În data de 25.11.2020 am trimis domnului secretar de stat de la MApN Marius Bălu, următoarea solicitare de informații:

Domnule secretar de stat Marius Bălu,

Pe data de 16.11.2020 am adresat câteva întrebări locțiitorului dumneavoastră, domnul colonel Valeriu Roșu, pe unele aspecte care necesitau lămurire, privind conținutul și modul de aplicare a proiectului PLX 199, a cărui formă, (așa cum se află la ora actuală în Comisiile pentru apărare și pentru muncă ale Parlamentului)  a fost propusă de specialiștii din MApN.

Având în vedere că totuși răspunsul primit în data de 24 nu lămurește esența întrebărilor fiind oarecum evaziv sau poate prea alambicat, m-am gândit că poate modul în care au fost formulate întrebările a fost nefericit sau, poate răspunsul a fost prea sofisticat pentru capacitatea mea de înțelegere sau celor interesați. Ca atare revin, având în vedere prevederile legii 544/2001, actualizată, cu câteva întrebări mai clare, mai la obiect și care necesită un răspuns mai simplu, în așa fel încât pensionarii militari care vor fi afectați de aplicarea acestei legi dacă și când va fi aplicată, să știe la ce să se aștepte așa cum cere și principiul transparenței decizionale. Sunt convins că răspunsul la aceste întrebări va avea totodată rolul de a întări convingerea pensionarilor militari privind grija pe care departamentul pe care cu onoare îl conduceți, o poartă respectării drepturilor pensionarilor militari, reparării nedreptăților comise de alte guverne și calității vieții militarilor.

Menționez că am încercat să formulez întrebările de așa natură,  încât să se poată răspundă acolo unde este posibil, prin da sau nu, pentru a fi mai simplu și pentru dumneavoastră, și pentru cei ce vor citi răspunsul. Aș aprecia dacă s-ar răspunde cât mai simplu și pe puncte, fără a se da răspuns la întrebări nepuse. Așadar:

 1. Se vorbește despre apariția în anul viitor a unei noi legi a salarizării, dumneavoastră ca factor politic din interiorul MApN cunoașteți acest aspect, sunteți la curent cu politica fiscală a guvernului  și partidului din care faceți parte. Dacă este așa, de ce în conținutul PLX 199 există termene de aplicare a unor articole, care conțin sintagma ”după aplicarea în integralitate a prevederilor legii cadru privind salarizarea”, recte L-153, de vreme ce legea va fi abrogată înainte de a fi aplicată în integralitate ?  Nu este aceasta o bătaie dejoc la adresa pensionarilor militari care așteaptă aplicarea PLX 199
 2. Având în vedere prevederile art 591(3), odată cu aplicarea PLX 199 în forma propusă de MApN, indexările obținute în cursul anilor următori NU VOR MAI FI INTRODUSE ÎN CALCULUL ACTUALIZĂRILOR PENSIILOR .
 3. Acest lucru presupune că tot ce s-a obținut prin indexări în anii anteriori actualizării se pierde la actualizare ? Da, sau nu ?
 4. Ce se întâmplă cu sumele câștigate prin indexări înainte de votarea PLX 199. Se vor pierde și acele sume ? Da, sau nu ?
 5. Art 60 (31) așa cum este conținut în PLX 199, prevede că OMM se va adăuga, odată cu votarea și promulgarea PLX 199, la netul pensiei, deci în afara prevederilor art 60 care limitează cuantumul pensiei. Dacă pentru cei care vor ieși la pensie după promulgarea legii este clar ( așa cum este clar și că va crea o hemoragie imensă, similară celei pricinuite de OUG 59/2017), se pune întrebarea când și cum se va pune în aplicare acest articol celor care au ieșit la pensie după aplicarea respectivei ordonanțe, care nu primesc acest spor, dar MAI ALES cum se va aplica acest articol celor care au ieșit la pensie înainte de septembrie 2017, căci odată cu prima actualizare vor intra și ei în limitarea la net. Li se vor scoate acele procente din pensia calculată conform art 60 și li se va adăuga la pensia netă ? Acest aspect trebuie clarificat.
 6. Conform Art. 1101 din PLX 199, așa cum reiese și din Comunicatul Comun dat de DRPCVP și reprezentanții Forumului Structurilor Asociative în data de 12.11.2020, urmează a se aplica o formulă de stabilire a unui cuantum minim individualizat al pensiilor militare, care va fi acordat  pensionarilor ale căror pensii sunt mai mici decât cuantumul calculat astfel.  
 7. Când se preconizează să se termine acest proces, respectiv calcularea acestui cuantum minim, sau în ce perioadă de timp?
 8. De ce se mai stabilește acest cuantum,  dacă se preconizează apariția unei noi legi a pensiilor militare care ar putea să apară până la finalizarea acestui proces?
 9. Ce se va întâmpla cu Cuantumul minim individualizat după ce va fi calculat așa cum prevede proiectul la art 1101 (1)?
 10. Se va emite decizie de recalculare și va deveni pensie militară?
 11. Va fi indexat? Dacă nu, de ce ? Nu e o discriminare?
 12. Va fi actualizat ? Dacă da, în funcție de ce, de creșterea soldelor activilor, de creșterea salariului mediu pe economie sau de amândouă, ? Dacă nu, de ce ? Nu e o discriminare?
 13. I se va adăuga OMM ?Dacă da, la brut sau la net? Dacă nu, de ce ? Nu e o discriminare?
 14.  I se va adăuga Pensia Suplimentară? Dacă da, la brut sau la net? Dacă nu, de ce ? Nu e o discriminare?
 15. Vechimea obținută prin grupele de muncă, va fi adăugată? Dacă nu, de ce? Nu e o discriminare?
 16. Ce se va întâmpla cu pensia calculată în urma aceste formule de calcul, în situația în care prin indexarea anuală, cuantumul pensiei (calculat în baza art28-30) celui căruia i se aplică acest cuantum minim, ar crește peste valoarea cuantumului minim? I se va repune în plată pensia calculată în baza art 28-30 din L223?  Da, sau nu ? Dacă da, ce se va întâmpla apoi dacă apoi în următorul an sau următorii ani, cuantumul minim individualizat va reveni peste pensia calculată în baza art 28-30 ale L-223. Se va repune în plată acest cuantum ? Cât va ține acest duel ? Sau odată acordat acest cuantum rămâne în plată indiferent de evoluția ulterioară a pensiei și cuantumului?
 17. La punctul 3 al articolului  1101  se prevede că vechimea necesară calculării în procent de 100%  cuantumului este de 25 de ani. Cine a stabilit și pe ce criterii,această vechime ? De ce 25 de ani dacă la art 16 punctul 1(b) vechimea în serviciu necesară acordării pensiei este de 15 ani? MApN modifică legea după cum bate vântul?
 18. La punctul 4 al aceluiași articol 1101 se prevede că pentru fiecare an minus la vechimea de   25 de ani ceruți, se reduce cuantumul proporțional  cu anii lipsă, ceea ce înseamnă o penalizare de 4 ori mai mare decât sumele ce se penalizează conform calculului din legea 223 pentru  aceeași diferență de ani. DE CE ? Nu este o discriminare de tratament? De ce cei penalizați prin PLX 199 să fie penalizați așa de drastic ? Cine urăște atât de mult pe  militarii disponibilizați încât aceștia  sunt loviți de fiecare dată, prin fiecare modificare a legii, fie că li se ia dreptul la muncă în sistemul bugetar, fie că li se scade cuantumul și așa mic al pensiei, fie că nu li se iau în calcul anii munciți în viața civilă, deși sunt munciți, nu furați și nu sunt acceptați de nici un sistem, fie că sunt penalizați excesiv?
 19. De ce s-a stabilit vechimea în serviciu și nu vechimea cumulată, cum se calculează la cei a căror bază de calcul e cea prevăzută la art.28-30 a L 223? Nu este asta o discriminare ?
 20. La art 1101(6) se prevede că metodologia de calcul și termenul de emitere a deciziei de acordare a acestor cuantumuri  va fi stabilit de conducătorii instituțiilor. Dacă în ceea ce privește metodologia este clar, DE CE TERMENUL este stabilit de ministere și nu de LEGE? A devenit MApN organ legislativ? Toate termenele trebuie prevăzute clar în lege, altfel legea este neconstituțională, încălcând condițiile de claritate a legii.
 21. Ce se va întâmpla cu sistemul pensiilor militare, vor fi  două sisteme de calcul a pensiei diferite, actualizate și indexate diferit, având baze și elemente de calcul diferite,unele având incluse OMM, PS și grupele de muncă, altele nu ? NU SE CREAZĂ O NOUĂ DISCRIMINARE? Da, sau nu ?
 22. Este adevărat că la nivelul MApN se studiază și pun bazele unei noi legi a pensiilor militare bazate pe o nouă lege a salarizării? Dacă da, când este preconizat să fie gata și implementată ? Întrebarea nu este prematură, intențiile privind legislația   se planifică,  mai ales la armată, nu apar legile peste noapte. Dacă este adevărat, ce rost mai are acest proiect? Doar pentru bulversarea pensionarilor, sau este un scop pur politic, de atragere a unor voturi ?

Este posibil ca la unele din aspectele semnalate să nu se fi gândit nici inițiatorii amendamentelor și în acest caz sunt convins că aceste întrebări vă vor fi de folos în stabilirea metodologiei de aplicare și eventual amendarea proiectului în cadrul procesului legislativ rămas  a fi finalizat.

Deoarece după întâlnirea Forumului din septembrie, la final m-ați rugat să vă trimit câteva din aspectele semnalate care v-au atras atenția și ați considerat că merită studiate iar eu vi le-am trimis dar nu am primit încă nici un răspuns, vi le retrimit acum la pachet cu aceste aspecte sperând că voi primi răspuns la toate. Mă gândesc că poate le-ați rătăcit sau nu au ajuns la dumneavoastră, căci altfel, ați dat un semn de viață în 3 luni.

 Iată deci ce vă semnalasem în Septembrie:

 1. Rectificarea legislaţiei pensiilor militare având în vedere modificările legislaţiei pensiilor publice ce constituie dreptul general în materie de pensii.

Între cele două sisteme de pensii respectiv cel al pensiilor militare prevăzut de legea 223/2015 şi cel public prevăzut de legea 263/2010 (respectiv legea 127/2018 pentru viitor) există o corelaţie directă în ceea ce priveşte o seamă de drepturi ce trebuie aplicate unitar beneficiarilor de pensii, indiferent de sistemul care îi acordă dreptul de pensie. Astfel, „între sistemul public de pensii și sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor de pensie”  rezultând fără echivoc faptul că modificările legislative făcute asupra prevederilor legislative din sistemul public trebuie să se reflecte corespunzător şi în sistemul militar. Altfel, ne vom găsi în situaţii absurde juridic.

 1. Concret, Legea 215/2019 a modificat L263/2010 privitor la perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă, după cum urmează:

1. “La articolul 18, litera a) va avea următorul cuprins:

a) 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă;

2. La articolul 55 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani împliniți) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
1 4
2 8
3 1
4 1 4
5 1 8
6 2
7 2 4
8 2 8
9 3
10 3 4
11 3 8
12 4
13 4 4
14 4 8
15 5
16 5 4
17 5 8
18 6
19 6 4
20 6 8
21 7
22 7 4
23 7 8
24 8
25 8 4
26 8 8
27 9
28 9 4
29 9 8
30 10

În acest moment legea 223/2015 cu privire la perioadele lucrate în condiţii deosebite prevede:

„Articolul 21 alin.(1) litera a):

Articolul 24

La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare, astfel:

 a) 1 an şi 3 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;”

Necorelarea prevederilor L223/2015 cu modificările survenite conduce la situaţia discriminatorie în care perioade de muncă realizate in aceleași condiții de muncă  sunt recompensate de sistemul public cu 4 luni la an iar de sistemul militar cu doar 3 luni la an.

Aceasta este prima discriminare.

A doua discriminare se referă la PERIOADA PENTRU CARE SE ACORDĂ REDUCEREA. După cum se poate observa din tabelele de mai sus, în sistemul civil, cele 4 luni se acordă PENTRU FIECARE AN LUCRAT ÎN CONDIȚII DEOSEBITE, începând cu primul an. În Legea 223, militarii primesc REDUCEREA DE 3 LUNI ABIA DUPĂ ÎMPLINIREA A 6 ANI DE MUNCĂ ÎN CONDIȚII DEOSEBITE, DECI 3 LUNI PENTRU FIECARE 6 ANI, NU 4 LUNI DUPĂ FIECARE AN CUM ESTE ÎN SISTEMUL CIVIL.

Astfel, se ajunge ca după 10 de ani de muncă în condiții deosebite, un civil să beneficieze o reducere de 42 de luni, iar un militar de aceleași cifre, dar inversate, adică 24 de luni.

Întrebări: Cu ce au greșit militarii? DE CE SUNT PEDEPSIȚI? Condițiile deosebite ale militarilor sunt mai ușoare decât ale civililor? DE CE NU SUNT CUANTIFICATE LA FEL? Acesta este pedeapsa pentru că au fost 24/24 la dispoziția ministerului?Propunere: Modificarea L223 la art 21 și 24 cu cele carea au dus la modificarea L263 prin legea 215, respectiv art 18 litera a) și art 55 alin. 1 litera a). Aceasta modificare trebuie făcută prin Hotărâre de guvern,(nu  prin OUG, deoarece este vorba de un drept constituțional) pentru aplicarea uniformă a legii 215/2019.  Trebuie specificat că articolul 18 litera a), modifică art 21,  iar art. 55, alin 1 litera a) modifică art  24,  din L223/2015.

Evident şi la reducerea vârstei de pensionare apar diferențe de tratament  ce nu pot fi acceptate.

 •  NEAPLICAREA PREVEDERILOR PRIVIND ACTUALIZAREA SOLDELOR.

O altă discriminare  la care sunt supuși militarii și care denotă lipsa de interes a conducerii MApN față de personalul militar activ și în rezervă, este nepunerea în aplicare a prevederilor art 7.alin 3 cap II din Anexa 7 a L 284/2010,care prevede :

(3) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se actualizează prin hotărâre a Guvernului, proporțional cu evoluția valorii coeficientului de ierarhizare 1,00.

Dreptul respectiv este păstrat și în L-153/2017, ANEXA VI, cap 2, sectiunea 1, art 7 alin. 3 astfel:

”3) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se actualizează proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.”

De ce din 2009 de când a fost prima oară stipulat acest drept, MILITARII NU AU BENEFICIAT DE EL ? De ce MApN prin DDRCPV, DGFC, CPS și DGJ, NU AU URMĂRIT CA ACESTE DREPTURI SA FIE ACORDATE MILITARILOR? Cine este vinovat de nerespectarea legii timp de 10 ani ? CÂND VA INTRA MApN ÎN LEGALITATE ȘI VA RESPECTA DREPTURILE SALARIALE ALE MILITATILOR?

Reamintesc că legea prevede ca această actualizare să se facă prin HG nu OUG, cum spunea  -greșit- domnul ministru. Cât timp îi va lua ministerului să înainteze un proiect de HG prin care să repună legea în drepturile ei?

Acestea sunt aspectele asupra cărora bănuiesc că deja ați reflectat suficient încă de când ați luat contact cu ele din discuțiile avute cu reprezentanții asociațiilor militarilor cât și din discuțiile avute direct cu mine,  cu diferite ocazii. Sper că în fine voi primi răspuns la aceste probleme concret și clar așa cum stă bine unor oameni care se respectă. 

În final,domnule secretar de stat, vă anexez un tabel care conține privilegiile  pensiilor speciale despre care vorbește toată lumea politică din nou, fiind campane electorală, știind că pensiile militare vor fi incluse și sunt incluse în mintea și  intențiile multora,  ca pensii speciale. Vă rog să studiați tabelul și să le explicați tuturor celor care includ pensiile militare în acel tip de pensii speciale, DE CE GREȘESC și DE CE PENSIILE MILITARE NU SEAMĂNĂ DELOC CU ACELE PENSII SPECIALE.

Cu speranță și respect,

Col (rtr) Marin Neacșu                                                                                                                         25.11.2020

ȘEFULUI DRPCVP, DOMNUL SECRETAR DE STAT MARIUS BĂLU

La aceste întrebări, pe data de 29.12.2020, am primit următorul răspuns:

 Nu mai comentez răspunsurile, las pe fiecare să citească să se informeze, să judece și să acționeze cum crede de cuviință.

De neacsum

65 de comentarii la „Întrebări și răspunsuri privind aplicarea plx 199”
 1. Multumes d-le colonel. F interesant :pct. 5 ref. la pct. 7 si 8 .Citez :Acesta ar fi fost un cuantum de referinta si inglobeaza in mod indirect prin faptul ca are un nivel superior,toate elementele luate in considerare la calculul pensiei militare de stat(vechime, OMM, Pensie suplimentara , conditii de munca).!!!!!!!!!!!

 2. Cred ca ar fi bine ca tovului sa i se spuna ca OMM sI pensia suplimentara trebuie incorporate(nu inglobate) in mod direct nu indirect (sub forma de uite-o nu e) in cuantumul minim net. Nu toti au pensii de pensii unele de 5 cifre !

 3. O seara buna tuturor si multa sanatate ! Cu multumiri domnului colonel pentru gazduire!

 4. Toata stima, domnule colonel Neacsu! Sper ca o sa va raspunda destul de repede, la aceste intrebari!Bineinteles,daca sunt pusi pe treaba!Daca o lalaie,inseamna ca vor „coace”ceva impotriva noastra!Adica ceva taieri!Sunt sigur ca sunt multi oameni in minister,cu bune intentii! Vom vedea!Toate cele bune!

 5. Nea Marine, Felicitari pentru insistenta cu care i-ai bombardat pe cei din MApN!
  Din RASPUNSUL Col.Florin Babau(sa nu ne speriem..:)), am retinut ca PL x 199/2020 este de actualitate si trebuie SUSTINUT si de Asociatiile care ne reprezinta, si iata de ce:
  1. La MApN NU se afla in lucru niciun alt proiect privind SALARIZAREA si PENSIILE militare de stat.
  2. Sumele INDEXATE ANTERIOR RAMAN IN PLATA in continuare.
  3. Dupa aplicarea in integralitate a L.153/2017, TOATE PENSIILE MILITARE SE RECALCULEAZA CU LIMITAREA PENSIEI NETE la MEDIA SOLDELOR NETE si ADAUGAREA OMM.
  4. INSTITUIREA unei PENSII MINIME INDIVIDUALIZATE care cuprinde:Solda de FUNCTIE + Solda de GRAD + GRADATII + Solda de COMANDA(dupa caz) + 7,5% prer.constit.
  Aici mai trebuie sa aflam daca in SF intra si Gradtiile la Maxim sau la nivel 0 si daca se aduna si S.Cda la procentul de 7,5% !
  5. Pensia MINIMA, fiind mai MARE decat cea in plata, cuprinde INDIRECT TOATE ELEMENTELE CALCULATE ALE Pensiei militare de stat( VECHIME,OMM,PS, CONDITII de MUNCA )
  6.Cuantumul NET MINIM se ACTUALIZEAZA cu cresterea Salariului minim brut pe tara
  7.SE EMIT DECIZII PENTRU PENSIA MINIMA in max.12 luni, si acestea au un REGIM JURIDIC al Pensiei militare de stat si acest cuantum MINIM LUCREAZA IN VIITOR pentru INDEXAREA din anul 2022, RECALCULARI, ACTUALIZARI.
  8.Actualizarea Soldei de GRAD solicitata de Comisia pentru Aparare din CD la aprobarea OuG.nr.114/2018( Pl x nr.93/2019 ) NU a fost acceptata de Ministerul Muncii.
  Concluzie personala:
  Chiar daca PL x nr.199/2020 vine DOAR in sprijinul celor cu pensii mici si a celor care NU beneficieaza de Sporurile acordate dupa 2007, faptul ca 30.000 de militari vor avea pensii majorare cu 5-10-12% , merita sa sustinem adoparea acestui proiect cat mai curand posibil !

 6. @ Titi & Lucian,
  Mai oamenibuni, raspunsul a venit, domniile voastre cititi si pe diagonala si pe sarite si cu ochii inchisi.

 7. @Titi,
  Ai jumatate de norma la MApN?
  Si eu sunt de acord sa se mareasca pensiile celor cu cuantul mizerabil. Dar asta sa se faca fara a lovi in drepturile mele, fara a-mi diminua mie cuantumul pensiei. Sa o faca din fondurile MApN nu din pensiile celorlalti. Domnii astia dela conducere nu dau practic nimic, iau de la unii (sau de la toti in cazul indexarilor) si dau la unii, pretinzand ca inlatura nedreptatile. Pai asta nu este dreptate, asta este porcarie. Ei vor sa mareasca unele pensii pastrand insa acelasi fond de pensii. Io cu asta nu ma impac.

 8. @titi.la nr crt 1-s-o crezi d-ta . nr 2-unde e indexarea de 5%din 2016?, 3-chiar crezi ca l153 va fi aplicata in integralitate sau zaibarul isi face efectul? la nr. 5-de unde pana unde pensia minima e mai mare decat cea in plata? halucinant deja!

 9. @neacsum, scrie undeva ca la pensiile actuale se micsoreaza cuantumul aflat in plata ?

 10. la nr. 8-de cand min muncii are drept de veto? E si min muncii deasupra Legislativului? Ori plx-ul de care ne vorbesti in scris e opera d-tale!?

 11. Mai oameni buni, eu am reluat o parte din raspunsul MApN, asa cum l-am inteles,..de la mine am trecut numai Pl x 93/2019 !
  Cititi cu atentie Raspunsul si spuneti unde am inteles gresit !

 12. @Titi, pai tu iei de buna ce spune MApN si prezinti drept realizat. Spre exemplu spui ca PLX 199 este de actualitate. De unde ai inteles asta? Eu am inteles din punctul 4 alin 1 din raspuns ca ” era vorba de o calculare a pensiei minime individualizate.” La data raspunsului, proiectul era abandonat. pentru ca inclusiv in intalnirile cu reprezentantii forumului s-a mentionat de nenumarate ori ca „daca nu se voteaza acuma, nu se va mai vota”. Acumase anunta alt termen, 1 Aprilie, (ziua pacalelilor) tot ca o o amenintare, „daca nu vreti acuma, noi gata, ne luam mana”. Tie nu tise pare nimic suspect cu incercarea de a forta mana si a obtine un acord asa cu amenintari ? De cand si pana cand se roaga cei care au pus in aplicare si pe roate OUG 57;i OUG 59 de noi sa ne dea bani ? Uite cu dragostea asta imi e mie greu sa ma obisnuiesc. Dar daca vor sa faca un bine, sa il faca cum vreau eu, cum imi trebuie mie, nu cum vor sau considera ei ca ar trebui sa imi fie bine.

 13. @Titi,
  la art 159indice 1 punctul 3 se prevede :” (3) La determinarea cuantumului
  pensiei militare de stat actualizate potrivit alin. (1) nu se includ indexările prevăzute la art. 59.”
  Iar in raspunsul primit se spune ca proceduri de actualizare prevede NEINCLUDEREA dar nu eliminarea indexarilor stabilite anterior. Ba esti prost? Conform dex, includere = sf [At: CV 1950, nr. 1, 41 / Pl: ~ri / E: include] 1 Cuprindere în ceva. 2 Înglobare în ceva. 3 Conținere. 4 (Fig) Presupunere. 5 (Lin) Așezare a unui element între altele două, care, în mod obișnuit, stau strâns unite.
  A nu include, ca atare, inseamna a nu nu cuprinde ceva, a nu fi cuprins in ceva,a nu fi inglobat in ceva, a nu contine,A ELIMNA.
  Cineva pe la directia calitatii vietii schimba nu numai legea pensiilor ci si legile limii lexicului romanesc.

 14. @neacsum, acest aliniat este introdus șmecherește de MApN pentru a acoperi eroarea neincluderii indexarii/majorarii de 5% din 2016 in Deciziile de Actualizare.
  Acum acest punct este pasat Curtii de Apel Bucuresti si va dura cativa ani pana va fi lamurit..!
  PS. Eu am facut ceva simulari si am constatat ca Pensia minima neta cam pica peste valorile din Anexa Ciuca, anexa pe care ai apreciat-o si ai sustinut-o la momentul respectiv !

 15. @Titi. Ca sa ne lamurim , puteti sa descrieti algoritmul de calcul, eventual cu un exemplu concret la o pensie medie de cca 4000 lei cum zic unii?

 16. @Titi,
  Asta stiu si eu si e unul din motivele pentru care nu accept PLX 199.Tu vezi doar art 108, orbit de niste bani care se dau unora, eu vad intregul care ii afecteaza pe toti. te-ai luat dupa fenta.

 17. Numai pentru @bazil, incerc un calcul la o pensie aflata in plata in Decembrie 2020, pensie NETA = 4.000 lei:
  1. S.Functie Lt.Col. 2,18 x 2230 lei( smbt in 2020) = 4861 lei.
  2. Gradatia 7, 22,98% x 4861 lei = 1117 lei; 1 + 2 = 5978 lei.
  3. Prerog.Constitutionale, 7,5% x 5978 lei = 448 lei; 5978 + 448 = 6426 lei.
  4. Solda Comanda, 17% x 6426 = 1092 lei; 6426 + 1092 = 7518 lei.
  5. Solda de Grad (dec.2020) = 370 lei.
  TOTAL Solda Bruta, 7518 + 370 = 7888 lei.
  PENSIE NETA = Solda Bruta x 58,5%: 7888 x 58,5% = 4614 lei, deci mai mare cu 614 lei fata de cei 4000 lei aflati in plata !
  Nota: aceasta Pensie Neta se mai aduna ( sau NU..!), Procentul de 20% ptr.OMM.
  Pentru anul 2021, se reface Calculul cu Salariul minim pe tara de 2300 lei !

 18. @Titi. Am facut cateva simulari. Cf. algoritm prezentat de d-ta e posibil ca pensiile unora sa creasca (modest insa) , majoritatea pensiilor scad (nu mai iau in calcul cuantumul mai favorabil) in primul rand urmare a neaplicarii OMM.

 19. E posibil ca pensia unuia cu grad mai mare sa fie depasita de pensia unuia cu grad mai mic, deci alte inechitati si nedreptati! De parca nu ajung cele prezente! Concluzie: PLX-ul guleratilor -la gunoi!

 20. Legislativul are o alta structura, Executivul la fel! Deci , la vremuri noi, un PLX adevarat-nou nu o facatura !

 21. @cei interesati
  Am intocmit algoritmi de calcul(excel) pentru Cuantumul minim determinat si pentru Recalcularea/actualizarea pensiei conform Legii 223/2015 in 3 variante posibile(1-in forma promulgata(nemodificata), 2-modificata cu OUG 57/2015, 3- modificata cu OUG 59/2017 si OUG 118/2018), cu aplicarea prevederilor Legii-cadru 153/2017.
  Contact: predagheorghe27@yahoo.com, predagheorghe93@gmail.com

 22. @Titi,
  toate calculele asta facute de unul si de altul, fara a fi cele oficiale nu fac decat sa sporeasca discutiile si certurile. Asa ca incercati sa evitati astfel de „informatii”.

 23. Despre pct 18 ,adio si n-am cuvinte!Da-i in ma-sa de disponibilizati!Proportional ,ce naiba!

 24. Vorba lui domnu,”neacsum”
  sporesc discutiile inutil…
  despre ce a spus john plus…
  eu functie de lt col la 2.11 nu 2.18
  eu functie……………fara ind de comanda( ca pe vremea aia (2001) nu erau „ind de comanda” pe toate drumurile(acum chiar nu stiu cum mai sunt dar si caporalul o fi avand ca si el comanda nu-i asa?
  eu………..gradatie 6 nu 7
  eu……….10%omm nu !5%
  eu…………cu conditii CS pe bune inca de la infiintare(1982 cand erau raritati) nu ca acum cand englezul (are o vorba) „cand toti sunt speciali,nimeni nu mai e special”
  eu……..cu UM desfiintata in 2002
  pe baza (john) plus acestora se poate vedea unde ajunge in jos coef ala de 7,5%…prerogative si iese ceva acolo nashpa.
  Cine a facut plx-ul??
  Pai e clar!Cei care au avut de toate cf vechimii la care volens nolens se aduna din inertia vechimii si altele + sefii de asociatii militare care sunt in EXACT aceeasi postura/situatie…deci din pdv al lor plx199 nu e bun e de-a dreptul excelent
  si acum
  @neacsum
  Imi dau si eu cu parerea,ca si altii si-au dat si am asteptat
  Articolul(intrebarile) sunt punctuale precise excelent puse cuprind toate categoriile cu „bube”din plx199(cu doza de causticitate(binemeritata de altfel)
  Raspunsurile din ceea ce am vazut au mai multe „calitati” binecunoscute
  raspunsul evaziv,inselator raspunzand la mai multe puncte fara sa precizeze ceva anume….lasa loc cat cuprinde la speculatiile speculatiilor
  Nu s-a facut nici o legatura cu legislatia civila aplicabila obligatoriu si in domeniul militarAu luat legile cu specific militar”din vechime” sucindu-le si rasucindu-le fara sa gandeasca ca in jurul lor viata /legislatia „e pur si muove”
  rezulta simplu urmatoarele
  superficialitate/lenea de a „scotoci” legislatia/graba de a iesi pe poarta unitatii, nu mai tarziu de ora 16/profesionalismul juridic sau mai bine zis-lipsa lui/ si poate si cel mai grav:REAUA VOINTA!!(care le justifica pe toate celelalte)
  in rezumat
  treaba facuta de mantuiala/leafa merge,noi cu drag muncim/…numai sa ajung la piatza la timp ca ma omoara nevasta/da-i dracu’ p’aia din tura ca de asta sunt platiti/prea multe sporuri si drepturi hai sa le bagam la gramada in aceeasi oala si muncim mai putin.
  De ce sa adun 1+1+1?? mai bine scriu direct 2,5 si gata ca si asa nu se prinde nimeni si le-am si „inglobat”….si e nasol si cu softul asta….trebuie sa bag niste date si e greeuuu.Ce daca calculatorul le rezolva instant,eu tot trebuie sa bag datele si dureeazaaa!
  Aleo hai pa! ca am uitat sa fac cafeaua si azi e randul meu,ma’njura colegii ma taie si sefu de la prima.Bine ca am reusit sa-mi bag mie CS in calculator.La fix in ultimul moment!1 Acum sunt linistit/a.Poate anul asta imi da si indemnizatie de comanda ca e randul meu,mai am doar 6 luni pana la pensie
  Geofreeland cred ca ar pune si un titlu aici…banuiesc eu care 😄 aia cu…”de viata”

 25. daca cineva vrea sa ma …la cap cu platile compensatorii explic imediat cat era in $ pe vremea aia ce a facut inflatia cu ei si ca ajungeau pe scurt pt 1/2 garsoniera confort II cu care nu aveai ce face.+ un credit bancar pt completare si inglodarea(pardon „inglobarea”😄 in datorii+ ratele la apartamentul actual pt ca armata nu a binevoit sa-mi dea locuinta de serviciu.E drept ca deschideam usile cu mana nu cu capul si nici pile nu aveam,asa ca m-au lamurit repede.”Acum nu avem dar o sa va chemam sa alegeti”.Uite ca au trecut peste 40 de ani si inca nu m-au chemat.Poate ma cheama dupa data de 20 cand sunt programat la vaccinare ,pe 20 le spun ca nu pot😄😄😄

 26. Nea Marine fă partidul si te sustin cu toată puterea! In rest e plină rezerva de papagali! Te pup Akord. Dă-i inainte cowboy!
  Comandantul de grupă are indemnizatie de comandă iar ofiteri din comandamente nu! Mai un pic si sunt bucatari care mai iau 1000….

 27. Are dreptate john
  la pct 18 au „uitat”sa raspunda
  Au raspuns la pct-ele: de la 1-9 apoi de la 10-22 pauza totala….
  Deci mai putin de jumatate si alea ca vai de de capul lor si gata s-au plictisit….nu degeaba va spuneam eu de cafea si suete
  PS poate il fac in 4000 de episoade”tanar si nelinistit” 1-raspuns/saptamana in cazurile de urgenta maxima

 28. @Ochila,
  Regret, prefer sa nu postez aici diferite date, cifre si calcule indiferent ca sunt bune sau rele, nu vreau sa transform aceasta pagina in zona crepusculara. Nu mi-o luati in nume de rau, nu spun ca calculele dvs sunt gresite sau nu, dar eu nu vreau sa creez sperante si iluzii bazate pe date si calcule speculative. Asa cum am mai discutat pe FB, si eu am un algoritm de calcul, dar nu vreau sa creez sperante atata vreme cat nu sunt sigur ca va fi aplicat sau nu. Nu vreau sa mi se reproseze mai tarziu ca am vandut gogosi. Sper sa ma intelegeti.De aceea comentariile cu calculele, pe care le-am vazut acuma, nu au fost postate.

 29. @Akord,
  intrebarile si raspunsurile nu au fost acordate la o cafea. In ceea ce priveste intrebarile fara raspuns, si omiterea lor spune ceva. De regula atunci cand raspunsul nu este de natura sa aduca imagine pozitiva MApN, fie nu se raspunde, fie se raspunde ” evaziv” fie se spune ca nu poseda date, fie ca sunt „zvonuri” lansate de propaganda rusa sau PSD.

 30. Si totusi, raspunsul aceste contine pe langa mici… omisiuni si o minciuna cat Casa Poporului, legata de un fapt de importanta deosebita.

 31. In interviul dat de domnul general Jianu acum 4 ani si publicat de Observatorul Militar, acesta se referea la un pachet de legi care cuprindea si o noua lege a salarizarii astfel :
  “ Sunt foarte multe argumente în favoarea unei legi speciale de salarizare a militarilor. După părerea mea, se impune un pachet care să cuprindă legea de organizare a MApN, statutul personalului militar și salarizarea.În proiectul elaborat de noi am pornit cu un coeficient de 1,04 pentru soldat, 1 fiind egal cu valoarea salariului minim pe economie plus 10, adică 1.450 plus 145 egal 1.595. Pentru a stimula evoluția în carieră, am prevăzut acordarea unui indice de importanță pentru fiecare eșalon superior. Apoi, venim cu particularități privind acordarea unor majorări ale soldei de funcție pentru personalul aeronavigant, din marină, forțe speciale etc. Am discutat despre toate acestea cu categoriile de forțe, am ajuns la un acord și la un proiect care, dacă ar deveni act normativ, ar elimina nu numai anomaliile din salarizare, ci și alte divergențe.”
  La ultimele discutii avute la sfarsitul anului 2020, tot domnul general Jianu,seful DGFC ne spunea ca proiectele sunt aproape finalizate si asteapta unda verde din partea politicului, odata cu schimbarea sau inlocuirea L153. Doamna Turcanu vorbea si mai recent si dansa de modificarea (schimbarea) legilor salarizarii si a pensiilor. Deci se asteapta doar momentul schimbarii acestor legi.
  Cu toate astea, in raspunsul dat de DCVP din MApN la intrebarea nr 1, se spune : “Totodata precizam ca in prezent, la nivelul institutiei militare NU SE AFLA IN LUCRU UN NOU PROIECT PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI MILITAR SAU CARE SA REGLEMENTEZE PENSIILE MILITARE DE STAT “.
  As vrea sa stiu doar cand am fost mintiti si daca mai putem avea incredere in generalii armatei romane sau in structurile MApN. Ori suntem dusi cu zaharelul ca se lucreaza la un proiect care sa inlature definitiv toate anomaliile din salarizare si pensii, ori cei care ne spun ca nu exista un asemenea proiect sunt dezinformati si dezinformeaza la randul lor, fie pentru a ascunde ceva ce nu convine militarilor fie pentru ca nu exista o transparenta nici in actul de decizie nici in cel communicational.

  Deci, cine si de ce ne minte ? Oricare din ei ar fi, cred ca trebuie pus la gazeta de perete de la InfoRadar Militar cu dunga rosie de FAKE NEWS.

 32. Poate că răspunspunsul DCVP din MApN este corect și, „la nivelul institutiei militare NU SE AFLA IN LUCRU UN NOU PROIECT …” deoarece este deja finalizat!
  Fără a intra în argumente (sunt oarecum evidente) propun schimbarea expresiei de „pensie militară de stat” cu „solda cadre militare în rezervă sau retragere”. Poate este o idee bună și merită promovată.

 33. Mi-e imposibil sa cred ca se lucreaza la o ditamai legea(chiar un pachet de legi wooow!!) si toti, adica nimeni din dprcvp nu stie nimic?.Im-po-si-bil!!-minciuni!…ca numai de asta am avut parte in ultimii 2-3 ani,deci credibilitate=zero
  Parerea mea ferma e ca se incearca fortarea intrarii „pe piata” a PLx 199 asa cum este, sau mai rea.Dupa care urmeaza „felicitarile,masa si dansul”.Scopurile(pt unii sunt atinse) urmeaza spalatul pe maini ca Pilat din Pont si somnul linistit cu multumirea „lucrului bine facut”….dupa care „binemeritata” pensie super grasa.Din prima fraza reiese care e parerea mea
  PS”Maurul si-a facut datoria,maurul poate sa plece”

 34. @y,
  Hai sa ne mai radem :
  Ia fa matale o interpretare stilistica asupra alim 2 si 3 de la puntul 1 din raspuns. Cum vine asta, la alin 2
  „Proiectul raspunde contextului actual precum si dezideratelor sociale prezente si de perspectiva”, iar la alin 3,”potrivit normelor de tehnica legislativa, la redactarea unui text normativ sunt avute in vedere reglementarile fondului legislativ in vigoare, iar nu ipotetice schimbari legislative”…

  Pai cum mai ramane cu dezideratele sociale de perspectiva? Oamenii astia uita de la mana pana la gura ce spun.Sau cand trebuie sa ia se gandesc in perspectiva iar cand sa dea, ii tine de mana legislatia actuala? Sa intelegem ca si proiectul domnului Jianu este construit tot in baza reglementarilor fondului legislativ in vigoare?

 35. Y& Titi,
  Voua faptul ca la intrebarile 12-18 nu s-a raspuns, adica exact la cele care privesc modul de aplicare a prevederilor art 110 indice 1 (inclusiv acordarea sau neacordarea indexarilor, OMM, PS) nu va spune nimic?

 36. Uitati un lucru:Tinta acestui plx nu sunt nici disponibilizatii nici ceilalti pensionari,ci domniile lor care isi pregatesc iesirea la pensie.Cine castiga?Cei care vor iesi cu pensii babane si le vor aplica si omm.La 15 mii pensie li se adauga 3 mii, plus legea cu veteranii.Asa ca multi dintre domniile lor vor avea numai din aceste adaugiri 4 mii de lei, adica mai mult decat media pensiei pe minister…Asta explica faptul ca nu vor vechime cumulata,ci efectiva.Bine,bine,daca ii deranjeaza cei care au vechime militara mica,puteau inlocui expresia vechime efectiva cu vechime militara cumulata.

 37. Sa fie chiar clar, pentru pensionari, cand sursa de venit e pensia, banii pur si simplu inseamna viata. Ca sunt exceptii, oameni isteti, mai o bursa, mai o speculatie cu virtuale, mai o mica sinecura nedeclarata, mai un serviciu sezonier sau o consultanta mascata, sunt de acord, dar a neglija oboseala organicului ros de boli profesionale ca militar, nu le mai enumar, e ca in constructii cu lucrarile ascunse, ai turnat betonul si nimeni nu stie cata armatura ai bagat, iar banii, cea mai mare parte se duc pe economii pentru sanatate, si bani la greu, atunci te intrebi, ce rost mai are demnitatea, onoarea, cinstea unei cariere cat o viata cand sursa ta de viata, meritata, e supusa oprobiului public, practic o batjocura a carei indecente sunt fata unui politic impotent la comanda,ce rost mai are aceasta zbatere de catifea? Singura zbatere e strada, a-ti striga dreptul la viata in strada. Acolo o vad si aia coplesiti de valorile alea sacrosant europene ca pe o palma intre suduieli cu scuipat. Cam asta e. Ajunge cu atata vorbaraie si sterila, si ipocrita si pur si simplu mincinoasa.

 38. SINDBAD & NEACSU

  Va rog sa ne lamuriti daca vechimea in serviciu de 25 ani prevazuta de PLX 199 ca o conditie pentru aplicarea fara penalizarea de 4% pentru fiecare an lipsa, include si perioadele de vechime suplimentara pe care legea 223/2015 le prevede pentru CD, CS si AC.

  Intreb acest lucru pentru ca Legea 223/2015 are urmatoarele prevederi care nu sunt amendate de PLX 199:

  Art 23 (1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei de serviciu este perioada în care o persoană s-a aflat în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.

  Art 24
  La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare, astfel:
  a) 1 an şi 3 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;
  b) 1 an şi 6 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale;
  c) 2 ani, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în alte condiţii.

  In cazul in care vechimea in servicu obligatorie de 25 de ani nu include aceste perioade suplimentare prevazute de legea 223/2015, se va produce o imensa discriminare, in sensul ca un militar care, de exemplu, are o vechime in servicu efectiva de 20 de ani realizati in totalitate in Alte Conditii (risc permanent, de neevitat, etc) este pus pe picior de egalitate cu un militar care a lucrat la Casa de Pensii sau Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul care, in cei 20 de ani de activitate in aceste structuri, a avut un singur risc: sa se taie intr- coala de hartie.

 39. @SINBAD,
  Te inseli, tinta (loviturilor) a fost din 2010 si va ramane spre partea de disponibilizati iar asta ne arata ca cei care ne-au lovit si ne lovesc sunt cei care nu au reusit sa prinda salariile compensatorii. Din cauza asta dau in cei iesiti cu OG-7 pentru ca considera ca si asa au primit mai mult decat meritau. Capraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, fir-ar mama ei de capra!!!!

 40. @mneacsu
  E o abordare la care nu m-am gandit.Daca i-am deranjat foarte mult cu aceste compensatii sa-mi dea soldele intregi pentru acesti ani ,nu doar doua pe an…

 41. SINDBAD & NEACSU

  Astept publicarea postarii transmise la ora 19.00, precum si raspunsurile la intrebarile puse

 42. @Gigi Becheru,
  Atat dumneata cat toti cei care sunt interesati de acest proiect trebuie sa intelegeti un lucru simplu: Prevederile art 110indice 1 nu inlocuiesc ci ofera o varianta de calcul a pensiei, care sa ofere posibilitatea unora cu pensii fff mici, sa mai creasca putin, dar in nici un caz la nivelul celor cu grade , functii egale care au iesit la pensie in ultimii ani. Este o VARIANTA de calcul care nu tine cont de baza de calcul din L223 si de nici unul din articolele L 223. Este o pomana daca vrei care nu tine cont de prevederile anterioare oferind un surogat de calcul care sa ” ofere” ceva ce unii nu pot avea prin prevederile L223. De fapt scopul acestei legi SAU MAI BINE SPUS A AMENDAMENTELOR INTRODUSE DE MApN la proiectul lui Les, nu este de a da ceva acestor oameni caci acest articol este oricum suplimentar adaugat la L223, el nu modifica, ci adauga la lege. Scopul legii este in fapt modificarea altor articole din L 223, si e vorba de art 59 si 60, care iau indexarea si adauga OMM la net celor care urmeaza sa iasa la pensie si sa anuleze propunerile facute de proiectul initial al lui Les, care oferea ceva prin modificarile la art. 29 si 30 dar si 108 (parca). Dar ca sa acopere aceste aspecte deloc avantajoase pentru militari, au adaugat acest art 110 indice 1 si au introdus si pe cele de la 110 indice 2 prin care amana acualizarea pana la pastele cailor, adica NICIODATA. Deci nu te astepta ca aceasta pensie minima sa se supuna celorlalte art din L223, ea este un cal troian introdus in legea 223, care nu are legatura cu modul de calcul al pensiei. Daca cuantumul rezultat prin art.110 indice 1 este mai mare decat cel calculat prin art 28-30 e de presupus sa iti ramana in plata cel mai avantajos, dar in acest caz, nu este prevazut nicaieri daca mai beneficiezi sau nu de indexari, actualizari , conditiile de munca, pt ca art 110 indice 1 nu prevede nimic legat de aceasta. La asta se refereau si intrebarile mele intre 12-18 la care MApN NU A RASPUNS SI SE PUNE INTREBAREA DE CE . Posibil sa nu fi raspuns pentru ca nu au vrut sa recunoasca faptul ca se pierd anumite drepturi prin aplicarea art 110 indice 1 si ramanerea pe acel calcul.

 43. @Neacsu

  Multumesc pentru raspuns. Sunt inginer, nu sunt jurist, dar imi este greu sa inteleg cum in cadrul aceleiasi legi doua articole sa se afle in contradictie avand in vedere ca 110(1) se refera la vechimea in servicu necesara la stabilirea pensiei la fel ca si art. 23 din aceeasi lege. In plus, daca aveti dreptate, se vor adanci si mai mult inechitatile din prezent. Ma refer la discrepante majore intre militari cu cariere, vechime , functii, conditii de munca, etc, identice dar care au trecut in rezerva in perioade diferite, ca sa nu mai vorbesc de lipsa totala de respect cu care suntem tratati militarii care in intreaga lor cariera au avut de infruntat riscuri reale majore. Se vede de departe ca acest act normativ a fost ticluit de birocrati si nu de militari adevarati, iar faptul ca asociatiile rezervistilor evita sa scoata in evidenta aceasta nedreptate este dovada ca sunt conduse de cadristi, istorici, finantisti, foste cadre ale DSPA, etc, adica militari care se intalneau cu arma poate o data pe an in poligon. Eu, prin intermediul Dvs. fac apel la toti militarii adevarati sa semnaleze aceasta nedreptate, fiecare in felul lui, la cat mai multe autoritati. Eu, cel putin, asa voi proceda. Va multumesc !

 44. Lasa ca va fi bine, acum cand CCR a stabilit ca legea lui Olguta a salarizarii bugetarilor L 153/2017 este neconstitutionala! Se va reveni la salarizarea din L. 284/2010 si noi cei amarati pensionati dupa 15.09.2017 vom putea solicita acordare salariilor compensatorii!! Daca primin si SOMM sau SOSP la netul stabilit in plata totul va fi si mai bine!!!

 45. @Xpert 68
  Ori nu pricepi nimic ori bagi batul prin gard. CCR a decis ca legea de modificare a legii 153 este neconstitutionala, nu legea 153. Asa ca mai usor cu strambele.

 46. Citesc cu real interes postarile dvs. Particip exact ca spectatorul la un meci de fotbal, de la agonie la extaz, cand vad in spatele ideilor, opiniilor, propunerilor o solicitare emotionala si de spirit, si de onestitate, si mai mult, de suflet. Pot afirma, chiar cavaleresc. Imi amintesc de acele imagini cum cavaleria polona sarja tancuri germane. Un act sinucigas, o bravura cu pretul vietii. Inaltator. Nu stiu de ce dar ce ni se intampla azi, e similar cu o imagine care poate fi asociata cu orice, cu oprelistile in pandemie, cu nerezolvarea pensiilor militare, cu viitorul unui popor.
  https://www.digi24.ro/magazin/stil-de-viata/animale/imaginea-traumei-unui-urs-care-a-fost-captiv-la-zoo-piatra-neamt-timp-de-20-de-ani-1435555

 47. @SINBAD,
  Nu e o abordare a mea, este o realitate. Anul trecut dupa una din discutiile privind PLX 199 am intrebat un sef de directie MApN de ce nu s-a acordat indexarea in Actualizarea din 2017. Mi s-a raspuns ca ar fi fost oricum foarte putini beneficiari, datorita depasirii proventajului. Am raspuns ca nu conteaza cati, important era sa se aplice ca asa trebuia. Stii ce mi s-a raspuns ? ” Dar ce domnul colonel, ati fi vrut ca cei cu vechime incompleta iesiti cu ordonanta, sa aiba pensia cat a celor cu vechimea completa? Oricum au primit salariile compensatorii, sa fie multumiti.” Deci asta e optica in saloanele boieresti. Culmea este ca acuma ne baga pe gat PLX 199 pretinzand ca nu mai pot de grija acelorasi oameni, cand de fapt pe ei ii intereseaza sa scoata definitiv indexarea din calculul actualizarii si sa acorde OMM ul peste net celor ce vor iesi la pensie de acum incolo. Asa vor saloanele ovale.

 48. https://www.zf.ro/eveniment/surpriza-ce-se-intampla-in-israel-dupa-ce-a-fost-vaccinata-peste-un-19873191
  https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/intr-an-reducerea-dobanzii-referinta-isarescu-scazut-robor-50-dintre-19872290
  https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/cristian-bichi-bnr-banca-mondiala-spune-ca-romania-este-printre-19872814
  https://www.businessmagazin.ro/actualitate/afacerea-ascunsa-a-lui-bill-gates-la-care-nimeni-nu-s-ar-fi-gandit-19873041
  Patru stiri, aparent independente, dar ele fac parte dintr-un complex. Simpla lor lectura, pentru cei dispusi la comprehensibilitate, daca au rabdarea mintii si timp de analiza, pot configura o tendinta clara, invizibila deocamdata, a intelege un viitor extrapolat care ne intereseaza.
  Poate fiecare avem o gradina, o ingrijim si ne uimim de frumusetea florala, o paleta de culori cu efect aromo-coloristic, bucurandu-ne. Asta e lumea vizibila, incantatoare. Nici nu trebuie sa stim ceea ce e in sol, in lumea radacinilor acestor plante alese, acolo unde miliarde de reactii biochimice se intampla intr-o secunda, unde totul se transforma, de la nutrientii produsi de bacterii sau alte mici fiinte subterane, in lupta lor pentru supravietuire si fenomenul de osmoza radiculara spre alocarea prin genetica a dezvoltarii minunilor de flori incantandu-ne. Asa e si lumea noastra, vedem deasupra solului,nestiind ce se intampla in subteran. Tocmai, ca acest subteran e necunoscut vederii noastre, vedem o realitate chiar cosmetizata. Asa si noi, inca nu intelegem ce ni se intampla, mai ales in deciziile politice care ne determina hegelian vietile. V-ati intrebat ce inseamna „afacerile externe”? Cam asta e cu lumea subterana. Viata noastra, in orice, e ca luna, are o parte nevazuta. Cu pensiile militare are vreo legatura? Are, si raspunsul, inca asteptat, este tot o „afacere”, nu numai la noi, si care se petrece in subteran si, cu rabdare, in curand, cu primavara, vom vedea o explozie florala, uitand prin ce trecem…

 49. La raspunsurile halucinante ale guleratilor nu poate exista decat un contraraspuns: impozitare progresiva peste 7000 lei, cu un procent rational urmat de procente substantial marite la peste 10.000 lei!

 50. De interes, privitor la procesele CPS-urilor cu Curtea de Conturi
  CPS MApN dosar 4241/2/2020 termen: 18.02.2021 au apărut o serie de petenţi
  CPS MAI dosar 7095/2/2020 termen 19.01.2021 Amânat, următorul termen 16.02.2021

 51. Dl Neacsu, da asa e, dar adevarul e ca CCR a dispus ca la unii bugetarii,
  care au primit spor pentru lucrari complexe de 15% sa nu mai beneficieze de acest drept si sporurile bugetarilor nu vor mai depasi 30% din salariul brut!!! Asta a

 52. @Xper 68,
  Pai atunci nu mai arunca gulgute ca sunt unii care intra aici sa se informeze, nu sa fie aburiti si poate nu sunt chiar atat de priceputi sa caute sau sa traduca ce spun legile sau unii care vorbesc la misto.

 53. @mneacsu
  Dupa publicarea in MO din 18.01.a.c. a deciziei CCR nr.849/2020 ,prin care aceasta a admis exceptia de neconstitutionalitate a modificarii legii nr.153,motivand ca sunt prea mari diferente intre cele doua camere,e clar si pentru cei mai optimisti dintre noi ca acesti indivizi au jucat la cacealma.Legea chiar daca va fi aprobata in aceasta forma,oricine interesat o va ataca la curte, iar curtea va da solutia identica cu cea de pe 18.01.Asa ca domnule COLONEL ,v-ati pierdut catelusul degeaba…Degeaba ati depus atatea si atatea eforturi si i-ati bagat in seama pentru ca acesti indivizi nu merita…Daca ei totusi considera ca au facut bine ce au facut,inseamna ca au facut scoala online…Unde-i cortul,ca vreau sa ma ascund de RUSINE ca sunt camarad de arme cu asemenea elemente luminate?
  „Voi sunteti urmasii Romei?Niste rai si niste fameni,I-e rusine omenirii,Sa va spuna voua oameni” Vai ,DOAMNE,cat de actuale sunt aceste versuri.Dupa ce au facut tara praf, acum se imprumuta in draci pentru a-i da lovitura finala…Ma intreb ,cand vor aparea la televizor sa ne anunte oficial ca suntem varza si ca nu mai pot plati pensiile?

 54. @Mateias,
  A inceput circul. Se zice ca MAI ar fi fost amanat si pentru ca nu si-a platit taxa de timbru. Sa nu mai aiba fonduri CSP a MAI, sau sa doreasca sa renunte la proces, pentru ca conform art 197 NCPC, ” Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condițiile legii.” In plus, se pare ca MAI a depus inscrisuri noi si s-a acordat termen pentru studierea inscrisurilor.
  „Solutia pe scurt: pentru ca pârâta să ia cunoştinţă de cererea modificatoare comunicată la acest termen şi să depună întâmpinare, precum şi pentru ca reclamanta să completeze taxa judiciară de timbru datorată în cauză.
  Document: Încheiere de şedinţă 19.01.2021”

  La MApN sa salutam punerea pe rol si sa ne inarmam cu rabdare. La cati intervenienti sunt, la documentele pe care le-au introdus sau le vor introduce, la cate termene se vor fixa, este posibil ca procesul sa fie judecat de nepotul judecatorului.

 55. @Micky SINBAD,
  Din păcate amăgirea cu Plx199 continuă. Unul din vaccinaţii de azi promite o urgentare a adoptării şi intrarea în vigoare la 01.04. Ce să-i faci, dioptriile nu-i ajută să înţeleagă decizia CCR 849/2020, decizie de manual.Dacă ar avea mintea limpede ar trebui să-şi reconsidere urgent opţiunile, Plx199 este ca şi inexistentă,preluarea conţinutului şi adoptarea prin OUG e la marginea constituţionalităţii şi improbabilă în situaţia actuală.

 56. Cand eu spuneam ca PLX 199 are toate sansele sa fie respinsa la CCR, despre asta era voba, unul din motive era tocmai nerespectarea principiului bicameralismului.

 57. a-fost-vaccinata-peste-un-19873191
  https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/intr-an-reducerea-dobanzii-referinta-isarescu-scazut-robor-50-dintre-19872290
  https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/cristian-bichi-bnr-banca-mondiala-spune-ca-romania-este-printre-19872814
  https://www.businessmagazin.ro/actualitate/afacerea-ascunsa-a-lui-bill-gates-la-care-nimeni-nu-s-ar-fi-gandit-19873041
  Patru stiri, aparent independente, dar ele fac parte dintr-un complex. Simpla lor lectura, pentru cei dispusi la comprehensibilitate, daca au rabdarea mintii si timp de analiza, pot configura o tendinta clara, invizibila deocamdata, a intelege un viitor extrapolat care ne intereseaza.
  Poate fiecare avem o gradina, o ingrijim si ne uimim de frumusetea florala, o paleta de culori cu efect aromo-coloristic, bucurandu-ne. Asta e lumea vizibila, incantatoare. Nici nu trebuie sa stim ceea ce e in sol, in lumea radacinilor acestor plante alese, acolo unde miliarde de reactii biochimice se intampla intr-o secunda, unde totul se transforma, de la nutrientii produsi de bacterii sau alte mici fiinte subterane, in lupta lor pentru supravietuire si fenomenul de osmoza radiculara spre alocarea prin genetica a dezvoltarii minunilor de flori incantandu-ne. Asa e si lumea noastra, vedem deasupra solului,nestiind ce se intampla in subteran. Tocmai, ca acest subteran e necunoscut vederii noastre, vedem o realitate chiar cosmetizata. Asa si noi, inca nu intelegem ce ni se intampla, mai ales in deciziile politice care ne determina hegelian vietile. V-ati intrebat ce inseamna „afacerile externe”? Cam asta e cu lumea subterana. Viata noastra, in orice, e ca luna, are o parte nevazuta. Cu pensiile militare are vreo legatura? Are, si raspunsul, inca asteptat, este tot o „afacere”, nu numai la noi, si care se petrece in subteran si, cu rabdare, in curand, cu primavara, vom vedea o explozie florala, uitand prin ce trecem…

Comentariile sunt închise.