EFECTUL OUG 59

Continui să prezint modul în care conducerea armatei și-a bătut și își bate joc de pensionarii militari, dar nu numai de ei ci și de legi, aplicând niște prevederi nu doar după ureche ci și ILEGAL, de data asta. Este știut că o lege sau o prevedere, un articol de lege, nu mai pot fi aplicate  după ce au fost abrogate sau modificate. Toată lumea știe asta, numai CPS a MApN și bineînțeles juriștii din MApN, care cred că își pot permite orice pentru că ori nu va observa nimeni, ori chiar dacă observă cineva, nu le face nimeni nimic, atâta vreme cât furtul comis de un general, locțiitor al șefului serviciului secret a fost … transformat în ” neglijență în serviciu” paguba ”acoperită” iar hoțul .. declarat negustor cinstit, scos la pensie cu o pensie sănătoasă,  ca și alți hoți din armată, indiferent ce au furat.  

Dar să vedem despre ce e vorba. Este vorba despre aceeași ordonanță a Olguței, OUG 59, care a tăiat, se pare pe veci, actualizarea pensiilor militare, deci creșterea acestora.

După cum se știe, înainte de apariția OUG 59,  art 60 al L 223/2015, spunea că :

”Articolul 60

(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:

a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;

b) în funcţie de gradul militar/profesional deţinut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi media soldelor de funcţie/salariilor de funcţie deţinute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi.

(2) Abrogat

(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât şi cele ale alin. (1), se aplică dispoziţiile cele mai favorabile.

(4) Procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Prin OUG 59/2017,  apoi completată sau modificată de OUG 114, după cum  (bănuiesc că) se știe de majoritatea pensionarilor militari, mai puțin majoritatea  șefilor de asociații (dacă e să ne luăm după cum au reacționat și acționează), art 60 a fost modificat, acesta  nu mai tratează subiectul ACTUALIZĂRII, ci al LIMITĂRII și  INDEXĂRII, pensiei,  actualizarea a dispărut ca procedură. Iată ce prevede acuma art 60:

” Articolul 60

(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei. Notă

2) Dacă în urma indexării pensiei militare de stat stabilite potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză.

(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași condiții, din operațiunile de indexare anterioare.(4) Dispozițiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Deci, cu acordul sau mai bine spus ajutorul specialiștilor din MApN, care au dat avizul și aplicat legislația, dacă nu cumva și propus… metodologia, pensionarii au fost văduviți din 2017, de actualizare,  dar nu toți. Pentru cei care urmau să iasă la pensie, actualizarea s-a menținut, căci, nu e așa, nu puteau să se împuște singuri în picior, cei care urmau să iasă la pensie și și-au bătut joc de cei deja ieșiți. S-a menținut prin alte forme, articole dar… se pare că ilegal.  

Dar, pentru că mereu există un DAR, nu pentru toți. Pentru cei care urmau să iasă la pensie, actualizarea se aplica, mai șmecherește, în condiții de … SEMI- legalitate, spre ILEGALITATE.

Să vedem cum:

Termenul ACTUALIZARE ERA PREZENT în Legea 223 în 3 articole.

 1. Articolul 28 (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie,la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), în care nu se includ:….”
 2. Articolul 109

(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens,recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.

(3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor şi se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.

(6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.

(7) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).

3. Articolul 110

(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.

(3) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (1), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.

(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate şi ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în condiţiile prezentei legi, la casele de pensii sectoriale, în funcţie de ultimul loc de muncă din care au trecut în rezervă/retragere sau de la care le-au încetat raporturile de serviciu.

(6) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi în cazul persoanelor de la alin. (5), dacă cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale în termenul prevăzut la alin. (2).

(7) În situaţia în care cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii.

(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).

După cum se poate lesne constata, toate cele 3 articole FAC REFERIRE LA TERMENUL ACTUALIZARE CU TRIMITERE LA ARTICOLUL 60 DIN …. fosta prevedere a articolului original al Legii 223.

Numai că articolul 60 a fost modificat de ordonanța 59 și … NU SE MAI APLICĂ.

Aici intervine ciudătenia, pentru că MApN NU A MAI APLICAT ACTUALIZAREA DOAR PENTRU ARTICOLUL 60, DECI NU A MAI ACTUALIZAT PENSIILE DEJA CALCULATE, DAR A ACTUALIZAT PENSIILE CELOR CARE AU URMAT SĂ SE PENSIONEZE DUPĂ 2017, DECI DUPĂ EMITEREA OUG 59.

Nu știu dacă ați sesizat în ce constă ilegalitatea, căci este nu doar o discriminare, ci și o ilegalitate, pentru că :

 1. Faptul că nu se mai actualizează pensiile în plată, este imorală, dar legală;
 2. Doar pensiile celor care ies la pensie, CHIAR ȘI DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE A OUG 59/2017,  chiar dacă au fost stabilite în pe perioade înainte de 2017 sau după, CONFORM ART 28, SE ACTUALIZEAZĂ, în ciuda faptului că practic ATÂT SINTAGMA ”ACTUALIZARE” CÂT ȘI PROCEDURA, DAR MAI ALES, METODOLOGIA DE CALCUL NU MAI EXISTĂ, FIIND ANULATE DE OUG 59. Deci actualizarea de la art 28 este și IMORALĂ  și ILEGALĂ  pentru că a dispărut BAZA ei.
 3. Recalculările și actualizarea de la art 109 și 110 din L223, s-au încheiat deci nu mai prezintă importanţă că s-au făcut așa cum spun articolele prin punctele 7, respectiv 8, ”prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).”

Dar ordinul de la art.60 alin 4 NU MAI EXISTĂ PENTRU CĂ ODATĂ CU OUG 59, RESPECTIV MODIFICAREA ART 60, OPERAȚIUNEA, PROCEDURA,   DAR ȘI METODOLOGIA DE RECALCULARE ȘI ACTUALIZARE DISPAR.

Nu mai există, după 15 septembrie 2017, fostul  punct (4) al articolului 60, iar acesta a fost modificat.

ȘI ATUNCI SE PUNE ÎNTREBAREA: CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU ACTUALIZAREA DE LA ART 28?

Nu există art 60(4) care stabilea Metodologia, deci NU EXISTĂ METODOLOGIE de aplicare a articolelor respective.

Pe baza cărei metodologii a afectuat CPS a MApN actualizările, de vreme ce M25/15.02.2016, nu mai există, fiindu-i anulat certificatul de naștere?

În mod logic, normal, legal și moral, CPS a MApN ministerele implicate, trebuiau să emită o altă metodologie de ACTUALIZARE a bazei de calcul pentru articolul 28 . Dar nu au făcut-o, pentru că specialiștii militari, finanțiști și juriști, au spus ”LASĂ BĂ CĂ MERGE AȘA, PENSIONARII ORICUM NU BAGĂ DE SEAMĂ, ȘI CHIAR DACĂ SE PRINDE CINEVA, ARANJĂM ÎN INSTANȚĂ.”

Iată încă un motiv de sesizare a Curții de Conturi, dar cu condiția să nu fie comisia care face controale de rutină și care pune mereu batista pe țambal. Cea care a controlat aplicarea actualizării din 2017, a fost … alta, nu cea care venea, bea cafeaua, mai făcea un curs la AISM și pleca.

Bref:

În fapt cele 3 actualizări se refereau la operaţiuni IDENTICE efectuate prin aducerea la zi a valorilor elementelor salariale ce compun baza de calcul a pensiei militare. Acest lucru este evidenţiat în special de faptul că prin ordinul M24/2016 la nota referitoare la procedura de actualizare se face trimitere la procedura de actualizare de la recalcularea pensiilor militare stabilită de art.109 şi art.110, aşa cum apare ea ca anexa 1 la ordinul M25/2016.

 Mai mult, anexa 2 la ordinul M25/2016 ce stabileşte procedura de actualizare în situaţia art.60 are două fraze prin care se confirmă identitatea de acţiune asupra bazei de calcul ca şi în cazul actualizării de la recalculare. Pe scurt, s-a aprobat o procedură de actualizare, DETALIATĂ pentru toate elementele componente ale bazei de calcul pentru cazul recalculărilor stabilite de art.109 şi art.110 şi s-a stabilit că ea este ŞI PROCEDURĂ de actualizare pentru celelalte 2 situaţii posibile, art.28 şi art.60.

Deci odată anulată o procedură,  ca și baza ei legală, se anulează întregul proces și aplicabilitatea lui.

Prevederi legale

ORDIN nr. M.24 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare.

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

…………………………………………

METODOLOGIE din 15 februarie 2016 de întocmire a dosarului de pensionare

………………………………………………………

Actualizarea elementelor din care se constituie baza de calcul pentru stabilirea drepturilor de pensie se realizează potrivit procedurii de actualizare a elementelor salariale din soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază, prevăzută de ordinul emis în temeiul art. 109 alin. (7) şi art. 110 alin. (8) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

ORDIN nr. M.25 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (4), art. 109 alin. (7) şi art. 110 alin. (8) din Legea nr.

223/2015…………….

Articolul 1

Se aprobă Procedura de recalculare a pensiilor militare de stat prevăzută în anexa nr. 1.

Articolul 2

Se aprobă Procedura de actualizare a pensiilor militare de stat prevăzută în anexa nr. 2.

3.Eliminarea din legislaţie a prevederilor de emitere a procedurii de actualizare aprobată prin ordinul M25/2016 A LĂSAT FĂRĂ TEMEI LEGAL ŞI PROCEDURAL ACTUALIZAREA DE LA ART.28 după intrarea în vigoare a OUG59/2017. (Asupra actualizării de la art. 109, art.110, nu mai produce efecte pentru că recalculările se încheiaseră). Nici faptul că procedura principală- de recalculare, care mai este prevăzută ca reglementabilă prin prevederi în vigoare la art.109, art.110 NU poate sta în picioare pentru că la simpla citire a acestor alineate se constată că se face trimitere la art. 60 alin.4. Or, după OUG 59/2017 art.60 NU mai are alineatul 4 şi EVIDENT CĂ SE FACE TRIMITERE LA CEVA CARE NU MAI EXISTĂ.

Prevederi legale introduse în L223

Prin OUG 59/2017

Articolul 60

La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.

Prin OUG 114/2018

Articolul 60

(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.

2) Dacă în urma indexării pensiei militare de stat stabilite potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză.

(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași condiții, din operațiunile de indexare anterioare.

(4) Dispozițiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

CONCLUZIE: Aplicatorii legii NU AU MAI AVUT BAZA LEGALĂ PRIVITOARE LA PROCEDURA DE ACTUALIZARE PREVĂZUTĂ DE ART.28 DIN L223, toate pensiile stabilite după OUG59/2017 au avut baza de calcula pensiei actualizată la data ieşirii la pensie după o procedură NEÎNTEMEIATĂ ŞI NEREGLEMENTATĂ LEGAL.

S-a dovedit încă odată, că prin fiecare măsură sau așa zisă lege reparatorie, în loc să se realizeze o îndreptare a nedreptăților de fapt se înmulțește numărul discriminărilor și nedreptăților pe spinarea celor care nu mai au cum să se apere. Cei care pun avizul și întocmesc aceste ”metodologii” o fac în așa fel încât ei să nnu piardă, iar economiile să se facă pe spinarea celor deja pensionați.

Așa se va întâmpla și cu noul statut al cadrelor militare, care va scoate din circuit, pentru cei deja ieșiți la pensie OMM-ul. Mă mir că nu s-a sesizat nimeni până acuma, liderii de asociații tac, ori pentru că nu nu îi interesează, ori pentru că nu au citit proiectul, ori pentru că nu îl înțeleg, ori pentru că sunt vânduți celor care le dau decorații cu însemn de război, care conform noului statut, le mai adaugă 6000 lei la pensie. Păi să tot taci și să faci pe prostul, nu ?

Apropo de sesizare a Curții DE Conturi  și de … justiția română,  am văzut că vom mai experimenta o … inovație tipic românească: după ce s-a dat și motivarea pe procesul CC- CSP a MApN, în dosarul privind actualizarea din 2017 iar Curtea de Conturi trebuia să înainteze apelul spre ÎCCJ, brusc, la CAB, a apărut pe procesul respectiv, un nou termen pe fond.

20.09.2022
Ora estimata: 13:00
Complet: 8-Completul 22 fond
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:

Te doare bulbul rahidian. Să fie o îndreptare de eroare materială, sau o șmecherie, care să facă Curtea de Conturi să nu depună în termenul legal contestația, pentru ca apoi să i se spună că recursul este tardiv? Nu m-ar mira la o justiție care respinge o sesizare pe motiv că lovește în imaginea omului politic. Parcă justiția era apolitică nu ? Justiția, dar nu și judecătorii. Atenție mare stimați juriști ai Curții Conturi să nu fiți transformați în curte de Ponturi.

Ace

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000386175&id_inst=2

De neacsum

29 de comentarii la „Bătaia de joc la adresa militarilor- partea a III- a, sau cum să aplici un articol abrogat”
 1. Cu respect. Nu cunosc ce pensii au ofițerii, dar vă pot spune că adjutantii și adjutantii prinvipali cu vechime completa, peste 25 ani vechime efectivă au o pensie plecând de la 3200, marea majoritate, sunt și câteva zeci de pensii care ajung la 4000 RON. Vorbesc de subofițerii care s au pensionat în 2022. SGP ii cu vechime completă au 2700 pensie . Cu respect. Am exemplificat doar personalul din MAPN care au cea mai mică pensie din sistemul de apărare.

 2. Vai de noi. Am ajuns de râsul” Universului Cosmic” vorba unui mare actor.
  Dacă angajatele la curățenie din Parlament ies cu Pensie mai mare ca cea a unui Colonel trecut la pensie în Perioada 2000- 2004 și NU Luăm Atitudine, atunci ne merităm soarta.

 3. De multi am expus si sustinut aceasta teorie dar nimeni nu baga de seama pentru ca ar însemna recalcularea tuturor pensiilor militare dupa data de 15.09.2017!!!!! Toate pensiile militare pentru care s-au emis decizii dupa data de 15.09.2017 in lipsa unei noi metodologii de calcul au fost stabilite ilegal de casele sectoriale de pensii MAI, MAN sau SRI intrucat ordinul M24/2916 a devenit caduc sau fara valabilitate!!!

 4. Dacă, ceea ce este scris în paragrafele extrase din Legile măsluite una mai mult decât alta,cine va putea doborî cloaca de specialiști care-și vor bate joc în continuare și de colegii și camarazii noștri care vor urma să iasă din sistem. Se pare că este mai ușor să arunci banii aducând trupe străine pentru apărare, decât să-ți respecți oamenii formați de tine în școlile militare,academii,cursuri în străinătate și care sunt adevărații patrioți ai țării noastre pentru care au jurat credință, cu sacrificiul vieții personale la nevoie.

 5. @Paul Puiu,
  Să fim un pic riguroşi, e vorba de ordinul M25/2016 care nu mai poate supravieţui şi produce efecte juridice pentru perioada de după 15.09.2019 când a fost abrogată prevederea ce a constituit baza legală a emiterii acestuia. E adevărat, că şi actualizarea bazei de calcul la data ieşirii la pensie prevăzută de art.28 din L223/2015 a rămas fără temei procedural legal, asta pentru că un leneş a legat-o prin ordinul M24/2016 de procedura de la anexa 1 din ordinul M25/2016. Or, în aceasta situaţie avem o trimitere către o prevedere inactivă juridic, ceea ce conduce la nelegalitatea aplicării ei de către CPS.
  Poate vede şi domnul magistrat militar care s-a chinuit şi la ICCJ şi la CCR să demonstreze că i s-a făcut un lucru rău prin actualizarea bazei de calcul la zi în loc să atragă atenţia instanţelor că PROCEDURA prin care s-a făcut este neîntemiată legal!

 6. Ordinul M 25/2016 reglementeaza doar actualizarea si indexarea pensiilor militare, ordinul M24/2016 reglementeaza metodologia de stabilire si de calcul a pensiilor militare!!! Deci aceste ordine sunt total diferite si ambele trebuiau adaptate, modificate sau abrogate inainte de intrarea in vigoare a OUG 59/2017 si a OUG 114/2018!!!! Daca CCR ar fi un organ care respecta legea si nu ar interpreta-o dupa bunul plac al clasei politice toate pensiile stabilite dupa data de 15.09.2017 s-ar impune a fi recalculate, inclusiv indexarile pentru ca nu au o baza sau o metodologie reglementată si transparentă, publicata in monitorul oficial!!! Toti magistratii de Curțile de Apel, ICCJ, cat si reprezentantii caselor de pensii sectoriale ale MAN, MAI si SRI cunosc situatia exact si continua sa savarseasca abuzuri in serviciu pe baza rulanta cu acordul politrucilor si celor care ar trebuie sa sancționeze astfel de abuzuri!!!!! Din pacate nimeni nu vede si nu aude, toti merg in continuare cu abuzurile!!!!!

 7. Cu respect. Sunt un subofițer în rezervă, plt.adj.pr., cu o pensie netă de 4000 lei, am trecut în rezervă în anul 2022, 30 ani de cascheta.Am ținut să fac aceste precizări pentru că tot aud în presă că și colegii noștri din poliție și ANP vor fi în viitor rezerviști militari. Cum adică, EI NU DEVIN REZERVIȘTI în momentul trecerii în rezervă, DOAR se pensionează în baza legii pensiilor militare, nu mai reamintesc că pensiile dumnealor sunt cel puțin cu o treime mai mari decât ale militarilor din MAPN. De ce aceste diferențe, de ce cu mai multe beneficii , dar nu și obligații.

 8. @Nicolae,
  Politistii cand ies la pensie ies cu grad militar nu cu grad progfesional si devin rezervisti si asta de la inceput. Pana cuma nu aveau baza legala, le-am atras atentia la discutiile avute la CCA si uite ca au introdus in Statut, dar tot nu e bine, pentru ca nu e specificat in cum si unde trebuie. Asa stiu specialistii nostri juristi sa faca legi. Cucurucucuuuuuu……

 9. Cred că până acum, ați prezentat o radiografie destul de clară a situației în domeniul legislației pensiilor militare și meritați tot respectul pentru efortul de a face lumină în acest hățiș. Și trebuie să recunosc că, au început să se limpezească câteva lucruri care-mi erau cam neclare. Dar, întrebarea este DE CE totuși, în pofida (sau tocmai de aceea?) tuturor evidențelor, se continuă neabătut cu bătaia de joc?
  În aceată ordine de idei, de la binefăcătorii noștri strategici, sau, altfel spus de la cei care ne binefuk strategic, noi am învățat expresia „follow the money”, Dacă la asta mai adăugăm și învățăturile lui harari, (dar fără a mă limita doar la ele) că pensionarii sunt „mâncători inutili”, parcă îmi vine a crede că bătaia de joc la adresa pensionarilor militari – în special (și în general la adresa a cam tuturor pensionarilor din românia), este o combinație între prostie crasă, indolență, insolență și intenție diabolic-criminală. Și dacă iau urma banilor, îmi vin deja în minte câteva direcții în care a fost binedistribuită cea mai mare parte din cei 2% (și de la anul 2,5%) din PIB destinați apărării. Și cum nu se poate ca toți să câștige, cred că este destul de clar, de ce noi, pensionarii militari, pierdem. Pentru că nu se poate altfel!

 10. OUG nr. 59/2017 si OUG 114/2018 nu au modificat algoritmul de calcul al pensiilor militare. OUG 59 introdus un nou plafon. Pensia militara stabilita conform Ordinului M24/2016 nu putea fi mai mare decat media soldelor nete din perioada aleasa ca baza de calcul. Mai mica decat pensia neta putea sa fie.
  Nu avea de ce sa suporte modificari Ordinul M24/2016.
  OUG 114/2018 a modificat doar procedura de indexare a pensiilor stabilite dupa data de 15 09 2017, astfel ca indexarea se aplica mai intai la baza de calcul adica la cuantumul net al pensiei, nu la cuantumul brut. Special au modificat art. 60 prin OUG 114, pentru a nu se pierde indexarile in plafonul net prevazut la alin(1).
  Nicio pensie stabilita dupa 01 09 2017 nu a mai fost actualizata cu cresterile prevazute de Legea nr. 153/2017 după data stabilirii dreptului de pensie. Pensiile militare stabilite in anul 2018 au primit doar cresterea de 25% din art. 38 al L 153/2017, nu si cresterile pe care acelasi articol le-a prevăzut pentru anii 2019-2020 pentru personalul militar in activitate.
  Ordinul M25/2016 a reglementat doar recalcularile pensiilor militare in plată la 31 12 2015 si eventualele actualizari. Recalculările s-au finalizat iar ultima actualizare a fost cea generata de L nr. 152/2017.

 11. @Radu,
  Înţeleg melodia ta chiar dacă interpretarea autentic după ureche şi din auzite prin piaţă, e departe de linia juridică. Citeşte prietene, că cititul nu dăunează decât lui Moş Tuta-nKarmol Curbădenivel.Actualizarea bazei de calcul la data trecerii în rezervă NU a mai avut procedură legală de aplicare după modificările introduse în lege de OUG59/2017 care au anulat alineatul ce a stat la baza emiterii ordinului M25/2016. Ordinul M24/2016 stabileşte că actualizarea bazei de calcul la data pensionării se face conform anexei 1 din ordinul M25/2016. E atât de greu să te prinzi că, după ce nu mai poate produce efecte juridice M25/2016 ca urmare a abrogării temeiului său legal de existenţă, trimiterea făcută prin M24/2016 către o procedură inactivă juridic NU MAI POATE FI întemeiată? Este evident că ordinul M24/2016 trebuia completat în sensul cuprinderii procedurii de actualizare a bazei de calcul pentru că trimiterea nu se mai susţine juridic.

 12. Auzi amice Mateias! Eu am fost cu bun simt cand am scris comentariul de mai sus, mirat fiind de sustinerea voastra ca actualizarea pensiilor militare ar fi continuat si dupa 15 09 2017.
  Voi confundati actualizarea pensiilor militare cu majorarea soldelor de functie in baza Legii nr. 153 pentru cadrele active.
  Nu intelegeti ca militarii care s-au pensionat dupa 01 01 2018 au venit cu soldele deja majorate conform legii salarizarii.
  Actualizarea prevazuta de art 28 functioneaza doar pentru cei care isi aleg alta baza de calcul in afara ultimelor 6 luni.
  Temeiul juridic al emiterii Ordinului M25 subzista in articolele 109 si 110 privind recalcularea pensiilor militare.
  Cititi si voi Art. 109, alin*7rt. 110 alin*8.

 13. @Radu,
  Textul unei legi, modificate, completate este pus în aplicare cu formularea activă juridic potrivit perioadei de timp specifice fiecărei intervenţii. Evident ultima intervenţie este cea care reflectă textul la zi, celelalte formulări anterioare intervenţiei nu mai există, ele au trăit doar când au fost active. Susţii că temeiul legal al supravieţuirii ordinului M25/2016 ar fi trimiterile încă în vigoare de la art.109 alin.(7) şi art. 110 alin.(8). Păi domnule, e simplu, mergem la art. 60 alin.(4) şi constatăm că în perioada 15.09.2017-29.12.2018 nu există acest alineat iar după 29.12.2018 – la zi, alin.4 al art.60 vorbeşte despre altceva cu trimitere la indexarea de la art.59, nici vorbă de procedura de recalculare, actualizare. Te-ai ofuscat gratuit. La matale e scuzabil, la oficiali nu e acceptabil, este treabă de abecedarul tehnicii legislative- “(4) La modificarea, completarea și abrogarea dispoziției la care s-a făcut trimitere, în actul de modificare, completare sau abrogare trebuie avută în vedere situația juridică a normei de trimitere” L24/2000.
  Nu mi-am propus să intru în polemică cu dumneata, recunosc, e regretabil pentru mine să mă ocup de grădiniţa pensiilor militare şi îmi cer scuze faţă de comentatorii consacraţi.

 14. Actualizarea eliminata de OUG 59/2017 este actualizarea pensiilor in plată la momentul unei majorari a soldelor activilor, majorare ulterioara deschiderii dreptului la/de pensie.
  Nu a fost eliminata actualizarea potrivit art. 28, la momentul deschiderii dreptului de pensie in baza Legii 223/2015 si nici actualizarea reglementată de articolele 109 si 110.
  Ai putea să le explici comentatorilor consacrati de ce militarii care si-au deschis drepturile de pensie in anul 2018 au primit numai majorarea de 25% din L 153, nu si majorarile pentru anii 2019 si 20120 prevăzute de aceeasi lege a salarizarii?
  Legea 223/2015 nu cere emiterea unei metodologii de aplicare a art. 28, asa cum cere pentru aplicarea articolelor 60, 109 si 110.
  Asa ca, la intrebarea pusa in articol cu privire la baza legala(ha,ha,ha) de aplicarea art. 28, un jurist ar raspunde ca baza legala este insusi articolul 28.
  Ar trebui să va corectati afirmatiile din articol despre lipsa bazei legale a actualizarii bazei de calcul al pensiilor militare la valoarea soldelor de grad si functie de la momentul deschiderii dreptului de pensie, dupa 15 09 2017.

 15. @Radu,
  Insişti să fi şi fudul, neputând combate cu argumente ci doar cu întrebări fără susţinere sau cu reinterpretări aiuritoare. Cum adică „nu se cere o metodologie pentru aplicarea actualizării de la art.28” ? Păi nu aşa este înscris în ordinul M24/2016 ? Nici la statutul magistraţilor nu se cere normă de aplicare a actualizării, cu toate astea o asemenea acţiune financiară -care la ei e mult mai simplă, este reglementată în normele de aplicare a legii. Pui la îndoială nevoia normei de aplicare,crezi cumva că financiarul de unitate ar putea să înscrie în dosarul de pensie la pct.6 datele actualizate fără a respecta o metodologie? Oboseşte-te un pic şi citeşte anexa 1 din ordinul M25/2016 să vezi cîte situaţii specifice fiecărui element salarial pot fi întâmpinate în procesul greoi de reconstruire salarială generată de multiplele legi aplicabile.
  Nu există în articol afirmaţii că actualizarea stabilită de art.28 nu se mai face, ci doar că procedura nu mai este întemeiată legal.Articolul scoate în evidenţă SLABA calitate legislativă a prevederilor OUG59/2017 care a afectat desfăşurarea unitară a proceselor de actualizare. Excluderea din barda olguţiană a actualizării a lăsat art.60 şi fără alin.(4) cel care stabilea instrumentul legal de aplicare a termenului de actualizare pentru toate posibilităţile juridice prevăzute de L223/2015. Astfel, a rămas aplicabilă doar actualizarea la trecerea în rezervă şi aceea cu multiple găuri de reglementare care conduc la situaţii nepotrivite. Astfel, actualizarea de la art.28 e rămasă orfană de efectele de echilibrare temporală aduse de vechea actualizare de la art.60. Şi aşa se face că spre exemplu un militatr care iese la pensie în 2022 şi alege ca baza de calcul o perioadă din 2018 ca şi tine, beneficiază de aducerea la valoarea corespunzătoare anului 2022, pe când tu nu.

 16. Asta este si nu avem ce adauga!
  Actualizarea din art. 28 este strict legata de momentul deschiderii dreptului la/de pensie.
  Nu numai cel care alege in 2022 cele 6 luni din 2018 primeste majorarile pana in anul 2022 ci si cel care a trecut in rezerva, să zicem in 2010, fara drept de pensie, dar se pensioneaza in anul 2022, primeste actualizarea reglementata de art. 28. Nici ei nu vor mai primi actualizările corespunzatoare majorarilor de solde produse dupa momentul deschiderii dreptului de pensie.
  Ordinul M25/2016 nu este abrogat, dar nu mai are aplicabilitate pentru actualizările de dupa deschiderea dreptului de pensie, fiind eliminată prin lege aceasta operatiune. Poate fi aplicat in cazul unei revizuiri a deciziilor de recalculare emise in baza articolelor 109 si 110.
  Cand se va reintroduce actualizarea pensiilor militare, odata cu majorarea soldelor pentru cadrele in activitate, va fi modificată si Metodologia de actualizare.
  Doar juristii de moda veche sunt robii normelor administrative de aplicare a legii.

 17. @Radu,
  Pune punct neroziei cu faptul că M25/2016 nu este abrogată implicit!Ia de aici dintr-o decizie CCR care explică juridic foarte bine situaţia:
  “Curtea a apreciat că, deși trimiterea la alte acte normative este un procedeu legislativ permis, aceasta nu poate viza o normă abrogată. Un argument în acest sens îl reprezintă dispozițiile art. 50 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 care dispun că „La modificarea, completarea și abrogarea dispoziției la care s-a făcut trimitere, în actul de modificare, completare sau abrogare trebuie avută în vedere situația juridică a normei de trimitere“. Aceasta semnifică faptul că, la momentul recurgerii la procedeul legislativ al trimiterii la alte acte normative, norma la care se face trimitere trebuie să fie o normă în vigoare, aparținând fondului activ al legislației. Curtea a constatat că a considera altfel ar însemna că prin intermediul normei de trimitere să poată fi repusă în vigoare norma abrogată, la care se face trimitere. Curtea a constatat că prin adoptarea unei norme care face trimitere la o dispoziție legală care nu mai este în vigoare se încalcă dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție referitor la claritatea și previzibilitatea actelor normative.”

 18. Nerozii spui d-ta si vad ca persisti in ele.
  Legea 223/2015 a delegat instituțiilor militare dreptul de a emite norme metodologice privind actualizarea in baza art. 60 și recalcularea in baza articolelor 109 si 110.
  Nu a delegat dreptul de a emite norme si pentru aplicarea art. 28.
  OUG 59/2017, anuland actualizarea pensiilor militare dupa deschiderea dreptului de pensie, nu a anulat Ordinul M25/2016. Dispozițiile acestuia au ramas valabile pentru aplicarea articolelor 109 si 110.

 19. @Radu sau cel cu berbecu,
  Moşu’, o opinie se susţine cu argumente, ori mata nu poţi decît a produce gargară fără susţinere. Eşti pe invers, ai pus oiştea înaintea cailor, recalcularea prevăzută de art.109, 110 nu are cum să menţină activ art.60 alin.(4)- în forma de dinainte de OUG59/2017, care reprezintă „delegarea” pe care o invoci. Recalcularea respectivă s-a executat într-o perioadă normată de timp şi S-A ÎNCHEIAT. Nici cu eventuala revizuire în legătură cu cele 2 articole nu ai nimerit-o: revizuirea este o operaţiune de corectare a unor erori efectuată azi, dar care ia în calcul prevederile legale incidente pe perioada recalculărilor, la data erorii. Hai, pa!

 20. @Radu,
  Am vrut sa intervin, dar as interveni de pomana. Nu vrei sa accepti si pace. OK, fiecare cu logica lui.Dar te contrazici singur. Pe de o parte spui ca actualizarea pe art 28 nu e anulata de disparitia alin 4 din ART.60, dar pe de alta parte spui ca cei care au iesit dupa 2017 au iesit cu pensiile calculate pe baza salariilor marite, deci nu au fost actualizate. Da, unii nu au avut nevoie de actualizare, dar asta este valabil pentru cei care si-au ales perioada de calcul in ultimele 6 luni din cei 5 ani. Cei care insa au ales 6 luni din ani anteriori anului de iesire la pensie, au avut parte de actualizare la salariul functiei la data iesirii la pensie. Deci li s-a actualizat pensia. Deci, pana la urma, au beneficiat sau nu de actualizare, dupa umila ta parere?

 21. Actualizarea conform Art. 28 comporta mai multe discutii in functie de alegerea bazei de calcul de catre beneficiar, dar nu are rost sa mai discutam daca patronul si-a făcut simtita prezenta prin stergerea ultimului raspuns dat de mine lui Mateias.
  Ramane concluzia ca OUG 59/2017 nu afectează cu nimic aplicarea articolului 28 in privinta actualizării, atunci cand este cazul. Nu este cazul sa se mai actualizeze baza de calcul daca beneficiarul s-a pensionat in iulie 2018 si el a avut deja majorate elementele salariale cu 25% in toate cele 6 luni alese ca baza de calcul.

 22. Da,bătaia de joc din ultimii 10-12 ani,s-a datorat nu numai celor care s-au perindat prin sferele puterii,dar și slugarniciei celor de prin ministere care au colaborat strâns,numai pt.pastrarea scaunelor sau al altor interese reciproce.
  Stim ce au stat la baza acestor interese,așa ca nu mai insist.Inceputul,începuturilor,ca sa zic asa,a fost în 2010 când a fost schimbata ordinea lucrurilor,pensiile militare au fost recalculate pe baza contributivitatii,la 20 ani contributie,pt.cei aflati in plata la 31.12.2010.
  În schimb,cei care au indeplinit conditiile de pensie incepând cu 01.01.2011 cnf. L.263,formula de calcul a fost schimbata,si aici ma refer la anii de contributie,adica PMA era impartit la anul si luna când era nascut militarul,de exemplu,cei care erau nascuti la 01.01.1970,PMA era impartit la 30.Daca nici asta nu era discriminare fata de cei aflati in plata la 01.12.2010,atunci ce sa mai vorbim?Ori dai o lege pt.toti,ori nu o mai dai.De aici au plecat cu discriminarie si o țin tot asa pana azi.

 23. Pentru cel care s-a pensionat in luna august 2018 si si-a ales ultimele 6 luni ca baza de calcul nu mai este nevoie sa se faca actualizarea conform art. 28 pentru ca el a primit deja in soldele ca activ majorarea cu 25% a elementelor salariale din solda lunara bruta, conform Art. 38 din Legea 153/2017.

 24. Radule esti un angajat din cadrul caselor sectoriale de pensii sau un apropiat al lor de sustii aberatii, lasa daca nu esti jurist si esti mecanic, baga-te in seama cand e vorba de tehnica motorizate si lasa-i pe juriști sa-si sustina punctul de vedere ca al tau e eronat total!!! Toate pensiile militare stabilite dupa data de 15.09.2017 sunt calculate fara metologie legala de calcul si se impune recalcularea lor dupa adoptarea metodologiei adaptata la OUG 59/2017 si OUG 114/2018!!! Ordinul M24/2016 si M25/2016 se impuneau a fi modificate sau abrogate!!!!Nu sa dorit acest lucru pentru ca dispărea starea de confuzie care au si indus in eroare instantele de judecata care cunosc toti despre aceste ilegalitați si se fac ca ploua!!! In acest sens se impune ca sa fie sesizată CCR pentru a se pronunța stric pe aceasta chestiune juridica care va crea mare deranj pentru casele sectoriale de pensii!!! Datorita acestor anomalii s-a ajuns ca sa ne ia politrucii in derâdere si organizatiile reprezentative ale rezervistilor nu au luat atitudine sub nicio forma!!!! Oare credeți ca nu se stia ca ordinele M24/2016 si M25/2016 ca nu mai au partial aplicabilitate!!! Plafonarea OMM sau SOSP, a pensiei suplimentare si a vechimii peste 35 de ani s-su calculat in baza unor artificii sau inginerii concepute in laboratoarele caselor de pensii fara sa fie adoptate si publicate in monitorul oficial ca sa aiba caracter public legal!!!! Organul legiuitor, Parlamentul a stabilit acest lucru prin L 24/2000 si pe care reprezentații caselor sectoriale de pensii nu au respectat-o!!!! CCR ar fi putut sa se autosesizeze cand a fost contestata OUG 59/2017 si OUG 114/2018 dar nimeni nu a vrut sa o faca in mod deliberat!!! Pai daca s-ar fi întocmit metodologia se vedea clar negru pe alb ce însemna plafonarea si nu evaporarea OMM sau SOSP, a pensiei suplimentare si a coeficientului pentru vechimea peste 25 de ani!!! Nu s-a dorit de guvern, de politicieni, magistrati si CCR ca sa se faca economie la buget pe spatele rezervistilor atatia ani pentru clientela politica!!!!

 25. PUIU
  Mai intai invata sa scrii corect romaneste inainte de a te amesteca in discutii intre juristi.
  Metodologii de aplicare a legii pensiilor militare exista. Dar, desi au si dispozitii ilegale, nimeni nu le-a contestat in contencios administrativ.
  Repet si pentru tine ca OUG 59 nu a modificat algoritmul de calcul al pensiei militare, dar a impus cuantumului calculat in baza Legii Nr. 223 un nou plafon. Ce metodologie de plafonare vrei sa dea.
  Unde ai auzit tu de autosesizarea Curtii Constitutionale?
  Patronul imi cere sa-i raspund dar imi blocheaza comentariile.

 26. @Radu,
  1. Nu iti blocheaza nimeni comentariile, si nici nu iti mai raspund la comentarii, nu mai e nevoie, te faci si singur de ras. Pur si simplu unele comentarii intra in moderare, altele direct in trash, acolo erau ale tale si jur ca nu le-am bagat eu. O sti si programul asta care face selectia ceva, cine stie.

 27. Radule pentru tine noțiunile juridice sunt grele la fel ca gramatica limbii romane!!! Vad ca si altii ca te depaseste subiectul, asa ca mai bine sa te aptii!!! Pentru stiinta ta, orice lege trebuie sa aiba o metodologie de aplicare, in caz contrar nu se poate aplica!!! Daca norma juridica sau legea a suferit modificari, automat si normele metodologice trebuiesc modificate si adaptate la noua lege care s-a adoptat!!! Aceasta situatie nu s-a intamplat si cu L 223/2015 care a fost modificata prin OUG 59/2017 si OUG 114/2018, cabd politrucii au omis sa modifice Ordinul M 24/2016 care privește stabilirea pensiilor militare si Ordinul M25/2016 care reglementeaza actualizarea si indexarea pensiilor militare si punerea in executare a hotărârilor judecătorești definitive in cazul pensiilor militare!!! Radule un jurist adevarat sau profesionist care a studiat corespunzator legislatia imi va sustine oricand punctul de vedere, insa un jurist incompetent si slab pregatit nu!!!

Comentariile sunt închise.