Raportul de control A1464/16.06.2020

Categoria Despre Armata

”Verificări cu privire la aspecte de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității” la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale (CPS a MApN)

Așa se intitulează raportul privind controlul efectuat de Curtea de Conturi a României la CPS a MApN în perioada 27.05-16.06.2020.

Am intrat în posesia respectivului raport și voi încerca să vă prezint pe parcursul mai multor articole, date și informații din acest raport, date care să poată fi folosite de cei care sunt încă în proces cu CPS a MApN pe problema actualizării din 2017, indiferent de faza procesului, sau pentru că mai argumentat decât este prezentată situația aici, nu se poate. Așa cum am mai spus și așa cum reiese și din decizia  deja prezentată, pentru cei mai mulți din pensionari, reintroducerea indexării din 2016 în actualizarea din 2017, așa cum este soluționată de Curtea de Conturi, nu va aduce poate nici un leu la pensie, dar principial și juridic este o victorie împotriva celor care de 3 ani refuză să aplice legea așa cum a sesizat și curtea de conturi.

Voi începe prin a prezenta câteva date generale fără a intra în probleme de conținut a constatărilor, fiecare capitol de interes va fi prezentat separat.

Astfel: 

 1. Documentul în sine cuprinde 34 de pagini, din care 27 raportul și restul anexe.
 2. Echipa de control a verificat modul în care s-au  stabilit și aplicat indexarea și actualizarea din 2016-2017 începând cu data de 01.01.2016.
 3. Misiunea de control s-a desfășurat în baza Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 243/25.05.2020 și a avut  ca obiectiv verificarea unor aspecte semnalate prin petiții adresate Curții de Conturi, respectiv modul în care Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale (CPS MApN) a aplicat prevederile legale în procesul de actualizare a pensiilor militare de stat la 30.06.2017, procedură prevăzută la art. 60 din Legea nr.223/24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat.

Prin petiții s-a semnalat faptul că cele 3 case de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), Serviciului Român de Informații (SRI) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au aplicat metodologii diferite în procesul de actualizare a pensiilor la 30.06.2017, fapt ce a condus la diferențe de tratament între pensionarii MApN, SRI și MAI:

deși există un ordin comun al conducătorilor instituțiilor din domeniul apărării naționale pentru punerea în aplicare UNITARĂ a Legii nr.223/2015, în mod concret, indexarea de 5% prevăzută de art. 14 alin 2 din OUG nr. 57/2015 “prin derogare de la prevederile art. 59 alin. 1 din Legea 223/2015” s-a aplicat diferit.

Ca urmare, peste 70,000 de militari în rezervă din MAPN și SRI au fost privați de această indexare în procesul de actualizare a pensiilor militare de stat generat de aplicarea Legii nr.152/2017, sub pretextul că indexarea menționată anterior operează numai în anul 2016 și nu o dată pentru totdeauna, ca orice majorare de pensie.

Spre deosebire de această poziție, la Ministerul de Interne s-a acordat în continuare indexarea de 5% prevăzută de OUG 57/2015 pentru alți aproximativ 70.000 de militari în rezervă aplicându-se corect, în opinia noastră, legislația în vigoare.”

 • Din acest raport mai aflăm că ”La adresa nr. XXX, petentul a anexat extrase din răspunsurile primite de la Casele de Pensii Sectoriale ale MAI și MApN, precum și solicitarea unui deputat din Parlamentul României, înregistrată la Camera Deputaților sub nr. XXX, adresată ministrului afacerilor interne și ministrului apărării naționale pentru rezolvarea problemelor descrise mai sus.”Deci se pare, fapt ce rezultă și din formulări ale echipei de control, că documentul postat pe acest site pe data de 06.05.2020, este unul din cele ce au stat la baza declanșării controlului. https://in-cuiul-catarii.info/2020/05/06/hait-controlul-17432
 • Deși echipa de control nu a nominalizat acte de natură contravențională în procesul de calcul a actualizării, aceasta a identificat încălcări ale unor articole ale legii 223/ 2015, care coroborate cu prevederile privind modul de funcționare a CPS, atribuțiunile funcționale ale persoanelor care au încadrat diverse funcții în CPS pe timpul derulării procesului de calcul, dar mai ales prevederile Jurământului militar și  dacă vor fi confirmate de instanță,  pot deveni capete de acuzare pe alte procese mult mai grave, de natură penală. Dar despre acest aspect se poate discuta numai după ce se termină procesul încă neînceput dintre CPS și Curtea de Conturi.
 • Mai rezultă din documentul de control faptul că deși cele 3 structuri beneficiare ale L223/2015 ar fi trebuit să pună la punct un ordin comun clar, coerent și detaliat privind procesul actualizării, care să includă modalitatea, nu doar atribuțiunile privind actualizarea, acestea nu doar că au întocmit (prin specialiștii lor) un document confuz și incomplet (se poate pune întrebarea dacă nu cumva în mod intenționat), dar l-au și aplicat fiecare cum l-a dus capul  sau interesul. La MApN chiar și documentele interne ( cum ar fi Procedura operațională privind algoritmul activităților privind actualizarea pensiilor militare de stat, cod P.O. 02505-35.00.027) au fost întocmite superficial fără să cuprindă elementele esențiale necesare aplicării actualizării. Doar titlul conține ”algoritmul”, dar ca sintagmă, căci  documentul prevede doar atribuții și responsabilități, fără proceduri și metodologie de aplicare. Și în acest caz se poate  pune serios întrebarea dacă este vorba de simplă scăpare, incompetență sau intenție. Oricare din ele ar fi cauza, fiecare în sine este suficientă pentru a fi luate măsuri drastice împotriva celor care au fost implicați în acest proces, inclusiv al unor ”simpli executanți” dacă avem în vedere prevederile art 8 punctul b, alin. 3 din Legea nr. 80/1995.
 • Tot din acest document mai aflăm un lucru interesant, și anume că a existat o SCRISOARE COMUNĂ A MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE ȘI DIRECTORULUI SRI, care au solicitat punct de vedere al Curții de Conturi.
 • Din documentele puse la dispoziție de către CPS MApN a rezultat faptul că un număr de 128 pensionari s-au considerat nedreptății și au acționat în instanță Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale cu privire la modul de actualizare al pensiilor la data de 30.06.2017, motivat de faptul că la valoarea pensiei actualizată la data de 30.06.2017 nu s-a adăugat și majorarea de 5% prevăzută de art. 14 alin. (2) din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

Situația celor 128 de dosare se prezintă astfel:

21 hotărâri definitive favorabile Casei de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale pronunțate de instanțele de apel, dintre care 4 hotărâri pronunțate în dosare în care s-a solicitat numai acordarea majorării de 5%, iar în 17 dosare fiind și alte capete de cerere în judecată inclusiv majorarea de 5%;

55 hotărâri favorabile CPS MApN la instanțele de fond și asupra cărora instanțele de apel încă nu s-au pronunțat, din care 11 hotărâri pronunțate în dosare în care s-a solicitat numai acordarea majorării de 5%, iar în 44 de dosare fiind și alte capete de cerere în judecată inclusiv majorarea de 5%;

1 hotărâre definitivă nefavorabilă CPS MApN pronunțată într-un dosar în care s-a solicitat doar acordarea majorării de 5%, pe fond soluția a fost favorabilă CPS MApN;

2 hotărâri nefavorabile CPS MApN la instanțele de fond în dosare în care s-a solicitat doar acordarea majorării de 5%, soluții asupra cărora instanțele de apel încă nu s-au pronunțat;

 – 49 de dosare sunt în curs de soluționare, din care la 10 s-au dat hotărâri de către instanțele de fond favorabile CPS, soluțiile fiind publicate numai pe portalul instanțelor de judecată, iar pentru 39 de dosare sunt termene de judecată stabilite ulterior datei de 07.05.2020, amânate sau suspendate.

Din cele de mai sus se observă că deși o pondere semnificativă a hotărârilor judecătorești este favorabilă CPS MApN (21 hotărâri definitive și 55 hotărâri la instanțele de fond, favorabile CPS MApN), există totuși o practică judecătorească neunitară, fiind deja un număr de 3 cazuri în care pensionarii au avut câștig de cauză (2 la instanțele de fond și 1 hotărâre definitivă).

 • De asemenea, modul de formulare a unor cereri a condus la respingerea acțiunilor – adăugarea indexării din anul 2016 solicitată de unii pensionari nu ar trebui privită ca o operațiune distinctă de indexare realizată la 30.06.2017, întrucât aceasta ar echivala cu retroactivarea unui text de lege, ci ar trebui motivată ca o menținere a unui cuantum al pensiei în plată și implicit asumarea încadrării în plafonul de 85% (situație pe care marea majoritate a pensionarilor au evitat-o, solicitând acordarea indexării distinct de cuantumul pensiei actualizate).

În acest context, apreciem că raționamentul echipei de control nu vine în contradicție cu marea majoritate a hotărârilor instanțelor de judecată, mai ales în contextul practicii judecătorești neunitare prezentate anterior.

Mă opresc deocamdată aici cu prezentarea Raportului de Control, având în vedere faptul că documentul este destul de voluminos și prezentarea lui ocupă un spațiu destul de mare. În plus este mai bine să fie prezentat pe secțiuni, pentru ca fiecare să aibă posibilitatea să îl ”rumege” bucată cu bucată, căci nu poate fi înghițit întreg, mai ales că unora le-a provocat deja indigestie.

Pentru cei 128 aflați în diferite forme de conflict sau litigiu juridic cu CPS a MApN pe acest subiect, stau la dispoziție cu întregul document, la nevoie, dar numai celor care fac dovada prin nr de dosar în instanță că au deschis proces. Este de altfel edificator, trist și umilitor faptul că din cei 78331 de pensionari ai MApN, (excluzându-i totuși pe cei care nu făceau obiectul actualizării și indexării din 2017, respectiv 2019) DOAR 128 AU DECIS SĂ ÎȘI APERE ȘANSELE ÎN INSTANȚĂ, CEILALȚI adoptând poziția RÂMĂ, din diferite motive, fie de necunoaștere, fie de lene, fie ne neputință intelectuală  sau fizică, fie pentru că așteptau să lupte alții pentru ei(cei care le percep cotizații) fie din alte motive personale, de sănătate sau lipsă de speranțe în obținerea unui rezultat concret și pozitiv, având în vedere portocalele din justiție. Felicitări curajoșilor, lor le stau la dispoziție cu documentul menționat, dar îl pot cere în instanțe să le fie pus la dispoziție de către CPS, cerând –dacă doresc- și suspendarea procesului până la soluționarea cauzei aflate pe rol între CPS și Curtea de Conturi. Ca documente justificatoare a cererii pot folosi Decizia, deja publicată, și comunicatul MApN nr.268 din data de 13.08.2020. Am convingerea că cererea va fi acceptată.

Nutresc speranța că indiferent de rezultatul controlului în plan juridic sau financiar pentru pensionarii militari, aceștia vor prinde mai mult curaj, vor înțelege că așteptând cu mâna întinsă  nu vor primi nimic și numai lupta și implicarea pentru obținerea de drepturi, informații curajul, tenacitatea și ne-renunțarea la principii poate duce la respectarea drepturilor lor.

În zilele ce vor urma voi prezenta documentul, în părțile ce ne privesc în mod direct, pe capitole.

Mai menționez faptul că în cererea mea am solicitat și confirmarea/infirmarea veridicității Deciziei postate tot pe această pagină și mi s-a confirmat că documentul este conform cu originalul.

                                             

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

31 Raspunsuri la Raportul de control A1464/16.06.2020

 1. Blibie Ion

  Dl. col. Neacsu, am mare nevoie de acest document deoarece inca sunt in instanta la tribunal cu CPS a MApN pe aceasta speta, dar doresc sa va dau datele pe emailul dvs., daca se poate. Am termen pe 28.09.2020. Multumesc anticipat!

 2. Nicolae

  Sunteţi tare dle,aţi dat încã o Palma grea celor care latrã la luna şi nu fac nimica!
  Vã felicit!

  Iatã o dovada,printre altele,ca militarimea pensionara,aşteaptà sà-i fie rezolvate problemele de alţii,fãrã ca ei sã mişte un deget.Doar 128 de acţiuni în instanţã? Trebuiau sã fie 128.000,acum îmi dau seama de ce guvernanţii şi guleraţii se poartã aşa cu noi,motivand lipsã de interes din partea noastrã,nu mai punem faptul cã instanţele se pronunta diferit in speţe având acelasi obiect.Asta nu este o noutate,cred cã stim deja bine despre acest lucru,parca ar judeca acţiuni diferite,nu toate din ţarà cnf.prevederilor aceleasi legi,ci din mai multe ţãri,sau judecã aceiasi spetã pe legi diferite,adicã o Lege din Papua iar cealaltã din Caledonia.Este trist,dar adevãrat.Daca va dau o hotarâre emisa de o instanţã,vã minunati nu altã,dacã nu ar fi de râs sigur ar fi de plâns.Cu exemple de hotarrîri de prin ţãri cã Turcia şi alte ţãri,de ţi-e lehamite sã o citesti.Este trist ce se intâmplã,dar adevãrat.Daca asta este democracy la care am visat eu spun mai bine,Ba!

 3. SD

  Ca o curiozitate
  Oare cati din cei 128 care au deschis procese sunt reprezentati/consiliati/sprijiniti de vreuna din cohortele de asociatii mari consumatoare de cotizatii in schimbul unor vesnice „komunikate” directionate catre naivii buni platnici…or fi 10-15?? sau mai curand numarul tinde sau este =cu zero/nula/nada/nulo/null/sero.Eu sunt aproape convins ca este zero.

 4. SD

  Si dogarelu oare cati sprijina/reprezinta, prin „maretul” sau departament juridic bine platit tot de pensionari…..

 5. Horia

  Domunule Neacsu,

  Am nevoie de acest document întrucât am făcut cerere de revizuire în dosarul 320/57/2020. Am caștigat la fond și pierdut la apel.
  Îl puteți trimite pe adresa mea de e-mail atașată comentariului.
  Multumesc anticipat.

 6. bassil

  In iulie au fost deschise 1700 de acțiuni în instanță sprijinite de LADPM.

 7. Nicolae

  Tragand cu ochiul pe blogul vecin,HR,cineva bine informat ne spune cã râvnita Plx 199 nu este trecutã nici azi pe lista de prioritãţi a parlamentului.
  Pãi eu am spus mai demult cã nu se va misca un deget pânã când nu se va rezolva cu impozitarea pensiilor militare ce depaşesc 7.000 lei şi care se aflã la CCR.Uite cã cine mi-a spus a avut dreptate,eu nu am fãcut altceva decât sã vã informez.
  Gurile rele spun cã….cam prin 2023 o sã se rezolve cu marea actualizare,dar cum pânã atunci este cale lungã şi alţii care l-au fãcut salarii de nababi s-ar putea sã saraceasca şi vor intrã prin greve sau mai stiu eu ce interese şi sã ne Sara din nou rândul.
  De interes sunt şi acele tabele publicate şi desecretizate.Sa facem o paralela cu ceilalţi bugetari şi sã tragem concluzii pt.a vedea bãtaia de joc a celor din SNAOPSN la care suntem supuşi.

 8. SD

  @bassil
  Da am citit si eu,dar cred ca ei(LADPM) se refera la procesele deschise pt veniturile activilor,iar eu vorbeam de rezervisti.Sa nu comparam mere cu pere.

 9. Silviu

  Dle Neacșu va rog sa ne spuneti daca CC a constatat că CSP MApN la actualizarea din 30 06 w017 nu a respectat dispozițiile.HG 1 din 2017 și OUG 56/2017.

 10. bassil

  @SD
  Este vorba despre rezerviști.Am și eu doua dosare acolo.

 11. Trofin

  D-le Neacșu ,nu pot să cred că din pana unui ofițer în rezervă / retragere poate ieși o etichetă de RÂMĂ adresată foștilor colegi de activitate militară. Este prea nelalocul ei !. Printre acele râme ( îl folosesc ca substantiv comun ! ) se regăsesc mulți pensionari militari , capabili să -și evalueze singuri situația cuantumului pensiei și care au constatat că , în sine , actualizarea din 2017 în baza legii 152/2017 reprezintă o bătaie de joc fiindcă nu s-a respectat algoritmul de calcul stabilit prin ordin comun pentru recalcularea din 2016 . Folosirea majorării cu 5% a cuantumului pensiei recalculate în 2016 , așa cum ați sesizat și d-voastră , nu a depășit cuantumul avantajos , acela din plată și atunci care ar mai fi fost rostul acțiunii în instanță ? Corect ar fi fost ca toate râmele să fi acționat în justiție neaplicarea algoritmului de calcul de la recalculare deoarece a fost redus numai la majorarea cuantumului cumulat al soldei de funcție în valoarea de la recalculare ( și aici cu artificii învăluitoare) fără ca majorarea soldei de funcție în baza legii 152/2017 ( act în care nu se folosește sintagma de cuantum cumulat al soldei de funcție) să acționeze și asupra soldei de comandă , gradații și sporuri . Știu că mulți vor umbla la valiza cu legi , ordonanțe și alte acte că să demonstreze că actualizarea doar a cuantumului actualizat al soldei de funcție este corectă așa cum a procedat CSP iar eu am doar vedenii. Aceștia, în similitudine cu RÂMELE d-voastră , sunt , după părerea mea , TOBOȘARII sistemului sau susținătorii dogmatismului legislativ.
  Cu respect !

 12. Luca Adi

  Instanțele curților de apel sunt pline de acoperiti așa că lupta inutila!

 13. Mateias

  @bassil,
  Iniţiativa grupării militarilor pentru deschiderea unui singur proces este lăudabilă, numai că modul prin care s-a materializat are multe deficienţe ce pot fi premisele unui eşec. După cum cunoşti deja în ambele procese (primul pe indexarea din 2016 al doilea cu iluzoria majorare la nivelul soldei de funcţie minime stabilite de HG1/2017) instanţele au dat un prim verdict: depunătorul a greşit adresa, astfel că ele nu se judecă la contencios administrativ, ci la Conflicte de muncî şi asigurări sociale. Dacă cumva prin octombrie şi aceştia îşi declină competenţa, anul se încheie fără măcar ca procesele să înceapă. Pe fondul solicitărilor, cred că este o mare eroare neîndeplinirea condiţiei administrative preliminare de sesizare a CPS. Indiferent unde se vor judeca, procedura administrativă prealabilă este obligatorie, aşa că e foarte posibil să primiţi o hotărâre de inadmisibilitate.(Cererile se referă la decizii de pensie rămase DEFINITIVE, care nu mai pot fi modificate decât prin revizuire la cerere sau dacă ar exista o prevedere legală nouă care să impună revizuirea din oficiu). Başca, e foarte posibil ca MApN să ceară disjungerea din proces pe temeiul domiciliului solicitantului, ceea ce ar nărui definitiv o intenţie bună.

 14. bassil

  Așteptăm.Vom vedea ce urmează.Analizam când va veni decizia.

 15. neacsum

  @Bassil,
  Nu vreau sa cobesc, dar procesele intentate de LADPM vor fi pierdute ca si cele ale lui Dogaru, inainte de a intra pe fond. Si culmea este ca si unii si altii se lauda si declara ca lupta si ii ajuta numai pe cei care le platesc cotizatia. Asadar recomand celor care merg pe mana lor, sa stea pe mana lor, ca au garantia „succesului”. As putea spune, cu o doza de rautate, ca daca sunt aparati de specialistii din cele doua structuri, nu le mai trebuie nimic, succesul e asigurat. Nu vad cu ce i-ar ajuta eforturile unor amarati care nu le platesc cotizatii.

 16. Blibie Ion

  Dl. col. Neacsu, va rog, puteti sa ma ajutati cu raportul? Imi puteti da adresa de email pt a va trimite datele despre dosar? Vreau sa vi-l trimit personal. Am un nou termen pe 28.09.2020. Inca nu am terminat la tribunal. Am deschis actiunea in 2018, dupa parcurgerea procedurilor. Va dau mai multe detalii pe email. Va multumesc!

 17. bassil

  Domnule Neacșu,am înțeles,noi am incercat sa luptăm cu sistemul.Referitor la cotizație,este modica.Puteam sa pierd plătind un avocat cu1000 sau chiar 2000 de lei.

 18. SD

  @bassil
  Va rog sa nu va suparati
  „modic ai dat modic ai primit” =zero
  problema nu este asa ci trebuie privita astfel:
  „modicul” asta multiplicat de mii de ori le da unora niste sume de te apuca ameteala.De asta e bataia pe numarul de cotizanti nu pe calitatea sindicatului in sine.De asta problema trebuie privita in ansamblu nu doar ca…”macar am incercat” si nici n-a costat mult.

  Nu va mai ramane decat sa va mai faceti un sindicat in interiorul sindicatului:-):-)))

 19. SD

  @ Trofin
  V-am „pierdut” de pe bloguri inca de pe vremea vestitelor dvs tabele excell (pe care eu le-am luat in serios) si nu m-au dezamagit niciodata.
  Banuiesc de ce ati abandonat atunci demult….

  Ma bucur ca v-ati reintors de ceva timp.
  Cu stima

  PS Si acum mai am tabelele intr-un fisier….macar ca amintire a unui meserias ce va aflati

 20. neacsum

  @blibie,
  Scrieti mi aici de pe adresa dv reala de mail si va raspund acolo. Un mesaj scurt e suficient.

 21. neacsum

  @trofin,
  Fiecare cu nedumeririle lui. Eu nu pot sa cred ca de 10 ani de zile toate guvernele, partidele si parlamentele, si au batut joc de noi iar noi suntem tot dezbinati,fara un lider de anvergura, cinstit, loial , respectat si demn de urnat, fara un plan comun, fara o structura care sa ne reprezinte cu succes, fara un punct de vedre comun. De 10 ani tot felul de ingalati amatori de grade, medalii, sinecuri se recomanda si pretind reprezentanti ai intereselir noastre si isi rezolca interesele lor tradand cauza comuna, lideri care habar nu au pentru ce pretind ca lupta, caci intrebati ce vor, nu sunt in stare sa spuna doua vorbe pe subiect. De 10 ani ne taram pur si simplu printre suturi in cur si ne plangem ca nu suntem respectati. Cine sa ne respecte cand noi insine ne privim cu ura si nu ne intelegem, nu suntem in stare sa dam nana unii cu altii? Spui ca unii au inteles ca nu castiga nici un leu si din cauza asta nu au deschis proces?Dar ce, numai banul contreaza? Unde ne e mandria, unde ne e respectul de sine, unde ne sunt principiile? Eu mor cu ei de gat de dragul unui drept, nu al banului. Cine vrea bani si nu respect, sa mearga la cersit, la furat, caci acolo se scot bani buni si nici nu e nevoie de coloana vertebrala, adica exact ceea ce ne lipseste noua. Dar nu, noi ne revoltam numai cand e vorba de bani, in rest poate sa ne injure, sa ne umileasca, sa ne calce pe gat cine vrea, nu miscam un deget, daca nu castigam un leu. Imi e teama ca am jignit ramele cand am spus ca unii din noi au adoptat pozitia ramei, pentru ca rama se taraste, dar tot mai misca, pe cand noi nimic. Si, fara suparare, nu am spus ca militarii SUNT rame, ci ca au adoptat pozitia ramei, ceea ce e cu totul altceva.

 22. bassil

  @SD
  Domnule, când un avocat îți dă șanse de 70% atunci cauți o altă soluție.Daca aveți soluția ideală, vă rog să mi-o comunicați și mie.Oricum vom vedea răspunsul pentru 1700 de oameni.

 23. neacsum

  @Bassil,
  Domnule, cand un avocat iti da o sansa, iti ia banii, de cele mai multe ori de pomana. Nu o sa gazrzti nici un avocat care sa aiba nevoie de bani si sa iti spuna ca nu ai nici o sansa. Uite, ia exemplul in cauza. Toti cei csre au apelat la diferititi ” avocati ” au fost convinsi ca vor castiga, mai ales ca aveau dreptate. Dar nu au castigat decat 3 iar din ei, doar unul, definitiv. De ce? Raspunsurile sunt multe, cel mai important este lipsa de interes a judecatorilor fata de dreptate, coruptia, politizarea magistratilor. Astfel, justitia a devenit o loterie sau o afacere, o bisnita ordinara, in care nu dreptatea castiga, ci banul. Recomand sa lasati avocatii, oricare ar fi ei, sa va documentati, si sa treceti la bara, ca vad ca stiti sa combateti. Pentru procesul pe acest caz, depuneti in instanta copie dupa comunicatul mapn privind controlul, dupa Decizia 4/2020 si duoa ecris, unde e inregistrat controlul dintre cps si c c si solicitati suspendarea procesului duneavoastra paba la solutionarea celuilalt. Orice judecatir va accepta, si. cred ca nici mapn nu se va opune.

 24. bassil

  Vă mulțumesc!

 25. Horia

  Domnule Neacsu,

  Revin cu rugămintea trimiterii unei copii după Raportul de control A1464/16.06.2020.
  Îl puteți trimite pe adresa mea de e-mail.
  Mulțumesc anticipat.

 26. Nicolae

  Nu ştiu dacã s-a observat lucrul ãsta,cred cã da,deoarece de acum avem experientã in domeniul acesta al pensiilor militare.
  În preajma alegerilor incep sã se facã valuri,multe valuri,aruncând pe piaţa proiecte,chipurile cã s-ar dori îndreptarea porcariilor tot de ei fãcute in ceea ce ne priveşte pe noi rezerviştii armatei.
  Dupã trecerea alegerilor se face o linişte totalã sau şi mai rãu profitând de dezbinarea noastrã ne mai arde pe ici pe colo de ne merg fulgii(vezi ce a fãcut LOV).
  Mulţi s-au lãsat sã mai meargã la vot de ani buni.Paguba-n ciuperci,ar zice politicienii,odatã ce nu conteazã procentul care se prezintã la vot,ci procentul din ce se prezintã la vot,interesul lor faţã de populime este egal cu zero.Noi nu facem altceva decât sã schimbam schimbarea la patru ani odatã,dacã mai apucã cei aleşi sa-si Duca mandatul la sfârsit,cum de fapt s-a intâmplat acum.Nu mai vorbim de exodul celor aleşi de la un partid la altul,de te miri dacã ai mai votat o doctrina sau alta când ai mers la urnã.
  Îmi e lehamite şi cred cã am sã mã las de acest sport inutil.

 27. Nicolae

  Nu mi-a intrat un comentariu.Baietilor cu ochii albastri nu le cconvine?!

 28. Constantin Ciobanu

  Dle Neacsu, cine a ales asazisii „alesi” ai ANCMRR si ai celorlalte asazise asociatii ale rezervistilor si ale cadrelor in retragere? Vad ca toti smecherii astia au domiciliul in Bucuresti si se pupa unii cu altii in functie de promotia din care fac parte.Pana acum erau analfabetii din promotiile 1950-1953, acum abunda cei cu trei ani de scoala militara si cu fosta Academie politica. Oare cand ne vom destepta si vom alege militari adevarati cu caracter?

 29. Nicolae

  Vreau,şi îmi doresc sã intre comentariul,sã fac o precizare,am mai spus-o:
  Curtea,cea de Conturi,a constatat cu ocazia controlului cã neincluderea indexãrii/maririi din 2016 nu a fãcut altceva decât sã diminueze cuantumul pensiilor.
  Altfel nu vãd de ce CPS-ul MeApNe-ului s-ar fi indreptat asupra acestora cu acţiune în instanţa de judecata.Este logic.Totuşi,nu am înţeles de unde plafonarea la 85%!!!!
  Vom vedea cum va ramâne cu cei de la MI,cu rezultatul controlului.Tare curios sunt!

 30. Popa Iuliu

  @Nicolae
  Curtea invoca prevederile art.30 din Legea 223/2015!

 31. Blibie Ion

  D 2699/90/2018, T Valcea, blibieion@yahoo.com

Statistici T5