Partea a II-a, despre suveranitate

În partea I am vorbit despre declarațiile domnului Vlad din interviul luat de ”Europa Liberă”, interviu care a declanșat o mulțime de comentarii pro sau contra acestei persoane. Cei care îl susțin, din presă și clasa politică, dar mai ales cei care susțin NECONDIȚIONAT, CU ORICE CONSECINȚE, poziția ghiocelului în fața structurilor Euro-Atlantice mergând până la pierderea identității, s-au grăbit să ”traducă” vorbele domnului Vlad, încercând să îi peticească gravele erori și aberații.   Unii îi laudă curajul de a spune pe nume unor lucruri, dar de fapt el nu a dezvăluit nimic, doar a confirmat cele prezentate de reportajul realizat de ”Recorder”, la întrebările capcană puse de reporterul de la ”Europa Liberă”, care a avut obiective clar trasate și și le-a atins, pentru că domnul Vlad a avut încredere deplină în oficiosul partenerului strategic, neștiind sau nebanuind că și ”prietenii” te pot atrage în cursă. Doamna reporter a scos de la el tot ce putea scoate, inclusiv prostii. Scopul acesteia a fost de a arăta lumii că România, Armata, conducerea acesteia așa ruptă în coate cum este, fără bocanci, fără muniție, fără rezervă, este trup și suflet alături de partenerii ei din NATO gata de sacrificii, iar domnul Vlad a șarjat fără să clipească. Dacă domnul Vlad, la început de mandat ar fi ieșit pe post și ar fi făcut o prezentare realistă a situației armatei,   fără să i se bage vorbe în gură fără să vină cu soluții ”împrumutate” dar inaplicabile, l-aș fi felicitat. Dar domnia sa doar a răspuns unor întrebări direcționate, spunând și multe prostii, meritul nu este al lui este al reporterului care a știut să-l înghesuie și să-l facă să admită ce poate nici nu ar fi vrut să spună. Însă  din teama de a nu supăra strategicul al cărui organ de presă îl intervieva, a înghițit tot ce i s-a băgat pe gât. Ăsta nu e curaj, e prostie si supunere, adică exact ce nu ar trebui să vedem la el. În graba sa de a-și dovedi loialitatea față de ”valorile occidentale”, domnul Vlad a comis și multe greșeli care depășesc nivelul prostiei și intră în sfera Constituției, contravin prevederilor Legii 80/1995 sau legii 446/2006 sau altor documente oficiale precum Hotărârea nr. 832 din 11 august 2021 pentru aprobarea Strategiei militare a României.

O să le iau pe rând, în ordinea apariției în interviu:

 1. De la prima întrebare, cea legată de oportunitatea măsurilor pregătirii populației pentru apărare,  ca un comentariu la  declarațiile POLITICE ale premierului Poloniei sau al României, domnul Vlad încalcă art. 29 a) din Legea 80, care spune: Art.29 :Cadrelor militare în activitate le este restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:
 2. exprimarea în public a opiniilor politice nu este permisă;

Domnul Vlad se aventurează în comentarii politice la care nu are dreptul, conform legii. Că legea poate fi discutată, e altceva, ea trebuie însă respectată.

La a doua întrebare comite aceeași greșeală, spunând: Federația Rusă a devenit o problemă pentru ordinea mondială, pentru democrație. În fapt, este un război al Rusiei cu lumea democrată. Nu este un război cu Ucraina.” Și aceasta este o declarație politică, pe care domnul Vlad nu o putea face de pe funcția de șef al SMAp ÎN PUBLIC, CA OFIȚER AL ARMATEI. Ministrul ar putea să o facă, dar nu Șeful SMAp, dar nici ministrul nu o poate face pentru că diplomatic ar fi o amenințare fățișă din partea armatei. Astea sunt declarații pe care le pot face oamenii politici. Deci domnul Vlad a greșit și diplomatic dar și legal.

 • Și la întrebarea ce măsuri trebuiesc luate pentru pregătirea populației, domnul Vlad ne lasă gură-căscată: ”Adică vizăm segmentul de vârstă între 18 și 35 de ani, indiferent de sex, naționalitate, credințe religioase, tineri care doresc să îmbrace haina militară.” Oare l-a luat gura pe dinainte sau chiar așa gândește ? La câte prostii a mai spus, mi-e teamă că așa gândește că prea sunt multe. Chiar să nu știe sau nu îl interesează  ce prevede Legea 446/2006 : Articolul 3 (1)??? Citez:  ”Serviciul militar se îndeplineşte de către cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au împlinit vârsta de 18 ani, în formele prevăzute de lege.” Și mai știu că nu pot face armata cei ale căror credințe religioase intră în conflict cu portul armei. Oare chiar dorește să schimbe legea în acest sens, că nu ar fi prima inpovație marca Vlad.
 • Întrebarea legată de scrisoarea sau manifestul generalilor, postată de domnul general în retragere Chelaru a provocat un răspuns care încalcă cam tot ce se putea încălca pornind de la Constituție, până la Declarația Universală a Drepturilor Omului. Trebuie remarcat că aici doamna reporter i-a întins cea mai perversă capcană, dându-i răspunsul dar și greșeala în plic, când a întrebat: Armata ar mai avea curajul să lucreze cu astfel de oameni care par că promovează alte principii decât cele prooccidentale?”

Răspunsul a venit pe ne…mestecate : Nu. Și cred că suntem instituția din România care s-a reformat complet, sută la sută. Integritatea, moralitatea personalului militar este indubitabilă. În schimb, cei care greșesc trebuie să plătească. Este clar.”

Da, este clar că domnul Vlad a uitat sau nu a știut că a încălcat prin acest răspuns atât art 29 din legea 80, cât și :

 • Articolul 30  din Constituție, care garantează
 • Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
 • Articolul 73 din Constituție,  care stabilește cine are dreptul să emită legi. Acești oameni, grupul semnatar, ofițeri în rezervă sau retragere, aveau tot dreptul să își exprime opiniile, inclusiv politice fără a suporta repercusiuni sau pedepse fără să plătească. Domnul Vlad sugerează că ”este clar că acești oameni trebuie să plătească”. A depus el o lege în acest sens? Principiul stalinist conform căruia ”cine nu e cu noi e împotriva noastră ” străbate ”ca un fir roșu” din declarația sa. Prin această declarație, nu doar că se situează clar de partea unei ideologii politice, cea ”prooccidentală”, menționată în întrebare dar mai comite o altă gafă, dacă ținem cont de conținutul apelului incriminat.
 • Semnatarii practic susțineau menținerea suveranității statului român în fața interferențelor străine, din orice parte. Ori, a condamna actul lor, este egal cu a nega ”câteva articole din :

A.Constituție:

 • Art. 1 – Statul român

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

 • Art. 2 – Suveranitatea

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

 • Art.18 (1) Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă

                 B. Legea 80/1995 – Articolul 8 : Cadrele militare au următoarele   

                     îndatoriri principale:

 1. ”să fie loiale și devotate statului român și forțelor sale armate, să    

lupte pentru apărarea României, la nevoie până la sacrificiul vieții, să respecte și să apere valorile democrației constituționale”;

                   C. Hotărârea nr. 832 din 11 august 2021 pentru aprobarea Strategiei   

                        militare a României Constituția României Republicată: „Armata  

                        României își exercită rolul său constituțional de garantare a

                        suveranității, independenței și unității statului, a democrației

                        constituționale și a integrității teritoriale a țării…”

Prin afirmația sa, domnul Vlad a negat toate aceste prevederi, chiar  a cerut/propus pedepsirea celor care fac afirmații privind apărarea suveranității țării,  deși constituția încă o mai promovează. Dacă a făcut-o pradă unui avânt politic  prooccidental, este grav, căci nu are voie să îmbrățișeze ideologii politice, dar dacă a făcut-o dintr-o convingere sinceră, prezența sa în fruntea armatei este o catastrofă. Armata este subordonată poporului, nu ideologiilor politice indiferent din ce punct cardinal ar veni. Remarca sa duce cu gândul la perioada 45-65 când s-au făcut epurări politice în armată, căci afirmația sa răspundea întrebării dacă ”Armata ar mai avea curajul să lucreze cu astfel de oameni care par că promovează alte principii decât cele prooccidentale?”

Răspunsul a venit și pentru activi cât și pentru rezervă. INCALIFICABIL, DEZASTRUOS, DE NEIERTAT.

Ce ar mai fi de spus? Indiferent care i-ar fi fost intențiile, interviul este un dezastru pentru domnul Vlad, pentru că ne arată un om nepregătit pe care îl ia gura pe dinainte, care în încercarea de a fi ”popular” sau ”sincer” face gafe de neiertat. Unii pot spune că e vorba de lipsa de experiență, ineditul, emoțiile și chiar teama de a nu greși față de ”parteneri”, dorința de a-ți dovedi loialitatea față de aceștia, dar a uitat că prima sa grijă și preocupare trebuie să fie față de ARMATA ȚĂRII, FAȚĂ DE SUVERANITATEA, INDEPENDENȚA ȘI INTEGRITATEA EI, cât mai sunt prevăzute în Constituție, să nu uite că ”ăi bătrâni” pot părea ramoliți, dar nu pot fi învinuiți de lipsă de dragoste față de țară, căci chiar dânsul spunea că Tinerii noștri nu sunt educați de pe băncile școlii în spiritul patriotic, cum am fost învățați cei de vârsta noastră.”

Închei cu o concluzie  paradoxală: este foarte ciudat că regretă faptul că tinerii de azi nu mai sunt educați în spirit patriotic, cum au fost educați cei de vârsta sa,  dar el, tânărul de ieri îi condamnă pe patrioții de dinaintea lui. Este un paradox, sau doar o blană de oaie peste un lup, sau notiunea de patriotism se are sens diferit de la o perioada la alta sau de la individ la indvid? Poate pentru tinerii de azi a fi patriot înseamnă a te îngriji doar de bunăstarea ta. În acest caz, ar trebui să accepte realitatea și să nu mai încerce să facă pe alții să gândească cum gândește el, pentru că ”ce ție nu-ti place, altuia nu-i face”.

Una peste alta, întregul interviu este o bună propagandă,  cred că va fi prezentat la toate întrunirile NATO, ca exemplu de cum trebuie să se comporte ”armatele prietene” cum trebuie să gândească un sef al unei armate  fără verticalitate, SUPUS TOTAL DOCTRINEI proocidentale pentru care sentimentul național, suveranitatea și independența sunt vorbe rătăcite.

P.S.

Îmi amintesc că generalul Chelaru, unul din semnatarii și probabil autorul scrisorii incriminate de domnul Vlad, a fost îndepărtat de pe aceeași funcție în 2000, tot pentru niște vorbe, dar acelea cu adevărat curajoase, asumate, nu răspunsuri la întrebări capcană și vorbea tot despre  „ameninţări la adresa statului roman”, „operaţionalizarea forţelor de supraveghere şi alertă timpurie”, „semnalele de alarmă trase impotriva celor care vehiculează idei anti-statale”, „devalizarea autorităţii statului roman” etc.

Trebuie să admit că în comunicatul său, generalul Chelaru nu a greșit cu nimic, dar …a supărat clasa politică care nu-și putea vinde țara din cauza lui. Acuma domnul Vlad de pe aceeași funcție îl atacă pe cel care a dovedit cu adevărat curaj și patriotism. În ce țară trăim???

https://www.constitutiaromaniei.ro/

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/6151

https://www.defense.ro/galerie/file/Legislatie/HG_nr._832_2021.pdf

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77597

https://www.defense.ro/legislatie

De neacsum

4 comentarii la „Conu Vlad față cu reacțiunea -II”
 1. Onor tovarasului Vlad, cel-ce-ne-invata-despre-patriotism. 30 de ani patriotismul a fost un cuvant care era egal cu extremismul. Acum, cand Usandia se trezeste ca este prea extinsa militar, arunca incercari letargice marca gen. Vlad de revitalizare a resurselor colonizatilor. Este adevarat ca la Thermopile s-a mentionat prima oara ca sclavii au luptat alaturi de stapanii lor impotriva invadatorului, dar usandezii nu sunt greci (iar invazia persana nu a fost determinata de dorinta lor de a elimina democratiile grecesti, ci de a curba pirateria de sorginte greceasca care paralizase Mediterana). Eu le urez succes; ar fi de ras daca n-ar fi de plans, iar noi suntem, totusi, in prima linie. Britanicii agita apele pentru un „corp expeditionar” britanic in Ucraina. Cu ce oameni si cu ce tehnica? Nu mai au asemenea resurse, asadar sansele sunt ca britanicii doar sa spuna „da, sa mergem cu totii” si, dupa ce primii fraieri ajung p-acolo, sa spuna „neah, ne-am razgandit”. E bine. Si Rheinmetall face fabrica in Romania, ca rusii sa aiba motiv sa se burice mai mult, ca Deveselu n-a fost suficient. Fiecare pas ne apropie de… n-as zice o riposta ruseasca mai dura, ca la meci lupti impotriva echipei adverse, nu impotriva galeriei, dar ce parere sa-si faca viitorii nostri vecini cand aud ca sifu’ armatei locale afirma ca se asteapta la „escaladari”?

 2. @Sergiu,
  Perfidul Albion va face cu Ucraina, cum a facut cu UE: „HAIDETI TOTI IN UE, CA SA AM DE UNDE PLECA EU.”Vom asista la un Brexit din razboi chiar inainte de a intra vre un britanic prin zona. Sunt specialisti in bagat fitile.Putin nu e tampit, Medvedev a spus clar ca Rusia nu are puterea sa se bata efectiv si deschis cu NATO sau Europa, deci nu va ataca un alt stat, dar este si va fi provocata si este prin tot felul de exercitii, aduceri de trupe si tehnica pana in poarta Moskovei, pentru ca SUA are nevoie de razboi extins unde sa-si pompeze tehnica dovedita deja depasita, pentru a trece la noi modele si arme mai performante pentru care deocamdata nu mai are bani.

 3. Vlăduț a făcut oleacă de balet și a fost ”CĂLDICEL” (folosind un cuvânt din Cartea Carților).
  Mai degrabă a făcut oleacă de MIMĂ.
  Ceea ce a spus Vlăduț (dar și mai multe putea spune de ex. despre situația pensiilor militare și deprofesionalizarea, sinecurizarea, dottorizarea, nepotizarea și cumetrizarea armatei, despre suprimarea uzinelor de armament și muniții că nici pref de pușcă nu mai fabricăm de 30 de ani etc..etc… ), trebuia să le spună într-un cadru formal de la MApN în ziua ”UNGERII” și nu pe ”mâneca cămășii” (folosind o sintagmă de la @MA).
  Azi, Armata e oglinda societății bulversate din toate pdv-urile.
  Suntem prea ”tinerei” ca să mai prindem REFORMAREA RO și a ARMATEI.
  ARMATA E SABOTATĂ DIN INTERIOR !

 4. Ca militar încă din fragedă tinerețe,mă doare sufletul unde am ajuns,după ani de nepăsare și jaf! Nu o sa zic acum dacă afost interes,a fost premeditat sau din prostie.Mai rău,războiul este la o aruncatura de praștie,iar babele se piaptănă! Nu mai continui că deja subconștientul îmi spune să mă opresc,iar dacă aș continua mi-aș face sânge rău!
  Sănătate va doresc!

Comentariile sunt închise.