Jianu,  haiduc pentru unii, zapciu pentru alții

Legea pensiilor de serviciu denumite impropiu,  sau mai bine spus nejuridic,  ”speciale”  a ținut trează o perioadă de timp media clevetitoare dar la fel de nefolositoare. Este știut că cei din media, și mă refer aici la marile canale,  ca să nu zic canalizări, prezintă subiecte care le aduc lor profit, fie din rating fie că au fost comandate, așa cum se comandă și se plătesc secvențele de publicitate, chiar dacă nu  în același cuantum. Cum a fost votată, cum s-a stins subiectul, interesul și dorința realizatorilor tv de a ”rezolva problema”. Sloganul ”poporul vrea eliminarea pensiilor speciale” nu mai e de actualitate, pentru că niciodată poporul nu a vrut ceea ce au vrut politicienii sau a pretins media că vrea”poporul”, sintagma a fost folosită întotdeauna doar ca paravan, pentru a acoperi unele interese total străine de ceea ce dorea ”poporul”. Mergând pe firul pensiilor de serviciu, o altă sintagmă folosită cu mare succes de politicieni și media, cu mare priză la țugurlani a fost ”repararea inechităților” din cadrul pensiilor, în special cele  militare. Populația kaki cu studii avansate de botanică a mers de fiecare dată după fentă, unii merg și acuma și așteaptă ca noua lege, indiferent ce număr va purta ea, indiferent cum va fi promulgată, să repare ”inechitățile” pentru că așa scrie în motivarea legii, uitând că toate legile din 2010 încoace ”și-au propus” același lucru și au făcut exact contrariul, pentru de fapt asta au urmărit.

Unii caută încă ”soluții” de rezolvare și au credința nestrămutată că dacă îți dorești așa ceva, ești tenace și nu renunți la speranță, va fi bine și la vară cald. După 12 ani de cotonogeală, Marea Kaki încă nu și-a învățat lecția, nu a depistat nici cauzele și nici nu a căutat  să le înlăture.

Alții, și mai botaniști, așteaptă și speră că noua lege (Plx) 244, contestată de magistrați la CCR, adică la magistrați, va fi respinsă sau -aici e aici- va stabili că și pensiile militarilor vor fi recalculate, pentru că pe undeva între hipofiză și prostată s-a creat o sinapsă care transmite mesaje cu efectul protoxidului de azot. Cum poți crede că ceva contestat de unii îți face ție bine, ca hemoro easy la cutie, nu pricep nici să mă tai, dar așa scrie în cartea de botanică.

O altă parte din vâslașii kaki așteaptă,  ca mortul coliva, ca același CCR să dea verdictul privind neconstituționalitatea OUG 59 și uite așa să li se facă dreptate, să fie înlăturate inechitațile și să se termine cu discriminările în sistemul pensiilor speciale. Niciunul însă nu a sesizat că cea mai mare sursă de discriminare o constituie art 28(1) din Legea 223, reintărit în Plx244 care menționează sporurile care nu intră în baza de calcul a pensiei, în loc să fie trecute cele care intră. În actuala formă, orice nou  spor care va fi adăugat la salarizarea militarilor, va fi inclus automat în calculul pensiei celor ce vor urma să iasă la pensie, mărind diferențele între aceștia și cei deja pensionați. Fiecare spor va crea o nouă categorie de ”privilegiați”, pentru că se va acorda doar celor care îl introduc, cu gandul la pensia lor. Nu e așa Florine ? Dar cei care așteaptă pretinsa pomană, sunt nu miopi, nu chiori, ci de-a dreptul orbi pentru că nu văd că prevederile care ar putea fi anulate prin declararea OUG 59 ca neconstituțională, în partea care privește pensiile militare,  sunt preluate de OUG 114 și, mai nou, limitarea la net este acuma aplicabilă tuturor, inclusiv  magistraților, prin Plx 244 deci nu numai că  NU se va anula, dar chiar se va extinde. Oamenii ăștia care chiar cred că lucrurile vor evolua în direcția visată de ei, au albeață și pe ochi și pe creier?

Diavolul stă ascuns în detalii

Foarte puțini, chiar dacă au sesizat diferența, și-au pus întrebarea de ce a fost înlocuită expresia” rata inflației”, cu ”indicele prețurilor de consum lunar” și ce anume înseamnă asta, pentru că așa cum spuneam toți se iau după fentă, ca și în cazul contractelor pe care le semnează românii cu diferite bănci sau firme care vin cu ”oferte„ de nerefuzat, fără a citi însă ce scrie mic mic mic în josul paginii.

Și mai puțini au sesizat o altă ciudățenie, care arată cu adevărat pentru cine bat clopotele.

Așa cum spuneam, în proiectul încă nepromulgat al Plx244, la cap XIII(1)  este introdusă  limitarea la net pentru toate pensiile de serviciu, ABSOLUT TOATE, lucru ce ar bucura pe unii, cei care privesc la capra vecinului, sau ar crea măcar impresia că militarii nu vor mai fi discriminați.Iată textul :” Art. XIII. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legiinr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezenta lege, nu poate fi mai mare decât 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.”

Ei bine, impresia de echitate este falsă, și voi demonstra că, din nou, clopotele bat, nu doar cu aprobarea ci cu ajutorul specialiștilor din MApN, doar pentru militari. Este adevărat, acest articol prevede că limitarea la net SE VA APLICA TUTUROR PENSIILOR DE SERVICIU. Dar, PENTRU MILITARI, această prevedere mai este introdusă odată, nu doar în OUG 59, prevedere care chiar abrogată, se va menține în continuare prin această lege, dar mai este introdusă odată, ÎNCĂ ODATĂ, CHIAR ÎN LEGEA 244.

La art XI (10), se precizează :

”La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

Art. 60. – (1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie”

Oare de ce? Să vă spun de ce. Pentru că se știa de către legiuitor, cei care au întocmit proiectul, că acesta va fi atacat de magistrați la CCR în special pe această prevedere.  Și se mai știa că aceștia vor câștiga. Și se mai știa că această prevedere va fi anulată și nu o puteau anula doar pentru magistrați, deci trebuia anulată pentru toate pensiile. Dar CCR va declara neconstituțional articolul XIII(1) TOȚI ”SPECIALII” vor scăpa de limitarea la net, mai puțin militarii, care îl mai au trecut odată în proiect, la art XI (10) . Diabolic nu ? Ei bine, așa cum a fost recunoscut chiar de MApN, toate prevederile care țin de pensiile militare sunt lucrate la MApN deci și aceasta, deci această mârșăvie este făcută cu acordul specialiștilor noștri.

Și mai este un aspect de luat în seamă care arată pentru cine se dă funia cu ceară. Dacă cițiți cu atenție cele două articole veți constata că sunt APROAPE identice, cu excepția finalului. La cap XIII(1) se spune că pensia nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care ”A CONSTITUIT BAZA DE CALCUL AL PENSIEI DE SERVICIU”, pe când la cap XI(10) spune că pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor lunare nete corespunzătoare salariilor brute, cuprinse în baza de calcul, LA DATA DESCHIDERII DREPTURILOR DE PENSIE” După cum se poate observa, la militari se face trimitere la soldele CU CARE A IEȘIT LA PENSIE PENSIONARUL. Deci dacă se va face o recalculare, se va lua în considerare cuantumul pe care l-a avut pensionarul LA DATA IEȘIRII LA PENSIE, nu la data recaculării.

Ei bine, cei care au întocmit acest proiect, au știut pe ce mizează, au știut că pensionarii militari merg după fentă și vor cere ei singuri recalcularea, fără să citească cu atenție legea.

Și ca să fie tacâmul complet, mai semnalez  o anomalie constatată de furnicile lui Mateiaș, aceea privind art.XV din proiectul L 244/2023, care modifică art 101 din L227/2015, după cum urmează: ”(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în situația în care cuantumul componentei din venitul lunar din pensie nu poate fi determinat ca urmare a aplicării principiului contributivității, cota de impunere de 15% se aplică pentru partea din venitul lunar din pensii care depășește câștigul salarial mediu net care se determină pe baza câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

După cum se vede, și sper că toți înțeleg, dar nu garantez, acest articol se referă nu strict, dar în mod special, la pensiile militare, singurele care nu au prevăzută/menționată/ specificată/ recunoscută, partea contributivă a pensiei. După cum se știe, de mult se bate apa în piuă pe faptul că militarii nu ar fi contribuit la pensie. Fals. Am demonstrat AICI că militarii, ca toți salariații, ba pe unele perioade chiar mai mult, AU CONTRIBUIT LA FONDUL DE PENSIE, CĂ LI SE REȚINEAU SUMELE STABILITE DE LEGE PENTRU PENSIE. Ei bine, de data asta, legiuitorul nu contestă militarilor doar contribuția ci însuşi prinncipiul de contributivitate, declarând ei că-vezi Doamne- nu acest cuantum NU POATE FI DETERMINAT CA URMARE A APLICĂRII PRINCIPIULUI CONTRIBUTIVITĂȚII. Cum să nu poată fi determinat, când acesta A FOST RECUNOSCUT ȘI DETERMINAT PRIN LEGE PENTRU TOȚI CEI PENSIONAȚI PE LEGEA 263? O mai mare aberație nu există.

La magistrați, situația este și mai hilară. Pentru cei pensionați înainte de îndeplinirea condițiilor de vârstă și vechime pentru pensia de serviciu, componenta contributivă ”NU POATE FI IDENTIFICATĂ” dar cum au făcut 60 de ani, brusc, se constată că au contribuit. Trăim în România și așa ne trebuie!

Acuma, ce e de făcut?

Poate ar trebui depus un Amicus Curiae la contestația magistraților, măcar pentru partea privind nerecunoașterea contributivității, dar tare îmi e teamă că vom păți ca și la celebra decizie 900. Apoi, cine să îl întocmească și cine să îl depună și susțină, că eu nu cunosc încă un șef de asociație care să fi câștigat Miss Olanda.  Oricum, magistrații vor trage cu dinții să scape ei și vor pune tunurile pe pensiile militare, așa cum au făcut reprezentantele asociațiilor militarilor în aprilie. Pe la o instanță din țară, o judecătoare întreba un pensionar militar angajat pe acolo, de ce presa vorbește doar despre pensiile magistraților și nu despre ale militarilor? Deci asta e atitudinea magistraților de la care militarii așteaptă pomană.

Mai e puțin până pe 26. Somn ușor tuturor liderilor de asociații militare! Bat clopotele!

De neacsum

28 de comentarii la „Pentru cine bat clopotele Jiene?”
 1. CITAT din „TOPIC”:

  ” Niciunul însă nu a sesizat că cea mai mare sursă de discriminare o constituie art❓ 80(1)❓ din Legea 223, reintărit în Plx244 care menționează sporurile care ❓nu intră❓ în baza de calcul a pensiei, în loc să fie trecute ❗cele care intră.❗ În actuala formă, orice nou  spor care va fi adăugat la salarizarea militarilor, va fi inclus automat în calculul pensiei celor ce vor urma să iasă la pensie, mărind diferențele între aceștia și cei deja..”
  ………….
  Încheiat CITATUL,

  ● Domnule Neacșu M.:

  1. Art.28, al.1 din legea 223/2015 menționat (cred că din viteză ați scris „80”)și modificat PERFID de „guvernul” Cioloș=guvern..”de/din..buzunar/ul” ..politic al „deep-state”-ului(care chiar există..și e „la vedere”= pt. cei care au..”senzorii”..necesari (!)=(ca să zic așa), este „așa” formulat tocmai cu scopul de A ASCUNDE ochilor poporului și chiar..”beneficiarilor” ❓ (și lumii..!) toate SPORURILE legale și chiar cele ILEGALE (ex.: sporul „de: confidențialitate”, „de fidelitate”..și altele asemenea, greu și SUBIECTIV..de: evaluat/ cuantificat /verificat.., și care nici nu sunt prevăzute de nici o lege de salarizare..❗; în plus multe SPORURI SCOASE prin acest art.28 = modificat de OUG.57/2015= din VENITURILE LUNARE BRUTE = PLĂTITE de-a lungul anilor în SOLDELE LUNARE..dar și în PENSIILE CONTRIBUTIVE stabilite/ revizuite pe = L.165/2011= OUG.1/2011, și L.263/2010..AU RĂMAS ÎN PLATĂ = după recalcularea din 2016 (❗)= ÎN MOD DISCRIMINATORIU..= NUMAI în pensiile CONTRIBUTIVE STABILITE în baza L.263 / 2010= și în cele REVIZUITE cu OUG.1/ 2011 = care = după recalcularea pensiilor din 2016 = în baza L.223/2015 și rămase în plată = având cuantum ..AVANTAJOS, așa cum am scris mai sus..!

  Această MONSTRUOZITATE legislativă și executivă..nu (prea) surprinzătoare pt. mine = încă din..dec.2015 ❗, se înscrie în șirul multor alte ANOMALII săvârșite de autoritățile române în zona asta legislativo-executivă.., dar nu numai❗

  Deocamdată mă opresc..la atât, pt. că articolul de fond e amplu și ar necesita multă dezbatere, în contradictoriu sau nu..!

 2. @Calin,
  Da, aveti dreptate, am scris gresit art 80, voi rectifica, multumesc!

 3. Bine sesizat,@ Călin!
  Jianu,mai mult Zapciu decât Haiduc! Este,Călăul pensiilor militare!

 4. @neacsum:

  La: “… legiuitorul nu contestă militarilor doar contribuția ci însuşi prinncipiul de contributivitate,… Acuma, ce e de făcut?”

  Treaba asta cu “contributeala” a fost bagata in capul oamenilor de ABUZUL DE LEGE al CCR in Deciziile nr.871 și nr.873 din 25 iunie 2010, cand dorind sa-si salveze pensile si sa loveasca in militari, cum a ordonat base, au zis:
  [Curtea a constatat că „pensiile de serviciu se bucură de un regim juridic diferit în raport cu pensiile acordate în sistemul public de pensii. Astfel, spre deosebire de acestea din urmă, pensiile de serviciu sunt compuse din DOUĂ ELEMENTE, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, şi anume: PENSIA CONTRIBUTIVĂ şi UN SUPLIMENT DIN PARTEA STATULUI care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială. PARTEA CONTRIBUTIVĂ A PENSIEI DE SERVICIU SE SUPORTĂ DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT, pe când PARTEA CARE DEPĂŞEŞTE ACEST CUANTUM SE SUPORTĂ DIN BUGETUL DE STAT […]. Mai mult, în cazul pensiilor militare, întregul cuantum al pensiei speciale se plăteşte de la bugetul de stat […]”.
  Făcând trimitere la Decizia nr.20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 18 februarie 2000, în care s-a statuat că pensia de serviciu constituie „o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale”, Curtea reține că „suplimentul” constituie, de fapt, „această compensaţie parţială”, pentru că „diferenţierea existentă între o PENSIE SPECIALĂ şi una STRICT CONTRIBUTIVĂ, sub aspectul cuantumului, o face acel supliment. Acordarea acestui supliment, aşa cum se poate desprinde şi din decizia mai sus amintită, a urmărit instituirea unei regim special, compensatoriu pentru anumite categorii socioprofesionale supuse unui statut special. ACEASTĂ COMPENSAŢIE, NEAVÂND CA TEMEI CONTRIBUŢIA LA SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE, ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, ca element constitutiv al acestuia”.]
  Altfel spus, in mintea putina a CCR pensile speciale au 2 componente:
  1. Componenta/pensia contributiva care se se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat si ARE CA TEMEI CONTRIBUŢIA LA SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE +
  2. Suplimentul/componenta necontributiva care se se suportă din bugetul de stat si care NU ARE CA TEMEI CONTRIBUŢIA LA SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE.
  Si ca nuca in perete, au bagat aici si pensile militare: “Mai mult, în cazul pensiilor militare, întregul cuantum al pensiei speciale se plăteşte de la bugetul de stat”, fiind evident dpdv logic ca aceasta adaugire nu are consistenta in logica definitiei cu cele 2 componente (pai daca toate au 2 componente, cum e una cu o singura componenta? – nu mai avem Definitie GEN PROXIM/DIFERENTA SPECIFICA!!) pt. ca PENSIA MILITARA ARE O SINGURA COMPONENTA SI ARE CA TEMEI CONTRIBUŢIA LA SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE/Bg.STAT, aspect fundamental zic eu si care diferentiaza PENSIA MILITARA de “suplimentul din partea statului” pe care-l primesc ceilalti speciali si care NU ARE LA BAZA VREO CONTRIBUTIE.
  Oricum ai lua chestia asta e ABUZ grav cand amesteci in analiza pensii din sistemul public cu o pensie dintr-un sintem neintegrat – sist. Pensiilor militare! Mai mult, e ABUZ IN SERVICIU/penal ca la carte ca CCR s-a facut ca nu vede ca pensile militare respecta PRINCIPIUL CONTRIBUTIVITĂŢII asa cu spunea art. 1 (2) din L. 164/2001:
  “Principiile generale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător şi pensiilor militare de stat (deci si PRINCIPIUL CONTRIBUTIVITĂŢII), exceptând situaţiile în care prin prezenta lege se dispune altfel.”
  si ca militarii plateau contributii de asigurari social conform art. 78 (2) si (3) din aceasi Lege.

 5. CITAT din „TOPIC”:

  „..cum  nu înseamnă nici recalculare, recalcularea nu înseamnă actualizare, ❗iar actualizare nu înseamnă neapărat creștere,❗ cum cred unii visători. Ne lipsește proprietatea termenilor, confundăm noțiunile, ne jucăm cu cuvintele, ne batem joc de meserie!”

  Încheiat CITATUL,

  ● COMENTARIU:

  Domnule NEACȘU M:

  Fără ca ceea ce scriu în continuare să fie o contrazicere..”în general”, termenul (și ideea) de..”actualizare” din pasajul dintre semnele roșii, în TEXTELE..cam tuturor LEGILOR DE PENSII MILITARE..PROCENTUALE..pe care le-am.. „apucat” NOI= generațiile în viață de pensionari militari (!), are sensul, destul de limpede = de MAJORARE a cuantumului pensiei, ca urmare a MAJORĂRII..COEFICIENȚILOR sau PROCENTELOR unor elemente salariale importante/relevante din structura SOLDEI LUNARE BRUTE, cum ar fi: S.de GRAD, S.de FUNCȚIE și S.de COMANDĂ (cel puțin = așa s-a aplicat până în prezent, în practică, „în general”(!?); am pus ghilimele și..parantezele ..pt.că..în cazul meu = „actualizarea” soldei lunare brute..= CHIAR..NU a majorat elementele salariale ale Soldei Lunare Brute-BAZA DE CALCUL = în 2016-2017 = cu ocazia recalc./actual. pensiei mele, așa cum prevedea art.28 din L. 223/2015, ci..A TĂIAT = ILEGAL (!) = TOATE..ELEMENTELE SALARIALE = cele „7” = ale „S.L.B-Bz.C” din FIȘA DE PENSIE ! (=a medicilor militari), SUB NIVELUL PLĂTIT în PENSIE în perioada de timp:10/2008..12/2015..❗
  Mai mult chiar: cunosc cel puțin..2 „cazuri”..ale umor colegi = medici
  militari: care „au pățit”..cam aceeași ..”situație” = asemănătoare cu a mea
  = de tăiere = scădere a cuantumului pensiei..prin așa-zisa „actualizare”.. prevăzută de art.28/ L.223/2015..❗

 6. Poate fi vorba de grup organizat? Notați ora și minutul…fiindcă LOV e ministrul muncii. Totul se învârte la Craiova cam in aceeași promotie….😀

 7. În mod normal nu se poate să recalculezi pensiile militare pentru cei care au ieșit la pensie în urmă cu 10, 15, 20 de ani sau mai mult din moment ce atunci salariul mediu net era de cel mult 1760 (până în anul 2013). Doar prin actualizare se pot recalcula. Acest proiect are mai multe greșeli de constituționalitate decât puncte constituționale.

  În plus referitor la ce ați scris și anume că ‘deci dacă se va face o recalculare, se va lua în considerare cuantumul pe care l-a avut pensionarul LA DATA IEȘIRII LA PENSIE, nu la data recaculării’, este doar părerea dvs. deoarece se referă la cei care vor ieși pe viitor la pensie, nu la cei aflați deja în plată.
  De unde să știți dvs. că în cazul în care vor fi recalculate și pensiile militare, se va întâmpla pentru fiecare beneficiar la data ieșirii la pensie? Îmi permit să vă spun ca n-aveți dreptate.

  Adică un om ieșit la pensie în 2005, când salariul mediu net era în ianuarie acelui an de 723 lei. Și unul mare ar fi să zicem dublăm 723 și ar ieși 1446 lei. Imposibil o astfel de recalculare.

 8. @Calin,
  1. Nici semantic, nici juridic, nici financiar nu se poate pune semnul egal intre cei trei termeni.
  2. Amintiti-va ca au fost rcalculari fara catualizari si actualizari fara cresteri. Sunte destui cei care la trecerea pe cele doua legi, respectiv 263 si 223, prin recalculare,actualizare, au ajuns la cunatumuri mai mici, chiar daca au ramas cu cuantumul cel mai avantajos pana la urma.

 9. @ProPensiiMilitare
  Interesant nume de familie aveti si mai ales de botez.Apreciez oamenii care isi asuma identitatea si nu semneaza sub diferite pseudonime gen Mihai, Bunul, Raul, Frumosul, etc.

 10. CITAT din „bunul…”

  ” (13 iulie 2023 – 17:29)”

  ” Mda,noi tot cu Uniunea Europeana am rămas ! ”

  Încheiat CITATUL,

  ● COMENTARIU:

  „bunul”:

  ..fi „bun” și rațional.!,adică înțelege că nu..UE, UNIUNE în care NOI am vrut să intram, neforțați de nimeni, e.. „problema”(!), ci politicienii și „oamenii” noștri de..stat..și INTERESELE lor..personale = reprezinta adevărată noastră..PROBLEMĂ..= a nereușitele și „relelor” LOR..!

  UE nu „dictează” ci negociază.. „cererile” părților interesate în diferitele domenii, iar când e vorba de BANI PUBLICI, strânși „%” de la TOATE ȚĂRILE MEMBRE=CONTRIBUTOARE, depinde de „NOI” =”cei” ce NE reprezintă = adică ALEȘII și NUMIȚII noștri, ceea ce „reușim” să obținem..!

 11. CITAT din „neacsum spunea…”:

  „(13 iulie 2023 – 19:03)”

  ” @Calin,
  1. Nici semantic, nici juridic, nici financiar nu se poate pune semnul egal intre cei trei termeni.
  2. Amintiti-va ca ❓au fost rcalculari fara catualizari❓si ❗actualizari fara cresteri.❗Sunte destui cei care la ❗❗trecerea pe cele doua legi, respectiv 263 si 223, prin recalculare,actualizare, au ajuns la cunatumuri mai mici, chiar daca au ramas cu cuantumul cel mai avantajos pana la urma. ❗❗”

  Încheiat CITATUL,

  ● COMENTARIU:

  Domnule NEACȘU M.

  De acord !
  Sigur că situațiile dintre SEMNELE de EXCLAMARE ROȘII s-au întâmplat,inclusiv mie = în 2017.., cu plata cuantumului mai avantajos din.. RECALCULAREA din 2016 + 2 indexări: din 2016 + 2017, raportat la „ACTUALIZAREA” NEPLĂTITĂ din 2017!; RECALCULĂRI fără „actualizări”..se pot aplica în cazul ..REVIZUIRILOR DE PENSII, la cerere sau din oficiu..!

  În practică, „situațiile” pot fi ceva mai complicate/diferite și.. adăugate la cele pe care le prezentați în comentariu..!

  De-a lungul timpului, din 11/2004, am trecut prin toate „procedurile” efectuate de CPS/MApN „asupra pensiilor ..noastre, adică, cronologic:
  = STABILIRE, INDEXARE, REVIZUIRE (!), ACTUALIZARE (=în 2007) RECALCULARE
  (începând cu 2016), si din nou.. „ACTUALIZARE” (=NEPLĂTITĂ: în 2017..!),
  fiecare „procedură însemnând, evident.. ALTCEVA, adică: presupunând operațiuni
  matematice (aritmetice)..și ALGORITMI diferiți de..”operare”..!
  Rezultatul, adică MĂRIMEA DIFERITĂ a cuantumului pensiei în urma aplicării COMBINAȚIILOR de proceduri și algoritmi
  depinde de..”combinația” de LEGI de SALARIZARE și PENSII (militare sau „unitare”) aplicate..în TIMP DIFERIT..asupra unor pensii..!

  În cazul meu, pensia brută STABILITĂ PROCENTUAL în 2004, pe L.164/2001 trecută prin „furcile caudine” amintite mai sus, REPLĂTITĂ în 10/2013 cu Legea 241/2013 și apoi RECALCULATĂ si INDEXATĂ în 2016 cu: ~ 29 % (!) creștere datorată..și majorării..GRUPELOR DE MUNCĂ..!

  La pct.2: „traduc” ceea ce „spuneți”: și anume:..că „unele” pensii STABILITE pe L.263/2010,..începând cu 01/2011, au devenit mai mici după RECALCULAREA din 2016, fapt evident posibil practic,.. dar numai în cazul că acei pensionari..aveau VECHIME (de serviciu) = REDUSĂ, adică aveau: „%”.. „DE CALCUL” din BAZA DE CALCUL = mai mică,și..asemenea..și: „%” de PS.SUPLIM., precum și „%” DE CALCUL al OMM-ului..!

 12. @ ProPensiiMilitare,
  Multă naivitate prin grădina pensiilor militare. Actualizarea aşa cum era prevăzută de art.60 în forma de dinainte de OUG 59/2017 NU mai există juridic, prin urmare o recalculare nu ar avea ce actualizare să mai aplice. Să crezi că legiutorul abia ce a reuşit să o elimine de la şmecherii de magistraţi dar o va aplica din oficiu şi bun simţ la o eventuală recalculare a pensiile militare e o idioţenie. Necunoaşterea duce la aşteptări imposibile.
  În al doilea rând, actualizarea nu a garantat mereu majorarea pensiei. Ar trebui să reiau întâmplarea unui magistrat militar care a ajuns şi la ICCJ şi la CCR cu problema efectului pervers al actualizării din L223. O să redau doar pe scurt din deciziile respective: „actualizate, prin transpunerea fiecărui element component al soldei/salariului lunar brut realizat la funcţia de bază, stabilit potrivit legilor de salarizare în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie, fără a se face distincţie după cum acest cuantum brut actualizat este mai mare sau mai mic faţă de cel al soldelor/salariilor lunare brute realizate în perioada aleasă de pensionar, ceea ce poate semnifica INCLUSIV DIMINUAREA bazei de calcul aleasă .” La trebonal nu merge cu sloganuri sindicaliste şi bârfe de la colţul pieţei. Valoare are doar litera legii, iar spiritul e interpretat după reguli juridice, nu după lozincile demagogice ale unora.

 13. CITAT din „Mateiaș spunea…”:

  „(14 iulie 2023 – 7:26) ”

  „@ ProPensiiMilitare,
  Multă naivitate prin grădina pensiilor militare. Actualizarea aşa cum era prevăzută de art.60 în forma de dinainte de OUG 59/2017 NU mai există juridic, prin urmare o recalculare nu ar avea ce actualizare să mai aplice. Să crezi că legiutorul abia ce a reuşit să o elimine de la şmecherii de magistraţi dar o va aplica din oficiu şi bun simţ la o eventuală recalculare a pensiile militare e o idioţenie. Necunoaşterea duce la aşteptări imposibile.
  ❓În al doilea rând, actualizarea nu a garantat mereu majorarea pensiei. Ar trebui să reiau întâmplarea unui magistrat militar care a ajuns şi la ICCJ şi la CCR cu problema efectului pervers al actualizării din L223. O să redau doar pe scurt din deciziile respective: ❓❓„actualizate, prin transpunerea fiecărui element component al soldei/salariului lunar brut realizat la funcţia de bază, stabilit potrivit legilor de salarizare în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie, fără a se face distincţie după cum acest cuantum brut actualizat este mai mare sau mai mic faţă de cel al soldelor/salariilor lunare brute realizate în perioada aleasă de pensionar, ceea ce poate semnifica INCLUSIV DIMINUAREA bazei de calcul aleasă .”❓❓La trebonal nu merge cu sloganuri sindicaliste şi bârfe de la colţul pieţei. Valoare are doar litera legii, iar spiritul e interpretat după reguli juridice, nu după visele umede ale unora. „❓

  Încheiat CITATUL,

  ● COMENTARIU:

  Mateiaș:

  1.”Situația”=deja istorică în PRACTICĂ: a aplicării L.223/2015..ORICÂND: adică înainte și după 15.09.2017=stă așa cum o prezentați în prima parte a comentariului, dar nu e și „situația” .. LEGALĂ (❗), cu atât mai mult, cu cât ați folosit..”argumentația” din..citatul cu..”sofistica”..prolixă = de neînțeles (!) din „deciziile” ICCJ si CCR..!
  „Judecătorii” din cele 2 instituții.. IGNORĂ sensul propriu al termenilor esențiali: „TRANSPUNERE” și ACTUALIZARE (!)..de date financiar-contabile (!), făcând o CONFUZIE GRAVĂ (❗) prin punerea falsă/greșită a semnului „=” egal, între cei 2 termeni..în argumentația lor din citat..!

  „ACTUALIZARE,operația de înregistrare, de ștergere,de modificare, de calcul, etc. intervenită în lucrările de contabilitate sau în sistemul informațional, în general prin care se aduc la zi datele unui fișier, a situației unui cont sau a unor anumite valori, ținând seama de modificările cantitative, valorice, descriptive, etc. care au putut interveni de la o anumita data din trecut până la data zilei prezente”..! = definiție din:

  ” LEXICON DE FINANTE-CREDIT, CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ FINANCIAR-CONTABILA, VOL.II, Contabilitate și informatica financiar-contabilă”//de:
  C.G.DEMETRESCU, E.I.MACOVEI, Gh.D.BISTRICEANU, în: Ed.Did. și Pedag. București,1981.
  –––––––––––––––––––––––––
  „TRANSPUNERE: 1.Acțiunea de a transpune și rezultatul ei. 2..,
  A TRANSPUNE:1. A muta,a schimba dintr-o situație sau dintr-o stare în alta, dintr-un loc în altul. ☆…”
  = definiție din:

  „mic dicționar enciclopedic, A-Z / Ed. enciclopedică română București,1972.”

  ● Deci: din cele 2 definiții se observă clar diferența CALITATIVĂ și CANTITATIVĂ..dintre sensurile/ înțelesurile celor 2 termeni:

  ACTUALIZARE înseamnă = în ceea ce ne privește: BAZA de CALCUL din trecut se „actualizează” = se modifică CRESCĂTOR..la nivelul..din data APLICĂRII procedurii asupra unei pensii..!

  TRANSPUNERE înseamnă practic MUTAREA în timp..a VALORII NEMODIFICATE a BAZEI DE CALCUL, să zicem..de acum 30 de ani, ..la data aplicării procedurii asupra unei pensii,de ex.:..în 2016-2017..!!

  A se observa DIFERENȚA ESENȚIALĂ dintre cei 2 termeni care NU SUNT SINONIMI (❗) așa cum induc PERFID..TOATE „autoritățile” române interesate: SĂ FALSIFICE..(cel puțin)..realitatea financiar-contabilă, în „procedurile” de punere în practică a L.223/2015.. prin folosirea unor „norme de aplicare”: ILEGALE și NECONSTITUȚIONALE, cum e: „Ord. comun (semnat de 3 miniștri și 4 șefi de „servicii”..) nr.:

  „31/M.25/999/8148/237/259/221//2016”,

  precum și folosirea, la MAp.N = a unui ordin secret de ministru,cu nr.: „MS. 60/2016”,
  ..cam cu același scop = de a ÎNCĂLCA = ILEGAL..L.223/2015..❗

  Ca atare, considerațiile din finalul comentariului ar fi „glumețe” dacă nu s-ar baza pe..sofisme despre..”LEGE” și „JUSTIȚIE”.., CLAR NECONSTITUȚIONALE ȘI ILEGALE, sofisme și ilegalități utilizate exact de către autorități.., care pur și simplu își bat joc de DREPTURILE LEGAL CUVENITE = dar FURATE literalmente..,mai mult sau mai puțin = ale cetățenilor români..❗

 14. @Mateias,

  Nu m-am referit la OUG59. Pur si simplu i-am scris domnului @neacsum ca n-ai cum sa faci recalcularea pensiilor militare in sistemul pensiilor de serviciu pe ultimele luni din anul iesirii la pensie si am dat cateva exemple. Ce se afla acum in PLX244/2023, se refera la cei care vor iesi la pensie pe noua lege. Bine ca pana nu vom vedea ce inventii vor mai spune CCR-istii la neconsitutionalitatea proiectului (care contine 7 legi), restul discutiilor sunt inutile deoarece sunt mai multe lucruri scrise neconstitutionale decat constitutionale.
  Aici nu e vorba de actualizarea lor pentru ca este OUG59 neconstitutional, ci de o eventuala recalculare. De prost ce este proiectul, nimeni nu intelege mai nimic datorita multor greseli intentionate si/sau neintentionate din proiect.

  Concluzia: nu ai cum sa recalculezi pensiile militare fara actualizarea lor deoarece una peste alta toti beneficiarii de pensie militara pana la interventia LOV au pensiile mai mari decat salariile avute in activitate. Cum ar fi ca cel care a iesit la pensie in 2000, 2005 sau 2010 sa aiba pensia cat a avut salariile de acum 23, 18 sau 13 ani din ultimele luni de activitate?

  PLX244/2023 putea fi realizat intr-un timp mai scurt si fara atatea prostii in proiect doar daca s-ar fi vrut asa ceva!

 15. Caline, nu de UE vorbeam eu …😀 dar n-aveam cum scrie direct ,ca ma cenzura Marin!😉🤣🫡🤗

 16. Caline, nu de UE vorbeam eu …😀 dar n-aveam cum scrie direct ,ca ma cenzura Marin!😉🤣🫡🤗

 17. „bunul”:

  1.Da,dar nici exprimarea prea absconsă, dubitativă,nu e recomandabilă,mai ales în anii „ăștia”, când „lumea politico-financiară” de la NOI..a cam „luat-o razna”..!, adică dacă tot scrii pe un blog = ori „spui” ÎN CLAR ceea ce vrei să spui, ori nu mai scrii..nimic..!

  2.Cum nu „vorbeiai” de..”UE” pomenind-o sibilinic, într-un context în care =în ciuda faptului că ȚARA NOASTRĂ = este membră voluntară a UE și BENEFICIZĂ..totuși (!) = de sume/fonduri importante..= plătite de toți CONTRIBUABILII EUROPENI..din UE (!), „există” un aparent (sau nu) „puternic” (?)..”curent de opinie” ANTI-„UE” = cvasioficial (!).. întreținut în mass-media/internet, „culmea” (pt.cei..”naivi”!) , TOCMAI de acele „forțe” politico-financiare pomenite mai sus.., „beneficiare” din plin..ale acelor fonduri europene.., și, nu întâmplător.
  .= susținătoare..sub o formă sau alta, mai pe față, mai..”pe dos” și..a „maicii”=(..”ania”)..RUSIA..!

  E vremea asumării = comunicării.. adevărurilor ARGUMENTATE (!), spuse chiar cu riscul despre care vorbești..!

 18. Much ado about nothing. De la Shakespeare citire, cu reverberații asupra reinventării pensiilor militarilor de la Cuza, astăzi, de către găștile neomarxiste, sau, mai bine spus, cotropitorii țării în tot și toate. Politica românească nu mai există. E o traducere în română a ordinelor,traducere făcută de niște neica nimeni, păpuși din recuzita casată a teatrului Țăndărică.

 19. „geofreeland”
  (19.07.2023) (?= oare..?)

  Fii mai „străveziu”(!): CINE sunt:pe de o parte „găștile” marxiste/socialiste = ..în GÂND..,și sau..”dar”(!))?).. „CAPITALISTE”..în/cu propriul buzunar (!), și sau iar(?), pe de altă parte..” „COTROPITORII” țării(noastre)..,așa cum ai scris, ..?
  Eu am „ferma” convingere că sunt TOȚI =cam „aceeași”..ȘI..continuatorii în gând și acțiune..”comunistă”: de multe zeci de ani,adică „lupii” tineri LACOMI ,(ancestrali)..!, de culoare..”pălită”. ..❗

 20. 🔆 CITAT din:
  „geofreeland”

  „21 iulie 2023 – 16:19”

  „@Călin ❓Filé❓ de poveste.”❗

  ● COMENTARIU:

  CERT,..nu ești..”liber..” ❗(..🌏)

 21. „Geofreeland”:

  ..poate.., dacă scriai..”Filé-r”..de povești..”, transmiteai alt „mesaj”..!?

 22. Draga Calin. Nu vreau sa te simti jignit, dar dupa modul in care te exprimi in scris, sigur ai ceva probleme. Ar fi bine pentru tine daca ai consulta un specialist.

 23. Marius:
  (..ești cumva..”geofreeland”..❓)

  1..reacționezi cam târziu (?!)
  2. Nu vrei, da’..vrei, faptic(!), să jignești,dând „sfaturi” neprofesioniste ..”, profesionistului (!), ca să zic așa..!
  3. Iar faptul că „te frământă”.stilul scrisului meu..trădează afilierea ta la grupul de comentatori de pe anumite bloguri, care în loc să dezbată ceea ce e de dezbătut, atacă comentatorii.. neagreați..!

 24. @ Bunul & Jarabete,

  Pentru ”personalitate bipolara”, sau multiple identitati, sunteti blocati. Cantati la alte mese!

Comentariile sunt închise.