Armata a ieșit la cusut nasturi

Categoria Actualitate, Despre Armata


Și a venit a treia ordonanță militară și,  conform planului, este mai proastă decât cea de-a doua care la rândul ei a fost mai proastă decât prima. Facem noi cum facem și progresăm negativ, așa cum avem și creșteri negative în economie.

Spuneam încă înainte de apariția primei ordonanțe, că emiterea unor astfel de ordonanțe în stare de urgență este o prostie, o ilegalitate  și o tâmpenie care nu are nici o justificare. De ce? Pentru că :

 1. Deși Legea 453/2004 prevede că ministrul de interne poate emite Ordonanțe militare, asta este o greșeala deoarece acestea se emit în starea de asediu, de către autoritățile militare, ori, ministrul de interne nu este autoritate militară, instituția în sine fiind o instituție civilă. Așa cum am spus, a fost preluată o prevedere a OUG 1 /1999, fără a se analiza și actualiza după 5 ani.
 2. Fiind în situație de urgență, pe o situație pur medicală, fără aspecte care țin de integritatea și suveranitatea statală, nu se iau măsuri militare,  deci nu se emit ordonanțe militare, decât daca situația se deteriorează cu incidente care necesita intervenția ARMATĂ nu doar a armatei pentru activități umanitare sau de sprijin logistic, care sunt prevăzute în Starea de Urgență.
 3. Noțiunea de Ordonanță Militară la ora actuală nu este definită nicăieri, contravenind principiului conform căruia legea trebuie să fie clară și precisă. Ca atare, până la modificarea și actualizarea acesteia, este recomandat ca actuala guvernare să studieze studiile efectuate în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadrul UNAp și recomand în acest sens lucrarea domnului Dr. Petre Duțu, intitulată ”CONDUCEREA  ADMINISTRATIVĂ A ARMATEI ÎN SITUAŢII DE CRIZĂŞI RĂZBOI”. Lucrarea, chiar dacă are la bază tot legislația actuala, deficitară, are meritul de a aprofunda rolul armatei în situațiile de criză, inclusiv urgență și de a aduce elemente care nu sunt prevăzute în legislația făcută după ureche și în fuga calului în 1999.

Printre altele, lucrarea cuprinde și următoarele aspecte, pe care nu ar fi rău să le studieze domnul Vela:

”Instituirea  stării  de  urgenţă  duce  în  mod  inevitabil  la  restrângerea    activităţilor    economice,    civile    sau    politice    desfăşurate  în  mod  normal,  precum  şi  a  drepturilor  de  care  beneficiază  în  mod  obişnuit  cetăţenii,  cu  scopul  de  a  face  faţă circumstanţelor  extraordinare  care  au  dus  la  starea  de  urgenţă. Unele  restricţii  pot  fi  pe  deplin  justificate.  Pe  de  altă  parte,  există  pericolul  ca  guvernul  să  profite  de  starea  de  urgenţă pentru  a  institui  restricţii  nejustificate  ale  drepturilor  omului  şi libertăţilor civile, pentru a neutraliza opozanţii politici, a amâna alegerile  sau  pentru  alte  scopuri  în  beneficiu  propriu  care  ar  fi  mai greu de atins în împrejurări normale.  În   mod   normal,   Constituţia   sau   legislaţia   unei   ţări definesc  împrejurările  care  pot  duce  la  instituirea  unei  stări  de  urgenţă, specifică procedurile care trebuie urmate şi precizează limitările  împuternicirilor  speciale  care  pot  fi  invocate  sau  drepturile care pot fi suspendate. Deşi fiecare ţară îşi  defineşte propriile practici, există norme internaţionale care pot fi folosite orientativ.   De   exemplu,   tratate   internaţionale   importante   precum    Convenţia    Europeană    a    Drepturilor    Omului    şi Libertăţilor  Fundamentale  (CEDO)  şi  Convenţia  Internaţională privind  Drepturile  Civile  şi  Politice  (CIDCP)  prevăd  că  statele  trebuie să respecte următoarele principii:

1. caracterul   temporar:   acesta   se   referă   la   natura   excepţională a declarării stării de urgenţă;

2.  ameninţare     excepţională:     criza     trebuie     să reprezinte un pericol real, actual sau cel puţin iminent, la adresa comunităţii;

3. declararea  stării de urgenţă  trebuie  anunţată  în  mod  public. În acest fel, cetăţenii sunt informaţi cu privire la situaţia legală şi  se  reduce  posibilitatea  creării  unei  stări  de  urgenţă de facto, adică o situaţie în care statul restrânge drepturile omului fără a declara oficial starea de urgenţă;

4. comunicarea:    măsurile    luate    trebuie    aduse    la    cunoştinţa  celorlalte  state  şi  a  organismelor  care  veghează  la  aplicarea  tratatului.  De  exemplu,  dacă  un  stat  urmează să  se  deroge  de  la  obligaţiile  care  îi  revin  în  conformitate  cu  CEDO  sau  CIDCP,  atunci  trebuie  să  informeze  Secretarul  general  al  Consiliului  Europei  şi,  respectiv,  al  ONU  cu  privire  la  această derogare,  să  anunţe  măsurile  luate  şi  motivele  pentru  care  a  recurs  la  aceste  măsuri şi  termenul  la  care  ia  sfârşit  această derogare;

5. proporţionalitatea:  măsurile luate pentru a face faţă crizei  trebuie  să  fie  proporţionale  cu  gravitatea  situaţiei  de  urgenţă;   acest   lucru   este   valabil   pentru   aria   de   aplicare,   conţinutul efectiv şi durata acestor măsuri;

6. legalitatea:  pe  durata  stării  de  urgenţă,  drepturile  omului şi  libertăţile  fundamentale  trebuie  să  respecte  limitele  stipulate  de  instrumentele  relevante  ale  dreptului  internaţional şi  legislaţiei  naţionale.  În  plus,  starea  de  urgenţă  nu  implică  o  suspendare   temporară   a   supremaţiei   dreptului,   nici   nu   îi   îndreptăţeşte  pe  guvernanţi  să  încalce  principiul  legalităţii,  pe  care trebuie să îl respecte în orice împrejurare; 

7. intangibilitatea: se referă la drepturile fundamentale de  omului  la  care  nu  se  poate  face  derogare,  nici  măcar  în  situaţii de urgenţă. De asemenea, există o serie de drepturi ale omului ce nu pot  fi  îngrădite  nici  măcar  pe  durata  stării  de  urgenţă.  Ele  sunt  precizate  de  CEDO  şi  CIDCP,  după  cum  urmează:  dreptul  la  viaţă; interzicerea torturii; abolirea sclaviei; neaplicarea legislaţiei  post  facto  şi  alte  garanţii  juridice;  dreptul  la  personalitate juridică; libertatea de gândire, conştiinţă şi religie

Pe  timpul  stării  de  urgenţă,  dacă  se  constată  existenţa unor  pericole  grave  actuale  sau  iminente  privind  securitatea  naţională     ori     funcţionarea     democraţiei     constituţionale, Ministerul   Apărării   Naţionale   sprijină   forţele   Ministerului   Administraţiei şi   Internelor,   la   cererea   acestuia,   în   baza   aprobării  Consiliului  Suprem  de  Apărare  a  Ţării,  în  limitele  şi condiţiile  stabilite  de  acesta.  Totodată,  forţele  Ministerului  Apărării  Naţionale  pot  acorda  sprijin  numai  în  misiuni  pentru  care au pregătirea şi dotarea corespunzătoare.”

Am subliniat punctul 7 pentru că din păcate domnul Vela și specialiștii săi deja au încălcat unele drepturi prevăzute la acest articol și … nu e bine domnule ministru, nu e bine deloc! Mi se pare mie sau Parchetul general deja a luat măsuri împotriva unor cetățeni care au făcut uz de libertatea de conștiință?

Pe de altă parte, prin această a treia ”Ordonanță Militară” se încalcă un alt principiu, acela al proporționalității, pentru că iată, au fost scoasă în stradă armata, tehnica militară, prezentă pe artere de circulație cu arma la piept și degetul în prelungirea trăgaciului, exact ca în Afganistan, unde se executau MISIUNI MILITARE DE FORȚĂ. Nici  asta nu e bine. Nu e bine în primul rând pentru că Armata nu avea ce căuta acolo. Cunosc declarațiile oficiale, că ”armata are rol de ”încurajare” dar pun întrebarea, încurajarea cui? Stă lumea mai liniștită știind că pe străzi patrulează militarii cu armament și (poate) muniție, gata să împuște virusul? Să fim serioși stimați TOVARĂȘI, orice om care vede pe străzi armata cu tehnică și armament se îngrijorează, își pune întrebarea împotriva de ce a ieșit, cine ne atacă sau PE CINE ATACĂ?

Aș pune câteva întrebări celor care au scos militarii cu armament  din cazărmi:

 1. În ce bază au ieșit? Ordonanța militară nu se pune, pentru că aia este un act care juridic nu are acoperire. Deci nici pedepsele care se dau în baza ei, nu stau în fata unui avocat isteț și a unui judecător corect. Dar la noi slabe șanse să găsești așa ceva.
 2. Dacă, doamnă ferește apăreau turbulențe, cine deținea controlul la fața locului, poliția rutieră, jandarmii sau militarii? Cine era responsabil pentru fiecare punct? Se semnase un protocol între MAI și MApN privind coordonarea și comanda acțiunilor ”de luptă”?  
 3. Se știe că forțele militare sunt conduse numai de comandanții militari. Pe cei care au intervenit alături de polițiști pe străzi, la PCTF, sau alte obiective, cine îi comandă, cui se subordonează? Au dublă subordonare?Au fost dați în sprijin, întărire sau compunere?  S-a făcut transfer de autoritate ? Sau au fost trimiși pentru că așa a decis ”șefu” iar ordinele se execută, nu se discută? Ce facem cu art 8 din Legea 80/95? Sunt aspecte care țin de regulamentele militare. 
 4. Știe cineva când au mai fost scoși militarii  cu armament din cazărmi cu ordonanță militară? Vă spun eu,  la răscoala din 1907 și la înăbușirea rebeliunii legionare, DECI CÂND A FOST PUSĂ ÎN PERICOL STABILITATEA ȚĂRII când au și executat foc împotriva populației civile. Și în  1999 când au avut doar misiune de blocare/ interzicere a unor direcții de deplasare, spre fericirea lor. Exceptând rebeliunea, în celelalte două situații s-a comis un abuz pentru că nu s-a respectat principiul proporționalității. Și nici acum. Acum nu s-a justificat sub nici o formă, a fost pur și simplu o încercare de a … arăta că avem un guvern care știe să ia și măsuri de forță, nu doar să recomande, dar … a dat din lac în puț.
 5. Care sunt situațiile legale în care militarii sunt scoși din cazărmi? Uite, un exemplu îl dau eu: Articolul 53 (1) din Legea 346/2006. Care sunt celelalte? Și în care din ele s-a încadrat ieșirea la o gură de virus de azi?
 6. Cu ce sarcini au ieșit pe străzi militarii astăzi? Să îi ajute pe polițiști? Cu ce ? Doar așa ca să arate populației că sunt alături de polițiști? Nu ne-am învățat minte?  Deci?

 Prezența militarilor pe străzile capitalei a fost pur simbolică, nejustificată fără rost, inutilă, ne-necesară,  pentru că :

 • Nu aveau atribuțiuni și nici pregătirea necesară așa cum cere legea,  să execute control la vehicule, poate doar structurile de poliție militară.
 • Nu aveau dreptul să intervină și bănuiesc că nici ordin, în caz că cineva încerca să se sustragă controlului poliției.
 • Nu aveau misiunea să îi apere pe polițiști, în primul rând pentru că nu erau atacați de nimeni, în al doilea rând pentru că nu puteau primi o astfel de misiune și în al treilea rând pentru că încălcau același principiu al proporționalității.
 • Polițiștii își puteau desfășura misiunile de verificare a traficului și fără HUMWEE-urile militare și pistoale mitralieră. Prezența militarilor a fost inutilă și poate chiar dăunătoare dacă ne gândim că au fost expuși doar așa ca să satisfacă orgoliul unui civil care se voia și el ofițer sau al unuia care a învățat din armată doar să coasă nasturi.
 • Nu văd nici o altă justificare legală și regulamentară care să explice prezența militarilor înarmați pe străzi astăzi,  decât doar la intimidare și ”imagine”, dar din păcate imaginea a dat rezultate contrare celor scontate.
 • Cum va acționa armata de acum, independent, în grupe mixte, având obiective individualizate, și sub a cui comandă, la al cui ordin?
 • Cum se justifică  totuși prezența militarilor pe străzi cu armamentul din dotare ? Sper să nu mai aud chestia aia cu ”ținuta regulamentară”  sau  cu acoperire ”legală”. Răspunsul acesta merge pentru Ciutacu, dar mă tem că nici el nu l-a digerat.

Dacă analizez mai adânc întrevăd un răspuns la întrebarea privind necesitatea apariției armatei pe străzi.

Cum o imagine face cât 1000 de cuvinte, o să pun întrebările și o să las să vorbească Imaginile, acolo unde cuvintele pot fi interpretate așa cum nu trebuie.  

 • De ce s-au impus restricțiile de deplasare? Pentru a ”limita” acțiunea virusului nu ? Așa spune teoria oficială. Dar măsura este absurdă. Pentru a stopa împrăștierea virusului către cei neinfestați trebuie să: pui stop deplasării virusului din afară către interior, adică să îl oprești la graniță.
 •  Cum se poate opri la graniță?
 • Interzicând intrările.
 • Verificând și ”sortând” pe cei care totuși au motive temeinice să intre, dar nu și cei care nu mai au ce fura sau de la cine cerși sau ce prostituate să exploateze afară, pentru că s-a închis circulația pe Cartier Latin. Sortarea se face prin testare rapidă, oricât de neconcludentă ar fi pentru că chiar dacă ar mai scăpa un caz contaminat sau două, grosul ar fi detectat și apoi carantinat.
 • Trecerea în CARANTINĂ CÂT MAI DEPARTE DE CENTRE AGLOMERATE a celor contaminați, NU LA DOMICILIU SĂ ÎI ÎMBOLNĂVEASCĂ ȘI PE CEI DE ACASĂ , FAMILIE, VECINI, CUNOȘTINȚE.
 • Trecerea în carantină în puncte separate a celor care deocamdată nu par infestați și testarea lor din două în două zile, căci poate unii au luat virusul chiar pe timpul deplasării către țară și nu apare la prima testare, deci testarea și la rezultat pozitiv scoaterea din cantonamentul 2 și introducerea în cantonamentul 1.
 • Pentru cei care insistă să vină acasă, doar pentru că nu mai au ce sau pe cine ”lucra” în țările de adopție, să fie acceptați menținuți în carantină în zone neaglomerate, păziți de jandarmi cu gloanțe de cauciuc și tunuri cu apă. Așa mai ies și virușii din ei. Bineînțeles toți testați periodic și triați în funcție de rezultate. Să li se pună în vedere prin ambasade că își vor plăti cazarea pe perioada de carantină, căci mi se pare absurd să le plătească tot cei de acasă sejurul prin Ramade  de 5 stele sau pe litoral, pensiuni inaccesibile unui cetățean ”de rând”. Și apropo, auzi măsură luată de Orban et Co: dacă cineva pleacă din carantină sau izolare, i se prelungește sejurul cu încă două săptămâni. Păi pe chestia asta mă declar și eu virusat, mă cer cazat la Ramada, stau acolo 12 zile pe banii babacii, in a 13-a zi ies afară și mai primesc două săptămâni de concediu, spa, potol bogat în proteine, halat alb plușat și uite așa până reapar ”țintele ” pe strasse  și plec iar ”la muncă”. Bună afacere. În timp ce  ”șomerii” de genul acesta sunt cazați pe bani frumoși în hoteluri de lux, doctorii din spitale cad pe capete pentru că guvernul nu are mănuși, vizete, teste, măști ,combinezoane și medicamente. PENTRU CONTINUAREA INFUZIEI DE VIRUȘI PRIN REPATRIAȚII DIN DIASPORA, GUVERNUL ROMÂN ÎN TOTALITATE DAR ÎN SPECIAL CEI DIN COMANDAMENTELE ALEA CU NUME SOFISTICAT, SE BAGĂ SUB INCIDENȚA RECENT MODIFICATULUI ARTICOL PRIVIND ZĂDĂRNICIREA. O avea cineva curaj să ăi trimită în judecată?
 • Trecând la testarea  în masă, nu la prostirea în mase. Domnul Tătaru, cel care  va plăti toate oalele sparte din sănătate în locul lui Costache care se dă lovit ca să nu fie învinovățit de incompetență și ca să găsească un acar Păun la finele… mandatului, într-o discuție înregistrată cu o asistentă care se plângea și la propriu și la figurat că li s-a refuzat testarea de către DSP marele arbitru, cel care decide cine trăiește și cine moare în țara asta, la cererea acesteia de a le fi trimise teste și echipament de protecție, îi răspunde că va veni personal la Suceava să discute cu ei. Aloooooooooooooooooooooooooo, domnul Tătaru, OAMENII, MEDICII, PERSONALUL MEDICAL, AU NEVOIE DE TESTE, TESTE, TESTE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE, NU DE PROMISIUNI, MINCIUNI, DISCUȚII STERILE. Acest răspuns este emblematic pentru ceea ce a făcut și face guvernul pentru a evita răspândirea virusului: promisiuni,  restricții recomandări, show of force. ATÂT
 • Achiziționând și administrând spitalelor și farmaciilor -mai ales dacă se va trece la … tratarea acasă din lipsa spatiilor în spitale- a medicamentelor care abia azi au fost publicate ca fiind în protocolul de … tratament. O nouă notă proastă este și faptul că abia azi, după ce au murit oameni și au plâns medicii la posturile tv, a apărut și informația oficială privind medicamentele recomandate pentru tratarea virusului în diferite faze și forme. Dacă aș fi postat acest protocol înainte ca să binevoiască domnul Costache să îl facă public, aș fi fost ridicat de mascați pentru fake-news. Imbecili înfumurați care habar nu au ce trebuie să facă și nu dau doi bani pe viața cetățenilor, emițând ordonanțe privind  arestarea și pedepsirea celor care spun adevărul, adevăr care nu le cade lor bine, nu a celor care din incompetență fac să moară oamenii, sau fac afaceri pe durerea și sănătatea românilor. Sunt curios dacă se va sesiza cineva în cazul doamnei ”ambasador ” cea cu afacerea de 11 milioane Euro luați prin contract cu statul, prin ONAC. Doamna respectivă, patroana a  firmei  Romwine & Coffee SRL, născută în 2019, (firma, nu patroana) a dat un tun comercializând la preț de speculă măști, pentru statul român,  la prețul de 26 și 38 lei bucata. Bună afacere, câștigă toți cei care au semnat contractul, dar legea aia care pedepsește comercializarea la suprapreț a produselor destinate lupte împotriva coronavirusului nu se aplică în Giurgiu, pentru că doamna e colorată galben albăstrui. Domnul Rareș Bogdan, cruciatul fără cruce se abține de la comentarii, mandolina nu cântă nimic.
 • Punând capăt incompetenței, scoțând din posturi clientela de partid care căpușează ministerele și regiile și punând în funcții oameni care știu ce au de făcut și vor să facă ceva pentru cetățeni.
 • Cine nu respectă de regulă ”indicațiile” nici măcar când acestea sunt clare și restrictive? O parte din cei care au plecat să ”lucreze” pe străzile țărilor mai procopsite și care acum când străzile s-au golit, ne înjură prin aeroporturi.
 • Ce vor face aceștia acum, vor sta în izolare? Da de unde? Chefuri,grătare, cluburi ( vom ajunge ca pe vremea inchiziției) să auzim de baruri și cluburi de fițe, deschise prin subsoluri, închise, păzite și ocrotite de cei care au fost clienții indivizilor  de teapa lui Dincă. Apropo,gata, cazul Dincă a fost închis, a venit coronavirusul. Mai întreabă cineva de Luiza și Alexandra? Nu!
 • Cine ar trebui să urmărească și să pedepsească pe Dincari atât pe șosele cât și în locuri ascunse? Poliția. Dar poliția nu o poate face pentru că mulți din cei care acum trebuie să îi țină în casă pe zurbagii, au degustat produsele acestora și au mâinile nespălate, că șpaga nu se ia nici cu clor.
 • Care e soluția totuși? ARMATAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, mânca-o-ar tata, ea să iasă pe străzi să vadă ”ai noștri” că ”nu avem ce face”, noi i-am lăsa să își facă de cap, dar nu ne lasă armata. Așa se scot și ei, când vor să se spele pe mâini, ca și în celelalte istorice situații, cheamă armata, că are imagine bună și are de unde să scadă și are populația  pe cine blama după aia.

Aceasta ar fi singura explicație logică a scoaterii armatei în stradă. Sau poate au fost scoși, ca să îi învețe pe oameni să coasă nasturi. Mai știi?

https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/conducerea_administrativa_a_armatei_in_situatii_de_criza_si_razboi.pdf

https://newsweek.ro/investigatii/masti-cu-pret-umflat-de-cinci-ori-de-peste-11-milioane-euro-cumparate-dintr-un-sat-din-giurgiu?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ultimaora

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

146 Raspunsuri la Armata a ieșit la cusut nasturi

 1. Stelian P.

  @Neacsu
  „Păi pe chestia asta mă declar și eu virusat, mă cer cazat la Ramada, stau acolo 12 zile pe banii babacii, in a 13-a zi ies afară și mai primesc două săptămâni de concediu, spa, potol bogat în proteine, halat alb plușat și uite așa până reapar ”țintele ” pe strasse și plec iar ”la muncă”.”

  Sincer, chiar te rog sa faci chestia asta mai ales ca ai si anuntat-o public. Pina iesi, dupa citiva ani, poti sa lucrezi la un roman si ti se scade din „carantina”.

 2. Stelian P.

  @Neacsu
  „Cum se justifică totuși prezența militarilor pe străzi cu armamentul din dotare ?”

  Buna intrebare. Propun ca in locul masinilor de teren sa solicite sprijin din partea BOR si sa circule cu mertane ca aia au destule. In loc de mitraliere ar putea iesi cu icoane si cu luminari.

 3. Ifrim

  Legal,nelegal ,să le plătească băieților orele suplimentare,mult,puțin copilașii acasă mănâncă!

 4. Stelian P.

  @Neacsu
  Ca sa vezi ce pot face militarii inarmati in sprijinul politistilor (si nu numai al lor) citeste art. 47 din Legea 17/96

 5. neacsu marin

  @Stelian P
  Iti cdez locul. Sunt convins ca lucrand in sistem, vei avea prioritate.

 6. neacsu marin

  @Stelian P,
  Ba esti prost? Pai cum adica, sa faca militarii uz de arma impotriva celor care nu opresc masinile la control, ca politistii au scurta la mana ? Daca asta e misiunea oficiala, ne-am pricopsit din nou cu niste dosare, ca in 89. Bravos natiune. Banuiam si eu ca au nevoie de maini pentru a scoate castanele din foc, dar speram ca armata sa nu repete prostia facuta in ocaziile deja amintite. Daca mai sunt oameni care gandesc ca tine, ne-am aranjat.

 7. neacsu marin

  Aud ca managerul spitalului din Suceava, care a adus la serviciu medicii bolnavi cu cei inca netestati, cu riscul de a-i infesta si pe cei sanatosi, este suspendat pe 3 luni, in timp ce un amarat care iese cu cainele la plimbare, daca nu are un rahat de hartie in mana face puscarie. Ce sa ii fac, nu toata lumea planteaza copaci cu dulapul national.

 8. neacsu marin

  Culmea nesimtirii si a gargarei, este ca in timp ce medicii cad pe capete din cauza lipsei de echipament, Iohannis ne vorbeste si promite ca la sfarsitul anului economia se va pune pe picioare. ASTA CHIAR E PROST. Nici oamenii nu se vor pune pe picioare pana la sfarsitul anului, nu numai economia.

 9. Liviu Teodor Blaga

  Am incercat sa distribui articolul si ma blocheaza Facebook pentru ca altii au raportat ca articolul este abuziv! Cine or fi utilizatorii aia?

 10. Titi

  Nea Marine, uite cum esti de acord cu Olguta : „Lia Olguta Vasilescu: „Soldaţi înarmaţi patrulând pe strazi????!!!! E prea mult! Dacă virusul nu moare de glonţ, pentru cine aţi pregătit armele? Pentru cetăţeni? Nu cumva a început sa vă placă prea mult starea de urgenţă şi să va jucaţi de-a războiul? De-a războiul cu proprii cetăţeni? De asta era Ciuca atât de pătruns de solemnitatea momentului ieri când halucina că România e în război? Război cu cine? Cu poporul ei? Le-a luat Dumnezeu minţile!”, este mesajul fostului ministru al Muncii.

  P.S. Când am auzit ieri că iese Armata, chiar vedeam soldaţii ajutând bunicuţe la cumpărături şi mă bucuram. Astăzi, însă, când îi vad înarmati…” , a completat Olguţa Vasilescu la postarea sa de pe social media.”(Evenimentul zilei)

 11. geofreeland

  „URGENT – azi decizia Guvernului pentru suspendarea temporară a exportului de alimente (aşa cum au făcut, chiar dacă cu întârziere, la exportul de medicamente) / criza alimentară este cea mai gravă! URGENT”, a scris miercuri Ponta pe Facebook.

  Fermierii din Baleni, Dambovita, nu au unde sa vanda legumele.
  Un alt fermier nu mai are unde sa vanda 2 tone de carne, 200 kg de branza…Si asa e in toata tara!
  Tot atatea discrepante guvernamentale, li se sugereaza sa faca o asociatie a producatorilor si sa se milogeasca de retaileri…Daca nu, arunca la gunoi.

 12. Ifrim

  Luata de pe net:După ce scapă de virus trag românii niște grătare de vor zice ungurii că ne-am dat foc la țară!

 13. geofreeland

  Armata e scoasa in strada de teama guvernantilor de a preveni tulburarile sociale si cresterea criminalitatii. Complexitatea gestionarii unei tari in stare de urgenta e mare si aici nu te califici la locul de munca in guvern, aici deja stii ce sa faci. Dupa cum se vede, banul public nu mai e supus niciunui control, cheltuindu-se precum cartusele trase aiurea la Revolutie. Numai regele stie cat cantareste coroana, vai de capul lui, devine deja din ce in ce mai grea. Populatia inca suporta, popor de ghiocei, dar nu va suporta criminalii si hotii, indiferent cine vor fi, si de jos si de sus. Deocamdata suntem in desfasurarea razboiului B din CBRN (C- chimicale codex alimentarius, R – 5G mult clamat, N- Cernobal, Fukushima, deseuri radioactive). Ministrul MEU al Sanatatii sau al Imbolnavirii Publice tocmai isi dadu demisia. Sobolanii fug de pe corabie!

 14. geofreeland

  Tanti Merkel da de lucru la migranti. Zilierii nostri care munceau in Germania au fost trimisi acasa. Au interzis la a mai lucra, peste 30000, in fermele germane. Deh, corona! A cazut principiul european al liberei circulatii, normal. Migrantii de import vor invata agricultura, ranit la porci si gaini, legumicultura si alte chestii straine lor. Problema cea mai mare a guvernului nostru e sa dea de lucru acestor oameni reveniti din diaspora. Ei trebuie sa munceasca, sa produca. Unde? Asta e a doua prioritate ACUM. Ganditi, stimabili guvernanti, ca d-aia v-ati chinuit sa luati puterea!

 15. Marinică Pannduru

  articolul ăla e cu UZUL DE ARMĂ… adică o să mă împuște că m-am dus la piață? Cine? Miliția, jandarmii sau militarii ?
  Cine are atribuții?

 16. geofreeland

  Poporul se intreaba, dupa dezertarea ministrului sanatatii, ce guvern avem? Cu Sica, cu Turcanca, cu Costache, cu Vela, cu Citu? Toti respinsi de Parlament? Situatia, dupa cum adevaratii specialisti, se va agrava. Alo,tara e in criza grava! Eu chiar vreau alegeri anticipate, ca sa copiez cea mai ferventa dorinta a sefului, ele deja sunt facute in sufletul romanilor.

 17. Gabitu

  Romanistan e Colonia de sclavi lași cu primul .popor nemuritor.De câteva săptămâni la TV nimeni nu mai moare de alte boli toată lumea moare de coronavirus. Acum orice boală se numește coronavirus

 18. geofreeland

  Cuvintele lui Sica la dezertarea lui Costache suna aidoma unui necrolog, numai cuvinte de bine pentru cel dus, compasive si cu lacrimi. Saracu’ Costache!

  „Aproape cinci luni de zile Victor Costache a făcut parte din guvernul pe care îl conduc. Am făcut echipă și împreună am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical.Regret demisia domnului ministru. Pe de altă parte, o înțeleg, și îi mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o”, a mai spus premierul Ludovic Orban.

  Acu eu nu stiu de ce intelege el demisia asta, spune „o inteleg”, nu suna ca cea a sefului lui, ca el ii dadea cu „sa citim, sa intelegem…” Asa se spune la incompetenta? Pe cand Turcanca? Hai Orbane, forteaza-te si izoleaz-o de guvern, adu’ un om destoinic! Sau nu aveti? Si mai scoate si mata prunele alea din gura, ca adorm cand vorbesti si chiar nu inteleg pana la capat.

 19. Gabitu

  Are cineva dreptul să verifice testele pentru coronavirus aduse din afara de stăpânii coloniei sau testele vin gata numerotate cu câți bolnavi trebuie să fie de coronavirus? Infecțiile nosocomiale cu mii de morți anual în spitale au dispărut că văd că nu mai apar la știri ?

 20. geofreeland

  Un semnal ingrijorator. Medici de spital isi cam dau demisia din cauza lipsei de protectie, costume, masti, dezinfectante. Cazul Suceava e relevant ca dotare. De plang si spitalele militare, Sibiu, Focsani. E ca si cum ai trimite soldati in prima linie fara munitie. E incredibil cum unii medici isi incalca juramantul hipocratic. Daca si ministrul Costache, doctor si el, a dat tonul la cantec, ma intreb, mai tine acest joc cu moartea „las ca merge!”? Incapatanarea Unuia ne-a adus aici! Se stia de pericolul corona din septembrie de la OMS, se stia si de la SRI, se stia si din raportul virusologilor romani din ianuarie. Armata in strada mai inmoaie curba de infectati, dar o lungeste. Dar tot curba e, oricum, din nepasare, din incapatanare politica, din interese. Pana si americanii dau bani iranienilor si noi nu cerem ajutor! Chinei, mai ales, ca nu avem voie.

 21. Popor nepregătit… Așa îi trebuie dacă a ales un neinstruit care doar întindea cablu deșirând bobina… Am rămas de… căruță….
  http://lenusa.ning.com/profiles/blogs/jocuri-de-cuvinte-c-ru

 22. ION OBLEMENCO

  Pentru Stelian P. , să nu uităm de tămâie , ( cum se zice prin Oltenia f…-i tămâia mă-si să-i fie de milog)

 23. Stelian P.

  @Neacsu
  Daca tot vorbesti despre prosti ataca tu un politist cu cutitul (nu s-a intimplat niciodata, asa-i ?) si sa-mi spui daca militarul a folosit arma sau a luat pozitia DREPTI cind te-a vazut pe tine ?
  Sau ce face militarul daca politistul vede un urmarit general si incearca sa-l retina iar acesta riposteaza cu o arma de foc ?
  Daca tot vorbesti despre prosti.

 24. Stelian P.

  @Neacsu
  In OM 3 scrie:
  „Art. 10. – Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

  a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
  b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;
  c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.”

  Ce intelegi tu colonel destept prin „preluarea in paza” sau sprijinirea activitatilor de ordine publica” ?
  Ce fac militarii ?

 25. geofreeland

  https://www.youtube.com/watch?v=kqYCLYCQ2vs

  In loc de reclame, la tv as pune sa se cante doua strofe din imnul national! „Acum ori niciodata!”. In criza, doar imnul, simtirea romaneasa, poate uni un popor la greu! Cand l-oi vedea pe cetateanul presedinte cantand imnul, chiar asa, fara sa aibe talent, imi voi scoate palaria!
  Exceptionala initiativa Zu, Mihai Morar, FORZA ROMANIA! pe Facebook!

 26. geofreeland

  https://www.click.ro/news/lume/cum-reusit-germania-sa-aiba-o-rata-de-mortalitate-atat-de-mica-desi-nu-instituit-carantina
  Bravo Germania! Ai conducatori responsabili. Al nostru sef, desi vorbeste aceeasi limba, nu ” a inteles” prin ianuarie, ca era ocupat cu alegerile anticipate, alba-neagra cu guvernele mele, aaa! o gripa cu rosu in gat! ce mare scofala! Am pornit tarziu la drum, stimati politicieni, pentru ca nu va pasa de cetatenii tarii! Nu cred ca „asta vor romanii”. Sau sigur nu asta vor mai vrea romanii. Alba, neagra…

 27. geofreeland

  Toti ne dorim sa trecem peste asta. Vom trece dar viata noastra nu va mai fi la fel. Specialistii chinezi, incercati, previzioneaza un puseu de infectari, mai mic zic ei, spre toamna-iarna. Deci preventia continua, distantarea sociala, portul mastii daca tusesti din orice, regulile de dezinfectare de-acum obligatorii. Poate vreo doi ani ne va trebui sa ne fim ca inainte. Asa ca, guvernantilor, ganditi deja la rapelul din toamna chiar de acum, in plina criza. Stocuri de echipamente, spatii, depistare, monitorizare permanenta. Trebuie regandite multe: controlul strict al poluarii mediului, interzicerea importului de deseuri,revizuirea normelor de ventilare si igienizare a spatiilor cu mari aglomerari: supermarketuri, sali de spectacole, mari manifestari publice, scoli, spitale, mijloace de transport in comun etc. Si un sistem de amenzi mari, fara nicio retinere. Cine ar amenda un supermarket ca ventilatia sau spalatul podelelor se fac de ochii lumii? Asta e prioritatea numarul unu, preventia sanitara! Altfel, ca acum, mor oameni! Asta vor romanii? Nu, bineinteles, ei vor politicieni adevarati patrioti, specialisti si nu neica nimeni parasutati in lumea politicului ca acum.

 28. geofreeland

  Nenea ministru Velea ne inchidea gura ca trebuie sa facem ce spun specialistii. Ok! Dar iata ce spune chiar un specialist! Ca si nocosomialele spitalelor concura fatal.
  https://www.libertatea.ro/stiri/avertisment-dur-in-criza-covid-19-al-ramonei-ionescu-director-demisionar-al-spitalului-de-infectioase-brasov-2927777

 29. geofreeland

  Intrebati-va de ce demisioneaza medicii. Ei, ca si pilotii militari, sunt o avere nationala. Medicii demisioneaza datorita sistemului de sanatate. Rapacitatea asa-zisilor furnizori, spagile imense la contracte de dezinfectanti, medicamente, plus presiunea pentru bani a concurentei private, toate sunt in detrimentul cetateanului care plateste sistemul. Politicienii nu asculta de doctori decat cand sunt bolnavi. Da, dar cand ei sunt clinic sanatosi sunt si alti bolnavi prin tara asta de care lor nu le pasa. E, a murit, asta e! Ca nu exista preventie, ca nu sunt suficiente echipamente, ca s-a permis emigrarea masiva a medicilor, ca nu s-au construit spitale noi, fara bacterii, in pereti vechi de zeci de ani, ca nu sunt politici nationale in domeniu. Motivul, ca nu sunt bani. Pai cum sa fie bani daca toti banii tarii merg afara? Ce economie avem? Vine Becali si ajuta spitalele? Rusine, tuturor guvernantilor, de toate culorile! Nesatuilor! Presedintele Uruguayului se duce acasa la tara cu masina personala. Ministrul de finante suedez vine pe jos la munca. Oameni care isi iubesc tara si cetatenii pentru care lucreaza.

 30. geofreeland

  In primul rand, cetatenii trebuie sa fie sanatosi, apti de munca. Munca lor aduce banii in PIB. Nu am auzit pe cineva sa zica Romania sanatoasa! Am auzit de Romania educata si s-a ales praful. Vorbe. Vrem Romania normala, zicea un slogan. Pai asta e Romania normal de anormala. Se vede cata normalitate e in tara asta. Ne trebuie oameni politici adevarati, cu studii complementare-management, psihologia maselor, notiuni de administratie si drept, si mai la urma profesia de baza. Nu oricine poate sa devina politician. Ca a lipit afise la partid? Ca s-a scolit la Moscova? Ca e ruda cu un altul suit pe scara? Ca e validat de serviciile altora? Nu. Ne trebuie oameni patrioti, inventivi, curajosi si demni. Altfel vom adanci durerea si ridurile care ne chinuie de 30 de ani. Ca o rana in suflet.

 31. geofreeland

  https://www.stiripesurse.ro/nebunie-in-spitale-gcs-anunta-ca-153-de-cadre-medicale-din-romania-sunt-infectate-cu-coronavirus-lista-judetelor_1445452.html

  Si nici nu am atins varful epidemiei. Guvernantilor, solicitati ajutor! Oricui! Cereti voie la unchiul Sam!

 32. geofreeland

  Am postat ceva la 14.47. La 15.59 am citit asta:
  https://www.stiripesurse.ro/beijing-vrea-lege-cu-reguli-de-eticheta-a-facut-un-proiect-de-lege-de-promovare-a-civilizatiei-dupa-epidemia-cu-noul-coronavirus_1445460.html

  Hai, Parlamentule, fa o lege a „civilizatiei”, votati online! In trei zile ati facut-o. De-acum iainte vom trai altfel. Inspirati-va! Ca tot stati p-acasa. La treaba!

 33. neacsu marin

  @Stelian P,
  Ordinele date de incompetenti nu tin loc de lege. Va veni vremea cand cineva va constata ca s-a facut un abuz. Poate va plati, poate nu, ca nici Iliescu nu a platit inca dupa 30 de ani, dar va veni. Pana atunci, somn usor si sweet lips!

 34. geofreeland

  Trebuie sa fim tari, solidari! Trecem si prin asta, gena noastra e puternica, au trecut toti pe la noi. Si Domnul iubeste Romania!
  https://www.youtube.com/watch?v=xNWCdebIWP0

 35. neacsu marin

  @Geofreeland,
  PSD-ul a inchis spitalele și a trimis medicii în afara. PNL ii omoara. Pana la urma, cu toate declaratiile de ochii lumii, se pune in aplicare vrerea ce a vrut-o Citu cand a spus ” Eu cred că ar trebui să terminăm cu această propagandă, adică sănătatea şi învăţământul, prioritatea zeroîn România.E momentul ca România să-şi pună prioritatea zero sectorul privat.” Dupa cum se vede, din lupta cu virusul mor oameni, se inchid scoli, se imbolnavesc si demisioneaza medici, iar Orban si Citu plang pe umerii bancilor si ai multinationalelor.

  Citeste mai mult: /adevarul.ro/news/politica/adevarul-live-ora-1200-florin-citu-despre-criticile-raportul-tara-comisiei-europene-1_5aa0f465df52022f7554e5db/index.html

  Citeste mai mult: /adevarul.ro/news/politica/adevarul-live-ora-1200-florin-citu-despre-criticile-raportul-tara-comisiei-europene-1_5aa0f465df52022f7554e5db/index.html

 36. neacsu marin

  @Titi,
  Pe mine nu ma intereseaza CINE spune ceva ci CE spune. Daca Olguta a spus asta, indiferent ca era propaganda politicA sau o expunere de fapte, are dreptate.

 37. geofreeland

  Bilantul ministrului MEU!
  https://www.stiripesurse.ro/victor-costache-si-a-lasat-pacientul-grav-bolnav-romania-pe-masa-de-operatie-psd-sibiu_1445571.html

  QED. Ce inseamna pilele. Cine l-o fi impus pe acest doctor cu misiunea abjecta de a suge bani din buget pentru privati?

 38. geofreeland

  Orice mi-ati spune, un ministru adevarat a fost Daea. Cu irigatiile, cu oile, cu tomata, cu piata interna de legume, cu banii de subventii la timp, cu mirositul pamantului…Parca stia ca agricultura e singura noastra forma de rezistenta. L-au hamait de dos toti latraii propagandisti. E, uite ca a avut cat de cat dreptate. Romania isi poate asigura singura autoconsumul imediat dar masurile trebuie continuate. Dupa arderea a 1500000de porci cu pesta lu’ peste, dupa distrugerea COMTIM-urilor heirupiste ordonate de UE, dupa vanzarea pe nimica flotei de pescuit, a industriei de conserve, impiedicarea birocratica a asocierii legumicultorilor, agricultorilor, apicultorilor etc si impunerea marfurilor din afara etc etc, ma doare capul, am ajuns la o decizie finala: se dovedeste ca rationalizarea alimentelor va fi o necesitate, cu toate promisiunile propagandistice, culoare „verzi” UE de aprovizionare si alte bazaconii, din lipsa banilor oamenii vor trece la producerea in tara a tot ce ne trebuie. Ca vrem, ca nu vrem, ca e ordin sau nu, trebuie s-o facem. Dintotdeauna agricultura tarii ne-a scos din impas. Hai, la treaba! Citu si ai lui tovarasi stiu numai sa imprumute. Hai sa producem! Sau nu voie de la UE?

 39. geofreeland

  https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22448917-ludovic-orban-ntlnit-angela-merkel-discutat-despre-respectarea-statului-drept-romnia.htm
  Acum intelegeti de ce alba, neagra, guvernul meu, e inca in picioare cu Sica? Plan de plan care continua si azi. In afara de statul asta de drept cine stie ce altele au fost puse la cale. Dupa cum s-a demonstrat si se demonstreaza. Veni idiotul asta de virus si-o mai amanara un pic. Ca sa fie si ei cu poporul se izolara amandoi. E bine la imagine.

 40. Stelian P.

  @Neacsu
  „Ordonele date de incompetenti nu tin loc de lege” dar SE EXECUTA !
  Militarii au dreptul sa nu execute ordinele ilegale. Ai vazut vreun semn in acest sens ?
  Am citit ceva azi despre increderea in armata. E corect dar se omite ceva foarte important. Orice civil neinstruit stie ca unui politist in misiune poti sa-i arati degetul mijlociu, poti sa-l injuri, poti sa-i arunci cascheta etc., etc. Acelasi civil stie bine de tot ca daca incearca chestiile astea cu un militar risca in secunda urmatoare sa-si adune dintii cu farasul.
  De aceea militarii impun respect (spune-i frica daca vrei) si prezenta lor cu armele din dotare pe strazi e necesara azi.
  Tu ar trebui sa fi ultimul care contesta acest lucru. Si alte tari au scos armata pe strazi si au scos-o cu armele in miini. Respectul se impune la nevoie.

 41. neacsu marin

  @Stelian P
  Art. 8, punctul b, alin. 3 din Legea nr. 80/1995

  „Cadrelor militare nu li se poate ordona si le este interzis sa execute acte contrare legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care Romania este parte; neexecutarea ordinelor in aceste conditii nu atrage raspunderea penala si civila a subordonatilor.”
  Vezi ca ai uitat exact ce era mai important din lege, ca care spune ca ”Pe timpul stării de urgenţă, dacă se constată existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale, Ministerul Apărării Naţionale sprijină forţele Ministerului Administraţiei şi Internelor, la cererea acestuia, în baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în limitele şi condiţiile stabilite de acesta. Totodată, forţele Ministerului Apărării Naţionale pot acorda sprijin numai în misiuni pentru care au pregătirea şi dotarea corespunzătoare.”
  Sa nu imispui ca misiunile ordonate de Ordonanta militara constiuie lege, pentru ca ele nu pot nici incalca , nici anula si nici completa legea de baza, care este 453/2004.

 42. neacsu marin

  @Stelian P,
  Chestia aia cu degetul cu farasul, cu dintii este poveste de adormit copii. Daca ai sti tu cate degete au vazut militarii prin misiunile ”umanitare” ONU sau NATO si cum s-au facut ca nule vad, ti-ai pune fermoar la gura. Vorbesti din carti. Militarii au chiar mai putine drepturi sa se exteriorizeze la aceste gesturi, pentru ca pe ei nu ii protejeaza legea , ei nu reprezeinta
  elemente de ordine publica deci nu sunt protejati la astfel de iesiri. Cei care pot face arestari si retineri sunt politistii. Daca un militar indrazneste sa injure macar un civil, e judecat si asta stiu si civilii. Asa ca spune povestile astea nepotilor.

 43. geofreeland

  https://www.youtube.com/watch?v=WytsyAOtp40
  Se anunta acum criza? Infuziile din banii publici in economiile private se fac numai in situatii de urgenta, cand legile sunt prorogate. Datoriile enorme acumulate trebuie rezolvate intr-un fel. Se pare ca acest corona a picat la tanc. Capitalismul e oscilant, se regleaza prin crize, un fel de selectie naturala. Sigur ca va fi o criza, asa cum spune Jim Rogers. Cand? Inca din 2018. Cred ca e in masura sa spuna asta. Acum o traim. El avansa ideea „un razboi”. Nu avem un razboi clasic, dar avem corona.Am o intrebare totusi. De ce au pus astia pe tapet intr-o emisiune chestia asta? Asa cum si Esca a strecurat-o anul trecut la stiri.

 44. Pensionar cu vechi state

  Neacsu Marin te vad numai Gica Contra.Parca ai fi de la Antena 3.Asa de curiozitate.Ce ai comandat?

 45. Stelian P.

  @Neacsu
  Te faci ca nu intelegi. Eu am preluat intre ghilimele spusele tale si am continuat. Repet, poate intelegi:
  „Ordonele date de incompetenti nu tin loc de lege” dar SE EXECUTA !
  Repet fara ghilimele, dar sensul e acelasi:
  Ordinele date de incompetenti nu tin loc de lege dar SE EXECUTA !
  Ce ai inteles tu ?
  „Sa nu imispui ca misiunile ordonate de Ordonanta militara constiuie lege,”
  Citeste cu atentie, judeca si apoi comenteaza. Am spus eu ca misiunile alea constituie lege ? NU. Am spus ca SE EXECUTA !

 46. Stelian P.

  @Neacsu
  „Daca un militar indrazneste sa injure macar un civil, e judecat si asta stiu si civilii”
  Ai macar un singur exemplu ? Banuiesc ca stii ce inseamna sa injuri. E prea mult pentru tine daca imi dai articolul care le interzice militarilor sa injure ?

 47. neacsu marin

  Banuesc ca stii ce inseamna o agresiune, fie ea si verbala.Iar daca este facuta de un om in uniforma se extinde la abuz . Mai citeste…

 48. Stelian P.

  @Neacsu
  Agresiunea verbala (adica datul din gura) nu este de ordin fizic si e condamnata in Coreea de Nord. In Romania nu exista asa ceva. Repet, ai macar un singur exemplu de militar judecat pentru ca a injurat un civil ?
  „Te impusc !” e o agresiune verbala, e o amenintare. Cunosti un singur caz de judecare a unui militar pentru o amenintare ?

 49. Stelian P.

  @Neacsu
  „Militarii au chiar mai putine drepturi sa se exteriorizeze la aceste gesturi, pentru ca pe ei nu ii protejeaza legea , ei nu reprezeinta
  elemente de ordine publica deci nu sunt protejati la astfel de iesiri.”
  Absolut incorect. Arata-mi in legea romana unde scrie ceva despre abuzul verbal sau agresiunea verbala. Cunosti care sunt elementele constitutive ale infractiunii ?
  Am inteles ca ai efectuat o misiune in Etiopia daca nu ma insel. Daca acolo ai fi comis un accident de circulatie cu morti te-ar fi judecat aia si ai fi fost jupuit de viu in public ? Nu, fiind sub ordin militar te scotea armata din tara si erai judecat aici dupa legile noastre. Nu ai fost instruit inainte de plecare, nu ai auzit de statutul de extrateritorialitate ?
  Ai batut cimpii de nenumarate ori cu militarul ala american care a lovit un taxi si a ucis un cintaret. A fost judecat in SUA iar soferul de taxi a fost chemat la proces. Romanul a refuzat sa faca deplasarea pe motiv ca se temea ca o sa fie ucis de americani.

 50. Toto Iany

  Zorzonatul ciuca a pus Armata in subordinea MAI , condus de dl acordionist vela . GHINION !

 51. geofreeland

  O iarna atipica. O iarna ca o boala, caldura de Gerul Bobotezii, fara zapada, adica seceta cumplita, ghiocei infloriti in ianuarie…O iarna politica demna de Caragiale, cu guverne „Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale” O iarna a molimei care ne-a distrus averea sufleteasca, nepotii nu-si pot saruta bunicii iar parintii nu mai au unde sa lucreze. Nici soarele nu mai cum era. O pacla staruie in aer si in plamanii nostri. O iarna ca o fata morgana…un spectacol funest spre o oaza a unei desertaciuni globale…

 52. neacsu marin

  @Stelian,
  Am mai spus eu, vorbesti din carti, de povesti. Nici libertatea de opinie nu este suspendata in Romania si totusi uite ca pagina aceasta nu mai poate fi postata de pacebook, fara o explicatie justificata, desi numai in Coreea se foloseste cenzura.
  In ceea ce priveste situatia din Etiopia/Eritreea iara vorbestidin auzite asa ca ma gandesc daca sa iti mai raspund sau nu la presupuneri. Te informez, ca poate te poti documenta ca UNMEE a fost o misiune in care ONU nu a avut un SOFA semnat cu partenerii, de aceea daca faceai un accident erai ridicat de politia locala si judecat conform legilor locale. Mapot lauda ca am reusit sa zadernices o astfel de actiune impotriva unui observator chinez care savarsise un accident minor la o manevra cu spatele asupra uneipersoane care nu a putut fi vazuta in spatele masinii, la iesirea din parcare. Politia localaa vrut sa il retina pe sofer si masina la sediulsau, dar am reusit sa ii pacalesc iar masina si soferul au ajuns in baza. Asa ca … din nou ai gresit. Ai devenit specialist.

 53. Stelian P.

  @Neacsu
  Ai reusit sa-i pacalesti ? Si politia nu a facut dosar penal ? Dosarul ala nu a fost trimis la autoritatile chineze sau s-au lasat aia pacaliti de tine ? Deci nu ati facut si voi exact ce au facut americanii cu soferul care a lovit taxi-ul ?
  Cu libertatea de opinie nu tu te plingeai ca Romania a anuntat ca nu mai respecta Conventia privind drepturile omului ? Asa se intimpla cind se instituie starea de urgenta, unele drepturi sunt suspendate. De exemplu batrinii nu au voie sa iasa din casa decit intre anumite ore. Se adreseaza cineva la instanta ?
  In legatura cu articolul tau nu a fost cenzurat caci vezi si tu ca exista. Cel care l-a postat pe FB l-a trimis la mai multe adrese si FB a interpretat chestia asta drept spam.

 54. Stelian P.

  @Neacsu
  Ai uitat sa-mi dai exemplul cu militarul pedepsit pentru agresiune verbala.

 55. Nicolae

  Iată că armata este folositoare în vreme de restriște,nu numai să coasă la nasturi,după cum ziceau unii.Împreuna cu polițiștii,jandarmi,pompieri,personal medical sunt în linia întâi săcrificându- și sănătatea,chiar viața.
  D’aia merită salarii și pensii decente!
  S’aude Olguțo și idioții care v-ați bătut joc de noi de atâția ani? Dar tu matrozule?

 56. neacsu marin

  Stelian,
  Iara vorbesti ca sa te afli in treaba. Este vorba de faptul ca nu se maipoate posta nici un articol de pe acest link pe facebook si asta de 7 luni, si nu pentru ca a postat cineva de mai multe ori. In fine, discutiile cu tine sunt inutile.Poti posta in continuare atata vreme cat respecti regulile, dar eu nu o sa iti mai raspund. Mai am si alte probleme nu doar sa iti raspund tie la insinuarile si aberatiile expuse. O zi buna si sanatate.

 57. geofreeland

  POVESTIRI PANDEMICE 5.
  https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/povestea-tanarului-surprins-pe-cal-in-iasi-sergiu-a-mers-40-de-km-sa-si-vada-fiul-nou-nascut.html
  No comment, s-ar putea spune. Dar ar fi prea putin. Baiatul asta, tata a 4 copii, e demn de lauda. Nimic nu l-a oprit sa-si vada sotia lauza si baietelul lui. Un fel de negare a tuturor regulilor, dreptul parintesc. Emotionant, calul, care ii tine pe toti, minunea lui Dumnezeu, animalul perfectiunii. Emotionanta si atitudinea „oamenilor legii”, la randul lor si ei oameni.

 58. geofreeland

  https://www.poezie.ro/index.php/poetry/117441/Doi_berbeci
  Unul sta cu ochii-n soare, altul sade la racoare.

 59. geofreeland

  Donatii. Bravo. Nea Gigi, cum ii spun prietenii, adica Becali, le-a dat clasa de umanism si compasiune tuturor, iubire de semeni in nevoie.
  https://www.stiripesurse.ro/enel-doneaza-inca-100000-euro-electrica-240000-de-eurococa-cola-200000-de-euroiar-db-global-technology-88000-euro_1445971.html
  Bancile cand o vor face? Nu cred, Citu e vandut lor, iar amanarea ratelor, cu dobanda la dobanda e o mare vrajeala,tot pe spinarea amarastenilor.

 60. geofreeland

  Marita citit!
  https://www.stiripesurse.ro/medicul-care-a-tratat-cei-mai-multi-pacienti-cu-covid-19-avertizeaza-asupra-pericolului-altfel-epidemia-ne-va-rapune-13-masuri-pe-care-trebuie-sa-le-luam_1445816.html
  Spalatul si pe fata, clanta de la intrare invelita si tratata cu clor, evitarea oricarui contact, distanta la 2 m, atentie la manusi.
  Eu mai sugerez si presul de la intrare imbibat in clor. Nenorocita asta de proteina invelita in grasime, coronavirusul, se lipeste de orice.

 61. Gabitu

  Fără impozitul progresiv probabil colapsul coloniei e o chestiune de ore ?

 62. Iosif

  In afara subiectului: unde a disparut L38/2020 ?

 63. Nicolae

  Unde a dispărut L.38?Unde să dispară,acolo unde-i este locul,la „coșul de gunoi”,unde altundeva?! Am citat un clasic în viață.SNAOPSN,la muncă,suntem în situație de urgență,nu ți-e clar? Dup’aia rămâne tot așa cum am stabilit! „Dup’aia puișor,dup’aia”!

 64. Titi

  „Marcel Ciolacu a anunțat, vineri seara, la Realitatea PLUS, că PSD pregătește tăierea pensiilor speciale până la un cuantum decent! Ciolacu a precizat că legea nu va putea fi atacată la CCR.

  ”În cel mai scurt timp o să venim cu impozitarea pensiilor speciale. Nu o să poată să fie atacată la CCR, modificăm Codul Fiscal. Nu este posibil să ai pensia mai mare decât salariul.”, a declarat Marcel Ciolacu.”(stiri pe surse)

 65. neacsu marin

  Se poarta un nou subiect ” de scandal” pe canalele tv. Nu demisia plina de „demnitate” a domnului Costache, care isi pune „expertiza” in slujba ” echipei” ministerului daca e nevoie. Nu, nu la asta ma refer desi ar fi multe de spus pe seama domnului Costache. Dar nu merita. Ma voi referi foarte pe scurt la refuzul unor medici, sau mai bine spus … decizia unor medici de la unele spitale de a nu mai primi pacienti din judetele limitrofe. Nu e vorba de un singur spital ci de mai multe. Au luat foc unele televiziuni, unii moderatori( in special cei lipiti de „echipa guvernamentala”, ca cum adica sa refuze sa acorde ajutor, ce facem cu juramantul lui Hipocrate, ce facem cu „conducerea unitara” a ministerului sanatatii, ce ne facem cu intrajutorarea, spiritul fratesco-ortodox, nu suntem o tara de romani, frati ? Trecand peste particularitatile motivelor invocate sau reale, nu vad de ce se face atata scandal. Noi ca tara, nu am luat decizia de a interzice exporturile de medicamente catre tarile vecine si prietene, fratesti in ” Europa noastra unita” ? Dar nu e asta spirirul liberal, prin care fiecare contribuie la bunastarea colectiva prin bunastrea personala? Intrajutorarea tovaraseasca nu este un concept comunist? Cand guvernul a decis sa pastreze medicamentele doar pentru cetatenii romani a fost ok ? Atunci de ce nu e ok cand un spital, un judet decide sa isi pastreze paturile pentru cei din judet? Intreb si eu, nu dau cu parul.

 66. geofreeland

  Asta e inceputul! Guwernerantii sunt intr-o mare dilema. Au luat puterea asa de sanchi,pohta ce-am pohtit si acum dau din colt in colt. Deocamdata. Toti ne nastem in curul gol dar nu credeam ca mamelucii astia sunt in aceeasi situatie. Cine a bagat bete-n roate Romaniei de cinci ani? Cine a adus muia ca atitudine politica? Cine i-a dezbinat pe romani? Unde sunteti latraii liiceni? Unde esti CTP-ule negru in cerul gurii? In situatia asta nu mai exista nimic, nici veleitati politice, nici ideologii, nici interesele altora, nimic, nimic…Decat salvarea vietii oamenilor pe care i-ati jefuit toti si ati facut averi. Viata e singurul comandament al ratiunii umane astazi. Doctorii sunt obligati acum de voi politicienilor sa ia deciziile de viata si de moarte, de salvare sau abandon,impotriva juramantului si constiintei lor. Nu ati facut nimic pentru sanatatea oamenilor in tara asta de 30 de ani. Numai afaceri pe spinarea celor ce si-au facut disciplinat datoria, muncind ca sa traiasca.

 67. geofreeland

  Ai peste 65 de ani. Conform ordonantei iesi din casa intre 11-13. Ai o masina, toti avem nevoie. Nu poti cara sacosa de cumparaturi, mai ales azi, de la vreun kilometru unde este magazinul. Masina trebuie verificata ITP, deoarece expira peste doua saptamani. RAR nu admite prelungirea valabilitatii. Pentru ei nu e stare de urgenta. Cand sa te duci sa faci ITP? Intre 11-13? Pai…ITP nefacut pana la 24.00 a zilei de valabilitate a doua zi devii pericol public, nu? Ordonanta mai zice sa evitam transportul public din cauza aglomerarii sau a contactului direct in spatii inchise si sa cautam mijloace alternative, deci masina personala. Dar RAR-ul zice ca nu, ITP nu poti face, ca nu ai timp sa te duci si sa te-ntorci, oricum o dai, nu e bine. Dar eu intreb, cine a stabilit ca faci ITP, asa, la un an, la doi? Pe ce baza? De ce nu la 6 luni sau doi ani jumate? Nu, nene, dura lex, sed lex, la 24.00 expira ITP. La 00.01 esti pericol public. Treziti-va, cretinilor, acum lumea are nevoie de masina, fiecare si-o stie pe a lui, ca doar nu e bou sa mearga fara frane! Doar in mintea voastra de spagari!

 68. geofreeland

  Bancile estimeaza ca Romania va ajunge la un deficit de 7-9% din PIB. Oare numai atat? Economia nu minte. Ea e aia care e. Oamenii nu mai lucreaza, nu mai au venituri, preturile la alimente cresc. Singura sansa e agricultura. Ma intrebam prin ianuarie de ce campurile nu mai sunt ca acum trei ani cand vedeai numai rapita. Acum campurile sunt verzi de grau. „?” Nu prea mai gasesti faina prin magazine azi. Agricultorii au insamantat in toamna graul. De ce atata grau? Graul era cel mai ieftin la vanzare. Ori s-a indicat prin toamna ceva?

 69. neacsu marin

  @Geofreeland,
  Nu stiu daca ai observat ceva: TOTE „MASURILE” LUATE DE GUVERNANTI SUNT IMPOTRIVA INTERESELOR CETATENILOR. Restrictii, impuneri, taieri, materialele sunt promise dar aduse in timp cand totul este pierdut, se duc masti in spitale cand medicii sunt deja contaminati, se aduc vaccinuri, se promit apoi se iau inapoisi se dau pe spagi. Pot pune pariu ca Polisano va fi privilegiat, va primi de toate desi nu lupta impotriva virusului. Au inceput sa se inmulteasca cazurile de infestati si la noi. Ce spun acuma guvernantii? Spun ca sa nu ne ingrijoram, cresterea numarului se datoreste cresterii… numarului de testati. Ei ce spui? Cand eu spuneam ca la noi nunarul scazut de cazuri este de fapt o urmare a lispei vaccinurilor si testarile, ei spuneau ca de fapt se datoreste masurilor „preventive” luate de ei. Politica strutului. Acuma cand a inceput sa creasca numarul de cazuri, dau vina pe teste.

 70. geofreeland

  Astia nu vor sa faca experienta coreenilor. Voit o fac! Orban e mai destept ca Streinu Cercel.

 71. geofreeland

  Ungurii au pus comandanti militari in spitale. Nu se implica in actul medical dar controleaza toata logistica de aprovizionare, ordinea interioara si masurile de preventie si protectie etc. Situatia medicilor eroi din spitale e nu numai periculoasa. Ei muncesc acolo si legea prevede protectia muncii lor sa aiba tot ce le trebuie.

 72. geofreeland

  Multumim, Coreea de Sud!
  „Alte 100.000 de combinezoane de protecție din Coreea de Sud au ajuns sâmbătă dimineața în România, cu o aeronavă C-17 Globemaster III.”

 73. geofreeland

  „Faptul că prim-ministrul Ludovic Orban nu a purtat mască sanitară în ședința de guvern este o greșeală de comunicare, este de părere Cristian Tudor Popescu.” ‘Ce să înțeleagă cetățenii? Că Orban și Vela sunt niște eroi sau sunt niște iresponsabili?’ Conform stiripesurse.ro
  Nea, Popescule, trebuie sa aleg? Doar stii, se si vede.

 74. Titi

  „Ce as face eu? As transforma Centrul Multifunctional sau corpurile acoperite de la stadion in spitale de campanie.

  Germania a scos bolnavii de Covid din spitale, fiindca riscul sa se imbolnaveasca si altii de Coronavirus, desi au fost internati pentru alte probleme, este foarte mare. Italia a facut invers: i-a inghesuit pe toti in spitale! Si se vede rezultatul! Coronavirus peste alte boli: moarte sigura! Uitati-va ce se intampla si la Gerota sau la Suceava. Din cauza circuitelor din spitale, un singur bolnav de Covid 19 a contaminat si personalul medical si ceilalti pacienti”, a scris Olguţa Vasilescu pe Facebook.

  Unde trebuie să meargă banii din donaţii

  „Ma suna foarte multi prieteni care vor sa faca donatii. Parerea mea este ca toti banii care vin din sponsorizari trebuie sa mearga, cu prioritate, in aparate de ventilatie si costume de protectie a medicilor. Sunt cele mai importante acum, iar daca vor sa ajute spre asta trebuie indreptata atentia celor care gestioneaza pandemia. Guvernul se lauda cu achizitia a 100 de aparate de ventilatie, pentru toata tara, cand se preconizeaza ca vor fi in jur de o mie de noi imbolnaviti pe zi. Adica e o picatura intr-un ocean.

  Guvernul nu a facut pana acum nimic ca sa protejeze personalul medical, sa testeze masiv populatia si sa achizitioneze ceea ce e mai important decat orice acum: aparatele de ventilatie. Ca o concluzie: pregatiti Centrul Multifunctional si stadionul, duceti cat mai departe de restul spitalelor bolnavii de Covid fiindca riscati sa ii contaminati si pe cei care sunt deja bolnavi de inima, rinichi, plamani si care vor deveni victime sigure, folositi toti banii disponibili pentru aparate de ventilatie si costume de protectie. Restul sunt povesti! Hai, sa invatam, macar in ultimul ceas, ceva din experienta altor tari!”, transmite Olguţa Vasilescu”(dcnews)

 75. geofreeland

  Vreau nu vreau are dreptate Olguta.

 76. geofreeland

  Ungurii au pus comandanti militari in spitale.

 77. geofreeland

  Exceptional si mobilizator. Electoral. A iesi, ma, a iesit!
  „După această criză vom face o evaluare la sânge a întregului sistem spitalicesc din Romînia”, a anunțat președintele, care apoi a vorbit despre măsurile luate de autorități și a dat din nou sfaturi.

  „Oricât de bine ar fi pregătite autoritățile, o parte semnificativă îi revine fiecărui român. Este foarte important să evitați contactul cu alți oameni, să vă atingeți, să vă îmbrățișați. Evitați cu orice preț să vă întâlniți în locuri închise cu alți oameni. Oricât de paradoxal ar suna, cel mai important e să ne spălăm pe mâini, să evităm să ne atingem fizic cu alte persoane”, a declarat președintele.”

  Deci s-a spalat si el pe maini.

 78. geofreeland

  Normal ca mesajul trebuie sa fie mobilizator. „Autoritatile” adica si el si „guwernerul meu” sunt pregatite. Nu stiu cum or fi, dar medicii dn toata tara urla de disperare, se imbolnavesc pe capete pentru lipsa protectiei. Soldatii din linia 1 fara scuturi. Poate acum in ceasul al 13-lea s-or trezi.

 79. geofreeland

  Cred ca noi, cetatenii, trebuie sa-i incurajam pe medici, oriunde, oricum. In balcoane, in media tv, radio, cu pancarte pe piept, cu aplauze, cu vuvuzele, orice…Au nevoie de sprijin moral, au nevoie de asta, intr-o tara de mascati sa speriem moartea!

 80. geofreeland

  Ciumatii astia galbeni ca icterul de-abia acum si-au dat seama ca votantii sunt in spitale. Cine sa mai vina la alegeri? Pana si gainile au gripa, porcii pesta, darmite fraierii. Trebuie amanate. Sa ne consultam, sa ne, nu stiu, trancanim cu partidele. Care partide Sica? Cu PSD-ul nu, ca e muist, cu altii poate. Da’ io zic ca las-o moale si amana-le cu un an, ca nu crapa Al din Deal! Fa-te ca n-auzi, zici ca ai avut masca pe urechi. Tara nu are acum nevoie de alegeri. E drept ca si mortii nu va vor vota, dar asta e, duceti-va crucea, nu va impiedicati taman acum. Hai, fruntea sus, viitorul e inca departe. De voi!

 81. geofreeland

  „Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, sâmbătă, ca autorităţile vor face „o evaluare la sânge” a sistemului sanitar românesc.”

  Frumos. Avem exemplu de analiza cu Romania Educata=analfabeti functionali, cu Romania Normala=nimic. Bun, analiza asta la sange suna chiar medical. Sistemul de pana acum, stimate Sef era asa: te imbolnaveai, te internai, te faceau bine doctorii, tu, sau apropiatii tai, intrebau „Cat dam?” Te lamureai, atata e, dadeai, multumeai ca ai scapat. Sau la privati, aceeasi doctori, stiai dinainte cat dadeai, dadeai, scapai, multumeai. Bineinteles dadeai mai mult, ca de. Asta e sistemul domnule presedinte. O tara intreaga va confirma. Nenorocirea e ca multi nu aveau ce da, si nu se duceau si mureau de „moarte naturala” si doar la urgente, din „mila” hipocratica doctorii te salvau. Asta era sistemul. Deci de aici trebuie plecat cu analiza asta, la sange. Am o nelamurire, sange rosu sau albastru?

 82. geofreeland

  Vazand prea multe filme de actiune cu forte speciale, dupa indeplinirea misiunii, fortele erau „extrase” din zona de actiune. Cu elicoptere, cu submarine, in orice fel. Gandindu-ma la numirea pe pile sibiene a lui Costache, respect pentru profesie, ca ministru a fost un dezastru si ca sa nu fie blamat in onoarea profesionala, „a fost extras” la timp. Probabil ca mentinerea lui nu era benefica pilei. El, saracu’ si-a dat o demisie sarind din corabie, cu multumiri de prim ministru. Ca in fileme.

 83. geofreeland

  Precum vaz, arestul asta la domitil, ne taie pana si gandul. Psihologic inteleg, fizic inteleg lipsa de miscare, da’ neuronii? Ei, neuronii, cum e? E bine? Cred ca da, dorm. Erau unii p-acilea care toooot ii trageau cu niscaiva chestii socoteli pe la pensii. La ce va mai trebuie? Urzicuta, stevioara, hai, gradina, vine foamea, chestia asta va dura, cum zic specialistii, fo doi ani, ne vom imbratisa cu suturi in cur de-acum, prin gard. Barem ziceti ceva mai acatarii, sa stie lumea ca esteti, nu? Ce ti-e si cu izolarea asta nenorocita, masori camerele si compari cu cadastrul. Ca Moise, barem ala masura desertul. Noi numaram cate boabe de orez are un kil. Stiti cate?

 84. neacsu marin

  MApN ar trebui sa isi limiteze activitatile la transportl de materiale si eventual pregatirea si paza spitalelor militare sau locurilor de carantinare, dar IN ZONE IZOLATE, PERIMETRE BINE DELIMITATE , CU SISTEME DE MONITORIZARE VIDEO PE TIMP DE ZI SI DE NOAPTE, EVENTUAL SUPRAVEGHEREA SUPRAVEGHEREA GRANITELOR SI A LOCURILOR CUNOSCUTE DE MULT CA ZONE DE TRAFIC ZONAL. IAR AEROPORTUL KOGALNICEANU NU TREBUIE SA MAI FIE FOLOSIT PENTRU INRODUCEREA VIRUSLUI IN TARA SI IMPRASTIEREA IN GARNIZOANE. Acceptand transportul celor adusi din zonele rosii din Europa, MApN se face partas la zadarnicirea luptei impotriva virusului. Orice copil stie asta.

 85. neacsum

  @GEOFREELAND,
  ASTAZI MIRU AR FI IMPLINIT 74 DE ANI.DUMNEZEU SA IL TINA LANGA EL, CA MARE NEVOIE ARE DE SPIRITUL LUI. Daca ar fi fost aici langa noi, ar fi suferit cat toti la un loc dar ne-ar fi binecuvantat cu inegalalbilele vorbe de duh.
  IMI LIPSESTI MIR !

 86. geofreeland

  Gluma, haz de necaz.Tipic la greu. Un nenorocit de ghemotoc in grasime, cu mesaj ARN, a dat, nu stiu daca voit, un ghiont istoriei cum spunea Lenin, sau Bill Gates sau OMS sau Hawkins. Asta e azi, lumea e in relach, dupa cortina fiind chiar ce nu am trait. Stiti ce, nu? A fi redusi la o igiena elementara, spalatul pe maini si alte chestii normale, mi se pare o lectie a bunului simt pana la a crede ca e o pedeapsa. A cui, nu stiu, poate Al de Sus stie. Ne-am intors la origini. In orice, pot spune. La gandirea socratica, ma indoiesc de orice, pana si de ce ma imbratisez cu cineva. E ciudat, de ce acum, cu noi, noi toti. E o tema de rumegat. Unii vor spune, au mai fost d-astea! Da, au fost si nu s-a schimbat nimic. Si? Am amplificat greselile in prostitutia mentala a materialului, ambitiilor, puterii, negarii cutumelor sociale omenesti cazand in anteriorul animalic, senzorial si orb. Deci? Deci ce? Taci, judeca, redefineste-te ca individ, ca social, ca existenta. E chestie intima, personala, a lumii tale pe care o traiesti traind-o. Acum poate vedem valorile, cu pretul vietii, desi uni spun ca soarele rasare ca ei canta ca si cocosii.E momentul adevarului nostru, al truditorilor si viselor implinite, in demnitate si bucurie. Viata e scurta fata de ceea ce vrem, dar nu putem singuri, ci cu totii.

 87. geofreeland

  Miru? Celestul nostru drag coleg de catanie? E aici, e cu noi, il stim si-i traim ceea ce a vrut, a stiut, ne-a spus si ne-a bucurat. Si acum imi suna trompeta aceea funebra de drum bun. Nu, Miru va muri cu noi, e aici, e dincolo, e oriunde, ne iubeste. Si noi, ce-l stim, il iubim la fel. Poate ca ne aude, poate ca ne simte vibratia pentru tara, pentru liniste, pentru primavara care l-a dus in locuri si mai primavaratice. Mirule, stai linistit, nu ne-am schimbat, te citam cu fiecare respiratie. Dragul meu camarad!

 88. geofreeland

  Ungurii au pus comandanti militari in spitale. Noi de ce nu?

 89. geofreeland

  Spitalele, in situatia asta de criza trebuie militarizate. Altii au facut-o.

 90. geofreeland

  Mi se pare mie sau Ciuca a luat proportii fizice alarmante. I-o prii!

 91. geofreeland

  Am apreciat enorm ce face armata, izolete, spitale de campanie, camere de decontaminare. Superb, dovada profesionalismului militar. Se vede ca un ministru, general, stie ce e armata. Daca la Revolutie, unii strigau, poate de frica sau mobilizator ca „Armata e cu noi!” ma intreb, la acelasi slogan, cine spune acelasi lucru azi? Bineinteles, penelistii sau medicii, ca altii nu vad o face. Cetatenii ce zic? Ei tac, armata e in sufletul lor.

 92. geofreeland

  Mie imi place de domnul acesa, Tanase Stamule. O spune p-a dreapta. Romania nu a fost pregatita deloc in fata acestei pandemii. De fapt ceea ce stiam toti si unii, mai sus pusi, zic ca autoritatile au fost, sunt si vor fi pregatite. Sa nu moara votantii. Uite-aici ce zice acest domn. Dar io intreb, de ce nu le aveam? Cine, acest CINE, beleaua, ne-a impus sa nu producem? Va spun eu, toata clasa politica de ieri si de azi care au vandut, distrus si nu au pus nimic in loc. O clasa politica tradatoare.
  https://www.stiripesurse.ro/consilierul-economic-al-premierului-orban-explica-achizitiile-masive-de-materiale-medicale-din-ultimele-zile-ce-le-raspunde-contestatarilor_1446426.html

 93. geofreeland

  „Medicii suceveni aflați în izolare vor primi asistență psihologică”
  Normal, e tipic oricarui soldat sacrificat pur si simplu din ignoranta si tradarea unor politicieni. Un nume ar fi Flutur. Nu de la a Flutura drapelul tarii ci de la mi se falfaie, pardon Flutura, ca doar era spital judetean, nu?

 94. geofreeland

  A propos de Flutur, ca exemplu. Si el e doctor, din ce auzii. Nu medic, dar doctor. Treaba lui. Pe vremuri am lucrat si cu directii silvice judetene. Am auzit cum se dau spagi la licitatiile de drumuri forestiere, la exploatari de parchete, taieri de brazi, leme de foc, plus alte exploatari la negru. Ati vazut padurar sarac? Eu, nu. Barem aia din directii, peschesuri la greu de la padurari si brigadieri. Caprioare,mistreti, partide de vanatoare, lemne de lemne, ce mai chestii grele. Pai cand ai aurul verde al tarii cum sa nu te imbogatesti? Ma intreb, iar ma intreb acum cand toata politia, jandarmeria e ocupata cu controlul fraierilor ca noi, se mai practica defrisarile ilegale si afacerile cu lemne? Sau acum e momentul de furat la greu? Io nu auzii ca astia cu taiatul, tocatul, transportul si prelucratul lemnului sa fi oprit activitatea. Cine s-o ocupa de asta? Pai, nu mai are cine, ca acum e covidul la putere. Nici nu putem sa verificam, vedem sau stim, ca stam in casa, ar unii, cu ausweis lucreaza, nu?

 95. neacsu marin

  @Geofreeland,
  Ceea ce spune acest individ nu e o noutate, noi am spus aici de ani de zile. Faptul ca o spune nu este un act de bravura. Numai ca el o spune nu ca sa stie lumea ci ca sa dea vina pe ceilalti dinaintea lor, caci EI, CEI CARE SUNT ACUM LA CONDUCERE NU AU FACUT SI NU FAC NIMIC REAL IN NICI UN SENS, IN AFARA DE A DA VINA PE ALTII SI DE A FACE APEL LA POPULATIE. E si el un gargaragiu de pardid care a desoperit apa calda.

 96. geofreeland

  Idiotii! Pentru ei nu conteaza starea de urgenta. Ei isi vad de ale lor, auzi, le pasa de cetateni! Le da un sac de cartofi cu pliant cu numele lui, EL, marele Primar al sufletelor chinuite, va umplu burta cu cartofii pe care nu ii vrea marile supermarketuri si care se strica la producatorii locali.” Ba, cand erati la greu, v-am dat cartofi, nu?” le va zice primarul. „Alegeti-ma pe mine!” Asa e un primar? Pai cam asa e. „De unde e asta, ma?” „De la PNL, mamaie”. „Manca-i-ar mama, uite ca nu mai poci sa pui si io in curte, astia imi dadura, si cu poza lui sa-l pui langa icoana. Da nu-mi duci si mie sacu’ asta-n casa? Ca io nu mai poci, maica!”

  https://www.stiripesurse.ro/un-primar-pnl-isi-face-campanie-folosindu-se-de-coronavirus-da-un-sac-de-cartofi-si-un-pliant-cu-numele-lui_1446447.html

  E normal, pai ce, asa pe degeaba?

 97. geofreeland

  Sigur ca ironia transpare greu printre randuri. Poti sa lauzi pe cineva chiar daca nu merita. Dar da bine. Si, culmea e, el crede! Asta e. Imi cer scuze camarazilor mei ca le-am impuiat capul. Sunt in sevraj de atata autoizolare de peste o luna. Ce sa fac, o iau razna. Barem sa nu fiu singur, ca acum. Barem, un ba, mai taci! N-ai sa vezi!Dar mi-ar da sentimentul ca nu sunt singur. Parca plutesc intr-o lume pe care mi-as fi dorit-o cand m-a zguduit cutremurul din 77, la Midia, de simteam ca numai zborul ma salveaza aidoma pescarusilor tipand. Alergatorul de cursa lunga era un film, ca si Cati Szabo la 5000 m. Doamne, cat traiam pentru fata asta minunata, suflul ei de final trecea prin mine, inima imi batea aiurea s-o tina pe a ei. Si castiga, ma colesea bucria acestei fiinte, de-o inima cu a tarii. Si urletul gatuit al lui Topescu, care iti tremura ultima fibra de muschi. Ce vremuri! Emotia traita face cat doua clipe intr-una, iti ia din viata, dar merita!

 98. Titi

  „Imnul României va răsuna de pe toate mașinile de Poliție din țară, sâmbătă, de la ora 17.00, în semn de mulțumire pentru cei care respectă carantina, anunță Sindicatul Polițiștilor Europol.

  Sindicatul Polițiștilor Europol anunță, pe Facebook, faptul că sâmbătă, de la ora 17.00, pe toate autospecialele din țară va fi difuzat imnul „Deșteaptă-te române”.”(jurnalul national).

 99. geofreeland

  OOO! Super initiativa! Gandesc si altii ca mine, bravo! Si eu, am sa cobor la masina si am sa dau la maxim playerul cu CD-ul cu imnul iubitei mele patrii!

 100. geofreeland

  Nu numai atat, in fiecare zi,la ora 17, sa se intample asta. Poate se aude si in Deal!

 101. geofreeland

  Da, Taricene, nu te plac dar te respect. Ai dreptate cu Carul Mare si Polara!

 102. Nicolae

  Trebuie să trecem noi și de această năpastă! Poporul nostru a trecut prin multe,de la năvălirea romanilor în 106,până mai ieri,dar întrebarea este: poporul,îi mai suportă pe băieții de băieți? Aceste termite care a infestat tot și care sapă,sapă și iar sapă,se vor sătura vreodată?N-am găsit altă rimă!
  Da,de acord,imnul să răsune în fiecare zi la orele 17,00.
  Răzgândiceanu,pt.mine este o .u.v.ă politică,un zero/!indiferent ce ar spune!De ce?Știți și voi destul de bine.
  Prietenului,camaradului d-voastră,d.le Neacșu,d.le Geo,Miru,o amintire veșnică să-i purtăm! S-au dus spre cele veșnice mulți oameni de valoare în acești ani.Dumnezeu să-i aibă în pază,pe ei și pe toți eroii acestui popor!

 103. geofreeland

  E sambata. Linistea bantuie printre blocuri. Copiii nu mai alearga, spre multumirea parintilor si ei iesiti la o discutie. E liniste, nici zumzet de masini nu se mai aude. E o liniste blagiana. Inca mai retin versurile lui magice „E-atata liniste in jur, de-mi pare ca aud, lovindu-se de geam, razele de luna” Nu demult, gratare, tonuri ridicate de-o tarie, muzica in masini cu usile deschise. Voie bune, decenta si atmosfera molipsitoare. Deja sunt amintiri. Pana le vom uita. Cate un caine latra, stie el de ce. Poate de singuratate. E o liniste anormala, care doare. Nici vantul nu mai bate. Magnolia a inflorit in toata splendoarea ei. E liniste, se lasa seara si lumea nu e. Lumea a fugit de lume. Traim intr-o lume fara de oameni sau oameni ascunzandu-se de lume. E o tristete morbida peste tot si parca nici iarba nu mai are acel luciu sclipitor. Totul e tern, ca intr-o lume a pedepsei.

 104. geofreeland

  O mare mojicie!
  https://www.stiripesurse.ro/critici-dure-pentru-florin-citu-dupa-oug-ul-cu-amanarea-ratelor-ru-ine-domnule-citu-pentru-aceasta-masura-ilegitima-veti-plati-cu-varf-si-indesat_1446351.html
  Citule, demisia sau demiterea, tata! Ce e asa de greu? Unul deja a fost extras de bun ce era. Pe tine cine te tine in brate? Parlamentul te-a refuzat de trei ori. Ce zici, mestere, de-l tii popelca?

 105. neacsu marin

  @Nicolae,
  Daca ar fi numaionapasta, dar sunt doua, una mai groaznica decat cealalta. Una a virusul, cufetele sale nevazute si necunoscute, a doua este guvernarea asta idioata cu incompetenti care isi blesteama zileleca au apucat sa guverneze pe perioada asta, dar si bucuroasa ca poate sa fure si sa dea vina pe … virus, convinsi ca nu va indrazni nimeni sa caaute printre multimea de ordonante si coronavirusi unde s-au dus banii: masti, manusi, spirt, toate la suprapret, mana cereasca pentru parandaraturi si afaceri de partid. Oamenii? Tot erau prea multi….

 106. geofreeland

  POVESTI PANDEMICE 7.
  https://www.bugetul.ro/revolta-in-hotelurile-din-constanta-un-de-mii-de-romani-sunt-in-carantina-oamenii-au-iesit-din-camere/

  Statul plateste 230 lei cazare si 70 mancare pe zi pentru fiecare carantinat. Cine or fi patronii?

 107. geofreeland

  Atentie romani! Acum se va dovedi cine este Al din Seal! Streinu Cercel solicita CSAT pentru a se evita haisul si cea-ul lui Sica. Azi doctorii decid, nu terchea berchea!
  https://www.stiripesurse.ro/streinu-cercel-solicita-convocarea-csat-e-momentul-ca-presedintele-romaniei-sa-se-implice-in-mod-direct-nu-mai-avem-timp_1446517.html
  Bineinteles, ca Al din Deal nu va convoca CSAT. Astfel va veti lamuri definitiv unde duce prostia! Azi nu mai exista politica! Azi exista lupta pentru viata, singura politica!

 108. Ifrim

  Culmea politicii:PNLul să dea bani PSDului prin hotel Flora unde sunt cazați diasporezii italieni care este al fostului primar Mazăre actualmente în carantina de 9 ani cu bila de picior!

 109. Gabitu

  Mai are cineva voie să moară dacă nu are coronavirus? Văd că toată lumea moare acum doar de coronavirus . De gripă sau alte boli nu mai moare nimeni.

 110. geofreeland

  @Gabitu Se vede din avion,nu? Toti dializatii mor de corona. Pai l-au luat din spital, ca doar nu se vor fi plimbat aiurea prin magazine stiindu-se ci o astfel de probleme.

 111. Ifrim

  @Geo.Mare inginerie,parcă nu poți să halești cartofii și să votezi cu cine vrei!Mustrări de conștiința?Ei aș,cu burta plină nu se ezistă. @Titi.Nu este ceva ieșit din comun,după fiecare conflict militar a existat sintagma îmbogățiți de război!

 112. geofreeland

  @ Ifrim Daca asa stau lucrurile mismasul e clar.

 113. geofreeland

  Bravo! Merge acum in criza!
  https://www.antena3.ro/coronavirus/ventilator-pulmonar-mures-coronavirus-564673.html
  Inginereste, mare chestie nu e, un mecanism tip-biela manivela, grefat pe placi dintate si-un burduf. Restul sunt chichite. Dar utilitatea lui e enorma azi. Bravo!

 114. geofreeland

  Nu sunt specialist, habar n-am, ideea de mai sus e buna pentru ventilatia mecanica atunci cand inca plamanul mai functioneaza, e un adjuvant. Cand schimbul de oxigen la nivel alveolar e compromis, adica in sange nu mai exista oxigen, atunci complexitatea oxigenarii sangelui e problema si asta trebuie realizata mult mai complex. Totul se intampla paralel cu supresia medicamentoasa a raspunsului organismului la atacul viral, temperandu-l, castigand timp de realizare a anticorpilor proprii de lupta si a impiedica dezlipirea celulor pulmonare de suport. E o problema de intimitate biologica cunoscuta de specialisti. Nu stiu, invatam acum despre lucruri pe care nici nu le banuiam. Nimeni si niciodata nu va sti totul despre minunea lui Dumnezeu, sistemul cibernetic intim al functionalitatii corpului uman. Restul e empirism simptomatologic, biochimie si raspuns propriu. Altceva dispune boala, mediul (radiatii, otravuri de poluare, unde electromagnetice, fluxuri telurice, solare, galactice etc), stress psihic, carente genetice, program ADN. De-abia acum s-a descoperit ca mezenterul e organ, de exemplu, sau ca apendicele are functionalitati.

 115. geofreeland

  In popor se spune despre actiunile unui om ca a facut ceva ca „asa l-a taiat capul”. Faptele, sigur au relevanta despre cel care le faptuieste. Sunt bune, sunt aiurea, sunt impotriva logicii sau chiar a cutumelor sociale. Dar cand faptele demonstreaza ca nu cel care le face le-a gandit, te intrebi, omul acela e un robot, e un fanatic sau executa un plan dinainte stabilit, nu de el atunci, ci de unul mai amplu, cu etape, adica pas cu pas. Cineva a scris chiar o carte cu titlul asta, Pas cu pas. Chinezii s-au repezit si au editat-o, basca au cumparat-o, nu stiu pentru ce. Chestia asta presupune rabdare, adica timp, si desfasurarea faptelor au o logica a planului. Cu corectii, chiar daca sar din obisnuitul demers. Cei supusi ca martori sau traitori subiecti ai participarii impuse de plan pot devia refuzand sau sabotand. Astea sunt exceptii supuse ulterior reeducarii in spiritul planului. Reeducarea insemnand fie o perioada de reflectie, fie o integrare negociata, fie eliminare efectiva, in scopul atingerii scopului din plan. Culmea e, ca nici participantii inimosi la plan, nici galeria de sustinere, nici neutrii, nu stiu scopul acestui plan. Se mira sau aplauda fara sa stie de ce. Le place zgomotul palmelor.

 116. geofreeland

  Nu ma pricep la constitutional, dar ma intreb, cine legifereaza in tara asta in situatii de urgenta? Parlamentul sau Guvernul? Pai Citu, legat de situatia de urgenta, epidemia, ce treaba are cu ratele? Urgenta e epidemia, ca d-aia e ordonanta militara data de civili! Dracul a mai pomenit! Ori Parlamentul ori guvernul, de ce se calca pe bombeu? Guvernul trebuie sa gestioneze criza care e pur medicala si tot ce tine de ea, profilactic, logistic, ordine publica. Atat. Aia cu amanarea ratelor, cu subventii, aia cu orice altceva, o face Parlamentul, nu? Ca el da legi, nu guvernul.Legi, nu ordonante cu caracter temporar in situatii de criza. Cum ar fi de exemplu, arestul la domiciliu, exact ca in juridic, si plimbare de 2 ore pentru discriminata si vinovata varsta peste 65 de ani. Accept, o incadrez la necesitatea medicala ca nu sunt dus cu dibla, asta o spun epidemiologii, medicii, nu aia catarati politic, asta e justificarea. E o acceptiune impusa si agreata. Dar cu ratele, cu somajul tehnic, cu exceptiile la lege, o face Parlamentul. Cine m-ar lamuri juridic?

 117. geofreeland

  Fabulos.Ia uite ce zice baiatul asta.
  https://www.stiripesurse.ro/bogdan-bratianu-candidatul-alde-la-primaria-sectorului-3-romania-arata-ca-un-betiv-dat-afara-din-casa-de-nevasta-pentru-ca-miroase-a-saracie-si-a-prost_1446542.html
  Hai, argumente ca nu e asa. #rezistii, ei ce zice, mai au lanterne sau si acum se tavalesc pe jos?

 118. neacsu marin

  Incerc sa gasesc raspuns la o intrebare: DACA TOTI CEI CARE SE INTORC DIN „TARILE CALDE” SUNT CANTONATI SI PAZITI NOI CEILALTI DE CE TREBUIE SA STAM ACASA? Si mai e o intrebare: DE CE CEI CARE PLEACA DIN CARANTINA MAI PRIMESC DOUA SAPTAMANI DE VACANTA PE BANII STATULUI, IAR EU DACA SUNT PRINS AFARA NEREGULAMENTAR PLATESC AMENDA? Ca sa aiba din ce sa ii cazeze pe cei care vin cu virusul si din a caror vina sunt bagat eu la arest ?

 119. geofreeland

  1. Pentru ca acei veniti din tarile calde au mintit ca nu vin din tarile calde si au imprastiat beleaua peste tot
  2. Pentru ca in vama au intrat de-a valma si nu a existat un control strict
  3. Pentru ca cineva are interes sa intretina isteria pandemica lent, gradual si cat mai mult
  4. Pentru ca in stare de urgenta se pot deturna bani de la buget fara opreliste
  5. Pentru a abate atentia de la introducerea 5 G care ne prajeste tot
  6. Pentru a pune saua pe popor si a-l reduce la tacere
  7. Pentru a pune in aplicare „obiectiile” lui Lagarde
  8. Pentru a localiza, urmari si controla oamenii
  9. Pentru a deveni dependenti-supusi fata de cei care au puterea
  10.Pentru a provoca o criza alimentara si sa trecem la hrana artificiala
  11.Pentru a ne intoxica cu o media manipulata inducand teama, isteria si bolile psihice
  12.Pentru a ne rupe de natura mama
  13.Pentru a distruge relatiile sociale bazate pe empatia directa
  14.Pentru a ne instraina de sentimentul solidaritatii

  Sigur astea nu sunt raspunsuri ci temeri.
  De fapt, in situatia de urgenta, intrebarile inerente nu au raspuns. Singurul raspuns este cel al lui Firicel „Chiar si-asa!”

 120. Titi

  @Geo,o avea legatura cu ce spunea Maior acum 5 ani ?:
  „Eu sper că nu se opune SRI-ului Curtea Constituţională, ci ea a considerat că există anumite elemente de neconstituţionalitate în această lege. Din păcate, legea a fost respinsă în totalitate, ceea ce a creat un vid legislativ unic în istoria de 25 de ani a României post-decembrie şi acum operăm pur şi simplu cu celelalte mijloace pe care le avem la dispoziţie”, a susţinut Maior.”(,Evenimentul zilei)

 121. geofreeland

  @Titi Omul asta are dreptate. Traim vremuri de absoluta restriste. Revazand secventele finale ale filmului mi-au revenit in memorie socul cand, elev, am vizionat filmul. Acolo am inteles ca materialul nu poate invinge omul niciodata, spiritul lui.
  In ideea a ce a fost ieri, cu oameni nu zic fericiti, dar cu dreptul ca macar sa-si fie, mi-am surprins ochii umezi privind asta:
  https://www.youtube.com/watch?v=yvEIMrqZCjc
  Oameni pe strazi, liberi de stress, solidari intru bucurie, fara nicio frica de ceva. Nustiu daca vom mai trai astfel de clipe.

 122. neacsu marin

  Nu stiu cine a facut omul, daca e un Dmnezeu sau Extraterestru, e cert ca nu a aparut din senin iar teoria evolutiei este la fel de buna ca volumul „pas cu pas” al ultimului pastor national. Dar ma intreb, daca omul a reusit sa faca- cand inca se afla la un nivel minim spre mediu al evolutiei sale- sa creeze monstri biologici prin interventii genetice care apoi isi fac de cap, de ce cel care ne-a facut pe noi nu ne-a facut fara aceasta trasatura, gena, capacitate de autodistrugere ? Sau suntem si noi pur si simplu un virus scapat de sub control?

 123. geofreeland

  POVESTI DE VIATA. 36
  1.Acum 25 de ani, am luat fetita si baietelul in Oltcit si am plecat la mare. Eforie Sud, strada de pe faleza, magazine, butice, restaurante, muzica la maxim, lume, vara…Dupa ce i-am scos cu greu din apa pe pitici si i-am dus sa manance, am iesit pe strada. Muzica tare, ritm alert, La Bouche, Be my lover. Atunci cea mica a inceput sa danseze in mijlocul strazii, asa cum facea si acasa. Ii tot faceam semn, hai, esti in mijlocul strazii! Nimic. Atunci mi-a venit o idee, si ce? Am inceput si eu sa dansez langa ea. Apoi si ala mic. Se uita lumea la noi, ritmul alert, atmosfera de sarbatoare. Unul cu masina voia sa treaca si da un claxon. Lumea, nu stiu, s-a deranjat de claxonul asta, ca si cum ar fi rupt o vraja. La al doilea claxon, iritat, un tanar a venit langa noi si a inceput si el sa danseze. DJ-ul de alaturi a pus din nou melodia. Soferul dadea a lehamite din mana si pe usa din dreapta se dadu jos o tanara, zambind si a trecut langa noi serpuindu-si trupul frumos in dans. Alte masini se oprisera, si dintr-o data, tot mai multi au inceput sa danseze in mijlocul strazii. De patru ori a repetat DJ-ul melodia, lumea dansa, timpul isi facuse un rost. Mi-am luat copii de maini si atunci am iesit pe trotuar in aplauzele asistentei. Totul revenit la normal.Pana si soferii imi faceau cu mana zambind.

 124. geofreeland

  Bravo Cataline! Esti tu un dur dar ai o inima de aur!
  https://www.stiripesurse.ro/ieseanul-care-a-mers-calare-la-sotia-sa-la-maternitate-a-fost-vizitat-de-sportivul-catalin-morosanu—ne-a-oferit-o-lectie-de-iubire_1446521.html

  Un coleg de-al meu de liceu m-a sunat sa vada ce fac. Stiam situatia lui, singur cu un copil de 15 ani…Am vorbit de una de alta, doar ne stiam. Dupa telefonul lui l-am sunat pe un alt coleg din aceeasi localitate, mi-a dat contul lui bancar si am rezolvat intr-un fel. M-a sunat cel de-al doilea. De unde ai stiut ca e intr-o situatie precara si e putin spus. Nu stiu, mi-am dat seama, i-am raspuns. Cum a fost zic. Nici nu vreau sa-ti spun, a plans dupa gard sa nu-l vada nimeni. De ce? Pentru ca nu l-am uitat dupa 55 de ani.

 125. Iosif

  Dle Neacsu,
  Cu scuzele de rigoare imi permit sa va readuc în atenție promisiunea de a publica un articol bine documentat – ca de obicei – pe tema aplicării diametral opuse de catre cei doi ordonatori principali de credite a aceleiasi legi fata de aceiași subiecți de drept și despre sesizarea Curtii de Conturi cu privire la cheltuirea defectuoasă a banilor publici in cele doua institutii sau numai intr-una dintre ele.
  Cu multumiri anticipate,

 126. Vasile Iosif

  Dle Neacsu,
  Cu scuzele de rigoare imi permit sa va readuc în atenție promisiunea de a publica un articol bine documentat – ca de obicei – pe tema aplicării diametral opuse de catre cei doi ordonatori principali de credite a aceleiasi legi fata de aceiași subiecți de drept și despre sesizarea Curtii de Conturi cu privire la cheltuirea defectuoasă a banilor publici in cele doua institutii sau numai intr-una dintre ele.
  Cu multumiri anticipate,

 127. Nicolae

  După cum anunță un site,Guv.Orban emite în zilele următoare OM4?

 128. Sergiu

  D-le colonel, referitor la ordonantele militare, este posibil sa se emita ordonante asa-zis militare in loc de ordonante de urgenta pentru a evita eventuale „ingerente” ale autoritatilor civile? Si a se evita posibile corectii din partea unor foruri legislative?
  In alta ordine de idei, un cercetator francez (un soi de Arafat de-al lor), Didier Raoult, creator al unor institutii de cercetare – fundetii, cum le-a incadrat el – a incepit testarea in grup a populatiei cand a dat buzna coronavirusl. A descoperit ca 90% din cazurile usoare spre medii pot fi tratate cu o combinatie de hydroxychloroquina si azithromycin (nu ma intrebati ce-s alea). Fireste, fiind Franta, guvernul Macron, prin mana d-nei Ministru a Sanatatii din ianuarie, a declarat cloroquina ca substanta daunatoare (desi se vindea de 50 de ani prin farmacii) si a confiscat toate rezervele medicamentului amintit. DSP-ul francez a emis o circulara in care profesorul Raoult era acuzat de raspindire de stiri false (circulara ulterior retractata oficial, odata cu inmultirea cazurilor) si a declarat ca se va folosi chinina (sper ca asta e cloroquina aia) pe zazurile grave, fapt care l-a facut pe Didier Raoult sa remarce, ironic, ca singurul lucru pe care vor reusi sa il dovedeasca Ministrul Sanatatii va fi ca acea chinina e ineficienta, dat fiind ca el deja a constatat ca acea combinatie nu functioneaza pe cazurile grave.
  China si Coreea au folosit chinina in combinatie cu inca vreun medicament si au avut efecte imediate. Nu am auzit prea multe despre acest lucru. Or fi fake news.

Statistici T5