Comentarii si propuneri la Normele de aplicare a L168/2020- partea a II -a

Categoria Despre Armata

Continui analiza si propunerile privind Normele de aplicare a L168/2020

Propuneri:
a) clarificarea termenilor, a situatiilor, notiunilor si metodelor de intrare in posesie de catre beneficiari, a drepturilor acordate de lege.
b) inlaturarea discriminarilor
c) O mai atenta si detaliata atentie catre modul de acordare a drepturilor si mai ales intrarea in posesia acestora de catre rezervisti/ pensionari, care, prin metodologie nu au nimic clarificat, nici cum intra in posesia legitimatiei de veteran, nici cine cand si cui trimite datele de evidenta, nici cand si cum li se inmaneaza legitimatiile, nici cum si cine le preschimba vechile legitimatii, nici cum procedeaza cei care inca nu sunt identificati de CMZ ca beneficiari ai legii, deci cei care inca nu au legitimatii. Dimpotriva, sunt lasati pe mana a 6 structuri, recte. CMZ uri, SMFT/A/N, DGMRU, DCVP, SMAp si CSP , din care una intocmeste situatiile, doua verifica si centralizeaza, una emite ordinul, alta face legitimatiile si alta „emite decizii” si aloca la drepturi dar nu se specifica care este lantul care leaga aceste structuri si cum se pune in miscatre masinaria. Daca cineva doreste sa se planga CUI SE PLANGE, cui face contestatie, caci se va arunca pisica de la o structura la alta. Se pare ca cei care au imaginat acest mecanism au fost fani Angelo Niculescu fostul selectioner al nationalei de fotbal care a introdus temporizarea in fotbalul romanesc. Domnule atata plimba amarata aia de legitimatie de la o structura la alta ca te intrebi daca nu cumva le pare rau ca trebuie sa o dea si fac tot posibilul sa nu mai ajunga la destinatie, dar nu atat legitimatia, cat indemnizatia.
d. Pentru cei care au deja legitimatiile vechi, alocarea la drepturi sa se faca imediat, avand in vedere ca acestora le au fost verificate documentele si acordata calitatea de veteran, exista deja evidenta acestora atat la CMZ uri, cat si la DGMRU si DCVP, ramand eventual, doar a fi trimise listele la SMAp si CSP pentru acordarea legitimatiei si indemnizatiei, si asta e posibil din februarie 2021.

4. Din Normele de aplicare se intelege ca beneficiarii vor intra in posesia indemnizatiilor dupa ce li se elibereaza legitimatiile. Este oare corect? Dreptul de a beneficia de indemnizatie este dat de PARTICIPAREA LA MISIUNI, NU DE O BUCATA DE CARTON care cine stie cand este acordata si cat trebuie sa astepte beneficiarul pentru a intra in posesia ei.

Propunere: Sa se acorde indemnizatia in baza situatiei si evidentei existente la CMZ uri, evidenta care sa fie trimisa concomitent la toate cele 3 structuri care au atributiuni, MApN, SMAp si CSP. CSP sa puna in plata indemnizatia in baza situatiei inaintate de CMZ, pana la tiparirea legitimatiilor. Oare conducerea MApN nu mai ate incredere in lucratorii de la CMZ? Cand s-au intocmit Decixziile de recalculare la schimbarea legilor, datele au fodstbtrimise de la CMZ direct la CPS, dar acuma trebuie verificata o indemnizatie la 10 structuri? Asta e BATAIE DE JOC, SE VEDE DE LA O POSTA INCERCAREA DE A TERGIVERSA AMANA, DACA SE POATE CHIAR IMPIEDICA, ACORDAREA ACESTEI INDEMNZATII. Nu e normal ca veteranul sa astepte pana se gaseste tusul necesar tiparirii. Ce facem daca se intrerup relatiile comerciale cu China si nu mai primim tus, hartie, folie de plastic?

5. La art.2(2) din Norme se specifica faptul ca indeplinirea conditiilor din art. 2(1) este decisa de o comisie a SMAp conform art.7(5) din lege,dar aceasta comisie este desemnata pentru stabilirea reincadrarii celor raniti, la capIII.Ce treaba are coada vacii cu stampila primariei? Dupa ce trei structuri verifica datele trimise de CMZ uri, dupa ce ministrul emite ordinul, acesta intra in comisia SMAp pentru a vedea daca indeplineste conditiile? Deci o structura aflata in subordinea Ministerului verifica documnentele emise de acesta? Doamne, ne-am tampit cu totii? Aceasta este o activitate INUTILA, comisia respectiva nu are nici o treaba cu eliberarea legitimatiilor, este introdusa pentru sa lungi boala.
6.Cine trimite catre CPS documentele pentru punerea in plata a sumei forfetare ( prevazute la art.5(5.c)si care sunt aceste documente?
7.Nu se specifica cand si in ce conditii, in baza caror documente, CSP emite decizia si face alocarea la drepturi.

8.Nu se specifica nicaieri cum intra omul in posesia legitimatiei si ce face cu ea? Merge el la CPS pentru a face dovada faptului ca poate fi ” bagat la drepturi”?

9. Se spune ca CPS emite decizie de alocare la drepturi a personalului participant la misiuni, aflat la pensie, in rezerva sau retragrere. Ce fel de decizie? CPS, conform atributiunilor, poate emite doar decizii de calculare, recalculare actualizare si revizuire a pensiilor. Pe de alta parte, CPS NU ESTE FACTOR DE DECIZIE, CI DE EXECUTIE.

Din lac in put

Forma finală a proiectului de ordin de ministru este MULT mai slabă calitativ în îndeplinirea rolului de normă de aplicare a legii faţă de ordinul M-88/2016 dat în aplicarea legii anterioare. Astfel, sunt constatate o serie de OMISIUNI de reglementare a unor prevederi de lege şi/sau stabilirea unor norme care EXCED prevederile legii şi care conduc la ambiguităţi de interpretare afectând negativ aplicarea.Legiutorul a fost foarte clar în prevederile dispoziţiilor tranzitorii din L168/2020:
„Articolul 20
(1) Personalului căruia i s-a conferit titlul onorific de Veteran, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operații și beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute de prezenta lege, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4.
” (2) Legitimațiile care atestă titlul onorific de Veteran, eliberate personalului participant până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se preschimbă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4, iar termenul și modul de preschimbare a acestora se stabilesc prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării/directorului general al Direcției generale de informații a apărării.”
Or, în cadrul proiectului de ordin NU există prevederi care să asigure CONTINUITATEA drepturilor la momentul trecerii la L168, reglementată expres de legiutor în alin.(1) şi care nu este condiţionată decât de îndeplinirea condiţiilor de la art.4, condiţii identice cu prevederile anterioare, verificate deja (tempus regit actum) pentru acordarea titlului onorific de Veteran. Normele de aplicare, ca şi legea dealtfel, trebuie să contină și dispoziții tranzitorii, care să cuprindă măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act normativ. Dispozițiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, corelarea celor două reglementări, astfel încât punerea în aplicare a noului act normativ să decurgă firesc și să evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme norme(asa cum sustine legea si deciziile CCR mentionate mai sus).
Mai mult, omisiunea reglementării situaţiei juridice a personalului căruia i s-a conferit anterior titlul onorific de veteran, coroborată cu alte prevederi ale proiectului, conduc la situaţia în care acesta va fi supus unei NOI acordări, situaţie aflată deasupra prevederile legale din L168 care prevăd expres “ i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operații și beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute de prezenta lege.” Prevederile art. 57 ale Normelor de aplicare propuse introduc obligativitatea generală a alocării la drepturile prevăzute de L168/2020 doar după emiterea ordinului ministrului apărării naţionale sau adoptarea HG prin care se conferă calitatea de Veteran din teatrele de operații şi a legitimaţiei emise în baza acestora. Or, această reglementare comportă mai multe aspecte succeptibile de încălcare a legii şi abuz de reglementare:
-se introduce obligativitatea obţinerii unui ordin de ministru al apărării şi pentru cei care au deja titlul de veteran acordat conform legislaţiei anterioare – nelegalitate prin încălcarea prevederilor L168/2020 (i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operații și beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute) şi totodată o aplicare retroactivă;
-introducerea necesităţii emiterii legitimaţiei pentru acordarea drepturilor.

– încălcarea legii prin adăugare la lege, naşterea drepturilor acordate ţine de obţinerea titlului onorific şi nicidecum de un înscris prevăzut de lege doar ca element de “atestare și evidențiere” a titlului acordat, cu rol de confirmare suplimentară. Emiterea legitimaţiei, operaţiune ulterioară acordării titlului, nu are relevanţă juridică, drepturilor stabilite de lege fiind cuvenite de la momentul obţinerii titlului;
-condiţionarea existenţei ordinului de ministru şi a emiterii legitimaţiei pentru acordarea drepturilor încalcă prevederea din lege „beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute”, înfrângându-se în mod nelegal voinţa legiutorului primar de a nu întrerupe caracterul continuu al unor drepturi acordate chiar şi în perioada de “tranziţie” care apare ca urmare a unei reglementări noi ce înlocuie o altă reglementare.
Caracterul uniform al intenţiei legiuitorului este exprimat evident şi alin.(2) “Legitimațiile care atestă titlul onorific de Veteran, eliberate personalului participant până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se preschimbă” care nu poate fi interpretat nicidecum că se retrag, urmând a se acorda ulterior, după caz , aşa cum se traduce reglementarea din normele de aplicare propuse.

Reglementările adoptate cu nerespectarea normelor de tehnică legislativă determină apariția unor situații de incoerență și instabilitate, contrare principiului securității raporturilor juridice. Acestea vor genera procese în instanţă, lucru deloc dorit ( sau poate ma insel???) de instituţie şi potenţialii beneficiari ai legii.
Astfel, constatăm că potrivit art.57 alin.(1) alocarea la drepturi se face în baza ordinului de zi pe unitate în cazul unităţilor militare şi centrelor militare şi prin DECIZIE în cazul Casei de Pensii Sectoriale. Folosirea termenului decizie (chiar dacă se poate presupune că reprezintă doar o denumire a unui act intern justificativ) este de natură a introduce o ambiguitate normativă. Rolul CPS în plata anumitor drepturi financiare stabilite prin L168/2020 este doar de asigurare a îndeplinirii şi nu de DECIDERE a acordării, nefiind legal îndreptăţită pentru stabilirea sau acordarea titlului onorific, elemntul juridic purtător de drepturi.
Normele trebuiau să se aplece mai mult asupra comunicării intrainstituţionale stabilind sarcini pentru toate structurile implicate, inclusiv pentru cele care aveau sarcini conform prevederilor anterioare, acoperindu-se toate situaţiile posibile de la declanşarea procesului de acordare a titlului onorific şi pănă la obţinerea drepturilor legale de către beneficiar. Or, se constată că anumite aspecte sunt tratate cu maximă rigurozitate, pe când altele lipsesc sau sunt doar precizate fără a se insista pe rolul şi atribuţiile, termene de îndeplinire,mod de conlucrare cu ceilalţi factori Ioimplicaţi,etc. Situaţiile particulare sau speciale, cu o pondere relativ mică din totalul cazurilor, precum şi cele cu caracter tranzitoriu trebuiau reglementate cu o mai mare acurateţe.

Cu titlu de exemplu:

-în cazul beneficiarilor aflaţi în situaţia precizată în art.20 din L168/2020 se impuneau prevederi de ducere la îndeplinire a legii, altfel actorii implicaţi în derularea procesului nu au obligaţii acoperite legal;
– pentru urmaşii celor decedaţi ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii art. 18 litera l) prevede “asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare și civile”. Or, în lipsa oricăror prevederi în normele de aplicare, asistăm la o lipsă de reglementare ce poate genera greutăţi majore pentru aplicare.

Propuneri:

-Introducerea în textul ordinului de ministru prin care se aprobă normele a unui articol nou care să transpună prevederile art.20 din L168/2020, devenind astfel şi ordin de ministru pentru ATRIBUIREA noii denumiri:
Art.11 Personalului căruia i s-a conferit titlul onorific de Veteran, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operații prin prezentul ordin şi beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute de prezenta lege, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4.

-Introducerea în conţinutul normelor de aplicare a unor prevederi clare privitoare la situaţia personalului prevăzut de art.20 din L168/2020, prin care să se asigure CONTINUITATEA beneficiilor în perioada tranzitorie:
sarcini concrete de asigurare a datelor necesare acordării drepturilor pentru personalul care a deţinut calitatea de Veteran;
-asigurarea condiţiilor de acordare a drepturilor fără necesitatea existenţei fizice a noului tip de legitimaţie DOAR pentru perioada stabilită pentru preschimbarea celor vechi;
-simplificarea procedurilor la nivelul CPS(documentele de acordare a unor drepturi din L168/2020, nu necesită decizie, CPS nu are rol legal de decident)
-stabilirea structurii responsabile cu coordonarea şi asigurarea desfăşurării operaţiunilor pe perioada tranzitorie.

CONCLUZIE: legea este neclara, incompleta, facuta pe genunchi, avand ca tinte in special ranitii si personalul activ, lasand mari neclaritati si posibilitati de interpretare si tergiversare in ceea ce priveste punerea in drepturi a pensionarlor beneficiari, dar, mai ales, ESTE DISCRIMINATORIE ADRESANDU-SE DOAR MILITARILOR DE DUPA 1990 ADICA SLUJITORILOR ACTUALULUI REGIM, UITANDU-SE FAPTUL CA MILITARII SI-AU SLUJIT TARA, NU LIDERII DE PARTID. POATE S- A SCHIMBAT CEVA ACUMA SI NOI NU STIM.

PROPUNERE:
SA FIE CONSULTATI SI CEI DIN MAI PENTRU A SE VEDEA CUM VOR PUNE SI EI LEGEA IN APLICARE, POATE AU SOLUTII MAI BUNE, dar si spre a se evita situatia de la actualizarea din 2017.

SA FIE CONSULTATI LIDERII DE ASOCIATII PENTRU REMEDIEREA TUTUROR DEFICIENTELOR SI NEREGULILOR CONSTATATE.
Intrebare: Daca, conform Anexei2, legitimatia este tip card, cu fotografie Jpg, deci format electronic, cum vor fi trimise de veterani catre centrele militare? Se primesc cereri si fotografii prin mail? Normele de aplicare nu specifica nimic in acest sens.

PS: se mai pune intrebarea cui trebuie sa multumim pentru mandretea de Proiect de norme?

Nu garantez 100%, dar din informatiile mele, la aceste norme a lucrat cineva din DCVP si cineva de la o asociatie care se ocupa de drepturile ranitilor in teatrele de operatii, asociatie care nici macar nu a promovat acest proiect pe pagina proprie. Daca gresesc imi cer scuze.

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

55 Raspunsuri la Comentarii si propuneri la Normele de aplicare a L168/2020- partea a II -a

 1. Micutzul

  Si totusi ca un catar eu vin din nou cu intrebarea….Cei care au lucrat in SLP au dreptul la cele prevazute de lege?

 2. akord-75

  Micutzul
  Si eu vin din nou ca un catar si raspund. NU!!
  Dorinta mea e sa ma insel,dar nici la realism nu pot renunta

 3. Tranole Aviatoru

  Gândiți-va câți sunt.Câta frunza și iarba.Aviație,radiolocație,ART RAA,dintre uscați.Dapai dacă mai bagi și scafandri din Vaslui,marină de apa dulce și Sărata,submarine clasice și atomice.
  Doamne nu vreau sa na gândesc .Peste 65-70% din pensionari.
  Hai sa zicem ca din justițiabili nu sunt mulți🤣🤣🥰
  Dar SRI,STS și trupe speciale.
  Și tu micutzule care dormeai cel puțin 10 ore din 24?de tura și aveai apoi 48 sau 72 de ore libere.
  Cât tupeu poți sa ai sa ii iei pe golanii ăștia de prosti?
  Vorba ta cât de catar sa fii?
  Și cu aia care au făcut servici de garda e tare rău de tot.Rad și curcile.
  Frate pana la urma pentru ce e armata.
  Sa facă parade,balet,teatru?
  Dacă le-o da la cei care au făcut misiuni afara și ar fi ok cum zic ăștia șmecheri.
  Reveniti la baza dar cu picioarele pe pământ .
  Așa ca vise plăcute dragi camarazi.

 4. neacsum

  @ Tranole Aviatoru
  Nu eu am introdus art 2 in Norme, eu doar am sesizat ce aberatii si abuzuri introduce.

 5. Micutzul

  @ Tranole
  Băi baiat deștept eu aveam soldati instruiți și nici nu mai mergeam in tură! Lucram de acasă, schimbam garda din sufragerie si tragerile din bucatarie …ca aveam geam spre poligon! Eram in concediu permanent si la adunari lunea dimineata trimiteam sergentul de serviciu si dactilografa! Noi luam …pe toate planurile si smecherii isi dau bani! Noi pulimecii cu proiectil pe țeavă eram militari iar acum astia de merg in aplicatii fara tehnică sunt …de carieră. Noaptea mintii tată!

 6. akord-75

  @Tranole
  Ai „calculat-o” de ai rupt-o….sub 10-15%
  Stai calm.Acum ti se pare ca mai ai pana la pensie o vesnicie dar te inseli.Va veni si ziua cu acel moment,in care iti vei musca pumnii ca acum ai fost coltos dar o sa fie prea tarziu si pt dumneata
  Eu de pilda in tura dormeam cel putin 20 ore din 24…a doua zi incepea cite o aplicatie cu aviatia care dura de regula 24-48 ore apoi urmau lucrari de intretinere tehnica 1zi/saptamana dupa care 3zile/luna dupa care 7zile/semestriale dupa care trageri cu arm de inf. minim 1/luna plus defecte si defectiuni in care nimeni nu parasea unitatea indiferent cat ar fi durat,indiferent ca era sambata,duminica,sau orice alta sarbatoare….plus trg la C.Midia(minim 45 zile)….nu-ti mai zic de adunarile de partid de pe vremea lui ceasca ca ne mai f**ea si atunci cate o zi si cate naiba or mai fi fost ca nu le mai tin minte pe toate.Si toate astea cu naveta si 7-10km prin padure pe jos,vara iarna ca tura trebuia schimbata nu-i asa. De pilda la Valea Ursului jud Hunedoara tura se schimba saptamanal DACA are posibil,daca nu,atunci cand se putea
  Eheee ce bine e acum la pension de domnisoare,nu-i asa?
  Retine va veni si ziua ta dar deocamdata esti pe „faza scurta” nu poti vedea(cu creierul) mai mult de sf saptamanii viitoare….apoi va fi prea tarziu.Apropo prin ce depozite ati bagat amaratele alea de hawk si oerlikonu’…vai de viata lor „arme” de generatie ’70 (iar himars-generatie ’80) …adevarate „pocnitori”
  Te astept oricand la o discutie tehnica(inclusiv Av. sau Marina) sa am si eu idee de profesionalismul vostru.
  Va saluta un amator/novice in domeniu care din curiozitate pe vremuri mai „arunca un ochi” si pe decolarile si aterizarile de pe Incirlik…asaaa din „plictiseala” in tura

 7. akord-75

  @Micutzul
  Eu stau mai bine ca dvs
  M-am reactivat si fac SLP de acasa online pe google maps si daca e ceva periculos intru direct in streetview si vad la fata locului „situatiunea”.In cazul lansarilor am folosit cu mare succes si il recomand pt instruire lui Tranole(are indicatia +3):)))
  https://www.emag.ro/robot-realist-cu-rachete-de-lansare-merge-are-sunete-si-lumini-ats-3-ani-j1149055/pd/DM96XMMBM/
  :)))

  @micutzu@ Tranole
  sa aveti o zi buna

 8. Micky SINBAD

  Trebusoara e clara.Cei care am facut serviciu de tura prin aviatie,rachete,artilerie antiaeriana,radiolocatie si marina ar cam trebui sa facem cereri la unitatile de arhiva pentru documente bazate pe extrasele din ozu…E singura sansa sa mai primim ceva in plus la pensie…Pentru terestri osu cam era considerat serviciu de lupta din moment ce rasundea de garda.La un serviciu pe luna,in zece ani si-au facut si domniile lor cele 120 de zile.Sunt curios cum vor mai copia magistratii si aceasta lege,adaptand-o la specificul lor,ca pe a pensiilor le-a fost usor cu adaptarea…Fiti optimisti.Aproape toti vom fi beneficiarii acestei legi.A fost facuta pentru toti,iar guvernantii nu mai au timp sa dea vreo oug de blocare din moment ce au aparut normele ei de aplicare .E un cadou frumos din partea ministerului,asa ca sa-l primim cum se cuvine fara pre multe fasoane si comentarii,sau nu va vine sa credeti ca ni se intampla si ceva bun pana la urma?

 9. Liviu

  Bună dimineața!
  Este bine dacă ar beneficia câți mai mulți de aceste drepturi. Dar, vă atrag atenția că titlul de numește, Veteran din Teatrele de Operații!
  Cu stima!

 10. Micky SINBAD

  @Liviu
  Din moment ce mig-urile erau inarmate si gata de misiune,rachetele erau pe rampele de lansare,tunurile si mitralierele aa erau gata pentru deschiderea focului,unitatile militare respectve erau incadrate in tetrul national de operatii.Asa ca toti cei care ati facut ture operative sunteti veterani in teatre,pentru ca v-ati facut datoria fata de patrie.Punctum
  Aceasta lege se vrea o atragere a atentiei asupra militarilor activi,in rezerva si retragere si asupra misiunilor acestora.Din moment ce la solda aveai spor de dispozitiv.nu este o recunoastere ca erai in teatrul national de operatii?

 11. neacsum

  @Liviu,
  Legea si Normele se contrazic. Titlul carnetului nu da loc de manevra, titlul legii e ambiguu,vorbeste despre misiuni in tara si in afara, iar art.2(b din L168 defineste ca acțiuni militare, misiuni și operații – misiunile, operațiile și activitățile de pregătire a acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare; cele pentru contracararea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste, cele de poliție aeriană și intervenție cu nave, precum și alte misiuni cu potențial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, desfășurate începând cu anul 1990 pe teritoriul statului român; misiunile de consiliere, misiunile de monitorizare a acordurilor de încetare a focului, misiunile de pregătire a personalului de aplicare a legii din statul afectat, misiunile de asigurare a trecerii de la starea de conflict la starea de normalitate în statul afectat, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne; alte misiuni specifice cu potențial ridicat de risc, stabilite prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională. Misiunile și operațiile desfășurate în afara teritoriului statului român, începând cu anul 1990 și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011, cu completările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării naționale cu tipurile de misiuni și operații prevăzute de aceasta;

  DAR, ATENTIE la art.2, punctele j si K , adica cele care defibesc veteranul din tetrele de operatii si teatrul de operatii, sau zonele de misiunbe, care sunt definite astfel:

  j) veterani din teatrele de operații – personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații în afara teritoriului statului român desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni, care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2)

  k) teatru de operații/zonă de misiune – arie geografică (terestră, maritimă și/sau aeriană) în afara teritoriului statului român, în care misiunea/operația este autorizată să se desfășoare, conform mandatului încredințat de către organizația internațională/coaliția responsabilă de planificarea, implementarea, coordonarea și monitorizarea tuturor activităților operaționale din respectiva arie geografică. Pentru Ministerul Apărării Naționale, teatrele de operații/zonele de misiune se nominalizează prin ordin al ministrului apărării naționale, în funcție de gradul de risc specific al ariei geografice respective unde personalul participă la acțiuni militare, misiuni și operații.

  Deci conform acestor definitii, numai cei care au participat la misiuni in afara sunt veterani si beneficiaza de indemniatii, ceilalti sunt doar „personal participant” si beneficiaza de decoratii si distinctii militare si civile.

  Insa Normnele complica totul.

 12. Micky SINBAD

  @mneacsu
  Domnule colonel situatia este foarte simpla.
  Primo,doctrinar armata nationala are ca teatru de operatii doar teritoriul national.
  Secundo,”personalul participant la actiuni,misiuni (in teatrul national de operatii n.r.) si operatii in afara teritoriului statului roman”.Prin urmare operatiile sunt desfasurate numai in afara tarii,nu a statului(e prima gogorita care ar trebui eliminata) ,pentru ca tarile au state,iar o componenta a statului e si armata ca brat inarmat al poporului,dar nu numai participantii la operatii sunt beneficiarii,ci tot personalul participant la actiuni si misiuni(care,per a contrario,daca operatiile sunt in afara tarii,nu a statului dupa cum am clarificat,inseamna ca actiunile si misiunile nu pot fi desfasurate decat pe teritoriul national.
  Astfel,ca exemplu, actiune poate fi si este serviciul de zi pe unitate,iar ca misiune aplicatiile pentru trageri la Midia ,aplicatiile in Cincu,etc.Prin norme se clarifica o situatie ,respectiv ca esti veteran chiar daca nu ai participat in teatrele de operatii externe…De exemplu,pana acum artileria terestra nu a participat in teatre,dar sunt satui de aplicatii in Cincu…La fel si tanchistii.Trebuie doua tipuri de legitimatii,de veteran national si de veteran extern,sau numai cea de veteran care sa le includa pe cele doua.Miniserul a punctat foarte bine prin aceasta lege caracterul de luptator al militarului.Ca e latent din punct de vedere al operatiilor nationale e foarte bine.Scopul c!amat al operatiilor externe e tocmai de a evita operatiile nationale,dar asta nu inseamna ca participantii la actiuni si misiuni pe teritoriul national au avut,au si vor avea un rol mai mic sau mai redus.Ar fi foarte multe de spus,dar scriu de pe telefon si nu e prea comod…Oricum directia este buna…La o adica RENTA(termenul de pensie trebuie inlocuit pentru a nu crea confuzie cu cele speciale) militara poate avea componente:contributiva prin care esti”calculat”la fel ca orice functionar public,gradul platit integral ca la activi,omm si indemnizatia de veteran.Acest cu!oar este de urmat,este numai al nostru si nu vad ce piedici ar putea sa ni se ridice in fata…Oricum,domnul ministru si sper Prim Ministru CIUCA le-a cam dat sah politicienilor marunti din aceasta tara si a demonstrat pe tacute ca efectul surprizei este devastator.Daca vreti e atacul de noapte de la Braila redivivus…

 13. akord-75

  revenind la viata de zi cu zi am aflat ca o fosta Pcc(pe scurt plansetist) intr-un PC RAA(aflat candva in SLP) are carnet de veteran si este scutita de impozite(casa si masina) si nu de azi de ieri ci de vreo 2 ani.Eu habar nu aveam si am ramas cu gura cascata cand am primit si poza cu carnetul de veteran al doamnei.Am inteles din explicatii ca ar fi un ordin mai vechi ref la asa ceva ordin de care habar n-aveam….ba mai si zambeam in coltul gurii cand mi-o inchipuiam pe doamna veteran.A lucrat 10 ani pana la desfiintarea unitatii care desfiintare a fost acum vre-o 15-17 ani…ohooo!!
  A obtinut carnetul facand raport.Cine a stiut bine, cine nuuu, ramane nu.sumele sunt oarecum simbolice ceva scutiri de taxe de vre-o 150-200lei/an dar ma gandesc ca,carnetul ii prinde bine acum.Ca doar nu i-or retrage calitatea de veteran dupa ce a obtinut-o:)))E o imposibilitate!! Pe de alta parte cum ramane cu ceilalti???

  PS sincer sa fiu(ca am facut si OSU peste 200 de servicii,cred) mi se pare cam trasa de par.Nu ma judecati dar asa mi se pare mie chestia asta cu OSU aflat in misiune sau in serviciu de lupta. Iar cdt garda el este comandant nu OSU….ca asa si comandantul unitatii era in SLP permanent 10-20 de ani ca doar i se subordona si garda nu-i asa si loct cdt si seful de stst maj si tot statul maj etc,etc…toti in SLP de la soldatul din garda pana la ministrul ap nationale daca mergem pe logica asta.De asta zic ca mi se pare „trasa de par” daaa asa cu simt de raspundere nu oricum
  Raman la parera mea spusa inca de la inceput.Bine ar fi sa fie dar realismul nu ma lasa…nu vrea el si pace:)))

 14. neacsum

  @Micky Sinbad,
  Comentariul dvs dovedeste ca si cea maimare prostie poate fi justificata. Daca facem doua legitimatii facem si doua legi si facem si doua armate si de ce nu, doua tari sau chiar mai multe. Si daca toata armata executa misiuni, de ce mai inventam titlul de veteran si nu dam tuturor militarilor o marire de salariu ? De fapt si acest titlu si suma reprezinta o noua inginerie financiara de marire artificiala a veniturilor militarilor, ca si cele ale lui Oprea, prin care am ajuns singura tara din NATO cu cdt. B colonel. Si asta pe pentru ca nu au avut si nu au sange in instalatie pentru a impune o salarizare corecta a profesiei de militar. Si cand nu te poti impune si nu poti impune o lege clara bazata pe principii, care sa ofere militarilor pozitia pe care o merita in societate, vii cu inginetrii si fuserii care azi se dau si maine se iau.Si asa striga iar presa, partidele si civilii ca militarii primesc sporuri si venituri nemeritate.

 15. akord-75

  Micky SINBAD
  21 decembrie 2020 – 17:09
  am scris un coment fara sa apuc sa-l citesc pe cel de mai sus scris de dvs la ora….Bine ca n-a aparut(commentul meu)ca nu vroiam sa va dezamagesc/supar

 16. Micky SINBAD

  @mneacsu
  Multumesc pentru raspunsul la comentariu.Este o vorba,sau era cel putin:Cand esti la Roma poarta-te precum romanii.Din nefericire,datorita unor politicieni marunti,care nu inteleg ca cei din teatre sunt doar extensia armatei,iar nu o armata in sine,ministerul prin normele la lege „imbraca” veteranii din teatrele externe in veteranii interni daca doriti.
  De aceea am apelat la comparatia cu atacul de noapte.Intr-un stat plin de „turci”trebuie sa te imbraci in straiele lor pentru a reusi cat de cat ceva…Nu realizati ca am ajuns la mana acestor indivizi carora nu le-a pasat ca au distrus o tara,darmite moralul unei armate?Salariile,pensiile meritate de militari sunt si vor fi meritate doar de unii(altii,stim noi cine)…Din nefericire,noi militarii am ajuns niste cersetori in propria noastra tara…,iar in aceasta calitate trebuie sa spunem o poveste,de aceasta data a VETERANULUI daca doriti,pentru a primi ceva.Considerati ca domnul prim ministru interimar s-a revoltat de pomana in public?A realizat exact ca scopul politicienilor marunti nu este binele POPORULUI,ci doar al lor si eventual ceva nemurime.Punctum

 17. neacsum

  @Micky Sinbad,
  De 30 de ani armata se poarta de parca ar fi sub ocupatie, ocupatie straina, dar si sub ocupatia dusmanilor interni care o trateaza ca pe un sclav bun doar la munca, care trebuie sa se milogeasca pentru a primi ceva de mancaresi care primeste dosuri de palma peste bot de cate ori incearca sa isi capete drepturile. Trebuie sa apelam la camuflari ca sa nu fim luati la suturi. Asa ca nu mai stim sa fim militari, ne am tarat prea mult ca ramele, ne am balacarit sau balacit ca porcii, ne am muscat intre noi ca cainii, incat nici nu mai stim sa fim militari. Iar cand cate unul inceasrca sa isi respecte statutul de om, ii sar altii in cap, ca din cauza lui nu isi pot primi firimiturile care li se par cadouri dumnezeiesti.

 18. neacsum

  @Micky Sinbad,
  In ceea ce privedste presupusa revolta, eu nu am vazut asa ceva. Una e sa spargi oglinbda in WC de necaz ca nu poti face nimic si sa consideri ca te ai racorit, dar sa ramai in aceeasi situatie, alta sa iesi din formatie si sa spui lucrurilor pe nume. Se pare ca armata nu mai are resurse de supravietuire. Nu mai are niuci resdurse, nici tehnuca, nici sursa umana.

 19. Toate reglementările legale pentru stabilirea unor drepturi la pensii pentru militari sau polițiști sunt redactate fără ca să se respecte criteriile de CLARITATE prevăzute de Legea 24/2000, și datorită acestor neajunsuri se ivesc astfel de situații!!! Însă acest fapt este realizat în mod intenționat, încă de la adoptarea textului de lege, care este ambiguu, anume ca să creeze discuții și litigii și fiecare șă îl înterpreteze în elul său, după bunul lor plac!!!

 20. Cristi

  Am tot comentat pe facebook, că aceste Norme sunt o glumă proastă! Cei de la AMMVD, în marele lor orgoliu, nu vor să recunoască amânarea aplicarii Legii din cauza unor norme făcute cu picioarele, sau cu rea credință! Art.57 alin.(2) din Norme si nelămurirea aplicării art.20 din Lege, despre care nu se face nicio referire în Norme sunt primele mari capcane, samd. Îmi pare rău că cei din conducerea asociatiei nu realizează că toate sincopele în aplicarea Legii se vor răsfrânge prima dată în capul lor, chiar dacă ei au avut bune intenții!

 21. neacsum

  @Cristi,
  Cei din conducerea asociatiei nu au nici o apapasare privind prostiile din metodologie, pentru ca vor sta la adapostul banilor pe care ii vor primi marea majoritate a beneficiarilor. Ce se va intampla cu ceilalti nu ii intereseaza, are cine sa ii apere.

 22. neacsum

  @Xpert 68
  Juristii si facatorii de legi ai MApN au devenit experti in producerea de proiecte so ordine neclare, interpretabile, aparent favorabile, da in fapt criminale pentru pensionari. Si le merge bine, toata lumea e multumita, si si cei care se fac ca fac si cei care neintelegand nimic asteapta pomana ca mortul slujba.

 23. Cristi

  Cam asta fac mereu, profită de ,,inocența” majorității posibililor beneficiari! Inocență care se transformă, pe zi ce trece, în prostie si apoi ne întrebăm de ce ajung toți semidoctii oportunisti să ne conducă!

 24. geofreeland

  Juramant parlamentar:
  …”Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor”
  Fidelitate? Dar traseismul inseamna fidelitate?

 25. geofreeland

  Juramant magistrat:
  „Jur…să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire”
  Care onoare? Care constiinta? La comanda?

 26. geofreeland

  Juramantul presedintelui”
  „Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.”
  Care pricepere? Care propasire spirituala si materiala? Care Constitutie? Care suveranitate?

 27. geofreeland

  Juramantul militar:
  „”Eu, …………., jur credință patriei mele, România. Jur să-mi apăr țara, chiar CU PRETUL VIETII. Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

 28. geofreeland

  Hai sa vedem, din toti, pe cei care isi respecta juramantul ad litteram! Mai mult, regulamentele militare pedepsec nerespectarea juramantului. Pe ceilalti cine ii acuza de sperjur?

 29. geofreeland

  Halucinanta coincidenta. Virusul mutant a aparut, din senin, in Regatul Unit. Normal, se justifica izolarea acestuia fata de tarile europene: aerian, maritim si terestru. Nu de alta dar Brexitul dur naste si pedepse. Mai ales ca marina regala isi apara apele teritoriale de pescuit si suveranitatea. Commonwealth-ul procedeaza la fel si, de fapt, nu are ce pierde. Ca albinele in stup, cat timp au o regina.

 30. geofreeland

  Fiind inainte de Craciun, noi inca traitorii, ne-ar linisti, poate, sentimentul de unire pe care il traim in dezamagirea fata de politicieni. Si ei cu fete umane. Pentru toti, va doresc sanatate si bucuriile ce ne fac zilele luminoase. Zile de Craciun, curatitoare de suflet crestin si pace dinlauntru fata de toti!

 31. neacsum

  Un avocat este condamnat de o justitie oarba, corupta, dirijata politic. Ce face tagma avocatilor? Protesteaza pentru a nu se crea un precedent. Tagma milutarilor este calcata in picioare de aceeasi justitie ce fac militarii?

 32. geofreeland

  Fara patima, grobiana condamnare a unui avocat pentru exercitarea meseriei este o gafa monumentala. Stat de drept in Romania? Nu, o aberatie istorica a dreptului practicat in toata lumea. Semne ale unei dictaturi experimentate in incubatorul mondial numit Romania promovand lipsa de aparare a drepturilor cetatenesti fundamentale. Un fel de a baga degetul in ciorba fierbinte sa vedem ce iese. Asta e Romania normala a lui Johannis. Si vor urma si altele…pas cu pas…

 33. geofreeland

  Oare ce spune domn’ Zuckerman ambasador al partenerului strategic? Ca si el e avocat, zice-se. Mai e si expert in imobiliare, in filantropii in folosul copiiilor defavorizati din New Jersey etc. Un om adevarat trimis ca mesager al administratiei americane, al valorilor ei, insusite si consfintite de presedintele lui prin confreria din jurul sepcii rosii, cadou oferit omologului sau roman. Acu de ce o fi fost rosie nu stim, poate asa au jokey-i p-acolo, dar nenea ambasadorul tace. Nu are nicio jena ca avocat. Tace, desi ne-a oferit multe laude la adresa luptei anticoruptie.

 34. geofreeland

  Dupa cum am semnalat mai sus in juramantul magistratilor se spune Jur… să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei,…” Deci, dreptul la aparare face parte din drepturile fundamentale ale persoanei, altfel am fi dictatura. Or,conformm „constiintei” lu’ nenea judecator ce s-a stabilit? Ca avocatul, aparator al partii, omului in proces, trebuie condamnat.Fara cuvinte. Sigur ca se va gasi o alta solutie, ca vezi, aleatoriul de atribuire al dosarului a fost viciat de calculator, completul va fi invalidat si se va desemna aleatoriu alt complet care SIGUR, sa nu ne facem de ras in lume, va disculpa pe bietul avocat condamnat de un magistrat tembel.

 35. geofreeland

  Dresul busuiocului dovedeste ca justitia din Romania nu este independenta ci supusa politicului. Restul sunt vorbe. Fapta este absolut incalificabila! Oricare cetatean al tarii nu mai este in siguranta. Magistratii, cu lefuri imense, si cetatenii care ii platesc sunt deja in conflict de constiinta. Asta e Romania normala. Care alta? Intrebarea e alta, cine sunt cei condamnati in afara de avocat? E o intrebare pertinenta, nu?

 36. bazil

  Preluare de pe alt blog insa fff la obiect pentru cei ce plang pe umerii celor certati cu legea!
  -Înseamnă că ne-am rezolvat toate problemele noastre dacă am ajuns să plângem de mila cuiva despre care habar nu avem și nici habar nu avem despre caz. URA! URA! URA!(3)Avocatul este obligat să se abţină de la asistarea şi sfătuirea unui client în realizarea de către acesta de acte sau fapte ce ar putea constitui infracţiuni.
  (4)Avocatul este îndreptăţit să se retragă imediat şi să renunţe la asistarea şi reprezentarea clientului în cazul în care acţiunile şi scopurile acestuia, aparent legale la începutul asistenţei şi/sau al reprezentării, se dovedesc, pe parcursul acesteia, ca fiind infracţionale.-

 37. bazil

  Citatul de mai sus e din Sectiunea 2, art. 39 din nadtoririle avocatilor- pt conformitate!
  PS-Cu astfel de chichite avocatesti (deh, legea e lege si trebuie respectata in cazul smecherilor)au fost facute praf sute de unitati iundustriale, munti intregi au fost despaduriti, zeci de mii ha au incaput pe mainile unor snapani samd

 38. bazil

  Pt cei ce au slujit zeci de ani sub DRAPEL, cu credinta si abnegatie si au ajuns(cel putin pe moment) sa fie umiliti -rezervati-va energiile si conexiunile neuronice pentru repararea nedreptilor si inechitatilor la pensiile militare, nu-i mai aparati pe smecheri si pe infractori-are cine sa ii apere si inca eficient!

 39. neacsum

  @Bazil,
  Mai citeste odata, sau de cate ori e nevoie, ce am scrius eu. Cand vei intelege sa ma anunti.

 40. geofreeland

  Dragul meu, Miru, suntem aici, e Craciunul, suntem mascati, ca in scoala in camera de gaze. Tu esti acolo la El, ne vezi, suntem! Fie-ti drumul lin intre ingerii in tricolorul patriei. Doamne, de sufletul lui, dar Tie, fa-ne puternici si uniti! Inca mai avem o datorie, cum am jurat!

 41. neacsum

  @Geofreeland,
  Dumnezeu il tine alaturi de EL. Are nevboie de spiritul si intelepciunea lui.

 42. geofreeland

  Cu Covidu’ asta, ma intreb cati pensionari or fi decedat, si procesul continua. Christine Lagarde exulta: vedeti? Cati bani ati economisit la fondul de pensii, nu?

 43. akord-75

  adresa @postrestant
  cine are rabdare sa citeasca pana la capat si apoi sa vada argumentele fiecarei tabere poate va ajunge la o concluzie.La rece ,fara poezioare si sentimentalisme.
  Mie deja mi se pare f.f. ciudata graba asta de a protesta fara a exista motivarea sentintei.Tot in articol gasiti si numarul avocatilor condamnati definitiv pe ultimii 3-4 ani,dar de aia nu s-a mai zis nimic,ca se „lucra cu maruntis” nu ca in cazul Baneasa

  https://romania.europalibera.org/a/31014043.html?fbclid=IwAR38UTcb8ZM4R0wOGuh7_gF7rYyMCwsSCtyCxpehu94sSJsjWPw86eNjA8g

  PS @neacsum;Am inteles perfect postarea dvs ref la solidaritatea intre cei din casta avocatilor,care in cazul nostru de pilda, „e sublima dar lipseste cu desavarsire”
  Deci link-ul acesta se vrea doar a da ceva mai multe informatii in cazul av.Rosu…ca tot s-a dezbatut mai sus….fara „floricele fara minciunele”

 44. akord-75

  Am uitat sa completez.Eheee avocati trebuia sa ne facem chiar daca si printre ei sunt destui cu burta lipita de sira spinarii….concurenta si iar concurenta,idem notari publici.Nu vorbesc din auzite,cunosc personal.

 45. Micky SINBAD

  Revenire din „euforie”
  Daca initial am considerat ca ministerul vrea sa ne faca o bucurie,dupa citirea oug nr.82/2006 si dupa exemplul dat de akord-75 cu doamna plansetista veteran,mi-am revenit si am ajuns la urmatoarea concluzie:
  DE FAPT MINISTERUL DORESTE SA RECOMPENSEZE CU 1,000 DE LEI DOAR VETERANII DIN TEATRELE DE OPERATII EXTERNE,care sunt pensionari si cu 25% din smb pe activii care au fost,sunt si vor fi prin teatre.Cei care au obtinut aceste legitimatii pentru scutiri de taxe,impozite etc.pana in prezent ,probabil vor primi si ei aceste sume,dar cei care se „trezesc” abia acum nu mai au nici o sansa de a obtine aceasta legitimatie,tocmai prin faptul ca nu mai e legitimatie de veteran (termen mai generos),ci de veteran in teatrele de operatii externe (referire stricta doar la cei din teatre).PUNCTUM
  De fapt e tot un „atac de noapte”, dar pe dos…

 46. Ifrim

  Sărbători fericite scriitorilor și cititorilor acestui blog!

 47. Lucian

  Crăciun fericit vă urez la toți!

 48. bazil

  Domnule colonel, nu m-am referit la continutul articolului dvs.care ca de obicei este documentat si la obiect. M-am referit la unele postari in care se incearca disculparea unor avocati care intr-un fel sau altul au incercat sa influenteze verdictul netinand cont de indatoririle ce revon avocatilor.Nu mai iau in calcul elementul moral care la multi avocati lipseste cu desavarsire, este sub nivelul metroului!

 49. bazil

  Si acum va rog sa-mi permiteti sa urez un Craciun Fericit cu multa sanatate pentru admin si pentru toti cei ce intra pe acest blog.

 50. neacsum

  @Bazil,
  Adevarul e ca atata vreme cat nu cunoastem pentru care anume fapte a fost condamnat, orice apreciere este hazardata. Oricum, articolele la care faceai referire sunt fortate si cam periculoase pentru o democratie devarata. Este adevarat ca noi suntem departe de o asemenea democratie. Avocatul nu poate fi obligat sa se abtina de la indatoririle de avocat si datoria de a apara interesele clientului sau, cu atat mai putin sa ofere detalii sau informatii aflate in procesul relatiei client/avocat, din doua motive ambele continute intr-un amarat de articol:
  art.6 „Persoanele acuzate de o infracţiune suntconsiderate nevinovate până la dovedirea vinovăţiei.Ele au dreptul,în mod gratuit,la un apărător din oficiu,dacă nu dispun de mijloacele necesare remunerării acestuia.”
  Deci in primul rand avocatul, pana la decizia judecatoreasca este obligat sa apere orice om considerat nevinovat, el NEAVAND CALITATEA DE A STABILI SAU NU VINOVATIA UNEI PERSOANE cu atat mai putin a clientului. Atunci cum poate sa constate el ca acesta a desfasurat ativitati infractionale, daca CLIENTUL ESTE CONSIDERAT NEVINOVAT PANA LA DECIZIA DEFINITIVA ? Acel articol este un abuz o anomalie, o porcaria made in Romania. In al doilea rand, ORICE PERSOANA ARE DREPTUL A AVOCAT, APARATOR.Daca un aparator ” constata” o anume infractiune a clientului si se retrage, cine il mai apara pe clientul respectiv, caci si avocatul din oficiu poate fi invinuit ca a aparat un infractor nu ? Si atunci cum poate fi judecat „infractorul”fara aparator, ca NU DA VOIE ACEST NENOROCIT DE ART 6 din Declaratie Universala a Drepturilor Omului care bate orice alt document semnat, sau stampilat de oricine.
  Deci in cazul nostru, daca avocatul a fost cumva condamnat pentru incalcarea articolului de care spuneai, ne aflam in fata unui alt abuz al legislatiei romane.

 51. Micky SINBAD

  @mneacsu
  Prin declaratia data in fata judecatorilor,printul recunoaste ca a fost instigat de avocat sa faca si sa dreaga.Daca procurorii au demonstrat ca acesta stiind despre dreptul de proprietate asupra terenurilor fermei Baneasa ca e o „fantezie” a printului si ca fara sa aiba vreun drept de mostenire asupra acesteia incerca prin fals sa obtina un bun ce nu i se cuvenea,in loc sa-l opreasca din prostie,identificand o „oportunitate” l-a insigat sa mearga mai departe cu demersul sau ilegal in justitie,poate fi condamnat pentru instigare fara nici o problema.Se pune intrebarea: de ce i-au dat mai mult decat printului?Probabil l-au mai „agatat” cu vreo fapta penala si i-au adaugat o treime…

 52. neacsum

  @Micki Sinbad,
  Nu cunosc dosarul, nu ma pronunt. Daca e vorba de avocatul care l-a aparat in proces, e discutabil, acesta nu putea sa aiba si calitatea de aparator si pe cea de invinuit. Daca nu avea calitatea de invinuit sau complice, ci doar de aparator si a fost condamnat la sfarsit si el, e o incalcare a legii. Daca din aparator a devenit complice sau invinuit si i s-a adus la cunostinta invinuirea, inainte de decizie, e altceva. Cum insa nu cunosc, numa exprim pe cazul lui, vorbeam de principi. Daca nu l a aparat in proces, era doar avocatul lui care l a sfatuit sa faca o afacere, care s a dovedit a fi proasta sau chiar ilegala, vina e a printului, el si a ales avocatul si a luat decizia. Oricum indiferent ce a spus marele print, mai ramanea sa fie si dovedit, ca altfel, ca sa scape de vina, facand pe prostul si dand vina pe altii, e in stare oricine. Ma intreb, oare cu nasu nu s-a consultat? Nasu nu stie nimic? Ca doar e parintele spiritual. Sunt multe lucruri cusute cu ata alba in procesul asta.

Statistici T5