor, care abrogă reglementarea privind pensia de serviciu a magistraților. Într-adevăr, diferența de regim juridic ce se creează între pensia magistraților și pensia militarilor constituie, în condițiile înfățișate prin considerentele anterioare, o încălcare de către legiuitor a egalității de tratament juridic, ceea ce, în absența unei determinări obiective, este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, în înțelesul conferit acestui text constituțional prin dispozițiile actelor internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte. ” Încheiat citatul.

Vă întreb acuma doamnă consilier, pe această decizie care este deja publicată în Monitorul Oficial, se poate jongla și se pot face interpretări care să ducă la diferențe de tratament între pensiile militarilor și cele ale magistraților ? Aceasta era întrebarea la care doream să răspundeți, nu ce se întâmplă cu legile declarate neconstituționale, cum în mod eronat ați înțeles.

Și o ultimă întrebare : ARE CINEVA DREPTUL SĂ ÎNCALCE, SĂ NEGLIJEZE SAU SĂ NU DUCĂ LA ÎNDEPLINIRE O DECIZIE A CCR? ”

Una peste alta consider că notele sunt 4, 7, 9 deci nota generală 7.

Dar , există și un răspuns de nota 10, dar nu al CCR  ci al curții Europene, prin domnul  Gianni Buiquiccio, președintele Comisiei  de la Veneția. Acesta a răspuns unei scrisori a președintelui Valer Dorneanu referitor la cazul Iohannis și i-a spus: „Deciziile Curților Constituționale sunt DEFINITIVE și OBLIGATORII și TREBUIE SĂ FIE IMPLEMENTATE. Această poziție importantă a Curților Constituționale vine, de asemenea, cu o înaltă responsabilitate a Curților de a adopta decizii care să fie în conformitate cu Constituția și cu principiile sale.”

Informația este preluată de pe QMagazine

Acuma înțeleg eu de ce nu mi s-a răspuns complet la întrebare, nici domnul Valer Dorneanu nu știa, a trebuit să ia lumină de la Veneția. Probabil că următorul răspuns va fi mai clar și va confirma poziția Veneției.

 

UPDATE 06.07.2018 :   LA ORA 11.01 AM PRIMIT CONFIRMARE LA NOUA MEA SOLICITARE :

”Buna ziua !

Solicitarea dvs. a fost primită la Curtea Constituțională, urmează a fi înregistrată, repartizată spre soluționare, conform rezoluției președintelui și veți primi răspuns în termen legal.

Cons. juridc,

M.V. OPREAN”

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

44 Raspunsuri la Răspunsul CCR la CRR

 1. iosif

  Domnule Neacsu,

  Cu respect va aduc in atentie faptul ca exista actiuni inregistrate la CCR pe Legea 223 din iulie 2017, deci de 365 de zile si nu 90 de zile cum se mentioneaza in raspunsul pe care l-ati primit.
  Cred ca neconstitutionalitatea art.28, 29 si 30 este atat de evidenta incat Curtii ii este teama sa le ia in discutie pentru ca 9 judecatori de inalta clasa nu se pot prostitua professional si sa respinga un verdict de neconstitutionalitate in fata evidentei.
  Ar fi un dezastru pentru sabotorii pensiilor militare si a drepturilor legale ale militarilor privind pensia suplimentara, bazata pe contributii, stagiul civil adaugat dupa trecerea in rezerva, bazat si el pe contributii, vechimea militara integrala si conditiile speciale de munca.
  Plus de aceasta, CCR ar trebui sa-si incalce propria jurisprudenta in domeniu, respectiv Deciziile nr.872 si 874/2010 si altele precum si jurisprudenta CEDO in domeniu.
  Mai se adauga si recentele schimbari privind raspunderea magistratilor….

  Cu stima,

 2. Geofreeland

  @Iosif Touche,ca la scrimă. Normal e ca tot ce a fost contribuție să fie luat în calculul pensiei militare.Statul a luat și azi statul nu a mai dat. E clar că unul din motive e finanțarea pensiilor speciale la niveluri jenant de astronomice și pomenile electorale. În clipa în care o contribuție a fost reținută de stat implicit s-a validat un contract cu contribuabilul. Amnezia statală, ignorarea voită și deposedarea contribuabilului de un drept promis și creat înseamnă înșelăciune și furt. Stat de drept?

 3. iosif

  Domnule G,
  O precizare.
  Contributiile platite pt.pensia suplimentara si contributiile platite pe timpul stagiului civil adaugat dupa trecerea in rezerva determina pensii IN AFARA PENSIEI MILITARE DE STAT, SE ADAUGA LA ACEASTA.

  Cu consideratie

 4. Pentru cei care nu absolvit cursuri de limba engleza, voi traduce ce scrie in continuare ]n scrisoarea domnului Buqiuccio: ” La cea dea 115-a sesiune a sa, Comisia de la Veneția a luat în discuție reforma sistemului judiciar din România. Având în vedere urgența acestui aspect, Comisia a mandatat raportorii și Biroul Comisiei să întocmească un raport preliminar în luna Iulie(2018). Acest raport va aborda în mod cert și problema deciziei respective(privind demiterea șefei DNA, n.a.).
  Prin scrisoarea din 20 Iunie 2018, m-ați informat, de asemenea și cu privire la discuția dintre Judecătorul Lăzăroiu și consilierul juridic al președintelui României, privind activitatea domnului Lăzăroiu. Am înțeles că doamna consilier a demisionat apoi, imediat din funcția de consilier”.

  Deci Comisia de la Veneția este mult mai bine informată și răspunde mult mai aplicat la sesizări, decât toate instituțiile statului român.

 5. NeO

  Din păcate nici CCR nu excelează la capitolul obiectivitate.Atunci cînd e vorba de prevederi care afectează direct magistraţii iau decizii în maxim 1-2 luni. Atunci cînd e vorba de politicieni, maxim 3 luni.Când e vorba de alte categorii, trec ani. Spre exemplu OUG 90/2017 art.11 avea înregistrate la sfârşitul lunii iunie deja 4 dosare la CCR şi se aflau în faza de raport. După cum se ştie, art.11 se referă la anul 2018. Este oare corect ca CCR să nu se pronunţe decât prin 2019, 2020 când nu mai are nici-o valoare decizia lor?. În 2019 va fi altă OUG cu aceleaşi prevederi, dar fiind un alt act normativ, trebuie luată de la capăt toată procedura şi i-ar devine lipsită de relevanţă decizia CCR. Ce să mai vorbim de OUG 59/2017 sau OUG 57/2015. Acolo CCR aşteaptă să se strângă sute de dosare pînă să facă şi ei o şedinţă.

 6. @NeO,
  Da, si pe astia chiar nu are cine sa ii stranga de boase. In tara asta face fiecare ce vrea muschii lui auriculari, pentru ca stie ca nimeni nu este curat dinre cei care ar putea sa il traga la raspundere si pot cadea la intelegere cu oricine. Cetateanul de rand plateste tot.

 7. Vladimir Putzin

  @ NeO,
  @ Marin Neacsu,
  aminteam si eu pe undeva, că nici eu nu mai stiu pe unde, ca in tactica, cel mai important lucru este sa stabilesti GRADUL DE PERICOL al fiecarei amenințări in parte, venite dinspre inamic si sa actionezi ca atare.
  Acest primcipiu este universal valabil, putând fi infrant doar de opacitatea unei IDIOATE BIROCRATII si de o NĂTÂNG SI RAU VOITOR DE STRICTĂ APLICARE A LITERII LEGII, IN DETRIMENTUL SPIRITULUI EI. Și consecinte sunt devastatoare pentru societate in general si pentru fiecare membru al ei in special, echivalent cu a trimite in judecata si A JUDECA CU REA CREDINȚĂ.
  Din nefericire, exemplele abunda, incepand de la CCR si coborand prin ICCJ, pana la Judecatoria si Parchetul de Unde-se-pune-harta-în-cui.

  Si, in alta dezordine de idei, consider ca a aplica niste sanctiuni pentru niste fapte dezincriminate de CCR, numai pentru ca legiuitorul, din diverse motive, fie ele indolenta, dubioase interese, frane puse de opozitie si altele, nu a purces in timp util la modificarea unei legi, echivaleaza, cel putin pentru mine, cu LOVIREA INTENTIONATĂ cu un autovehicul a unui pieton care traverseaza o strada printr-o zona nepermisă lui.
  Si daca se uita nevoit sau cu rea credință CA LEGEA ESTE FACUTA PENTRU OAMENI SI NU ÎMPOTRIVA LOR, mai ales de cei platiti regeste pentru a-i aplca sanctiunile, echivaleaza, cel putin din punctul meu de vedere cu, CRIMĂ LA ADRESA UMANITAȚII SI AR TREBUI SA FIE SANCTIONATA IN CONSECINTA.

 8. Bostin

  Hotul Drac-nea autorul de facto al OUG 59/2017 stapanul mafiei si vitanjelor ciumei rosii se inseala. Acest criminal cod penal facut de hoti pentru hoti nu v-a intra niciodata in vigoare. Stapanii coloniei au nevoie ca sclavii sa produca nu sa se fure inutil intre ei.Dupa ce ll- au folosit stapanii coloniei de sclavi lasi il vor arunca in puscarie pe gunoiul Drac-nea stapanul hotilor ciumei rosii .Deja clepsidra e intoarsa.

 9. @Bostin,
  I-a o pauza, depolitizeazate, garmaticales-tete si dupa aia vedem cine v-a intra ]n vigoare si cine nu. Propaganda dauneaza grav ratiunii sau natiunii, ca iote, nu mai stiu nici eu cum se scrie.

 10. Bostin

  Cui i-am eu facut propaganda ? Neacsule tata ai baut din neatentie apa cainelui 😂? Stiam ca esti ” baiat de baiat ” cu sinapsele pline.Focuseaza cu atentie.

 11. @Bostin,
  Am alergie la termeni”consacrati” sabloane, refrene si canoane. Cand aud vorbindu-se despre „ciuma rosie” fara a fi trecuta acolo si ciuma galbena, albastra, maro sau de alta culoare, mi se pun ciriplicii pe creier. La fel si cand aud de ” rezistenti”, ” stat paralel” ” lupta impotriva coruptiei” ” sistem ticalosit” si toate expresiile astea de propaganda indobitocire si manipulare. Atat. Dupa caini nu beau apa, ca doar eu o pun in galeata lor si o gust inainte.Ei beau dupa mine si nu a turbat nici unul.

 12. Tara noastra a cam ajuns de caruta. Pe vremuri, cand un bou tragea hais si altul cea, carul sta pe loc si taranul nu schimba la jug pe unul cu altul, ca se impungeau si carul sta tot pe loc. Mai veneau unii, straini de sat, la targ si chibitau de pe margine cu diverse sfaturi, dar nu punea unul mana. Cu caruta moarta-n drum, taranul se gandea, fie sa-l vanda pe unul si pe altul sa-l taie, fie sa-i vanda pe amandoi, fie sa-si ia o pereche de cai. Nici asa nu era bine, daca se intampla la fel? Apoi se hotari, vandu boii si-si lua un magar. Carul era prea greu pentru el, vandu carul si-si lua o cotiga. Si asa nu prea avea multe carat si, oricum isi facea treaba. Numai ca si magarul asta, vrednic de altfel, avea si el toane, cand i se punea pata, nici cu biciul nu-l urneai pana nu-si facea el damblaua. Unii veniti la targ ii zisera sa-si ia o caruta autopropulsata, cu motor, nu-i mai trebuie fan, zabale, harnasament, grajd de ranit. Asa facu. In primele zile fu bine. Mai apoi il oprira unii si-i ceru permisul de conducere, certificatul de inmatriculare, analiza de noxe, inspectia tehnica, cauciucuri neuzate, semnalizare, asigurare. Le facu taranul pe toate si trecu vara, recolta ramase pe camp, aratura de toamna n-o putea face cu caruta lui autopropulsata, motorul manca ulei si benzina, basca lichid de frana,discuri si placute de frana,antigel si cate si mai cate…An de an, campul ramase parloaga. Vandu pamantul, hambarul, apoi si caruta. Statea pe lavita din fata, de la drum, si gandea, rau cu rau, dar mai rau fara rau. Mai treceau unii straini de sat, nici buna ziua nu-i dadeai si el se intreba, cine or fi astia si de ce or fi venit, ca nu-i vazui neam sa fi de pe-aici. Vazu prin iarba un surub ramas si sudui tanguit, Joiane, Joiane, Dragane, Dragane, boii tatii, si eu acuma ce fac, domnule?

 13. Bostin

  Nici mie nu imi plac șabloanele mai ales ca pentru mine majoritatea ”politicienilor” actuali ( indiferent de grupul infractional organizat din care fac parte fiecare ) sunt tradatori de neam si tara gata sa se vanda strainilor pentru doi arginti aruncati cu scarba pe jos . Adevarat puroi uman aparut dupa sfasierea morala
  a tarii si transformare ei in bantustana africana.Cat despre ciuma rosie stiu ca aceasta caracterizare ii inerveaza cumplit pe kgb- istii batrani din fostul FSN ( acum spart in „”putere- opozitie”) si de aia o folosesc.Solutia salvarii a ceea ce mai poate fi salvat ( ultima) o are doar Bacovia cu metalul lui preferat. Populatia din pacate a ajuns o adunatura de mancurti care nu mai spera nici macar sa-si aleaga stapanul. Atat ca daca scriu si de tradarea generalilor mi se rasucesc ambii bunici( cu doua fronturi facute fiecare) in mormant si nu vreau sa ma bantuie.

 14. O aripa franta in zbor.Un Icar roman, o avere nationala, pe un de mult casat MIG-21 Lancer, a unit cerul cu pamantul. Da, pentru un pilot militar roman,cazut din cauza unei rable,cum rabla e si armata de azi, trebuie declarat doliul national. Au murit turisti prin Muntenegru, fie-le somnul lin, si am innegrit drapelul, dar valoarea aceasta, pilot militar, merita, si numai pentru pionieratul mondial al Romaniei, o zi de reflectie, piosenie si marturisirea unei dureri postdecembrite la nivel national. Militarii au o meserie cu riscul mortii, dintotdeauna. Politicienii,orbi de avere si putere,au o meserie gen mortii ma-sii!La calamitati, in sanatate, in educatie si invatamant, in economie, in finante, in orice… Traiasca magistratura libera de canoane, platita la greu din amaraciunea unui popor jefuit cu acte!

 15. @Bostin Tare deprimat esti domnule! „sabloane”,”tradatori de neam”, „puroi uman”, „Bacovia cu metalul lui preferat”, „adunatura de mancurti”, „tradarea generalilor”… Nu! Simplu, nu! Poporul roman rumega acum rumegus tirolez de brad romanesc. Pentru ca e tolerant, nu las. Scarba ce-l macina nu e inca violenta. Si io zic ca mamaliga asta va exploda intr-o zi. As prefera sa va vad in fata, cu facaletul in mana, in onoarea bunicilor cu doua „fronturi facute”. Intrebarea de azi e cu cine sunt cei cu care facem al treilea front? Ca limbile celor de peste no man’s land sunt aceleasi ca si cele din peste cele „doua fronturi”. Recomand lecturi cu UN MARE ROMAN, Nicolae Titulescu.

 16. Vladimir Putzin

  @ Geo,
  aud acum la TV, că MINISTRUL Mihai Fifor a plecat spre locul unde s-a produs SINISTRUL si ma intreb daca, rima este intamplatoare sau nu …
  Tu ce zici ?

 17. neacsum

  @Vladimir,
  Daca reuseste cineva sa imi explice ce cauta Fifor, ca sa nu spun papagalul, la locul unde a murit saracul pilot(fie-i tarana usoara) dau o bere. Ce sa faca el acolo in afara de poze si propaganda? Se vede clar ca e totul o activitate de presa si cand incerci sa te ridici pe spatele unui mort, nu poti fi altceva decat pomanagiu .

 18. Il suna Dragnea pe Fifor: „Du-te, ba, acolo, pe unde esti? Ca e la tine in ograda! Ce-o sa zica lumea? Nici la mort nu te duci?Du-te acolo, sa nu zica astia ceva!”.”Gata, sefu’, chem acu’ elicopteru’!” Sa ce? Pai daca aviatia militara romana facea demonstratii, tu, ministru de ce nu erai acolo? Vedeai live tragedia armatei romane. Ca din birou e mai greu cu orizontu’. In Dex e definit orizontu’, si daca o luam politic, care e orizontu’ tau? Ce trebuie sa se mai intample ca sa intelegeti ca ati distrus o armata a tarii? Cu vorbe, de pe pozitia unui ministru politic n-o sa intelegeti niciodata militarii. Cum nu intelege nici, asta, cum ii zice…A! Johannis, asa! Nici el, dupa ce citi ce zisera aia de la CCR, magistratii legii supreme, tot nu intelese. Chestia asta cu intelesu’ devine deja un handicap.Ma, nene, doctorii astia nu se sesizeaza din oficiu? Daca oamenii nu inteleg ceva scris in limba romana inseamna ca au o problema, fara dubiu patologica, nu?

 19. Vladimir Putzin

  @Marine,
  Nu stiu ce-o căuta si ce-o face și neispravitul asta, unde a fost sacrificat un nou oștean roman, cum nu prea inteleg nici ce cauta si prin functia ce nemeritat o ocupa …! dar,
  Dar, pot pune pariu, ca nu va trece mult timp si o sa posteze si pentru acest nou inger al armatei noastre, o idioată impietate, de calibrul celei facute si la adresa raposatului pilot Stăiculescu, când scrise megru pe alb că acesta, „a plecat acolo unde-i placea lui să fie cel mai mult …”
  Dumnezeu sa-l odihneasca pe cel plecat nedrept de devreme dintre vii Armatei Romane !

 20. Titi

  Daca nu mergea ministru M.Fifor la locul tragediei, precis se gasea cineva sa-l certe ca… de ce nu s-a dus..!
  Ieri. 7 iulie pe Fb, pilotul militar Florin Rotaru scria: ,,Nu conteaza culoarea politica ci doar sa avem un scop…De preferat comun ! Traiasca Romania !,,
  Pentru aceste cuvinte rare spuse de un ROMAN si pentru faptul ca n-a mai avut timp pentru catapultare, evitand multimea de la sol, salvand viata acestora, M.Fifor a procedat foarte corect. Bravo lui..! Domnul sa-l aiba in paza sa si sa-l odihneasca in pace pe acest EROU !

 21. Titi,
  Pe Mihai Fifor il doare spatele garii si de pilot si de armata si de militari, atata vreme cat isi lasa colegii de partid sa ii jupoaie si sa isi bata joc de ei cum vor. Colegul Solomon le spune ca sa zica merci cu pensiile pe care le au si sa nu mai ceara actualizare, Coana Olguta taie si spanzura si ii trimite la pensie pe cei carora nu le convine regimul, iar domnul Fifor intrebat ce parere are despre aceste aspecte, se face ca ploua. Asa ca nu imi spune mie ca a facut foarte bine, pentru ca a mers acolo pentru imagine. Cand te lauzi ca ai cumparat scrie zburatoare, plutitoare sau frecate second hand, in conditiile in care Belgia este somata sa renunte la F16 pentru ca sunt demodate, mai poti spune bine a facut ? Cu gandire si pretentii de mana a doua nu ai ce cauta in lume.

 22. @Titi Cum adica „Bravo lui!”? Cui, lui Fifor? Normal ca trebuia sa se duca, e gradina lui nesapata. De ce ia banii? Ce a facut pilotul nostru, necatapultandu-se, ramane de discutat. Era inaltimea prea mica, nu i-au functionat ejectoarele, de ce nu a putut redresa avionul,cine a dat ok-ul la zbor? Intrebari care fii sigur nu vor avea un raspuns. Nici nu se pune problema de eroare de pilotaj. Avioanele sunt vechi, arhaice, o gluma pentru orice adversar. Oare cuvantul specialistilor din minister mai conteaza? Nu, pentru ca un ministru, sau un presedinte, habar nu au de aviatie, transportoare, submarine. Niste pacalici, marionete politice pentru afacerile strainilor. Mor militarii, ca deh, asta e misiunea lor. Acum nu in lupta, unde pilotii se respecta, ci unde, la un balci, Cine a aprobat porcaria asta de miting aviatic, de ce, pentru ce? Eram la Le Bourget? Cel care a aprobat asta trebuie sa demisioneze. Aviatia militara nu e pentru festivitati ci pentru lupta. Ce tot o cocolim cu fiforeli? Un adevarat ministru al apararii, politic, sa fi facut o scoala superioara a armatei sau pur si simplu sa fie o somitate militara in rezerva. Cu civilii ne-am cam lamurit ce au facut din armata tarii la ordinele mai marilor din afara. Acum ne plangem ca nu mai avem razesi cu furci si topoare.

 23. De ce oare, pana la finalizarea anchetei cu prabusirea Mig-ului, celelalte sa stea la sol? Nu sunt operative? Din 36, 18 pot zbura, si cum zise pe nu s’ ce post Fifor ca suntem ok, ca avioanele sunt verificate la sol, ca bla bla bla. Cata incompetenta. Cred ca de-abia acum se poate afirma „coruptia ucide!”. Nu credeam ca si in armata. Uitand ca am fost pionieri in aviatia mondiala ne echipam cu second handuri si e normal sa avem o armata second hand. E altul adevarul? Suntem prea saraci (pardon, saraciti)sa cumparam lucruri proaste.Nu e asta deviza capitalismului? Greu o fi cu intelesu’ asta.

 24. IOSIF

  Daca imi aduc bine aminte CCR a respins o exceptie de neconstitutionalitate privind includerea in calculul pensiei militare a primelor de zbor, altfel impozitate ca si solda.
  Astfel de tragedii arata inca o data hidosenia politicii de „foloseste pe militar si la pensie arunca-l la cos, cat mai ieftin”.
  Rusinica….mai ales cand cel care a gestionat aceasta porcarie poarta culorile albastre.

  Cu stima,

 25. Titi

  Domnilor, acum un an, pe data de 12 iunie 2017, un alt pilot militar de la Baza Aeriana Fetesti, Lt.Cdor Adrian Stancu, venind la aterizare tot cu un MIG 21 Lancer , in apropierea aeroportului din Constanta, avand probleme grave la motor a reusit sa se catapulteze. Si acest pilot a fost vizitat pe aeroportul militar Mihail Kogalniceanu, inaintea plecarii spre Spitalul Militar Bucuresti, de catre ministrul de atunci al MApN, Gabriel Les! Se pare ca Normalitatea la noi nu mai are cautare ..! Am speranta ca pilotul Adrian Stancu avand coloana fixata cu 8 suruburi de titan si-a revenit dupa numeroasele sedinte de recuperare si este sanatos !
  Pentru a nu risca alte accidente similare, procedura prevede oprirea de la zbor a acestui tip de avion pana la constatarea cauzei care a provocat prabusirea avionului si eventuala remediere la celelalte aeronave. Avioanele MIG 21 au intrat in dotarea Armatei Romane dupa anul 1985 si Resursa de zbor este pe terminate in cativa ani.

 26. @Titi,
  spune-mi si mie te rog, ce a facut sau ce a rezolvat domnul Fifo, fiind la locul accidentului dupa ce acesta a avut lo\/ Daca reusesti sa imi explici ratiunea, ridic mana sportiv. SA MERGI SA VEZI UN RANIT E UNA, SA MERGI LA LOCUL ACCIDENTULUI DUPA CE A MURIT CINEVA E ALTA. Nu este nici expert, nici popa, nici tehnician, nici femeie de serviciu. Si atunci ce rost a avut viziata lui acolo? Sa il vada cei care erau acolo ca s-a dus si el si ca ” ii pasa?”Daca ii pasa era acolo inainte de accident. Repet, ce rost a avut prezenta lui acolo? Concret… ????????????????????????????

 27. Titi

  Nea Marine, potrivit unor informatii initiale, pilotul ar fi reusit sa se catapulteze . Confirmarea ca pilotul nu s-a catapultat a venit mai tarziu, dupa ce pompierii au stins incendiul si l-au gasit carbonizat, si banuiesc ca M.Fifor era deja in drum spre locul accidentului..!

 28. Vladimir Putzin

  @ Titi
  Daca acest „ministru” ar fi aratat de la intronizarea lui in Dealul Spirii, macar un dram de intelegere si afectiune pentru ostirea care i se inchina profund nemeritat ca unui Dumnezeu, dandu-i toate onorurile si respectul cuvenite functiei, nici Marin, nici Geo, nici eu si nimeni nu l-ar fi acuzat de acest gest, considerandu-l absolut firesc.
  Dar prin comportamentul lui autist, a fi la locul unei tragedii, pe care puteai macar SA INCERCI să o previ, prin promovarea unei politici rationale de imbunatatire a dotarii armatei si n-ai facut-o, ba din contra, ai alergat dupa cai verzi pe pereti, si ai investitit in obiectivele si treburile altor ministere (vezi numai cazul Institutului Cantacuzino), ai acceptat fara cracnire, acum se face anul, decimarea corpului de cadre al armatei, data tie-n grija de poporul asta saracit de tagma ta, a politicenilor, de cersala rusinoasa pentru infiintarea unui stabiliment pentru recuperarea victimelor unui razboi absolut neromanesc, pentru cate si mai cate grozavii intamplate sub obrazul tau de ceara, deci a fi tu un pseudoministru al apararii la locul acestei noi, repetate si repetabile tragedii, in fata carora n-ai ridicat mici macar un pai pentru a le preîntămpina, este o CURATA BLASFEMEIE !!!
  As merge si mai departe, spunand ca, aceasta „vizita de lucru” este leită cu, „criminalul revine pa locul faptei”, dar ceva ma retine s-o sic.
  Dar, poate la prima adunare de CPEx (sic), ii spune si Olgutei si lui Dragnea si lui Solomon si tuturor naimitilor acestor vremi de crunta tradare nationala, cum miroase carnea de pilot carbonizat, dupa ce le pune pe birou teancul de fotografii facute la „fata locului”.
  Si Titi prietene, la tragedia cand cu rasturnarea camionului in prapastie, peste care s-a asternut tacerea precum vorbele din gura generalului Ciuca ăla, care din fierbintele-i patriotism, accepta si o pensie de doar 10 (ZECE) lei, dupa ce ca activ se facu cat malu’, deci la „locul faptei”, ce minitru al apararii fu, si de ce nu se facu gaura-n cer din lipsa acestuia ?
  Chiar nu vrea nimeni sa vada ca am ajuns o armata de circari, care jongleaza cu SKS-urile Brigazii 30 Garda, in reprezentații care nu au stat in traditia armatei noastre, cu militari lasati la 40 de ani pe drumuri, fara nicio perspectiva de a-si continua in mod onorabil viata, cu militarii pensionari batjocoriti de niste neica nimeni si tinuti pe la usile si fereștile Palatului Parlamentului pe care ei l-au construit, cu acest individ care nu vrea sa raspunda la cele 41 de intrebari vitale despre soarta armatei si a celor care au slujit-o, care tolereaza bataia de joc a unor aventurieri politici precum Olguta si Solomon, care se face ca nu vede cum pe zi ce trece, prestigiul celei mai iubite si de incredere institutii romanesti se duce pe pustii.
  Nu dragul meu Titi, CATEGORIC NU !!! Aceasta piaza rea, nu trebuia sa mearga langa o victima a criminalei nepasari a multicolorei sleahte politice din care cu atata dezonoare face si el parte !.
  Si azi, sa varsam o lacrima sincera, pentru acest barbat mandru si frumos, care si-a respectat juramantul facut patriei si in amintirea lui si celorlalti plecati in înalturi sa avem curajul, macar sa-i aratam cu degetul pe adevaratii vinovati …

 29. Ifrim

  Parerea mea este ca ministerele functioneaza din inertie cu ajutorul secretarilor de stat ce sunt mai stabili pe functii,pe cand ministrul azi e maine nu daca scoate un porumbel din gura pe sticla,ori la prima remaniere strange cariocile de pe birou,asa ca se fac si ei ca fac treaba,timpul trece leafa merge,mai o poza de grup unde sunt membri de onoare, viata dulce asa si eu pot fi ministru sa pun subordonatii la treaba.Cum la UM(MU) nu e corect sa ajungi cdt.daca nu ai trecut pe la BOPL si sef de st.maj.care duc greul in urma rezolutiilor cdtului!

 30. Bostin

  Militarii ajunsi cer sigur ne blesteama pentru lasitatea noastra ( proverbiala deja ) . Degeaba „”mestecam” vorbe . Bine ne face Solomon ciumatul rosu ca ne scuipa intre ochi si urineaza cu bolta pe generalii nostrii ( ai cui de fapt) de carton.

 31. @ Ifrim Tocmai, secretarii de stat sunt o frana in armata. Sunt civili, numiti pe clientelism de partid, nu au nici cea mai vaga viziune despre fenomenul militar. Ei sunt cei care cenzureaza informatiile reale supuse decidentului ministru. Nimeni nu vrea sa inteleaga confuzia indusa militarilor. Unitatea de comanda in armata se realizeaza prin ordinul militar, care este diferit de ordinul unui ministru civil. Ministrul nu da un ordin militar pentru ca nu e militar. Ordinul de ministru e pur administrativ. Juristii nostri din armata ar trebui sa dezbata aceasta confuzie. In regulamente se spune ca militarii trebuie sa execute ordinul ministrului apararii nationale. Dar acesta nu e un ordin militar, tot conform definitiei ordinului militar din aceleasi regulamente militare. Militarii respecta si ordinele ministrului transporturilor, finantelor, sanatatii etc care au aceeasi putere ca si a celui al apararii. Ca, aici e marea gaselnita, ordinul de ministru e intarit apoi prin dispozitia sefului statului major general, sa-i dea valoare de ordin militar, e alta treaba birocratica. Ordinul militar se da de catre comandanti sau sefi, militarilor din subordine, de la grupa pana la seful SMG, toti militari, cu exceptia presedintelui civil care este comandant suprem al fortelor armate. Deci, ministrul apararii, civil, da ordin militar sau ordin administrativ? De ce e important acest lucru? Pentru ca oricand un ordin militar poate intra in opozabilitate cu cel al ministrului apararii in situatii de necesitate, forta majora, razboi, fiind dat intr-o situtie concreta in care decidenta reala e conforma cu realitatea nemaiavand concludenta cu ierarhia de varf. Ordinul ministrului e supus interesului politic uneori contrar cerintelor operationale cerute de militari, diminuandu-le capacitatea de lupta si obligandu-i la adoptarea de strategii frustrante in raport cu misiunile de lupta primite. De fapt, asta inseamna sa accepte un procent mai mare al pierderilor de orice natura, ceea ce e contrar principiilor militare.

 32. @Ifrim,
  Secretarii de stat au sarcina de a pastra linia de distrugere a armatei, indiferent cine este ministru. Asa se face ca avem secretari de stat care au fost ministri si ministri care au fost secretari de stat. Prin ei se continua politica de distrugere sub acoperirea ” condinuitatii” .

 33. Titi

  Dle Neacsu, revenim la tema pusa in discutie de dvstra, incerc sa fac un scurt istoric al acestei Decizii nr.20/2000. In anul 2000 erau in vigoare numai doua legi privind pensiile de serviciu:
  1.Decretul nr.214/1977-privind pensiile militare de stat;
  2.Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si Art.103 stabilea modul de calcul pentru magistrati si deasemenea recalcularea si actualizarea pensiilor pentru cei pensionati anterior.
  In anul 1998 a fost inregistrat un proiect de lege PL 199, privind sistemul public de pensii si dupa adoptarea lui in Parlament, inainte de a fi trimis la promulgare, a aparut sesizarea CCR despre neconstitutionalitatea unor articole din acest proiect de lege, inclusiv Art.198, care prevedea ABROGAREA art.103 din Legea 92/1992, cel cu pensiile magistratilor.
  Binenteles ca judecatorii CCR nu puteau accepta abrogarea acestui articol si mentinerea in vigoare a prevederilor Decretului 214/1977..! Motivarea este foarte bine fundamentata facand o paralele permanenta intre militari si magistrati, si acestia trebuie sa ramana cu pensii de serviciu in continuare (vedem ca de aceasta data n-au cerut si introducerea D 214/77 in lista cu legislatia abrogata de art.198).
  Apare Decizia nr.20/2000, care constata ca dispozitiile art.198 din lege (viitoarea Lege nr.19/2000, privind sistemul public de pensii ), prin care a fost abrogat art.103 din Legea nr.92/1992, este neconstitutional.
  Si asa a fost promulgata noua lege a pensiilor(L.19), magistratii ramanand cu pensii de serviciu intarite ulterior de Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.
  Concluzie: CCR s-a folosit de statutul militarilor cand au avut nevoie sa sustina dreptul la pensie al magistratilor, dar in anul 2010, a uitat de drepturile militarilor si singurele pensii de serviciu nerecalculate au fost cele ale magistratilor ( a se vedea si DECIZIA CCR nr.872/2010 ).

 34. Bostin

  Magistratii au spirit de casta,la nevoie au facut si greva ( desi nu aveau voie legal) pentru a-si apara drepturile lor.La noi onoarea militara au salvat-o doar politistii in anul 2011 cand si-au aruncat caschetele in cel care ne batjocurea atunci ( basina voda) .Si au platit pentru asta 10.000 de politisti, pompieri si jandarmi au fost dati afara,
  atat ei cat si familiile lor au avut de suferit .Dar au avut onoare nu s-au lasat folositi ca hartie igienica de tradatorul de tara basina voda.Militarii cu mii de generali activi ,rezerva si in retragere ce au facut cand tara a fost praduita cu salbaticie de politicieni? Avem ce meritam din pacate.Flegma si dispretul unuia ca Solomon sluga unui infractor.Poate gresesc totusi si nu suntem chiar de dispretuit .Dar o armata cu mii de generali politruci (activi , in rezerva si retragere ,) de carton si de popota nu poate fi respectata de politicieni lacomi fara scrupule majoritatea tradatori de tara .

 35. Bostin

  Ii pasa cuiva ca mor militari patrioti romani datorita dotarii resturilor armatei cu fier vechi cumparat cu bani grei (sute sau chiar miliarde de euro) ?

 36. @Bostin,
  Magistratii nu au spirit de casta, magistratii au spirit de profitori care ar fi in stare sa se alature oricarei categorii sociale, numai sa apuce si ei ceva, sa fie privilegiati, sa li se dea, sa faca burta mare. Nu le ajung imunitatile si provilegiile, specifice, ei vor tot. Nu m-ar mira sa ii aud ca cer si ei cornul si laptele pentru ca si ei de cele mai multe ori dau decizii de mintea copiilor, sau cer concediu prenatal, pentru ca sunt insarcinati de sefi sa fabrice dosare.

 37. iosif

  Spre informare

  Mos Alecu a instituit cenzura pe blog-ul sau ultrademocratic.
  Vrea sa reformeze pensiile militare dar nu pentru militari.
  Ar fi fericit sa aiba o Armata fara pensionari militari.
  Pe cand pasul urmator spre eutanasiere?

 38. @Iosif,
  Blogul sau, el l-a facut, el in desfiinteaza.

 39. Iosif

  Asa e, el il desfiinteaza.

 40. Titi

  Pe siteul LPDPM este postat un videoclip realizat in fata sediului MApN cu prezenta unor lideri ai asociatiilor pensionarilor militari !

 41. Mosul,adică,Alecul,postează numai prostii pe blogul său despre pensiile militare.
  Îi ține isonul unul Cezar un habarnist și un frustrat.
  Mă întreb dacă ăștia sunt militari,sau sunt dușmani ai militarilor????

 42. Asa cum spuneam, fiecare face ce vrea pe blogul sau, nu comentez,pe mine ma intereseaza ce se intampla la mine in casa.

 43. Titi

  Acum cateva zeci de minute un alt avion militar, IAR 99 Soim cu Dubla comanda s-a prabusit langa pista de aterizare din Bacau..! O prima informatie este ca ambii piloti s-au catapultat , sa speram ca informatia este adevarata.
  Pana la primele concluzii si avioanele IAR 99 Soim vor fi oprite de la zbor..!
  Sa fie o coincideta sau este vorba de altceva ?

 44. Deci, pana la urma, ce se va întâmpla pe viitor cu OG 57/2015 și OG 59/2017 ???

Statistici T5