Greu de pensionat

Categoria Despre Armata

În ultimele săptămâni de stare de urgenţă două iniţiative legislative, aprobate de parlament şi trimise la promulgare, prezentau un vădit interes pentru o parte dintre militari. Ambele au la bază  propuneri ale unor asociaţii de militari (Liga Militarilor Profesioniști și AMVVD) şi se referă  la „remedierea unor situații neechitabile pentru militarii profesioniști, ce trenau de mult prea mult timp”. Succesul acestor iniţiative mă bucură pe de o parte, dar pe de altă parte mă face să mă  întreb care a fost cheia reuşitei, în condiţiile în care alte asociaţii „mai galonate” nu au putut să producă decât propuneri anemice şi sterile, simple pedefuri aburitoare! Să  adaugi o serie de beneficii specifice cadrelor militare în statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti este o victorie mare, dar modificarea L223 a pensiilor militare este şi mai mare. Cum anume s-au materializat, ne spune pagina oficială a iniţiatorilor: „după nenumărate întâlniri, după muncă asiduă, în care am construit argumente puternice” şi „care s-a luptat la sânge pentru a determina legiferarea prevederilor ce îmbunătățesc substanțial, dar și reparatoriu, calitatea vieții militarilor profesioniști”. Ei, domnii profesori ai legii pensionarilor militari, ne apucăm şi noi de luptă sau încă mai clocim strategii a la Celentano ?

Legea 69/2020 – o altă dovadă că proiectanţii legislaţiei cu privire la militari nu se descurcă cu  formulele matematice greu de priceput ale tehnicii legislative.

Un ordin trebuie să fie clar şi precis ca să îndeplinească rigorile de calitate impuse în domeniul militar. Prin urmare toate reglementările din acest domeniu sunt susceptibile de a avea o asemenea calitate. Când e vorba însă despre actele normative primare, legi sau ordonanţe, claritatea şi precizia lor suferă enorm. Şi asta nu se datorează uneltelor politice care le mână pe cărarea parlamentară, ci mai degrabă sunt tributare iniţiatorilor, beneficiari de multe ori, care nu ştiu limba juridică şi gramatica tehnicii legislative. Prin urmare, dacă nu ştii cum să ceri, vei avea surpriza să primeşti altceva.

Revenind la textul legii, îl reproduc mai jos:

Articol unic. – La articolul 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) De reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la alin.(1) beneficiază și militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care, la data depunerii cererii de pensionare, îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute la art.16 alin. (1) lit. b) și care se regăsesc în una din următoarele situații:

a) au fost trecuți în rezervă în conformitate cu art. 45 alin. (1) lit. a), b), e), g) și h) din Legea nr.384/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) au fost trecuți în rezervă ori le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile acestora, ca urmare a reorganizării unității militare sau a reducerii unor funcții din statele de organizare, precum și pentru alte motive ori nevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.”

Poate fi ceva interpretabil sau neclar într-un singur articol? Eu zic că da, aşa că necesită o scurtă analiză.

Cine? Când?

Se adresează militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special(dacă or mai fi, că cei de la penitenciare au devenit de un an poliţişti de penitenciare), aflaţi deja în rezervă, care, îndeplinind CUMULATIV  două condiţii, nu vor mai fi nevoiți să aștepte vârsta standard pentru deschiderea dosarelor de pensionare, ci vor putea scădea anii aferenți grupelor de muncă din perioada în care și-au servit țara. Forma anterioară a art. 21 nu prevedea excepţii sau posibilitatea obţinerii unei pensii militare pentru cei aflaţi deja în rezervă, aceştia neputând beneficia de reducerea vârstei legale de pensionare prin aplicarea reducerilor corepunzătoare condiţiilor de muncă. Vechea prevedere a fost verificată de Curtea Constituţională şi a fost găsită că nu e discriminare, legiutorul fiind liber să impună  condiţii, prin urmare nu s-a călcat pe Constituţie.

Prima condiţie de îndeplinit : să aibă o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani să reprezinte vechimea în serviciu. Mai pe româneşte a lucrat 15 ani  în sistemul de apărăre, ordine publică,şamd şi încă 10 prin civilie. Aici apare o primă situaţie ciudată:  condiţia de vechime trebuie îndeplinită la data depunerii cererii de pensionare. Adică poate fi şi luni când legea intră în vigoare, poate fi şi în decembrie 2020 sau 2022,2023,etc., după cum reuşeşte fiecare potenţial beneficiar să-şi completeze vechimea necesară. Or, celelalte prevederi ale L223 nu acordă posibilitatea valorificării vechimii din sistemul public după 01 ianuarie 2016, când aceasta a intrat în vigoare. Asistăm deci la o „derogare”, care va crea ceva valuri printre ceilalţi beneficiari care sunt lipsiţi de acest drept.

A doua condiţie are două litere:

Litera a) se referă doar la soldaţii şi gradaţii profesionişti (este evident că numai ei puteau fi trecuţi în rezervă conform Legii nr.384/2006). Aici apar deja câteva lucruri puţin “încurcate” să spunem.

Primo Scurt istoric: militarii angajaţi cu contract au apărut pe la sfârşitul anului 1990, HG 1030/18.09.1990 reglementând sumar această nouă categorie de militari pentru MApN. Ulterior Legea nr. 46 din 5 iunie 1996 – privind pregătirea populaţiei pentru apărare, a legiferat prin art. 37 posibilitatea ca cetăţenii cu stagiul militar îndeplinit să poată fi angajaţi în unităţi militare, pe bază de contract, pentru o perioadă determinată, în funcţie de nevoile forţelor armate, lăsând reglementarea modului de angajare, durata contractului, drepturile şi îndatoririle militarilor angajaţi pe bază de contract să se facă prin ordine ale ministrului apărării naţionale, respectiv ale ministrului de interne. (Doar pentru a înţelege cât haos este prin legislaţie, mentţionez că acest articol este încă în vigoare!!!). Ulterior pe perioada marii restructurări militare începute în 1998 militarii angajaţi au fost şi ei loviţi, disponibilizaţi şi recompensaţi cu  sume compensatorii „în situaţia în care nu există posibilităţi de reîncadrare şi urmează să li se desfacă contractul înainte de expirare”-conform celebrei OUG nr.7 din 26 ianuarie 1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi .  În sfîrşit ajungem la Legea nr.384/2006, primul statut al acestei categorii de militari, care printre alte reglementări stabileşte şi denumirea lor, soldaţi şi gradaţi voluntari. Ulterior prin Legea nr. 23 din 17 ianuarie 2012 au devenit soldaţi şi gradaţi profesionişti. Denumirea nu ar trebui să fie foarte importantă, însă vor exista ceva discuţii pentru că spre exemplu termenul de soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari din cadrul L270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari poate naşte posibilitatea ca rezervistul voluntar să valorifice perioada de contract(cel puţin perioadele în care participă la instruire) ca vechime în serviciu. Asta în ciuda faptului că L270/2015 spune că rezerviştii voluntari „sunt asigurați și declarați în continuare în sistemul public de pensii”.

Secundo:  Iniţiativa legislativă se doreşte a fi o reparaţie pentru cei care fără  să fie vinovaţi, au fost trecuţi în rezervă pentru că ministerul a introdus spre exemplu vârsta maximă la 40 de ani, prin urmare contractele au încetat prin voinţa unilaterală a angajatorului. De aceea, oarecum parţial ciudat este includerea literei g) din L384/2006, „la expirarea termenului contractului, în situaţia în care una dintre părţi nu mai optează pentru reînnoirea contractului”, adică apare opţiunea angajatului, care nu prea este în niciun fel „forţată”. Discutabil rămâne şi litera a) „la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării” care acoperă situaţia cu vârsta de 40 de ani dar merge mai departe şi după ce aceasta a fost ridicată.

Litera b) Aceasta se adresează tuturor celorlalte categorii pentru situaţiile în care şi-au pierdut serviciul „din motive neimputabile acestora”, ca urmare a reorganizării unității militare (pentru militari deoarece  numai ei lucrează în UM) sau a reducerii unor funcții din statele de organizare. Prevederea legală continuă cu o situaţie cel puţin incertă din punct de vedere juridic: „precum și pentru alte motive ori nevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale”. Probabil aici intră situaţia restructurării survenită după „aruncarea caschetelor şi îndemnul de a ieşi afară”. Probabil aici vor încerca să fie introduşi şi militarii angajaţi pe bază de contract care au fost trecuţi în rezervă înainte de L384/2006, deci nu se încadrează la litera a).

Cum? Câţi ?

Simplu. Potrivit L223, cererea de pensionare se depune la centrul militar zonal/județean/de sector sau la unitatea militară/inspectoratul județean/structura ori direcția județeană de informații/instituția sau unitatea din care a făcut parte, după caz, în situația celor care îndeplinesc condițiile de pensionare după data trecerii în rezervă ori încetarea raporturilor de serviciu. Abia acum lucrurile se complică, pentru că zice legea că în maxim 30 de zile, cererea de pensionare însoţită de actele doveditoare, trebuie trimeasă la casa de pensii sectorială. Dacă o parte din acte sunt în posesia celui care cere, o bună parte sunt prin unităţi militare şi va fi greu de adunat în acest timp. Spre deosebire de cadrele militare, soldaţii şi gradaţii nu aveau pînă acum câţiva ani dosare de personal, ci doar o fişă din care nu poţi extrage toate datele necesare, venituri financiare, date care să evidenţieze clar motivele trecerii în rezervă, încadrarea în condiţiile de muncă, etc. Cu siguranţă, eventualii beneficiari nu sunt în posesia tuturor acestor acte doveditoare, probabil că vor exista şi anumite neconcordanţe, datele trebuind extrase din mai multe posibile documente, mai trebuie văzut dacă e acordat OMM, cert este că aceste comunicări între diferite unităţi vor fi consumatoare de timp.  Câţi vor reuşi să obţină beneficiile acestei legi? Dacă e să ne luăm după asociaţiile iniţiatoare ar fi vorba de aproximativ 600, după senatorul iniţiator sunt 10/100. Personal cred că, cel puţin la MApN, în acest an mai mult de câteva zeci nu vor fi.

În concluzie

Încă un proiect de act normativ făcut pe genunchi, pentru un număr redus de beneficiari, care nu prea e corelat cu toate prevederile L223 şi nici cu alte prevederi legale  cu care se află în conexiune. Soluţiile adoptate nu sunt pe deplin acoperitoare, ipotezele ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ nu au fost analizate şi prin urmare fie nu sunt reglementate, fie vor crea alte probleme ce necesită o nouă intervenţie legislativă.

În orice caz, FELICITĂRI celor care au reuşit, chiar şi puţin pentru puţini !

De Ziua Rezervistului Militar, LA MULŢI ANI!

P.S. Pentru cineva care a început înaintea mea cu urările fac precizarea că în afară de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, rezervişti militari sunt şi soldaţi şi gradaţi voluntari!

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

82 Raspunsuri la Greu de pensionat

 1. geofreeland

  La mulți ani, cu sănătate, celor ce au fost sub arme!

 2. Titi

  @Mateias, ca de obicei ati punctat foarte bine sensul acestei legi, Legea nr.69 din 29 mai 2020 care va intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in MO.( la aceasta ora inca nu este publicata..) iar CONCLUZIA spune totul: avem fauritori de legi slab pregatiti si parlamentari, si juristi si etc..!
  Reamintesc faptul ca la start au plecat 2 initiative pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015, una a senatorului PSD, Mihai Fifor,L 150/01.04.2019(Senat) si apoi L 248/28.05.2019 a deputatului PNL, Florin Roman. La Finis a castigat deputatul liberal prin promovarea ca lege a PL x nr.286/2019 si respingerea proiectului Fifor, PL x nr.253/2019 !
  Am o retinere totusi: cei mai multi beneficiari au plecat din sistemul militar la varste tinere si cei 25 de ani de vechime efectiva i-au completat ulterior (chiar si dupa 01.01.2016), sper sa le fie acceptate dosarele pentru STABILIREA pensiei militare.

 3. Titi

  @Mateias, cu scuzele de rigoare, Legea 69 a fost publicata deja in MO nr.457/29.05.2020 si de Ziua Copilului (zi libera..) intra in vigoare !

 4. Cei care aveau 25 de ani vechime efectivă din care 15 ani ca militar, dar la data trecerii în rezervă potrivit legislației anterioare, puteau și până acum să-si deschidă dreptul de pensie militară cu reducerea vârstei standard.
  Schimbarea prin noua lege este că aceste condiții trebuie să le îndeplinească la data depunerii cererii de pensionare, ceea ce dă posibilitatea și celor care si-au completat vechimea efectivă în civilie după trecerea în rezervă să beneficieze de reducerea vărstei de pensionare.
  ATENTIE!
  Vechimea ulterioară în civilie se poate valorifica doar pentru deschiderea dreptului de pensie, nu și pentru calculul pensiei militare.Pentru calculul pensiei militare se aplică art. 23

  Articolul 23
  (1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei de serviciu este perioada în care o persoană s-a aflat în una sau mai multe din situațiile prevăzute la art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.
  (2) Vechimea în serviciu pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu nu cuprinde și sporul acordat pentru activitatea desfășurată în condițiile de muncă prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare.

 5. bazil

  Articol documentat , multumim admin. pt posibilitatea de a-l citi. Ca se mai acorda dreptul unora cu vechime incompleta la pensie militara personal nu sunt contra. Ceea ce frapeaza insa este usurinta cu care pentru grupuri restranse se dau amendamente la legea originala (unele cam trase de par) in timp ce pentru multi rezervisti cu vechime completa , cu zeci de ani de catanie nu se face nimic concret pentru eliminarea discrepantelor uriase existente in acest moment. Trebue remarcat ca prin astfel de amendamente si artificii in algoritmul de calcul au fost obtinute pensii de pensii de 5 cifre unele de-a dreptul ametitoare! Pentru unii evident, pentru cei alesi , pentru smecheri de smecheri! In asta timp multor rezervisti le sunt refuzate drepturi legitime.

 6. bazil

  Printre acestea mentionez celebra indexare de 5% din 2016 , pensia suplimentara si stagiu de cotizare adaugat. Deci , pentru unii se poate sa isi compleeteze vechimea ca militar cu vechimea in civilie iar altora , cu vechime completa le este refuzat dreptul de a opta pentru extragerea stagiului in civil, in situatia in care acest stagiu nu le aduce nici un cuantum la pensie. Curat murdar, coane fanica!Mai este si problema, am vazut in unele postari, a alegerii altei perioade de 6 luni la prima actualizare. Legea actuala , chiar in conditiile hacuirii de catre OUG57/2015 permite acest lucru-a se vedea art. 60 alin 1. Guleratii si din nefericire si unii care posteaza pe diferite bloguri se opun din rasputeri aplicarii LEGII 223/2015 art. 60 , cu modificarile aduse de OUG 57/2015(CARE DE FAPT NU MODIFICA CU NIMIC ACEST DREPT LA PRIMA ACTUALIZARE). Indarjirea in a rezolva problemele nedreptatilor la pensiile militare se datoreaza atat guleratilor cat si unora de pe bloguri care vor sa sechimbe totul dar sa ramana totul la fel ca pana caum-unii cu pensii modeste si submodeste iar ei SPECIALII -cu pensii de pensii.

 7. Mateias

  @Titi,
  Nici această lege nu are în spate o fundamentare serioasă şi profesionistă. Ea a plecat de la un tipar care se potriveşte DOAR câtorva pretendenţi care sigur vor beneficia de ea, cei mai mulţi nu vor avea şansa să se încadreze, chiar dacă şi ei au fost năpăstuiţi, iar când vor reuşi să se încadreze vor constata că au ajuns la vârsta de pensionare prevăzută de lege şi în consecinţă beneficiul scăderii vârstei pentru condiţiile de muncă va fi inutil. Asta e boala făuritorilor de legi a pensiilor militare: să propun ce-mi convine mie, ceilalţi să se descurce şi ei. Să ne reamintim că în proiectul Leş apare o ciudată mărire imediată a unor pensii cu procentaje extrem de diferite pe perioade stabilite din burtă, sau că inclusiv proiectul Ciucă instituie pensia minimă printr-o ciudată MEDIE PONDERATĂ care instaureză un raport nejusticat între cele mai mici şi cele mai mari, inexistent nici prin raportare la legile salarizării, sau unul din proiectele Gropan cu acordarea unor drepturi la maxim pentru toţi indiferent dacă au beneficiat de ele în activitate. Este evident că o propunere de lege nu poate acoperi toate situaţiile, dar să susţii o reparaţie prin propuneri benefice pentru doar 2-5% din pensionari, aceştia fiind mai aproape de locul unde se stabileşte ora fixă, nu prea e corect ! Fă un proiect care să fie compensatoriu pentru măcar 90% din beneficiari, să fie clar şi să nu aducă noi discriminări. Ei bine, asta nu se vrea, sau vorba lui Celentano, bă , eşti nebun!

 8. Mateias

  @Huhu Rezea,
  Cei care aveau 25 de ani vechime efectivă din care 15 ani ca militar puteau obţine pensie militară, dacă se aflau în rezervă, DOAR la împlinirea vârstei standard prevăzute în anexa la lege, conform art.16 alin.2. Ei nu puteau şi nu pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare corespunzător cu perioadele de reducere prevăzute pentru condiţiile de muncă, acest avantaj fiind prevăzut doar pentru cel care se află în activitate şi urmează să treacă în rezervă. Actuala lege introduce o „derogare”, doar pentru cei care se află în rezervă ŞI se află în situaţia prevăzută de lit.a) sau b) al noului alineat introdus.
  Poate nu am fost suficient de clar în cadrul articolului, noua reglementare se referă numai la posibilitatea de a obţine mai devreme pensia militară. Forma şi utilizarea sintagmei „la data depunerii cererii” şi nu la data intrării în vigoare a L223, respectiv 01 ianuarie 2016, conduce indubitabil la interpretări în corelaţie cu celelalte prevederi din lege. Pentru STABILIREA pensiei militare art. 25 spune că se constituie ca vechime şi „perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condițiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi”, adică 01 ianuarie 2016. Cam ciudat va arăta o decizie de pensionare în care se va înscrie o vechime necesară acordării pensiei militare „mai devreme” iar la calculul pensiei se va regăsi o vechime acumulată doar până la 01 ianuarie 2016.

 9. geofreeland

  Câteodată, obosești să tot studiezi inadvertențele din legi și ordonanțe privind pensiile militarilor. Tragi o concluzie că ele se fac fie „pe genunchi” fie că le fac niște juriști la FF. Cu grade pe umăr, la birou, cafeluța primei ore, așteptând directiva politică. Ne îndeamnă un alt jurist de pe aici să citim legea, adică eu, jurist, știu ce spun, voi negrămăticii cititului, faceți ca mine! Sunt de acord să citim și în dungă legea dar tot nelămuriți rămânem. Vorba lui Ifrim, „eu fac HTA”. Eu întreb, astea sunt legi? Concizie, claritate, previzibilitate, nu asta se învață la drept? Toată lumea se agață de trimiteri la trimiteri într-o lege încât nu există o corelare uniformă a sincronismului. Ce ne mai mirăm? În fond e vorba de bani, de viață și liniște sufletească. Ori nu avem parte de niciuna văzând și trăind după astfel de legi. Sun Tzî, anticul, ar râde de statul ăsta. Sigur, „cititorii” de serviciu al opiniilor noastre contorizează ce scriem și fac rapoarte. Nu favorabile nouă, numai prin prisma electorală și stresului comandat și indus.

 10. @Mateiaș
  Pari a fi format la scoala lui @mos alecu. Numai acesta se incăpătânează să spună ce spui d-ta mai sus…
  Doar el adaugă la textul de lege… sintagme ca …doar și numai, pentru a restrânge domeniul de aplicabilitate al legii.
  Articolul 21 alin (1) nu se referă la cadre in activitate ci doar la cadre trecute în rezervă.
  Cadrele trecute în rezervă se pot afla în două situații respectiv, unele putut să iasă la pensie, altele nu au indeplinit condițiile cumulative de pensionare cerute de legile anterioare sau de art. 16 din legea în vigoare.

  Articolul 21
  (1) Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care, la data trecerii în rezervă/retragere sau încetării raporturilor de serviciu, îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel:

  Legea 223 a dat posibilitatea ca si rezervistii care aveau condițiile de vechime dar nu aveau condițiile de vârsta cerute de legislația anterioară să poată obțină pensie de serviciu cu vărsta standard redusa.

  Noii pensionați după 01 01 2016, chiar și cei trecuti în rezerva fără drept de pensie, nu pot beneficia de art 26 pentru calcularea pensiei, pentru alte stagii în afara celor prevăzute la art. 23. Sintagma …recunoscute…. până la 01 01 2016 semnifică cert că respectivele stagii au fost incluse ca vechime în deciziile de pensie anterioare, fapt imposibil pentru cei pensionați ulterior.

 11. Gabitu

  Încă o ciudățenie. Știați că cei care au îndeplinit stagiul militar obligatoriu înainte de 1990 nu sunt considerați militari? Am prieteni foști ofițeri care nu avut să își completeze vechimea necesară ordinului militar OMV cu perioada cât a fost militari în termen…Perioada cât au fost militari în termen nu e considerată vechime pentru acest ordin militar OMV. Colonia lui papură Vodă.

 12. Mateias

  @Huhu Rezea,
  Cu toate că am fost jignit prin alăturarea la moşul rămas blocat în vremea secţiei de pensii militare, nu voi exarcerba diferenţa de opinii evidentă în care ne aflăm. Pentru un aşa lăudat cunoscător al legii 223, vreau decât să daţi deoparte pensionarii de până la 31.12.2015 cu ale lor recalculări şi să observaţi că după 01.01.2016, pensia militară pentru limită de vârstă, anticipată, anticipat parţială se acordă pentru militarii aflaţi ÎN ACTIVITATE şi care trec în rezervă- art.16,17,18. Condiţionarea aflării în activitate este fără echivoc, îndeplinirea celorlalte condiţii de vechime după trecerea în rezervă neputând a fi valorificată la obţinerea unei pensii militare. Pentru toţi aceştia acest lucru se va întâmpla doar la împlinirea vârstei standard prevăzută de lege. Nu mai insistaţi cu art.21, pentru că acesta face trimitere la art. 16 care spune clar „aflaţi în activitate”. Dealtfel art.21 se referă strict la cei care îndeplinesc condiţia de vechime dar nu au vârsta standard prevăzută de lege, legiutorul fâcând o favoare prin introducerea posibilităţii de a scădea vârsta de pensionare corelat cu condiţiile de muncă. Asta e de fapt şi cheia legii noi: pentru o anumită categorie care se încadrează în noile prevederi se adaugă posibilitatea de a beneficia de scăderea vârstei de pensionare chiar dacă sunt deja în rezervă. Rămân şi la opinia conform căreia perioadele de vechime în muncă, stagiu de cotizare, adică specifice sistemului public realizate după intrarea în vigoare a L223, nu mai pot fi valorificate nici la obţinerea şi nici la calculul pensiei militare. Am scos în evidenţă că ele vor fi luate în considerare conform noii legi, doar la obţinerea unei pensii militare. În rest, accept opiniile contrare care conduc la o dezlegare a chestiunilor de drept şi nu pe cele care nu au acoperire juridică şi practică. Respect.

 13. Nu stimabile, legea nouă nu a făcut alceva decât a mutat condițiile simultane cerute de articolul 16 din L 223/2015 de la data trecerii în rezervă, evident fără drept de pensie, la data depunerii cererii de pensionare.
  Unde vezi d-ta în alin (1), care a rămas în vigoare, sintagma cadrele militare în activitate?
  Trimiterea la art. 16 se referă doar la cele două condiții simultane de vechime și vârstă, trimitere pe care o face și noul alineat. Vrei să tragi din asta concluzia că și acest alineat se aplică doar cadrelor în activitate, când își depun cererea de pensionare? Uite, cum e Ciucă acum! A trecut în rezervă și se zice că încă nu și-a depus cererea de pensionare. Ce face, rămâne asa până la vărsta standard? Evident că nu! Nu-l încurcă trimiterea la art. 16.
  Pe blogul huhurez.com sunt cititori care s-au pensionat în condițiile art. 21 din L 223/2015 după 7-8 ani de la trecerea în rezervă. Nu putuseră să se pensioneze în condițiile art. 55 din L 263/2010, cu reducerea vârstei standard, pentru că nu aveau stagiul complet de cotizare sau stagiul minim în specialitate.

 14. Titi

  Poate ne lamureste Expunerea de motive” care a dus la aceasta initiativa legislativa: http://www.cdep.ro/proiecte/2019/300/80/6/em550.pdf

 15. Mateias

  @Titi,
  Mulţumesc, am citit anterior expunerea de motive prezentă în caseta legii, care confirmă opinia mea. Diferenţa de tratament între activi şi rezervişti era evidentă din textul legii. Că unii sunt încăpâţânaţi, e treaba lor.

 16. Dulmeanu Ionel

  Pentru Mateias…
  Art.21 (3) se refera la cei care, la data trecerii in rezerva, nu aveau vechimea cumulata de 25 de ani, vechime care le-ar fi dat dreptul la stabilirea virstei reduse pentru pensionare. Ei fiind obligati, inainte de aparitia acestui nou alineat, sa astepte implinirea virstei standard.
  Acum chiar si cei trecuti in rezerva dupa o1 ian. 2016, care au mai muncit in viata civila, si indeplinesc conditia celor 25 ani vechime cumulata, pot cere pensie militara cu reducerea virstei de pensionare.
  De exemplu: militar trecut in rezerva in feb.2016 (pentru „alte motive ori nevoi ale MAPN”) cu vechime in cumulata de 23 de ani, si 23 ani vechime in serviciu. Nu putea sa primesca pensie. A muncit in viata civila 4 ani pina in prezent. Acum are vechime cumulata 27 ani, si 23 ani vechime in serviciu in conditii speciale. Are virsta de 47 ani. Reducere de virsta de 11 ani si 6 luni din 57 ani si 7 luni, putind iesi la pensie la 46 ani si 1 luna… Va primi pensie militara de stat pentru cei 23 ani plus 12 ani (de la conditiile de munca)…

 17. mos alecu

  @Mateias 30 mai 2020 – 17:32
  Art.21 (3) se refera la cei care, la data trecerii in rezerva, nu aveau vechimea cumulata de 25 de ani, vechime care le-ar fi dat dreptul la stabilirea virstei reduse pentru pensionare.
  Ei fiind obligati, inainte de aparitia acestui nou alineat, sa astepte implinirea virstei standard.
  Acum chiar si cei trecuti in rezerva dupa o1 ian. 2016, care au mai muncit in viata civila, si indeplinesc conditia celor 25 ani vechime cumulata, pot cere pensie militara cu reducerea virstei de pensionare.

  De exemplu: militar trecut in rezerva in feb.2016 (pentru „alte motive ori nevoi ale MAPN”) cu vechime in cumulata de 23 de ani, si 23 ani vechime in serviciu.
  Nu putea sa primesca pensie.
  A muncit in viata civila 4 ani pina in prezent.
  Acum are vechime cumulata 27 ani, si 23 ani vechime in serviciu in conditii speciale.
  Are virsta de 47 ani. Reducere de virsta de 11 ani si 6 luni din 57 ani si 7 luni, putind iesi la pensie la 46 ani si 1 luna…
  Va primi pensie militara de stat pentru cei 23 ani plus 12 ani (de la conditiile de munca)…
  *****************
  Despre faptul ca te „simtesti” jignit de alaturarea cu mine… nu-i nici un bai! Totdeauna prostu’ clasei se „simteste” jignit de alaturarea cu profesoru’ !

 18. mos alecu

  @Huhu Rezea 30 mai 2020 – 14:30
  La : „@Mateiaș Pari a fi format la scoala lui @mos alecu. Numai acesta se incăpătânează să spună ce spui d-ta mai sus…”.

  Unde dracu si cind am vorbit eu despre modificarile aduse recent la art.21/l.223/2015?
  ***************
  Eu … care ma pregateam sa ma minunez/sa apreciez si sa te laud c-ai inteles si tu corect aceste modificari… si tu vii si dai cu muci’n fasole, numai asa, de-al dracului, ca s’aduci numele meu in discutie!

 19. Titi

  Cred ca in vara asta va aduc pe toti 3 la Craiova…:)).
  Posibil ca saptamana viitoare CPS a MApN sa vina cu precizari la aceasta lege !

 20. mos alecu

  La mos alecu 30 mai 2020 – 19:52 pentru @Mateias 30 mai 2020 – 17:32
  Ridic mina a recunoastere a unei greseli strecurate in exemplul dat: IN LCO DE „vechime CUMULATA” se va citi „vechime EFECTIVA”!

 21. Nicolae

  Sssssst…linişte,bã,ce dracu,nu-l supãraţi pe Moş!😀

  D.le Huhu Rezea,vãd cã aveţi „meciuri” cu M.Alecu numai pe aici,dece nu şi pe blogul d.voastrã?
  Nu o luaţi cã pe un reproş,doar întreb.

 22. Mateias

  @mos alecu,
  Ei vezi şi mata de ce NU ai cum să-mi fii mie profesor niciodată? Pentru că inclusiv exemplul lu matale, dovedeşte că şi cu aritmetica ai început să stai rău, că cu legile care calcă constituţia m-am lămurit demult. Păi omul tău din exemplu, dacă are 47 de ani, trebuie să scadă reducerea vârstei din 60 de ani, că aşa zice anexa la lege pentru cei născuţi în 1973 şi nu din 57 şi 7 luni.Vezi că s-au stricat bilele la abac.Mă bucur totuşi că eşti pe aceeaşi lungime de undă cu amicul tău. În rest, multă sănătate şi succes în continuare.

 23. Nicu

  ” Bă, ești prost ?” s-ar intreba personajele din Las Fierbinți… Nenea Ciucă are „decât”(!) vreo 18.000 net pensie… pensie militară…De aia zicea probabil că pe el nu îl interesează cuantumul pensiei… Bine că îi ajunge de la o lună la alta… Dacă se întârzie cu plata salariului de ministru?!!

 24. geofreeland

  După ce văzui chiolhanul din guvern mă întreb ce-o însemna duiosul „dragi români” cu care ne înduioșează Al din Deal.

 25. Nicolae

  La mulţi ani tuturor REZERVISTILOR!
  Nu fiţi mâhniti,soarele va rasari şi pe stradã noastrã.

 26. Gabitu

  Geo , dragi români înseamnă băi sclavilor ciocul mic”

 27. Gabitu

  Nicolae soarele de care ziceai e de fapt o lumânare.

 28. Jipa Costica

  La mulți ani, cu multă sănătate, tuturor rezerviștilor militari!

 29. @Nicu
  Te vaz informat!
  A avut curaj Andrițoiu să-i radă și ministrului sporul SOSP? Dacă da, își merită soarta de …rudă paparudă.

 30. Titi

  @Nicu, la o pensie Neta de 18000 de lei, solda Bruta este de peste 30000 de lei..!
  Cum poti ajunge la aceste venituri plecand de la coef.de Functie de 4,35 ( in anul 2022) ?

 31. Nicolae

  Legea este pentru toţi.Binenteles cã i-a ras OMM şi lui,cnf.oug 59.
  Calculul este simplu,dacã are 18.000 net,acest net reprezintã 58,5 din brut,adicã aproape 30000lei.
  Comparând cu un magistrat,este puţin,tinând cont de funcţia avutã.Sã fim serioşi.

 32. Nicolae

  @Gabitu
  Da.Daca privesti soarele pe o gãurice cât vârful de ac pare,întradevar ca o lumânare😀

 33. @Nicolae
  OUG nr. 59/2017 nu cuprinde vreo dispoziție referitoare la sporul OMM, asa cum nu cuprinde intreaga lege 223/2025.Este o confuzia a CSP-urilor.
  Confuzia vine din trecut, când nu conta dacă sporul face sau nu parte din cuantumul pensiei militare.

 34. Titi

  @Nicolae, pai magistratii au un coeficient dublu, iar in baza de calcul a pensiei intra toate veniturile brute, pe cand la militari NU !

 35. Nicolae

  @ Huhu Rezea Perfecta dreptate aveti!In OUG nu se regãseste aceastã prevedere.Tot prin inginerii financiare au gãsit o portita ca
  acest drept sã fie eliminat.
  Se stiu aceste inginerii,nu are rost sã mai reluam acum.
  Ideia de bazã este cã tot de la OUG 59 ni se trage.Un ricoseu nedorit:-D

  @Titi Aşa este,dar şeful armatei e şeful armatei.Este şi d.lui victima OUG 57,59 etc.

 36. Gabitu

  Nicolae ma înduioșezi și încep să plâng de mila politrucului Ciuca.

 37. Gabitu

  Politrucul burtos preșul deșertului e trup și suflet alături de șmecherii cu pensii de cinci cifre ! Conștiința lui e toată în burtă așa că nu vă mai faceți iluzii.

 38. Ifrim

  @Gabitu.Ai un vocabular deranjant.Libertatea de exprimare nu înseamnă că orice tabacherea are dreptul să facă pe un general cu **** în fel și chip indiferent de nemulțumirile față de acesta.De cizelat ai auzit?Dar de tact?

 39. Ifrim

  Să va trăiască copiii și copiii copiilor de ziua lor.La mulți ani!Și noi pentru că și noi suntem copiii părinților noștri!

 40. Titi

  @Nicu, ai dreptate domnule !
  In Tabelul MApN cu Veniturile NETE pe luna Octombrie 2019 cel mai mare venit este de 17195 lei !

 41. geofreeland

  Ziua copilului e ziua umanității! E ziua bucuriei, a inocenței și purității! E ziua viitorului și sensului existențial! E ziua speranței, ca seninul din ochii acestor micuți oameni încă nemaculat. E un fel de „bună dimineața” spus nouă de copiii care râd tocmai pentru că fericirea lor nu are motive. Și părinți și copii își trăiesc azi împlinirea, o Odă a bucuriei universală! Hai să ne jucăm!

 42. neacsu marin

  @Gabitu,
  Ti-am spus ca te apropiicu pasi marunti si repezi de.. o ” relaxare”, adica iesire din circuit. Te sfatuiesc sa revezi politica acestei pagini . Poate asa vei constata ca nu sunt admise atacurile la persoana. E ultimul avertisment.

 43. Neamțu

  Un articol bine documentat si bine scris. Felicitări și ,, La multi ani!,,

 44. Nicu

  * Titi: Am inceput armata la 14 ani, nu am motive să aburesc cititorii. Cariera militară am terminat- o de vreo 10 ani, nu vreau să impresionez pe nimeni…Credeam că treaba asta s- a văzut deja în ce am comentat până acum.Nu ne facem de râs la bătrânețe…

 45. Titi

  @Geo, mi-am permis sa trimit Comentariul de mai sus Copiilor si Nepotilor mei !
  La Multi Ani tuturor Copiilor acestei tari si copiilor din lumea intreaga !
  @Nicu, tine-o tot asa..:)).

 46. Titi

  Nr. 206 31.05.2020
  MESAJUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE CU PRILEJUL ZILEI REZERVISTULUI MILITAR

  Sărbătorim astăzi un eveniment important pentru Armata României, Ziua Rezervistului Militar, zi de recunoaștere a meritelor și valorii tuturor celor care şi-au dedicat destinul carierei militare şi care au slujit drapelul tricolor cu devotament şi dăruire.

  Valorificarea experienței subofiţerilor şi ofițerilor în rezervă rămâne un aspect esențial pentru o dezvoltare sănătoasă a României, iar Ministerul Apărării Naționale susține contribuția rezerviștilor la promovarea intereselor, valorilor și obiectivelor naționale și euroatlantice de securitate, într-un context intern și internațional marcat de numeroase transformări, în paralel cu evoluția amenințărilor și cu diversificarea competențelor necesare pentru asigurarea securității naționale. Cu atât mai mult cu cât, prin dezvoltarea noii categorii a rezerviștilor voluntari, se deschide calea către noțiunea de rezervă activă, un corp format din cetățeni de toate vârstele care pot asigura un transfer de competențe și valori între mediul militar și cel civil.

  Este ziua celor care, trecuți în rezerva armatei, promovează, în continuare, valorile fundamentale ale democrației şi statului de drept, interesele şi simbolurile naţionale ale României, spiritul de jertfă şi unitatea de corp ale militarilor, sentimentele de preţuire şi respect faţă de trecutul poporului român.

  Asociațiile militarilor rezerviști și în retragere desfășoară o importantă activitate de promovare a valorilor naționale, membrii acestora participând, cu consecvență, la educarea civică a tinerei generații.

  Consider că este necesar un dialog permanent, susținut și coerent, Ministerul Apărării Naționale fiind implicat activ în soluționarea problemelor semnalate de structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere.

  Sunt încrezător că numai împreună putem găsi soluții și tot împreună le putem pune în practică. Abordarea aceleiași problematici de către un număr foarte mare de asociații scade însă eficiența demersului, lipsa consensului în stabilirea temelor prioritare și a cursurilor de acțiune aferente făcând și mai dificil procesul de rezolvare al acestora.

  Încurajez și susțin organizarea unui forum al mediului asociativ al cadrelor militare în rezervă, care să abordeze problemele unitar, pe proiecte, și să poată veni cu soluții și propuneri care să rezolve și aspectele de inechitate apărute între cadrele militare în rezervă și în retragere. În același timp, accentuez nevoia unei mai bune coordonări cu celelalte structuri reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.

  În acest sens, am definitivat Planul de măsuri pe anul 2020 cu activitățile desfășurate de MApN pentru îmbunătățirea cooperării cu structurile asociative ale personalului militar în activitate, în rezervă și în retragere și ale veteranilor de război, precum şi cu cele care activează în domeniul cultului eroilor.

  În această zi aniversară, îmi exprim recunoștința și prețuirea pentru toți cei care au contribuit la consolidarea capacității Armatei României şi au participat la acțiunile din teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi Balcanii de Vest sau la misiunile desfăşurate în Africa şi Asia, sub mandat ONU sau NATO.

  Corpul rezervistului are, în continuare, un rol important în formarea caracterelor şi competenţelor cadrelor militare în activitate, prin îndrumarea acestora spre perfecționarea educaţiei, dobândirea unei experienţe solide în activitate şi creşterea motivaţiei personale de autodezvoltare. Salut implicarea cadrelor militare în rezervă în transmiterea tinerei generații a aspectelor referitoare la valori, tradiţii, repere profesionale şi de cultură organizaţională, specifice sistemului militar.

  Armata României are nevoie, în continuare, de încrederea și sprijinul dumneavoastră!

  LA MULŢI ANI REZERVIŞTILOR MILITARI!

  Nicolae-Ionel Ciucă
  MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE

  Biroul presă

 47. bazil

  @Titi. Multumim pentru postare. Sa dam creazare min ap n ca se va achita de sarcina cuprinsa la nr. crt. 1 din Planul de masuri cu privire la OUG ref la modificarea si completarea LEGII 223/2015 in vederea eliminarii discrepantelor si discriminarilor existente acum la pensiile militare. Fata de cate se cunosc acum nu cred ca mai trebuie batuta apa in piua .O simpla privire a tabelelor cu pensiile militare inainte de 2016 si cele de acum ar fi relevanta. S-ar vedea noii smecheri cu pensii de 5 cifre, alaturi de vechii baroni cu pensii de 5 cifre obtinute inainte de 2016. Un colectiv de nadejde cu capul pe umeri ar sti rapid si eficient ce masuri trebuie luate. Intre noi fie vorba,la inghetarea pensiilor uriase si indexarea celorlalte cu 1,3# , 3,7% etc ar trebui cateva sute de ani lumina buni astfel incat la grade, dunctii, conditii, vechime egale , paneiile sa fie cat de cat apropiate(egale nu pot fi e clar dar nici ca acum cand unul are 3500 iar altul 15.000 cel putin!).

 48. Titi

  Am un mesaj pentru craioveni :
  La Multi Ani municipiului CRAIOVA, si locuitirilor săi, cu ocazia implinirii a 545 de ani de la mentionarea Craiovei intr-un Hrisov al Domnului Laiota Basarab, la data de 1 iunie 1475.

 49. bazil

  Evident, o rezolvare rapida si eficienta a haosului de la pensiile militare ar fi , cum e firesc, aprobarea de catre Legislativ a uneia dintre cel 2 proiecte de lege (eventual cu preluarea unor articole din ambele) , saptamana aceasta , sau poate saptamana viitoare.

 50. brenda

  SA NE SPUNTI DLE NESU VA RUGAM

 51. Iosif

  Dle Neacsu,
  Curtea de Conturi refuza sa comunice rezultatele controalelor la MAI si MAPN.

  Pretext… L182 din 2oo2

 52. geofreeland

  Curtea de Conturi, cum am mai spus, ține raportul controalelor ca secret. Am mai spus asta, deși e instituție publică și controlează utilizarea banului public. E posibil, nu știm unde, e mare greșeală, ori la noi că nu s-a dat, ori la MAI unde s-a dat. Sau rămâne ca-n tren și cu asta basta. La nesimțirea politică totul e posibil. Mai puțin transparența, cinstea și responsabilitatea. Un trabuc de foi, un whisky fin și o șuetă cu miniștri, nu?

 53. Jipa Costică

  @Geofreeland
  CPS a MAI a procedat corect! Acest lucru rezultă din documentul final întocmit de auditorii Curții de Conturi.

 54. Nicolae

  Ați văzut,auzit câte controale s-a făcut de CC că s-a luat vreo masură? Daca da,atunci spuneți aici.Eu unul n-am auzit.

 55. Geofreeland

  Dacă la MAI e corect, înseamnă că la noi nu e. Secretomania explică faptul că nu sunt bani, asta o discută ministrul în Guvern și bineînțeles că rămâne cum am stabilit…

 56. bazil

  Cred ca nu mai e vorba de nesimtirea politica IN NEREZOLVAREA PROBLEMELOR LA PENSIILE MILITARE . In primul rand trebuie vazuti cei ce se impotrivesc din rasputeri sa se acorde drepturile conferite de LEGE-guleratii si tot soiul de komentaci, cu pensii smecherite de 5 cifre, lacomi, egoisti care se tem ca se va actiona asupra pensiilor lor smechere! Cum adica, nu sunt bani pentru o amarata indexare de 5% ? Cum adica nu sunt bani pentru pensia suplimentara pentru care zeci de mii de rezervisti au platit din buzunarul propriu zeci de ani? samd Pentru al din vale cu pensie de peste 70.000 lei lunar sunt bani( peste 20 de pensii militare medii!!!!!!!!) . Sunt bani pentru cresteri exponentiale la fel de fel de categorii, pentru rente viagere peste 10.000 lei, pentru indemnizatii grase iar pentru drepturile legitime ale militarilor nu? Sa speram ca astazi politicul va analiza cu atentie situatia dezastrului de la pensiile militare si nu se va lasa influentat de gulerati!

 57. Blibie Ion

  Dl.Jipa Costica unde ati vazut documentul intocmit de Curtea de conturi dupa controlul la CPS a MAI? As avea mare nevoie de el in instanta, pentru ca am termen in luna iunie.

 58. Gabitu

  Și totuși le dai si indexare 5 la sută celor cu pensii militare șmecherite de peste 10.000 RON Este clar o nesimțire! Chiar și cei care au peste 15.000 lei or o indexare grasa. Asta în colonia în care mulți copilași se culcă flămanzi I încep să cred că lacomia onor foști militari profitori ai sistemului nu are limite!

 59. Gabitu

  Indexare ar trebui să primească cei cu pensii militare mai mici de 3.500 RON până ajung și ei la media pensiilor militare! Nicăieri în lume nu există între militari o discrepanță atât de mare între cea mai mică pensie și ce mai mare pensie militară!

 60. Gabitu

  Și asta în colonia în care avem mai mulți generali ca China .

 61. Nicolae

  Titlul art.propus de colaboratorul dlui col Neacsu, dl.Mateiaşi,corespunde cu al celebrului film cu acelaşi titlu,în rolul principal jucând un celebrity actor american.
  Mai bine se potrivea:Greu pentru pensionari!
  Sper cã nu se supararã dl.Mateiasi,dar am vrut sã fac o imtroducere a ceea ce vreau sà spun in rândurile ce urmeazã.
  Azi,dupã cum aţi aflat deja,vã simţ mâhnirea,parlamentarii comisiei din CD,la propunerea(de data aceasta)a reprezentantului MAI,au amânat sã se pronunte sau mai bine zis sã dea un aviz pe legile aflate în facere de câteva luni bune(l.38 & l.120), Leş şi a LPADM.
  Dacã legea-Leş este o porcãrie care prevede actualizare prin 2025,cea a d.lui Gropan sustinuta şi de SCMD,este mai aproape de adevãr dacã se vor aproba amendamentele propuse de cei care au initiat proiectul.
  Cum reprezentantii celor douã mari ministere,MapN şi Mai se intrec in a amâna aceste discutii de la Comisii,trebuie sa admitem cã zicala româneasca,lucrul bun la 9 luni,este mai actualã ca oricând,dar cu amendamente,adicã lucrul bun la 9 ani.
  Asta fiind datele problemei sau a problemelor,nu-mi rãmâne decât sã aşteptãm OUG promisa de dl.ministrul Ciucã cu celebra Anexã 2.

 62. bazil

  Amanarea era anticipata avand in vedere precedentele. Mofturile unora , posibil beneficiari ai unor pensii smecherite au avut si acum castig de cauza.Temporar! Posibila sa apara pana la finele lunii celebra OUG data de Guvern, conform Planului de m,asuri al min ap an. Desigur, mai exista si alte posibilitati , una dintre ele fiind introducerea impozitarii progresive agresive , mai ales pentru smecherii cu pensii peste 10.000 lei. F posibil sa se faca o simpla medie aritmaetica intre 95% si 50%, deci peste 10.000 lei impozit de peste 70%. Si nu e nici o confiscare cum tot vehiculeaza unii pe ici si pe colo. E doar politica fiscala a statului care poate cuprinde orice variante! S anu spuna un baron cu peste 10.000 lei pensie ca ramane muritor de foame daca i se iau posibil pana in 70% pt ce depaseste 10.000 lei. Se va incepe de la 7000 cu cca 305 deci cei cu pensii mici si modeste , pana catre 1000 euro sa nu intre in vrie plata ca nu e cazul la ei. Doar smecherii!

 63. bazil

  Erata : cu 30% impozit pt ce depaseste 7000 lei. Pana la 7000 -ca acum!

 64. bazil

  Dupa cum merg lucrurile se pare ca doar introducerea impozitarii progresive ii va face pe gulerati si pe smecheri sa accepte un proiect de modificare a L223/2015 dintre cele 2 (posibil cu preluarea unor articole din celalalt proiect) pentru a mai recupera ceva din creterea impozitului la pensiile lor supergonflate!

 65. geofreeland

  Am ajuns orbi. Obstinația de a lupta cu „șmenul” politic asupra pensiilor militarilor ne-a cotropit. De ce? De la legile strâmbe. Ipocrite în fundamentare, interpretate discreționar în aplicare, abuzate prin modificări ulterioare, amânate fără motivare. Ne revoltăm, normal, aiurea, în perorații sisifice, ca mielul la tăiere. Uităm că armatele au ieșit pe străzile lumii, uităm că viața de zi cu zi e tot mai scumpă, uităm că pas cu pas deja trăim într-o dictatură. Mulțumim din inimă partidului, nu contează care, e o lozincă falsă ce desfide tot. O cortină trasă să nu vedem culisele actorilor care repetă de fapt ceea ce ei sunt în realitate. O realitate dresată cu care ne-am obișnuit deja și credem că e „normală”, „educată” și facem cozi la moaște și izvoare iluzorii să ne tămăduim de orbire…

 66. Nicolae

  Da,aşa este,ipozitare,se va face un calcul cu impactul aplicãrii noii legi care va rãmâne.Deja se lucreazã la àsta,de aceia se tot amâna în parlament votrea lor.
  Aşa se vorbeşte prin târg.

 67. Mateias

  Actuala putere nu va accepta niciun proiect care presupune cheltuieli suplimentare. Jocul lor e vizibil şi în ceea ce priveşte mărirea cu 40% a punctului de pensie public: tergivesarea până în ultima clipă a unei hotărâri, care nu poate fi, economic vorbind, decât de reducere a acestui procent, în speranţa că dacă vor fi aruncaţi de la guvernare vor reveni în sondaje ulterior. Ceilalţi au avantajul că au promis, dar când vor ajunge la guvernare vor da vina pe moştenirea grea şi nici ei nu o să o aplice. Identic cu proiectele de repararea a pensiilor militare. Când e nevoie de ceva capital politic soluţiile de refacere a demnităţii pensionarului militar sunt evident clamate ca absolut necesare, când vine vorba de practică, să mai stăm, să mai vedem! Eu am spus-o şi altă dată, fiecare lucru îşi are timpul lui, dacă baţi fierul cât e cald vei obţine ceva, mai târziu devine greu. Din păcate pentru noi, dezbinarea şi părerile diferite susţinute cu prea multă încăpăţînare sunt doar elemente catalizatoare pentru insuccesele legislative. Cu siguranţă situaţia economică actuală şi de perspectivă va fi folosită pentru justificarea unor măsuri de reducere şi a pensiilor de serviciu, foarte posibil prin supraimpozitare(pentru partea necontributivă ca să nu avem discuţii cu CCR sau să pierdem voturile populiste) şi/sau prin reintroducerea CASS fără scutiri sau prag. Din toate astea pensionarul militar va ieşi cel mai oropsit, chiar şi cei care nu ajung la pragul de supraimpozitare. Am discutat mai demult că prin proiectele de reparaţie, puteau să introducă şi câteva alineate prin care să SECURIZEZE cuantumul contributiv al pensiei militare, aşa cum toate celelalte pensii de serviciu au. Calcularea bucăţii contributive NU înseamnă revenirea la pensiile publice, ci doar stabilirea unui cuantum pe care politicienii nu aveau cum să-l batjocorească. Am rămas doar cu propunerea! Să nu se rezolve nimic , pentru că după alegerile din acest an pînă prin 2024 nu o să mai vezi politician cu iniţiative bune pentru pensiile militare!

 68. Pompiliu

  Pentru cei care încă mai așteaptă cei 5% din 2016, mai bine ar da în judecata ministerul și CPS pentru actualizarea soldei de funcție de la care s a plecat în recalcularea din 2016-2017, la nivelul salariului minim pe economie de 1450 lei, la fel cum a câștigat în instanță polițistul de la Hunedoara..
  https://www.facebook.com/251561955175925/posts/decizie-fantastica-emisa-de-casa-de-pensii-pentru-un-agent-de-politie-pensionat-/1275771009421676/

 69. Pompiliu

  A câștigat recalcularea pensiei începând cu 1.02.2017, deși ieșise la pensie în 2016 pe legea 223 nemodificata de OUG 59, la fel cum au fost recalculate toate pensiile militare.

 70. Titi

  @Mateias, tare mie teama ca pensionarii militari vor ramane iar in afara jocurilor politice si in acest an.
  In campania electorala care va incepe probabil din septembrie, se vor axa pe voturile bugetarilor si pensionarilor civili; de la militari nu se pot obtine mai mult de 300000 de voturi(titular +sotie, copii au alte preocupari..) pe cand in partea civila 6 milioane de voturi sunt decisive !

 71. Titi

  Corectez: „mi-e” !

 72. Gabitu

  Se aude prin târg ca vineri va fi ziua cea mare când va fi introdus impozitul progresiv. Să vedem a zis orbul!

 73. Mateias

  @Titi, aveţi dreptate. Şi oricum după cum se comportă asociaţiile care au pensionari militari, nimeni nu ia în calcul voturile acestora. Toţi politicienii ştiu că se rezolvă altfel cu pensionarii militari: mai un Oprea pe undeva, mai unui alt şef o promisiune de susţinere la ciolan, mai ceva spaţii gratuite, bani de la stat pentru utilitatea publică, mai o invitaţie pe rândul 2 la nu ştiu ce activitate şi s-a rezolvat.Şi sindicatele din poliţie se mai contrează pe cotizaţiile membrilor, dar când e vorba de rezolvat o problemă generală se ridică toate.

 74. Titi

  Ma bate gandul ca incepand cu anul viitor sa ma retrag din Filiala Dj a ANCMRR si nici la Formularul 230 sa mai directionez cei 3,5% din Impozitul pensiei din acest an
  Filialei!
  Las un loc liber pentru nea Marin..:)))

 75. geofreeland

  După cum văd, dezamăgirea față de acțiunile Asociațiilor de pensionari militari este enormă. Nu au sânge în instalație. Șefimea lor fie e impusă, fie năimită, fie impotentă scopului. Asociațiile sunt dezbinate, înțelenite local, prin orgolii, prin zvâcnet de lebădă, prin festivism. De ce or mai fi? Nu are cine depune jerbe de flori? Moș Ion Roată, dac’-o fi zis, Unirea face puterea! Noi ce așteptăm? De fapt, nu mai așteptăm nimic…

 76. Nicolae

  Înca mai sunteţi in ANCMRR?
  Ce au fãcut ãştia pt.noi?
  Inafarã de participarea la manifestari,şi participarea la paranghelii mai fac ceva?
  Va dau grade?Ce faceţi cu ele?

 77. Titi

  @Nicolae, le asezam frumos la uniforma din Sifonier..))).

 78. Jipa Costica

  @Blibie
  Nu am văzut documentul, dar am informații sigure că așa este.
  Încercați să solicitați un document de la CPS a MAI din care să rezulte că au procedat corect așa cum rezultă din controlul Curții de Conturi.
  O seară bună, tuturor!

Statistici T5