În sfârșit sunt în măsură să vă prezint sinteza discuțiilor avute în data de 22.10. la sediul MApN între președintele Forumului , col(rtr) Marian Tudor și reprezentanți ai MApN dar urmările acestor discuții și răspunsul final înaintat MApN. Comunicatul de mai jos este foarte clar și lămuritor.

Comunicat

Așa cum am informat, în data de 22.10.2020, am avut o nouă rundă de discuții pe tema  plx199, cu o echipă din  conducerea MApN, condusă  de locțiitorul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului,col.Valentin Roșu.

Discuțiile s-au purtat aplicat, articol cu articol pe ultima variantă de proiect votată în Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților.  Reprezentanții Ministerului și-au reiterat intenția de a introduce cât mai repede la vot forma de proiect acceptată de Comisia pentru Muncă. S-au luat apoi în discuție toate aspectele semnalate de noi, și  cele din discuțiile avute pe 22 septembrie  la întâlnirea Forumului, aspecte aceptate atunci de ambele părți ca fiind în neregulă și care necesită modificări, și cele semnalate în  proiectul trimis asociațiilor  spre consultare și puncte de vedere, astfel:

 1. Problema eliminării indexărilor în procesul actualizării, de la art.591(3);
 2. Lipsa de claritate a prevederilor art 591 și 1102 prin sintagma ”după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017”;
 3. Reintroducerea amendamentelor la art 29 și 30 privind limitările la 85%;
 4. Modul în care se vor aplica  prevederile art 601(3) privind Ordinul Meritul Militar;
 5. Reintroducerea amendamentelor de la  art 108 privind modul de acordare a pensiei suplimentare;
 6. Scăderea pensiei pentru vechimea în serviciu prin introducerea în conținutul art. 1101(4)a  sintagmei”proporțional” cu anii de vechime sub limita de 25 de ani în loc de 1% la an, cum e prevăzută în legea actuală”;
 7. Stabilirea termenului de aplicare a procedurii de calcul a cuantumului minim de către Instițuții și nu de legiutor de la art 1101(6);

Toate aceste aspecte au fost discutate unul câte unul și argumentate  de specialiștii ministerului astfel:

 1. Nu se poate renunța la acest punct deoarece ar crește pensiile prea mult;
 2. Nu se poate renunța la acest aspect deoarece dacă se vor face modificări la actualul proiect, asta ar prelungi data la care acesta ar fi votat și adoptat, iar dânșii doresc ca proiectul să fie adoptat până începe campania electorală;
 3. Nu se pot reintroduce amendamentele privind modificarea cuantumului bazei de calcul deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare dar și deoarece orice modificare va lungi termenul de adoptare;
 4. Reintroducerea ordinului ”Meritul Militar” și acordarea acestuia în afara preederilor  art.28-30 se va aplica tuturor beneficiarilor indiferent de anul ieșirii la pensie;
 5. Nu se poate acorda pensia suplimentară în afara limitării art 30 deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare;
 6. Nu se poate modifica art 1101(4) deoarece ar prelungi data votării legii;
 7. Nu se pot face modificări din același motiv ca și cele de la punctele 2, 3 și 6 .

Cu alte cuvinte ÎN FINAL, MApN NU ADMITE NICIO MODIFICARE LA PREVEDERILE ACTUALE ALE PLX 199, nici  măcar la cea de la art. 591 cu care acum două zile fuseseră de acord, deoarece asta ar însemna prelungirea procesului legislativ iar dânșii doresc ca proiectul să fie votat săptămâna care urmează, până începe campania electorală, sugerând însă posibilitatea sau probabilitatea ca la votul în plen să se amendeze proiectul cu această prevedere.

Mi s-a cerut din nou  să accept această variantă și să facem NOI, Forumul,  intervenții la comisiile din Camera deputaților, pentru a urgenta votarea proiectului în forma actuală, fără modificări.

Am răspuns că nu sunt în măsură să iau această decizie fără consultarea liderilor asociațiilor componente, de aceea  am informat imediat conducerile asociațiilor membre ale Forumului cu datele de mai sus, solicitând dorința sau decizia fiecăruia pentru a fi în măsură să prezint MApN o decizie bazată pe votul  cvorumului.

Din păcate, din cele 40 de asociații membre, au răspuns doar 15, 2 răspunsuri fiind în favoarea proiectului MApN nemodificat, 6 împotriva, 2 abțineri, 5 ar fi de acord cu proiectul, dar cu condiția  admiterii amendamentelor propuse și admise de principiu ca necesare la întâlnirea din 22 septembrie a Forumului.

Mai menționez că pe parcursul zilei de 23.10,  până la ora stabilită pentru răspuns, l-am contactat telefonic  pe domnul col Valentin Roșu pentru a solicita împingerea termenului până luni, având în vedere timpul scurt și necesitatea obținerii unui feed –back mai amplu al asociațiilor, dar mi s-a reproșat că nu respect termenul stabilit, așa că am trimis următorul răspuns:

”Așa cum am convenit în discuțiile purtate în  data de 22.10.2020, am așteptat, fără a primi însă,  documentele promise de dumneavoastră  pentru a le înainta liderilor asociațiilor membre ale Forumului și a-i informa cu privire la cele discutate în vederea luării unei decizii privind forma de proiect pe care Forumul va merge în continuare. Deși am solicitat și în această dimineață domnului general Jianu acele documente prin colegul Neacșu Marin, nu le-am primit. Speram ca acele documente să cântărească în luarea deciziei.

În aceste circumstanțe, am înaintat totuși liderilor asociațiilor, un sumar al discuțiilor purtate, cerându-le opinia privind calea de urmat.

În urma solicitării și informării liderilor asociațiilor membre ale Forumului,  având în vedere și timpul foarte scurt pe care ni l-ați impus pentru a vă da un răspuns, deoarece numărul celor care au dat un răspuns în favoarea admiterii propunerii dumneavoastră de a  accepta varianta aprobată în Comisia pentru Muncă nu întrunește majoritatea cerută de Protocolul semnat de Asociații și Regulamentul de funcționare, cum personal nu pot decide singur   asupra unei probleme atât de importante pentru rezerviști, (mai ales că e vorba de toți rezerviștii, nu numai cei din Forum) vă transmit faptul că ne menținem punctul de vedere exprimat prin înaintarea variantei de amendamente către domnul deputat Radu Babuș. La luarea acestei decizii a stat și faptul că la întâlnirea din 22.10 ați revenit asupra celor promise în data de 20.10 de domnul ministru, adică de a accepta stabilirea unui termen concret pentru aplicarea prevederilor art.591 și a recalculării.

Cu regretul că timpul foarte scurt dar și intransigența conducerii ministerului în ceea ce privește renunțarea la sau modificarea unor prevederi din varianta propusă de dumneavoastră, modificări cu care de principiu conducerea ministerului fusese de acord încă de la întâlnirea din data de 22.09.2020, nu au dat posibilitatea ajungerii până la acest moment la o soluție comună, ne exprimăm speranța că veți rămâne deschiși la alte discuții pe acest proiect sau altele care vor viza în viitor obiective de interes pentru militarii activi sau în rezervă. Sperăm din inimă că deschiderea spre dialog dovedită până în prezent de conducerea ministerului nu se va  schimba.

 În ceea ce ne privește suntem oricând deschiși dialogului pentru că numai așa putem rezolva problemele de interes comun. ”

Pentru a demonstra bunele noastre intenții am înaintat domnului colonel Valentin Roșu și informarea trimisă a asociațiilor, pentru a se convinge că i-am informat corect cu cele discutate în data de 22.10.

Domnia sa a trimis un răspuns pe care vi-l  împărtășesc, în spiritul transparenței dar și ca drept la replică pe care aveți dreptul să îl cunoașteți.

Stimate domnule colonel,

Vă mulțumesc pentru mesajul transmis, este o dovadă a bunelor intenții cu care abordați discuțiile noastre. Vă asigur că și eu, la rândul meu, am toată disponibilitatea să găsim o soluție care să răspundă tuturor problemelor legate de pensii.

Din analiza explicațiilor pe care le-ați transmis colegilor din Forum au rezultat câteva aspecte care, din punctul meu de vedere, ar putea fi mai bine explicate.

Vă supun atenției cele de mai jos, cu rugămintea de a le analiza și, în măsura în care considerați, să le transmiteți către colegii dumneavoastră, astfel:

1.La efectuarea actualizării indexarea se elimină pentru că altfel, în caz contrar, pensiile nete ar depăși soldele lunare nete corespunzătoare, chestiune cu valoare de principiu care a fost agreată de fiecare dată de reprezentanții pensionarilor.

2.Aspectul legat de campania electorală privește exclusiv programul de lucru al Parlamentului, știut fiind faptul că actualii parlamentari vor acorda o mai mare atenție campaniei electorale în detrimentul programul din Parlament.

Chiar și noul Parlament ales va fi în vacanță în luna ianuarie 2021, astfel încât chestiunea modificării legii pensiilor militare de stat va deveni un obiectiv din ce în ce mai îndepărtat.

Un alt aspect la acest punct este acela ca în timpul întâlnirii de la minister s-a discutat despre posibilitatea depunerii unui amendament în plenul Camerei Deputaților, la votul final asupra proiectului de lege (chestiune agreată chiar și de dl. ministru la întâlnirea anterioară), care să clarifice sintagma “după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017”. S-a discutat chiar de o dată concretă, respectiv 01.01.2021.

3. și 5.Modificările propuse la art. 29 și 30 readuc în discuție acordareapensiei suplimentare peste cuantumul net al pensiilor, ceea ce ar conduce din nou la depășirea soldelor nete corespunzătoare, fapt inacceptabil așa cum am convenit împreună de fiecare dată.

De asemenea, prin modificările propuse ne întoarcem la modul de calcul al pensiei raportat la brut, fapt care nu are nicio explicație logică în aplicarea legii. În plus, după depășirea vechimii efective în serviciu de 25 de ani, cadrele militare nu ar mai fi interesate în desfășurarea activității în calitate de cadru militar în MapN, ci ar opta pentru pensie, deoarece vechimea în serviciu nu ar mai fi de natură să conducă la creșterea cuantumului pensiei. Practic, pensiile ar fi uniformizateși-ar naște o nouă nedreptate.

6.Trebuie reiterată ideea de a nu se ajunge la uniformizarea cuantumului pensiilor militare pentru cadrele militare care nu au realizat vechime completă în armată.

Un  exemplu, ar trebuie să fie edificator: la o vechime de doar 10 ani în serviciu un cadru militar ar beneficia de o pensie în cuantum de 85% din baza de calcul. Însă, păstrând sintagma “proporțional” același pensionar va beneficia de un cuantum de 40% din baza de calcul. Cu siguranță un astfel de mod de calcul ar fi de natură să descurajeze ieșirile premature din sistem, fapt pe care MApN îl urmărește având în vedere deficitul de personal specializat din structurile sale.

7. Chestiunea poate fi modificată, însă nu ne ajută timpul. Există posibilitatea depunerii unui amendament în plenul Camerei Deputaților, la votul final asupra proiectului de lege.

Concluzie: MApN și-a exprimat permanent intenția de urgentare a promovării modificărilor legislative propuse, astfel încât pensionarii militari vizați să-și poată primi drepturile de pensie mărite cu începere de la data de 01.01.2021.

Poate că aprobarea Plx 199 nu rezolvă toate problemele și inechitățile existente în prezent, dar reprezintă un pas înainte care va elimina unele inechități. Demersurile legislative vor continua până la soluționarea tututror nemulțumirilor reale ale pensionarilor militari.

Și pentru că suntem la două zile de Ziua Armatei României, vă rog să transmiteți tuturor membrilor Forumului, sincerele mele urări de sănătate și viață lungă!

LA MULȚI ANI!

Nu voi comenta acest răspuns decât prin aceea că în definitiv punctele prezentate ca discutate sunt aceleași, rezultatele aceleași diferă doar forma în care au fost prezentate, eu neavând timp să romanțez prezentarea discuțiilor. 

Acestea au fost discuțiile și demersurile Forumului în  ultimele două zile privind PLX199,  cu care consider de datoria mea să informez pe toți cei interesați, având în vedere importanța acestor discuții pentru toți pensionarii SNAOPSSN. Având în vedere că mâine sărbătorim Ziua Armatei, vă rog să primiți toți cei care ați îmbrăcat haina militară, activi și rezerviști sau în retragere, cele mai sincere urări de sănătate, viață lungă, pensie neafectată de intervențiile cu care am fost obișnuiți în ultimii 10 ani și tradiționalul LA MULȚI ANI!  

Președintele Forumului Asociațiilor din SNAOPSN ,

Col(rtr) Marian Tudor

Ce ar mai fi de spus ? Nimic de importanță deosebită. Discuțiile au fost civilizate, uneori în contradictoriu dar civilizate, nu a existat răutate în discuții, doar o îndărătnicie în susținerea punctelor de vedere. Am întrebat care vor fi coeficienții în baza cărora se va face stabilirea cuantumului minim al pensiilor și mi s-a răspuns că ar fi cei prevăzuți în L153, dar mă îndoiesc, pentru că asta ar însemna o încălcare a acelei legi, pentru că în L153 de specifică faptul că acei coeficienți vor fi aplicați în 2023. Deci mă îndoiesc că până atunci vor fi aplicați.

Ar mai fi niște aspecte de comentat, dar nu vreau să obosesc cititorii, și așa pentru unii va fi un efort prea mare. Poate într-un articol ulterior.

LA MULTI ANI MILITARILOR ȘI ARMATEI ROMÂNE !

De neacsum

176 de comentarii la „Sumarul și rezultatul discuțiilor din 22.10.”
 1. Cum se face ca domnul „responsabil” cu raspunsul este de acord ca OSKARUL, care este un spor nepermanent de sase luni, sa fie luat in calcul o viata intreaga de pensionar ,iar o pensie suplimentara pentru care cadrele militare au contribuit intreaga cariera intr-un cont deschis la BNR pentru care se primea dobanda si care era un sistem de intrajutorare intre cadre, gen CAR daca doriti inca din vremea trecuta, sa nu fie luata in considerare separat?
  Domnule colonel,daca initial am considerat ca ati gresit ca nu ati acceptat varianta cu actualizarea de la 1 ianuarie 2021,se pare ca era o ambuscada,asa ca bine ati facut ca nu ati acceptat o asemenea gogomanie.Acesti domni sunt complet detasati de doleantele noastre…Pe domniile lor ii intereseaza doar sporul pentru omm pentru ca trebuie sa nu apuce sa iasa la pensie fara acest fapt reglementat.In rest totul e tacere si va fi tacere.Totusi ma si intristez pentru ca la „presiunea” unor camarazi ati fost nevoit sa acceptati acest tip de negociere cu genunchiul pe gat…

 2. Marine, acelasi defect la dumneata, ca si la Col. (rtg) Tudor. Nu stiti sa ascultati! In ciuda intentiilor bune pe care le aveti, domniile voastre NU ati sesizat punctul extraordinar de slab al lui Roșu & Co.! Cu care puteti sa ii zdrobiti!

  Iar punctul slab al lor este faptul ca limitarea cuantumului pensiei la limita a 6 solde nete, desfiinteaza efectiv remunerarea incadrarii noastre in grupele de munca!

  Militarii sunt incadrati ca si civilii, in activitate, in grupe de munca. Neremunerate in activitate. Sub incidenta legislativa, ca apartenenta la grupele de munca este recompensată financiar la pensie: o dată prin scaderea varstei de pensionare, și o dată prin anume adaosuri financiare la cuantumul pensiilor.

  Si ce fac Col. Rosu & Co.? In loc sa remunereze grupele de munca la pensie, integral, compara mere cu pere?! Adica cuantumul unei solde nete in activitate care NU include grupa remunerata cu cuantumul unei pensii la care adauga fortat si adaosul pt. grupa? Doar asa, sa le dea ca pensia neta ar fi mai mare decat solda neta si sa aiba de unde sa taie, respectiv exact din adaosul pt. grupa?! Pai atunci, militarii pica de prosti si in activitate cand oricum nu au grupa remunerata, si la pensie pt. se taie adaosul pt. grupa sub pretextul ca ar depasi solda neta!

  Acesta este un abuz pervers! Asa ceva nu s-a auzit in toata istoria pensiilor din Romania! La civili se adauga la cuantumul calculat al pensiei 25% pt. conditii normale si 50% pt. conditii speciale. Indiferent daca acest adaos determina sau nu un cuantum al pensiei, mai mare decat salariul in activitate. Pt. ca ce este peste salariu, provine de fapt din dreptul intemeiat privind apartenenta cetatenilor la o grupa de munca sau alta! Grupa neremnerata in activitate, sub promisiunea ca va fi remunerata la pensie!

  Asa, ca ascultati-ne si pe noi! Impuneti-i lui Rosu & Co. respectarea legislatiei privind incadrarea in grupele de munca! Militarii sunt incadrati in 3 grupe in activitate. Acestea sunt: grupa conditii deosebite, grupa conditii speciale si grupa alte conditii. Sa faca calculul pensiei la ani efectivi, cum vor ei. Sa stabileasca o pensie la ani efectivi, cum vor ei! Daca cuantumul net rezultat este cumva mai mare (aproape imposibil, dar poate ca exista cazuri), decat media a 6 solde, sa se limiteze cuantumul pensiei la aceasta medie!

  Da! Dar, dar acum dati-le peste bot sa ii usture! La rezultatul final, Rosu & Co. sa adauge in mod independent fata de media soldelor nete, adaosul cuvenit la grupele de munca. Si acesta trebuie sa fie proportional cu lunile adaugate ca vechime suplimentare la fiecare in parte, in functie de grupa lor (3 luni adaugate la grupa conditii deosebite, 6 luni adaugate la grupa conditii speciale, 12 luni adaugate la grupa alte conditii). Adaosul la pensie trebuie sa fie:

  – 25% pt. fiecare an lucrat efectiv in grupa conditii deosebite, asta inseamna compensarea financiara proprtionala a sporului de vechime de 3 luni la an;
  – 50% pt. fiecare an lucrat efectiv in grupa conditii speciale, asta inseamna compensarea financiara proprtionala a sporului de vechime de 6 luni la an;
  – 100% pt. fiecare an lucrat efectiv in grupa alte conditii, asta inseamna compensarea financiara proprtionala a sporului de vechime de 12 luni la an;

  Exact dupa modelul cetatenilor civili. Si abia acum militarii isi regasesc la pensie si remuneratia financiara pt. grupa de munca in care au activat! Si abia acum Rosu & Co, intra in legalitate!

  Este normal ca urmare a adaosului pt. grupa de munca, pensia finala sa poata depasi nivelul salariului in activitate. Dar asa se intampla si la mineri, si la aeronautica civila. Pt. ca adaosul pt. grupa de munca este un spor adaugat la pensie, pt. perioada de activitate, din cauza ca grupele de munca nu sunt platite in activitate, fiind mai economic pt. stat sa fie achitate grupele la pensie, decat in activitate.

  Dar acel Rosu & Co, cunosc macar ca exista grupe de munca? Si ca remunerarea lor trebuie sa regaseasca la pensie? In caz contrar e furt pe față din drepturile militarilor, care desi sunt incadrati in grupe de munca in activitate, devine degeaba, daca acest fapt nu se mai regaseste la pensie.

  Eu asa i-as faulta pe Rosu & Co, sa le sara ochii! Sa nu indrazneasca sa ne prosteasca cu grupele de munca!

 3. STIMAŢI REPREZENTANŢI AI STRUCTURILOR ASOCIATIVE, OAMENII NU AU CERUT SĂ AIBE PENSIE MAI MARE DECÂT SALARIUL NET AL CELUI PENSIONAT ÎN ANUL 2020, CI O UNIFORMIZARE A PENSIILOR PRIN ACTUALIZARE, ADICĂ SĂ NU MAI APARĂ DIFERENȚE ATÂT DE MARI ÎNTRE GENERAȚII.LA GRADE, FUNCȚII, VECHIME ȘI CONDIȚII DE MUNCĂ ASEMĂNĂTOARE PENSII EGALE.ARTICOLUL UNIC PROPUS PE SITE-UL HUHUREZ ÎNLĂTURĂ TOATE DISCRIMINĂRILE.100 DE ASOCIAȚII CU 100 DE SOLICITĂRI ÎN NUMELE MAI MULTOR CATEGOTII DE PENSIONARI NU VOR REUȘI SĂ AJUNGĂ NICIODATĂ LA UN CONSENS.SINGURA SOLUȚIE ESTE ACTUALIZAREA PENSIEI ÎNCEPÂND CU 01.01.2021.RECALCULAREA SE POATE FACE MAI TÂRZIU CÂND STAREA ECONOMIEI ȘI RESURSELE FINANCIARE VOR PERMITE ACEST LUCRU.ACTUALIZAREA ÎN FUNCȚIE DE SOLDA DE GRAD ȘI SOLDA DE FUNCȚIE A CELOR DIN ACTIVITATE ESTE MINIMUL CE SE POATE APLICA ACUM.TOATE PĂRȚILE TREBUIE SĂ AJUNGĂ LA UN CONSENS ȘI SĂ PUNĂ ÎN APLICARE CEEA CE A FOST ÎNLĂTURAT ABUZIV DIN LEGE ȘI ANUME ” ACTUALIZAREA”.RESTUL ESTE CAN CAN.

 4. Insist ca interventia mea anterioara si care reprezinta un punct de vedere „clocit” si cu alti colegi si agreat fara retineri, sa fie transmisa la Col. (rtg) Tudor, la toti liderii de asociatii si pe orice grup de socializare. Din simplul motiv ca este imbatabila si in avantajul tuturor! Multumesc!

 5. Nu se poate poate discuta cu reprezentanții MApN pe tema actualizării pensiilor militare atâta timp cât Rosu și gașca lui sunt funcție, ei fiind cei care ne-au faultat sistematic prin toate ordonanțele criminale și actualizarea din 2017. Prima solicitare a pensionarilor militari ar trebui să fie demiterea acestor călăi si apoi apoi discutarea acestor probleme .
  Domnule colonel Tudor, vă felicit pentru poziția corectă si demnă pe care ați avut-o in aceste zile, deși sunt sigur ca nu v-a fost ușor !

 6. O alta faza legata de negocieri si de combaterea col. Rosu & Co. De ce nu se negociaza cu simulare cu cupoanele pe masa? De exemplu, cu un cupon al unui colonel pensionat in 1995, un cupon al unui colinel pensionat in 2002 si un cupon al unui colonel pensionat in 2017.

  Care este rezulatul aplicarii proiectului Pl-x 199/2020? Colonelului pensionat in 1995 ii va creste pensia de la 4500 la 5500 lei. Colonelului pensionat in 2002 ii va scadea pensia de la 6200 la 5500 lei, dar ii ramane in plata 6200. Iar colonelului pensionat in 2017, ii va scadea pensia de la 11000 lei la 5500 lei, dar ii vor ramane in plata 11000.

  Asa ca decalajul se corecteaza de nu sw poate, iar de prost cade cel care era si inainte.

 7. @Catalin,
  Actualizarea,in conditiile in care actualizarea presupune un alt mod de calcul a pensiei se face prin recalcularea pensiei.

 8. @Olescu,
  Ti s-a parut ca specialistii cu care am discutat erau dispusi sa ofere ceva? Mie mi s-a parut ca ne-au chemat sa ne convinga sau determine sa acceptam proiectul asa cum l-au clocit ei, si atat.

 9. @GO din ce spui cel pensionat in 2017 are pensia de aproape 3 ori mai mare decât pensia mea de exemplu, în plata începând cu 2004. As fi fericit sa ajung la 5500…Nedreptatea e mare și actualizarea rămâne singura soluție. Dacă o mai prind!

 10. Multumesc domnule colonel Neacșu pentru toata munca prestată în interesul nostru,a pensionarilor militari! După cate văd nu prea se dorește îndreptarea tuturor nedreptăților la care am fost supuși,nu sunt bani…etc pentru noi,dar pentru ei sunt,de aceea cred că trebuie să ne grăbim acum și să acționăm pana la alegeri,pe toate căile, pentru a mai castiga ceva din cele ce am pierdut.Actualizarea de la 01.12.sau 01.01.2021.ar fi un succes!Doamne ajută!

 11. @G.Olescu
  Aveti dreptate.Trebuie insistat pentru spor grupe de munca si de asemenea introducerea actualizarii de la 1 decembrie 2020 !!!(riscul unei oug „lamuritoare” e foarte mare).Procentele pentru sporul de grupe ar echilibra reducerea procentuala pentru cei care nu au vechime efectiva de 25 de ani.Oricum acest spor pentru grupe de munca este mai moral decat oskarul si nu ar determina cadrele sa rupa poarta unitatilor prin iesirea la pensie dupa 25 de ani,deoarece orice an in plus le-ar aduce un plus la pensie…Legea 164 avea cele trei trepte pentru sporul de grupe 60,62 si 64% pentru normale,deosebite si speciale.Ar fi o varianta calculul proportional in functie de anii lucrati la normale 75% (media dintre 85%-varianta dorita si 65%- varianta legala)77.5 deosebite/80 speciale si 82.5 alte conditii.Totusi in forma actuala codul fiscal avand numai trei trepte de fiscalitate,iar grupele speciala si alte conditii avand aceeeasi cota de impozitare e greu sa impui printr-un amendament la o lege, chiar a pensiilor militare, ca cei din alte conditii sa primeasca mai mult la pensie decat cei din grupa speciala de munca…De ce? Pentru ca toata sefimea din minister e incadrata in grupa speciala de munca si nu mai executa zboruri,salturi cu parasuta,scufundari sau alpinism…

 12. Până la urmă ce se va întâmpla cu OMM pt.cei pensionați după 15 09 2017,se va adăuga pensiei calculată la nivelului salariului net pe 6 luni alese pt.calculul pensiei.Aveti un raspuns

 13. Dle Neacsu,
  Despre OPTIUNEA de a extrage vechimea civila din pensia militara nu s-a discutat?
  Nu are nici un impact negativ asupra BUGETULUI MAPN.
  De ce ar fi impotriva?

 14. @ Olescu
  e prima postare pe care am citit-o si deja stiu raspunsul lui rosu,jianu &CO…il stii si tu,e trecut si in articol
  „efortul bugetar e prea mare” nimeni nu se oboseste concret sa spuna „”cat de mare” nimeni nu se oboseste sa intrebe asa ca asta a fost este va ramane un raspuns universal valabil al CPS la orice problema ridicata
  Nu-l stresa pe neacsu sa faca mai mult decat vrea sau poate.A facut deja mai mult,mult mai mult decat oricare dintre noi
  Recitind cele scrise de tine DA AI DREPTATE dar nu te purta cu neacsu ca si cu un subordonat caruia ii spui ce si cum sa faca…ca nu e dator cu nimic fata de nici unul dintre noi
  Eheee ai bafta ca nu sunt eu in locul lui neacsu sa vezi ce raspuns primeai atunci
  De ce ramane valabil oskarul si OMM …uite de aia ca aici vor sa profite pentru propriul lor buzunar…..exact ca dragnea cu puscariasii Ca sa scape el nu conta ca au scapat alte zeci de mii…cam asa e si cu oskarul ca sa si-l dea lor trebuie sa-l dea la toti dar pentru ei au venit cu ideea…Acum NU MAI E EFORTUL BUGETAR MARE??
  Pana la urma concluzia mea e clara CPS/MApN sunt INFLEXIBILI pe pozitie.Ei stiu pozitia lor in raport cu a noastra si jongleaza cum vor….parlamentarii oricat de bine intentionati ar fi(ceea ce nu cred) s-ar plictisi deja dupa primele 5 minute in hatisul asta legislativ facut intentionat asa.Raspunsul lor pt CPS ar fi:
  Faceti cum vreti in bugetul ala al vostru ca voi sunteti specialistii MApN…case closed!!

 15. Fiecare are dreptatea lui privind Plx 199.Gelu vrea plata grupelor de muncă căci ca VMist a avut doar AC,Viorel dorește plata primelor de zbor pt.care a plătit impozit,Dan B.cere plata pensiei cf.salariului mare din ec.naț.,eu solicit plecarea bazei de calcul de la 80% și eliminarea „proporțional” căci sunt varză cu vechimea minimă,alți camarazi plata distinctă pe cupon a răbdării măgarului.MApN ul nu este dispus să le accepte pe toate atunci cum poate d-ul Tudor,Neacșu să aducă toate aceste doleanțe la un numitor comun?Oamenii sunt bine intenționați ,se zbat dar se pare că s-a ajuns la un punct mort în care există riscul să nu primim nimic.

 16. @ akord-75 alias Doru Serban! Am facut o prezentare suficient de larga, dar nu in sensul de a-l critica pe Neacsu! Ci pt. a-i deschide ochii asupra unui element care poate rasturna caruta in favoarea noastra. La chestiile cu grupele de munca nu se pricepe nici macar unul dintre negociatorii nostri. De aceea, absolut nici un negociator NU a folosit ca arma, ceva ce este extrem de simplu. Unde sunt grupele noastre? Simplu! Eu te asigur ca daca se gaseste cineva sa le puna pe tapet problema asa cum a descris-o eu, Rosu & Co sau deputatii de la munca si aparare, dau brusc in balbaiala! Pl-x 199/2020 prin forma preliminara sustintua de Rosu & Co, prin sustinerile lor desfiinteaza grupele de munca la armata, cu incalcarea L. 223/2015 in ceea ce priveste grupele de munca la militari si a HG 1294/2001.

  Da? Da, dar nici unul dintre ai nostri nu au sesizat marlania. Asa ca interventia mea trebuie privita ca pe o arma imparabila contra lui Rosu & Co! Sa fie folosita de oricine dintre ai nostri, indiferent ca este Neacsu, Col. Tudor, Gl. Bahnareanu, Dogaru etc. Dar sa o foloseasca! Eu le-am deschis ochii! Grupa, tovarase Rosu, unde ne sunt grupele? Punct!

 17. Deci? Cerberii își lustruiesc bocancii în turul nostru…să salveze bugetul de „efort”. Am trăit s-o vedem și p-asta. Nici noroaiele, gerul, arșița din poligoane și aplicații, an de an, cât o carieră, nu ne-au biciuit atât cum o fac ăștia azi, din vorbe și cinism.

 18. In fine, asadar Rosu & Co, din moment ce presedintele forumului a refuzat propunerea de actualizare a pensiilor la data de 01.01.2021 lansata de Ciuca, acum ne lasa sa dam in balbaiala complet! Infingandu-ne proiectul asa cum a fost amendat de deputatii PSD si care isi bate joc de noi cu ceasul de la gara. Actualizare in 2023 (de fapt niciodata, ca va fi abrogata legea de salarizare sau prorogata orice viitoare majorare salariala). Plus chestia cu cuantumurile minime care de fapt, nu schimba nimic privind decalajul intre pensii, mai adauga niste firfirei pe aici pe colo la unii, iar ceilalti vor ramane cu acelasi cuantum in plata. In ambele variante, pensia fiind limitata la media a 6 salarii nete.

  Eu cred ca se poate repara. In primul rand ca trebuie abordat Ciuca privind propunerea sa. In mod cert, actualizarea la 01.01.2021 este mai benefica decat acele cuantumuri minime.

  Dar indiferent de varianta care va iesi (ambele limiteaza pensia neta la media a 6 solde nete), nu trebuie sa fim prosti si sa ne cerem dreptul nostru elementar privind grupele de munca. Asta inseamna ca la media soldelor nete, trebuie sa se adauge 25% pt. anii lucrati in grupa conditii deosebite, 50% pt. anii lucrati in grupa conditii speciale si 100% pt. anii lucrati in grupa alte conditii! Pt. ca ei la satabilirea soldelor nete, iau in calcul doar vechimea efectiva in armata, fara adaosul pt grupa de munca (3 luni pt. anii lucrati in conditii deosebite, 6 luni pt. anii lucrati in conditii speciale si 12 luni pt. anii lucrati in grupa alte conditii)!

  ACEASTA CERINTA CU GRUPELE TREBUIE SA FIE PRIORITATEA TUTUROR NEGOCIATORILOR NOSTRI LA DISCUTIILE CU DEPUTATII SI CU REPREZENTANTII MINISTERELOR! BUN, SA FIE PENSIA NETA IN LIMITA MEDIA A 6 SOLDE NETE! CERERE SIMPLA? DAR UNDE ESTE GRUPA NOASTRA, TOV. COLONEL ROSU, D-LE CIUCA, D-LE DEPUTAT SOLOMON? ATI BAGAT-O IN BUZUNAR? La aceasta cerinta NU trebuie renuntat sub niciun motiv. Este penal ce incearca sa faca! Punct!

 19. @ Micky SINBAD. Te pierzi in detalii. 3 luni adaugate la an, ce inseamna? 25% din 12 luni, da? De aceea, civilii acorda pt. 1 an lucrat in grupa conditii deosebite, 25% in plus la cuantumul pensiei. Da?

  In mod similar! 6 luni adaugate la an, ce inseamna? 50% din 12 luni, da? De aceea, civilii acorda pt. 1 an lucrat in grupa conditii speciale, 50% in plus la cuantumul pensiei. Da?

  In mod similar! 12 luni adaugate la an, ce inseamna? 100% din 12 luni, da? Aceasta este grupa alte conditii, care nu exista la civili, ci numai la armata si este grupa de risc extrem! Pai daca la cei cu 3 luni la 1 an le acorda statul 25% plus la pensie, celor cu 6 luni la an le adauga statul 50% in plus la pensie, cat trebuie sa acorde statul in plus la pensie celor cu 12 luni in plus la an?! Este aritmetica elementara ca 100%!

  Daca vrem sa fim corecti, ca mine este! Grupele de munca sunt grupe de risc! Cum sa dai 50% dai 50% si la grupa consitii speciale si la grupa alte conditii, din moment ce sunt 2 grupe diferite de risc profesional?!

  Tu probabil gandesti ca i s-ar dubla pensia unuia din grupa alte conditii? Dar nu este asa, si iti spun de ce! Hai sa luam cel mai simplu caz. De grupa alte conditii beneficiaza oricine a fost in teatrul de operatii, indiferent de ce grupa are in tara pe timp de pace. Cate misiuni maxim pot sa executi in teatre?! 5-6, nu? Adica maxim 3 ani, toti acei 3 ani fiind incadrati in grupa alte conditii. Pt. ca in tara, ca puscas infanterist, nefiind pe front nu mai ai tot grupa alte conditii, ci conditii speciale sau conditii deosebite. Acum, pe bune! Vrei sa dai 50% si pe front in grupa alte conditii, si in tara in grupa conditii speciale? Nu, deosebirea trebuie realizata insa spiritul existentei grupelor de munca. Cat priveste parasutistii, scafandrii, pilotii, alpinistii, deminatorii etc, acestia au grupa alte conditii, doar in anii in care executa salturi, fac imersiuni, piloteaza efectiv, fac alpinism sau demineaza ceva etc. Nu te incadreaza nimic in grupa AC, daca esti incadrat la aviatie la personal, iar tu nu pilotezi sau sari cu parasuta! Intrucat grupa AC are o caracteristica care o deosebeste net de celelalte grupe: nu functia te incadreaza in grupa AC, ci activitatea efectiv efectuata. Daca te scufunzi ai grupa AC, daca nu, nu o ai! Iar in aceste specialitati enumerate de mine, nu poti activa mai mult de 10-15 ani! Pt. ca dupa niste ani in parasuta, in imersiune, calare pe stanci sau pe mina sau pilot, intri in statul major la planificare, la operatii etc., si nu mai executi personal acele activitati care iti dau dreptul la AC, ci ai grupa CS sau poate CD.

  Oricum, este dreptul acelor oameni si nu este firesc sa le taiem din pix un drept, pt. activitati in cele mai dure specialitati ale armatei. Plus principiul matematic! Pai daca la cel din CD pt. 3 luni adaugate la an – ii dai 1 leu, la cel din CS pt. 6 luni adaugata la an – ii dai 2 lei, cat ii dai la cel din AC cu 12 luni adaugate la an? Evident ca de 4 ori mai mult decat la cel cu 3 luni sau de 2 ori mai mult decat la cel cu 6 luni. Asta inseamna 100% adaos la pensie pt. cei care au activat in AC. In caz contrar, bulversam proprotionalitatea matematica si ignoram diferenta de riscuri!

 20. @Olescu,
  1. Eu inclin sa cred ca de fapt domnul general Ciuca a facut o gafa promitand actualizarea cu 01.01.2021,poate fara a se consulta cu specialistii, poate din dorinta de a oferi totusi ceva rezervistilor, poate pentru a castiga voturi pentru PNL, poate pentru a evita conflicte cu rezervistii, poate pentru a pentru ca asa i s-a parut corect, dar apoi i s-a spus ca ” nu e viabil sau sustenabil” asa ca l-a rechemat pe Tudor la ” negocieri cu specialitii” de teama ca acesta va accepta propunerea facuta pe 20 si atunci si pune in imposibilitatea de a se tine de cuvant. De la primele momente ale discutiilor insa a fost clar ca MApN nu va ceda nici un punct din proiectul acceptat de comisia pentru munca, desi pe parcursul discutiilor aproape ajunsesem acceptasem ca ar fi posibil sa acceptam scoaterea index[rilordin procesul actualizarii si chiar includerea pensiei suplimentare in calculele bazei de calcul, daca dovedesc si probeaza modul se va face actualizarea si recalcularea iar acestea vor fi avantajoase. Asadar orice alta cerere ar fi fost si a fost respinsa desi facusem concesii sau mai bine spus anuntasem ca am putea sa luam in considerare acele aspecte dar ca un raspuns nu putem da pe loc, fiind necesare consultatii cu asociatiile.
  2. In ceea ce priveste grupele de munca, eu te sfatuiesc sa mai citesti proiectul si sa intelegi cum anume se va face si ce nseamna acel cuantum minim. Tu confunzi atat notiunile de pensie cu cuantumul minim, cat si modul de calcul al acestora. Deci mai multa atentie la termeni si procese.

 21. Gelule, la Art.29 din proiectul Guvernului Ponta(privind pensiile militare) trimis la Senat(prima camera), pensia militara se calcula in procente diferite(din baza de calcul):
  -70%, pentru cond.normale
  -75%, pentru cond.deosebite
  -80%, pentru cond.speciale si alte conditii.
  Ulterior, prin Amendamente aprobate in Comisii , a iesit forma actuala a L.223/2015..!

 22. @ Titi. Noi discutam acum pe baza proiectului la care a fost la negocieri Neacsu. Pl-x nr. 199/2020. Acest proiect NU are legatura cu ce a facut Ponta. Acest proiect Pl-x 199/2020 limiteaza pur si simplu pensia la media soldelor nete. Iar solda nu cuprinde remunerare pt. grupa, asta stim toti. Este negru pe alb! 25 ani fara grupa sau in oricare grupa, egal pensie egala! Ca si cum nu am fi avut grupe! Asta inseamna limitare la solde nete! Furt pe față în stil barbar!

 23. @ neacsum. Eu nu confund nimic. Atat cuantumul minim, cat si orice cuantum din Pl-x 199/2020 are lipsa adaosul pentru grupa de munca. Inclusiv varianta lui Ciuca! Este negru pe alb! Aici v-ati pacalit toti de v-au rupt! Macar invatati acum cum e cu grupele si dati-le cu ele peste ochi!

 24. @ Micky SINBAD. Ai zis ceva de fiscalitate! Da, acolo ai dreptate! Da, a fost eroare, este! Grupa conditii speciale si grupa alte conditii, au aceeasi fiscalizare! Dar asta se datoreaza unor idioti din armata! Care trecand de la grupe comuniste I si II, nu au realizat ca in armata apare si a III-a grupa care este diferentiata distinct ca grupa alte conditii in HG 1294/2001. Si au zis la gramada „grupa conditii speciale si alte conditii” ca si cum ar fi o grupa! De aceea, a aparut si aceeasi fiscalitate la 2 grupe. Desi in HG 1294/2001, grupa conditii speciale este una, iar grupa alte conditii este altceva!

  Da, finantistii armatei si juristii, trebuie sa puna mana pe HG 1294/2001, sa isi corecteze eroare si sa ceara modificarea codului fiscal, incat contributia retinuta la angajator pt. grupa alte conditii, sa fie superioara celei retinute pt. angajatii din grupa conditii speciale! Asta este cand amatorii fac lucruri!

  Oricum, fiind vorba de o lege noua, poti sa scrii orice procente vrei ca adaos la pensie pt. grupa, fara legatura cu fiscalitatea. Pt. ca nici cele 25% adaugate la civili nu au legatura cu cota contributie pt. grupa CD, sau cele 50% de procente pe grupa CS nu au legatura cu cota de contributie pt. grupa CS. Totul este generic si din pix.

 25. @ neacsum. Iti spun eu cum trebuie sa fie, dar tu nu ai rabdare sa citesti pana la capat. Rosu & Co procedeaza ca si cum un pensionar smecher, ar compara pensia neta a lui cu solda omologului sau la care adauga si Oskar! Dar Oskar e un spor, nu face parte din solda!

  Acum aplicam invers! Rosu & Co sunt smecheri si compara solda neta cu pensia neta, dar la cara adauga si grupa de munca. Dar grupa e un spor care nu se regaseste in solda, deci solda neta trebuie comparata cu pensia neta fara grupa. Grupa e un spor, care de lac la caz se aduga la pensia ce poate fi comparata cu solda si care nu trebuie sa afecteze comparatia.

  Asa ca Rosu & Co profita de naivitatea negociatorilor, cand compara mere cu pere!

 26. @ neacsum. Legat de cuantumul minim, este limpede ca acesta nu cuprinde nici o grupa! Smecherii il calculeaza la 25 ani EFECTIVI! La fel cum GRUPA nu exista nici in media soldelor NETE!

  Rosu & Co mai incalca grosolan si Constitutia! Ii penalizeaza retroactiv ca nu au 25 efectiv, pe cei pensionati in baza L. 164/2001, care au avut dreptul deschis in conditiile a 20 ani efectivi de armata? Aia sunt nebuni? Fac penalizari retroactive deschiderii dreptului la pensie? Dar daca se schimba legea si baga 35 ani efectiv sau 40 ani? Rosu fiind pensionat cu drept pt. 25 ani, o sa fie penalizat retroactiv ca nu a avut 35 sau 40 ani cand s-a pensionat el in trecut pe legea cu 25 ani? Asa ceva nici in Africa nu exista!

 27. @G.Olescu
  Nu conteaza procentele.Pot fi,sa spunem de 5 ori mai mici,respectiv 5,10,20.Nu se pot acorda ca la civili,pentru ca ei au contributiva,dar important e modul de aplicare a acestui adaos…Daca se adauga la baza de calcul se pierd prin plafonarea la cele sase solde nete…Suplimentul trebuie sa fie calculat la plafonul celor sase solde nete rezultand marirea acestuia.Iar apoi omm.Aceasta cerinta este justificata si de faptul ca angajatorii platesc partea de cota ce depaseste 25%.

 28. Micky SINBAD. Nu la baza de calcul. Ci ca adaos la media pensiei nete rezultate. La fel ca OMM. Nu poti introduce grupa in baza de calcul, nefiind element al soldei si nici remunerata in activitate.

  Deci pensia finala = pensia neta in limita mediei a 6 solde nete (cum vor ei) + adaos de 25-50-100% pt. grupa de munca + OMM

 29. @Olescu
  Eu ti-am spus ca AI DREPTATE iar eu am lucrat in CS inca din prima zi de lt.te rog sa nu-mi spui ca nu stiu ce e aia….mai ales ca ma intereseaza si ma(m-ar) avantajeaza.
  Eu nu am fost de acord cu exprimarea ta(poate) prea dura la adresa lui neacsu,chit ca el (banuiesc) nu prea a avut treaba in trecut cu grupele de munca prin prisma specialitatii…poate doar asa sporadic,n-am de unde sa stiu
  Ce parere ai de radiolocatoristii care nu au spor de radiatii(si aia au halit nu gluma,cate un 1MW/putere la iesirea din antena, dar femeile de serviciu de la parlament au asa ceva+soferi,instalatori,bucatari cofetari si ospatari si alte alea populatii….vezi? nici pe tine nu prea te intereseaza radiatiile cum nici pe neacsu grupele…tu esti cu grupele „alte conditii” ca alpinist si Cc -diversiune.Asta-i tot!
  restul…o multitudine de s.a.m.d.

 30. Va pierderi in detalii si orgolii. Trebuie sa înțelegeți ca trebuie luat de la Ciuca ce oferă,altfel nimeni nu o sa ne dea NIMIC.
  Nimeni nu ne va bagă in seama după alegeri când alții noi vor veni . Acum este ultimul tren! Daca nu înțelegeți lucrul adta sunteți oameni bătrâni si fără pic de gândire. Va veți plânge pe acest site si la anul si peste 2 ani si veți fi tot in aceasta situație! Mai bine ceva de la Ciuca decât NIMIC de la nimeni! Sunati-l pe Ciuca si acceptați de urgentă. Nu exista lege perfecta pentru toti.! Succes!

 31. @Olescu,
  Calculul cuantumului minim este un artificiu, o „mana de ajutor@ arbitrara, fara nici o legatura cu drepturile reale, ca si indicii introdusi initial de Les, asa ca nu pot cere ca acesta sa cuprinda ceva, este la libera alegere a celui care il introduce. Este posibil ca peste un timp, acesta sa fie diminuat sau chiar retras, fara nici o problema, nefiind drept de pensie ci un fel de pomana. Acesta nu inlocuieste nici modul de calcul a pensiei, nici drepturile de pensie, este un cuantum stabilit pentru „a ajuta” , un mar otravit care nu acorda nimic in baza unui drept, nu indreapta legea 223, doar ofera o pomana care poate fi retrasa oricand fara posibilitatea de a fi atacata in instanta, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului fie… laudat(?). Asadar orice pretentii vizavi de el sunt inutilesi lipsite de orice sanse d reusita, chiar.. bun simt, pentru ca nu poti pretinde cuiva care iti da de pomana, cat anume sa iti dea. Atata pot da, atata dau. E un simplu artificiu.
  Si da, schimbarea atat a procentelor privind vechimea, este o masura mult mai grava, acolo am incercat sa ii conving sa renunte, pentru ca varsta poate fi oricand impinsa mai sus,( USR-ul chiar a cerut asta si multi gasesc ca nu e corect sa fie diferente intre militari si civili, iar cand se va schimba toti vom plange.Asa ca atunci cand am solicitat si am tinut cu dintii sa fie scoasa sintagma „procentual”am stiu ce efecte are. Modul de calcul al cuantumului minim nu putea fi contestat, e oferta lor, nu poti contesta ce primesti DE POMANA.

 32. Reiau intrebarea care nu aparuse la timp:

  Gheorghe Polcovnicu
  23 octombrie 2020 – 14:01
  @Mateias 22 octombrie 2020 – 18:21
  La Instructiunile A.N.P….
  Ord.M.J. nr.2415/2018 prevede ca la stabilirea SF (SF cu gradatii si majorari) se foloseste si majorarea pentru specialist de clasa…
  Instructiunile A.N.P. nu mai prevad aceasta majorare in structura SF…
  Stiti cumva ceva despre aceasta „eliminare”??? Sau o fi fiind vreo greseala „de dactilografiere”… corectata ulterior…

 33. @Olescu, Sibad, Akord
  Mai oameni buni, intelegeti un lucru: cuantumul nu ESTE DREPT DE PENSIE, NU MODIFICA MODUL DE CALCUL A PENSIEI. Pensia se va calcula in continuare la fel, pe aceleasi baze. Dupa calculul ei, CPS iti calculeaza acest cuantum minim, in baza elementelor anuntate, si vede care este maimare, punandu-ti in plata suma cea mai mare. E atat de greu de priceput? Deci ce sa contesti sau sa ceri in aceste conditii, legat de Cuantumul minim? Vrei tu sa le impui ce sa bage in ea? O sa spuna: ” da, nu iti convine, ok il scoatem si ramai cu CUANTUMUL pensiei calculate conform legii si drepturilor tale.”

 34. @neacsum. Sa trecem peste acel cuantum minim. Ne rezumam strict la prevederea de limitare a pensiei la media a 6 solde nete. Aceasta prevedere imtrodusa de OUG 59/2017 si OUG 114/2018 si care urmeaza sa ne fie aplicata si noua prin Pl-x 199/2020, DESFIINTEAZA GRUPELE DE MUNCA!

  Un militar trebuie sa aiba acelasi drept ca cetateanul civil si sa beneficieze integral de adaosu pt. grupa de munca, indiferent daca urmare a acestui adaos, militarul pensionat isi depaseste sau nu solda in activitate.

  Aceasta este problema de fond! Nu tai din grupa omului, doar asa ca pensia sa nu depaseaca media a 6 solde nete. Pt. ca astia asta fac. Taie din grupa omului, desi cel in cauza s-a expus pe bune unui risc, consemnat in decizia de pensie cu perioadele de munca.

 35. Bine zicea cineva aici, fiind multe asociații reprezentative implicit multe idei Plx 199/2020 ce face? un fel de „dezbină și condu” nu poate acestă lege să mulțumească pe toți, dar acum ar fi un moment prielnic a se accepta ceva +, o negociere ca la piața (permite momentul) mai cer eu, mai pui tu, după alegeri nu ne va mai bagă nimeni în seamă și va rămâne totul frumos cu certuri cu alea, alea pe aici în online și exact ca înainte pentru că nu există miză!!!Îi o vorbă frumoasă prin MM, „Eu țăm spus, tu faci ce vrei!!!”, dar….

 36. Dle Neacsu,
  Reiau intrebarea.
  S-a discutat și despre opțiunea extragerii stagiului civil adaugat din vechimea cumulată?
  Nu ar afecta bugetul MAPN.
  Cu multumiri anticipate,

 37. Dl. NEACȘU are dreptate! Cuantumul minim nu are nicio legătură cu formula de calcul a pensiei.El îndreaptă, cat de cat ,lucrurile până la prima recalculare, când vor fi actualizate, la nivelul salarizării, toate elementele din compunerea soldei funcției de bază. Unii solicită actualuzarea( grad și funcție) conform salarizării la 01.01.2021, dar să rămână în baza de calcul cu vechime pană la 42% ori cu indemnizație de comandă până la 50%. Ori așa ceva e greu de presupus că se va întâmpla. Mi se par justificate pozițiile MAPN de a nu include indexările la o eventuală actualizare , precum și calculul pensiei pe net , în loc de brut. Din amendamentele MAPN la PLX199/2020 nu este clar dacă la cuantumul minim se adaugă OMM, cat și faptul dacă el se actualizează în următorii doi ani funcție de evoluția salariului minim brut pe economie.Beneficiul cel mai important al PLX 199/ 2020 este acela că s- a ajuns la un consens privind actualizarea pensiilor militare. Nu vă mai pierdeți în a mă unte și interese personale!

 38. Legea nu poate dispune retroactiv ci numai pentru viitor. Anularea grupelir de muncă la calculul vechimii introduce discriminarea noastră in raport cu civilii. Rosu mănâncă ceva aruncand chestia că activii ar opta pentru pensionare inainte de termen. Legea prevede clar cine si cand se poate pensiona. Din cele relatate eu deduc că baietii fac joc de glezne. Totul e in curtea comisiilor!

 39. G olescu….m ai înebunit cu plata grupelor de munca , ai plătit cumva în plus pentru acestea în timpul activității….in afara de perioada legii unice a pensiilor… fata de cel care era în condiții deosebite sau fata de pcc în condiții normale? Hai sa vedem ce dăm și apoi ce cerem!! Datorita lor iesim la 50 de ani la pensie…vrei sa ni le ia si pe acestea??

 40. MM
  Și ce ai vrea sa ne mai ia?
  De unde au aparut baietasii ăștia care se jucau cu…In țărână cand noi trăgeam in poligon cu genunchii pe zapada?
  Parca tot iau de la mama lor, fara rusine.

 41. Iosif…eu am băgat….in țărână de la 14 ani…si tot am ținut o vreo 36, asa ca .. mare grijă, să fii realist nu inseamna ca esti….baitas, moșule!!!

 42. @MM. Eu nu inteleg ce exprimi. Bai, frate! Militarii sunt incadrati in activitate in. 4 grupe de munca sau nu? CN,CD, CS si AC. OK. In activitate grupele nu sunt platite. Asa este? Si acum sa iti arat cum ne fura!

  1) VASILE acordeonist 30 ani in CD
  3) NICOLAE rachetist 30 ani in CS
  4) RADU parasutist 30 ani in CS

  Cei 3 au in activitate, au aceeasi solda, acelasi grad, aceleasi grade. Doar sporurile difera, dar soldele sunt aceleasi. Si urmeaza pensionarea. MEDIA SOLDELOR NETE INAINTE DE PENSIONARE = 4000 lei la toti. Nici unul neavand platita grupa in activitate, sub promisiunea ca se va regasi in plata vechimii cumulate la pensie.

  1) VASILE acordeonist: 37,5 ani vechime cumulata cu grupa CD. Pensia neta rezultata cu adaosul de 1% din vechimea cumulata pt. grupa de munca = 3600 lei net.
  2) NICOLAE rachetist: 45 ani vechime cumulata cu grupa CS. Pensia rezultata cu adaosul pt. grupa de munca = 4500 lei
  3) RADU parasutist: 60 ani vechine cumulata cu grupa AC. Pensia rezultata cu adaosul pt. grupa de munca = 5000 lei

  INTELEGI ACUM CE SE INTAMPLA CAND LIMITEZI PENSIA SOLDELOR NETE?! Ii taie 500 lei lui NICOLAE si 1000 lei lui RADU, pt. ca depasesc solda medie de 4000 in activitate! Da, dar de fapt le tai din adaosul pt. grupa de munca de munca. Adica, NICOLA si RADU au fost 2 idioti ca nu s-au facut acordeonisti ca VASILE!

  Am dat exemplul simplificat, sa il poti intelege! Asta se intampla cu limitarea prnsiei la media a 6 solde nete. De undeva taie si nu au de unde sa taie decat din vechimea aferenta grupei de munca.

 43. @Gheorghe Polcovnicu,
  OMJ nr.2415/2018 stabileşte prin norme modul de aplicare a L153, evident neputând excede acesteia. Majorarea SF cuvenită pentru titlul de specialist de clasă este un SPOR acordat, care nu contribuie la stabilirea SF.Dealtfel sporurile au rămas îngheţate succesiv la cuantumul din 31.12.2018. Cuantumul compus al SF corespunzătoare anului 2022 utilizat în Normele 23604/ANP/28.01.2019 sunt în opinia mea corespunzătoare prevederilor legale. Formularea nouă de „beneficiază de o majorare a SF” utilizată de legiutor pentru a reglementa acordarea unui spor- calculat evident după stabilirea SF, poate fi uşor ambiguă la o citire superficială.

 44. G. Olescu, sunt multe de spus cate pierzi prin plafonarea la net… el 35 ani vechime în serviciu altul 15 vechime în serviciu 20 civil pensie egală…discutia ta duce către o pensie mai mare decât solda în plata și nu e ok indiferent de parte a gradului suntem

 45. @G. Olescu,
  Filozofia imoralităţii acţiunilor de limitare a pensiei militare păleşte în faţa evidenţei LEGALITĂŢII. Să ne reamintim că CCR a umblat prin art.30 şi 60-forma de după OUG59, şi nu a găsit urme de neconstitutionalitate. Atâta timp cât s-a pronunţat că dacă legiutorul impune LEGAL o plafonare la pensiile de serviciu, nu e un lucru condamnabil juridic, toate zbaterile şi plânsetele după vechimi sau alte drepturi care nu mai încap în plafonul stabilit sunt zadarnice. Evident singura soluţie de remediere ar fi dorinţa legiutorului materializată în modificarea legii. Acum, în nemernicia lor politicienii pot să impună deci ORICE formă de plafonare, spre exemplu să zicem pensia militară să nu fie mai mare decît 25% din indemnizaţia netă a primarului din localitatea de domiciliu a pensionarului şi nimeni nu poate câştiga în justiţie. Să aşteptăm totuşi decizia pe suprataxarea pensiilor de serviciu, după mine, fiind vorba şi de punga lor, vor inventa argumente juridice de neconstituţionalitate bazate pe EXCESIVA măsură a taxării. Dacă va fi aşa, este posibilă folosirea argumentaţiei pentru un atac pe plafonările pensiilor militare cu accent pe pierdererile nejustificate introduse de aceste limitări, în special cea cu referire la netul soldei.

 46. @Mateias 25 octombrie 2020 – 17:09
  Cu scuze ca ma bag in discutie…
  Prin l.153/2017 sporurile sint sporuri iar majorarile sint majorari.

  „Regulile” de acordare a majorarii pentru spec. de clasa le stabileste ordonatorul principal de credite (art.28,alin.(4)/l.153/2017)… iar ANP este ordonator secundar de credite (hg 756/2016). De altfel si ord. MJ nr. 2415/2018 prevede „Articolul 1
  …(2) Prezentul ordin se aplică și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției, atribuțiile de stabilire a drepturilor salariale prevăzute prin prezentul ordin pentru directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor fiind exercitate de ministrul justiției.”.
  Deci directorul ANP nu are dreptul sa modifice ordinul MJ!

  Prin prdin MJ a „introdus” la SF toate majorarile „de lunga durata”… numai majorarea pentru lucrari de exceptie nefiind introdusa deoarece este „de scurta durata” – la ei numai de 3 luni. Majorarea pentru spec. de clasa fiind „de lunga durata” – la ei de cel putin 5 ani…

  Negasindu-se modificari la ord.MJ… instructiunile ANP, probabil, au fost completate ulterior (telefonic si pe șest)… introducind si acea majorare la SF-ul care se foloseste in continuare la stabilirea S.C.da si a sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor…

 47. @MM. Nu ai inteles nimic, desi ti-am dat exemple clare. Nu pricepi nimic cu grupele de munca.

  Tu ai avea dreptate intr-un singur caz, ca pensia sa nu poata depasi solda. Iar cazul este ca grupele de munca sa fie platite in activitate! Dar nu sunt platite in activitate! Iar daca le razi la pensie sub pretextul ca pensia ar depasi solda, militarul este prostit de 2 ori: in activitate ca ii va fi platita grupa la pensie, iar la pensie i-o rade pe motiv ca ar depasi solda.

  Daca nu va pricepeti, nu mai sustineti aberatii. Ca de asta ne-au luat de tonți!

 48. Cred ca trebuie clarificata definitia soldei ce nu trebuie depasita de pensie. Spre ex. un lt col cu functie de colonel cat are acum solda totala? Fara drepturi de echipament si fara norma de hrana, in rest totul ! Cat est5e pensia unui lt col pensionat prin 1990-2000? Cred ca aceste valori trebuie comparate ! Vor fi surprizxe f mari in sensul ca pensioara este cam subtirica fata de solda activului!

 49. Si desigur trebuie comparata pensioara celuii din 1990-2000 cu cea a celui pensionat in 2020! Alte surprize in defavoarea pensioarei !

 50. Nu mai vorbesc de cei pensionati inainte de OUG 59/2017(intre 2009-2017) , aici surprizele o depasesc pana si pe Zana Surprizelor!

 51. @Olescu,
  1. Problema limitarii la net cu toate consecintele ei prin actualizare, pentru cei pensionati pana la aparitia OUG59 a fost discutata la intalnire si nu poate fi evitata. Asadar, nimeni nu a fost pacalit asa cum sustii dumneata. Oricat am fi cerut noi sa nu se aplice acele prevederi, nu se putea pentru ca pe de o parte ele se aplica deja celor trecuti in rezerva dupa septembrie 2017, ar fi o discriminare daca li s-ar aplica numai lor, iar pe de alta parte, asa cum a explicat si Mateias, CCR a decis deja pe acest subiect asa ca nu ai cum sa il mai scoti. Toti cei care cer actualizarea trebuie sa inteleaga ca asta atrage dupa sine limitarea la net cu toate neplacerile ei, indiferent in ce varianta de proiect se
  2. Ce anume imi reprosezi mie sau lui Tudor? Ca nu am cerut scoaterea limitarii, la net in conditiile in care acest lucru este inevitabil? Pai noi ne dusesem sa evita neplacerile PLX 199, nu ale OUG 59 cu care nu mai ai ce face si asupra carora CCR deja s-a pronuntat. In plus, PE ORICE VARIANTA DE PROIECT S-AR FACE ACTUALIZAREA, CAT TIMP SUNT IN VIGIARE OUG 59 SI 114, EFECTUL VA FI ACELASI, INEVITABIL, IMPLACABIL.
  3. Spui ca daca erai tu acolo il intrebai pe Rosu de ce sunt eliminate unele sporuri sau sume, sau ani de vechime prin limitarea la net si el ar fi cazut pe spate? Da, ar fi cazut… de ras si te-ar fi intrebat cand ai constatat asta, acuma cand intri tu in lumea celor limitati la net, sau cand a aparut OUG 59? Dar e bine si mai tarziu decat niciodata.

 52. @Mateias 25 octombrie 2020 – 17:09
  La comentariul meu mos alecu 25 octombrie 2020 – 17:47
  Ridic mina a recunoastere a unei greseli: textul „„Regulile” de acordare a majorarii pentru spec. de clasa le stabileste ordonatorul principal de credite (art.28,alin.(4)/l.153/2017)” se va citi „„Regulile” de acordare a majorarii pentru spec. de clasa le stabileste ordonatorul principal de credite (art.28,alin.(4)/anexa VI/l.153/2017)”.

 53. Bai Olescule tu esti prost? Ce bai tu crezi ca esti egal cu papagalul ala civil care are grupe? Bai tataie tu faci parte din grupa ,, prostii natiunii , iat grupa ta e flori de paie ! Lasa sa ia prostu de Rosu grupe la pensie ca noi ccaciosii i-am permis sa faca vechime completa! Grijania matii de ,, caine rosu,,!

 54. @Iosif,
  S-a discutat despre intentia de a scoate vechimea din civilie din pensia militara si raspunsul a fost ca nu vor sa cedeze, deci se va calcula vechimea in seriviul, nu cumulata. Spun domnii din MAPn ca nu e corect ca un militar cu 15 de ani vechime in armata sa aiba aceeasi pensie cu unul care a stat 25 de ani n armata, calculata ca pensie militara. Dar li se pare normal ca pensiile magistratilor pensionati pe legea 303 sa fie platiti din bugetul MApN, desi legea 303 nu este legea pensiilor militare.

 55. @Dorel,
  Vand vom ajunge la urma vom sti ce se intampla cu OMM. Deocamdatasuntem undeva pe drum si nu stie nimeni ce se va intampla. Stim ce ar dori ficare, dar nu ce va fi.

 56. @neacsu&Iosif – Sincer, dl. Neacsu, nu am inteles ce ati vrut sa spuneti !? Cum adica nu vor sa cedeze si „se va calcula vechimea in serviciu , nu cumulata ” !!!!?? Pai tocmai invers, domnii nu vor sa cedeze in privinta exprimarii dreptului de optiune a pensionarului militar de a scoate vechimea in civilie din vechimea avuta in vedere in 2015 la calcularea pensiei, respectiv „vechimea din ultima decizie”, asa cum prevede legea 223, si de a merge cu ea la casa civila pt o pensie civila !!! Acest drept li se confera doar celor care au vechime in civilie dupa 2015 sau celor care la recalculare au iesit cu un cuantum mai mic si atunci au ramas in plata cu cuantumul mai avantojos care in 2015 cuprindea si stagiile adaugate dupe iesirea cu pensie militara.

 57. @mos alecu alias Gheorghe Polcovnicu,
  Bună încercarea. Rămâi la convingerile matale şi lasă-ne pe noi cei neştiutori să considerăm că specialitatea de clasă a fost şi rămâne un SPOR îngheţat ca toate celelalte sporuri la nivelul 2018, care nu are treabă cu stabilirea cuantumului fracţiei ce se acordă anual în perioada 2019-2022 la Solda de Funcţie. Restul trimiterilor, aiureli fără cap şi coadă. Recitiţi din L153 art. 7 lit.b) şi f) în lămurirea art.38 alin.4.

 58. @Micutzul. Tu esti beat manga! Eu spun ca la pensia neta sa iti adauge 25%, 50% sau 100% pt. grupe. Iar tu behai de nu intelege nimeni ce vrei! Eu iti sugrez si tie si parca mai este unul! Bai, daca nu stiti ce sa cereti, macar taceti! Ca din cauza unor retardati ca tine fac astia misto de noi! Si da-ti numele real cand vorbesti cu mine, ca nu suntem la Muppets! Va ascundeti toti papagalii dupa pseudonime de tad astia de la CSP etc. si cu curu’ de ce viteji sunteti de dati in gropi, de si numele va e frica sa vi=l spuneti!

 59. @neacsum. Asta este situatia. Cei iesiti dupa sept. 2017 sunt putini si nici nu s-au dezmeticit ce li s-a intamplat! Sunt din generatia de dupa Oprea, adica …

  Acum insa ca ne-au bagat in oala cu solde nete si pe noi, vrem, nu vrem, e datoria noastra sa ne ajutam in primul rand pe noi. Si pe langa noi, si pe cei pensionati dupa 2017.

  Eu am precizat metoda! Scandal pana in panxele albe! Vrem retributia grupelor la pensie, fara nicio zi, an sau secunda lipsa! Daca intelegei ca este singura arma pe care o mai avem la dispozitie, bine! Daca nu, hai sa deschidem sarbatorile de iarna, sa sarbatorim infrangerea si sa ne ascundem care pe unde putem!

 60. deci care vechime se ia in calcul pt ca am vazut 2 variante care se bat cap in cap….Si asta datorita faptului ca unii.sau nu vor sa scrie complet sau nu reusesc sa faca diferenta intre termeni sau sunt superficiali….si din cauza asta iese de multe ori „o varza”
  dupa lege si decizia de pensie, unde sunt trei categorii ne referim doar la doua…ca a III_a n-are nici o sansa
  1-vechimea in serviciu(include-strict- cariera militara( academia militara/ sc.of/stagiu militar)
  2-vechimea EFECTIVA in serviciu (include pct 1+ stagii de cotizare in civilie)
  3-vechimea cumulata(cf art 25 din L 223/2015 include pct2+ grupele de munca)
  Acum apare diferenta.
  Intre pct 1 si pct 2 unii pun sau nu pun cuvantul „EFECTIVA”
  Eu am tras concluzia ca se ia in calcul doar vechimea in serviciu(pct 1-strict militara) de cel putin 25 de ani….restul?? uraaa si la gara!!
  Chiar „neacsum” spune:”se va calcula vechimea in seriviul, nu cumulata.”
  Deci sa intelegem ca strict vechimea IN SERVICIU nu cea EFECTIVA IN SERVICIU care ramane pe undeva de izbeliste intre doua universuri paralele.Platita prin contributii dar brusc nerecunoscuta de CPS,desi se afla prinsa in ultima decizie de pensie, daaar nerecunoscuta nici de civili pt ca nu sunt min 15 ani,sa zicem ca sunt 7,5ani
  Cea mai haioasa e situatia urmatoare.Are omul 25 ani vechime din care 20 in armata +5 in civilie(acum la ora la care vorbim)…deci nu are stagiu minim minim de 25 ani ci doar 20….vine rosu +jianu si harsti ii taie 20% din pensie(proportional nu??).Cu cei 5 ani lucrati in civilie harsti, inca odata e ars rezervistul,se poate sterge cu ei…in fundul curtii…asa ca pensionarul nu e *utut si cu banii luati ci e de 2X *utut si cu….stiti voi
  penalizat ca are doar 20 de ani vechime in serviciu dar si penalizat,ma rog cu 5 ani pierduti in orice fel de sistem de pensie romanake…ca sa zicem ca are omul acum fo 59,60,61 de ani…cat sa mai faca ??? inca 1an.2,3,5,7….tot degeaba

 61. @Ionel,
  Este vorba de art.110indice 1 (3) unde se defineste modul in care se valorifica vechimea pentru stabilirea cuantumului brut minim unde se va lua in calcul doar vechimea in serviciu militar, nu vechimea cumulata, cum a fost solicitat de pensionari. Repet ceea ce am spus ai sus, cuantumul brut minim nu inlocuieste modul de calcul al pensiei este un artificiu, asa cum sunt si sporurile, daca vrei un „ajutor social” ca sa nu folosesc un termen mai dur. Nu are nici o legatura cu prevederile Legii 223, si nu poti cere sa fie facuta conform L223, pentru ca este un apendic. Practic acest articol 110 indice 1 este o modalitate de a pretinde ca repara nedreptatile, dar nu repara, ci doar improvizeaza pe un termen pe care nu il garanteaza nimeni iar valabilitatea lui poate fi convenabla pe o perioada relativ scurta, caci dupa ce se va trece la o actualizare constanta si respectata a pensiilor, sau se va schimba legeasalarizarii, acest cuantum va fi depasit, deci inutil.

 62. Domnul Ionel are dreptate.
  Intrebarea mea s-a referit la permisiunea de a scoate, la cerere, vechimea civila nefolosita la atingerea plafonului de 85% din pensia militara si valorificarea ei la Casa de pensii civila.
  Aceasta operatiune nu ar afecta bugetul MAPN.
  De ce s-ar opune?

  Ps. Dle MM in curând veti deveni si dv. MOS
  Sa vad puțoii cum va taie din drepturile legale.Ha,ha..

 63. la pct 3 am scris asa cum am scris(cf art..L../..) pt ca exact asa scrie in decizia de pensie din 2018

 64. stai asa ca au aparut raspunsuri…cre’ ca am postat toti cam in acelasi timp…numai eu pot fi asa de ghinionist:)))

 65. @ akord-75 alias Doru Serban! In sfarsit, ti-a picat fisa! Da, iau in calcul doar vechimea in armata/in servicul militar! Si cread ca a inceput sa inteleaga si Neacsu! Degeaba ai 35 ani in munca lucrati efectiv, din care 15 in armata si 20 in civilie (exemplu rar, dar sunt cazuri). Ca la stabilirea cuantumului minim, iti ia in calcul doar 15 ani de armata. Si iti scade din cuantumul minim, de aduci jumatate de pensie de acasa!

  Iar solutia mea, nu acopera doar cuantumul minim, ci si cuantumurile pe baza mediei soldelor nete! Bun! Cat am mai, in armata? 24 ani efectiv! In ce grupa? Alte conditii in cazul meu. Ce vechime totala/cumulata ai? 48 ani in cazul meu! Bun! Calculeaza astia si calculeaza pensia! Si la 38 ani de vechime cumulata, depasesc solda mediilor nete! Si imi rad tot ce depaseste media soldelor nete, respectiv 10 ani de vechime cumulata sau 5 ani lucrati efectiv in grupa alte conditii!

  Bine? Dar eu nu am furat nimic! Eu chiar am lucrat inca 5 ani efectiv si in grupa alte conditii, ceea ce a facut ca cei 5 ani efectiv sa devina 10 ani! Astia 5 ani = 10 ani cumulati pt. grupa AC , unde mortii ma-sii sunt? In conditiile in care era sa crap de 3 ori la limita din cauza acestei grupe AC?

  Culmea, ca daca este la cuantum minim imi rad si din asta, ca nu au fost 25 ani efectivi! Desi eu am 48 cumulati, adica 24 ani efectivi lucrati toti in AC! Iar la solde nete, ne palesc dupa acelasi calapod! Bun? Dar eu ce fac cu 10 ani cumulati? Voi ce faceti, ca si cei din grupa CS desi aveti cumulata mai mica decat in AC, si pe voi fura? Ce este asta? In afara de bataie de joc, de cea mai joasa speta!

  Ma enervez si transmit un mesaj, activilor! Bai, baieti! Lasati-o mai usor cu misiunile in teatre, cu parasutismul, alpinismul, scafandreria, deminarea si interventiile antitero! Ca in activitatea sunteti in grupa extrema alte conditii, doar asa ca mandrie, armata pacalindu-va ca va recompenseaza la pensie! Iar la pensie, va taie grupa si veti fi tratati pt. riscul din activitate, exact ca acordeonistii si bibliotecarii de la Muzeul Militar! Asa ca faceti conversia cat inca nu dati coltul, ca tot aia este! Ca v-au incalecat niste contopisti de birocrati, de au fact praf armata C1515 stiti voi!

 66. @Mateias
  Pe undeva mai sus postati dvs o expresie de genul „moralitatea paleste in fata legalitatii”….in general legile (cam toate) pt a deveni legi ele exprima/ sunt definite de niste principii morale unanim acceptate de societate/categorii ale societatii
  Pe de alta parte din ce am citit vad ca „stimatul” CPS prin reprezentantii ei de vaza se folsesesv exact de aceasta struto-camila pe care unii o halesc si cu gheare si cu copite…Dom’ rosu cand i se aduc argumente legale spune ca nu i se pare corect/drept/cinstit fata de unii.Cand i se aduc argumente morale da replica imediat de genul…da domnilor va inteleg dar asa e legea eu n-am ce face.
  Apoi daca nu e de ajuns „baga” anestezicul universal ca argument imbatabil sub doua forme
  1-efort bugetar prea mare…bla,bla
  2- timpul e prea scurt…si ce rau o sa fie mai tarziu…bla bla
  3-combinata simultana cu pct 1 si pct 2
  rosu asta nu e nici pe departe finantist cat e de aburitor/manipulator/gargaragiu
  Partea urata e ca s-au dus unii cu ideile lor, acolo, la intalnire si s-au intors cu ale lui rosu si jianu.Il compatimesc si pe bietul Ciuca cu asemenea banditi care il toaca (probabil) zilnic la cap dupa ce mai clocesc cate ceva peste noapte
  Si concluzia(ca nu putea sa lipseasca) este ca NIMIC dar NIMIC din ce prevede peleicsu asta 199 nu ii dezavantajeaza pe rosu&jianu in general pe cei din CPS….parca au facut peleicsu cu totii in jurul mesei intrebandu-se unul pe altul
  Baa asta-i buna pt tine??
  Da baaa da baga si p’asta ca si pe tine te avantajeaza,,,si tot asa…
  La sfarsit intrebarea: E bine doamnelor si domnilor? Corespunde tuturor intereselor dvs inclusiv la „cuantum”?? E cineva nemultumit?? mai sunt ceva propuneri pentru cei de fatza???
  Nuuuu bo$$!! Hai fugi repede si bag-o sub nasul fraierilor ca noi hotaram aici nu ei….daaa lasa-i un pic sa se simta bine si dupa aia daca le vin idei si par nemultumiti,contrariati le bagi „textele alea”…..(tocmai sunt mai sus deja scrise-n.m)

 67. Dle Golescu,
  Din pacate, într-o exceptie de neconstitutionalitate pe care am ridicat-o la CCR, onorată Curte a gasit ca este perfect constitutional furtul grupelor de munca la pensia militara si m-au atenționat sa nu-i discriminez pe bibliotecar si muzeografi. Ha,ha.
  Teoria lor e ca guvernul poate face ce vrea cu pensiile militare de stat.
  Fura pensia suplimentara, fura stagiul civil adaugat, ambele contributive si, desigur, ca sa fie meniul complet, fura si grupele de muncă.

  Bravo națiune, halal sa-ti fie.

 68. Simplificat, treaba este astfel:
  – cuantum minim: la cei care nu au 20 ani vechime efectiva in serviciul militar, cuantumul pensiei le scade fata de cel actual, cu 4-5% pt. fiecare an lipsa; si le ramane in plata actualul cuantum;
  – media soldelor nete: pacaleala este generalizata. Intrucat intotdeauna media soldelor nete, depaseste vechimea cumulata, respectiv (vechimea efectiva + vechimea rezultata din adaosul pt. grupele de munca). Fapt pt. care, la fiecare ne este taiat fix din vechimea cuvenita pt. grupele de munca.

  Aceasta este solutia bolsevica legiferata de niste rahati prin OUG 114/2018 si incurajata de niste filfizoni din ministere. Militarii chiar activeaza in grupe de munca in activitate, promitandu-li-se ca acest lucru se va reflecta la pensie, iar la pensie, li se taie fix din grupa de munca!

  Sugerez ca toti colegii sa realizeze cum suntem prostiti pe față si in mod extrem grosolan! Iar Rosu & Co sa isi bage mintile in cap. Transmiteti-i lui Ciuca si la deputatii aia din comisiile de aparare, ca pt. furtul vostru veti avea surprize baieti. Va doare in cot, este? Bun! Atunci nu NATO, ci si rusii, se vor minuna de idioteniile pe care ati fost in stare sa le faceti! Ati facut destul de cacao armata romana! Ei, si uite, ca acum ripostam si noi, aia pe care ne-ati aranjat voi din pix!

 69. @Iosif. Stiti cumva? CCR a stabilit cumva daca este constitutional ca militarii in rezerva …ututi la pensie, sa se angajeze ca activi in armata rusa?! Nu de alta, dar anumite decizii ale CCR, ca si unele politice, nu doar ca incalca flagrant normalitatea. Ci dau imbold militarilor romani, nu doar in rezerva, ci si activi, sa isi caute state mai serioase in care sa isi exercite profesia! Inclusiv dinspre est!

 70. Curios! Anumite comentarii par retinute de … platforma! Imi da impresia ca nu trebuie sa pomenim de US A*my sau de Kiucă pe aici! Am vreo 3 care contin astfel de cuvinte si care nu apar! DJIA vegheaza!

  Mai, Kiucă! Oricum armata romana s-a facut de cacao pe tot globul! Dupa cate plangeri sunt tot pe tot internetul cu treaba cu pensiile. Asa ca nu degeaba ascunzi rahatul sub pres! Ne-am facut de cacao ca armata in corpore!

 71. Eu inca sper ca lucrurile să se rezolve intre noi.
  Si asa ce au facut pana acum se încadrează usor in infracțiunea de subminare a capacitatii de aparare a tarii.
  Plecări masive din sistem a specialiștilor, slăbirea moralului armatei active si de rezerva, timp de rezistenta insuficient la frontiere, distrugerea industriei de aparare, clivaj in societate intre armata si populatie etc.
  N-aș dormi linistit in locul lor.

 72. @Olescu,
  Eu am inteles de mult problema art 110 indice 1(3) , aceasta fiind discutata la intalnire, raspunsul fiind ca nu vor renunta la sintagma vechime in serviciu, pentru ca nu li se pare normal ca unul care a avut doar 10ani in armata, sa aiba pensie apropiata de a celui care a lucrat 25, indiferent cat a lucrt in civilie, chiar daca a fost scos din armata prin restructuraea sau cum iispun eu, decimarea armatei.

  Tu ai descoperit tarziu ca aplicarea ctualizarii inseamna limitarea la net cu toate consecintele ei si pretinzi ca nu am fi ” negociat ” acest aspect. Limitarea la net NU MAI POATE FI NEGOCIATA, atata vreme cat CCR s-a expriat pe caz. Tu poti intelege asta, sau tii neaparat sa faci valuri doar asa ca sa arati ca ai inteles si tu cum e cu actualizarea?(glumeam, dar chiar ai abordat un aspect asa de dragul de a spune ceva) In ceea ce priveste angajarea in armata rusa, cine te opreste?

  @Iosif,
  Problema ridicata de dvs nu intra in PLX 199 deci nu a fost discutata. De afltefl daca ar fi fost sa punem in discutie toate aspectele privind pensiile militarilor, ne-ar fi prins alegerile din 2024 pe acolo.

 73. @Akord,
  Ia spune matale cine s-a dus cu ideile lui si s-a intors cu ale altora? Concret, ca a vorbi asa cu ” unii au facut, unii au dres,” mi se pare lipsit de responsabilitate. Cand ai ceva de spus, spune. Ti se pare cumva ca a cedat cineva ceva, sau ca a acceptat ceea ce era inacceptabil? Sau ai luat textul de pe alt site si l-ai postat aici ? Cand faci aformatii, argumenteaza si clarifica.

 74. @neacsum. Si mie mi se pare absolut normal ca vechimea in civilie sa nu fie luata in calcul la stabilirea pensiei militare.

  Insa, este complet anormal ca CSP etc., atunci cand stabilesc vechimea in armata si numai in armata, sa nu ia in calcul si adaosul la vechime produs de grupa de munca! Adaos tot pt. anii din armata. Pt. ca suntem complet diferiti din acestui cauza adaosului pt. grupa de munca!

  Una inseamna 25 ani efectivi in CN, alta in CD, alta in CS si alta in AC!

  Astfel, dau un exemplu simplificat! Un militar lucreaza 25 ani efectiv in armata pe post de stergator de praf la Muzeul Militar, avand CN (conditii normale). Iar un alt militar lucreaza 20 ani efectiv in armata, dar ca parasutist in grupa AC (alte conditii). Pe stat cei 2, au aceleasi solde, functii etc! Bine? Pt. ca in armata nu exista grade si functii de colonel parasutist si grade si functii de colonel stergator de praf,ci doar grade si functii de colonel, acestea fiind egal remunerate indiferent de grupa de munca! Prin limitarea la solde nete, cei 2 colonei au aceeasi pensie de 5000 lei!

  Si aplicam cuantumul minim. Stergatorul de praf pt. ca are 25 ani efectiv, si nu are grupa avand cumulati tot 25 ani, se incadreaza la cuantumul minim si i se majoreaza pensia la 6300 lei! Iar colonelului parasutist avand 20 ani efectiv, este penalizat, adica i se taie 20% din cuantumul minim 1260 lei si cuantumul sau minim este de … 5000 lei. Adica ramane cu cuantumul avantajos in plata si iese din povestea asta mai prost decat tov. colonel care stergea praful la muzeu! In conditiile in care colonelului parasutist i s-au ras efectiv 20 ani din vechimea cumulata, adica astia au facut pipi pe grupa lui AC care ii dubleaza vechime.

  La fel se intampla si stabilirea limitarii pensiei la media a solde nete! Acele solde fiind egale in activitate indiferent de grupa, la stabilirea pensiei nete prin limitare la media soldelor nete, fiecarui militar ii sunt rasi efectiv niste ani cuveniti a fi adaugati pt. grupa de munca.

  Iar stergatorii de praf fara grupa sau cu grupe inferioare de munca, le arata degetul mijlociu celor care au fost incadrati in grupe superioare de munca!

  Macar sa desfiinteze si formal grupele de munca! Ca sa stie militarii activi ca tot aia este daca iti risti viata in grupa AC, cu a juca table sau a peria hainele sefului la CSP!

 75. Revenind la exemplul precedent si bazat pe recunoasterea financiara a grupelor de munca.

  A) Cuantumul minim trebuie sa fie diferit in functie de grupa, respectiv:
  – Col. parasutist poate sa i se taie 20% (pt. ca nu are 25 ani efectivi), dar cuantumul rezultat de 5000 trebuie dublat, pt. ca cei 20 ani a lucrat in AC adica fiecare an efectiv lucrat in AC = 2 ani lucrati. Cuantumul minim cuvenit astfel colonelui parasutist fiind de 10000 lei.
  – Cuantumul stabilit Col. stergator de praf de la Muzeul Militar, poate sa ramana 6300 lei.

  B) Legat de plafonarea la media soldelor nete, trebuie respectat acelasi principiu. Soldele fiind egale in activitate indiferent de grupa de munca, media soldelor nete este aceeasi pt. toti indiferent de grupa.

  Asa ca poate sa ramana aceasta medie doar ca referinta universala pt. un militar fara grupa de munca.

  Numai ca la stabilirea cuantumui final al pensiei, fiecare militar trebuie sa primeasca un adaos in care sa se regaseasca si grupa lui de munca! Iar acest adaos, in spiritul L. 223 si a HG 1294, trebuie sa fie 25% la fiecare an lucrat in CD, 50% la fiecare lucrat in CS si 100% la fiecare an lucrat in AC.

  IN CAZ CONTRAR, AVAND ACELASI PLAFON A MEDIEI SOLDELOR NETE FARA A SE ADAUGA NIMIC PT. GRUPA, ASTIA AU DESFIINTAT EFECTIV GRUPELE DE MUNCA. TOTI FIIND TRATATI CA SI CUM AM FI LUCRAT IN GRUPA COND. NORMALE, LA FEL PRECUM STERGATORII DE PRAF DE LA MUZEUL MILITAR SAU PRECUM CAFETIERII CARE MISUNA PRIN SMG!

 76. Privind problema vechimii, fata de situatia discutata, a celor 25 de ani efectivi necesari pentru acordarea cuantumului minim si a existentei prevederii … „se acordă, din oficiu, acest din urmă cuantum, având regimul juridic al pensiei militare de stat.”, vor fi afectate si reducerile privind varsta de pensionare,prevazuta de lege, castigate de cei care au desfasurat activitatea in conditii de munca….
  In reaitate se incearca instituirea unei „rente viagere” unice.

 77. Dle Neacsu,
  Problema stagiului civil adaugat care sa poata fi transferat OPTIONAL la casele de pensii civile a fost rezolvată favorabil de Senat in proiectul de lege (L38) care a plecat la Camera, art.110 ind.5, celebrul amendament Mircovici, Dumnezeu sa-l odihneasca.
  Ce interes a avut MAPN sa-l modifice in Plxul de la Camera daca nu afectează în nici un fel bugetul MAPN ?
  Nu se poate trece peste acest furt de contributii la BASS. Este furt legalizate si deturnare de fonduri.
  Cu multumiri pt.eforturile d-voastra,

 78. @ Olescu
  SEFU’ ai inteles exact pe dos comentariul. Eu ziceam la mișto ca vrei sa te compari cu… In ce privește ceea ce cerem tu ști foarte bine ca eu sunt unul din cei care cer si stiu ce sa ceară. Probe sunt mesajele transmise de la presedinte până la ministru si senatori și deputati. In ce priveste numele il cunosti. Noi doi ne-am inteles fb si acum suntem straini?
  @TOTI
  Vă indemn sa scrieti toți membrilo comisiei de aparare si sa le explicati ce dezastru vor sa facă cu L223, cum vor sa ne fure grupele de muncă iar celor disponibilizati zeci de procente din pensie!

 79. Domnilor,
  Din amendamente,

  5. După articolul 110 se introduc două noi articole, articolele 1101
  și 1102 , cu următorul cuprins:
  „Art. 1101
  – (1) Începând cu 1 decembrie 2020, în situația în care pensia netă, la care se adaugă cuantumul net rezultat prin aplicarea prevederilor art. 60 alin. (31 ), cuvenită sau aflată în plată, este mai mică decât cuantumul net minim determinat conform prevederilor alin. (5) și (6), se acordă, din oficiu, acest din urmă cuantum, având regimul juridic al pensiei militare de stat.

  Aceasta este prevederea necinstita este hotaratoare in privinta dreptatii sau nedreptatii viitoarei forme a legii 223.
  Conceputa asemenea art. 40 din OUG 57/2015, OUG 59, art.. si a altor mizerii de niste (spuneti-le d-voastra cum va vine la gura), care cred ca sunt salvatorii Romaniei, pazitorii bugetului de stat al Romaniei, razboinici stelari, in realitate niste idioti in sensul descris de Sun Tzu .
  Acesta prevedere face inutila si mai ales periculoasa pentru toti pensionarii militari adoptarea PL-X 199 in aceasta forma.
  In realitate se instituie o ” renata viagera” fixa care va fi schimbata cand va intra in vigoare pe deplin Legea 153, adica nicicand.
  Si nu se mai tine seama de vechime , conditii de munca, reducerea varstei de pensionare…
  Criminalii.

 80. @neacsum
  citez din raspunsuri:
  Toate aceste aspecte au fost discutate unul câte unul și ARGUMENTATE de specialiștii ministerului astfel:

  1.Nu se poate renunța la acest punct deoarece ar crește pensiile prea mult;
  2.Nu se poate renunța la acest aspect deoarece dacă se vor face modificări la actualul proiect, asta ar prelungi data la care acesta ar fi votat și adoptat, iar dânșii doresc ca proiectul să fie adoptat până începe campania electorală;
  3.Nu se pot reintroduce amendamentele privind modificarea cuantumului bazei de calcul deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare dar și deoarece orice modificare va lungi termenul de adoptare;
  4.Reintroducerea ordinului ”Meritul Militar” și acordarea acestuia în afara preederilor art.28-30 se va aplica tuturor beneficiarilor indiferent de anul ieșirii la pensie;
  5.Nu se poate acorda pensia suplimentară în afara limitării art 30 deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare;
  6.Nu se poate modifica art 1101(4) deoarece ar prelungi data votării legii;
  7.Nu se pot face modificări din același motiv ca și cele de la punctele 2,3 și6
  Sunt dator sa va raspund punctual(pentru a nu fi acuzat de lasitate)

  a.Da ati cedat(nu dvs personal ca n-aveati treaba,dvs DOAR ne-ati informat) ci ma refer strict la forumul X..intrucat astea nu sunt raspunsuri ARGUMENTATE ,sunt praf in ochi.Cuvantul „argument” e total nelalocul lui,sunt doar niste justificari puerile cusute cu ata alba pt „aburire”completa(am mai scris odata asta, mai sus)
  b. col Tudor si dvs ati venit si ne explicati ce „argumente” au adus „ei”.Nu aveti ce explica la asemena insiruire de ineptii
  c.Da!, vad ca au fost acceptate toate cele 7 puncte si s-a cedat la toate
  d.Nu am preluat nimic de nicaieri este convingerea mea pe care am si scris-o

  intrebare:Mai e valabil principiul pe care eu,candva(dar si acum) am pus mare pret?.Citez din memorie:CINE NU E DE ACORD CU MINE NU MA CONTRAZICE,MA COMPLETEAZA
  multumesc pt rabdarea avuta

 81. @Acord,
  Domnul meu, in comunicat sunt exprimate raspunsurile date de minister, care insa nu au reprezentat punctul de vedere insusit sau acceptat de Forum si nici macar de Tudor. Aia era informarea catre liderii de asociatii, in care era absolut necesar sa se treaca ce s a discutat si cum au argumentat cei de la MApN. Banuiesc ca doar dumneata ai inteles ca cineva le ar fi acceptat. Daca fiecare intelege si intetpreteaza cum vrea ceea ce spun nu mai ajungem nicaieri. In rest, poti sa crezi ce vrei, dar nu sa pretinzi sau sa sustii un neadevar.

 82. @Iosif,
  Ca si Olescu, pui in discutie aspecte care nu tin de PLX 199 si care nu au facut obiectul discutiilor, am spus de ce. Sau neavand ce reprosa lui Tudor , sau mie, cautam nod in papura?

 83. @Olescu,
  Esti obositor. Ca si Huhu,sau Mos Alecu zis si Gheorghe Colonelu, ai un orgoliu nemasurat, daca ai apucat sa spui o prostie, nu mai renunti la ea, de parca ar fi o rusine sa admiti ca esti un simplu om, supus greselii.

 84. @Olescu,
  Tot nu ai inteles. Si mie mi ar fi placut ca in cuantumul brut minim sa intre si grupele de munca, si omm, si pensia suplimentara, si prima de cpmanda, si salariul de merit si toate sporurile posibile, dar pe de o parte ei sunt cei care au stabilit acest cuantum, 8ar pe de alta parte, principala grija a noastra a fost sa scoatem taierile din continutul plx 199 si abia dupa se putea discuta de ce mai puteam cere. Pe unii insa ii intereseaza mai mult ce pot lua in plus peste prevederile legii 223, decat ce primesc in minus fata de lege.

 85. Dle Neacsu,
  În documentul originar adoptat de Senat figura rezolvarea stagiului civil adaugat la art.110ind.5.
  Plx199 nu a aparut din senin si trebuie sa motiveze orice schimbare a conținutului adoptat de Senat.
  Ca atare trebuia discutat si acest aspect.
  Care este interesul MAPN sa fure contribuțiile la Bugetul pensiilor civile?
  Nu va reproșez nimic, dar daca tot ati participat la discutie, trebuie să existe o explicație logică pt. faptul că MAPN, deși nu este afectat bugetar, a eliminat din proiectul adoptat de Senat acest punct important pt.mii de rezervisti care au muncit apoi in viata civilă si au platit contributii importante la Bugetul pt.pensii civile.
  Ce interese au dl.col.Rosu si domnul general Jianu sa respingă art.110 ind.5 ?

 86. @neacsum. Exista o diferenta fundamentala. Solda de merit este un spor aleatoriu, cu caracter nepermanent si care nu face parte din solda.

  Grupa de munca este un spor cu caracter permanent, care se adauga la pensie oricui si care reprezinta un element fundamental la stabilirea pensiei.

  Eu ce sa spun? Voi ca negociatori, v-ati punctat pe elemente secundare cum ar fi pensia suplimentara, la care unii pot castiga 2-3-5%, iar cei mai multi nimic. Si ati ratat exact cel mai important element si care este grupa de munca.

  Iar privind taierile operate de Pl-x 199/2020, cea mai importanta este de departe limitarea cuantumului pensiei nete, la media a 6 solde nete, prin care ni s-a taiat practic grupa de munca.

  Eu zic ca spre acest aspect trebuie concentrate toate eforturile. Celelalte sunt detalii irelevante.

 87. @Iosif. Cu stagiile civile, am eu o explicatie. Iti dau un exemplu mai rar, dar care exista.

  Poftim, eu stiu caz care a lucrat 10 ani in viata civil, abia apoi a venit in armata unde a mai ramas 15 ani. S-a pensionat cu total vechime 25 ani. Pensia i-a fost calculata pt. 25 ani in serviciu, obtinand un cuantum.

  Acum, daca ar fi sa isi traga cei 10 lucrati la civilie, ar mai ramane cu o vechime necesara acordarii pensiei militare de numai 15 ani. Asta insemna ca i se va recalcula pensia pt. 15 ani, i se va scadea actuala pensie militara fara drept de cuantum avantajos, astfel incat sa corespunda celor 15 ani.

  Iar cel din exemplu, pt. cei 10 ani ai lui din civilie, intra sub incidenta L. 263/2010 a pensiilor civile. Aduca o se va da o a 2-a pensie, de aceasta data contributiva la implinirea varstei de 65 ani, daca va insuma pana atunci minim 15 ani de contributie.

  Pana atunci insa, va ramane in plata cu o pensie militara, cu un cuantum inferior celei actuale.

  Asa ca realism, dar noi stim bine ca am avut cam 1/2 din colegi care au lucrat inainte de scoala militara. Iar eu cand au iesit la pensie, ca sa poata obtina o pensie militara, li s-a bagat la vechime si acea perioada lucrata inainte de scoala militara. Iar daca le scoate acum acea vechime in viata civila inainte de scoala militara, ii rupe cu un cuantum mai mic al pensiei militare decat cel actual.

  Tot in aceasta categorie intra si cei care au lucrat dupa pensionare si carora la recalculari, a fost introdusa si vechimea in viata civila dupa pensionare. Daca le extrage vechimea in viata civila, automat trebuie sa le recalculeze si sa le scada pensiile. Fara cuantum avantajos, intrucat nu s-ar justifica sa iei bani de 2 ori, pt. aceesi vechime.

 88. Mãi,nene Olescule,nu profita de faptul cã n-am mai intrat pe blog şi profiti de acest fapt,iar dacã cineva îsi spune pãrerea intr-o anumita situaţie,îl combati d-ta prin postãri aiuritice sarind in barcã celor care ne-au faultat la pensii pânã acum.

  Cum poţi sã sustii cã stagiile civile de dinaintea intrãrii in scoala militarã sã nu fie recunoscute cã vechime,când cei în cauzã au intrat în sistem in bâza unei legi de la timpul respectiv,şi s-a considerat vechime neintrerupta,au platit contributii la stat? Nu toţi au avut loc in liceele militare,cum nu toţi care au fãcut liceul militar au şi intrat în scoala militarã.Nu este acelaşi lucru cu stagiile civile dupã pensionare.
  Nici nu stii cum te-au adulat cei care se aflã în situaţia data.
  Te rog,în numele lor,sã-ti revizuesti atitudinea,sã mai şi gândesti in spiritul dreptatii,nu in spiritul interesului personal!
  In ce priveşte propunerea cu grupele de muncã lucrate şi ne incluse,ai dreptate.Trebuie facuta departajarea,nu aruncate la cosul de gunoi,cã aşa vor cei care au stat la caldurica.

 89. Stimați colegi,
  În speta in cauza este vorba despre cei care,după ieșirea la pensie militara cu vechime militară integrala pt.atingerea procentului maxim de 85%, au lucrat ca civili in intervalul 2010-2015.
  Acestora li s-au confiscat contributiile la Bugetul pensiilor civile.
  Problema era rezolvată prin art.110 ind.5 din proiectul aprobat de Senat și modificat la presiunile MAPN.
  Transferul era OPTIONAL ,deci nu afecta interesele nici unui alt militar si nici bugetul MAPN.
  Repet, atunci care este interesul col.Rosu,gl.Jianu si col.Andritoiu sa confiste aceste contributii civile?

 90. @ Nicolae. Ia mai citeste o data! Omul vrea sa isi extraga stagiile CIVILE! Nu mai conteaza care. Stagii civile inseamna si inainte de scoala si dupa pensionare. Si vrea sa isi duca vechimea civila … acasa. Iar eu i-am atras atentia ca daca are deja o vechime civila introdusa la calculul pensia militara, automat ii scade si cuantumul pensiei militare. Anii de vechime din civilie fiind transferat in sistemul public. Tu ce vrei? Ca acei ani sa umfle si pensia militara si pe cea in sistemul public?! Ii tii in pensial mitara eventual pt. varsta generica de pensionare. Dar nu mai adaugi 1% pt. fiecare an ce depaste 25 ani, din moment ce i-ai transferat in sistemul public. Atat!

 91. @ Olescu,
  Nu stiu ce inseamna sa isi traga unul sau altul, dar eu stiu un lucru fiecare om are dreptul sa beneficieze de vechimea IN MUNCA, fie ca e militar sau civil. Daca este militar si opteaza pentru calculul pensiei militare trebuie sa i se calculeze in sistem militar, daca are dreptul la pensie. Nimeni nu are dreptul sa ii confiste anii munciti si contributia. Daca militarii care au optat pentru calculul pe sistemul civil pot adauga vechimea din armata pe acel sistem atunci trebuie sa se acorde si reversul. Nu conteaza unde a muncit inainte sau dupa armata.

 92. Asta este altceva
  Anii lucraţi in civil dupã pensionare poate sa-i transfere,nu şi cei dinainte de scoala militarã.
  Am spus f.clar.
  Cum sa-i foloseasca şi,sí?
  Este logic,dacã au fost folositi la ieşirea din sistem la pensie,rãmân acolo.Asa era legea,nu?
  Nu vii tu dupã zeci de ani şi schimbi regula.Este nelegal şi neconstitutional.Deatfel,cei care vor sã facã dreptate prin altã nedreptate,se vor confruntà cu zeci de mii de acţiuni în instanţã pe tema asta,deoarece ei de fapt nu urmaresc sã dreptate,ci sã acopere ce au fãcut din 2017 pânã în prezent.
  Nu le mai spun cã le stim.

 93. @Micutu&Co,
  Rog fara injuraturi, si altele de genul asta aici. Cand simtiti nevoia sa va racoriti, mergeti in fata oglinzii. Daca va convine ce vedeti si auziti e treaba voastra, eu aici nu accept.

 94. PS Stiam cã legea opereaza in viitor,nu retroactiv.
  Iese omul pe o Lege,aşa a spus legiuitorul atunci,iar dupà ani şi ani schimbi regulã? Dacã totuşi vor sã schimbe regulã sã se adreseze celor care vor ieşi de acum in colo.Şi sã specifice clar acest fapt,nu sã lase in bãtaia vantului nişte stagii de cotizare,stagii pe care omul s-a bazat pe ele şi când a intrat în sistem şi atunci când a ieşit la pensie.Atât am avut de spus.

 95. @Olescu,
  Aleatoriu, temporar si efemer este tot ce acorda politicienii palmasilor, INCLUSIV LEGILE. Nu ai auzit si ca mersul cu trenul,sidemocratia si alte alea sunt un lux? Cu atat mai mult legile sidrepturile. Pana la urma si dreptul la viata, LIBERTATEA DE MISCARE, DE EXPRIMARE constituie un lux, aparitia COVID este dovada.Ca tu vezi OMM ceva temporar iar grupele de munca un drept permanent e altceva, dar eu iti spun ca in fapt e acelasi lucru, niste cuvinte bagate intr-un text, care azi sunt, maine dispar. Cine stabileste ce trebuie si ce nu trebuie? Cel care are painea si cutitul. Ce poti face tu cand el iti stabileste ratia de paine? Sa o iei si sa o mananci iar daca incerci sa dovedesti ca ti-a dat mai putin decat scrie la lege, el va schimba legea. Totusi, tu cand ai descoperit ca actualizarea pensiilor va duce la limitarea la net? Acuma, cand se chinuie ei sa bage plx 199 la vot? Pana cum 3 zile nu stiai ? Si ce ai fi vrut, sa le spunem si lor ca sa ii speriem ? Pai stiau stimabile ca asta este si unul din motivele pentru care se grabesc sa o bage in plen si ne imping pe noi sa cerem.Si oricat ai explica tu, chiar daca ai dreptate, NU AI CE FACE, PENTRU CA CCR S-A EXPRIMAT DEJA PE CAZ. Si atunci eu te intreb de cete zbati ca pestele pe uscat si mai si dai vina pe altii ca nu au reusit sa scoata… limitarea la net?

 96. Cei care taie sau dau ce vor si cum vor sunt aceiasi de ani buni de zile cu o singura completare, fac toate acestea „la ordin politic”, altfel, nu ar mai manca „painea alba pe fotoliile caldute de acolo”. Uita insa un lucru esential, vor ajunge ca noi in cativa ani !!!. Am fost printre ceu multi care ma solicitat in scris explicatii cu ani buni in urma asupra retinerii procentului de sanatate din pensie argumentata „punct cu punct si alineat cu alineat”, dupa o asteptare indelungata ahahaaaaa, mi-au raspuns ca nu inteleg „eu legea”. Ciudatenia a venit cand dupa cateva luni a venit „hotararea de siatare a acestei retineri ilegale din pensie”. Initial am vrut sa-i intreb „in scris” cine „nu a inteles legea eu sau ei insa, stiind ca voi primi un raspuns „la calendele grecesti”, am renuntat. Aceiasi oameni „toaca rabdarea si rastalmacesc „totul la ordin politic”, niste marionete jalnice de sacrificiu pentru ca „OAMENI SAU FOSTI COLEGI, NU POT FI NUMITI”.

 97. @Iosif
  INTERESUL lui rosu jianu&andritoiu nu exista in speta
  exista doar DEZINTERESUL lor pt situatia respectiva pt ca:
  Nu au fost si nu vor fi niciodata in asemenea situatie
  pe cale de consecinta nu ii afecteaza personal sub nici o forma deci pt ei situatia pur si simplu NU EXISTA
  daca unul singur ar fi fost in situatie(inclusiv dintre colegi/subordonati) similara fiti sigur ca problema ar fi fost rezolvata nu favorabil ci foarte favorabil
  Pana acum am tot ras de unii si altii care tot spuneau ca sunt facute peleicsurile in interesul lor.Uite ca m-am convins ca au avut dreptate,ba mai mult.Cred ca au luat CPS-ul pe „persoana fizica” cum se zice.Il conduc precum bugetul familiei sau firma la care ar fi patroni…un SRL oarecare

 98. In concluzie! Acest cuantum minim e o mare țeapă. Mai ales daca tinem seama ca majoritatea celor pensionati in perioada 1998-2007 au vechimea in serviciu efectiva sub 25 de ani si că tot ei au pensiile foarte mici. Asadar, nu vor avea parte de nicio mărire.

  Bataia de joc continua!

 99. @Neacsu – Va multumesc pentru raspuns. Am inteles la ce va referiti dvs. Eu ma refeream la ce spune dl Iosif. Nu trebuie sa ne suparam, mai sunt si neintelegeri in interpretarea unor propuneri de texte de lege
  @Olescu – Pe acelasi subiect, am inteles ce spuneti dvs insa va rog sa retineti ca un detinator de pensie militara care lucreaza dupa obtinerea pensiei nu mai este nevoit sa aiba 15 ani vechime in civilie pentru a obtine si o pensie civila. Eu am un coleg, caz concret, care are o pensie pe 2 ani lucrati dupa, pensie obtinuta la implinirea varstei de 65 de ani. Pentru ca statul iti ia contributia de 25 % la orice varsta, nu exista derogare pentru pensionarii militari.
  Dl Iosif prezinta corect problema, abandonata se pare pentru ca domnii din MAN sunt preocupati si de bugetul public nu numai de bugetul apararii !!!!!

 100. De acord cu preocuparea pt. folosirea rațională a bugetului public dar nu si cu furtul contributiilor personale la Bugetul pensiilor civile.(BASS).
  Nu solicit clemență MAPN ci numai ii adresez rugamintea respectuoasă sa nu ma fure, pt.ca i-am fost loial 35 de ani si nu i-am furat nici o conserva de fasole.Ha,ha.
  Cer prea mult?

 101. @Ionel. Inteleg, dar ceva este ilegal. Sau imi scapa mie! Nu scrie in L. 263/2010 ca pt. a obtine o pensie in sistemul public, trebuie sa ai un stagiu de cotizare de minim 15 ani la sistemul public? Daca s-a schimbat ceva, rog precizati o lege ceva! Multumesc!

 102. @Olescu. Noua lege prevede ca de la peste 10 ani se acorda pensie in sist public, 40% din salariul minim brut plus 1% pt fiecare an peste 10 ani!
  In plus si acum daca se aproba extragerea stagiului in civil , casele de pensii civile la peste 65 ani sunt obligate sa acorde pensie.

 103. Extragerea trebuie acceptata, la cerere ! E un furt din buzunarul celor ce au contribuit !

 104. Pentru pensia din sistemul public este nevoie de min.15 ani stagiu de cotizare, unde se tine cont si de vechimea in sistemul militar; calculul pe contributivitate se face Numai pentru stagiile civile, poate fi si un an, …!(exista aceasta prevedere in ambele legi ) .

 105. @Ionel
  sunt doua situatii absolut distincte
  1-dupa anul 2000 pe toate deciiziile de pensie(la disponibilizati in special) scrie negru pe alb…”la limita de varsta”.In acest caz poti merge la munca in civilie o luna doua trei…. jde ani.Daca mergi chiar si o(una)luna poti merge a doua zi sa ceri sa-ti fie introdusa in pensia militara(valorificare stagiu civil).Eu am facut treaba asta dupa primii 3 ani.Mai intai la CJP care mi-au cerut adresele complete ale firmelor cu sediul social cu tot…chestie simpla ca erau cf CIM.Am predat asa ceva la CJP si pt firmele din Brasov mi-au dat stagiile de cotizare pe loc in mai putin de 5 minute…pentru celelalte mi-au spus sa revin dupa 3 saptamani.Am revenit si tot CJP mi-a dat toate adeverintele culese de ei, pt restul firmelor imprastiate prin tara, cu indicatia sa le pun in plic cu confirmare de primire si sa le trimit la CPS….Dupa mai putin de o luna am primit noua decizie de la CPS unde erau luate toate in evidenta
  in cazul 2-peleicsu cu pricina (199), acesta se refera la extragerea stagiilor civile din stagiul militar si acestea raman „in aer ” pana faci min 15 ani in civilie (SEPARAT) ca sa ai drept de pensie,mic,mic,mic, Si asta cand?? ca nu traim si nici putere nu avem la infinit si mai ales cine dreak te mai angajeaza??…poate ca agent de paza dar asta v-o las voua cu draga inima.Eu am lucrat in alte domenii…si faceti 15 ani sau 10-12 cat va mai lipseste pana la minim 15,,, ce ati iesit la pensie ca sa munciti pana la 70-75 de ani din cauza unui nenorocit CPS?? Da ce noi pana acum am lucrat la pension de domnisoare??
  Na ca iar ma enervez
  Salut la toata lumea
  Cam asta e in concluzie cu extragerea stagiilor civile….oare Iosif chiar are minim 15 ani in civilie??Miram-as…si chiar daca are o sa fie mica,mica de tot,iar daca nu la munca toarasi…..iar aia militara dupa „extragere” o sa fie tot mica,mica,mica….cam cat de furnica:)
  adica aveti grija ce va doriti astia cu extragerea ca o sa doara mai rau ca la dentist fara anestezie…si la astea nu se mai poate face un „implant”

 106. E pregatita de postare de pe la ora 11 dar „n-a vrut” atunci.Poate vrea acum,desi pare deja cam expirata.Au trecut vreo 8-9 ore…adica aproape toata ziua
  Ii sunt dator lui Olescu
  @Olescu
  ..asta e!! mie imi cade fisa mai greu.Si eu sunt de acord ca vechimea in civilie sa nu faca parte din vechimea militara,dar aici da-mi o solutie ca „se va pune de un proces nashpa”(si sunt multi pensionari cu vechime in situatia asta) bani,dreturi legale,discriminare si mai sunt si altele…
  -se ia in considerare „vechimea in serviciu” ca sa fiu clar.Vechimea in civilie(vechimea efectiva in serviciu) dispare din pensia militara(desi e trecuta pe ultima decizie de pensie cf legii 223
  -vechimea „in civilie” -ca sa fiu clar si scurt NU poate fi luata in calcul nici la CJP intrucat este mai mica de 15 ani(minimul legal)
  -vechimea in civilie este contributiva deci este ILEGAL sa dispara
  daca tie „iti cade fisa repede” scoate si o solutie pt asta.Huhurezu’ a adus si el un „argument” de cacao….zicea ca:Stai sa vezi, ca e provizoriu si probabil CANDVA SI CUMVA se va lua in calcul(zicea ca probabil,dupa 2024). Cand, cum si sub ce forma??…toata lumea mucles!! Daarr contributiile s-au platit atunci la zi „instant”
  E furt? este!
  Eeee olescule ia sa-ti cada tie fisa sa te vad!! Ca pe rosu/jianu&co nu-i intereseaza ca nu sunt ei in situatia asta.Altfel gaseau „solutia” in 24 de ore…nimic nu-i intereseaza din ceea ce nu-i priveste strict personal.Am spus-o de atatea ori, ca m-am plictisit deja.rosu si jianu nu au fost nici rachetisti nici radiolocatoristi nici alpinisti nici scafandrii nici piloti(este o ordine aleatoare)..Ei sunt doar finantisti si de aici au iesit „fidelitatea” fata de pix,oskar-uri(ca trebuia inventat ceva „gras”.. ceva „atributii constitutionale” si alte magarii din astea unde au dat si pentru ei dar au taiat la ceilalti ca doar „anvelopa” aia e cam fixa.De taiat „proportional” nu-i intereseaza ca ei n-aveau nici treaba in perioada 2000-2007 cu disponibilizarile sau cu grupele de munca.Pt ei sunt niste cantitati neglijabile,in alta parte le sunt interesele.De aici si sporurile scoase cu forcepsull si aliniate fortat la sistemul financiar/HR-ist…ca altfel nu aveau nici o psibilitate
  Din cauza vechimii lucrate in civilie eu voi da in judecata M.Ap.N chiar si pentru 1leu.Principiul ma intereseaza.Unde e vechimea pe care acum n-o mai iau ei in calcul? Sa o trimita cui vor ei,nu ma intereseaza, dar sa fie luata in calcul ca e dreptul meu….Oare ce ar zice un civil caruia i-ar dispare din vechime X ani stiindu-se de fapt ca ei exista sunt inregistrati se afla si la CNP si la CPS/MApN ca intre cele doua case exista recunoastere reciproca a stagiilor de vechime etc,etc…se pune clar problema abuzului de functie,a relei credinte si a premeditarii pt obtinerea de foloase necuvenite „pt sine sau un tert”…chestie de Cod Penal deja

 107. Uite ca mi-am adus aminte
  Vreau si eu majorarea de 14% proportional cu vechimea in civilie si numai pt stagiul facut acolo…ca tot le place asa de mult cuvantul „proportional”
  E ilegal?? excede legii??:))))

 108. Dle Acord,
  Nu sunt necesari 15 ani pt.ca se recunosc vechimile intre cele 2 sisteme in mod reciproc.
  Singura condiție este să ceri pensia civila la 65 de ani, chiar si pt.o lună lucrată dupa iesirea la pensia militara.
  Singura problema este vechimea civila realizată intre 2010-2015 care, in conditiile in care nu este folosita pt.completarea vechimii militare, ramane totusi confiscată la CSP si nu ii da drumul la Casa civila.
  De ce? Ce interese au daca nu afectează bugetul MAPN?

 109. Legea nr.127/2019 art.161.
  Pt.civili se poate si pt.militari nu?
  De ce? Sunt „privilegiati” sau persecutati politic?

 110. Revenind la cuantumurili minime, este clar ca reprezinta o mare pacaleala. Simularile dau ca cine nu are 25 ani efectiv in armata (exclusiv in armata) – adica majoritatea pensionarilor militari si care sunt cei pensionati intre 1998-2010, o … fura. In medie, cuantumul rezultat iese cam cu 4-5% in minus pt. fiecare an lipsa din vechimea efectiva in armata *numai in armata) de 25 ani, care se scade fata de cuantumul minim stabilit. Si ramane in plata cuantumul avantajos in plata din prezent. Cu asta am rezolvat-o!

  Mai mult ca sigur ca pe fondul pandemiei, in decembrie vor proroga si indexarea cu rata inflatiei.

  Asa ca ramane sa asteptam anul 2023 … ca daca, parca si poate cu actualizarile!

  Am luptat de ne-am …acat pe noi, iar rezultatele se vad!

 111. @Olescu – 15 ani este vechimea minima pentru a beneficia de o pensie civila atunci cand nu ai o alta pensie, in speta pensie militara de serviciu. Este prea scurt spatiu aici dar incerc sa explic. In intervalul 2010-2015 cand toate pensiile militare au fost calculate pe contributivitate si toate pensiile militare au capatat statutul de pensie pentru limita de varsta, pensionarii militari puteau valorifica fiecare an, la fel ca civilii care acum lucreaza la varste de peste 65 de ani. Dar valorificarea era obligatorie la casele sectoriale nu la cele civile. In acest interval au fost valorificate si stagii de cotizare anterioare lui 2010 de cei care nu aveau 65 de ani, fiind fortati de lege, mai ales ca multi au pierdut cand au trecut pe puncte. Au mai recuperat ceva din pierdere. Tot in acel interval, militarii care nu aveau pensii militare, dar care au indeplinit conditiile de obtinere a unei pensii, au depus dosarele la casele civile si aa obtonut o pensie pe contributivitate. Ulterior aparitiei legii 223/2015, cand vechimea minima pt o pensie militara a fost stabilita la 10 ani, acestora li s-a dat dreptul legal (o sa va precizez exact legea) sa extraga vechimea militara de la casele civile, sa o depuna la casele sectoriale pt pensie militara si sa ramana cu pensia civila corespunzatoare vechimii ramase la casa civila. Legea 223 prevede ca pensiile militare se recalculeaza in „baza vechimii din ultima decizie de pensie emisa”. Ori ultima decizie de pensie emisa de casele sectoriale militare cuprindea si stagiile adaugate. Acestora legea nu le permite sa isi extraga, OPTIONAL, vechimea civila si sa o depuna la casele civile !!! Aici este discriminarea pe care o face legea 223. Nici nu i-a interesat pe initiatori acest aspect. Multi au tacut pentru ca nu ii privea. Vedeti cat era punctul de pensie in 2014 si cat este acum.

 112. La data de 19 iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 628, Legea nr. 177 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale.
  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 103/2017, care modifică și completează unele acte normative din domeniul asigurărilor sociale, precizează la punctele :
  163. La articolul 192, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) și c), care constituie și vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opțiunii de către asigurat.”
  164. După articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 192*1, cu următorul cuprins:
  „Art. 192*1. – (1) Persoanele ale căror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât și în sistemul public de pensii pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat.
  (2) În situația prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condițiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii.
  (4) În situația reglementată la alin. (1) si (2), perioadele asimilate stagiului de cotizare se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opțiunii de către beneficiar.”
  După cum se cunoaște, Legea nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor a prevăzut la art. 1 că pensiile militare de stat „….devin, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare”.

 113. Corect.
  Cine stie, cunoaste.
  Ha,ha.
  Furt pe fata, nu ca nu i-a interesat.
  Ce interese apara trupa de balerine daca pe ale bugetului MAPN – cum declamă – NU ?

 114. @ Ionel&Iosif(nu va mai aplaudati unul pe celalalt ca e inutil)
  DVS nu intelegeti ca sunteti defazati?(nu e jignire) si va spun de ce
  1-Dati exemplu foarte bun cu legea care ESTE IN VIGOARE
  2-discutia se poarta insa despre PLx 199 care VA INTRA IN VIGOARE
  3-In momentul in care stagiile civile vor fi trase/extrase/luate/anulate/disparute din stagiul militar (nu stiu cum sa va mai explic) ca am ajuns la exasperare. Toata polologhia dvs de mai sus NU MAI EXISTA.Pur si simplu ramane 1-STAGIUL PT VECHIMEA IN ARMATA(vechimea in serviciul militar) si …2-restul ca si cum ati avea 18 ani mergeti la munca daca mai vreti sau puteti ca sa faceti un amarat de 15 ani stagiu ca civil si sa luati o minima pensie .Termenul de vechime efectiva DISPARE (cititi intelesul acestor termeni in lege 223 sau 153) deci si stagiile alea pe care le tot ametiti (de recunoastere intre casele de pensii)DISPAR!!.. e clar?
  Practic muncesti in armata si cat muncesti atata ai punct…..vrei sa mai muncesti?? n-ai decat!! du-te in civilie si incepe de la 0 sau de unde ai ramas…dupa extragerea lui peste prajit…si la 15 ani de stagiu iti mai deschizi un drept de pensie…in rest ciocu’mic
  Acum ma duc sa vad un film ca am draci iar pe altii ii sfatuiesc sa se spele cu apa rece pe fatza si sa nu mai amestece propriile dorinte cu realitatea usor previzibila
  Noapte buna ca pierdem timpul inutil
  PS
  Aveti nervi de otel dom’ col Neacsu
  Bravo!!!

 115. Acu’ sa vad si cine va/ne mai angajeaza mai ales in perioada asta si la varsta asta :))).Eu Da am incercat…rezultate zero
  dar eu poate sunt mai prost si nu’s in stare…asta e ce sa-i faci:)))

 116. Excepțională dezbatere. O singură concluzie răzbate: statul, prin matrapazlâcuri și năimiți, „fură” efectiv, din drepturile militarilor. Argumente contra? Și veți spune, cum eu susțin de ani de zile, că politicul, „aleșii”, neica nimeni, fără pregătire militară, la îndemn, sau neștiință, sacrifică fără scrupule o categorie ocupațională de excepție, militarii. E un obiectiv antinațional iar derizoriul legislativ sau guvernamental, bine ticluit, seamănă cu o o ofensă bine structurată ca politică de stat. Mimarea rolului armatei, istoricește, nu e decât o împăunare politicianistă a unor inepți, străini de neamul românesc. Ce altceva?

 117. @Akord,se vede c-ai obosit deja,! Maine citeste-l din nou pe @Ionel si sigur îl vei intelege mai bine !

 118. Mi-am adus aminte, vazand inversunarea unora care au aflat acuma ca prin actualizare se va calcula pensia prin aplicarea OUG 59 privind liitarea la net, un banc care este foarte… pe obiect. Cica Gheo, vecin bun si prieten de 50 de ani cu Pisti, intr-o dimineata il vede pe Pisti prin curte, merge la gard si ii striga:
  -Auzi bai Pisti de azi incolo sa nu te mai prind prin fata portii mele ca iti rup picioarele. Si a iti tii gainile in curte ca daca mai intra la mine le rup gatul. Si sa iti tii canele in lant ca daca doar maraie la mine il impusc. Si sa nu mai prind copii tai la marul meu ca le rup mainile.
  – Vai, zice Pisti, dar ce intamplat la tine mai Gheo, visat urat, beut cucut[ ]n loc de vin sau lovit la cap ?
  -Nu intamplat nimic la mine dar gata, am termenat cu pretinia.
  -Dar de ce mei Gheo?
  -Uite asa, pentru ca l-ati omorat pe Mihai Viteazu mai.
  – Pei bine mei Gheo, zice Pisti, dar asta intamplat acum 400 ani mei!!
  -Da, mai, dar eu abia aseara am aflat!

 119. Dle Acord,
  Va situați în afara Constitutiei.
  Legea nr.38 adoptată de Senat nu poate fi modificată substanțial de Plxul199 de la Camera, schilodita de amendamentele strecurate pe sub usa si fara drept de către MAPN,intrucat Curtea Constituțională, in baza principiului bicameralismului, nu o permite.
  Ca atare, trebuie motivat serios care este baza legală în virtutea căreia a fost desființat art.110 ind.5 despre care discutam.
  Iar cei 15 ani cu care doriti sa-i descurajați pe colegii mai muncitori sau mai norocoși care mai pot sau mai vor sa muncească dupa iesirea la pensie militara v-am spus că nu exista ca si condiție pt.dobandirea unei pensii civile si v-am indicat si textul de lege.
  In rest va rog, nu fiti invidios sau răutăcios.
  Nepotii conteaza inca pe noi.
  Nu-i dezamăgiți.
  Multumim intr-adevar gazdei noastre pt.ingaduinta si o asigurăm că nu suntem pe lângă subiect.

 120. @ akord-75 Mi-a placut aia cu …”ciocul mic” !! este in aKord cu….”UN FLEAC i-am Ciuruit ” !!! IN REST …..NUMAI DE BINE !

 121. POVEȘTI DE VIAȚĂ 51.Ieri am plecat, târșit, pe deal să adun ghebe. Hălăduiesc prin pădure și dau într-o poiană de o stână. Mă apropii, culmea, nici câinii nu m-au lătrat. Acolo, o femeie, spălând niște hârdaie. Mă pfezint și întreb, dacă știe, pe unde se ascund râvnitele ciuperci. Mă îndrumă, mulțumesc, am găsit de-o traistă, revin pe același drum. Ciobanul era cu turma în țarc, îl salut, dar el însistă să stau puțin. Mă invită la o mămăligă caldă cu bulz și ceapă. Femeia era la muls. Nu refuz de plăcerea omului, bem și țuică, în amintirea cătăniei lui de tânar. L-am.întrebat dacă are nevoie de ceva, aici în deal. De nimic, zice el, am femeia cu mine. Cine a fost pe la o stână știu puținul confort dar suficient al existenței. Rumen, bine clădit, ochi vii și o semeție dinlăuntru. Ce zici bade de boala asta? Boală? Nu e lumească, e făcută. Da de cine conduce ce zici? Neamțul? zice el. Uite colo, vezi, la pădure, vezi un șanț? E, ăla e un tranșeu unde-a murit bunul meu, pușcat de nemți. Dar ești fericit, Ioane, aici? întreb în fugă știind că trebuie s-o ajute pe femeie la muls. M-a privit serios, a tăcut a gândire, și zice, am femeia cu mine, cu oile astea și pădurea. Ce-mi mai trebuie? I-am mulțumit și pe potecă mă întrebam ce și-ar fi dorit un om decât fericirea, rostul vieții ăsteia, una de altfel, departe de lumea dezlănțuită. Un om, o femeie, trăindu-și zilele date în liniște și bucurie împărtășită. Noi?

 122. @ Iosif,
  Nu trebuie sa multumiti nimanui. Aceasta pagina exista prin si pentru noi toti. Eu am a multumi celor ce intelg sa pastreze un limbaj decent, indiferent ca posteaza aberatii sau lucruri de interes, intrebari sau raspunsuri.

 123. Geofreeland,
  Uite o poveste de viata:
  Miercuri seara am plecat de la mosie si mi-am laat copilasii, cainii mei, singuri, urmand a ma intoarce la ei dupa intalnirea de la minister. Mi-am spus ca e mai important sa incerc sa fac ceva pentru oameni, decat sa stau sa imi hranesc cainii. Joi m-am intors de la Bucuresti seara, a doua zi dimineata am plecat la mosie. Cumparasem oase pentru ei, cum am intrat, am intra in Bucatarie sa le pun de o ciorba. Luat cu una cu alta nu m-am mai aplecat sa ii iau pe fiecare in brate si sa le vorbesc, cum obisnuiam. Dupa ce am pus de ciorba m-am apucat de reparat o aeroterma, ca s-a cam lasat frigul si noaptea e nevoie de caldura in casa.Cand s-a facut ciorba, m-am apucat sa pun in castroane si atunci am constatat ca cel mai mic dintre ei, Bobita, un spaniel tibetan maroniu, orb, dar foarte activ, nu este. L-am strigat, nimic. M-am gandit ca fara sa imi dau seama, l-oi fi uitat afara din curte cand am bagat masina. Am iesit afara, nimic, am cautat pe langa gard, pe coasta dealului, unde sunt vre-o 6 caini ai vecinilor, niste brute care mi-au mai omorat doi catei, crezand ca l-au prins afara din curte si l-au omorat si pe el. Nimic. Am urcat pe deal, am cautat iarasi prin curte pana s-a inoptat. Nimic. A doua zi la 4 m-am trezit, nu mai aveam somn, asteptam sa se lumineze sa ies sa il caut. Am luat-o la cautate pe ulitele vecine , pe un ogas pe unde curge niste apa cu gunoaie, plina de mizerii.Nimic. Am luat alt deal la cautat trecand in spatele gradinilor vecinilor. Nimic. La intoarcere , in gradina unui vecin la doua case de mine, l-am vazut. Era cazut, mort. Avea o rana mica la gat, fusese impuscat cu alice sau pusca cu aer comprimat. Trebuie sa mentionez ca stau pe strada Vanatorilor, nume predestinat. Cineva il luase la tinta, era inofensiv, nu putea ataca pe nimeni, nu vedea… se tinea dupa mine si umbla prin curte dupa miros, se invatase cu obstacolele. Ce o fi avut cu el? S-a distrat, s-a simtit mai barbat, a gandit ca face un bine omenirii? Am fost tentat sa … il intreb pe Dumnezeu ce a avut cu el sau ce are cu mine? Dar nu am suduit, i-am multumit ca l-am gasit si ca l-am putut ingropa langa mama lui, in fundul curtii, ca mi-am linistit inima stiind macar unde este si ce s-a intamplat cu el. Vezi ce putin ne trebuie sa ne linistim ? Si totusi un gand nu imi da pace. De ce am plecat la Bucuresti? Daca ramaneam acasa, nu s-ar fi intamplat asa ceva, nu ar fi iesit din curte, ar fi stat cu mine. Ce am castigat mergand la Bucuresti? Mi-am pierdut un prieten si mi-am facut dusmani. Nevasta-mea mi-a spus ca asa imi trebuie, ca de cand imi spune ea sa stau pe acasa, sa imi vad de ale mele, ca nici pentru mine nu face nimeni nimic, ce alerg atata de pomana pentru altii? Eu strang din dinti si ma intreb cat m-o mai tine inima. Bobita al meu nu mai e.

 124. Iosif
  Sunteti un simpatic

  Da ma situez in afara Constitutiei….Vaiii de capu’ meu ce facui??
  Ma baga astia la ocnă.

  Dincolo de soarta mea nenorocita (sper ca stiti de gluma) problema e ca ati „sesizat” ca eu ,tocmai EU am comis-o asa de rau….
  Ia luati dvs Legile HG si oug-urile din ultimii 20 de ani in raport cu Constitutia si o sa vedeti cum se ….cu bolta pe Constitutie politicienii si cu ajutorul lor si CPS-ul…daa cu bolta nu gluma.
  Cel putin @Ionel si-a dat seama despre „ciocu’ mic si „un fleac v-am ciuruit” si similitudinea care exista intre ele desi CPS le aplica cu varf si indesat pe amandoua….de aici rezulta si „bolta” inalta ,de rigoare:)))
  Asta mi-a placut cel mai mult
  „Va situați în afara Constitutiei.
  Legea nr.38 adoptată de Senat nu poate fi modificată substanțial de Plxul199 de la Camera, schilodita de amendamentele strecurate pe sub usa si fara drept de către MAPN(bla,bla,bla…n.mea),intrucat Curtea Constituțională, in baza principiului bicameralismului(bla,bla,bla…n.mea), nu o permite.”

  E tare e tare de tot!! Credeti ca i-ati inspaimantat suficient?? Mai dati-le maine inca un perdaf din asta si „le va crapa obrazul de rusine”:))))
  Sa ne auzim cu bine!!

 125. @neacsum
  Bun banc, tot un fel de „gheo” suntem si noi astia de pe aici.Ma consoleaza doar gandul ca in afara sunt altii si mai si…ca n-oi fi tocmai eu, cel mai…gheo dintre toti

 126. @Akord,
  Cam toti suntem Gheo, din 89 incoace. Ne-am Gheorghit pas cu pas, fara sa ne dam seama, zicand ” lasa ca nu o fi dracu chiar asa de negru, ce mare lucru, ne-au disponibilizat, dar uite, ne dau salarii compensatorii si fac cu noi cursui de reconversie profesionala. O sa fie mai bine. Apoi a urmat desfiintarea cazarmilor, aruncarea la fier vechi a tehnicii, civilirea invatamantului militar, ca sa poata noii manageri sa isi echivaleze studiile la nevoie in viata civila, si uite asa nici nu am stiut cand ne-am trezit nu doar ca nu mai avem armata si nu mai suntem militari, dar suntem si niste „paraziti ai societatii”, care „nu produc nimic”, toata viata au cules porumb si au mancat banii „de pomana” De aici pana la a fi furati nu a fost nici macar un pas. S -a mers pe principiul ferestrelor sparte. A fost suficienta o piatra aruncata, un geam spart, ca sa arunce toti cu pietre, pentru ca la prima piatra aruncata in noi, am zis ” lasa ca nu e foc.”

 127. @Titi
  Nu stiu cum mi-a scapat postarea lui Ionel tot uitandu-ma dupa Iosif..Abia acum am vazut-o si Da, aveti dreptate!L-am inteles perfect a fost scurt clar concis si la obiect…Eram cu ochii dupa (scuzati) galmele lui Iosif cu „constitutiunea” si am scapat exact esentialul…recunosc am fost zabauc(ca nu mi-e rusine sa recunosc
  Pe aceasta cale va multumesc ca mi-ati atras atentia

 128. Dle Acord,
  În principiu aveti dreptate dar, va rog, lasati-ma sa ma legăn in iluzia ca mai exista lege, drept, merit,onoare, ținută verticala, Militar, corectitudine…chiar si, cu îngăduință d-voastra,…Constituție.
  Cinismul d-voastra chiar imi face bine si ma motivează.
  Eu nu cer nimic de la fostii mei patroni, nici pensie de referință, nici pensie mai mare, nici privilegii ci numai sa nu intre cu bocancii în viața mea de dupa trecerea in rezerva si încetarea raporturilor de serviciu.
  Simplu, sa nu ma fure. Sa ne luam ramas bun civilizat, elegant, ca intr-un divorț amiabil in care partenerii daca nu se mai iubesc, cel putin sa nu se urască.
  Cine stie, poate într-un viitor imprevizibil vor trebui să lupte din nou….impreuna.

  Cu stima pt.realismul d-voastra,

 129. @ Ionel
  Va datorez niste scuze.
  Titi mi-a „deschis” ochii prin observatia facuta
  Buna explicatia si tot restul e vorba de postarea(e aproape ora 24 si ma grabesc pt ca am observat ca fix la ora 24 „se inchide taraba”(site-ul)
  Promit sa va urmaresc in continuare(pt ca meritati-parerea mea) cu mare atentie si va rog sa-mi acceptati scuzele

 130. @neacsum
  pentru 26 octombrie 2020 – 23:16
  👍👍👍

  PS
  am si eu o poveste de viata ref la „managerii militari” proaspat absolventi….poate maine

 131. Marine ,pacat de catel!Si eu am bocit dupa al meu!Sunt de multe ori mai buni ca oamenii!

 132. @Iosif
  Cinismul meu poate este indreptatit dar sperante am si eu ca si dvs
  cred ca totusi explicatia data de „neacsum” la 26 octombrie 2020 – 23:16 este perfect lamuritoare pt amandoi si pt ceilalti
  O noapte linistita va doresc!

 133. @Neacsu Bobiță, ființă ruptă din sufletul omului. Sensul vieții lui prada unui nevolnic. Eu mă întreb suntem mai răi decât amărătele astea de animăluțe? Fără politică serotoninică, fără minciuni și ipocrizii electorale. Noi, oamenii, animale ca și animăluțele noastre însă conștienți că existăm dar uităm de ce, nu facem decât dovada decăderii din rangul uman în cel al sub-animăluțului nevinovat că există. Animalele mor demn și nu-și plâng durerea de a nu mai fi, ca și copacii care mor în picioare, numai noi ne tânguim de mila altora. Oare politicienii ce sunt? Animale nu sunt, animale-oameni nici atât, poate doar rebuturi ale naturii umane, înstrăinate de om și iubirea de aproape. Oameni fără de credință, oameni refuzând fățiș decalogul social, oameni pe care Dumnezeu i-a pedepsit înainte de a se naște. Patria înseamnă norodul iară nu tagma jefuitorilor, zicea un om din Vladimiri. Norodul ăsta are iubire de semen, de animale și ele cu suflet supus stăpânului care îl hrănește. Oare politicienii pe spinarea cui trăiesc? Nu a norodului? Dar, revin, ce boală să ai să ucizi un animal fără veleități agresive? În politica de azi, la ordin, a ucide înseamnă pușcăria din orice vină inventată sau augmentată juridic de juri vânduți ei politicii. Un mic nevolnic animăluț pradă plăcerii unui om. Ca și noi de altfel, pradă unei imense dureri stârnite de o politică a dezmățului unor minți fără de suflet.

 134. Eu mă întreb dacă distinsul, laudă lui, ministrul Ciucă citește zbaterile noastre pe site? Bineînțeles că nu, nu are și nici nu vrea să aibă timp, doar titirezii îi fac sinteza dezbaterilor de aici, fără detalii, ci doar sintetic, la modul general, că există o nemulțumire și atât. E informat, citește sinteza, cea hăbăuc de nestresantă pentru un ministru cu responsabilitățile apărării naționale. Ce ar fi mai prioritar, cheltuielile de parteneriat strategic sau viața pensionarilor militari? Sau ordinul politico-financiar? Auzi argumente spuse de militari activi „efort bugetar prea mare”!Ce efort? Ce bugetar? Așa se spune pe contribuțiile financiare, trase lună de lună din solda militarilor? Ce nu e drept în toată povestea asta tristă? Numai domn’ fost general, azi civil, pensionar, om politic și decident ca ordonator de credite ar trebui să știe. Și dacă știe, ce? E sub papuc și el, face ce i se spune. Ditamai generalul, o amintire de camarad prăfuit ca și noi prin poligoane.Și cetățean ca și noi, ăștilalți cetățeni.

 135. Din nou rezulta in mod clar, fara echivoc ca unica solutie pentru eliminarea (macar partiala) a nedreptatilor, inechitatilor si discriminarilor la pensiile militare este impozitarea progresiva , cu 30% peste 7000 lei , cu 50% peste 10000 lei si cu min. 60-65% peste 15.000lei. Doar aceasta impozitare ii va face pe gulerati sa accepte cate ceva pt a recupera ei din pierdere!

 136. @Bazil E imposibil ce zici. Crezi că dau ăștia din mână vrabia? Nici pomeneală.

 137. @Geo.Evident, nu acum pana in alegeri. Surse demne de incredere spun ca dupa alegeri(cand vor avea loc) multi de la butoane de acum vor deveni istorie si impozitul de doar 50%-55% li se va parea ceva fff bun! Furtul drepturilor pensionarilor militari trebuie sa inceteze!

 138. @Bazil,
  Sa fiu sincer, impozitarea progresiva nu mi se pare o solutie, in conditiile in care salariul sau pensia ar fi castigate prin munca fizica sau intelectuala. Cand sunt insa castigate prin furt, sau smecherii cum se intampla la romani, da, este binevenita, dar atentie ca banii astia, intorsi la buget, sunt folositi tot pentru a intra in buzunarul privilegiatilor asa ca ce am castigat? Luam de la un hot si dam altui hot. Daca acesti bani ar avea o destinatie sociala,ar intra la invatatamant, cercetare, sanatate (constructia de spitale, nu salarii) as zice dar asa ? Deci nici asta nu e o solutie la noi, pentru ca s-ar gasi alte portite de evitare sau recastigare fara impozitare. Nu le plangem noi de mila romanailor cand e vorba sa varienteze legea, ca parca vad ca si legea impozitarii progresive va avea niste „scapari”.Ea nu se va aplica magistratilor pentru ca ataca independenta justitiei, alesilor neamului pentru ca le incalca imunitatea financiara, privatilor pentru ca incalca proprietatea privata si mafiotilor pentru ca incalca toate intelegerile si regulile economiei subterane.

 139. „Armata Ţării a luptat mereu cu suflet arzând
  Autor: FLORIN CONDURăţEANU
  27 Oct 2020

  Oastea Ţării n-a luptat niciodată aşa şi aşa, Armata a atacat la baionetă, cu inima la fierbere, să apere glia, să apere neamul. De aceea, fără echivoc, de mii de ani, la această intersecţie de viscole ale istoriei, neamul românesc şi-a păstrat fiinţa naţională bazându-se pe trei mari piloni: biserica, armata şi limba română. Cu toate că oştirea noastră era totdeauna mai mică numeric, mai rău înarmată, mai puţin instruită, ostaşii noştri au stăvilit puhoaiele de năvălitori, au reuşit izbânzi care nu se anticipau, prin isteţime, eroism, curaj, au oprit armatele imperiilor, ale hapsânilor bogaţi, tentaţi să pună ghearele pe frumoasa Ţară a neamului românesc. Dacii au ţinut piept celebrelor legiuni ale Romei, care cuceriseră tot, şi Decebal s-a sinucis pe vârful muntelui încercuit de generalii romani, ca să nu-l plimbe Traian în lanţuri. Apropo, un clasament al Italiei cu cei mai vestiţi împăraţi romani îl situează pe Traian pe locul doi, chiar cel mai destoinic în ale războiului. Ştefan cel Mare a învins fulminant armatele Înaltei Porţi la Podul Înalt, Papa l-a numit „atletul creştinătăţii” şi au bătut clopotele catedralelor din Europa. Ştefan cel Sfânt aduna oricând o oaste de 60.000 de soldaţi, în mare parte cavalerie uşoară, rapidă şi vitează, și au devenit legendari iscusiţii trăgători cu arcul din Bucovina, care ţinteau cu săgeata păsările în zbor. Miezul de foc al oastei şi cavaleriei lui Ştefan Voievod erau ţăranii liberi, răzeşii şi trupele micii boierimi, toţi îşi procurau armele din banii lor şi urcau în şaua cailor cu care lucrau şi ogorul. I-au fugărit alungându-i pe iscusiţii călăreţi tătari, au bătut armatele bogate ale regatului ungar şi polonez. Mihai Viteazul a uimit Europa înnămolind cu deşteptăciune puhoaiele de ieniceri în mlaştina Călugărenilor. Când ne plecăm fruntea în faţa Monumentului Eroului Necunoscut, acolo se află flăcăii care cu baioneta au respins tunurile perfecţionate ale lui Mackensen, păstrând bucata de Ţară care mai rezista. Sub lespedea Monumentului Eroului Necunoscut se odihnesc cei nouă vasluieni şi cu sergentul zece care au cucerit Griviţa şi Plevna. Îngrăşând cu oasele lor Pământul Patriei se află soldaţii căzuţi pentru redobândirea Basarabiei, a Ardealului, cucerirea Budapestei şi a Munţilor Tatra, în glia Ţării se află şi trupul fragil, dar eroic al Măriucăi, izbită de glonţ în nucul din ogradă, de unde comunica soldaţilor români mişcarea trupelor nemţeşti.”(Jurnalu National).

 140. Daca tot veni discutia despre impozitarea progresiva si chiar daca sunt un „taranoi din provincie” se vehiculeaza ideea introdusa in capul CCR ca TOT ce se poate impozita NU se poate impozita cu mai mult de 50%(maxim maximorum)…Au ajuns ei la „concluzia” ca tot ce depaseste acest procent poate fi considerat confiscare si deci, incalcare constitutionla…..Asa ca pe baza acestui rationament (scos cu forcepsul) nici o supraimpozitare nu poate depasi 50% peste limita de….(indiferent cat de astronomica e suma) supusa impozitarii.
  Au unii pensie 10-15-20000lei tot ce depaseste pragul convenit se aplica MAX. 50%
  Convenabil NU?? pt „toata lumea”(buna) inclusiv judecatorii CCR….”hai ca renuntam la o parte dar ne ramane si noua 50% din ce depaseste pragul de XXXXX lei”
  „negociere”ca la taraba pt o legatura de morcovi…De ce max 50% si nu alt procent?? Nu se stie dar asa va stabili CCR iar intrebari NU se accepta,justificari nu se vor da….Tot ce depaseste 50% este considerata confiscare.Asa va fi explicata motivarea
  Mai vb dupa 4 noiembrie(daca nu se amana)
  PS „Barosanii” inclusiv din armata pot sta linistiti…The money talk/the money spoke.(period)

 141. D-le G.Olescu,potrivit „art.Art. 100.Legea 263 — Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:
  a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activitățiîn locuri încadrate în grupa a II-a de muncă
  b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activitățiîn locuri încadrate în grupa I de muncă”. Deci a punctajelor lunare nu a cuantumului pensiei!!!!E total diferit!!!!!!Asa e legea civila , la noi pe L223 la fiecare an ce depaseste 25 ani vechime lucrati sau prin asimilarea grupelor se acorda 1% la procentajul de 65% din media salariilor din perioada aleasa dar nu mai mult de 85% (modificare prin oug)Datorita faptului ca sporul ptr. pensia suplimentara se introduce in procentajul cu vechimea,tot ce depaseste 45 ani cumulati se duce pe apa sambetei!!!!Daca se va scoate procentajul de 3;6;9% al pensiei suplimentare si se va dauga la cuantumul pensiei calculate atunci se pot fructifica si aniii pierduti prin depasirea celor 85%!!!!!

 142. @Akord.Dacă magistrații hotărăsc că suprataxarea este de max.50% atunci finanțiștii governului vor lua 50% dar de la mai mulți micșorånd pragul de 7000 la cât vor ei pentru că pot.Din partea necontributivă ce nu are statut de drept câștigat.Cine sunt mulți și au parte necontributivă?

 143. Ifrim
  si ca o completare: cine sunt putini si nu au putere suficienta de vot….ale naibii cum se imbina!

 144. În şedinţa din 26 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.63 în dosarul nr.2136/1/2020 a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov – Secţia civilă, în dosarul nr. 3817/62/2018, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile și a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate, prin transpunerea fiecărui element component al soldei/salariului lunar brut realizat la funcţia de bază, stabilit potrivit legilor de salarizare în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie, fără a se face distincţie după cum acest cuantum brut actualizat este mai mare sau mai mic faţă de cel al soldelor/salariilor lunare brute realizate în perioada aleasă de viitorul pensionar, ceea ce poate semnifica inclusiv diminuarea bazei de calcul aleasă în măsura în care, la data deschiderii drepturilor de pensie, acestuia îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. În interpretarea dispoziţiilor art. 60 din aceeaşi lege, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, stabileşte că:

  Pensia militară de stat netă, calculată conform dispoziţiilor art. 3 lit. m) din Legea nr. 223/2015, după deducerea impozitului pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare, este plafonată la cuantumul mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, deja actualizate, conform dispoziţiilor art. 28 alin. (1), la data deschiderii dreptului de pensie.

 145. @Ionel,
  Decizia nr.63/26.10.2020 a completului ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept pare dificil de descifrat. O să încerc eu să fac puţină lumină, pentru că văd că deja se aruncă lumea pe speculaţii care nu au legătură cu realitatea. Pe scurt, un procuror militar a ieşit la pensie optând pentru pensia militară acordată pe L223 şi a ales pentru pensie 6 luni din anul 2017(când salariul a fost mărit prin acordarea obţinută de ajungerea VRS la 465 lei, obligarea plăţii veniturilor la maximul posibil pentru magistraţi, etc.- poveste lungă). Începând cu 2018 salarizarea procurorilor a pierdut din elan, L153 a LOV impunând plafonarea dacă cumva se va depăşi nivelul stabilit pentru 2022, pierderea unor drepturi pentru magistraţii militari (pe L284 ce primeau ca magistraţi era cum ar veni solda de funcţie, la care apoi se mai calculau şi drepturile cuvenite oricărui militar, sporuri,etc.) pe L153 mai primesc pentru calitatea de militar doar solda de grad. Bun, omul nostru a ieşit la pensie prin iunie 2018, a gândit corect alegând 6 luni din 2017 când elementele salariale erau cele mai favorabile, numai că a constatat că la punerea în plată, chiar dacă a fost limitat la netul salariului conform OUG59 a primit mai puţin decât se aştepta. Aşa descoperim un alt efect neprevăzut al unei ordonanţe gândite pe picior şi de care MapN nu se dezice nici astăzi. În fapt, chiar dacă actualizarea a dispărut prin modificarea art.60, a rămas nemodificată actualizarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei prevăzută de art.28. Adică baza de calcul frumoasă trebuia actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie, când evident toată lumea se aşteaptă la o majorare. Or, în iunie 2018, efectul dispoziţiilor de salarizare din art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 au condus la o actualizare prin micsorarea cuantumului bazei de calcul, implicit la o pensie limitată la un net mai mic. Dacă aparent înşiruirea textelor legale a fost respectată, NU există logică şi nici nu a fost intenţia legiutorului ca această actualizare să conducă la pierderi. Ei, marii judecători de la ICCJ citind textele de lege(pentru că nu văd să fi înţeles spiritul) constată prin decizia lor că CPS a MapN a procedat conform legii. Deci nimic de bine pentru petent, şi nici pentru alţi pensionari militari! Nu se omoară ei cu descâlcirea unor neclarităţi şi neconcordanţe din legi. Vom vedea considerentele după publicarea în MO, dar nu mă aştept la enunţuri măcar logice, că dezlegătorii au mai dat soluţii infirmate după ani de CCR.

 146. Cu scuzele de rigoare pentru insistenta,

  Ramane fara un raspuns concludent si neechivoc, dupa aceasta lunga dezbatere, întrebarea:

  Care este interesul MApN. sa elimine amendamentul Mircovici, respectiv art.110 ind.5, atat prin blocarea L 475/2016 cat si in L38/2020 adoptat de Senat de doua ori, , când prevederea respectiva, de valorificare OPTIONALA a stagiului civil adaugat, dupa trecerea in rezerva, la Casele de pensii civile, simetric juridic cu prevederile art.161/L 127/2019 pentru civili, NU AFECTEAZA BUGETUL MAPN, NU ARE LEGATURA CU BAZA DE CALCUL, NU SE RAPORTEAZA LA SOLDA NETA A ACTIVILOR, NU PREJUDICIAZA INTERESELE NICI UNUI PENSIONAR MILITAR?

  Sa fie numai INVIDIA?

  Nu pot sa cred.

  Cu multumiri anticipate celor care au o informatie reala, pertinenta, rationala,

 147. @Iosif. Mai degraba o rautate si o dorinta de a face rau cu orice pret !Altfel nu se explica, poate doar o teama nejustificata ca legiuitorul ar putea modifica articolul, nu la cerere ci obligatoriu pentru toti ,ceea ce e f putin probabil.

 148. @Iosif,
  Este ceva mult mai simplu.
  1. In primul rand este o invidie si o ura pe cei disponibilizati care „si-au primit salariile compensatorii” asa ca deja e prea mult pentru ei, „sa fie multumiti ca au primit salariile”.
  2. In al doilea rand nu li se pare „fair” ca MApN sa plateasca contributia la sistemul de pensii civil.
  3. In al treilea rand, este ura fata de „pensionarii tratatului de la Varsovia”.
  4. In al patrulea rand, trebuie sa isi plateasca datoriile fata de cei care ia-u pus si ii pastreaza in functii.

 149. Multi confunda Pensia minima individuala – pe care vrea sa o acorde ministerul ca praf in ochi ptr cei cu pensii foarte mici – cu o operatiune de actualizare sau recalculare! DOAR la pensia minima se ia in calcul 25 de ani vechime in armata sau proportional mai putin…in rest la actualizare si recalculare se ia in calcul vechimea cumulata!Privitor la principiul ca nici o pensie militara nu trebuie sa depaseasca netul activului trebuie acceptat dar!!!! DAR!!!…E vorba de PENSIA OBTINUTA DIN BAZA DE CALCUL!!!!….Pensia SUPLIMENTARA NU INTRA IN BAZA DE CALCUL!!!…ea se calculeaza conform legii SEPARAT!!! Sa se argumenteze simplu : Da domnule Rosu…de acord cu acest principiu!!! Dar despre ce pensie vorbim??? Vorbim despre pensia rezultata din BAZA DE CALCUL…deci nu si despre cea SUPLIMENTARA care are alt statut …ptr ea s-a platit SEPARAT…si atunci ce cauta in pensia militara OBISNUITA calculata cu baza de calcul cand ea are alt regim??? Deci suntem de acord cu principiul ca PENSIA MILITARA (normala!) rezultata din BAZA DE CALCUL sa nu fie mai mare decat netul activilor…dar ptr cealalta (SUPLIMENTARA!) oamenii au PLATIT SUPLIMENTAR…SI NU E NORMAL SA INTRE IN CALCUL!!!! Cat priveste anii din viata civila realizati dupa trecerea in rezerva aceia este normal sa-i fie returnati omului fiindca ministeru se sterge la cur cu ei si omul nu primeste nimic!!! De ce se opun? CVe pierd ei prin confiscarea acestor ani??? Sa se reintroduca OPTIUNEA EXTRAGERII LA CERERE a acestor ani care ar degreva si bugetul de pensii al ministerului ca tot se plang ca nu au fonduri dar prefera sa plateasca ani civili la pensia militara!!!! E de neanteles opozitia ministerului!! Lasa-i domnule posibilitatea sa ia pensie de unde a cotizat si gata!!! Ai rezolvat si problema procentelor in plus peste 100% de care fac atata caz cei din minister….Ca sa impaci si capra si varza privitor la conditiile de munca in armata (grupele!) ar trebui prevazuta posibilitatea ca in cazul celor care depasesc cu grupa plafonul de 85% acesta sa fie impins spre… si pana la maxim 100% si deci s-ar respecta si principiul ca pensia (NORMALA!!!- rezultata din Baza de calcul!!!) sa nu fie mai mare de 100% din netul activului!!! Ce tot acceptam argumentele lor? NOI NU AVEM ARGUMENTE??? Iata unele foarte concludente pe care le putem sustine si invoca LEGAL!!!

 150. Legea 223/2015 e facuta praf, nu are cum sa mai reprezinte interesele majoritatii ci ale unor grupuri restranse de smecheri. Este necesara (emitere si aprobare anul viitor) o noua lege cu pornire de la Zero! Pentru a fi puse in ordine lucrurile!

 151. Domnilor,adevãrul este acesta fãrã drept de apel:
  Ne-au aruncat afarã pt.a degreva,chipurile,fondurile de salarii,au angajat personal in diverse domenii bugetare,persoane din clintela politica(vezi in diverse institutii)care înainte erau 2-3 persoane care fãceau acelasi lucru,acum sunt dublate tripate chiar,ţinând cont cã înaite nu erau calculatoare,se calca pe piciore pur şi simplu.
  Spuneam cã am fost pensionaţi,fãrã voie,acum spun cã nu au bani la pensii,cã armata intra în faliment datoritã nouã.Am ajuns sã devenim o povara pt.bugetele SNAOPSN.
  In schimb,gem birourile de angajaţi care se calca pe picioare,dublu,triplu faţã de schema de acum 20-30 de ani.
  Dau numai douã exemple:
  La financiar erau 3-4 prersoane,acum sunt 10-20,la un birou de ev.populatiei înainte erau 5-6,acum sunt 15-20 persoane etc.
  Întreb:De ce e nevoie de atãtia cind in cond.actuale totul este computerizat?.
  Înainte la o primarie de comuna,era doar unul care se ocupã cu ipozitele,acel preceptor,acum la o comuna de 800-900 de locoitori sunt 4-5.
  Şi acum ne spune unul cã RO-ji,cã nu sunt bani pt.noi cã intra armatã in faliment!!!???
  La noi in ţara e nevoie de 500-600 de mii bugetari,nu de 1.200.000
  Sunt comune de citeva sute de oameni,se cheltuie cu personalul tot ca la o primarie de 5-6 mii de loc.De ce nu se comaseaza 4-5 comune intruna pt.a se face Economie cu bugetul care se duce la personal.
  Nu,ei au gãsit „buba”care secatuieste bugetul,militarii pensionari.
  Totul pt.clientela politica,asta e deviza.

 152. Pt.a nu mai fi povara pt.bugetul pensiilor militare, propun sã ne facã cantine sociale,în loc de bani sã ne dea bonuri.
  Cei 1,2 mil.de bugetari dintre care 50% taie frunzã la câini,au nevoie de fonduri.Asa s-ar rez.marirea salariilor acestora şi a clentelei.;-)

 153. Ptr. d-l colonel NEACȘU
  Bună seara, când va fi următoarea întâlnire a părților și care e mandatul președintelui Forumului în elaborarea Legii? Se vrea adoptarea cât mai repede a PLX 199/2020 de către ambele părți bineînțeles ajungându-se la un compromis echitabil ptr. ambele părți sau va fi tarăgănată și ne mai întâlnim în 2024? Vă mulțumesc!!! O seară frumoasă!!!

 154. Dle Neacsu,
  Pct.1 Nu sunt disponibilizat, nu am încasat solde compensatorii.

  Pct.2 Nu plateste nimic MAPN.Contributiile s-au dus direct la BASS si sper ca nu au dispărut ca Fondul pt.pensii suplimentare.

  Pct.3 Nu am fost educat in spiritul Tratatului de la Varșovia, eu si colegii mei de generatie, ci într-un spirit național de aparare a tarii, indiferent de direcția din care ar fi venit amenințarea.

  Sa ramana numai pct.4 ?

  Cu stima,

 155. @Iosif,
  Poate dumneata nu, dar cei mai multi din cei ce vor fi loviti de acest proiect se incadreaza.

 156. @Iosif E, nici chiar așa, Katyn! Mai voalat, mai cu legi, mai rafinat. Pe vremea ailaltă, ăla cu Academia Frunze, era ăl mai și, acum ăștia cu școlire prin cele americi, sunt și ei ăi mai și. Și dacă avtamat Kalașnikov are tot principiul împrumutului de gaze, ce mai contează unde te școlești? Păi contează direcția obedienței politruce, așa ca moral, sub același leitmotiv, apărarea patriei.

 157. Lumea militarilor de azi e atât de sofisticată încât impactul tehnologic predomină în tot. Rachete de croazieră, drone de atac chirurgical, distrugerea obiectivelor vitale, monitorizare în timp real din satelit, vectori de lovire supersonici, baze de lansare la distanță pe mare, în aer, mobile la sol etc încât bocancul soldatului marchează o prezență la gura țevii când așa-zisul război se va fi terminat. Descurajarea prin forță e preferabilă luptei, politicul obținând ceea ce vrea la masa verde. E mai ieftin să susții o revoltă internă spre a „cuceri” un stat sau a-i cumpăra conducătorii. Și cum orice război are nevoie de arme, privarea de resurse financiare e de asemenea prioritară, embargouri dictate, propagandă media, anatemă și dizgrație pentru conducătorii,ziși dictatori, ai oricărui tip de naționalism și câte și mai câte. Lupta, de când e lumea, a fost pentru resurse (hrană, petrol și gaze, aur, minerale esențiale trendului tehnologic). Nu e nimic nou. Ca și marile descoperiri geografice. Resursele, asta e, restul sunt povești. Statutul militarilor e altul azi, tacticile altele, armele altele iar strategiile sunt la nivel geopolitic. Ne mai mirăm că magistrații sunt noii militari ai politicii, conform unor drepturi inatacabile, însușite de la militari? Ceva trebuie schimbat, statutul militarilor, se pare că cel în vigoare e perimat și violat permanent, e o necesitate. Nu pentru noi, ăștia în baston ci pentru viitorimea IT și robotizată a celor activi.Nu trebuie să ne mire percepția politică la care suntem supuși.

 158. Într-un conflict intra-etnic se convoacă staborul. Se audiază părțile, se prezintă faptele și Ăl bulibaș ia decizia. Am putea spune o „țigăneală” întru dreptate. Și ca orice judecată, nimeni nu e mulțumit dar toți respectă decizia. La noi, cu Plx-ul ăsta, decizia a fost luată. Restul sunt vorbe, ca zbaterea cozii șarpelui până apune soarele.

 159. Nimeni nu ia în calcul beleaua Covidului. Cred că dublarea cazurilor, ajungând la 12-15 mii în două, trei săptămâni, va genera o mare problemă. Dacă până acum, pas cu pas, obiectivele au fost atinse, mă tem că ultimul bastion, parlamentul, nu va fi cucerit. Din cauza infectărilor. Ca atare, dragii mei, protejați-vă cât puteți, nici statul, nici nimeni nu vă poate ajuta.

 160. …trist dar adevarat dupa cum vad si eu.Unii il numesc scepticism dar geofreeland e doar realist,ca ne place sau nu…si sigur nu ne place.
  Asa si…?? zic decidentii…ailalti ca astia sunt doar biete marionete

 161. @geofreeland 13,03
  Da,adevãrat aţi grait!
  Vechile catane,zic ei,sunt depaşite!
  Atunci la ce sã ne asteptäm?
  La ce am spus mai sus?

 162. Citeam o știre că în Europa cazurile de gripă au dispărut aproape complet în această perioadă comparativ cu cea similară din 2019. Medicii din Vest și ei surprinși. Unii încearcă o explicație cum că acest virus Covid a stârnit sistemul imunitar și face față virușilor gripelor sezoniere. Alții zic că măsurile de precauție luate cu covidul au stopat alte atacuri virale. Măi să fie. Eu stând strâmb zic 1. De ce anul trecut nu s-au luat aceste măsuri, mască, distanțare, izolare? 2. Dacă acest covid era deja prezent și uimiți, doctorii, ziceau că e gripă? Mai ales că ajunsesem la 30000 de cazuri și unii au decedat chiar dacă făcuseră vaccinul antigripal. Uite întrebări care apar, fără nicio conotație.

 163. cred ca deja vorbiti prea devreme de gripa sezoniera
  Ohoooo, mai incolo dupa sarbatorile de iarna!! Ce atata gripa sezoniera intr-un octombrie cald si secetos…si noiembrie se arata la fel
  Cati 0,00000x au avut gripa sezoniera vreodata in octombrie?? Hai sa fim realisti pana la capat nu asa tam,nesam venim cu idei
  chiar in… februaria martie chiar, cu vant,frig, ninsori, ploi, lapovita samd ..

 164. @Geofreeland,
  Statutul si drepturile milutarilor sut facite svitzer abia mai au gaurile de ce sa se tina.In ceea ce priveste un eventual razboi, totul a devenit atat smde sofisticat, complex, neconventional, incat militarii sunt folositi doar ca tapi ispasitori.

 165. Don colonel sunteți blocat sau nu mai aveți informații? Mă dor urechile de la liniștea asta….🤗

Comentariile sunt închise.