După o viaţă de privaţiuni e firesc ca măcar dreptul la a visa frumos să nu-i fie negat pensionarului militar. Lovit din toate părţile de indivizi slinoşi şi avizi de publicitate electorală, controlat zilnic la cuantumul pensiei “nesimţite” de media comercială cumpărată politic cu bani, învinovăţit constant de lipsa progresului societăţii care nu poate construi spitale pentru că „banii sunt consumaţi pe pensii speciale”, pensionarul militar are şi el măcar o satisfacţie măruntă când statul de drept funcţionează puţin şi pentru el. Curtea Constituţională va decide săptămâna aceasta că OUG 59/2017 este neconstituţională pentru motivul că nu s-a respectat procedura legală de adoptare. Este un motiv extrinsec valabil şi în jurisprudenţa sa, CCR a mai acceptat neconstituţionalitatea unei OUG care a avut avizul Consiliului Legislativ dat ulterior adoptării – a se vedea Decizia CCR nr.229 din 02.06.2020. De aici încolo începe euforia visătorului  pensionar, amăgit parţial şi de multele opinii exprimate pe net.

Nu mi-am propus să contest dreptul oricărei persoane- cu sau fără pregătire juridică, de a expune opinii privitoare la o decizie CCR cu efect asupra pensiilor militare. Totuşi, observând exaltarea şi exagerarea  adesea nejustificate în drept, privitoare la potenţialele efecte ale admiterii neconstituţionalităţii OUG 59/2017 şi cunoscând starea de nemulţumire a pensionarilor militari vizavi de respectivul act normativ, cred că e normal să am şi eu o opinie adresată pensionarului militar obişnuit, ce nu are timp, cunoștinte şi chef de fineţuri juridice. Dacă opinia mea, bazată pe un realism juridic argumentat, nu place, cititorul este invitat să aleagă  celelalte variante existente pe net. Oricum, ţineţi cont că dreptul deşi nu e o ştiinţă exactă nu e fotbal, unde toţi spectatorii se consideră a  fi cei mai buni antrenori. Eu nu îmi arog dreptul de a antrena, ci doar expun OBIECTIV considerente privitoare la efectele reale ale deciziei CCR privitoare la neconstituţionalitatea OUG 59/2017, doar în scop umanitar, pentru ca  pensionarul să nu-şi consume timpul cu cereri nejustificate.

Dealtfel, doar după publicarea deciziei în Monitorul Oficial, aspectele exagerărilor pe care încerc eu să le temperez acum vor fi confirmate şi oficial. Pentru că CCR va emite o decizie de admitere, o decizie şi INTERPRETATIVĂ în considerente deoarece situaţia juridică a OUG 59/2017 este mai diferită de alte cazuri similare , în special privitor la efectele în timp.

1. Cât a trăit OUG 59/2017 şi relaţia sa cu urmaşa sa parţială, OUG 114/2018 raportat la L223/2015

Actul normativ produce efecte într-o anumită perioadă de timp, denumită „durata aplicării” actului normativ, care se întinde de la momentul intrării în vigoare şi până la momentul ieşirii lui din vigoare sau al încetării efectelor juridice. În privinţa acţiunii în timp sunt trei momente care prezintă relevanţă: intrarea în vigoare, acţiunea sau perioada de aplicare, şi ieşirea din vigoare sau încetarea efectelor. În cazul OUG 59/2017 avem intrarea în vigoare pe 07.08.2017, cu excepţia articolelor care limitau pensia netă  care au intrat în vigoare la 15.09.2017. Perioada de aplicare  a reglementărilor OUG 59/2017 care au modificat prevederile  art.59 şi art.60 din Legea 223/2015  este  07.08.2017 -28.12.2018, când guvernul a intervenit cu o noua modificare a art.59 şi art.60 din Legea 223/2015  prin art. 84 din OUG nr.114/ 2018. Trebuie reţinut că o normă nouă exclude, în principiu, aplicarea în continuare a normei vechi, dar nu operează asupra trecutului. Prin urmare OUG 59/2017 a continuat să fie în vigoare – cu excepţia  prevederilor expres modificate şi după intrarea în vigoare a OUG 114/ 2018. Cât priveşte efectele deja produse, acestea au rămas nemodificate, noile prevederi aplicându-se evident doar la situaţiile juridice din viitor. În concluzie dispoziţiile art. 59 şi art.60  din Legea 223/2015  în forma introdusă prin OUG 59/2017 au fost  în vigoare în perioada 15.09.2017 -28.12.2018. Pentru că circulă aiureli de genul că admiterea neconstituționaliății s-ar răsfrânge cumva şi asupra prevederilor relativ asemănătoare din OUG 114/2018, trebuie să lămurim şi acest aspect. Prevederile legale declarate neconstituţionale de Curte ca urmare a soluţionării excepţiei nu mai pot face obiectul unei alte excepţii de neconstituţionalitate, prin urmare textul sau sintagma nu mai pot fi reintroduse  în aceeaşi formă într-un nou act normativ. Or, neconstitutionalitatea OUG 59/2017 în întregime, pe motivul extrinsec al procedurii de adoptare nelegale, NU ÎNSEAMNĂ că textul încalcă prevederi constituţionale. Mai mult, textul reglementărilor A FOST DEJA VERIFICAT, pe motive intrinseci şi au fost emise decizii de respingere, deci textul este constituţional. Recomandabil ar fi să nu se mai preia tăieturi şi frânturi din decizii pentru că ruperea lor din context conduc la idei şi lucruri trăsnite și vise dăunătoare. Dealtfel o situaţie similară a fost de curând tranşată: CASS declarat reţinut neconstituţional datorită formulei de reglementare prin OUG şi nu lege. Asta nu înseamnă că de acum încolo NIMENI ŞI NICIODATĂ nu mai poate reintroduce reţinerea CASS din pensii că ar fi neconstituţional. Ba poate, chiar şi în aceeaşi formulare din OUG, dar să o facă  procedural prin lege, nu prin OUG.

2. Urmările deciziei de neconstituţionalitate a OUG 59/2017

Fără a intra în divergenţele de opinii  generate de activismul Curţii Constituţionale în raport cu interpretările – în special de contencios administrativ, ale ICCJ, trebuie totuşi să încercăm a creiona ce  efecte reale  sunt generate şi cum pot fi ele valorificate în folosul pensionarului militar.

În jurisprudenţa sa, CCR stabileşte întinderea şi conţinutul sintagmei „efecte pentru viitor”, care nu coincide cu interpretarea atribuită acestei sintagme de către diferiţi autori de scrieri pe net. Sub rezerva faptului că nu se cunosc considerentele deciziei, analizând starea de fapt şi contextul suspendării EFECTELOR produse de aplicarea OUG 59/2017 de la data publicării deciziei în MO apreciez că Curtea va preciza expres cele trei categorii de situaţii în care efectele sale se produc: cauze pendinte, cauze definitive şi situaţii viitoare. Mai mult, pentru a nu se răstălmăci interpretarea dată de Curte, ar trebui să  existe şi o precizare asupra căror efecte din situaţiile viitoare  acţionează  decizia  de admitere. Oricum ar fi, nu pot fi luate în serios opinii personale care consideră că admiterea neconstituţionalităţii implică automat  ŞTERGEREA efectelor din perioada activă o OUG 59/2017 şi RECONSIDERAREA drepturilor nevalorificate de  aplicarea sa.  Prin urmare  revenirea  la actualizarea  şi indexarea pensiilor militare  în formularea de dinainte de OUG 59/2017 precum şi repararea daunelor produse de schimbarea prevederilor produse pînă la zi sunt doar nişte aprecieri naive, care nu se susţin juridic.  Un judecător nu poate admite o cerere de  actualizare a pensiei militare decât NEŢINAND SEAMA de verificările de constituţionalitate date pe motive intrinseci  de către CCR prin decizii anterioare, conducând la efecte RETROACTIVE ale ultimei decizii CCR. Başca, faptul că  OUG 114/2018 impune o altă conduită juridică pentru militari în respectiva speţă. Drumul contenciosului administrativ justificat prin art. 9 al L554/2004 cerut în revizuire sau recalculare a unei pensii militare  nu e imposibil, dar la situaţia în cauză are şanse extrem de reduse.

Pentru cauzele pendinte şi cauzele definitive-care au la dispoziţie calea de atac a revizuirii cu invocarea deciziei CCR situaţia e clară. Pentru situaţiile viitoare, adică de la momentul publicării deciziei CCR în MO (chiar dacă primele 45 de zile presupun doar o suspendare a aplicării OUG59/2017) există o situaţie de nelegalitate a cuantumului calculat al pensiei în plată versus cuantumul aceleaşi pensii calculat prin excluderea efectelor OUG 59/2017, pentru următoarele categorii şi situaţii:

 • pensionarii militari a căror STABILIRE a  pensiei a avut loc în perioada 15.09.2017-28.12.2018 , cărora aplicarea prevederilor art.60 din L223/2015  în forma din OUG 59/2017 le-a  limitat cuantumul net la media salariilor nete folosite în baza de calcul;
 • pensionarii militari  cu pensii în plată anterior datei de 28.12.2018  cărora aplicarea art.59 din L223/2015  în forma din OUG 59/2017 a generat o INDEXARE anuală corespunzătoare anului 2018 de 0%. Reamintesc că în anul 2018 indexarea conform formulării introduse de OUG 59/2017 a  fost din oficiu şi doar prin aplicarea indicelui de inflaţie – care fiind de – 1,5% a condus doar la menţinerea în plată a cuantumului anterior. Or, dacă prevederea anterioară cuprindea pe lângă  indicele  de inflaţie şi 50% din creşterea reala a  SMB care a fost de + 11.55%, prin urmare valoarea indexării ajungea la  aproximativ 4,40% şi nu 0%. Mai mult , beneficiau de indexare şi pensionarii a căror drepturi de pensie se deschideau în anul 2018, dar doar pînă la 28.12. 2012, anterior intrării în vigoare a OUG 114/2018.

Prin urmare, după data publicării deciziei CCR în MO, cuantumurile pensiilor acestor pensionari militari DEVIN ERONATE prin păstrarea în modul de calcul a valorii date de efectele OUG 59/2017. Deci se impune o revizuire care ar trebui să fie din oficiu, prin care CPS să  reconstruiască cuantumul pensiei cu înlăturarea efectelor OUG 59/2017 şi să pună în plată noul cuantum cu data publicării deciziei CCR în MO, după caz. Din păcate, nu cred că CPS vor face revizuiri din oficiu, deci rămâne doar varianta revizuirii la cerere,  cu probabilitatea mare de a ajunge la instanţa de judecată.

Pînă una alta, eu aş sfătui pensionarii să nu se grăbească. Multe se pot întâmpla şi nu e momentul potrivit pentru o opţiune. Dealtfel prevăd că în cazul declarării neconstituţionalității OUG 59/2017, guvernul va încerca să contracareze efectele, dar nu spun cum, ca să nu le dau idei.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227701

De Mateias

56 de comentarii la „OUG 59-Pregătiţi borcanele, vineeee miereea !”
 1. @Mateiaș,din cauza oug 59,nici o pensie nu s-a actualizat cu funcțiile,gradul din ziua de azi,a celor activi! Toți am fost „faultați”, neavând nici o importanța când am ieșit la pensie!Dacă nu era această ordonanța,pensiile noastre aveau un cuantum mult mai mare acum!Ăsta a fost și scopul acestei oug.!Nu cred că acum au alt scop,gasesc ei metode să ne „faulteze” în continuare! IDEEA ESTE NU SĂ DEA,SĂ …IA!😡😡😡

 2. @Lucian,
  Sistemul politic foloseşte cu succes metoda OUG atunci cand vrea sa impună legislativ ceva.Deşi nu are atribuţii legislative Guvernul abuzează de această portiţă introdusă doar pentru situaţii de strictă urgenţă. Or, noi suntem ţara urgenţelor, fiecare guvern dă peste 100 de OUG într-un an. Mai mult, OUG de sfârşit de an se ocupă de obicei de modificarea a zeci de legi. Asta se întâmplă pentru nimic nu cenzurează acest comportament şi pentru că guvernul cunoaşte că OUG produce efecte imediate şi chiar dacă e ceva în neregulă, trec ani până omul obişnuit ajunge cu ea la CCR.

 3. Va salut dl.Mateias

  Perfect de acord cu dvs.in ceea ce face guvernul care profita indiferent/oricum de pe urma acestor OUG-uri,si nici dupa 2,3,5 ani in cazul oug.59 nu castigam ceva.Intrebarea mea este legata de faptul ca din cate stiu la o petitie semnata de……..persoane se poate pune in discutie parlamentara,atunci de ce nimeni cu o pregatire juridica(slava Domnului sunt destui) nu face o astfel de initiativa ?
  Estimez la peste 100.000 semnaturi din partea rezervistilor dar si a activilor care vor realiza ce napasta o sa vina. Cu stima

 4. @Bogdan,
  Problema e că rezerviştii or fi mulţi, dar sunt grupaţi în mii de bisericuţe, grupuri, echipe, bloguri,asociaţii,sidicate, ligi şi alte forme de adunare. Prin urmare textul UNEI SINGURE PETIŢII nu poate avea finalizare pentru că nu se vor pune de acord niciodată. Nu vedeţi, vine inundaţia şi ei şed liniştiţi, că au timp după ce trece să analizeze şi abia apoi să vadă ce-i de făcut.

 5. Să dea Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului să fie bine, ca doar ei mai poate salva pe noi și poporul asta robit și de dezbinat

 6. Zăpăcește-i ca sa-i poți dezbina.Iata că încă odată chiar și asa adaptat la vremurile noastre,se adeverește ce zice proverbul.Stapânirea a reușit cu ajutorul celor de-ai noștri,care au „realizat”zeci de asa zise asociații,sindicate etc.Rezultate zero barat.Suntem praf și pulbere,d-aia își permit astia sa ne frece cum vor ei.

 7. In afara de variantele respingerii sau acceptarii exceptiei de neconstitutionalitate, mai exista si varianta amanarii, la fel de plauzibila, mai ales daca avem in vedere ca din nou se discuta variante ale legii privind pensiile speciale si din nou magistratii se simt amenintati, asa ca poate se va incerca un nou santaj, ca la discutarea OUG. Nu m-ar mira, atat guvernantii cat si magistratii sunt total indiferenti la problemele reale ale cetatenilor, la principiile de drept sau ce inseamna justitia. Pentru ei justitia este o cale de a obtine ce vor. Asa ca e posibil sa asistam azi si la un joc de glezne o incercare de a pune presiune si a atentiona ca lovirea magistratilor prin legea pensiilor speciale, poate duce la urmari asupra vietii politice si sociale care nu ar da bine la alegeri.

 8. Dac-am ajuns ca alții, recte Banca Mondială, UE și un neica nimeni, Ghinea secretosul vândut, să stabilească pensiile militare, înseamnă că statul român e impotent și corupt, cu nimic mai mult decât o gubernie, cu vătafi politici pupând carâmbul boierului ca să nu zic comparația cu câinii cu jujeu la gât dând târcoale oilor în strungă. Asta e, ce altceva?

 9. @Geofreeland,
  Imi puneam zilele astea intrebarea cine e mai vinovat pentru aceasta porcarie, Ghinea care a trecut aceasta ” dorinta” in PNRR, poate pus de altii, poate pentru a se razbuna pentru o suferinta bolnavicioasa, cei care au aprobat-o si au ridicat-o la rang de lege desi intreg PNRRul este doar oo simpla foaie de hartie fara valoare iar acum din lasitate, lipsa de interes, mentalitate de sluga, sau urmarind un plan diabolic, nu stiu cum sa faca sa o implementeze, sau noi, cei care platim toate oalele sparte si ne comportam ca niste idioti lipsiti de intelegere si reactie chiar si atunci cand ni se arata cat de idioti suntem ? Parca suntem paralizati de inconstienta, lipsa de intelegere sau un ciudat imbold spre sinucidere. Cert este ca vina finala de apartine.

 10. Dar CCR, această instituție abominabila, profund politizat a stabilit că militarii nu au contribuit și prin urmare cuantumul poate fi și 1 leu . Căci numai pensiile contributive pot fi reglate în afară de ale lor. De ce mint mastodontii, militarii au contribuit întotdeauna ?

 11. Dar CCR, această instituție abominabila, profund politizat a stabilit că militarii nu au contribuit și prin urmare cuantumul poate fi și 1 leu . Căci numai pensiile contributive pot fi reglate în afară de ale lor. De ce mint mastodontii, militarii au contribuit întotdeauna ?

 12. Din cauzele discutate in ședinta ccr de azi 23.02.2023, in număr de 243…. abia pe la nr.209 încep să apară pe ordinea de zi: „Excepțiile de
  neconst. a disp. Ordonanţei de
  urgenţă a Guvernului nr.59/2017
  privind modificarea și completarea
  unor acte normative din domeniul
  pensiilor de serviciu”.
  Așa înţeleg judecătorii ccr să trateze/
  analizeze cauzele ce privesc ciuntirea
  pensiilor militare!!!

 13. La vremea respectiva ordonanțele de urgentă 57 & 59 scoase pe piata în 2017 respectiv 2019,au modificat legea pensiilor noastre militare,de au adus-o intr-o stare aproape de nivelul zero de aplicare,ajungând o lege găunoasă lipsită de conținut.Cele doua OUG uri,și sa nu-mi spună mie juriștii făcuți prin știu eu ce facultăți de drept cu plata sau la nare distanță de sălile de curs,despre faptul că aceste ordonanțe nu au modificat unele articole având scopul principal de a modifica cuantumul pensiei militare în minus,de cum era votata de legislativ și promulgata de președintele tarii.
  Iată deci,domnilor rezervisti cum se incalca tot ,inclusiv Legea legilor,
  Constituția țării.

 14. Iată că mai avem și ziariști care nu se vând pe 2 bani.
  Este vorba de Adrian Pătrușca care a scris pe Active Newz,un articol excelent,”Canalul și Canaliile”.Merita citit.

 15. Adrian Pătrușca este DIRECTOR EDITORIAL la Activenews ,site care apare pe lista neagră a publicațiilor acuzate de fake news, politică anti-gay , anti vaccin si pro Rusia.

 16. Se minte și se exagerează de mulți habarniști din dorința de a atrage atenție sau, mai grav, de a instiga niște oameni împotriva altor oameni…nici nu contează naționalitate, etnia sau alte criterii.Dacă statul român ar fi făcut sau ar face și ACUM elementarele dragări și decolmatări promise de „sute” de ani, a se citi doar vreo 33 , Ucraina ar trebui să adâncească Bâstroe cu zeci de metri 😂, fizica și principiului vaselor comunicante bătând orice demagogie ieftină. Dar așa, după ce au tocat peste 1,2 MILIARDE de euro alocați special pentru Delta, pe care fariseic o deplânge autorul Patrusca, nu au fost în stare să achiziționeze MĂCAR UN UTILAJ pentru decolmatarea canalelor și brațelor Dunării. Au furat și au decolmatat…pe hârtie.

 17. @Locuiror Delta,

  Ceea ce vrea sa scoata in evidenta domnul Patrusca este exact ce spuneti si dvs, si anume politica duplicitara si minciunile guvernelor care nu fac nimic pentru apararea intereselor nationale, se lasa cumparati, baga capul intre urechi si se fac ca nu stiu ce se petrece sau ce ar trebui facut, danad astfel altora posibilitatea de a profita si a isi insusi ceea ce ne apartine.

 18. @Ion Am sunat pe unul din cei care vin la tembeleviziuni pe care îl cunosc destul de bine,nu-l nominalizez,stii ce a spus? „Nu ma cobor într-atât încât sa cerșesc mariri de pensii la TV”!!!!

 19. Poate se trezesc mai-marii nostri ca ar avea totusi nevoie de armata – dar nu mai au de unde si cu cine? Ca experienta nu creste pe internet? si nici tehnica n-o inovezi peste noapte? Daca vedem mai multe dovezi de „atentie pozitiva” in privinta militarilor activi sau in rezerva, as zice ca nu e de bine. Cu firul otravit Ucraina-Transnistria-Basarabia-Romania nu-i de gluma, desi Werner-cap-de-lemn cam asa o crede.

 20. Puneti capacul la borcane, ca se zahasiste mierea. Asa cum spuneam, Curtea Constitutionala a amanat, pana pe 21 martie, judecarea aspectelor de neconstitutionalitate pe OUG 59. Multi se asteptau la o rezolutie ieri, unii au taiat porcul mizand pe o solutie favorabila. Nu a fost sa fie, jocul de glezne continua, ca si in cazul deciziei 650.15/12.2022, magistratii CCR merg la santaj, asteapta sa se stabileasca varianta finala a proiectului L 4/ 2023 privind pensiile speciale unde solicita ca prevederile legii sa nu cuprinda recalcularea pensiilor si apoi in functie de ce decide guvernul, sa le dea si ei decizia lor. Asta e justitia in Romania.

 21. @ Gigi,
  Cunosc chestia cu ” mandria” asta si umilirea. Multi cand li s-a cerut sa iasa in strada au spus tot asa ca nu se umilesc, dar striga pe facebook si ii invinuiesc pe altii ca nu fac nimic pentru ei. Pe de alta parte, nu prea inteleg, nu te umilesti sa iti aperi drepturile la tv, dar te umilesti sa faci sluj pe langa politicieni si sa le canti in struna facand pe „specialistul” pentru apararea ” drepturilor” altora, care ne umilesc luandu-ne Insula Serpilor, navigatia pe Dunare, energia electrica, locurile de munca,rezerva bugetara, si incalcand drepturile romanilor din tara lor. Halal mandrie.

 22. UPDATE: Se pare ca m-am inselat. Pe la pranz, domnul Pascut de la sindicatul Diamantul, anunta pe pagina sindicatului, ca s-a amanat decizia, pe data de 21.03. 2023.
  Fiind afara, nu in casa la lap top, am verificat prin telefon, dar dat fiind ecranul mic nu am putt vedea intreaga pagina, Am gasit insa data de 21.03 in dreptul a doua dosare si am crezut ca era vorba de ceea ce spusese domnul Pascut. Insa datele respective, la o verificare mai atenta acuma, de fapt erau datele de inregistrare a dosarelor respectiv, 21.03.2022, dosarele 739Dsi 740D pe anul 2022. Deci e posibil ca dosarele sa nu fi fost amanate totusi. Imi cer scuze pentru confuzie, daca e confuzie, in niciun caz nu e intentie. Ramane de vazut zilele urmatoare, sau cand o binevoi CCR sa ne informeze cu privire la deciziile pe OUG 59.

 23. Pensionarii iesiti dupa 12.2019 si care sunt limitati la net au vreun motiv de speranta?

 24. @Ionut,
  Asa cum spunea autorul articolului, nu doar motive ci si dreptul la speranta si vise il are oricine. Depinde ce spera sau viseaza fiecare.

 25. @Ionut,
  Hai sa lamurim problema. Ia spune, ce speri, ce doresti, ce crezi ca se va intampla?

 26. In eventualitatea ca OUG.59 este declarata neconstitutionala ,eu cred/sper ca se va relua actualizarea pensiilor cu maririle celor in activitate,conform Lg.223 initiala,si nu doar ptr.cei pensionati pana la 31.12.2018.
  Chiar daca OUG.114(art.84) mentine plafonarea la netul celor 6 luni si stabileste cum se fac indexarile anuale,nu pomeneste NIMIC de actualizare cu marirea sal.de functie/grad.
  Este doar o parere personala,poate altii mai priceputi sa explice.

 27. @Bogdan,

  Despre ce actualizare vorbesti ? Cauta in legea 223 si spune-mi si mie unde scie de ACTUALIZARE. Ce articol si ce pargraf din lege contine la ora actuala sintagma „actualizare” Eu cred ca unii sunteti dusi cu capul. Conform carui articol sa se faca actualizarea, daca NICIUN ARTICOL DIN L 223 NU PREVEDE ACEASTA OPERATIUNE? Vreti sa visati? Visati e liber, dar nu mai luati drept realitate tot ce visati ca dauneaza grav psihicului, iar spitalele sunt pline.

 28. Vă salut Dle Colonel şi în calitate de administrator al acestui blog, am şi eu o întrebare ptr. dumneavoastră sau invitaţi. Am înţeles întrutotul acest ultim articol, de mare interes pentru toţi pensionarii militari, dar am o nelămurire, ori îmi scapă mie, ori cineva a omis să lămurească. În situaţia cea mai favorabilă de admitere a excepţiilor şi declarare a neconstituţionalităţii OUG nr. 59/2017, eu şi alţi colegi care am ieşit la pensie după data publicării, adică 07.08.2017 şi până în 15.09.2017, nu am mai primit majorarea de 5,25% expres stipulată de OUG nr. 99/20016, act normativ în care pensiile militare aveau un paragraf separat pentru măsurile financiar bugetare al anului 2017, datorită modificării art. 59 din Legea 223/2015. La timpul potrivit toate instituţiile ne-au transmis că prevederile OUG 59…îşi produc efectele de la data publicării în MOf..(corect am spus noi)….In atare condiţii eu cred că şi cu acest procent ar trebui revizuite sau actualizate pensiile militare celor care şi-au deschis acest drept între 07.08.2017 şi 31.12.2017.(Pentru că cei între 01.01.2017 şi 06.08.2017 au primit).
  Vă mulţumesc anticipat şi multă sănatate tuturor.

 29. @mneacsu
  Daca avem o cana (oug 59) din care bem apa (primim pensia modificata prin oug 114),in momentul in care cana e trantita din mana (constatarea neconstitutionalitatii oug 59) s-a terminat si cu apa din cana…Vom bea direct de la izvor(legea 223 inainte de oug 59).Amanuntele juridice le gasiti pe „huhu”.Totusi,daca aceasta exceptie era ridicata imediat in 2017,am mai fi avut o sansa,dar asa sumele de bani care ar trebui incasate de toti pensionarii pe 5 ani sunt foarte mari(nu spun suma,ca se sperie guvernul),asa ca ar trebui sa nu ne facem vreo o speranta.Si-au luat un timp de o luna pentru a ticlui motivarea cat mai bine (ne vom minuna cum va suna…).”Se non e vero e molto ben trovato” Giordano BRUNO (daca nu e adevarat e foarte bine ticluit)…PentrU noi va fi mai usor dacat pentru bietul Giordano,asa ca pregatiti-va pentru mai rau,caci bine nu va mai fi…

 30. Dl.col Neacsu M

  Cu tot respectul eu am spus cum vad lucrurile daca pica oug.59.
  In legislatia actuala nu exista termenul de ACTUALIZARE ,dar in lg.223 (fara modificarea adusa de oug.59) EXISTA.
  In cazul declararii ca neconstitutionala a oug.59 se revine la vechiul text de lege, adica art.59 si 60 .Clar?
  Ps..asta cu spitalele sa nu o spuneti nici dusmanilor ,cu atat mai mult altora.

 31. @Bogdan,
  Articolul 60, asa cum a fost modificat de OUG 59 NU MAI EXISTA, DECI NU ISI MAI FACE EFECTUL. A fost inlocuit de modoificarile aduse de OUG 114 LA LEGEA 223. Cititi ce scrie in OUG 114 la art 84: „Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează..” Deci OUG 114 A MODIFICAT LEGEA 223, NU OUG 59. OUG 59, nu mai este in vigoare pe articolele 59 si 60, ele au devenit parti ale L223 si au fosr remodificate prin OUG114. la ora asta L223 pe art 59 si 60 respecta prevederile OUG114. Ca atare, ANULAREA UNOR PREVEDERI DEJA ANULATE, ARE EFECT ZERO.

 32. @Xman,
  E valabil raspunsul dat lui Bogdan. Daca insa la Huhu va da ceva, stati acolo, sa nu pierdeti randul.

 33. @Iordache Daniel,
  OUG 59 PE PREVEDERILE PRIVIND PENSIILE MILITARE nu a intrat in vigoare in 7 august, ci in 15 septembrie.
  „Articolul X Prevederile art. VII pct. 3 și ale art. IX alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.”

 34. Poate nu am fost înțeles… Am trecut în rezervă cu drept de pensie militară la 01.sept.2017… Conform OUG 99/2016,art 12,alin2,pensiile militare s.au majorat cu 5,25%,….. Atât eu cât și alți colegi nu am primit această majorare… Deoarece OUG 59/2017,și a produs efectele de la data publicării în MOf… Noi nu am primit acea majorare… Întrebarea mea era… O mai putem primi în situația anulării OUG… VASILESCU… TUTUIANU… TUDOSE..??? +

 35. @Iordache Daniel,
  Da, in mod normal aveti dreptul, si trebuie urmarit si vazut ce vor face casele de pensii daca OUG 59 va fi abrogata. Dar sa nu va asteptati sa vi se acorde din oficiu, desi asa ar trebui. PAREREA MEA ESTE CA IMDEDIAT DUPA PUBLICAREA DECIZIEI SA SOLICITATI REVIZUIREA. Pana se dezmeticesc cei de la CPS, si mai ales fara sa li se ceara, nu vor da nimic.

 36. @Xman,
  Am mai spus, tehnica legislativă şi principiile dreptului nu sunt uşor de înţeles, mai ales când nu ai pregătire juridică. Declararea neconstitutionalitatii unui text conduce la neconstitutionalitatea unei formulări IDENTICE CARE SĂ CONDUCĂ LA ACELEAŞI CONSIDERENTE DE NECONSTITUTIONALITATE, dar ULTERIOR datei de declarare. Prin urmare dacă guvernul reia prevederile OUG 59/2017 adoptându-le în aprilie 2023 cu nerespectarea avizului CL atunci da asistâm la neconstitutionalitate. Prevederile OUG 114 rămân în vigoare (luaţi cu creionul şi desenaţi, poatre aşa învăţaţi cum e cu retroactivitatea). Textul de dinainte de OUG 59 va fi „repus” în drepturi doar până la data de 29.12.2018 când a intrat în vigoare OUG 114.Nu e necesară o lege de respingere a OUG 59. Efectele neconstitutionalităşii sunt doar PENTRU VIITOR.

 37. @mateias
  Sa presupunem ca as lua cursurile unui student la drept si mi le-as insusi la nivel de nota 7.Ce parere aveti,as avea sau nu as avea pregatire juridica,teoretica cel putin?Traim in era internetului,cand daca vrei sa te pui la punct cu unele aspecte poti.Dati-mi voie si dati-ne voie sa ne perfectionam continuu,pentru ca nimeni nu s-a nascut invatat…Aceasta platforma e si una de invatare,asa ca tot felul de trimiteri nu-si au rostul pentru ca rad guvernantii de noi mai abitir decat o fac prin tot felul de nastrusnicii.De multe ori acesti indivizi nici nu sunt vinovati.Juramantul pe care-l fac e sa-si foloseasca toata priceperea pentru[…].Asta e nivelul lor de pricepere.Hai sa nu devenim mai priceputi decat domniile lor.

 38. @Xman,
  Mateias a fost decent in exprimare. Nu a facut aprecieri la persoana, nu a jignit, a enuntat un principiu, ca atunci cand ai ceva de spus(nu dumneata ca persoana ci omul in general) e bine sa fii documentat. Este adevarat si faptul ca poti sa ai ”o pregatire” adica o diploma intr-un domeniu și sa fii tufa de Venetia. Dar cand vii cu teorii care nu-ti apartin si nici nu le poti argumenta, parca e mai bine sa te abtii. Repet, daca consideri ca numitul Huhu are dreptate, stai acolo, de aici nu ai ce invata, mai ales daca nu vrei. Pana una alta, este ciudat cum poti crede ca o lege poate fi neconstitutionala atata vreme cat CCR nu s-a pronuntat asupra ei. Pentru ca OUG 114 sa fie considerata neconstitutionala e nevoie sa fie supusa judecatii CCR sau macar mentionata in judecarea altei cauze ca i s-ar aplica o decizie de neconstitutionalitate. Nu este insa cazul. Daca CCR va declara OUG 59 neconstitutionala in intregime pe motive extrinseci, chiar daca OUG 114 ar fi preluat in intregime textul OUG 59, dar respectand normele constitutionale privind emiterea, prevederile ei nefiind necontitutionale pe fond, ar fi ramas valabile. Dar nu este cazul oricum, caci OUG 114 a modificat L223, nu OUG 59. Daca insa iti convine mai multe varianta Huhu, e o chestie de gust.

 39. @Xman,
  Nu contest posibilitatea exprimării unei opinii diferite. Problema apare la credibilitatea şi susţinerea argumentelor juridice „învăţate” de pe Internet. Matale eşti prea prins în capcana altuia, îndemnat de psihicul uman care tinde să accepte mai degrabă aspectele care coincid cu aşteptările personale. Prin urmare, dacă se va întâmpla cum susţine altul mă va bucura, dacă nu se vor porni robinetele actualizării din urmă chiar de la Cuza încoace, eu te sfătuiesc să renunţi la asemenea învăţători de internet.

 40. OUG.114 ,art.84
  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, se modifică după cum urmează:
  bla…bla….
  A fost ultima postare pe acest subiect,fiecare intelege in felul lui.
  Sanatate tuturor.

 41. @Bogdan,
  Vedem dupa decizia CCR daca eventual va fi o decizie de accepare a exceptiei de neconstitutionalitate.

 42. Preluare de pe huhurez.com
  Repet,nu e argumentarea mea,este a domnului administrator al blogului „huhurez.com”
  „Soluția este deja dată de Curtea Constituțională și a fost teoretizată chiar de un magistrat al Curții Constituționale.
  Relevant pentru interacțiunea dintre OUG nr. 59/2017, care va fi declarată neconstituțională, și art. 84 punctul 2 din OUG nr. 114/2018 este punctul 6 din materialul documentar publicat de magistratul asistent al CCR, domnul Benke Károly, material intitulat „Limitele de care este ținut Guvernul în adoptarea ordonanțelor de urgență potrivit jurisprudenței Curții Constituționale”
  Limita dezvoltată la punctul 6 al materialului documentar este rezumată astfel de autor:
  – interdicţia confirmării/ reluării unor soluţii legislative
  neconstituţionale intrinseci sau extrinseci prin acte de modificare sau completare, în caz contrar, neconstituţionalitatea lovind şi actul succesiv de confirmare.
  31 „În decizia menţionată, Curtea a constatat neconstituţionalitatea acelor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 care au reaşezat sistemul de calcul al salariului în domeniul învăţământului prin includerea unor sporuri în salariul de bază, deşi Guvernul nu avea o abilitare legală în acest sens. Modificările nesemnificative aduse prin ordonanţele de urgenţă succesive, care, practic, reluau textul neconstituţional, sunt şi ele lovite de acelaşi viciu de neconstituţionalitate, întrucât, în acest caz, ordonanţele de urgenţă sunt acte de modificare, şi nu principale, astfel încât se aplică principiul de sorginte latină accesorium sequitur principale.””
  P.S.
  Domnul HUHU a explicat atat de simplu si concret incat nu am mai avut nevoie de creion si desen pentru a deslusi cum sta trebusoara.
  Totusi si domnia sa este cam optimist.Eu merg pe varianta ca nu ne vor da in veci dreptate.Au o luna in care au timp sa coaca o motivare de o sa ne scuipam in san…

 43. @xman,
  Dacă aşa a zis guru diletantismului juridic în domeniul pensiilor militare, să-ţi fie de bine.Prietene două lucruri nu poţi să le înţelegi: retroactivitatea ca principiu de drept şi caracterul de efect doar pentru viitor al deciziilor CCR . După mintea înceţoşată a învăţătorului tău, OUG 114/2018 va fi emisă după ce se va da decizia de neconstituţionalitate a OUG 59/2017 !!! Numai aşa s-ar îndeplini parţial ce a înţeles el din citirea din loc în loc a documentului unui magistrat asistent. Te invit să citeşti de pe internet despre efectul deciziilor CCR. Aşa poate te limpezeşti singur.Nu se revine la forma originală a art.60(respectiv, actualizarea) şi nici nu se recalculează pensiile acordându-se drepturi noi de la data de 04.08.2017 şi pînă la zi. Nu că nu vreau eu sau imperialismul global, ci pentru că nu aşa se interpretează corect juridic efectele unei decizii CCR. Başca faptul că în acest moment în L223/2015 drept texte introduse de OUG 59 nu mai sunt decât definiţiile soldei şi pensiei nete de la art.3, prin urmare neconstituţionalitatea DOAR pe aceste le elimină direct.

 44. @Mateias,
  Nu mai stiu cine spunea ca ” nu i frumos ce e frumos, e frumos ce mi place mie”, adica in materie de estetica, adevarul e relativ, tine de gustul fiecaruia. Se pare ca acelasi principiu e aplicat si in justitie si legislatie chiar. Atat legouitorul, cat si justitiarul, iar acum constat ca si beneficiarul actului de justitie face, aplica si interpreteaza legea cum ii place lui. „Poate” ce spui tu e corect universal, sau principial chiar moral si juridic, dar e atat de frumos si ne-ar prinde atat de bine cum spune Pasarila, incat e pacat sa ratam ocazia si sa nu mai visam cateva luni, poate chiar ani pe seama explicatiilor sale.

 45. Ce este curios este ca unii din cei care cer sa nu se aplice retroactiv o lege atunci cand e in defavoarea lor,acuma in perspectiva favorabila a deciziei CCR, considera ca Hemoroizii face bine, ca ar trebui si asa e normal, ca decizia sa se aplice retroactiv, adica sa li se recalculeze pensiile. Asa cum unii viseaza ca L4/2023 sa cuprinda si recalcularea pensiilor militare fara sa isi puna intrebarea de ce magistratii fac scandal ca li se recalculeaza pensiile. Cred ca a dat cineva cu ceva prafuri.

 46. Se confirma oficial ceea ce am spus acum 3 zile privind decizia CCR pe OUG 59″ DECIZIA A FOST AMANATA PENTRU DATA DE 21.03. 2023.Pana atunci trebuie sa apara varianta modificata a L4/2023 privind pensiile speciale si vor sti si judecatorii CCR ce se intampla cu pensiile lor, pentru a lua decizia pe OUG 59.

 47. Locuitor Delta ,studiati , cititi si va …cruciti, pardon TACETI.
  Au aparut articole cu …Bastroe ,hotarari ale institutiilor americane cu privire la infiintarea unei baze militard americane in DELTA ,Zunde …Bastrke este important nu dragarea bratelor Dunarii de care vorbiati ,.
  Scuze pentru…discomfortul creat !

 48. Am impresia,dar poate ma înșel,ca hotărârea CCR-ului de a amâna verdictul în privința OUG 59 este ca și o moneda de schimb,de șantaj pt.msi marii zilei.Nu știu,zic,nu dau cu paru’.

 49. @Gigi,
  Poate fi, asa gandeam si eu, dar mai este o varianta, sa fie o intelegere, sa amane pana apare varianta finala a legii pensiilor sapeciale, care ar putea prelua ceva din probabil defuncta OUG 59 si atunci decizia devina caduca, nu isi mai face efectul nici macar pentru viitor.

 50. Asta cred și eu,d.le Colonel.Ceva este.Oricum,CCR a scapat”virusul”,a dat acea HOTARÂRE benefica lor în Decembrie cu oprirea CASS anul trecut,deschizând CUTIA PANDOREI.Nu că nu ar avea atâtea metode de a drege busuiocul,tocmai de aceea sunt curios sa văd prin ce metode ,tare curios sunt!!!!!

Comentariile sunt închise.