Monseur scriem, monseur zîcem !

Categoria Despre Armata

La o primă citire nu am dat atenţie iniţiativei ministrului demisionar privitoare la pensiile militare. Mă aşteptam la o chestiune care să agite puţin pensionarii militari acum înainte de alegeri şi mai ales în perspectiva alegerilor de anul viitor. E destul de vizibilă atitudinea politicienilor cărora le-a căzut guvernul: acţiuni populiste care să încurce adversarii politici, să dovedească încă o dată că ei sunt buni şi ceilalţi răi, conducând în mintea lor la o întoarcere zdrobitoare la guvernare în anul următor. Dăm noi măriri financiare  care oricum  nu pot fi puse în practică iar vina va cădea pe oponenţi.

Ce avem noi aici ? Da, suntem şi noi curioşi : ce avem noi aici ?

După ce toată vara a ameţit un proiect al unui comitet consultativ, ministrul demis a ieşit cu o propunere legislativă (personală ??) care, în traducere, dacă ar fi adoptată de parlament, ar avea următoarele consecinţe:

1A. Pensiile brute aflate în plată la 31.12.2019 dar stabilite pînă la data de 14.09.2017 se vor majora cu un procent de până la 35% începând cu 01.01.2020. Procentul de creştere este diferenţiat în funcţie de perioada ieşirii la pensie. Negrii care au ieşit la pensie în  perioada 01.01.2010-14.09.2017 se vor mulţumi cu o creştere de 0%. În urma rezultatelor tragerii la sorţi, cel mai mare procent de creştere este obţinut de cei care au ieşit la pensie în perioada 01.01.2000 -31.12.2004.

1B. Pensiile brute stabilite în perioada 15.09.2017-31.12.2019  sau care urmează a fi stabilite în perioada 01.01.2020-31.12.2021  se vor majora cu un procent de 20% începând cu 01.01.2020, respectiv la data deschiderii drepturilor de pensie dacă sunt ulterioare 01.01.2020.  Suma netă rezultată din această creştere a brutului nu poate depăşi suma corespunzătoare aplicării aceleiaşi creşteri la netul mediei soldelor din baza de calcul a pensiei la care se adaugă sumele din indexări anuale!!!! Brrr, şi în traducere sună alambicat.

2.  Pensiile aflate în plată la 31.12.2021  se recalculează în perioada 01.10.2022-31.12.2024 prin actualizarea bazei de calcul a pensiei în conformitate cu salarizarea activilor în vigoare începând cu 01.01.2022.

3. Începând cu 01.01.2023 se revine la actualizarea pensiilor ori de câte ori se va majora solda de grad şi soldele de funcţie ale personalului militar activ.

4. Sporul acordat de art. 108 din lege  (pentru contribuţia suplimentară la fondul de pensii,etc.) nu va mai fi inclus în cadrul limitării de 85% din cuntuamul bazei de calcul a pensiei. Propunerea nu spune de când, reieşind implicit că se va aplica la data intrării în vigoare a legii.

5. Cei care au avut perioade de muncă în civilie pînă la data 31.12.2015 pot să le extragă din calculul pensiei militare şi să le folosească în sistemul public. Adică dacă o parte sau toţi  anii munciţi în civilie dacă nu aduc procente de creştere a pensiei militare pot fi retraşi din pensia militară.

6.  Propunerea Dan Buzescu privitoare la calculul pensiei militare pentru cei care au ales perioade în care se aflau în regii, companii etc. este inlusă în acest proiect. Singura modificare, pare că pentru perioada 2016 pînă la intrarea în vigoare nu li se vor acorda sume corespunzătoare acestei formule de calcul.

7.  Toate acţiunile de majorare, recalculare, actualizare se vor face în ordinea datei de deschidere a drepturilor de pensie.

Trandafire, Patraulea, dormiţi, mă?

Paternitatea proiectului e asumată de ministrul demis, dar similitudinea notei de fundamentare precum şi anumite ticuri de normare folosite dezvăluie că iniţiatorii şi coautorii acestuia sunt cel puţin o partedin cei care au avut oarece participare la vestitul  consiliu consultativ al militarilor în rezervă şi retragere. Din orgoliu prostesc, considerând că  munca lor nu e apreciată iar criticile  la adresa formei iniţiale nu pot fi băgate în seamă de măreţiile lor, au hotărît să schimbe în fundamental, demersul justificat de corectare a erorilor apărute în sistemul pensiilor militare şi să vină cu o fantezistă şi absolut subiectivă propunere de act normativ. Tovarăşi, mai e de actualitate sloganul  „pensie egală la funcții, grade, vechime și conditii de muncă identice! sau acum a devenit “fiecăruia după tupeu şi influenţă!”. Să vedem cât de fundamentată e  propunerea :

1A.Ideea unor corecţii prin aplicarea unor majorări e una din soluţiile posibile, dar care trebuie analizată şi justificată temeinic şi care trebuie să vină cu o corecţie a bazei de calcul a pensiei şi nu pur şi simplu aplicarea unor majorări (subiective) tuturor pensiilor brute aflate în plată. Mai mult, corelarea procentajului de majorare nu cu eventualele schimbări ale salarizării din sistemul militar ci cu anumite perioade de deschidere a dreptului de pensie este nejustificat de aplicarea principiilor legii 223, ducînd la căderea în derizoriu a necesităţii reale de corectare a diferenţelor nejustifate de cuantum ale pensiilor pentru persoanele aflate în aceeaşi situaţie juridică.Spune cineva, într-un comentariu, că perioada 2000-2004 a fost cea mai „neagră din istoria pensionărilor forțate, când restructurarea a făcut cele mai multe victime și a determinat vechimi mici utile la calculul pensiilor”. Asta nu poate fi o justificare serioasă pentru aplicarea celei mai mari corecţii, decât dacă în perioada respectivă ar fi fost şi cele mai mici venituri care pot intra în baza de calcul. În loc să niveleze anumite diferenţe se vor crea altele şi mai mari. Dacă luăm spre exemplu un pensionar din 2004 care a ieşit rău la recalcularea pe L223, prin faptul că la pensia mai avantajoasă menţinută  din L263 au venit indexările  2016,2017, 2019 se mai adaugă o majorare de 35% ajunge la un cuantum majorat mai mare şi decît creşterea acordată în sistemul public pentru aceeaşi perioadă, cuantum care însă nu conţine nimic din calculul pensiei stabilit de L223.Şi exemplele pot continua cu referire la perioadele diferite de deschidere  a drepturilor de pensie şi modul cum au ieşit din recalcularea  pe L223. Despre 2010 şi până la OUG59 ce să mai spun, nu poate fi tratată unitar cu creştere 0, au fost multe elemente care au avut impact asupra veniturilor, inclusiv scăderi, sau faptul că deschiderea drepturilor pe L263 nu a  beneficiat de aceleaşi facilităţi în decursul anilor ca cele doar recalculate pe L263. Am fost pus în încurcătură de un coleg care a ales baza de calcul o perioadă de 6 luni care se întinde  pînă la sfârşitul lui 2004, dar a ieşit la pensie în 2005, deci va primi o corecţie de 15% şi nu de 35% specifică perioadei bazei de calcul. Cu ce a greşit să fie supus acestui tratament?

1B. Şi această situaţie a celor calculaţi pe net e tratată neserios de autorii proiectului. Sunt valabile anumite constatări de la punctul anterior. Faceţi un exerciţiu: comparaţi 2 pensionari unul din octombrie 2017 cu altul din octombrie 2021, cărora li se aplică o creştere de 20% la brut. Ei bine primul nu a beneficiat de aproape nimic din L153 şi ca să devină în cuantum egal cu cel din 2021 ar trebui ca indexările  aplicate la net în 2019,2020,2021 să acopere creşterea netă provenită la celălalt din aplicarea L153. Băi, eşti prost, firimiturile grămadă nu echivalează nici măcar cu o felie, darmite o pâine întreagă!

Valabil la ambele puncte, corecţiile se vor face fără emiterea a unor noi decizii de pensie, în consecinţă beneficiarii vor întâmpina greutăţi în eventuale contestări atât la CPS cât şi la instanţe.

2. Ei bine, mulţumim din inimă partidului, din 2022 reapare actualizarea pensiilor militare. Pohta cea pohtit Olguţa se îndeplineşte, ba mai mult începe din octombrie 2022 şi nu din ianuarie 2022. Din propunere nu reiese cum se va face, adică iar vom avea o situaţie gen actualizarea din 2017.  Dar pînă în decembrie 2024 când se va încheia, au timp să se hotărască la forma de aplicare. Bineînţeles, cei cărora pensia le-a fost stabilită prin raportare la net vor avea acest beneficiu în continuare!!!! Ca tehnică legislativă acest articol ar fi trebuit introdus la locul lui în secţiunea a 4-a “Indexarea și actualizarea pensiilor” din L223, nu la “Dispoziţii finale”- deh, la locul lui este o prevedere care e dragă adoratorilor OUG59 şi nu se cade să-i superi.

3. Nu se termină de aplicat prima actualizare că, dacă situaţia o impune, din 2023 se va aplica acualizarea pensiilor  ori de câte ori se va majora solda de grad ŞI soldele de funcţie ale personalului militar activ. Sper să nu-i treacă cuiva prin cap să majoreze într-un an soldele de funcţie şi anul următor soldele de grad, pentru că în această situaţie nu se poate realiza actualizarea pensiilor militare, deoarece nu este îndeplinită condiţia  expresă, normată prin conjuncţia ŞI. Despre cum se va realiza actualizarea, sunt valabile cele spuse la punctul anterior.

4. Neclaritatea legii şi anumite intervenţii modificatoare-OUG57, au ajutat CPS să includă acest spor în cuantumul supus limitării de 85%. Acum pare că se reglementează favorabil pensionarilor militari. Nu ştiu însă ce se va întâmpla cu cei care sunt calculaţi la net după OUG59, pensionari care întâmpină probleme legate de includerea în limitare a sporului pentru OMM, aşa că această prevedere va crea ceva bătăi de cap. Sigur necesită recalcularea tuturor pensiilor aflate în plată la data intrării în vigoare şi sigur înseamnă noi decizii.

5. Adică dacă o parte sau toţi  anii munciţi în civilie dacă nu aduc procente de creştere a pensiei militare pot fi retraşi din pensia militară. Asta se face în mod normal la cerere şi va avea consecinţă o revizuire a pensiei datorită modificării vechimii, chiar dacă cuantumul nu se modifică. Aici intervine isteţimea pensionarului militar care prin calcule matematice ar trebui să deducă la câţi ani lucraţi în civilie poate renunţa fără a fi afectat la cuantumul pensiei. Altfel, iniţiativa nu reglementeză şi situaţia practic posibilă de a dori să readuci anii respectivi la pensia militară(în ipoteza unei erori de calcul). Aşa că aici trebuie procedat cu atenţie.

6. Din oareşce respect pentru insistenţa în a lupta a respectivului grup, privitor la modul de actualizare a pensiilor celor care au lucrat în economie, voi face decât următoarea remarcă: prin această excepţie se deschide o cutie a Pandorei, probabil în curând un alt grup, să zicem aviatorii vor dori şi ei un alt mod de actualizare.

7. Stabilirea unei ordini de rezolvare a tuturor acestor recalculări în ordinea datei de deschidere a drepturilor de pensie are o urmă de firească corectitudine. Multitudinea de operaţiuni posibile care se mai şi suprapun pot conduce la o anumită bulversare. Oare nu era la fel de uman să se propună ca operaţiunile să se aplice în ordinea crescătoare a cuantumului pensiei ?

În concluzie:

Apreciez efortul, intenţia e bună dar nu pot fi de acord cu asemenea gogomănii care vor conduce la un haos şi mai mare. NU-L SUSPECTEZ PE SINISTRUL MINISTRU CĂ E SINGURUL AUTOR, PENTRU CĂ SIMT CĂ AU PARTICIPAT ŞI CEVA PENSIONARI MILITARI. Mă aşteptam la o eventuală documentare și analiză științifică, pentru cunoașterea temeinică a realităților pensiilor militare din care să rezulte o propunere solidă care să stabilizeze principii şi acţiuni clare în aplicarea operaţiunii de ACTUALIZARE A PENSIILOR MILITARE, care să-i reducă dependenţa de multitudinea de factori specifici  din legile de salarizare, să conducă în final, la obţinerea unei  pensii militare corecte principial şi cât mai apropiată de solda militarului activ aflat în funcţie şi grad similar. Din punct de vedere al tehnicii legislative, Consiliul Legislativ va avea foarte multe observaţii şi amendamente la acest proiect.  

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b512&an_cls=2019


Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

39 Raspunsuri la Monseur scriem, monseur zîcem !

 1. Nicolae

  Față de articol,nu pot decît să îmi exprim felicitările mele,d.le colonel.
  Dacă axest proiect va trece de camerele parlam.în forma actuală o să vedeți ce tărăboi iese,mai ales cu cei ieșiți în perioada 2010-2015.
  Deja ei au fost arși,au ieșit cu pensii mult mai mici decât cei recalculați pe legea 119,cu toate că s-a aplicat un coef.de corecție.
  Și alte perioade de ieșire la pensie vor fi dezavantajați.
  De aplicarea prevederilor OUG 59,nu mai discutăm!
  Termenele de aplicare=bătaie de joc!
  Din 2023,se trece la actualizarea,cu creșterea sold./sal.activilor,când stim foarte bine că etapele de crestere a acestora se termină în 2022.Mai apucăm noi o nouă crestere a sld/sal.activilor după 2023 care să se facă cât mai curând după această dată?
  PS1//Prin aruncarea pe piață a acestui așa zis PROIECT se vrea si o mai mare dezbinare între rezerviști și implicit :O ȘI MAI MARE BĂTAIE DE JOC!!!
  PS2// Dăcă ministrul Demis,era un om calculat,până acuma,făcea un proiect de lege îl trecea prin parlament,iar de la 01.ian.2020,aveam actualizări cnf.art.30 din l.153.
  PS3//Rusine celor care au conlucrat la emiterea acestui proiect.Sper ca juriștii parlamentari să respingă acest proiect emis de niste tâmpiți fără minte.

 2. Iulian

  Leș scriem, leș citim!

 3. Titi

  @Mateias, ati punctat foarte bine erorile facute in acest proiect de lege si se vede ca sunt ocoliti juristii si finantistii ministrului Les, mai degraba este intocmit de consilierii senatorului Gabriel Les !
  Eu zic sa nu visam la cioara de pe gard si sa avem grija de vrabia din mana Presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care poate urgenta adoptarea celor trei Ordonante de Urgenta , 57/2015, 59/2017, 114/2018, si prin revenirea la unele articole prevazute initial in L.223/2015, prin limitarea sporurilor la max.30% si actualizarea pensiilor militare la nivelul cresterilor de functie si/sau grad ale activilor, s-ar micsora diferentele uriase intre pensionarii militari iesiti din sistem in perioade diferite !
  PS. Totusi scrieti cam rar pe acest blog; aveti un E-mail unde va pot trimite niste propuneri ?

 4. neacsu marin

  Acest proiect care este initiat doar de Les, neavand nici macar un alt membru psd pe post de coainitiator, nu este altceva decat oincercare a luiLes de a-si spalafata si de a arata ca daca era lasat, el voia sa rezolve problem,a militarilor. La proiectul discutat (si discutabil) in Consiliul Consultativ, domnul Les, la soaptele nu stiu cui,(dar voi afla) a mai adaugat fara cap si fara coada niste gulgute ca sa il” personalizeze” si i-a dat branci ca initiativa personala si ultrareparatorie. In fapt, asa cum spune foarte bine si mai ales argumentat Mateias,(nu ca altii, care in lipsa de materie cenusie se multumesc sa spuna ca nu le place, fara a spune de ce)proiectul este o prostie, ca si cel al coanei Kati cu secretariatul numai ca daca Abramburica vrea sa fure din atributiunile MApN si ale SMAp, asa cum s-a procedat prin L167/2017, Les-inatul vrea doar sa iasa din scena „en fanfare” laudandu-se cu grija lui fata de militarii pe care i-a belit cat a fost ministru. In prostia lui nu realizeaza ce a scos pe piata, caci nu are cum, el stie doar sa traga cu arcul, pentru ca a calcula efectele unui act ca cel inaintat de el sau a da si solutii de aplicare, pentru el inseamna sa depaseasca un IQ de 30, ceea ce este imposibil. Proiectul sau nu este numai o imensa prostie ci si un mar otravit, pentru ca creeaza alte motive de dezbinare intre militari si (daca ar fi aprobat, dar nu va fi nici macar luat in seama sau aprobat de vre-o comisie) lasa noului ministru, indiferent cine va fi el, sarcina de a descalci aberatiile si de a intocmi o metodologie de aplicare, ori, nu poti face sa mearga in viteza si in aceeasi directie, racul, broasca si stiuca, caci asta este proiectul les, un proiect care trage in toate directiile , fara cap si fara coada.

 5. neacsu marin

  Sa nu uit, cei cu memoria inca buna probabil isi reamintesc cand spuneam (si eram injurat pentru asta), ca marele Consiliu a fost infiintat pentru a crea un paravan pentru toate initiativele tampite privind armata, in special pensiile militare, pentru a crea impresia transparentei decizionale si ~consultarii~ pensionarilor militari, si putea lovi astfel fara teama ca li s-ar putea reprosa ceva initiatorilor. Acest proiect demonstreaza si probeaza ceea ce spuneam.

 6. Pannduru Lunetistul

  Nu prea am avut timp să răsfoiesc toate modificările legilor care ne scriu pe cupon, în final, RĂMAS DE PLATĂ….. Mie mi-au trimis acum vreo cinci ani că „pensia rezultată din calcule e mai mică decât cea în plată”. Și de atunci, mi s-a aplicat mărire ZERO, de fiecare dată. Acum voi primi tot așa?

 7. Pedro

  Pentru Les e o palma politica,dar poate fi si cazona ca va preda ministeriatul tocmai celui pe care nu l- a mai vrut la conducerea SMAp!!! Referitor la proiectul de modificare a legii pensiilor militare depus la Senat de demisul Les cred ca a vrut sa arate ca el lupta pana la urma pentru rezervisti ca soldatul japonez si ca nu a putut pana acum din cauza olgutei,orlando et comp.In parte as fi de acord cu aceste ajustari prin aplicarea coeficientilor de corectie care sunt si in L 263 dar trebuie justificat din punct de vedere legal de ce pe o anumita perioada este o anumita valoare si pe alta difera!!!Ministrul desemnat Ciuca a afirmat la comisia de aparare ca va colabora cu Comitetul consultativ si cred ca daca doreste sa faca ceva pentru noi are la indemana specialisti in minister si colegi parlamentari din pnl care sa propuna amendamente la propunerile existente ,inclusiv la cele 3 Oug care se afla in dezbatere in CDep. Totul e sa vrei sa te implici dar si sa ai sustinere din partea politicului care te- a nominalizat ministru!!!

 8. Stancu Marian

  ,,Procentul de creştere este diferenţiat în funcţie de perioada ieşirii la pensie,,
  Poate cineva dintre cei ,,avizati,, in domeniul pensiilor militare sa prezinte pe ani(de iesire la pensie) care ar fi aceste procente…..

 9. Pompi

  Pentru cei ce nu au citit cum trebuie proiectul… Pensiile se vor recalcula în 2022 pentru toți pensionarii militari raportat la salariul celor din activitate cafuncție și grad egal valabil la 01. 02.2022…adica cu toate majorările din legea 153…
  Referitor la indicele de corecție se poate modifica în comisii și pentru cei din 2010-2015, dar aceștia au beneficiat de recalculare pe legea 223 fără OUG 59 și au rămas în plată cu cuantumul pensiei mai avantajos… Sa nu uitam ca din 2010 pana în 2016 soldele de funcție nu au fost modificate…
  Cu mici modificări legea este buna, sa speram ca va fi votata cât mai repede.
  Cât despre nemulțumiți… Vor fi întotdeauna…

 10. Stalio

  LEȘ scriem ,HOIT zîcim

 11. geofreeland

  1. „Ce mai freamăt, ca mai zbucium…Codrul…” Pe’n’ce? Pe povești? Hai să inventăm ceva, să avem ce vorbi, nu? Fraților camarazi, totul e o vrăjeală abjectă, tipic piticienilor. Mai mahărul neamț îndeamnă trupa la instrucție, că va fi nevoie. Și cum ne impun americanii, prea mulți ofițeri, ne trebuie trupă, bocanci adică, voi ce tot o lălăiți cu pensiile? Asta e urgența? Și a propos la tema Mateiașului, cu respect, sugerez că tot veni vorba, la fiecare dată a ieșirii la pensie a oricui, baza de calcul, indiferent de anul ieșirii la pensie, să fie actualizată cu indicele de consum stabilit de INS, la referința anului când se hotărăște de mai voinicii politicieni ca bugetul suportă. E simplu. Apoi, mai discutăm. 2.Orbanizarea securistică o României johanniste, nu va însemna decât federalizarea țării, ca prim pas, din cei pas cu pas, apoi destrămarea nației, în beneficiul ungurilor cu Transilvania, apoi regiunea moldovenească cu Basarabia, sub ruși și restul, Muntenia, fără Banat,cu ce mai rămâne. Anii fatidici, sub Johannis,vor fi în 2023-2024. Vreau argumente că nu va fi așa! Americanii? Ăștia vor miliarde să ne garanteze că nu va fi așa. Trumpiță e încolțit rău, nu mai are putere, urmează ușurel, chinul demiterii, dar petroliștii mondiali nu ne vor garanta integritatea decât dacă vom face PIB-ul militar 4% pentru staționarea trupelor lor pentru gaze marine. Și voi vorbiți de pensii? Încă mai faceți asta? Câtă utopie! ” Vom mări cu 100 de lei” vorba lui Ceaușescu. Așa va fi și vom spune săru’ mâna. Joha va ieși preș cu 50,71% din primul tur. Să fie clar!

 12. neacsu marin

  @ Geofreeland
  Lamurirea era necesara , ca daca ramane neexplicata se mai isca probabil alta divizare sau alte divizari intre militari, intre cei care cosidera proiectul bu si cei care il considera rau, cei care isi pun speranta in el si cei care nu, cei care ar avea de castigat un leu si cei care nu, etc.

 13. geofreeland

  Și io sunt adeptul interesului meu politic, singurul, pensiile militarilor să asigure decența vieții. Numai că, dracu mă pune, să nu gândesc punctual, ci global, de aceea spun de un an și ceva, că totul e o vrăjeală. Ceea ce s-a demonstrat. Deci, cine să mai pună problema pensiilor militarilor? Un guvern defunct? Un.parlament trădător al votanților? Un buget care nu e făcut, darmite rectificat? Banii sunt deja năimiți de forțațul guvern al nelegitimității electorale. Restul sunt vorbe goale. Buzunarele cu găuri, lângă vipușcă. Ce tot vorbim aici? Vreau contra-opinii! Hai, fraților, argumente că nu e așa, mă voi bucura.

 14. geofreeland

  Ceva interesant. Stanga, socialismul si comunismul nu mai sunt marote propagandistice. Priviti aici.

  https://www.stiripesurse.ro/capitalismul-i-i-termina-benzina-o-treime-din-generatia-millennials-aproba-comunismul_1397981.html

  Viata omului, privita fara sentimente si hormonal, e un nonsens. Te nasti, petreci o existenta, apoi mori. Care e sensul? O condamnare practic la a trai. Traiesti, muncesti, produci, creezi, procreezi, te exprimi, apoi mori. Asa si? Care e sensul? In fond, capitalismul e societatea in care oamenii sunt sclavii a caror existenta nu are decat un singur sens-banul. Toata viata lor inseamna o alergatura pentru bani. Banii, prin extensie, sunt ceea ce inseamna viata. Adica o viata trebuie platita, practic. A trai inseamna sa platesti? Pai cam inseamna. Daca va place aceasta societate, nu aveti decat s-o adoptati pana nu veti mai respira. Io asa zic. Asta traiesc si eu. Nu am alternativa. Dar capitalismul nu e chiar societatea model. Pot exista si alte tipuri de organizare sociala. De exemplu, un stup de albine sau un furnicar de termite exista pur si simplu, traiesc si produc, fara bani si nu pentru bani. Sigur exemplul e precar in a convinge ceva dar e totusi un exemplu. Cum sunt si altele. O societate umana viabila inseamna o educatie care sa insemne respect, comunicare si compasiune. De fapt, iubire de semen. Andre Malraux a spus ca daca secolul xxi nu va fi religios, nu va mai fi deloc. A aberat? Poate, dar religia in sine nu inseamna decat decalogul, modelul justitiei sociale. Lumea roboticii va fi una umana, oamenii beneficiari ai existentei se vor apleca spre alte preocupari, creatia, productia, recreatia, comuniunea om natura, intercomunicarea umana…Banii nu vor mai exista. Fiecare, dupa capacitate, va da expresia existentei celorlalti printr-o „munca” necesara social, fara remuneratie, numai dintr-o daruire-expresie a propriei personalitati. Viata nu va mai avea cost in bani. Alimentele, consumabilele, energia vor fi spre acces tuturor, fara bani. Vi se pare un SF? O minciuna? Nu, nu credeti astea, imaginati-va ca asa va fi. Si de ce nu ar fi asa? Pentru ca aici se va ajunge.

 15. Socrate Toma

  Doar rautate si invidie prosteasca , caracteristici ale multor rezervisti.

 16. stramb

  La o intalnire cu ministrul muncii ,acum cateva saptamani,acesta spunea cel putin trei lucruri clare:
  -nu va exista o actualizare cu soldele activilor;nici-o alta categorie nu beneficiaza;
  -nu vor exista pensii mai mari decat soldele activilor-dadea exemplul maririi salariilor prin ore suplimentare etc;
  -la guvern exista o varianta acceptata-se pare ca asta- de catre ministere si pensionarii militari!

 17. Nicolae

  @strâmb
  Domnule,dacă zici că ai participat la întâlnire cu acest ministru si a spus, ce a spus,dumneata ce i-ai replicat după ce a susținut acesta?
  Sunt curios!

  Ieri,într-o emisiune la un post tv.despre pensii,un participant la acea emisiune,a spus clar despre pensionarii militari,ce statut au avut,ce statut au,contractul încheiat cu statul la angajare etc.
  Iar,idiotul asta de ministru al muncii spune că nu se va face niciodată actualizare?
  Dacă ai fost acolo și nu ai replicat,înseambă ca nu ești militar și nu-ți aperi drepturile.
  Sau asta este o diversiune?
  Nu te supăra,dar chiar sunt indignat de ce a spus ministru demis,dar mai ales de atitudinea d-voastră,repet,dacă este așa cum ați spus.

 18. Titi

  „Pensiile foştilor magistraţi au crescut cu 8.303 lei în doar trei ani

  Potrivit datelor comparate de „Adevărul”, de departe cele mai mari creşteri de venituri au fost operate în cazul magistraţilor, foştii procurori şi judecători beneficiind aproape de o dublare a veniturilor.

  Astfel, dacă la finele lunii octombrie 2016, aceştia încasau o pensie medie lunară de 10.326 de lei (din care în medie 9.270 de lei erau plătiţi din buzunarele tuturor românilor care-şi plătesc taxele şi impozitele), în luna octombrie pensiile de serviciu ale foştilor judecători şi procurori au ajuns la 18.629 de lei (din care 17.319 lei provin de la bugetul de stat, adică sunt plătiţi de toţi românii”
  Pensiile de serviciu ale magistratilor se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza veniturile colegilor activi,…ei sunt Stat in Stat !

 19. neacsu marin

  @Stramb,
  Afirmatiile dvs sunt partial adevarate, teoretic, caci practic situatiasta altfel :
  1. Ca nu va exista o actualizare a pensiilor militare cu soldele activilor,este posibil, luptele si ordonantele de ani de zile prin care a fost modificata L223, este o dovada. Dar ca nicaieri nu se intampla asa ceva, este o eroare, la magistrati se foloseste . Conform statutului magistratilor, magistratilor li se actualizeaza pensiile in functie de ORICE majorare a salariului.
  2. Pensii mai mari decat salariile exista si vor exista si in armata si -mai ales- la magistrati, mai ales pentru ca -spre exemplu la cei care acuma le au mai mari- acestora le vor fi majorate sau indexate cu fiecare indexare, pe cand veniturile activilor nu cresc anual. Asta pentru a respecta realitatea campului de lupta, sau a confrunta harta cu taranul,dupa o expresie cazona.
  3. Care varianta exista la guvern si la care guvern ? Daca vorbim de defunctul guvern, atunci vorbim degeaba. Daca vorbim despre viitorul guvern, vorbim tot asa.

 20. neacsu marin

  @Socrate Toma
  La cine faceti referire domnule ?

 21. Mateias

  @Stramb,
  Îmi pare rău că admiteţi propagandă populistă fără a fi cîtuşi de puţin interesat dacă şi corespunde realităţii.
  – trebuia să vă ridicaţi şi să întrebaţi pe acel ministru de ce minte, pentru că e ştiut de toată lumea că magistraţii beneficiază de actualizare. Mai mult, chiar se actualizează şi din urmă, pe varianta majorărilor salariale câştigate de activi.- cărora li se acordă etapizat, dar la pensii se aplică imediat. Subiectul e complex, aş putea face lungi articole, vă recomand să urmăriţi deciziile CSM cu privire la pensionarii magistraţi.
  – doamna Livia Stanciu în 2018 a avut o pensie lunară de 37893 NET (provenită din şefia la ICCJ) în timp ce omoloaga în activitate pe aceeaşi funcţie a avut salariul lunar de 22905 NET. Datele sunt publice şi verificabile. Puteţi verifica şi la alte funcţii la cei care mai au obligaţia de a depune declaraţii de avere. Aşa că viziunea cu pensia mai mică decât salariu e ieftină şi nu se susţine în realitatea românească, aici trebuie luate în considerare şi taxele impuse de stat, creşterile prin indexare, actualizare, etc. Ar trebui să ia aminte la proiectul privind pensiile militare pentru că şi la ei au spre exemplu în judeţul Arges un pensionar magistrat cu pensie 73890 brut – 66901 net, mult mai mare decât fosta şefă a ICCJ. Cum se poate una ca asta, în traducere ar fi că un colonel din provincie ia pensie mai mare decât şeful SMAp! Aoleu, urgent corecţie de 35%!
  -dacă a fost agreată de ministere, vom vedea-zise orbul!. Cât despre agreerea de către pensionarii militari, nu pot să zic nimic pentru că observ că mai mult de 80000 de pensionari sunt de acord cu acest proiect iar eu trebuie să respect voinţa majorităţii. Hai domnule, fi serios, roagă-i dumneata pe acei reprezentanţi să iasă cu comunicate prin care să-şi asume forma şi conţinutul proiectului în numele şi cu acordul membrilor pe care îi reprezintă!

 22. geofreeland

  Azi, în Alexandria. Lumea la piață, o gogonea, o conopidă, o țelină. Soare îmbietor, vremea murăturilor. La un moment dat, pe esplanada din centru, singura într-un sat cu blocuri, cum e Alexandria, dintr-un cap la altul, două hoarde cu veste galben pnl, opreau lumea și le dădea pliante cu chipul oberfuhrerului. Priveam reacția oamenilor, pe stradă, în piață, pe bănci. Pliantele albastre erau refuzate din start, „votați-l voi!” era replica. Unii mai luau, le rupeau, alții se uitau la ele, le frunzăreau și le aruncau la coș. Cele doua grupuri propagandiste erau formate din doamne trecute, nemachiate, unele cu haine second-hand, rânjind numai, îți întindeau pliantul ca la pomană. Erau și niște tineri, am aflat erau din localitatea Țigănești, veniți să sprijine organizația din județ. Pe unul care mi-a întins un pliant l-am întrebat „Cât vă dă?”. „50 de lei” zice ăsta. Zic, „tu știi ce scrie în pliant?” Zice, „nene, io n-am nicio treabă, ieri am dat d-alea cu psd, ăia ne-au dat și să mâncăm”. Un tânăr cu blugi soioși, cu bască la fel, fără moț. Lângă coșurile de gunoi un albastru infinit de pliante rupte.Lumea ieșise la plimbare, vorbeau de pensii, ăștia ne-au dat, dracu știe dacă nu ne taie ăștilalți. Era o teamă de toamnă în perspectiva iernii. Unul mai înțepat o apostrofă pe o doamnă „Pleacă dracu d-aci cu hârtiile tale!”. Sub coșul de gunoi îmi zâmbea neamțul, un zâmbet albastru. Am terminat cu piața și acasă, pe gard, îmi zâmbea iar neamțul. Pe-o ulucă, unii îmi lipiseră un colant rotund ci chipul dulapului, între uluci băgaseră nu unul, ci cinci pliante albastre. Peste drum, nevasta unui văr de-al meu îmi strigă „dă-mi-le mie să aprinz focul!”.

 23. Nicolae

  @Pompi
  1.Recalcularea pe legea în vgoare 223 a
  a beneficiat toți rezerviștii,fără OUG 59,dar cu prev.OUG.57.
  2.Actalizarea cnf.fostului art.60/L. 223,sa va face din 2023,ci nu din 2022.
  ATENȚIE:Perioada de aplicare etapizată pe 4 ani(2018-19-20-21)se încheie în ian.2021,conf L.153 art.30.
  3.Recalcularea pensiilor cu acesti indici de corecție si altele se începe în 2022 până spre sfârșitul anului 2024.
  Dacă asta nu este bătaie de joc,eu mă las de tot ce vrei d-ta.
  Ce repede puneți botul la aceste difersiuni ale politicienilor!

 24. Nicolae

  @geofreeland
  Se vede că sunteți urmărit de Piaza Rea oriunde vă duceți!
  Scuipați în sîn,dați cu tămâie,aghiesmuiți locul!Dacă Scaraoschi e bătrân,faceți Crucea cât mai mare!😱😁

 25. Mateias

  @Pompi,
  Prevederile de recalculare începând cu 2022 sunt o formă uşor toaletată, pentru public, a vechilor prevederi de actualizare din L223 de până la OUG59. Au încercat şi în vară în vechiul proiect, taie unele şi acordă fictiv altele şi nu a ieşit. Atunci au hotârât să renunţe să descâlcească această problemă, să acorde nişte majorări, din burtă, fără urmă de temei, urmând să lase problema la cei care vor trebui să se ocupe de actualizare în 2022. Oricum şi-au securizat cuantumul obţinut din corecţii, deci nu mai contează cum o fi la acea actualizare. Poate îmi dai un exemplu concret cam cum ar migra elementele din anexa la decizia de pensie în elementele din L153. Nu au făcut aşa ceva la recalcularea şi actualizarea veche, cu atât mai mult la elementele extrem de modificate din L153.
  Nu sunt împotriva soluţiei cu indicele de corecţie, dar trebuie să se bazeze pe ceva real şi justificat. Nu e vorba numai de perioada 2010 pînă la OUG59! Cam ce furtună financiară a fost spre exemplu la Anul Nou 2004/2005, pentru a justifica majorarea cu 35% la pensia din decembrie 2004 şi cu doar 15% la pensia din ianuarie 2005? Să nu uităm că majoritzatea pensionarilor consideră că pensiile până prin 2009 au fost corect acordate şi actualizate. Apoi, trebuie să ne amintim că ceea ce a scăzut după 2010 a fost readus la cuantumul anterior prin L241/2013. Hm, problema reală a diferenţelor de pensii calculate/recalculate este ERONATA APLICARE A ACTUALIZĂRII! Şi nu e vorba de litera prevederilor de actualizare, ci mai degrabă de spiritul prevederilor la care aş adăuga ciudate omisiuni de drepturi legal cuvenite dar neacordate, forţându-se acea reconstrucţie a soldei cu trimitere la 31.12.2009, omiţand faptul că între 2009-2015 pensionarul a beneficiat de drepturi legale care nu au fost luate în calcul la această recalculare.
  Nu e vorba de mulţumirea cuiva sau nu, este vorba de o lege care trebuie să fie clară şi nediscriminatorie.

 26. Micky SINBAD

  Buna ,rea,deocamdata este singura initiativa legislativa care incearca sa repare ceva.Nu e perfecta,dar barem de am avea parte si de asta.Termenul de cinci ani mi se pare aberant.Vorbim despre pensionari,nu despre liceeni.Probabil plata pensiilor militare a devenit un fel de roata tiganului:toti au cotizat,iar randul le vine cui apuca…

 27. Stramb

  @all:nu prea am înțeles de ce va repeziți la mine!Spuneam doar ceea ce s-atransmis la respectiva întâlnire cu ministrul muncii și ce a răspuns la solicitările mele adresate public!Personal nu ma mir ca toate încercările de-a schimba câte ceva sunt eșuate,dacă toți cei implicați au o asemenea atitudine de “eu știu tot “pe care unii o afișați și aici!Nu prea seamănă a dialog,dovada și rezultatele evident catastrofale ale celor care au lucrat cu ministrul apărării!Si-au rezolvat problemele personale…
  Ii făcusem o propunere d-lui NEACSU mai demult.Acum înțeleg de ce n-a agreat-o.Vorba nemuritorului Gambetta :nu-i cu cine!

 28. Mateias

  @Stramb,
  Acest blog nu este destinat înfierării cu duşmănie a opiniilor diferite de articol, dimpotrivă, proprietarul încurajează exprimarea liberă. Singura condiţie este existenţa unor argumente şi nu doar preluarea unor ziceri politicianiste. Toţi doresc o schimbare în bine a legislaţiei pensiilor militare, numai că acest lucru trebuie făcut cu mult discernământ şi nu oricum. Nu deţin eu soluţia, dar nu pot tace când vine o propunere care aparent arată minunat. Trebuie verificată cu atenţie, altfel iar umplem sălile tribunalelor, pentru că e mult mai uşor să strici decât să repari. Oricum dacă greşesc, eu recunosc. Sunteţi om în toată firea, chiar credeţi că acum în noiembrie s-a trezit demisul şi până la începutul lui 2020 i se transformă în lege şi se aplică? Problemele erau cunoscute demult şi dacă chiar ar fi intenţionat cu adevărat ceva a avut tot timpul din lume şi condiţiile politice să le rezolve. Aş fi în stare să fac pariu că în cazul unei reîntoarceri a demisei guvernări, vor uita de proiect în secunda 2, urmând iar amăgiri, discuţii, comisii, comitete, doar să treacă timpul.

 29. neacsu marin

  @Stramb, nu ma impinge, ca ametesc! Hac!Daca e sa vorbim de propuneri si initiative, cat de adanc vreti sa mergem, ca v-am propus si eu cate ceva in cateva randuri si a ramas ca in tren. In al doilea rand, nu v-a sarit nimeni la gat cei care au intervenit, au intervenit ca sa lamureasca problema, nu sa va linseze. Nu e vina lor ca dvs postati opiniile altora, dar nu va postati propria opinie. Cine va opreste sa spuneti ce ganditi dvs si nu ce gandesc altii ? Incercati, poate veti avea dreptate.

 30. neacsu marin

  @Micky Sinbad ,
  Mai mult rea decat buna.Deci sa acceptam orice prostie pe care o debiteaza un dobitoc, pentru ca altceva nu avem ? Pai de aia am ajuns unde suntem, ca mereu a fost cate unul care a spus, lasa ba , ca merge si-asa!

 31. neacsu marin

  @Mateias,
  Uite ca se limpezesc apele.
  1. Dintre toti cei care au participat la proiectul de lege in cadrul Consiliului Consultativ, unul singur a trecut in rezerva in perioada 2000-2004, cea in care coeficientul este maxim. Persoana face parte din AORR, aceeasi asociatie care la ultima intalnire „informala” cu seful Directiei pentru Relatia cu Parlamentul si Calitatea Vietii personalului, solicita, „includerea structurilor asociative care au reprezentare internațională” in randul celor care beneficiaza de fonduri de la Minister, sau mai scurt, sa „le” acorde statutul de organizatie de utililtate publica . Este de la sine inteles ca AORR este -probabil- singura asociatie care este afiliata la o alta, internationala, iar prin sintagma” structurilor asociative” se intelege AORR. Deci, nu ar fi de mirare ca reprezentantii acestei asociatii, care solicita favoruri doar pentru ea, sa ceara si favoruri doar pentru ei. Uite asa lupta unii pentru drepturile militarilor, solicitand drepturi si sinecuri pentru ei ca doar si ei e militari nu ?
  2. La aceeasi reuniune, tot reprezentantul AORR „a prezentat propunerea AORR de modificare a Anexei 1, pct. (1), lit. e) din Ordinul M. 132/2012 privind avansarea cadrelor militare în rezervă și în retragere, prin introducerea, la condițiile de studii privind avansare a ofițerilor în rezervă a absolvenților de studii universitare civile.”Ma intreb, cine din aceasta asociatie vrea sa fie general si nu poate, pentru ca nu are studiile militare necesare? Poate stie cineva, ca ar fi complet absurd ca AORR sa ceara aceasta derogare, pentru cineva din alta asociatie. Ce spuneti domnule Balaceanu ? Cui ii pregatiti avansarea? Nu cumva unui personaj civil care candideaza la presedintie ?
  3. La aceeasi reuniune, s-ar fi comunicat participantilor ca „dl. ministru Leș analizează modalitatea de transmitere a proiectului de OUG pentru eliminarea inechităților și discriminării din sistemul pensiilor de stat, discutat și agreat în cadrul CCMRR și ia în calcul două opțiuni – fie să trimită proiectul la Parlament pentru a fi discutat ca propunere legislativă, fie să fie înmânat noului Guvern care sa-l adopte cu OUG.”Deci, pana la urma aceasta a fost varianta aleasa, proiectul a fost trimis ca propunere legislativa in parlament.
  4 Ceea ce nu ne spune insa comunicatul AORR este ca la aceasta reuniune ” informala” reprezentantii ministerului au mentionat faptul ca in proiectul de lege al lui Les sunt introdusi acei coeficienti despre care nici una din asociatiile prezente nu stia nimic, MAI PUTIN AORR si ca toate celelalte s-au opus, MAI PUTIN AORR.
  SI ACUM INTREBARI INTREBATOARE:
  1. AORR, ALE CUI INTERESE LE REPREZINTA?
  2. De ce nici unul din cei prezenti-si ma refer la reprezentantii asociatiilor- nu a informat marea masa a rezervistilor despre intentiile MApN de a modifica unilateral continutul proiectului agreat initial de toate asociatiile, de ce nu a mentionat sau comentat nimeni pe paginile asociatiilor acel coeficient , pana la aparitia proiectului in Parlament ?

  https://aorr.org.ro/2019/10/24/participarea-la-sedinta-informala-organizata-de-directia-pentru-relatia-cu-parlamentul-din-cadrul-mapn-cu-structurile-asociative/

 32. Mateias

  1.Din păcate învrăjbirea s-a produs deja. Cei pentru care proiectul vorbeşte de majorarea cu 35% mirosind un oarecare avantaj, se dezlănţuie deja împotriva celor care au obiecţii justificate. Şi aici @Socrate Toma, altfel un cunoscut „matematician” al pensiilor militare, aruncă subtil vorbe-n vânt,eu unul având totuşi pretenţia de la un asemenea respectabil ofiţer să ne lămurească formula magică a acordării procentajelor de corecţie. Văd că unii latră că e bine, dar niciunul nu lămureşte de ce 35% şi nu 75% spre exemplu şi mai mult, de ce în funcţie de perioade care nu au legătură cu perioadele de modificare a salarizării militarilor? Poate se intenţionează cumva să se inventeze o formulă unică în lume- pensie mai mare sau mai mică în funcţie de perioadele cu lună plină sau lună nouă?
  2. Nu ştiu cum sunt alţii dar eu nu voi suporta niciodate lucrurile făcute pe ascuns, noaptea ca hoţii! Asociaţiile mai mari sau mai mici trebuie să-şi „dovedească” reprezentativitatea iar ministerul să nu ia în considerare iniţiative care nu sunt prezentate în numele membrilor care ar trebui să depăşească jumătate plus unu din numărul pensionarilor. Au prea puţini membri, ei bine, să se grupeze pentru susţinerea unei iniţiative, să facă alianţe, federaţii, confederaţii, forumuri, asta înseamnă democraţie. A, doresc un simpozion, o dezbatere a strategiei galactice de ofensivă prin apărare până la unu, că la două avem ore, e altceva, să facă câte 10 propuneri în fiecare zi. Când e vorba de pensii însă, să nu mai fie posibilă preluarea unei iniţiative de grupuleţ. Aşa s-ar resuscita şi activitatea asociaţiilor, ar învăţa că trebuie să coopereze cu celelalte pentru obţinerea unei victorii, ar fi mai responsabile şi mai puţin succeptibile de obscure interese personale. Are curajul AORR, dacă a contribuit la această formă de proiect să dezvăluie public care sunt fundamentele stabilirii indicilor de corecţie şi a modului împărţire a perioadelor?

 33. neacsu marin

  @Mateias,
  Sunt zeci de asociatii mare mai sctiveaza doar cu numele, unele dintre ele nu mai au nici numarul legal de membri necesari asocierii, s-au infiintat acum ”ț” cand cel care a infiintat-o era ”tanar pensionar” iar acuma nici nu se mai poate mișca din pat, dar asociatia figureaza ca …in viata. In cadrul unor federatii sunt inscrise asociatii ai carori lideri nu au participat de ani buni la nici o intrunire, isi ”delega” votul sefului federatiei, desi el nu mai are asociatie, nu ma reprezinta pe nimeni, nu a mai desfasurat nici o activitate de ani de zile. Aceste asociatii sunt pastrate in evidenta, ca sa justifice numarul necesar ”reprezentarii” asa cum altele isi pastreaza Filialele desfiintate de mult pentru a se lauda ca reprezinta un numar mare de militari. Asa ca nu prea ai ce si cui cere.

 34. Micky SINBAD

  @Marin NEACSU
  Nu am gasit o adresa de e-mail pentru a va trimite un material in legatura cu acest articol.Adresa mea este elpisiv@yahoo.com.

 35. Gigi

  Cred ca o revenire la Legea 164/2001 cu elementele ce intrau in calculul pensiei, actualizate la zi pe ultima lege a salarizarii, este cea mai buna varianta. Ea respecta principiul „pensie egală la funcții, grade, vechime și conditii de muncă identice! „

 36. Gigi

  Referitor la posibilitatea valorificarii vechimii din civilie dupa trecerea in rezerva cu drept de pensie militara, ea este in prezent DISCRIMINATORIE ! Sa explic: fostilor militari pensionati in intervalul 2011-2015 la casele civile de pensii, carora legea le da posibilitatea sa valorifice vechimea militara IN PENSII MILITARE la casele sectoriale militare, pot extrage vechimea din decizia civila si o pot valorifica in pensie militara, urmand sa incaseze pensie militara pentru armata si civila pentru civilie.
  In schimb, cei cu pensie militara in 2010, care valorificau vechimea obtinuta ulterior in civilie PANA IN 2015 la casele sectoriale militare, nu beneficiaza de acest drept !!! Dupa 2015 pot si ei sa valorifice la casele civile !!!!!
  DISCRIMINARE EVIDENTA !!!

 37. neacsu marin

  Hapropo,
  Iata ce ne informa pe data de 07.09, presedintele ANCMRR:
  „Presedintele ANCMRR „Al.I.Cuza” si al FOUMUL-lui, informeaza azi 07.09.2019,
  Proiectul de OUG de modificare si completare a Legii 223/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, care vizeaza eliminarea disfunctionalitatilor si inechitatilor din sistemul pensiilor militare de stat, proiect initiat, redactat si promovat de catre ANCMRR impreuna cu AORR – asa cum se practica de mai mult timp – , discutat si amendat in CCMRR, avizat de catre structurile de specialitate din MApN(DGJ, DGFC, CPS), a fost semnat de catre ministrul apararii nationale si transmis pentru avize catre toate institutiile ce au in componenta personal vizat de obiectul reglementarii.
  In paralel au fost demarate si continua actiunile de informare si mobilizare a tuturor structurilor asociative ale rezervistilor din Sistemul de aparare,ordine publica si securitate nationala, asupra demersului nostru, in vederea implicarii lor in emiterea de catre institutiile de care apartin, in cel mai scurt timp posibil, a unor avize favorabile.
  PRESEDINTELE ANCMRR „Al.I.Cuza” si al FORUM-ului
  Gl.lt.(r.) Neculai BAHNAREANU”

  Deci eram instiintati ca domnul Les a semnat proiectul inaintat de domniile lor si ca ” au fost demarate si continua actoiunile de informare si mobilizare a tuturor structurilor asociative …”
  Intrebari:
  1. Este vorba de proiectul pe care l-a depus Les la Senat? Aici domnul Bahnareanu trebuie sa raspunda OBLIGATORIU.
  2. Pe cine a informat ca uite, proiectul semnat de Les a cazut ca o secure si el, domnul Bahnareanu nu a spus si nu spune nimic.

 38. Toni

  As dori sa întreb ,daca cineva își depune dosarul de pensionare la mijlocul lunii decembrie la calculul pensiei militare se va adăuga și indexarea cu rata inflației pe anul 2018(4,6%) în momentul în care va primi prima pensie undeva in luna februarie 2020 Va mulțumesc.

 39. Pompiliu

  Pt Toni. Da va primi indexarea, dacă datatrecerii în rezervă și deschiderea dreptului de pensie este în luna decembrie 2019. Pensia se plătește începând cu următoarea zi după trecerea în rezerva chiar dacă durează 2 luni pana vine decizia. Pt cele câteva zile din decembrie nu se va indexa, doar începând cu cea din ianuarie. 🤣

Statistici T5