Proiect de lege

Categoria Despre Armata

Acum 7 luni, prin noiembrie -decembrie 2019, când PNL luase comanda la Victoria, Ciucă ajunsese ministru și se punea problema reparației problemelor pensiilor militare, puricii se potcoveau cu potcoave de 99 de ocale iar pensionarii militari credeau că nu îi va mai potcovi nimeni, printre analize și combinații de proiecte de lege, ordonanțe și modificări, interpretări, discutând eu cu amicul Mateiaș, ne puneam întrebarea ce ne facem noi fetele, când se va aplica impozitarea progresivă, zisă supraimpozitarea, botezată la naștere taxarea pensiilor ”speciale”? Unii spuneau că gata, supraimpozitarea este istorie, iar pensiile militare au fost recunoscute de noul guvern ca nefiind pensii speciale, deci nu mai avem de ce să ne îngrijorăm. Cu toate astea, nouă nu ne ieșea din cap nici supraimpozitarea și nici includerea pensiilor militare în rândul celor speciale (când era vorba de taxat, nu de actualizat) și ne întrebam cum să contracarăm următoarea lovitură. Știam că CCR decisese că pensiile contributive nu puteau fi taxate, dar noi, militarii nu figuram printre cei care ”contribuiseră” la fondul de pensii, deși plăteam și fond la pensia suplimentară. Unii zic că militarii sunt paraziții societății, pentru că ei nu au produs nimic, ei nici contribuțiile la pensie nu le-au plătit, le-a plătit ministerul pentru ei, ca și cum ceilalți s-ar fi dus toți cu banii în mână să își plătească contribuțiile la asigurări sociale, nu le-ar fi fost oprite și vărsate tot de stat în fondul de pensie. Dar așa e lumea, se ia după fentă.

În fine, analizând cu Mateiaș noianul de proiecte și propuneri care erau vehiculate în spațiul virtual de diferite structuri și inițiatori, am ajuns la concluzia că cea mai bună variantă ar fi cea finalizată de Forum și Ciucă, așa zisul proiect Ciucă, care cuprindea pensia minimă garantată, cu tabelul anexă care aducea pensiile mici la un nivel decent și mai aproape de cele actuale. Proiectul era bun, și este bun și acuma, dar este vulnerabil în fața legii privind supraimpozitarea. Și atunci am creat noi, de fapt Mateiaș a avut ideea, recalculării pensiilor pe baze contributive, dar păstrând elementele de actualizare după salariile activilor, un proiect care să nu fie lovit de o eventuală taxare suplimentară care era pe țeavă încă de atunci, fiind doar amânată, nu și anulată.

Am întocmit proiectul și chiar l-am trimis către minister, spre a fi consultat dar nu l-am postat pe pagină, pentru că oricum circulau destule proiecte în spațiul virtual despre care nu se știa cui aparțin de unde vin și ce urmăresc, nu am vrut să bulversăm și mai mult lumea militară. În plus, dacă am fi ieșit ”pe piață” cu o variantă de calcul pe bază de contribuție, după modelul L-263, toată lumea ar fi sărit ca arsă pentru că nu ar fi văzut sau înțeles de ce vrem așa ceva. Și totuși o astfel de variantă ar închide gura tuturor și ne-ar feri de critici gratuite, inutile și tâmpite. Sunt convins că nici acuma mulți nu vor vedea și nu vor înțelege, dar cine mai știe să facă calcule, e rugat să calculeze ce pensie avea în 2016, cu cât au crescut pensiile contributive în 4 ani și ce pensie ar fi avut acuma. Abia după ce vor face aceste calcule sunt dispus să discutăm. Asta ca să nu mai spun că dacă acest proiect ar fi fost sau ar fi adoptat, ne-ar durea în cozorogul de la caschetă de impozitarea pensiilor speciale.

Iată ce cuprindea proiectul, pe care acuma îl postez spre analiză, dezbatere și eventual însușire de către asociații și reînaintare către ministrul Ciucă. Nu mai adaug la el anexa, e cea din proiectul Ciucă.

OUG (Lege) privind modificarea L-223/2015  si luarea unor  masuri

reparatorii privind drepturile militare

Având în vedere :

 1. Scaderea drastica a interesului tinerilor fata de cariera militara, lipsa de atractivitate a meseriei militare pentru acestia;
 2. Masurile injuste si discriminatorii luate de  guverne si clasa politica in ultimii ani  fata de militarii activi si in special rezerva armatei;
 3. Desele modificari dezavantajoase  facute la L-233/2015 pe tema pensiilor militarilor;
 4. Solicitarile si interventiile la toate esaloanele guvernamentale, facute de asociatiile militarilor si lucratorilor din SNAOP pe tema nerespectarii drepturilor acestora;
 5. Multitudinea proceselor intentate de detinatorii de pensii militare impotriva institutiilor pe care le-au servit cu loialitate, devotament si  spirit de sacrificiu in conditii de multe ori extreme;
 6. Nevoia de a intari respectul societatii fata de haina militarași cei care își pun în primejdie viața pentru a apăra integritatea, siguranța, bunurile și  viața cetățenilor și asigură intervențiile în situații de forță majoră;
 7. Necesitatea cresterii sentimentului de incredere, loialitatii, moralului, militarilor dar  si coeziunii dintre categoriile de militari de diferite specialitati, categorii de arme, promotii;

Urmărind indreptarea nedreptatilor si inechitatilor cu care se confrunta militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare  se iau următoarele măsuri:

I. Legea 223/2015 cu modificarile si adăugirile existente la momentul actual,  se modifică dupa cum urmează:

 Articolul 40 se modifică după cum urmează:

”Art.40 Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acțiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni și operații în afara teritoriului român, militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu solda funcției de bază/salariul funcției de bază avută la data respectivă, cu toate sporurile aferente,  dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care ar avea  dreptul.”

 • La articolul 55, alineatul 1  se modifică după cum urmează:
 • Urmașii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizați ori concentrați în unități militare, decedați ca urmare a unor acțiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului ori a unor misiuni și operații în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaș egală cu solda funcției de bază/salariului funcției de bază avută/avut la data decesului.
 • Articolul 59 se modifică după cum urmează:

(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

2) Indicatorii prevăzuți la alin. (1) sunt cei comunicați de Institutul Național de Statistică pentru anul calendaristic anterior și se pun în aplicare după anunțarea acestora de către INS.

(3) În situația în care unul dintre indicatorii prevăzuți la alin. (1) are valoare negativă, la indexarea cuantumului pensiilor militare de stat se  utilizează doar  indicatorul cu valoare pozitivă.

(4) În situația în care indicatorii prevăzuți la alin. (1) au valori negative, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.

(5) Prevederile alin. (1) se aplică și drepturilor de pensie deschise în cursul anului.

(6)  Sumele acordate drept indexare anuală se adaugă la cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior şi constituie drepturi legal acordate ce nu sunt afectate de actualizările pensiilor militare de stat ulterioare anului pentru care au fost acordate. În anul în care pot fi aplicate atât prevederile de indexare cât şi cele de actualizare a pensiilor militare de stat, se aplică  majorarea  mai favorabilă.”

(7)În anul în care se vor introduce prevederile alin (2),  se va plăti  (dacă creșterea inflației este pozitivă)  și indexarea restantă datorată schimbării prevederilor privind anul de plată.

                      4.După art. 59 se introduce un nou articol, 591, cu următorul cuprins:

(1)  Începând cu data de 01.01.2023, cuantumul pensiei militare de stat se actualizează, ori de câte ori intervin modificări legislative prin care se majorează drepturile salariale ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în activitate..

 (2)   Cuantumul actualizat al pensiei militare de stat, se obţine prin aplicarea corespunzătoare a noilor prevederi legislative la baza de calcul utilizată la stabilirea/recalcularea pensiei militare, în funcţie de gradul militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

(3)   Elementele salariale comune atât prevederilor anterioare cât şi noilor prevederi, se actualizează în baza de calcul prin aplicarea corespunzătoare a noilor cuantumuri/procente. Pentru elementele salariale care nu mai sunt menţinute în noile prevederi sau care sunt nou introduse, se acordă o compensaţie la baza de calcul folosită pentru actualizare.

(4)    Compensaţia bazei de calcul prevăzută de alin. (3) va fi proporţională procentual cu micşorarea datorată elementelor care nu mai sunt prevăzute de noua reglementare la care se adaugă drepturile nou acordate personalului militar în activitate. Cuantumul compensaţiei nu poate depăşi limita legală  maximă a sporurilor, compensațiilor, indemnizațiilor, adaosurilor, majorărilor, primelor,premiilor și a altor elemente ale venitului salarial specific acordate personalului în activitate.

(5)    Procedura de actualizare a pensiilor militare de stat se stabileşte prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a modificărilor legislative care impun aplicarea prevederilor de la alin.(1). Procedura stabileşte şi care sunt elementele salariale comune folosite la actualizare, precum şi eventuala echivalare a acestor elemente care nu au aceeaşi denumire şi/sau cuantum/procent, dar care, în aplicare, produc aceleaşi efecte asupra drepturilor salariale.”

           5. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:

          „Art.108 – Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au plătit contribuție la Fondul pentru Pensia Suplimentară beneficiază de plata acestei pensii într-un procent aplicat la pensia  calculată în condițiile art.29,30 si 39,  astfel:

 • 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
 • 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
 • 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 ani.”
 • După articolul 108, se introduce articolul 1081

Art..1081 De prevederile art.108 beneficiază și militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au plătit contribuție la bugetul de stat.

 • După art. 110 se introduce un nou articol, 1101, cu următorul cuprins:

,,Art.1101 – (1)  Începând cu data de 01.01.2021 pensiile militare de stat aflate în plată la data de 31.12.2020 se recalculează din oficiu, potrivit prevederilor legale privind salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în vigoare  la data de 01.01.2021, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor privind actualizarea pensiilor militare stabilite de art. 591.”

 • Procedura de recalculare pentru punerea în aplicare a prevederilor  alin (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 591 alin. (5).”
 • Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „Art.111 – În situația în care se constată diferențe între cuantumul pensiilor, stabilit potrivit prevederilor art. 591, 109, 110 si 110¹ şi cuantumul pensiilor aflate in plată se păstrează  cuantumul avantajos.”  

 • După articolul 1221 se introduce un nou articol  1222, cu următorul cuprins:

          „Art.1222

(1)  Începând cu data de 01.01.2020, în sistemul pensiilor militare de stat se instituie pensia militară de stat garantată în plată, stabilită în cuantum brut egal cu cuantumul brut rezultat din modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, forma în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

(2)    Pensia militară de stat garantată în plată se acordă, din oficiu, pensionarilor militari în situaţia în care cuantumul brut al pensiei, aflat în plată potrivit legii, are o valoare mai mică decât cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1).

 (3)   Cuantumul brut al pensiei militare de stat garantate în plată, se majorează, din oficiu, prin aplicarea în mod corespunzător a majorărilor acordate în sistemul de pensii publice. Schimbarea modului de calcul, intervenită ca urmare a modificărilor survenite în legislaţia sistemului de pensii publice, se aplică în mod corespunzător pentru stabilirea cuantumului brut al pensiei militare de stat garantate în plată şi se comunică beneficiarului, prin buletin de calcul emis de către casa de pensii sectorială competentă.

(4)  Pentru persoanele care nu au calculate elementele necesare stabilirii cuantumului brut al pensiei militare de stat garantate în plată, casele de pensii sectoriale competente procedează la determinarea  acestora, în termen de maxim 9 luni de la punerea în aplicare a pensiei militare de stat garantată în plată. Rezultatul operaţiunii, cât şi elementele de calcul care au condus la stabilirea cuantumului, se comunică beneficiarului, prin buletin de calcul emis de către casa de pensii sectorială competentă.

            (5)   În aplicarea prevederilor prezentului articol  se emite  procedură de aplicare, aprobată prin ordin comun al ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne și directorului Serviciului Român de Informații . Procedura de aplicare se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a pensiei militare de stat garantată în plată şi se actualizează ca urmare a modificărilor survenite în legislaţia sistemului de pensii publice. “Pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a și I (Semnul onorific “În Serviciul Patriei”) pentru 15, 20 sau 25, beneficiază , conform art. 11. alin 3 din Legea 80/1995 de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20%  aplicat la cuantumul brut al pensiei stabilite /actualizate/recalculate conform legii 223/2015, în afara plafonului stabilit de art. 30 al aceleiași legi.

II. Pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a și I (Semnul onorific “În Serviciul Patriei”) pentru 15, 20 sau 25, beneficiază , conform art. 11. alin 3 din Legea 80/1995 de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20%  aplicat la cuantumul brut al pensiei stabilite /actualizate/recalculate conform legii 223/2015, în afara plafonului stabilit de art. 30 al aceleiași legi.

Acesta e proiectul. Unii ar spune că nu mai e de actualitate. Și totuși este, pentru că proiectele lui Les si al lui Mocioalcă nu sunt încă finalizate, MApN a propus amendamente. Ar mai putea fi introduse și cele privind modul de calcul dacă se dorește și dacă ideea va fi îmbrățișată și acceptată de pensionari iar liderii asociațiilor vor găsi un parlamentar care să le susțină. Un răspuns primit de un coleg de-al nostru de la MApN ne dezvăluie că încă se mai poartă discuții între reprezentanții MApN și ai unor asociații pe tema acestor proiecte, dar totul se păstrează la secret, nu sunt informați nici măcar membrii asociațiilor. Ce atâta secret? De cine se feresc? Cu cine se consultă acești lideri că dacă îi scuturi, unii dintre ei nu știu nici ce număr ale legea în baza căreia își primesc pensia. Iată ce spune conducerea MApN despre proiectele Leș și Mocioalcă:


Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

56 Raspunsuri la Proiect de lege

 1. iosif

  Interesant.
  In contextul actual propun urmatoarele:
  1.Scoaterea din bazele de date ale CSP ale punctelor de pensie calculate pe baza principiului contributivitatii si actualizarea valorilor acestora functie de valoarea actuala a punctului de pensie. Acestea cumuleaza si punctajul pentru pensia suplimentara si stagiul civil adaugat.
  2.Aceasta valoare bazata pe contributivitate nu va fi taxata, conform noii legi.
  3.Adaugarea la aceasta valoare contributiva inatacabila a unui bonus de 2% pentru fiecare an de vechime cumulata in serviciul militar activ si a OMM, care ar putea fi supusa suprataxarii.

  Nota.
  Si noi, ca si magistratii si diplomatii trebuie sa avem o componenta contributiva a pensiei, netaxabila, pentru contributiile platite de Angajatorul nostru, Statul Roman, sau platite de noi la Fondul pentru pensia suplimentara, la Bugetul pentru Asigurari Sociale in timpul stagiului civil adaugat dupa trecerea in rezerva si CIB.

  Cu stima,

 2. Nicu

  Se înțelege din lege că suma corespunzătoare pensiei stabilite conform Legii 263/2010 se deduce din pensia netă actuală, după care urmează taxarea. Problema este că dintre cei ieșiți la pensie după 01.01.2016, mai mult de jumătate NU AU stabilit un cuantum al pensiei pe contributivitate, din varii motive, care nu țin de activitatea CPS. Cu aceștia- câteva mii de oameni- cum se va proceda?

 3. geofreeland

  @ Iosif Da, așa trebuie! E cel mai corect și drept mod de calcul.

 4. Eugen

  Cred ca ar fi fost bine sa ne aliniem si noi cu celelalte pensii prin modificarea art.29 alin (1), lit. a) – unde cuantumul sa fie 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28.

 5. neacsu marin

  @Nicu,
  Scrie in proiect.

 6. bazil

  @Geo. Articolul la care faceti trimitere e cam tras de par si scris la comanda , meritand comanda , la loc comanda! Este un amestec bizar de adevaruri combinate cu maiestrie de divagatiuni si elemente de umplutura care nu mai permit distingerea adevarului de minciuna. Minciuni si diversiuni in favoarea celor cu pensii smecherite! Un singur exemplu dintre multe altele. Se soune ca exista cca 2,6% pensii in sistemul apararii care sa depaseasca suma de 10.000 lunar! FALS! La momentul actual exista cel putin 10.000 pensii peste 10.000 lei, multe cu mult peste aceasta valoare! Citit cu atentie si comentariile la articol, nu toti sunt cu creierele spalate!

 7. bazil

  Articolul cu pricina nu sufla o vorbulita despre nedreptatile, discriminarile si umilintele la care sunt supusi ,incepand cu anul 2010 si mai nou mai ales cu anul 2016 ,zeci de mii de rezervisti cu vechime mare, unii cu vechime completa care au pensii mici si medii(in cel mai bun caz)inghetate bocna, indexate in batjocura cu 1,3% , fata de gruparile de smecheriti cu pensii de peste 15.000 lei! Asa o fi oare si in tarile NATO si UE , aratate in articol? Nu prea imi vine sa cred!

 8. Nicolae

  @Nicu
  Sã înteleg cã din cei ieşiţi la pensie in 2016, mai mult de 50% au calculate pensiile pe L.263/2010? Asta înseamnã cã au optat sã li se calculeze pensiile pe legea civilã 263?
  Eu nu vã contrazic,dar nici nu afirm acest fapt prezentat.Nu cred cã au optat in 2016 atât de mulţi!!!

  D.le colonel,acest proiect este bun,dar adaptat la nouã lege a pensiilor civile.
  Avem calculate puntele adunate în întreaga activitate pînã in 2016,dar trebuie modificat modul de calcul,adicã:nr.puncte
  (100*75),cum este prevãzut in nouã lege a pensiei civile.Lege pe care cei de la putere nu ar mai vrea sà o aplice.
  Aşa ar fi corect,deoarece se stie cã PMA a fost obţinut diferit pt.cei calculati pînã in 2010 pe legea 119/2010 unde aceste puncte au fost ìmpartite la 20,iar pe L.263 au fost ìmpartite in functie de luna,an de naştere cnf.anexei Vl a L.263/2010.
  In schimb dacã se adopta formula de calcul a noii legi civile de mai sus este OK pt.toata lumea.

 9. Titi

  @Nicolae, punem pariu ca acel 75, NU se va aplica din septembrie 2021 ??

 10. Xman

  2023????
  Le-ati dat idei.De ce nu candelele grecesti?

 11. neacsu marin

  @Bazil, Articolul respectiv se trage din gandirea domnului Dogaru cu care domnul Grumaz este prieteni vechi, de pe vremea cand actionau amandoi(oficial) sub aceeasi comanda. Deci…

 12. neacsu marin

  Xman,
  Celendele…

 13. neacsu marin

  @Nicolae,
  E specificat in proiect ca asta presupune acordarea tuturor drepturilor pana in 2020 , asa cum spune si punctul 3 al articolului 122.2

 14. Pedro

  Trebuie avut in vedere faptul ca punctajul mediu anual a fost obținut in baza L 119 cand vechimea minima luată in calcul a fost 20 ani,pe L263 se împarte la 35 si rezulta aproximativ 1/3 minus la punctajul avut pana in 2016!!!!!Sa nu ne păcălim singuri si sa cerem ceva ce nu ne este favorabil.Cei care doresc neaparat trecerea pe contributivitte sunt colegii nostrii favorizați de Oprea cu pensii gonflate calculate cu date false de la CMZ București !!!!

 15. Micutzul

  Personal optez pentru pensie militară de serviciu, calculată la 80% din venit mediu calculat din SOLDELE ales . Fără să depășească 100% că așa cred că e corect.
  Propunerea mea catre ministere este că OMM să fie plătit în activitate, că și gradatiile și să intre în baza de calcul a pensiei. La cei 80% să se adauge doar pensia suplimentară. Astfel nimeni nu ne mai poate acuza că se depășește 100%.

 16. Nicolae

  @Titi
  Acel 75,Reprezinta cnf.conceptului celui care a initiat Legea, Vpp=1865:25=75
  1865=valoarea punct pensie;
  25=ani de contributie.
  Şi eu,ca şi d.voastra sunt sceptic cã se va aplica,semnalele sunt date.”Nu sunt bani”.

 17. Nicolae

  D.le colonel,de aceea spuneam,trebuie adaptat la realitatile de acum.De ce actualizare in 2023,ci nu in 2021.01.01.
  Vãd cã şi celelalte proiecte prevad termene de actualizare prin 2024.10(Leş);2023,inclusiv OUG-Ciuca.
  Nu,data fiind situatia actualã cu impozitarea,taxarea nu mai au
  motive de amânare a actualizãrii pensiilor.
  Nu ne ajunge cã dupã ce ne ciuntira pensiile prin OUG 57,le înghetara cu OUG 59 & 114,le şi impozitara,taxarã,acum sa mai àmâne şi actualizarea lor?
  Un singur art.intr-o lege(OUG),cel aratat de H.R şi totul s-a rezolvt.Daca se vrea,binenţeles!

 18. Pop Iuliu

  Interesant răspunsul MApN din persepectica constituirii “grupului de lucru”, așa ca asteptam sa transpara un punct de vedere și de la reprezentanții rezerviștilor, venerabilii generali Gropan și Bahnareanu.
  Mulțumesc domnule colonel Neacșu pentru eforturile asidue de clarificare asupra demersurilor legislative derulate pe linia pensiilor militare și totodata mulțumesc anticipat celor doi președinți de asociații pentru informările pe care le vor realiza!

 19. geofreeland

  Eu nu înțeleg ce mult zgomot pentru nimic. Că nimic va fi. 1.Nu sunt bani! 2.Economia e în comă. 3.Armata americană din Ro trebuie plătită. 4. Politicienii își atacă militarii țării. 5.Personalul structurilor militarizate nu este militar, așa și-a arogat el statutul 6.Nu tot ce poartă armă e militar. 7.Ofensiva împotriva armatei țării e întreținută din afară. 8. Pensiile militare sunt plătite din bugetul armatei, greșit, fiind plătite direct de stat. 9. Pensia militarilor fiind considerată specială induce ideea de privilegiu, aberant, fiind de fapt o asmuțire a percepției publice împotriva armatei 10. Pregătirea militară a populației, inexistentă, induce ideea de neputință în situații de conflict armat.

 20. Nicu

  Nicolae: E invers! Au ieșit cu pensie cf. Legii 223/2015, care a fost evident mai mare . Pe Legea 263 putea cere calculul ” spre știință” dar dura mult căutarea datelor soldei pe întreaga carieră și au bifat ” nu ” în cererea de pensionare.
  Domnule colonel Neacșu : proiectul că proiect, prevede ce și cum. Eu întrebam ce e de facut acum cu cele câteva mii de oameni care nu au și decizie pe Legea 263…

 21. Ifrim

  Personal nu mă avantajează contributivitatea căci am vechimea minimă de disponibilizat.Sunt de acord cum zice Micuțul,Eugen și mulțumirile lui Pop Iuliu prezentate frumos!

 22. geofreeland

  După cum a reacționat virulent Lucovid la adresa Avocatului Poporului, cerându-i demisia, precum că încalcă Constituția și nu vrea binele românilor, slabe șanse ar mai fi cu taxarea pensiilor speciale sau vreun nou proiect legislativ. Singura salvare a noastră e la CCR, ai cărui magistrați și-au „tras” speze pe seama militarilor. Reacția lui Ciucă e nu numai tardivă dar și inutilă, dar dă frumos unui general „vopsit” politic. Repet, nu sunt bani pentru pensionari! Curbă de sacrificiu? Specific capitalismului în criză. Măsura e de un populism extrem, electorală pentru proști, „ăștia cu pensii speciale mănâncă banii poporului”! Niște vrăjeli aiurea, dureroase pentru militari, atâta timp cât excepțiile rămân la magistrați și parlamentari și alții, că vezi, Doamne, altfel ar pune botul la șpăgi sau ar încălca „independența justiției” care oricum e superindependentă de politicul României normale. Câtă mizerie cîțistă! „Dragi români, voi promulga legea, să se facă dreptate!” Aplauze.

 23. geofreeland

  @Ifrim Singura solutie e ca pensionarul sa opteze ori contributivitate ori ce zice Micutul etc. Sunt situatii si situatii. Oricum la ce e in plata pensionarul poate opta pentru ce ii este mai avantajos. Asta ar fi o solutie la cele doua curente in cauza. Eu de exemplu prefer contributivitatea, 37 ani serviciu, 43 ani vechime dedusa. Deci aici e buba, sa optam, nu aplicare otova. Cum face nea Sica taind si atat.

 24. geofreeland

  @Pop Iuliu Apreciez optimismul si politetea. Nu cred ca ilustrii generali vor reusi ceva. Sunt doar neutru si sperantele pot fi duse de vant avand in vedere conjunctura actuala. Pana si ministrul s-a ofuscat si nicio reactie politica, dimpotriva.

 25. bazil

  @pedro. Pentru cei pensionati pana in 2016 exista toate datele (mai putin actualizarea frupelor de munca in unele cazuri) calculului pe L263. Iar cu impartirea la 35 iar nu ati nimerit_o! Ea nu se face nici acum la 35 ci functie de anul nasterii incepand cu impartirea la 20 din anul 2010 parca. Iar pentru cei de dupa 2010 au existat anual indici de corectie, asa ca nu mai dezinformati!

 26. bazil

  @pedro. Cei care doresc calculul si pe contributeala nu sunt neaparat gonflatii lui oprea (o fi si din acestia) ci in mare parte sunt cei ce au avut sporuri legate de indeplinirea functiei , sporuri generate de activitatera desfasurata in conditii grele (ex. prime orare de zbor, prime de parasutare, prime de ambarcare etc) nu oscaruri si fidelitati si confidentialitati, spor de noapte samd

 27. Este foarte bună propunerea ca militarii să știe, ca si magistrații, valoarea componentei contributive din pensia militară de serviciu. In multe cazuri, se va vedea ea va fi chiar mai mare decât actualele pensii militare recalculate, actualizate, undeva aproape de c
  valoarea pensiilor în plată.
  Cât timp a existat opțiunea din art 122, CSP era obligată timp de 5 ani, până la 30 12 2020, să prezinte pensionarului și calculul pe L 263/2010, în forma valabilă la 01 01 2016.
  Pentru cei care au fost pensionari la 31 12 2015 este destul de simplu de calculat noul punctaj mediu pâna la intrarea in vigoare a l 127/2019.

  Suma punctajelor anuale calculată potrivit L 263/2010 nu se modifică. Se mai imparte la stagiul complet de cotizare de 25 ani pentru a afla puntajul mediu general
  După intrarea în vigoare a L 127/2019 suma punctajelor anuale se înmulțește cu 75.

  Eu sustin în continuare că nu trebuie să ne mai complicam cu marunțisuri care tergiverseaza actualizarea.
  De ce ne trebuie noua o nouă recalculare? Ea este necesară doar pentru cei calculati la plafonul soldelor nete.Pe noi, cei mai vechi, doar ne încurcă, pentru că, în realitate, recalcularea propusă în PL x 119/2020 nu este decât o actualizare la nivelul anului 2022.
  Noua ne trebuie doar reintroducerea actualizarii pensiilor militare în forma propusă pe huhurez.com.
  Formularea articolului inlătură implicit toate prevederile aduse art. 60 prin OUG 59/2017 si OUG 114/2018; înlătură automat si calcularea pensiei din soldele nete.

  Simplu:
  -doar actualizarea de la 01 01 2021
  -evidențierea componentei contributive a pensiilor militare

 28. neacsu marin

  Se pare ca nu s-a inteles esentialul. Proiectul prevede ca pensia minima sa fie cea constituita in baza calculului pe contributie. Ceea ce inseamna CA PANA LA ACEA VALOARE, PENSIA NIMANUI NU POATE FI TAXATA SUB NICI O FORMA. Ceea ce inseamna ca orice alte legi si modificari vor mai face politrucii pensiilor militare, acea parte de pensie nu va putea fi atinsa. Asta nu inseamna ca pensia va fi calculata pe baza contributivitatii si nici ca va fi pus in plata cuantumul calculat pe contributivitate. Cand am spus sa verificati ce pensie ati fi avut acuma pe contributivitate, am spus-o pentru a se constata ca astazi, pensiile calculate pe contributivitate, ca si la magistrati, pot fi intangibile si peste suma de 7000 lei.
  DIN PACATE MULTI VEDE, PUTINI PRICEPE.

 29. @Neacsu
  Magistrații chiar au pensia contributivă calculată pe deciziile de pensie.
  Pensia lor se actualizeză și cu valoarea punctului de pensie, in partea contributivă, si cu noile cresteri de salarii ale magistraților în activitate, dar pensia in plată nu poate fi mai mare decât baza de calcul.Creșterea părții contributive diminuează corespunzător partea necontributivă, pentru ca totalul în plată să nu se schimbe.
  Din cauza ca magistrații au puține stagii anuale, media pensiei lor contributive nu depășește 3000 lei, reiese din expunerea de motive a PL x 396/2019 privind impozitarea unor pensii .
  Dacă și militarilor le-ar fi calculată valoarea părții contributive, chiar in condițiile actuale ale legii pensiilor din sistemul public, s-ar descoperi cât de ticăloasă a fost L 223/2015 și in forma inițială, ca să nu mai vorbim de perierile prin OUG 57/2015 si OUg 59/2019.
  Militarii care nu au rupt porțilee unităților pentru a iesi la pensie anticipată partială nu au a se teme de evidențiere părții contributive, care, potrivit deciziilor CCR, numai aceasta este un drept câștigat.

 30. Ifrim

  Când vor politicienii pot tăia voalat și pensiile contributive renunțând la suma deductibilă de 2000,introducând CASS,precum și un impozit mai mare la toată lumea.Binențeles după ce se înșurubează pe un mandat de 4 ani!

 31. bazil

  In ultimele zile, in baza art.30 din Constitutia Romaniei tot mai multi cetateni au inceput sa se gandeasca daca e normal ca o Lege aprobata de Parlament-ales de POPORUL ROMAN , deci lege care reprezinta vointa majoritatii populatiei poate fi oprita de la aplicare de un grup restrans de cetateni, culmea aflati in conflict de interes fata de prevederile acelei legi, grup care de fapt apara interesele unor grupuri restranse de smecheri !

 32. Micutzul

  Fiindcă i-am cerut lui huhurez să își ceară scuze celor disponibilizați pentru jignirile aduse , individul mi-a blocat accesul pe blocul lui, blog pe care culmea eu eram mai vechi decât el.
  Văd cu parere de rău că acest individ nu poate înțelege că dacă ai o grămadă mare nu o poti face mai mică prin mutare numai prin prin renunțare la o parte a gramezii. Adică bre huhurezule dacă Ana are mere …in numar de 30 în cos și.bunica îi spune să lase în cos numai 15 atunci Ana este obligată să scoată 15. Oricum ar mută ea în cos merele tot cu 30 ar rămâne.
  Dar acest individ ori a avut norocul să fie mai bătrân și patria l-a lăsat să iasă la pensie normal ori a fost în unități în parte de est a țării, parte nu foarte afectată de ,, spargerea gardului ,, cum spune el sau de renunțarea la meseria pentru care te-ai pregătit în punctul maxim al pregătirii cum spun eu. Dacă mănâncă iar rahat cu compensatoriile îi transmit că îi dau eu ECHIVALENTUL plus dobânda și el să-mi dea meseria și viața înapoi.
  Hai serios huhurezule eu îți urmăresc blocul, îți respect muncă dar îți cer să judeci această problemă limpede și chiar să discuți cu oameni care au fost blocați în carieră de disponibilizări.
  O zi minunată tuturor !

 33. Micutzul

  Am scris dimineața un comentariu și vad ca nu apare.

 34. Pompiliu

  Referitor la legea cu suprataxarea pensiilor speciale..
  ÎN această lege este o contradicție între articole… La început spune clar ce înseamnă venit taxabil.. Venitul taxabil este egal cu pensia netă rezultata după impozitarea cu 10 % a pensiei brute. ..
  Apoi în forma adoptata de senat Orlando Teodorovici stabilise un prag de pana la 7000 lei din pensia netă (adică din venit) pentru care nu se aplica nicio taxa. După 7000 pentru suma ce depășea acest prag se aplica Taxa 30% până la 10000 și 85% Taxa pe ce depășește 10000…
  Intrucat în comisii care mai decare dintre parlamentari au încercat sa introducă alte praguri mai mari sau mai diferite, pana la urma au convenit sa schimbe pragul de TAXARE, să-l facă de la 2001 la 7000 taxa 10% (din venitul taxabil adică din pensia netă după impozitare) și pe ce depășește 7001 taxa 85%… Odată ce se spune clar ca aceste taxe se rețin din venitul taxabil (adică din pensia netă rezultata după impozitare) înseamnă că se face o dublă taxare cum corect a reclamat la CCR si avocatul poporului…
  Acum mai este o greșeală pe care în ura lor de a tăia aceste pensii cât mai mult ( ca da bine la publicul larg) au făcut-o cei din comisii și in plen când s a votat, este ca AU LĂSAT ÎN LEGE ARTICOLUL CU PRAGUL NETAXABIL DE 7000 lei CARE ERA ÎN PROIECTUL INIȚIAL…pentru ca intenția lor clară a fost sa se taxeze suplimentar după retinerea impozitului pensiile nete ce depășesc 2000 lei… 7000 lei….
  Dacă legea rămâne așa conform ordinei cronologice ale articolelor după deducerea venitului netaxabil de 7000 lei, ar trebui sa se aplice valorile din tabel.. Adică de la 0 la 2000 (din venitul taxabil din pensia netă cuprinsa între 7001 și 9000 lei) fără taxa…
  De la 2001-7000 10% (adică pe venitul din pensia netă cuprins între 9001 lei și 14000 lei) și peste 7001 85% (adică pe venituri din pensie ce depășesc 14001 lei)….
  Aceasta este interpretarea corecta… Și care ar afecta foarte puține pensii militare…
  S ar putea totuși sa fie modificata și corectată în sensul dorit de parlamentari.. Sa elimine pragul de 7000 dar tot ar ramine o dubla taxare dacă nu se elimină și articolul cu venitul taxabil din pensii speciale asa cum este definit în această lege și sa spună clar ca impozitarea este de 10% și 85 %… Dar nu vor face așa ceva pentru ca atunci ar trebui ca toate veniturile din pensii sau salarii sa fie impozitate la fel cu 10 și 85 %..sau ca să fie constituțional TOATE veniturile nete din pensii și salarii sa fie taxate identic cu aceleași procente cu o taxa de solidaritate dar care sa fie instituita pe o perioada de timp bine definita.. Sa zicem de 3 ani… Altfel nu se poate taxa suplimentar c i doar impozita pe toată lumea la fel…

 35. bazil

  @Pompiliu. Probabil ca, urmare a ceea ce va decide CCR(cu toate ca am spus mai sus ca nu prea e normal sa decida mai ales ca sunt direct interesati deci e o incalcare a multor prevederi)se va adopta o forma mai simpla(posibil pentru toate categoriile de venituri si pensii indiferent ca sunt sau nu speciale, contributive etc) , similara cu cele existente prin tari UE.

 36. bazil

  Si nu cred ca o cota de 85% ori 95% pot fi adoptate! Posibil max. 60-65% de pe la 10.000-15.000 in sus.

 37. Vasile Iosif

  Dle Pompiliu,
  Si ce serviciu imi vor face pt. suprataxa percepută?

 38. Nicolae

  Vãd cã se comenteaza,se dã cu pãrerea,sau mai stiu e ce interpretatari pe pensiile noastre.Adicã,ba cã ar fi de serviciu,ba cã ar fi speciale,nespeciale,ba cã am contribuit la fondul de pensii pe persoanã fizicã,ba cã ne-ar fi achitat statul aceste drepturi,cã nu ne-ar fi achitat samd.
  Mãi oameni buni,nu cãdeţi în plasa politicienilor şi a jurnalistilor idioţi,care au fãcut din urã faţã de cei care au purtat uniforma statului o politica de stat,dacã o pot numi aşa.
  Fiecare când am intrat în scoala militarã,am semnat un contract,unde se stipula printre altele,ca statul sã ne asigur un salariu,iar la trecerea în rezervã cu drept de pensie,sã ne asigure o pensie.Am depus un juramânt.Avem obligaţii militare şi dupã trecerea in rezervã,obligati sã ne înrolãm,sã raspundem oricând atunci când ţara este în pericol pt.a apãra acest popor,de „idioţi” dupã cum spunea Petre Ţuţea.
  Pensiile noastre,asta cã sã nu mai aud nici mãcar pe alţi idioţi care dau cu ciocanul,în nr.de nouã,cã noi nu avem pensii pe baza de contributivitate,cã statul reprezentat de alţi idioţi,ne poate lua din cuantum când vrea el,la orce ora din zi şi din noapte,când i se scoala unuia sau altuia,în vreun loc exotic cu amanta şi sparg intr-o vacanta cât pensia unui militar pe un an de zile.
  Da,pensiile noastre sunt un drept câştigat cu truda,cu multe sacrificii.Pãi,prostovanii ãştia care ne tot musca şi duc in derizoriu munca noastrã de-o viaţa,nu stie de armatã decât 9 luni la TR.Şi atunci îşi fãceau AMR-ul cã sã plece mai repede in civilie la distractii.Asta in cel mai bun caz cã unii nu au nici mãcar o zi de militarie.
  Idioţii ãstia ar fi în stare sã nu ne mai dea un leu la pensie,cã sã le ajungã lor.
  Aştia cred cã noi suntem pomanagii aceste naţii.Ca am primit şi primim in continuare pomanã.
  Hei,hei camarzi,bine zicea cineva mai ieri:Bine ne fac dragá…cã prea ne-am lãsat pe tânjeala,de ne-au transformat in presuri!

 39. Catalin

  ACEȘTI POLITICENI NE CRED PROȘTI PE TOȚI.E LA MINTEA COCOȘULUI CĂ ACEASTĂ MIZERIE CU IZ ELECTORAL VA PICA LA C.C.R.AU VOTAT TOȚI PENTRU CA SĂ PICE LA C.C.R. ȘI CA SĂ NU-ȘI PIARDĂ PRIVILEGIILE LA BĂTRÂNEȚE CREZÂNDU-NE CREDULI.AU FĂCUT TOT ACEST CIRC ASTFEL ÎNCÂT SĂ NU MAI POATĂ FI VREODATĂ CRITICAŢI PE MOTIV CĂ AU PENSII ASTRONOMICE ŞI NEMERITATE.

 40. Pompiliu

  Nicolae.. Pentru toți cei ce scriu pe aici, dacă au lucrat în sistemul de apărare și ordine publica sunt valabile afirmațiile tale… Ba chiar mai mult la începutul carierei știai ca vei avea un salariu/solda peste medie… Știai ca vei ieși din sistem înaintea civililor și ca pe lângă pensie militară aproape de nivelul salariului/soldei vei beneficia și de 10-15 solde nete prima de pensionare în funcție de vechimea militara, plus salarii compensatorii dacă pleci din sistem înainte de vârsta standard de pensionare…. Majoritatea acestor drepturi au fost tăiate în ultimii ani… A rămas doar pensia militară plafonata și aia la nivelul mediei soldelor% salariilor nete corespunzătoare mediei salariilor brute din baza de calcul…fără norma de hrana, suma ce a fost acordata pe tot parcursul carierei militare…. Adică ar trebui sa rămână în sistem pana în 2022 ca să egaleze pensiile celor din 2017, pana în 15.09.2017….
  Singura soluție este actualizare pensiilor militare prin echivalare soldele/salariile din prezent și nu cum s a făcut în 2016…
  Ca să va faceți o perete aproximativa dacă vi s-ar relalcula pensiile după legea actuală… Adăugați la pensia dvs brută următoarele procente 25% pentru 2018, cam 10 % pentru 2019 și 10% pentru 2020… Din totalul rezultat scădeți 35% caș, CASS și cibs, apoi încă 10 % impozit și va rezulta pensia netă pe care ați fi primit-o azi… Succes.
  Cât despre exemplul meu de interpretare a legii de taxare eite doar părerea mea… Poate greșesc…
  Rămâne de văzut dacă trece de CCR sau dacă aceasta va propune modificări astfel încât să fie constituțională….

 41. geofreeland

  Întrucât Ciucă a luat atitudine, chiar tardiv, oricum e o opinie politică. Zic să așteptăm, poate că opinia lui contează în fața lui Joha, pila lui. Legea e atacată la CCR, apoi retrimisă în parlament, apoi iar întoarsă pe toate părțile, chiar populist, apoi la promulgare. Și Orban și Ciucă pupat poala. De-abia atunci vom vedea ce vor ăștia cu privire la noi cu dubla lor impozitare și până unde vor merge cu mârșăvia. Ați văzut ce lefuri au cei din sănătate? Ori să tacă ori să nu ia șpaga tradițională. Nici una nici alta. Dacă spitalele sunt închise de ce mai plătim la sănătate? Și medicii sunt revoltați de „genocidul” mascat. Cred că o dezbatere finală o reprezintă rolul armatei, statutul social al militarului, nu amestecat cu alte instituții care nu au nicio treabă cu armata care astăzi e calul de bătaie al nesimțirii politicienilor. Oricum „băieții” citesc și văd reacția noastră. Așa că nu vă sfiiți.

 42. geofreeland

  Sunt uluit de cerbicia unora susținând să „moară capra vecinului” deși el nu are niciun folos. Asta e cea mai mare imbecilitate. Deja e speculată electoral, tăiem de la îmbuibați. Consecința e ca prin ricoșeu ți se aplică și ție, că nu ești singur în țara asta, nu domnule Bazil? Zic și eu. PSD și-a trădat votanții,cu LOV în frunte, PNL hăcuie selectiv pe acarul Păun, noi militarii, pe magistrați nu, că „justiția e independentă”, adică a lor, și-i „cumpără” obedient lăsându-i în legea lor. Atunci, cine ne reprezintă în interesele noastre ca partid? Că noi asta votăm,nu? Așa că o reorientare e necesară și voturile noastre, câte ori fi trebuie bine cumpănite. Oricum, adio PSD, adio PNL. Asta zic dacă mai puteți merge în baston la vot, că la spital e interzis. Și după cum bănui, după alegerile numărate de ei, va începe valul doi pandemic, acum e o repetiție. Apoi potopul. E momentul de reflecție, acum nu mâine. Asociațiile noastre sunt de figurație. Și o cafea.

 43. Titi

  @Pompiliu, grosso modo cam asa este, cu o mica completare: pensia bruta din 2020(daca se actualizeaza) se inmulteste cu 58,5% si se obtine pensia neta care este la nivelul Soldei nete
  Se complica putin lucrurile pentru 2019 si 2020 cand sumele obtinute se compara cu indexarile de 1,3%, respectiv 4,6% !

 44. Pompiliu

  Titi.. 58.5% din brut este egal cu ce am scris eu din brut de ex de 6000 – 35% (cas , cass și cibs)= 3900-10%(impozit)= 3510..
  6000×58.5% =3510..🤣
  Am dat exemplul de mai sus pentru ca unii cred ca dacă s ar fi actualizat brutul la nivelul de azi li s-ar fi reținut doar 10% impozit….și își frecau mâinile…
  Acum sunt pensii brute foarte mari însă în plată aproape la jumătate…
  Și la a doua fraza.. Dacă s ar actualiza soldele de funcție cu procentele date de mine nu s ar mai acorda indexarea cu inflația pentru ca ar fi mai mica…
  Eu zic ca pentru mulți pensiile în plată ar iesi mai mici decât le au acum…

 45. geofreeland

  Toți, care am mai citit, știu dictonul, divide et impera. Așa și noi. Cu j’demii de asociații, chemate la discuții, bineînțeles sterile, nu vom face nimic. Cum nici nu am făcut. Consecința o trăim.O vrăjeală susținută instituțional. Gata! O singură asociație, vocală, reprezentând pensionarii militari. Președinte un militar cinstit, dăruit armatei, credibil. E singura soluție. Un militar empatic, fără veleități și neșantajabil. Altfel ne vom zbate ca peștele pe uscat și ne aburim cu procente. Sunt sătul de ipoteticile procente vehiculate, just, dar fără nicio finalitate de aplicare. Știți de ce gradul militar e proprietate? Întrebați-l pe generalul Chelaru. E momentul unirii. Mai proaspeții pensio ari militari apucați-vă de treabă, știți cum se face o regrupare,nu? Comunicați, evaluați, decideți. Acum ceva ani am propus, o variantă de asociație a tuturor militarilor pensionați din toată țara. Structură, vot, decizii și mod de acțiune. În arhivă admin există. O pot repeta. Internetul ne ajută. Altă soluție nu e. Ori suntem parteneri armatei, ori năimiți. Acum e momentul! Hai, domnule Neacșu, adună-ne într-un glas că țara așteaptă!

 46. Pompiliu

  Ex : 6000 pensie Bruta stabilita înainte de 15.09.2017.. 6000+25%+10%+10%= 9075 brut
  9075 – 10%impozit pe ce depășește 2000 (707.5.lei) = 8368 lei pensie netă care nu se plătește…
  Pensie în plată plafonata conform oug 59.. 9075 x58.5% = 5309 lei…
  Acum din 6000 brut și 5600 net în 2017, au ajuns la 6358 brut și 5922 net în plată..
  5922 lei pensie actuala neta fata de 5309 lei dacă s ar recalcula și taxa după salariile/soldele de azi..
  Cum este??? Mai vrea cineva actualizare după salariile/soldele de azi…
  Abia în 2022 se egalizeaza

 47. geofreeland

  @Pompiliu Sunt de acord, argumentat spun. Dar cu ce ne ajută acum, în situația în care suntem? Stăm la mâna unor neica nimeni, votați otova? Chiar așa am ajuns? Eu cred că asta e problema, nu poziția mielului de Paști.

 48. Nicolae

  Beneficiarii L.223/2015,asta ramasa fãrã conţinut din cauza Ordonantelor 57,59,114 şi altele,din ghiveciul legislativ,au ajuns la limitä rãddarii.
  Bun,am înţeles,ca militari,ne-am sacrificat atît in timpul activitatii,cât şi dupã,cã e crizã,cã ţara e saracã,dar cînd vezi ce salarii au unii de prin primàrii,alţi bugetari care se calca pe bombeuri,ba le mai acorda şi pensii speciale,
  adevãrat speciale pe lânga pensia normalã şi la ce afaceri fac,mai cã îti vin damblalele.Iar tu,ai stat toatã viaţa legat de serviciul tãu,fãrã sã ai voie sã mai faci altceva,în primul rând cã nu aveai timp,ai ajuns cã ultimul cersetor,auzi:pensia nu este un drept cîstigat,ti-o tãiem când vor muşchii noştrii,bããã.
  Sã fie înţeles pt.toti îmbuibaţii care se înfruptã din roadele acestui popor sãrman:PENSIILE NOASTRE A CELOR DIN SNAOPSN SUNT PENSII ACORDATE DUPA O VIATA DE MUNCA IN SERVICIUL PATRIEI 24/24H,7/7 ZILE,CU SACCRIFICII ŞI SUDOARE CU PRIVATIUNI,SUPORTATE ATÂT DE NOI CÎT SI DE FAMILIILE NOASTRE.
  Nu ne mai comparati cu soferii,femeile de serviciu sau cu bibliotecarii.
  Bãtaia de joc a început in 2010,când au dat legea 119 cu recalcularea tuturor pensiilor militare de stat.Atât de proşti au fost cã nu le-a iesit pasenta.La recalculare peste 85%,au fost recalculaţi pe plus😀
  Dupã ce au luat plasa,au dat L.263 pt.cei ce urmau sã iasa cu 2011 la pensie,în scimb au shimbat modul de calcul cu celebra Anexã Vl ceea ce diferentia de l.119,o stim nu mai dezvolt.
  Vazând ei cã nu se mai pot atinge de pensiile noastre,datoritã faptului cã CCR-ul a spus cà pensiile contributive sunt,vezi Doamne,un drept câstigat,au venit cu L.223/2015,iar noi,beneficiarii ei,nu am mai intra în aceastã categorie da a fi proprietarii pensiei obţinute şi au trecut-o la categoria „pomanã”a statului şi va fi ciuntita,inghetata,
  impozitata cînd vor muşchii lor,ceea ce s-a intâmplat.
  Nu e posibil,cã dupã 3 ani de inghetare a tuturor pensiilor noastre sã nu te apuci sà actualizezi,sã ajungi in situatia de a mai tãia din ele.
  Nu e posibil sã se ajungã in situatia când un PENSIONARl ieşiti in perioade diferite,pe legi diferite sã aibã o diferenţa atât de mare faţã de omologul sau care a avut acelaşi grad,funcţie,gradaţie(vechime)!!
  Tocmai de aceea este necesar sã se treacã de urgenţã la Actualizare conf.l.153.
  Dupã: ciuntire,inghetare,impozitare nu mai vãd care ar fi motivul de a nu se face Actualizarea.

 49. Pompiliu

  Nicolae.. Eu ți-am dat un exemplu mai sus…. Dacă se va reveni la legea 223 de dinainte de 15.09.2017 pensiile militare recalculate impozitate ar depăși cu mult salariul celor din activitate și nu prea cred ca ar fi corect… Ar fi exact ca la magistrați… Judecătorii și procurorii pensionari au pensii nete mai mari decât salariul net al celor din activitate….
  Trebuie regândit legea 223 pendreu ca actualul plafon cu tot cu pensia suplimentară, de 85% din baza de calcul plus sporul pt OMM de 20% ajunge la 101% din brutul salariului…
  Dacă se retine din aceasta pensie Bruta doar 10% impozit pensia netă rezultata este mai mare cu aproximativ 60% decât salariul/solda netă lăsând la oparte norma de hrana/ord 50…
  Crezi ca ar fi corect..
  Ar ieși toți la pensie nu numai la vechimea cumulată cu grupa ci chiar pe medical sau anticipat…
  Eu zic ca legea trebuia sa rămână asa cum este acum cu pensia netă cât salariul net dar cu acordarea sporului pt OMM care facea diferența în funcție de vechimea militara.. Apoi actualizarea acelei pensii nete în funcție de creșterea netă a activilor.. Și încă ceva pt cei recalculat în 2016, 2017 actualizați în funcție de salariile actuale prin echivalare… Mai puțin sporurile ce nu făceau parte din salariu..

 50. Pompiliu

  Acum la realitatea plus tv se vorbește despre pensiile militare iar reporterul la începutul emisiunii a spus clar ca nu se poate face diferența între un militar care merge i teatrele de operații, un pompier care la – 20 grade celcius sta câte 2,3,zile ud și inghetat sa stingă un incendiu sau salvează vieți la catastrofe naturale sau un polițist care zilnic își pune viata în pericol când merge la intervenții, când retine infractori periculoși, și stiti foarte bine ca sunt multe exemple de polițiști morți…

 51. Nicolae

  @pompiliu
  Ceea ce sustii d.ta cu depasirea sal.celor in activ.daca s-ar reveni la originalul l.223,este fals.
  Nu am sustinut nicãieri acest lucru „sã se revinã”.Dupã atâtia ani este greu sã se mai revinã!
  Eu am spus sa se actualizeze pensiile,cum este prevãzut in art.38 din l.135.
  Nu se va depasi niciun sal.al activilor.
  Stau şi mã gândesc,al cui avocat sunteţi,afrmând cele de mai sus.
  Nu am timpul,nu am nixi chef acum,sà và demonstrez contrariul
  a celor afirmate.Poate altadatã.

  PS-Ati ieşit la pensie dupã 15.09.2017? Dcã da,am înţeles ce vreţi sã spuneţi.
  Numai de bine sà auzim!
  PS2-Vezi şi propunerea art.unic de pe Blogul Huhu Rezea.

 52. bazil

  @pompiliu. Cam bateti campii si campiile consistent. Cum adica , revenirea la L223 cea de dinainte de 15.09.2017 ar conduce la depasiri cu mult la pensii fata de salariile celor din activitate? Si culmea, spuneti ca ar fi ca la magistrati!!!!!Mai mare anomalie nu am vazut!!!!!!.Stii dta care e pensia medie la magistrati? Stii dta care sunt veniturile actuale reale ale activilor? Mult mai mari ca pensiile celor pensionati inainte de 2009! Insa fata de veniturile magistratilor sunt intr-adevar mici! Stii dta cat este o pensie calculata dupa 2010(dupa 2016 nu mai vorbesc) fata de o pensie calculata prin 2000-2007? Dubla de multe ori , daca nu si mai mare cea din 2010! Invata bine lectia si apoi posteaza, altfel patesti ca la talk show!

 53. Pompiliu

  Răspuns.. Da.. Am ieșit la pensie după septembrie 2017…
  Pensia mea bruta este de 7800. Netă de 7200… În plată 4950…
  Cum e… Eu am spus ca în plus de pensia netă în plată trebuie să-mi se acorde sporul pt OMM de 25 ani.. Adică 20% în plus… Asta ar diminua neacordarea la pensie a venitului NET dinainte de pensionare… Calculează și vezi.. Oricum pensia în plate plus 20% ar fi mai mica decât pensia în plata plus norma de hrana…
  Și Nicolae… Eu ți-am făcut calculul matematic în exemplu… Dacă tu nu crezi este treaba ta.. Ori nu ști sa calculezi ori ai darul contrazicerei ca și alții .

 54. Pompiliu

  Actualizarea pensiilor militare nu se poate face decât prin legea care le acordă…
  Nu prin legea salarizării…
  Și eu as dori acest lucru pentru ca în loc de 4.6% anul asta as fi primit aproape dublu la netul în plată..
  Numai ca pensia mea este blocată de OUG 59 și nici nu mai este crescuta cu a celor din activitate… Fata de a dvs care are cuprins în ea toate drepturile….. Mai puțin cei 5: dacă a-ți fost la MAPN…

Statistici T5