CPS a MApN nu dă doi bani pe OZU

Categoria Despre Armata

Spuneam în câteva rânduri că CPS a MApN lucrează după reguli proprii, sfidează bunul simț și chiar legislația, iar controlul îndelung și încă nefinalizat al Curții de Conturi este încă o dovadă că pe acolo este ceva putred. Nimeni nu dă nici o explicație, lumea întreabă, nimeni nu răspunde, nici chiar Curtea de Conturi nu mai răspunde, subiectul a devenit tabu, toată lumea tace când e vorba de CPS a MApN. De fapt cred chiar că este impropriu spus CPS a MApN, pentru că dacă avem în vedere cum lucrează, și cum își tratează pensionarii, numai a MApN nu este. Iar ultimul răspuns primit de un pensionar arată că CPS NU SE SUPUNE LEGISLAȚIEI ȘI REGULAMENTELOR MApN.

Iată despre ce e vorba.

În anul 1995, un domn maior, O M,  din Craiova, trece în rezervă. I se întocmește dosar de pensie, iese la pensie, primește decizie de pensie.

În octombrie 1995 a fost pensionat  cu  dosar de pensie nr 17714 din 24.11. 1995, eliberându-i-se decizia de pensie nr 060675.

 1. În anul 2007, în baza legii 90/2007 a fost stabilită o nouă procedură de calcul a pensiei, prin care era introdusă în baza de calcul, și solda de merit. Ca atare, ofițerul a solicitat, printr-o  o cerere către UM 01178 Craiova, să i se elibereze un document din care să rezulte că a beneficiat în anul ieșirii la pensie de solda de merit.
 2. Unitatea i-a eliberat  adeverința cu nr A4227/26.11. 2007 în care se menționa că în baza OZU nr 45/06.03. 1995, era beneficiar al soldei de merit în anul 1995 pe perioada solicitata.
 3. Ca urmare a acestei adeverințe, eliberate în baza amintitului OZU, CMZ Dolj a înaintat către CP a MApN fișa cu elementele de calcul pentru stabilirea soldei lunare brute pentru recalcularea pensiei militare, document  înregistrat cu nr C.R. 295/26.11.2017 la punctul 9 al acestui document se afla menționat faptul că ofițerul a beneficiat de solda de merit.
 4. În baza acestei fise de calcul, i s-a eliberat o nouă decizie de recalculare în data de 04.01. 2008 care includea și solda de merit SPECIFICÂNDU-SE ÎN BULETINUL DE CALCUL, LA PUNCTUL A, ȘI SUMA, RESPECTIV 162 LEI.
 • Ca urmare a recalculării pensiei, ofițerul a primit retroactiv sumele corespunzătoare  soldei de merit ce i se cuveneau.
 • În anul 2016, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor, L 223/2015 i s-a emis o nouă decizie de recalculare, nr. 15665/1 din 13.10.2016 în care în anexa 1, cuprinzând baza de calcul a pensiei nu figurează solda de merit. Ca urmare, începând cu data de 01.01.2016 ofițerul  a primit pensia fără  a avea inclusă  solda de merit, așa cum reieșea din adeverința A4227/26.11.2007.
 • Ofițerul a solicitat clarificări casei de pensii a contestat decizia de recalculare dar a și a fost îndrumat să solicite informații la CMZ  care este organul responsabil cu trimiterea bazei de date către CPS.
 • La rândul sau, CMZ Craiova l-a trimis la UM01178 unitatea de unde a ieșit la pensie, pentru a-i elibera o nouă adeverință .
 •  Ofițerul a făcut o nouă cerere de solicitare a adeverinței către UM01178 Craiova,  care i-a trimis adeverința nr A-3847/ la care s-a anexat fișa cu elementele de salarizare pe perioada aprilie –septembrie 1995, în care totuși nu figurau nici elementele din adresa A4227/26.11.2007, nici alte venituri, cum ar prime, recompense. Nu a primit în acest răspuns, deși a solicitat, nicio lămurire sau explicație  cu privire la actele care au stat la baza eliberării adeverinței A-4227/26.11/2007.
 • A solicitat o alta adeverința, care sa lămurească aspectul si să specifice dacă a beneficiat sau nu de solda de merit și să i se dea copie după OZU din care să rezulte acest lucru. A mai solicitat copie după statele de plata si OZU, SAU SĂ I SE PUNĂ LA DISPOZIȚIE PENTRU A LE CONSULTA, CONFORM LEGII, fiind documente care priveau calculul pensiei sale.
 • În răspunsul primit prin adresa A-64/04.01.2019, i  s-a  confirmat ca a primit, conform OZU 45/06.03.1995 solda de merit, dar nu figurează pe state, dar și că adeverința A-4227/26.11.2007 nu mai există în arhivă fiind distrusă și ca nu i  se pot da copii după documente,  acestea fiind clasificate.

De remarcat faptul că deși admite că figura pe ordinul de zi că a primit solda de meri și că în baza acestuia i s-a eliberat o adeverință în baza căreia i s-a acordat sau luat în  calcul suma respectivă și la pensie începând cu anul 2008, acum unitatea emitentă refuză să vadă că începând cu luna aprilie, în comparație cu martie 1995  ofițerul a beneficiat de o sumă corespunzătoare soldei de merit, recunoscută de fapt anterior și declară nonșalant că nu figurează pe statul de plată ca beneficiar al soldei de merit, așadar nu poate emite un document din care să rezulte că a primit suma respectivă, deși documentul există, este extrasul din OZU.

Fiind abordat de către respectivul ofițer, am contactat conducerile CPS, CMZ și Bg 2 solicitând să se facă verificări privind documentele de care avea omul nevoie. Am primit asigurări că se va verifica situația și rezolva. De la CPS , doamna Andrițoiu mi-a explicat că nu îi poate lua în calcul solda de merit pentru că în adeverința trimisă nu este consemnată suma și că așteaptă să primească de la CMZ un nou buletin de calcul, dar probabil că doamna colonel aspirant la gradul de general nu cunoștea prevederile Ordinului 25/15/02.2015, care specifică  la art 2 ca „ recalcularea pensiilor se realizează de către casele de pensii sectoriale  pe baza datelor și documentelor existente în bazele și arhivele proprii, precum și a datelor transmise de structurile din cadrul instituțiilor publice de apărare” . Cu alte cuvinte, dacă documentul cu suma corespunzătoare soldei de merit, EXISTA ÎN DOSARUL DE PENSIE AL SOLICITANTULUI LA CPS, DE CE MAI AVEA NEVOIE DE ALTĂ HÂRTIE?

  Cei de la CMZ au spus că nu pot emite unul, pentru că nu există state de plată din care să rezulte că ofițerul a primit solda de merit, deși exista ordinul de zi și.. suma se deducea din verificarea sumelor încasate în lunile martie și aprilie. De fapt în ștate suma era vizibilă, dar nu consemnată ca atare, dar ei dacă nu au găsit-o individualizată, nu au luat-o în considerare. Probabil că în atribuțiunile funcționale nu intra și operațiunea de scădere a celor două sume, care ar fi scos la iveală solda de merit.

Deci  comandantul UM 01178 Craiova când i se solicită situația veniturilor și să identifice documentele care să ateste dacă ofițerul a primit sau nu solda de merit, verifică statele începând cu luna aprilie deși știe că de fapt solda de merit a fost stabilită și dată pe OZU în martie. Dar când nu vrei să admiți un drept al unui om, ai orbul găinilor și te faci că nu vezi evidența. Și toți cei care au avut un rol aici, știu că solda de merit există fizic în stat, chiar și nenominalizată ca drept,  dar acordată ca sumă, dar se fac că nu înțeleg.

 1. Pana la urma, la insistentele ofițerului,  UM01178 Craiova si CMZ Dolj au trimis către CSP a MApN documentele necesare, dar incomplete, deoarece au specificat numai faptul că ofițerul a beneficiat de solda de merit dar nu au trecut si suma, menționând că nu apare în statele de plată, iar CSP solicita suma.
 2. În decembrie 2019, ofițerul primește și răspunsul de la Comisia de Contestații din cadrul  MApN, prin care i se răspunde la contestația făcută în 2018 privind decizia de recalculare. Pe pagina 2 a Hotărârii Comisiei de Contestației, în capul paginii se spune:

.

Aparent, Comisia îi dădea dreptate, constatând că există ”neclarități” în stabilirea pensiei, cu trimitere la solda de merit și cere CPS să solicite lămuriri de la UM01178 CRAIOVA. Dar doar aparent a admis asta, pentru că practic, la finalul hotărârii, Comisia de Contestații  îi taie lămâia:

.

Deci, EXISTĂ NECLARITĂȚI  privind calculul  pensiei,  dar CONTESTAȚIA ESTE NEÎNTEMEIATĂ. Unde s-a mai văzut așa ceva? Rețineți că aceste afirmații sunt făcute de aceeași comisie, pe aceeași contestație, aceeași pagină

Iată deci că plecând de la cdt UM01178, continuând cu cel al CMZ cu cel al CPS și Comisia de Contestații, toată lumea și-a dat mâna la batjocorirea acestui ofițer, trimițându-l de la unul la altul, pentru ce? Pentru suma de 162 de lei pe care TOȚI refuză să i-o acorde, deși are dreptul la ea. Să nu dai acatiste ? Să nu îți vină să spui: ”dar-ar Dumnezeu și Maica Precistă ca toți orbii care nu văd bătaia de joc să mănânce toată viața cu toată familia lor DOAR din suma aia care i se refuză ofițerului”?

Dar asta nu e totul.

Văzând că nici o structură nu îi face dreptate am făcut o sesizare către ministrul apărării și i-am explicat situația. Mi s-a spus că problema va fi analizată și rezolvată legal. Luna aceasta ofițerul a primit răspuns de la …. CPS în care i se explică pe 3 pagini toată evoluția deciziilor de pensie, recalculare, actualizare, indexări,  informații de care omul nu avea nevoie, iar pe ultima pagină se pune bomboana pe colivă, la creme de la creme,  se lustruiește capodopera gândirii militare românești, o idee pe care conducerea CPS ar trebui să o treacă în strategia de apărare pentru că aceasta afirmă nici mai mult nici mai puțin, decât că OZU este un document lipsit de importanță cu care domniile lor intră în cabinele private.

Rețineți expresia? Auzi cică ”ESTE MENȚIONAT DOAR ÎN OZU CA BENEFICIAR DE SOLDĂ DE MERIT, CEEA CE NU CONSTITUIE DOCUMENT JUSTIFICATIV”.

Ați citit sau auzit ceva mai prăpăstios în armata română? ”DOAR ÎN OZU”, de parcă OZU ar fi hârtie igienică, un carnețel de amintiri, un jurnal de fată de pension. Oare cel care a dat acest răspuns este militar? Oare cunoaște care este importanța acestui document în viața unei unități? Oare știe că dacă nu ești dat pe OUZ nu exiști? Oare știe că un militar netrecut în învoire pe OZU  chiar dacă este plecat cu știrea tuturor comandanților și este trecut  în toate celelalte documente de partid și de stat, este considerat dezertor? Oare știu ei, cei din conducerea CPS ce înseamnă OZU? Oare știu ei că chiar dacă era trecut pe stat, dar nu era trecut pe OZU, ofițerul nu avea dreptul la soldă? STATUL DE PLATĂ ESTE DOCUMENT FINANCIAR DE PLATĂ, DE JUSTIFICARE A PLĂȚII, NU DE JUSTIFICARE A DREPTULUI. Dreptul de plată și toate drepturile posibile într-o unitate militară,  îl acordă OZU.  Oare știu ei că toată viața unei unități militare, este trecută acolo? Oare realizează domnii din conducerea CPS că OZU este CONSTITUȚIA UNEI UNITĂȚI MILITARE ȘI CĂ NIMIC NU SE MIȘCĂ FĂRĂ A FI TRECUT ACOLO?

Cel care a dat acest răspuns este militar? Cel care a dat acest răspuns MAI ESTE MILITAR DOMNULE MINISTRU? DACĂ DA, ȘI DACĂ ACCEPTAȚI ACEST RĂSPUNS PE CARE CRED CĂ VI L-AU TRIMIS ȘI DUMNEAVOASTRĂ, CĂ SESIZAREA,  DE LA DUMNEAVOASTRĂ A AJUNS LA EI, DACĂ V-A SATISFĂCUT ACEST RĂSPUNS ȘI CONSIDERAȚI CĂ ACEST RĂSPUNS ESTE CORECT, LEGAL ȘI REFLECTĂ REALITATEA ARMATEI PE CARE O CONDUCEȚI, ATUNCI MĂ ÎNTREB CE AU ÎNVAȚAT UNII DIN ARMATĂ ȘI DACĂ MAI AU CE CĂUTA ÎN EA.  

MILITARI AI ARMATEI ROMÂNE, REȚINEȚI:

OZU NU ESTE DOCUMENT JUSTIFICATIV ÎN ARMATA ROMÂNIEI!

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

117 Raspunsuri la CPS a MApN nu dă doi bani pe OZU

 1. Micutzul

  1. Cred că toți civilii care au primit grade , în cadrul armatei, sunt la CSP și la direcția, compartimentele juridice.
  2. Cel care a semnat aberația că OZU nu este document justificativ trebuie trecut în rezervă pentru probleme de competență și…psihice!
  3. Zilele acestea am condus pe ultimul drum un bun prieten col. Durac (inițiator CADA). A fost trecut în rezervă după revoluție în baza ….la proces Mapn a venit cu un extras FALS din OZU privind ordinul de trecere în rezervă. Cand a fost trecut în rezervă era maior și a crezut că potrivit ordinului …..etc. este trecut în rezervă. La o emisiune la OTV în pauză, GENERALUL STĂNCULESCU i-a spus …,, BEBE ÎȚI DAU CUVÂNTUL MEU CĂ NU ȚI-AM SEMNAT ORDINUL DE TRECERE IN REZERVĂ…,, Sentința în procesul intentat ? Reactivarea cu toate drepturile, acordarea gradului de colonel și despăgubiri în sumă de …un milion de lei. Înțelegeți ce falsuri fac și cine conduce armata ?

 2. neacsu marin

  @Micutul,
  Dumnezeu sa il odihneasca. În cazul expus de tine, ”interesul national” a justificat falsificarea OZU. Toate OZU-urile, Jurnalele actiunilor de lupta si registrele istorice au fost refacute dupa Revolutie, rescrise, la ordin. Unele au disparit efectiv, nu s-a mai interesat nimeni de ele, s-au declarat pierdute, distruse, etc. Dar aici e vorba de altceva.

 3. Titi

  @Marin Neacsu, Solda de merit pentru militari, s-a acordat destul de tarziu, posibil ca anul 1995 sa fie chiar primul an ( EU N-AM GASIT O BAZA LEGALA, LEGE, ORDONANTA, Etc..!), dar , de regula se dadea pe OZU dupa aprobarea bugetului de stat,cam prin luna februarie si intra in plata de la 1 Martie pentru 12 luni, si sa stii ca au fost cazuri( mai rare, ce-i drept) cand se anula aceasta recompensa tot prin OZU.

 4. neacsu marin

  @Titi,
  1. Daca ar fi existat aceasta anulare, fii convins ca CPS ar fi gasit-o si ar fi facut dovada.
  2. Este posibil sa nu fi fost trecuta separat pe statul de plata, ci inclusa in solda de baza, dar ei nu vor sa recunoasca desi ar trebui sa stie.
  3. Din statul de plata se constata o marire de venit pe stat, din Aprilie, fata de martie si nu apare nici o revenire care sa probeze ca i-ar fi fost anulata.
  4. Cand vedeti justificarile celor de CPS si interpretarile pe care le fac la lege ce va mai mira s le mai cautati justificari?

 5. Titi

  @Neacsu Marin, Nu se trecea Solda de Merit nici pe statul de plata si nici pe fluturas; tin minte ca state separate de plata veneau numai pentru Prime, Prime anuale, Norma de Hrana.
  Uite ce scrie pe fluturasul meu din Februarie 2000( aveam si SM, IC, 2 Sporuri):
  1.TOTAL BRUT
  2.CPS(5%),( se scadeau sporurile..)
  3.Aj.somaj(1%)..0 lei
  4.CASS (7%)…(din 1)
  5.Alte deduceri
  6.Venit impozabil
  7.Impozit
  8.Venit net
  9.Retineri..0 lei
  10.TOTAL DE PLATA.
  Nu inteleg de ce CPS nu a tinut cont in recalcularea pensiei cf.L 223/2015 de ELEMENTELE care se regaseau in Decizia de recalculare cf.Legii nr.164/2001, recalculare facuta in anul 2007 ..?

 6. neacsu marin

  @Asta i-am intrebat si eu. ERAU OBLIGATI DE OM25.Dar nu au vrut, probabil s-au gandit sa mai faca ei niste economii, sau, cine stie cine a beneficiat de banii aia si cum. Nu m-ar mira nimic.

 7. Pedro

  Si pe timpul recalcularii pensiilor militare in baza L 119 si OUG 1 in anii 2011;2012;2013 conducerea Cps de atunci nu a luat in considerare primele trimestriale si anuale date numai pe OZU si netrecute cu rubrica distincta in fisa de la UM arhive afirmând ca OZu nu este doc. financiar.Exact ce a- ti afirmat dl.Neacsu ca inainte ca sa devină doc. Financiar el trebuie trecut pe OZU ,legiferat intr- un fel la nivelul UM. dar nu m- au înțeles nici cei din comisia de contestații si nici judecătorii din procesul de atunci!E trist sa vedem astăzi asemenea specimene care in loc sa lucreze pentru pensionari sunt împotriva noastra si avem sentimentul ca devenim pe zi ce trece paria societății!!

 8. Gabitu

  Deși ofițerul are dreptate când aud de Oscar mi se face greață! De obicei Oscar luau doar pupincuristii.

 9. bazil

  @Pedro. Devenim paria societatii(cei cu pensii mici si medii, cei cu 5 cifre NU) deoaece suntem dezbinati iar cei din frunte pactizeaza cu inamicul!

 10. Ifrim

  Pentru cei activi,pregătiți un sac mare și păstrați toți fluturașii pe întreaga durată a carierei militare să nu pățiți ce am pățit noi la trecerea pe contributivitate și am avut UM desființate nu au mai găsit documente în arhivă și mie personal mi-au bagat din burtă 7 ani negăsiți de parcă am fost dezertor.Porniți de la premisa că sunteți angajat la un interlop,cămătar,recuperator.Morții se acoperă cu pământ iar viii cu documente și fluturași de soldă.Pe noi n-a avut cine să ne prevină că nu exista schimbul de informații din prezent!

 11. Nicolae

  Cã…bãtaia de joc a devenit noul sport celor de la C.de P.a MAN,nu mã/ne mai mirã.
  Asta,ce a patit omul respectiv,în CP se numeşte infracţiune de Abuz in serviciu,este cu intenţie directã şi indeplineste cumulativ elementele const.a infr.
  Trãim vremuri tulburi,unde fiecare face ce vrea.Pânã sã se spunã de nişte idioţi cã pensiile noastre dacã nu sunt contributive,se pot tãia,impozita oricând,de oricine.
  Curat murdar,coane Fãnicã!
  Nu e bine d.le Chestor!

 12. neacsu marin

  @Gabitu,
  Asta nu e Oskar… P vremuri solda de merit se acorda intrun anumit procent pe subunitati si era propusa de cdr de subunitati, sefii de birouri, , discutate in sedinta de lucru si apoi aprobate. Oakarul acuma se da de comandantul de unitate/structura.

 13. Titi

  Solda de merit a fost introdusa pentru personalul din SNAOPSN prin HG.nr.282/17.06.1993 ( eu n-am gasit-o publicata in MO.) !

 14. Nicolae

  Aşa este.S.M. era acordata cum spune dl.colonel Neacşu.
  Aşa s-a întâmplat şi in 2009.
  Iar,cei care au apucat sã o detinã,a rãmas cu ea şi în 2010 şiii in continuare pâna în 2016,unde prin OUG 20/2016 a fost acordata tuturor celor care mai erau in activitate sub forma de compensatie,facîndu-se in acest mod dreptate.
  Cei care nu mai existau in activitate,iesisera la pensie,au fost excluşi,adicã ei nu au beneficiat,binenţeles,cei care nu au avut S.M.in 2009,alţii au avut şi li s-au bagat în Baza de calcul.
  Curat murdar,aş spune,de aceea şi aceste diferenţe între pensionari ieşiţi pe legi diferite şi implicit in perioade diferite.
  Sã nu mai vorbim de umflarea sold/sal.in ultimile 6 luni alese şi care au stat la baza Bazei de Calcul, inclusiv Oskarul,de care aminteste şi @Gãbitu.
  A nu se face cnfuzie între S.de M şi Oscarul.
  Am spus,S.de Merit,incepând cu 2016,toţi care au rãmas in activitate l-au otinut sub forma de compensatie şi implicit la calculul pensiei a celor care au ieşit şi care vor ieşi de acum in colo.Şi ne întrebãm de aceste disciminari,de ce de ce de ce.

  PS-Pentru a nu se înţelege cã aş avea ceva cu cei la care am fãcut referire,nu este vina lor,trebuia sà fac aceastã obs.
  Foarte bine ca au obţinut dreptul respectiv, dar cu ceilalţi cum rãmâne?

 15. Pompiliu

  Nicolae…. Pensiile speciale sau militare nu au crescut cu niciun leu… Media pensiilor a crescut sau a scăzut în funcție de numărul beneficiarilor… Dacă au murit câțiva cu pensiile mici și au ieșit la pensie câțiva cu pensiile mai mari din prezent normal ca media tuturor pensiilor a crescut….și viceversa…
  Ăștia din presa au înghițit gălușca…. Fără sa gândească.
  Cum puteau creste pensiile în mai-iunie 2020…au fost ceva indexare cu inflația?? Sau a crescut punctul de pensie pentru cei ce au și o parte din pensie pe contributivitate??
  Un articol fals preluat de pe alte site-uri de știri obscure fără sa fie gândit…
  Și tu chiar ai crezut ca este adevărat după modul cum l-ai postat aici… 🤣

 16. Gabitu

  Există o vorbă la romanistani: ‘în boul care trage tot în ăla dai”.Pupincuristi și neamurile CDT erau abonați anual la prime și Oscar! Militarii se rând care trăgeau la jug niciodată!

 17. neacsu marin

  @Gabitu,
  Nu era peste tot lafel. Mai erau si unitati, subunitati unde primele se acordau pe bune dar se mai faceau si aranjamente … comuniste .. gen azi iau eu, dar viitoare ei tu, sau te trec pe tine dar i-o dai lui, in functie de … oameni. Nu a existat o regula generala sau una care sa nu fie… interpretata. Parca era una singura, aceea ca se acorda la 30% din personal. Nu mai stiu sigur, dar parca asa era.

 18. Titi

  Legea nr.138/1999, art.5:
  „(1)Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, pot primi o soldă de merit lunară, de până la 20% din solda de funcție.

  (2) Solda de merit se stabilește o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate de către ministere sau, după caz, de instituțiile centrale și se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

  (3) Solda de merit se retrage în cursul anului, dacă nu mai sunt îndeplinite elementele de apreciere avute în vedere la acordarea acesteia.”

 19. Ifrim

  Da,da,da tot aceste aranjamente comuniste au făcut să reziste în sistem bețivii,violenții în familie,cartoforii,vânzătorii de bocanci din magaziile stoc ciobanilor,căci secretarul de partid gândind-u-se la nr.de copii și soție fără servici trăgeau de ei din milă pâna ieșeau la pensie.Iar cei corecți primeam recomandări de la același comunist odios să-i ajutăm pe hoți să-și completeze gestiunea când venea termenul de casare a materialelor netăind cu toporul toate bombeurile bocancilor.Acum sunt dizidenți vor toți soldă de merit aruncånd cu noroi în cei corecți,disciplinați și doar cu calificative peste FB în toată cariera că au fost pupincuriștii,neamurile cdt. Foarte bine pentru a contracara acest neajuns caci nu este corect să aibă soldă de merit și cel cu notarea de serviciu „B” precum cel cu FB ori Excepțional se iau frumușel din mapele profesionale de la CMZ caracterizările de serviciu pe anul în care s-au ales cele 6 luni consecutive fiind cele mai reprezentative și cine nu are cel puțin FB, pac rașchetat solda de merit din calculul pensiei.Ce nu este corect pentru a nu pune pe aceiași treaptă indisciplinații,leneșii cu o abureală de pregătire profesională și cei din antiteză(disciplinați,harnici,foarte buni specialiti)?

 20. Nicolae

  @Pompiliu
  Nu am crezut nimica.Eu am postat doar stirea şi sursa de unde provine stirea respectivã.
  Nu este vorba de pensiile noaste,ci de cele civile şi ale magistatilor.
  In timp ce la civili pensia a crescut cu cîţiva lei,în partea cealaltã cu cîteva sute de lei.
  Acum,nu este obligatoriu sã înteleaga oricine o stire,mai ales ca unele stiri, dupã cum ai spus şi d.ta,sunt aruncate la derutã.Stirea respectivã şi sursa de provenienta a acesteia a postat-o mai mult sub forma de amusement,nici decum sã o luam de bunã.
  In ideia cã v-am lãmurit,nu îmi ramâne decît sã vã transmit,o zi bunã şi rãcoroasã!

 21. neacsu marin

  Ar trebui sa le explice cineva celor de la CPS ca OZU este un document nu doar justificativ ci obligatoriu in ceea ce priveste aplicarea prevederilor, este ORDIN, care se executa, in vreme ce statul de plata este un document de punere in executie a unui OUZ un document care justifica faprul ca s-a pus in aplicare OZU, sau de fapt este un document de evidenta a cheltuirii banului, NU DE ACORDARE A UNUI DREPT.Ori, daca omul a fost dat pe ordinul de zi ca primeste solda de merit, inseamna ca A BENEFICIAT DE ACEST DREPT. Daca nu s-a intocmit, nu s-a gasit documentul de efectuare a platii, sau a fost introdusa solda respectiva direct in solda pe statul de plata, nu este treaba beneficiarului, el a primit acest drept si banii respectivi, deci trbuie sa i se acorde toate drepturile ce decurg din acel OZU.

 22. neacsu marin

  @Ifrim,
  Aici nu este vorba de modul in care se acordau soldele de merit, nici de moralitatea lor sau a acordarii ci de respectarea legii si drepturilor militarului. Aveti dovezi ca persoana in cauza a luat solda de merit fraudulos? Banuiesc ca nu. Atunci despre ce vorbim? Cine da dreptul cuiva sa anuleze un drept fara o baza legala? Daca CPS are probe ca Omul nu a primit solda de merit, sa le arate. Daca nu, de vreme ce tot ei, in baza acelorasi documente aflate la dosar i-au acordat procentul cuvenit soldei de merit, sa faca bine sa ii acorde omului acest drept in continuare. La fel au facut si cu indexarea din 2016,au considerat ei ca a fost doar pentru 2017, nu si pentru 2017, sau dupa actualizare.Conducerea CPS accepta ca legale numai documentele care ii convin, nu ce e legal. Aici e vorba de drepturi legale nu de obiceiuri.

 23. Pompiliu

  Corect ce a scris domnul Neacșu despre solda de merit. Știm cu toții cu era acordată până în 2009… Din cei 30% din efectiv.15% erau șefi… 7,5% secretare, șoferi și alți,, lingai” care luau în fiecare an și doar 7,5 % luau pe merit…prin rotație dacă erau prea mulți care meritau..
  Cu solda de excelență… Asta o luau șefii prin rotație câte 6 luni pentru ca se putea da doar la 3% din efective… Mai scăpa și câte un subaltern dar asta foarte rar…
  Oricum din 2016 (jumătate) și din 2017 (cealaltă jumătate) toți militarii și polițiștii care mai erau activi în aprilie 2017 au primit la solde salariul de merit și îl primesc încă și cei activi pana în 2022 când soldele /salariile de funcție ale tuturor se vor egalizare în funcție de grad, funcție și vechime…
  Aici a fost o nedreptate pentru cei ce au ieșit la pensie înainte de august 2016 și aprilie 2017 care nu au inclus SM în solda de funcție decât dacă au avut-o atunci când erau activi…

 24. Ifrim

  @MN.Șefu m-ați înțeles greșit,eu sunt de acord cu tot articolul scris de d-stră și vă respect că vă rupeți din timpul personal să sprijiniți un camarad,eu pe Găbițu sunt supărat că sustine tâmpenia că toți beneficiarii soldei de merit sunt lingăi și oamenii cdtului.Cazurile izolate nu se pun,vorbim de regulă!

 25. Blibie Ion

  Chiar nu s-a finalizat controlul Curtii de conturi la CPS a MApN? Daca CPS a MAI a acordat legal cei 5% ce mai trebuie clarificat la CPS a MApN daca aceasta nu l-a acordat?

 26. Catalin

  SOLDA DE MERIT ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 DIN ANUMITE MOTIVE CUNOSCUTE DOAR DE DECIDENT, A FOST ACORDATĂ FĂRĂ DISCRIMINARE LA TOATE CADRELE MILITARE INDIFERENT DE MERIT.CONSIDER O DISCRIMINARE GROSOLANĂ MAI ALES PENTRU CEI PENSIONAŢI ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 CA ACEASTĂ SOLDĂ DE MERIT SĂ NU FIE INCLUSĂ ÎN BAZA DE CALCUL A TUTUROR PENSIONARILOR MILITARI.

 27. Titi

  @Ifrim, in cei 5-6 ani pe care i-am prins si eu, in biroul nostru, prin rotatie, Solda de Merit se acorda unui singur coleg ptr.12 luni; am prins si eu o singura data (procentul cam de 15%..) !

 28. geofreeland

  Revenim la OZU. El e legea într-o unitate militară. Știți prea bine de „ordinea de bătaie”, se dădea la începutul anului, funcțiile la pace, încadrarea etc. OZU era semnat de luare la cunoștință de toți șefii de arme și servicii, inclusiv financiarul. Dreptul acelui ofițer, stabilit de OZU era imediat aplicat de financiar. Unitatea poate să dea adeverința numai pe baza OZU și un calcul elementar aplicat ultimei solde din data OZU. Restul e mizerie. Pentru CSP-iști, o prevedere din OZU nu poate fi schimbată de nimeni decât prin alt ordin.

 29. Nicolae

  In timp ce guvernanţii ne tot duce cu preşul pe noi cei care am jurat cu mîna pe drapel cã vom apãra ţara chiar cu preţul vieţii,prin amânare a Actualizãrii prnsiilor,ai noştri politicieni pregatesc o nouã lege prin care aleşii edili, primarii loc.au dreptul sã acorde sub forma de Renta unor categorii de persoane care intrã în tagma mestesugarilor.
  Aceastã Renta nu trebuie sã depaseasca S.min/Economie.
  Un parlamentar,Claudiu Nãsui s-a opus votarii acestei legi,dar fàrà „succese”.
  Ce rost ar avea aceastã lege şi ce interese ascunse ar avea,ramîne sã constatati d.voastrã.
  Doamne apãra şi pazeşte,au ajuns primarii sã acorde pensii.
  Trãim un coşmar din care nu ne mai putem trezi.

 30. Gabitu

  Mai rău decât a ajuns colonia asta nu se poate!

 31. Gabitu

  Sodoma și Gomora asta e acum Romani Stanul!

 32. Gabitu

  Am văzut la TV cum pun tânăr mort de cancer a trebuit să fie declarat ca a murit de guvid pentru a putea primii aprobarea de a fi îngropat . Șocant în ce colonie blestemată t’răim’!

 33. Gabitu

  Orice pensie militară peste 7000 RON Este o crimă pentru că atrage atenția politrucilor! Suprataxarea e vitală acum pentru a face dreptate!

 34. bazil

  @Gabitu. Nu suprataxarea ci impozitarea progresiva care este larg raspandita in tarile UE si NATO si nimeni nu se plange ca nu e constitutionala. Desigur, cu trepte de impozit rezonabile si impozite mai mari de la 10.000 in sus!

 35. pontonieru ion

  Domnilor, respecte.
  Tare ma tem ca din zarva aceasta ce s-a facut si se face in privinta taxarii pensiilor „speciale”, vor ramane doar pensionarii militarii, in privinta carora CCR va constata desigur ca „legea este constitutionala” si ( cu alte cuvinte, da-i dr…ului, lor luati-le banii) asa cum a fost si cu nemerniciile „constitutionale” facute de Boc, Udrea, Basescu, in 2010

 36. neacsu marin

  @Pontonieru
  Si eu ma gandesc la asta de anul trecut si nu este exclus.

 37. Nicolae

  @pontonieru
  Despre ce d.ta te temi nu ar fi o noutate!
  Sã ne uitãm in urmã ce s-a intâmplat cu pensiile noastre.Si asta nu trebuie sã mergem prea mult în urmã,cam 10 ani şi vom constata împreunã cã au fãcut ce au vrut,fãra pic de remuşcãri:legi fãcute in bãtaie de joc,modificate înainte de ar intra in vigoare,unele drepturi neacordate prin suspendare cu ajutorul Ordonantelor de ani buni,neincluderea in BC a unor drepturi salariale,drepturi pt.care ni s-au oprit impozite etc,culminând cu inghetarea pensiilor şi scoaterea art.60 din lege,pt.a nu mai beneficia de ACTUALIZARE samd.
  Chiar şi acum cu legea asta a taxãrii nu este exclus,dupã cum spuneati cã va temeţi,sã nu ramânem singurii fii ai ploii.
  Vom trãi şi vom vedea,zicea orbul!

  PS_Majoritatea legilor date in defavoare militarilor au fost constitutionale cînd au fost contestate,în schimb cînd printr-o Lege oarecare se aducea atingere celor care detin
  cutitul,pâinea şi ciocanul au fost declarate ne…le.
  O fi corect!

 38. Pompiliu

  Sunt de acord și eu cu ce spune ponponierul…
  Dacă magistrații sau cei asimilați lor erau excluși din aceasta lege…. NIMENI NU MAI SESIZA CCR… ASA CUM A FOST ȘI ÎN 2017 CU OUG 59..Când magistrații au fost excluși de la plafonarea pensiei la nivelul salariului net… Ei au rămas cu 80% din brut iar pensiile li sau majorat artificial.. Acum pensia unui magistrat este mai mare decât salariul unuia din activitate…. .

 39. mos alecu

  Daca recunoastem/acceptam ca ord. mapn nr. m.25/2016 este legal atunci :
  Art.5(6) (pentru toate elementele salariale), art.12(2) (pentru SF), art.13(1) (pentru SG), art.14(2) (pentru Gradatii) si art.18(1) (pentru „g”-uri) vom observa obligativitatea identificarii elementelor respective in DOCUMENTELE DE PLATA ALE ACESTORA (nu in ozu-uri…).
  Pentru I.C.da (art.15), SM (art.16) si ID (art.17) nu scrie explicit acea obligativitate… desi este obligatorie prin art.5(6)… Aceste elemente au avut marimi/procente diferite in diferite perioade, si se acordau numai unor persoane… Marimile lor erau inscrise/stabilite/prevazute in instructiuni de-ale financiarilor si NU se inscriau in ozu!… „Gasirea” cuantumurilor lor putind fi facuta numai in DOCUMENTELE DE PLATA!…
  Pentru impricinatul respectiv sint posibile doua variante explicatorii:
  – intr-un ozu (ulterior celui prin care i se acordase SM) i-a fost retras acel drept (iar baietii care-i dau raspunsurile de azi nu au avut priceperea si lipsa de lene de a „linge” si multe alte file ale ozu … gasind o eventuala retragere a dreptului consemnat in acel ozu)
  – finantistul de atunci l-a omis la acordarea (reala) a SM… din neatentie sau nu din neatentie…mai greu, dar posibil…

 40. Titi

  @mos alecu, ati demonstrat ca sunteti un tip meticulos si poate reusiti sa cititi HG.nr.282/17 iunie 1993, privind salarizarea personalului din SNAOPSN; m-ar interesa articolul referitor la SM, procentul mai ales !
  Aceasta HG, eu n-am gasit-o publicata in MO, in schimb HG. nr.281(salarizare bugetari) aprobata in aceeasi zi, 17 iunie, este publicata in MO nr.135/25 iunie 1993 !

 41. neacsu marin

  @Mos Alecu,
  S atunci de ce e mentionata in fisa de calcul din 2008 solda de merit? De ce i-a fost acordata din 2007 pana in 2016?

 42. neacsu marin

  @Mos Alecu ,
  Tu vorbesti pe supozitii. Eu am vorbit cu omul si -am vazut documentele. A PRIMIT REAL SALARIUL DE MERIT SI PE STAT SI IN MANA, DOAR CA NU A FOST MENTIONAT SEPARAT PE STAT.

 43. Titi

  @Neacsu, solda de merit a fost luata ca element in recalcularea pensiilor militare in baza HG nr.691/05.05.2004 emise in baza Legii nr.479/2003 :
  „Solda de merit şi indemnizaţia de comandă se includ în solda lunară brută, ca bază de recalculare a pensiilor numai pentru cadrele militare care la data trecerii în rezervă au beneficiat de aceste drepturi.”

 44. mos alecu

  @Titi 1 iulie 2020 – 21:27
  La : „…poate reusiti sa cititi HG.nr.282/17 iunie 1993, privind salarizarea personalului din SNAOPSN; m-ar interesa articolul referitor la SM, procentul mai ales !
  Aceasta HG, eu n-am gasit-o publicata in MO, in schimb HG. nr.281(salarizare bugetari) aprobata in aceeasi zi, 17 iunie, este publicata in MO nr.135/25 iunie 1993 !”

  Nu pot!
  HG 0282/1993 este secreta… pe vremea aia finantistii si juristii „armății” mai pastrau confidentialitatea unor acte normative specifice…
  HG 0282/1993 nu putea fi decit o copie a hg 281/1993 cu referiri la militari!
  Procentul era cel din hg 281/1993 – 15% (am si dovezi din „acte” proprii… eu, neavind incredere in finantistul unitatii, imi calculam singur solda, pe care o comparam cu datele inscrise in statul de plata)
  Procentul de 15% (pentru SM) s-a pastrat pina in dec.1999 cind, prin l.138/1999, a devenit 20%!

 45. Titi

  @mos alecu, Multam fain pentru raspuns !

 46. mos alecu

  @neacsu marin 1 iulie 2020 – 21:32
  La : „S atunci de ce e mentionata in fisa de calcul din 2008 solda de merit? De ce i-a fost acordata din 2007 pana in 2016?”.

  Ti-am mai „iecsplicat”, prin alte parti, filmul… da’ se vede treaba ca n-ai inteles cum functioneaza legile…

  Prin hg 691/2004 SM a fost introdusa in baza de calcul a pensiilor pe l.164/2001.
  Pentru aplicarea prevederii:
  – impricinatul se adresa CMJ cu o cerere in care specifica unitatea de la care a trecut in rezerva
  – CMJ cerea de la unitatea respectiva „confirmarea” existentei, la data trecerii in rezerva, a SM. Confirmare care insemna numarul ozu de acordare a SM (vezi hg 691/2004)
  – unitatea primea sute de astfel de cereri pentru zeci si zeci de ani de cautari in ozu-uri
  – cel de la unitate cauta in ozu-ul de prin martie daca a fost acordata SM impricinatului… dar nu mai cauta si pina la sfirsitul anului (data trecerii in rezerva) sa vada daca nu cumva a fost retras acel drept… retragere care insemna ca, la data trecerii in rezerva, impricinatul nu avusese SM
  – de’aceea, impricinatul in discutie, a avut SM acordat in martie (presupus a fi si la data trecerii in rezerva)… in realitate lui ii fusese retrasa SM, si nu a fost platita pe statele de plata…

 47. mos alecu

  @neacsu marin 1 iulie 2020 – 21:41
  La: „Tu vorbesti pe supozitii. Eu am vorbit cu omul si -am vazut documentele. A PRIMIT REAL SALARIUL DE MERIT SI PE STAT SI IN MANA, DOAR CA NU A FOST MENTIONAT SEPARAT PE STAT.”.

  Eu vorbesc ce spun legile si, mai ales, cum functioneaza aplicarea lor!

  Si tu, si „omul”, habar n-aveti ce stiti despre ceva despre care nu stiti nimic!

  Afirmatia „A PRIMIT REAL SALARIUL DE MERIT SI PE STAT SI IN MANA, DOAR CA NU A FOST MENTIONAT SEPARAT PE STAT.” este complet de Gîgă!
  Ambii-amindoi sinteti „siguri” ca a primit ceva care nu fusese mentionat ca fiind acel „ceva” in statul de plata! Hai, bre, ca rid si curcile!

  Iar ti-am mai explicat prin alte locuri… da’ , tinerea ta de minte fiind de scurta durata, ai uitat : in acei ani aveau loc frecvente (cel putin trimestrial) majorari/indexari ale soldelor…Aceste majorari/indexari de solde nu se inscriau ca rubrici diferite ale statelor de plata. O eventuala marire de venituri in apr. putind fiind rezultatul/efectul unei majorari/indexari a soldei, nu a „aparitiei” Soldei de Merit!

 48. Nistor

  Ce se mai știe de rezultatul controlului făcut de Curtea de conturi la CSP ?au intrat în concediu de odihnă?

 49. geofreeland

  Moașă, moș…Nea Alecu le moșește bine…Da’, zic și eu, cu pensiile cum rămâne? Că noi vorbim vorbe, câinii latră ursul merge. Deci? Nu descâlcirăm nimic. CC tace, CCR tace, SSP tace, ministrul general tace, politicienii tac, toată lumea tace… O fi tăcerea de aur, a lor, nu a noastră.

 50. George

  Ce se mai aude de rezultatul controlulului Curtii de Conturi la Casa de pensii a MaN?

 51. geofreeland

  @Titi E corect ce spune Dogaru. Dar mă întreb, de unde? De unde bani și compatibilitate politică? Banii nu vin din aer, vin din economia țării, de unde altfel? Și ziceți că noi suntem apolitici? Nu, numai suntem activi, suntem paria societății, batjocură! Frumoasă propagandă tinerilor care vor o carieră militară. Revin la politic. Cum să nu facem politică? Și când cumpărăm pâinea acceptăm o politică. „România educată” prin 2016, mare tam-tam, și am ajuns analfabeți funcționali, „România normală” și ne conduc unii pe care nu i-a votat nimeni, acum „Reclădim România”, normal, cine o fi dărâmat-o? Numai idioțenii. Toată viața noastră de români a avut o singură deviză ” suntem generație de sacrificiu”. De ce? Noi nu putem trăi normal? Nu! Din cauza politicienilor trădători de țară. Ce altceva?

 52. geofreeland

  ANPC spune că 80% din măștile obligatorii, decizie politico-„medicală” sunt neconforme. Adică nu protejează nimic. Și noi înghițim asta. Spitalele sunt închise pentru noi, pensionarii cu probleme medicale, normal biologice. Avem o Constituție, citim din ea, înțelegem, și vedem un stat care ne oferă un genocid pur și simplu. E constituțional? Medici plătiți să stea degeaba, cam asta e România lor normală. Se mai spunea ceva vreme de „coșul ăla zilnic”. Acum, mucles. Știu politicienii cum trăiesc românii? Da, le place, și îi gratulează cu „dragi români”. Nu se mai poate așa! Când serviciile controlează, adică ele conduc, pun în practică impunând politici împotriva cetățenilor lor, ele trebuie desființate, pur și simplu. Țara asta e a cetățenilor ei nu a „lor”. Și ne întrebam care e cel mai mare atentat la siguranța națională. Obediența cumpărată. Ce altceva? Scrie și prin Codul penal ceva. Dar justiția independentă, gras plătită, tace. Dacă tăcerea e de aur…

 53. geofreeland

  Refuzând știrile TV, cauți alternative. Te uiți la filme, asculți muzică, uiți. Pe HBO, vezi filme. Întâmplarea face să văd un film despre uleiul de trandafir, o poveste după ’89. La un moment dat, apare o replică de genul ” religia și naționalismul” sunt piedici ale civilizației. M-am crucit, și mă întrebam, cine a finanțat filmul ăsta din Bulgaria?

 54. geofreeland

  Ca cetățeni, pensionari, ne cheamă ăștia la alegeri. Și dacă vrem, pe cine să votăm? Toți și toate partidele parlamentare au votat cu două mâini să taie pensiile miĺitarilor. Ăștia erau plaga societății și trebuiau amendați. Deci, unde să te regăsești în interesul politic? Niciunde. Mai votați? Pe cine? „România normală” unde e? Poate e un moment de reflecție. În Polonia unii au făcut un partid al pensionarilor. Știau ei de ce, că așa e în capitalism. La noi, nici capitalism nu e.

 55. geofreeland

  Revenim la pensiile militarilor. Ce am rezolvat? Verba volant, scripta manent…Ciucă, nu ne lăsa ciuca bătăilor…

 56. Gabitu

  Geo, armata nu a trădat poporul?

 57. geofreeland

  „Vrem o țară ca afară” strigau unii. Ok. Și noi vrem. Deci, să aplicăm redevențele pe resurse ca afară, să aplicăm codul silvic exact ca în Austria, să avem dobânzi bancare ca afară, să fim plătiți pe muncă exact ca afară, să avem o legislație și justiție ca afară etc. Cine ne împiedică? Păi cine, corupția la nivel de stat, discreționarismul întreținut din afară, manipularea oricărei media plătită de afară, discreditarea oricărei forme de apărare imunitare a neamului românesc, prin lideri, prin doctrine, prin statal. Din toată povestea asta, cetățeanul european român nu mai e cetățean, e orice vreți. Vrem o țară ca afară? De mâine adoptăm legislația Germaniei, de exemplu și să vedem cine mai fură? Cel puțin, ca la ei, cum zise Băsescu. Să facem și pensiile militare ca la ei, nu? Dacă vrem ca afară…

 58. geofreeland

  @Găbițu Armata execută ordine, ca în 1907. Cine dă ordinele e vinovatul. Armata e ultimul instrument al politicii și mă întreb, de ce politicul își bate joc de armată? Asta nu e politicul, e altceva…

 59. bazil

  @Geo. De acord cu dvs. pt vrem o tara ca afara! Privind votul politicienilor, a fost votata impozitarea pensiilor peste 7000 lei, cele pana in 7000 raman ca si acum. Se poate solicita sa se impoziteze mai mult de la 10.000 lei in sus dar sa se dea drumul la actualizare asa cum s-a propus anul trecut la Consiliul Consultaiv!

 60. Titi

  @Marin Neacsu, vad ca pe huhurez.com, NU mai apar comentarii noi !
  Aveti idee de ce ?

 61. bazil

  @Titi. Comunicatul SCMD are cel putin 2 neajunsuri: la nr. crt. 1 din punctaj este eroare:calculu la pensii nu s-a facut pt toti avand indicii de salarizare din 2009.Pt militari DA asa s-a facut provocand mari discriminari si pensii cam subtirele insa au fost categorii la care calculul s-a facut cf datelor din 2016. Mai cititi cu atentie M25/2016 sa vedeti ce anomalii sunt!
  Punctajul de probleme nu contine nimic concredt despre eliminarea nedreptatilor, inechitatilor, discriminarilor!

 62. Ifrim

  @Titi.Scrie stânga sus:Program lejer de vară!Prilej de recapitulare. O fi plecat omul în CO !

 63. Catalin

  Astăzi, 02.07.2020, o delegaţie a reprezentanţilor militarilor şi poliţiştilor – constituiţi în organizaţii sindicale şi asociaţii – se întâlneşte cu preşedintele României, Klaus Iohannis, pentru a analiza problema pensiilor militare.
  Întregul articol aici:https://m.dcnews.ro/ce-se-intampla-cu-pensiile-militare–klaus-iohannis–discutii-cu-reprezentantii-militarilor-si-politistilor_757291.html

 64. Titi

  Mersi @Ifrim !
  Sa nu treaca si Nea Marin la un program lejer, ca plecam si noi in Vacanta alaturi de : Profesori, Judecatori, Parlamentari, etc…:)).

 65. Ifrim

  @Titi.Nu ne lasă Don Marin la greu,e vigilent precum ochiul de soacră.Chiar de pleacă în CO nu știi că ne prezenta frumusețile văzute,bunătățile mâncate(baclavale,sarailii)să pocnească colecistu-n noi de ciudă?Parlamentarii pleacă ei în concediu dar de la noi așteaptă precum în romanele lui Karl May să plecăm pe veșnicele plaiuri ale vânătorii.Dar și noi avem iarba fiarelor și nu ne predăm cu una cu două.Apropos dar parlamentarii dacă tot încearcă să facă economii cu taxare suplimentară, în ceace îi privește de ce nu fac ca spartanii:”Noi suntem spartani,spartanii suntem noi” adică doar 300?Căci și de-acolo se fac economii!

 66. geofreeland

  @ Ifrim Când tot ce câștigă un român se duce la bănci, la multinaționalele de comerț, își plătește apa, gazul, petrolul din pământul lui tot la străini etc etc el se întreabă ca proverbul cum că „nimeni nu a făcut avere din muncă cinstită”, de ce nu ar putea și el să o facă. Cum? Să furi, să înșeli sau să intri în politică, chiar și lipind afișe. Apoi pleci și tu în concediul binemeritat.

 67. Titi

  Col.Dogaru, ramane in continuare Opimist; Eu NU !
  http://sindicatulcmd.blogspot.com/2020/07/precizare.html?m=1

 68. Pompiliu

  Nimic concret despre ce s-a discutat și ce vor face consilierii președintelui pentru a pune în aplicare cererile scmd…

 69. Nicolae

  Dacã CCR spune cã legea imp.şi taxãrii este constitutionalã,aşa cum a fost transmisã spre promulgare,sau nu,dacã va rãmâne constitutional numai pentru noi cei din SNAOPSN, atunci ar trebui sã se treacã de urgenţã la actualizare nu in 2002,nici in 2023,2024,2025,ci deindatã.Daca se va proceda altfel,dupã ce am fost siluiti,inghetati iar accum impozitati,este o mare mare problemã.Înseamnã cã se va sãvârsi bãtaia de joc.
  In ce priveşte întâlnirea de la palat,spun cã personal m-am sãturat de aceste mimuri,nu fac altceva decît sã ne amãgeascã şi sã se mai tragã de timp,iar de timp,parca am mai vãzut aceste filme,acele filme care se termina fãrã un sfârşit clar,un film de prost gust,cu actori de mîna a ll-a.
  Hai cã sunt eu tîmpit,vãd altfel mersul,dar sã ne uitãm cum in 2015 ne-au micşorat B.C.printr-un art introdus intr-oOuG care nu avea nici in clin nici altundeva cu legea pensiilor milit.de stat.Am fost excluşi de la actualizare,tot printr-o OUG zicese pâna în 2022,sau pânã la Calende!?
  Dupã 4 ani,vine taxarea,ce mai urmeazã?
  Am mai spus,vor sã ne aducá in stadiul de asistaţi sociali?
  Pânã acolo mai este doar un pas.Noi ce facem?Pãi ce sã facem? DORMIM!SomnUşor!

 70. Gabitu

  Să văd dacă ghiciți ale cui erau avioanele cu care guvernanții bișnițari și palestinianul făceau trafic cu botnite de zugravi la prețuri uriașe? Poate vă ajută măciucă! A fost reportaj la România TV!

 71. Calin

  @Nicolae – observ ca taxarea va fi o drama pentru dvs. Foarte, foarte multi pensionari militari, din pacate, nu vor trai aceasta „drama”! Cu ei cum ramane? Am ajuns aici pentru ca a fost mai important cuantumul (banul! calcand si pe cadavre daca se poate!) decat forta principiului, corectitudinea, transparenta, legalitatea si, pentru ca ne-am facut-o noi-intre noi, demnitatea si onoarea de militar! Sa nu ne asteptam la lucruri prea bune din partea civililor, ne cunosc bine dedesubturile si ne joaca cum vor ei!

 72. Gabitu

  Corect Călin!

 73. bazil

  @Calin. Foarte corect! Marea majoritate a penionarilor militari nu vor fi afectati de drama impozitarii progresive, doar cei cu pensii de 5 cifre in special! Care nu s-au sinchisit de cei cu pensii modeste, ba mai mult au pus bete in roate cat au putut la eliminarea haosului si abramburelii!

 74. Gabitu

  Am întrebat o dată un colonel fost birocrat și sinecurist kaki ce a facut excepțional ca să merite pensia uriașa (cu cinci cifre). Râzând și privindu-ma cu mila a spus : ‘am fost șmecher și că alți colonei au mai mult de 15000 RON’ Cea mai mare parte din pegra societății au pensii rase de peste 10.000 și grade de colonel și general! Ăsta e adevărul trist din păcate

 75. Ifrim

  Frecții la piciorul de frasin al lui Prigoană.Întålnirea cu consilierii prezidențiali dacă este un demers obligatoriu înainte de a da guvernul în judecată nu-i nicio halviță.Onorata instanță este de partea celui ce-i alimentează plasticul și nu poate completa la legile în vigoare.Dacă nu vrea politicul ,proastă tactică de-a da pe toată lumea în judecată.Ciucă face parte din guvern atunci așteptați frumușel voi rezerviști pånă se termină procesul cu toate căile de atac.Parcă sindicatul & asociațiile bagă mai mult strâmbe decât să ajute căci nu se simte nimic pe card.Bine că s-au declarat în statut de utilitate publică să-și tragă fonduri de la ministerele de resort.

 76. Pompiliu

  Pentru Călin, Gabitu și Bazil… Taxarea ne va afecta pe toți cei care avem pensii nete peste 2000 lei..cu încă 10% pe tot ce depășește aceasta suma iar pe cei care au pensii nete mai mari de 7000 cu încă 95% din ce depășește aceasta suma.
  Nu doar pe cei care au peste 7001 asa cum greșit a interpretat Huhurez în stilul propriu…
  Cei care au ieșit la pensie înainte de 15.09.2017 vor fi afectați toți dacă au pensii nete mai mari de 2000.
  Cei care au ieșit la pensie după septembrie 2017 vor fi afectați doar dacă pensia netă este egală sau puțin mai mare decât pensia plafonata în plată. În general pensiile nete (adică cele rezultate după impozitare) sunt mult mai mari decât cele plafonate în plată…
  De ex : dacă acum aveți o pensie netă de 3000 lei rezultata după impozitare veți fi taxați cu încă 100 lei și veți rămâne cu 2900 lei.. Dacă aveți o pensie netă de 8000 lei dupa impozitare veți fi taxați in plus cu 500 lei pana la 7000 și cu 850 lei pana la 8000.. Din 8000 pensie netă actuala veți primi 6750 lei.
  Chiar a-ți crezut aberația domnului Huhurez ca pensiile pana la 7000 net nu vor fi taxate cu nimic iar cele de 7001 vor fi taxate cu 500 lei??? 😢
  Dacă legea va trece de CCR veți vedea ca am dreptate, ca asa au gândit taxarea cu 2 praguri după ce au modificat-o în comisii și au votat-o în plen.

 77. Pompiliu

  O rectificare pe cei care au pensii nete de peste 7000 lei cu 85%.. Sus am scris greșit 95%..

 78. Nicolae

  @Calin
  Dacã aşa ai înţeles d.ta cã eu aş trãi o drama prin impozitare,taxare e treaba dumitale.
  Nu d.le,toţi trãim o dramã de mai mulţi ani.Dacã din tot comentariul meu de mai sus asta ai înţeles,ce sã mai Zic?

 79. Gabitu

  Suprataxarea e absolut necesară și inevitabila! Doamne ajută!

 80. geofreeland

  @ Calin Bine punctat. De fapt o chintesenta a tot ce ni se intampla. Numai ca si armata s-a molipsit de virusul politic, devastator.

 81. geofreeland

  @Nicolae Calin nu are nimic cu dumneata si nici nu contesta opinia. Observa o durere pe care o exprimi si o explica. Asta e ideea a ceea ce am ajuns sa simtim.

 82. geofreeland

  @Ifrim Ca noi toti, nu pesimisti ci dezamagiti profund, ne exprimam adeziunea marturisitoare pentru tratamentul cu frectie. E un paliativ babesc, bun in stari acute, dar nu invoci frasinul la Trei Coceni, nu? Cred ca nici nu mai avem de-l taiara aia pe tot cu ausweis permanent tot din Deal. Dar ma intreb, ai de fura la Trei Coceni se dusera mascati sau boiti? Am inteles ca distantarea sociala fu ca de la Pamant la Luna. Ee, mai erau si niste sateliti p-acolo…

 83. geofreeland

  ADIO, RESTAURANT MILITAR BUCURESTI!
  La data de 25 iunie 2020, Cabinetul Orban emitea Hotărârea de Guvern nr. 487/2020, semnată de premier și contrasemnată de ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, și de ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu. Documentul se numește “HG pentru desființarea Unității de Prestări Servicii și Alimentație a Ministerlui Apărării Naționale”. Conform actului normativ, “începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Unitatea de Prestări Servicii și Alimentație a Ministerului Apărării Naționale, cu sediul în București, strada Constantin Mille, nr. 1, se desființează”.
  Restaurantul Armatei, închis de Guvernul Orban, și-a desfăşurat activitatea, începând din 1951, într-unul dintre cele mai somptuoase saloane ale Palatului Cercului Militar Naţional, monument istoric de artă şi de arhitectură, ridicat din iniţiativa şi prin contribuţia financiară a ofiţerilor din Garnizoana Bucureşti. Incinta este formată din separeuri elegante, rotonde mascate de ample draperii de pluş, și balcoane cu feronerie baroc. Eleganţa personalului de serviciu şi ofertele culinare au constituit mereu o atracţie, inclusiv pentru străinii care vizitau România.

 84. geofreeland

  Cine vrea sa puna mana pe Cercul Militar National? Facut prin contributia militarilor? Asa si cu taierile de pensii militare. De ce? De prosti.

 85. geofreeland

  Noi, ca rezervisti sau in retragere, suntem civili, pensionari ca oricare altii. Nu exista niciun argument, decat o hartie, ca noi vom mai servi ca militari. Ce ne mai leaga de armata? Prietenii, amintirile ce vor disparea cu noi, altceva nimic. Sperantele inspre Ciuca, general de-al nostru, sunt o iuzie, el e civil, om politic inhamat cu trup, suflet si firman politicului. Amintirile despre Ciuca generalul sunt niste amintiri. Faptele il identifica pe un om. Nimic altceva iar vorbele nu au substanta azi. Eu nu stiu de ce ne mai agatam se structurile militare sa cerem ceva. Aceste structuri, la ordin politic, spre a ne controla, de ochii lumii naimeste niste fosti de-ai nostri, nesatui, sanchi, sa ne reprezinte. Rezultatele le vedem. Ne taie din pensii. Astea sunt faptele, plus ca noi, fostii militari suntem categorisiti, in perceptia publica prin propaganda mediei platite, ca fiind imbuibatii intru nesimtire cu enorme pensii speciale. Un curent de masa, alimentat, de marginalizare si oprobiu public. Intreb, cine suntem noi in societate? Ciuca?

 86. Titi

  @Geo, pensionarii militari sunt CIUCA…batailor !

 87. Ion Bibi

  Dl. col. Neacsu, va rog sa ne mai dati informatii despre ce se mai intampla cu Raportul de control al Curtii de conturi la CPS a MApN. Este adevarat ca la CPS a MAI, Cc a constatat ca s-au acordat legal cei 5%? Modul profesionist cum prezentati informatiile, justificate de documente, m-a facut sa urmaresc cu mare atentie acest blog. Mult respect pentru ceea ce faceti si cum faceti!

 88. Ifrim

  De atâta muncă în armată n-am avut timp să mă-nbogățesc.Ocupat cu Onoare,Demnitate ,Patrie am rămas calic, dar nu-mi pare rău.Mă autosugestionez căci la plecarea Dincolo voi sta la masa războinicilor!

 89. Gabitu

  Ce nume predestinat pentru a conduce armata asta degenerată cu cucul mic! Maciuca zis preșul deșertului!

 90. bazil

  @Geo.Aveti dreptate , fostii militari sunt categorisiti in perceptia publicului , ca fiind imbuibati intru nesimtire cu enorme pensii speciale , ceea ce pentru marea majoritate nu e adevarat. Ce ne facem insa cu pensiile de nababi din sistemele apararii care chiar exista, nu sunt inchipuiri?!Din cauza lor au fost inghetate toate pensiile militare indiferent de cuantum! Cum reluam dezghetul?

 91. Calin

  Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a precizat vineri că restaurantul de la parterul Cercului Militar Naţional nu va fi desfiinţat, ci doar entitatea economică prin care erau asigurate serviciile de hrănire.
  https://www.agerpres.ro/social/2020/07/03/mapn-restaurantul-din-incinta-cercului-militar-national-nu-va-fi-desfiintat–534643
  Si, totusi…e un pas care poate ascunde altceva. Au trecut de la autofinantare la activitate bugetata direct…are ministerul bani!

 92. bazil

  Cu analize si sinteze gen*Incetarea impotrivirii de catre MApN la rezolvarea haosului legislativ privind pensiile militare* ,nici o sansa!

 93. Calin

  Exemple de nababi:
  Fostul comisar-șef Vasile Mănăilă este soțul primarului PNL al comunei Tureni și astăzi are o pensie anuală de 83.412 lei la care se adaugă salariul de la Poliția Locală de 66.806 lei plus indemnizația de hrană 11.591 de lei. In total, venituri anuale de 160.000 de lei.
  Continuarea aici:
  https://www.ziardecluj.ro/sefii-politiei-locale-turda-pensionari-de-lux-angajati-la-stat
  Eu nu-i vad vinovati pe ei…bine ca mai pot munci! Totul e legal! Sistemul e gaunos, clienterar, imoral si neprincipial. Totul frizeaza moralitatea, dar mai avem noi, azi, o societate bazata si pe asa ceva?

 94. neacsu marin

  @Gabitule, asa cum stii, aceasta pagina nu suporta atacuri la persoana si expresii de genul celor pe care le uzitezi. Cauta alte pagini care te lasa sa jignesti pe cine vrei, cum vrei.

 95. neacsu marin

  @ Titi,
  Col Dogaru nu e optimis, e doar smecher. Ne prezinta intalnirea cu Oprisor ca pe omare victorie, pentru ca vrea sa ii faca pe fraieri sa creada ca el e ultima salvare.Foameaaa!

 96. Titi

  @,Neacsu Marin, dupa ce a „rezolvat” pensiile militare, Dogaru se ocupa acum de Unitatea de catering de la Cercul Militar Central Bucuresti:
  http://sindicatulcmd.blogspot.com/2020/07/cititi-siva-cruciti-si-nu-uitati.html?m=1

 97. Ifrim

  Pai nu au spus că îndreptarea inechităților între generații și reluarea actualizării depind de impozitarea progresivă pentru a avea fonduri?Gata au rezolvat una acum s-o rezolve pe cealaltă.Ori acum se pleacă în vacanță parlamentară,apoi campanie electorală,alegeri locale etc.!Mari gugumani!

 98. xman

  @geofreeland
  Imi spuneati mai deunazi sa vin cu solutii.M-am conformat…
  Romania este stat social.Din acest considerent,oare Parlamentul nu ar putea implementa o lege ca cea de mai jos?
  Art.1
  a.
  Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi se instituie pensia minima garantata de stat (PMGS)egala cu valoarea cosului minim lunar calculat de INS pentru o persoana.
  b.
  Aceasta se adauga la valoarea pensiei aflata in plata, calculata in functie de legislatia specifica fiecarei categorii de pensii.
  Art.2
  Valoarea PMGS nu este impozabila.
  Art.3
  Suma ce depaseste aceasta valoare se impoziteaza cu valoarea rezultata din insumarea impozitelor platibile de un angajat,mai putin impozitul de venit.Impozitul de venit este inlocuit cu o taxa de solidaritate de 15%.[in cazul de fata =35%(CAS actual 25%+CASS actual 10%)]+15%=50%
  Art.4
  Exemplu de calcul.
  a.
  Pensie in plata:10,000 lei.
  Valoarea cosului minim lunar calculat de INS pentru o persoana=2,552 lei/septembrie 2018 (https://nocash.ro/studiu-cosul-minim-de-consum-lunar-pentru-un-trai-decent-al-unei-familii-de-4-persoane-este-de-1-450-euro/)
  Pensie determinata conform prezentei legi:10,000*50%+2,552=7,552 lei.
  b.
  Pensie in plata :705 lei
  Valoarea cosului minim lunar calculat de INS pentru o persoana=2,552 lei
  Pensie determinata conform prezentei legi:705*50%+2,552=2,904.5 lei
  (2,552-705=1,847 lei ,adica o crestere a pensiei minime actuale,de la 1 septembrie 2020 cu 262%,nu cu 40%!!!!!).
  Asadar,prin aplicarea acestei legi:
  -pensiile mici vor creste mai mult decat cele mari.
  -nu mai exista indexarea aiuristica a intregii pensii,care duce in timp la marirea decalajelor dintre pensiile mari si cele mici,dintre pensionarii bogati si cei saraci.
  -CCR nu ar mai avea nimic de comentat pentru ca nu se impoziteaza numai pensiile „speciale”.
  P.S.
  Asemenea propunere,ce-i drept ceva mai elaborata i-am timis-o si doamnei Olguta VASILESCU la momentul activitatii de implementare a noii legi a pensiilor.Credeti ca am primit vreun raspuns?NU.Am considerat atunci ca nu am primit raspuns pentru ca propunerea mea a fost o prostie,dar astazi mi-am facut curaj sa o expun si domniilor voastre aceasta prostie sau cu putina infatuare din partea mea „prostie asimptomatica”…

 99. bazil

  @Titi. Avocatul Poporului ce zice de pensia aia de peste 78.000 lei? I s-o parea normala si trebuie sa o apere? Dar de discriminarea militarilor fata de magistrati? La militari plin de restrictii, limitari, nu ai voie sa faci politica, sa ai sindicate, sa ai firme, esti 24 ore din 24 la dispozitia unitatii samd…pensia medie cred ca nu depaseste 3500 lei….la magistrati mai putine restrictii…pensia medie de peste 19.200 lei !

 100. Titi

  @bazil, pensia medie la MApN este de 4000 de lei in anul 2020.
  Din cei aprox.65000 de pensionari militari( Sursa Mediafax ):
  – 1.700, deci 2,6%, au pensii peste 10.000 de lei
  – 4.000, deci 6%, au pensii intre 7.000-10.000 de lei
  – aproape 60.000, deci peste 91%, au pensii sub 7.000 de lei, si probabil nu vor fi taxati suplimentar.
  CCR va lua o decizie pe data de 14 iulie ( Caderea Bastiliei…!!) si sunt mari sanse sa declare proiectul de lege constitutional, sugerand totusi scaderea procentului de 85%, poate la un nivel maxim de 50%; Parerea mea !

 101. bazil

  @Titi. Multumesc pentru precizari. Totusi nu cred ca pensia medie la militari a ajuns la 4000 lei. Oricum la magistrati a fost anuntatata public media de 19.200 lei! Asta da medie, nu gluma! Ca sa accepte justificarile aiuristice ale celor de CPS la procese! Si eu cred ca sunt sanse mari de acceptare a legii impozitarii progresive insa am mai spus, se va face probabil recomanmdarea de a introduce mai multe trepte, ca la tari UE si NATO, fara a se ajunge la 85% care e cam mult totusi.Nu sunt fanul celor cu pensii fff mari dar in toate sa existe o limitare rezonabila!

 102. Titi

  @bazil, pensia medie este corecta, si spun si de ce : de ani buni Pensia mea militara este in apropierea nivelului pensiei medii anuale (MApN) iar Pensia sotiei, la nivelul pensiei medii anuale din sistemul public, avand amandoi aceeasi vechime, 31 de ani..:)).

 103. geofreeland

  @Titi Să fiți sănătoși! Când am ieșit pe leafă, îi spuneam tatei, și el pensionar, colonel, dar cu pensie ca pe vremea lui Ceașcă, amărăciune, și veteran de război, că o să-l mai ajut eu. El, hâtru, știind că am patru copii, mi-a zis sec, ” nu ai să vezi vacă sugând la vițel”. Și a avut dreptate.

 104. Titi

  @Geo, multumim, sa fim sanatosi cu toții!
  Si tatal meu a facut Razboiul atat in Est cat si in Vest, dar Comunistii n-au acordat niciun sprijin veteranilor din Armata Regala !
  Parca istoria se repeta in zilele noastre si cu pensionarii militari proveniti din „Armata comunista” !

 105. Gabitu

  După ce am văzut cât de ușor e să convingi romanistanii(prin slugile lor alogene) să poarte botnițe de zugravi încep să înțeleg de ce ”’iluminații” au început extincția cu noi.

 106. Pensionar cu vechi state

  Cine o fi de vina ca pensionarii militari au pozitia ghiocelului?Mai bine zis cine e vinovat ca acceptam sa fim tratati precum prostituatele?Daca pe timpul activitatii ne luptam intre noi pentru functii si grade acum ce ne determina sa ne dam la picioare?Ne trebuie un lider care printre altele sa fie si „nebun” sa se puna in fruntea a 170000 de sustinatori.Problema este ca acel nebun nu e nebun destul, ca stie ca numai gura e de noi.Cat timp nu suntem un tot unitar politicienii de la varf fac ce vor cu noi.Guvernantii care fals sunt de stanga sau de dreapta stiu ca atata timp cat ne dau cu lingurita mamaliga nu va exploda.Suntem niste fanfaroni.In loc sa dam buzna pe la televiziunile ce isi bat joc de noi prin cuvantul pitipoancelor ne vaicarim .Suntem tratati dupa cum ne comportam

 107. Pensionar cu vechi state

  Cine o fi de vina ca pensionarii militari au pozitia ghiocelului?Mai bine zis cine e vinovat ca acceptam sa fim tratati precum prostituatele?Daca pe timpul activitatii ne luptam intre noi pentru functii si grade acum ce ne determina sa ne dam la picioare?Ne trebuie un lider care printre altele sa fie si „nebun” sa se puna in fruntea a 170000 de sustinatori.Problema este ca acel nebun nu e nebun destul, ca stie ca numai gura e de noi.Cat timp nu suntem un tot unitar politicienii de la varf fac ce vor cu noi.Guvernantii care fals sunt de stanga sau de dreapta stiu ca atata timp cat ne dau cu lingurita mamaliga nu va exploda.Suntem niste fanfaroni.In loc sa dam buzna pe la televiziunile ce isi bat joc de noi prin cuvantul pitipoancelor ne vaicarim .Suntem tratati dupa cum ne comportam

 108. Pensionar cu vechi state

  Pe un alt blog am fost acuzat ca imping spre nesupunere.Nimic mai fals.Sa ma supun celor ce ma neindreptatesc?Nu.
  In alta ordine de idei.In Rusia armata si serviciile au impus un lider care apreciaza la justa sa valoare mediul militar.Noi dece gasim indivizi care habar nu au de noi?
  Singura sansa a se impune in prezent,daca il sprijinim, in politica este Oprea.Ne place sau nu ne place acesta este situatia.Oprea daca este inconjurat de oameni cu caracter din randul nostru se va comporta onest.Altfel se va spurca la borcanul cu miere.Nu avem pe nimeni altul vadit din randul nostru sa se descurce in mizeria politicii.

Statistici T5