Pensii militare ca la Erevan

Categoria Despre Armata, opinii

De la bun început trebuie să precizez că nu intenţionez să subestimez eforturile unora  pentru obţinerea dreptăţii  atât de necesară pensionarilor militari, mai ales după mizeriile ce s-au produs în ultimii 2 ani. Să faci ceva pentru colegii pensionari militari în loc să plimbi nepoţii prin parc, este de apreciat. Nu acelaşi lucru pot să spun şi despre cum o faci. Multă secretomanie, paradoxal, în condiţiile în care declarativ există invitaţia publică de a participa oricine doreşte. Măcar domnul Dogaru a lăsat la o parte  ipocrizia şi a afirmat public, inclusiv pentru recentul eveniment aniversar, că vine cu chitanţierul la el. Să fim oameni de onoare domnilor, vă respect, dar nu pot accepta această abordare duplicitară. Publicarea formei finale a proiectului CCMRR lămureşte în schimb care sunt de fapt intenţiile şi înţelegerea nevoilor de „reparaţii”.  Mi-e teamă că maşina are motorul în spate şi noi primim lecţii la partea din faţă.

Obiective măreţe sau lozinci populiste

Suntem oameni, şi aşa cum spune un spune un personaj în film, „oamenii are şi ei nevoi”. Prin urmare ar fi făţărnicie să nu spun că mi se pare incorect ca  vecinul de la 3 blocuri distanţă să aibă pensia mai mare cu 1300 de lei în condiţiile în care  a muncit tot atâta timp, în condiţii de plată mai bune şi e şi mai tînăr. Stop !  LA STAGII ŞI CONDIŢII EGALE, PENSII EGALE, indiferent de momentul ieşirii la pensie. Aşa urla vipera roşie peste tot, justificând lozincard necesitatea unei noi legi a pensiilor publice. Aşa sună de bine la o primă ascultare, încât mai mult de 90% din pensionarii publici cred că aşa se va întâmpla. Din păcate, matematica nu a fost niciodată un punct forte pentru politicieni. Acest principiu ar  putea fi transpus în practică doar dacă elementele de calcul din ultimii 60 de ani ar fi fost constante, sau măcar dacă raportul dintre veniturile obţinute şi salariul mediu brut ar fi  avut o evoluţie proporţional constantă pentru fiecare tip de loc de muncă şi ocupaţie. Prea multe variabile, prea multe modificări în salarizare şi contribuţii fiscale  produse politic, încât e o utopie să crezi aşa ceva. Dealtfel, din lozinca de mai sus lipseşte elementul nespus de naşa mare, VENITURI PROPORŢIONAL EGALE FAŢĂ DE SMBE! Adică da, dacă şi raportul venituri/SMBE  a fost acelaşi, aritmetic este posibil ca, îndeplinite fiind şi celelate două condiţii să se obţină pensii egale. Transpusă în domeniul pensiilor militare, această lozincă are aceleaşi picioare de lut. Dacă ar fi să abordăm doar simplist, cercetând veniturile pentru diferite perioade, am constata că nu se pot compara în vederea egalizării, pentru că există prea multe soluţii adoptate de guvernanţi în aşa de mare perioadă.  Ca să fiu concret, faceţi un exerciţiu şi comparaţi câte puncte de pensie se puteau obţine din solda de locotenent în anii 1985 şi câte se obţineau în 2011 sau câte se vor obţine în 2022. Idem pentru gradul de colonel. O să observaţi că nu există o proporţionalitate în timp, asta conducând automat la existenţa unor diferenţe evidente indiferent de modul de calcul utilizat pentru stabilirea pensiei(cel public pe puncte sau cel pe Legea 223). Inegalitatea se datorează în primul rând ”importanţei sociale” stabilită de diferiţii guvernanţi pentru profesia militară. Chiar dacă ai evoluat în grad şi funcţie, dacă ai o perioadă mai mare „prinsă” în timpul când salariile militarilor erau mai bune faţă de celelalte categorii profesionale eşti oarecum avantajat, cam cum sunt medicii azi plătiţi faţă de ceilalţi care mai aşteaptă. Cam atât despre partea introductivă a OUG, aşteptăm ca juriştii MapN să reuşească să adapteze lozincile la cerinţele specificate de legea privind tehnica legislativă şi multele decizii ale CCR cu referire strict la preambulul unei OUG ( „preambulul este obligatoriu și cuprinde prezentarea elementelor de fapt și de drept ale situației extraordinare ce impune recurgerea la această cale de reglementare”). Chestiunea cu faliile e bună pentru discursuri, nereuşind însă să  fie argument al necesităţii de legiferare.

Soluţie de compromis sau posibilă eroare de calcul

În traducere, proiectul propune următoarele:

2. apare un articol art.281 prin care apare o nouă formulă de actualizare(folosită pentru recalcularea de la trecerea în 2016 la L223) a pensiei militare pentru cei care au ales o perioadă pentru recalcularea pensiei corespunzătoare situaţiei de detaşare/mutare  în economia naţională, regii autonome,etc. Adică lor li se va recalcula, folosind o raportare a salariului lunar la salariul minim brut pe economie! Urmează decizii noi de recalculare şi aproape de la sine înţeles o sumă de primit din urmă, de la 01.01.2016 până la zi. Să fie primit, în schimb nu este foarte clar cum se vor actualiza ulterior pe art.60. Ca să nu spun că se deschide o cutie a Pandorei, poate din nu ştiu ce motiv scafandrii vor vrea calcul prin raportare la salariul minim brut din Etiopia! Vom vedea, oricum însă, insistenţa cel puţin a unui ofiţer în reprezentarea intereselor unui grup restrâns şi rezistenţa în menţinerea acestei propuneri,  e de apreciat.

3.Modifică art.59 adică indexarea pensiilor se va face anual, începând cu luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei comunicată de INS pentru anul anterior. De bine : media inflaţiei va fi cea din anul anterior şi nu ca acum, cea din urmă cu 2 ani, o măsură mai aproape de adevărul scopului indexării- de a menţine puterea de cumpărare (în forma în vigoare am avut 2018 cu inflaţie de acoperit de peste 3% beneficiind de indexare 0% pentru că în urmă cu 2 ani a fost negativă). Mai trebuie spus că fără a fi explicită, modificarea lasă de intuit că dacă nu se cunoaşte media anuală pentru anul anterior la momentul stabilirii plăţilor (având în vedere că INS  comunică aceste date undeva pe la mijlocul lunii ianuarie) se vor acorda în luna februarie şi pentru ianuarie. Oameni de omenie, nu au dorit adăugarea la inflaţie şi a 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, aşa cum era acest articol în forma de până la OUG59, aşa cum este de altfel prevăzută şi în legea pensiilor publice (şi acolo au încercat unii să lase indexarea doar cu inflaţia, dar Parlamentul a reintrodus şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut). Mai rămâne să nu se plângă şi CPS că ei calculează fără  rost atunci  când indicatorul a fost negativ, că au mai făcut-o pentru asemenea formă a alin.2!

4.Modifică şi completează art.60 intenţia fiind de a se reintroduce actualizarea pensiilor. Acesta pare cel mai greu articol din proiect. În primul rând are o formulare destul de încâlcită, trebuie corelat cu definiţia nou introdusă ca litera n) la art.3 ca să fie inteligibilă. Faptic se propune la alin.2 ca  atunci când se majorează soldele de grad şi soldele de funcţie să se actualizeze şi pensiile militare dar aici intervine noutatea : baza de calcul folosită pentru actualizare nu cuprinde toate elementele anterioare de la stabilire/recalculare ci doar „solda lunară brută maximă cumulată, în vigoare la data actualizării, corespunzătoare funcţiei maxime exercitate şi gradului militar avut la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art.28,29,30 şi 39, pe baza unei metodologii aprobată prin hotărîre de guvern.” Sublim, ceva aşa de  clar şi precis nu am mai văzut  de mult! Să mergem mai încet, solda lunară brută maximă cumulată cuprinde (conform definiţiei de la art.3 lit.n)  solda maximă de funcţie corespunzătoare fiecărui grad militar + gradaţii+ solda de comandă+ majorarea(fost spor) de specialitate de clasă + majorarea(tot un fel de spor) pentru realizarea prerogativelor  de apărare.aşa cum sunt prevăzute în legea 153/2017. De aici încolo lucrurile se complică: „corespunzătoare funcţiei maxime exercitate şi gradului militar avut la data trecerii în rezervă”??, “ în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art.28,29,30 şi 39” ???? Trebuie exemplu că altfel e prea complicat: luăm un căpitan care iese la pensie şi a avut şi el norocul să aibă în ultimii 5 ani  3 luni pe funcţie de lt.col., pe care le-a ales în cele  6 prevăzute de lege. Să mai spunem că în ultima zi de activitate MapN l-a avansat la maior şi l-a trecut în rezervă. Bun, trecem peste stabilirea pensiei care se face cum se făcea pînă acum, mergem direct la momentul când vine actualizarea de la art.60 pe stil nou. Baza lui de calcul e alta(după calcule şi observaţii rapide, e mai mică) decît la stabilirea pensiei adică se calculează solda maximă de funcţie corespunzătoare gradului de lt.col.  luând în considerare că la trecerea în rezervă era maior. Ce spui domne, clar ca bună ziua. Numai un pic n-am terminat mai avem „în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art.28,29,30 şi 39” , dar iar avem probleme : art. 28 defineşte baza de calcul folosită la stabilirea pensiei, ne spune ce venituri sunt excluse şi nu are procente. Curat murdar, din lac în puţ. Şi ca să încheiem cu focuri de artificii revenim la alin.1) al acestui articol şi descoperim că „ la stabilirea pensiei militare de stat, „pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor lunare nete corespunzătoare soldelor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei”. Faptul că reglementezi actualizarea şi tu începi la primul alineat cu limitarea la net, abia la alin.2 apare situaţia cu actualizarea, e de înţeles pentru că au lucrat doar experţii, faptul că menţii prevederile de limitare la net introduse prin OUG59 iarăşi e  scuzabil pentru oameni care renunţă uşor la principii, dar faptul că asemenea prevedere nemodificată e preluată fără a o trece puţin prin filtrul raţional,  denotă slaba înţelegere a fenomenului respectiv. Nevolnicii care au propus limitarea la net prin OUG 59 au încercat să dea o formă de aparentă legalitate şi  au exclus actualizarea iniţială procedând la redenumirea indexării drept actualizare iar la art.60 au introdus prevederi de limitare a pensiei militare – la momentul stabilirii cuantumului, la maxim media soldelor lunare nete corespunzătoare soldelor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.Nici măcar ei şi nici prevederile ulterioare din OUG 114 nu au observat că modificarea afectează profund claritatea legii-secţiunea din L223 a rămas cu denumirea de Indexarea şi actualizarea pensiilor, în condiţiile în care OUG 59 a ciuntit-o şi a lăsat-o cu actualizare(indexarea, redenumită) iar OUG 114 a readus denumirea de indexare, neavând niciuna prevederi referitoare la operaţiunea de actualizare adevărată. Or, şi acest aspect de neclaritate ar fi meritat de solicitat în sesizările CCR cu privire la cele două ordonanţe. Revenind, dacă acest alineat 1 rămâne cu limitarea la net, raportat la operaţiunea de actualizare nou introdusă de alin.2, nu este deloc clar dacă se limitează la net doar în cazul actualizării reglementate de art.60 sau şi la stabilirea pensiei-atunci când se acordă pentru prima dată(dacă se referea la toate, trebuia art. separat şi nu inclusă în art. ce reglementeză actualizarea). De apreciat totuşi că metodologia nu mai este lăsată să fie stabilită prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ci prin Hotărâre de guvern. Aşa da, după ce te-ai fript cu ciorbă, sufli şi în iaurt!

5.Art.108 se modifică în sensul că scoate sporul pentru contribuţia la pensia suplimentară în afara limitării de la art.30. Nimic de comentat, probabil doar ceva atenţie la forma dată de corecţia juriştilor MapN, având în vedere că s-a mai produs “o mică modificare” prin OUG57, care în final a introdus acest spor în limitarea de la art.30.

6.Introduce la art.110 două alin. cu referire la posibilitatea cumulului pensiei militare cu alte pensii sau indemnizaţii şi posibilitatea ca pensionarul să extragă stagiile din civilie avute pînă la 31.12.2015 şi să le poată folosi în sistemul public.

7. Se introduce un nou art. 1101 care pare a fi de fapt esenţa acestui proiect: se stabileşte un program de recalculare a pensiilor în plată prin aplicarea actualizării conform art. 60 nou, etapizat anual, începând cu 01.01.2020, luîndu-se ca reper prevederile L153 pentru anul 2022 în ceea ce priveşte solda de funcţie brută maximă cumulată şi solda gradului avut la trecerea în rezervă actualizată la data recalculării. La astea se adaugă un spor de 7,5% pentru realizarea prerogativelor  de apărare şi alţi 7,5%(maximul prevăzut de lege) pentru specialitatea de clasă, obţinându-se astfel baza de calcul a pensiei recalculate, ulterior prin aplicarea prevederilor legii şi bineînţeles limitarea la net se va obţine noua pensie cuvenită începând cu 01.01.2020. Dar staţi, recalcularea va dura 2 ani, iar în plată vom primi doar 1/3 din diferenţă în fiecare an. Mai întortocheat de atât nu se putea. Adică să înţelegem că pensia stabilită la recalculare este cuvenită doar din 2022, pentru ceilalţi ani mai puţin cu una sau două  treimi. Cred că se va dubla dimensiunea cuponului ca să poată fi trecute toate sumele virtuale şi faptice iar de numărul de decizii ce să mai vorbim, neapărat biblioraft. Interesant e că după golirea bazei de calcul  de orice alte venituri, sporuri, indemnizaţii, iniţiatorii vin cu acordarea a două majorări(sporuri, de fapt) tuturor pensionarilor chiar dacă acestea nu existau în baza de  calcul de stabilire a pensiei. Adică chiar dacă nu ai avut clasa I la specialitatea de clasă îţi dăm noi. Da, cam ca la Erevan.

8. În final se modifică art.111., în sensul că se va menţine în plată cuantumul mai avantajos dacă cumva din această formă de actualizare ieşi în pierdere.

Concluzii

Dacă acest proiect ar fi ordin de acţiune nu aş putea fi sigur dacă plec sau vin la/din luptă, sau dacă stânga e în dreapta şi invers. Aşa că:

– Trebuia asigurată o succesiune logică a soluţiei propuse şi o armonizare cu restul legii modificate, ca să nu spun că modificările în sine nu au caracter unitar, lipsind conexiunile şi rapoartele fireşti în cadrul concepţiei generale.

– Soluția propusă prin prezentul proiect  trebuie să fie temeinic fundamentată, luându-se în considerare interesul social general al pensionarilor militari. Dealtfel, prezentarea ca unică soluţie nu poate fi tratată cu seriozitate. Această soluţie merge pe  ideea să tai de la unii şi să dai la alţii până se apropie şi ei. Eu aş avea în vedere altă opţiune: să dai la toţi, dar la unii mai puţin şi la alţii mai mult având grijă să reduci decalajele pentru situaţiile identice şi să nu afectezi fireasca diferenţiere. Nivelarea asta la solda maximă de funcţie cumulată pentru toţi, e nostalgia L164 , va isca discuţii.

-Dezideratul social este identificat în mod corect dar legarea soluţiei de prevederile Legii 153 este să zicem puţin nepotrivită. E adevărat că privind înainte nu poţi fi concret decât abordând aceste prevederi, dar trebuie avut în vedere că această lege şchioapătă deja, chiar din dorinţa celor care au propus-o, darmite în cazul unor schimbări politice, va avea cu siguranţă soarta L 284, chiar mai mult, va fi abrogată fără prea multe amânări.

-Am recomandat tuturor folosirea portalului legislativ pentru a discuta în primul rând de forma în vigoare a legilor şi mult mai important pentru analizarea şi înţelegerea modificărilor succesive. Orice alte site-uri sau variante conduc adesea la aprecieri greşite. Astfel, trebuie avut în vedere că actualizarea introdusă ca articol 60 şi nu un nou articol 601 poate fi anulată oricând prin aprobarea în Parlament a OUG 59 sau OUG 114, aflate acum în hibernare. Pentru mine este de neînţeles păstrarea limitării la net, mai ales că acum e vorba de o bază de calcul care nu se mai bazează pe solda omologului în activitate. De ce la magistraţi e moral brutul iar la militari e imoral? 

-Aprobarea metodologiei pentru actualizare prin HG pare a fi aleasă pentru evitarea interpretărilor şi opiniilor diferite între CPS instituţiilor. A dispărut în schimb orice iniţiativă de corectare a discriminării militarilor din MapN faţă de cei din MAI în raport de menţinerea la actualizarea din 2017 a sumelor corespunzătoare indexării din anul 2016. Or, acest lucru era cel mai simplu de rezolvat, prin HG. Altfel vom fi iarăşi sortiţi să avem actualizări diferite în funcţie de fiecare CPS, în legătură cu indexările din anii 2016-2019.

În încheiere, domnilor, preşedinta şi membrii CSM nu au nici-o greaţă referitor la faptul că cel puţin un magistrat pensionar are o pensie netă de vreo două ori mai mare decât brutul salariului multora din magistraţii în activitate. Dimpotrivă, cred că e mai bine spui ceva de salariul lor, că dacă vorbeşti de pensia altor magistraţi iau foc, te reclamă la Veneţia şi urmează să-ţi cadă în cap toate nuclearele.

LEŢ MEIC MILITARII PENŞĂN GREIT AGHEN !

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

31 Raspunsuri la Pensii militare ca la Erevan

 1. Stefan

  In opoinia mea trebuie scoasa indexarea din proiect si lasata doar actualizarea odata cu cresterea soldelor celor activi. Daca solda se va indexea cu inflatia e ok dar pensia trebuie legata doar de solda activului. Parerea mea. Chiar daca nu se va obtine rezultatul dorit de toti e un mare pas inainte si trebuie sa acordam recunostinta noastra celor care s-au zbatut ptr asta.

 2. neacsu marin

  @Stefan,
  Autorul acestei analize a mentinonat -pe buna dreptate-faptul ca trebuie apreciat efortul celor care s-au zbatut si se zbat pentru recuperarea drepturilor ciuntite. Dar a mentionat, la fel de corect faptul ca daca efortul nu este dus pana la capat si nu se urmareste si modalitatea de aplicare a ideilor, totul poate deveni o noua bataie de joc, cu atat mai dureroasa cu cat cei care o vor aplica vor putea spune: „ACUMA CE MAI VRETI, VOI ATI FACUT PROIECTUL, VOI ATI FOST DE ACORD CU EL, nu e vina noastra ca nu ati stiut sa cereti”.Proiectul sufera la capitolul claritate si modalitati de implementare, in doua puncte chiar la nivel de principiu.Jianu este recunoscut ca fiind expert in intortocheri si inginerii tehnico-financiare atunci cand trebuie sa „dea” ceva militarilor, in asa fel incat sa para ca da, dar de fapt sa ia. Nu intru acuma in amanunte, dar pe langa faptul ca se da blana ursului din padure, nici pe aia nu suntem siguri ca o vom primi, e posibil sa primim doar o biata piele de sobolan. Orice ar fi se vede ca la intocmirea documentului nu si-au spus parerea rezervisti care au lucrat in finante, chiar alaturi de Jianu, care sa stie ce virgule si expresii produc efecte mai mari decat intregul proiect si cum gandeste Zapciul. Asta se intampla pentru ca nu stim sa fim uniti si nu tragem toti la aceeasi caruta. Insa, revin, asta nu scade meritul si eforturile celor care, asa cum spunea si Mateias, in loc sa isi plimbe nepotii, au batut cararile ministerului pentru a incerca o reparare a nedreptatilor facute anterior de acelasi zapciu care acuma se va lauda ca este haiduc. Si sa nu ne grabim, asta este varianta despre care liderii asociatiior cred ca a fost agreata si va fi inaintata si legiferata. Mai este mult pana acolo. Nua am vazut inca proiectul publicat pe paginile MApN asa ca deocamdata nu se poate spuneca este insusit de Jianu. Ba , mai mult, auzisem ca nici nu vor sa il supuna spre dezbatere publica, pentru ca, sa fim cinstiti si corecti, asa ar trebui, asa e legal si corect fata de toti beficiarii, inclusiv cei care nu fac parte din asociatiile care au muncit la el. Asa ca inca mai este perfectibila. Poate citesc initiatorii si analiza lui Mateias si mai incearca ceva. Nu e totul batut in cuie. Deocamdata Viorica ne cere sa fim, alaturi de ea, primul presedinte femeie din Romania. Nu vom primi nimic pana nu vom fi alaturi de ea primul presedinte femeie.Se va umple armata de femei rezervisti.

 3. mos alecu

  Proiectul, prin modificarile propuse, „instituie” doua situatii distincte:
  -1) STABILIREA (initiala) a pensiilor – baza de calcul aia „mare” cu toate sporurile posibile, inmultita cu procentul de max.85% (in care este inclusa si majorarea pentru pensia suplimentara), la care se adauga si sporul pentru OMM/SOSP, rezultind o pensie bruta careia ii corespunde o pensie neta. De la 15.09.17 pensia neta nu poate fi mai mare decit netul acelei baze de calcul… ca urmare pensia neta se stabileste la acel nivel (egal cu netul bazei de calcul) si, printr-un calcul „invers, se stabileste care este pensia bruta care corespunde acelei pensii nete.
  -2) ACTUALIZAREA PENSIILOR cu evolutia soldelor celor in activitate – pentru toate pensiile (cele din „vechime” recalculate, cele stabilite intre 01.01.16 si 15.09.17, cele stabilite intre 15.09.17 si 31.12.19, cele care se vor stabili dupa 01.01.2020)…
  —- se stabileste o „noua” baza de calcul cu elemente de salarizare care vor fi in 2022- SF(la max.)+Gradatii+Maj.SF pt.realiz. prerogativelor…(7,5%)+Maj.SF pt.spec.de cls.(7,5%)+S.C.da(unde este cazul)+S.Grad
  —- se stabileste un nou procent – de la 65% la max.85% (pentru vechime), plus 3%-6%-9% (pentru pensia suplimentara)
  —- se calculeaza pensia bruta si se majoreaza cu 10%-15%-20% (pentru OMM/SOSP)
  —- se calculeaza diferenta dintre „noua” pensie si pensia aflata in plata (in 2019)
  —- in anii 2020, 2021 si 2022, la pensia in plata se va adauga cite 1/3 din acea diferenta

 4. mos alecu

  Principalele idei a „docomentului” ar fi reintroducerea actualizarii pensiilor militare cu evolutia soldelor celor in activitate!
  -1) pentru actualizare (inclusiv a pensiilor stabilite pe l.223/2015, precum si a celor stabilite dupa 15.09.17) se va folosi O ALTA BAZA DE CALCUL
  —– se renunta la sporurile din solde, baza de calcul fiind NUMAI SF+SG+Grad.+SC…La acestea adaugindu-se, la toti impricinatii, NUMAI majorarea SF cu 7,5% (pentru realizarea prerogativelor constitutionale), si cu 7,5 (pentru titlul de specialist de clasa
  ***** prin actualizarea cu evolutia soldelor se renunta la limitarea „net la net” aplicata la stabilirea pensiilor dupa 15.09.17
  ***** se impune aplicarea prevederilor l.153/2017 in conditiile in care acele prevederi NU se aplica la salarizarea celor in activitate (prin prevederile exprese ale l.153/2017)
  – 2) actualizarea s-ar face folosindu-se SF pentru functie maxima a gradului detinut la data trecerii in rezerva
  ***** vor fi „dezavantajati” cei care, la data trecerii in rezerva, erau pe functii superioare (cu 1-2 trepte) gradului detinut
  ***** vor fi „dezavantajati” cei detasati in afara MApN… care, dupa „umflarea” bazelor de calcul prin raportare la s.min.b.e. (asa cum reiau ideea si in acest „docoment”) vor reveni la baze de calcul legate de functia militara conform gradului militar detinut…
  ***** expresia ” Cuantumul pensiei militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează soldele de grad… SI soldele de funcție ale militarilor…” trebuie inlocuita cu ” Cuantumul pensiei militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează soldele de grad…SI/SAU soldele de funcție ale militarilor…”, altfel actualizarea se va face numai in anii cu modificari ale AMBELOR componente…
  -3) se mentine ideea (tîmpită) a indexarii pensiilor cu rata inflatiei
  ***** lucru care conduce la „denaturarea” efectelor actualizarii pensiilor cu evolutia soldelor
  – 4) se „scoate” in afara pensiei sporul (3%-6%-9%) pentru contributia la fondul pentru pensia suplimentara
  ***** se mentine aiureala acordarii acelui spor si pentru perioada de dupa 01.04.2001… de cind nu s-a mai platit contributie pentru pensia suplimentare… Se „acorda” acel spor la pensie pentru plata contributiei pentru pensia insasi…
  ***** prin aceasta prevedere pensiile militare (TOATE pensiile militare) pot ajunge la 112,8% din acea baza de calcul

 5. mos alecu

  Instigat de dorinta de a vedea ce s-ar intimpla prin aplicarea „docomentului”, dar si de cererea cuiva… l-am pus la treaba pe Excel!
  Rezultatele sint „naucitoare”!
  – seful SMAp ar avea, in prezent, o pensie neta de vreo 17.100
  —– dupa o actualizare „pe docoment” ar avea o pensie neta de vreo 20.100 (crestere cu vreo 17,5%)
  —– cam asa ceva s-ar intimpla la toti cei iesiti la pensie dupa 15.09.17 (cu limitarea net la net)
  —– cam asa ceva se va intimpla si cu cei care vor iesi la pensie in viitor, dupa o prima actualizare a pensiilor lor
  – impricinat „vechi” fara sporuri, in prezent, o pensie neta de vreo 3.400
  —– dupa o actualizare „pe docoment” ar avea o pensie neta de vreo 10.200 (crestere cu vreo 200%)
  – impricinat „vechi” cu sporuri de 100%, in prezent, o pensie neta de vreo 6.700
  —– dupa o actualizare „pe docoment” ar avea o pensie neta de vreo 10.200 (crestere cu vreo 50%)
  Dureroasa concluzie este ca „baietii” care au „creat docomentul”, neavind in dotare Excel (sau creioane) cu care sa verifice efectele propunerilor, au compus ceva care va produce mari dureri bugetului MApN!
  Daca „docomentul” ar fi „pe bune”… ar trebui corectat cu introducerea limitarii net la net si in cazul actualizarii pensiilor cu evolutia soldelor… Ceva de genul a ceea ce tot spun eu de multa vreme https://www.facebook.com/iliuta.ursuleanu/posts/2237511126483445
  Altfel „docomentul” se va aduga lungului sir de „propuneri”, facute pe gaura camasii, care iau calea cosurilor de gunoi ale decidentilor dupa incredintarea transmisa „propunatorilor” ca: „Propunerile sint foarte bune! Le vom studia cu mare atentie si va incredintam ca, in cel mai scurt timp, le vom supune aprobarii forurilor competente!”.

 6. mos alecu

  Legat de „greselile” de tehnica legislativa… asa-i!
  Legat de „probabilitatea” de aplicare a unei astfel de propunei… se indreapta spre zero venind din zona cu minus!

 7. Mateias

  @Stefan,
  Scoaterea indexării din proiect este o propunere care poate fi luată în discuţie doar dacă actualizarea ar fi serioasă şi ar conduce la efecte general pozitive. O actualizare bine reglementată a condus la magistraţii pensionari la aproape dublarea pensiilor înte 2017-2019. Din păcate în ultimii ani doar indexarea a mai majorat, e adevărat puţin, toate pensiile militare. Actualizarea din 2017 a fost fără efecte vizibile pentru pensionarii militari. Mai ales pentru pensionarii din MapN cărora din iuţeala de mână şi şiretenia finanţistului şef li s-au şters toate indexările, deşi trebuia eliminată doar cea din 2017. Vedeţi în acest proiect vreo prevedere care să garanteze că nu se va folosi acelaşi procedeu pentru a se obţine sume actualizate mai mici decât cele în plată ?

 8. Titi

  @Mateias, ati facut o interpretare corecta a acestui proiect de Ordonanta si poate mai este timp pentru pentru a corecta erorile respective.
  Am totusi o corectie : in baza de calcul intra si Solda de Comanda care va fi calculata numai celor care au avut-o in activitate, la fel se va intampla si cu procentul de max.7,5% pentru specialisti de clasa, numai pentru cei care le-au avut in activitate.
  Poate aveti timp sa simulati un calcul privind aplicarea prevederilor din acest proiect, de exemplu pentru gradul de maior si functia de Lt.colonel cu toate elementele la maxim (Gradatii, SCda, Spec.de clasa, 65%, 85%, 9%PS, 20%OMM) si sa vedem diferenta de primit in ian.2022 fata de sept.2019.
  PS. Ce mai face I.Ch..?

 9. geofreeland

  Draga Mateias! Subscriu la logica interpretarii tip orientare turistica in padure. Padurea fiind legislatia prin care sigur te ratacesti numai citind-o darmite spiritul sau logica aplicarii. Io as propune sa fii sef la Casa sectoriala. Sigur nu te vei descurca, nu ca nu ai putea dar ti se va impune alte interpretari. Si ma intreb, asta e legislatie? Alergi prin alineate la articole, te raportezi la alte alineate ale altor articole, ceva bezmetic, inchistat, naucitor. Ma, de ce simplu daca se poate complicat? Io as sugera, fara nici o intentie, Doamne feri, fiecare faceti-va calculul, ca aveti toti punctajul de contributie in intreaga cariera, apoi inmultiti cu valoarea punctuluide pensie la care adaugati alte cele militare. Veti avea lumina adevarului de contributie al intregii cariere militare. Comparati cu ce aveti in plata, apoi decideti. Dupa aceea, actionati in consecinta. Io as vrea sa trec la contributivitate si mi s-ar dubla pensia. Cu procedeul aplicabil pensiei militare astazi eu ma declar absolut nemultumit. Ma simt furat de o smecherie a unor sefi, bagand o baza de calcul fortata pe ultima zvacnire profesionala, nu comentez ratiunea numirilor, desi toata cariera au haladuit caldut langa sobite si nu prin poligoanele patriei sau unde se cam murea, nu de frig, ci de explozii sau gloante. Mai mult, armata e la trupe, acolo unde calca bocancul la firul ierbii, acolo e armata, ca bocancul sfinteste lupta nu hartogareala hartiilor. Restul sunt vorbele de azi, poleite in hatisul legislativ, stufos cosmetizat. Luati-l ca exemplu pe Dogaru. Ce a facut el intreaga cariera militara, socotiti-i ce contributie a avut, adica de salarii a avut pe functiile unde a semnat statul de plata si sorcoviti-l cu valoarea punctului de pensie. Diferenta? D-aia cainele latra, ca i-e foame sau sete. La os tace. Scuze domnule Dogaru, a fost un exemplu absolut aleator. Putem da exemple pe oricare din noi. Vorbim de dreptate, demnitate si onoare? Vorbim. Si cersim politicienilor. Tata si fratele lui, la o tuica, amandoi veterani de razboi, mai rabufneau de genul, „ma, ne-o mai da astia ceva?”. Nu s-a schimbat nimic, amandoi sunt in grija Lui, dar cu intrebarea asta, retorica, cred ca au stins lampa. Asta facem si noi, de am ajuns sa ne luptam cu femeile pentru pensii, cu o Olguta, cu o Viorica…

 10. geofreeland

  @Titi Ce tot ii dati cu prime de comanda cu specialitati de clasa, cu…Eu am trei specialist ce clasa? Cat se pune? Glumesc. O intrebare numai, la ce cuantum de salariu se aplica procentul de contributivitate? Nu la tot venitul, indiferent de cele de mai sus? Contributivitatea nu se aplica la global? Ce tot o lalaim?

 11. Mateias

  @Titi,
  Ei vedeţi, de aceea vorbesc eu de lipsa coerenţei şi slăbiciunea juridică a proiectului. Actualizarea trebuie citită luînd în considerare atentă atât art.60, art.3 lit.n) cât şi 1101 din propuneri pentru a ghici intenţiile iniţiatorilor(trebuie văzute şi prevederile care nu sunt afectate de acest proiect).Solda de comandă este prinsă în baza de calcul şi în articol, se acordă numai celor care o aveau.Sporul pentru specialitatea de clasă, 7,5% se acordă tuturor pensionarilor indiferent dacă au beneficiat în activitate sau nu, şi indiferent de clasa deţinută se acordă la maxim, pentru că aşa au hotărât iniţiatorii. Calcule se pot face, dar ar fi muncă fără rost, să se maturizeze şi să se transforme în ceva serios şi palpabil şi vom vedea atunci.

 12. Mateias

  @ moş alecu,
  Trebuie să înţelegeţi că m-am abţinut de la multe observaţii de genul “şi/sau” de la prevederile actualizării pe care aţi remarcat-o şi dvs. Altfel, trebuia să scriu că proiectul e doar o cacealma şi aş fi minimizat eforturile celor care totuşi au încercat ceva. E foarte important pentru cine înţelege starea de fapt concretă: dacă vrea un şmecher să nu facă actualizare, majorează într-un an solda de funcţie şi anul următor doar solda de grad, reuşind astfel să evite 2 ani orice actualizare, nefiind îndeplinită litera legii “şi”. Pe de altă parte prezenţa prevederilor de limitare net la net în cadrul art. 60 în forma propusă în proiect are efecte juridice diferite de cele ale formei în vigoare. La introducerea prin OUG59 limitarea la net a devenit aplicabilă tuturor pensiilor care se stabileau după 15.09.2017. Practic art.60, prin eliminarea actualizării a devenit un articol de reglementare a unei restricţionări, similar oarecum art.30. Or, prin acest proiect revenindu-se la actualizare, acest articol revine la destinaţia lui iniţială, de reglementare a actualizării. Aşa că, nu se mai poate extinde limitarea la net pentru pensii noi stabilite, ci va avea doar efect asupra pensiilor recalculate ca urmare a actualizării. Deci, în opinia mea pensiile recalculate ca urmare a actualizării propuse sunt limitate net la net conform alin.1 din acelaşi articol. Acum că iarăşi vom vorbi de o utopie, netul corespunzător salariului brut virtual care a generat baza de calcul de la actualizare, care nu e aceeaşi bază de calcul provenită din salariul brut real obţinut, e iarăşi un scărpinat aiurea. Prin urmare, nu contest corectitudinea calculelor făcute de dvs., totuşi adresez rugămintea de a analiza opinia mea, prin urmare marile câştiguri se vor micşora mult dacă sunt supuse limitării la net.

 13. Mateias

  @geofreeland,
  De multe ori am apreciat tâlcul comentariilor dumitale, recunosc, cu uşoară invidie pe talentul literar. Eu am ales tărîmul comentariilor mai tehnice. Ce să-i faci apreciem muzica bună, dar în târg suntem nevoiţi să ascultăm manele şi trebuie să vorbim pe limba lor pentru a rezolva ceva. Nu-ţi face griji, acest proiect are şanse mai mici chiar şi decât Dăncilă. Să vorbim de subiectivismul iniţiatorilor în a egaliza ceva prin a păstra şi mări doar ce au ei şi de a tăia şi minimiza ce n-au avut, rupând astfel stabilirea pensiilor militare de orice reper normal, devenind astfel singurele pensii care nu au nici-o legătură cu veniturile real obţinute, fiind stabilite în conform unor baze de calcul virtuale ? Simt ei pericolul unei astfel de abordări? Mai bine aştept să mă delectez cu următoarea povestire de viaţă!

 14. Nicolae

  Dacă îmi este permis,întreb:
  Ce se întâmplă cu indexarea din 2018 care trebuia aplicată la 01.01.2020,în condițiile în care acest proiect de OUG,să zicem,ar avea sorți de izbândă și ar intra în vigoare la aceiași dată,adică 01.01.2020?
  Se mai aplică sau rămâne pt.”Fondul Libertatea”? Rog pe dl.colonel,Mateut,
  Moș Alecu etc,să răspundă!
  Mulțumesc!

  Subscriu la ceea ce a spus @m.alecu! Șanse zero să intre în vigoare o astfel de OUG!!!
  Cum afirmă și @geofreeland, niște încrengături adăugate la alte încrengături deja existente și interpretabile de cei care urmează să le aplice.

 15. Titi

  @Mateias, mi-a placut si sustin aceasta idee: „Eu aş avea în vedere altă opţiune: să dai la toţi, dar la unii mai puţin şi la alţii mai mult având grijă să reduci decalajele pentru situaţiile identice şi să nu afectezi fireasca diferenţiere.”
  Parca procentele din Decretul lege 214/1977 erau mai corecte pentru stabilirea pensiei militare cat si pentru pensia suplimentara..!

 16. mos alecu

  @Mateias 25 august 2019 – 16:19
  Trecind peste unele incoerente de tehnica pegislativa, considerind ca ceea ce este scris in „docoment” este scris cu intentie, nu din intimplare…

  „Docomentul” instituie doua situatii distincte:
  – 1)- STABILIREA pensiilor (aia initiala… nu recalculari…)
  —- guvernata de art.28, 29, 30 si art.60, alin(1) (ramas nemodificat prin „docoment”)… adica prin limitarea „net la net”
  – 2) – ACTUALIZAREA pensiilor (cu evolutia soldelor celor in activitate)
  —- guvernata de o noua baza de calcul (nu prin art.28), art.29,30 si art.60, alin.(2)
  —- ideea ACTUALIZARII ca situatie diferita de STABILIRE fiind detaliata si in art.110^1
  —- ideea eliminarii limitarii „net la net” (numai) in situatia actualizarii fiind intarita si de propunerea de eliminare a art.60, alin.(2)-(4) (din prevederile actuale ale art.60)… Acele alineate stabilid modul de „actiune” in cazul indexarii („actiune” in cazul a altceva in afara de STABILIRE)… Ideea fiind ca limitare „net la net” se va aplica NUMAI la STABILIREA pensiilor, in nici o alta situatie. Extinzind ideea … limitarea „net la net” nu mai este aplicabila nici la actualizari (cu evolutia soldelor celor in activitate), nici la (timpenia cu) indexarile anuale…

 17. geofreeland

  Am văzut atât aplomb, pasiune, implicare emoțională, invocarea profesiei de militar sub jurământul prețului vieții, patrie, poporul, tradiții, înaintași eroi ai neamului, orice… Parcă am fi profesori de demnitate cerșind înțelegerea unor politicieni, surzi de regulă, șmecheri de formație, goarne cu un ton impus și orbi la o realitate a durerii…Atâta patos, încât energiile astea ar asigura independența țării de consumatori… așa și? Nu de întâmplă nimic. Rămâne cum făcea bunica, firimiturile de pe masă le aduna în poală și le dădea la păsări.” E păcat, maică!” Noi ca și păsările, umplem un pic gușa din firimituri, ca până acum și toot cotcodăcim până la Trump, sau NATO, cu petiții frumoase, lecții de istoriografie eroică ca bază de „valori europene, sub semnatura unor onorabili generali ai fostei armate române. Habar n-am dacă destinatarii mai citesc Urzica, dar de râs au râs. Auzi, bre, românii ăștia politicieni sunt anticomuniști valabili, îi țin în lanț pe militarii pensionari școliți de comuniști, le face coșul lunar conform burților de vârstă, și face și mișto de ei. La greu! I-a aburit cu pensiile astea cu calcule încât numai integralele duble și seriile Fourier pot rezolva problema. Sigur că ecuația lui Schrödinger, probabilitatea determinarii pozitiei unui electron pe orbita atomului, poate defini exact cu anume asociere cu calculul pensiei militarilor. În final rămâne ca-n tren. Numai că pensionarii militari, înțelegând că interesul lor politic, unicul, e creșterea pensiei, nu văd de ce se agită pupând prin vot tot felul de cravate colorate. Așa am fost fraieriți o viață, ce bine era dacă eram o armată de magistrați! Eram boieri acum.

 18. Micky SINBAD

  Daca netul activilor e determinat si din sporuri,care ar cam trebui sa fie maxim 30%,atunci determinarea netului pensiei se face prin impozitarea cu 5% a brutului acesteia (35%,respectiv 25%cas si 10%sanatate-30%sporurile maxime ale activilor).In acest caz ar fi cat de cat bine,dar daca determinarea netului se face prin impozitarea brutului cu 35%, a pensiei vaduvita de sporurile de maxim 30%,atunci e jale ,pentru ar cam scadea toate pensiile,inclusiv cele babane,dar totusi ferite o perioada de timp de prevederea ca se mentin cele in plata.La pensiile pentru disponibilizati ar fi dezastru.Nu stiu de ce au renuntat la pornirea de la 80% a bazei de calcul care ajutau disponibilizatii si au lasat sa faca pui acest 65%”ciolosian” in continuare.De asemenea nu realizez de ce au renuntat la cresterea pensiei cu 50% din crestera salariului mediu brut…
  VAE VICTIS!!!
  P.S. Daca nu te pricepi, poti sa faci mai mult rau decat bine.Asa ca,mai bine renunta si lasa pe altii…
  P.S.1 Politica piciorului in usa si a celor trei pasi ar cam trebui aplicata.Cere mai mult ca sa poti obtine mai putin.Cu indivizii care si-au batut joc de tine zece ani nu trebuie sa te porti cu manusi…

 19. Nicolae

  Eu nu văd ce încurcă art.59!?
  Da ,așa este,se poate întâmpla ca într-un an să nu mai crească soldele activilor și implicit să nu se mai facă actualizarea (art.60)a pensiilor,atunci,măcar se va face indexarea cu rata inflației.Acest fapt se poate întâmpla după 2022,când se termină cu aplicarea Legii.153 cu creșterea etapizată a soldelor pt.perioada 2018-2022
  Așa este,de ce nu s-a prevăzut la art.59 și creșterea SMBE,și imlicit indexarea pensiei cu 50% din SMBE odată cu inflația?Cum este prevăzut în Legea pensiilor civile.
  Nu văd de ce vă legați de acest art.59 când nu încurcă,din contră ajută în anii când,am mai spus,nu se face actualizare cnf.art.60.
  Deci,încă odată,aveți grijă ce cereți!Nu ne legăm la cap dacă nu ne doare.
  Oricum,dacă va fi aprobat acest proiect de ordonanță și se vor recalcula pensiile cu păstrarea singtagmei net la net,creșterea va fi aproape zero.Au ei grijă finanțiștii de asta.
  Părerea mea este că va fi o nouă amăgire generala,gen politicianistă.

 20. Chirita Nicolae

  Militari de toate gradele a venit timpul sa votați pt voi.
  Olguța va așteaptă in 2022 cu noi surprize .

 21. Vali

  Ca se scoate din limitarea pensiei cuantumul cuvenit pentru pensia suplimentara mi se pare OK. Banii s-au retinut din solda cu scopul de a fi un PLUS la pensia militara. Asa cum avea tatal meu scris pe talonul de pensie, pe un rand Pensia militara de stat, pe randul 2 Pensia militara suplimentara. Mi se pare aiurea ca in forma actuala sa vina statul si sa spuna ca depasesc pragul de 85%, asa ca nu mi se mai da sporul de OMM, pe considerent ca am deja prea mult. Cum adica, mult din banii mei retinuti din solda aproape 30 ani? Ce nu inteleg este de ce nu se scoate din cuantumul pensiei militare suma cuvenita pentru OMM. De ce sa compar venitul net al activului, si care oricum este diminuat cu ceva banuti pentru contribuitia la buget, urmasa celor 2% (din brut!) pentru OMM, deci o suma diminuata, cu pensia neta, care include OMM, deci o suma marita. Oricum sporul de OMM este provenit din Statut, si nu face obiectul Legii pensiilor militare. Sporul ar trebui adaugat DUPA ce se calculeaza pensia militara de stat, la care vine angajatorul si pentru anii cat ai rabdat (asa cum erau denumite in trecut, rabdarea porcului, rabdarea magarului si inca una, pe care nu o retin) serviciul militar iti da UN SPOR la pensia astfel calculata.

 22. geofreeland

  Lumea merge înainte. Și cu noi și fără noi. E trist. Prima lege a viului este supraviețuirea. Teoria legii constructale, făcută de un român american. Supraviețuirea a dus, în lumea animală de exemplu, la unirea indivizilor în turme, haite, cu vreți. Această conviețuire are la bază legea celui mai tare care a guvernat și comunitățile și societățile umane, gintă, trib, hoardă, orânduiri sociale. Grecii au inventat democrația, critica celor puternici stimulând conceptul care diferențiază omul de animal și anume zoon politikon, omul ca animal politic, cu interese variate în contextul social. Democrațiile au funcționat, unele mascat ca bufonii regilor și până la revoluția internetului. Azi mai există democrație? Care e scopul democrației? Se spune că un vot e suprema armă democratică. Un om, un vot. Cine conduce lumea azi? Cei aleși democratic sau cei „aleși”? Dacă o idee coagulează voturi majoritare, dar nu sunt pe placul celor „aleși”, ce se întâmplă? Ceea ce trăim. Tocmai, aderența la o idee, ideologie, a majorității e periculoasă și atunci intră în funcțiune vechiul divide et impera, manipularea maselor emoțional, atacul prin media la adresa nocivității acelei idei, prezentarea de alternative poleite ca valori, cumpărarea de voturi, fraudarea rezultatului votului. Am trăit astea timp de 30 de ani. Lumea merge înainte și cu noi și fără noi, tot „democratic” așa cum vor „aleșii” lumii. Masele de oameni sunt forță de muncă și consumatori. Atât. Votul maselor? Dorințe, speranțe, decență, toate exprimate prin vot, niciodată materializate, ca dintotdeauna. A fost altfel? Diferența dintre om și animal este conștientizarea speranței, extrapolarea existenței ca rost de a fi. Pe asta se și mizează electoral, vânzarea pielii ursului din pădure. Și noi acceptăm prețul unei promisiuni ca să avem motiv să cerem realizarea acelei promisiuni, uitând să mai trăim.

 23. geofreeland

  V-ati intrebat de ce scriem noi aici? Cu nemultumiri, cu critici, cu propuneri, cu sperante…Poate e si un fel de refulare a unor conflicte de natura sociala, o exprimare a atitudinii individuale fata de puterea guvernanta sau poate a spiritului justitiar dobândit prin cutumele educationale. Nu v-ati intrebat ca istoria scrisa aici de noi e folositoare tocmai puterii? E ca un fel de sondaj gratuit oferit? Tocmai, libertatea de expresie e chiar intretinuta, stimulata conceptual, in fond un sumum informational de control al nemultumirii maselor. Daca cele scrise de noi aici ar fi receptate cinstit, justetea unor reactii a puterii ar duce la corectii adevarate. Problema e de ce nu se intâmpla asta? Democratia nu e rezumata numai la vot. Ea e permanenta, ca o relatie biunivoca intre cetatean si puterea statala, bazata pe respect si redponsabilitate. Adica ambele parti ar intelege asta. Viata a demonstrat instrainarea puterii de cetatean. Propulsarea spre putere a unor alesi, selectati dintr-o baza „avizata” de alti „alesi” e atât de bine conturata incat evidenta traita de noi genereaza un stres al neputintei, demobilizand orice tentativa de acceptiune a votului democratic. Asta e periculos. Inutilitatea votului premeditat a fi deturnat, furat sa zic, incât cetateanul se simte tradat tocmai de o democratie impusa. Ce solutie avem? Sa scriem aici si poate, mesajul nostru va fi „auzit” de oameni responsabili, si ei la rându-le chiar cetateni.

 24. geofreeland

  Înaintea plecatii în America, presedintele zice-se ca a ironizat primul ministru al tarii sale recomandându-i sa studieze „arhitectura statului”. Am ramas perplex de ce a putut spune. Constitutia tarii spune clar de arhitectura statului si nu admite niciun misto prezidential. Acest eu „fac ce vreau” e periculos. Daca presedintele e ales direct de popor, el nu poate exprima vointa poporului in decizii majore. Desi sintagma „seful statului” exista in Constitutie ea se refera la reprezentativitate si nu la deciziile majore care sunt atributele poporului fie prin referendum fie in Parlament care exprima prin puterea legislativa vointa poporului. Poporul traieste dupa legi nu dupa vointa presedintelui. Memorandumul semnat in America trebuie validat in Parlament iar aplicatea acestuia e sarcina guvernului, dupa o analiza pertinenta in CSAT. Asta daca România mai este un stat democratic. Sau este l’etat c’est moi? Io ca cetatean nu stiu dar simt ca aceasta calitate de cetatean imi este confiscata de un om care se crede un cetatean mai presus decât oricare alt cetatean al tarii. Un fel vulgar de exprimare ” Eu sunt ce sunt, seful statului, tu cine esti, ma?” Pai daca e asa de ce mai cersesti votul meu? Sau si fara el, unde vei fi pus, tot la fel ma vei intreba?

 25. neacsu marin

  @Geofreeland,
  Am confirmari ca ceea ce se scrie aici este prezentat (atunci cand prezinta interes) unor factori de decizie ale diferitelor structuri, in” revista presei” Iar cunoscutele blocari ale site-ului sunt conformarea ca uneori lucrurile au suparat prea tare si s-a decis blocarea, pentru limitarea informarii sau diseminarii in masa.

 26. geofreeland

  @ Mateias Dragul meu, a avea simțul umorului e o calitate. Distinge un om de alți oameni. Faptul că nu trebuie să-mi bat capul cu probleme tehnice, deși iți pot proiecta o cutie de viteze, am spus proiecta, chiar nu e treaba mea, ci a celor specialiști în fătarea scremut dirijată a unor legi. Uneori chiar avortate. Recomandarea îndemn spre a deveni un hâtru al poveștilor de viață nu-mi displace dar nu am niciun merit. El e al vieții în sine, poveste nemuritoare. Că mai zic și eu p-acilea câte ceva, e așa, să fie drumul plin cu lume, că d-aia e drum. Altfel și drumul pavat cu bune intenții se dărâmă dacă noi nu-l mai reparăm din când în când.

 27. @neacsu marin
  Suntem monitorizați,asta o stim,care e problema?
  Problemă devine atunci când se intervine în blocarea postărilor,când începi să scrii iar calculatorul o ia razna,semn că se intervine pe instrument,asta e problema.
  Nu furăm,nu dăm în cap la nimeni,doar arătăm ce măgării se fac cu pensiile noastre și alte probleme ce priveste societatea în general.
  Deranjează adevărul,atunci să ni se spună.Că se face un sport național din diferite activități sau mai bine zis unele activități au devenit sport de interes național,iar noi nu practicăm un astfel de sport,asta e altă poveste.
  Se pare că tocmai asta deranjează.Mai bine ar luptă să se reducă evaziunea fiscală măcar cu 50 de procente,altfel va fi vai de capul țării ăștia și implicit a noastră !
  Matrozul,a zis că suntem un stat mafiot,dar întreb:cine și când la format?
  Ne trebuie un Vlad Ț? Păi să-l aducem!Sau să-l clonăm.

 28. victor

  ce stiti despre site-ul xpm? Va mai fi functional?

 29. Nicu G.

  @victor
  Este funcțional,deocamdată!

 30. Iordache Daniel

  credem ca s.a interzis de SUS , functionarea acestui site care era foarte valoros pentru toti

Statistici T5