PLX 199 POATE FI CONTESTAT CU SUCCES LA CCR

Categoria Despre Armata

Salvarea stă în CCR

Am crezut că nu o să mai scriu despre PLX 199, mai ales după semi-eșecul întâlnirii DIN DATA DE 22.09.2020  dintre reprezentanții  Forumului și ai MApN pe această temă. Să fiu sincer am cam obosit încercând să informez dar și să conving că proiectul, în ultima variantă acceptată de Comisii, VARIANTĂ PE CARE O VEȚI GĂSI mai jos,  este o nouă palmă, dacă nu chiar un șut în fund  la adresa pensionarilor militari, cu atât mai dureros cu cât vine din partea celor care pretind că ne reprezintă, (minister și lideri de asociații) care au introdus ultima formă a proiectului și susțin cu disperare votarea cât mai urgentă a proiectului.

Mă săturasem și voiam să mai iau o pauză, în definitiv de ce să mă zbat atâta să ajut pe cine nu vrea să fie ajutat? Încep să ajung la concluzia că ne merităm soarta și ca atare nici nu merităm să fim ajutați. Numai că uite, ajutorul vine de unde nu te aștepți și mai ales când nu te aștepți.

Vă amintiți că în discuțiile purtate la Minister, printre altele s-a vorbit și despre neconstituționalitatea acestui proiect? Generalul Gropan vorbea printre altele de prostul obicei al guvernanților de a modifica legi în afara prevederilor art 115 din Constituție. Deși e la îndemâna oricui să caute și să citească pentru a înțelege ce înseamnă asta, iată ce scrie Constituția privind adoptarea OUG(e adevărat în cazul PLX 199 nu e vorba de OUG ci doar de încălcarea Constituției):

Art. 115 – Delegarea legislativă

(1)Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

S-a mai discutat în acea întâlnire un aspect de neconstituționalitate a PLX 199 și anume faptul că forma actuală a proiectului cuprinde, în proporție de 85%,  amendamente (cărora domnul Bălu  în încercarea de a schimba pălăria Măriei, le-a spus ”Propuneri”) ale MApN și MAI, ceea ce este neconstituțional, ministerele- ca persoană juridică-  neavând dreptul la inițiativă juridică sau legiferare, conform art 74 din Constituție:

(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative.

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.

Domnul ministru Ciucă încerca chiar să explice că de fapt ”Guvernul și-a dat avizul”  asupra PLX 199,  apoi că și- a transmis un ”Punct de vedere” privind acest proiect,  prin CELE DOUĂ MINISTERE, dar a uitat că de fapt pe acest proiect au fost înițial două puncte de vedere diametral opuse ale celor două ministere și că totuși NU EXISTĂ UN PUNCT DE VEDERE AL GUVERNULUI, ceea ce nu cuprinde nimic neconstituțional, neconstituțională este introducerea acelor amendamente/propuneri ale celor două ministere, peste cele ale parlamentarilor care aveau acest drept. Că apoi, la Comisii, în documentul redactat de Comisia pentru Muncă la rubrica ”autori amendamente” apărea un termen general,  ”membrii comisiilor” fără a se specifica care membri și ai cărei comisii, este încă o dovadă că s-a încercat ”mătrășirea” proiectului și trecerea lui prin forma și cu propunerile MApN și MAI, fără ca acestea să respecte prevederile procedurale și Constituționale privind  inițiativa parlamentară și derularea procesului legislativ. Normal ar fi fost ca măcar un parlamentar să preia acele propuneri și să le prezinte Comisiei ca fiind ale sale sau susținute de el, pentru a fi acceptate și discutate, DAR NU S-A GĂSIT NICI MĂCAR UNUL CARE SĂ LE PREIA, totul s-a făcut pe sub mână cu ajutorul președinților celor două comisii. Că este așa cum spun eu, o dovedește și faptul că după votul din Comisia pentru Muncă, reîntoarsă la Comisia pentru Apărare, varianta nu a fost recunoscută și acceptată de prima comisie, aceștia susținând că ei nu au votat așa ceva.

Este fără îndoială o premieră mondială, ca membrii unei comisii să nu își recunoască votul, sau forma de proiect, presupus a fi fost votată de ei. Cine a tras sforile pentru introducerea acelor amendamente prin procedură neconstituțională în proiect?

Credeam că cu asta se oprește șirul excepțiilor de neconstituționalitate a PLX 199  și eram ferm, acuma sunt doar convins, că aceasta va trece, la presiunea MApN și cu complicitatea președinților de comisii  în forma impusă de ei și acceptată de cei care m-au contrat în discuțiile din 22.09.2020 de la MApN și ne vom trezi iarăși prea târziu, dând apă la moară celor care deschid procese după procese fără a câștiga vreunul, sau organizând proteste de doi bani făcând circ și altceva nimic,  bătându-se pentru drepturile militarilor, după ce nu mai pot face nimic, nu înainte de a fi călcați în picioare. Și asta e o formă de bătaie de joc.

Și totuși, uneori ne mai surâde soarta iar ajutorul vine de unde nu te aștepți.

Pe data de 30 septembrie, Curtea Constituțională s-a pronunțat pe o sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție la o inițiativă legislativă  PLX 286/2019 privind  modificarea Legii 286/2009, dosar 760 A /2020. Era vorba de proiectul care  restrângea dreptul unor condamnați de a fi liberați condiționat. Parlamentarii au propus, ICCJ s-a opus aducând cazul în fața CCR, dar nu pe încălcarea drepturilor sau discriminare ci pe  ÎNCĂLCAREA PROCEDURII.

De ce e acest caz important pentru noi? Pentru simplul motiv că cele două …”proceduri” de adoptare ale celor două PLX-uri,  sunt similare aș putea spune trase la indigo, și iată, CCR s-a pronunțat prin admiterea excepției de neconstituționalitate, sau pentru tot pensionarul,  A ADMIS CĂ LEGEA A FOST ADOPTATĂ NECONSTITUȚIONAL.

Iată ce a susținut ÎCCJ și a admis CCR:

Printre alte argumente, din care unele nu privesc cazul PLX 199, sunt câteva care sunt mănușă pe PLX 199.

 1. Neconstituționalitatea legii în ansamblul său în raport cu prevederile constituționale le art 61 alin(2)  și ale art 75referitoare la principiul bicaremeralismului ;
 2. Neconstituționalitatea în raport cu prevederile constituționale ale art 1 alin(5)  sub aspectul exigențelor privind calitatea legii.

În sprijinul argumentelor sale, ÎCCJ aduce și alte decizii ale CCR, cum ar fi considerentul 34 al Deciziei 561/2018 (publicată în M. Of 992/01.11./2018), unde se spune: ”Curtea Constituțională a stabilit două criterii esențiale pentru a se determina cazurile în care prin procedură legislativă  se încalcă principiul bicameralismului, și anume : pe de oparte existența unor deosebiri majore de conținut juridic între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului și pe de altă parte, existența unei configurații semnificativ diferite între FORMELE  ADOPTATE DE CELE DOUĂ Camere.

De asemenea, în considerentul nr 79 al Deciziei nr 404/2019(publicată în M.Of nr 580 din 16 iulie 2019, CCR  a reținut că ”modificările și completările pe care Camera Decizională le aduce asupra propunerilor legislative adoptate de prima Cameră sesizată, TREBUIE SĂ SE RAPORTEZE LA MATERIA  AVUTĂ ÎN VEDERE DE INIȚIATOR ȘI LA FORMA ÎN CARE A FOST REGLEMENTATĂ ÎN PRIMA CAMERĂ. Altfel se ajunge la situația ca o singură Cameră și anume cea decizională să legifereze în mod exclusiv, CEEA CE CONTRAVINE PRINCIPIULUI BICAMERALISMULUI ”.

În continuare, în expunerea de motive, ÎCCJ mai aduce câteva decizii ale CCR pe acest subiect și demonstrează de ce consideră că acele prevederi sunt încălcate. Nu intru în amănunte pe cazul respectiv.

Ceea ce este important, este că în cazul PLX 199 ne aflăm în aceeași situație, deoarece dacă ne uităm la proiectul adoptat de Senat și cel adoptat de cele două comisii ale Camerei Deputaților, aproape că nu mai realizăm că e vorba de aceeași lege ȘI NU MĂ REFER NUMAI LA CONȚINUTUL ARTICOLELOR CI ȘI LA INTENȚIA LEGIUITORULUI , DAR , MAI ALES LA FORMA LEGII ȘI ARTICOLELE PROPUSE.

Pe scurt, în proiectul adoptat de Senat, sunt propuse modificări la art. 110 și  111 și o completare la art 60.

În proiectul votat în cele două comisii ale Camerei Deputaților  se poate vedea și de pe lună, că au fost introduse modificări la alte articole care nu erau trecute în proiectul inițial, și anume: art.28, art59, art.60 (total modificat față de propunerea inițială), art 73, iar art 110 este efectiv înlocuit atât textual cât și în spiritul propus de inițiator.

În plus, în propunerile MApN apar termeni juridici noi care pe de o parte nu apar în proiectul inițial și nici în lege, încălcând  decizia sus menționată, nu sunt explicați iar pe de altă parte nu sunt clar lămuriți, lăsând loc interpretării și confuziei, AȘA CUM S-A ÎNTÂMPLAT ȘI CU PROCESUL ACTUALIZĂRII, pe care Curtea de Conturi l-a găsit deficitar la acest aspect.

Practic din proiectul inițial NU A MAI RĂMAS NIMIC s-a modificat atât conținutul cât, mai ales intenția legiuitorului, pentru că în loc să ofere o reparație legii 223, proiectul votat în cele două comisii o văduvește de ce mai avea bun dar nu convenea reprezentanților celor două ministere.

2.În ceea ce privește cel de-al doilea punct contestat de ÎCCJ, care se regăsește și în cazul PLX199, cel referitor la încălcarea exigențelor privind calitatea legii, acesta sunt explicate  și în Decizia 61/2018 a CCR, unde se spune  că respectarea standardelor de claritate și predictibilitate a legii a devenit o cerință de rang  constituțional, statuând faptul că autoritatea legiuitoare, Parlamentul sau Guvernul, după caz, ARE OBLIGAȚIA DE A EDICTA NORME CARE SĂ RESPECTE TRĂSĂTURILE REFERITOARE LA CARITATE, PRECIZIE, PREVIZIBILITATE ȘI PREDICTIBILITATE. Totodată CCR a stabilit că DEȘI NORMELE DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ NU AU VALOARE CONSTITUȚIONALĂ, PRIN REGLEMENTAREA ACESTORA, LEGIUITORUL A IMPUS O SERIE DE CRITERII OBLIGATORII PENTRU ADOPTAREA ORICĂRUI ACT NORMATIV.

Pe scurt, normele privind claritatea și predictibilitatea legii SUNT OBLIGATORII.

Păi despre ce claritate și predictibilitate poate fi vorba în art. 59 și 110, unde se spune că anumite procese în calcularea, actualizarea sau recalcularea pensiei, acordarea unor drepturi, vor avea loc ”numai de la sau după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017„????. În opinia conducerii ministerului, mai clar de atât nu se poate. Dacă cineva va accepta că termenul propus de MApN este clar, precis, predictibil și oferă o perspectivă dătătoare de speranțe și mai ales CERTITUDINE, atunci acel cineva are mari, și grave probleme de percepere a sensului cuvintelor. Ca atare, cine ar susține că această prevedere este CONSTITUȚIONALĂ are alt gen de probleme asupra cărora unii specialiști ar trebui să-și pună parafa.

Domnule ministru vă sugerez cu tot respectul să mai dați o tură prin ograda DRPCVP, DGJ dar și DGFC să vedeți cine o populează și  mai ales DE CE, pentru că unii mănâncă o pâine albă DE POMANĂ.  Dacă vă lăsați condus sau consiliat de astfel de gânditori, nu e de mirare că MApN cu ministrul său cu tot are atâtea procese pe rol. Apropo de procese, ce v-au sfătuit juriștii MApN, cum veți pleda în dosarul 180/2/2019 proces intentat de MINISTERUL Apărării fostului șef al SMAp? Sau mai pe românește, ce rost mai are un proces al MApN împotriva ministrului său în funcție? Mi se pare mie sau Kafka a fost depășit de acești specialiști care mențin pe rol un proces absurd? Și ca totul să fie de râsul curcilor, dacă MApN nu își retrage plângerea, departamentul acela plin de juriști va pierde, pentru că dosarul a rămas fără obiect încă din momentul în care ați plecat de pe funcția de șef al SMAp și era pierdut din momentul în care câștigaseți primele două procese. Ce rost a avut al treilea? Asta numai juriștii MApN  pot spune. Se pare că la MApN s-a format o cutumă: nu se renunță la cauză, nici după ce toată lumea s-a convins că e o cauză proastă, chiar dacă nu se va câștiga nimic, numai așa la ambiție, ca să se încurce treburile altora, ca și în cazul CPS. Juriștii ăștia ai MAPN s-au umplut de glorie prin motivările și intervențiile din instanțe iar când câștigă câștigă nu pentru că ar avea dreptate ci pentru că reprezintă o instituție a statului, iar statul nu pierde în procesele cu  pălmașul, uite așa, pentru că nu vor magistrații.

Deci acest proiect PLX 199 este neconstituțional cap-coadă și AR PUTEA F RESPINS DE CCR dacă,  adoptat în actuala formă va fi contestat la CCR.

În concluzie, recomand liderilor de asociații să se coalizeze, să întocmească un document care să stea în picioare, bazat pe această decizie din data de 30.09.2020, pentru a ataca la CCR prin UNA DIN INSTITUȚIILE ABILITATE,CONFORM ART 15 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CCR, care spune că : ”Art.15- (1) Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.”

Ce trebuie făcut? Câțiva pași, și anume :

 1. Discutarea aspectului între liderii asociațiilor și luarea rapidă a unei decizii.
 2. Pregătirea prin juriști serioși  a documentului care urmează a se trimite la CCR.
 3. Mediatizarea cauzei pentru a împiedica votarea proiectului actual.
 4. Intervenții prin toate căile posibile la toți cei care pot ajuta, sau pot face plângere la CCR. Dintre toate persoanele fizice și juridice care ar putea face plângere la CCR, cel mai ușor de realizat este 50 de deputați sau 25 de senatori  celelalte variante deși se referă la o persoană, variantă care ar părea mai simplă, nu va avea succes pentru că nici Președintele, nici Avocatul Poporului, nici unul din cei doi președinți de Cameră nu vor face așa ceva pentru militari. Este mai ușor să găsești 25 de senatori mai ales acuma, în plină campanile electorală, care să fie de acord să semneze o petiție, căci și așa  nu ei decid, ci Curtea Constituțională care oricum poate să își dea cu stângul în dreptul, nu ar fi prima oară.
 5. Determinarea factorilor decidenţi care susțin acest proiect să îl abandoneze sau să îl modifice.

Există o șansă, dacă se vrea se poate realiza.

Și acuma, dacă salvarea stă în CCR, să ne amintim de tinerețe:

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

155 Raspunsuri la PLX 199 POATE FI CONTESTAT CU SUCCES LA CCR

 1. geofreeland

  Sper ca acest video să-l vadă și magistrații CCR, că tot și-au arogat restricțiile militarilor. Despre PLX-ul născut cu forcepsul și operat, amputat și clonat încă în lichidul amniotic, ce să spun, „foaie verde, n-avem bani” sau cum se cântă pe la nunți ” bate vântul, bate ploaia/ eu fac bani în Himalaia!” Noi nu trăim acolo dar nu mai e mult.

 2. geofreeland

  Revenind la lucruri serioase, excluzând miștocăreala politică cu pensiile militarilor, la care domn’ ministru promite promisiuni solemne prin autoritate, noi nemaifiind militarii țării ci ai neantului, întreb, ce simt militarii prin vina lor de a ieși la pensie că nu au murit față de cetățenii cărora li s-au mărit pensiile? Militarii cinstiți zic, bine că le-au mai „dat” ceva, barem lor. Creșterea prețurilor, previzibilă și reală, se va accentua, în pandemie și în trendul penuriei mondiale. Iarna asta va fi dacă nu cu zăpezi va fi una lungă privind buzunarele pline de medicamente, în cel mai fericit caz. Am o bănuială și anume că militarii pensionari sunt paria acestei societăți. E doar o bănuială întreținută prin ce se vede. Și oricum, asta e, asta e optica politică, dar mă gândesc cine o fi pus ochii pe clădirea Cercului Militar din buricul Capitalei? Și ea făcută din soldele ofițerilor țării.

 3. geofreeland

  Un prieten, fost atașat militar într-o țară islamică, îmi povestea de poliția femeilor. Ce era asta? O poliție, femei în civil, care amendau femeile de pe stradă dacă li se vedeau călcâiele. Așa și noi, poliție în civil să amendeze nepurtătorii de mască de pe stradă. Nu-i rău dar va deveni o obișnuință și după pandemie. Și ce vor rezolva amenzile? Crește bugetul? Se sperie lumea și va purta mască? Cât pot polițiștii să acopere încălcările? Spiritul cetățenesc nu mai există în România. Și asta ține de educație, de încrederea în autoritățile „alese” și în liderii nației. Lipsa de respect pentru ceilalți a fost cultivată 30 de ani, iubirea de aproape sau „grija față de om” sunt numai noțiuni perimate iar exacerbarea teoriei cu drepturile omului, selectiv, a discreditat total sentimentul de solidaritate umană, fiind pus pe seama unui naționalism desuet, în fapt, baza unei societăți.

 4. geofreeland

  Bine punctată argumentația din articol. Chiar lămuritoare pentru oricine e de bună credință, mai puțin juriștii ministerului. Oare ei cu ce s-or ocupa ca prioritate? Știu ei, doar sunt militari, majoritatea, și ca militari execută ordine. Legea? Ei legea…găsim noi ceva. Dar spiritul legii? Ce spirit, dom’le, noi ne ocupăm de spiritisme? Zic și eu…Nu mai zi, că nu ești jurist… Am înțeles, ce să fac? Poate o facultate la FF sau la Spiru sau, eu știu, hârtie la mână să am, că practica și harul vin ele, pe urmă…Da’ la bază ce ați fost, nu vă supărați? Eu? Artilerist! E un exemplu ipotetic și scuze de pamflet.

 5. Titi

  @Marin Neacsu, este de apreciat faptul ca ne prezentati Raportul preliminar la PL x nr.199/2020, intocmit de Comisia pentru Munca din CD, unde se observa ca sunt acceptate toate solicitarile reprezentantilor MApN si respinse amendamentele propuse de senatori si deputati !
  Totusi varianta cu atacarea CCR este prematura atata timp cat acest proiect NU are un Raport comun, si deputatul Ion MOCIOALCA, Presedintele Comisiei pentru Aparare, NU se grabeste sa programeze pe Ordinea de zi acest proiect de lege( in sedinta din 7 oct.2020, nu apare); si fara un Raport comun de Admitere cu Amendamente admise/respinse, NU se poate discuta in sedinta de plen a CD !
  Aceasta situatie poate dura o saptamana, o luna, un an sau… la Pastele cailor, si sesizarea CCR se poate face NUMAI dupa un Vot final in CD si trimiterea proiectului la Promulgare !

 6. Catalin

  OAMENI BUNI, CE NU ÎNŢELEGEŢI DUMNEAVOASTRĂ ESTE FAPTUL CĂ „POLITICIENII” RESPONSABILI CU ADOPTAREA ACESTUI PROIECT REPARATORIU ÎN CD, URMĂRESC SĂ AMÂNE ADOPTAREA ACESTUIA DUPĂ ALEGERI, CÂND NU VA MAI EXISTA PRESIUNEA VOTULUI DE LA PARLAMENTARE. ORICUM ACTUALIZAREA ŞI RECALCULAREA VA FI BLOCATĂ PRIN OUG DE BLOCARE A APLICĂRII LEGII SALARIZĂRII DIN CAUZA CRIZEI FINANCIARE CE URMEAZĂ SĂ SE INSTALEZE. EVENTUALA ADOPTARE A ACESTUI PROIECT DE LEGE VA PREVEDE APLICAREA ACESTUIA NUMAI DUPĂ APLICAREA ÎN INTEGRALITATE A LEGII SALARIZĂRII.

 7. neacsum

  @Titi,
  Mai citeste odata, saude cate ori e nevoie articolul si veiintelege ca eu nu am spus sa atacam acum la CCR proiectul. ACUMA TREBUIE SA INTOCMIM DOCUMENTUL SI SA CONTACTAM OAMENI CARE SA IL ATACE SA AVEM CHIAR DOCUMENTUL CU ACORDUL PARLAMENTARILOR CARE IL VOR SEMNA CAND VA AVEA VOTUL COMISIILOR, PENTRU CA DUPA OMISII VA INTRA F REPEDE IN PLEN. Nu trebuie sa asteptam pana se voteaza. Daca nu va mai fi cazul, nu va fi trimis catre CCR.

 8. neacsum

  @Catalin,
  ce nu intelegio tu ste ca cei care il amana , ne ajuta, cu sau fara voia lor.

 9. Micutzul

  Deci din proiectul inițial trecut tacit de senat nu a mai rămas nimic! Hilar este faptul că au dispărut și indicii de corecție! Acum urmează să decidă menestrelii niste solde brute pe grade , funcții și alte cele de o să rămânem și cracanati și muți de uimire când vom vedea că unui locotenent colonel îi revine o solda brută minimă de 5800 din care deduci 41,5% și rămâi în mână cu …..! Păi băi ofițerilor în cazul ăsta e mai bine chauffeur de trolembuz!
  Partea rea care îmi dă o reacție de scârbă profundă este că în timp ce la toți civilii le cresc veniturile , niste MILITARI lovesc cu ură și dispreț în cei care au servit armata română! Și lovesc continuu fără să înțeleagă că de fapt majoritatea pensionarilor MApN au pensii cel mult egale cu salariul minim brut pe țară!
  Sa ma scuzi băi structuri dar de cand esti tu in funcții de șef al SMG sau ministru , militarii români au ajuns PROSTII FAMILIEI !!! Dar pentru tina nu conteaza valoarea pensiei . Onoarea ta este răsplătită cu cel putin 192.000 de mii de lei pe an ! Adica in 4 zile tu castigi pensia unui colonel ,,vechi,,! Te doare la bască si la fermoar nu ?
  ,,…la aplicarea în integralitatea a prevederilor….,,!
  Nesimțiții!!!

 10. Gelu Olescu

  Da, aceasta este ultima varianta. Conforn careia subsemnnatului i s-ar majora pensia cu 1600 lei, din decembrie 2020.

  Din cate am realizat, multi formatori de opinie, dar si divesi lideri de asociatii, habar nu au nici de aceasta varianta, dar mai ales de calculele privind corectia pensiilor. Si care este benefic pt. majoritatea.

  Cat priveste actualizarea din viitor, este clar ca nici PSD care a initiat proiectul, nu au nici o intentie sa o faca vreodata. Nici macar in 2023, apropo de formularea „dupa aplicare in integralitate a L. 153” si care are sanse multiple, fie sa nu se aplice niciodata in integritate, fie sa fie abrogata.

 11. Micutzul

  @ Gelu Golescu
  Citind proiectul am inteles așa:
  Ție pentru funcția de lt.col. ti se ia că reper venitul minim brut de 5800 (așa era proiectul lor) din că se scad toate taxele datorate la o solda. Rămâi cu circa 3400 pensie minimă brută. De unde scoți cei 1600 creștere?
  Dacă nu este așa calculul rog cine stie sigur să mă lumineze.

 12. Titi

  Pana vine @Mateias cu o simulare de calcul, incerc eu un calcul ptr.Lt.col:
  – 2230 x 2,16 = 4817 lei(SF.medie)
  – 4817 x 7,5% = 361 lei(Prev.Const.)
  – 4817 × 23% = 1108 lei(gr.7)
  – 4817 x 22% = 1060 lei(S.Cda medie).
  TOTAL Solda Bruta = 7856 lei
  – 7856 x 85% = 6678 lei(Pensie)
  – 20% × 6678= 1336 lei( OMM)
  TOTAL PENSIE BRUTA = 8014 lei
  PENSIE NETA = 4688 lei, o crestere cu aprox.600 lei in dec.2020, fara de cuantumul aflat in plata in aceasta luna !

 13. Titi

  In suma de 7856 lei intra si Solda de grad de 510 lei !

 14. akord-75

  @micutzul
  am cautat am rascolit dar nu am gasit chestia cu „toate taxele(salariale) in val de 41% scazute din valoarea pensiei??!!
  dati-mi si mie un argument legislativ/paragraf(chiar si in proiect)/amendament/propunere/spuneti-i cum vreti ca eu nu am gasit-o postata doar de dvs si nicaieri in alta parte.Spuneti-mi ceva concret referitor la ce ati postat la ora 09:39(altceva in afara de presupuneri personale)
  Va multumesc pt eventuale lamuriri

 15. akord-75

  @ micutzul
  …si cum adica „deduci 41,5%”(postare ora 6:54).Pai se impoziteaza cu…sau se deduce suma de….??

 16. geofreeland

  @Titi Poate faci pe propria persoană un calcul pe contributivitate. Care ar fi diferența?

 17. akord-75

  @Titi
  N-ati uitat cumva impozitarea cu 10% pentru ce depaseste 2000lei?….adica f’o 600 impozit??

 18. akord-75

  @ Titi
  ref la (S.Cda medie) oare cati or fi detinatori de asa ceva la exemplul dat de dvs( in procente)
  In arma unde am lucrat eu cea mai mica functie era de cpt(doar 2) maiori cu duiumul iar lt col destul de multi. Solda de comanda(cum o numiti dvs) aveau DOAR 2….cdt si sef.st.maj….
  Ah da asta se intampla acum vreo 20 de ani…probabil ca solda de comanda are acum si sg.serv.pct.control…daca are si vre-un soldat ca ajutor, ca sa aiba ce comanda nu-i asa:)))

 19. bazil

  Daca e asa cum sustine dl Olescu cred ca PLX 199 ar fi benefica pentru multi (fata de nimic/zero barat obtinut din 2016 pana acum, urmare a actiunilor marilor sefi de sindicat , ligi, asociatii, samd).

 20. Trofin

  @Titi : referitor la calculul pe care l-ați expus , OMM se aplică , conform proiectului de lege în discuție , la art.60 , după limitarea la 0.585 conform cu pct. 1 a art. 60 din legea 223/2015 modificat cu OUG. 114/2018 ( Articolul 60 (1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei…. ).Așadar , pensia netă , conform art. 60 , este 0,585×7856 = 4596 lei și este mai mică decât 0,85×7856=6678 lei , deci rămâne cuantumul de 4596 lei la care se adaugă sporul OMM de 20% și rezultă un cuantum al pensiei de 4596×1,2=5515 lei care , impozitat cu 10% , devine pensie netă încasată de 5159 lei ( s-a operat și deducerea fiscală de 2000 lei)
  Am înțeles eu greșit ?

 21. Micutzul

  @ acord 75
  Citești în raportul comisiei propunerile comisiei de modificare art. 110! Tot ce scrie….

 22. Titi

  Domnii mei, de asta il invit pe @Mateias sa simuleze un calcul( ptr.lt.col), se pricepe mai bine ca mine :
  @Trofin, aveti dreptate cu OMM, dar asta inseamna ca „scapa” de impozitare de 41,5%; referitor la impozitul de 10% cred ca nu se mai aplica inca odata( este prins in 41,5%.
  @Geo, pe Contributivitate Pensia Neta ar fi mai mare:
  -4 puncte x 1442 lei = 5762- 377(impozit 10%) =5308 lei !
  @akord, in calculul de mai sus sunt elementele din L.153/2017, la jumatate fata de L.138/1999.

 23. akord-75

  @micutzul & titi
  mersi!!

 24. neacsum

  @Titi,
  1. Pai daca nu esti mecanic, de ce te bagi?
  2. La ce se pricepe mai bine Mateias, la socotit? Daca principiul pe care l-ai folosit este corect, ce rost mai are o alta socoteala? Daca nu este, sinu stii cum se va proceda, de ce faci valuri?
  3. Daca nu stii cum se va aplica proiectul si ce au de gand initiatorii, despre ce vorbesti?
  @Bazil,
  Cum vine asta, mai bine sa luam ceva decat nimic? Asta e mentalitate de milog,nu de om care isi apara drepturile. Pai ce faci pentru o suma iluzorie pe care ei deocamdata promit ca o dau, dar dupa cum se vede NU STIE NIMENI DACA SAU IN CE CUANTUM VA FI renunti la indexarile care sunt prevazute in lege si iti anulezi o actualizare sau accepti sa fie acodata la Sfantu Asteapta? Asa cum spuneam, cu astfel de oameni, ne meritam soarta. Mentalitate de milog. „Da-mi si mie un ban, nu conteaza cat da si mieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!”

 25. ben

  Proiectul de lege este bun, cu conditia trecerii prin plenul CD.
  Beneficiari vor fi cei iesiti la pensie inaintea anului 2005, plus cei dupa 15 septembrie 2017, prin aplicarea OMM.
  Ma aflu printre cei care vor primi in plus peste 1000 lei.
  CIT priveste solicitarea d-lui admin NEACSU de a ,,gasi,, un grup de 25 senatori sau 50 deputati NICIO sansa.
  CE senator sau deputat si-ar contesta propria decizie in plen, imediat?.
  Mai ales ca vine luna noiembrie cind majoritatea va fi in campanie electorala.
  Sa dea domnul sa fie aprobata legea pina la 31 octombrie.

 26. bazil

  D-le colonel, cu tot respectul pentru dvs cred ca nu e mentalitate de milog. Insa dupa aproape 5 ani de batalii , comitete si comitii , consilii consultative , analize si sinteze, inatlniri de gradul 3 samd , ani in care s-a obtinut zero barat , sa nu dam vrabia din mana pe cioara (vopsita frumos e drept!)din gard!

 27. MM

  @neacsum
  nu inteleg de unde atata indarjire…cand cineva propune calcule, tabarati pe el ca de ce se baga daca nu se stie cum se va proceda la aplicarea Plx, in schimb, indiferent cum se va proceda, dumneavoastra vreti anulare, respingere, atacare la CCR, numai sa nu e aplice…cu sloganuri de genul ….milogul, ne meritam soarta, cu astfel de oameni….nu cred ca e ok. sa ii caracterizam. Fiecare are un interes, eu OMM, altii mai varstnici poate 200-500 lei in plus la pensie, al dumneavoastra care este, daca puteti fi singer cu cititorii?

 28. Titi

  @Neacsum, Mateias se pricepe mai bine la INTREPETAREA Amendamentelor prezentate in Raportul preliminar !
  De exemplu :
  -OMM se impoziteaza cu 10% sau 41,5%( la un moment dat un amendament facea referire la „cuantumul net” al OMM.)
  – in Solda de Functie intra cei 7,5% ptr.atrib.constitutionale, sau nu ?
  – gradatiile cum se calculeaza?
  -solda de grad se majoreaza sau nu ?
  -etc.
  Si daca nu esti dispus la comentarii la Pl x 199/2020, de ce ni l-ai pus pe masa ?

 29. neacsum

  @ Ben,
  Proiectul este o porcarie.
  @Bazil,
  Parerea mea este ca e mentalitate de milog si cadem mereu in aceeasi capcana a autoritatilor. Ies pe piata cu promisiunea de a da ceva. Fac un proiect care pare ok. Obtin acordul unora care nu inteleg nici proiectul, nici jocul. Schimba proiectul pe parcurs, prin metodologia de aplicare sau eventual Ordonante de urgenta astfel incat sa amane sau anuleze ceea ce au promis ca dau si sa ia ceea ce mai e de luat. Asta se intampla de la votarea legii pensiilor militare. Stii de cate ori a fost modificata L 223 de cand a fost promulgata? Nu are articole, cate modificari are. Iar acuma cadem in aceeasi plasa. S-a inceput cu un proiect de OUG care in forma din noiembrie 2019 era ok. Apoi a fost respinsa ordonanta. S-au luat elemente din ordonanta si s-au lipit pe proiectul Les, undeva prin luna mai. Apoi au scos tot ei, si acele lipeli si au venit cu propunerile actuale care practic au scos tot ce era bun si au introdus scoaterea indexarile din actualizare si a trimis actualizarea la pastele cailor. Iar dumneata zici ca e bine pentru ca unii cred ca le creste pensia in decembrie, altii ca numai unora, altii cred ca cresterea este minima, iar altii ca nu e deloc. Cat de prosti sa fim sa nu vedem cum suntem dusi de nas si ca pana la urma, chiar daca legea va avea in ea ceva pozitiv, va fi rectificat prin metodologia de aplicare sau prin OUG? I mai citeste odata te rog art 101(6)si spune-mi si mie cand si cum se va pune in aplicare articolul. Lectura placuta!
  @MM,
  Iau foc pentru ca toate aceste calcule , care dupa cum vezi nu seamana unul cu altul si nu stie nimeni daca, cum si cand se vor aplica, duc la concluzia gresita pe care o inghit multi, ca ar trebui sa acceptam ce nis da fara sa vedem ce ni se ia. Daca asta vreti, asta veti avea.
  @Titi,
  Mateias si-a spus deja parerea, in urma unor calcule la fel de ipotetice si luzorii ca cele pe care le fac toti. Indiferent cum ar interpreta unii sau altii important este cum va fi aplicata si mai ales cand. A spune acuma ca e bine, e o prostie, pentru ca dupa cum spuneam, NU SE STIE CUM VA FI iar din interpretarea datelor, a jocului facut si experientei NU SE VRA NIMIC BUN PENTRU NOI, se va merge pe acelasi joc, expus mai sus.De ce ? PENTRU CA POT SA O FACA IAR NOI LE FACEM JOCUL.

 30. ben

  NEACSUM:Dupa parerea mea proiectul nu e „PORCARIE”.Daca se aproba voi primi in plus 1612 lei.
  In afara ziaristilor, prin armata au fost si sunt ingineri, infanteristi, tanchisti, automobilisti, chimisti, transmisionisti, aviatori, marinari, genisti, artileristi, intendanti, finantisti,medici, etc.etc.
  NU am stiut de categoria „MILOGI” stabilita de dumneta.
  MILOGII, alaturi de ceilalti iti asigura numorul corespunzator pentru mai multe RECLAME pe site-ul ‘IN CUIUL CATARII”, cu profit nu pentru mine.
  AICI fiecare postesza ce doreste, nu ce i se „IMPUNE”.
  O mica scuza ar fi normala.

 31. ben

  D-le admin,mi-ati blocat posibilitatea de a-mi exprima parerile?

 32. bazil

  Riscul respingerii PLX 199 este acum f mare, cred ca multi abia asteapta acest lucru. Ce poate urma? Alt PLX , alte consultari, alte analize, alte intalniri, alte consilii consultative pana ajunge iar la camere. Apoi, iar amendamente peste amendamente si uite asa ne apuca 2025!

 33. bazil

  Concluzie, daca acum ratam, prin 2025 poate chiar 2030 tot cu un fel PLX gen totul sau nimic ne vom bate iar rezultatele -zero barat!

 34. Filip-Gabriel

  Se pare domnule colonel Neacșu că ați intrat,,în cuiul catarii „.În ultimul timp numai părerea dvs.e perfectă. Simularile facute nu or fi perfecte dar sunt bune.Prin aplicarea art.110′ pensiile multora vor crește, în special al celor pensionari înainte de 2000.

 35. neacsum

  @Ben,
  Am mai spus de N ori ca nu fac asa ceva fara a anunta si doar in conditiile in care nu este respectata regula casei.

 36. neacsum

  @Bazil,
  Riscul respingerii nu prezinta nici un risc pentru actualii pensionari, dimpotriva, o fericire, pentru ca nu numai ca nu pierd nimic din respingerea ei, dar ar pierde enorm daca s-ar vota. Intre un castig iluzoriu dublat de niste pierderi certe si cu adevarat mari si a pierde o lege care nu iti da nimic, ce alegi?

 37. neacsum

  @Ben,
  Categoria Milogi exista decand pamantul. In aceasta categorie nu intra cei care lupta sa isi apere drepturile, cum banuiesc ca ai inteles dumneata, si poate si altii, ci cei care intind mana si accepta cat li se da, fara sa lupte pentru ceea ce merita, dar mai ales fara sa vada ca li se dau promisiuni si li se ia si pielea de pe ei. Astept sa vad cand vei primi banii pe care spui ca ii vei primi. Fac eu cinste daca va fi asa. Poate imi explici si mie conform carei legi se va face acea aplicare a cuantumului net minim de la art 110indice 1, caci nu se specifica nicaieri ca acel cuantum va fi calculat in baza prevederilor legii 153 cum scrie cand e vorba de punerea in aplicare, ceea ce inseamna ca este posibil sa se aplice la valorile actuale, mai ales ca acrt 110 indice 1 (6) spune ca se va face CUM si CAND VOR VREA MINISTRII, adica cei care au scos ordonanta din 2019 cea cu pensia minima, care era singura varianta care cu adevarat dadea ceva. Visati in continuare.
  @ Filip Gabriel,
  As da orice sa mai discutam dupa ce se va vota si aplica proiectul si atunci sa imi reprosezi ca nu am avut dreptate.

 38. Ben

  Dacă se aprobă Plx 199,așa cumse zice in raportul preliminar,vom bea berea din majorarea pensiei mele, nu din micșorarea pensiei dumitale.
  Pe drumul,,expres,, Craiova-Pitesti ne vom întâlni ,,la jumate,,.
  Suntem aproape unul de celălalt, dar nu și apropiați.
  Cît privește capitolulMILOGI, continui sa greșești..
  Să nu uiți niciodată că nimeni nu le știe pe toate, oricine e bun la ceva
  Ai ratat ocazia de a încerca o scuză

 39. akord-75

  Ma doare capul!!!!:)))
  1-o lege care satisface pe deplin peste 70% din pensionari si inca vreo 20% partial ar fi buna?????
  -DA pentru ca satisface marea majoritate
  -NU pentru ca daca si un pensionar(nu vorbesc de 10%) va fi nemultumit se va spune ca nu e drept asa cum s-a facut legea…nedreptate/discriminare/”drepturile lu’ omu’ etc)
  2-o lege care satisface pe toata lumea(fara exceptie) nu a existat,nu există si nu va exista in veci.Ea este idealul absurdului sau absurdul ideal,ziceti-i cum vreti:)
  In concluzie ramane valabil doar pct.1 singura problema este de proportie ma rog procentaj..

  @ neacsum
  -daca,castigul este iluzoriu(?) de ce pierderile sunt certe in viziunea dvs?…ca doar ambele fac parte din acelasi PLx neaprobat
  -nu stiu ce pensie aveti,nu ma intereseaza dar nu toti au iesit la pensie cu grad si functie de colonel si nici cu vechime completa(durata in serviciu) si sunt cu duiumul si maiori si ceva capitani cu pensii mult inferioare fata de a unui maistru militar de exemplu(in 2001 se desfiintau functii de ofiteri in nestire pt ca eram prea multi „pe sistem NATO”in timp ce de subof(inca) era nevoie.De pilda functia pe care o ocupam eu a devenit peste noapte din lt.col la max. a ajuns spuneam de cpt la minim…..peste 6 luni urma desfiintarea unitatii iar eu sa primesc o noua repartitie pe noua functie cine stie pe unde….asa ca am ajuns la concluzia ca n-are rost sa-i mai „incurc”
  Ca picanterie: functii cu specificul pe care il aveam eu erau 6(sase) in toata tara cu functia mea cu tot si toate ocupate
  Si aici conteaza perspectiva nu-i asa??
  pt unii 1000 si ceva e caaah…maruntis(uitand ca de fapt devin drepturi castigate si la ele ulterior se mai pot adauga alte drepturi castigate tot prin corectarea legii….dar nu se mai pot pierde)
  -pt altii mia aia amarata(ca sa nu zic 1500) reprezinta lejerescu o treime din pensie un „cel putin” de 30-50% ceea ce poate fi numit oricum numai maruntis nu.(Eu am zis „maruntis”nu altcineva). Chiar cunosc ofiteri cu 2400-2700 pensie/net actuala carora le-ar prinde bine un 1000-1500 in plus si culmea ca sunt si in varsta…restul se poate obtine si peste un an-doi
  Acum ce sa zic tot stau si sunt in cautarea fericirii pe care o anticipati prin amanarea legii…despre restul mi-am spus deja parerea

 40. Neculai BAHNAREANU

  De ce este porcărie domnule Neacșu? Ca asa îl considerați dumneavoastră? Cu ce va deranjează aprecierile pozitive pe art. 110 indice 1? Lăsați oamenii sa se pronunte, nu toți sunt aplaudaci. Chiar nu înțeleg inversunarea cu care vreți sa combateti PLx 199. Spuneți ca or veni OUG-uri care vor amână, vor suspenda și asa mai departe, pai este valabila și reciproca huo pentru orice se va vota. Nu inteleg trimiterea către Curtea Constituțională, pentru ce? A, nu este proiectul unora? Va avertizez chiar sa va vedeți de treburile dumneavoastră și sa u mai invitați oamenii. Unii chiar știu ce vor și nu contează dacă rezonează cu pdv-ul dumneavoastra.

 41. akord-75

  cu mintea mea proasta am ajuns la concluzia ca pentru eliminarea inechitatilor din pensiile militare cea mai scurta cale,la obiect si corecta ca punct de plecare este cea cu aplicarea tabelului corespunzator gradelor si functiilor la care sa se aplice si..si…si in functie de ce are fiecare…in cazul meu aproape nimic,dar eu nu sunt lacom

  daca stam si „ne pierdem” in 2-3-5% ba cu plus ba cu minus si cu alte farafastacuri n-o sa reusim nimic…pentru ca „NU VEDEM PADUREA DIN CAUZA COPACILOR” sau se aplica „copilul cu moase multe…”s.a. Nu asta cu „copilul” se aplica aici…hi,hi…ca sa nu zic si de altii:)))

 42. geofreeland

  Aloo! Ogoiți-vă bre! Nu dl Neacșu a făcut PLX-ul ăsta! Fiecare spune o opinie, asta și vor follower-ii, să vază pulsul. Dar de-o vreme a sporit impulsul. Gata! Că doar n-o fi înțărcat bălaia! Mai comentați și fără patos, pe frontispiciul fostei UM unde a fost împușcat Ceașcă scrie că ofițerul e „și cavaler”. Așa că zic și eu, râvnită mai e pielea ursului din pădure!

 43. bazil

  In contextul in care de 5 ani nu a fost obtinut absolut nici un rezultat concret (dupa lupte seculare ale zecilor de asociatii, comitete si comitzii) cred ca o victorie (PLX 199), fie ea si de anvergura mai mica ar fi benefica(un prim cap de pod).Ne opreste cineva sa continuam lupta in dec 2020 si in ianuarie 2021?

 44. bazil

  @akord-75.Asa e pentru unii mia e un maruntis! Cand ai 10.000, 15.000, 20.000 ………… ce inseamna o mie? Mai suntem colegi? Camarazi ? Tovarasi de arme?

 45. Catalin

  BINE AR FI CA PLX-UL CU PRICINA SĂ REPARE TOATE INECHITĂŢILE.SE PARE CĂ NU SE VA ÎNTÂMPLA.ŞMECHERIA ESTE CĂ UNII CU CERTITUDINE VOR PIERDE SAU NU VOR MAI PRIMI NIMIC.AŞA ESTE ŞI FIRESC MAI ALES PENTRU CEI CARE AU PĂSTRAT ÎN PLATĂ CUANTUMUL AVANTAJOS.PENTRU CEILALŢI DECÂT DELOC, MAI BINE CEVA PENTRU AMELIORAREA DIFERENŢEI COLOSALE CE A APĂRUT ÎNTRE GENERAŢIILE DE PENSIONARI CU ACEEAŞI VECHIME ŞI ACELEAŞI CONDIŢII ÎN CARE ŞI-AU DESFĂŞURAT ACTIVITATEA.

 46. geofreeland

  Lăsând diriguitorii să „altoiască” PLX-ul, deja încep să mă tem. De trei zile urlă sirenele ambulanțelor. Le număr, luni 8, marți 10, miercuri 14. Un urlet tânguitor, mai bat și popii clopotul în dungă, sfâșietor, s-a mai dus unul, CSP ne povățuiește cu ajutorul de deces. Un fel de „cât costă, mă, o atomică?” „Păi, ceva sute de milioane”. „Îți dai seama ce bogat ai fi să-ți cadă una-n cap?”. Lăsați-o dracului de pensie, rezolvă ei cumva, feriți-vă de beleaua covideană. Dar vezi, omul, dacă e să mor barem s-o fac sătul. Faceți rezerve de alimente și medicamente, trendul infectărilor a luat-o razna și deja doctorii zic că se va ajunge la a decide cine merită să trăiască. Deci, ce alegem? Unchiul meu, veteran de război, îmi spunea că un soldat, ca el, e valoros dacă supraviețuiește, și orice pe front e permis, chiar fuga, ascunzișul și noncombatul. Cum facem toți când plouă.

 47. ben

  NEACSUM:
  NU visam nici cind eram mic. Acum sigur nu.PLx199 nu este vis,este realitate, nu grozava,care mai are 2 bariere de trecut: avizul comisiei de aparare si votul plenului.
  VIS este ce sustii dumneata, un viitor PLx…..care sa modifice L 223, intocmit de noul parlament cu finalitatea 2024, la noile alegeri.
  Aplicarea cuantumului net minimde la art 110 indice 1 se va face in baza chiar a acestui art. din PLx199. Trebuie citit bine.
  berea o dau eu, undeva intre Pitesti si Craiova, cu conditia trecerii PLx 199.

 48. geofreeland

  Repet de 4 ani, de ce vă deranjează contributivitatea? Am plătit aceleași impozite și contribuții ca orice cetățean. Contributivitatea înseamnă dările unei cariere. Cui îi e frică de propria carieră?

 49. Catalin

  geofreeland, BAŢI CÂMPII!PENSIILE MILITARE AU FOST INTRODUSE ABUZIV ÎN RÂNDUL PENSIILOR CONTRIBUTIVE.

 50. Trofin

  @Titi
  7 octombrie 2020 – 11:31
  Referitor la :@Trofin, aveti dreptate cu OMM, dar asta inseamna ca „scapa” de impozitare de 41,5%; referitor la impozitul de 10% cred ca nu se mai aplica inca odata( este prins in 41,5%.

  Corespunzător codului fiscal , undeva se precizează că orice venit se impozitează conform legii . Pensia rezultată în urma aplicării Legii 223/2015 , sub orice forma modificată , cu aplicarea ulterioară a sporului OMM reprezintă cuantumul net impozabil . Această noțiune de cuantum net impozabil figura cândva prin codurile fiscale postdecembriste și reprezenta partea care rămânea după deducerea contribuției sociale , a contribuției pentru sănătate , a altor deduceri legale și la care se aplica cotele de impozitare. Cred că și azi există o asemenea noțiune deci valabilă și pentru noi. Vă pot argumenta mai bine pensionarii care suportă consecințele aplicării OUG 59/2017 modificată cu OUG114/2018.

 51. geofreeland

  @Cătalin Ești cam slobod la buricele deștelor. Zi-mi, ce pensie aș avea cu 6 puncte de pensie și apoi vedem dacă sunt ministrul Daea, că ăla batea cu folos câmpii.

 52. Sunt mulți rezerviști care au iesit la pensie până în 2009 și vor pensii echivalente cu a celor care au ieșit mai târziu, dar ei omit faptul că cei care au ieșit mai târziu, după 2009, nu am mai primit salariile compensatorii pentru consolare, la fel ca ei. Din sumele aferente salariilor compensatorii, pe care dacă le-ar fi depus într-un cont cu dobândă, ar fi putut să-și suplimenteze pensiile!!!!!!!! Sunt deacord că există unele diferențe între pensii, dar de aceste aspecte ar trebui să se țină cont și să nu se uite!!!!!!!!!!!!!!!

 53. Trofin

  @ bazil
  7 octombrie 2020 – 16:05
  Referitor la :”In contextul in care de 5 ani nu a fost obtinut absolut nici un rezultat concret (dupa lupte seculare ale zecilor de asociatii, comitete si comitzii) cred ca o victorie (PLX 199), fie ea si de anvergura mai mica ar fi benefica(un prim cap de pod).Ne opreste cineva sa continuam lupta in dec 2020 si in ianuarie 2021?” ,

  vă readuc aminte că de prin 2007 când s-au aplicat noii coeficienți de ierarhizare a funcțiilor , pensiile militare nu au mai fost îmbunătățite decât parțial și doar pentru unii mai norocoși prin recalculările care au avut loc după Legea 119/2010 cu OUG1/2011 și actuala Lege 223/2015. Deci sunt vreo 13 ani de așteptări nu 5 .
  Și eu , ca mulți alții , îmbrățișez opțiunea ca PLx199/2020 să fie adoptată cu condiția ca cei care ne reprezintă să continue lupta pentru îmbunătățirea continuă a parametrilor legii pensiilor militare. A renunța la ceva fezabil azi pentru o iluzie de mâine sau poimâine nu este o rațiune. Pensionarii au orizonturi apropiate în așteptările pe care le au.

 54. Titi

  @Neacsum, eu sunt Stan Patitul!
  In 2000, cand am iesit la pensie , am avut „norocul” sa prind Impozitarea platilor compensatorii&ajutoare cu 40% din Total drepturi, adica din 100 milioane, am primit numai 60. Un grup de „patiti” am dat in judecata MApN, castigand in prima instanta; Juristul militar a facut apel la Curtea de Apel Craiova, si in timpul Sedintei, Avocatul nostru a venit in sala de asteptare si ne-a zis: putem castiga ceva banuti( eu cam 20 milioane) daca acceptam o impozitare progresiva pentru fiecare luna(ca la soldele lunare), dar colegii de la Caracal, „NU DOMNULE AVOCAT, ..TOTUL SAU NIMIC”, punct de vedere sustinut si in fata Instantei, si AM PIERDUT !
  Asa ca eu NU sustin sa dam „Vrabia din mana pentru Cioara de pe gard” !

 55. akord-75

  Mie imi place sa va citesc pe toti fara exceptie,doar caaa…..

  Prin reducere la absurd(varianta de lucru pt dvs):Ma gandesc ce s-ar intampla daca acum in preajma alegerilor un(ii) parlamentar(i) din cei aproape 600(indiferent de partid) sa inceapa sa „combata” FAVORABIL despre pensiile militare??!!
  Stiind care este perceptia(inca)a civililor despre pensiile militare si cate voturi sunt puse la bataie, mai ales pe partea pensionarilor civili,cum credeti ca ar reactiona adversarii politici pt a-si trage voturi pe partea lor politica…Cum ar reactiona seful de partid al respectivului parlamentar vazand ca i se duce partidul in cap pe scari,in sondaje…n-o sa se mai vada ala pe listele CD sau senat in vecii vecilor
  Ce-ar mai urla pe la televiziuni,ce scandal pe strazi,baruri si alte stabilimente..ce mai freamat ce mai zbucium!!Sinucidere curata!! Noi stim ca avem dreptate cu pensii echivalente cu ale necalificatilor de la salubritate(de soferi nu zic nimic ca aia sunt nababi fata de noi:))
  deci noi stim ca avem dreptate dar ia incercati sa convingeti un civil despre asta.Hopaaa!!….chiar daca ar gandi mai mult decat nr.fileturilor date unei saibe tot n-ar zice ca avem dreptate,uite-asa de-al dreak
  Nu vreau sa supar pe nimeni dar e clar ca lumina zilei ca peste tot se aplica „ciocu’mic” pana dupa 6 dec sau 14 mart sau …..

 56. Catalin

  CEI MAI ÎNVERŞUNAŢI ÎMPOTRIVA ACESTUI PLX, CARE POATE SĂ REZOLVE O PARTE DIN DIFERENŢA COLOSALĂ CE A APĂRUT ÎNTRE PENSIONARII CU ACELAŞI REGIM JURIDIC, SUNT CEI CARE PĂSTREAZĂ ÎN PLATĂ CUANTUMUL AVANTAJOS ŞI CEI CARE SUNT INVIDIOŞI PE CEI DIN ACEEAŞI BREASLĂ PENSIONAŢI MAI TÂRZIU, CARE PRIN „METODE NEORTODOXE”, AU REUŞIT SĂ-ŞI TRAGĂ „OSKARURI” CU NEMILUTITA ÎN ULTIMILE 6 LUNI DE ACTIVITATE.

 57. geofreeland

  Ok! Am vărsat năduful. Deci, un sondaj democratic, câți vor PLX și câți nu vor? Numai că, așa cum se întâmplă, majoritatea covârșitoare a votanților, exact ca la alegerile politice, habar nu au de ce votează.

 58. neacsum

  Va intreb pe toti cei care sustineti si cereti sa fie aprobat proiectul in Varianta postata aici, care este postata aici care este articolul sau articolele care spuneti voi ca va cresc pensiile ?Care sunt avantajele acestui PLX. Va rog, pe rand. Eu nu va mai explic de ce nu trebuie acceptata, daca nu ati inteles pana acuma, pierdeti timpul pe aici.

 59. Catalin

  neacsum, EU NU CRED CĂ REPREZENTANŢII STRUCTURILOR ASOCIATIVE AU PATRICIPAT IN ACEL GRUP DE LUCRU FĂRĂ CA LA FINAL SĂ SE ÎNTÂMPLE CEVA CONCRET ŞI ÎN BUZUNARUL PENSIONARILOR. CĂ VOR FI ŞI UNII NEMULŢUMIŢI E POSIBIL AŞA CUM AM ARĂTAT MAI SUS CĂ SE POATE INTÂMPLA DAR MAJORITATEA VOR FI ADUŞI LA UN NIVEL ASEMĂNĂTOR CU COLEGII CARE AU AVUT MAI MULT „NOROC”.

 60. Gelu Olescu

  @ Pt. Micutzul etc. Mergeti pe postarea de pe Facebook a lui Marin Neacsu, pe aceasta tema. Acolo am atasat niste tabele cu exemple de calcul asa cum au fost facute de colegul nostru Preda Gheorghe. Dl. Preda are si tabel de calcul automat in Excel, trebuie doar introduse datele, de asemenea si legislatia pe care o utilizeaza pt. calcul. Calculele sunt facute dupa prevederile Pl-x 199/2020, in forma prezentat in acest topic.

  https://www.facebook.com/neacsum2012/posts/4433986163340631

  (Cine doreste sa ia legatura cu Preda Gheorghe, are contul de FB https://www.facebook.com/preda.gheorghe.7)

 61. neacsum

  @Catalin,
  Eu nu am intrebat ce crezi tu desprece au facut liderii asociatiilor. Eu ti-am cerut sa-mi argumentezi de ce sau ce anume crezi ca iti ofera bun PLX 199. Atat.

 62. ben

  Neacsum: O explicatie sumara:in decizia de pensie personala din 17.11.2016,SOLDA DE FUNCTIE=859lei.IN art.110 indice 1 si 2 din PLx 1990, SOLDA DE FUNCTIE va fi echivalenta cu coeficientii corespunzatori din legislatia in vigoare si determinat utilizand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.
  ADICA: 2,08 sau 2,21 x 2230 lei (salariul minim brut) = 4638 sau 4928 lei, in functie de coeficientii din legislatia in vigoare, adica L 153/2015.
  Comparand 859 lei functia din BC a pensiei actuale cu 4638 x 0,585 = 2713 lei a soldei de functie din noua BC rezulta plusul la pensia din PLX 199.

 63. Gelu Olescu

  Un singur lucru este cert. Daca o mai lungim mult cu negocieri, o luam in mana 100%! Deja sunt proteste ale somerilor ramasi fara loc e munca si venituri din cauza coronavirusului. Fabricile si diverse locuri de munca – mai putin bugetarii, isi inchid portile una dupa alta.

  Pe acest fond, cine crede ca mai da un cent la pensiile militare dupa alegeri, este naiv. Noi trebuie sa prindem ceva pana la alegeri, si sa zicem mersi daca dupa alegeri nu ne si taie.

 64. Catalin

  ACTUALIZAREA ŞI RECALCULAREA.NUMAI CĂ ACTUALIZAREA AR TREBUI FĂCUTĂ IMEDIAT MAI ALES CĂ EA A FOST PREVĂZUTĂ DE LA ÎNCEPUT ÎN L223 DAR A FOST ELIMINATĂ DIN ORDINUL DOAMNEI DE LA PRIMĂRIE.

 65. Gelu Olescu

  @neacsum. Ai atasat pe FB exemplele de calcul. Iti trimit in privat si foaia de lucru Excel, incat sa iti calculezi pensia singur. Legislatia ti-o atasez tot pe FB. Ce trebuie mai mult?

 66. Catalin

  neacsum,AVEŢI CEL MAI BUN RĂSPUNS POSTAT RECENT PE SITE-UL HUHUREZ.

 67. Titi

  Avantajul este pct.7 din Raport, adica Art.110 prim, si pensiile mici au sanse reale de crestere imediata, incepand cu 1 decembrie 2020,prin acordarea unei Pensii brute MINIME, un fel de Anexa 2 din Ordonanta Ciuca, lansata pe piata la sfarsitul anului trecut !

 68. Gelu Olescu

  @ Marin Neacsu. Ti-am trimis pe Messenger foaia de calcul Excel. Calculele in Excel demonstreaza clar. Cresteri spectaculoase la cei cu solda de comanda si gradatie maxima. La ceilalti, de la caz la caz, cresterile pot doar simbolice sau chiar deloc.

  Dau exemplu: lt. col. cu gradatie 7, dar fara solda de comanda pensie = 3874 lei. Acelasi lt. col tot cu gradatie 7, dar cu solda de comanda, pensie minima neta = 5051 lei. In ambele cazuri are o crestere: firava daca nu are solda de comanda, substantiala daca are solda de comanda. Numai daca nu este pensionat dupa 2016 … pt. ca in acest caz este bastan.

  Una peste alta, cuantumurile minime brute stabilite de MApN erau aadevarat corectie. Pt. ca in aceasta forma de Pl-x, lt. col. pensionat incepand cu 2017 are pensie neta de 7000-8000 lei. Iar fraierul pensionat in 2005 se bucura ca ii creste de la 3400 la 3800 sau la 5051. Dar tot pacalici este pe langa cel pensionat in 2017.

 69. Catalin

  BRAVOOOOO GELU OLESCU!CEEA CE AFIRMAŢI ESTE „PERFECT” ADEVĂRAT.

 70. Catalin

  AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ TOATE DATELE ARATĂ FAPTUL CĂ CEI MAI AVANTAJAŢI SUNT ULTIMII CARE ŞI-AU TRAS OSKARURI PESTE OSKARURI ÎN ULTIMILE 6 LUNI PLUS MĂRIRILE SALARIALE CU SALARIUL DE MERIT PENTRU TOŢI, ESTE ABSOLUT NECESARĂ INTRODUCEREA UNUI AMENDAMENT CU POSIBILITATEA REALEGERII CELOR 6 LUNI FAVORABILE DIN CAUZA FAPTULUI CĂ UNII LE-AU ALES ÎN NECUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ, AU FOST ÎNGRĂDIŢI SAU NU AU AVUT ACCES LA ARHIVĂ PENTRU A ŞTI EXACT CARE ERAU CELE 6 LUNI FAVORABILE PENSIONARULUI.

 71. Gelu Olescu

  In rest, treaba este clara! Daca era o minima onestitate, proiectul ar fi trebuit sa prevada ACTUALIZAREA imediata, in acest an, in functie de precedentele 3 etape de majorari salariale. Fara coeficienti minim si alte abureli. Urmand ca la anul, daca chiar mai cresc soldele in 2021 si 2-22, ACTUALIZARILE sa fie operate instantaneu la zi, dupa fiecare etapa de majorare. Si chiar daca nu ar mai exista majorari de solde, macar am fi fost la zi cu precedentele actualizari.

  Asa noua ni arunca niste firmituri cu acei coeficienti minimi ca sa fin inmuiati pe moment, si suntem lasati cu ochii in soare pe viitor.

  Intentia parsiva privind actualizarile este exprimata clar in proiect: cica la aplicarea in integralitate a L. 153. In conditiile in care stim bine ca nicio lege de majorari salariale, nici macar precedenta, NU a mai fost aplicata „in integralitate”.

  In concluzie: daca exista vreo buna intentie, sa ACTUALIZEZE ce este de actualizat acum, si apoi om vedea! Dar NU va exista asa ceva, pt. ca banii destinati actualizarii pensiilor militarilor sunt directionati pt. diverse achizitii de armamente, spre visteria SUA. Cand i-am spus lui Ciuca acest lucru, m-a blocat pe pagina. Si ce este mai derutant, este ca acelasi lucru si pt. aceeasi afirmatie, am fost blocat sau eliminat din diverse grupuri de pensionari militari (clar ca sunt controlate informativ).

  Cam in mocirla asta ne scaldam! Drepturile noastre sunt in umbra dreptului lui Trump!

 72. neacsum

  @Gelu,
  Iti pun sitie intrebarea pe care i-a mpus-o lui Catalin si celorlalti: Care este legea in baza careia se va aplica acel articol? Oare acuma, baza decalcul este cea conform l153 ?Nineinteles nu. Si atunci in dupa ce valori se va face calculul? Dupa cele ACTUALE. De asta se dorest de catre MApN votarea cat mai urgenta a PLX 199, pentru ca aplicarea acelui articol, avand la baza valorile actuale, nu ofera nimic. Tot calculul tau pleaca de la niste valori care NU VOR FI NICIODATA INTRODUSE.

 73. Gelu Olescu

  @ neacsum. Ba s-ar putea sa fie introduse. Gandeste-te numai la faza ca in trecut, majoritatea ofiterilor NU aveau solda de comanda, ci doar cativa. Si nici un subofiter. Spre deosebirile de vremurile de azi, cand oricine comanda ceva – chiar si biroul de relatii cu publicul sau o grupa de logistica, are solda de comanda, inclusiv subofiterii, si chiar si SGP. Asa ca corectia pensiilor in acesta varianta, nu costa cine stie ce sau nu asa mult, ca in cazul unei actualizari generale.

  Iti dau si prevederile legale. Le atasez pe FB. Ti le-am mai dat parca, dar cred ca nici nu te-ai uitat pe ele.

 74. Gelu Olescu

  @ neacsum. Soldele sunt calculate in conformitate cu ordinul nr. 2415 din 2018 al ministrului Justitiei pentru aplicarea Legii 153/2017.

  Vezi aici Ordinul Nr.2415 din 11.06.2018 http://www.legex.ro/Ordin-2415-2018-160095.aspx

  NORME METODOLOGICE din 11 iunie 2018 de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare
  http://www.legex.ro/Ordin-2415-2018-160095.aspx

  https://lege5.ro/Gratuit/gi4donjugiza/normele-metodologice-de-aplicare-a-legii-cadru-nr-153-2017-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-pentru-personalul-din-sistemul-administratiei-penitenciare-din-11062018

 75. Gelu Olescu

  @ neacsum. Am dat si aici baza legala, dar platforma imi retine link-urile

 76. Gelu Olescu

  @ neasum. Ti-am trimis pe Messenger si foaia de calcul Excel si legislatia. Mesajul apare insa ca nu l-ai citit.

 77. Mateias

  Toţi comentatorii s-au aruncat pe calcule aritmetice greşite structural şi pe neacşu care nu vrea să li se dea lor mierea din borcan! Şi eu care ziceam că ar putea fi ceva de capul Plx 199 cu ceva ajustări! Nu domnilor, acum îmi doresc să fie adoptat acest proiect pentru că citindu-vă îmi dau seama că îl merităm aşa cum e. În aşteptarea bunătăţilor, îi rog pe specialişti să mă lămurească cu un aspect simplu pentru ei :
  Care este sensul sintagmei „echivalat cu coeficienţii corespunzători din legislația în vigoare”?. Ţineţi cont că salarizarea activilor nu se face până în 2022 conform coeficienţilor din anexa la L153, funcţiile sunt păstrate scriptic cu coeficienţii anteriori TRANSPUŞI şi în acei coeficienţi din L153 doar pentru a ajuta la calculul salarial(stabilirea referinţei soldei de funcţie pentru 2022 şi acordarea anuală a fracţiei corespunzătoare din diferenţă). Prin urmare, ce se foloseşte pînă la intrarea în vigoare în totalitate a L153, în cazul cuantumului minim? Poate o să vedem o echivalare ca actualizarea prin recalculare la trecerea pe L223. Dacă e vorba de coeficienţii din L153, de ce iniţiatorii s-au ferit să folosească trimiterea exactă la coeficienţii din această lege? Că la celelalte articole au avut grijă să precizeze “după data aplicării în integralitate a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.
  În rest, somn uşor şi cuantum minim liniştit! Mai vorbim după aplicare.

 78. Gelu Olescu

  @Mateias. Vezi la penitenciare. Soldele sunt calculate in conformitate cu ordinul nr. 2415 din 2018 al ministrului Justitiei pentru aplicarea Legii 153/2017.

  Mai departe vezi NORME METODOLOGICE din 11 iunie 2018 de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare

  Astea sunt publice, nu secrete ca la MApN. Daca pun link-uri, sunt blocate de platforma. Le-am dat insa pe pagina de FB a lui Neacsu

 79. Catalin

  „CEI DIN URMĂ VOR FI CEI DINTÂI”.CONCLUZIA ESTE UNA FĂRĂ ECHIVOC.CEI MAI AVATAJAŢI ŞI CU PENSIILE CELE MAI MARI SUNT ULTIMII CARE S-AU PENSIONAT, CARE ŞI-AU ALES ULTIMILE 6 LUNI DIN CEI 5 ANI ŞI AU PROFITAT DIN PLIN DE CELE DOUĂ TRANŞE DIN NOUA LEGE A SALARIZĂRII, DE SLARIUL DE MERIT ŞI ALTE MĂRIRI SALARIALE CARE AU FOST APLICATE DUPĂ ANUL 2016 PÂNĂ LA APLICARE NOII LEGI A SALARIZĂRII.FELICITĂRI LOR PENTRU ALEGEREA FĂCUTĂ.RĂMÂNE CA DECIDENŢII SĂ REMEDIEZE ACEASTĂ ANOMALIE ŞI SĂ ACTUALIZEZE PENSIILE CELOR PESIONAŢI PÂNĂ ÎN ANUL 2017.

 80. Catalin

  „CEI DIN URMĂ VOR FI CEI DINTÂI”, DEOARECE ACEŞTIA AU MAI BENEFICIAT ŞI DE REDUCEREA IMPOZITULUI PE VENIT DE LA 16% LA 10% ȘI ÎN PLUS CONTRIBUȚIILE DE LA ANGAJATOR LA ANGAJAT AU CONTRIBUIT LA OBȚINEREA UNOR SALARII BRUTE „ASTRONOMICE” ÎN COMPARAȚIE CU CEI CARE AU FOST ÎN ACTIVITATE PÂNĂ ÎN ANUL 2017.

 81. Catalin

  CU ASEMENEA „BRUTURI” COLEGII MEI CARE BĂGAI MÂNA ÎN FOC CĂ SUNT „ÎNSURAŢI” CU ARMATA AU CERUT TRECEREA ÎN REZERVĂ FĂRĂ EZITARE FĂRĂ A MAI AŞTEPTA CELELATE 2 TRANŞE DE MĂRIRE A SALARIILOR, CARE SE PARE NU SE VOR MAI APLICA CURÂND.

 82. Titi

  @Mateias, coeficientii de Functie sunt cei prevazuti in Anexa nr.6 a Lg.153/2017, este singura lege in vigoare !
  Dupa cum observati Art.110(1) este modificat fata de varianta initiala prezentata cu ceva timp in urma; modificarile aduse maresc sau micsoreaza cuantumul brut minim al pensiei militare CUVENITE ?

 83. neacsum

  @Olescu,
  Cum e pana la urma proiectul, e bun sau nu ? Ai inceput sa o dai din bara in bara. La 21.42 spui una, la 22.19 alta. PANA LA URMA ACEST PROIECT IN FORMA ASTA, DUPA TINE ESTE DE ACCEPTAT?
  Reamintesc ca eu am sustinut ca PLX 199 NU POATE FI ACCEPTAT IN ACEASTA FORMA.

 84. neacsum

  @Neculai Bahnareanu,
  . De unde ati ajuns dvs la concluzia ca nu las pe oameni sa spuna ce vor? Dupa cum se vede fiecare spune ce gandeste. Si de unde vedeti dvs ca eu as avea ceva impotriva art.110 indice 1? Cititi si nu intelegeti. Eu nu am spus ca as avea ceva impotriva lui, ci ca modul in care va fi aplicat este neclar si promisiunile din el sunt interpretabile , inselatoare. Poate ni-l explicati dumneavoastra ca tot l-ati mosit si ati dat din cap aprobator la tot ce ne bagau cei care l-au plamadit. Dati-i drumul, va ascult cu atentie.Cred ca toata lumea vrea sa afle de la dv cum va fi aplicata aceasta lege, ca unl care a participat la aparitia ei. Aveti cuvantul.

 85. neacsum

  @ Catalin,
  Pai pana la urma, cum rezolva acest proiect inechitatile, daca prin elcastiga tot cei care au iesit cu pensiileumflate iar ceilalti raman cu ochii ]n ploaie ?

 86. neacsum

  Cand am postat aici amendamentele care consideram ca ar trebui introduse in PLX 199 in locul a ceea ce este acuma, nu a venit nimeni nici cu critici nci cu opnii. A trecut neobservat. Acuma sariti sa sustineti niste amendamente introdusede MApN care sunt siimpotrva intereselor si drepturilor noastre, si anticonstitutionale, pentru ca v-ati saturat sa asteptati cu mana intinsa si va multumiticu o coaja de paine, care nici macar nu e sigur ca o veti primi.Cu astfel de gandire, vom avea ce meritam. Asteptati sa fie votata in aceasta forma si dupa ce se va pune in aplicare, daca mai sunteti pe aici, va astept sa mi spuneti, care va mai avea curajul, ce ati primit. pe 10 ianuarie 2021 sau in prima luna dupa promulgare.

 87. Titi

  @Neacsum, pana la intalnirea din 22 septembrie erai cam singurul care-l aparai pe ministrul Ciuca de criticile colegilor !
  Dar in ultimul timp vad ca nu esti de acord cu Amendamentele MApN, adica ale ministrului Ciuca !
  Si inca ceva, incearca un calcul pentru gradul si functia unui colonel si o sa constati ca rezultatul va fi aproape de pensia minima din Anexa 2 a aceluiasi Ciuca !

 88. geofreeland

  Cred că la nivel minister s-a făcut o simulare privind impactul bugetar prin aplicarea PLX. De unde și ciuntirile și câcâielile la „moșirea” lui. Bugetul alocat „apărării”, grevat de alte priorități, nu suportă rezultatele simulării. Și așa bugetul țării a luat-o la vale. Dar „obligațiile asumate” de onor șefimea statului trebuie respectate cu orice preț. Nu sunt bani, cam asta e concluzia, pentru că dac-ar fi nu s-ar povesti. Restul e tăcere. Oare credeți că șefilor asociațiilor nu li s-a spus asta? Așa ca-ntre noi, șefimea. „Întâlnirile”, „consultările” etc nu sunt decât o mimare „democratică” gen supapă la o anume presiune. Dacă se voia a se face ceva, se făcea și nu așa, ci cu cap, principial, fără intruziuni. Culmea e că ministerul e în corzi cu beleaua asta a pensiilor. Deci, de unde bani?

 89. Mateias

  @Gelu Olescu,
  Subţire rău şi extrem de superficială teoria pentru un influencer. Ai plecat pe fenta unora şi acum ai n-ai mingea, tragi la poartă! Normele de la penitenciare invocate sunt aplicabile doar la intrarea în vigoare în totalitate a L153. Explicaţia necesităţii cunoaşterii nivelului final al soldei de funcţie este foarte simplă: cuantumul este folosit pentru acordarea anuală la solda de funcţie în plată a sumei compensatorii pentru creşterea cu o parte dintre diferenţa dintre cuantumul PREVĂZUT A FI ACORDAT ÎN ANUL 2022 şi cuantumul soldei de funcţie de la sfârşitul anului anterior. Ca să nu te pierd, mai bine citeşte documentele nr. 23604/ANP/28.01.2019 şi 22356/ANP/22.01.2020. În practică, lucru valabil şi la militari şi ceilalţi poliţişti, coeficienţii soldei de funcţie prevăzuţi de anexa la L153 NU SUNT ACORDAŢI, ci sunt folosiţi doar ca element de referinţă la calculul soldei de funcţie. Aşa spune şi se întîmplă conform prevederilor L153 şi în special ale OUG114 şi celelalte modificări şi completări. Adică salarizarea merge înainte cu năstruşnicia aia de reconstrucţie salarială venită din 2010 încoace la care se mai adaugă în desaga numită soldă de funcţie alte sume compensatorii(despre sporuri nu mai vorbesc că acolo e şi mai mare harababura). În general sunt atent la terminologia folosită, aşa că nu degeaba am folosit cuvântul transpus cu referire la funcţie. Astfel, nu s-au făcut reîncadrări pe coeficienţii din L153 ci în dreptul coeficentului vechi s-a adăugat „transpus în x.xx”, unde x.xx reprezintă coeficientul care va fi acordat respectivei funcţii la intrarea in vigoare în totalitate a L153. Acest artificiu de reglementare denotă evidenţa faptului că la 01 decembrie 2020 sau când s-o aplica cuantumul miniom NU PUTEM VORBI DESPRE coeficienţii din anexa la L153, pentru că nu sunt în vigoare decât după 2022. Aşa că echivalarea promisă e poveste cu final neşteptat. Dealtfel, există multiple posibilităţi de verificare: interpelare la DGFC, confruntarea datelor din anexele la decizii de pensie din anii 2019, 2020 sau şi mai simplu sună un prieten finanţist(activ) cu dragoste de meserie, pentru lămuriri care nu sunt deloc secrete!

 90. bazil

  Deci de unde bani? Ce e cu intrebarea asta ? Statul roman de unde are bani sa plateasca luna de luna pensii astronoimec de peste 20.000 lei? Dar indemnizatii , rente viagere de peste 15.000 lei? Samd …….asa ca mai usor cu de unde bani!

 91. bazil

  Mariti redeventele la valori europene, nu mai platiti salarii astronomice la stat si pensii astronomice(eventual le impozitati ca in Occident nu la deruta cu 10%) si o sa vedeti cati bani se strang!

 92. Ionescu Romeo

  Nu sunt nici jurist si nici finantist,dar am o mare intrebare: in organizatiile militarilor pensionari au fost alesi sa le conduca oameni care nu au aceasta capacitate intelectuala.De ce nu sunt schimbati cu persoane competente care au pregatire in domeniul juridic sau financiar?
  Sa auzim de bine,
  Col(r).Ionescu Romeo

 93. bazil

  Civilii isi cer drepturile (fff bine)si se pregateste marirea cu 40% , un efort imens pt bugetul de stat la milioane de pensionari si nimeni nu se intreaba de unde bani !Pentru cca 140.000 pensionari militari(ca restul sunt cam cei imbuibati) care au slujit sub DRAPEL zeci de ani nu se poate face nimcv? Doar lalaieli si balbe?

 94. Mateias

  @neacsum,
  E un obicei prin Ardeal: gazda pofteşte oaspetele la masă o singură dată, aşa că dacă ţi-e foame acceptă imediat, nu te mai codi, că altfel rămâi politicos nemâncat. Prea mari eforturile de sensibilizare a poporului pensionar consumator de emisiuni OTV vizavi de grozăviile din Plx199! Prea mult consum cu indivizi care nu pricep din decizia de pensie decât propriul nume, în schimb participă ţanţoş la proiectele de reparaţii ale pensiilor militare. Lasă-i domnule să primească prostii, dacă nu ştiu de capul lor. Cine are puţină pricepere şi pregătire juridică a înţeles că acest proiect este o mare gogoaşă rostogolită în cazanul pensionarilor militari plini de dorinţe mai mult sau mai puţin subiective. Care-i problema dacă afară-i vopsit gardul şi înăuntru-i leopardul? Altfel, deşi aveţi dreptate iar intenţiile sunt bune, veţi deveni duşmanul public nr.1 al proiectului.

 95. geofreeland

  @Bazil Ăla de a vrut să umble la redevențe și altele e la pușcărie. Nu ai aflat încă? Ăștia de azi vor vinde Hidroelectrica, Eximbank, CEC și altele. De fapt tot ce e profitabil. Așa că de unde bani?

 96. neacsum

  @Titi, am fost poate singurulcare a aparat intentiile ministrului Ciuca. Din pacate cei care au intocmit amendamentele au reusit sa il convinga si pe el , c si pe vpoi, vad, ca proiectul e bun. Eu nu am avut si nu am nimic cu persoane, ci cu ceea ce fac persoanele, cu urmarile faptelor lor. Daca voi, cei care sunteti in cauza nu intelegeti cat de rau si pervers este acest proiect, ce pretentii sa am de la Ciuca, care este total in afara subiectului, fiind asigurat de subordonati ca e bine ce face. Vad insa ca acuma voi v-ati transformat in aparatori ai lui Ciuca, sau ma rog, ai proiectului. Imi veti dadraptate prea tarziu.

 97. Gelu Olescu

  @neacsum. Dincolo de divergente, adevarul este unul singur: ce nu prindem in mână din acest an, de la anul este banc. Sustin cu convingere: pe fondul crizei economice provocate de coronavirus, dupa alegeri nimeni nu va mai oferi un sfanț pensionarilor militari. Nici cele mai minime cuantumuri de referinta.

  Legat de calcule, am o dilema! Dar din toata floarea pensionarilor militari, nu v-ati gasit nici unul sa ii cereti lui Ciuca, sa ii puna pe cei de la CSP/DFC sa prezinte niste simulari?

  In fine, solutia corecta este actualizarea pana la alegeri, a pensiilor, in functie de precedentele 2 etape majorarari salariale. Celelalte solutii sunt toate farse. Faza este ca dupa aceste fare, profita unii formatori dintre noi. Am sesizat deja cativa formatori de opinie, care din toate variantele sunt interesati doar de … majorarile pt. cei cu ec. nationala. Ei sunt cei care trag sforile in folosul stapanirii si in dezavantajul celor multi.

 98. neacsum

  @Gelu,
  Ma dezamagesti. Daca si tu accepti cu atata usurinta o marire iluzorie, trecand peste toate ce;lalalte articole care ne iau actualizarea, si indexarea din momentul aparitiei legii, atunci vorbim degeaba. In plus tabelele tale sunt… vise si se sprijina pe .. Nimic, pentru ca tu in calculele tale introduci coeficienti care vor fi valabili numai dupa intratea in vigoare in totalitate a L153(ADICA NICIODATA, pentru ca atat primul ministru, cat si conducerea ministerului au confirmat ca aceasta va fi inlocuita) dar slariul minim brut din 2020. Deci amesteci merele u perele sau imperechezi cainele cu pisica. Ce animal o sa iasa ?

 99. x man

  @xman
  Ai fi putut sa-ti alegi un alt nickname,nu atat de apropiat de „x man” sub care mai fac si eu cate un comentariu pe aici… Daca doresti neaparat sa comentezi cu acest pseudonim in continuare ,fa-o dar cu rugamintea de a „uita” eventualele greseli gramaticale,nu de alta dar Dora face corectii publice…Totusi nu inteleg cum ai putut evita rigoarea alegerii unui nickname pe google,pentru ca ei cam resping cererile pentru nickname-uri apropiate…Numai ganduri bune

 100. Catalin

  neacsum, TOTUL ESTE NEGOCIABIL ÎN CADRUL UNUI GRUP DE LUCRU.OLESCU ARE DREPTATE.DECÂT NIMIC MAI BINE CEVA.PENTRU MAREA MAJORITATE DINTRE NOI ÎN CONDIŢŢILE CRIZEI ECONOMICE CARE SE PREFIGUREAZĂ CONTEAZĂ FOARTE MULT ŞI 100 DE LEI.AŞTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ SUNT FOARTE MARI DEOARECE COLEGI CU ACELEAŞI ATRIBUŢII CA ALE DUMNEAVOASTRĂ ŞI MULT MAI MICI ÎN VÂRSTĂ CA DUMNEAVOASTRĂ, AU REUŞIT PERFORMANŢA DE A AVEA O PENSIE DUBLĂ.

 101. Gelu Olescu

  @neacsum. Optica mea este extrem de pragmatica. Nu cred ca cineva va mai oferi un cent pensionarilor militari, dupa 1 ian. 2020. Indiferent ce ar scrie in proiect. Ei pot sa scrie ca ni se vor actualiza si lunar pensiile dupa 1 ian. si deloc, pt. ca oricum nu ni le vor actualiza.

  Asa ca eu zic sa nu mai pierdem vremea cu ce va fi infaptuit dupa 1 ianuarie, pt. ca oricum dupa alegeri nu vor fi decat taieri si somaj. Asa ca toate eforturile sa fie directionate pt. ce va fi infaptuit pana la 1 ianuarie. Cu asta o sa ramanem ani buni de zile de acum inainte!

  Trebuie obtinut cat mai mult, dar musai pana la alegeri.

 102. Titi

  @Neacsum, daca as fi fost in sala in ziua de 22 septembrie, l-as fi intrebat pe domnul ministru Ciuca, daca are cunostinta despre Anexa 2, cum s-au stabilit sumele brute de referinta pentru pensia minima din Anexa , daca s-au facut simulari si daca are sansa sa fie pusa in aplicare si cand !
  PS. In aceste zile, partidele isi aleg candidatii pentru alegerile parlamentare !
  Daca ministrul Ciuca apare pe lisa PNL, inseamna ca intalnirea din 22 o trecem la campanie preelectorala si noi discutam in van !!

 103. Catalin

  DACĂ ACTUALUL MINISTRU CANDIDEAZĂ LA ALEGERI ŞI NU REZOLVĂ PROBLEMA PENSIONARIILOR MILITARI ÎN ACEASTĂ CAMPANIE ELECTORALĂ, CU SIGURANŢĂ REZULTATUL ALEGERILOR VA FI INFLUENŢAT DECISIV DE ADOPTAREA MĂSURILOR NECESARE DE ÎNLĂTURARE A DISCRIMINĂRILOR CARE AU APĂRUT ÎN RÂNDUL PENSIONARILOR MILITARI.

 104. Ifrim

  Acest Plx 199 este prost fara indici ori anexa dar în situația contestării acestuia știe cineva orizontul de timp în care vom putea primi ceva mai bun?

 105. Alex

  Ptr.d-l Ifrim,

  Orizontul de timp in situatia contestarii Plx.199 in care vom mai putea primi ceva, se va extinde spre plus infinit.Scuzati de interventie dar am simtit nevoia sa va raspund.Linistiti-va!Baietii „lucreaza” ptr.noi.

 106. Trofin

  Constat că este o luptă între a fi și a nu fi adoptat proiectul PLx199/2020. Argumente sunt și de o parte și de alta . Pentru a se lua o decizie cred că se poate apela la hazard , cu șanse egale de reușită , adică la aruncarea monedei cu cap și pajură. Văd că dl. Olescu vine cu calcule veridice calcule care sunt considerate de autorul articolului și de către susținătorii săi ca fiind iluzii . Autorul articolului vine cu argumentul înspăimântării pensionarilor militari că pot fi păcăliți prin expresii și cuvinte înșelătoare introduse parșiv de autorii proiectului de lege. Eu cred că un cuvânt parșiv sau o expresie parșivă pot să fie eliminate din text fără a se recurge la anularea sau respingerea textului în totalitate. Avem acel Forum care poate sesiza parșiveniile. Dacă dorim să obținem pensii mai mari decât veniturile unui salariat contemporan cu noi din câmpul muncii atunci , să fim onești , nu este onest. Așa ceva a mers când funcționa Legea 164/2001 care nu lua în considerare niciun spor. Pe când azi …

 107. neacsum

  @Trofin,
  Gresit, argumentele mele nu sunt ca legea ar venicu termeni neclar, doar cateva articole sunt neclare, cele car cica ar da ceva. In schimb cele care iau, respectiv 59 indice 1 si 110 indice doi sunt foarte clare si nu lasa nici ourma de indoiala, ramanem fara actuașlizare si pierdem si indexarile la o eventuala actulizare. Dce oare vad toti ceea ce ar fi posibil sa ia, dar nu si ceea ce pierd in mod clar?

 108. neacsum

  @Catalin,
  M-ai dat gata. Asta era problema acuma, daca candideaza Ciuca la alegeri. Esti pierdut omule !!!

 109. neacsum

  @Titi,
  Pai de ce sa intrebi? Nu stii care e soarta ei? Sau doar asa ca sa te dai smecher, sa zici ca l-ai pus in fund?

 110. neacsum

  @Gelu,
  opinia mea e si mai pragmatica, nu numai ca nu vom primi nimic, nici chiar prl plx199, CI VOM SI PIERDE IN SPECIAL PRIN ACEST PLX.

 111. Neacsum

  @Gelu,
  Am cerut. Astept un raspuns.

 112. Gelu Olescu

  Link privind modul de calcul in Excel si exemple de calcul https://drive.google.com/drive/folders/1W5Uuqdks8Sf5B5Lt_62jJJP5-Y-m6oWS?usp=sharing

 113. Gelu Olescu

  Link catre doar fisierul Excel cu modul de calcul automat.

  https://drive.google.com/file/d/1lYFTMxXC3A2K4_4kOPse4nBKsE0fmiGy/view?usp=sharing

 114. Neacsum

  @Gelu,
  Orice simulari si calcule care nu au la baza datele si procedura care vor fi folosite de casa de pensii, sunt amageli, vise, iluzii.

 115. geofreeland

  @Catalin Ieri la 14.10 ai postat ceva. Oi fi poate mai târziu la înțelegere dar nici acum nu am înțeles. Rogu-te, poți fi mai explicit? Ce ai vrut să ne spui?

 116. Trofin

  @ Gelu Olescu
  8 octombrie 2020 – 22:21
  Link catre doar fisierul Excel cu modul de calcul automat.

  D-le Olescu , D-l Preda ce a înțeles , la cuantumul minim net pensie , coloana H , se mai adaugă ulterior sporul OMM ? Din contextul PLx 199 , art. 110-1 , nu prea rezultă că s-ar mai aplica . În acest caz , al neaplicării sporului OMM la cuantumul net al pensiei minime ,trebuie să fiu de acord cu scepticismul d-lui Neacșu.

 117. sos

  @ olescu
  Pensionar 2008. Am verificat dupa tabele.
  In orice varianta rezultatul este mai mic decat ce este in plata. Nu sunt un as in calculul pensiei dar banuiesc ca din pierderea indexarilor …
  Poate de aceea am sustinut varianta d-lui Neacsu de la inceput. N-am calculat dar cred ca am fost mai inspirat. M-a convins.

 118. sos

  P. S. Se duce mai sus doat cu OMM separat. Dar astea-s povesti …

 119. ben

  TROFIN
  raspunsul se gaseste la art. 60 alineatul 3 indice 1.

 120. bazil

  Contestarea ori respingerea PLX 199 nu e buna(se va lua totul de la zero-durata ani buni poate pana prin 2025). Trebuie solicitata o simulare a celor de la CPS , pe exemple concrete (durata max. 3 zile) .Functie de rezultate , se pot face propuneri de imbunatatire a PLX 199 , chiar cu elemente din PLX 221, dupa care o noua simulare.In fond se doreste rezolvarea inechitatilor, nedreptatilor si discriminarilor recunoscute de toti decidentii, nu amanari la nesfarsit pe placul baronilor pensiilor militare.

 121. bazil

  @sos. Din pierderea indexarii de 1,3% rezulta pensii mai mici decat ce e in plata? Mergem pe banuieli?

 122. bazil

  Asa cum ptr civili dreptul de majorare a pensiilor cu 40% s-a nascut in momentul publicarii Legii in M.Oficial asa si pentru militari dreptul de a se calcula pensiiile pe Legea 223/2015 (cea originala nu falsificata) s-a nascut in momentul publicarii legii in M. Oficial.

 123. bazil

  Pe acest DREPT trebuie insistat si sa fie aplicata Legea 223/2015 originala, chiar daca se vor stabili mai multe etape de crestere a pensiilor militare , ca la civili cu cresterea pct pensie in trepte. Prima ETAPA-la 1 decembrie 2020!

 124. Micutzul

  Circa 30000 de disponibilizați din armată vor fi loviți rău de tot dacă Plx. 199 o să fie aprobat în forma propusă de ministerul apărării și agreată de comisia pentru muncă din Camera Deputatilor!
  În primul rând se pierde grupa de muncă, efectiv se anulează la calculul vechimii ! De cand eram activ vechimea luată în calcul la pensionare , la calculul pensiei , era VECHIMEA CUMULATĂ! ACUM VOR SĂ IA IN CONSIDERARE DOAR ANII EFECTIV LUCRAȚI CA MILITAR! VA ATRAG ATENTIA CĂ LA CIVILI ANII DE GRUPĂ DE MUNCĂ SUNT PLĂTIȚI IAR LA MILITARI ESTE POSIBIL SĂ NU MAI CONTEZE!
  IN al doilea rând până acum se scădea 1% pentru fiecare an până la 25 de ani! Acum imbuibatii vor să scadă pensia PROPRTIONAL! DECI DACĂ PÂNĂ ACUM PENTRU 5 ANI AVEAM PENSIA DIMINUATĂ CU 5% ACUM DIMINUAREA O SA FIE DE ….20% !!!!!!!
  SCRIETI PE MAIL TUTUROR MEMBRILOR COMISIEI DE APARARE DIN C.D. ȘI EXPLICATI-LE CE VOR SĂ FACĂ GULERATII!
  MII DE MESAJE SI PRESEDINTELUI CAMEREI DEPUTATILOR , FIU DE MILITAR !

  CEEA CE VOR SĂ FACĂ NU ESTE ACTUALIZARE !
  ESTE TRĂDAREA PENSIONARILOR MILITARI !

 125. sos

  @ bazil 20.12
  Nu e vorba de 1.3 % . E vorba de tot ce s-a adaugat din 2016 cand a fost ultima decizie primita de mine.
  Si da, e o banuiala, pt ca legea se aplica aleator si nu stiu eu pe ce varianta intru la o recalculare.

 126. neacsum

  @Micutu,
  Stai bland. Desi ai dreptate si prin votarea PLX 199, pe langa indexare actualizare se mai pier si vechimea si grupele de munca, pentru ce multi si nerabdatori, daca primesc un leu este un marecasti. Chiar daca nu il vor primi, important este ca li s a promis … iar ei nu vor sa piarda o noua teapa, caci arputea fi ultima…

 127. Mateias

  @Trofin,
  Greu de ghicit modul de interpretare pe care îl vor adopta cu referire la sporul OMM în cazul cuantumului minim. În articol se face vorbire că ar avea “regimul juridic al pensiei militare”. Coroborat cu prevederea că se va emite decizie pentru acest cuantum(deci asta ar însemna modificare a drepturilor de pensie), aş opina că sporul OMM este acordabil şi în cazul acestui cuantum. Pe de altă parte, evitarea folosirii sintagmei PENSIE MILITARĂ minimă şi insistenţa pe „CUANTUMUL net corespunzător drepturilor de pensie cuvenite” , „CUANTUMUL minim net”, etc. lasă loc de suspiciuni privitor la modul de aplicare.

 128. akord-75

  @micutzul
  Ce ati scris am observat si eu dar n-am pus problema…am crezut ca sunt eu „dus cu capu”:)) si o sa rada toti de mine…s-ar parea ca au mai observat si altii
  PS Aici mai intervine o problema pe care o intampin si eu si destui altii
  sa zicem ca se ia in calcul doar „vechimea in serviciu” nici „efectiva” nici „cumulata”
  Ce se intampla cu anii lucrati in civilie pentru care s-au platit toate taxele la buget..repet ,s-au platit? Daca acei ani nu se iau in calcul ei pur si simplu raman”in aer”, ani munciti legal,oficial dpdv legislatiei muncii…dar neluati in calcul sub nici o forma in nici un sistem de pensii,cu atat mai mult daca sunt si mai putin de 15 ani iar in sistemul public nu pot fi inscrisi
  Chestie juridica nu?? rezulta ca am lucrat „la negru” cu carte de munca(chiar daca a fost numai in domeniu privat)??? Oare stimabilii finantisti s-au gandit sau ei s-au nascut in uniforma si vor muri tot asa….probabil ca la asta s-au gandit ca ii scoate pe poarta unitatii direct in coparseu:)

 129. akord-75

  …O mica completare,ca sa vezi dracovenie de tip „romanika”
  anii lucrati INAINTE de a deveni cadru militar etc,etc se iau in considerare la vechime dar anii lucrati DUPA iesirea la pensie NU!!…pentru unii muma pt altii ciuma…”ca cam asa”
  alta chestie juridica nu?
  Se aduna atatea ca la tribunal primul care se ia cu mainile de cap o sa fie judecatorul…n-o sa-i ajunga tot codul penal si de procedura penala pt „neglijenta,abuz in serviciu,indeplinirea si aplicarea cu rea credinta a legii/atributiunilor de serviciu/fals/fals intelectual/uz de fals si inca vreo „tona” de acuzatii
  SA FIE PRIMIT !!:)

 130. akord-75

  Am zis „se aduna atatea” pentru ca de cand s-a postat articolul au fost mult mai multe intrebari decat raspunsuri…toata lumea isi da cu parerea,nimic sigur,nimic stabilit…pareri,pareri,pareri…si 2-3 raspunsuri firave
  Concluzia? E normal!! Asta-i „spiritul si litera peleicsului 199”!
  Pe cale de consecinta recunosc pana aici: neacsum 1- eu 0(la altii nu ma bag,sa-si puna ei scorul)

 131. akord-75

  —-la huhurezu’ nu recunosteam nici de-al dreak’ ca si el manipuleaza „de rupe”

 132. Neacsum

  @Akord-75,
  Eu nu manipulez. Eu am spus de la primul articol despre Plx199dupa modificarea cu propunerile MAPn, ca daca e lasat in aceasta varianta, e facut sa ia, nu sa dea si ca daca il acceptam asa pierdem si ce mai aveam. Dar ati sarit toti cu gura ca decat nimic, mai bine sa primim ceva. Ce? Promisiuni si iluzii. Articolele care promit sunt asa de imbarligste si interoretable(in mod deliberat) tocmai pentru a crea iluzia ca ar da. Multi din cei care sustin ca e bine si atat decat nimic in special cei cate nu isi dau nunele, sunt postaci cu simbrie. In schimb amendamentele care iau sunt clare si precise, nu lasa loc de interpretari. Cu toate astea v ati dus toti dupa fenta. Si acuma spui ca eu sunt nanipulator ca altii? De ce mai pierzi timpul pe aici?

 133. Iosif

  Colegii de la CPS sunt invidiosi pe cei care au mai lucrat dupa trecerea in rezerva si nu stiu cum sa-i „tamponeze” mai bine, nu cumva sa aiba o pensie „cumulata”.
  Pentru asta „fura” contributiile militarilor in rezerva la BASS deși nu au nici o atribuite sa controleze viata foștilor militari.
  Abuz clar in reglementare.

 134. Gelu Olescu

  Am calculat pt. 7-8 persoane, ofiteri si subofiteri/maistri. Rezultatul este la …utu-i mă-sa. Cei care nu au 25 ani lucrati efectiv in armata (exclusiv in armata) intra pe minus, raman cam la fel sau au cresteri ignisifiante. Faza este ca acestia au si cele mai mici pensii.

  O alta situatie. Proiectul nu recunoaste practic grupele de munca. De exemplu, un militar care a lucrat efectiv 24 ani in grupa de munca cu cel mai mare risc profesional denumita cam aiurea „alte conditii”, are o vechime cumulata de 48 ani. Dar acestuia ii scade pensia si creste in schimb la unul cu 38 ani vechime cumulata care a lucrat 25 ani efectiv in grupa inferioara ca risc denumita „cond. speciale”.

  Asa ca apar cresteri mici si moderate in urma corectiilor doar la cei cu o vechime efectiva in armata mai mare de 25 ani. Iar cresteri spectaculoase doar la cei care in afara de conditia de 25 ani lucrati efectiv in armata, au beneficiat si de solda de comanda. In rest, nu se imbogateste nimeni.

  Concluzionez ca din punct de vedere al interesului general si al scopului declarat – de corectie a decalajelor, aceasta varianta de proiect este cea mai proasta din cele vehiculate pe piață.

 135. GO

  Pt. ca proiectul sa fie adaptat cat de cat realitatii, ar trebui ca la rezultatul final sa fie introdus un indice de corectie in functie de apartenenta la una sau alta din grupele de munca. Pt. ca proiectul stabileste cuantumuri minime uniforme, facand abstractie de orice grupa de munca. Asa ca proiectul este o mare varza!

 136. Ifrim

  S-au zbătut atâția ani ca să facă nimic!

 137. GO

  Da, imi este clar. Pt. ca raportul preliminar pe Pl-x 199/2020 sa aiba cat de cat elemente de realism, este absolut necesar sa tina cont de apartenenta la o grupa de munca sau alta si sa fie acordata o corectie diferentiata in acest sens. Pt. ca in caz contrar, se face o uniformizare in jos a tuturor, ca si cum nu am fi avut nici o grupa de munca. Este elementar sa nu stabilesti acelasi cuantum minim si pt. cel care nu a avut grupa de munca, si pt. cel din CD, si pt. cel din CS si pt. cel din AC. In conditiile in care de cand lumea, grupa de munca face diferentieri esentiale la pensii.

  In acest context, trebuie introdusa neaparat o corectie privind apartenenta la grupele de munca. De exemplu, 5% pt. in anii lucrati efectiv in conditii deosebite, 10% pt. anii lucrati in conditii speciale si 20% pt. anii lucrati in alte conditii, care sa reflecte adaosul de 3-6-12 luni adaugate la fiecare an lucrat efectiv intr-una din grupele de munca si recunoasterea grupei de munca. In caz contrar, asistam la o uniformizare nord-coreeana a cuantumurilor minime, ca si cum nu ar mai exista grupe de munca. Ba mai mult, cei care sunt incadrati in grupe de munca de risc superior, ajung sa fie egalati la cuamtumuri de cei incadrati in grupe de munca de risc inferior sau fara grupe de loc.

 138. Gelu Olescu

  Da, imi este clar. Pt. ca raportul preliminar pe Pl-x 199/2020 sa aiba cat de cat elemente de realism, este absolut necesar sa tina cont de apartenenta la o grupa de munca sau alta si sa fie acordata o corectie diferentiata in acest sens. Pt. ca in caz contrar, se face o uniformizare in jos a tuturor, ca si cum nu am fi avut nici o grupa de munca. Este elementar sa nu stabilesti acelasi cuantum minim si pt. cel care nu a avut grupa de munca, si pt. cel din CD, si pt. cel din CS si pt. cel din AC. In conditiile in care de cand lumea, grupa de munca face diferentieri esentiale la pensii.

  In acest context, trebuie introdusa neaparat o corectie privind apartenenta la grupele de munca. De exemplu, 5% pt. in anii lucrati efectiv in conditii deosebite, 10% pt. anii lucrati in conditii speciale si 20% pt. anii lucrati in alte conditii, care sa reflecte adaosul de 3-6-12 luni adaugate la fiecare an lucrat efectiv intr-una din grupele de munca si recunoasterea grupei de munca. In caz contrar, asistam la o uniformizare nord-coreeana a cuantumurilor minime, ca si cum nu ar mai exista grupe de munca. Ba mai mult, cei care sunt incadrati in grupe de munca de risc superior, ajung sa fie egalati la cuamtumuri de cei incadrati in grupe de munca de risc inferior sau fara grupe de loc.

 139. Micky SINBAD

  Conditiile deosebite in civilie au echivalentul de 4 luni la un an (legea nr.215/2019).Ar trebui ca si conditiile speciale sa creasca la 8 luni la un an si acest lucru sa fie „preluat” si de armata.Astfel grila ar fi 4/8/12…

 140. geofreeland

  @ Ifrim Cum să se zbată? Asta ar fi fost muncă. Corect ar fi „au lălăit-o” ca în cântecele acelea când refrenul e „La-la-la-la-laaaaa!” Adică nu spui nimic.La-la…l

 141. Gelu Olescu

  In fapt, magaria Pl-x este mai simpla decat vedem noi. Se spala bani. Acele impozite de 41,5% sunt bani cash care ajung la … bugetul de stat din mare PIB de 2% alocat M.Ap.N. Iar statul face ce vrea cu ei, de exemplu ii da la pensionarii civili sau lui Trump pt. rachete Patriot.

  Celelalte cu binefacerea sub forma de cuantumuri minime, sunt doar amanunte dupa care se ascunde șmenuiala.

 142. Trofin

  Mă adresez cuiva care știe să interpreteze prevederea din art.110-1-(1) , respectiv „Începând cu data de 1 decembrie 2020 , în situația în care cuantumul NET corespunzător DREPTURILOR DE PENSIE CUVENITE este mai mic decât cuantumul net minim determinat conform prevederilor alin.(5) și (6) , se acordă din oficiu , , acest din urmă cuantum , având regimul juridic al pensiei militare de stat.” .
  Întrebare : ce trebuie să se înțeleagă prin CUANTUMUL NET CORESPUNZĂTOR DREPTURILOR DE PESIE CUVENITE ? Oare , să se înțeleagă că pensia actuală se recalculează prin aplicarea prevederilor OUG59/2017 și a OUG114/2018 și rezultatul se compară cu acel cuantum net minim determinat conform alin. (5) și (6) ?

 143. akord-75

  Neacsum
  9 octombrie 2020 – 23:55
  Aloooo!!!! tocmai ca va laudam despre cum priviti lucrurile
  Va rog RECITITI postarile mele,nu le scoateti din context si scoateti nenorocitul ala de „si” de la data de 9 octombrie 2020 – ora 23:09 ca a shimbat tot continutul>Deci incercati sa cititi fara conjuctia „si” .Mi-a scapat din viteza scrisului.Uite ce face o conjuctie sau chiar o virgula in lb. ro.!DECI daca asa e scris si peleicsu 199 e clar o sucesc astia cum vor ei
  Mai bine vedeati ca am scris neacsum 1-eu 0….daaa’ce sa recunoasca olteanu’? Nici alea scrise „de bine”:)))

 144. Mateias

  @Trofin,
  CUANTUMUL NET CORESPUNZĂTOR DREPTURILOR DE PENSIE CUVENITE= cuantumul net al PENSIEI în cuantumul legal aflat în PLATĂ. Indiferent că peste drepturile stabilite s-au adăugat indexări sau că la recalculare s-a păstrat cuantumul avantajos!

 145. akord-75

  Trofin
  Nu am pregatire juridica nu ma pricep aproape de loc dar cred ca e limpede si logic, ca profan ce sunt.
  Daca pensia aflate in plata este mai mica atunci se aplica pensia cf”drepturilor determinate”,daca nu ramane pensia in plata in continuare.Eu cred ca asa se citeste paragraful cu pricina…..adica din doua aia mai mare:))

 146. akord-75

  Ia vedeti cine a fost timp de 11 ani director adjunct al Registrului si elibera certificate ORNISS si sef al oficiului combaterii spalarii banilor…te crucesti nu alta!! unsprezece ani??? si ce facultati are:)))!

  https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/cine-este-laurentiu-baranga-sef-de-o-luna-la-combaterea-spalarii-banilor-el-si-ar-fi-falsificat-diploma-de-bac-obtinuta-la-32-de-ani-1382184

 147. neacsum

  @Akort -75
  Nu e vina mea ca ai bagat o conjunctie in plus. Eu am citit ce ai scris, nu ce ai gandit sau vrut sa spui, iar acel si ma baga intr-o clasa pe care nu o frecventez.In ceea ce priveste scorurile, ce ma conteaza, cand esti invinuit ca ai castigat necinstit?

 148. akord-75

  neacsum
  Daca imi cer scuze pt greseala neintentionata se accepta?
  -scuzee!!
  PS am recitit si eu si am vazut scrisa de mine o greseala de analfabet „patentat” In veci nu credeam ca am s-o comit in halul asta, dar am reusit si record rusinos, de 2(doua)ori in acelasi text scurt,am scris „conjuctie”
  Ma duc sa ma ascund „in gaura de sarpe”

 149. neacsum

  @Akord-75,
  Cine sunt eu sa nu inteleg si sa nu acceptca orice om poate gresi?Daca nu as fi gresit si eu, de atatea ori,poatepoate,dar asa…..accepted!

 150. Ifrim

  @MN.Persoanele de față niciodată.Ne-a înzestrat mama natură cu trei defecte ,frumoși ,dăștepți și modești!

 151. akord-75

  @ifrim
  😄👍
  @neacsum
  👌

 152. akord-75

  @neacsum
  PS Daca aveam posibilitatea sa sterg sau sa editez textul scadea foarte mult probabilitatea aparitiei greselilor.Ne-ar fi ajutat pe toti.

 153. Trofin

  @ Mateiaș & Akord-75 : întrebarea pe care am ridicat-o are un mobil , fiindcă într-o variantă de document am întâlnit sintagma „pensie cuvenită sau aflată în plată ” iar într-un alt document ( cel prezentat de d-l Neacșu) , tot cu referire la PLx199/2020 art. 110-1 alin. ( 1) , am întâlnit doar sintagma „pensie cuvenită ” . Eu , prin pensie cuvenită înțeleg nu pensie netă încasată ci pensie netă rezultată din calculele care s-au făcut la stabilire , recalculare , actualizare. Cuantumul în plată , la cei mai mulți dintre noi , diferă de cuantumul cuvenit. Dacă nu se identifică cuantumul cuvenit cu cuantumul în plata , este posibil ca pensionarii care au pensii în plată stabilite după fosta Lege 164/2001 sau după Legea 119/2010 și OUg1/2011 , să se trezească că pensia minimă stabilită conform Art. 110-1 din Plx. 199/2020 să fie mai mare decât pensia cuvenită netă de la recalculare / actualizare dar mai mică decât pensia netă în plată . La clarificarea acestor genuri de ambiguități am făcut referire când m-a adresat d-lui Neacșu. A se vedea în acest sens și deciziile de pensie de la recalculare și actualizare unde este stipulat diferențiat Cuantum pensie conform … și Cuantum pensie aflată în plată.

 154. Titi

  Si eu cred ca se refera la cuantumul din ultima Decizie (Actualizare/Stabilire ), si la care se adauga indexarile ulterioare, dupa caz !

 155. Titi

  Ce spuneam eu Nea Marine, confirma Orban:
  „Întrebat dacă va deschide lista parlamentarelor la Capitală, Ludovic Orban a declarat: „Normal. Preşedintele partidului candidează în Bucureşti”.

  Orban a spus că miniştrii tehnocraţi, respectiv Nicolae Ciucă, Bogdan Aurescu şi Marcel Boloş, ar putea candida din partea PNL.”(mediafax).

Statistici T5