Pe data de 22.12.2021, la ICCJ a fost înregistrat recursul CPS a MApN la decizia civilă 1602 a Curții de Apel București în procesul dintre CPS și Curtea de conturi, având ca obiect aplicarea actualizării din 2017.

După cum suntem informați din primele rânduri, recursul declarat (chiar și procedural, adică în ceea ce privește formula de adresare) amatoristic, se bazează pe prevederile art 14 (alin1) din L544/2004, adică pe 2 motivații, una privind un caz justificat și a doua privind iminența unei pagube.

În justificarea îndeplinirii condițiilor menționate de lege, CPS a MApN aduce argumente prin care practic iși contrazice propriile declarații și argumente din același dosar, sau din altele , dosare pe care ea însăși le-a menționat în instanță.

Nu știu dacă acest fapt se poate consitui în sperjur, dar în prezentarea de date false sau contradictorii în fața instanțelor sigur, dar, deși acest lucru este evident, este sigur că nicio instanță nu se va sesiza. Sper totuși ca reprezentanții  Curții de Conturi ca și judecătorii ICCJ să sesizeze lipsa de sustenabilitate a recursului CPS a MApN și să respingă recursul.

Despre ce e vorba?

 1. În susținerea unei ”cauze justificate”CPS susține în recursul său că, citez” un caz deplin de justificat pentru a îndeplini prima condiție stabilită de legiuitor este faptul că dintr-un număr de 133 de hotărâri judecătorești, 127 sunt  favorabile Casei de pensii Sectoriale a MApN ….lucru consemnat la pagina 21 din Raportul de Control.  Vorbim aici de instanțe diferite de judecată din mai multe locații ale țării”.

Aici CPS a MApN comite  nu o greșeală din eroare ci o dezinformare voită care induce  în eroare instanțele pentru a avea câștig de cauză. Nu este prima oară când CPS prin reprezentanții ei recurge la astfel de tertipuri și voi dovedi acest lucru în rândurile care vor urma:

 1. In 2019 am intentat proces MApN având ca obiect modul în care a fost aplicată actualizarea din 2017. După decizia Curții de Conturi din 2020, am solicitat suspendarea procesului meu până  la soluționarea procesului dintre CPS și Curtea de Conturi având în vedere faptul că unul din capetele de cerere avea în litigiu actualizarea respectivă. Curtea de Apel  Craiova, prin încheierea de ședință din data de 29 octombrie 2020 la acea cerere,  spune:

Apelantul având cuvântul, precizează că a formulat cerere de suspendare a procesului, având în vedere că, pricina pe care o susţine este judecată la Curtea de Apel Bucureşti, deoarece s-a depus o contestație a Casei de Pensii a M.A.N. privind un control al Curții de Conturi exact pe această speță, respectiv indexarea din anul 2016 şi actualizarea din 2017. Astfel, fiind un conflict între Curtea de Conturi şi Casa de Pensii pe această cauză, solicită suspendarea procesului până la definitivarea şi clarificarea situaţiei. Instanţa pune în discuţie faptul că, apelantul a formulat cerere de suspendare până la soluţionarea cauzei înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti prin răspunsul la întâmpinare, la dosar existând doar decizia Curţii de Conturi, neaflându.-se şi contestaţia formulată împotriva deciziei înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

 Consilier juridic ……..precizează că se opune la cererea de suspendare, susţinând că, într-adevăr există o contestaţie formulată de Casa de Pensii Sectorială a MApN, formulată împotriva respectivei decizii a Curţii de Conturi, dar nu există legătură de cauzalitate, soluţia nedepinzând de soluţia acelui dosar, în decizia Curţii de Conturi se opinează că ar trebui aplicată acea indexare de 5%, dar cu încadrarea în procentul de 85% din baza de calcul, ori apelantul are deja la stabilirea pensiei procentul de 85% plafonat. Din calculul pensiei a rezultat un procent de 90% aplicabil bazei de calcul. Astfel, contestaţia înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, sub nr. 4241/2/2020, are ca obiect decizia nr. 12/4/13.07.2020, doar că acea decizie nu este aplicabilă apelantului.

 Având cuvântul asupra cererii de suspendarea, apelantul susţine că atâta vreme cât decizia Curţii de Conturi se referă la modul în care a fost aplicată actualizarea în luna iulie 2017, privind indexarea acordată în anul 2016, iar cererea sa de chemare în judecată se referă exact la acest aspect, respectiv ca indexarea din anul 2016 nu a fost inclusă în această actualizare, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se dispune suspendarea în prezenta cauză. Consilier juridic ……, solicită respingerea cererii de suspendare, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, respectiv soluţia din acel dosar nu influentează soluţia din prezentul dosar, decizia Curţii de Conturi referindu-se la pensionarii care au stabilită pensia într-un procent mai mic de 85% din baza de calcul.

Examinând cererea de suspendare formulată de apelantul……, Curtea constată că nu a fost justificată o legătură fundamentală între aceste două litigii, legătură care să împiedice soluționarea prezentului litigiu de către instanţa de judecată, în raport de documentele existente la prezentul dosar, dar şi în raport de dispoziţiile legale incidente.

CURTEA DE APEL CRAIOVA SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ÎNCHEIERE Şedinţa publică de la 29 Octombrie 2020.”

Deci CPS prin reprezentantul său a influențat instanța în respingerea solicitării mele de suspendare  desi la data   afirmațiilor reprezentantului CPS a MApN că nu există legătură de cauzalitate între cele două procese, dosarul meu se afla menționat  în dosarul depus de CPS a MApN  la Curtea de Apel București, în sprijinul cauzei, ca fiind pierdut în primă instanță, deci AVÂND LEGĂTURĂ CU CAUZA CPS, așa cum rezultă din pagina 14 din  Decizia Curții de Conturi , pe tabelul cu situația proceselor CPS pagina 2  poziția 38. Acest tabel a fost depus de CPS la Contestația sa la Decizia Curții de conturi încă din august 2020.

Este mai mult decât evident că  CPS a MApN,  a mințit când a menționat, prin reprezentantul legal desemnat  în dosarul 7057/63/ 2019 că dosarul respectiv nu are legătură cu dosarul 4241/2/2020, pentru că dosarul meu se afla deja, ca argument în favoarea CPS, în dosarul  4241/2/2021.

 • În data de 10.12.2020 la judecarea apelului la Curtea de Apel Craiova am solicitat din nou suspendarea cauzei mele de data asta aducând proba existenței dosarului meu în dosarul 4241/2/2021 și în plus și decizia1602/09.11.2021 a  Curții de Apel București privind aplicarea deciziei nr XII/4/13.07.2020. În decizia 3895/2021, Curtea reține :
  ” Curtea ia act de documentul depus la dosar depus de apelant. Consilier juridic …….(același), pentru intimat arată că actul depus nu aduce elemente de noutate pentru redeschiderea discuțiilor asupra suspendării, fiind o situație întocmită în cursul anului 2020 cu dosare identice (cu dosarul 4241/2/2020, NA). Interpelat fiind care-i stadiul dosarului 4241/2/2020,  menționează că nu are cunoștiință, nu s-a interesat. ”

De data asta  reprezentantul CPS a MApN admite că cunoștea datele din dosarul 4241/2/2020 încă din anul 2020, deci  de pe când susținea că nu există legătură între cele două dosare, dar declară CĂ NU CUNOAȘTE DATELE ACTUALE ale procesului cu Curtea de Conturi, NU S-A INTERESAT.

Aici CPS și Direcția Juridică sau eu știu cui se subordonează respectivul reprezentant, ar trebui să se întrebe de ce acesta fie se prezintă nepregătit în instanțe, fie dezinformează instanțele cu bună știință, pentru că este inadmisibil să faci astfel de declarații neconforme cu adevărul în instanță. Cineva trebuie să ia măsuri. Să vedem dacă se sesizează cineva.

 • Vine momentul 22.12.2020, momentul apariției recursului depus de CPS a MApN la decizia  1602/09.11.2021 a Curții de apel București, când CPS declară, în documentul depus în instanță, la mai bine de un an de la Încheierea Curții de Apel Craiova din data de 29.10.2020 și 12 zile de la decizia 3895/2021 a aceleiași Curți, prin care dosarul 7057/63/2019 a fost considerat ca neavând legătură cu dosarul CPS/Curtea de Conturi,  că dosarele evocate în raportul Curții de Conturi au legătură cu dosarul cauzei. Deci acest dosar este prezent și invocat în motivarea CPS desi la momentul înaintării cererii de recurs, dosarul meu practic fusese declarant de o instanță, definitiv, ca nefiind colerat cu cel al CPS.  Deci cererea cuprinde date eronate.  Mă întreb câte alte situații de acest gen or mai fi?
 • În plus, deși  în cererea de recurs  sunt menționate 133 de dosare, cu 127 de procese favorabile CPS, din care 41 definitive, menționându-se  că datele prezentate reprezintă situația la data de 20.08.2021, așa cum este prezentată în Raportul de Control al Curții de Conturi la pagina 21, verificând datele respective din Raportul de Control al Curții de Conturi, constatăm că situația este alta, acolo sunt prezentate 128 de dosare, din care 76 favorabile CPS,  din care 21 definitive.

AVÂND ÎN VEDERE DIFERENȚA CLARĂ DE DATE PREZENTATE ÎN RECURSUL CĂTRE   ÎCCJ FAȚĂ DE CEA PREZENTATĂ ÎN RAPORTUL CURȚII DE CONTURI, SE PUNE ÎNTREBAREA DACĂ NU CUMVA A DEVENIT O CUTUMĂ ÎN CADRUL CPS a MApN DE A PREZENTA ÎN INSTANȚĂ DATE NEVERIFICATE, NEVERIDICE SAU CEL PUȚIN CONFUZE, RUPTE DE REALITATE.

2. În ceea ce privește punctul 2 al motivării CPS a MApN, aici situația este la fel de ciudată. Motivarea se referă la iminența unei pagube iar CPS susține că, citez, ”o sumă substanțială de bani proveniți din bugetul de stat vor fi cheltuite față de bugetele alocate”. Se mai arată în document că ” în ipoteza unui vedict favorabil (Curții de Conturi-NA) în proces, prejudiciul nu va putea fi recuperat de îndată, ci treptat, prin reținerea la fiecare din acești pensionari a unei cote părți din pensia pe care o încasează, sau există posibilitatea ca prejudiciul să nu poată fi recuperate, în integralitate, NICIODATĂ. ”

Aici sunt de remarcat două aspecte și se poate trage din nou concluzia  că  CPS mistifică  sau supralicitează datele pentru a ”sensibiliza” instanța. Spun asta, pentru că :

 • Însăși CPS a MApN a subliniat în repetate rânduri că neincluderea  indexării pe 2016 în calculul actualizării nu reprezintă o mare pierdere, pentru că oricum s-ar fi aplicat numai unei categorii reduse de pensionari și anume  cei care nu au atins încă procentul de 85%,  reprezentând în speță pe cei cu vechimea incompletă. Așadar marota fluturată în acest recurs este falsă căci impactul financiar ar fi neglijabil. Dar de la cele 11 miliarde ale lui Fifor, încoace, MApN vehiculează cifrele cum dorește, pentru că nu îi verifică nimeni iar când îi verifică și sunt găsiți în defect, fie trenează deciziile prin instanțe, fie primesc pedepse cu suspendare. Gherghe știe de ce. De fapt nici nu există o simulare sau o sinteză care să arate care este impactul financiar, CPS jonglează cu cifrele și pretinsele efecte, pentru a impresiona, fără a proba cu date concrete.
 • Pe lângă faptul că cei care ar fi beneficiat cu adevărat de acordarea indexării sunt puțini, și sumele sunt infime, nereprezentând un efort prea mare pentru bugetul MApN. Ar trebui ca instanța, sau Curtea de Conturi să solicite în instanță calculul complet și justificat al aplicării deciziei pentru a lăsa instanței puterea de a decide dacă afirmațiile privind paguba iminentă se susțin sau nu. Fără o prezentare cu date concrete, verificabile, totul e o simplă declarație nefondată.

În fapt durerea specialiștilor din CPs și MApN nu era că nu au fonduri pentru acordarea indexării ci că, și aici citez, ” beneficiarii de pensii cu cuantum  mai mic din cauza perioadei scurte de serviciu sau/și a unor funcții cu grade mai mici ar ajunge la nivelul pensiei acelora care au îndeplinit funcții înalte o lungă perioadă , dar ale căror pensii sunt plafonate prin lege.” Așa își justifică specialiștii MApN neincluderea indexării în actualizare, considerând că fac o faptă bună și respectă principiul ”egalității” din art 2 al L223.

Și mai rușinoasă și macabră  însă este teama CPS că nu ar putea recupera NICIODATĂ sumele de la pensionari. De ce oare? În niciun caz pentru că sumele ar fi exorbitante, ci pentru că lunar dispar din evidențele casei de pensii sute de pensionari,  iar teama specialiștilor militari ar fi că prin decesul acestora rămân cu banii dați și nerecuperați. Dar acești monștri cu față umană nu își pun problema că au văduvit de dreptul la această indexare sute de pensionari care nu vor mai apuca să vadă dacă trebuiau să primească sau nu indexarea. NU ÎI INTERESEAZĂ ACEST ASPECT, EI LUCREAZĂ CU CIFRE, NU CU OAMENI. GRADELE ȘI DECORAȚIILE SE OBȚIN  CU ECONOMII LA BUGET, NU RESPECTÂND DREPTURILE PENSIONARILOR.

 • Dar, ghiciți ce? Paguba iminentă a fost deja realizată, chiar de cei care se fereau, prin încălcarea legii,(conform deciziei Curții de Conturi) adică prin neaplicarea indexării din 2016. Cum au reușit performanța  de a-și da din nou cu stângul în dreptul?  Prin aplicarea indexării în anul 2022. CPS și specialiștii ministerului au uitat de aceste principii și percepte morale  când au (eu zic propus) aplicat indexarea diferențiată a pensiilor în 2022 respectiv cu 10% pentru cei cu pensii sub 2500 lei și cu 2,6% pentru cei cu pensii peste 2500 lei. Unde le este acuma grija pentru respectarea egalității de tratament, atât față de pensiile militarilor cât și față de cele ale civililor care SUNT INDEXATE TOATE CU 10% ???? Unde sunt cavalerii dreptății din MApN ? unde se ajunge acuma prin această indexare aberantă, ilegală (prin nerespectarea art 2 al L 223) și neconstituțională?

Aplicarea diferențiată a indexării va duce la situații de tot râsul/plânsul. Cei care aveau pensie de  2501 vor fi indexați cu 2,6% și vor ajunge la 2565 iar cei care aveau 2499, indexați cu 10% vor avea pensii de 2748 iar asta li se pare corect specialiștilor din CPS.

Și cine credeți că beneficiază de această indexare ilegală? Exact cei pe care CPS îi învinuia că vor câștiga ”substanțial” prin menținerea indexării în calculul actualizării din 2017, fapt ce li se părea imoral. Păi să nu vină acuma Curtea de Conturi în instanță să le dea cu pricipiul egalității  în cap ?

Se constată cu ochiul liber că de fapt  regula de bază în MApN este BĂTAIA DE JOC LA ADRESA PENSIONARILOR MILITARI.

Nota Bene : Zilele acestea, CPS a MAI a dat un comunicat prin care își informează pensionarii cu privire la modul și procedura de aplicare a indexării și taxării CASS, comunicat care practic confirmă ceea ce scriam eu încă din 22 noiembrie când au apărut primele zvonuri privind indexările și taxarea pensiilor militare și mai apoi detaliat și probat  în tabelul lui Mateiaș. Măcar cei din MAI anunță oamenii, să știe la ce să se aștepte fiecare categorie. La CPS a MApN, ultimul comunicat datează din 24.12.2019. Acesta este respectul pe care MApN îl acordă pensionarilor militari. Cine va invoca în apărarea lor pagina de pe FB prin care CPS acordă ”asistență” de specialitate să citească cu atenție și va vedea că ceea ce se acordă acolo este o simplă frecție. Adevărata ”asistență” o primim prin legile care se ”frământă” în laboratoarele MApN și se admit calpe de instanțe. Cei care ne judecă cauzele, de la cei cu țâța în gură pâna la cei din CCR au despuiat și despoaie militarii de toate drepturile, pentru a se îmbraca ei cu ele.  Deciziile 20/2000 si 583 din septembrie 2021 sunt cele mai concludente exemple.

De neacsum

11 comentarii la „Cum își dă CPS a MApN cu stângul în dreptul”
 1. O alta smecherie avocateasca prost aleasa de catre specialistii CPS este intemeierea cererii de recurs si nu recursului cum este formulat in documentul depus de recurent, nu reclamant, cum este mentionat pe prevederile art 14 din L 544/2004. Acest articol se refera la suspendarea unei decizii, nu la recurs. La recurs se refera art 20 din aceeasi lege, dar, din pacate pentru CPS daca ne uitpm la motivele pentru care se poate inainta recurs,art 488 CPC, cauza nu poate fi admisa:
  (1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: Jurisprudenţă, Reviste (1)

  1. când instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale; Jurisprudenţă

  2. dacă hotărârea a fost pronunţată de alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui compunere a fost schimbată, cu încălcarea legii; Jurisprudenţă

  3. când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii; Jurisprudenţă, Reviste (2)

  4. când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti; Jurisprudenţă

  5. când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii; Jurisprudenţă, Reviste (3)

  6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei; Jurisprudenţă, Reviste (5)

  7. când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat; Jurisprudenţă

  8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

  Asadar cererea CPS nu putea fi admisa prin prisma art 20, de aceea juristii CPS au ales sa isi intemeieze cererea pe art 14. Nu garantez insa ca judecatorii ICCJ vor accepta smecheria si ca vor respinge cererea ca nefondata, pentru ca ESTE O CERERE DE RECURS.
  CPS trebuia sa solicite casarea deciziei CAB, nu suspendarea deciziei Curtii de conturi iar motivarea cererii trebuia sa contina motivele de casare a deciziei CAB, nu motive se suspendare a deciziei Curtii de conturi.Conform art 484 din CPC” (1) Recursul suspendă de drept executarea hotărârii în cauzele privitoare la strămutarea de hotare, desfiinţarea de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări având o aşezare fixă, precum şi în cazurile anume prevăzute de lege. Deci suspendarea nu este valabila in acest proces, neinscriindu-se in prevederile art 484 CPP, cu atat mai mult cu cat se solicita suspendarea Deciziei Curtii de Cponturi, nu a CURTII DE APEL. dOCUMENTUL cps ESTE O PROSTIE CAP COADA. Dar juristii MApN ORI SE FAC CA NU STIU, ORI CHIAR NU STIU CE TREBUIE SA FACA.

 2. In primul meu comentariu din noul an,permiteți să urez tuturor:Un an nou fericit,alaturi de tradiționalul românesc de…La multi ani!

  Ca de fiecare data,dl.col.Neacsu,ne servește pe tava,dacă mă pot exprima așa,articole edificatoare în ceea ce privesc pensiile noastre,modul cum au fost ele siluite prin legi nedrepte și ceea ce este mai grav,cum sunt ele interpretate de o justiție părtinitoare,și nu în al doilea rând,cum suntem apărați in instante de cei din ministere și Casele de Pensii.Ca suntem tratați că ultimii oameni din societate,nu mai este o noutate,dar ce este cel mai grav este faptul că cei care ar trebui sa ne apere in fața nedreptăților,nu o fac,sau dacă o fac o fac defectuos, sunt chiar ei,reprezentanții noștrii,care sunt „cumpărați” cu tot felul de facilități că să le astupe gura,de parcă ei ar fi însăși pensionarii militari,ci nu aparținători ai pensionarilor militari.
  Adică,că să dau un exemplu din Vlad Țepeș,mai bine zis,ce le spunea voievodul boierilor săi din sfatul țării:Nu,boieri d-voastră,țara nu va aparține,ci voi aparțineți țării! Cam așa este și cu „boierii”de prin ministere,cred că le aparține lor toata suflarea rezervistă și își permit orice.

 3. Când pensiile militare, de stat, ajung în instanță, armata ca instituție nu mai are onoare și demnitate. Și nu e un caz singular. Sigur,o greșeală poate fi pardonabilă fiind recunoscută dar a persista in ea e grotesc și se pare că e o campanie concertată. Oare armata partenerului nostru strategic e supusă acelorași atacuri abominabile din partea politicului? La ei armata e o mândrie națională iar militarii ei se bucură de respect. Cred că asta e prima lecție la West Point. Am avut și noi învățăcei p-acolo. Degeaba.

 4. Maica Tereza:”Este foamete pe pământ,nu pentru că ar lipsi pâinea,ci pentru că nu îi mai putem sătura pe cei bogați!”

  Pt.cine înțelege,ce a spus,aceasta somitate a lumii,nu trebuie decât să facem o paralelă,doar,între pensiile noastre,ale majorității acestor pensii,și ale salariaților bugetari,ale celor din administrație și ale aleșilor populimii.Se vor satura ăștia vreodată?

 5. @Gigi,
  Ce este si mai grav este ca sefii de asociatii, cei care au posibilitatea atat sa ne reprezinte in fata autoritatilor, dar si sa actioneze pe cei vinovati in instante in numele nostru, fie fac sluj in fara autoritatilor si nu interprind nimic real, doar declaratii si amenintari sterpe, fie promit victorii in procese pe care le intenteaza fara cele mai mici sanse de reusita, doar ca sa isi atraga cotizanti, iar cu autoritatile cand sunt mielusei cand catei care latra de dupa gard. Asadar, zero sanse, atata vreme cat ne lasam condusi de astfel de oameni si din exterior si din interior.

 6. Adevărat ce spuneti,doar se mimează.Sau aplica metoda unor „mari”luptători ai marii răscoale din ’89:Mircea,fă-te că lucrezi!

 7. Domnule Neacşu, duneavoastră daţi dovadă de ingenuitate. Suspectaţi că judecătoarele respective se vor prinde de trucurile slabe ale CPS. Aveţi de fiecare dată argumente reale, juridice, culturale, stiinţifice istorice juridice, cutumiare, ei, asta nu ţine în justiţie. Nu vreau să spun mai mult, dar într-o ţară cocalară, justiţia este tot cocalară.

 8. Domnule Neacşu, duneavoastră daţi dovadă de ingenuitate. Suspectaţi că judecătoarele respective se vor prinde de trucurile slabe ale CPS. Aveţi de fiecare dată argumente reale, juridice, culturale, stiinţifice istorice, juridice, cutumiare. Ehei, asta nu ţine în justiţie. Nu vreau să spun mai mult, dar într-o ţară cocalară, justiţia este tot cocalară.

 9. Domnule Neacșu,vă intreb și eu,poate știți mai bine,de ce membrii asociațiilor,au ales acești reprezentanți? De ce nu îi schimbă, dacă nu le apără interesele?Să organizeze alte alegeri!!!Sau……mimează toți?

 10. @Lucian,
  As putea sa va raspund direct, dar vreau sa va dau satisfactia de a descoperi singur. Cu alte cuvinte, prefer sa va dau o undita cu care sa pescuiti zilnic, decat un peste pe care sa il mancati azi.
  O sa va raspund indirect si gluma care urmeaza e legata de raspuns, nu de dvs.
  Cand eram copil circula o gluma ” care e deosebirea dintre un mar, si fundul unei babe? Daca cel intrebat raspundea nu stiu, care, i se spunea musca si o sa vezi. ” Cam asa si cu intrebarea dvs.Faceti parte dintr o asociatie? Daca da, va convine reprezentantul ales? Daca nu, de ce nu l schimbati? Daca raspunsul la prima intrebare e NU, atunci …intrati si alegeti pe cine trebuie. Sa ma anuntati cand ati reusit.

 11. LA MULTI ANI, SANATATE TUTUROR!
  Oare Domnii ministrii de la Interne si de la aparare stiu ca magistratii vor primi pensii marite prin actualizare si indexare din banii retinuti de Statul roman de la pensionarii militari si civili cu mai mult de 4000 lei/pensie?

Comentariile sunt închise.