După apariția L168/2020, apărută și întocmită (cu ordin de aplicare cu tot) la sugestia și cu consultarea AMVVD, au apărut pe rând dar foarte târziu și Ordinul M7/2021 al ministrului și foarte foarte recent(15.01.2021) și Dispozițiunea MAP3/2021  a Șefului SMAp. După ce a trecut prin atâtea capete și structuri era de așteptat, având în vederea instituția emitentă, să ne aflăm în fața unui act aproape perfect, cu modalități de aplicare simple, concrete și clare. Ei bine, cine se așteaptă la așa ceva să tragă aer în piept și să ia o pauză mare pentru că lucrurile sunt departe de a fi clare și cu atât mai puțin simple iar dovada stă în mulțimea de opinii și întrebări care au urmat după apariția Legii, apoi după apariția Ordinului M7 și vor urma și după apariția SMAp3.

Dar, ca să încep cu un lucru bun,  trebuie să admit că față de altă dată, s-au întâmplat și lucruri bune. Primul lucru bun este că Ordinul a apărut în decembrie  pe pagina MApN  la Transparența decizională, fiind oferit spre consultare și propuneri celor interesați. Sesizasem încă de atunci, în articolele  Norme de aplicare a L168- comentarii si propuneri partea I  și Comentarii-si-propuneri-la-normele-de-aplicare-a-L 168-2020-partea a doua, o serie de ciudățenii și împletituri care în loc să ajute la aplicarea legii, încurcau, îngreunau și împiedicau aplicarea L168, unele fiind vădit potrivnice. Al doilea lucru bun este faptul că poate în urma sesizărilor trimise de mine la DCVP sau (și) a altor propuneri, unele din cele sesizate au fost admise și s-a revenit asupra ordinului cu o serie de puncte care au făcut aplicarea mai ușoară și mai coerentă, mai fluidă.

Cu toate astea au rămas câteva aspecte nu doar nerezolvate, dar nici măcar explicate.

 1. Primul aspect mare și total aiurea este discriminarea  față de cei care au participat la misiuni în exterior până în 1990.Dacă vrea cineva să spună că nu au existat se înșală, pentru că aici nu e vorba numai de misiuni de luptă cu trupe, ci și de misiuni ale armatei, statului,  misiuni de instruire, transport, instalare baze, construcții de aeroporturi sau piste de decolare în state și zone de conflict. În aceste misiuni de dinainte de 89 au participat specialiști militari și în special piloți (știu că și în Angola au participat la instruirea piloților angolezi) care ani de zile au executat zeci, unii sute de zboruri în astfel de zone și și acestea fac obiectul atribuirii calității de veteran. Calitatea și drepturile de participant și veteran se acordă numai celor care au participat la misiuni după1990 nu și celor care au participat înainte, ceea ce duce cu gândul la o recompensă politică, poate chiar dictată de actualii parteneri.(Așa ar spune unii cu orientări pro-ruse, care abia așteaptă momentul să tragă).   De ce fragmentăm istoria patriei, a țării, a armatei, pe criterii politice? Să înțelegem că actuala putere sau conducere a MApN respectă și ne cere să respectăm numai eroii de după 89 și să îi uităm pe cei dinainte ? Nu e suficient că au fost scoși din manualele de istorie o serie de domnitori și oameni de cultură și de știință valoroși de dinainte de 89 fiind introduși trădători și ciudați reprezentanți culturali și politicieni a căror singură calitate este faptul că au apărut când trebuia pentru a sprijini actuala putere și orientare?

E necesară  o revenire asupra acestui aspect,  cu respectarea faptelor, nu a persoanelor în funcție de regimul în care au trăit. Faptele de curaj, eroism, devotament, patriotism nu au culoare politică, nu trebuiesc apreciate și recompensate  nici in funcție de perioadă și nici de regimul politic.

 • Sunt misiuni executate de militari în afara țării, chiar și după 89, care nu sunt menționate de anexa 1 la norme. De ce ? Nu se cunosc, sau nu se dorește recompensarea tuturor, făcându-se iarăși discriminări de tratament? Exemplu, Misiunea MINURSO  în Maroc și Sahara Occidentală cu centrul de comandă la Layounde în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr 690 din 29 Aprilie 1991 în perioada 1991-1994. Înțeleg că cei care țin evidența misiunilor nu sunt interesați de misiunile de dinainte de 90, pentru că sunt executate de ”militari comuniști” dar nici misiunile de după 90 nu sunt agreate toate? Pe ce criterii se face discriminarea, sau evidența acestor misiuni la SMAp este vraiște ? Alt exemplu, misiunea
  EUTM RCA .
 • Nu este specificat concret în M7/2021 dacă pentru “misiunile executate în țară” se acordă sau nu titlul de veteran și indemnizația corespunzătoare” creindu-se o seamă de discuții contradictorii și nemulțumiri pe paginile de socializare. Este cazul ca DCVP să lămurească tranșant aspectul. Pentru mine este clar, NU SE ACORDĂ TITLUL DE VETERAN și nici indemnizații  PENTRU MISIUNILE DIN ȚARĂ (oricare din ele) dar și aici există o discriminare deoarece cei răniți și familiile celor decedați în țară ( exemplu Cincu, Bucegi)  beneficiază de aceleași drepturi ca și cei decedați în afară, dar participanții nu. Să înțelegem că trebuie să mori ca să ai drepturi depline cu colegii care au executat misiuni în afară ? Oricum ar fi, ordinul trebuia să fie clar pentru a nu crea speranțe și iluzii, confuzii și pretenții inutile. Se cere o precizare din partea DCVP sau a oricărei structuri din minister.
 • Există misiuni care au durat mai puțin de 120 de zile, dar au fost misiuni executate integral de participanți ( Misiunea Alba din Albania, Misiunea ISAF între 01.04-30.06.2007 și poate și altele). Ce vină au participanții la această misiune CĂ MISIUNEA A FOST MAI SCURTĂ DE 120 DE ZILE, EI AU ÎNDEPLINIT O MISIUNE DE LUPTĂ COMPLETĂ ÎN ACELEAȘI CONDIȚII CU CELE CARE AU DEPĂȘIT CELE 120 DE ZILE ALESE ARBITRAR. Deci legitimațiile se acordă arbitrar? Se putea găsi o formulare care să specifice că se acordă calitatea și legitimația pentru cei care au 120 zile cumulate sau au îndeplinit o misiune de luptă completă indiferent de perioadă”, sau o altă formulare care să nu fie discriminatorie.

Acestea ar fi probleme ale Legii și Ordinului M7. Odată cu apariția dispozițiunilor SMAp 3/2021, lucrurile par să se complice, în loc să fie complete și clare. Documentul care trebuia să arate ce și cum se face cu legitimațiile a complicat lucrurile.

Acuma, pe lângă vechile probleme au apărut și altele noi : Spuneam în articolele anterioare, menționate mai sus că Ordinul suferă prin culoare și trasee îmbârligate, care pe de o parte contraziceau Legea, pe de altă parte o împiedicau. Vorbeam acolo de termene (semestre) și parcursuri multiple până să se ajungă la acordarea drepturilor financiare pentru că se menționa în primul ordin că  trecerea la drepturi se face după eliberarea legitimației. E adevărat în ordinul final se specifică faptul că trecerea la drepturi se face odată cu emiterea ordinului ( deci semnarea listelor) de către ministru. E un lucru bun,  dar a rămas traseul extrem de lung între strângerea datelor, cu opriri pe la 3-4 structuri care nu fac altceva decât să verifice ce au făcut ceilalți, ca și când cei care lucrează de ex la CMZ la CATEGORIILE DE FORȚE, LA DMRU și DCVP ar fi ageamii și trebuie verificați dacă știu să facă un tabel.

Pe de altă parte, pentru cei care au deja carnetul de veteran acordat pe OUG 82  care au fost verificați deja când li s-a acordat prima oară legitimația, DE CE SE MAI FACE VERIFICAREA? Doar așa ca să se lungească boala și să își primească drepturile cât mai târziu ? Ce rost au aceste verificări dacă toate datele se găsesc în legitimația deja eliberată, și misiune, și perioadă, și OZU  și care a fost deja acordată? Nu este mai simplu să se preia datele din legitimații  și să se dea direct la editat alte legitimații, mai ales că au și fotografiile deja în ele ?

Se creează o discriminare între activi și rezerviști (cei care deja au legitimații le vechi), în sensul că (așa cum spuneam încă din decembrie) pentru activi procedura e simplă  se întocmește tabelul fără a se mai căuta prin OZU și răsverifica de 10 structuri. La art. 4(1)din SMAP 3 se precizează că  ”pentru personalul participant care se află în raporturi de serviciu cu MApN preschimbarea legitimației de „Veteran” cu cea de ”Veteran din teatrele de operații” se efectuează de către structura de personal în care acesta este încadrat” .Simplu. Nu verifică nimeni OZU, Jurnalul acțiunilor de luptă, nu trece prin 10 straturi de verificare.  Pentru cei care nu mai sunt în serviciu, preschimbarea se ”soluționează” de către CM în raza căruia domiciliază fiecare dar nu chiar așa ușor. Acestuia, conform art 4(3)  înainte de a fi pus pe o listă, i se verifică  îndeplinirea CUMULATIV a condițiilor de la art 1 (2) . Și acuma să vedeți trăznaie.La art 1( 2) din dispozițiune, se spune că militarii primesc legitimația, în două situații :

-Dacă dețin deja carnetul de veteran acordat în condițiile prevederilor OUG 82/2006;

-Dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art 4 din L 168/2020 care sunt aceleași cu cele prevăzute în OUG 82.

               ÎNTREBARE DE 10000 DE PUNCTE : De ce e nevoie să îndeplinească cei care au deja legitimația  de veteran  acordată de vechea lege, CUMULATIV  ambele condiții  și să aștepte până se verifică arhivele    și OZU sau alte documente, DACĂ AU FOST VERIFICATE ODATĂ ȘI LI S-A ACORDAT TITLUL, CALITATEA ȘI LEGITIMAȚIA CARE ATESTĂ EA ÎNSĂȘI CĂ ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE? Doar așa ca să îi facă să aștepte, poate-poate unii nu mai prind să treacă de verificare? Domnule ministru, asta este logică și organizare militară? Cine a pus această condiție CUMULATIVĂ  face parte din armata rusă și vorbește altă limbă ?

Al doilea aspect al aceluiași articol 4 din Instrucțiunile emise de SMAp. Cei care nu au știut sau nu au fost interesați până acuma să obțină titlul de veteran  dar îndeplinesc condițiile cerute de art 4 din Legea 168, mai pot obține legitimația dacă nu întrunesc CUMULATIV ambele condiții ? Din câte spun instrucțiunile, dacă nu îndeplinește CUMULATIV cele două condiții, nu are dreptul să depună cerere deci nu va obține legitimația și calitatea de veteran. Uite cum au clarificat, simplificat și lămurit instrucțiunile emise de eminențele cenușii ale MApN o lege care cred că se aplica mai bine fără metodologie de aplicare.

Întrebare 2 : De ce activii nu depun cerere? La ei acordarea legitimației este ”obligatorie” iar la rezerviști  benevolă, dacă apucă să afle și trec prin furcile caudine ?

Toate aceste piedici și condiționări duc către o singură concluzie: la activi se va acorda indemnizația încă din prima lună, februarie, pentru că unitățile întocmesc tabelele fără a mai face nici o verificare (ordinul și instrucțiunile nu prevăd așa ceva pentru ei) iar la rezerviști se verifică chiar și ceea ce a mai fost verificat odată (adică la cei cu legitimații)  și încă nu de una, ci de 6 structuri  uite așa de ai dracu, ca să lungească boala cât mai mult și ori cade samarul, ori piere măgarul. Nu e suficient că ai fost odată controlat, acuma esti controlat cumulativ. Bun așa domnule general Petrescu!

Propun ca art 3 din Instrucțiunile SMAp 3să fie completat la alin 1 după cum urmează : ” Participarea la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului statului român se atestă, PENTRU CEI CARE NU POSEDĂ  LEGITIMAȚIA DE VETERAN ACORDATĂ ÎN CONDIȚIILE OUG82/2006 , prin extrasele eliberate de structurile deținătoare de fond arhivistic , conform prevederilor …….după caz,  în baza UNUIA DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: …..” Motivele nu le mai expun, sunt LMC. Instrucțiunile emise de SMAp copiază în procent de 50%  datele deja oferite de M7 și cu rare ocazii limpezește ceva, mai mult încurcă și complică, făcând procedura și mai stufoasă. Îmi face impresia că de fapt asta s-a și urmărit. Bunăoară, dacă inițial se punea întrebarea de ce e nevoie să se treacă prin atâtea centre de verificare a tabelelor  și se putea răspunde că datele se centralizează ca să existe o comandă unică și un eșalon  care să aibă toată situația sub control, instrucțiunile ne arată că nu e așa, pentru că după ce se centralizează tot și totul ajunge la cel care trebuia să se ocupe de întocmirea legitimațiilor, iată că vine art 7(4)care ne spune că după emiterea ordinului de către ministru, DCVP transmite înapoi la Direcția Personal și Mobilizare , la Statele Majore de categorii de forțe, și la Comandamentele subordonate SMAp extrase ale Ordinului Ministrului și tabelele centralizatoare, cu datele necesare pentru EMITEREA LEGITIMAȚIILOR , după alocarea numerelor pentru fiecare legitimație în parte. Acestea, adică DCVP, DPM ,  comandamentele subordonate SMAp, și Statele majore ale categoriilor de forțe  trimit către Centrul Tehnic-Editorial al Armatei comenzile pentru confecționarea legitimațiilor. Să mori încet și alta nu. Deci se fac controale peste controale, cumulative, se transmit situații care apoi se întorc cu un nr de legitimație de la DCVP tot către cei care le-au întocmit, pentru a face comandă de fabricare. Ciudat este că numărul legitimației este stabilit la DCVP sau SMAp  nu este dat de cei care le tipăresc în ordinea primirii comenzilor, deci bănuiesc că se vor tipări și acorda în odinea stabilită de cel care a emis ( întocmit/născut)  aceste instrucțiuni,  pe criterii doar de el știute.

Art 8 al Instrucțiunilor spune că Centru Tehnic –Editorial primește solicitările, confecționează legitimațiile ( fără să verifice datele? Nu pot să cred)   și le distribuie structurii inițiatoare. Din câte am înțeles eu, structura inițiatoare,  pentru rezerviști, este centrul militar, dar centrele militare nu trimit nici o comandă. Și atunci cum rămâne ?

Întrebare: Dacă DCVP întocmește și promovează  către ministru  documentele necesare conferirii calității de ”Veteran din teatrele de operații” de ce nu înaintează direct comanda către Direcția Tehnică, centralizat, frumos, o singură comandă în loc să  facă să se bată între ele toate structurile care să pună prima mâna pe legitimații ?Concomitent ”și în același timp” aceeași Direcție poate trimite tabelele și ordinele către structuri.

 • În afară de cele arătate mai sus, Instrucțiunile emise de SMAp mai conțin 3 anexe, din care 2 pentru uzul celor care întocmesc situațiile și tabelele, iar una, Anexa 2 cuprinde surpriza surprizelor, O CERERE pe care rezerviștii , ȘI NUMAI EI, indiferent că au legitimație de veteran sau nu, trebuie să o întocmească, pentru a primi noua legitimație. Interesante sunt două lucruri:
 • Până la aceste instrucțiuni nu a vorbit nimeni de cerere, nici L168, nici M7 emis de ministru, deci uite că există și inițiativă la nivelul SMAp, să nu mai spună cineva că ei nu gândește. Bine, unii mai cârcotași ar putea spune că ar completa la lege, că completează un ordin al ministrului, ceea ce nu ar fi tocmai coșer. Ei, hai să fim sinceri, ce ne-am face noi fără o cerere? Ce am obținut noi fără o cerere? Să fim obiectivi și să recunoaștem cu mândrie patriotică, că până și independența, după ce ne-am vărsat sângele în războiul ruso-turc tot printr-o cerere de recunoaștere am obținut-o că dacă nu ne semnau cererea Marile Puteri eram și acum sub ocupație turcească.
 • Deși cererea este VITALĂ pentru obținerea legitimației, iar instrucțiunea a fost semnată pe data de 15.01.2021, iată că după 5 zile, documentul nu a fost publicat sau adus la cunoștința celor interesați de nici una din cele 6 structuri care au în sarcină (unii cu atribuțiuni speciale) punerea în aplicare a L-168/2020. Oare de ce?

Urmărind cap-coadă aceste 3 documente oricât aș fi de binevoitor nu pot trage decât o concluzie clară, și anume că s-au depus toate eforturile pentru obținerea cât mai târziu  de către rezerviști a legitimațiilor respective cu consecințele aferente. Lanțul trofic, întârzierea apariției documentelor, lipsa de informare și oportunitate în informarea celor interesați, complicarea procedurilor, apariția unor condiții de ultim moment, inutilitatea verificării unor situații deja verificate, alambicarea expresiilor, nu pot duce la alte concluzii. Bine măcar că cineva s-a gândit să mai țină cont și de propunerile venite  la Ordinul ministrului, că altfel ne-am fi trezit în situația rusului cu Volga.

Și spre final, o chichiță pe care mi-o șoptește un Neghiniță în ureche: De când este subordonată DCVP șefului SMG? Cică nu s-ar explica sarcinile primite de această direcție de la Șeful SMAp în condițiile în care DCVP este în subordinea secretarului de stat pentru RPCVP ????? Sunt articole din această instrucțiune care dau sarcini DCVP ceea ce pare cam ciudat. Dar ce, parcă e singura ciudățenie cu care ne confruntăm? Când ministrul muncii se șterge la nas cu o OUG inițiată de ministrul apărării pentru militari, cum se numește, obișnuință ?

Să auzim de bine! Joi, la ora 11, pe pagina de FB a DCVP se dezbate subiectul  L-168.

Pe cai !

De neacsum

60 de comentarii la „Dicționar explicativ al Legii 168/2020 cu ordine și instrucțiuni cu tot”
 1. Dar cei care avem legitimație de veteran ekiberata in baza oug 82 specificat că am participat la acțiuni militare cu grad ridicat de risc serviciu de luptă pe teritoriul național mai beneficiem de prevederile legii 168 și dacă da ce demersuri trebuiesc intreprinse

 2. Dar cei care avem legitimație de veteran eliberată în baza oug82 cu că specificația participant la acțiuni militare cu grad ridicat de risc serviciul de luptă pe teritoriul național facem obiectul legii 168 ptr ca cei de la cna spun că numai cei din misiuni externe

 3. Domnule,
  Pentru detinatorii calitatii de „Veteran” conferit conf. OUG 82/2006, normele cuprind prevederile de mai jos
  Art. 57
  …..
  (3) Pentru personalul participant căruia i s-a conferit titlul onorific de „Veteran” în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006*) pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, și care la data de 4.02.2021 îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 168/2020, alocarea la drepturile prevăzute la art. 12 din aceeași lege se face de la data menționată anterior, după conferirea calității de „Veteran din teatrele de operații”.
  Prin urmare este clar, alocarea la drepturi in acest caz, se face cu incepere de la 4 febr. 2021, data la care insa Veteranii trebuie sa aiba conferita de catre cei in drept si calitatea pe care cu certitudine toti o au, cOnform prevederilor art. 12 (1) din L 168/2020, PRIN indeplinirea conditiior prevazute la art. 4 (1) si anume CALITATEA „Veteran in teatrele de operatii”
  Insa, daca aceasta calitate pe care EI o detin le va fi conferita sau nu pana atunci, este la bunavointa celor in drept.
  Ca urmare si aceasta prevedere este o anormalitate (normala la noi) a acestor norme, ca toate cele de care vorbiti.
  Dar totusi, nu cred ca acum vor fi probleme si toti cei in drept isi vor primii banii fara circul obisnuit.
  Am onoarea.

 4. Respect pentru judecata dumneavoastră și pentru o astfel de preocupare demnă și de recunoaștere a meritelor celor ce se află în diferite situații pentru care legea și normele de aplicare creează mari confuzii și nu se găsesc explicații. Ce se întâmplă cu un cadru militar în rezervă sau retragere care după 1990 a efectuat un număr de 27 misiuni , totalizând peste 75 de zile în T O consțând în recunoașteri, introducerea contingentelor, extracția acestora , cercetarea unor evenimente , repatrierea unor efective în urma încheierii misiunii , repatrierea decedatilor etc ? A se ține cont și de implicarea acestuia în pregătirea efectivelor ( de la selecția acestora , pregătirea în centrele de specialitate până la evaluarea finală). Baza de calcul de 120 zile a fost misiunea din Kosovo ( 4 luni x 30 zile =120 ) fără a se ține cont și de ricul la care au fost expusi cei cu misiuni de scurtă durată repetate . Acest cadru are legitimație de veteran emisă inainte de apariția legi 168. Este oare drept să nu fie băgat in seamă și tratat cu indiferență nici măcar cât un sef de magazie care nu a ieșit niciodată din baza militară pe parcrsul întregii misiuni ? Întreb doar ! Acesta este discriminat . De ce 120 zile si nu mai mult sau mai puțin ? Riscul a fost și este mare si pentru 5 zile in T O mai ales in urmă cu câtiva ani ( 2006 -2010 ). Să auzim de bine . Ferariu S.

 5. @Pontonieru,
  Deci e clar ca alocarea la drepturi se face DUPA semnarea ordinului. Ca se vor acorda bani incepand cu data de 04, deci si retroactiv, e altceva, dar alocarea la drepturi se va face dupa ce tabelul cu numele este aprobat prin ordin de ministru .

 6. De ce simplu, când se poate complicat?
  Că doar e vorba de „dat”!
  Iar „cererea”, „alergătura”, „așteptarea”, sunt parți componente obligatorii și nelipsite ale ADN-ului nostru, nu se putea fără…

 7. @Ferariu Stelian,
  Stiam ca se va ajunge la aceasta intrebare iar aspectul, nu doar al zilelor, obtinute prin cumulul acestor ” vizite” in tatrele de operatii ci si includereaacestora [n categoria misiunilor de lupta va suscita mute discutii.
  Cei care au fost in astfel de misiuni, unele operative, altele efectiv de control si indrumare, supravechere, verificare, insotire (mai ales a unor „personalitati politice” dar mai ales cele din urma, in acceptiunea celor care au participat la ele sunt misiuni in tetre de operatii deci trebuie sa beneficieze de drepturi ca si luptatorii care au executat misiuni reale.
  Cei care au fost la bataie cum se spune si au vazut cum se comporta si ce „riscuri” si-au asumat cei veniti in vizite si misiuni de insotire a maharilor, ar avea o cu totul alta opinie, sustinand ca este obataie de joc la adresa notiunii de „veteran al misiunilor din taetrele de operatii.

  Fiecare are partea lui de dreptate, dar eu personal as inclina spre cei care au fost la bataie.

  Insa exista nuante. Cei care au venit pe misiuni mai scurte, de verificare a locului de campare, de instalare a bazelor, de aprovizionare, (pilotii in special)de inspectare a teatrelor de operatii din punct de vedere operativ, deci misiuni, nu vizite si controale, fara indoiala trebuiesc tratati pe aceeasi treapta cu cei veniti la bataie. Asa e parerea mea personala. C

  Ce vor face insa si cum vor judeca cei din comisia care va decide cine intra si cine nu, nu se stie, dar banuiesc ca se vor uita sa vada despre cine e vorba, nu ce a facut, in cel mai pur stil romanesc. Asa ca cei care au fost in control si indrumare si vizite protocolare, sa stea linistiti, corb la corb nu isi scoate ochii.

 8. SD
  In discutiile pe marginea aplicarii L 168 / 2020 din punctul meu de vedere nu vad decat o lacomie fara margini a unora sau altora care beneficiaza sau nu de drepturile financiare prevazute si se pierde din vedere esentialul. Trei sferturi din LEGE respectiv NORME se refera la drepturile celor care si-au pierdut viata / au fost raniti in misiuni si urmasilor acestora indiferent ca acestea au fost executate in strinatate sau in tara. Nu stiu cati dintre voi ati avut camarazi raniti in misiuni /aplicatii (sau chiar si-au pierdut viata ) si au ramas cu niste pensii derizorii de handicap iar urmasii … Asta ca sa nu mai zic ca cei care cercetau cazurile ii scoteau vinovati tot pe cei implicati (nu-i asa ca mortul e de vina) ca statul sa nu plateasca nimic. Nu domnilor, legea este buna (nu zic perfecta) si atat cat se poate asigura in principal o compensatie pentru cei care pot suferi diverse traume in misiunile enumerate in lege, efectuate atat in tara cat si in afara.

 9. Mă întreb ce rost are enumerarea în M7 a misiunilor din țară dacă nici macar cei care au executat misiuni de Poliție Aeriană (expresie folosită în Lege, nu în ordine, dispoziții), nu vor avea calitatea de VTO?

 10. @Alexta,
  pai misiunile de politieaeriana in tara, nu sunt in teatru de operatii, fereasca DUMNEZEU.

 11. Off topic
  Evolutia soldei de grad
  1. Legea 284/2010, Anexa VII, art. 7(2)
  Exemplu: lt. col. = 336 lei;

  2. 01.12.2015 + 10%,
  Art. 11 din OUG 83/2014, Legea 71/2015, OUG 35/2015, Legea 293/2015
  Exemplu: lt. col. 336 x 1,1 = 370 lei;

  3. 01.01.2018 +25%
  Art. 38(3) din Legea 153/2017
  Exemplu: lt. col. 370 x 1,25 = 463 lei.

 12. Una la mana:In modul „cu misiuni” in tara mi se pare evident ca insirand toate posibilitatile L168(teoretic) ii transforma absolut pe toti intr-o „armata de veterani” de la primul la ultimul angajat inclusiv angajatii civili
  doi la mana:Pe de alta parte vazand ce sume ar fi necesare in cazul de mai sus si-au pus birocratii mainile in cap(ca ei voiau ca L168 sa fie de fapt „cu dedicatie” dar ca de obicei au mai”inghesuit” si pe altii in prevederile legale „ca sa nu bata la ochi” adevaratii destinatari. (vezi: sporuri peste sporuri,oskar,si multe alte dracovenii de nici noi nu le mai stim.Pana si functiile corespunzatoare doar gradelor nu mai sunt egale ci si in functie de „iesalon” adica un(sa zicem) maior de la batalion e mai prost si e si mai prost platit decat unul de la M.St.M sau SMG sau… Cica a fost facuta pt „cointeresare” zice jianu care era deja cocotat acolo.S-a coi’nteresat brusc!
  Si „bomboana pe coliva” e urmatoarea.E o simpla definitie daca nu s-o fi schimbat intre timp
  Serviciul de Lupta Permanent(SLP-PA)=constituie misiune de lupta pe timp de pace
  hai sa-i vedem pe lingvistii de pe la DCVPxyz cum „o joaca” pe asta
  Culmea ironiei Sa zbori pana in Afga.. si sa te prabusesti dupa 8-10 ore de zbor….trebuie aprobare de guvern,de ministru de… bla bla,ca n-ai atins „baremul” de 120 de zile.Inainte credeam ca bataie de joc mai mare nu se poate.Uite ca unii demonstreaza ca se poate!

 13. Desi fac parte din cei care ipotetic sunt beneficiari a acestui proiect, stand stramb si judecand drept trebuie sa admit ca aceste pomeni financiare nu erau necesare, mai ales in conditiile in care se bazeaza pe atatea discriminari. Decat o lege stramba, mai bine lipsa. Se putea acorda titlul de veteran cu oarece beneficii te tratament, scutiri sau micsorari de impozite, etc, dar nu cu sume asa de mari intre cei care au fost si cei care nu au fost, care parca ar vrea sa ii determnie pe toti sa ceara plecarea in misiune. Este un semn clar ca nu preamai sunt amatori, cu toate ca sunt obligati sa plece nu mai e la alegere. Pe de alta parte, chetsia cu cumulul este la fel de clar un semn de bunavointa pentru cei care au dat prin teatrele de operatii in vizita, la un control, o sarbatoare nationala doua, pe an, si la cate un control tematic. Iara ne batem joc de meserie.

 14. Legea 284/2010, Anexa VII, Art. 7. (2)

  Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt următoarele:

  Ofițeri:
  – general, amiral, chestor general de poliție 405 lei
  – general-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție 385 lei
  – general-maior, contraamiral, chestor principal de poliție 375 lei
  – general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare 366 lei
  – colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare 356 lei
  – locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/ penitenciare 336 lei
  – maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/ penitenciare 326 lei
  – căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare 316 lei
  – locotenent, inspector de poliție/penitenciare 306 lei
  – sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/ penitenciare 297 lei
  Maiștri militari:
  – maistru militar principal 287 lei
  – maistru militar clasa I 277 lei
  – maistru militar clasa a II-a 267 lei
  – maistru militar clasa a III-a 257 lei
  – maistru militar clasa a IV-a 247 lei
  – maistru militar clasa a V-a 237 lei
  Subofițeri și agenți de poliție/penitenciare:
  – plutonier-adjutant principal/șef, agent-șef principal de poliție/penitenciare 287 lei
  – plutonier-adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare 277 lei
  – plutonier-major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare 267 lei
  – plutonier, agent principal de poliție/penitenciare 257 lei
  – sergent-major, agent de poliție/penitenciare 247 lei
  – sergent 237 lei
  Soldați și gradați voluntari:
  – caporal clasa I 232 lei
  – caporal clasa a II-a 225 lei
  – caporal clasa a III-a 218 lei
  – fruntaș 208 lei
  – soldat 198 lei

 15. @ochila
  deci total general 127lei in 10 ani.Oauu ce medie frumoasa iese.Poate am gresit dar mai conteaza?… +/- 5 lei in 10 ani?😄

 16. In luna februarie 2013 am fost singurul roman care a participat in detasamentul care a deschis misiunea EUTM Mali. Cateva luni dupa aceea, la un interviu televizat, presedintele Basescu a negat vehement orice participare romaneasca la misiune in Mali. La doua zile, in Observatorul Militar, la “fotografia saptamanii” aparea poza mea de la ceremonia de inaltare la rangul de “Cavaler al Ordinului National, Mali”.
  Desi misiunea este trecuta in vechea legitimatie, cei de la Centrul militar nu au luat-o in considerare, ci doar misiunea din Afganistan.
  Din nou, mi se spune ca eu si Mali nu avem nicio legatura.
  Nu pot spune decat ca printre cei ce se ocupa de lucrurile astea, de la reglementare la punere in practica, nu avem decat niste incompetenti si rauvoitori. Asta ca sa nu le spun pe nume.

  PS: EUTM RCA este o misiune ulterioara EUTM Mali.

 17. Sa vezi de acum incolo inghesuiala la controale si protocoale +aniversari la greu
  O saptamana dus-intors(cu escala de rigoare)-inca 2-3 saptamani in vizite de….cu pauzele de rigoare pentru „refacere” in TO.Si din 3-4 reprize din astea gata a iesit ditamai „veteranul” Ma intreb(dar stiu raspunsul) Oare timpul de asteptare la imbarcare pe Otopeni ….se cumuleaza in „teatre”:)))
  Ca sigur nu ajung „spartanele” alea la cati doritori o sa apara dintr-odata…Ne mai trebuie inca o flota de transport
  Daaa mai bine cu vaporu…si in doua ture e gata „veteranu”. In sistemul propus de mine cu o buna organizare si folosirea eficienta a spatiului de transport,poa’sa faca si cate un batalion de birocrati pe an cu secretare cu tot😄😄😄

 18. @Burca Mihai Luigi,
  Iata ce am gasit in Observatorul Militar :
  „​Ministrul Ciucă a reconfirmat sprijinul României pentru angajamentele UE în Balcani, în regiunea central-sudică a Mării Mediterane, dar şi pe continentul african, în eforturile de consolidare a securităţii şi stabilităţii în Cornul Africii şi în Republica Centrafricană, precum şi în ceea ce priveşte stabilizarea situaţiei din Mali şi regiunea Sahel. În acest sens, el a subliniat participarea țării noastre la misiunile UE şi ONU din regiunea Sahel cu personal militar la EUTM Mali şi cu un detaşament de elicoptere la Misiunea Multidimensională Integrată ONU de Stabilizare în Republica Mali (MINUSMA).”
  http://presamil.ro/reuniunea-informala-ministrilor-apararii-din-statele-membre-ale-ue/
  Deci daca cei de la CMJ nu au vrut sa va accepte participarea, mergeti din nou la ei si spuneti-le ca legea ii obliga sa va ia in evidenta si sa va fie trecute pe legitimatie toate misiunile. Daca nu vor sa o recunoasca, sau sa o treaca, mai scrieti-mi, ce CMJ si cine anume .

 19. Bună seara. Se tot perpetua de ani de zile, acordarea, identificarea de fel și fel de sporuri care se tot adaugă la solde.
  De ce nu se încearcă emiterea unei legi pertinente și respectabile care sa actualizeze valoarea de referință de la care se pleacă în calculul soldelor cu salariul minim sau mediu pe economie? Acea valoare a rămas aceeași din 2010 dacă nu ma înșel!?
  Atc ar fi necesare doar anumite sporuri realiste în fctie de specificul unității, misiunile acesteia, specialitate.
  An de an s au adăugat fel și fel de sporuri, care mai de care mai pompoase în denumiri,ma întreb dacă exista un normativ, un dex care sa explice ce plaje de acțiuni, misiuni acoperă aceste sporuri, în ce limite
  În opinia mea din cauza aceasta au apărut diferențe mari între generațiile de pensionari.
  Numai zic ca au rămas prea putini, sau cam deloc,specialiști care știu sa coreleze legislația veche care reglementa salarizarea militarilor cu actualizările apărute de a lungul anilor, mai ales începând cu 2010, când totul s a încurcat.
  Nu va face nimeni munca patriotica, sa conceapă o baza de calcul solida și riguroasa care sa fundamenteze, revoluționeze soldele militarilor.

 20. despre politicieni si ce inseamna sa-ti „fuga” mintea

  Nicolae Iorga nu-l suporta pe Nicolae Titulescu, dar era obligat să-l accepte în Cabinetul său (aprilie 1931 – iunie 1932) la cerința Regelui Carol II.
  În primăvara lui 1932, Ministrul de Externe pleca în Franța, să mai aranjeze niște împrumuturi.
  Pentru ca vizita să aibă greutate, Carol a insistat ca Premierul să-l conducă la gară; așa… de ochii presei.
  Ca să-l enerveze, Titulescu îl întreabă pe șeful lui de guvern dacă dorește să-i aducă ceva de la Paris.
  Țâfnos, Iorga îi șoptește printre dinți: ”Dumneata?! Poate vreun sculament” (numele popular al blenoragiei).
  La care Titulescu, zâmbind parșiv: ”Se face, domnule Prim Ministru!
  Dacă nu vă găsesc acasă, să vi-l las la doamna?”

 21. @Karmen Ktin,
  De acord cu dvs. Am spus de foarte mult timp sa se elimine aceste sporuri si sa se repuna in locul cuvenit profesia de militar, cu un coeficient de salarizare pe masuraa importantei sociale. Sporurile sunt paleative, date uneori nejustificat, creatoare de discriminari si -mai ales- efemere.

 22. Cred că este o tâmpenie cu acordarea acestei sume ( 1000 de lei) veteranilor rezerviști. Ce vrea să demonstreze domnul Apostol de la AMMVD cu asta? Nu sunt bani pentru așa ceva și chiar dacă vor fi inițial nu peste mult timp se vor tăia. Erau bune drepturile din OG.82, iar pentru cei răniți tot respectul, să fie ajutați. Dar ceilalți? Acum armata se împarte în două, cei din teatre care nu-și mai incap in piele și ceilalți. Dar sunt specialități militare care nu ajung în „teatre”. Cu ei ce facem? Părerea mea sinceră e că asta nu e decât o destabilizare a armatei iar cei cu stele de general pe umeri își văd doar interesul propriu și nu-i interesează întărirea armatei. Și încă ceva, în DEX scrie că veteran inseamnă: ostaș roman liberat după terminarea seviciului militar și care obținea la liberare o serie de privilegii; soldat în (în vârstă) care a participat la unul sau mai multe războaie; persoană (în vârstă) care a activat și s-a remarcat vreme îndelungată într-o acțiune (de mare răspundere) într-o instituție, etc. Nu scrie că dacă ai 25 de ani și ai fost într-o misiune undeva gata ești veteran și trebuie să primești bani, trebuie să termini serviciul militar. Iar ceilalți în rezervă care au făcut serviciul operativ (de mare răspundere), trebuie să fie umiliți. Ba le dăm legitimații, ba le-o luăm. Domnul Ciucă nu-mi da bani, dar nu mă umili, pentru că tânăra generație vede și se scârbește.

 23. Asa domnule Rebenciuc;si daca tot dau ceva,cu ce te deranjeaza pe dta?Dle Col.Neacsu dvs.ati pus niste intrebari pertinente ieri si am observat preocupare din partea dvs referitor la aplicarea legii 168,chiar daca nu faceti obiectul.Nu inteleg de ce sunteti de acord cu Dl.Rebenciuc??Sau ori toti ori niciunul?Multumesc.

 24. @Jianu Cristi,
  Sunt si eu beneficiar al L168, dar asta nu nseamna ca nu vad faptul ca:
  1. se creeaza o noua discriminare intre cei care au fost plecati in teatru si cei care nu, destul de substantiala la nivel financiar, discriminare care NU SE JUSTIFICA. Nu poti face dreptate, nedreptatind pe cineva.
  2.Se creeaza o alta discriminare intre cei care au fost plecati inainte de 90 si dupa.
  3. Nu sunt bani pentru indexarea tuturor pensiilor cu un amarat de 3% dar sunt pentru 25% pentru ci care au fost plecati in teatre.
  4. Se creeaza artificial o crestere a veniturilor UNOR militari, lasand altii in ploaie care nu mai pot cere nimic, pentru ca li se va raspunde : dar ce vreti voi militarii, nu va ajunge cat v-am dat, fara sa se vada ca NUMAI INII au primit.
  5. Inteleg ca trebuie ajutati cei care au fost raniti( sau care au suferit sau sufera de diferite boli indierent de natura lor ca urmare a unor afectiuni neuro/fizica si familiile celor decedati, dar cam atat. Pentru ei exista deja o lege, era suficienta.
  6. Exista deja OUG 82 care scutea de plata impozitului pe toti d=cei care au participat la diferite misiuni, ceea ce mi se parea suficient, DAR ACUMA A FOST ANULAT PRIN ACEASTA LEGE, PENTRU TOTI. Oare nu putem face bine unora fara sa lovim in altii ? Cam asa se intampla si cu PLX 199. Da unei categorii luand de la toti, semn ca exista o politica clara in acest sens chiar la nvelul celor care fac proiectele din conducerea MApN.

  Daca dumneavoastra nu vedeti sau ignorati toate aceste aspecte, eu nu pot inchide ochii.

 25. Dle.Colonel,in principiu aveti dreptate.Eu personal,la penultima sesiune online cu cei de la calitatea vietii personalului am ridicat o problema care ma contrariaza si acum:eu, cu 2.7 ani misiune,voi primi,daca voi primi,aceeasi suma ca cel care a facut mentenanta la masinile din teatru,cumuland 120 zile.Noi la interne suntem putini,nu cred ca mai mult de 5% procent.OUG 82 nu conferea mare lucru,era mai mult onorifica.Marirea pensiilor e alta problema,de aceea va dau dreptate;trebuia facuta.Dar vedeti dvs:unii vor plx 199,foarte multi nu.Asa si cu 168.Cum o dam sa fie bine?

 26. Nu poti face distinctie intre cei raniti si cei sanatosi,si va argumentez:nici legea veteranilor de razboi nu facea.Toti beneficiau.168 va garantez,este continuarea legii veteranilor de razboi,intrucat mai sunt fff putini.Misiuni in teatre sunt de mult timp.De ce au acceptat 168 acum?Nu mai sunt veterani de razboi,deci efortul e mai mic.

 27. @Jianu Cristi,
  Atunci cand se fac legi sa se tina contde interesele generale, de principii, moralitate si legalitate. Atata vreme cat se vor carpi pe ici pe colo undele segmente, sau, mai rau se urmareste numai interesul unora, luand de la altii, sau de la toti, nu putem vorbi de dreptate. Mai bine fara, decat o ” dreptate” facuta pe nedreptatirea altora.

 28. Vreau sa va zic pe scurt ce am patit eu ieri cand am sunat la MAI/Dep.Juridic!Mi se transmite ca ei nu au nici o idee despre ce vb eu,cu 12 zile inainte sa intre legea in vigoare si sa fac petite online ca mi se va raspunde in 30 zile.Spuneti dvs!Nu au nici acum normele de aplicare publicate.

 29. @Jianu Cristi,
  Stati sa vedeti surpriza la MApN, cand o sa vina februarie si o sa se anunte ca din cauza situatiei grele prin care trece tara, nu se vor plati banii. Tineti aproape.
  In ceea ce priveste MAI, trimiteti pe adresa MAI o cerere care sa spuna asa: ” Subsemnatul….. rog ca in baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public sa imi puneti la dispozitie on line pe adresa de mail…… toate datele , informatiile si documentele privind aplicarea L-168/20021, respectiv ordinul Ministrului privind normele de aplicare a Legiisi orice alte instructiuni aferente.”

  SEMNATURA ……………………………………. DATA.

  In conformitate cu L 544 sunt nevoiti sa va raspunda in 10 zile. Daca nu puteti singur, apelati la Diamantul, sunt specialisti.

 30. Sunt sigur că mulți dintre cei ce contestă L 168 și drepturile conferite de aceasta, au concurat la admiterea în școlile militare și academie pe „locuri de muncitor” și au fost admiși cu nota 5,5. De ce nu au reclamat atunci discriminarea? De ce nu au cerut să concureze cu „elevii” pe mai puține locuri și unde ultima notă de admitere era pe la 8,5? Vedeți, domnilor, armata era „ruptă” de la admitere. Acum, dacă ați renunțat la armată pe la gradul de căpitan, maior, plutonier major (cei mai mulți între 1997 și 2002), ce vină au cei care au rămas în sistem că au mai și fost prin TO? Astea au fost timpurile la care dumneavoastră ați renunțat de bună voie.Asta cu „disponibilizarea” (dar fără a aminti de banii primiți) este o marotă bună de folosit între dumneavoastră atunci când vă victimizați.

 31. @Batranul Veteran,
  Te cam aventurezi si jignesti doar pentru ca cineva iti contesta nu drepturile, ci privilegiile. Cam mult pentru unul care se crede si veteran si batran. Imi e teama ca nu meriti nici una din etichete si poate nici privilegiul, dar ma pot insela, asa ca nu afirmca dumneata, doar ma indoiesc.
  Eu nu am intrat in scoala ca muncitor (dar si daca as fi intrat asa, nu era o rusine), dar sa stii ca am avut colegi care au intrat pe acele locuri si au fost ofiteri si oameni mult mai buni decat unii din cei cu „traditie” si sprijin militar. Nu am intrat nici pe locurile celor veniti din LM asa ca nu am intrat nici la plezneala si nici la gramada.
  Nu am renuntat la armata la gradul de capitan, ci la cel de colonel, deci si aici ati dat-o in bara.
  Am fost in misiuni afara pe vremea cand dumneavoastra probabil nici nu stiati ce e aia. Am fost printre primele serii de militari plecati in una din primele misiuni, in Irak-Kuwait in 1994, asadar iarasi ati gresit tinta.
  Cu toate astea, asa cum am spus cred ca ceea ce se ofera acuma, si ma refer la indemnizatii pentru simpla participare, este inutil si discriminator.
  Banuiesc ca dvs nu ati primit salariile compensatorii, dupa cum vorbiti despre cei care le-au primit. Ei bine o sa va dezamagesc, eu va recunosc dreptul de a avea acelasi tratament si voi sustine si sustin ca nu e drept ca unii sa primeasca si altii nu, dar dumnevoastra CAND VETI INTELEGE CA NU E VINA CELOR CARE AU PRIMIT, CA DUMNEVOASTRA ATI FOST SARIT?Ma tem, dupa cum va exprimati, ca nu puteti si e pacat pentru un batran veteran .

  In final va recomand mai multe intelepciune si tact. Nu va mai repeziti cu capul inainte, ca va puteti rupe gatul.

  PS. Ca o ciudatenie, in 1877 si 1916-1918, cei mai bravi, respectati si buni comandanti au fost cei din rezerva(ouvrierii de rand), pentru ca cei „scoliti” s-au ocupat de intrigi si s-au furisat prin comandamente si pe la curtea regala.

 32. Batranule ,ai …imbatranit degeaba!Citeste si reciteste ce tot scrie omul asta de aproape doua luni legat de subiectul asta!Of!Dar-ar naiba in ea de capra romaneasca!

 33. Oare Dl.Colonel,sa fie atat de curajosi sa nu dea banii?Pai atunci ce tot tine dep.privind calitatea vietii prelegeri saptamanale?E greu de crezut sa nu dea ceva.Nu e imposibil.

 34. @Jianu Cristi,
  Aufost suficient de curajosi sa spuna in decembrie ca dau indevarea, apoi sa spuna ca nu o dau. Aici nu e vorba de curaj,nu e vorba de intentie ci de decizia pe care o va lua ministrul de finante si prim ministrul. Nu uitati ca inca nu a fost votat bugetul pe 2021 si ma indoiesc ca vor fi bani, chiar daca poate ministrului apararii i s-a spus ca nu vor fi probleme la aparare. Nu este exclus ca dupa ce primeste bugetul, Ciuca sa se trezeasca ca i se spune” ai grija, din banii astia, 2-3 miliarde sunt pentru viitoarele contracte, nu te atingi de ei si mai a o economie de 1-2 miliarde pentru rectificarea bugetara. Si atunci sa te tii … Eu nu imi fac iluzii, cu toate bunele intentii.

 35. Domnule,
  Aveti dreptate.
  Scutirile de impozit prevazute de art. 456(1) lit. p) – pentru cladiri si 464(1) lit. u) – pentru terenuri, din Legea 227/2015 Codul Fiscal – se refera la persoanele prevazute de OUG 82/ 2006, art. 2 lit. a), c) -e).
  La 4 aprilie 2021 prin intrarea in vigoare a Legii 168/2020, OUG 82/ 2006 va fi abrogat si nu mai poate fi invocata de nimeni pentru scutiri de taxe si impozite. Ce se va intampla oare?
  In legea 168/2020 nu a fost rezolvata expres aceasta problema.
  Am onoarea.

 36. Da,e posibil,dar va zic ceva:dvs.il stiti bine pe Min.Ciuca;chiar credeti ca vreodata ar fi vb.ceva fara sa aibe acoperire?Acoperirea lui si sansa noastra e Dl.Iohanis!Aduceti-va aminte ca Dl. Ciuca nu a zis nimic de cresterea pensiilor de la 1 ianuarie,si nici site-ul Man.Decat Mai.Deci,ca si concluzie:nu dai marirea cu inflatia,dar dai 168.Parerea mea.

 37. @Jianu Cristi,
  Supraestimati legatura. Legatura este avantajoasa sau benefica de o singura parte. Nu e o relatie bazata pe egalitate.
  In ceea ce priveste chestia cu vorbitul fara acoperire, din pacate e probat. Indexarea este ultimul exemplu, dar nu singurul si mi-e teama ca nici ultimul. Din cate stiu eu a existat si un raspuns al CSP MApN care dadea asigurari ca se va acorda indexarea. Oricum in cadrul discutiilor de la sfarsitul anului 2020 cu reprezentantii MApN s-a mentionat ca se va acorda indexarea. Chiar daca neacordarea nu se se poate reprosa lui Ciuca, uite ca si el a fost pacalit si plateste oalele sparte. Deci… mai usor cu concluziile optimiste.

 38. @Jianu
  citat dintr-un „clasic in viata”..
  „In timpul mandatului meu nimeni nu se va atinge de drepturile militarilor”

  Dvs sunteti „decat bucurestean”?…intreb si eu asa intr-o doara 👀
  sa nu va ofuscati pt atata lucru,ne mai „dicstram” si noi 😄

 39. Dle Akord-75,va dau cuvantul meu ca sunt craiovean get-beget!Pe dvs.nu va cunosc dar va stiu comentariile.Ii multumesc dlui .Col.Neacsu pt.lamuriri si pt implicare privind legea 168!Sper sa se aplice.

 40. Dacă datele sunt corecte, atunci la un simplu calcul reiese că LUNAR, ar fi nevoie de 10 (zece) milioane de Euro doar pentru pensiile militare ale noilor veterani! (fără a lua în calcul și alte drepturi financiare aferente).
  „În cei 15 ani de NATO, peste 50.000 de militari, 35 de batalioane şi 150 de microstructuri au participat în misiuni externe de menţinere a păcii, potrivit datelor Ministerului Apărării. Peste 400 de militari în misiuni de reprezentare în structurile de comandă ale NATO şi 80 de structuri militare certificate pentru participarea la misiuni şi operaţii ale Alianţei.” Articolul pe larg aici:
  https://thraxusares.wordpress.com/2019/09/10/30-de-morti-nea-costat-siguranta-ruminiei-sub-umbrela-nato/
  După multă experiență acumulată în românia post-decembristă și mai ales în ultimii 10 ani, un lucru este CERT: drepturile (în particular cele financiare) sunt RELATIVE (iar „DREPTURILE OMULUI SUNT UN LUX” – https://ziare.com/raluca-alexandra-pruna/ministrul-justitiei/raluca-pruna-primeste-critici-de-la-bruxelles-arata-un-mod-de-gandire-mai-autoritarist-1413619). Dacă vrea – dar doar dacă vrea – guvernul le acordă sau NU!
  Am totuși niște neclarități:
  1. Poate „guvernul meu” să amâne/suspende/abroge aplicarea legii sau a acordării celor 1000 de lei (în fapt „meritul de a fi participat la asemenea misiuni nu poate cântărit în bani; nu se poate pune pune preț pe onoare!”);
  2. Cei 1000 de lei (sau suma forfetară lunară) vor fi indexați cu rata inflației (eu nu sunt lămurit cu acest aspect), sau nu? Dacă vor fi indexați și va fi indexată și pensia (sau solda), atunci apare situația ca unui beneficiar să i se acorde indexarea de 2 ori.

  P.S.
  Dacă se vor găsi bani pentru plata acestor drepturi, poate se va face un mic efort financiar și pentru mărirea procentului pensiei de urmaș la … 65% – 75% (NIMENI nu aud că vorbește de ele), sau MĂCAR ACORDAREA INDEXĂRII doar la aceste pensii, care să fie adoptată în regim de urgență?

 41. @Jianu
  si eu pitestean(de pamant- cum se zice) la brasov(cu bordeiul)😃
  sa aveti o seara buna si un sfarsit de saptamana si mai bun,dvs si tuturor celor de pe aici

 42. Rebenciuc …sa moara si capra vecimului !Hal de militar ce esti sau ..ai fost.Daca tu ai frecat duda iar altul a fost prin Afganistan inseamna ca sunteti egali nu?

 43. Da,de la romani am luat „circ si paine”. Cu „paine” am inteles, indexare, marire pensie, plx etc., e clar, rontaim tot p-aia muceagaita dar cu circul e un adevarat spectacol: cu elefanti dresati-guvern, cu maimute dresate-juristi, cu catei prin cerc de foc-csp-isti, cu clovni cu nasul in mingiuca rosie-aia cu calitatea vietii…”lume, lumeee”…Cert e ca atractia circului sunt acrobatii, mai ales cei fara plasa, esenta indemanarii si imposibilului, militarii, sufletul reprezentatiei si emotia publicului.

 44. „Ofiţeri de toate gradele ierarhiei militare semnalaţi pe câmpul de luptă … unii din aceştia acablaţi de infirmităţi, rezultat al zbuciumărilor campaniei şi retraşi astăzi din rândurile armatei, pentru educaţiunea şi îmbărbăţirea acelor care, să le ia locul presint în mare parte, aspectul unui mare discredit şi dezgust de cariera armelor”.

  „Desinteresul de a se privi cu atâta indeferenţă, umilitoarele mijloace procurate pentru existenţa acelor care şi-au expus viaţa în lupte constituie o flagrantă injustiţie şi o crimă ce ţara comite în detrimentul acestor virtuţi militare şi a familiilor acestora, care, în profunda lor decepţiune, exprim cu indignaţiune că ţara, muma lor, este atât de ingrată cu dânşii”.

  https://www.tititudorancea.com/z/anton_bacalbasa_mos_teaca.htm

 45. Fereasca dmnz…aviz amatorilor care se cred ignorati si nedreptatiti fata de cei care si-au riscat viata in teatrele de operatii si zic ca nu este normal sa beneficieze doar ei de noua lege,repet, teatre de operatii nu misiuni ordonate fie in tara sau afara, nu stii ce inseamna teatre de operatii si cum sunt ele delimitate, nu mai plange aiurea pe aici si pune mana si documenteaza-te. Am sa dau doar un exemplu trait si nu auzit: un coleg ca foarte multi care se plang ca ei sunt ignoranti cu aceasta lege, la un momentdat am avut ocazia sa particip la concursul pentru misiune externa Afg…stiind ce vreau de la viata constient de riscurile la care ma supun chiar cu riscul vietii nu am ezitat sa fac pasu-l, cum era firesc intreb si pe almeu coleg, dar tu nu te bagi? Baaaa da cum sa fii atat de prost sa stai sa te speli la sticle sa dormi la cort sa te trezesti cu tarana in gura si peste toate astea sa mai raman si fara o mana si un picior cum a ramas x si y, cand pot sa stau eu acasa la program de gravida de 24/72… Ce puteam sa mai zic? Ba da fiecare alege sa traisca si sa traga pentru el cum stie mai bine nu te obliga nimeni sa iesi din zona ta de confort si sa te autodepasesti sa fii mai bun in ce faci… Acum va intreb pe acesti plangaciosi de pe aici care nu vi se pare normal cu aceasta lege! Este normal sa fim pusi in aceeasi oala cu cei care au fost doar niste trantori care le-a placut programul de 24/72 ca deh e singura misiune pe timp de pace, si vor si ei, se poate compara acest trantore cu ce am trait eu in Afg? Daca e normal ca el sa pretinda asta, inseamna ca am inebunit cu totii.

 46. Eu am platit deja taxele si simpozitele locale aferente anului 2021 si, deocamdata, nu s-a schimbat nimic. Eu continui sa fiu scutit de plata impozitului la apartament. Vom vedea… Oricum, e vorba de cativa zeci de lei … Nu se compara cu cei 1000 lei lunar, neimpozabili, asa ca poate sa elimine scutirea de impozit ! …

 47. @Dan,
  Nu a contestat nimeni dificultatile si problemele acestor misiuni. Dar, intreb si eu asa, ce rost au cei 1000 de lei acuma, la pensionari? De ce nu sunt platiti lafel, (pe langa indemnizatie, sau pensie) veteranii de razboi?
  Dar ceilalti, care voluntar sau involuntar nu au fost plecati si si-au servit doar tara, in tara, nu interesele strategicilor, inghitind praful si mizeria din tara, au facut munca celor plecati, le-au asigurat cele necesare, ce vina au ? Au vina ca au servit patria pe pamantul romanesc ? Sa fie asta o pedeapsa? Hai sa fim obiectivi, de acord, sa li se de o medalie, o legitimatie, ceva care sa le ateste eforturile, poate si o mica recompensa financiara , dar sa pui o prapastie de 1000 de lei intre unii si altii, e prea mult, creeaza o noua categorie de defavorizati/favorizati, pare un fel de indemn catre militari sa mearga sa inghita praf pentru interesele altora, caci sa fie clar, prezenta noastra acolo nu e dorita de populatie, nu ii face sa raiasca mai bine, o cizma pe gatul tau e o cizma indiferent din ce piele e facuta. Mie aceasta suma mi se pare mai mult un indemn pentru cei ce vor pleca decat o recompensa pentru cei care au fost in teatre.

 48. @Iancu Alexandru,
  Da, inca se mai aproba, dar dupa februarie nu mai exista suportul legal. Si da, este mai covenabil sa primeste de 10 ori peluna suma cu care ai fi scutit de impozit, dar de scutire beneficiau toti, de banii astia doar o parte.

 49. @neacsum, ai dreptate !
  Articolul 12 din Legea nr.168/2020, a fost modificat si completat substantial de Comisia pentru Aparare din CD( a se vedea Raportul la Pl x nr.264/2019..) eliminand prevederile din proiectul APROBAT de Senat si introducand aceste beneficii in Art.12 alin.1.
  Comisia pentru Aparare a modificat si completat TOATE cele 26 articole ale proiectului initial !
  PS. Daca urmareai traseul acestui proiect, in mod sigur erau suficiente motive de sesizarea la CCR !
  http://www.cdep.ro/comisii/aparare/pdf/2020/rp264_19.pdf

 50. Plecând de la premisa că am fost,suntem copii țării și am primit din LM,SM,academie apoi în activitate normă de hrană, acum la bătrânețe daca s-ar dori să fim ajutați cu o sumă neimpozabilă o pot transforma în odinul M51 norma de medicamente.Da’ bine eu nu prea țin la tărie și fiind Duminică scriu prostii!

 51. Legea este o prostie. In acceasi nota un medic chirurg tribute sa primeasca 1000 lei in plus la pensie fata de un medic de familie.
  Un profesor de la scolile speciale trebuie sa primeasca in plus 1000 lei fata de un profesor de la scolile normale.
  Cat au fost in teatre militarii au fost remunerati corespunzator efortului depus si riscului la care au fost supusi

 52. Legea 168 nu este o prostie cum afirma Mercenarul,este o recunostinta pentru cei care au fost in misiuni externe .Pentru cei care nu au fost gen Mercenarul ,le doresc multa sanatate si sa se multumeasca cu viata usoara si relaxanta avuta langa familie pe cand nu putem afirma acelasi lucru despre cei plecati in T.O .

 53. Da Aurică dar populația civilă și televiziunile vor bate toba că primim toți fără să facă distincție între cei din teatre și casnici!

 54. Calitatea de veteran din teatre de operații nu numai cei care au fost in afara țării o pot obține.

 55. Văd că am tulburat apele. Dar nu înțeleg AURICA de ce aveți nevoie de recunoștință că ați fost în misiuni externe? Câți din cei plecați au făcut întradevăr misiuni periculoase, gen recunoașteri și câți au stat numai în bază? Nu vă supărați am și eu colegi care au spus că din 7 luni de misiune în Afganistan nu au ieșit niciodată din bază. Dumneavoastră câte misiuni periculoase ați făcut?

Comentariile sunt închise.