Leș își face campanie – capitolul IV- ROF-ul

Categoria Despre Armata


Lucrurile se precipită parcă a dat benga în rezerviști. Peste tot grupuri, grupulețe, parti-pri-uri, partizanate, grupuri de lucru, baloane, speranțe, petarde, spuză pe turtă, într-un cuvânt dezbinare. Cum s-a ajuns aici ? Pas cu pas. De ce s-a acutizat acum ? Pentru că vin alegerile iar politicienii își fac numărul. Știți ce e culmea? Toți, dar toți cei care sprijină pe unii sau pe alții sunt deja prăjiți de cei în care își pun speranțele sau cu care negociază dar … am devenit masochiști. LADPM se pupă cu Leș, cel care își verifică telefonul în timp ce primește onorul și și-a dat în judecată propriul Șef de Stat Major. ANCMRR –armată, servicii secrete, SPP, etc etc, bate palma cu Dragnea, Fifor, LOV, despre care nu mai e nevoie să mai spun ceva. Dogaru se cinstește cu Solomon, a cărui ură față de militari e cunoscută, iar alții, îi fac campanie lui Oprea. Oprea și atât. Cel mai ciudat și ridicol este faptul că primele două .. facțiuni nu realizează că sunt manevrați de același partid cu scopul clar de a îi dezbina, de a îi duce de nas, de a le promite ceea ce NU au vrut și NU vor niciodată să dea,ba, dacă e adevărat că se va face o altă lege a ”pensiilor militare” de a le lua și ce mai au. Cum poți să te cerți cu colegul tău de  școală militară, de cursuri, de aplicații, de serviciu de suferință, pentru a te pupa cu un politician? Oare cei din LADPM nu realizează că Leș este și el membru al guvernului condus de Dragnea și că nu face nimic fără a primi ordin, mai ales că a făcut armata la tir și că este absurd să ceri unora să nu se încreadă în minciunile și promisiunile lui Dragnea sau Olguța și Fifor, dar tu să crezi în cele ale lui Leș care practic chiar nu are nici o putere și nu poate mișca un deget fără să îl lase Olguța? Nu realizează oare că Leș execută ordinelelui Dragnea și totul este făcut pentru a ne dezbina? Rău am ajuns, și nu e de mirare că își bat toți joc de noi.

Dar să revin la ROF. Voi prezenta documente și fapte fără a mai comenta, m-am săturat să fiu învinuit că am ceva cu cineva. Nu am nimic cu nimeni dar nu îmi place să fiu luat de prost și nici mințit. Când cineva-indiferent cine –pretinde că face ceva și el face altceva sau lucrează pe la spate nu pot sta degeaba.

Se știe cum a luat naștere ideea Consiliului: secretarul general al LADPM fost cadrist la DGIM cunoscându-l din activitate pe domnul general Marian Tase fost șef DMRU, actualmente consilier al ministrului s-a întâlnit cu acesta și au discutat pe tema pensiilor militare, la discuție participând și domnul Col. Gligor Viorel. Așa s-a născut ideea acestui Consiliu, iar cei doi au mers mai departe singuri, fără a se mai consulta sau chema la alte discuții reprezentanți ai altor structuri, deși LADPM se afla la conducerea Forumului.    Pe data de 23.02.2019, secretarul general al LADPM trimite șefilor unor asociații, membre ale Forumului, un proiect de ROF  al Consiliului.  Iată-l:

 
-PROIECT-   R.O.F.   CONSILIUL  CONSULTATIV AL MILITARILOR ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL APĂRĂRII C.C.M.R.R.M.Ap.   CAP.I   DENUMIREA,DEFINIREA,SCOPUL ŞI OBIECTIVELE:  

Art.1     Denumirea este :” CONSILIUL  CONSULTATIV AL MILITARILOR ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL APĂRĂRII C.C.M.R.R.M.Ap.,denumită în continuare C.C.M.R.R.M.Ap.
Art.2   C.C.M.R.R.M.Ap.   este constituit în conformitate cu nevoile reale ale militarilor în rezervă şi în retragere şi ESTE INTERZISĂ ORICE FORMĂ MASCATĂ DE AMÂNARE, TERGIVERSARE SAU ÎNTÂRZIERE A REZOLVĂRII SITUAŢIILOR LEGISLATIVE ECONFORME CU ADEVĂRATELE NEVOI ALE MILTARILOR ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE.
 Art. 3  C.C.M.R.R.M.Ap. este o structură organizatorică de tip consultativ, apolitică şi nonprofit, de drept constituţional şi comunitar, de interes naţional şi este deschisă tuturor militarilor români, activi, în rezervă sau în retragere din Ministerul Apărării, care doresc să-şi înscrie  efortul în acţiunile de prezervare, apărare, dezvoltare şi respectare a drepturilor legale, constituţionale, ale categoriei sociale din care fac parte, în scopul înscrierii României pe orbita europeană a unei democraţii reale,consultative şi participative. C.C.M.R.R.M.Ap. îşi impune să definească noi soluţii pentru apărarea şi respectarea cu sfinţenie a drepturilor  militarilor români în rezervă şi în retragere şi să participe nemijlocit şi activ la acţiunile de interzicere a lezării demnităţii tuturor cetăţenilor români, militari în rezervă sau în retragere.
Art. 4    Scopul şi misiunea C.C.M.R.R.M.Ap. “:   Scopul fundamental este acela de a determina politicienii români să susţină în mod real şi nu numai demagogic, o politică de apărare naţională în folosul cetăţenilor României şi a poporului român în ansamblul său, prin asigurarea imediată a stabilităţii   legislative şi sociale a tuturor categoriilor de militari şi a ARMATEI NAŢIONALE în ansamblul său, în condiţiile integrării în structurile democratice euroatlantice la care România este membră.  Misiunea principală C.C.M.R.R.M.Ap.constă în: –         materializarea scopului , prin atenţionarea clasei politice şi a opiniei publice româneşti asupra importanţei majore a ARMATEI NAŢIONALE  în special şi a sistemului naţional de apărare în cadrul ansamblului societăţii româneşti în conjunctura internaţională extrem de complexă a începutului mileniului III         –     crearea şi punerea la dispoziţia Ministerului Apărării în vederea promovării, a unor iniţiative legislative care să se înscrie în linia constituţională a apărării, prezervării, dezvoltării şi respectării  drepturilor legale ale tuturor categoriilor de militari .    
Art. 5   C.C.M.R.R.M.Ap.  are în vedere următoarele obiective :                5.1. Obiective imediate : –         realizarea unei expertize profesioniste a acţiunilor legislative iniţiate şi finalizate de către organismele legislative şi executive şi, mai ales, ale Ministerului Apărării, expertiză care să iniţieze, la nivelul tuturor structurilor din componenţa Ministerului Apărării,  procesul de reparare a unor nedreptăţi sau discriminări deja existente şi de eliminare din procesul decizional viitor a altor situaţii care ar putea crea astfel de situaţii;  –         identificarea soluţiilor  în vederea reparării situaţiilor menţionate la paragraful anterior şi prezentarea lor ministrului apărării în vederea luării deciziilor adecvate; –         semnalarea şi înlăturarea imobilismului, pasivităţii, relei-voinţe şi a  incompetenţei politice sau profesionale, precum şi a aservirii politice a unor înalţi demnitari militari;    –          realizarea unei consultări oportune între Ministerul Apărării şi C.C.M.R.R.M.Ap. înaintea luării unor decizii importante în problemele de interes pentru toţi militarii, prin implicarea tuturor structurilor asociative ale militarilor  la realizarea unui mediu legislativ , executiv şi administrativ sănătos, caracterizat prin spiritul camaraderesc, loialitate, competitivitate şi promovarea valorilor autentice, în slujba tuturor militarilor şi a intereselor naţionale ale României; 5.2. Obiective strategice : – cultivarea relaţiilor de colaborare cu structurile asociative ale militarilor, organizaţiile şi asociaţiile, federaţiile şi confederaţiile naţionale şi internaţionale ale căror obiective şi scopuri sunt similare sau convergente  şi participarea la manifestările organizate de acestea sau în comun.                                                                                                                                                                              –   promovarea  şi dezvoltarea CULTURII ONOAREI ŞI DEMNITĂŢII MILITARE  şi în politica românească pentru PROTEJAREA REALĂ a drepturilor, libertăţilor şi a calităţii vieţii tuturor categoriilor de militari ;
CAP. II  MEMBRII C.C.M.R.R.M.Ap.    
Art.6   Membrii „C.C.M.R.R.M.Ap.”pot fi: – membri fondatori; – membri de onoare; – membri asociaţi; – membri.                6.1. Membrii fondatori sunt asociaţiile, persoane juridice şi fizice cu competenţe în domeniul militar şi îndeosebi al apărării drepturilor militarilor, (acţiunile legislativului,executivului si administrativului), care aderă şi participă la întocmirea R.O.F. ului, înainte de legiferarea lui prin ordinul ministrului apărării.                6.2. Membrii de onoare sunt acei camarazi care au depăşit vârsta de 75 de ani şi, prin acţiunile lor au contribuit şi contribuie fundamental la îndeplinirea scopurilor şi misiunilor C.C.M.R.R.M.Ap.                6.3. Membrii asociaţi sunt persoanele juridice şi fizice care, prin acţiunile lor, sprijină, participă şi contribuie la îndeplinirea scopurilor şi misiunilor C.C.M.R.R.M.Ap.                6.4. Membrii sunt toţi militarii în rezervă şi în retragere care solicită în scris această calitate prin înaintarea unor propuneri adecvate îndeplinirii scopurilor şi misiunilor asumate de către C.C.M.R.R.M.Ap.
Art.7   Membrii C.C.M.R.R.M.Ap. trebuie sa fie personalităţi cu un caracter puternic,cu mintea deschisă, capabili să rezolve orice problemă, ataşaţi valorilor militare, naţionale şi europene, deschişi către promovarea şi dezvoltarea valorilor  universale.   
Art. 8  Membrii C.C.M.R.R.M.Ap. trebuie să  cunoască procesele şi tendinţele de bază ale fenomenelor globale, mecanismele politice , economice şi sociale care determină starea naţiunii, evoluţia, priorităţile şi necesităţile sistemului militar naţional,  principiile, nevoile comunităţii militarilor în rezervă şi în retragere şi, ÎN MOD DEOSEBIT,  să cunoască sistemul legislativ în domeniul militar cu accent pe legile, OUG urile şi ordinele ministrului apărării în domeniul drepturilor militarilor şi să aibă o vechime anterioară în serviciul militar activ de cel puţin 25 de ani.
Art.9   Membrii C.C.M.R.R.M.Aptrebuie să fie în măsură să  facă corelaţii optime între interesele propriei persoane, interesele comunităţii tuturor categoriilor de militari şi interesul naţional, să-şi asume răspunderea socială a acţiunilor lor şi să ia atitudine împotriva celor care încearcă să discrediteze,sub orice forma, interesul general al Armatei Naţionale dar şi ale militarilor în rezervă şi în retragere.
Art.10   Pot să devină membrii ai C.C.M.R.R.M.Ap. toţi militarii activi, în rezervă sau în retragere, cu putere de discernământ, fără apartenenţă politică, indiferent de gradul sau funcţia militară deţinute, naţionalitate, rasă sau sex, care militează pentru o dezvoltare durabilă a comunităţii militarilor, a societăţii româneşti în ansamblul ei şi care manifestă nemulţumiri, indiferent care ar fi acestea, faţă de tratamentul legislativ sau administrativ la care sunt supuşi.
CAP. III   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  
      Art. 11  Grupul Central de Coordonare estestructura care conduce şi coordonează funcţionarea unitară a C.C.M.R.R.M.Ap. G.C.C. poate avea o componenţă  variabilă, stabilită anual în prima şedinţă de coordonare, de 5 sau 7  sau 9 persoane, în funcţie de importanţa activităţilor prevăzute a fi desfăşurate în anul respectiv. Activitatea G.C.C. se va desfăşura având la bază “Planul cu principalele acţiuni şi activităţi pentru anul….”, plan care va fi întocmit şi aprobat prin vot unanim, până pe 15 decembrie al anului anterior, după ce, în prealabil, a fost aprobat şi avizat în şedinţele consiliilor de conducere ale tuturor structurilor asociative ale militarilor, membre ale C.C.M.R.R.M.Ap. . Primul Plan cu principalele acţiuni şi activităţi va fi conceput şi aprobat de către G.C.C. în maximum 14 zile de la data în care ministrul apărării a emis Ordinul de înfiinţare al C.C.M.R.R.M.Ap. “Planul cu principalele acţiuni şi activităţi pentru anul….” rămâne deschis oricăror completări ca urmare a unor evoluţii legislative care pot impune completarea sa ulterior întocmirii sale.   Art. 11   Grupul de lucru este structura de bază care se constituie şi funcţionează pe UN SUBIECT DISTINCT, având un domeniu de activitate clar conturat şi este format dintr-un număr variabil de membri care dovedesc competenţe în domeniul respectiv.  Grupul de lucru are în principal atribuţii executive privind legătura directă cu toţi colegii interesaţi de domeniul respectiv, observarea activităţii legislative a Parlamentului în ceea ce priveşte domeniul, iniţiază lanţul de observare şi informaţional din toate garnizoanele către C.C.M.R.R.M.Ap. şi formulează soluţii . Grupurile de lucru pot fi înfiinţate şi pot funcţiona atât la nivel central, naţional, cât şi la nivel judeţean sau al unor garnizoane importane sau la nivelul unor zone de operaţii distincte în funcţie de identificarea subiectelor care se impun a fi soluţionate..      
Art. 12  Activitatea C.C.M.R.R.M.Ap. însumează activitatea şi acţiunile tuturor Grupurilor de Lucru din toate domeniile identificate şi se dezvoltă pe măsura identificării unor noi  subiecte şi domenii de activitate şi acţiune. C.C.M.R.R.M.Ap. are atribuţii de conducere, coordonare, şi de centralizare a datelor obţinute din observarea activităţilor şi acţiunilor întreprinse  de către toate GRUPURILE DE LUCRU .  
Art. 13  Atribuţiile Grupurilor de Lucru, a celor de conducere-coordonare ale C.C.M.R.R.M.Ap., precum şi componenţa acestor structuri, sunt prezentate în Anexele nr.1  şi nr.2 la R.O.F. şi vor fi completate şi detaliate şi ulterior, funcţie de evoluţia primelor acţiuni reparatorii întreprinse de către C.C.M.R.R.M.Ap.  
Art. 14. Schema sistemului de relaţii interne şi cu structurile M.Ap. (Ministrul apărării, D.G.F.C., Dir. Legislativă, C.S.P., Direcţia calitatea vieţii, etc.) este prezentată în Anexa nr. 3 la R.O.F. a C.C.M.R.R.M.Ap.     CAP. IV DISPOZIŢII FINALE
 Art. 15  C.C.M.R.R.M.Ap. nu are personalitate juridică şi ştampilă proprie ?! este discutabil acest aspect…       
Art. 16   Asigurarea materială (spaţiul de lucru, logistică, acces, interconexiuni cu alte structuri ale Ministerului Apărării, deplasări în şi din teritoriu, etc.)se va executa prin grija Ministerului Apărării.  
Art. 17  C.C.M.R.R.M.Ap. este o structură asociată Ministerului Apărării, înfiinţată ca urmare a acordului reciproc dintre Ministerul Apărării care va emite un ordin de ministru în acest scop şi structurile asociative ale militarilor care îşi manifestă acordul de a participa şi acţiona în consecinţă, în conformitate cu prezentul R.O.F.. C.C.M.R.R.Ap. şi  îşi va desfăşura activitatea pe principiul voluntariatului , fiind interzise orice beneficii materiale sau de altă natură pentru membrii componeneţi ai acestei structuri consultative .  
Art. 18  Ministerul Apărării  acordă sprijinul necesar C.C.M.R.R.M.Ap. şi oferă accesul la toate informaţiile necesare funcţionării optime a consiliului,  în condiţiile legale în vigoare.   
Art. 19  C.C.M.R.R.M.Ap. , prin  Grupul Central de Coordonare, intervine ori de câte ori consideră necesar şi solicită dialog cu ministrul apărării pe temele de interes militar. Ministrul Apărării se obligă să participe la dialogurile iniţiate.  
Art. 20  C.C.M.R.R.M.Ap. va edita, lunar, cu sprijinul ministerului apărării , publicaţia “FOAIA MILITARĂ “ în formatul unui buletin informativ, cu circulaţie în structurile asociative ale militarilor, cât şi în format electronic, care va cuprinde informaţii prezentate  echidistant, fără apartenenţă sau coloratură politică, despre realităţile social-economice, politice şi, mai ales, militare şi, MAI ALES, modul de soluţionare a revendicărilor solicitate de către militarii în rezervă şi în retragere.

Nu intru în comentarii pe marginea acestui proiect. Spun doar că o parte din cei cărora le-a fost trimis, au apreciat că acest proiect este departe de ceea ce ar fi trebuit să fie atât conceptual cât și gramatical și au cerut lămuriri mai ales că li se specificase în mailul trimis că ” daca aveti intrebari legate de acest proiect va stam oricand la dispozitie.” Li s-a răspuns că a fost o glumă. Unii au răspuns tot ”în glumă” trimițând propuneri care au fost catalogate de solicitanți ”la mișto”. Așa e la români, semeni vânt, culegi furtună.

Apoi, unul din liderii unei asociații a reușit să intre (nu de la LADPM) în posesia altui proiect de ROF și a primit unul care era deja la Consilierul Tase Marian, dar pe care LADPM nu a dorit să li-l transmită, căci îmi e greu să cred că nu îl aveau. Din nou mă abțin de la comentarii. Iată cel de-al doilea ROF:  

APROB

                                    MINISTRUL APARARII NATIONALE

                                                 Dl. GABRIEL LES

CONSILIUL CONSULTATIV AL MILITARILOR IN REZERVA SI IN RETRAGERE

DIN MINISTERUL APARARII NATIONALE

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

CAPITOLUL I

DENUMIRE, DEFINRE, PRINCIPII, SCOP, OBIECTIVE

            Art. 1 Consiliul consultativ al militarilor in rezerva si in retragere din ministerul apararii nationale, denumit in continuare CCMRR este o structura militara, reprezentativa si de executie, de tip consultativ constituita pentru a asigura ministrului apararii nationale si celorlalte persoane cu atributiuni de conducere din cadrul ministerului consultanta de specialitate in toate domeniile de interes specifice conducerii Ministerului Apararii Nationale concomitent cu informarea oportuna a acestora in legatura cu principalele probleme cu care se confrunta aceasta categorie de militari precum si cu asigurarea coerentei actiunilor desfasurate in cadrul ministerului pentru solutionarea acestora.

            Art. 2  CCMRR se constituie ca semn de pretuire si de respect pentru toti fostii militari care si-au inchinat viata si cariera Armatei si in mod deosebit pentru a se crea un cadru legal prin intermediul caruia conducerea Ministerului Apararii Nationale sa poata utiliza cat mai eficient inalta expertiza si vasta experienta dobandita de aceasta categorie de militari pe timpul carierelor lor active precum si pentru implicarea directa a fostilor militari in identificarea si solutionarea problemelor cu care acestia se confrunta.

            Art. 3 – Principiile in baza caruia se constituie si functioneaza CCMRR sunt urmatoarele:

 a – principiul respectarii intocmai a instructiunilor, regulamentelor si regulilor militare aplicabile in obiectivele militare in care isi desfasoara activitatea;

            b – principiul transparentei totale fata de componentii categoriei sociale pe care ii reprezinta dar cu respectarea stricta a regulelor de pastrare a secretului militar atunci cand este cazul;

            c – principiul competentei, a experientei si expertizei recunoscute si demonstarte in activitatea desfasurata;

            d – principiul cunoasterii si aplicarii intocmai a legislatiei de specialitate in vigoare dar cu initierea imediata a demersurilor pentru modificarea prevederilor legislative care, urmare a evolutiei lucrurilor in timp au fost depasite si impiedica sau intarzie buna desfasurare a activitatilor;

            e – principiul cooperarii loiale si corecte cu decidentul militar concomitent cu independenta  totala ideatica si actionala fata de acesta;  

            f – principiul egalitatii totale intre membrii consiliului, al dialogului si al respectarii regulilor democratice in adoptarea deciziilor de interes general. In situatii de balotaj votul decisiv va apartine consilierului recunoscut cu expertiza si experienta cea mai mare in domeniul din care face parte problema supusa votului;

            g – principiul egalitatii tuturor militarilor in rezerva, in retragere si al pensionarilor militari in fata legii si al identificarii tuturor modalitatilor legale pentru inlaturarea in totalitate a inechitatilor existente intre acestia;  

            h – principiul voluntariatului deplin si al adeziunii liber consimtita a membrilor sai la valorile reprezentate si sustinute;

            Art. 4 – CCMRR este total apolitic si complet echidistant fata de toate structurile asociative ale fostilor militari care provin din Ministerul Apararii Nationale.

Este total interzis membrilor sai sa desfasoarea activitati cu caracter politic in cadrul structurilor consiliului si in incinta obiectivelor militare in care acestea isi desfasoara activitatea.

Membrii consiliului pot informa militarii activi despre existenta si obiectul de activitate al structurilor asociative in vederea cunoastreii acestora ca optiuni de asociere dupa trecerea in rezerva.  

            Art. 5 Scopul principal al CCMRR este de a asigura o legatura activa, bazata pe principii corecte intre militarii activi din cadrul Ministerului Apararii Nationale si militarii in rezerva si in retragere proveniti din acelasi minister astfel incat militarii activi, indiferent de specialitate si de structurile in care isi desfasoara activitatea sa poata beneficia in timp real de expertiza si experienta celor care si-au desfasurat activitatea in aceleasi locuri inaintea lor iar militarii in rezerva si in retragere sa poata avea satisfcatia impartasirii cunostintelor dobandite in timpul carierei active catre cei care le-au fost colegi sau subordonati. Totodata CCMRR mai are scopul de a informa in timp reala structurile de conducere ale Ministerului Apararii Nationale cu atributiuni in domeniul asigurarii calitatii vietii fostilor militari asupra problemelor reale cu care acestia se confrunta prezentatnd totodata variante viabile pentru solutionarea acestora si, in mod deosebit de a se implica direct si activ in implementarea solutiilor adoptate.

            Art. 6  Principalele obiective ale CCMRR sunt:

            a) – asigurarea unei legaturi stranse intre militarii activi din Ministerul Apararii Nationale si militarii in rezerva si in retragere proveniti din acest minister;

            b) – identificarea militarilor in rezerva si in retragere recunoscuti drept experti in domeniile lor de activitate si integrarea acestora intr-o baza de date corespunzator aptitudinilor si abilitatilor acestora in vederea utilizarii oportuna si eficienta a experientei si expertizei lor;

            c) – identificarea problemelor cu care se confrunta militarii activi, la solicitarea acestora sau din proprie initiativa, constituirea de grupuri de lucru formate din militari in rezerva si in retragere specialisti in domeniile respective, utilizarea experientei si a expertixei acestora pentru identificarea solutiilor si prezentarea acestora persoanelor cu drept de decizie pentru analiza, adoptare si implemntare;

            d) – identificarea situatiilor abuzive, la limita legiilor si a regulamentelor militare si prezentarea acestora comandantilor si sefilor din structurile abilitate pentru solutionarea acestora;

            e) – identificarea problemelor cu care se confrunta militarii in rezerva si in retragere, constituirea de grupuri de lucru formate din militari in rezerva si in retragere specialisti in domeniile respective, utilizarea experientei si a expertixei acestora pentru identificarea solutiilor si prezentarea acestora persoanelor cu drept de decizie din cadrul ministerului pentru analiza, adoptare si implemntare;

            f) – implicarea activa in elaborarea proiectelor legislative initiate de Ministerul Apararii Nationale sau de alte structuri cu astfel de atributiunii in toate situatiile in care documentele respective cuprind referiri la militarii in rezerva si in retragere sau la pensionarii militari;

            g) – contribuirea la promovarea si dezvoltarea culturii, onoarei si demnitatii militare;

            h) – implicarea activa in educarea tinerelor generatii de militari in spiritul cunoasterii istoriei militare a inaintasilor si a aplicarii in practica a cunostintelor dobandite din studiul acesteia:    

            i) – adaptarea permanenta a propriilor reguli de functionare in functie de evolutia realitatilor cotidiene.

CAPITOLUL II

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

            Art. 7 – Organizare:

            a) – CCMRR se organizeaza si va functiona sub directa coordonare  a ministrului apararii nationale fara insa a se considera ca se afla in subordinea ierarhica a acestuia;

            b) – minstrul apararii nationale coordoneaza activitatea CCMRR direct sau prin intermediul unui consilier special desemnat, numit in continuare Consilier desemnat. Consilierul desemnat nu are statut de sef sau conducator al consiliului;

            c) – CCMRR functioneaza pe langa Cabinetul ministrului apararii nationale care va asigura, prin structurile de specialitate ale ministerului intregul sprijin logistic necesar bunei desfasurari a activitatii consiliului;

            d) – in cadrul CCMRR vor activa pe baza de voluntariat militari in rezerva si in retragere proveniti din Ministerul Apararii Nationale. Militarii in rezerva si in retragere pe timpul in care isi vor desfasura activitatea in cadrul CCMRR vor purta denumirea de CONSILIER. Pentru activitati concrete in cadrul CCMRR pot activa si militari activi dar fara a putea fi incadrati in cadrul acestuia.

            e) – CCMRR va functiona cu o structura centrala de coordonare a intregii activitati si cu grupuri sau echipe de lucru.

                        I. – in cadrul structurii centrale vor activa pana la 7 consilieri. In situatii deosebite numarul acestora poate fi majorat in functie de complexitatea problemelor aflate spre solutionare;

                        II – grupurile sau echipele de lucru se vor organiza pe criterii teritoriale sau pentru solutionarea unor probleme punctuale iar numarul consilierilor care vor activa in cadrul acestora va fi determinat de complexitatea activitatilor de desfasurat sau problemelor aflate in lucru. 

            Art. 8 – Pentru a putea primi statutul de consilier in cadrul CCMRR  un militar in rezerva sau in retragere, respectiv un pensionar militar trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:

            a – sa solicite in scris acest lucru printr-o cerere adresata Consilierului desemnat, cerere in care v-a mentiona in mod distinct faptul ca doreste sa activeze voluntar in cadrul acestuia;

            b – sa fie recunoscut ca un bun specialist in domeniul sau de activitate, lucru exprimat printr-o recomandare din partea structurii asociative a militarilor in rezerva si in retragere sau a pensionarilor militari din care acesta face parte. In situatia in care nu face parte dintr-o astfel de structura asociativa solicitantul va trebui sa prezinte documnete doveditoare a pregatirii si a specializarii in domeniile de competenta declarate;

            c – sa obtina nivelul de acreditare corespunzator celui detinut de militarii activi care lucreaza cu documentele cu care va interactiona in solutionarea problemelor aflate in lucru. Structurile ministerului cu atributiuni in acest domeniu, la solicitarea Consilierului desemnat de minstru pentru a coordona activitatea CCMRR  vor intreprinde masurile ce se impun pentru obtinerea acreditarilor respective.

            Art. 9 – CCMRR isi va desfasura activitatea in Garnizoana Bucuresti si in toate garnizoanele in care se vor constitui grupuri sau echipe de lucru  in spatiile puse la dispozitie de catre structurile specializate ale ministerului la solicitarea Consilierului desemnat structuri care vor asigura si bunurile materiale necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor specifice.

In situatia in care spatiile puse la dispozitie sunt in interiorul obiectivelor militare consilierii care isi desfasoara activitatea in spatiile respective vor respecta intocmai regulile de acces stabilite de comandantii obiectivelor respective.

Comandantii obiectivelor in care se afla spatiile puse la dispozitia CCMRR vor dispune toate masurile ce se impun pentru asigurarea accesului consilierilor in cadrul obiectivului.

CAPITOULU III

ATRIBUTIUNI FUNCTIONALE

            Art. 10 Pentru indeplinirea scopului pentru care a fost constituit si pentru atingerea obiectivelor asumate CCMRR are urmatoarele atributiuni:

             a – colaborarea cu toate structurile Ministerului Apararii Nationale care au atributiuni in domeniul militarilor in rezerva, in retragere si a pensionarilor militari in scopul identificarii problemelor acestei categorii de militari, a solutiilor pentru acestea si in mod deosebit pentru aplicarea acestora in practica;

            b – colaborarea cu toate structurile asociative ale militarilor in rezerva, in retragere si a pensionarilor militari proveniti din Ministerul Apararii Nationale pentru a fi in permanenta la curent cu problemele acestei categorii de militari in vederea informarii oportuna a decidentilor militari in legatura cu acestea si participarea la identificarea solutiilor ce se impun;

            c – colaborarea cu toate structurile asociative ale militarilor in rezerva, in retragere si a pensionarilor militari proveniti din Ministerul Apararii Nationale pentru a fi la curent cu preocuparile acestora legate de solutionarea unor probleme de specialitate din domeniile lor de competenta si de expertiza in vederea intermedierii cooperarii acestora cu specialistii militari in activitate din cadrul ministerului care gestioneaza domeniile respective;

            d – intermedierea cooperarii specialistilor militari in activitate cu militarii in rezerva si in retragere specialisti de renume recunoscuti in domeniile de competenta astfel incat primii sa poata beneficia oportun de experienta si expertiza acestora din urma;

            e – cooperarea cu institutiile militare de invatamant pentru a asigura legatura acestora cu militarii in rezerva si in retragere cu calificare si abilitati didactiece recunoscute in vederea utilizarii acestora in procesul de formare a specialistilor militari;

            f – intocmirea unei baze de date proprii cu militarii in rezerva si in retragere specialisti recunoscuti pe domenii de activitate si competenta si actualizarea permanenta a acesteia;

            g- consilierea decidentilor militari in legatura cu modalitatile de solutionare a problemelor cu care se confrunta de pensionarii militari si urmarirea modalitatilor de aplicare in practica a deciziilor luate;

            h – participarea la elaborarea tuturor documentelor care reglementeaza aspecte referitoare la viata militarilor in rezerva, in retragere si a pensionarilor militari inclusiv initierea elaborarii acestora atunci cand constata ce cele in vigoare nu mai corespund situatiilor de fapt;

            i – identificarea cauzelor care au condus la aparitia situatiilor in care militari care au indeplinit functii similare, in conditii similare la aceleasi esaloane la trecerea in rezerva au primit pensii militare cu diferente de cuantum foarte mari generate doar de anul pensionarii si a legislatiei diferite aplicabile in momentul respectiv si prezentarea decidentilor militari a solutiilor in vederea remedierii acestor situatii; 

            j – organizarea intalnirii decidentilor militari cu militarii in retragere, in rezerva sau cu pensionarii militari la solicitarea acestora sau a decidentilor;

            k – identificarea problemelor organizatorice din cadrul ministerului care afecteaza solutionarea operativa si corecta a problemelor prezentate decidentilor militari prin cereri si petitii adresate acestora si implicarea directa in inlaturarea acestora;

            l – identificarea situatiilor abuzive care au loc la nivelul oricarei structuri a ministerului si prezentarea acestora decidentilor militari in vederea reglementarii;

            m – utilizarea tuturor mijloacelor persuative avute la dispozitie pentru a insufla tinerelor generatii de militari spiritul onoarei si demnitatii militare precum si interesul pentru valorile istoriei militare nationale;

            n – utilizarea tuturor mijloacelor proprii, a celor puse la dispozitie de Ministerul Apararii Nationale sau de structurile asociative ale militarilor si pensionarilor proveniti din acest minister pentru a asigura transparenta totala a activitatii sale; 

            o – colaborarea cu toate institutiile statului din afara Ministerului Apararii Nationale care prin activitatea lor actioneaza asupra vietii categoriei sociale pe care o reprezinta;

            p – colaborarea cu toate institutiile media din plan national sau local pentru o corecta informare a societatii despre ceea ce  a reprezentat, reprezinta si va reprezenta Armata si militarii, indiferent de pozitia in care se afla acestia pentru Tara si Natiune;

            q – interventia prompta si hotarata cu toate fortele si mijloacele avute la dispozitie pentru combaterea si corectarea tuturor actiunilor si afirmatiilor deviante si jignitoare lansate de componentii clasei politice sau ai societatii civile la adresa Armatei, a militarilor si a pensionarilor militari in spatiul public;       

            r – alte actiuni si activitati ce se vor desfasura pentru solutionarea problemelor care vor aparea pe timpul indeplinirii atributiilor specifice.    

            Art. 11 – Consilierul desemnat.

            a – poate proveni din randul militarilor activi, a functionarilor publici sau a personalului civil contractual si este desemnat de ministrul apararii nationale;

            b – isi desfasoara activitatea in conformitate cu ordinele primite de la ministrul apararii nationale, cu atributiunile functiei pe care este incadrat si cu atributiunile rezultate din prezentrul document;

            c – asigura legatura permanenta intre ministrul apararii nationale si CCMRR;

            d – este intermediarul CCMRR in contactul cu militarii activi de orice rang si cu orice functie din cadrul Ministerului Apararii Nationale cu care consiliul interactioneaza in indeplinirea atributiunilor functionale;

            e – este intermediarul CCMRR in contactul cu Cabinetul ministrului in asigurarea suportului logistic necesar consiliului pentru indeplinirea atributiilor functionale;

            f – centralizeaza si prezinta consiliului cererile care i-au fost adresate de catre potentialii membrii ai acestuia;

            g – desfasoara alte activitati in domeniu ordonate de nisistru sau rezultate din activitatea comuna cu membtrii consiliului.

            Art. 12 Consilierul

            a – poate deveni consilier orice militar in rezerva, in retragere sau pensionar militar provenit din Ministerul Apararii Nationale care indeplineste criteriile mentionate la Art. 8 din prezentul regulament. Calitatea de consilier se pierde la cerere, din cauze naturale, la disparitia criteriilor care au facut posibila primirea acesteia, prin decizia structurii centrale a consiliului in urma inactivitatii sau a incalcarii flagrante a prevederilor prezentului regulament,  ;

             b – desfasoara activitatile specifice rezultate din organizarea interna a consiliului atat in domeniul proriu de expertiza cat si pentru solutionarea problemelor interne si a celor generale ale consiliului;

            c – respecta in totalitate prevederile prezentului regulament;

            d – este loial Tarii, Natiunii, Armatei si categoriei sociale din randul careia provine si actioneaza consecvent pentru determinarea tuturor militarilor si a celorlalte persoane cu care interconecteaza in indeplinirea atributiunilor functionare pentru cunoasterea si insusirea acestor valori;

            e – participa activ la toate activitatile organizate de consiliu sau la care a fost invitat de structurile ministerului cu atributii  in domeniile sale de expertiza si excelenta;

            f – prezinta consiliului propuneri rezultate in urma analizarii domeniului propriu de activitate si a colaborarii cu grupurile si echipele de lucur organizate special pentru problemele respective;

            g – prezinta consiliului orice incercare de presiune venita asupra sa indiferent daca aceasta provine din interiorul ministerului, a structurilor asociative sau a celorlalti militari in rezerva, in retragere sau a pensionarilor militari;

            h – desfasoara in cadrul consiliului si activitati cu caracter general care exced domeniului propriu de excelenta;

            i – desfasoara si alte activitati cotidiene necesare bunei functionarii a consiliului.

            Art. 13 In indeplinirea atributiunilor functionale referitoare la interactiunea cu militarii activi consilierii pot utiliza toate fortele si mijloacele puse la dispozitie de decidentii militari asigurand utilizarea corecta si rationala a acestora. La incheierea activitatii consilierii vor informa structura centrala despre acest lucru.

            Art. 14 – Structura centrala

            a – conduce si coordoneaza intreaga activitate desfasurata de consiliu pentru indeplinirea atributiunilor functionale;

            b – coordoneaza activitatea de constituire a bazei de date cu specialistii, structurile asociative, grupurile si echipele de lucru, problemele aflate in analiza si solutionare, etc;

            c – colaboreaza cu decidentii politici si militari in procesul indeplinisrii atributiunilor functionale ale consiliului;

             d – coordoneaza activitatea de informare a celor interesati in legatura cu activitatea consiliului;

            e – colaboreaza cu structurile asociative ale militarilor in rezerva, in retragere si a pensionarilor militari in procesul indeplinirii atributiilor functionale ale consiliului;

            f  – aproba cererile militarilor care solicita sa activeze in cadrul consiliului si voteaza retragerea calitatii de consilier in conditiile prevederilor prezentului regulament;

            g – centralizeaza si directioneaza catre structurile competente necesarul asigurarii logistice a consiliului urmarind modul de asigurare a acestuia;

            h – desfasoara orice alta activitate necesara indeplinirii in totalitate a atributiunilor consiliului.

            Art. 15 Grupurile si echipele de lucru

            a – grupurile si echipele de lucru se organizeaza de catre structura centrala a consiliului pentru solutionarea unor probleme cu caracter permanent sau a unor probleme punctuale;

            b – componenta grupurilor si a echipelor de lucru se stabileste in functie de complexitatea problemei pentru a carei solutionare s-au organizat;

            c – existenta acestora poate fi permanenta sau conditionata de solutionarea in totalitate a problemei care a condus la organizarea lor;

            d – grupurile sau echipele de lucru isi desfasoara activitatea independent;

            e – in indeplinirea atributiunilor prevazute in prezentul regulament grupurile si echipele de lucru pot avea colaborari sau cooperari intocmai ca si consiliul;

            f – grupurile si echipele de lucru pot functiona in Garnizoana Bucuresti pe langa structura centrala a consiliului sau in teritoriu in toate garnizoanele unde exista militari in rezerva, in retragere sau pensionari militari;

            g – asigurarea logistica a grupurilor si echipelor de lucru se face prin grija structurii centrale a consilului.

CAPITOLUL IV

DISPOZITII FINALE

            Art. 15 – activitatea de constituire a structurii centrala a CCMRR va incepe imediat dupa aprobarea prezentului regulamet;

Consilierul desemnat va conduce desfasurarea activitatilor de constituire a structurii centrale a consiliului cu respectarea intocmai a prevederilor prezentului regulament.

            Art. 16 – Decidentii militari, comandantii, sefii indiferent de esalonul si structura in care activeaza au obligatia de a coopera si colabora cu CCMRR in mod deosebit pentru utilizarea cat mai eficienta a experientei si expertizei consilierilor care fac parte din acesta dar si a tuturor celorlalti militari in rezerva, in retragere si a pensionarilor militari reprezentati de consiliu;

Pentru indeplinirea in cele mai bune conditii a ordinului de mai sus, decidentii militari, comandantii si sefii vor desemna, la cererea consilului persoane din subordine care vor indeplini prin cumul atributiuni legate de cooperarea si colaborarea cu acesta.

            Art. 17 – periodic, la intervale de timp stabilite de comun acord se vor desfasura activitati comune de analiza a modului de desfasurare a activitatlor si a rezultatelor obtinute precum si de efectuare a corectiilor organizatorice si functionale care se impun.    

            Art. 18 – Prevederile prezentului regulament care impiedica sau intarzie desfasurarea unei activitati urgente de maxima importanta vor fi eludate uletrior insa, se vor initia in cel mai scurt timp procedurile pentru modificarea prevederilor respective. 

                                                                        INTOCMIT

                                                            CONSILIER DESEMNAT

                                                Gl.lt. (rz.)

                                                                        MARIAN TASE

Nu știu dacă acest proiect este final, sau dacă nu cumva ROF-ul, după ce și-a băgat milițianul pixul în ea, așa cum anunța domnul Leș, a rămas la dimensiunile și forma paginii doi din Ordinul Semnat de Leș, ceea ce este o mare dezamăgiure pentru inițiatori.

Deși intențional inițial să comentez măcar anumite puncte din cele două variante de ROF, mă abțin petru că și așa este prea mult pentru toți să citească. În plus, oricum părerea mea nu contează, importnt este ca cei interesați (TOȚI, nu numai membrii LADPM) că aibă cunotință și –de ce nu?- să contribuie la îmbinătățirea lui.

Data viitoare voi  vorbi mai pe larg despre cele două…. tabere și proiecte .

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

9 Raspunsuri la Leș își face campanie – capitolul IV- ROF-ul

 1. tudor marian

  Marine , vorbim discutii . Care ROF coane? Nu avem unul prin ordin ? Sau s-a tampit cineva si va scoate ROF la ROF ?

 2. neacsu marin

  @Tudor Marian,
  Ala despre care vorbesc conducatorii LADPM. Unii zic ca se lucreaza la el.

 3. Gigi

  O noua structura !!!! La ce foloseste !? Este consultativa ! Timp pierdut, resurse irosite ! Apropo, sunt unii care au fost sefi in activitate si vor sa fie sefi si in rezerva !pana cand…………….Eu cred ca in armata sunt suficient de multe persoane inteligente si bine pregatite care sa se ocupe si de problemele rezervistilor. Totul este sa fie de buna credinta.

 4. pedro

  Pai d-le Marin ,constat ca sunt 2 grupuri,grupari sau consilii: unul lucreaza la nivel de camera a deputatilor ,iar celalalt la MAPN .
  Minciuna sta cu „rezervistul” la masa!!
  „S-a stabilit formarea unui grup de lucru comun care să elaboreze o nouă lege a pensiilor militare în cel mai scurt timp”se spune in comunicatul de presa de pe situl Camerei Dep. iar din Comunicatul asociatiei :”Așteptările participanților au fost sintetizate de domnul președinte Liviu Dragnea prin următoarea formulare ,,doresc o reparație pentru această situație inadmisibilă„. Acționăm pentru constituirea grupului de lucru, stabilirea mandatului și coordonarea acțiunilor în ceea ce ne privește.”
  Unii vorbesc de reparatii iar altii de o lege noua!!!!

 5. Consta

  Daca ROF-ul adoptat va fi cel din varianta a doua, atunci art 11- Consilierul desemnat- este cel care anulează tot ce era bun in proiect. Că sa fi fie corect, acest „consilier desemnat” ar fi trebuit să fie obligatoriu militar în rezervă sau in retragere. Iată varianta existentă în text: ” Art. 11 – Consilierul desemnat.

  a – poate proveni din randul militarilor activi, a functionarilor publici sau a personalului civil contractual si este desemnat de ministrul apararii nationale;”

 6. calin

  Parca ne-a luat mintile cineva! O armata fara comandanti nu mai este armata! E o adunatura de indivizi, care mai ghiftuiti, care mai jigariti, ce, sub impresia (unii) ca apartin unui corp de elita pus sa apere interese nationale si internationale uita ca efortul lor in apararea tarii sub drapelul careia servesc e egal cu zero fara sprijin extern, sau (altii) mai cred ca politicienii dau un ban pe ei dupa ce pe fluturasul lunar scrie „pensie”. O multime, era sa scriu vida, neomogena, instruita in scopuri mult diferite de la o decada la alta, cu liant superficial oferit de regulamentele specifice si din ce in ce mai putin parfum de tara, de casta si misiune suprema…Un damf urat de politichie vine de sus in jos si ne intoxica incet, incet, ne abureste, ne ameteste, ne dezbina…nu mai suntem noi! Raspundem la alte comandamente!? Dupa cum prindem…interesul! Ne cautam umbrele cand ploua…personal, pe grupuri, pe asociatii…dam din coate si ne ciomagim pentru un loc sub umbrela. Trist, tare trist sa traiesc aceste zile! Am ajuns la cheremul unora care numai interesul general nu-l servesc. Din patru in patru ani isi amintesc ca au nevoie de noi! De voturile noastre! Si se reped sa promita, cate in stele si cate in Luna, sa se laude cu ce au facut pentru noi..se caiesc ca, uneori, ne-au discriminat, ne-au produs neplaceri, dar… sa vedeti ce viitor de aur va asteapta! Asa ne-am trezit, acum, cu mai multe moase!!! …………Noi suntem copilul !!! (tata e dus cu pluta si mama e sub narcoza)
  https://www.stiripesurse.ro/adrian-u-uianu-spune-ca-liviu-dragnea-pregate-te-manevre-militar-electorale-incearca-amagirea-cad_1337501.html

 7. Geofreeland

  @Călin Inventarierea bazinului electoral a ajuns la nr.crt. Rezerviști militari. Ei, ce le dăm la ăștia? Păi, îi băgăm seamă. Atât? Le-ajunge!

Statistici T5