Raportul de control A1464/16.06.2020 -partea a doua

Categoria Despre Armata

Verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității” Partea a doua –

Așa cum am promis, continui prezentarea raportului de control al Curții de conturi la CPS a MApN. Voi trece peste capitolele și părțile care nu ne privesc în mod direct, chiar dacă poate pe unii i-ar interesa mai mult cine ce a zis decât ce s-a decis.

Ca atare trec peste capitolul 1 al raportului, care se referă la documentele care au stat la baza controlului CC sau a activității CPS și mă voi opri la capitolele 2 și 3. Capitolul 2, foarte scurt, se referă la

 SINTEZA CONSTATĂRILOR REZULTATE ÎN URMA ACȚIUNII DE CONTROL

Echipa de control a constatat deficiențe privind cadrul procedural și modul de realizare a actualizării pensiilor militare de stat la data de 30.06.2017, după cum urmează:

 În conținutul Procedurii de actualizare a pensiilor militare de stat, prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul comun nr. 31/M.25/999/8148/237/259/221/2016 din 12 februarie 2016 nu se face nicio precizare concretă privind modul de determinare și algoritmul de calcul al pensiei actualizate.

Neincluderea în cuprinsul Anexei nr. 2 a unor prevederi clare și explicite cu privire la etapele și algoritmul de calcul al pensiei actualizate a condus la interpretări diferite între cele 3 case de pensii sectoriale ale MAI, MApN și SRI.

 Neincluderea unor sume în cuantumul pensiei actualizate la 30.06.2017, respectiv utilizarea unei metodologii de calcul incomplete/eronate în determinarea cuantumului pensiei actualizate, ca urmare a interpretării și aplicării diferite a prevederilor art. 60 din Legea nr. 223/2015.

În cazul pensionarilor pentru a căror pensie a fost utilizat un procent mai mic de 85% din baza de calcul, algoritmul de calcul utilizat de CPS MApN a condus la determinarea unei valori mai mici a pensiei actualizate la 30.06.2017.

Nu sunt prea multe de comentat aici, deși sunt așa cum spune titlul, sintetizate marile hibe constatate, cele care au condus la aplicarea în mod diferit a actualizării de către  cele 3 ministere. Deci practic, Curtea de Conturi, destul de binevoitoare, găsește că practice vinovați nu sunt vinovații ci … legislația incoerentă, interpretabilă și neclară, care a dat posibilitatea celor 3 case de pensii să aplice actualizarea după bunul plac. Unii ar zice că ” da, asta ni se întâmplă numai nouă”, dar eu îi contrazic, de fapt toate legile din România, sunt făcute la fel, fără cap, fără picioare, fără a avea în vedere alte prevederi pe aceeași temă sau chiar alte articole din aceeași lege, care contrazic un anumit articol. Domnul Zegrean spunea că ”măreția legilor din România constă tocmai în faptul că sunt interpretabile”. Eu zic că asta este durerea și culmea nesimțirii și a corupției din sistemul legislativ, că se lasă portițe de ”evadare” din lege și interpretare după cum vrea sau plătește fiecare.

Dar, pe lângă asta, să nu uităm că în România, ca nicăieri în lume cred, există acest obicei ca nici o lege să nu se pună în aplicare fără metodologie sau norme de aplicare, care practic de cele mai multe ori completează și chiar modifică (în mod ilegal, dar acceptat de legiuitor) conținutul legii, dar în mod clar îl întortochează, ceea ce face a fiecare ministru să ”ajusteze” legea după bunul plac. Deci nu ni se întâmplă numai nouă militarilor, să nu fim exclusiviști, ci tuturor. La noi însă au fost mai multe ”ajustări” vizibile și s-a mers atât de departe cu ”interpretările”și ajustările pentru că le-am permis și am dat voie să fim călcați în picioare pas cu pas, sau leu cu leu, mai întâi prin anularea actualizării, apoi prin mixarea termenilor actualizare/indexare, apoi prin neacordarea salariilor compensatorii la ieșirea la pensie, apoi prin scoaterea OMM-ului din pensie, apoi prin limitarea la net, iar în viitor, grație PLX 199 prin scoaterea indexărilor din  calculul actualizărilor. Și uite așa ne vom trezi sau se vor trezi cei care vor mai apuca, că va fi scoasă solda de funcție din baza de calcul și apoi solda de grad,  rămânând numai sporurile care se vor adăuga dar și anula de la an la an, după cum vor dori miniștrii, sau ”specialiștii” din MApN și MAI,  iar CCR va spune că e ok, că sporurile nu constituie drept obținut pe baza contribuției și poate fi ajustat sau scos după cum vrea legiuitorul.  

Capitolul 3 contine

CONSTATĂRILE REZULTATE ÎN URMA VERIFICĂRII OBIECTIVELOR DE CONTROL

Deficiențe privind cadrul procedural și modul de realizare a actualizării pensiilor militare de stat la data de 30.06.2017:

Procedura de actualizare a pensiilor prevăzută la art. 60 (1) din Legea nr. 223/2015 și Ordinul comun elaborat în baza art. 60 (4) nu cuprind precizări explicite privind algoritmul și modul de calcul al pensiei actualizate;

Neincluderea unor sume în cuantumul pensiei actualizate la 30.06.2017, respectiv utilizarea unei metodologii de calcul incomplete/eronate în determinarea cuantumului pensiei actualizate, ca urmare a interpretării și aplicării diferite a prevederilor art. 60 din Legea nr. 223/2015.

3.1. Descrierea detaliată a erorii/abaterii de la legalitate și regularitate:

3.1.1. Prezentarea situației faptice identificate la CPS MApN

Din verificarea cu privire la modul în care Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale (CPS MApN) a pus în aplicare prevederile legale referitoare la indexarea și actualizarea pensiilor militare de stat, respectiv din verificarea documentelor și datelor pe care entitatea le-a prezentat echipei de control, s-au constatat următoarele:

La nivelul CPS MApN, după intrarea în vigoare a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 01.01.2016 s-a procedat la efectuarea recalculării cu data anterior menționată a pensiilor aflate în plată, respectiv ale pensionarilor ale căror drepturi au fost deschise înainte de data de 01.01.2016.

Legea nr. 223/2015 prevede că atât drepturile de pensie recalculate (valoarea) valabile la data de 01.01.2016 pentru cei pensionați anterior acestei date, cât și drepturile de pensie pentru cei ce s-au pensionat după data de 01.01.2016 pot fi indexate sau pot fi actualizate în condițiile prevăzute de aceasta.

Indexarea pensiilor militare de stat în anii 2016 și respectiv 2017 s-a realizat conform prevederilor art. 59 alin de la (1) la (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu: modificările

– prevederile art. 14 alin. (2) din OUG nr. 57/09 decembrie 2015, potrivit căruia „prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%” și cu

– prevederile art. 12 alin. (2) din OUG nr. 99/15 decembrie 2016, potrivit căruia „în anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu şi completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) din actul normativ menţionat.

În conformitate cu prevederile anterior precizate, în anul 2016 CPS MApN a procedat la indexarea (majorarea) cuantumului pensiilor militare de stat, aplicând următoarea modalitate de calcul:

1. La suma reprezentând pensia recalculată la data de 01.01.2016 (pentru cei pensionați anterior datei de 01.01.2016) sau la suma reprezentând drepturile de pensie ale celor pensionați după data de 01.01.2016 s-a aplicat un procent de 5%, iar suma astfel obținută (indexarea aferentă anului 2016) s-a adăugat la suma reprezentând drepturile de pensie anterior precizate;

2. Suma obținută conform calculului de la pct.1. de mai sus a devenit „cuantumul pensiei militare de stat în plată” fie începând cu data de 01.01.2016 (pentru cei pensionați anterior acestei date), fie începând cu data stabilirii drepturilor de pensie (a cuantumului pensiei militare de stat) pentru cei pensionați după data de 01.01.2016.

În anul 2017, indexarea cuantumului pensiilor militare de stat a fost realizată de CPS MApN aplicând următoarea modalitate de calcul:

1. La suma reprezentând pensia militară de stat în plată la data de 31.12.2016 (pentru cei pensionați anterior datei de 01.01.2017) sau la suma reprezentând drepturile de pensie ale celor pensionați după data de 01.01.2017 s-a aplicat un procent de 5,25%, iar suma astfel obținută (indexarea aferentă anului 2017) s-a adăugat la suma reprezentând drepturile de pensie anterior precizate;

2. Suma obținută conform calculului de la pct.1. de mai sus a devenit „cuantumul pensiei militare de stat în plată” fie începând cu data de 01.01.2017 (pentru cei pensionați anterior acestei date), fie începând cu data stabilirii drepturilor de pensie (a cuantumului pensiei militare de stat) pentru cei pensionați după data de 01.01.2017.

Actualizarea pensiilor militare de stat în anul 2017 a fost realizată de CPS MApN în baza prevederilor art. 60 alin. (1) și alin. (3), având în vedere și prevederile art. 30, din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a majorării cu 15% a soldei de funcție începând cu data de 30.06.2017, conform prevederilor art. II alin. (3) lit. b) din Legea nr. 152/2017.

Astfel, la 30.06.2017 CPS MApN a procedat la actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat, aplicând următoarea modalitate de calcul:

1. Începând cu data de 30.06.2017 a majorat cu 15% solda de funcție din baza de calcul, stabilită conform art. 28 din Legea nr. 223/2015 la momentul determinării pensiei recalculată la data de 01.01.2016 (pentru cei pensionați anterior datei de 01.01.2016) sau a pensiei stabilite pentru cei pensionați după data de 01.01.2016;

2. Pornind de la valoarea soldei de funcție valabilă începând cu data de 30.06.2017 s-au modificat toate elementele legate de cuantumul soldei de funcție, fiind recalculată baza de calcul prevăzută de art. 28 din lege;

3. Suma cumulată valabilă din 30.06.2017 a tuturor elementelor ce compun baza de calcul și care reprezintă noua bază de calcul valabilă din 30.06.2017 s-a plafonat la 85% din aceasta, în baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 223/2015. Conform interpretării date art. 60 de către reprezentanții CPS MApN, suma nou determinată reprezintă pensia nou stabilită, respectiv pensia militară de stat actualizată la data de 30.06.2017;

La pensia militară de stat actualizată la data de 30.06.2017 determinată de CPS MApN conform algortimului de mai sus, s-a adăugat doar suma determinată prin aplicarea procentului reprezentând „Ordinul Meritul Militar” (OMM), respectiv „Semnul Onorific în Serviciul Patriei” (SOSP) cu care OMM a fost înlocuit, conform prevederilor legale în vigoare;

4. Cuantumul pensiei militare de stat valabil începând cu data de 30.06.2017 a fost stabilit de CPS MApN prin aplicarea prevederilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, conform căruia trebuiau identificate și aplicate începând cu data de 30.06.2017 „(…) dispozițiile cele mai favorabile”. Astfel, cuantumul pensiei militare de stat valabilă începând cu data de 30.06.2017 a fost stabilit prin alegerea sumei cea mai mare rezultată din compararea pensiei militare de stat în plată la data de 29.06.2017 (rezultatul indexării din 2016 și 2017 realizată conform art. 59 alin. (1) din lege) cu pensia militară de stat actualizată la data de 30.06.2017 (rezultatul actualizării realizată conform art. 60 alin. (1) din lege).

Conform datelor comunicate de CPS MApN, din totalul de 78.883 pensionari aflați în evidențele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale la data de 29.06.2017, au fost efectuate calcule privind actualizarea pensiilor la data de 30.06.2017, ca urmare a majorării cu 15% a soldei de funcție începând cu aceeași dată pentru personalul activ, conform prevederilor art. II alin. (3) lit. b) din Legea nr. 152/2015 pentru 78.331 pensionari.

Diferența de 552 pensionari reprezintă categoriile care nu trebuiau actualizate (magistrați Legea nr. 303/2004, aviatori Legea nr. 223/2007, detașați în economia națională etc.).

După efectuarea calculelor de actualizare a pensiilor la data de 30.06.2017 pentru cei 78.331 pensionari și compararea pensiei rezultate cu pensia aflată în plată la data de 29.06.2017, a rezultat:

pentru 1.395 pensionari, pensia actualizată calculată de CPS MApN la data de 30.06.2017 a fost mai mare decât pensia în plată la data de 29.06.2017;

pentru 76.936 pensionari, pensia actualizată la data de 30.06.2017 a fost mai mică decât pensia aflată în plată la data de 29.06.2017.

Astfel, din totalul de 78.331 pensionari aflați în evidențele CPS MApN la data de 29.06.2017, începând cu data de 30.06.2017 au beneficiat de pensia militară de stat actualizată la data de 30.06.2017, ca urmare a creșterii cu 15% a soldei de funcție începând cu aceeași dată, un număr de 1.395 pensionari (aproximativ 1,78 %), iar 76.936 pensionari (aproximativ 98,22%) au rămas cu pensia aflată în plată la data de 29.06.2017 (care conține indexările din anii 2016 și 2017).

Pentru cei 1.395 pensionari care au beneficiat de pensia militară de stat actualizată din data de 30.06.2017 a rezultat o creștere medie a pensiei de 204 lei/pensionar.

Mă opresc aici, urmând să continui cu prezentarea raportului în următoarele capitole. După cum se observă, cei de la Curtea de Conturi și-au făcut cu minuțiozitate meseria, știu ce și cum să controleze, dar mai ales cum să facă să pară că nu cel care a tras cu pistolul este ucigașul, ci cel care a inventat praful de pușcă.

Dar Curtea de Conturi a analizat absolute toate prevederile legale în vigoare la data efectuării indexărilor din 2016 și 2017 și actualizării din 2017 și a ajuns la concluzia că toate au fost ok până la momentul aplicării actualizării unde cele 3 ministere și-au dat în petec. Astfel, Curtea de Conturi a concluzionat că toate cele3 case de pensii au calculat greșit actualizarea, fără a a actualiza practic suma existentă în plată la data de01.01.2017 ci pe cea aflată în plată la 01.01.2016, deci fără a avea inclusă indexarea din 2016, care în mod normal intrase în cuantumul pensiei.” Astfel, cuantumul pensiei militare de stat valabilă începând cu data de 30.06.2017 a fost stabilit prin alegerea sumei cea mai mare rezultată din compararea pensiei militare de stat în plată la data de 29.06.2017 (rezultatul indexării din 2016 și 2017 realizată conform art. 59 alin. (1) din lege) cu pensia militară de stat actualizată la data de 30.06.2017 (rezultatul actualizării realizată conform art. 60 alin. (1) din lege).”

La această oră datele din acest raport pot fi folositoare doar celor care se află în proces cu CPS pentru a-și susține cauza pe baza opiniei unor specialiști  iar cei care nu le au, se pot folosi de existența Deciziei 4/2020 a Curții de conturi, pentru a cere suspendarea și totodată pot cere ca CPS să pună la dispoziția instanțelor și Raportul care a devenit public, părți din el fiind deja publicate în fotocopie iar extrase din el aici, pentru a putea fi folosite în dovedirea greșelilor sau neregulilor comise de CPS.

Va urma

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

25 Raspunsuri la Raportul de control A1464/16.06.2020 -partea a doua

 1. Titi

  In Raportul CC sunt scrise prea multe pagini pentru un rezultat egal cu ZERO !
  Am retinut totusi niste date concrete despre numarul pensionarilor aflati in evidenta CPS a MApN, unde cred ca sunt si pensionarii de la SPP, STS, SIE, deci nici 64000, nici 80000, la data de 29 iunie 2017 erau in plata 78883 pensii militare de stat.
  Cred ca am aflat si cati militari au iesit la pensie in primele 6 luni din 2017, adica 1395, deoarece numai acestia puteau sa beneficieze de un plus la pensie( o medie de 204 lei) dupa majorarea cu 15% a SF( aprox.8% total pensie) evident peste procentul de 5,25%, indexarea/majorarea din ianuarie 2017.
  Ceilalte pensii aflate in plata la 30.12.2016, evident si la data de 29.06.2017, indexate/majorate cu 10,5% ( 5% in 2016 + 5,25% in 2017 ) niciuna dar absolut niciuna nu putea sa depaseasca actualizarea ( facuta de MApN) pentru simplul motiv ca 10,5% este mai mare decat 8% !
  Altfel stateau lucrurile daca nu era eliminat in Deciziile actualizate, cuantumul de 5% din Deciziile recalculate !

 2. SD

  @Nicolae
  Corectati la link „facebook”in loc de „fecebook”
  daca l-ati fi luat cu copy/paste nu ar fi aparut eroarea, dar asa ati stat sa scrieti litera cu litera si ati gresit….brrr litera cu litera:)

 3. Titi

  Pesemne ca programul „Litoralul pentru toti(pensionarii)” v-a atras pe tarmul de la Marea Neagra, si nu mai aveti timp de comentat !
  @Geo, mai vino cu o „Poveste de viata” din zilele noastre !

 4. neacsum

  @Titi, e weekend, oamenii ma au si alte probleme, intra fiecare cand poate… Nici nu e obligatoriu sa comenteze.In plus, ce ar fi de comentat ?

 5. Nicolae

  Domnul Spînu,întrebat cum stã treaba cu acţiunile militarilor în justiţie dã printre altele şi urmatoarele raspunsuri in direct la postul de television :
  -Nu sunt mii de procese,ci doar câteva sute…..
  -fiecare are dreptul sã dea in judecata instituţia dacã se simte nedreptatit…
  -dacã instanţa dã o hot.definitiva,instituţia o va pune în aplicare…etc.

  Acum,dupã ce am vãzut ce a spus aceastã persoana din cadrul institutiei,întreb:
  -De ce trebuie rezervistul batrân,poate bolnav sa-si CAUTE dreptatea in instanţã, iar voi nu faceţi nimica sã indreptati lucrurile in aşa fel încât sa nu mai fie necesar ca acesti oameni sa- şi CAUTE dreptatea prin instanţe, stiind faptul cã oamenii sunt supusi la stres,timp pierdut,bani cheltuiti din bugetul propriu etc?
  -Zi,Zàu,cu limba scoasa, cã toate hot.ramase definitive s- au pus în executare,şi cât dureaza un proces de acest tip!!!!
  -Şi…..ultima,care trebuia sà fie prima întrebare de fapt,ţinând cont de cum am început.Trebuie sa fie zeci de mii de procese cã sã vã miscati şi sã vã daţi seama cã v-ati bàtut joc de legea pensiilor,modificând-o prin OUG -ri,ordine şi alte metode de aţi golit-o pur şi simplu de conţinut?
  Nu d-le,poate sã fie chiar şi un singur proces şi este câstigat de cãtre cel care a urmat calea justiţiei,trebuie sa fie puşi toţi in regulã,pânã la ultimul,cu toate nedreptaţile facute pânã la hot.repet,chiar şi una,nu douã,nu trei.
  Este ceea ce spuneam într-un comentariu anterior cã àstia merg pe principiul:…da-i,bá,în aia noastrã, nu vedeţi cã sunt câţiva care latrã, iar ceilalţi sunt nişte fraieri tac din gura…
  Mari jigodii pot sã mai fie câte unii.
  Adicã….bãâã,noi va f….m cum vrea muschiul nostru,voi…dacã nu va convine,daţi instititia in judecata,fraierilor,cã dupã ce castigati voi in 3-4 ani,noi dãm o altã lege sau OUG şi o luaţi în mâna.

  PS dacã daţi clik pe linkul de mai sus,vã daţi seama ce am vrut sã spun mai sus.

 6. bazil

  La adresa pompoasa catre Comisia Europeana(inaintata de un gheneralissim ) cum ca va fi introdusa o noua taxa pe pensiile speciale raspunsul CE este ca UE nu se implica in politicile fiscale interne ale statelor membre.
  Desigur se pune intrebarea oare cand Legea 223/2015 , aprobata de Parlament si publicata in M.Of. a fost pur si simplu facuta tandari de OUG-uri si amendamente favorabile unora iar pentru altii total defavorabile(ceea ce a condus la uriase diferente intre 2 pensionari cu aceeasi situatie juridica) unde se afla ghinararul ?

 7. Neacsum

  &Bassil,
  Care, unde raspuns?

 8. Luca Adi

  La procesul criminalilor naziști de la nuremberg un mare responsabil militar a fost întrebat cum de au supus armata germană lui Hitler fără să crâcnească? El le-a răspuns: e vorba de natura umană dacă reușești să îi sperii faci vrei cu oamenii militari sau nu și ei se supun . Asemănarea cu armata kaki și cu guvidul e pur întâmplătoare.

 9. geofreeland

  Da, un verb ciudat, rar, dar expresiv folosit. A orbecăi. Aplicabil nouă, orbecăind prin hățișul plin de liane, mărăciniș, rugi și spini ai legii pensiilor militarilor, lege hăcuită cu intenție de oug-uri politice de orice culoare. Trist e că orice lege are spiritul ei și, de o vreme, acest spirit e o mlaștină scârboasă ca acele nisipuri mișcătoare fatale. Orbecăim între dreptate și demnitate.

 10. iosif

  ….si lasitate.

 11. Nicolae

  Un bãtrân îmi spunea odatã urmatoarele:
  Nicule,pe neamul prost trebuie sa-l tratezi cu indiferenţa cã altfel o sã ai numai de pierdut şi multe necazuri.
  Omul scapase cu viaţa din razboi,odatã la Cotul Donului şi a doua oarã in M.ţii Tatra.Am avut onoarea sa-l cunosc,dar şi nonorul sa-mi povesteasca fapte adevãrate despre ororile razboiului WW2.

  Da,noi,acum,orbecaim de ani buni prin cotloanele intunecate ale legilor,Ordonantelor şi ordinelor institutiilor fãcute special pentru a ingreuna aplicarea,unele pt. a nu fi aplicate-vezi L.284/2010,L.152,l.113-etc.
  INorice stat normal,cu simbriasi normali,acum discutam şi citeam in ziare la rubrica de specialitate,câti ani au luat dupã gratii functionarul X,Y sau Z pentru abuz sau mai stiu ce infr.Dar,la noi nu este cazul,trebuie sa mai treacã multã apã pe Dunäre sã vedem normalitate.
  Cineva îmi spunea mai zilele trecute faptul cã CPS-urile au primit,primesc saci cu rapoarte pt.revizuirea pensiilor militare.O fi bine „dle Chestor”?toate aceste rapoartte,plangeri vor ajunge in instanţã,odatã ce procedura a fost facuta.Iar întreb: O fi bine?

 12. bazil

  La postarea anterioara: pe Huhu a aparut stirea cu acel raspuns de la CE , urmare posibil scrisorii inaintate de aorr catre terti prin iulie a.c. cand cu legea impozitarii progresive si cand au sarit de popou in sus multi cu pensii de 5 cifre! Cand a fos vorba de cei cu pensii mici si medii i-a durut fix in pix! Cand s-au simtit amenintati la buzunarul propriu(cam excesiv de avantajos si de umflat) au sarit ca arsi! HALAL CAMARAZI! HALAL CAMARADERIE!

 13. geofreeland

  Frumos, cu polițiștii ăștia. Noi? Ce noi? Noi, militarii…Ciocu’ mic. Nea ditamai baștanul Itzikărescu zise că un Caragiale zâmbește ironic pe bancnota de 100 și la ordin liberal se puse să mai scoată o banc-notă de 100 cu Brătianu. Bravo, asta ne mai lipsea! Cu școala începută în haos prețul măștilor a luat-o razna. La farmacie bucata aia cu zgârci e 5,70 lei. Iar bravo! Și e de unică folosință. Faceți socoteala pe o lună.

 14. geofreeland

  Domnul ministru Ciucă nu mai apăru de ceva vreme în media. Cred că s-a izolat de foștii lui camarazi și fiind ordonator de credite socotește fiecare bănuț alocat apărării. Chivernisește adică, așa cum facem și noi, de exemplu, cu „creionul pe hârtie” vorba cântecului lui Mihai.

 15. geofreeland

  Vorba Guicăi Moromete „Da’ asociațiile? Asociațiile ce zice? Hai, zii tu, mă, Nilă, poate nu ai auzit bine.Ele ce zice?” Și Nilă ce să zică, îngână acolo ” Îîî…”

 16. geofreeland

  POVEȘTI DE VIAȚĂ 47. Azi la ora 18.45 trec de pasul Bratocea pe DN1A, între Brașov și Prahova. Sus în pas, control trafic. Tiruri verificate la sânge. Normal, activitate planificată. Cobor pasul și mai în vale trei Tiruri, cu remorcă, pline cu bușteni, staționate între două curbe. Opresc pe dreapta și mimez că adun niște plante într-o pungă. Un șofer burtos, în cabină, prin radio „Au plecat ăia?” Un gâjâit inteligibil ” Nu, mă, mai stau oră”. La care burtosul „Bă, ai dracu’ și ziceau că e liber. Zi-mi dacă e în Săcele ceva.” Am plecat și, culmea, același panou al Direcției Silvice Prahova zicea „Contăm pentru viitor”. De fapt, de Sus până jos, „să mănâncă și ei o pâine”. În aerul de munte se simțea ceva amărui sau poate fierea mea.

 17. Ifrim

  @Geo.Nu se lasă multinaționalele de cherestea până nu taie și ultima creangă.Măcar știm o socoteală:Băi,nu mai avem!Apoi vor trece să asaneze nămolul din lacul Techirghiol că cică face bine la geonuchi.După,vor seca Marea Neagră căci apa salină face bine la sinusuri.Partea bună că eu nu mai apuc să văd și să mă inervez.

 18. bazil

  Raportul stufos al CC , citit cu atentie este totusi clar. scrie negru pe alb ca: majorarea soldei de functie va determina o crestere a bazei de calcul. Asadar, speriosilor nicidecum nu se pune problema sa dati bani inapoi ci sa primiti.CPS a MApN trebuia sa porneasca de la cuantumul pensiei la data de 30.06.2017 nu de la 01.01.2016(Raportul spune negru pe alb:translatarea in cuantumul pensiei a cresterii soldei de functie la activi avand ca punct de plecare cuantumul pensiei la 30.06.2017).

 19. geofreeland

  Ăștia chiar că ne-au pus botniță. Ne-au trimis în instanță, la calende. Nu mai zice nime’ nimic, nu tu procente, actualizări versus indexări etc. Suntem la pământ, pardon, în noul metrou, cu alai politic, cu peronul pe „partea dreaptă” de parcă nu știam că e la fel cu „partea stângă” a Olguței, de fapt, același drac. Și mai cerșesc și voturi. Mă uitai la AUR, nu Titi Aur, pilot de curse.

Statistici T5