PROIECT DE LEGE

Categoria Despre Armata, Legislatie

talon de pensie

Se pare că  promisiunile Lui Duşa , Oprea , sau ale altor parlamentari din USL care au promis că luna aceasta se va rezolva problema pensiilor scazute în urma revizuirii rămân la nivelul promisiuni. Oprea, a promis şi el atât cât era nevoie şi a iniţiat un proiect de lege nu pentru a da oamenilor ce le luase cu altă mână ci pentru a se dezvinovăţi printr-o expunere de motive jalnică. Acuma stă liniştit, Dogaru îi face jocul, ANCMRR îi cântă osanale, timpul trece, pensionarii se aliniază pe aleile cimitirelor cu paşi mărunţi şi repezi.

Proiectele apărute pe blogul domnului Scutaru sau al Sindicatului au fost făcute parcă în bătaie de joc, având o motivare care nu justifica necesitatea apariţiei legii, ci  exonera de orice  vină pe fostul ministru al apărării Oprea şi cei care lucraseră sub el şi au pus în practică în duşmănie parcă,  procesul revizuirii pensiilor. Mai mult, acuma, ca o răzbunare dar şi continuare a bătăii de joc, aşa cum spuneam încă de la apariţia punctului de vedere al Avocatului Poporului, (http://www.in-cuiul-catarii.info/2013/02/05/dormiti-linistiti-avocatul-poporului-vegheste-2908) au fost luate la puricat tot pensiile celor cărora le-au scăzut faţă de 2010, dar le-au mai crescut un pic faţă de prima revizuire, şi sunt chemaţi pensionarii  la CMZ-uri pentru a li se explică că de fapt li s-a aplicat greşit HG-S 1019/2010 deşi actualul şef al Casei Sectoriale de Pensii a MApN susţinea sus şi tare că această HG nu s-a aplicat  şi pentru a semna că sunt de acord să fie beliţi din nou. Asta înseamnă pentru Ponta  DREPTATE PÂNĂ LA CAPĂT.

După ce au apărut acele proiecte, care culmea culmilor  au fost  însuşite  de mai multe persoane dar nu au fost depuse de nimeni la Camera Deputaţilor aşa cum se spunea, au început explicaţiile că ar fi fost depuse de fapt la Senat, că ar fi depuse în regim de urgenţă, că nu ştiu pe unde mai sunt. Am întrebat şi eu conducerea sindicatului care mai este starea lor, cine le-a lucrat în ce stare sunt, dacă s-a mai modficat ceva, cine le-a depus, dar răspunsurile au fost confuze, contradictorii. În afară de asigurări că totul va fi ok, conducerea sindicatului nu mai oferă nimic, nici un detaliu, nici o certitudine sau amănunt prinvind varianta finală, şi unde s-ar afla acel proiect. Ba mai mult, acuma s-a modificat şi conţinutul paginilor  de blog, în aşa fel încât nu mai ştii unde să intri ca să afli ce mai e nou. Înainte exista pe pagina principală un top al ultimelor ştiri şi vedea omul ce a mai apărut nou dar acuma aceasta rubrică a dispărut, când intri trebuie să iei fiecare pagină la rând ca să vezi dacă a mai apărut ceva. Ghici cui îi prinde bine această căutare prin pagini ?

Între timp m-am interesat, LA CAMERA DEPUTAŢILOR NU A FOST DEPUS NICI UN PROIECT. La Senat a ajuns acel proiect, dar numai ca iniţiativă,   în ciornă cum se spune, l-au semnat cam 15 deputaţi şi senatori apoi a plecat la guvern pentru a fi vazut de ministerele interesate, inclusiv de domnul Gherghină. Nici vorbă  ca acest proiect să fi fost înregistrat oficial ca iniţiativă legislativă, pentru că nu putea fi înregistrat ca atare fără avizul ministerelor.

Aceasta este situaţia acelui proiect, dar nu aş putea spune ce mai conţine la această oră, ce a fost scos sau adăugat din el şi care va fi forma sub care va ajunge în Parlament. Un lucru este cert  a fost făcut ca să ne astupe gura a fost făcut într-o formă dar va intra în parlament în alta şi nu va vedea lumina zilei în Martie, aşa cum a promis salvatorul naţiunii, Oprea. Între timp, ne mai mor colegii unul câte unul, mai de moarte bună, mai de inimă rea, toţi privind după proiect,  pe uliţă, ca mama lui George Coşbuc…” e dus şi nu mai vine „.

Neavând ce face ieri, aşa , ca să văd cam cât timp ia unui departament juridic sindical să facă un proiect de lege care să stea în picioare, m-am apucat şi eu de făcut unul, cu motivare cu tot şi să vedeţi ce a ieşit. Recunoc cu mâna pe inimă că  am luat drept model proiectul de ordnanţă lucrat de doamna avocat Simona Sîrbu, proiect pe care îl are si conducerea sindicatului dar cine ştie prin ce cabina de WC. Eu am reuşit – zic eu- să încropesc un proiect  care să fie clar şi să ofere răsounsuri la aproape  toate întrebările pensionarilor. Acuma rămâne ca şi cei interesaţi să mai vină cu propuneri şi amendamente, completări sau modificări, căci unde sunt mai multe minţi se văd altfel lucrurile. Poate reuşim să împunem acest proiect sau ceva pornind de aici .

„Expunere de motive

Aşa cum sublinia şi Avocatul Poporului în raportul său pe legea 263, stabilirea şi detalierea modului în care se realizează ocrotirea dreptului fundamental la pensie se realizează prin lege. Legea însă nu poate fi desprinsă de dimensiunea socială a statului, astfel că reglementările pe care le conţine trebuie să dea expresie acestui caracter social, îmbinând interesele individului cu cele generale ale societăţii. Potrivit art. 1 alin. (3) din Constituţia României, România este stat social, în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor reprezintă o valoare supremă. Modul în care a fost introdusă, votată şi aplicată L-263 a creat de la început mari probleme nu numai celor asupra cărora se aplica,  în special celor ce beneficiau de pensii militare sau speciale., deoarece erau integraţi forţat într-un sistem căruia nu-i aparţineau pe baza unor principii pe care nu le îndeplineau. Ca urmare, aplicarea principiilor în numele cărora s-a făcut această uniformizare forţată, artificială unor categorii care nu puteau şi nu aveau cum să îndeplinească condiţiile minime de contributivitate a creat nu numai nemulţumiri ci şi  nedreptăţi, discriminări, drame, acţiuni în justiţie care au paralizat instanţele.  Actuala guvernare a promis repararea acestei imense greşeli încă dinainte de câştigarea alegerilor şi este de datoria actualului guvern şi Parlament să dispună închiderea unui conflict moral şi juridic căci  dacă menţine această stare nu se  deosebeşte cu nimic de fostele guvernări şi nu se ridică la înălţimea promisiunilor dar nici a dreptăţii promise şi declarate în repetate rânduri.

Având la bază:

 1.  Raportul Special al Avocatului Poporului privind consecinţele eliminării pensiilor de serviciu;
 2. Auditul realizat la Ministerul Apărării Naţionale, care a scos la suprafaţă foarte multe greşeli şi inexactităţi atât obiective cât şi subiective, de o gravitate deosebită şi cu consecinţe negative, în dauna avutului privat în ceea ce priveşte calcularea unora din pensiile militarilor;
 3.  Decizia 375/2005 a CEDO care prevede că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, respectiv în privinţa cuantumului pensiilor anterior stabilite, ci numai pentru viitor, începând cu data intrării în vigoare;
 4.   Art. 15 punctul 2 din Constituţie, care spune că:” Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”. Deoarece legea 263 nu este o lege penală, aceasta nu se putea aplica retroactiv;
 5.  Decizia Curţii Constituţionale nr 120/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2007 care prevede că „În cazul în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti aceasta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”;
 6. Modul fraudulos în care a fost adoptată L-263 în Camera Deputaţilor;

se impune ca în regim de urgenţă să se dea un act legislativ care să repare nedreptatea creată acelor pensionari ale căror pensii au fost diminuate prin aplicarea L-119/2010 şi OG1/2011. Acest act nu opreşte ci din contră, prefigurează noua lege care va înlătura definitiv marea eroare săvârşită prin eliminarea pensiilor militare de stat pentru personalul militar din Sistemul Naţional de Apărare, lege la care se lucrează în prezent. Deoarece actualul guvern lucrează la această viitoare lege a pensiilor militarilor, care vor redeveni pensii militare de stat,  prin prezentul act, se doreşte în primul rând înlăturarea  cât mai repede posibil a nedreptăţii faţă de acei pensionari cărora L119/2010 şi OG-1/2011 le-au provocat prejudicii morale şi materiale dar şi stabilirea unei certitudini în ceea ce priveşte această intenţie, prin anularea pentru cei dezavantajaţi de legile amintite – până la apariţia noii legi –  a efectelor  L119/2010 şi ale  OG-1/2011 şi revenirea la vechiul sistem de pensii pe Legea 164/2001. Astfel noua lege va fi mai uşor aplicabilă pentru acest segment, pentru că va avea la bază aceleaşi principii ca şi cele înlăturate de Legea 119/2010, respectiv  OG-1/2011.  Problema existenţei a două sisteme de pensie  care să acţioneze pentru o categorie socială nu poate constitui un impediment deoarece situaţia deja funcţionează prin acei pensionari care au câştigat în instanţă revenirea la L-164/2010 şi acest fapt nu afectează cu nimic sistemul de pensii. În plus, diferenţele respective urmează a fi plătite din fondurile deja existente şi identificate ale ministerelor respective fără a aduce atingere fondului unic de pensii şia sigurări sociale.  Practic acest act legislativ doar pregăteşte sistemul pentru  noua lege la care guvernul lucrează.  Un alt argument ar fi acela că astfel Parlamentul ar veni în sprijinul justiţiei degrevând-o de zeci de mii de procese care frânează şi blochează sistemul juridic pe cauze care oricum vor fi anulate peste câteva luni prin apariţia noii legi. Pe cale de consecinţă, actul pe care îl propunem pe lângă faptul că aduce o reparaţie  promisă şi aşteptată de o categorie socială care merită tot respectul societăţii, vine în întâmpinarea noii legi a pensiilor militare şi totodată eliberează instanţele de zeci de mii de procese.

Proiect de lege nr … din ….

 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor militarilor, pensiilor de stat ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor

Art. 1 Pensiile militare de stat ale cadrelor militare, pensiile de stat ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, care prin Legea nr, ll9/2010 privind unele măsuri in domeniul pensiilor, cu modificările și completările ulterioare, au fost integrate prin recalculare in sistemul public de pensii și revizuite  în baza ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare. ordine publică si siguranță națională, aprobată prin legea nr.165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. 2 (1)Se anulează efectele legilor de la articolul 1 pentru acele persoane asupra cărora aplicarea respectivelor legi a provocat o diminuare a cuantumului pensiei, acestea revenind atât din punct de vedere al cuantumului cât şi ca mod de calculare la cuantumul şi sistemul de calcul existent până la apariţia L- 119/2010.

(2)  prin repunerea in plată a drepturilor  de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010,  pentru cei ale căror drepturi au fost diminuate prin recalculare sau revizuire, după caz;

(3) prin recunoașterea drepturilor câștigate pentru cei ale căror drepturi au crescut prin recalculare sau revizuire, după caz.

(4) Prevederile art 2(1) se aplică şi acelora cărora  în urma unor verificări li s-au constatat sau li se constată  nereguli în calculul pensiei, nereguli neimputabile lor ci unor cauze independente de voinţa lor, iar prin verificare şi recalculare cuantumul pensiei scade sub nivelul celei  din Decembrie 2010.

Art, 3 (.1) Modificarea şi repunerea în plată a drepturilor de pensie la nivelul existent în data de 31.12.2010, urmărește reconstituirea unor drepturi subiective ca fiind drepturi declarative și a căror existență a fost afectată de măsurile legislative adoptate.

(2) Reconstituirea drepturilor subiective la nivelul lunii decembrie 2010. începe cu data de 01.01.2012, iar punerea în plată a acestor drepturi reconstituite se face începând cu data de 01.05.2013.

(3) Sumele lunare rezultate ca diferență între pensia repusă in plată începând cu 01.05.2013 și pensia aflată in plata începând cu data de 01.01.2012 se definesc ca prejudicii aduse prin efectul legii patrimoniului pensionarilor.

(4) Restituirea sumelor definite conform alin. (3) se face, din oficiu, în baza metodologiei emise de  ministrul/directorul instituției publice respective.

(5) Sumele necesare pentru plata diferenţelor dintre pensia actuală şi cuantumul din Decembrie 2010 vor fi acoperite din bugetul instituţiilor-ministerelor în cauză.

Art.4. Prevederile prezentei legi se aplică şi acelor pensii  care  în urma procesului de  revizuire au fost diminuate,  chiar dacă în urma  unor cereri, ca urmare a depunerii de noi acte la dosar, cuantumul a crescut peste nivelul din 2010. Calculele noilor date din documentele luate în calcul după 31.12.2010, se vor grefa pe cuantumul pensiei din 31.12.2010 dacă pensia recalculată sau revizuită, fără documentaţia suplimentară,  a fost sub nivelul celei din 2010.

Art 5 (1)  Ca urmare a procesului de verificare a modului de calculare a pensiilor şi a neregulilor constatate de Audit  pentru cazurile constatate ca litigioase, recunoașterea drepturilor câștigate prin operațiile de recalculare sau revizuire, după caz, are loc după verificarea legalității și autenticității documentelor existente în dosarul de pensionare. inclusiv a condițiilor de valabilitate a acestora, cu validarea dalelor conținute. Procesul de recalculare şi verificare va cuprinde obligatoriu verificarea actelor originale care au stat la baza procesului de recalculare/ revizuire  luând în considerare şi verificându-se  inclusiv datele conţinute în contestaţiile depuse de pensionari acolo unde aceste contestaţii există.

(2) În situaţia în care, în activitatea de verificare prevăzută la alin.( I ) se constată elemente care nu corespund realității sau pot determina nulitatea documentului, datele din docurnent se exclud  de la validare, iar dacă acest fapt conduce la stabilirea unui prejudiciu, recuperarea  prejudiciului se face in conformitate cu prevederile legale de la cel care se face vinovat de provocarea prejudiciului.

(3) Dacă nu există vinovaţi iar  prejudiciul se datorează unor cauze obiective, catastrofe, evenimente sau cauze naturale, condiţii meteo  sau alte incidente de care nimeni nu se face vinovat,  prejudiciul se declară irecuperabil..

(4) Persoanele care au emis documente fără respectarea condițiilor de valabilitate a acestora, precum și persoanele care au accesat  sau au aprobat, ordonat sau determinat accesarea  bazelor  de date și au introdus sau facilitat introducerea de  date în sistemul informatic de gestiune a pensiilor fără a avea competența și autorizarea necesare vor răspunde   conform gravității faptei săvârșite, în fața organelor abilitate ale statului. În acelaşi spirit, se vor lua măsurile legale şi împotriva acelora care au tolerat, aprobat, consimţit tacit sau prin aprobări  cu sau fără intenţie astfel de acte.

Art.6  La reevaluarea drepturilor de pensie se aplică, după caz,  prevederile H.G.1294/2001,  cu completările și modificările ulterioare, inclusiv cele cuprinse în H.G. S-1019/2010.

Art 7. Beneficiarilor acestei legi li se aplică toate drepturile şi prevederile privind creşterile sau indexările de pensii ce apar sau au apărut după 31.12.2010, până la apariţia viitoarei legi a pensiilor care va reglementa pe viitor acest lucru.

Art 8 . Cuantumul pensiilor reevaluate se actualizează în conformitate cu prevederile legii privind pensiile militare de stat.

Art 9.  La data intrării în vigoare a prezentei Legi,  se abrogă, pentru cei asupra cărora legea îşi face efectul, toate prevederile legilor enunţate la art 1,  care se opun prezentei legi.”

UPDATE

Faţă de cele spuse mai sus vizavi de existenţa unui proiect de lege la Parlament, se pare ca totusi ar exista un proiect depus la Camera Deputatilor , deşi mie mi s-a spus de către cineva de la Senat ca s-a verificat şi nu există. Iată adresa pe care poate fi văzut proiectul, care se pare că este cel apărut pe blogul domnului Scutaru şi nu cel despre care vorbea SCMD . De ce  nu dă nimeni de la SCMD detalii ?

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=13122

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

20 Raspunsuri la PROIECT DE LEGE

 1. Dragă Marine, felicitări pentru efortul de a face ceea ce alții nu fac, deși ar fi trebuit să facă! Proiectul tău, totuși, are două vicii, unul de fond și altul de formă.

  De fond, atâta vreme cât vorbim doar de repunerea în plată a unui cuantum existent anterior, nu avem nevoie de o lege reparatorie, deoarece reducerea acelui cuantum, prin recalculare și, apoi, revizuire s-a produs în urma unor măsuri administrative/executive și nu a unor prevederi legale ce trebuie desființate sau schimbate. Adică, repunerea în plată a cuantumului pierdut este o măsură ce ține de Guvern și nu de Parlament. Ce ține de Parlament, ar fi o anchetă parlamentară, să vedem cum de s-au dat asemenea legi, ce a fost în spatele celor ce le-au scris așa, ce s-a întâmplat cu aplicarea lor, cine este responsabil de emiterea HG de aplicare și a ordinelor ministeriale etc.

  De formă, ai câteva probleme. De exemplu, la Art.1 vorbești de „pensii militare de stat…”, pe când acestea au fost desființate odată cu intrarea în vigoare a legii 119/2010. Art. 2 este despre anularea legislației de desființare a pensiilor numite la Art. 1, ceea ce nu are sens, în condițiile în care o nouă legislație care să reinstituie pensiile militare… urmează să fie elaborată. Art. 3 este despre interpretarea unor realități, sub forma unor decizii judecătorești, ceea ce nu poate face obiectul unei legi. La Art.4 folosești expresia „prevederile acestei legi se aplică și acelor pensionari…”, pe când prevederile oricărei legi se aplică tuturor. Probabil vorbești de măsurile care se aplică unor pensii? Art. 5(cel cu 4 paragrafe) spune că legea penală trebuie aplicată, ceea ce ar trebui să fie valabil și fără să dai o lege specială în acest sens, cel al aplicării legii penale. La Art.5 (cel fără paragafe) impui prin lege aplicarea unor hotărâri de guvern (?!?). Art. 7 vorbește despre pensiile militare de stat, care nu mai există deloc, în momentul de față.

  Am scris aceste observații nu ca să te descurajez, ci mânat de îndemnul tău de a face ceva, „pornind de aici”.

 2. Hari, in primul rand nu ma supar si nu m+as fi suparat nici daca ma faceai praf,pentru ca daca voiam sa imi aerat cat de destept sunt, ma uitam in oglinda si nu puneam pe site ceea ce am gandit, nici nu ceream sfatul altora. Lasand gluma la o parte, as vrea ca toti cei interesati sa fie la fel de rai ca tine si sa rupa tot ce nu e bun sau sa spuna ce nu li se pare bun si sa dam o forma care sa se sustina.
  Acuma concret , la ceea ce ai spus,sunt dator a raspunde:
  1. Pe fond ai avea dreptate, dar atâta vreme cât nu există preocupare şi nu vor să admita o greseala decat printr-o alta lege, suntem datori sa incercam fie şi asa, adica sa ne scarpinam ca oltenii. Nu vei vedea o ancheta parlamentară si exact asta se intentioneaya prin legea care a fost propusa sa se statuteze ca NU EXISTA NICI O FRAUDA, NICI O GRESEALA DE APLICARE, NICI UN FAPT ILEGAL, DOAR SOARECI SI PLOI. iN CONSECINTA, DECAT NIMIC, SAU O LEGE CUM VOR EI, MAI BINE UNA CUM VREM NOI.
  2. Da, art 1 vorbeste despre pensii militare de stat in viziunea acestei legi, care practic isi propune să reintoarcă pensiile diminuate la Legea 164 care prevedea pensiile militare de stat.
  3. art 2 tocmai asta anunta, scoaterea acestor pensii de sub incidenta L119 ŞI 263. Acest articol are rost, pentru că pana la aparitia ( daca va fi vreodata) a noii legi, ii protejează pe toti cei cărora deja au inceput să le fie rerereverificate pensiile si reduse. Ori legarea acestora de L164, NU MAI DĂ DREPTUL NIMĂNUI SĂ LE RECALCULEZE PE BAZA OG/2011.Am plecat de la convingerea că nu va mai urma o nouă lege sau va fi impinsă pana la sfintele calende, prin 2018 si in timpul asta oamenii vor fi recalculati pana dispar definitiv pierzandu-si zilele prin procese care nu fac altceva decâat sa umfle conturile unor avocati de casa ai conducerii SCMD.
  4. Art 3 arată modul in care se va aplica legea dar este posibil ca punctele 1-3 din acest articol sa poata fi scoase, fara a aduce prejudicii.
  5. la art 4, juridic ai dreptate, dar tinând cont ca acest proiect se adresează numai pensiilor scazute in urma revizuirii,fiind un cat reparatoriu, am modificat si am spus pensiilor, in loc de pensionarilor pensionarilor.
  6. La art 5 fost o greseala, nu am fost atent, am avut doua art 5, am corectat. Precizarea privind aplicarea HG este necesară pentru că unii „binevoitori” au interpretat ca respectivele hotarari nu ar fi aplicabile. Daca juristii din comisiile juridice ale sanatului si CD vor constata ca respectivele hotarari nu se aplica, vor scoate articolul, dar daca acestea se aplică e bine sa fie stipulat in lege pentru că unii ” juristi” si sefi de departamente din MApN ai condirerat cu de la sine putere, peste ceea ce prevedea HG, ca nu se aplică. Cu asemenea 4/zi trebuie să specifici că legea trebuie aplicată.
  7. Art 7 vorbeste despre pensiile militare de stat asa cum se stabileste in acest proiect, si anume acelea care vor reveni pe L 164.

 3. BeceTraian

  Am mai zis, pana una alta ar trebuii modificat art. 5 (2) din L 119/2010 (si in mod corespunzator legislatia din domeniu) si scazut stagiul complet de cotizare cu 5 ani si pentru cei care au detinut drept de pensie anticitata cu vechime incompleta si au fost pensionati cu 20 de ani vechime conf. Ordonantei 7/1998, respectiv la 15 ani, asa cum a fost scazut pentru cei pensionati cu 30(25) de ani in baza legilor anterioare, pentru a fi evitate reducerile de pensie. Asa ar fi eliminata discriminarea acestei categorii de militari, mai ales ca in basa ordonantrei ei au beneficiat de aceasta reducere ca o masura de protectie, masura ce a fost desfiintata ilegal.

 4. neacsum

  Daca L119 nu mai este in vigoare, de ce sa mai ii modificam articolele?

 5. BeceTraian

  Da, atunci se poate modifica in sensul aratat legislatia care reglementeaza pensiile pentru a se realiza:
  -restabilirea masurii de protectie instituita de Ordonanta 7/1998, dreptul la pensie cu reducerea stagiului complet de cotizare pentru cei care au beneficiat de acest drept (pensie militara anticipata partiala la 20 de ani vechime in serviciu).
  – eliminarea discriminarii acestei categorii de militari care nu au beneficiat de protectia oferita de masura sustinuta de Oprea (cu succes) de reducere cu 5 ani, de la (30)25 de ani la 20 de ani a stagiului complet de cotizare(fosta vechime in serviciu) si care a asigurat majorarea pensiilor militarilor pensionati in aceste conditii.
  Legea trebuie sa ofere aceiasi protectie pentru toti.
  Evident ca si in conditiile acestor modigicari militarii afectati de recalculare nu isi vor recupera in todent,talitate fostele pensii, dar asa macar s-ar face dreptate.

 6. neacsum

  Da , asta se poate avea in vedere , daca se doreste si se va face cumva si nu e doar o gogorita, la viitoarea lege a pensiilor militare de stat.

 7. costel/NT

  Corecta initiativa. De apreciat in special motivarea propusa. Intrebarea este ce face SCMD-ul, unde se mai afla acum pentru ca nu mai stim nimic cu stadiul proiectului promis.

 8. neacsum

  SCMD?Care SCMD? Unele filiale au preluat proiectul si l-au postat pe blogurile lor. Sper sa nu le interzica nimeni sa il posteze.

 9. HUMOR NEGRU

  PRINCIPALA PROBLEMA URMARITA DE SCMD , ESTE CUMULUL PENSIE/SALARIU SI PLATA URGENTA A COTIZATIEI , DEOARECE AU SCAZUT INCASARILE SI AU FOST NEVOITI SA ISI REDUCA STIPENDIILE LUATE DE LA MEMBRI DE RAND , DE LA 2.000 DE LEI/LUNAR LA 1.400 DE LEI LUNAR DEOCAMDATA , PENTRU CA S-AR PUTEA REGASI SI CU SUME MAI MICI DACA CEI LOVITI DE TAIEREA PENSIILOR NU ISI VOR MAI ACHITA NICI ATAT COTIZATIA CAND S-AU TREZIT PROSTITI IN EGALA MASURA DE USL CAT SI DE SCMD. MINCIUNI MAI DESANTATE DECAT LA SCMD NU AM MAI AUZIT DECAT LA POVESTILE DE LA GURA SOBEI ALE BUNICILOR SAU VANATORILOR SI PESCARILOR .

 10. viseul

  A fost o greseala imensa a conducerii scmd cand a lansat teza fraudelor in calculul pensiilor daca s-au aplicat noile prevederi cu grupele. Acum, bravii conducatori nu stiu pe unde sa se ascunda, ca sobolanii. In tot acest timp, ANCMRR creste in sondaje si importanta deoarece a privit si a tratat cu discernamant si logica problemele rezervistilor, cu simt de raspundere nu cu lozinci rasuflate ca dhogarianul sef.

 11. robert

  @Hari Bucur Marcu
  Cu tot respectul, pensiile militare de stat s-au desființat numai pentru noi, pentru ca art. 82 din Legea 303 / 2004, modificata in ianuarie 2012, statueaza ca ”…Judecătorii şi procurorii militari pot opta între pensia de serviciu şi pensia militară de serviciu.”In rest, se pare ca nu contam absolut deloc. Am studiat astazi, cu mare atentie, din nou, tabelul care conține paralela între pensiile pe L 164 și cele obținute pe L 119. Cum s-a ajuns de la o pensie de 1210 la 5300 nici Houduini nu cred ca ar fi reusit sa rezolve cu bagheta magica. Logic, 1210 lei era o pensie de subofiter cu cel mult 15 ani ca militar si pensionat pe caz de boala la 45-46 de ani. Chiar daca ar mai fi lucrat pana la 60 de ani in civilie, ar fi trebuit sa realizeze venituri de vreo 8000 de lei lunar ca altfel…….Dar toate acestea fac parte din ciclul ” Hai sa-i mai prostim nitel pe prosti, ca si asa nu se intampla nimic. In plus, cainii latra, ursul trece si-o sa fie si mai rau”.

 12. HUMOR NEGRU

  Puiu Dita
  Subject: Luminita de la capatul coabitarii

  După ultimele evenimente începem să ne lămurim de ce dl. premier Ponta a acceptat să se consulte cu domnul preşedinte Băsescu pe tema numirilor la DNA şi Parchetul General. Sub glosata colaborare instituţională şi a celor 11 porunci ale lui Baroso, Merkel şi Stekel.., dl. Ponta a făcut toate manevrele, inclusiv guvernamentale, să preia portofoliul justiţiei şi să numească la cele 2 instituţii persoane obediente celor doi pentru a pune „batista pe ţambalul”DREPTĂŢII PÂNĂ LA CAPĂT” şi a apăra fărădelegile naşului din suflet Oprea şi , posibil pe cele viitoare. Pe ce mă bazez când susţin asta?
  1. Colaborarea instituţională, cu un personaj ilegitim dpdv al celor peste 7,4 milioane de cetăţeni care i-au spus „PA” este identică cu o colaborare infracţională după principiul ” cu cine te aduni te asemeni”
  2. de dragul U.E., ca să fim bine văzuţi, şi bineînţeles păstraţi la guvernare. Oameni buni ştiţi cu toţii că ROMÂNIA (cel puţin în urma ultimelor evenimente)este pentru U. E> un substitut, un apendice unde se strâng toate acuzaţiile uniunii,unde se aruncă cu zoale şi în final acest organ devine ACUT şi este eliminat. Păi cum să calificăm noi obedienţa conducătorilor noştri decât aşa de vreme ce noi plătim regulat taxele, ne facem aritmetic temele şi ce primim: ignoranţă, NU Shengen, un MCV subiectiv, nu fonduri şi câte altele. De la numirea sa ca premier, în spaţiul public domnia sa vine cu o minciună fără margini, şi o repetă la nesfârşit ca să o facă credibilă; este vorba de impedimentul care s-ar crea, după spusele domniei sale, prin emiterea unei noi legi a pensiilor militare şi anume că cei 90% cărora le-au crescut pensiile or să piardă. Nimic mai eronat şi mai diversionist întrucât domnia sa ,ca şi o parte a presei care abordează această temă ignoră un principiu arhicunoscut, folosit în guvernarea Tăriceanu între 2005-2007 cu bune rezultate şi având temei PRINCIPIUL DREPTURILOR LEGAL CASTIGATE statuat în Constituţia României şi în Decizia 120/2007 a CCR care sunt pendinte. Dacă dl. premier nu ar cunoaşte acest principiu elementar consacrat şi respectat şi de Cedo mă întreb şi-l întreb pe ce temei legal am fost amnistiaţi de plata sumelor datorate pe anul 2011? Pe mila guvernamentală? Nu domnule premier doctor jurist(plagiator) exact pe motivul că reţinerile sunt ILEGALE, încalcă actele normative susmenţionate şi în mod laş vă faceţi că nu ştiţi de acest principiu, păreţi pseudopreocupat de cei care ar putea pierde şi pe lângă faptul că ne FURAŢI IN CONTINUARE ne mai şi antagonizaţi pe noi rezerva Armatei. De 2 luni de zile (personal v-am scris şi pe facebook) vă solicităm să nu mai recurgeţi la acest lucru murdar şi nedemn şi să recunoaşteţi bărbăteşte şi cu demnitate, că nu aveţi VOINŢĂ POLITICĂ ,că nu vreţi să-l supăraţi pe naşul din suflet şi mai ales pe dl. preşedinte. Fără să mă fac avocatul preşedintelui scmd amintesc ,că am fost atenţionaţi să lămurim această chestiune cu pierderile motiv pentru care s-a publicat art. „Dragi colegi privilegiaţi…” în care li s-a explicat,clar că la o nouă lege nu sunt în pericol întrucât principiul acesta în baza căruia noi dorim REPARAŢIA funcţionează universal, deci şi în cazul lor (numai dacă noua lege nu o aplică şi domnia sa tot arbitrar şi discriminatoriu ca şi Boc sau dacă nu cumva s-au folosit acte oneroase de genul celor constatate de Audit) De fapt, în ultimul timp discursul politic al domnului premier începe tot mai mult să semene cu al domnului preşedinte(să fie de vină coabitarea?)Ex: FMI nu are nici o treabă, ba să consultăm FMI; avem bani pentru pensii şi salarii, ba să constituim un fond de solidaritate; ba dăm legea reparatorie în aprilie, cel târziu ba nu o mai dăm că suferă 90% şi exemplele pot cotinua. Ca o concluzie! Domnule premier faceţi ce doriţi că suntem la mâna domniilor voastre, acum deja este târziu, noi am votat, voi ne-aţi MINŢIT JOSNIC dar macăr lăsaţi-ne cu minciunile că la noi nu ţine, suntem oameni cu expertiză, am lucrat mulţi în domeniu şi suntem obişnuiţi să avem ca interlocutori oameni de onoare şi cu demnitate, ceea ce vă lipseşte fundamental dumneavoastră. Noi acum suntem ca în zicala aia: „şi bătuţi şi f…. şi cu BANII LUAŢI”. La cât mai multă ONOARE vă doresc domnule premier şi să nu aveţi parte de bătrâneţi „liniştite” ca noi! Col.(r) Jr. Puiu Diţa

  O ALTA FAŢETĂ A DISCRIMINĂRII ŞI UMILIRII !
  Având în vedere declaraţiile politice ale premierului Ponta, la unele posturi de televiziune în domeniul pensiilor militare,voi puncta foarte pe scurt, câteva considerente juridice arhicunoscute nouă, invocate şi în susţinerile în instanţele de judecată (dar se par noi şi necunoscute exact de cine ar trebui să le aplice; de ce oare?). Intr-un stat de drept nu pot funcţiona, în acelaşi timp principiul drepturilor legal câştigate şi principiul drepturilor legal pierdute întrucât ele sunt contradictorii şi neconstituţionale, având ca efecte exact sincopele ce s-au creat în procesul aplicării legilor Boc. Mai mult, acestea sunt antagonice şi discriminatorii. Dreptul nostru la pensie, un drept real de proprietate, s-a născut pe o lege anterioară pe care noi am dorit să ne pensionăm, ştiind la vremea aceea că legea, este benefică pentru noi şi implicit pentru familiile noastre. Acest drept constituţional şi garantat, nu poate fi limitat nici TEMPORAR, aşa cum s-a pronunţat de mai multe ori CCR invocând PRINCIPIUL DREPTURILOR LEGAL CASTIGATE,prin decizia 871/2010 în motivaţia de respingere, a diminuării cu 15% a pensiilor la civili; (atenţie: deşi în legea 263 şi 119 militarii sunt introduşi în legea unică a pensiilor, această decizie nu mai este valabilă întrucât ,în mod discriminatoriu,cadrele militare în rezervă şi în retragere, nu mai beneficiază de această decizie dar nici de deciziile 275/2005, 57/2006, 120/2007 care au stat la baza recalculării pensiilor civile pe legea 19/2000 ).Reamintesc din nou că, la 2/3 dintre aceştia, neprezentând documente doveditoare, urma să li se micşoreze pensiile. Aplicând corect principiul drepturilor legal câştigate, acestora li s-a păstrat în plată cuantumul cel mai avantajos adică cel anterior, care era mai mare; AŞA TREBUIA SĂ SE PROCEDEZE ŞI CU MILITARII ! Acesta este principiul în baza căruia, urgent,Guvernul României, trebuie să facă reparaţia. Să nu cunoască domnul premier acest principiu? Constat că domnia sa nu vrea să-l ştie, este pseudopreocupat, de cei 90 % (de unde are acest procent? )care ar pierde în cazul apariţiei unei noi legi a pensiilor / nimic mai eronat şi mai diversionist ! Da, dacă principiile s-ar aplica după ”învăţătura”lui Boc,aşa s-ar întampla, ori presupun şi cred că domnul Ponta, NU a absolvit aceeaşi facultate ca domnul Boc. Este incredibil cu câtă uşurinţă susţine premierul că la cei cărora li s-a mărit cuantumul,să nu le scadă nici-un leu cum la fel de incredibil, este reţinerea INEXPLICABILA PENTRU CEI cărora, în fiecare lună, guvernul le reţine abuziv, fraudulos, sume importante din cuantumul pensiei. Chiar aşa domnule premier: De ce vă străduiţi atât de tare, să apăraţi legile promovate şi aplicate ilegal de guvernul Boc, pe care anterior,până să veniţi la guvernare, le incriminaţi ? Ce principiu al statului de drept apăraţi? Principiul drepturilor pierdute?
  La toate interviurile pe această chestiune, invocaţi când FMI, când apariţia unui ”fond de solidaritate”etc.Dar de ce nu propuneţi fondul de solidaritate, pentru guvernanţi? Noi nu avem nevoie de aşa ceva! Avem nevoie de repectarea legilor,a drepturilor militare şi cetăţeneşti, a onoarei şi valorilor Instituţiei Militare!
  Honor et Patria ,Vae Victis!

 13. C_dor.av(r) Boerean Ionel

  Cei care ati fost si sunteti la PUTERE in armata,ati facut Legi numai pentru VOI (infanteristi,artileristi,politruci,finantisti) Acum Legea domnului BOC a facut oarecare DREPTATE si aviatorilor,marinarilor si celor care au actionat in conditii periculoase,desi prin aceasta Lege ati fos facuti toti piloti pe avioane SUPERSONICE (numai acestia aveau dreptul LEGAL la impartirea punctajului la 20,dar trecem peste asta).Eu nu am prins nici-o Lege smechera(prima de merit,prima de comanda,care au atarnat bine la cuantumul pensiei,desi de la LT. la C_dor,am avut numai functii de comanda,ultima mea functie de NAV.SEF.R nu se platea in 1993,acum orice sefulet ia prima de comanda).Intrebati-va intre voi si pe Col.Dogaru sau pe ziaristul Col.Pricina ce pensie avea in dec,2010?,eu cu 52 ani vechime si cu 23 ani de zbor pe av.supersonic Mig.21 aveam 2460 lei,acum am 3700 lei .Credeti ca a fost normal ???? Sanatate la toti,si nu mai fiti asa lacomi.

 14. neacsum

  Domnule Boerean, M bucur sincer pentru dumneavoastra si sper sincer sa va ramana pensia macar atat adica sa nu va fie revizuita sau sa bnu fi apucat sa fie opuricata de audit. Va respect punctul de vedere, dar va intren un singur lucru> Daca prin recalculare sau revizuire v-ar fi scazut pensia ce ati fi facut, ati fi acceptat-o asa fara sa cereti sa se respexcte legea say ati fi devenit „lacom”? Puteti raspunde sincer ?

 15. velaoviva

  În Proiectul de Lege privind pensiile militare de stat se regăsește
  aceeași ȚEAPĂ ȚEAPĂ ȚEAPĂ ca și în vechea lege: CALCULAREA PENSIEI DUPĂ SALARIUL AVUT ÎN ULTIMA LUNĂ DE ACTIVITATE. O LEGE PENTRU PUPINCURIȘTI!

 16. Ioana

  C-dor.av(r)Boerean ,are foarte mare dreptate ! Se vorbeste mereu de nedreptatea celor a caror pensii au scazut dar nimeni nu spune nimic despre inechitatile din sistem ul pensiilor militare inainte de dec.2010. Ce spune d-l Boerean este valabil si pt.sotul meu , ofiter de cariera in toata activitatea lui , iesit la pensie la limita de varsta (nu anticipat ) , loctiitor tehnic in radiolocatie si transmisiuni . Aproape toti care au lucrat in acest domeniu ,nu au atins varsta de 60 de ani . Adevarat ca nici el nu a beneficiat de acele legi „smechere ” cu sporurile ,desi mereu a avut functie de conducere . Voi enumera , facand un scurt istoric , nedreptatile create de vechea legislatie :In aprilie 1999 sotul meu a iesit la pensie, primind trei solde ; subalternii lui (maistri militari de la statiile radar ) care au iesit in toamna la pensie , aveau pensii de doua ori mai mari si mult mai multe indemizatii de pensionare ; in urmatorii 2-3ani decalajul intre pensii a devenit exagerat de mare si foarte nedrept . Din cauza unei legi facuta pt. interesul unora ,a fost nedreptatit crunt un col. ing. loctiitor tehnic, care a avut cea mai mare responsabilitate , in buna functionare a statiilor radar si a parcului auto , in comparatie cu subalternii lui ; si eu am avut o activitate de 35 de ani ,nu in domeniu militar si in 2008 dupa limita de varsta necesara , am solicitat pensie de urmas ; am constatat o alta anomalie in lege si anume ca din calcul ul avand la baza solda in ultimul an (conform aceleeasi legi nedrepte ,fara punctaj ) , s-a obtinut 127% fata de solda , in consecinta legea spunea ca nu se acorda la pensie mai mult de 100 % si a fost anulata munca de peste 100% (adica cei 27% din pensie ) ; va dati seama ce nedreptate , solda era foarte mica in 1999 in comparatie cu urmatorii ani din cauza inflatiei , „legile smechere” cu sporurile nu se aplicau in 1999 , si 27% din pensie confiscate , tot pt. a fi opriti cei care si-au adaugat in mod nesimtit multe sporuri (de fapt cei care sunt nemultumiti acum , cu noua lege ) . Prin noua lege , este bine sa fie redata demnitatea de fost angajat al armatei romane . Nimeni nu are dreptul sa confiste gradele militare obtinute cu greu de catre militarii de cariera . Sunt conferite grade militare unuia ca Turcescu, sau sportivilor si artistilor si sunt confiscate la pensie gradele adevaratilor militari , cei de cariera . Ofiterii activi trebuie sa fie alaturi de pensionarii militari , pt intr-o clipa vor ajunge in situatia aceasta (timpul trece foarte repede , fiti solidari intre voi ) . In ceea ce priveste calculul pensiei , cel mai echitabil este pe baza de punctaj (de venituri ). Nu va prefaceti ca nu aveti in arhive toate datele !

 17. Any

  Cunoscand cat de grea si periculoasa este activitatea de militar ( subofiteri , ofiteri , soldati ) , solicit sa sa se termine odata cu acest stres la adresa pensionarilor militari . Acesti oameni nu merita acest lucru din partea politicienilor si a societatii in general . Lasati-i in pace sa traiasca in mod linistit acesti cativa ani din viata ,care au mai ramas de trait . Nu sunt vinovati cei care solicita acum revenirea la un bun deja castigat . Nu mai creati precedente , ca orice mafiot sa fure dintr-un drept castigat prin legi (proaste si nedrepte ) . Asa s-a intamplat cand un presedinte inuman, cu PDL-ul , a creat un precedent , prin taierea cu 25 -40% din salariile unor bugetari cu salarii mici de 600-1400 Roni (de ex. profesori din preuniversitar ) , in loc sa confiste averile hotilor . Tot asa , au indraznit (ca si in cazul militarilor ) sa fure multi ani de munca ai prof. , sa fure din experienta lor acumulata la catedra si prin multe examene luate pe „bune ” . Tara nu este o taraba in piata , ca orice mafiot sa dispuna furtul dintr-un drept castigat prin lege . Trebuie sa fim toti uniti in societate , sa nu- si mai permita orice codas al claselor in tinerete , sa creeze intre romani invrajbirea categoriilor sociale , sa nu-si mai permita nimeni umilirea armatei . Pensionarii militari cu pensiile diminuate sa fie repusi in drepturi DAR NIMENI SA NU SE ATINGA DE PENSIILE JUSTE CARE AU LA BAZA PUNCTAJUL . Toti pensionarii , militari de cariera , sa rrecapete STATUTUL DE MILITAR . Ambasadorii SUA si statelor europene , mari democratii , sa transmita guvernelor proprii, ce se intmpla in Romania cu pensionarii militari , si sa OPREASCA ACEASTA UMILIRE A FOSTILOR MILITARI ( suntem totusi o tara NATO) .

 18. lari

  daca s-au facut erori la calcularea pensiilor , sub regimul Oprea , sa se indrepte ,dar nu sant de acord ca toti militarii sa primeasca pensii militare, indiferent de perioada in care au activat in sistem militarizat ,nu sant de acord cu privilegiile pensiilor mari la acestia , fata de celelalte categorii sociale ,ce merite deosebite au avut in sistemul comunist sau nenumaratii trepadusi ai domeniului ,sa se stabileasca o selectie a tuturor celor care merita sau nu !Altfel , ne confruntam cu indivizizi care au fost soferi , de exemplu ,in sistem militarizat ,s-au pensionat la 50 de ani , cu o pensie de peste 18-20 de milioane si acum cumuleaza salarii de peste 1000 de euro , la diverse firme , iar tu, medic,profesor , functionar ,lucrator ,astepti cei peste 60 de ani ,cand ti se ofera o pensie mutilata de diferite sporuri , de care ai beneficiat , dar care nu se iau in calcul pentru ca asa au vrut unii ! Nu sant de acord cu modul cum se calculeaza pensiile pentru unii si noi , ceilalti , trebuie sa „cotizam„ ca sa aiba unii pensii nedrept de nesimtite !

 19. Ina

  Foarte greu o sa ne revenim , in urma crimei facute de Basescu si PDL , prin invrajbirea categoriilor sociale . IARI are dreptatea lui , este adevarat . Si eu sunt impotriva , ca oameni care nu au legatura cu armata sa beneficieze de pensii militare . Dupa cum se arata in comentarii, au fost neglijati si nedreptatiti , adevaratii militari ,cei de cariera . Nu au nimic in comun cu armata marii sportivi si marii artisti , chiar daca au facut cinste tarii . Sa primeasca toate aprecierile din partea societatii dar nu primind grade militare . De soferi si bucatarese , nici nu ar trebui sa fie vorba de pensie militara . Cat despre , celelalte categorii sociale amintite de IARI , salariile si pensiile sunt o adevarata bataie de joc , dar pt. aceasta nu este vinovata armata . De vina sunt majoritatea politicienilor , Basescu si cei 10-15% bogatasi din Romania (majoritatea facand averile prin furtul de la bugetul de stat de la revolutie pana in prezent ) . Iari trebuie sa stie ca nu ofiterii armatei romane au venituri nesimtite in raport cu ceilalti , ci judecatorii ,procurorii, notarii , executorii judecatoresti si salariatii companiilor de stat . Multi din cei enumerati , sunt foarte corupti chiar daca primesc salarii imense . Multi raspund la comenzi politice (vezi comanda Basescu ) . De ce sa fie platiti cusalarii mai mari decat in occident , daca tot sunt corupti ? Daca sunt prinsi cu hotii de ce mai sunt lasati in sistem ? Cat despre inv . preuniversitar, este ceva inuman . Profesori ,cititi , invatati , cu multe examene date, umiliti de saracie , cu salarii mai mici decat lucratorii necalificati de pe tarla . In acest domeniu , fiind mai mult femei, nu au reactinat pe masura pt. nedreptatile salarlariale si mai ales la taierile de salarii deja extrem de mici . Este clar ca liderii desindicat au fost cumparati . Ma revolta ca sunt asa de multi in aceasta tara ,si au fost lasi si fricosi . Stiu ca prof. se ataseaza foarte mult de elevi, si nu au vrut sa faca rau . Trebuie ,odata si odata sa organizeze inghetarea anului scolar, sa nu permita cuiva sa „sparga ” greva . Nici intr-otara europeana si nu numai , nu exista asa o salarizare batjocoritoare fata de profesori . De ex. in Turcia , inv preuniversitar are o baza materiala bogata si moderna , iar prof . au cel putin 1000 de euro pe luna salariu ( mi-a povestit un prof. care a mers in vacanta de saptamana trecuta intr-un schimb de experienta in Turcia ) . IARI , cred ca am adus suficiente argumente ,ca nu ofiterii armatei romane au vina pt. situatia celorlalte categorii sociale . Mai bine sa fim uniti impotriva mafiotilor , si la alegeri noi romanii sa nu mai iubim smecheria ,prostia si hotia (VEZI BASESCU, EBA , ETC. )

 20. vasil

  DOGARU SI sleata lui de betivi ordinari iesiti cu pensii nemeritate la 40 de ani militari care au frecat menta si au luat pensii nesimtite si nemeritate de-si nu au contribuit cu nici un leu la sist de pensii PONTA si ANTONESCU si OPREA slugaii celor din sist militar ei au nevoie de putere si profita de prosti

Statistici T5